Sunteți pe pagina 1din 1

Se adreseaza Drepturi morale

Drepturi de proprietate
Dreptul de
autor Reproducerea Transmisia
operei operei

Permite sau interzice