Sunteți pe pagina 1din 15

50 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.

2011

ndrumare i de control din inspectoratele colare i din CAPITOLUL II


Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, care a Statutul personalului didactic i de cercetare
fost sancionat, are dreptul de a contesta, n termen de 15 zile din nvmntul superior
de la comunicare, decizia respectiv la Colegiul central de
disciplin al Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i SECIUNEA 1
Sportului. Norma universitar
(9) Normele privind componena, organizarea i Art. 285. (1) n instituiile de nvmnt superior funciile
funcionarea, precum i atribuiile colegiului de disciplin de pe didactice sunt:
lng inspectoratul colar i ale Colegiului central de disciplin a) asistent universitar;
al Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului se b) lector universitar/ef de lucrri;
stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului c) confereniar universitar;
educaiei, cercetrii, tineretului i sportului. d) profesor universitar.
(10) Dreptul persoanei sancionate de a se adresa instanelor (2) n instituiile de nvmnt superior funciile de cercetare
judectoreti este garantat. sunt:
Art. 281. (1) Pentru personalul didactic din unitile de a) asistent cercetare;
nvmnt preuniversitar, propunerea de sancionare se face b) cercettor tiinific;
de ctre director sau de cel puin 2/3 din numrul total al c) cercettor tiinific gradul III;
d) cercettor tiinific gradul II;
membrilor consiliului de administraie. Sanciunile aprobate de
e) cercettor tiinific gradul I.
consiliul de administraie sunt puse n aplicare i comunicate (3) Echivalena funciilor din cercetare cu funciile didactice
prin decizie a directorului unitii de nvmnt preuniversitar. este urmtoarea:
(2) Pentru personalul de conducere al unitii de nvmnt a) cercettor tiinific se echivaleaz cu asistent universitar,
preuniversitar, propunerea de sancionare se face de ctre pentru persoanele care dein o diplom de doctor;
consiliul de administraie al unitii de nvmnt preuniversitar b) cercettor tiinific gradul III se echivaleaz cu lector
i se comunic prin decizie a inspectorului colar general. universitar/ef de lucrri;
(3) Pentru personalul de conducere din inspectoratele c) cercettor tiinific gradul II se echivaleaz cu confereniar
colare i casele corpului didactic, propunerea de sancionare universitar;
se face de ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului d) cercettor tiinific gradul I se echivaleaz cu profesor
i se comunic prin ordin. universitar.
(4) Pentru personalul de ndrumare i control din Ministerul (4) n nvmntul superior poate funciona personal didactic
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, propunerea de asociat pentru urmtoarele funcii: lector universitar/ef de
sancionare se face, dup caz, de ministrul educaiei, cercetrii, lucrri, confereniar universitar i profesor universitar.
tineretului i sportului, respectiv de secretarul de stat sau de (5) n raport cu necesitile academice proprii, senatul
eful ierarhic al persoanei n cauz i se comunic prin ordin. universitar poate aproba, pe o durat determinat, invitarea n
Art. 282. Sanciunea se stabilete, pe baza raportului cadrul instituiei de nvmnt superior a unor cadre didactice
comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit aceast universitare i a altor specialiti cu valoare recunoscut n
comisie i se comunic celui n cauz, prin decizie scris, dup domeniu, din ar sau din strintate, n calitate de cadre
didactice universitare asociate invitate. n cazul specialitilor fr
caz, de ctre directorul unitii de nvmnt, inspectorul colar
grad didactic universitar recunoscut n ar, senatul universitar
general sau ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului. aprob, prin evaluare, gradul didactic corespunztor
Art. 283. Rspunderea patrimonial a personalului performanei, n conformitate cu standardele naionale.
didactic, a personalului didactic auxiliar, precum i a celui de (6) Acolo unde este cazul, obinerea permisului de munc
conducere, de ndrumare i de control din nvmntul este sarcina instituiei de nvmnt superior angajatoare.
preuniversitar se stabilete potrivit legislaiei muncii. Decizia de (7) n departamente, n coli doctorale, n institute de
imputare, precum i celelalte acte pentru recuperarea pagubelor cercetare, n centre de cercetare i microproducie sau n alte
i a prejudiciilor se fac de conducerea unitii sau a instituiei al uniti pot funciona pe posturi distincte i personal de cercetare,
crei salariat este cel n cauz, n afar de cazurile cnd, prin personal de cercetare asociat, inclusiv studeni din toate cele 3
lege, se dispune altfel. cicluri, precum i alte categorii de personal, potrivit legii.
Angajarea acestora se face conform legii.
SECIUNEA a 12-a
Art. 286. (1) Statele de funcii ale personalului didactic i
Pensionarea de cercetare se ntocmesc anual, prin stabilirea de norme
Art. 284. (1) Personalul didactic beneficiaz de pensie n universitare, cu cel puin 15 zile nainte de nceperea fiecrui
condiiile prevzute de legislaia de asigurri sociale i pensii an universitar i nu se pot modifica n timpul anului universitar.
care reglementeaz sistemul public de pensii. (2) Funciile didactice i numrul posturilor se stabilesc
(2) Personalul didactic de conducere, de ndrumare i de innd seama de:
control din nvmntul de stat se pensioneaz la data mplinirii a) planurile de nvmnt;
vrstei legale de pensionare. Dup data mplinirii vrstei legale b) formaiunile de studiu;
de pensionare, se interzice ndeplinirea oricrei funcii de c) normele universitare.
conducere, de ndrumare sau de control. (3) n statul de funcii sunt nscrise, n ordine ierarhic,
posturile didactice i de cercetare ocupate sau vacante,
(3) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului
specificndu-se funciile didactice i de cercetare
didactic de conducere, de ndrumare i de control se poate face corespunztoare i numrul sptmnal de ore convenionale
i n timpul anului colar, cu aprobarea consiliului de repartizate pe activiti de predare, seminare, lucrri practice
administraie al unitii de nvmnt, respectiv al sau de laborator, ndrumare de proiecte, ndrumare a studenilor
inspectoratului colar. i a studenilor-doctoranzi, practic de specialitate, de cercetare
(4) Cadrele didactice pensionate pot desfura activiti i activiti echivalente acestora, la disciplinele din planul de
didactice, salarizate prin plata cu ora, dup mplinirea vrstei nvmnt.
standard de pensionare. (4) Statele de funcii se ntocmesc la nivelul departamentelor
(5) Personalul didactic pensionat din nvmnt beneficiaz sau al colilor doctorale, prin consultarea membrilor acestora,
de asisten medical i de acces la casele de odihn i la ca urmare a precizrii sarcinilor didactice i de cercetare de
bazele de tratament ale cadrelor didactice. ctre consiliul facultii. La departamentele cu discipline la mai
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 51

multe faculti, statele de funcii se completeaz pe baza notelor ore fizice de activiti s i corespund minimum 0,5 ore
de comand, avizate de conducerea instituiei de nvmnt convenionale.
superior. (10) Norma didactic sptmnal minim pentru activitile
(5) Statul de funcii al personalului didactic i de cercetare prevzute la alin. (2) lit. a)f) se stabilete dup cum urmeaz:
se avizeaz de consiliul facultii sau, dup caz, de consiliul a) profesor universitar: 7 ore convenionale, dintre care cel
colii doctorale i se aprob de senatul universitar. puin 4 ore convenionale de activiti de predare;
(6) Numrul posturilor pentru personalul didactic i de b) confereniar universitar: 8 ore convenionale, dintre care
cercetare auxiliar se stabilete de senatul universitar, n funcie cel puin 4 ore convenionale de activiti de predare;
de bugetul i specificul instituiei, al facultii, al programului de c) lector universitar/ef de lucrri: 10 ore convenionale,
studii, al departamentului sau al colii doctorale. dintre care cel puin dou ore convenionale de activiti de
(7) Nomenclatorul general de funcii didactice i de cercetare predare;
auxiliare din nvmntul superior, precum i nivelul studiilor d) asistent universitar: 11 ore convenionale, cuprinznd
necesare pentru ocuparea acestor funcii se elaboreaz de activiti prevzute la alin. (2) lit. b), c) i f).
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, (11) Prin excepie, norma personalului didactic prevzut la
mpreun cu Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale. alin. (10) lit. a)c) care, datorit specificului disciplinelor, nu are
(8) Angajarea personalului didactic i de cercetare auxiliar i n structura postului ore de curs se majoreaz cu dou ore
nedidactic se face prin concurs organizat de facultate sau de convenionale.
coala doctoral, potrivit legii. (12) Norma didactic nu poate depi 16 ore convenionale
(9) Atribuiile personalului didactic auxiliar i nedidactic sunt pe sptmn.
stabilite n fia individual a postului, avizat, dup caz, de (13) Norma didactic prevzut la alin. (10) i (11) reprezint
decan, de directorul departamentului sau de conductorul colii limita minim privind normarea activitii didactice. Senatul
doctorale i aprobat de rector, constituind anex la contractul universitar, n baza autonomiei universitare, poate mri, prin
individual de munc. regulament, norma didactic sptmnal minim, cu
Art. 287. (1) Norma universitar cuprinde: respectarea standardelor de asigurare a calitii, fr a depi
a) norma didactic; limita maxim prevzut la alin. (12).
b) norma de cercetare. (14) Norma didactic a personalului didactic care nu
(2) Norma didactic poate cuprinde: desfoar activiti de cercetare tiinific sau echivalente
a) activiti de predare; acestora este superioar celei minime, fr a depi limita
b) activiti de seminar, lucrri practice i de laborator, maxim prevzut la alin. (12), conform deciziei consiliului
ndrumare de proiecte de an; facultii, la propunerea directorului de departament, sau deciziei
c) ndrumarea elaborrii lucrrilor de licen; consiliului colii doctorale.
d) ndrumarea elaborrii disertaiilor de master; (15) Prin excepie, n situaia n care norma didactic nu
e) ndrumarea elaborrii tezelor de doctorat; poate fi alctuit conform alin. (10) i (11), diferenele pn la
norma didactic minim se completeaz cu activiti de
f) alte activiti didactice, practice i de cercetare tiinific
cercetare tiinific, cu acordul consiliului facultii, la
nscrise n planurile de nvmnt;
propunerea directorului de departament, respectiv cu acordul
g) conducerea activitilor didactico-artistice sau sportive;
consiliului colii doctorale. Diminuarea normei didactice este de
h) activiti de evaluare;
cel mult 1/2 din norma respectiv, iar ora de cercetare este
i) tutorat, consultaii, ndrumarea cercurilor tiinifice echivalent cu 0,5 ore convenionale. Cadrul didactic i menine
studeneti, a studenilor n cadrul sistemului de credite calitatea de titular n funcia didactic obinut prin concurs.
transferabile; (16) Cadrele didactice titulare a cror norm didactic nu
j) participarea la consilii i n comisii n interesul poate fi constituit conform prevederilor alin. (10)(15) pot fi
nvmntului. trecute temporar, la cererea acestora, cu norm integral de
(3) Norma didactic sptmnal n nvmntul superior cercetare tiinific, meninndu-i calitatea de titular n funcia
se cuantific n ore convenionale. didactic obinut prin concurs. n aceast perioad, cadrul
(4) Norma didactic se stabilete conform planului de didactic are obligaiile personalului de cercetare din
nvmnt i se calculeaz ca norm medie sptmnal, nvmntul superior.
indiferent de perioada semestrului universitar n care este (17) n limitele prevzute de prezentul articol, senatul
efectuat. Norma medie sptmnal se stabilete prin universitar stabilete, difereniat, norma universitar efectiv, n
mprirea numrului de ore convenionale din fia individual a funcie de domeniu, de specializare, de ponderea disciplinelor n
postului la numrul de sptmni nscris n planul de nvmnt pregtirea de specialitate a studenilor i de dimensiunea
pentru activitatea didactic de predare i de seminar din ntregul formaiunilor de studiu.
an universitar. (18) n departamente, coli doctorale, uniti sau centre de
(5) Ora convenional este ora didactic de activiti cercetare i microproducie poate funciona pe posturi distincte
prevzute la alin. (2) lit. b) din nvmntul universitar de i personal de cercetare cu contract de munc pe perioad
licen. determinat sau nedeterminat.
(6) n nvmntul universitar de licen, ora de activiti de (19) Personalul de cercetare din nvmntul superior
predare reprezint dou ore convenionale. desfoar activiti specifice, stabilite n fia individual a
(7) n nvmntul universitar de master i n nvmntul postului de ctre conducerea departamentului sau a colii
universitar de doctorat, ora de activiti de predare reprezint doctorale.
2,5 ore convenionale, iar ora de activiti prevzute la alin. (2) (20) Personalul didactic auxiliar i nedidactic din
lit. b) reprezint 1,5 ore convenionale. nvmntul superior desfoar activiti specifice stabilite n
(8) n cazul predrii integrale n limbi de circulaie fia individual a postului. n instituiile de nvmnt superior
internaional, la ciclurile de licen, master i doctorat, de stat, timpul sptmnal de lucru al acestuia este identic cu
activitile de predare, seminar sau alte activiti pot fi normate cel stabilit pentru personalul cu funcii echivalente din celelalte
cu un coeficient suplimentar multiplicativ de 1,25. Fac excepie sectoare bugetare, potrivit legii.
de la aceast prevedere orele de predare a limbii respective. (21) Personalul care exercit o funcie de conducere n
(9) Activitile prevzute la alin. (2) lit. c)j), cuprinse n cadrul instituiei de nvmnt superior sau de ndrumare i
norma didactic, se cuantific n ore convenionale, printr-o control n cadrul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
metodologie aprobat de senatul universitar, n funcie de Sportului poate beneficia de o reducere a normei didactice de
programul de studii, de profil i de specializare, astfel nct unei cel mult 30%, cu aprobarea senatului universitar.
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011

(22) Suma total a orelor de munc dintr-o norm didactic Art. 291. (1) Prin personal didactic i de cercetare, n
sau de cercetare, realizat prin cumularea ponderilor activitilor sensul prezentei legi, se nelege personalul care deine, n mod
prevzute la alin. (1), este de 40 ore pe sptmn. legal, unul dintre titlurile universitare sau de cercetare prevzute
Art. 288. (1) Activitile didactice care excedeaz o norm de prezenta lege, care aparine unei instituii de nvmnt
didactic prevzut la art. 287 sunt remunerate n regim de plat superior i care desfoar activiti didactice i/sau de
cu ora. Pentru personalul titular, numrul maxim de ore pltite n cercetare.
regim de plat cu ora, indiferent de instituia la care se (2) n raport cu relaiile de munc stabilite cu instituia de
efectueaz, nu poate depi norma didactic minim. nvmnt superior, personalul didactic poate fi: titular sau
(2) Activitile din granturi sau contractele de cercetare se asociat. n raport cu participarea la procesul didactic i cu gradul
remunereaz conform deciziei directorului de grant, conform de pregtire profesional, personalul didactic poate fi: personal
legii i prevederilor Cartei universitare. didactic sau personal didactic auxiliar.
(3) Susinerea de ctre personalul titular de activiti de (3) Prin personal didactic titular se nelege personalul
predare i cercetare n alte instituii de nvmnt superior sau didactic care ocup o funcie didactic ntr-o universitate,
de cercetare se poate face doar cu acordul scris al senatului obinut prin concurs, pe o perioad nedeterminat, n condiiile
universitar. legii. Salariatul opteaz unde are funcia de baz. Personal
(4) Activitile de cercetare pe baz de contract sunt didactic titular este i personalul didactic care beneficiaz de
remunerate conform legii, Cartei universitare i prevederilor rezervare de post, n condiiile legii. Cadrele didactice i de
contractuale. Contractul de cercetare stabilete att modalitatea cercetare angajate pe perioad determinat au statut de cadru
de plat efectiv, ct i cuantumurile. didactic i de cercetare asociat.
(5) Profesorii i confereniarii titulari sau directorii de granturi (4) Calitatea de titular exist numai n raport cu o singur
care timp de 6 ani consecutivi au derulat granturi de cercetare instituie de nvmnt superior sau cu o singur instituie de
i au funcionat n aceeai universitate pot beneficia de cercetare-dezvoltare; cnd un cadru didactic desfoar
an sabatic. Pe perioada anului sabatic, acetia beneficiaz de activiti didactice sau de cercetare tiinific n mai multe
pn la un salariu de baz, cu aprobarea senatului universitar, instituii de nvmnt superior ori de cercetare-dezvoltare,
i i pstreaz calitatea de titular, dar sunt scutii de efectuarea calitatea de titular poate fi numai la una dintre ele, iar n celelalte,
activitilor din fia postului. calitatea este de cadru didactic sau de cercettor asociat.
(6) Cadrele didactice care sunt alese sau numite n instituiile Instituia de nvmnt superior n care cadrul didactic este
publice ale statului sau desfoar activiti specifice funciei titular are obligaia de a pstra i de a gestiona, potrivit legii,
publice n ministere ori n alte organe de specialitate ale statului cartea de munc sau registrul angajailor, cu specificaia calitii
pot desfura activiti didactice aferente unei norme didactice. de titular.
Art. 289. (1) Personalul didactic i de cercetare se (5) Funciilor de cercetare-dezvoltare din universiti i
pensioneaz la mplinirea vrstei de 65 de ani. personalului care le ocup li se aplic prevederile Legii
(2) n nvmntul superior de stat, particular i confesional nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-
se interzice ocuparea oricrei funcii de conducere sau de dezvoltare.
administrare, la orice nivel al universitii, dup pensionare. (6) n cazul desfiinrii unei uniti de nvmnt superior de
Mandatele celor care dein funcii de conducere sau de stat, personalul astfel disponibilizat beneficiaz de salarii
administrare, la orice nivel al universitii, nceteaz de drept n compensatorii, conform legislaiei n vigoare.
cazul persoanelor care au mplinit vrsta de pensionare. Fac Art. 292. Formaiunile de studiu i dimensiunile acestora
excepie de la aceste reglementri funciile de membru al se stabilesc de ctre senatele universitare, cu respectarea
consiliului de administraie al universitilor particulare. standardelor de calitate, n concordan cu programul i ciclul
(3) Senatul universitar din universitile de stat, particulare i de studii, propuse de ARACIS i aprobate de Ministerul
confesionale, n baza criteriilor de performan profesional i a Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.
situaiei financiare, poate decide continuarea activitii unui
SECIUNEA a 2-a
cadru didactic sau de cercetare dup pensionare, n baza unui
contract pe perioad determinat de un an, cu posibilitatea de Ocuparea funciilor didactice i a posturilor didactice
prelungire anual conform Cartei universitare, fr limit de Art. 293. Ocuparea posturilor didactice, evaluarea,
vrst. Senatul universitar poate decide conferirea titlului onorific motivarea, formarea continu i concedierea personalului
de profesor emerit, pentru excelen didactic i de cercetare, didactic i de cercetare sunt de competena universitilor, n
cadrelor didactice care au atins vrsta de pensionare. Cadrele baza legislaiei n vigoare, a metodologiei-cadru stabilite de
didactice pensionate pot fi pltite n regim de plat cu ora. Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i a Cartei
(4) Cadrele didactice i de cercetare care conduc doctorate universitare.
se pensioneaz la mplinirea vrstei de 65 de ani i: Art. 294. (1) Angajarea pe un post didactic sau de
a) pot conduce doctoratele n desfurare la data pensionrii cercetare se face, dup intrarea n vigoare a prezentei legi, pe
pn la mplinirea vrstei de 70 de ani; perioad determinat sau pe perioad nedeterminat.
b) dup mplinirea vrstei de 65 de ani, pot conduce noi Angajarea pe perioad nedeterminat pe orice funcie didactic
studeni-doctoranzi numai n regim de cotutel mpreun cu un sau de cercetare este posibil numai prin concurs public,
cadru didactic i de cercetare care nu mplinete vrsta de organizat de instituia de nvmnt superior, dup obinerea
pensionare pe toat durata desfurrii doctoratului respectiv. titlului de doctor.
(5) Regimul juridic al cumulului salariului cu pensia nu se (2) La concursul pentru un post didactic sau de cercetare pot
aplic cadrelor didactice care beneficiaz de prevederile alin. (3) participa ceteni romni ori strini, fr nicio discriminare, n
i (4). condiiile legii.
Art. 290. (1) Studenii-doctoranzi sunt ncadrai de ctre (3) Prin excepie de la prevederile legislaiei muncii, durata
IOSUD sau o instituie membr a unei IOSUD ca asisteni de unei perioade determinate este de maximum 3 ani.
cercetare ori asisteni universitari pe perioad determinat, (4) Prin excepie, studenii-doctoranzi pot fi angajai pe o
norma didactic fiind redus corespunztor limitei prevzute la perioad determinat de maximum 5 ani.
art. 164 alin. (3), prin excepie de la prevederile art. 287. (5) Contractul de angajare pe perioad determinat ncheiat
Atribuiile lor sunt stabilite de senatul universitar. ntre universitate i membri ai personalului didactic i de
(2) Studenii-doctoranzi beneficiaz de toate drepturile cercetare n urma unui concurs poate fi rennoit, n funcie de
asistenilor de cercetare sau asistenilor universitari, inclusiv de rezultatele profesionale personale, evaluate pe baza criteriilor
vechimea n munc. adoptate de senatul universitar, precum i n funcie de nevoile
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 53

de angajare i de resursele financiare ale instituiei, n Art. 300. (1) Abilitarea const n:
conformitate cu prevederile legale n vigoare. a) redactarea unei teze de abilitare;
Art. 295. (1) Metodologia-cadru de concurs pentru b) susinerea public a tezei de abilitare n faa unei comisii
ocuparea posturilor vacante va fi stabilit prin hotrre a de specialitate numite de CNATDCU i format din cel puin
Guvernului, iniiat de Ministerul Educaiei, Cercetrii, 3 persoane, care au calitatea de conductor de doctorat, n ar
Tineretului i Sportului, la propunerea CNATDCU. sau n strintate;
(2) Metodologia va stabili, pentru fiecare titlu sau funcie c) admiterea tezei de abilitare n urma susinerii publice;
didactic, cerinele minime pentru prezentarea la concurs, cu d) obinerea atestatului de abilitare.
referire la standardele minimale stabilite conform art. 219 (2) Teza de abilitare relev capacitile i performanele
alin. (1) lit. a), modul de organizare i de desfurare a didactice i de cercetare. Teza prezint n mod documentat
concursului, de soluionare a contestaiilor, conflictele de realizrile profesionale obinute ulterior conferirii titlului de doctor
interese i incompatibilitile, n vederea asigurrii calitii, a n tiin, care probeaz originalitatea i relevana contribuiilor
respectrii eticii universitare i a legislaiei n vigoare. academice, tiinifice i profesionale i care anticipeaz o
(3) Universitile au obligaia s respecte aceast dezvoltare independent a viitoarei cariere de cercetare i/sau
metodologie i s publice toate posturile scoase la concurs, universitare.
nsoite de programa aferent concursului, cu cel puin dou luni (3) Pot susine examenul de abilitare numai persoanele care
nainte de concurs. Publicarea posturilor scoase la concurs se au titlul de doctor n tiin i care ndeplinesc standardele
face cel puin pe site-ul web propriu i pe un site web specializat, minimale stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a).
administrat de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i (4) Cererea pentru susinerea examenului de abilitare este
Sportului. adresat CNATDCU.
(4) Dup intrarea n vigoare a prezentei legi se interzice (5) Acordarea atestatului de abilitare este propus de
ocuparea concomitent de ctre soi, afini i rude pn la gradul CNATDCU i este aprobat prin ordin al ministrului educaiei,
al III-lea inclusiv a funciilor prin care unul sau una se afl fa cercetrii, tineretului i sportului.
de cellalt sau cealalt ntr-o poziie de conducere, control, Art. 301. (1) Pentru ocuparea funciei didactice de asistent
autoritate sau evaluare instituional direct la orice nivel n universitar sunt necesare obinerea statutului de student-
aceeai universitate. doctorand sau deinerea diplomei de doctor, precum i
(5) nclcarea prevederilor alin. (3) i (4) duce la invalidarea ndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice,
concursului i la penalizarea celor vinovai pe baza specifice funciei, aprobate de senatul universitar, fr
metodologiei-cadru prevzute la alin. (1). impunerea unor condiii de vechime, conform legii.
Art. 296. (1) Posturile didactice rezervate, vacante ori (2) O persoan care nu a obinut o diplom de doctor nu
temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul poate ocupa funcia de asistent universitar ntr-o anumit
didactic titular al instituiei ori de personalul didactic asociat, prin instituie de nvmnt superior pentru o perioad cumulat mai
plata cu ora, conform prezentei legi. mare de 5 ani. La mplinirea acestui termen, contractul de
(2) Angajarea specialitilor cu valoare tiinific recunoscut munc al persoanei n cauz nceteaz de drept.
n domeniu, prin invenii, inovaii, premii, publicaii tiinifice, din
(3) Condiiile minimale pentru ocuparea funciei didactice de
ar sau din strintate, n calitate de profesori ori confereniari
lector universitar/ef de lucrri sunt urmtoarele:
asociai invitai, se avizeaz de consiliul departamentului i se
a) deinerea diplomei de doctor;
aprob de consiliul facultii.
(3) Funciile i gradele de cercettor tiinific n reeaua b) ndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor
nvmntului superior se obin potrivit reglementrilor legale didactice, specifice funciei, aprobate de senatul universitar, fr
n vigoare. impunerea unor condiii de vechime, conform legii.
Art. 297. (1) n baza metodologiei-cadru prevzute la (4) Condiiile pentru ocuparea funciei didactice de
art. 295 alin. (1) i a legislaiei n vigoare, universitile i confereniar universitar sunt urmtoarele:
stabilesc metodologia proprie de conferire a titlurilor i de a) deinerea diplomei de doctor;
ocupare a posturilor didactice i de cercetare, care este b) ndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea
aprobat de ctre senatul universitar. Aceast metodologie nu funciei de confereniar universitar, standarde aprobate conform
poate face referire la vechime i nu poate discrimina persoanele art. 219 alin. (1) lit. a);
din afara instituiei sau rii fa de persoanele din instituie ori c) ndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice,
din ar. specifice funciei, aprobate de senatul universitar, fr
(2) Rezultatele concursurilor sunt aprobate de senatul impunerea unor condiii de vechime, conform legii.
universitar, iar ncadrarea pe post se face ncepnd cu prima zi (5) Condiiile pentru ocuparea funciei didactice de profesor
a semestrului urmtor concursului. universitar sunt urmtoarele:
Art. 298. (1) Directorii departamentelor, decanii facultilor a) deinerea diplomei de doctor;
i rectorul rspund n faa senatului universitar pentru buna b) deinerea atestatului de abilitare;
desfurare a concursurilor de ocupare a posturilor, n condiiile c) ndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea
respectrii normelor de calitate, de etic universitar i a funciei de profesor universitar, standarde aprobate conform
legislaiei n vigoare. art. 219 alin. (1) lit. a);
(2) n condiiile constatrii unor nereguli, senatul universitar d) ndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor
poate aplica sanciuni specificate n metodologia proprie, didactice, specifice funciei, aprobate de senatul universitar, fr
mergnd pn la demiterea decanilor sau a rectorului. impunerea unor condiii de vechime, conform legii.
Art. 299. (1) Universitile rspund public de modul de (6) n instituiile de nvmnt superior, suplimentar fa de
ocupare a posturilor didactice i de cercetare. alte condiii stabilite de lege, funcia de asistent de cercetare
(2) n cazul constatrii nerespectrii prevederilor legale n poate fi ocupat numai de persoane care sunt studeni-
procedura de ocupare a posturilor didactice i de cercetare, doctoranzi sau care dein diploma de doctor.
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului poate (7) n instituiile de nvmnt superior, suplimentar fa de
aplica sanciuni prevzute de prezenta lege, pe baza unui raport alte condiii stabilite de lege, funciile de cercetare de cercettor
ntocmit de Consiliul de Etic i Management Universitar. tiinific sau superioare pot fi ocupate numai de persoane care
(3) n cazul n care instanele de judecat constat dein diploma de doctor.
nclcarea procedurilor de desfurare a concursului pentru (8) n nvmntul superior medical, candidaii la concursul
ocuparea posturilor didactice i de cercetare din universiti, pentru ocuparea postului de asistent universitar trebuie s aib
concursul se anuleaz i se reia. cel puin titlul de medic rezident. Fac excepie posturile de la
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011

disciplinele care nu au corespondent n reeaua Ministerului pe perioada n care ndeplinesc aceste funcii. Pe toat durata
Sntii i cele de la disciplinele preclinice. mandatului sau a numirii, cadrele didactice pot cumula aceste
(9) n nvmntul superior medical, candidaii la concursul funcii cu activitatea didactic i de cercetare.
pentru ocuparea posturilor de ef de lucrri i de confereniar (7) Prevederile alin. (6) se aplic i cadrelor didactice titulare
trebuie s aib i titlul de medic specialist, iar candidaii la pe un post didactic din nvmnt, care ndeplinesc funcia de
concursul pentru ocuparea postului de profesor universitar prefect, subprefect, preedinte i vicepreedinte al consiliului
trebuie s aib i titlul de medic primar. Fac excepie posturile de judeean, primar, viceprimar, precum i cadrelor didactice
la disciplinele care nu au corespondent n reeaua Ministerului trecute n funcii de conducere, de ndrumare i de control n
Sntii i cele de la disciplinele preclinice. sistemul de nvmnt, de cultur, de tineret i de sport. De
aceleai drepturi beneficiaz i personalul de conducere i de
SECIUNEA a 3-a
specialitate de la casa corpului didactic, precum i cadrele
Evaluarea calitii cadrelor didactice didactice titulare pe un post didactic din nvmnt numite ca
Art. 302. (1) Datele i informaiile privind situaia personal de conducere sau n funcii de specialitate specifice
profesional a personalului didactic i de cercetare i a celui din cadrul autoritilor i instituiilor publice, comisiilor i
tehnic-administrativ se consemneaz ntr-o fi personal de ageniilor din subordinea Administraiei Prezideniale,
serviciu. Accesul la fia personal de serviciu este permis numai Parlamentului sau Guvernului.
persoanei n cauz, titularului serviciului de resurse umane i (8) De prevederile alin. (6) beneficiaz i personalul didactic
conductorului instituiei de nvmnt superior. trimis n strintate cu misiuni de stat, cel care lucreaz n
(2) Fiele de post individualizate se ncadreaz la nivel de organisme internaionale, precum i nsoitorii acestora, dac
departament sau coal doctoral, n statul de funcii. Statul de sunt cadre didactice titulare pe un post didactic din nvmnt.
funcii constituie documentul legal n baza cruia se face (9) Personalului didactic titular pe un post didactic din
salarizarea lunar a fiecrui membru al personalului didactic i nvmnt, solicitat n strintate pentru predare, cercetare,
de cercetare. activitate artistic sau sportiv, pe baz de contract, ca urmare
Art. 303. (1) Rezultatele i performanele activitilor a unor acorduri, convenii guvernamentale, interuniversitare sau
didactice i de cercetare ale personalului didactic i de cercetare interinstituionale, ori trimis pentru specializare, i se rezerv
dintr-o universitate sunt evaluate periodic, la intervale de postul didactic pentru perioada respectiv.
maximum 5 ani. Aceast evaluare se face n conformitate cu o (10) Personalul didactic titular pe un post didactic din
metodologie aprobat i aplicat de ctre senatul universitar. nvmnt, care din proprie iniiativ solicit s se specializeze
(2) Evaluarea de ctre studeni a prestaiei cadrelor didactice sau s participe la cercetare tiinific n ar sau n strintate,
este obligatorie. Rezultatele evalurilor sunt informaii publice. are dreptul la concedii fr plat. Durata total a acestora nu
(3) Salarizarea personalului didactic i de cercetare se face poate depi 3 ani ntr-un interval de 7 ani. Aprobrile n aceste
i n funcie de rezultatele i performanele acestuia, conform situaii sunt de competena conducerii instituiei de nvmnt
legii. superior sau, dup caz, a consiliului de administraie, dac se
(4) Contractele de munc ale personalului didactic i de face dovada activitii respective.
cercetare includ asumarea unor standarde minime ale (11) Personalul didactic titular pe un post didactic din
rezultatelor activitilor didactice i de cercetare i clauze privind nvmnt poate beneficia de concediu fr plat pe timp de
ncetarea contractelor n condiiile nendeplinirii acestor un an universitar, o dat la 10 ani, cu aprobarea instituiei de
standarde minime. nvmnt superior, cu rezervarea catedrei pe perioada
respectiv.
SECIUNEA a 4-a
(12) Perioada de rezervare a postului didactic se consider
Drepturi i obligaii ale personalului didactic vechime n nvmnt.
Art. 304. (1) Personalul din nvmntul superior are (13) Cadrele didactice beneficiaz de dreptul la concediu
drepturi i ndatoriri care decurg din Carta universitar, din Codul astfel:
de etic universitar, din contractul individual de munc, precum a) concediul anual cu plat, n perioada vacanelor
i din legislaia n vigoare. universitare, cu o durat de cel puin 40 de zile lucrtoare; n
(2) Protecia drepturilor salariailor, precum i a drepturilor de cazuri bine justificate, conducerea instituiei de nvmnt poate
proprietate intelectual asupra creaiei tiinifice, culturale sau ntrerupe concediul legal, persoanele n cauz urmnd a fi
artistice este garantat i se asigur n conformitate cu remunerate pentru munca depus; normele metodologice
prevederile Cartei universitare i cu legislaia specific n referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de
vigoare. Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului,
(3) Membrilor comunitii universitare le este garantat mpreun cu reprezentanii organizaiilor sindicale
libertatea academic. n baza acesteia, ei pot exprima liber opinii reprezentative la nivel de ramur a nvmntului;
academice n spaiul universitar i au libertatea de predare, de b) perioadele de efectuare a concediului de odihn pentru
cercetare i de creaie, n conformitate cu criteriile de calitate fiecare cadru didactic se stabilesc de ctre senatul universitar,
academic. n funcie de interesul nvmntului i al celui n cauz.
(4) Personalul didactic i de cercetare are dreptul de a (14) Instituiile de nvmnt superior pot asigura, integral
publica studii, articole, volume sau opere de art, de a candida sau parial, din surse proprii, transportul i cazarea cadrelor
la obinerea de granturi naionale i internaionale, fr restricii didactice care domiciliaz n alte localiti.
ale libertii academice. (15) Personalul din nvmnt beneficiaz de asisten
(5) Personalul didactic i de cercetare are dreptul s fac medical n cabinete medicale i psihologice, n policlinici i
parte din asociaii i organizaii sindicale, profesionale i uniti spitaliceti stabilite prin protocol ncheiat ntre Ministerul
culturale, naionale i internaionale, precum i din organizaii Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i Ministerul
politice legal constituite, n conformitate cu prevederile legii. Sntii.
(6) Cadrele didactice titulare pe un post didactic din (16) Personalul didactic are dreptul la ntreruperea activitii
nvmnt, alese n Parlament, numite n Guvern sau didactice, cu rezervarea postului sau a catedrei, pentru
ndeplinind funcii de specialitate specifice din aparatul creterea i ngrijirea copilului n vrst de pn la 2 ani,
Parlamentului, al Consiliului Legislativ, al Curii Constituionale, respectiv 3 ani n cazul copiilor cu handicap, conform
al Avocatului Poporului, al Administraiei Prezideniale, al prevederilor legale. De acest drept poate beneficia numai unul
Guvernului sau n Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i dintre prini sau susintorii legali.
Sportului, precum i cele alese de Parlament n organismele Art. 305. Cadrele didactice i studenii sunt protejai n
centrale ale statului, au drept de rezervare a postului didactic spaiul universitar de autoritile responsabile cu ordinea
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 55

public. Protecia se asigur mpotriva persoanei sau grupului b) Ordinul Alma Mater, clasele Comandor, Cavaler i Ofier;
de persoane care aduc atingere demnitii umane i ordinul se acord personalului didactic, de conducere i de
profesionale a cadrelor didactice ori care mpiedic exercitarea cercetare din nvmntul superior;
drepturilor i a obligaiilor lor. Protecia este solicitat de c) Medalia Membru de onoare al corpului didactic; medalia
persoana autorizat conform Cartei universitare. se acord cadrelor didactice pensionabile, cu activitate
deosebit n educaie i formare profesional.
SECIUNEA a 5-a
Etica universitar SECIUNEA a 7-a
Art. 306. (1) La nivelul fiecrei universiti funcioneaz Sanciuni disciplinare
comisia de etic universitar. Art. 312. (1) Personalul didactic i de cercetare,
(2) Structura i componena comisiei de etic universitar personalul didactic i de cercetare auxiliar, precum i cel de
este propus de consiliul de administraie, avizat de senatul conducere, de ndrumare i de control din nvmntul superior
universitar i aprobat de rector. Membrii comisiei sunt persoane rspunde disciplinar pentru nclcarea ndatoririlor ce i revin
cu prestigiu profesional i autoritate moral. Nu pot fi membri ai potrivit contractului individual de munc, precum i pentru
comisiei de etic universitar persoanele care ocup vreuna nclcarea normelor de comportare care duneaz interesului
dintre funciile: rector, prorector, decan, prodecan, director nvmntului i prestigiului unitii/instituiei. Normele de
administrativ, director de departament sau de unitate de comportare sunt stabilite n Carta universitar, fr a aduce
cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducie. atingere dreptului la opinie, libertii exprimrii i libertii
(3) Comisia de etic universitar are urmtoarele atribuii: academice.
a) analizeaz i soluioneaz abaterile de la etica (2) Sanciunile disciplinare care se pot aplica personalului
universitar, pe baza sesizrilor sau prin autosesizare, conform didactic i de cercetare sunt urmtoarele:
Codului de etic i deontologie universitar; a) avertisment scris;
b) realizeaz un raport anual referitor la situaia respectrii b) diminuarea salariului de baz, cumulat, cnd este cazul,
eticii universitare i a eticii activitilor de cercetare, care se cu indemnizaia de conducere, de ndrumare i de control;
prezint rectorului, senatului universitar i constituie un c) suspendarea, pe o perioad determinat de timp, a
document public; dreptului de nscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcii
c) contribuie la elaborarea Codului de etic i deontologie didactice superioare ori a unei funcii de conducere, de
universitar, care se propune senatului universitar pentru ndrumare i de control, ca membru n comisii de doctorat, de
adoptare i includere n Carta universitar; master sau de licen;
d) atribuiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificrile d) destituirea din funcia de conducere din nvmnt;
i completrile ulterioare; e) desfacerea disciplinar a contractului de munc.
e) alte atribuii prevzute de prezenta lege sau stabilite Art. 313. (1) n instituiile de nvmnt superior,
propunerea de sancionare disciplinar se face de ctre eful
conform Cartei universitare, conform legii.
de departament sau de unitate de cercetare, proiectare,
Art. 307. Hotrrile comisiei de etic universitar sunt
microproducie, de ctre decan ori rector sau de cel puin 2/3
avizate de consilierul juridic al universitii. Rspunderea juridic
din numrul total al membrilor departamentului, consiliului
pentru hotrrile i activitatea comisiei de etic universitar facultii sau senatului universitar, dup caz. Acetia acioneaz
revine universitii. n urma unei sesizri primite sau se autosesizeaz n cazul unei
Art. 308. (1) Orice persoan, din universitate sau din afara abateri constatate direct.
universitii, poate sesiza Comisiei de etic universitar abateri (2) Sanciunile disciplinare prevzute la art. 312 alin. (2) lit. a)
svrite de membri ai comunitii universitare. i b) se stabilesc de ctre consiliile facultilor. Sanciunile
(2) Comisia de etic universitar pstreaz confidenial disciplinare prevzute la art. 312 alin. (2) lit. c)e) se stabilesc
identitatea autorului sesizrii. de ctre senatele universitare.
Art. 309. n urma unei sesizri, comisia de etic (3) Decanul sau rectorul, dup caz, pune n aplicare
universitar demareaz procedurile stabilite de Codul de etic i sanciunile disciplinare.
deontologie universitar, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu (4) n nvmntul superior, sanciunile se comunic, n
modificrile i completrile ulterioare. Comisia rspunde scris, personalului didactic i de cercetare, precum i
autorului sesizrii n termen de 30 de zile de la primirea sesizrii personalului didactic i de cercetare auxiliar din subordine de
i i comunic acestuia rezultatul procedurilor, dup ncheierea ctre serviciul de resurse umane al instituiei.
acestora. Art. 314. (1) Sanciunea disciplinar se aplic numai dup
Art. 310. Constituie abateri grave de la buna conduit n efectuarea cercetrii faptei sesizate, audierea celui n cauz i
cercetarea tiinific i activitatea universitar: verificarea susinerilor fcute de acesta n aprare.
a) plagierea rezultatelor sau publicaiilor altor autori; (2) Pentru investigarea abaterilor disciplinare svrite
b) confecionarea de rezultate sau nlocuirea rezultatelor cu de personalul didactic, personalul din cercetare sau
date fictive; personalul administrativ, se constituie comisii de analiz formate
c) introducerea de informaii false n solicitrile de granturi din 35 membri, cadre didactice care au funcia didactic cel
sau de finanare. puin egal cu a celui care a svrit abaterea i un reprezentant
SECIUNEA a 6-a al organizaiei sindicale.
(3) Comisiile de analiz sunt numite, dup caz, de:
Distincii
a) rector, cu aprobarea senatului universitar;
Art. 311. (1) Personalul didactic din nvmntul superior b) Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului,
beneficiaz de gradaie de merit, acordat prin concurs. Aceast pentru personalul de conducere al instituiilor de nvmnt
gradaie se acord pentru 16% din posturile didactice existente superior i pentru rezolvarea contestaiilor privind deciziile
la nivelul instituiei de nvmnt superior i reprezint 25% din senatelor universitare.
salariul de baz. Gradaia de merit se acord pe o perioad de Art. 315. Rspunderea patrimonial a personalului
5 ani. didactic, de cercetare i didactic auxiliar se stabilete potrivit
(2) Ordinele i medaliile care pot fi conferite personalului legislaiei muncii. Msurile pentru recuperarea pagubelor i a
didactic sunt: prejudiciilor se iau potrivit legislaiei muncii.
a) Ordinul Spiru Haret, clasele Comandor, Cavaler i Ofier; Art. 316. n cazul n care cel sancionat disciplinar nu a
ordinul se acord personalului didactic, de conducere, de mai svrit abateri disciplinare n cursul unui an de la aplicarea
ndrumare i de control din nvmntul preuniversitar; sanciunii, mbuntindu-i activitatea i comportamentul,
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011

autoritatea care a aplicat sanciunea disciplinar poate dispune Art. 324. Pentru abaterile de la buna conduit n
ridicarea i radierea sanciunii, fcndu-se meniunea cercetare-dezvoltare ale personalului din cadrul instituiilor de
corespunztoare n statul personal de serviciu al celui n cauz. nvmnt superior, constatate i dovedite, Consiliul Naional
Art. 317. (1) Orice persoan poate sesiza de Etic a Cercetrii tiinifice, Dezvoltrii Tehnologice i Inovrii
unitatea/instituia de nvmnt cu privire la svrirea unei stabilete aplicarea uneia sau mai multora din urmtoarele
fapte ce poate constitui abatere disciplinar. Sesizarea se face sanciuni:
n scris i se nregistreaz la registratura unitii/instituiei de a) avertisment scris;
nvmnt. b) retragerea i/sau corectarea tuturor lucrrilor publicate prin
(2) Dreptul persoanei sancionate disciplinar de a se adresa nclcarea regulilor de bun conduit;
instanelor judectoreti este garantat. c) retragerea calitii de conductor de doctorat sau a
atestatului de abilitare;
SECIUNEA a 8-a
d) retragerea titlului de doctor;
Sanciuni referitoare la nclcarea eticii universitare e) retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de
i a bunei conduite n cercetare cercetare ori retrogradarea;
Art. 318. Sanciunile care se pot aplica personalului f) destituirea din funcia de conducere din instituia de
didactic i de cercetare i personalului didactic i de cercetare nvmnt superior;
auxiliar de ctre comisia de etic universitar pentru nclcarea g) desfacerea disciplinar a contractului de munc;
eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduit n h) interzicerea, pentru o perioad determinat, a accesului la
cercetarea tiinific sunt urmtoarele: finanarea din fonduri publice destinat cercetrii-dezvoltrii.
a) avertisment scris; Art. 325. Se interzice ocuparea posturilor didactice i de
b) diminuarea salariului de baz, cumulat, cnd este cazul, cercetare de ctre persoane cu privire la care s-a dovedit c au
cu indemnizaia de conducere, de ndrumare i de control; realizat abateri grave de la buna conduit n cercetarea tiinific
c) suspendarea, pe o perioad determinat de timp, a i activitatea universitar, stabilite conform legii. Se anuleaz
dreptului de nscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcii concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iar
didactice superioare ori a unei funcii de conducere, de contractul de munc cu universitatea nceteaz de drept,
ndrumare i de control, ca membru n comisii de doctorat, de indiferent de momentul la care s-a dovedit c o persoan a
master sau de licen; realizat abateri grave de la buna conduit n cercetarea tiinific
d) destituirea din funcia de conducere din nvmnt; i activitatea universitar. Constatarea abaterilor se face de
e) desfacerea disciplinar a contractului de munc. ctre Consiliul Naional de Etic a Cercetrii tiinifice,
Art. 319. Sanciunile care se pot aplica de ctre comisia Dezvoltrii Tehnologice i Inovrii, conform legii.
de etic universitar studenilor i studenilor-doctoranzi pentru Art. 326. Sanciunile stabilite de Consiliul Naional de Etic
nclcarea eticii universitare sunt urmtoarele: a Cercetrii tiinifice, Dezvoltrii Tehnologice i Inovrii sunt
a) avertisment scris; puse n aplicare n termen de 30 de zile de la data emiterii
b) exmatricularea; hotrrii, dup caz, de Ministerul Educaiei, Cercetrii,
c) alte sanciuni prevzute de Codul de etic i deontologie Tineretului i Sportului, de preedintele Autoritii Naionale
universitar. pentru Cercetare tiinific, de Consiliul Naional pentru
Art. 320. n cazul abaterilor de la prevederile Codului de Atestarea Titlurilor, Diplomelor i Certificatelor Universitare, de
etic i deontologie profesional, comisia de etic universitar conductorii autoritilor contractante care asigur finanarea din
stabilete, conform Codului de etic i deontologie profesional, fonduri publice destinat cercetrii-dezvoltrii, de conductorii
una sau mai multe dintre sanciunile prevzute la art. 318 sau instituiilor de nvmnt superior sau ai unitilor de cercetare-
319. dezvoltare.
Art. 321. n cazul abaterilor de la buna conduit n
SECIUNEA a 9-a
cercetarea tiinific, comisia de etic universitar stabilete,
conform Legii nr. 206/2004, cu modificrile i completrile Salarizarea personalului didactic i de cercetare
ulterioare, Codului de etic i deontologie profesional al Art. 327. Salarizarea personalului didactic i de cercetare
personalului de cercetare-dezvoltare i Codului de etic i se face conform legislaiei n vigoare i hotrrilor senatului
deontologie profesional, una sau mai multe din sanciunile universitar.
prevzute la art. 318 sau 319 ori prevzute de lege.
Art. 322. Sanciunile stabilite de comisia de etic i TITLUL V
deontologie universitar sunt puse n aplicare de ctre decan
sau rector, dup caz, n termen de 30 de zile de la stabilirea nvarea pe tot parcursul vieii
sanciunilor.
Art. 323. (1) Consiliul Naional de Etic a Cercetrii CAPITOLUL I
tiinifice, Dezvoltrii Tehnologice i Inovrii analizeaz cazurile Dispoziii generale
referitoare la nclcarea regulilor de bun conduit n cercetare- Art. 328. (1) Prezentul titlu reglementeaz cadrul general
dezvoltare, n urma sesizrilor sau prin autosesizare, i emite i integrator al nvrii pe tot parcursul vieii n Romnia.
hotrri prin care se stabilete vinovia ori nevinovia (2) Educaia permanent reprezint totalitatea activitilor de
persoanei sau persoanelor n cauz; n cazurile hotrrilor nvare realizate de fiecare persoan pe parcursul vieii n
privind vinovia, hotrrile stabilesc i sanciunile ce urmeaz contexte formale, nonformale i informale, n scopul formrii sau
a fi aplicate, conform legii. dezvoltrii competenelor dintr-o multipl perspectiv:
(2) Consiliul Naional de Etic a Cercetrii tiinifice, personal, civic, social ori ocupaional.
Dezvoltrii Tehnologice i Inovrii pstreaz confidenial (3) nvarea pe tot parcursul vieii cuprinde educaia
identitatea persoanei care a fcut sesizarea. timpurie, nvmntul preuniversitar, nvmntul superior,
(3) Hotrrile Consiliului Naional de Etic a Cercetrii educaia i formarea profesional continu a adulilor.
tiinifice, Dezvoltrii Tehnologice i Inovrii sunt avizate de Art. 329. (1) Finalitile principale ale nvrii pe tot
direcia juridic din cadrul Ministerului Educaiei, Cercetrii, parcursul vieii vizeaz dezvoltarea plenar a persoanei i
Tineretului i Sportului. Rspunderea juridic pentru hotrrile dezvoltarea durabil a societii.
Consiliului Naional de Etic a Cercetrii tiinifice, Dezvoltrii (2) nvarea pe tot parcursul vieii se centreaz pe formarea
Tehnologice i Inovrii revine Ministerului Educaiei, Cercetrii, i dezvoltarea competenelor-cheie i a competenelor specifice
Tineretului i Sportului. unui domeniu de activitate sau unei calificri.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 57

Art. 330. (1) nvarea pe tot parcursul vieii se realizeaz f) tinerii i adulii rezideni n comuniti dezavantajate
n contexte de nvare formale, nonformale i informale. economic i social;
(2) nvarea n context formal reprezint o nvare g) angajaii de peste 40 de ani cu nivel sczut de educaie,
organizat i structurat, care se realizeaz ntr-un cadru rezideni n mediul urban i n mediul rural, cu calificare redus
instituionalizat i se fundamenteaz pe o proiectare didactic sau necalificai;
explicit. Acest tip de nvare are asociate obiective, durate i h) elevii cu risc major de eec colar;
resurse, depinde de voina celui care nva i se finalizeaz cu i) toi cetenii care doresc s urmeze programe de educaie
certificarea instituionalizat a cunotinelor i competenelor permanent.
dobndite. Art. 334. Finanarea nvrii pe tot parcursul vieii se
(3) nvarea n contexte nonformale este considerat ca fiind realizeaz prin fonduri publice i private pe baza parteneriatului
nvarea integrat n cadrul unor activiti planificate, cu public-privat, prin finanare i cofinanare din partea
obiective de nvare, care nu urmeaz n mod explicit un angajatorilor, organizaiilor nonguvernamentale, prin fonduri
curriculum i poate diferi ca durat. Acest tip de nvare nerambursabile din programe europene, prin conturi de educaie
depinde de intenia celui care nva i nu conduce n mod permanent i prin contribuia beneficiarilor.
automat la certificarea cunotinelor i competenelor dobndite.
(4) nvarea n contexte informale reprezint rezultatul unor CAPITOLUL II
activiti zilnice legate de munc, mediul familial, timpul liber i Responsabiliti referitoare la nvarea
nu este organizat sau structurat din punct de vedere al pe tot parcursul vieii
obiectivelor, duratei ori sprijinului pentru nvare. Acest tip de Art. 335. Statul i exercit atribuiile n domeniul nvrii
nvare nu este dependent de intenia celui care nva i nu pe tot parcursul vieii prin intermediul Ministerului Educaiei,
conduce n mod automat la certificarea cunotinelor i Cercetrii, Tineretului i Sportului, Parlamentului, Guvernului,
competenelor dobndite. Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, Ministerului
(5) Certificarea cunotinelor i competenelor dobndite n Culturii i Patrimoniului Naional, Ministerului Sntii, precum
contexte nonformale i informale poate fi fcut de organisme i al Ministerului Administraiei i Internelor.
abilitate n acest sens, n condiiile legii. Art. 336. Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Art. 331. (1) Instituiile sau organizaiile n care se Sportului are ca atribuii principale, n domeniul nvrii pe tot
realizeaz nvarea n contexte formale sunt: uniti i instituii parcursul vieii:
de nvmnt preuniversitar i superior, centre de educaie i a) elaborarea strategiilor i politicilor naionale n domeniul
formare profesional din subordinea ministerelor sau autoritilor educaiei, al formrii profesionale, al cercetrii, tineretului i
publice locale, furnizori publici i privai de educaie i formare sportului;
profesional autorizai/acreditai n condiiile legii, organizaii b) elaborarea reglementrilor referitoare la organizarea i
nonguvernamentale ori guvernamentale care ofer programe funcionarea sistemului de educaie din Romnia;
autorizate n condiiile legii, angajatori care ofer programe de c) monitorizarea, evaluarea i controlarea, direct sau prin
formare profesional propriilor angajai. organismele abilitate, a funcionrii sistemului educaional i a
(2) Instituiile sau organizaiile n care se realizeaz nvarea furnizorilor de educaie;
n contexte nonformale sunt instituii i organizaii prevzute la d) stabilirea mecanismelor i a metodologiilor de validare i
alin. (1), centre de ngrijire i protecie a copilului, palate i recunoatere a rezultatelor nvrii;
cluburi ale elevilor, la locul de munc, instituii culturale precum e) elaborarea, mpreun cu Ministerul Culturii i Patrimoniului
muzee, teatre, centre culturale, biblioteci, centre de Naional, a politicilor n domeniul educaiei nonprofesionale a
documentare, cinematografe, case de cultur, precum i adulilor i vrstnicilor;
asociaii profesionale, culturale, sindicate, organizaii f) alte atribuii, aa cum apar ele specificate n legislaia din
nonguvernamentale. domeniul educaiei i formrii profesionale.
(3) Instituiile sau organizaiile n care se realizeaz nvarea Art. 337. Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale
n contexte informale sunt instituiile i organizaiile prevzute la are ca atribuii principale, n domeniul nvrii pe tot parcursul
alin. (1) i (2). nvarea informal este, adesea, neintenionat vieii:
i necontientizat i se poate produce atunci cnd copiii, tinerii a) elaborarea, mpreun cu Ministerul Educaiei, Cercetrii,
i adulii desfoar activiti n familie, la locul de munc, n Tineretului i Sportului, a politicilor i a strategiilor naionale
comunitate, n reele sociale, cnd se angajeaz n activiti de privind formarea profesional a adulilor;
voluntariat, sportive ori culturale sau altele asemenea. b) reglementarea formrii profesionale la locul de munc i
Art. 332. (1) Organizarea i funcionarea nvmntului a formrii profesionale prin ucenicie la locul de munc;
preuniversitar sunt reglementate la titlul II din prezenta lege. c) monitorizarea, evaluarea, acreditarea i controlarea
(2) Organizarea i funcionarea nvmntului superior sunt direct sau prin organisme abilitate a furnizorilor de formare, alii
reglementate la titlul III din prezenta lege. dect cei din cadrul sistemului naional de nvmnt;
(3) Organizarea i funcionarea formrii profesionale a d) alte atribuii prevzute de legislaia din domeniul educaiei
adulilor sunt reglementate de legislaia referitoare la formarea i formrii profesionale.
profesional continu a adulilor i ucenicia la locul de munc. Art. 338. Ministerul Culturii i Patrimoniului Naional are
Art. 333. Statul garanteaz i susine, inclusiv financiar, ca atribuii principale, n domeniul nvrii pe tot parcursul vieii:
accesul la educaie i formare profesional continu pentru: a) stimularea creterii gradului de acces i de participare a
a) tinerii i adulii care nu au finalizat nvmntul publicului la cultur;
obligatoriu; b) propunerea i promovarea parteneriatelor cu autoritile
b) tinerii care au prsit sistemul de educaie nainte de a administraiei publice locale i cu structurile societii civile
obine o calificare profesional i nu sunt cuprini n nicio form pentru diversificarea, modernizarea i optimizarea serviciilor
de educaie sau formare profesional; publice oferite de instituiile i aezmintele de cultur, n
c) absolvenii de nvmnt nonprofesional sau cei care au vederea satisfacerii necesitilor culturale i educative ale
absolvit studiile nvmntului liceal sau ale nvmntului publicului;
superior n domenii i calificri redundante ori nerelevante pe c) promovarea recunoaterii competenelor profesionale,
piaa forei de munc; respectiv garantarea drepturilor i a intereselor creatorilor,
d) persoanele cu cerine educaionale speciale; artitilor i specialitilor din domeniul culturii;
e) tinerii i adulii care revin n ar dup o perioad de d) alte atribuii prevzute de legislaia din domeniul educaiei
munc n strintate; i formrii profesionale.
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011

Art. 339. (1) Ministerele i autoritile centrale pot avea (5) Autoritatea Naional pentru Calificri este coordonat de
responsabiliti n domeniul educaiei i formrii pentru profesiile Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.
reglementate prin legi speciale. Structura, organizarea i funcionarea acesteia se stabilesc prin
(2) Formarea continu a personalului din instituiile publice hotrre a Guvernului, n termen de 3 luni de la intrarea n
de aprare, ordine public i securitate naional se vigoare a prezentei legi.
reglementeaz, n sensul prezentei legi, prin ordine i Art. 341. (1) Cadrul naional al calificrilor este un
instruciuni proprii emise de ctre conductorii acestora. instrument pentru clasificarea calificrilor n conformitate cu un
(3) Structura organizatoric, profilurile, specializrile, cifrele set de criterii care corespund unor niveluri specifice de nvare
anuale de colarizare i criteriile de selecionare a candidailor atinse, al crui scop este integrarea i coordonarea
pentru nvmntul de formare continu nonuniversitar a subsistemelor naionale de calificri i mbuntirea
personalului militar, de informaii, ordine public i securitate transparenei, accesului, progresului i calitii calificrilor n
naional se stabilesc de Ministerul Aprrii Naionale, de raport cu piaa muncii i societatea civil.
Ministerul Administraiei i Internelor, de Serviciul Romn de (2) Implementarea Cadrului naional al calificrilor vizeaz
Informaii i de alte instituii cu atribuii n domeniul aprrii, sistemul naional de calificri obinute n nvmntul secundar
informaiilor, ordinii publice i securitii naionale, potrivit general, n nvmntul profesional i tehnic, n formarea
specificului i nivelurilor de nvmnt. profesional continu, n ucenicie, n nvmntul superior, att
Art. 340. (1) Se nfiineaz Autoritatea Naional pentru n contexte formale, ct i n contexte informale i nonformale,
Calificri prin reorganizarea Consiliului Naional al Calificrilor
din perspectiva nvrii pe tot parcursul vieii.
i Formrii Profesionale a Adulilor (CNCFPA) i a Unitii
Executive a Consiliului Naional al Calificrilor i Formrii (3) Cadrul naional al calificrilor permite recunoaterea,
Profesionale a Adulilor. msurarea i relaionarea tuturor rezultatelor nvrii dobndite
(2) Autoritatea Naional pentru Calificri elaboreaz Cadrul n contexte de nvare formale, nonformale i informale i
naional al calificrilor pe baza Cadrului european al calificrilor, asigur coerena calificrilor i a titlurilor certificate. Existena
gestioneaz Registrul naional al calificrilor i Registrul naional unui cadru naional al calificrilor contribuie la evitarea duplicrii
al furnizorilor de formare profesional a adulilor. Autoritatea i suprapunerii calificrilor, i ajut pe cei ce nva s ia decizii
Naional pentru Calificri coordoneaz autorizarea furnizorilor n cunotin de cauz privind planificarea carierei i faciliteaz
de formare profesional continu la nivel naional, coordoneaz evoluia profesional, n perspectiva nvrii pe tot parcursul
sistemul de asigurare a calitii n formarea profesional vieii.
continu i activitile comitetelor sectoriale. Autoritatea (4) Cadrul naional al calificrilor contribuie la asigurarea
Naional pentru Calificri mai are urmtoarele atribuii: calitii sistemului de formare profesional.
a) elaboreaz, implementeaz i actualizeaz Cadrul Art. 342. (1) Autoritatea Naional pentru Calificri
naional al calificrilor, precum i Registrul naional al evalueaz i certific evaluatorii de competene profesionale,
calificrilor; evaluatorii de evaluatori i evaluatorii externi.
b) asigur compatibilitatea sistemului naional al calificrilor (2) Criteriile i procedurile de evaluare i certificare a
cu celelalte sisteme de calificri existente la nivel european i evaluatorilor de competene profesionale, a evaluatorilor de
internaional; evaluatori i a evaluatorilor externi se stabilesc prin normele
c) propune Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, aprobate
Sportului elemente de politici i de strategii naionale, acte prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i
normative referitoare la sistemul naional al calificrilor i la sportului.
dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesional a (3) Autoritatea Naional pentru Calificri ntocmete
adulilor; Registrul naional al evaluatorilor de competene profesionale,
d) coordoneaz i controleaz la nivel naional elaborarea evaluatorilor de evaluatori i evaluatorilor externi certificai.
standardelor ocupaionale i a standardelor de pregtire (4) Autoritatea Naional pentru Calificri acrediteaz
profesional; centrele de evaluare i organismele de evaluare, pe baza
e) coordoneaz asigurarea calitii n formarea profesional rapoartelor de evaluare ntocmite de evaluatorii externi.
a adulilor; Art. 343. (1) Centrele comunitare de nvare permanent
f) coordoneaz i controleaz autorizarea furnizorilor de se nfiineaz de ctre autoritile administraiei publice locale
formare profesional a adulilor; n parteneriat cu furnizorii de educaie i formare. Acestea au
g) ntocmete Registrul naional al furnizorilor de formare rolul de a implementa politicile i strategiile n domeniul nvrii
profesional a adulilor, precum i Registrul naional al pe tot parcursul vieii la nivelul comunitii. Funcionarea
evaluatorilor de competene profesionale; centrelor comunitare de nvare permanent se reglementeaz
h) coordoneaz autorizarea centrelor de evaluare a prin hotrre a Guvernului, iniiat de Ministerul Educaiei,
competenelor profesionale i certificarea evaluatorilor de Cercetrii, Tineretului i Sportului.
competene profesionale;
(2) Unitile i instituiile de nvmnt de sine stttor sau
i) particip la elaborarea unor planuri sau programe de
interes naional n domeniul calificrilor i al formrii profesionale n parteneriat cu autoritile locale i alte instituii i organisme
a adulilor; publice i private: case de cultur, furnizori de formare continu,
j) promoveaz dialogul social, sprijin i coordoneaz parteneri sociali, organizaii nonguvernamentale i altele
activitatea comitetelor sectoriale. asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de
(3) Finanarea cheltuielilor curente i de capital ale Autoritii nvare permanent, pe baza unor oferte de servicii
Naionale pentru Calificri se asigur din venituri proprii i educaionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-int
subvenii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului interesate.
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului. (3) Finanarea centrelor comunitare de nvare permanent
(4) La nivelul Autoritii Naionale pentru Calificri se se face din fonduri publice i private, n condiiile legii. Toate
constituie un consiliu cu rol consultativ, format din reprezentai veniturile obinute de centrele comunitare de nvare
ai instituiilor de nvmnt preuniversitar i universitar, ai permanent rmn la dispoziia acestora.
studenilor, ai asociaiilor profesionale, ai administraiei publice Art. 344. (1) Atribuiile centrelor comunitare de nvare
centrale, ai patronatelor, ai sindicatelor i ai comitetelor permanent la nivel local sunt urmtoarele:
sectoriale. Consiliul asist Autoritatea Naional pentru Calificri a) realizeaz studii i analize privind nevoia de educaie i
n stabilirea strategiilor naionale i a planurilor de aciuni pentru formare profesional la nivel local;
dezvoltarea Cadrului naional al calificrilor i a formrii b) elaboreaz planuri locale de intervenie n domeniul
profesionale a adulilor. educaiei permanente;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 59

c) ofer servicii educaionale pentru copii, tineri i aduli prin: Art. 346. (1) Serviciile de identificare, evaluare i
(i) programe de tip remedial pentru dobndirea sau recunoatere a rezultatelor nvrii pot fi oferite de instituii de
completarea competenelor-cheie, inclusiv programe stat sau particulare autorizate n acest sens.
educaionale de tip A doua ans sau programe de tip (2) Diplomele i certificatele acordate de instituiile autorizate
zone de educaie prioritar pentru tinerii i adulii care n urma evalurii rezultatelor nvrii n contexte nonformale i
au prsit timpuriu sistemul de educaie ori care nu informale produc aceleai efecte ca i celelalte modaliti de
dein o calificare profesional; evaluare i certificare a cunotinelor i competenelor din
(ii) programe pentru validarea rezultatelor nvrii sistemul formal de educaie i formare profesional n vederea
nonformale i informale; ocuprii unui loc de munc sau continurii educaiei i formrii
(iii) programe de dezvoltare a competenelor profesionale profesionale n sistemele formale.
pentru calificare/recalificare, reconversie profesional, (3) Rezultatele nvrii n contexte nonformale i informale
perfecionare, specializare i iniiere profesional; pot fi recunoscute explicit prin evaluri n centre de evaluare i
(iv) programe de educaie antreprenorial; certificare a competenelor sau implicit prin finalizarea unui
(v) programe de dezvoltare personal sau de timp liber; program formal de studii.
(vi) organizarea de activiti de promovare a participrii la Art. 347. (1) Programele de formare profesional iniial i
nvarea permanent a tuturor membrilor comunitii; continu, precum i sistemele de evaluare a rezultatelor nvrii
d) ofer servicii de informare, orientare i consiliere privind: n contexte nonformale i informale vor respecta asigurarea
(i) accesul la programe de educaie i formare mobilitii ocupaionale pe orizontal i pe vertical prin
profesional; utilizarea sistemului de credite transferabile pentru educaie i
(ii) validarea rezultatelor nvrii nonformale i informale; formare profesional.
(iii) pregtirea n vederea ocuprii unui loc de munc; (2) Metodologia de acordare a creditelor transferabile se
e) ofer servicii de evaluare i certificare a rezultatelor elaboreaz de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
nvrii nonformale i informale; Sportului, de Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, de
f) asigur accesul membrilor comunitii la mijloace moderne Ministerul Culturii i Patrimoniului Naional i de Autoritatea
de informare i comunicare; Naional pentru Calificri i se aprob prin hotrre a
g) promoveaz parteneriatul cu mediul economic; Guvernului.
h) implementeaz instrumentele dezvoltate la nivel (3) Rezultatele nvrii i creditele asociate acestora,
european, Europass i Youthpass, paaportul lingvistic, precum dobndite anterior n contexte formale sau ca urmare a evalurii
i portofoliul de educaie permanent; rezultatelor nvrii nonformale i informale, sunt transferate i
i) gestioneaz informaii cu privire la participarea integrate n programul de formare profesional pe care l
beneficiarilor la serviciile acestora. urmeaz persoana care nva.
(2) Metodologia de acreditare, evaluare periodic, organizare Art. 348. (1) Persoanele care doresc s fie evaluate n
i funcionare a centrelor comunitare de nvare permanent vederea recunoaterii competenelor profesionale obinute n
se aprob prin hotrre a Guvernului. alte contexte de nvare dect cele formale se adreseaz unui
Art. 345. (1) n nelesul prezentei legi, termenii referitori centru de evaluare acreditat pentru ocupaia sau calificarea
la procesele de identificare, evaluare i recunoatere a respectiv.
rezultatelor nvrii se definesc dup cum urmeaz: (2) n funcie de procesul de evaluare desfurat, centrul de
a) rezultatele nvrii reprezint ceea ce o persoan evaluare acreditat elibereaz urmtoarele tipuri de certificate cu
cunoate, nelege i este capabil s fac la finalizarea recunoatere naional:
procesului de nvare i sunt definite sub form de cunotine, a) certificat de calificare se elibereaz n cazul n care
abiliti i competene; candidatul a fost declarat competent pentru toate competenele
b) identificarea rezultatelor nvrii reprezint procesul prin asociate unei calificri sau unei ocupaii, conform standardului
care indivizii, singuri sau cu sprijinul personalului specializat, de pregtire profesional ori standardului ocupaional;
devin contieni de competenele pe care le dein; b) certificat de competene profesionale se elibereaz n
c) evaluarea rezultatelor nvrii reprezint procesul prin cazul n care candidatul a fost declarat competent pentru una
care se stabilete faptul c o persoan a dobndit anumite sau mai multe competene asociate unei calificri ori unei
cunotine, abiliti i competene; ocupaii, conform standardului de pregtire profesional sau
d) validarea rezultatelor nvrii reprezint procesul prin care standardului ocupaional.
se confirm c rezultatele nvrii evaluate, dobndite de o (3) Certificatele se elibereaz nsoite de o anex a
persoan, corespund cerinelor specifice pentru o unitate de certificatului, denumit Supliment descriptiv al certificatului, n
rezultate ale nvrii sau o calificare; care se precizeaz unitile de competen pentru care
e) certificarea rezultatelor nvrii reprezint procesul prin candidatul a fost declarat competent.
care se confirm n mod formal rezultatele nvrii dobndite Art. 349. (1) Portofoliul de educaie permanent reprezint
de persoana care nva n diferite contexte, n urma unui proces un instrument care faciliteaz identificarea i formularea
de evaluare. Aceasta se finalizeaz printr-o diplom sau un abilitilor i competenelor personale i valorificarea acestora
certificat. n parcursul colar i profesional i n inseria pe piaa muncii a
(2) Recunoaterea rezultatelor nvrii reprezint procesul fiecrui individ.
de atestare a rezultatelor nvrii validate i certificate prin (2) Portofoliul de educaie permanent conine dovezi ale
acordarea de uniti de rezultate ale nvrii sau de calificri. rezultatelor nvrii dobndite n contexte formale, nonformale
(3) Identificarea, evaluarea i recunoaterea rezultatelor i informale de educaie.
nvrii n contexte nonformale i informale se realizeaz pe (3) Portofoliul educaional integreaz i instrumentele
baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaiei, europene care evideniaz rezultatele nvrii unei persoane,
Cercetrii, Tineretului i Sportului, de Ministerul Muncii, Familiei cum ar fi Europass i Youthpass.
i Proteciei Sociale i de Autoritatea Naional pentru Calificri Art. 350. (1) Consilierea i orientarea carierei pe tot
i se aprob prin hotrre a Guvernului. parcursul vieii se refer la totalitatea serviciilor i activitilor
(4) Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului care asist persoanele de orice vrst i n orice moment al
elaboreaz i aprob prin ordin al ministrului educaiei, existenei lor s fac alegeri n sfera educaional, de formare
cercetrii, tineretului i sportului metodologia de recunoatere a sau munc i s i gestioneze cariera.
rezultatelor nvrii n contexte nonformale i informale a (2) Serviciile de consiliere i orientare n carier se realizeaz
cadrelor didactice i de echivalare a acestora n credite pentru prin uniti i instituii de nvmnt, universiti, instituii de
educaie i formare profesional. formare, servicii de ocupare a forei de munc i servicii pentru
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011

tineret. Ele se pot realiza i la locul de munc, n serviciile impozitului anual pe veniturile din salarii, n condiiile legii, i pot
sociale i n sectorul privat. depune sume n acest cont.
Art. 351. Statul asigur accesul gratuit la servicii de (4) Pentru sumele depuse n contul prevzut la alin. (2) se
consiliere i orientare n carier tuturor elevilor, studenilor i pltete dobnd anual la o rat a dobnzii stabilit prin ordin al
persoanelor aflate n cutarea unui loc de munc. ministrului finanelor publice. Dobnzile aferente conturilor de
Art. 352. n sensul prezentei legi, consilierea i orientarea depozit constituite la Trezoreria Statului se asigur de la bugetul
n carier includ urmtoarele tipuri de activiti: de stat, din bugetul Ministerului Finanelor Publice.
a) informarea cu privire la carier, care se refer la toate (5) Titularul contului este singura persoan care poate
informaiile necesare pentru a planifica, obine i pstra un solicita sume din contul pentru educaie permanent, ncepnd
anumit loc de munc; cu vrsta de 16 ani i cu acordul expres, dup caz, al prinilor,
b) educaia cu privire la carier, care se realizeaz n al tutorelui sau al reprezentantului legal. Trezoreria Statului
instituiile de nvmnt prin intermediul ariei curriculare elibereaz vouchere echivalente n valoare cu sumele solicitate.
consiliere i orientare. Sunt oferite informaii despre piaa Metodologia prin care se certific faptul c sumele au fost
muncii, se formeaz abiliti de a face alegeri privind educaia, cheltuite pentru educaia permanent se elaboreaz de ctre
formarea, munca i viaa n general, oportuniti de a Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.
experimenta diverse roluri din viaa comunitii sau din viaa (6) Retragerea sumelor n alte condiii dect cele prevzute
profesional, instrumente pentru planificarea carierei; la alin. (5) i/sau utilizarea acestora n alt scop dect cel stabilit
c) consilierea n carier, care ajut persoanele s i clarifice de prezenta lege constituie infraciune i se pedepsete cu
scopurile i aspiraiile, s i neleag propriul profil educaional, nchisoare de la 6 luni la un an.
s ia decizii informate, s fie responsabile pentru propriile (7) Normele privind deschiderea, gestionarea i accesul la
aciuni, s i gestioneze cariera i procesul de tranziie n contul pentru educaie permanent se aprob prin hotrre a
diferite momente; Guvernului.
d) consilierea pentru angajare, care ajut persoanele s i (8) Sprijinul de stat pentru exercitarea dreptului la educaie
clarifice scopurile imediate privind angajarea, s nvee despre permanent prin acordarea sumei reprezentnd echivalentul n
abilitile necesare pentru a cuta i a obine un loc de munc; lei a 500 euro se acord tuturor copiilor nscui dup data intrrii
e) plasarea la locul de munc, care reprezint sprijinul n vigoare a prezentei legi.
acordat persoanelor pentru gsirea unui loc de munc. Art. 357. (1) Personalul care lucreaz n domeniul
educaiei permanente poate ocupa urmtoarele funcii: cadru
Art. 353. (1) Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
didactic, cadru didactic auxiliar, formator, instructor de practic,
Sportului i Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale
evaluator de competene, mediator, facilitator al nvrii
colaboreaz n scopul creterii calitii, pentru sincronizarea i permanente, consilier, mentor, facilitator/tutore on-line, profesor
continuitatea activitilor de consiliere i orientare n carier de de sprijin i alte funcii asociate activitilor desfurate n scopul
care beneficiaz o persoan pe parcursul ntregii viei. educaiei permanente.
(2) Ministerele prevzute la alin. (1) stabilesc, prin ordin (2) Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului,
comun, instrumente i metodologii comune referitoare la mpreun cu Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, cu
formarea specialitilor n consiliere i orientare, utilizarea Ministerul Culturii i Patrimoniului Naional i cu Agenia
instrumentelor Europass i Youthpass, organizarea de activiti Naional pentru Calificri, stabilete normele metodologice de
comune de sensibilizare a cadrelor didactice i a formatorilor, a elaborare a statutului i rutei de profesionalizare a personalului
prinilor i a publicului larg cu privire la dimensiunea consilierii care lucreaz n domeniul educaiei permanente, aprobat prin
i orientrii n educaie i formarea profesional. hotrre a Guvernului. Programele de formare profesional vor
Art. 354. Pentru asigurarea transparenei serviciilor i a cuprinde obiective specifice nvrii permanente, precum:
mobilitii persoanelor n spaiul european, Ministerul Educaiei, competene psihopedagogice specifice vrstei i profilului
Cercetrii, Tineretului i Sportului i Ministerul Muncii, Familiei i beneficiarilor nvrii, dezvoltarea competenelor de utilizare a
Proteciei Sociale realizeaz demersurile necesare pentru tehnologiilor moderne de informare i comunicare, competene
integrarea Romniei n reelele europene de consiliere i de facilitare a nvrii n medii virtuale, utilizarea nvrii pe
orientare pe tot parcursul vieii. baz de proiecte i portofolii educaionale.
Art. 355. (1) Sistemul naional de asigurare a calitii Art. 358. (1) Guvernul nfiineaz Muzeul Naional al
educaiei permanente cuprinde sistemul de asigurare a calitii tiinei, n condiiile legii.
n nvmntul preuniversitar, sistemul de asigurare a calitii n (2) Muzeul Naional al tiinei are drept scop principal
nvmntul superior, sistemul de asigurare a calitii n oferirea de experiene de nvare nonformal i informal, prin
formarea profesional iniial, sistemul de asigurare a calitii n prezentarea principalelor realizri ale tiinei i tehnologiei.
formarea profesional continu. (3) Metodologia de nfiinare, organizare, funcionare i
(2) Grupul Naional pentru Asigurarea Calitii n Educaie i finanare a Muzeului Naional al tiinei se stabilete prin
Formare Profesional (GNAC), structur informal care hotrre a Guvernului, n termen de maximum 12 luni de la
funcioneaz ca punct naional de referin pentru asigurarea intrarea n vigoare a prezentei legi.
calitii n educaie i formarea profesional, coordoneaz Art. 359. Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
armonizarea sistemelor de asigurare a calitii n educaie i Sportului, mpreun cu Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei
formarea profesional. Sociale i cu Ministerul Culturii i Patrimoniului Naional
Art. 356. (1) Statul sprijin dreptul la nvare pe tot elaboreaz un set de indicatori statistici pentru monitorizarea,
parcursul vieii prin acordarea sumei reprezentnd echivalentul analiza i prognoza activitilor de nvare pe tot parcursul vieii.
n lei a 500 euro, calculat la cursul de schimb leu/euro comunicat
de Banca Naional a Romniei i valabil la data plii, fiecrui TITLUL VI
copil cetean romn, la naterea acestuia. Suma este acordat
n scop educaional n beneficiul titularului, din bugetul de stat, Rspunderea juridic
prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale. Art. 360. (1) Urmtoarele fapte constituie contravenii i
(2) Suma se depune ntr-un cont de depozit, denumit n se sancioneaz dup cum urmeaz:
continuare cont pentru educaie permanent, deschis la a) nerespectarea dispoziiilor art. 86 alin. (3), din culpa
Trezoreria Statului pe numele copilului de oricare dintre prinii printelui sau a tutorelui legal instituit, cu amend cuprins ntre
fireti, de mputernicitul acestora sau de reprezentantul legal al 100 lei i 1.000 lei ori cu munc echivalent n folosul
copilului, pe baza certificatului de natere. comunitii, prestat de printe sau de tutorele legal;
(3) Prinii copilului, contribuabili, pot direciona n contul b) nerespectarea dispoziiilor art. 143 alin. (5), cu amend
prevzut la alin. (2) un procent de pn la 2% din valoarea de la 5.000 lei la 50.000 lei.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 61

(2) Constatarea contraveniei i aplicarea amenzilor domeniu al specializrii/programului de studii, autorizate s


contravenionale prevzute la alin. (1) lit. a) se fac de ctre funcioneze provizoriu ori acreditate. Aspectele legate de
persoanele mputernicite de primar n acest scop, la sesizarea finalizarea studiilor menionate n prezentul alineat sunt
consiliului de administraie al unitii de nvmnt. reglementate prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii,
(3) Constatarea contraveniei i aplicarea amenzilor tineretului i sportului, la propunerea ARACIS i cu consultarea
contravenionale prevzute la alin. (1) lit. b) se fac de ctre Consiliului Naional al Rectorilor.
ofierii sau agenii de poliie din cadrul Ministerului Administraiei (6) n termen de 8 luni de la intrarea n vigoare a prezentei
i Internelor, cu competene n domeniu. legi, Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
elaboreaz metodologiile, regulamentele i celelalte acte
TITLUL VII normative care decurg din aplicarea prezentei legi i stabilete
msurile tranzitorii de aplicare a acesteia.
Dispoziii tranzitorii i finale Art. 362. (1) Personalul didactic care ocup, la momentul
Art. 361. (1) Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de intrrii n vigoare a prezentei legi, funcia de preparator
la publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. universitar i care obine diploma de doctor n termen de 4 ani
(2) La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog de la intrarea n vigoare a prezentei legi ocup de drept funcia
Legea nvmntului nr. 84/1995, republicat n Monitorul de asistent universitar.
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu (2) La mplinirea termenului de 4 ani de la intrarea n vigoare
modificrile i completrile ulterioare, Legea nr. 128/1997 privind a prezentei legi, contractele de munc ale persoanelor care
Statutul personalului didactic, publicat n Monitorul Oficial al ocup funcia de preparator universitar nceteaz de drept.
Romniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificrile i (3) La mplinirea termenului de 4 ani de la intrarea n vigoare
completrile ulterioare, art. 14 alin. (2) din Ordonana de urgen a prezentei legi, contractele de munc ale persoanelor care
a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei, ocup funcia de asistent universitar sau asistent de cercetare i
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 642 din nu sunt studeni-doctoranzi sau nu au obinut diploma de doctor
20 iulie 2005, aprobat cu modificri prin Legea nr. 87/2006, cu nceteaz de drept.
modificrile ulterioare, Ordonana Guvernului nr. 10/2009 privind (4) Prin excepie de la prevederile art. 301 alin. (2),
dreptul studenilor nmatriculai la formele de nvmnt la persoanelor care ocup la momentul intrrii n vigoare a
distan sau cu frecven redus de a continua studiile la prezentei legi funcia de asistent universitar ntr-o instituie de
programe de studii de licen autorizate s funcioneze nvmnt superior nu li se aplic respectivele prevederi. La
provizoriu sau acreditate, publicat n Monitorul Oficial al mplinirea termenului de 4 ani de la intrarea n vigoare a
Romniei, Partea I, nr. 581 din 20 august 2009, precum i orice prezentei legi, contractele de munc ale respectivelor persoane,
alte dispoziii contrare. care nu au obinut diploma de doctor, nceteaz de drept.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (1): (5) La mplinirea termenului de 4 ani de la intrarea n vigoare
a) msura introducerii clasei pregtitoare n nvmntul a prezentei legi, contractele de munc ale persoanelor care
primar intr n vigoare ncepnd cu anul colar 20122013; ocup funcia de lector universitar/ef de lucrri sau o funcie
b) msura introducerii clasei a IX-a n nvmntul gimnazial didactic universitar superioar i nu au obinut diploma de
intr n vigoare ncepnd cu generaia de elevi care ncepe clasa doctor nceteaz de drept.
a V-a n anul colar 20112012;
(6) La mplinirea termenului de 4 ani de la intrarea n vigoare
c) examenul de bacalaureat se va desfura n conformitate
a prezentei legi, contractele de munc ale persoanelor care
cu prevederile prezentei legi ncepnd cu generaia de elevi care
ncepe clasa a IX-a n anul colar 20122013; ocup, n instituii de nvmnt superior, funcia de cercettor
d) admiterea la liceu se va desfura n conformitate cu tiinific sau o funcie de cercetare superioar i nu au obinut
prevederile prezentei legi ncepnd cu generaia de elevi care diploma de doctor nceteaz de drept.
ncepe clasa a V-a n anul colar 20112012; Art. 363. La data intrrii n vigoare a prezentei legi,
e) msura acordrii a 500 de euro pentru educaia permanent instituiile de nvmnt superior de stat avnd activiti de
a fiecrui nou-nscut se aplic ncepnd din anul 2013; predare n limba minoritilor naionale care au statut de
f) msura privind introducerea costului standard per elev i a universiti multiculturale i multilingve, conform prezentei legi,
principiului finanarea urmeaz elevul se aplic din anul 2012; sunt:
g) prevederile art. 8 intr n vigoare ncepnd cu data de 1. Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca n limbile
1 ianuarie 2012. romn, maghiar i german;
(4) La data intrrii n vigoare a prezentei legi, instituiile de 2. Universitatea de Medicin i Farmacie din Trgu Mure
nvmnt superior acreditate nceteaz procesul didactic la n limbile romn i maghiar;
toate specializrile/programele de studii care nu au fost 3. Universitatea de Art Teatral din Trgu Mure n limbile
autorizate s funcioneze provizoriu sau acreditate. Continuarea romn i maghiar.
procesului didactic la aceste specializri/programe de studii sau Art. 364. (1) Senatele universitare sunt obligate ca, n
iniierea procesului didactic la alte specializri/programe de termen de 6 luni de la intrarea n vigoare a prezentei legi, s
studii neautorizate ori neacreditate reprezint o nclcare a legii, definitiveze noua cart universitar, regulamentele i
instituia de nvmnt superior fiind sancionat cu intrarea n metodologiile de organizare i funcionare a universitilor, n
lichidare, iar vinovaii urmnd a fi sancionai potrivit prevederilor conformitate cu prezenta lege.
legale. (2) La finalizarea actualului mandat, noile organe de
(5) Studenii i absolvenii care au fost nmatriculai la conducere ale universitilor se vor stabili n baza prezentei legi.
specializrile/programele de studii care i-au ncetat procesul Art. 365. Termenii i expresiile utilizate n cuprinsul
didactic conform alin. (4) au dreptul s i finalizeze studiile la prezentei legi sunt definii n anexa care face parte integrant
specializri/programe de studii identice sau similare din acelai din prezenta lege.
Aceast lege a fost adoptat n temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituia Romniei, republicat, n urma angajrii
rspunderii Guvernului n faa Camerei Deputailor i a Senatului, n edina comun din data de 28 octombrie 2010.

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR p. PREEDINTELE SENATULUI,


ROBERTA ALMA ANASTASE ALEXANDRU PERE

Bucureti, 5 ianuarie 2011.


Nr. 1.
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011
ANEX
L I S TA
definiiilor termenilor i a expresiilor utilizate n cuprinsul legii
1. Abilitarea reprezint certificarea calitii unei persoane de 13. Cercetarea tiinific universitar include cercetarea
a conduce lucrri de doctorat i de a ocupa funcia didactic i tiinific propriu-zis, creaia artistic i activitile specifice
de cercetare de profesor universitar. performanei sportive.
2. Acreditarea este procesul prin care unitatea/instituia de 14. Competena reprezint capacitatea dovedit de a
nvmnt/organizaia interesat, pe baza evalurii externe selecta, combina i utiliza adecvat cunotine, abiliti i alte
realizate n condiiile prezentei legi, dobndete dreptul de achiziii constnd n valori i atitudini, pentru rezolvarea cu
organizare a admiterii, de desfurare a procesului de succes a unei anumite categorii de situaii de munc sau de
nvmnt, de organizare a examenelor de finalizare a studiilor nvare, precum i pentru dezvoltarea profesional ori
i de a emite diplome i certificate recunoscute de Ministerul personal n condiii de eficacitate i eficien.
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului. 15. Competenele profesionale sunt un ansamblu unitar i
3. Asigurarea calitii educaiei exprim capacitatea unei dinamic de cunotine i abiliti. Cunotinele se exprim prin
organizaii furnizoare de a oferi programe de educaie n urmtorii descriptori: cunoatere, nelegere i utilizare a
conformitate cu standardele anunate i este realizat printr-un limbajului specific, explicare i interpretare. Abilitile se exprim
ansamblu de aciuni de dezvoltare a capacitii instituionale, de prin urmtorii descriptori: aplicare, transfer i rezolvare de
elaborare, planificare i implementare de programe de studiu, probleme, reflecie critic i constructiv, creativitate i inovare
prin care se formeaz ncrederea beneficiarilor c organizaia 16. Competenele transversale reprezint achiziii valorice i
furnizoare de educaie ndeplinete standardele de calitate. atitudinale care depesc un anumit domeniu/program de studiu i
4. Autorizarea de funcionare provizorie este procesul prin se exprim prin urmtorii descriptori: autonomie i responsabilitate,
care unitatea/instituia de nvmnt/organizaia interesat, pe interaciune social, dezvoltare personal i profesional.
baza evalurii externe realizate, n condiiile prezentei legi, de 17. Controlul calitii educaiei n unitile de nvmnt
ctre ageniile de asigurare a calitii autorizate s funcioneze preuniversitar semnific activiti i tehnici cu caracter operaional,
pe teritoriul Romniei, dobndete calitatea de furnizor de aplicate sistematic de o autoritate de inspecie desemnat pentru
educaie, prin hotrre a autoritii administraiei publice locale a verifica respectarea standardelor prestabilite.
competente, respectiv prin hotrre a Guvernului. Autorizarea 18. Creditele pentru formare profesional reprezint totalitatea
de funcionare provizorie confer dreptul de organizare a rezultatelor nvrii dobndite de o persoan pe parcursul unui
admiterii, precum i de organizare i desfurare a procesului program de formare profesional, folosite pentru a indica
de nvmnt. progresele nregistrate i completarea unui program de formare
5. Beneficiarii direci ai educaiei i formrii profesionale sunt care conduce ctre obinerea unei calificri. Creditele sunt folosite
anteprecolarii, precolarii, elevii i studenii, precum i persoanele pentru a permite transferul de la o calificare la alta, de la un nivel
adulte cuprinse ntr-o form de educaie i formare profesional. de calificare la altul i de la un sistem de nvare la altul.
6. Beneficiarii indireci ai educaiei i formrii profesionale 19. Creditele de studii transferabile sunt valori numerice
sunt familiile beneficiarilor direci, angajatorii, comunitatea local alocate unor uniti de cursuri i altor activiti didactice. Prin
i, ntr-un sens larg, ntreaga societate. creditele de studii transferabile se apreciaz, n medie,
7. Cadrul naional al calificrilor este un instrument pentru cantitatea de munc, sub toate aspectele ei, efectuat de
stabilirea calificrilor, n conformitate cu un set de criterii ce student pentru nsuirea cunotinelor i competenelor specifice
corespund unor niveluri specifice de nvare. Cadrul naional al unei discipline.
calificrilor are ca scop integrarea i coordonarea subsistemelor 20. Criteriul reprezint un set de standarde care se refer la
naionale de calificri i mbuntirea transparenei, accesului, un aspect fundamental de organizare i funcionare a unui/unei
progresului i calitii calificrilor n raport cu piaa muncii i furnizor de educaie/uniti/instituii furnizoare de educaie n
societatea civil. procesul autorizrii de funcionare provizorie/acreditrii/evalurii
8. Cadrul naional al calificrilor din nvmntul superior, i asigurrii calitii.
denumit n continuare CNCIS, reprezint instrumentul pentru 21. Cunotinele reprezint rezultatul asimilrii, prin nvare,
stabilirea structurii calificrilor din nvmntul superior. CNCIS a unui ansamblu de fapte, principii, teorii i practici legate de un
are ca scop asigurarea coerenei calificrilor i a titlurilor anumit domeniu de munc sau de studii.
obinute n nvmntul superior. CNCIS asigur recunoaterea 22. ECTS/SECT Sistemul european de credite transferabile.
naional, precum i compatibilitatea i comparabilitatea 23. ECVET/SECTEFP Sistemul european de credite
internaional a calificrilor dobndite prin nvmntul superior. transferabile pentru educaie i formare profesional.
CNCIS este parte a Cadrului naional al calificrilor definit la 24. Educaia este ansamblul proceselor de punere n
pct. 7. aplicare a programelor i activitilor de nvare i formare de
9. Calificarea este rezultatul formal al unui proces de competene academice sau profesionale. Educaia include att
evaluare i validare, care este obinut atunci cnd un organism activitile de nvare n context formal, ct i n context
competent stabilete c o persoan a obinut, ca urmare a nonformal sau informal.
nvrii, rezultate la anumite standarde prestabilite. 25. Educaia i formarea profesional reprezint ansamblul
10. Calitatea educaiei este ansamblul de caracteristici ale coerent i continuu de activiti i experiene de nvare prin
unui program de studii sau program de calificare profesional i care trece subiectul nvrii pe ntreaga durat a traseului su
ale furnizorului acestuia, prin care sunt ndeplinite standardele educaional-formativ.
de calitate, precum i ateptrile beneficiarilor. 26. EQF/CEC Cadrul european al calificrilor pentru
11. Centrul de zi este o instituie de stat sau a unei organizaii nvare pe tot parcursul vieii este un instrument de referin
nonguvernamentale n care copiii cu deficiene, transportabili, pentru a compara nivelurile de calificare ale diferitelor sisteme
sunt gzduii i ngrijii n timpul zilei. de calificri i care promoveaz att nvarea de-a lungul vieii,
12. Centrul de educaie este o unitate de nvmnt ct i egalitatea de anse n societatea bazat pe cunoatere,
organizat de ctre Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului precum i continuarea integrrii cetenilor pe piaa european
i Sportului sau de organizaii neguvernamentale n parteneriat a muncii, respectnd n acelai timp marea diversitate a
cu Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, avnd sistemelor naionale de educaie.
ca scop i finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea i 27. Evaluarea instituional a calitii const n examinarea
integrarea colar i social a diferitelor categorii de multicriterial a calitii educaiei, a msurii n care un furnizor de
copii/elevi/tineri cu deficiene. educaie/unitatea/instituia furnizoare de educaie i programele
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 63

acesteia ndeplinesc standardele i standardele de referin. 41. Registrul matricol unic al universitilor din Romnia
Atunci cnd evaluarea calitii este efectuat de organizaie, (RMUR) este o baz de date naional electronic n care sunt
aceasta nsi ia forma evalurii interne. Atunci cnd evaluarea nregistrai toi studenii din instituiile de nvmnt superior de
calitii este efectuat de o agenie naional sau internaional stat, particulare sau confesionale, acreditate ori autorizate s
specializat, aceasta ia forma evalurii externe. funcioneze provizoriu. Constituirea RMUR se realizeaz pe
28. Evaluarea rezultatelor nvrii reprezint procesul prin baza registrelor matricole ale instituiilor de nvmnt superior.
care se stabilete faptul c o persoan a dobndit anumite 42. Registrul naional al calificrilor este o baz de date
cunotine, deprinderi i competene. naional ce cuprinde descrierea tuturor calificrilor din Romnia.
29. Indicatorul de performan reprezint un instrument de 43. Rezultatele nvrii reprezint ceea ce o persoan
msurare a gradului de realizare a unei activiti desfurate de nelege, cunoate i este capabil s fac la finalizarea unui
furnizorul de educaie/unitatea/instituia furnizoare de educaie proces de nvare. Rezultatele nvrii se exprim prin
prin raportare la standarde, respectiv la standardele de referin. cunotine, abiliti i competene dobndite pe parcursul
Nivelul minim al indicatorilor de performan corespunde diferitelor experiene de nvare formal, nonformal i informal.
cerinelor unui standard. Nivelul maxim al indicatorilor de 44. Sistemul naional de nvmnt este constituit din
performan corespunde cerinelor unui standard de referin, ansamblul unitilor i instituiilor de nvmnt de stat particulare
este opional i difereniaz calitatea n mod ierarhic, progresiv. i confesionale acreditate, de diferite tipuri, niveluri i forme de
30. mbuntirea calitii educaiei semnific evaluarea, organizare a activitii de educare i formare profesional.
analiza i aciunea corectiv continu din partea furnizorului de 45. Sistemul tutorial semnific organizarea activitilor
educaie/unitii/instituiei furnizoare de educaie, bazat pe didactice n nvmntul la distan de ctre un cadru didactic
selectarea i adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum i tutore i asigur:
pe alegerea i aplicarea standardelor de referin. a) desfurarea activitilor de nvare i evaluare att la
31. nvmntul este un serviciu public organizat n condiiile distan, ct i n sistem fa n fa;
unui regim juridic de drept public n scopul educrii i formrii b) organizarea pe discipline i grupe care cuprind maximum
profesionale a tinerei generaii. 25 de elevi/studeni/cursani.
32. nvmntul cu frecven, cu frecven redus i la distan 46. Societatea cunoaterii este o societate n care
sunt forme de organizare a proceselor didactice care implic: cunoaterea constituie principala resurs, fiind creat,
a) frecven obligatorie pentru nvmntul cu frecven; mprtit i utilizat pentru a genera prosperitate i bunstare
b) nlocuirea orelor de predare cu activiti de studiu membrilor si.
individual i ntlniri periodice, de regul sptmnal, cu 47. Standardul reprezint descrierea cerinelor formulate n
elevii/studenii/cursanii pentru desfurarea activitilor termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim
aplicative obligatorii prevzute n planurile-cadru de obligatoriu de realizare a unei activiti n educaie. Orice
nvmnt/planurile de nvmnt, pentru nvmntul cu standard este formulat n termeni generali sub forma unui enun
frecven redus; i se concretizeaz ntr-un set de indicatori de performan.
Standardele sunt difereniate pe criterii i domenii.
c) nlocuirea orelor de predare cu activiti de studiu
48. Standardul de referin reprezint descrierea cerinelor
individual i ntlniri periodice, desfurarea seminarelor prin
care definesc un nivel optimal de realizare a unei activiti de
sistem tutorial i, obligatoriu, a tuturor activitilor didactice care
ctre furnizorul de educaie/unitatea/instituia furnizoare de
dezvolt competene i abiliti practice n sistem fa n fa
educaie, pe baza bunelor practici existente la nivel naional,
pentru nvmntul la distan. european sau mondial. Standardele de referin sunt specifice
33. Mandatul este perioada n care o persoan, desemnat fiecrui program de studii sau fiecrei instituii, sunt opionale i
prin vot sau prin concurs ntr-o funcie de conducere, la nivelul se situeaz peste nivelul minim.
unei uniti/instituii de nvmnt din cadrul sistemului naional 49. Statele tere reprezint orice stat, cu excepia statelor
de nvmnt, pune n aplicare programul managerial pe baza membre ale Uniunii Europene, ale Spaiului Economic European
cruia a fost nvestit. Mandatul are o durat de 4 ani. i a Confederaiei Elveiene.
34. Organizaia interesat n furnizarea de servicii de 50. Unitatea reprezint o unitate de nvmnt din
educaie este o persoan juridic ce cuprinde n statutul su nvmntul preuniversitar.
activiti de nvmnt i se supune procesului de autorizare 51. Unitatea de rezultate ale nvrii reprezint partea unei
pentru a deveni furnizor de educaie. calificri care cuprinde un set coerent de cunotine, deprinderi
35. Programele educaionale de tip A doua ans sunt i competene generale, care pot fi evaluate i validate.
programe educaionale care au ca scop sprijinirea 52. Unitatea/Instituia furnizoare de educaie/Furnizorul de
copiilor/tinerilor/adulilor care au prsit prematur sistemul de educaie sunt unitile i instituiile de nvmnt acreditate.
educaie, fr a finaliza nvmntul primar i/sau gimnazial, 53. Validarea rezultatelor nvrii reprezint procesul prin
depind cu cel puin 4 ani vrsta de colarizare care se confirm c rezultatele nvrii dobndite de o
corespunztoare acestor niveluri, astfel nct acetia s i persoan, evaluate i certificate, corespund cerinelor specifice
poat completa i finaliza nvmntul obligatoriu, precum i pentru o unitate sau o calificare.
s poat obine o calificare profesional. 54. Transferul rezultatelor nvrii i al creditelor asociate
36. Programele de calificare profesional reprezint oferta reprezint procesul prin care rezultatele nvrii i creditele
educaional care conduce la dobndirea unei calificri asociate acestora sunt transferate i integrate n programul de
profesionale nscrise n Registrul naional al calificrilor. formare profesional pe care l urmeaz persoana care nva.
37. Programele de studii concretizeaz oferta educaional a 55. Recunoaterea rezultatelor nvrii i a creditelor
unei organizaii furnizoare de educaie. asociate reprezint procesul prin care se acord un statut oficial
38. Programul de studii acreditat este programul de studii rezultatelor nvrii i creditelor dobndite, evaluate i validate,
care ndeplinete cerinele minime ale standardelor i n vederea acordrii certificatului de calificare profesional.
indicatorilor de performan ai acreditrii. 56. Certificarea rezultatelor nvrii reprezint procesul prin
39. Programul de studii autorizat este programul de studii care se confirm n mod formal rezultatele nvrii dobndite
evaluat, avizat favorabil i care ndeplinete condiiile autorizrii de persoana care nva, n urma unui proces de evaluare.
provizorii. 57. nvmntul public este echivalentul nvmntului de
40. Punctele de credit pentru formare profesional reprezint stat, aa cum este definit n Constituia Romniei, republicat.
exprimarea numeric a importanei unei uniti de rezultate ale 58. nvmntul privat este echivalentul nvmntului
nvrii raportate la o calificare. particular, aa cum este definit n Constituia Romniei, republicat.
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii educaiei naionale

n temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,

Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea educaiei naionale i se dispune
publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU
Bucureti, 4 ianuarie 2011.
Nr. 3.


PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Naional
Pentru Merit n grad de Comandor
n temeiul prevederilor art. 94 lit. a) i ale art. 100 din Constituia Romniei,
republicat, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul naional de decoraii al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare,
n semn de nalt apreciere pentru talentul i druirea cu care a aprofundat
trecutul decoraiilor Romniei, publicnd mai multe studii de cert valoare i
contribuind pe aceast cale la promovarea n lume a nsemnelor oficiale romneti,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se confer Ordinul Naional Pentru Merit n grad de
Comandor domnului Antti Ruokonen, numismat (Finlanda).
PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU
n temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat,
contrasemnm acest decret.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Bucureti, 4 ianuarie 2011.
Nr. 2.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR

Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti

&JUYDGY|449022]
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 18/10.I.2011 conine 64 de pagini. Preul: 12,80 lei ISSN 14534495

S-ar putea să vă placă și