Sunteți pe pagina 1din 11

DIRECȚIA EDUCAȚIE UNGHENI OLIMPIADA RAIONALĂ LA BIOLOGIE, 28 ianuarie 2017 CLASA a IXa Stimați participanți! Proba de concurs este alcătuită din itemi cu variante de răspunsuri, dintre care alegeți un răspuns corect. În foaia de răspunsuri, încercuiți litera răspunsului corect. Fiți atenți! Nu se admit corectări! Nu se admit mai multe litere încercuite! Foaia de răspunsuri se completează numai cu pixul cu cerneală albastră (violetă). Foile ce nu corespund cerințelor por fi respinse de către Juriu. Pentru răspunsuri se oferă 180 minute. VĂ DORIM SUCCESE!

1.

Dezvoltarea istorică a lumii animale se numește

 

a)

Filogeneză

b) ontogeneză

c) embriogeneză

d) evoloție

2.

Care, din componenții enumerați, sunt cei mai numerici în biocenoză?

a)

Consumatorii

b) producătorii

c) reducătorii

d) a,b,c

3.

Ce factori interacționează în biocenăză?

a)

Ecologici

b) abiotici

c) biotici

d) antropogeni

4.

Ce grupuri de organism sunt componente funcționale ale ecosistemului?

a)

Consumatorii

b) producătorii

c) reducătorii

d) a,b,c

5.

Indivizii unei anumite specii, care trăiesc pe un anumit teritoriu alcatuiesc:

a)

populaţia;

b) biomul;

c) ectonul;

d) micobiotomul.

6.

La lumină leucoplastele se pot transforma în:

 

a)

cromoplaste;

b) cloroplaste;

с) mitocondrii;

d) cambiu.

7.

La ele se observă o diversitate mare de forme vitale:

a)

polipodiofitele;

b) gimnospermele;

с) angiospermele;

d) muşchii.

8.

Eliminînd uleiuri eterice, contribuie la curătirea aerului atmosferic:

a)

cucrbitaceele;

b) rosaceele;

с) gimnospermele;

d) solanaceele.

9.

Transportă şi modifică din punct de vedere chimic substanţele care nimeresc în el:

a)

nucleul;

b) aparatul Golgi;

с) mitocondriile;

d) ribozomii.

10.

Pe structurile respective au loc sinteza moleculelor de proteine:

a)

mitocondriile;

b) ribozomii;

с) centriolii;

d) vacuola.

11.

Se mai numesc”staţiile energetice”ale celulei:

a)

ribozomii;

b) mitocondriile;

с) peroxisomii;

d) plastidele.

12.

Participă la formarea presiunii osmotice în celulă:

a)

mitocondriile;

b) vacuolele;

с) granele;

d) nucleul.

13.

Migraţiile în lumea animală reprezintă:

a)

Deplasarea haotică a animalelor dintr-un areal în altul

b)

Deplasarea haotică a animalelor în cadrul arealului legate de nutriţie şi reproducere

c)

Deplasarea regulată a animalelor în cadrul unei zone climaterice legate de nutriţie şi reproducer

d)

Deplasarea regulată în masă a animalelor între diferite zone climaterice cauzate de factorii climaterici, nutriţie, reproducere.

14.

Răspândirea limitată a amfibienilor pe glob este determinată de următorii factori:

a)

Umiditatea aerului.

b) Temperatura mediului înconjurător.

c)

Particularităţile de reproducere.

d) a, b şi c.

15.

Adaptarea şerpilor la înghiţirea hranei de dimensiuni mari constă în:

a)

Structura craniului.

b) Structura centurilor.

c) Structura specifică a craniului şi a cutiei toracice .

 

d) Modalitatea de articulare a maxilelor, lipsa sternului şi a cutiei toracice.

16.

Zoofagii reprezintă:

 

a)

Organisme ce consumă plante, aflându-se primele în lanţurile trofice.

 

b)

Organisme ce consumă animale, aflându-se primele în lanţurile trofice.

c)

Organisme ce consumă plante, aflându-se în vârful piramidelor trofice.

17.

Dipnoii reprezintă:

a)

Peşti osoşi în structura internă a cărora sunt prezenţi unul sau doi plămâni.

b)

Peşti cartilaginoşi în structura internă a cărora sunt prezenţi unul sau doi plămâni.

c)

Amfibieni la care s-au redus branhiile interne şi externe, la respiraţie participând numai plămânii.

d)

Păsări activ zburătoare în structura sistemului respirator al cărora sunt prezenţi sacii aerieni.

18.

Cestodele, trematodele şi turbelariatele:

 

a)

Sunt organisme nevertebrate ce fac parte din viermii plaţi.

 

b)

Sunt organisme nevertebrate ce fac parte din viermii cilindrici.

c)

Sunt organisme nevertebrate ce fac parte din lamelibranhiate.

d)

Sunt organisme cordate ce fac parte din urocordate.

19.

Exoscheletul:

a)

Este caracteristic numai organismelor nevertebrare.

 

b)

Este caracteristic numai organismelor cordate.

c)

Este caracteristic organismelor nevertebrate şi organismelor cordate.

d)

Este caracteristic plantelor.

 

20.

Endoscheletul:

a)

Este caracteristic numai organismelor nevertebrare.

 

b)

Este caracteristic numai organismelor cordate.

c)

Este caracteristic organismelor nevertebrate şi organismelor cordate.

d)

Este caracteristic plantelor.

 

21.

Consumenţii reprezintă:

a)

Organisme vegetale şi animale ce utilizează resursele naturale.

 

b)

Organisme animale erbivore şi carnivore.

 

c)

Organisme parazitare ce se hrănesc pe baza organismelor gazdă.

 

d)

Relaţii de cooperare între reprezentanţii a două specii diferite.

22.

Scheletul trunchiului cuprinde:

 

a)

coloana vertebrală, coaste, stern; c) coloana vertebrală, femur, tibie, fibulă;

b)

coloana vertebrală, humerus, radius,ulna; d) coloana vertebrală, oasele bazinului scapula, clavicula.

23.

Ce formă are diafragma localizată între plămîni şi cavitatea abdominală la contracţie.

a)

plată; b) „în cupolă”; c) alungită; d) sferoidă.

24.

Centura membrelor superioare cuprinde:

 

a)

vertebrele toracale, clavicula, sternul; c) vertebrele toracale, scapula, sternul;

b)

vertebrele toracale, coastele, sternul, umărul; d) scapula, clavicula.

25.

În care moment epiglota închide intrarea în laringe?

 

a)

a) la vorbire; b) la deglutiţie; c) în somn; d) la trecerea hranei în esofag.

26.

ATP-ul are o funcţie:

a)

ereditară b) energetică c) catalitică d) de structură

27.

Din compoziţia acizilor nucleici Nu face parte:

 

a)

adenina b) citozina d) alanina d) uracilul

28.

ADN-ul poate fi întâlnit în:

 

a)

nucleu b) mitocondrii c) cloroplaste d) a, b şi c

29.

În ce fază are loc replicarea moleculelor de ADN?

 

a)

interfază b) profază c) metafază d) anafază

30.

Capacitatea de a realiza fagocitoza au:

 

a)

trombocitele; b) leucocitele; c) eritrocitele; d) nici un răspuns nu este corect.

31.

La activitatea cardiacă cea mai scurtă faza este:

 

a)

sistola ventriculelor; b) sistola atriilor; c) diastola atriilor; d) diastola ventriculelor.

32.

Care din structurile enumerate Nu întră în structura unui nucleotid?

a)

riboza b) baza azotată c) aminoacidul d) radicalul acidului fosforic

33.

Ce tip de încrucişare în cazul dominaţiei complete va genera două clase fenotipice?

a)

AA x AA

b) AA x aa

c) aa x aa

d) Aa x Aa

34.

Care este probabilitatea că la încrucişarea organismelor cu genotipurile AaBb şi AaBb (genele ce determină forma (A) şi culoarea (B) se află în autozomi diferiţi) descendenţa va poseda ambele caractere dominante?

a)

35.

1/16

b) 4/16

b) 4

c) 9/16

c) 6

d) 15/16

Câte tipuri de gameţi poate forma un organism care are următorul genotip BBCc (se presupune că genele sunt localizate în autozomi diferiţi)?

d) 8

2

Determinați poziția taxonomică a animalului din imaginea alăturată:

Chordata Amphibia Anura;

Chordata Reptilia Sphenodontia;

Chordata Amphibia Acaudate;

Chordata Reptilia Scuamate.

a)

36.

a)

b)

c)

d)

37.

a)

38.

a)

39.

a)

b)

c)

d)

40. Genele letale:

a)

b)

c)

d)

41.

a)

b)

c)

d)

42. Cromozomii:

a)

b)

c)

d)

43.

a)

44.

a)

d) 41. a) b) c) d) 42. Cromozomii: a) b) c) d) 43. a) 44. a)

Genotipul persoanei cu grupa a III-a sangvină este:

b) I 0 I 0 ;

b) linie pură;

c) I A I A sau I A I 0 ;

c) hibrid;

I A I B ;

Descendența rezultată dintr-un singur individ prin înmulțire asexuată:

clonă;

Ce mamifer este reprezentat în imaginea alăturată:

Castor;

Bizam;

Vidră;

Nevăstuică.

d) I B I B sau I B I 0 .

d) mutant.

d) I B I B sau I B I 0 . d) mutant. în F 2

în F 2 dau raport de segregare 1:2:1;

împiedică apariția heterozisului;

în stare heterozigotă determină moartea individului;

modifică raportul mendelian de segregare.

Gemenii monozigoți:

Au același fenotip și genotipuri diferite;

Provin în urma segmentării unui singur ovul după fecundație;

Din punct de vedere genetic sunt total diferiți;

Provin din vecundarea concomitentă a două ovule de către doi spermatoizi.

Stochează informația genetică;

Au două cromatide diferite din punct de vedere biochimic și genetic;

Numărul de cromozomi nu reprezintă o caracteristică a speciei;

Au două cromatide unite printr-un centrozom.

Indicați numărul corect de cromozomi din eritrocite la specia umană:

46;

Metoda citogenetică presupune studierea:

cromozomilor; c) gemenilor bizigoți;

Planta din imaginea alăturată este:

plantă monoică;

plantă trioică;

b) 23;

c) 0;

d) nici un răspuns nu este corect.

trioică; b) 23; c) 0; d) nici un răspuns n u este corect. b) gemenilor monozigoți;

b) gemenilor monozigoți; d)nici un răspuns nu este corect.

c) plantă dioică; d) plantă poligamă.

45.

a)

b)

46. Pestii pot auzi:

a)

b)

c)

d)

47.

a)

numai sunetele emise în apă;

numai ultrasunetele emise de alți pești;

sunetele emise în apă și cele de pe malul bazinului acvatic;

organele auditive sunt absente.

pe malu l bazinului acvatic; organele auditive sunt absente. Num ărul vertebrelor cervicale la broască constituie:

Numărul vertebrelor cervicale la broască constituie:

una;

b) două;

c) mai mult de trei;

d) nici un răspuns nu este corect.

48.

a)

b)

49.

a)

50.

a)

51.

a)

b)

52.

a)

b)

c)

d)

53.

a)

b)

c)

d)

54.

a)

55.

a)

56.

a)

57.

a)

58.

a)

59.

a)

60.

a)

61.

a)

62.

a)

b)

c)

63.

a)

b)

64.

a)

În aripa păsărilor moderne degetele:

lipsesc:

există vestigii ale trei degete;

Stomacul păsărilor dispune de:

un singur compartiment: muscular;

c) două compartimente - muscular și filtrator: d) treicompartimente – glandular, muscular și filtrator.

În imagine este reprezentat cariotipul uman cu

47 cromozomi. Cărei boli genetice este specifică?

c) există vestigii ale cinci degete; d) există vestigii ale unui deget.

b) două compartimente - glandular și muscular;

X y
X y

Down;

b) Patau;

c) Edwars;

d) Klinefelter.

c) femeie;

Ce gen are persoana cu acest cariotip?

Bărbat;

Nu are gen;

La autopolenizarea tomatelor în descendență se pot primi plante cu frunte galbene, acestea indică faptul că

formele parentale sunt homozigote;

formele parentale sunt heterozigote;

se manifestă înlănțuirea genelor;

hibrizii au alele deminante.

Poate oare să se nască o fiică daltonică, în familia, unde tata este daltonic?

da, dacă tata este heterozigot după caracterul dat;

da, dacă mama este heterozigotă după caracterul dat;

da, dacă tata este homozigot dupăcaracterul dat;

nu, este imposibil.

Membrana vacuolei celulei vegetale se numeşte:

plasmalemă;

O generaţie mai viguroasă se formează în rezultatul:

polenizării încrucişate;

La păpădie frunza este:

sesilă;

Ghimpii la cactus, cîrceii la mazăre, reprezintă modificări ale:

frunzei;

Le este caracteristic prezenţa a două tipuri de spori: micro- şi megaspori:

brădişorul;

Reprezintă carcasul plantei:

meristemele;

Este bine dezvoltat în seminţe:

ţesutul de depozitare;

La majoritatea lor, fructele şi seminţele sunt toxice:

asteraceele;

Care dintre speciile enumerate reprezintă clasa Reptilia?

şarpele de casă, broasca râioasă, crocodilul de Nil;

broasca ţestoasă, şopârla de câmp, pitonul;

salamandra, brotăcelul, tritonul;

Care afirmaţie este corectă ?

Pisces – delfini şi balene;

Amphibia – salamandre şi şopârle;

Indicaţi componentul chimic al osului cu conţinutul maximal:

apă;

d) nu poate fi determinat.

b) tonoplast;

c) bimembranară;

d) anvelopă celulară.

d) hibridizării.

b) autopolenizării;

c) polenizării artificiale;

b) cu peţiol;

b) tulpinei;

c) cu stipe;

c) lăstarului;

d) cu vagin.

d) florii.

b) selaginela;

c) coada calului;

c) ţesuturile mecanice;

d) muşchii.

b) tuburile ciuruite;

d) ţesuturile conducătoare.

d) meristemele.

d) apiaceele.

b) ţesutul mecanic;

c) cloroplastele;

b) solanaceele;

c) fabaceele;

d) a,b,c.

c) Reptilia – brotăcel şi crocodili; d) Mammalia – delfini şi focă.

d) oseină.

b) săruri minerale;

c) lipide;

65.

a)

66.

a)

b)

c)

67.

a)

b)

c)

68.

a)

69.

a)

70.

a)

b)

c)

d)

71.

a)

72.

a)

b)

c)

d)

73.

a)

74.

Ce formă are diafragma localizată între plămîni şi cavitatea abdominală la relaxare?

plată;

Centura membrelor inferioare cuprinde:

vertebrele lombare, osul sacral;

vertebrele lombare, osul sacral, oasele iliace, oasele isciatice;

oasele iliace, oasele pubiene, oasele isciatice.

Hematopoeza la copilul de 5 ani are loc în:

măduva osoasă roşie care se localizează în toate oasele;

numai în măduva osoasă roşie care se localizează în vertebre, coaste, stern, epifizele oaselor tubulare;

măduva osoasă galbenă.

Cum se numesc formele alternative ale unei şi aceleaşi gene, care determină alternativitatea caracterului şi care sunt localizaţi în locusuri identice a cromozomilor omologi?

locusuri;

Celula sau organismul, ce conţin în perechea de cromozomi omologi două alele diverse ale genei date, se notează cu termenul:

genotip;

Genotipul este o totalitate:

de caracterelor ale plantei, care sunt rezultatul interacţiunii genotipului cu mediului ambiant;

de insuşiri ale plantei, care sunt rezultatul influenţei activităţii omului;

de caracterelor şi insuşirilor ale plantei, care sunt rezultatul influenţei mediului ambiant;

a tuturor genelor, care determină dezvoltarea caracterelor şi insuşirilor plantelor.

Alela, care determină fenotipul numai în stare homozigotă, se numeşte:

diploidă;

Care formulare caracterizează legea a treia a lui Mendel?

La autopolenizarea hibrizilor de prima generaţie în a doua generaţie apar indivizi cu caracterele ambelor forme iniţiale (dominate şi recesive). La hibrizii generaţiei a doua se observă descompunerea după formele alternative ale unui caracter 3:1.

Orice semn există în formă de doi factori şi în celulele somatice sunt prezenţi doi factori, dar numai unul din ei trece într-un gamet separat.

La hibrizii de primă generaţie din fiecare pereche de caractere alternative se manifestă numai un caracter, cel dominant.

Diverse perechi de semne, genele cărora se găsesc în cromozomii neomologi, se moştenesc indiferent unul de altul, dând toate îmbinările posibile.

Din încrucișarea unei plante de mazăre înaltă cu boabe de culoare galbenă cu una pitică și boabe deculoare verde au rezultat: 203 plante înalte cu boabe de culoare verde, 199 plante pitice cu boabe deculoare verde, 207 plante înalte cu boabe de culoare galbenă și 192 plante pitice cu boabe galbenă. Stabiliți care este genotipul cel mai probabil al genitorului înalt cu boabe de culoare galbenă.

AaBb;

La tomate există două alele care afectează culoarea fructelor, una pentru culoarea violet și una pentruculoarea verde. S-au realizat patru tipuri de încrucișări obținându-se următoarele tipuri de descendenți:

b) „în cupolă”;

c) alungită;

d) sferoidă.

d) osul sacral, oasele bazinului;

d) măduva spinării;

b) nucleotide;

c) alele; d) toţi termenii enumeraţi mai sus sunt incorecţi.

c) homozigot;

d) heterozigot.

b) fenotip;

b) dominantă;

c) recesivă;

d) haploidă.

b) AABB;

c) aabb;

d) aaBB.

c) recesivă; d) haploidă. b) AABB; c) aabb; d) aaBB. Cărei încrucișări îi corespu nde genotipul

Cărei încrucișări îi corespunde genotipul parental Aa x aa?

a)

1;

b) 2;

c) 3;

d) 4.

75.

Reticolul endoplasmatic:

 

a)

reprezintă o rețea de canale și canalicule;

b)

se întâlnește numai în celulele animale;

c)

poate fi monomembranar sau bimembranar;

 

d)

are funcția de sinteză, transport și scindare a substanțelor organice.

 

76.

Aparatul Golgi este format din:

 

a)

cisterne;

b) hialoplasmă;

c) ribozomi;

d) toate.

77.

Pentru care celule este caracteristică mitoza:

 

a)

sexuale;

b) somatice;

c) specializate;

d) patologice.

 

78.

Câte celule și cu ce set de cromozomi se obțin în rezultatul meiozei?

 

a)

două celule haploide;

b) patru celule diploide;

c) patru celule haploide;

d) două celule diploide.

79.

Câte tipuri de nucleotide se conțin în ADN?

 

a)

2;

b) 4;

c) 20;

d) 64.

80.

Gameții se formează în rezultatul?

 

a)

mitozei;

b) meiozei;

c) amitozei;

d) eendomitozei.

 

81.

Care este componentul principal al peretelui celular din celula animală?

a)

Mureina;

b) celuloza;

c) chitina;

d) peretele celular lipsește.

82.

În ce fază a ciclului cardiac presiunea în atrii și ventriculi este egală?

 

a)

așa fază nu există; b) la sistola atriilor; c) la diastola atriilor și ventriculelor; d) sistola ventriculelor.

83.

Indicați hormonii secretați de glanda tiroidă:

 

a)

Tiroxina și parathormonul;

c) triiodtironina și parathormonul;

 

b)

Parathormonul și calcitonina;

d) calcitonina și tiroxina.

84.

Indicați cea mai sensibilă partea neuronului:

 

a)

Partea anterioară a axonului;

b) corpul neuronului;

c) dendritele; d) partea periferică a axonului.

85.

Care din aceste plante nu înfloresc?

 

1)

Algele

3) cactuși

5) mușchi

 

2)

Stejari

4) ferigi

6) trandafiri

a)

1,3,5,6;

b) 2,3,4,5;

c) 1,4,5;

d) 1,2,4.

 

86.

Funcția epidermei:

 

a)

protecție;

b) mecanică;

c) înmulțirea asexuată;

d) de conducere.

87.

Care plantă este polenizată de insecte?

 

a)

mesteacănul;

b) grâul;

c) pinul;

d) teiul.

88.

La pin e dezvoltă:

 

a)

conuri masculine și feminine;

c) numai conuri masculine;

 

b)

numai conuri feminine;

 

d) conuri bisexuate.

89.

Care este numărul de cromozomi în celulele sexuale umane?

 

a)

4;

b) 12;

c) 23;

d) 46.

90.

Producătorii pentru ecosistemul râului Prut, poate fi:

a)

somnul;

b) țiparul;

c) algele;

d) salcia.

 

91.

Noțiunea de „ecologie” a fost propusă de către:

 

1)

1) 2) 3) 4)

2)

2)

3)

3)

4)

1) 2) 3) 4)

a)

1;

b) 2;

c) 3;

d) 4.

92.

a)

93.

a)

94.

a)

b)

95.

a)

b)

96.

a)

b)

c)

d)

97.

a)

98.

Specii cu toleranță ecologică limitată:

euribionte;

Care este cauza micșorării numărului de cerbi în populație din biocenoza pădurii?

perioada ploilor;

Pădurea de mesteceni este o biocenoză instabilă, deoarece în ea…

Solul este puțin fertil;

Este o varietate mică de specii;

Insectele xilofage consumă:

lemnul copacilor uscați;

resturi animale;

Consecutivitatea corectă a lanțului trofic acvatic propus este:

Fitoplancton zooplancton – știucă – crap rac.

zooplancton fitoplancton crap – știucă – rac.

Fitoplancton zooplancton crap – știucă – rac.

Fitoplancton zooplancton rac-crap –știucă.

Litiera se formează în biomul de:

savană;

În imaginea alăturată sunt reprezentate 2

piramide: biomasei și concentrației de poluanți acumulați în organismele vii. Determinați asocierea corectă.

A piramida concentrației de poluanți acumulați;

B piramida biomasei;

A - piramida biomasei; B - piramida concentrației

de poluanți acumulați;

A și B – sunt piramide ale biomasei;

nici un răspuns nu este corect.

Gameții cu garnitura haploidă a

ccromozomilor participă la reproducerea …

prin înmugurire;

b) endemice;

c) stenobionte;

d) relicte.

b) insuficiența de hrană;

c) scăderea temperaturilor;

d) începutul toamnei.

c) este puțină lumină pentru plante; d) plantele ierboase suferă din cauza insuficienței de apă.

c) lemnul copacilor tineri; d) nici o variantă nu este corectă.

b) păduri de foiaose;

c) stepă;

d) tundră.

B A
B
A

c) asexuată;

d) sexuată.

c) segregării caracterelor; d) dominării.

a)

b)

c)

d)

99.

a)

100. Dacă genele responsabile de culoare și forma bobului de mazăre e află în cromozomi diferiți, atunci în generația a doua se manifestă legea …

a) Moștenirii independente a genelor;

b) moștenirii înlănțuite;

b) cu ajutorul sporilor;

se manifestă legea … a) Mo ș tenirii independente a genelor; b) moștenirii înlănțuite; b) cu

Scor total 118 p.

CODUL

Participantul:

CLASA:

Nume

Prenume

a IX-a

Instituţia:

Profesorul (nume/prenume)

a IX-a Instituţia: Profesorul (nume/prenume) Со ncurs, biologia, 28 ianuarie 2017

Соncurs, biologia, 28 ianuarie 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codul

N/Î

Variante de

 

Barem

Puncte

răspuns

 

puncte

acumul

 

1

a b

 

c

d

1

 

2

a b

 

c

d

1

 

3

a b

 

c

d

1

 

4

a b

 

c

d

1

 

5

a b

 

c

d

1

 

6

a b

 

c

d

1

 

7

a b

 

c

d

1

 

8

a b

 

c

d

1

 

9

a b

 

c

d

1

 

10

a b

 

c

d

1

 

11

a b

 

c

d

1

 

12

a b

 

c

d

1

 

13

a b

 

c

d

1

 

14

a b

 

c

d

1

 

15

a b

 

c

d

1

 

16

a b

 

c

d

1

 

17

a b

 

c

d

1

 

18

a b

 

c

d

1

 

19

a b

 

c

d

1

 

20

a b

 

c

d

1

 

21

a b

 

c

d

1

 

22

a b

 

c

d

1

 

23

a b

 

c

d

1

 

24

a b

 

c

d

1

 

25

a b

 

c

d

1

 

26

a b

 

c

d

1

 

27

a b

 

c

d

1

 

28

a b

 

c

d

1

 

29

a b

 

c

d

1

 

30

a b

 

c

d

1

 

31

a b

 

c

d

1

 

32

a b

 

c

d

1

 

33

a b

 

c

d

2

 

34

a b

 

c

d

2

 

35

a b

 

c

d

2

 

36

a b

 

c

d

2

 

37

a b

 

c

d

1

 

38

a b

 

c

d

1

 

39

a b

 

c

d

2

 

40

a b

 

c

d

1

 

41

a b

 

c

d

1

 

42

a b

 

c

d

1

 

Codul

N/Î

Variante de

 

Barem

Puncte

răspuns

 

puncte

acumul

 

43

a b

 

c

d

1

 

44

a b

 

c

d

1

 

45

a b

 

c

d

2

 

46

a b

 

c

d

1

 

47

a b

 

c

d

1

 

48

a b

 

c

d

1

 

49

a b

 

c

d

1

 

50

a b

 

c

d

2

 

51

a b

 

c

d

2

 

52

a b

 

c

d

1

 

53

a b

 

c

d

1

 

54

a b

 

c

d

1

 

55

a b

 

c

d

1

 

56

a b

 

c

d

1

 

57

a b

 

c

d

1

 

58

a b

 

c

d

1

 

59

a b

 

c

d

1

 

60

a b

 

c

d

1

 

61

a b

 

c

d

1

 

62

a b

 

c

d

1

 

63

a b

 

c

d

1

 

64

a b

 

c

d

1

 

65

a b

 

c

d

1

 

66

a b

 

c

d

1

 

67

a b

 

c

d

1

 

68

a b

 

c

d

1

 

69

a b

 

c

d

1

 

70

a b

 

c

d

1

 

71

a b

 

c

d

1

 

72

a b

 

c

d

2

 

73

a b

 

c

d

2

 

74

a b

 

c

d

3

 

75

a b

 

c

d

1

 

76

a b

 

c

d

1

 

77

a b

 

c

d

1

 

78

a b

 

c

d

1

 

79

a b

 

c

d

1

 

80

a b

 

c

d

1

 

81

a b

 

c

d

1

 

82

a b

 

c

d

1

 

83

a b

 

c

d

1

 

84

a b

 

c

d

1

 

85

a b

 

c

d

1

 
 

86

a

b

c

d

1

95

a b

 

c

d

1

87

a

b

c

d

1

96

a b

 

c

d

2

88

a

b

c

d

1

97

a b

 

c

d

1

89

a

b

c

d

1

98

a b

 

c

d

2

90

a

b

c

d

1

99

a b

 

c

d

1

91

a

b

c

d

1

100

a b

 

c

d

1

92

a

b

c

d

1

Total puncte: 118

 

93

a

b

c

d

1

 

94

a

b

c

d

1

Au ferificat:

1

Grilă de răspunsuri pentru olimpiada la biologie clasa a IX a.

Codul

N/Î

Variante de

 

Barem

Puncte

răspuns

 

puncte

acumul

 

1

a

     

1

 

2

a

     

1

 

3

   

c

 

1

 

4

     

d

1

 

5

a

     

1

 

6

 

b

   

1

 

7

   

c

 

1

 

8

   

c

 

1

 

9

 

b

   

1

 

10

 

b

   

1

 

11

 

b

   

1

 

12

 

b

   

1

 

13

     

d

1

 

14

     

d

1

 

15

     

d

1

 

16

     

d

1

 

17

a

     

1

 

18

 

b

   

1

 

19

   

c

 

1

 

20

   

c

 

1

 

21

 

b

   

1

 

22

a

     

1

 

23

a

     

1

 

24

     

d

1

 

25

 

b

   

1

 

26

 

b

   

1

 

27

     

d

1

 

28

     

d

1

 

29

a

     

1

 

30

 

b

   

1

 

31

 

b

   

1

 

32

   

c

 

1

 

33

     

d

2

 

34

   

c

 

2

 

35

a

     

2

 

36

     

d

2

 

37

     

d

1

 

38

a

     

1

 

39

   

c

 

2

 

40

     

d

1

 

41

 

b

   

1

 

42

a

     

1

 

Codul

N/Î

Variante de

 

Barem

Puncte

răspuns

 

puncte

acumul

 

43

   

c

 

1

 

44

a

     

1

 

45

   

c

 

2

 

46

   

c

 

1

 

47

a

     

1

 

48

 

b

   

1

 

49

 

b

   

1

 

50

a

     

2

 

51

   

c

 

2

 

52

 

b

   

1

 

53

 

b

   

1

 

54

 

b

   

1

 

55

     

d

1

 

56

a

     

1

 

57

a

     

1

 

58

 

b

   

1

 

59

   

c

 

1

 

60

a

     

1

 

61

 

b

   

1

 

62

 

b

   

1

 

63

     

d

1

 

64

a

     

1

 

65

 

b

   

1

 

66

     

d

1

 

67

a

     

1

 

68

   

c

 

1

 

69

     

d

1

 

70

     

d

1

 

71

   

c

 

1

 

72

     

d

2

 

73

a

     

2

 

74

     

d

3

 

75

a

     

1

 

76

a

     

1

 

77

 

b

   

1

 

78

   

c

 

1

 

79

 

b

   

1

 

80

 

b

   

1

 

81

     

d

1

 

82

   

c

 

1

 

83

     

d

1

 

84

 

b

   

1

 

85

   

c

 

1

 

86

a

     

1

87

     

d

1

88

a

     

1

89

   

c

 

1

90

   

c

 

1

91

a

     

1

92

   

c

 

1

93

 

b

   

1

94

 

b

   

1

95

a

     

1

96

   

c

 

2

97

 

b

   

1

98

 

b

   

2

99

     

d

1

100

a

     

1

Total puncte: 118