Sunteți pe pagina 1din 8

www.blog.avocatoo.

ro

Astzi, 21 martie, a fost publicat n Monitorul Oficial nr. 196/2017 Legea nr. 17/2017 privind aprobarea OUG nr. 1/2016 pentru modificarea Codului de
procedur civil i a unor acte normative conexe. Noile prevederi vor intra n vigoare pe 24 martie.

Actuala reglementare Reglementare n vigoare ncepnd cu 24 martie


Procedura necontencioas judiciar
Art. 534 Art. 534
(1) ncheierea prin care se ncuviineaz cererea este executorie. (1) ncheierea prin care se ncuviineaz cererea este executorie.
(2) ncheierea prevzut la alin. (1) este supus numai apelului, cu excepia (2) ncheierea prin care se soluioneaz cererea este supus numai
celei pronunate de un complet al naltei Curi de Casaie i Justiie, care este apelului, cu excepia celei pronunate de un complet al naltei Curi
definitiv. de Casaie i Justiie, care este definitiv.
(3) Termenul de apel va curge de la pronunare, pentru cei care au fost (3) Termenul de apel va curge de la pronunare, pentru cei care au fost
prezeni la ultima edin de judecat, i de la comunicare, pentru cei care au prezeni la ultima edin de judecat, i de la comunicare, pentru cei
lipsit. care au lipsit.
(4) Apelul poate fi fcut de orice persoan interesat, chiar dac nu a fost (4) Apelul poate fi fcut de orice persoan interesat, chiar dac nu a
citat la soluionarea cererii, termenul de apel curgnd de la data la care a fost citat la soluionarea cererii, termenul de apel curgnd de la data
luat cunotin de ncheiere, dar nu mai trziu de un an de la data pronunrii. la care a luat cunotin de ncheiere, dar nu mai trziu de un an de la
(5) Apelul se judec n camera de consiliu. data pronunrii.
(5) Apelul se judec n camera de consiliu.
Judecarea aciunii n anulare
Art. 613 Art. 613
(1) Curtea de apel va judeca aciunea n anulare n completul prevzut de lege (1) Curtea de apel va judeca aciunea n anulare n completul prevzut
pentru judecata n prim instan. de lege pentru judecata n prim instan.
(2) ntmpinarea este obligatorie. Dispoziiile art. 205-208 sunt aplicabile n (2) ntmpinarea este obligatorie. Dispoziiile art. 205-208 sunt
mod corespunztor. aplicabile n mod corespunztor.
(3) Admind aciunea, curtea de apel va anula hotrrea arbitral i: (3) Admind aciunea, curtea de apel va anula hotrrea arbitral i:
a) n cazurile prevzute la art. 608 alin. (1) lit. a), b) i e), va trimite cauza spre a) n cazurile prevzute la art. 608 alin. (1) lit. a), b) i e), va trimite
judecat instanei competente s o soluioneze, potrivit legii; cauza spre judecat instanei competente s o soluioneze, potrivit
b) n celelalte cazuri prevzute la art. 608 alin. (1), va trimite cauza spre legii;
rejudecare tribunalului arbitral, dac cel puin una dintre pri solicit expres b) n celelalte cazuri prevzute la art. 608 alin. (1), va trimite cauza spre
acest lucru. n caz contrar, dac litigiul este n stare de judecat, curtea de apel rejudecare tribunalului arbitral, dac cel puin una dintre pri solicit
se va pronuna n fond, n limitele conveniei arbitrale. Dac ns, pentru a expres acest lucru. n caz contrar, dac litigiul este n stare de judecat,
hotr n fond, este nevoie de noi probe, curtea se va pronuna n fond dup curtea de apel se va pronuna n fond, n limitele conveniei arbitrale.
administrarea lor. n acest din urm caz, curtea va pronuna mai nti Dac ns, pentru a hotr n fond, este nevoie de noi probe, curtea se
hotrrea de anulare i, dup administrarea probelor, hotrrea asupra va pronuna n fond dup administrarea lor. n acest din urm caz,
www.blog.avocatoo.ro

fondului, iar, dac prile au convenit expres ca litigiul s fie soluionat de curtea va pronuna mai nti hotrrea de anulare i, dup
ctre tribunalul arbitral n echitate, curtea de apel va soluiona cauza n administrarea probelor, hotrrea asupra fondului, iar, dac prile au
echitate. convenit expres ca litigiul s fie soluionat de ctre tribunalul arbitral
(4) Hotrrile curii de apel, pronunate potrivit alin. (3), sunt supuse n echitate, curtea de apel va soluiona cauza n echitate.
recursului. (4) Hotrrea Curii de Apel prin care se soluioneaz aciunea n
anulare este supus recursului
Executarea hotararii arbitrale
Art. 615 (1)Hotrrea arbitral constituie titlu executoriu i, dup
Art. 615 (1)Hotrrea arbitral constituie titlu executoriu i, dup nvestirea
nvestirea cu formul executorie, se execut silit ntocmai ca o hotrre
cu formul executorie, se execut silit ntocmai ca o hotrre judectoreasc.
judectoreasc. Dispoziiile art. 603 alin. (3) rmn aplicabile.
(2) Cererea de nvestire cu formul executorie se soluioneaz de tribunalul
(2) Cererea de nvestire cu formul executorie se soluioneaz de
n circumscripia cruia a avut loc arbitrajul. Dispoziiile art. 641 alin. (3)-(6)
tribunalul n circumscripia cruia a avut loc arbitrajul. Dispoziiile art.
sunt aplicabile.
641 alin. (3)-(6) sunt aplicabile.
Executarea silita
Art. 641: nvestirea cu formul executorie Art. 641: nscrisurile sub semntura privat
(1)Titlurile executorii, altele dect hotrrile judectoreti, pot fi puse n nscrisurile sub semntura privat sunt titluri executorii numai
executare numai dac sunt nvestite cu formul executorie. dac sunt nregistrate n registrele publice, n cazurile i condiiile
(2)Cererea de nvestire cu formul executorie se soluioneaz de judectoria anume prevzute de lege. Orice clauz sau convenie contrar este
n circumscripia creia se afl domiciliul sau sediul creditorului ori al nul. Dispoziiile art. 644 i urmtoarele sunt aplicabile.
debitorului, dup caz, n camer de consiliu, fr citarea prilor. Dac
domiciliul sau, dup caz, sediul creditorului se afl n strintate, creditorul
va putea depune cererea de nvestire i la judectoria n circumscripia creia
se afl domiciliul su ales.
(3)Instana va verifica dac nscrisul ntrunete toate condiiile de form
cerute de lege pentru a fi titlu executoriu, precum i alte cerine n cazurile
anume prevzute de lege.
(4)ncheierea prin care se respinge cererea de nvestire cu formul
executorie poate fi atacat numai cu apel de ctre creditor, n termen de 5 zile
de la comunicare.
(5)ncheierea prin care se admite cererea de nvestire cu formul executorie
nu este supus niciunei ci de atac, dar legalitatea acesteia poate face obiectul
contestaiei la executare.
(6)Formula executorie are urmtorul cuprins:
"Noi, Preedintele Romniei,
www.blog.avocatoo.ro

Dm mputernicire i ordonm executorilor judectoreti s pun n


executare titlul (Aici urmeaz elementele de identificare a titlului
executoriu.) pentru care s-a pronunat prezenta ncheiere de nvestire cu
formul executorie. Ordonm agenilor forei publice s sprijine ndeplinirea
prompt i efectiv a tuturor actelor de executare silit, iar procurorilor s
struie pentru ducerea la ndeplinire a titlului executoriu, n condiiile legii.
(Urmeaz semntura preedintelui completului i a grefierului.)"
Art. 651 - Instana de executare Art. 651 - Instana de executare
(1) Instana de executare este judectoria n a crei circumscripie se afl, la (1) Instana de executare este judectoria n a crei circumscripie se
data sesizrii organului de executare, domiciliul sau, dup caz, sediul afl, la data sesizrii organului de executare, domiciliul sau, dup caz,
debitorului, n afara cazurilor n care legea dispune altfel. Dac domiciliul sau, sediul debitorului, n afara cazurilor n care legea dispune altfel. Dac
dup caz, sediul debitorului nu se afl n ar, este competent judectoria n domiciliul sau, dup caz, sediul debitorului nu se afl n ar, este
a crei circumscripie se afl, la data sesizrii organului de executare, competent judectoria n a crei circumscripie se afl, la data
domiciliul sau, dup caz, sediul creditorului, iar dac acesta nu se afl n ar, sesizrii organului de executare, domiciliul sau, dup caz, sediul
judectoria n a crei circumscripie se afl sediul biroului executorului creditorului, iar dac acesta nu se afl n ar, judectoria n a crei
judectoresc nvestit de creditor. circumscripie se afl sediul biroului executorului judectoresc nvestit
(2)Schimbarea domiciliului sau sediului debitorului ori, dup caz, al de creditor.
creditorului dup nceperea executrii silite nu atrage schimbarea
competenei instanei de executare. (2)Schimbarea domiciliului sau sediului debitorului ori, dup caz, al
(3)Instana de executare soluioneaz cererile de ncuviinare a executrii creditorului dup nceperea executrii silite nu atrage schimbarea
silite, contestaiile la executare, precum i orice alte incidente aprute n competenei instanei de executare.
cursul executrii silite, cu excepia celor date de lege n competena altor (3)Instana de executare soluioneaz cererile de ncuviinare a
instane sau organe. executrii silite, contestaiile la executare, precum i orice alte
(4)n toate cazurile instana de executare se pronun prin ncheiere incidente aprute n cursul executrii silite, cu excepia celor date de
executorie care poate fi atacat numai cu apel, n termen de 10 zile de la lege n competena altor instane sau organe.
comunicare, dac prin lege nu se dispune altfel. (4) Dac prin lege nu se dispune altfel, instana de executare se
pronun prin ncheiere executorie care poate fi atacat numai cu
apel, n termen de 10 zile de la comunicare.
Art. 652 - Executorul judectoresc Art. 652 - Executorul judectoresc
(1)Dac prin lege nu se dispune altfel, hotrrile judectoreti i celelalte (1)Dac prin lege nu se dispune altfel, hotrrile judectoreti i
titluri executorii se execut de ctre executorul judectoresc din celelalte titluri executorii se execut de ctre executorul judectoresc
circumscripia curii de apel, dup cum urmeaz: din circumscripia curii de apel, dup cum urmeaz:
a)n cazul urmririi silite a bunurilor imobile, al urmririi silite a fructelor a)n cazul urmririi silite a bunurilor imobile, al urmririi silite a
prinse de rdcini i al executrii silite directe imobiliare, executorul fructelor prinse de rdcini i al executrii silite directe imobiliare,
judectoresc din circumscripia curii de apel unde se afl imobilul; executorul judectoresc din circumscripia curii de apel unde se afl
imobilul;
www.blog.avocatoo.ro

b)n cazul urmririi silite a bunurilor mobile i al executrii silite directe b)n cazul urmririi silite a bunurilor mobile sau imobile i al
mobiliare, executorul judectoresc din circumscripia curii de apel unde se executrii silite directe mobiliare, executorul judectoresc din
afl domiciliul ori, dup caz, sediul debitorului, sau din circumscripia curii circumscripia curii de apel unde se afl domiciliul ori, dup caz,
de apel unde se afl bunurile; n cazul n care domiciliul sau, dup caz, sediul sediul debitorului, sau din circumscripia curii de apel unde se afl
debitorului se afl n strintate, este competent oricare executor bunurile; n cazul n care domiciliul sau, dup caz, sediul
judectoresc; debitorului se afl n strintate, este competent oricare executor
c)n cazul executrii silite a obligaiilor de a face i a obligaiilor de a nu face, judectoresc;
executorul judectoresc din circumscripia curii de apel unde urmeaz s se c)n cazul executrii silite a obligaiilor de a face i a obligaiilor de a nu
fac executarea. face, executorul judectoresc din circumscripia curii de apel unde
(2)Dac bunurile urmribile, mobile, se afl n circumscripiile mai multor urmeaz s se fac executarea.
curi de apel, oricare dintre executorii judectoreti care funcioneaz pe (2)Dac bunurile urmribile, mobile, se afl n circumscripiile mai
lng una dintre acestea este competent s realizeze executarea, inclusiv cu multor curi de apel, oricare dintre executorii judectoreti care
privire la bunurile urmribile aflate n raza celorlalte curi de apel. funcioneaz pe lng una dintre acestea este competent s realizeze
(3)Executorul judectoresc rmne competent s continue executarea silit executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmribile aflate n raza
chiar dac dup nceperea executrii debitorul i-a schimbat domiciliul sau, celorlalte curi de apel.
dup caz, sediul. (3)Executorul judectoresc rmne competent s continue executarea
(4)n cazul n care executorul judectoresc iniial nvestit de creditor constat silit chiar dac dup nceperea executrii debitorul i-a schimbat
c nu sunt bunuri i venituri urmribile n raza competenei sale teritoriale, domiciliul sau, dup caz, sediul.
creditorul poate cere instanei de executare continuarea executrii silite (4)n cazul n care executorul judectoresc iniial nvestit de creditor
printr-un alt executor judectoresc, dispoziiile art. 653 alin. (4) aplicndu-se constat c nu sunt bunuri i venituri urmribile n raza competenei
n mod corespunztor. sale teritoriale, creditorul poate cere instanei de executare
(5)Nerespectarea dispoziiilor prezentului articol atrage nulitatea continuarea executrii silite printr-un alt executor judectoresc,
necondiionat a actelor de procedur efectuate. dispoziiile art. 653 alin. (4) aplicndu-se n mod corespunztor.
(5)Nerespectarea dispoziiilor prezentului articol atrage nulitatea
necondiionat a actelor de procedur efectuate.
Art. 666 - ncuviinarea executrii silite Art. 666 - ncuviinarea executrii silite
(1)Cererea de executare silit se soluioneaz n maximum 3 zile de la (1)n termen de maximum 3 zile de la nregistrarea cererii, executorul
nregistrarea ei. judectoresc va solicita ncuviinarea executrii de ctre instana de
executare, creia i va nainta, n copie certificat de el pentru
(2)Executorul judectoresc se pronun asupra ncuviinrii executrii silite, conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu,
prin ncheiere, fr citarea prilor. Motivarea ncheierii se face n cel mult 7 ncheierea prevzut la art. 665 alin. (1) i dovada achitrii taxei
zile de la pronunare. judiciare de timbru.
(3)ncheierea va cuprinde, n afara meniunilor prevzute la art. 657 alin. (1), (2)Cererea de ncuviinare a executrii silite se soluioneaz n
artarea titlului executoriu pe baza cruia se va face executarea, suma, atunci termen de maximum 7 zile de la nregistrarea acesteia la instan,
cnd aceasta este determinat sau determinabil, cu toate accesoriile pentru prin ncheiere dat n camera de consiliu, fr citarea prilor.
care s-a ncuviinat urmrirea, cnd s-a ncuviinat urmrirea silit a
www.blog.avocatoo.ro

bunurilor debitorului, i modalitatea concret de executare silit, atunci cnd Pronunarea se poate amna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea
s-a solicitat expres aceasta. ncheierii se face n cel mult 7 zile de la pronunare.
(4)ncuviinarea executrii silite permite creditorului s cear executorului (3)ncheierea va cuprinde, n afara meniunilor prevzute la art. 233
judectoresc competent s recurg, simultan ori succesiv, la toate alin. (1), artarea titlului executoriu pe baza cruia se va face
modalitile de executare prevzute de lege n vederea realizrii drepturilor executarea, suma, atunci cnd aceasta este determinat sau
sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. ncuviinarea executrii silite determinabil, cu toate accesoriile pentru care s-a ncuviinat
produce efecte pe ntreg teritoriul rii. De asemenea, ncuviinarea urmrirea, cnd s-a ncuviinat urmrirea silit a bunurilor debitorului
executrii silite se extinde i asupra titlurilor executorii care se vor emite de i modalitatea concret de executare silit, atunci cnd s-a solicitat
executorul judectoresc n cadrul procedurii de executare silit ncuviinate. expres aceasta.
(5)Executorul judectoresc va respinge cererea de ncuviinare a executrii (4)ncuviinarea executrii silite permite creditorului s cear
silite numai dac: executorului judectoresc care a solicitat ncuviinarea s recurg,
1.cererea de executare silit este de competena altui organ de executare simultan ori succesiv, la toate modalitile de executare prevzute de
dect cel sesizat; lege n vederea realizrii drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de
2.hotrrea sau, dup caz, nscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executare. ncuviinarea executrii silite produce efecte pe ntreg
executoriu; teritoriul rii. De asemenea, ncuviinarea executrii silite se extinde
3.nscrisul, altul dect o hotrre judectoreasc, nu este nvestit cu formul i asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul
executorie; judectoresc n cadrul procedurii de executare silit ncuviinate.
4.creana nu este cert, lichid i exigibil; (5)Instana poate respinge cererea de ncuviinare a executrii silite
5.debitorul se bucur de imunitate de executare; numai dac:
6.titlul cuprinde dispoziii care nu se pot duce la ndeplinire prin executare 1.cererea de executare silit este de competena altui organ de
silit; executare dect cel sesizat;
7.exist alte impedimente prevzute de lege. 2.hotrrea sau, dup caz, nscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu
executoriu;
(6)ncheierea prin care s-a dispus ncuviinarea executrii silite poate fi 3.nscrisul, altul dect o hotrre judectoreasc, nu ntrunete toate
supus controlului instanei de executare pe calea contestaiei la executare, condiiile de form cerute de lege sau alte cerine n cazurile anume
n condiiile legii. ncheierea prin care se respinge cererea de ncuviinare a prevzute de lege;
executrii silite poate fi contestat de ctre creditor, n termen de 15 zile de 4.creana nu este cert, lichid i exigibil;
la comunicare, la instana de executare. 5.debitorul se bucur de imunitate de executare;
6.titlul cuprinde dispoziii care nu se pot aduce la ndeplinire prin
executare silit;
7.exist alte impedimente prevzute de lege.
(6)ncheierea prin care instana admite cererea de ncuviinare a
executrii silite nu este supus niciunei ci de atac, ns poate fi
cenzurat n cadrul contestaiei la executare silit, introdus n
condiiile prevzute de lege. Dispoziiile art. 712 alin. (3) rmn
aplicabile.
www.blog.avocatoo.ro

(7)ncheierea prin care se respinge cererea de ncuviinare a


executrii silite poate fi atacat numai cu apel exclusiv de creditor,
n termen de 15 zile de la comunicare.
(8)n partea final a ncheierii de ncuviinare a executrii silite va fi
adugat formula executorie, cu urmtorul cuprins:
Noi, Preedintele Romniei,
Dm mputernicire i ordonm executorilor judectoreti s pun n
executare titlul (Aici urmeaz elementele de identificare a titlului
executoriu.) pentru care s-a pronunat prezenta ncheiere de
ncuviinare a executrii silite. Ordonm agenilor forei publice s
sprijine ndeplinirea prompt i efectiv a tuturor actelor de executare
silit, iar procurorilor s struie pentru ducerea la ndeplinire a titlului
executoriu, n condiiile legii. (Urmeaz semntura preedintelui
completului i a grefierului.)
Art. 719 - Suspendarea executrii silite Art. 719 - Suspendarea executrii silite
(1)Pn la soluionarea contestaiei la executare sau a altei cereri privind (1)Pn la soluionarea contestaiei la executare sau a altei cereri
executarea silit, la solicitarea prii interesate i numai pentru motive privind executarea silit, la solicitarea prii interesate i numai pentru
temeinice, instana competent poate suspenda executarea. Suspendarea se motive temeinice, instana competent poate suspenda executarea.
poate solicita odat cu contestaia la executare sau prin cerere separat. Suspendarea se poate solicita odat cu contestaia la executare sau prin
(2)Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicit trebuie s dea n cerere separat.(2)Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicit
prealabil o cauiune, calculat la valoarea obiectului contestaiei, dup cum trebuie s dea n prealabil o cauiune, calculat la valoarea obiectului
urmeaz: contestaiei, dup cum urmeaz:
a)de 10%, dac aceast valoare este pn la 10.000 lei; a)de 10%, dac aceast valoare este pn la 10.000 lei;
b)de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depete 10.000 lei; b)de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depete 10.000 lei;
c)de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depete 100.000 lei; c)de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depete 100.000 lei;
d)de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depete 1.000.000 lei. d)de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depete 1.000.000 lei.
(3)Dac obiectul contestaiei nu este evaluabil n bani, cauiunea va fi de (3)Dac obiectul contestaiei nu este evaluabil n bani, cauiunea va fi
1.000 lei, n afar de cazul n care legea dispune altfel. de 1.000 lei, n afar de cazul n care legea dispune altfel.
(4)Suspendarea executrii este obligatorie i cauiunea nu este necesar (4)Suspendarea executrii este obligatorie i cauiunea nu este
dac: necesar dac:
1.hotrrea sau nscrisul care se execut nu este, potrivit legii, executoriu; 1.hotrrea sau nscrisul care se execut nu este, potrivit legii,
2.nscrisul care se execut a fost declarat fals printr-o hotrre executoriu;
judectoreasc dat n prima instan; 2.nscrisul care se execut a fost declarat fals printr-o hotrre
3.debitorul face dovada cu nscris autentic c a obinut de la creditor o judectoreasc dat n prima instan;
amnare ori, dup caz, beneficiaz de un termen de plat. 3.debitorul face dovada cu nscris autentic c a obinut de la creditor o
amnare ori, dup caz, beneficiaz de un termen de plat.
www.blog.avocatoo.ro

(5)Dac bunurile urmrite sunt supuse pieirii, degradrii, alterrii sau (5)Dac bunurile urmrite sunt supuse pieirii, degradrii, alterrii sau
deprecierii, se va suspenda numai distribuirea preului obinut din deprecierii, se va suspenda numai distribuirea preului obinut din
valorificarea acestor bunuri. valorificarea acestor bunuri.
(6)Asupra cererii de suspendare instana, n toate cazurile, se pronun prin (6)Asupra cererii de suspendare instana, n toate cazurile, se
ncheiere, chiar i naintea termenului fixat pentru judecarea contestaiei. pronun prin ncheiere, chiar i naintea termenului fixat pentru
Prile vor fi ntotdeauna citate, iar ncheierea poate fi atacat numai cu apel, judecarea contestaiei. Prile vor fi ntotdeauna citate, iar
n mod separat, n termen de 5 zile de la pronunare pentru partea prezent, ncheierea poate fi atacat, sau dac e pronunat de curtea de
respectiv de la comunicare pentru cea lips. apel, numai cu recurs, n mod separat, n termen de 5 zile de la
(7)Dac exist urgen i dac, n cazurile prevzute la alin. (2), respectiv alin. pronunare pentru partea prezent, respectiv de la comunicare
(3), s-a pltit cauiunea, instana poate dispune, prin ncheiere i fr citarea pentru cea lips.
prilor, suspendarea provizorie a executrii pn la soluionarea cererii de (7)Dac exist urgen i dac, n cazurile prevzute la alin. (2),
suspendare. ncheierea nu este supus niciunei ci de atac. Cauiunea depus respectiv alin. (3), s-a pltit cauiunea, instana poate dispune, prin
potrivit prezentului alineat rmne indisponibilizat chiar dac cererea de ncheiere i fr citarea prilor, suspendarea provizorie a executrii
suspendare provizorie este respins i este deductibil din cauiunea final pn la soluionarea cererii de suspendare. ncheierea nu este supus
stabilit de instan, dac este cazul. niciunei ci de atac. Cauiunea depus potrivit prezentului alineat
(8)ncheierea prin care s-a dispus suspendarea executrii silite se comunic rmne indisponibilizat chiar dac cererea de suspendare provizorie
din oficiu i de ndat executorului judectoresc. este respins i este deductibil din cauiunea final stabilit de
instan, dac este cazul.
(8)ncheierea prin care s-a dispus suspendarea executrii silite se
comunic din oficiu i de ndat executorului judectoresc.
Art. 782: Cererea de poprire. Competena Art. 782: Cererea de poprire. Competena
(1)Poprirea se nfiineaz la cererea creditorului de ctre un executor (1)Poprirea se nfiineaz la cererea creditorului de ctre un
judectoresc al crui birou se afl n circumscripia curii de apel unde i are executor judectoresc al crui birou se afl n circumscripia curii
domiciliul sau sediul debitorul ori terul poprit. de apel unde i are domiciliul sau sediul debitorul ori terul poprit.
(2)n cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau juridice, competena (2)Dispoziiile art. 652 alin. (5) sunt aplicabile.
aparine executorului judectoresc al crui birou se afl n circumscripia
curii de apel de la domiciliul sau sediul debitorului ori, dup caz, de la sediul
principal sau, dup caz, de la sediile secundare ale instituiei de credit unde
debitorul i-a deschis contul. Dac debitorul are mai multe conturi deschise,
competena pentru nfiinarea popririi asupra tuturor conturilor aparine
executorului judectoresc de la oricare dintre locurile unde acestea au fost
deschise.
(3)Dispoziiile art. 652 alin. (5) sunt aplicabile.
Art. 889: Executarea fr somaie Art. 889: Executarea fr somaie
La cererea creditorului, dac se justific o nevoie urgent sau exist pericol La cererea creditorului, dac se justific o nevoie urgent sau
ca debitorul s se sustrag de la urmrire, s ascund, s distrug ori s exist pericol ca debitorul s se sustrag de la urmrire, s
www.blog.avocatoo.ro

deterioreze bunurile ce trebuie predate, instana de executare va putea s ascund, s distrug ori s deterioreze bunurile ce trebuie
dispun ca executarea silit s se fac de ndat i fr somaie. Instana predate, instana va putea s dispun, prin ncheierea de
analizeaz cererea, de urgen, n camera de consiliu, fr citarea prilor. ncuviinare a executrii silite, ca executarea silit s se fac
ncheierea nu este supus niciunei ci de atac. de ndat i fr somaie.