Sunteți pe pagina 1din 1

Titlul temei: Proiectarea filtrelor trece banda de microunde

Nume student: Olteanu M. Ionut-Danut


Grupa: EA 412
Date initiale: Se vor studia cateva programe freeware utile in proiectarea fi
ltrelor trece banda. Se vor proiecta cateva exemple de filtre trece banda si se
vor realiza practic in tehnologie microstrip. Se va incerca testarea lor folosin
d un analizor de spectru de microunde.

1. Introducere (10 pag.)


1.1. Ce sunt filtrele trece banda
1.2. Utilizarile filtrelor trece banda
1.3. Tehnologii de fabricatie (microstrip, stripline, coaxial, ...)
1.3. Obiectivele urmarite
2. Instrumente informatice (15 pag.):
2.1. Programul FilterFree
2.2. Programul SmithChart
2.3. Programul Tx-Line
3. Simulari parametrice (20 pag.)
3.1. Tehnologia microstrip:
3.1.1. Influenta grosimii dielectricului asupra impedantei carac
teristice a liniei
3.1.2. Influenta grosimii conductorilor asupra impedantei caract
eristice a liniei
3.1.3. Influenta permitivitatii dielectrice asupra impedantei ca
racteristice a liniei
3.1.4. Influenta l imii conductorului de sus asupra impedan ei caracteri
stice a liniei
3.2. Tehnologia coaxiala:
3.1.1. Influenta diametrelor celor doi conductori asupra impedan
tei caracteristice
3.1.2. Influenta permitivitatii dielectrice asupra impedantei ca
racteristice
3.3. Influenta impedantei caracteristice asupra lungimii filtrului
3.4. Influenta frecventei de lucru asupra lungimii filtrului
4. Proiectarea unui filtru trece banda (5 pag.)
5. Realizarea unui filtru trece banda (5 pag.)
6. Testarea unui filtru trece banda (5 pag.)
7. Concluzii (2 pag)
8. Bibliografie (2 pag)
9. Anexe (2 pag)
9.1. Permitivatile dielectrice ale diferitelor materiale
9.2. Abrevieri