Sunteți pe pagina 1din 40

Managementul mediului

Standardele Managementului de Mediu

Autorităţile de reglementare a managementului mediului sunt:

• Comisia Europeană Eco-Management şi Schema de Audit


(EMAS);
• Standardele ISO14000, care este un set de standarde de cerinte de
mediu referitoare la operare, audit, produse si cerintele pentru produse, incluzand un
standard independent de auditare pentru Sistemele de Management de Mediu;
• SA8000 care este un stndard independent de auditare pe
raspundere sociala;
• CERES’ Global Reporting Initiative (Initiativa Raportarii globale
CERES).

Ce este EMAS si care este obiectivul sau?


EMAS este o schema voluntara de management de mediu, bazata pe armonizarea liniilor
si principiilor specifice Uniunii Europene. Obiectivul schemei este de a promova dezvoltarea
continua a performantei de mediu a activitatilor industriale prin:
1. Stabilirea si implementarea politicilor ecologice, programelor si sistemelor manageriale de
catre companii,în legătură cu platformele lor industriale.
2. Evaluarea obiectiva, sistematica si periodica a performantelor acestor elemente.
3.Furnizarea informatiilor legate de performanta ecologica publicului larg.

Standardul international ISO 14001

ISO 14001 a fost finalizat in septembrie 1996 si este acum implementat de companii
pretutindeni in lume. El specifica cerintele pentru un sistem de management al mediului,
pentru a permite unei organizatii se formuleze o politica si obiective tinand cont de cerintele
legislative si informatia despre impacturile semnificative de mediu.El se aplica tuturor
aspectelor de mediu pe care organizatia le poate controla si peste care pote fi de asteptat ca el
sa aiba influenta. Nu face el singur declaratia specifica criteriului de performanta de mediu.
Acest standard international este aplicabil oricarei organizatii care este dornica sa :

1. Să implementeze,întreţină si imbunatateasca un EMS.


2. Sa se asigure de conformarea sa cu politica de mediu declarata.
3. Sa demonstreze o asemenea conformare celorlalti.
4. Sa caute certificarea/inregistrarea EMS-ului sau de catre o organizatie externa.
5. Sa faca o auto-declaratie de conformare cu acest standard din proprie determinare

ISO 14001 are o structura clara si logica care acopera urmatoarele:

1. Obiectivul
2. Referintele Normative
3. Definitii
4. Cerintele Sistemului de Management de Mediu.
5. Cerinte Generale.
1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


6. Politica Mediului
7. Planificare
8. Implementare si Operare
9. Actiuni de Verificare si Corectare
10. Revederea Managementului.

Toate cerintele din acest standard international au intentia sa fie incorporate in


interiorul oricarui sistem de management de mediu. Extinderea aplicarii va depinde de astfel
de factori ca politica de mediu a organizatiei, natura activitatilor ei si conditiile in care ea
opereaza.

Odata ce o companie a dezvoltat un EMS care satisface cerintele lui ISO 14001,
urmatoarea intrebare este cum sa obtina certificarea Iso 14001. Companiile dornice sa obtina
certificarea trebuie sa contacteze bordurile de acreditare al standardelor lor nationale, care
trimit un grup de auditori la fabricile companiei spre a determina daca EMS-ul companiei
satisface standardul ISO 14001. Companiile care au un EMS aprobat sunt inzestrate cu un
certificat valid pentru o perioada finita de timp, in mod uzual trei ani.

Seria ISO 14000

Comitetul tehnic al Organizatiei pentru Standardizare 207 (ISO/TC 207) pregateste


standardele internationale de management al mediului si are grupul de lucru format din
personalitati ale comitetelor nationale. ISO a dezvoltat o serie de standarde si liniile directoare
in aria mediului care sunt in mod colectiv cunoscute ca seria ISO 14000 de standarde.
ISO14001 este singurul standard certificabil, restul fiind linii directoare de sustinere. In mod
curent, cele mai avansate dintre standardele si liniile directoare in serie sunt:

1. ISO 14001 Sisteme de Management de Mediu- Specificaţii şi Ghid de Utilizare.


2. ISO 14004 Sisteme de Management de Mediu- Ghid privind principiile, sistemele şi
tehnicile de aplicare.
3. ISO 14010 Ghid pentru Audit de Mediu- Principii Generale.
4. ISO 14011/1 Ghid pentru Audit de Mediu- Proceduri de Audit - Partea .Auditul Sistemelor
de Management de Mediu.
5.ISO 14012 Ghid pentru Audit de Mediu - Criterii de calificare pentru auditorii de
Mediu.

Familia ISO 14001 a standardelor de management de mediu, conform planului actual,


cuprinde 23 de standarde individuale, indrumari si rapoarte tehnice legate de managementul
de mediu in cadrul sistemului de management de mediu (EMS) al unei companii. Aceste
standarde sunt dezvoltate printr-un proces care cuprinde urmatoarele faze:

Faza 1: Selectarea elementelor de lucru. Comitetele Nationale pot sa propuna noi


elemente de lucru

Faza2: Prepararea planului de lucru. Proiectul de lucru este preparat de grupurile


de lucru ale subcomitetelor.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Faza3: Aprobarea Comitetului pentru planul de lucru. Votul este luat asupra
Proiectului de lucru. Personalitatile organizatiilor nationale sunt membri participanti si astfel
titulari la vot. Daca este aprobat, el devine planul Comitetului.

Faza4: Ratificarea de catre toti membrii ISO. Proiectul Comitetului aprobat este
semnat de toti memebrii ISO pentru ratificarea ca Proiect de Standard International (DIS).
Perioada de vot este de sase luni.

Faza 5: Confirmarea finala. “La zi “ este urmatorul vot de afirmare. Urmeaza


aprobarea tarilor membre ISO, documentul este denumit Proiectul Final al Standardului
International (FDIS).

Faza 6: Publicarea standardului ISO. Standardul aprobat estae publicat la Geneva


in limbile oficiale: Engleza, franceza si rusa.

Faza 7: Publicarea in limbile altele decat engleza, franceza si rusa. Comitetele


nationale vor participa la traducerea standardelor in limba lor nationala. Standardul va fi
publicat mai tarziu ca standard national.
Instrumentele Sistemului de managementului al mediu

Un sistem de management de mediu este constituit dintr-o serie de actiuni concrete


prin care se propune atingerea unui scop: protectia mediului în care întreprinderea îsi
desfãsoarã activitatea. Prin aplicarea SMM, întreprinderea îsi desfãsoarã activitatea în asa fel
încât sã nu deranjeze oamenii si mediul.
Etapele SMM:
• Analiza initialã a impactelor de mediu asociate cu activitatea întreprinderii si o ierarhizare a
acestora
• Planificarea sistemului
• Programul de actiuni pentru atingerea scopurilor propuse
• Formarea si sensibilizarea întregului personal
• Realizarea sistemului
• Inventarierea legislatiei din domeniu
• Controlul sistemului din cadrul întreprinderii
• Audit intern si extern
• Comunicare internã si externã
Functionarea întregului sistem trebuie sã garanteze îmbunãtãtirea continuã a
performantei de mediu si a SMM-ului.
Ce alte metode mai putem folosi pentru realizarea unei dezvoltãri continue?
Existã o multitudine de metode pe care le putem folosi pentru realizarea unui management
eco-constient, printre care unele mai simple altele mai complicate:
• Sistematicã: ISO 14031 (indicatori de performantã)
• Integratã: ISO 14001 (standard international SMM)
• Performantã: EMAS (reglementarea Uniunii Europene)
• Economic avantajoasã: identificarea posibilitãtilor de economisire prin SMM
Aceste metode joacã deja un rol important pe piata autohtonã si internationalã. În
prezent, folosirea sistemelor de management de mediu si a altor metode este bazat pe
voluntariat. În viitor, ele vor fi obligatorii.

Definirea unor notiuni si termeni specifici unui sistem de


3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


management al mediului

Imbunatatire continua
Proces de dezvoltare, extindere a sistemului de management al mediului pentru
obtinerea imbunatatirii performantei globale in domeniul mediului, in acord cu politica de
mediu a organizatiei.
Nu este necesar ca procesul sa aiba loc simultan in toate sectoarele de activitate.
Mediu
Mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie, care include, aerul, apa,
pamantul, resursele naturale, flora, fauna, fiintele umane si relatiile intre acestea.
In acest context , mediul inconjurator se extinde din interiorul organizatiei pana la sistemul
global.

Aspect de mediu
Acel element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate
interactiona cu mediul.Un aspect de mediu semnificativ este acel aspect de mediu care poate
avea un impact semnificativ asupra mediului.

Impact asupra mediului


Orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, totala sau partiala, care rezulta
din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii.

Sistem de management de mediu


Componenta a sistemului de management general care include structura organizatorica,
activitatile de planificare, responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele
necesare pentru elaborarea, transpunerea in practica, realizarea, analizarea si mentinerea
politicii de mediu.

Auditul sistemului de management de mediu


Proces de verificare sistematica si documentata, ce permite obtinerea si evaluarea
dovezilor obiective necesare pentru a evidentia daca sistemul de management de mediu al
unei organizatii este in conformitate cu criteriile sistemului de management de mediu stabilite
de aceasta organizatie inclusiv comunicarea rezultatelor acestui proces conducerii
organizatiei.

Obiectiv de mediu
Telul general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o organizatie isi
propune sa-l atinga si care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil.

Performanta de mediu
Rezultate masurabile ale sistemului de management de mediu, legate de controlul
organizatiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica, obiectivele si tintele de mediu
ale acesteia.

Politica de mediu
Totalitatea intentiilor si principiilor declarate de catre organizatie referitoare la
performanta globala de mediu si care constituie cadrul de actiune si de stabilire a obiectivelor
si tintelor de mediu ale organizatiei respective.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Tinta de mediu
Cerinta detaliata de performanta, cuantificata daca este posibil, aplicabila ansamblului
sau unei parti a organizatiei, ce rezulta din obiectivele de mediu si care trebuie sa fie stabilita
si indeplinita pentru atingerea acestor obiective.

Parte interesata
Individ sau grup preocupat sau afectat de performanta de mediu a unei organizatii.

Organizatie
Companie, societate comerciala, firma, intreprindere, autoritate sau institutie, parte sau
combinatie a acestora, publica sau particulara, cu raspundere limitata sau orice alt statut
juridic, cu propria sa structura functionala si administrativa.
Pentru organizatiile cu mai multe unitati operationale, o unitate separata poate fi definita ca o
organizatie.

Prevenirea poluarii
Utilizarea unor procese, practici, materiale sau produse ce impiedica,reduc sau
controleaza poluarea, care pot include reciclarea, tratarea, modificarea proceselor,
mecanismele de control, utilizarea eficienta a resurselor si inlocuirea materialelor.
Beneficiile potentiale ale prevenirii poluarii includ reducerea impactului daunator asupra
mediului, imbunatatirea eficientei si reducerea costurilor.

Aspectele manageriale in abordarea problemelor de mediu

Conceptul de management integrat a aparut ca urmare a necesitatii de abordare


cuprinzatoare a managementului din punctul de vedere al strategiilor, gradului de dezvoltare,
aspectelor de protectia mediului si managementului.
Aspectele manageriale in abordarea problemeleor de mediu sunt prezentate in fig.
urmatoare( preluare:C. Teodosiu,Management integrat al mediului, Ed. ECOZONE, 2005) :
1.identificare
necesitati/obiective

2. definirea

problemelor

3. determinarea modalitatilor de
actiune corespunzatoare

4. elaborarea
planului de actiune

5.implementare

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


6.evaluare si actiune
corectiva

7. directii viitoare

Managementul de mediu integrat in practicile de management general ale organizatiei


este in continua schimbare, parcurgand etape precum:
• Reactii la situatii de criza ( accidente de poluare majora)
• Control, monitorizare si respectarea reglementarilor legislative
• Prevenirea poluarii
• Productie „curata”(eco-industrie)
• Dezvoltarea industriei pe baze durabile.

Avantajele unui SMM (Sistem de Management de Mediu)

Interne
Transparenta managementului si a proceselor de productie.
Economisirea energiei si a resurselor
Externe
Comunicare mai bunã cu autoritãtile
Evaluare mai avantajoasã din partea bãncilor si a societãtilor de asigurare
Îmbunãtãtirea imaginii întreprinderii
Reactie în lant în rândul furnizorilor.

Generale
Conformitate cu legislatia din domeniu
Prevenirea accidentelor de mediu

Motivarea deciziei de implementare a unui SMM

1.Motive economice
Prin rationalizarea si economisirea materiilor prime, a apei si a energiei si prin
reciclare se pot reduce costurile si se pot identifica alte posibilitãti de economisire. Reducerea
volumului si gradului de toxicitate a deseurilor, apelor reziduale si a emisiilor de gaze nu
numai cã ajutã mediul, dar mai reduce numãrul amenzilor si costurile asociate (curãtire si
neutralizarea deseurilor).
2. Relatia cu autoritãtile
Într-un viitor apropiat statul va recompensa voluntariatul în protectia mediului si va
oferi avantaje administrative întreprinderilor active în acest sens. Un SMM va ajuta la
acordarea de împrumuturi sau va usura accesul la resurse. SMM va permite sã se pregãteasca
din timp pentru schimbãrile economice si administrative din viitor si sa ajute la conformarea
regulamentelor.
3. În pas cu viitorul

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Cu timpul tot mai multe institutii si întreprinderi mari vor cere de la furnizorii lor sã-si
demonstreze metodele cu care protejeazã mediul înconjurãtor.Pentru a rãmâne competitivi
trebuie ca organizatiile sa se conformeze acestor reguli.
4. Segmente noi de piatã
Numãrul consumatorilor eco-constienti este în continuã crestere. Segmentul "verde" al
pietii devine din ce în ce mai mare.
5. Valoarea pe piatã a întreprinderii
În caz de fuziune, achizitionare sau vânzare un sistem de management de mediu
(SMM) functional creste valoare întreprinderii. În plus, valoarea întreprinderii depinde si de
imaginea de întreprindere eco-constientã.
6. Modernizarea managementului
Un sistem de management de mediu, la fel ca si celelalte sisteme de management va
permite controlul cu eficacitate datele importante si actuale ale întreprinderii; cu ajutorul
acestora se pot strânge toate documentele necesare pentru o comunicare bunã cu diferiti
actori (colegi, parteneri de lucru).
7. Calitatea serviciilor si produselor
Managementul si protectia mediului sunt factori importanti pentru managementul
calitãtii. Ele se completeazã si devin tot mai mult o parte integrantã a cerintelor impuse de
clienti.
8. Inovatia
Mãsurile luate de întreprindere, initiativele care vin sã îmbunãtãteascã efectul de
mediu rezultã în reactii, într-un comportament nou.

9. Lumea institutiilor financiare si a societãtilor de asigurare


Un SMM ajutã la obtinerea unor servicii bancare si de asigurare mai bune. În caz de
accident de mediu, o întreprindere care poate sã dovedeascã cã a avut o politicã de prevenirea
a accidentelor de acest fel, va fi evaluatã mai avantajos.
10. Motivarea angajatilor
Un SMM bazat pe participarea angajatilor are un efect stimulativ si pozitiv asupra
muncitorilor, care se identificã mult mai usor cu un angajator care este bine cunoscut pentru
metodele sale eco-constiente.
11. Sãnãtatea Dvs. si sãnãtatea publicã
Însusirea unei atitudini responsabile fatã de produsele si procesele de productie
periculoase/nocive permite îmbunãtãtirea conditiilor de muncã in întreprindere si a mediului
înconjurãtor.
12. Stil de viatã
Un SMM ajutã la o coabitare mai armonioasã cu mediul. El permite evitarea situatiilor
de conflict, favorizeazã formarea unei atitudini pro-active si ajutã la realizarea unei
comunicatii transparente.
13. Copii nostri si dezvoltarea durabilã
Pentru ca activitatea economicã sã nu fie orientatã numai pe profit, ci sã mai ajute si la
prezervarea si îmbunãtãtirea calitãtii vietii pentru generatiile viitoare, trebuie sã avem o
atitudine mai responsabilã fatã de utilizarea resurselor naturale si a materialelor poluante.

Principiile de baza si elementele sistemului de management


al mediului.
Modelul preconizat pentru sistemul de managemant al mediului are la baza o conceptie a unei
organizatii care doreste sa subscrie la urmatoarele principii de baza:
• Principiul 1 - Angajament si politica.
7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Principiul 2 - Planificare.
• Principiul 3 - Transpunerea in practica (Implementarea)
• Principiul 4 - Masurarea si evaluarea.
• Principiul 5 - Analiza si imbunatatire.
In acest context SMM-ul este privit ca o structura organizatorica ce trebuie supravegheata
continuu si analizata periodic pentru a conduce in mod eficient activitatile legate de mediu ale
unei organizatii ca raspuns la modificarile factorilor interni si externi care influenteaza
organizatia respectiva.

Principiul 1- Angajament si politica

Conform acestui prim principiu se recomanda ca organizatia sa-si defineasca politica


de mediu si sa-si asume angajamentul pentru introducerea unui SMM propriu. Se recomanda
ca organizatia sa inceapa cu acele masuri ce aduc un beneficiu evident (de exemplu prin
concentrarea atentiei asupra conformitatii cu reglementarile existente, controlul acelor surse
de poluare ce pot angaja responsabilitati sau cu utilizarea mai eficienta a materialelor si a
materiei prime).Pe masura ce organizatia va castiga experienta si SMM-ul va incepe sa
prinda contur, ea va putea introduce proceduri, programe si tehnologii care sa-i permita
imbunatatirea performantei de mediu. Pe masura ce experienta va creste, consideratiile
privind protectia mediului pot fi integrate in toate deciziile de afaceri.

Angajamentul conducerii si exercitarea managementului

Angajarea conducerii organizatiei si angajamentul permanent al acesteia in exercitarea


managementului de mediu sunt esentiale pentru reusitaintroducerii unui SMM. Aceasta
inseamna ca pentru fiecare etapa a dezvoltarii sau imbunatatirii unui SMM este necesara
implicarea conducerii la varf a organizatiei.

Analiza initiala de mediu


Situatia curenta a unei organizatii din punct de vedere al protectiei mediului poate fi
stabilita printr-o analiza initiala care poate include:
• identificarea cerintelor legale si a diferitelor reglementari;
• identificarea aspectelor de mediu ale propriilor activitati, produse sau servicii pentru a
le determina pe cele care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului si
care implica responsabilitati;
• evaluarea performantei comparativ cu criteriile relevante, interne sau externe, cu
reglementarile, codurile de buna practica, principiile si liniile directoare;
• practicile si procedurile existente in domeniul managementului de mediu. identificarea
politicilor si a procedurilor existente in activitatile de aprovizionare si de contractare;
• reactia in urma investigarii incidentelor precedente legate de neconformitati;
• oportunitatile de imbunatatire a competitivitatii;
• punctele de vedere ale partilor interesate;
• functiile sau activitatile altor sisteme de organizare care pot imbunatati sau impiedica
obtinerea performantei de mediu.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


In toate cazurile de mai sus se recomanda luarea in considerare a tuturor conditiilor de
exploatare, inclusiv a incidentelor si a situatiilor deurgenta ce pot apare. Se recomanda ca
procesul si rezultatele analizei initiale de mediu sa fie consemnate in documente
corespunzatoare, sa se faca in conditiile unei bune documentari si sa conduca la
identificareaoportunitatilor de dezvoltare a unui SMM. Mai jos se prezinta catevarecomandari
si sfaturi practice legate de analiza initiala de mediu.
O prima etapa importanta este de a stabili lista domeniilor ce trebuie analizate.
Aceasta poate include activitati, operatii specifice sau un anumit loc al organizatiei.

Cateva tehnici curente pentru efectuarea unei analize includ:


• chestionare;
• interviuri;
• liste de verificari;
• masurari si examinari directe;
• analiza inregistrarilor;
• rapoarte.

Organizatiile, inclusiv intreprinderile mici si mijlocii (IMM) pot consulta un numar de


surse exterioare cum sunt:
• agentii guvernamentale in legatura cu legile si permisele;
• biblioteci sau baze de date locale sau regionale;
• alte organizatii pentru schimb de informatii;
• asociatii industriale;
• principalele organizatii de protectie a consumatorilor;
• fabricanti ai echipamentelor utilizate;
• relatii de afaceri (de exemplu cu cei care transporta si elimina deseurile);
• asistenta profesionala.

Politica de mediu

Elaborarea politicii de mediu

Definitia din ISO 14001


“Politica de mediu reprezinta declararea de catre organizatie a intentiilor si principiilor
sale referitoare la performantele globale de mediu, care furnizeaza cadrul de actiune si
stabilire a obiectivelor generale si specific de mediu ale acesteia”

Evolutia politicilor de mediu ale UE

In Tratatul de la Roma (1957), problemele legate de mediu nu reprezentau o problema


de top pentru autoritatile publice sau economice. In ultima parte a anilor 60 nici o tara
europeana nu avea o politica de mediu clara.
Inainte de 1987 mediul nu era recunoscut ca o competenta legala a CE. Comunitatea
Europeana fusese formata din ratiuni economice.Totusi, legi de protectia mediului erau
justificate pentru ridicarea barierelor in comertul liber; aceste au fost create pentru un problem
specifice (cum ar fi radiatiile, emisiile vehiculelor, ambalarea si etichetarea produselor

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


chimice) si au determinat o utilizare „creativa” a articolelor Tratatului in privinta pietei
comune (no.s 2, 100 e 235).
Din anii 70 interesul public in ceea ce priveste protectia mediului a crescut si aceste
abordari pur economice ale UE au trebuit regandite. Actiunea de Mediu a Comunitatii
Europene a inceput in 1972 cu patru programe de actiune succesive, bazate pe o abordare
verticala si sectoriala a problemelor ecologice. La Sumitul de la Paris (iulie 1972), Comisia
a inceput sa lucreze pe probleme de mediu, cu aceasta ocazie Primul Program de Actiune
pentru mediu a fost adoptat pentru perioada 1973-1976. Devenea fundamental in politica UE
de mediu faptul ca in contextul expansiunii economice si a imbunatatirii calitatii vietii o
atentie deosebita ar trebui acordata mediului.
In 1973 au fost infiintate Comitetul de Mediu si Protectia Consumatorului – DG III si
Comitetul de Mediu in Parlamentul European. Primul Program de Actiune pentru protectia
mediului a fost urmat de Al Doilea in 1977 si de Al Treilea in 1983. Pe parcursul acestei
perioade, s-au petrecut numeroase transformari in privinta legislatiei, in special referitor la
limitarea poluarii prin introducerea unor standarde minime. Acest lucru a condus la adoptarea
unei serii de directive pentru managementul deseurilor, inlaturarea zgomotelor, protectia
resurselor naturale (apa si aer) si
conservarea naturii. Noua legislatie de mediu a fost adoptata prin masuri treptate, incet incet,
fara o baza legala corespunzatoare. In acest scop, in 1985 Curtea de Justitie, prin Decizia
240/35 a declarat protectia mediului ca fiind unul din “obiectivele esentiale” ale Comunitatii
europene.
In 1981, prin reorganizarea Comisiei responsabilitatile de mediu au fost transferate de
la DG III (Politici Industriale) la DG XI (Mediu, Siguranta Nucleara si Protectie Civila). In
1987, in Actul European Unic, protectia mediului a fost introdusa cu titlu special (Articolele
130r-130t) in Tratat. Acest moment este considerat de rascruce pentru ca s-a creat baza legala
pentru masurile Comunitatii in ceea ce priveste mediul, in definirea obiectivelor si a
principiilor indrumatoare. Tratatul a introdus, de asemeni, o noua idee:
„Cerintele de protectie a mediului vor fi parte componenta a celorlalte politici ale
Comunitatii”. Se aplica deasemeni si principiul votului majoritar in propunerile de mediu.
In acelasi an a demarat Al patrulea Program de Actiune (1987-1992) iar anul 1987 a
fost declarat Anul European al Mediului. In 1988 a demarat seria de Fonduri Comunitare de
Mediu. In noiembrie 1993, Tratatul Uniunii Europene de la Maastricht a reprezentat un pas
inainte, promovand progresul pe mai multe planuri. A adaugat conceptul de „crestere durabila
si neinflationara cu respectarea mediului” in sarcinile Comisiei si adoptarea principiului
precautiei ca problematica in cadrul politicilor europene (Articolele 174, ex Artcolul 130r al
Tratatului Comunitatii Europene). Mediul devine un obiectiv principal al politicii UE.
Intrarea in vigoare a Tratatului de la Amsterdam in 1997 apreciaza principiul
dezvoltarii durabile ca fiind unul din obiectivele Comunitatii Europene (Articolul 2) si
introduce in prioritatile sale absolute protectia mediului la un nivel ridicat. S-a creat astfel
nevoia de a integra cerintele de protectia mediului in definirea si implementarea altor politici.
Aceasta abordare a fost introdusa de Comisie in Comunicarea sa din 1998 pentru integrarea
mediului in politicile UE si de Consiliul European de la Viena (11 si 12 decembrie 1998). De
atunci, aceasta obligatie a fost luata in considerare in diferite acte ale Comisiei, in special in
ceea ce priveste angajarea fortei de munca, energie, agricultura, transport, dezvoltarea
cooperarii, piata unica, industrie si pescuit. Tratatul insereaza deasemeni un nou articol despre
dezvoltarea durabila in Tratatul de infiintare a Comunitatii Europene.
In 1993 a inceput Al Cincilea Program de Actiune. Ca si Al Saselea Program de
Actiune a fost focalizat pe dezvoltare durabila, nu numai pe protectia mediului. Al Cincilea
Program de Actiune „ Catre Durabilitate”, stabileste principiile unei strategii europene de
10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


actiuni voluntare pentru perioada 1992-2000 si marcheaza inceputul unei abordari orizontale a
Comunitatii, care va tine cont de toate cauzele poluarii (industrie, energie, turism, transport,
agricultura, etc.)
Al Saselea Program de Actiune (2001-2010) da un nou sens in scopul si directia
politicii de mediu a Comunitatii. Stabileste clar prioritatile Comunitatii Europene pana in
2010 si determina actiunile care trebuiesc desfasurate intr-o perioada de 5-10 ani pentru
indeplinirea acelor obiective de atins. Patru domenii sunt mentionate: schimbarea climei,
natura si biodiversitatea, mediul si sanatatea si managementul resurselor naturale si a
deseurilor.

Politica de mediu este elementul determinant al implementării şi al îmbunătăţirii


sistemului de management de mediu al unei organizaţii, astfel încât organizaţia să poată
menţine şi îmbunătăţi performanţa de mediu. In consecinţă, se recomandă ca politica de
mediu să reflecte angajamentul
conducerii organizaţiei la cel mai înalt nivel de a se conforma legilor în vigoare şi de a urmări
îmbunătăţirea continuă. Politica de mediu reprezintă baza pe care se sprijină organizaţia
pentru a-şi fixa obiectivele generale şi obiectivele specifice de mediu. Se recomandă ca
politica de mediu sa fie
suficient de clară pentru a fi înţeleasă de părţile interesate, atât din cadrul organizaţiei cât şi
din exterior, şi să fie analizată şi revizuită periodic pentru a reflecta modificarea condiţiilor şi
a informaţiilor. Se recomandă ca domeniul său de aplicare să fie clar identificat. Formulările
să fie succinte, sub forma posibilă de a fi afişate în locuri vizibile în incinta organizaţiei.In
stabilirea politicii de mediu a unei organizatii trebuie considerate cele doua documente de
baza:
Totodata la definirea unei politici de mediu trebuie luate in considerare cateva
probleme cum ar fi:
1. Organizatia are o politica de mediu corespunzatoare activitatilor, produselor si serviciilor
sale?
2. Aceasta politica reflecta valorile si principiile fundamentale ale organizatiei?
3. Aceasta politica a fost aprobata de conducerea la cel mai inalt nivel si a fost numita o
persoana investita cu autoritatea necesara pentru supravegherea si aplicarea acestei politici? 4.
Aceasta politica conduce la fixarea de obiective si tinte in domeniul mediului?
5. Implica ea supravegherea tehnologiilor si a practicilor de management ale organizatiei?
6. Care sunt angajamentele incluse in politica de mediu, de exemplu, cele care sustin
principiul imbunatatirii continue, prevenirea poluarii, monitorizarea organizatiei, indeplinirea
sau depasirea cerintelor legale, luarea in considerare a asteptarilor partilor interesate?

Iata cateva exemple de angajamente ce pot fi incluse in politica de mediu pe langa


reglementarile specifice din domeniul mediului:
• diminuarea oricarui impact negativ semnificativ asupra mediului a noilor activitati prin
utilizarea procedurilor integrate de management al mediului si al planificarii;
• punerea la punct a procedurilor de evaluare a performantei de mediu si a indicatorilor asociati;
• concretizarea conceptului privind ciclul de viata;
• crearea produselor astfel incat sa se diminueze impactul lor asupra mediului in productie,
utilizare si eliminare;
• prevenirea poluarii, reducerea deseurilor si a consumului de resurse (materiale, combustibili si
energie) si angajarea, atunci cand este posibil, mai curand in recuperare si reciclare decat in
eliminare;
• educare si instruire;
11

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• impartasirea experientei castigate in domeniul mediului;
• implicarea partilor interesate si stabilirea unei bune comunicari cu acestea;
• munca pentru o dezvoltare durabila;
• incurajarea furnizorilor si contractantilor in adoptarea unui SMM

Conform ISO 14001 cerintele politicii de mediu :


• Cerinte obligatorii referitoare la continutul politicii de mediu
Respectarea reglementarilor de mediu
Imbunatatirea continua
Prevenirea poluarii
• Cerinte privind adaptarea politicii de mediu la specificul organizatiei
Natura si dimensiunile organizatiei
Impactul asupra mediului a activitatilor, produselor si serviciilor
Obiective generale si obiective specifice
• Cerinte privind implementarea politicii de mediu
Documentare
Publicare si comunicare catre personal
Disponibilitate catre public
Pentru realizarea politicii de mediu trebuie sa se tina seama de urmatoarele aspecte:
• Este necesara includerea angajamentelor obligatorii( privind imbinatatirea continua,
prevenirea poluarii, respectarea reglementarilor de mediu.)pe langa acestea mai pot fi
introduse si urmatoarele angajamente specifice: reducerea consumului de materii prime si
energie, reciclarea si reutilizarea de materiale, stabilirea unor proceduri de evaluare a
performantelor de mediu.
• Coordonarea cu alte politici organizationale (calitate, igiena, securitatea muncii)
• Conditii locale sau regionale specifice
• Cerintele partilor interesate si comunicarea cu acestea
• Conformarea cu legile, reglementarile de mediu sau alte criterii relevante la care
organizatia a subscris.
• Cunoasterea aspectelor de mediu semnificative ale organizatiei

Evaluarea politicii de mediu


Organizatiile au obligatia sa-si evalueze politica de mediu din urmatoarele puncte
de vedere:
• Continutul politicii
• Posibilitatile reale de implementare

Aprecierea continutului politicii de mediu


• Daca politica de mediu raspunde angajamentelor prevazute in ISO 14001
• Daca este adecvata activitatilor produselor si serviciilor si daca reflecta corect
valorile si principiile organizatiei
• Daca este acceptata de conducerea organizatiei la nivelul cel mai inalt
• Daca este realista si stabileste directii clare de urmat
• Daca este desemnata o persoana pentru supravegherea si implementarea unei
politici de mediu

Aprecierea posibilitatilor de implementare a politicii de mediu


• Aprecierea programelor
12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Aprecierea resurselor necesare punerii in practica a politicii de mediu
• Aprecierea realismului politicii de mediu analizand posibilitatile de implementare
• Analiza angajarii organizatiei: peste posibilitatile reale sau la nivel minim al
organizatiei
• Analiza comunicarii si intelegerea politicii de mediu la toate nivelurile organizatiei (
modul de distribuire a politicii de mediu tuturor angajatilor- prin mesaje scrise, sedinte de
informare, afisare la locuri vizibile, discutii)
• Analiza procedurilor pentru realizarea politicii de mediu(principiile si
responsabilitatile vizand verificarea politicii de mediu, relevanta politicii de mediu pentru
organizatie, modalitati de realizare a schimbarilor necesare in politica de mediu)
• Analiza comunicarii politicii de mediu catre partile interesate (exterior)- difuzare prin
mass media, expunerea in zone unde publicul are acces, includerea in rapoarte anuale si alte
publicatii.

Implementarea politicii de mediu

Modul de implementare al politicii de mediu este determinat si de variant posibila de


politica situate intre “angajarea minima a organizatiei” pentru a nu conduce la neconformitati
sau “angajarea organizatiei peste posibilitatile reale”. Pentru evaluarea angajarii este necesara
o analiza managerial.
Alte aspecte care influenteaza modul de implementare a politicii de mediu:
• Comunicarea si intelegerea politicii de mediu la toate nivelurile organizatiei (distribuirea in
scris, sedinte de informare, afisarea, discutii)
• Stabilirea procedurilor pentru realizarea respectarii politicii de mediu
• Comunicarea politicii de mediu catre partile interesate(actionari, client, furnizori,administratia
publica, organism de finantare) si public (organizatii ecologiste, grupari nonguvernamentale).

Exemple Politici de Mediu

I. Mandatul de mediu şi obiectivele politicii BERD

1. Art. 1 din Acordul de Înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare


(BERD) stipulează că scopul BERD este de „a sprijini tranziţia către economia de piaţă şi de a
promova iniţiativa privată şi antreprenorială în ţările din Europa Centrală şi de Est”. De
asemenea, Acordul mandatează BERD să „promoveze în toate activităţile sale dezvoltarea
durabilă şi un mediu înconjurător sănătos în toate activităţile sale” (Art. 2.1vii). În plus,
„Banca va aplica principiib ancare sănătoase în toate operaţiunile sale” (Art. 13i) şi „nu se va
angaja în finanţare ... când solicitantul este capabil să obţină o finanţare suficientă ... din alte
surse cu respectarea termenelor şi condiţiilor considerate rezonabile de către Bancă” (Art.
13vii).
2. BERD recunoaşte că dezvoltarea durabilă reprezintă un aspect fundamental al administrării
corespunzătoare a afacerilor şi că aspiraţia spre creşterea economică şi promovarea unui
mediu înconjurător sănătos sunt legate în mod inextricabil. În plus, BERD recunoaşte că
dezvoltarea durabilă trebuie să se numere printre priorităţile activităţilor sale. BERD va
asigura că politicile şi activităţile sale de afaceri promovează dezvoltarea durabilă şi
îndeplinirea nevoilor prezentului fără a le afecta pe cele ale viitorului.
3. În conformitate cu mandatul său de promovare a dezvoltării durabile şi a unui mediu
înconjurător sănătos, termenul „mediu înconjurător” este utilizat în prezenta politică într-un
sens mai larg, care include nu numai aspecte ecologice ci şi aspect referitoare la protecţia
13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


muncii1 precum şi aspecte comunitare, cum ar fi proprietatea culturală, relocarea involuntară
şi impactul asupra populaţiilor băştinaşe.

II. Principii generale

4. Prin procesul său de evaluare a mediului, BERD va căuta să se asigure că proiectele pe care
le finanţează au în vedere promovarea unui mediu înconjurător sănătos, sunt operate în
conformitate cu reglementările în vigoare, iar performanţa lor de mediu este monitorizată. O
atenţie specială va fi acordată solicitării de măsuri adecvate şi eficiente privind atenuarea şi
administrarea problemelor de mediu, care ar putea avea implicaţii juridice, financiare şi de
reputaţie, precum şi implicaţii pentru mediul înconjurător. Banca va căuta să aducă beneficii
suplimentare privind mediul prin proiectele pe care le finanţează, în special dacă proiectele
asigură beneficii economice. De asemenea, BERD stabileşte în mod clar principiul că un
proiect propus poate fi respins pe considerente de mediu, atunci când există problem majore
de mediu sau când un proiect propus nu tratează în mod satisfăcător aspectele legate de
mediu.
5. BERD va acorda o importanţă deosebită promovării eficienţei utilizării energiei şi
resurselor, reducerii deşeurilor, utilizării resurselor regenerabile şi recuperării resurselor,
reciclării şi utilizării unei producţii mai curate în proiectele pe care le finanţează.
6. BERD sprijină o abordare preventivă privind administrarea şi utilizarea durabilă a
resurselor naturale de bio-diversitate (cum ar fi fauna, resursele piscicole şi produsele silvice)
şi va asigura ca operaţiunile sale să includă măsuri de păstrare şi,acolo unde este posibil,
dezvoltare a habitatelor naturale şi bio-diversităţii pe care le sprijină.
7. Prin programul său de cooperare tehnică, BERD va asigura programe de instruire şi alte
mecanisme de dezvoltare a proiectelor pe care le finanţează ca mijloace de construire a
capacităţii necesare pentru managementul mediului în ţările în care îşi desfăşoară activitatea.
8. Prin proiectele pe care le finanţează, BERD va căuta în mod activ să contribuie la
implementarea principiilor şi regulilor aferente din legea internaţională a mediului.Aceste
principii şi reguli sunt enunţate în documente cum ar fi tratate, convenţii şi acorduri
multilaterale, regionale sau bilaterale, precum şi în instrumentele aferente care nu sunt
obligatorii.
9. BERD va colabora cu alte instituţii financiare internaţionale, Uniunea Europeană, donatori
bilaterali, agenţii ONU şi alte organizaţii pentru promovarea unei abordări coordonate în
vederea realizării unor intervenţii eficiente din punct de vedere al mediului în regiune,
inclusiv soluţionarea anumitor probleme grave de mediu.
10. BERD consideră că, pentru a obţine o dezvoltare durabilă şi un mediu înconjurător
sănătos, fiecare ţară trebuie să implementeze modificări structurale.BERD consideră că
progresul spre o dezvoltare durabilă se poate atinge în mod optim prin operarea într-un cadru
de reglementare şi politic sănătos care utilizează mecanismele de piaţă pentru a promova
protecţia mediului şi asigură o siguranţă socială adecvată pentru membrii vulnerabili ai
comunităţii. Ca recunoaştere a legăturilor strânse între performanţa de mediu, eficienţa
comercială şi avantajul concurenţial, BERD încurajează şi sprijină guvernele să trimită
semnale adecvate către persoanele fizice şi juridice, în special prin proiecte finanţate direct şi
iniţiative de cooperare tehnică.
11. BERD s-a angajat să înlesnească dialogul cu factorii interesaţi, inclusiv sponsorii de
proiect şi alţi factori interesaţi de proiect, guverne şi parteneri de afaceri, alte instituţii
internaţionale, societatea civilă în ansamblul său. În conformitate cu Politica sa de Informare
a Publicului, BERD va promova patru principii de bază cu privire la informarea şi consultarea
publicului.
14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Acestea sunt: transparenţa; respectarea mandatului şi răspunderea faţă de acţionari;
disponibilitatea de a asculta şi receptivitate la comentarii; şi păstrarea abordării de orientare
către afaceri în implementarea mandatului.
În implementarea mandatului său prezentat în Art. 1 din Acordul de Înfiinţare a
BERD, Banca va sprijini spiritul, scopul şi ţelurile fundamentale ale Convenţiei Naţiunilor
Unite pentru Cooperare Economică în Europa cu privire la accesul la informare, participarea
publică în luarea deciziilor şi accesul la justiţie în aspecte de mediul înconjurător. Banca va
căuta să aducă beneficii suplimentare privind mediul prin proiectele pe care le finanţează, în
special dacă proiectele asigură beneficii economice. De asemenea, BERD stabileşte în mod
clar principiul că un proiect propus poate fi respins pe considerente de mediu, atunci când
există problem majore de mediu sau când un proiect propus nu tratează în mod satisfăcător
aspectele legate de mediu.
12. În cadrul operaţiunilor sale interne, BERD va urmări aplicarea celor mai bune practici în
managementul mediului, inclusiv în eficienţa utilizării energiei şi resurselor, reducerea şi
reciclarea deşeurilor. BERD va căuta să colaboreze cu furnizori şi subcontractori care aplică
standarde înalte de mediu. Aceste aspecte vor fi luate în considerare deopotrivă la sediul
central al BERD şi la birourile rezidente.

POLITICA, ANGAJAMENTUL SI OBIECTIVELE IN DOMENIUL CALITATII SI


MEDIULUI
Calitatea si protejarea mediului inconjurator sunt strans legate de strategia dezvoltarii
SC
BYTE.NET SRL. In acest sens, Directorul a definit urmatoarele linii directoare:
Satisfacerea cerintelor clientilor si asteptarilor acestora.
Asigurarea unui cadru pentru stabilirea, analizarea, actualizarea obiectivelor calitatii si
mediului la toate nivelele si functiile relevante ale societatii.
Implicarea personalului in identificarea si imbunatatirea continua a proceselor sistemului de
management integrat calitate-mediu.
Prevenirea riscurilor poluarii.
Implementarea procesului de gestiune a deseurilor in perspectiva imbunatatirii continue a
performantelor de mediu.
Informarea obiectiva a clientilor si comunitatii locale privind impactul serviciilor furnizate
asupra mediului.
Politica privind mediu corelata cu politica in domeniul calitatii se va realiza prin
implementarea Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu conceput si documentat în
conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2001 si SR EN ISO 14001:2005.
Directorul a numit Reprezentantul Managementului care raspunde de respectarea si
punerea inaplicare a politicii si obiectivelor in domeniul calitatii si mediului, de realizarea,
implementarea si mentinerea procesele necesare sistemului de management integrat calitate-
mediu si raporteaza managementului organizatiei performantele sistemului pentru analizare si
imbunatatire. Pentru realizarea politicii în domeniul calitatii si mediului Directorul stabileste
urmatoarele obiective:
a) Cerificarea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu;
b) Cresterea satisfactiei clientilor;
c) Largirea segmentului de piata

Angajamentul Directorului privind politica calitatii si mediului

15

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


respectarea standardelor nationale, internationale, legilor in vigoare, inclusiv reglementarile
legale privind mediul inconjurator ;
implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management integrat
calitate-mediu si prevenirea poluarii, prin asigurarea resurselor necesare, prin comunicarea in
societate a importantei acordata respectarii cerintelor legale si de reglementare;

Principiul 2 – Planificarea

Al doilea principiu de baza al unui SMM este cel al planificarii. Conform acestui
principiu se recomanda ca o organizatie sa stabileasca un plan care sa permita satisfacerea
politicii sale de mediu. Elementele unui sistem de management de mediu legate de planificare
includ:
♦ identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate;
♦ cerintele legale;
♦ politica de mediu;
♦ criteriile interne de performanta;
♦ obiectivele si tintele de mediu;
♦ planurile de mediu si programul de management.

Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asupra mediului

Pentru a realiza un plan eficient este necesara identificarea aspectelor de mediu si


evaluarea impactului asupra mediului asociat acestor aspecte. In acest sens se recomanda ca
politica, obiectivele si scopurile de mediu ale organizatiei sa fie bazate pe cunoasterea
aspectelor de mediu si a impacturilor asupra mediului asociate activitatilor, produselor sau
serviciilor sale.
Identificarea aspectelor de mediu presupune un proces continuu caredetermina
impactul trecut, prezent si viitor asupra mediului ( benefic sau nociv) al activitatilor unei
organizatii. Acest proces include si identificarea conditiilor impuse de regulamente, legislatie
si afacerile care influenteaza organizatia. De asemenea, el poate include identificarea
impactului asupra sanatatii si securitatii persoanelor, precum si evaluarea riscurilor pentru
mediu.
Iata cateva probleme de luat in consideratie la identificarea aspectelor de mediu si la
evaluarea impacturilor asupra mediului:
1. Care sunt aspectele de mediu ale activitatilor, produselor si serviciilor organizatiei?
2. Activitatile, produsele sau serviciile organizatiei provoaca impacturi negative importante
asupra mediului?
3. Organizatia are o procedura pentru evaluarea impacturilor proiectelor noi asupra mediului?
4. Amplasarea organizatiei necesita luarea in considerare in mod deosebit a aspectelor de
mediu, de exemplu zonele de mediu sensibile?
5. Cum influenteaza modificarile deliberate sau dezvoltarea activitatii, produselor si
serviciilor aspectele de mediu si impacturile asociate?
6. Cat sunt de importante sau severe impacturile potentiale asupra mediului datorate unei
disfunctii a procesului?
7. De cate ori trebuie sa se produca o anume situatie pentru a avea un impact asupra mediului?
8. Care sunt aspectele de mediu semnificative tinand cont de impacturi, probabilitate,
gravitate si frecventa?
9. Impacturile importante asupra mediului sunt locale, regionale sau globale?

16

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Legat de identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asupra mediului se
impun cateva recomandari si sfaturi practice.
Astfel, va trebui sa avem in vedere faptul ca:
♦ Relatia dintre aspectele de mediu si impacturile asupra mediului este o relatie cauza-efect.
♦ Un aspect de mediu se refera la un element al activitatii, produsului sau serviciului unei
organizatii care ar putea avea un impact benefic sau nociv asupra mediului. De exmplu, ar
putea implica o deversare, o emisie, un consum sau o reutilizare a unui material, sau o poluare
sonora.
♦ Un impact se refera la modificarea care se produce asupra mediului ca rezultat al unui
anumit aspect.
♦ Exemple de impacturi sunt: poluarea sau contaminarea apei, sau epuizarea unei resurse
naturale.
♦ Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asupra mediului asociate acestor
aspecte este un proces care poate fi tratat in patru etape.

Etapa I
Alegerea unei activitati, produs sau serviciu
Se realizeaza pe baza diagramei fluxului noperational al organizatiei

Produse finite, subproduse

Materii prime
si materiale
Activitate, proces, servicii

Servicii
Transport/livrare
Energie Instalare/service
Emisii care afecteaza
Apa,aerul,solul
Utilitati Fiinte vii
Mediul amenajat
Deseuri
Reutilizare
recirculare

Etapa II
Identificarea aspectelor de mediu ale activitatii, produsului sau serviciului
a. Identificarea si analizarea aspectelor de mediu se refera la:
• Emisii in apa si aer
• Poluarea solului si a apelor subterane
• Depozitarea, manevrarea , transportul deseurilor obisnuite si a celor periciloase
• Utilizarea si consumurile de materii prime, materiale si energie
• Localizarea si intensitatea susrselor de radiatii
• Elemente privind siguranta si sanatatea salariatilor
• Aspecte de mediu locale, influenta acestora asupra comunit[tii, pericole potentiale
b. Analiza activitatii anterioare sau planificate pe viitor
• Documentatia pentru acordul/autorizatia de mediu
17

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Rezultatele inspectiilor de mediu
• Costurile de mediu ale actiunilor anterioare
• Procese, servicii si produse planificate de organizatie pentru viitor si posibilele lor consecinte
• Proceduri ,regulamente interne, planuri si programe de prevenire a poluarii
• Fise de analiza, masuratori, inregistrari sistematice si ocazionale
c. Analiza functionarii organizatiei in conditii normale/anormale de operare sau in situatii de
urgenta/calamitati
• Procese desfasurate in conditii normale de functionare
• Procese in conditii anormale de functionare
• Opriri pentru situatii de urgenta sau calamitati.

Etapa III Identificarea impacturilor asupra mediului


Tipuri de poluanti si impactul asupra mediului
Activitate, Aspect de Poluanti Impact Descrierea
produs sau mediu impactului
serviciu

Etapa IV-Evaluarea importantei impactului (conform ISO 14004)


• Consideratii referitoare la mediu
o Marimea impactului
o Severitatea impactului
o Probabilitatea de aparitie
o Durata impactului
• Consideratii referitoare la afaceri
o Existenta prevederilor legale si a reglementarilor
o Dificultatea modificarii impactului
o Costul modificarii impactului
o Efectul modificarii asupra altor activitati si procese
o Preocuparile partilor interesate
o Efectul asupra imaginii publice a organizatiei

Prevederi legale si alte cerinte


Se recomanda ca organizatia sa stabileasca, sa aplice si mentina proceduri pentru
identificarea, accesul si cunoasterea cerintelor legale si a altor cerinte la care aceasta a
subscris si care se refera in mod direct la aspectele de mediu ale activitatilor, produselor sau
serviciilor
sale.
Cateva probleme de luat in consideratie privind prevederile legale si alte
cerinte:
1. Cum identifica organizatia si cum poate avea acces la prevederile
legale si alte cerinte relevante?
2. Cum urmareste organizatia prevederile legale si alte cerinte?
3. Cum urmareste organizatia modificarile prevederior legale si a altor
cerinte?
4. Cum comunica organizatia personalului informatiile relevante asupraprevederilor legale si
a altor cerinte?

18

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Standardul ISO 14001 solicita „organizatiei sa-si stabileasca si sa mentina o
procedura de identificare si acces la prevederile legale si alte cerinte care au fost adoptate de
catre organizatie”.
Tipuri de reglementari:
• Reglementari specifice organizatiei
• Reglementari specifice produselor si serviciilor organizatiei
• Reglementari specifice specifice industriei din care face parte organizatia
• Legi privind mediul
• Autorizatii licente si premise

Cerinte legale tipice:


• Autorizatia de functionare si planul de conformare
• Autorizatia de planificare, constructii
• Autorizatia de gospodarire a apelor
• Legea protectiei mediului
• Reglementari privind emisiile de poluanti in aer si protectia calitatii aerului
• Reglementari privind gospodarirea deseurilor si asubstantelor toxice si periculoase

Obiective si tinte de mediu

Pentru realizarea politicii de mediu a unei organizatii, se recomanda sa se stabileasca o


serie de obiective. Conform standard ISO 14001 principalele aspecte vizate de obiective sunt :
• Prevederi legale si alte cerinte
• Aspecte de mediu semnificative
• Optiuni tehnologice
• Cerinte financiare, operationale si comerciale
• Punctele de vedere ale partilor interesate.

Obiective specifice (tinte)


Exemple:
l cantităţile de materii prime şi energie pe unitatea de produs;
l cantităţile de emisii (gazoase, lichide , solide) eliberate pe unitatea de produs;
l numărul de accidente de mediu;
l catitatea de materiale reciclate;
l potenţialul de reciclare al produselor firmei;
l folosirea capacităţilor de transport pe unitatea de produs;
l costurile operaţiilor de mediu (epurare ape reziduale, purificare gaze reziduale etc) pe
unitatea produs;
l proiecte de restaurare de mediu (remediere sol etc) sau alte programe cu efecte
pozitive asupra de mediu.
l Reducerea emisiilor de dioxid de sulf cu 50% fata de 2000
l Plantarea a 10.000 de arbusti intr-o centura de protectie in urmatorii 2 ani
l Reducerea emisiilor fugitive cu 40% fata de 2000 prin imbunatatirea sistemelor de
etansare
l Reducerea consumurilor energetice cu 5%

Nr.c Domeniul / Obiective Obiective Termen


rt. activitatea specifice Tinte de
19

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


realizare

Aceste obiective reprezinta telurile generale si nivelul de performanta privind mediul


pe care organizatia si le-a propus in cadrul politicii sale de mediu. La stabilirea acestor
obiective, se recomanda ca organizatia sa ia in considerare atat constatarile obtinute in analiza
initiala de mediu, cat si aspectele identificate si impactul asupra mediului asociat acestor
aspecte.
Tintele de mediu pot fi detaliate si fixate pentru atingerea acestor obiective, impreuna
cu cadrul de timp preconizat. Se recomanda ca aceste tinte sa fie precizate, cuantificabile si
masurabile.
Dupa ce se fixeaza tintele si obiectivele, se recomanda ca organizatia sa stabileasca
indicatori masurabili ai performantei de mediu. Acesti indicatori pot fi utilizati ca baza pentru
un sistem de evaluare a performantei de mediu si pot furniza o informatie privind sistemele
operationale si de management de mediu. Obiectivele si tintele de mediu pot fi aplicate in
general in toate sectoarele unei organizatii, sau pot fi limitate la anumite locuri sau activitati
specifice. Se recomanda ca obiectivele si tintele sa fie definite de niveluri corespunzatoare.ale
conducerii. Obiectivele si tintele trebuie analizate si revizuite periodic avandu-se in vedere
consideratiile facute
de diferite parti interesate.
La stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu vor trebui luate in consideratie cateva
probleme cum ar fi:
1. Cum reflecta obiectivele si tintele de mediu atat politica de mediu cat si impacturile
importante asupra mediului asociate activitatilor, produselor sau serviciilor organizatiei?
2 Cum participa personalul responsabil cu realizarea obiectivelor si tintelor de mediu, la
dezvoltarea lor?
3 Sunt luate in considerare punctele de vedere ale partilor interesate?
4 Ce indicatori masurabili specifici au fost stabiliti pentru obiective si tinte?
5 Obiectivele si tintele au fost analizate si revizuite cu regularitate pentru a reflecta
imbunatatirile dorite in domeniul performantei de mediu?
Odata clarificate problemele formulate mai sus vor trebui avute in vedere cateva
recomandari privind stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu.
Astfel, obiectivele pot include angajamentul de:
♦ reducere a cantitatilor de deseuri produse si prevenirea epuizarii resurselor;
♦ reducere sau eliminare a deseurilor poluante din mediu;
♦ concepere a produselor astfel incat sa se reduca la minimum impactul lor asupra mediului in
procesul de productie, utilizare si eliminare;
♦ controlul impactului asupra mediului produs de sursele de materii prime;
♦ limitare a oricarui impact negativ important asupra mediului al activitatilor noi;
♦ a promova actiuni de constientizare a angajatilor si a colectivitatii cu privire la problemele
de mediu.
Progresele obtinute in atingerea unui obiectiv pot fi masurate in general,utilizand
indicatori ai performantei de mediu cum sunt :
♦ cantitatea de materii prime sau de energie utilizata ;
♦ cantitatea de emisii, cum este CO2 ;
♦ cantitatea de deseuri produse, raportata la cantitatea de produs finit;
♦ eficienta utilizarii materialelor si energiei;
♦ numarul incidentelor de mediu (de exemplu,abateri de la limite);
♦ numarul accidentelor de mediu ( de exemplu, degajari neintentionate);
♦ procent de deseuri reciclate;
20

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


♦ procent de materiale reciclate, utilizate la ambalaje;
♦ numar de kilometri efectuati de vehicule, pe unitatea de productie;
♦ cantitati ale unor poluanti specifici, de exemplu, NOx, SO2, CO, HC, Pb, CFCs;
♦ investitia in protectia mediului;
♦ numarul de reclamatii;
♦ suprafata de teren trasformata in habitat natural.
Un exemplu integrat:
Obiectiv: reducerea consumului de energie necesara in fabricatie.
Tinta: scaderea cu zece procente a consumului de energie fata de anul precedent.
Indicator: cantitatea de combustibil si de electricitate utilizata pe unitatea de productie.

Exemple de obiective de mediu:

Obiectivele de mediu ale Colegiului Naţional „Emil Racoviţă“ Cluj-Napoca sunt:


§ comunicarea politicii de mediu şi a angajamentului nostru în ceea ce priveşte protecţia
mediului elevilor şcolii, părinţilor lor şi comunităţii precum şi adresarea rugăminţii şcolii către
aceştia de a ni se alătura în implementarea acestei politici;
§ încurajarea atitudinilor proactive faţă de managementul de mediu;
§ creşterea rolului curriculumului şcolar în formarea şi dezvoltarea atitudinilor eco-
conştiente prin:
- reflectarea în curriculumul tuturor disciplinelor/ ariilor curriculare a grijii globale faţă de
planeta Pământ
- încurajarea experienţelor/ activităţilor legate de mediu ce dezvoltă la elevi etica de mediu
- încurajarea profesorilor în conştientizarea problemelor legate de mediu şi în dezvoltarea
strategiilor de învăţare care să o reflecte
- utilizarea de resurse educaţionale care să contribuie la formarea atitudinii eco-conştiente
- încurajarea profesorilor de a dezvolta programe multi-disciplinare legate de problematica
mediului în parteneriat cu membrii echipei de mediu a şcolii, consultanţi, reprezentanţi ai
organizaţiilor ne-guvernamentale
- încurajarea profesorilor de a participa la conferinţe, ateliere şi alte activităţi profesionale în
vederea conştientizării problematicii mediului.
§ respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la mediu
§ reducerea, re-folosirea şi re-ciclarea maculaturii
§ reducerea utilizării substanţelor toxice şi luarea măsurilor de prevenire a poluării produse de
activităţi ce se desfăşoară în şcoală.
§ evaluarea performanţelor de mediu în vederea îmbunătăţirii continue a acestor performanţe
prin audit-uri.

S.C. ENERGOTEROM S.R.L. şi-a propus următoarele obiective generale de


mediu:
• Îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu şi prevenirea poluării de către
activităţile pe care le desfăşoară;
• Educarea, conştientizarea, instruirea şi motivarea salariaţilor pentru crearea culturii
organizaţionale de mediu;
• Menţinerea autorizaţiei de mediu pentru întreaga organizaţie;
• Aplicarea măsurilor de intervenţie operativă pentru prevenirea şi/sau limitarea
efectelor asupra mediului în caz de incident, avarie, dezastre;
• Întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a echipamentelor şi instalaţiilor din
dotare, luând în consideraţie diminuarea impactului negativ asupra mediului;
21

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Colectarea selectivă a deşeurilor şi ambalajelor şi valorificarea lor prin centre
specializate;
• Promovarea unui parteneriat pe termen lung cu furnizorii şi clienţii orientaţi către
managementul performant de mediu;
• Promovarea unui dialog deschis şi continuu cu clienţii, autorităţile publice,
organizaţiile guvernamentale, mass-media şi alte părţi interesate pe probleme de mediu;
• Monitorizarea periodică prin audituri interne a Sistemului de Management Integrat
Calitate-Mediu, analizarea lui de către managementul de vârf pentru îmbunătăţirea continuă.

Programe de management de mediu

In cadrul actiunii de planificare, se recomanda ca organizatia sa elaboreze un program


de management de mediu care sa cuprinda toate obiectivele sale de mediu.
Programele de management de mediu, trebuie sa stabileasca grafice, resurse si
responsabilitati pentru atingerea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei. In cadrul
furnizat de planificarea managementului de mediu, un program de management de mediu
identifica actiunile specifice, in ordinea prioritatii lor in organizatie. Aceste actiuni se refera la
procedee specifice, proiecte, produse, servicii, locuri sau instalatii specifice. Programele de
management de mediu ajuta organizatia sa-si imbunatateasca performanta de mediu. Ele ar
trebui sa fie dinamice si
analizate cu regularitate pentru a reflecta schimbarile in obiectivele si tintele organizatiei.
Cateva probleme avute in vedere la stabilirea programelor de management de mediu:
1. Care este procesul prin care organizatia realizeaza programele de management de mediu?
2. Procesul de planificare a managementului de mediu implica toate partile responsabile?
3. Exista un procedeu pentru analizarea periodica a programului?
4. Cum trateaza acest program problemele legate de resurse, responsabilitati, indeplinirea la
timp si prioritati?
5. Cum raspund programele de management de mediu la politica de mediu si la activitatile de
planificare generala?
6. Sunt urmarite si revizuite programele de management de mediu?
Un exemplu privind cuprinsul si procesul de dezvoltare a unui program de
management de mediu se prezinta in continuare:

22

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Politica Factor Obiecive Tinte Progra Actiuni Respons Resurse Termen
de de m abilitati ,
mediu mediu mijloace

Principiul 3. - Transpunerea in practica (implementarea)

Pentru transpunerea efectiva in practica a sistemului de management de mediu se


recomanda ca organizatia sa-si dezvolte capacitatile si mecanismele de sustinere necesare
indeplinirii politicii de mediu, a obiectivelor si a tintelor sale Generalitati Capacitatile si
mijloacele de sustinere ale oricaror activitati ale unei organizatii evolueaza permanent in
functie de schimbarile cerintelor partilor interesate, de dinamica mediului de afaceri si de
procesul imbunatatirii continue. Pentru multe organizatii, transpunerea in practica a
managementului de mediu se poate aborda in etape si ar trebui sa se bazeze pe nivelul de
cunoastere si constientizare de catre personalul acestora a cerintelor, aspectelor, asteptarilor si
beneficiilor in privinta mediului si pe disponibilitatea resurselor.

Asigurarea mijloacelor
Resurse umane, materiale si financiare
Se recomanda ca resursele corespunzatoare, umane, materiale (de exemplu: utilitati,
echipamente) si financiare, esentiale pentru implementarea politicii de mediu a organizatiei si
atingerea obiectivelor avute in vedere, sa fie stabilite si puse la dispozitie. In alocarea
resurselor, organizatiile pot dezvolta proceduri pentru urmarirea beneficiilor si a costurilor
activitatilor de mediu si a celor legate de mediu. Pot fi incluse si aspecte cum sunt cele legate
de costul controlului poluarii, de deseuri si de eliminare a acestora.
Este bine de avut in vedere cateva probleme privind resursele umane, materiale si
financiare:
1. Cum identifica si aloca organizatia resursele umane, materiale si financiare necesare pentru
atingerea obiectivelor si scopurilor sale de mediu, inclusiv cele pentru noile proiecte?
2. Cum urmareste organizatia costurile si beneficiile activitatilor de mediu ?
Un caz aparte il constituie intreprinderile mici si mijlocii. Structura de organizare si
resursele de care dispun intreprinderile mici si mijlocii pot impune anumite limite la
transpunerea in practica a SMM. Pentru a face fata acestor constrangeri intreprinderile mici si
mijlocii ar trebui pe cat posibil sa dezvolte o strategie de cooperare cu :
♦ organizatiile reprezentand clienti mari, in scopul transferului de tehnologii si know-how;
♦ alte intreprinderi mici si mijlocii din lantul de aprovizionare sau din bazele locale pentru
definirea si rezolvarea problemelor comune, participarea la transferul know-how, facilitarea
progresului tehnic, utilizarea in comun a unor facilitati si servicii, stabilirea unei modalitati de
a studia SMM, angajarea unor activitati de consultanta in comun;
♦ organizatii de standardizare, asociatii ale intreprinderilor mici si mijlocii, camere de comert,
pentru programele de instruire;
♦ universitati si alte centre de cercetare pentru sprijinirea productiei si inovatiilor.

23

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Integrarea si armonizarea SMM in sistemul de management existent

Pentru un management eficient al problemelor de mediu, se recomanda ca elementele


SMM sa fie concepute si realizate astfel incat acestea sa fie integrate si armonizate in mod
efectiv in elementele sistemului de management existent.
Elementele sistemului de management general care pot sa faca obiectul armonizarii si
integrarii SMM sunt:
♦ politicile de organizare;
♦ alocarea resurselor;
♦ controlul operational si documentarea;
♦ sistemele de sustinere si de informare;
♦ formarea si dezvoltarea;
♦ organizarea si structura responsabilitatilor;
♦ sistemele de apreciere si recompensa;
♦ sistemele de masurare si monitorizare;
♦ comunicarea si raportarea.
Cateva probleme care trebuie luate in considerare in procesul de integrare si
armonizare sunt:
1. Cum a fost integrat sistemul de management al mediului in procesul de management
general al intreprinderii?
2. Care este procesul pentru echilibrarea si rezolvarea conflictelor intre mediu si alte obiective
de afaceri si prioritati?

Raspunderi si responsabilitati
Se recomanda ca responsabilitatea pentru realizarea si eficienta SMM sa fie atribuita
unei (unor) persoane sau functie(i) cu suficienta autoritate, competenta si resurse. Conducerea
operationala trebuie sa defineasca responsabilitatile in mod clar si sa-si asume la randul ei
responsabilitatea si raspunderea pentru implementarea efectiva a SMM si obtinerea
performantei de
mediu dorite. Angajatii de la toate nivelurile sunt raspunzatori pentru indeplinirea
responsabilitatilor lor in obtinerea performantei de mediu si sustinerea sistemului de
management general de mediu.
Iata cateva probleme care trebuie luate in considerare la atribuirea raspunderilor si
responsabilitatilor:
1. Care sunt responsabilitatile si raspunderile personalului care gestioneaza, realizeaza si
verifica activitatile ce afecteaza mediul si daca acestea sunt definite si au o baza de
documentare ?
2. Care este relatia dintre responsabilitatea in domeniul mediului si performanta individuala si
daca aceasta este analizata periodic ?
3. Cum se realizeaza responsabilitatea si raspunderea personalului?
In acest sens:
♦ se obtine o formare, resurse si personal suficient pentru implementare ?
♦ se initiaza actiuni pentru asigurarea conformitatii cu politica de mediu?
♦ se anticipeaza, identifica si inregistreaza toate problemele de mediu?
♦ se initiaza, recomanda sau ofera solutii pentru aceste probleme?
♦ se verifica implementarea unor asemenea solutii ?
♦ se controleaza activitatile viitoare pana cand orice deficient sau conditie nesatisfacatoare a
fost corectata?
♦ se obtine o instruire corespunzatoare pentru a actiona in situatii de urgenta?
24

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


♦ sunt cunoscute consecintele unei neconformitati?
♦ sunt cunoscute raspunderile ce decurg in acest caz?
♦ se incurajeaza actiunile si initiativele voluntare?
Pentru a asigura dezvoltarea si implementarea eficienta a unui SSM, este necesar sa se
atribuie responsabilitati corespunzatoare personalului organizatiei. O abordare posibila pentru
stabilirea responsabilitatilor de mediu este indicata mai jos. Trebuie avut in vedere faptul ca
institutiile si companiile au structuri organizatorice diferite si este deci necesar ca intelegerea
si definirea responsabilitatilor in domeniul mediului sa se bazeze pe procesele lor concrete de
munca. Ceea ce urmeaza este un posibil exemplu de diferite responsabilitati de mediu.

Constientizare si motivatie privind mediul

Conducerea la cel mai inalt nivel are un rol cheie in realizarea constientizarii si
motivatiei angajatilor, prin explicarea valorilor de mediu si transmiterea, comunicarea catre
intregul personal a angajamentului propriu asumat prin politica de mediu. Acesta devine
angajamentul fiecarei persoane, care, in contextul participarii la valorile de mediu, transforma
un sistem de management de mediu existent pe hartie intrun proces real.
Toti membrii organizatiei ar trebui sa inteleaga si sa fie incurajati si convinsi sa
accepte importanta atingerii obiectivelor si tintelor de mediu pentru care sunt responsabili
si/sau raspunzatori. La randul lor, acestia ar trebui sa-i incurajeze pe toti ceilalti membri ai
organizatiei sa raspunda in mod similar in vederea transpunerii in practica a unui sistem
SMM. Motivatia pentru imbunatatirea continua a SMM poate fi sporita atunci cand
angajatilor li se recunoaste meritul in realizarea obiectivelor si atingerea tintelor si sunt
incurajati sa exprime sugestii care pot conduce la imbunatatirea performantei de mediu.
Pentru a evalua eficienta unor astfel de actiuni ar trebui sa raspundem la urmatoarele
intrebari cum ar fi:
1. Cum a stabilit, sustinut si transmis conducerea la varf,catre salariati, angajamentul
organizatiei privind politica de mediu?
2. In ce masura angajatii inteleg, accepta valorile si importanta ocrotirii mediului si participa
la solutionarea problemelor de mediu ale organizatiei?
25

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


3. In ce masura valorile de mediu acceptate servesc la motivarea actiunilor responsabile
privind ocrotirea mediul?
4. Cum recunoaste si apreciaza realizarile angajatilor sai in domeniul mediului?

Cunostinte, competente si instruire

Cunostintele si competentele necesare realizarii obiectivelor de mediu ar trebui


identificate si evidentiate. Acestea ar trebui luate in considerare la alegerea, recrutarea,
instruirea, dezvoltarea
competentelor si formarea continua a personalului. Instruirea corespunzatoare, adecvata
realizarii politicilor, obiectivelor si tintelor de mediu, ar trebui asigurata pentru intregul
personal din organizatie. Se recomanda ca angajatii sa aiba o baza de cunostinte
corespunzatoare, inclusiv prin instruirea privind cunostintele, metodele si competentele cerute
de indeplinirea sarcinilor proprii intr-un mod eficient si competent si sa cunoasca impactul
produs de activitatile lor asupra mediului, atunci cand acestea sunt efectuate incorect.
De asemenea organizatia ar trebui sa se asigure ca subcontractantii si colaboratorii
acesteia care lucreaza pe teren au cunostintele si competentele necesare realizarii muncii intr-
o "maniera responsabila fata de mediu".
Este necesar ca formarea si instruirea sa fie astfel facuta, incat toti angajatii sa
cunoasca cerintele reglementarilor corespunzatoare , standardele interne, precum si politicile
si obiectivele de mediu ale organizatiei. Nivelul si detalierea instruirii pot varia in functie de
sarcina fiecarui angajat.
Un program de instruire tipic cuprinde urmatoarele elemente:
♦ identificarea necesitatilor de instruire a angajatilor; elaborarea unui plan de instruire care
raspunde necesitatilor concrete;
♦ verificarea conformitatii programului de instruire cu cerintele organizationale sau
reglementare;
♦ instruirea grupurilor de angajati propusi;
♦ asigurarea documentatiei necesare;
♦ evaluarea modului in care s-au insusit cunostintele in cadrul activitatii de instruire.
In acest caz trebuie raspuns la urmatoarele intrebari privind cunostintele, competenta si
eficienta activitatii de instruire:
1. Cum identifica organizatia necesitatile de instruire ?
2. Cum sunt analizate necesitatile de instruire pentru functii specifice ?
3. Instruirea este dezvoltata, analizata si modificata daca este necesar ?
4. Cum este asigurata documentatia necesara si urmarita instruirea ?
Iata cateva exemple ale tipurilor de instruiri pe probleme de mediu care pot fi asigurate de
organizatie:

26

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Actiuni de sprijinire in vederea punerii in practica a unui SMM
Comunicare si raportare

Comunicarea presupune stabilirea proceselor de raportare interna si atunci cand se


doreste , externa, privind activitatile organizatiei legate de mediu pentru:
◊ a demonstra angajamentul conducerii in rezolvarea problemelor de mediu;
◊ a trata problemele referitoare la aspectele de mediu ale activitatilor, produselor si serviciilor
organizatiei;
◊ a constientiza importanta politicii, obiectivelor, tintelor si programelor de mediu ale
organizatiei;
◊ a informa partile interesate interne sau din exterior cu privire la sistemul de management de
mediu al organizatiei si la performanta sa de mediu, atunci cand este cazul.
Rezultatele monitorizarii SMM, auditurilor si analizelor efectuate de conducere
trebuie aduse la cunostinta celor care sunt responsabili pentru atingerea unei anumite
performante privind protectia mediului.
Furnizarea de informatii adecvate angajatilor organizatiei si altor parti interesate au ca
scop motivarea acestora si incurajarea publicului de a intelege si accepta eforturile
organizatiei pentru imbunatatirea performantei sale de mediu.
Cateva probleme de luat in consideratie privind comunicarea si raportarea:
1. Care este mecanismul de receptare si de raspuns la preocuparile angajatilor ?
2. Care este mecanismul de receptare si de raspuns la preocuparile altor parti interesate ?
3. Care este mecanismul de comunicare a politicii si a performantei de mediu al organizatiei ?
4. Cum sunt comunicate rezultatele auditurilor si analizelor SMM tuturor persoanelor
interesate din organizatie ?
5. Care este mecanismul prin care se face accesibil publicului politica de mediu ?
6. Comunicarea interna este adecvata sustinerii imbunatatirii continue a problemelor de mediu
?

27

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Pentru o mai buna intelegere si aplicare se prezinta cateva exemple si sfaturi practice:
a) Elemente care pot fi incluse in rapoarte:
◊ profilul organizatiei;
◊ politica, obiectivele si tintele de mediu;
◊ procesul de management de mediu (incluzand implicarea partilor interesate si cunoasterea
personalului );
◊ evaluarea performantei de mediu (incluzand emisiile, conservarea resurselor, conformitatea,
serviciile care insotesc produsele si riscurile);
◊ oportunitati de imbunatatire;
◊ informatii suplimentare, cum sunt glosarele;
◊ prezentarea continutului.
b) Este important de retinut, atat pentru comunicare si raportare interna,cat si externa,
urmatoarele:
◊ sa se incurajeze comunicarea reciproca;
◊ informatia sa fie inteleasa si explicata in mod corespunzator;
◊ informatia sa fie verificabila;
◊ organizatia sa prezinte o imagine exacta a performantei sale;
◊ informatia sa fie prezentata intr-o forma coerenta (de exemplu, unitati similare de masura
care sa permita compararea diferitelor marimi in timp).
c) O organizatie poate comunica informatia legata de mediu in diferite moduri:
◊ in exterior, printr-un raport anual, prezentari reglementate,rapoarte publice de stat, publicatii
ale asociatiilor din industrie, mas-media, publicitate;
◊ organizarea de zile deschise, publicarea numerelor de telefon unde pot fi adresate
reclamatiile si problemele;
◊ in interior, prin buletine informative, publicatii interne, reuniuni si mesaje trimise prin posta
electronica.

Activitatea de documentare si evidenta documentelor

Se recomanda ca procesele si procedurile operationale sa fie definite si sa dispuna de


documentatia corespunzatoare si atunci cand este necesar actualizata. Organizatia ar trebui sa
identifice si defineasca in mod clar diferitele tipuri de documente care stabilesc si specifica
procedurile operationale si de control eficiente.
Existenta bazei de documente pentru SMM ajuta la constientizarea angajatilor asupra a
ceea ce este necesar de facut pentru realizarea obiectivelor de mediu ale organizatiei si
permite evaluarea sistemului si a performantei de mediu.
Natura documentatiei poate varia in functie de marimea si complexitatea organizatiei.
In cazul in care elementele SMM sunt integrate intr-un sistem de management general al
organizatiei, documentatia referitoare la mediu ar trebui integrata in documentatia existenta.
Pentru facilitarea utilizarii acesteia, organizatia poate lua in considerare realizarea si
mentinerea unui sumar al documentatiei existente utilizabile pentru:
◊ a confrunta politica, obiectivele si tintele de mediu;
◊ a descrie mijloacele de realizare a obiectivelor si tintelor de mediu;
◊ a evidentia rolurile cheie, responsabilitatile si procedurile;
◊ a indica accesul la documentatia conexa si a descrie si alte elemente ale sistemului de
management de mediu al organizatiei, acolo unde este cazul;
◊ a demonstra ca elementele sistemului de management de mediu caresunt adecvate
organizatiei sunt implementate.

28

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Un astfel de document rezumativ poate servi ca referinta la transpunerea in practica si
mentinerea sistemului de management de mediu al organizatiei.
Urmatoarele aspecte trebuie avute in vedere:
1. Cum sunt identificate, documentate, comunicate si analizate procedurile de management de
mediu ?
2. Organizatia are un procedeu pentru dezvoltarea si mentinerea documentatiei SMM ?
3. Cum este integrata documentatia SMM in documentatia existenta, acolo unde este cazul ?
4. Cum au acces angajatii la baza de documente a SMM ,necesara desfasurarii activitatilor lor
profesionale ?
Inainte de a prezenta cateva sfaturi practice trebuie sa avem in vedere ca toate
documentele indiferent de suportul si locul unde se afla trebuie sa fie utile si usor de inteles.
Toata documentatia ar trebui sa fie datata (inclusiv datele revizuirilor), usor de
identificat, organizata si pastrata o peroada de timp specificata.
Se recomanda ca organizatia sa se asigure ca :
♦ documentele pot fi identificate dupa numele organizatiei,departamentului, functiei,
activitatii si/sau persoanei de contactat; documentele sunt analizate periodic, revizuite daca
este necesar si aprobate de persoane autorizate inainte de aparitia lor;
♦ versiunile curente ale documentelor importante sunt disponibile in toate locurile unde se
efectueaza operatii esentiale pentru functionarea eficienta a sistemului;
♦ documentele necorespunzatoare sunt retrase rapid din toate punctele de difuzare si punctele
de utilizare.

Modele de documente:

-Fisa postului Responsabil cu sistemul de management al mediului


-Program de instruire
-Fise de instruire;
-Lista aspectelor de mediu
-Program de audit
-Chestionar de audit
-Raport de neconformitate
-Raport de observatii
-Raport de audit
-Program de management de mediu
-Analiza de management
-Program de imbunatatiri
-Cod etic
-Decizie de numire a responsabilului cu sistemul de management de mediu.
-Instructiune evacuare in caz de incediu
-Instructiune privind comportamentul in caz de incendi
-Norma comportament in caz de incediu
-Plan de alarmare si evacuare
- Plan de prevenire a poluarii.

Controlul activitatilor si operatiilor desfasurate in cadrul SMM

Transpunerea in practica a SMM presupune stabilirea si mentinerea unor proceduri de


control pentru a te asigura ca politica, obiectivele si tintele de mediu sunt indeplinite. Atunci
cand se elaboreaza sau se modifica aceste proceduri de control, se recomanda ca organizatia
29

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


sa ia in considerare acele operatiuni si activitati care au un impact semnificativ asupra
mediului.
Astfel de operatiuni si activitati pot include:
♦ proiectarea si ingineria activitatilor de cercetare si dezvoltare;
♦ aprovizionarea;
♦ contractarea;
♦ manipularea si depozitarea materiilor prime;
♦ procese de productie si de intretinere;
♦ laboratoare;
♦ depozitarea produselor;
♦ transport;
♦ marketing, publicitate;
♦ service-ul pentru clienti;
♦ achizitia, construirea sau modificarea cladirilor sau instalatiilor.
Aceste activiti pot fi impartite in trei categorii:
♦ activitati pentru prevenirea poluarii si conservarea resurselor natural in cadrul noilor
proiecte importante, a schimbarilor unor procese si gestionarii resurselor, a proprietatii
(achizitii, cesionari si gestiunea proprietatii) sau a unor produse si ambalaje;
♦ activitati curente de management destinate sa asigure conformitatea cu cerintele interne si
externe ale organizatiei si sa garanteze eficacitatea si eficienta lor;
♦ activitati strategice de management care sa anticipeze si sa raspunda la schimbarile
cerintelor de mediu.

Pregatirea pentru situatii de urgenta si a capacitatii de raspuns Se recomanda ca un


element important al activitatii de implementare a SMM, elaborarea unor planuri si proceduri
pentru situatii de urgenta care sa asigure capacitatea de raspuns corespunzatoare in cazul
aparitiei unor incidente neprevazute sau accidentale.
In acest sens organizatia trebuie sa elaboreze si sa mentina procedure care sa trateze
incidentele de mediu si situatiile de urgenta posibile. Procedurile operationale si controlul ar
trebui sa tina seama, acolo unde este cazul de:
♦ emisiile accidentale in atmosfera;
♦ deversarile accidentale in apa sau pe sol;
♦ efectele specifice determinate de evacuarile accidentale asupra mediului si ecosistemului.
Se recomanda ca procedurile sa ia in considerare incidentele ivite sau posibile ca
urmare a:
♦ conditiilor anormale de functionare;
♦ accidentelor sau situatiilor de urgenta potentiale.
Astfel de planuri de urgenta includ:
♦ modul de organizare in caz de urgenta si stabilirea responsabilitatilor;
♦ lista a personalului de baza;
♦ detalii privind serviciile de urgenta(de exemplu: pompieri, salubritate);
♦ planuri de comunicare interna si externa;
♦ actiuni intreprinse in diferite situatii de urgenta;
♦ informatii privind materialele si substantele periculoase, incluzand impactul potential al
fiecareia asupra mediului si masurile care se iau in cazul emisiei accidentale;
♦ planuri de instruire si verificare a eficientei acestora.

30

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Principiul 4 - Masurare si evaluare

Generalitati
Conform acestui principiu, se recomanda ca o organizatie sa masoare, sa monitorizeze
si sa evalueze performanta pe care o realizeaza din punct de vedere al ocrotirii mediului.
Masurarea, monitorizarea si serie de actiuni cu caracter preventiv si corectiv. Conducerea
organizatiei trebuie sa se asigure ca aceste actiuni preventive si corective se pun in aplicare si
in acelasi timp este urmarita eficienta lor in mod continuu. Gestionarea inregistrarilor si a
informatiilor referitoare la SMM
Documentele constituie o dovada a functionarii continue a SMM si ar trebui sa
cuprinda :
♦ prevederi legale si alte reglementari;
♦ autorizatii;
♦ aspecte de mediu si impactul asociat acestora;
♦ activitati de instruire in domeniul mediului;
♦ activitati de inspectie, etalonare si intretinere;
♦ datele si inregistrarile din activitatea de monitorizare;
♦ detalii referitoare la neconformitati: incidente, reclamatii si actiuni intreprinse;
♦ identificarea produselor: date privind componenta si caracteristicile acestora;
♦ informatii privind furnizorii si contractantii;
♦ auditurile de mediu si analizele efectuate de conducere.
In acest fel poate rezulta o gama complexa de documente si informatii. Gestionarea
eficienta a acestor documente este esentiala pentru implementarea cu succes a SMM.
Elementele principale ale unei bune gestionari a documentelor si informatiilor de mediu
includ mijloacele de identificare, strangere, clasificare, completare, pastrare, intretinere,
regasire, retinere si punere la dispozitie a informatiilor si documentelor reprezentative ale
SMM.
Iata cateva probleme de luat in consideratie pentru gestionarea informatiilor si
inregistrarilor:
1. Care sunt informatiile legate de mediu de care are nevoie organizatia pentru o gestionare
eficienta?
2. Ce capacitate are organizatia de a identifica si urmari indicatorii cheie ai performantei de
mediu precum si alte date necesare realizarii obiectivelor sale ?
3. Cum asigura sistemul preconizat de gestionare a inregistrarilor (informatiilor) organizatiei
accesul angajatilor la informatia de care au nevoie si cand au nevoie ?

Auditurile SMM
Se recomanda ca auditurile SMM sa fie realizate periodic pentru a determina daca
sistemul este conform masurilor planificate si este corect implementat si mentinut. Auditurile
SMM pot fi realizate de membri ai personalului organizatiei si/ sau de participanti externi
alesi de organizatie. In toate cazurile, se recomanda ca persoana(persoanele) care efectueaza
auditul sa o poate face in mod obiectiv si impartial si sa aiba instruirea corespunzatoare.
Frecventa auditurilor este determinata de natura activitatilor, in functie de aspectele si
impactul potential asupra mediului. Se recomanda ca frecventa efectuarii auditurilor sa se
stabileasca pe baza rezultatelor auditurilor precedente.
Se recomanda ca raportul auditului sa fie difuzat conform planului de audit.

31

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Principiul 5 - Analiza si imbunatatirea continua

Generalitati

In conformitate cu acest principiu se recomanda ca o organizatie sa analizeze si sa


imbunatateasca continuu sistemul sau de management de mediu, avand ca obiectiv
imbunatatirea performantei sale globale de mediu.
Se recomanda ca acest proces de imbunatatire sa aiba un character continuu.

Analiza sistemului de management de mediu

Se recomanda ca la intervale adecvate, conducerea organizatiei sa analizeze SMM


pentru a asigura continua lui adaptare si eficienta. Analiza SMM ar trebui sa fie destul de
cuprinzatoare pentru a aborda toate activitatile, produsele si serviciile organizatiei, incluzand
impactul acestora asupra performantei financiare si a competitivitatii organizatiei.
Se recomanda ca analiza SMM sa cuprinda :
• analiza a obiectivelor, tintelor si performantei de mediu;
• constatarile auditurilor SMM;
• evaluare a eficientei acestuia;
• evaluare a oportunitatii politicii de mediu si a necesitatii schimbarilor din cadrul acesteia
avand in vedere si modificarile aparute la nivelul legislatiei specifice;
• modificarea asteptarilor si cerintelor partilor interesate;
• modificari ale produselor sau activitatilor organizatiei;
• descoperiri in stiinta si tehnologie;
• invataminte obtinute din incidentele de mediu;
• preferintele pietei;
• raportarea si comunicarea.
Iata si cateva probleme care ar trebui luate in consideratie privind analiza SMM:
1. Cum este analizat periodic SMM ?
2. Cum sunt implicati angajatii in analiza SMM si in actiunile ce urmeaza a fi intreprinse ?
3. Cum sunt luate in considerare punctele de vedere ale partilor interesate in analiza SMM.

Imbunatatirea continua

Conceptul de imbunatatire continua face parte integranta din SMM.Acest lucru se obtine
printr-o evaluare continua a performantei de mediu a SMM fata de politicile, obiectivele si
tintele de mediu pentru a identifica oportunitatile de imbunatatire
Se recomanda ca procesul imbunatatirii continue sa cuprinda urmatoarele actiuni:
♦ identificarea zonelor in care sistemul de management de mediu poate fi imbunatatit
conducand la imbunatatirea performantei de mediu;
♦ determinarea cauzei sau cauzelor de fond ale neconformitatilor sau deficientelor;
♦ elaborarea si implementarea unor planuri pentru actiuni preventive si corective care sa
raspunda acestor cauze;
♦ verificarea eficientei actiunilor preventive si corective;
♦ asigurarea documentatiei necesare pentru orice actiune de imbunatatire a SMM;
♦ realizarea compararii permanente cu obiectivele si tintele de mediu.
In acest sens, urmatoarele elemente ar trebui luate in consideratie:
1. Care este procesul prin care organizatia identifica actiunile preventive si corective, precum
si imbunatatirea continua ?
32

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


2. Cum verifica organizatia daca actiunile preventive si corrective precum si imbunatatirile
sunt oportune si eficiente ?
Analiza efectuata de conducere trebuie sa abordeze eventualele necesitati de
schimbare a politicii de mediu, a obiectivelor si altor elemente ale sistemului de management
de mediu, ca urmare a rezultatelor auditurilor sistemului, modificarilor circumstantelor si in
cadrul procesului de imbunatatire continua.

Anexa 1.

Colegiul Naţional ………..


Programul de mediu 2004-2005

În urma analizei de mediu efectuate în anul şcolar 2007-2008 au fost stabilite aspectele de
mediu ce urmează a fi luate în considerare în proiectarea şi implementarea programului de
mediu. Activităţile pe care le vom lua în considerare în primul an (pe termen scurt) sunt:
• activităţi ale şcolii desfăşurate în afara ei (activităţi extracurriculare: excursii, înot,
tabere,…)
• schimburi interşcolare (profesori +elevi)
• curăţirea clădirilor- ridicarea gunoiului şi folosirea resurselor
• angajarea de servicii
• protecţia muncii adaptată la laboratoare de specialitate: fizica, chimie, biologie,
informatică.
Obiectivele programului de mediu:
• reducerea cantităţii de gunoi menajer
• folosirea economică a consumabilelor
• reducerea consumului de energie electrică
• promovarea produselor ecologice
• formarea unui comportament eco - conştient
• respectarea regulilor de protecţia muncii.

33

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


34

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Obiectiv Activitatea de Activităţi pentru Responsabil Participanţi Perioada Rezultate aşteptate
bază realizarea act. de
bază
Reducerea Separarea Motivarea elevilor - Ariana Toţi elevii şcolii 1.11.2007 – Separarea corectă a
cantităţii de deşeurilor de organizarea jocului Văcăreţu şi echipa de 31.05.2008 deşeurilor de hârtie la
gunoi menajer hârtie – în clase Liga de mediu mediu a şcolii nivelul fiecărei clase
Elaborarea şi afişarea Camelia - 1.11.2007 Obţinerea de fonduri din
instrucţiunilor de Moldovan valorificarea deşeurilor de
separare a deşeurilor hârtie, fonduri ce vor
de hârtie utilizate pentru premierea
Elevii să separe Diriginţii şi Toţi elevii şcolii An şcolar 2007- câştigătorilor lunari şi finali
deşeurile de hârtie învăţătorii 2008 ai jocului Liga de mediu
Depozitarea Mihai Administratorul An şcolar 2007 - Diminuarea cantităţii de
deşeurilor de hârtie şi Kulcsar şcolii 2008 gunoi menajer
valorificarea lor
Reducerea Separarea Separarea deşeurilor Mihai Secretare 1.11.2007 – Separarea corectă a
cantităţii de deşeurilor de de hârtie la Kulcsar Contabil şi 30.08.2008 deşeurilor de hârtie în
gunoi menajer hârtie – în birouri secretariat, administrator birourile din şcoală
contabilitate, Bibliotecar Diminuarea cantităţii de
bibliotecă, sala Directori gunoi menajer
profesorală, birouri Cadre didactice Obţinerea de fonduri din
directori valorificarea deşeurilor de
Depozitarea Mihai Administratorul 1.11.2007 – hârtie, fonduri ce vor
deşeurilor de hârtie şi Kulcsar şcolii 30.08.2008 utilizate pentru premierea
valorificarea lor angajaţilor ce s-au implicat
în această activitate
Folosirea Reducerea Utilizarea Internet - Cristina Rusu Secretar, 1.11.2007 – Reducerea consumului de
economică a consumului de ului pentru tehnician 30.08.2008 hârtie pentru copiator cu 5%
consumabilelor hârtie pentru transmiterea de calculatoare
copiator informaţii către alte
şcoli/ instituţii şi
35

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


către angajaţii şcolii
Folosirea Instalarea unui loc Strângerea hârtiei Mihai Secretar, 1.11.2007 – Existenţa locului
economică a de depozitare a care poate fi Kulcsar bibliotecar 30.08.2008 Utilizarea hârtiei pe ambele
consumabilelor hârtiei folosite pe refolosită- copii părţi
o singură parte eşuate, copii realizate Reducerea consumului de
în număr mai mare hârtie
decât este necesar
Folosirea Afişarea Maria Oros Tehnician 1.11.2007 Copierea hârtiei pe ambele
economică a instrucţiunilor de părţi
consumabilelor copiere pe ambele Reducerea consumului de
părţi hârtie

Folosirea Folosirea de hârtie Căutarea de oferte de Mihai administrator 1.11.2007 – Utilizarea de hârtie
economică a reciclabilă pentru hârtie reciclabilă şi Kulcsar 30.08.2008 reciclabilă
consumabilelor copiere achiziţionarea de
hârtie reciclabilă

Folosirea Folosirea de Realizarea unei bănci Mihai Administrator, 1.03.2008 Utilizarea de consumabile
economică a consumabile de date in vederea Kulcsar tehnician ecologice (cel puţin 2
consumabilelor ecologice obţinerii de produse)
consumabile
ecologice (se află la
administrator, e
reactualizata
periodic)

Reducerea Scăderea Motivarea Ariana Elevii, echipa 1.11.2007 – Reducerea consumului de


consumului de consumului de utilizatorilor – Jocul Văcăreţu de mediu 31.05.2008 energie electrică cu 10%
energie electrică energie electrică în Liga de mediu

36

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


şcoală Elevii să închidă Ariana Elevii, diriginţii 1.11.2007–
ferestrele pe timp de Văcăreţu / învăţătorii, 31.05.2008
iarnă, să stingă echipa de mediu
lumina- atunci când
nu e necesară, să
reducă căldura în sală
atunci când
temperatura e ridicată
Promovarea Folosirea de Realizarea unei bănci Mihai Administrator, 1.03.2008 Existenţa băncilor de date
produselor şi produse şi servicii de date in vederea Kulcsar tehnician Achiziţionarea de produse
serviciilor ecologice achiziţionării de ecologie şi angajarea de
ecologice produse ecologice- firme cu certificat ISO
de ex.: pentru 14000, în condiţiile în care
curăţenie (se află la diferenţa de preţ este mică.
administrator, e (achiziţionarea a cel puţin
reactualizata unui produs ecologic, la
periodic) analiza ofertelor pentru
Realizarea unei bănci Mihai Administrator, 1.04.2008 servicii să se ţină cont şi de
de date in vederea Kulcsar tehnician existenţa/ inexistenţa
angajării de firme certificatului ISO 14000)
pentru furnizarea de
servicii ce sunt
certificate ISO 14000
(se află la
administrator, e
reactualizata
periodic)

37

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Formarea unui Organizarea Elaborarea Ariana Elevii, echipa 1.11.2007 – Acceptarea ridicată a
comportament jocului Liga de regulamentului de joc Văcăreţu, de mediu, 31.05.2008 obiectivelor de mediu de
eco - conştient mediu Planificarea Mihai administrator, către elevi şi profesori;
evaluatorilor Kulcsar personal de Economisirea energiei;
Rezolvarea îngrijire, Reducerea şi separarea
contestaţiilor diriginţi/ deşeurilor de hârtie;
Stabilirea învăţători Clase mai curate
câştigătorilor lunari +
premierea lor
Stabilirea
câştigătorilor finali +
premierea lor
Monitorizarea
consumului de
energie şi a
cantităţilor de deşeuri
de hârtie colectată
Formarea unui Organizarea de Realizarea unei bănci Maria Oros Tehnician, 1.03.2008 Elevii manifestă grijă faţă de
comportament activităţi de date cu firme de diriginţi mediul înconjurător.
eco - conştient extraşcolare, transport ce Activităţile extraşcolare şi
schimburi inter- utilizează mijloace de schimburile inter-şcolare vor
şcolare care să transport ce nu include cel puţin 3 acţiuni de
contribuie la poluează mediul ecologizare a unui perimetru

38

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


formarea unui Pregătirea elevilor Cristina Elevi, diriginţi, 10.01.2008 în care se vor desfăşura/ de
comportament eco pentru practicarea Nistor învăţători ocrotire a florei şi faunei.
-conştient la elevi civilizată a turismului Existenţa codului de
prin elaborarea unui conduită pentru elevi în
cod de conduită în vederea practicării civilizate
vederea protejării a turismului
mediului pe perioada Prezentarea a cel puţin un
desfăşurării spectacol sau proiect ce are
excursiilor, vizitelor/ ca tematică mediul
schimburilor inter –
şcolare
Pregătirea şi Monica Elevi, diriginţi, 19.03.2008
prezentarea de Cotul, învăţători iunie 2008
proiecte/ spectacole Ariana
ce au ca tematică Văcăreţu
mediul
Respectarea Elaborarea, Camelia Profesorii de 15.11..2007 Existenţa regulilor de
regulilor de afişarea şi Moldovan fizică, chimie, (elaborarea şi protecţia muncii în fiecare
protecţia muncii monitorizarea informatică, afişarea) laborator
respectării biologie 16.11.2007 – Derularea întregii activităţi
regulilor de 18.06.2008 în laboratoarele de
protecţia muncii în (monitorizarea) specialitate fără evenimente
laboratoarele de cauzate de nerespectarea
specialitate regulilor de protecţia muncii

39

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Monitorizarea şi evaluarea programului de mediu

Monitorizarea este realizată de echipa de mediu a şcolii. Se vor organiza întâlniri lunare în
vederea prezentării stadiului în care se găseşte fiecare activitate a programului de mediu. În
cazul în care apar probleme în derularea activităţilor, echipa de mediu va încerca să găsească
soluţii la problemele apărute. În condiţiile în care echipa de mediu nu reuşeşte să identifice
soluţii, echipa de mediu va cere sprijinul Consiliului de Administraţie.

Evaluarea programului se va realiza la încheierea lui (1.09.2008), prin analizarea raportului


dintre rezultatele aşteptate şi cele obţinute şi prin realizarea auditului de mediu.

Întocmit,
Echipa de mediu:
Ariana Văcăreţu,
Mihai Kulcsar,
Camelia Moldovan,
Cristina Nistor,
Maria Oros,
Monica Cotul,
Cristina Rusu

40

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

S-ar putea să vă placă și