Sunteți pe pagina 1din 3

I.

Cantonul Zagreb
Judetul Zagreb este denumit si district.
Organizarea, atributiile si functionarea organelor judetene, forme de cooperare cu
alte guverne locale si regionale, responsabilitatea pentru punerea in aplicare a
deciziilor si politicilor stabilite si alte problem de importanta pentru judet.
Reprezentantul judetului este primarul.
Judetul este guvernat de judete, orase si municipii din Republica Croatia

Organele judetului sunt consiliul local si primarul

Consiliul local organism reprezentativ al cetatenilor si a guvernelor regionale


care trece actele aflate sub jurisdictia sa si indeplinesc alte atributii in conformitate
cu legislatia si prezentul statului.
Consiliul local:
Adopta statutul judetului
Ia decizii si alte acte generale care reglementeaza problemele de
competenta a judetului, probleme de importanta pentru minoritatile
nationale
Adopta bugetul, decizia cu privire la executarea bugetului, raportul annual
si semiannual privind executarea bugetului, decizie cu privire la finantarea
temporara privind remunerarea presedintelui si vicepresedintelui al
consiliului local, membrilor adunarii judetene si a organelor sale de lucru,
decizia privind alocarea de resurse financiare pentru finantarea partidelor
politice si candidatilor
Adopta regulamentul sau de procedura
Alege si revoca presedintele si vicepresedintii consiliului local
Stabileste organismele de lucru
Reglementeaza organizarea si domeniul de aplicare al organelor
administrative ale judetului
Decide sponsorizarile si criteriile si procedura de atribuire a recunoasterii
publice, onoruri si premii
Aducerea planurilor fizice
propune o reea de coli primare i secundare n zona lor, cu excepia
colegiilor publice
alege membrii consiliului colar, n conformitate cu legea
decide cu privire la concesiile n conformitate cu o lege special
face o decizie privind cooperarea cu alte judee i regiuni
Consiliul loca poate delega indeplinirea anumitor sarcini primarului, cu exceptia
urmatoarelor:
adoptarea Statutului judeului
adoptarea Regulamentului de procedur
adoptarea bugetului anual i semi-anual
Luarea deciziilor privind mprumuturile i entitile juridice

Consiliul local are 51 de membri alesi in conformitate cu procedura stabilita printr-


o lege separate.
Membrii consiliului local nu au un mandate obligatoriu, au dreptul de a inspecta
registrul alegatorilor, au dreptul de a participa la sedintele Adunarii pentru a face propuneri
pentru adoptarea unor acte si masuri generale, nu pot fi urmariti penal si nu sunt nici
responsabili de voturile, declaratiile sau opiniile prezentate in sesiunile de consiliu.

Activitatea unui membru al Consiliului Local inceteaza in urmatoarele cazuri:

Daca demisioneaza
In cazul in care este condamnat la inchisoare mai mult de 6 luni
In cazul mutarii din judet
Incetarea cetateniei croate
Moartea

Presedintele si vicepresedintii consiliului local

Consiliul local are un presedinte si 2 vicepresedinti

Vicepresedintii- unul este ales din randul minoritatii iar celalalt este un adjunct

Presedintele inlocuieste vice-presedintele in absenta sa si in absenta persoanei desemnate de


Presedintele Consiliului Local:

Reprezinta consiliul locale


Convoaca sedintele consiliului
Propune ordinea de zi
Elaboreaza propuneri de concluzii
Determina rezultatele votului
Coordoneaza activitatea organelor de lucru ale consiliului
Are grija de publicitatea consiliului local
Preocupat de protejarea drepturilor membrilor consiliului procesul de luare a deciziilor

Primarul

Este organul executiv al judetului, reprezinta judetul si indeplineste urmatoarele sarcini:

Propune consiliului local sa adopte propunerile de buget si pregatirea actelor generale


Executa si asigura deciziile si alte acte ale consiliului local
direcioneaz activitile organelor administrative ale judeului, i supravegheaz
activitatea lor
gestioneaza bunurile mobile si imobile ale judetului, si veniturile si cheltuielile
gestioneaza fondurile disponibile in contul bugetului judetului
adopta norme interne ale organelor administrative ale judetului
numeste si demite sefii organelor administrative si sefii de unitati de audit intern intr-o
licitatie publica
numeste consilieri speciali
supravegheaza legalitatea organului administrative responsabil cu domeniul de auto-
guvernare a regiunii
convoaca consiliul local daca presedintele lipseste
decide cu privire la acceptarea de sponsorizari
adopta acte generale individuale
decide asupra concesiunii
emite avize cu privire la proiectele de legi
stabileste si desemneaza organisme de lucru permanente si temporare stabileste
responsabilitatile, modul, numarul de membri, metoda de plata si valoarea
remuneratiei pentru munca
numeste si demite reprezentantii judetului in organelle institutiilor publice, companii si
alte personae juridice
desemneaza si respinge alte personae stabilite de lege
da acordul pentru planurile financiare si rapoartele anuale si semi-anuale privind
executarea planului financiar

Primarul este ales prin alegeri directe, este responsabil pentru constituionalitatea i
legalitatea executrii lucrrilor organelor administrative ale judeului. Prezinta de 2 ori pe an
raportul semi-annual privind activitatile sale. Primarul are doi deputati care sunt alesi in
alegeri directe. Primarul este inlocuit de vice-primar in caz de incapacitate sau de absenta.

lanak 46. Pag 16