Sunteți pe pagina 1din 7

CONTABILITATEA IMPRUMUTURILOR SI DATORIILOR INTREPRINDERII.

1. Imprumuturi si datorii asimilate capitalurilor.


1.1.Natura si structura imprumuturilor si datoriilor assimilate capitalurilor
in sistemul de conturi utilizat.

Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate


Imprumuturile si datoriile asimilate sunt delimitate prin conturile
grupei 16 Imprumuturi si datorii asimilate, cu functie contabila de pasiv,
cu exceptia contului 169 Prime de rambursare a obligatiunilor din planul
contabil general.
Se crediteaza cu sumele contractate de intreprindere sub forma
imprumuturilor si a altor datorii asimilate si se debiteaza cu rambursarea
acestora. Au sold creditor ce reprezinta imprumuturi si datorii asimilate
nerambursate de intreprindere.
Includerea acestora in clasa I Conturi de capitaluri este determinata
de termenul de decontare care se refera la o perioada mai mare de un an.
Din acest punct de vedere, ele reprezinta o sursa de finantare a activelor
intreprinderii cu caracter stabil, integrata in masa capitalurilor permanente.
,,Imprumuturile si datoriile asimilate, cu termene de rambursare
mai mari de un an, sunt incadrate in categoria capitalurilor permanente
sub denumirea de capitaluri imprumutate, deoarece ele au menirea de a
finanta activitatea unitatilor patrimoniale cu caracter de relativa
permanenta."[1]
Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate acestora se
tine pe urmatoarele categorii: imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si
prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen lung si mediu,
datorii legate de participatii si alte imprumuturi si datorii asimilate,
precum si dobanzile aferente acestora.
Imprumuturile din emisiunile de obligatiuni reprezinta
contravaloarea obligatiunilor emise prin subscriptie publica, potrivit legii.
,,Datoriile privind concesiunile si alte datorii similare se refera la
bunurile preluate cu acest titlu de catre unitatea primitoare, potrivit
contractelor incheiate." [2]
Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate se asigura cu
ajutorul urmatoarelor conturi de gradul I si/sau II:
161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni"
1614 "Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat"
1615 "Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci"
1617 "Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat"
1618 "Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni"
162 "Credite bancare pe termen lung"
1621 "Credite bancare pe termen lung"
1622 "Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta"
1623 "Credite externe guvernamentale"
1624 "Credite bancare externe garantate de stat"
1625 "Credite bancare externe garantate de banci"
1626 "Credite de la trezoreria statului"
1627 "Credite bancare interne garantate de stat"
166 "Datorii ce privesc imobilizarile financiare"
1661 "Datorii fata de entitatile afiliate"
1662 "Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese
de participare"
167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate"
168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate"
1681 "Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni"
1682 "Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung"
1685 "Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate"
1686 "Dobanzi aferente datoriilor de care compania este legata prin
interese de participare "
1687 "Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate"
169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor"
Toate aceste conturi sunt de pasiv, cu exceptia contului 169
"Prime privind rambursarea obligatiunilor", care este un cont de activ in
care se evidentiaza primele de rambursare a obligatiunilor reprezentand
diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea de rambursare a
obligatiunilor.
1.Contabilitatea operatiunilor privind creditele bancare pe termen lung si
mijlociu.
Caracteristici generale ale creditelor bancare pe termen lung si
mediu.
Creditele bancare sunt principala forma de finantare externa pe
termen lung a societatilor comerciale, la care acestea apeleaza in scopul
realizarii de investitii sau pentru cresterea durabila a fondului de rulment.
Pentru realizarea acestor obiective intreprinderile mai pot avea in vedere si
posibilitatea cresterii capitalului social sau imprumuturile obligatare.
Evidenta creditelor bancare pe termen mediu si lung se realizeaza
cu ajutorul conturilor:162,, Credite bancare pe termen lung", care este un
cont cu functie contabila de pasiv. Se crediteaza cu datoria contractata de
societate fata de banca prin conturile de banca si se debiteaza prin
aceleasi conturi cu creditele rambursate. Soldul sau este creditor si
reprezinta soldul creditelor nerambursate inca bancii.
1682,, Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung" este
un cont cu functie de pasiv. Se crediteaza cu dobanzile datorate si se
debiteaza cu dobanzile platite.
162,, Credite bancare pe termen lung si mijlociu" este un cont de
surse
imprumutate, cu functie de pasiv. Se crediteaza cu obligatiile intreprinderii
fata de institutiile bancare pentru creditele primite de la acestea, in
corespondenta cu debitul contului 5121,, Conturi la banci in lei". Se
debiteaza cu stingerea obligatiilor fata de banci, pentru sumele rambursate
cu ocazia ajungerii la scadenta a creditelor pe termen mijlociu sau lung
primite, in corespondenta cu creditul contului 5121,, Conturi la banci in
lei". Soldul este creditor si reprezinta creditele bancare pe termen mijlociu
si lung primite neajunse la scadenta.
1.3. Alte datorii asimilate (leasing-ul).
Leasing-ul este un mijloc financiar care a aparut in Romania in
1997.
Leasing-ul, prin operativitatea sa, satisface in intervale de timp foarte
scurte nevoia de fonduri pentru investitii a agentilor economici.
De asemenea, prin leasing, agentii economici evita procedurile
complicate ale contractarii de credite bancare, proceduri care presupun
imobilizarea unor elemente din patrimoniul societatii sau cel privat pentru
constituirea de garantii.
Finantarea prin leasing are ca principala caracteristica
flexibilitatea, adica posibilitatea de a se adapta fiecarui plan de investitii.
Potrivit Ordonantei de Guvern nr. 51/1997, operatiunile de leasing
sunt acele operatiuni prin care o parte, denumita locator/finantator,
transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui
bun al carui proprietar este celeilalte parti, denumita utilizator, la
solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing,
iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa
respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a
prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale.
Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de
sfarsitul perioadei de leasing, daca partile convin astfel si daca utilizatorul
achita toate obligatiile asumate prin contract. Operatiunile de leasing pot
avea ca obiect bunuri imobile cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si
video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor si a drepturilor de
autor. In cadrul unei opertiuni de leasing, finantator poate fi o societate de
leasing, persoana juridica romana sau straina.
Calitatea de utilizator o poate avea orice persoana fizica sau
juridica, romana sau straina. Societatile de leasing sunt societati
comerciale care au in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de
leasing si un capital social minim, subscris si varsat integral la infiintare,
de 500 milioane lei, se infiinteaza si functioneaza potrivit Legii nr.
31/1990, republicata. Potrivit Ordonantei de Guvern nr. 51/1997 pentru
efectuarea unei operatiuni de leasing orice persoana fizica sau juridica va
formula unei societati de leasing o oferta ferma, insotita de lista
cuprinzand bunurile care vor constitui obiectul contractului de leasing,
precum si de acte din care sa rezulte situtia sa financiara. In cadrul
operatiunilor de leasing utilizatorul are dreptul de a-si alege, cu acordul
societatii de leasing, furnizorul, precum si societatea care va asigura
bunul.

Conditiile si formele de plata


Pentru comoditatea clientului compania propune urmatoarele
modalitati de plata:
- achitarea platii prin virament pe baza contractului de vanzare-cumparare;
- achitarea in numerar pe baza contractului de vanzare-cumparare;
- leasing-ul companiei producatoare sau companiilor autohtone.
Leasingul este o modalitate de finantare.
Bunurile achizitionate in leasing sunt proprietatea Companiei de
Leasing pana la expirarea Contractului de Leasing.
Cumparatorul, la randul sau, va achita imprumutul intr-o perioada
anumita la o rata a dobanzii stabilita in acordul respectiv si ar putea
rascumpara bunul la sfarsitul termenului de leasing.
Lista documentelor necesare:
1. Certificatul de inregistrare al intreprinderii (copie legalizata notarial)
Certificatul de inregistrare a subiectului impunerii cu TVA (copie
legalizata notarial)
3. Adeverinta de la Departamentul Statistica.
4. Documentele de constituire ale intreprinderii (statutul si contractul de
constituire) cu toate modificarile si completarile inregistrate (copii
legalizate notarial)
5. Extras din Registrul de stat al intreprinderilor si organizatiilor, cu
indicarea capitalului social, numelui administratorului, numelor
fondatorilor si cota parte in capitalul intreprinderii, genurile de activitate
(original)
6. Proces verbal al Adunarii fondatorilor intreprinderii privind procurarea
in leasing a mijlocului de transport si acordarea dreptului de a semna
contractul de leasing (original sau copie legalizata notarial)
7. Fisa cu specimenele de semnaturi si amprenta stampilei (legalizata
notarial)
8. Licente de activitate ale intreprinderii (copii legalizate notarial)
9. Certificat bancar despre detinerea conturilor in lei si in valuta, si lipsa
de datorii fata de banca (original)
10. Rapoartele financiare pentru ultima perioada si ultimii 2-3 ani de
activitate (copii, confirmate prin stampila umeda a organelor fiscale)
11. Business-planul intreprinderii (scurt rezumat al activitatii
intreprinderii, indicatorii economici, calculele financiare care sa
demonstreze ca intreprinderea este in stare sa-si onoreze obligatiile de
leasing)
1 Contracte cu clientii (copii)
13. Certificatele de inmatriculare ale mijloacelor de transport de care
dispune intreprinderea (copii)
La incheierea Contractului de Leasing Comparatorul este obligat sa achite
polita de asigurare a bunurilor achizitionate, precum si un comision pentru
perfectarea Contractului de Leasing.
Conditiile financiare a contractului de leasing:
. Avansul 30-40 % (plata dupa semnarea contractului)
. Perioada contractului de leasing 4 ani (posibila prelungirea pe un an)
. Valoarea dobanzii 16,5 % (anuala)
. Valoarea reziduala 10 %
. Comision de management 1-2 % (pentru toata perioada contractului de
leasing)
. Asigurarea anuala CASCO 5 % (anual, din capitalul ramas de rambursat).
Imprumuturi pe termen scurt
1. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt.
Societatile comerciale care nu dispun de suficiente disponibilitati
pentru a-si desfasura in mod normal activitatea apeleaza la societatile
bancare carora le solicita credit pe termen scurt ( sub 1 an).
Conturile 5191, 5193, 5194, 5195, 5196 sunt conturi de datorii. Se
crediteaza cu credite bancare pe termen scurt acordate societatilor
comerciale si se debiteaza cu creditele pe termen scurt rambursate, precum
si cu creditele pe termen scurt nerambursate la scadenta si trecute in
categoria creditelor pe termen scurt nerambursate la scadenta.
Soldul creditor reprezinta creditele pe termen scurt nerambursate,
dar neajunse la scadenta.
Contul 5192 ,,Credite bancare pe termen scurt nerambursate la
scadenta" reflecta acele credite bancare pe termen scurt contractate de
societatile comerciale care nu au putut fi rambursate la scadentele stabilite
si care se trec la restanta, atragandu-si plata unor dobanzi penalizatoare.
Fiind un cont de datorii, el se crediteaza cu creditele pe termen
scurt nerambursate la scadenta stabilita si trecute la restanta. Se debiteaza
cu creditele restante rambursate. Soldul creditor reprezinta creditele
bancare pe termen scurt existente nerambursate la scadenta.
Dobanzi aferente creditelor acordate de banci in conturi curente.
Contul 518 Dobanzi
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor datorate,
precum si a dobanzilor de incasat, aferente creditelor acordate de banci in
conturile curente, respectiv disponibilitatilor aflate in conturile curente.
Dobanzile datorate si cele de incasat, aferente exercitiului in curs,
se inregistreaza la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare.
Contul 518 'Dobanzi' este un cont bifunctional.
In debitul contului 518 'Dobanzi' se inregistreaza:
- dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente
(766);
- dobanzile platite aferente imprumuturilor primite (512);
In creditul contului 518 'Dobanzi' se inregistreaza:
- dobanzile datorate, aferente creditelor acordate de banci in conturile
curente (666);
- dobanzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente
(512).
Soldul debitor reprezinta dobanzile de primit, iar soldul creditor, dobanzile
de platit. Societatile comerciale primesc de la unitatile bancare pentru
pastrarea disponibilitatilor in conturile deschise la banci. Aceste dobanzi
reprezinta pentru societatile in cauza venituri financiare si se reflecta in
contabilitate cu ajutorul contului 5187,, Dobanzi de incasat". Acesta este
un cont de activ care se debiteaza cu dobanda de incasat si se crediteaza cu
dobanda efectiv incasata. Soldul debitor reprezinta dobanda neincasata
la o anumita data.
Dobanzile aferente creditelor de plati se reflecta in contabilitate cu
ajutorul contului 5186 ,, Dobanzi de platit", iar dobanzile aferente
creditelor bancare pe termen scurt se reflecta in contabilitate cu ajutorul
contului 5198,, Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt".
Cele doua categorii de dobanzi reprezinta pentru societatile
comerciale cheltuieli financiare. Conturile 5186 si 5198 sunt conturi de
datorii. Ele se crediteaza cu dobanzile de platit bancile pentru creditele
mentionate si se debiteaza cu dobanzile platite bancii. Soldul creditor
exprima dobanzile inca neplatite.