Sunteți pe pagina 1din 1

Acord de Principiu

Asociația de proprietari din București

nr

, naturale pentru centrală termică cu contor individual .

,

bl

,

sc

,

este de acord ca d-l / d-na

la Ap

de

să își facă separarea instalației de gaze

Menționăm că la data eliberării prezentei, d-l / d-na

nu

are datorii la intreținere.

De asemenea menționăm că suntem de acord cu pozarea conductei de gaze naturale pe spațiile comune ale asociației și montarea unei microcentrale de apartament .

Asociația de proprietari este/nu este unic investitor al coloanei de gaze naturale

Președinte

Administrator

Nume

Nume

Semnătura

Semnătura