Sunteți pe pagina 1din 45

MINISTERUL MEDIULUI I DEZVOLTARII DURABILE

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI GALAI


Strada Regiment 11 Siret , nr. 2, cod 800322, Gala i

AUTORIZAIE INTEGRAT DE MEDIU

Numrul autorizaiei: 29 din 25.10.2007,reactualizat n data de 25.10.2007


Valabila pn la 25.10. 2017

Titularul autorizaiei: SC PROMEX S.A. Brila

Locaia activitii: Brila, str. Industriilor nr. 17

Categoria de activitate conform anexei I 1a OUG 152/2005, aprobata prin Legea 84/2006:
2.4. Topitorii pentru metale feroase, cu o capacitate de productie mai mare de 20 tone/zi

Codul CAEN: 2752 - turnarea oelului;


2751- turnarea fontei.
Codul Nose-P: 104.12
Codul SNAP: 0303

Carmen SANDU
DIRECTOR EXECUTIV

Vasilica CIOBOTARU
Sef Serviciu Autorizari si
Controlul Conformarii Radu tefan BALABAN
Compartiment Juridic
si Contencios Administrativ

ntocmit
Adrian Chiru

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2 www.arpmgl.ro Tel: 0236 460049


Galai, cod 800322 E-mail: office@arpmgl.ro Fax: 0236 471
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n data de
25.10.2007

1. Date de identificare a titularului activitii Pag. 4


2. Temeiul legal Pag. 4
3. Categoria de activitate Pag. 6
4. Documentatia solicitrii Pag. 7
5. Managementul activitii Pag. 9
6. Materii prime si auxiliare Pag. 11
Resurse: apa, energie, gaze naturale Pag. 12
7.1. Apa. Pag. 12
7. 7.1.1 Alimentarea cu apa Pag. 12
7.1.2 Evacuarea apelor uzate Pag. 13
7.2 Utilizarea eficienta a energiei Pag. 13
7.3 Gaze naturale Pag. 14
8. Descrierea instalaiei si a fluxurilor tehnologice existente pe Pag. 14
amplasament

9. Instalaii pentru reinerea, evacuarea si dispersia poluanilor in mediu Pag. 16

9.1 Aer. Pag. 16

9.2 Ap Pag. 17
Concentraii de poluani admise la evacuarea in mediul Pag. 18
10. nconjurtor,nivel de zgomot
Aer Pag. 18
10.1 10.1.1 Emisii Pag. 18
10.1.2 Imisii Pag. 20
10.2.a. Apa Pag. 22
10.2.b. Sol i Apa Subteran Pag. 23
10.3 Zgomot Pag. 25
11. Gestiunea deeurilor Pag. 25
12. Prevenirea si managementul situaiilor de urgen, sigurana instalaiei Pag. 27
Monitorizarea activitii Pag. 28
Aer Pag. 28
13. 13.1 13.1. Aer - emisii Pag. 28
13.2 Apa Pag. 30
13.2. Apa evacuat Pag. 30
13.3 Sol i Apa Subteran Pag. 31
13.4 Deeuri Pag.32
13.5 Zgomot Pag. 33
14. Raportri la unitatea teritoriala pentru protectia mediului si Pag. 33
periodicitatea acestora
15. Obligaiile titularului activitii Pag. 34
16. Managementul nchiderii instalaiei Pag. 35
17 Glosar de termeni Pag. 35
Anexa I. PLAN DE SITUAIE AMPLASAMENT Pag. 38
Anexa II. RAM Pag. 39

2
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n data de
25.10.2007

INTRODUCERE

Autorizaia include condiiile necesare pentru a asigura c:

sunt luate toate masurile preventive, adecvate mpotriva polurii, in special prin aplicarea celor
mai bune tehnici disponibile (BAT-uri);
nu sunt cauzate poluari semnificative;
se iau toate masurile pentru diminuarea deseurilor generate , iar cele care nu pot fi recuperate
sau valorificate , se elimina , evitnd sau reducnd orice impact asupra mediului;
sunt luate masuri necesare pentru prevenirea poluarilor accidentele iar cand acestea se produc
se limiteaza consecintele lor;
este minimizat impactul semnificativ asupra mediului produs in cazul unor functionari
anormale .
n caz de incetare a activitatii, vor fi luate toate masurile necesare astfel nct sa se evite orice
risc de poluare si amplasamentul sa fie refacut conform starii iniiale;
sunt respectate principiile BAT.

Autorizaia include valori limita de emisie pentru poluanii rezultai de pe amplasament, care respect
prevederile Anexei 2 a OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al polurii, aprobata
prin Legea 84/2006 i ia in considerare natura lor i potenialul transferrii polurii dintr-un mediu in
altul.

Autorizaia integrat de mediu conine: cerinele de monitorizare adecvate emisiilor care rezult de pe
amplasament, metodologia specific i frecvena de msurare a acestora, procedura de evaluare i
obligaia de a furniza autoritii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformrii
cu autorizaia.

3
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n data de
25.10.2007

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITII

S.C. PROMEX S.A. Brila date de identificare : sediul n : Brila, str. Industriilor nr.17, judeul
Brila
Telefon : 0239 626 000, fax : 0239 616 587, e- mail : office@promex.ro

2. TEMEIUL LEGAL

O.U.G. nr.195/22.12.2005 privind protecia mediului (M.O.1196 /30.12.2005), aprobat prin


Legea nr.265/29.06.2006(M.O.586/06.07.2006),modificata prin O.U.G 57/20.06.2007 (M.O.
442/29.06.2007) si prin O.U.G. 114/17.10.2007 ( 713/22.10.2007);
O.U.G. nr.152/10.11.2005 (M.O. 1078/ 30.11.2005), privind prevenirea i controlul integrat al
polurii, aprobat prin Legea nr. 84/05.04.2006 (M.O. 372/11.04.2006);
Ordinul M.A.P.A.M. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic
general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;
Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de
emitere a autorizaiei integrate de mediu, modificat la anex prin Ordinul M.M.G.A. nr.
1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005);
Ordinul M.A.P.M. nr. 592/25.06.2002 (M.O. nr. 765/21.10.2002), privind aprobarea
Normativului privind stabilirea valorilor limit, a valorilor de prag i a criteriilor i metodelor
de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot i oxizilor de azot, pulberilor n suspensie
(P.M. 10 i P.M. 2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon i ozonului n aerul
nconjurtor modificat prin Ordinul M.M.G.A. 27/10.01.2007 (M.O. 194/21.03.2007);
Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/01.07.1993 (M.O nr.190/10.08.1993) pentru aprobarea Condiiilor
tehnice privind protecia atmosferei i Normelor metodologice privind determinarea emisiilor
de poluani atmosferici produi de surse staionare;
Ordinul M.M.D.D. 1108/05.07.2007(M.O.629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului
lucrrilor i serviciilor care se presteaz de ctre autoritile publice pentru protecia mediului
n regim de tarifare i cuantumul tarifelor aferente acestora;
Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile modificat
i completat prin Legea nr. 311/28.06.2004 (M.O. nr. 582/30.06.2004);
Ordinul M.A.P.M. nr. 1144/09.12.2002 (M.O. nr35/22.01.2003) privind nfiinarea Registrului
poluanilor emii, care prin anexa A1 completeaz Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997,
pentru Reglementarea privind evaluarea polurii mediului;
Ordinul MAPAM 142/25.02.2004(M.O. 191//04.03.2004) privind aprobarea Procedurii de
evaluare a raportului de securitate privind activitile care prezint pericole de producere a
accidentelor majore n care sunt implicate substane periculoase;
Ordinul Ministrului Sntii nr. 536/23.06.1997 (M.Of. nr. 140/03.07.1997) pentru aprobarea
Normelor de igien i a recomandrilor privind mediul de via al populaiei modificat i
completat cu Ordinul Ministrului Sntii 1028/2004;
Legea 360/02 09 2003(MO 635/05 09 2003), privind regimul substanelor i preparatelor
chimice periculoase modificat prin Legea 263/05.10.2005( MO 899/07 10 2005);
Hotrrea de Guvern nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002), privind evidenta
deeurilor si pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase,
modificata prin Hot. Guv. 210/28.02.2007( M.O. 187/19.03.2007), raportat la Catalogul
European al deeurilor amendat de decizia 2001/119 a U.E.;

4
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n data de
25.10.2007

Ordonana de Urgenta a Guvernului nr. 78/16.06.2000 (M.O. nr. 283/22.06.2000) privind


regimul deeurilor, aprobata prin Legea nr. 426/18.07.2001 (M.O. nr. 411/25.07.2001),
ordonan modificat prin O.U.G. nr. 61/06.09.2006 (M.O. nr. 790/19.09.2006), aprobat cu
completri prin Legea nr. 27/15.01.2007 (M.O. nr. 38/18.01.2007), act normativ care transpune
Directiva Cadru privind Deeurile nr. 75/442/EEC, amendata de Directiva nr. 91/156/EEC si
Directiva nr. 91/689/EEC privind deeurile periculoase;
OUG nr. 196 /22.12.2005 (MO 1196/30 12 2005) privind fondul de mediu, aprobat prin Legea
105/25 04 2006 (MO 393/08 05 2006);
O.U.G. nr. 16/26.01.2001 (M.O. 66/07.02.2001) privind gestionarea deeurilor industriale
reciclabile aprobat prin Legea 465/18.07.2001, republicat n M.O. 104/07.02.2002,
modificat ulterior cu O.U.G. 61/2003 (aprobat prin Legea 431/27.10.2003) i modificat prin
Legea 138/2006 (M.O. 426/17.05.2006) si prin Legea 27/15.01.2007 (M.O. 38/18.01.07)
Ordinul M.M.G.A. nr. 578/06.06.2006(M.O.516/14.06.2006)pentru aprobarea Metodologiei de
calcul al contribuiilor i taxelor datorate la Fondul pentru mediu;
Hotrrea de Guvern 235/07.03.2007 (M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor
uzate;
Hotrrea de Guvern nr. 368/25.04.2007(M.O. 284/27.04.2007) privind organizarea i
funcionarea Ministerului Mediului i Dezvoltrii Durabile;
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 68/28.06.2007(M.O.446/29.06.2007) privind
rspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului;
Hotrrea de Guvern nr. 459/19.05.2005( MO 462/31.05.2005), privind reorganizarea i
funcionarea Ageiei Naionale pentru Protecia Mediului;
Hotrrea de Guvern. nr. 804/25.07.2007( M.O.539/08.08.2007)privind controlul asupra
pericolelor de accident major n care sunt implicate substane periculoase;
Ordinul comun MAPM i MSF nr. 1406/191/2003( MO 213/01.04.2003), pentru aprobarea
Metodologiei de evaluare rapid a riscului pentru mediu si sntatea uman;
Ordin MAPAM 1084/2003(M.O. 118/10.02.2003) privind aprobarea procedurilor de notificare
a activitilor care prezint pericole de producere a accidentelor majore n care sunt implicate
substane periculoase i respectiv a accidentelor majore periculoase;
Ordinul M.M.G.A. nr. 927/06.10.2005 (M.O. nr. 929/18.10.2005) privind procedura de
raportare a datelor referitoare la ambalaje i deeuri de ambalaje;
Ordinul M.A.P.P.M. 756/03.11.1997 (M.O. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea
Reglementrii privind evaluarea polurii mediului;
Hotrrea de Guvern 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme
privind condiiile de descrcare n mediul acvatic a apelor uzate modificata prin Hotrrea de
Guvern nr. 352/21.04.2005 (M.O. 398/11.05.2005) i prin Hot. Guv. 210/28.02.2007 (M.O.
187/19.03.2007);
Ordinul comun al M.A.P.A.M/M.E.C./M.T.C.T. nr. 2/211/118/2004 (M.O. nr. 324/15.04.2004)
pentru aprobarea Procedurii de reglementare i control al transportului deeurilor pe teritoriul
Romniei, modificat i completat prin anexa la Ordinul comun al
M.M.G.A./M.T.C.T./M.E.C. nr. 986/2188/821/2006 (M.O. nr. 66/29.01.2007);
Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Conveniei privind
accesul la informaie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiie n probleme
de mediu, semnat la Aarhus la 25.06.1998.

nclcarea prevederilor legislaiei de mai sus atrage rspunderea civil, contravenional sau
penal, dup caz.

5
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n data de
25.10.2007

Nerespectarea celor prevzute n prezenta autorizaie de mediu conduce la suspendarea acesteia


i la ncetarea activitii dup caz, conform O.U.G. 195/2005, aprobat prin Legea 265/2006,cu
modificarile ulterioare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activiti autorizate

A.R.P.M. Galai, n exercitarea atribuiilor sale sub incidena:

O.U.G. nr.195/22.12.2005 privind protecia mediului (M.O.1196 /30.12.2005), aprobat prin


Legea nr.265/29.06.2006(M.O.586/06.07.2006),modificata prin O.U.G 57/20.06.2007 (M.O.
442/29.06.2007) si prin O.U.G. 114/17.10.2007 ( 713/22.10.2007);
O.U.G. nr.152/10.11.2005 (M.O. 1078/ 30.11.2005), privind prevenirea i controlul integrat al
polurii, aprobat prin Legea nr. 84/05.04.2006 (M.O. 372/11.04.2006);
Ordinul M.A.P.A.M. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic
general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;
Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de
emitere a autorizaiei integrate de mediu, modificat la anex prin Ordinul M.M.G.A. nr.
1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005);
Legea nr. 86/2000 ( MO 224/22.05.2000) pentru ratificarea Conventiei privind acesul la
informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu
semnat la Arhus la 25.06.1998;
Hotrrea de Guvern nr. 368/25.04.2007(M.O. 284/27.04.2007) privind organizarea i
funcionarea Ministerului Mediului i Dezvoltrii Durabile.

Urmare a cererii adresate de S.C. PROMEX SA Brila, cu sediul n Brila, str. Industriilor nr. 17,
nregistrat la A.R.P.M. Galai cu nr. 5990/I/31.08.2007., n urma analizrii documentelor transmise i
a verificrii n teren,

autorizeaz functionarea pentru activitatea:

Instalatii pentru prelucrarea metalelor feroase - topitorii pentru metale feroase, cu o capacitate
de productie mai mare de 20 tone/zi, punct 2.4 din Anexa 1. la OUG nr. 152/2005 privind
prevenirea si controlul integrat al poluarii aprobat prin Legea 84/05.04.2006.

COD CAEN -2752 - turnarea oelului; 2751- turnarea fontei;


COD NOSE-P - 104.12, Conform Ord. M.A.P.M. nr. 1144/2002;
COD SNAP 2 - 03 03, Conform Ord. M.A.P.M. nr. 1144/2002;

Motivarea deciziei

Conformarea la condiiile prezentei Autorizaii integrate de mediu, atest c orice emisie care rezult
din activitatile desfasurate pe amplasament nu va nclca nici o cerina legislativ romneasc n
domeniul proteciei mediului

6
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n data de
25.10.2007

Pentru a ajunge la aceast decizie, Agenia Regional pentru Protecia Mediului Galai a analizat
solicitarea i documentele de susinere primite de la operatorul instalaiei, toate obiectiile primite,
precum i raportul Comisiei de Analiza Tehnica.

4. DOCUMENTAIA SOLICITRII

Documentaia care a stat la baza emiterii autorizaiei integrate de mediu cuprinde:


Cerere pentru emiterea autorizaiei integrate de mediu, ntocmit de SC PROMEX SA
nregistrat la ARPM Galai cu nr. 1198/I/24.11.2005
Raport de Amplasament, elaborat de ENGINEERING UZINSIDER SA
Document solicitare, elaborat de ENGINEERING UZINSIDER SA
Autorizaie de mediu nr.353/21.05.2004 emis de APM Braila;
Planul de msuri propuse la ncetarea definitiv a activitii obiectivului;
Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 152 / 19.10.2007
Notificarea emisa de APM Braila privind realizarea proiectului Reamplasare cuptoare TSP
n incinta T.O.
Notificarea emis de APM Brila privind realizarea investiiei Instalaie de captare i filtrare
noxe de la cuptoarele electrice de 3 t i 5 t din cadrul seciei T.O. din incinta SC PROMEX
SA Brila
Aviz de mediu pentru privatizare nr. 11 din 16.10.2002 emis de APM Braila;
Certificat de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 0422 emis de
Ministerul Industriilor;
Contract de furnizare a energiei electrice nr. 1690/28.03.2005, ncheiat cu SC
ELECTROMAGNETICA SA;
Contract de furnizare a gazelor naturale ncheiat Distrigaz Sud nr. 3854/01.04.2005;
Contract de prestri servicii de salubrizare pentru agenii economici nr. 1415 din 04.03.2007
ncheiat cu SC Brai Cata SRL Brila;
Contract prestri servicii pentru colectarea i depozitarea deseurilor nepericuloase nr. 44. din
data de 01.06.2007, ncheiat cu SC VIVANI SALUBRITATE SA;
Contract de branare / racordare i utilizare a serviciilor publice de alimentare cu ap i de
canalizare din Municipiul Brila nr. 2512 / 12.05.2004
Licen de transport seria LP nr. 2316 din 25.01.2006 pentru transport rutier de mrfuri n trafic
naional i/sau internaional emisa de Autoritatea Rutier Romn;
Certificat ISO 9001/ 2000.

7
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n data de
25.10.2007

SCOPUL

a) Instalaia va fi controlat, exploatat i ntreinut, iar emisiile vor fi evacuate aa cum s-a stabilit n
prezenta Autorizaie Integrat de Mediu.
b) Prezenta Autorizaie Integrat de Mediu conine 45 de pagini
Se va solicita la ARPM Galati, cu 60 zile nainte de expirarea autorizatiei integrate de mediu,
reinnoirea acesteia.
c) In cazul modificrii actelor de reglementare i a parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica la
ARPM Galai. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaii atrage dup sine suspendarea/anularea
dup caz.
d) Nici o modificare sau reconstrucie afectnd activitatea sau orice parte a activitii, care va rezulta
sau este probabil s rezulte ntr-o schimbare n termeni reali sau cretere n ceea ce privete: natura i
cantitatea oricrei emisii, sistemele de reducere a polurii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic,
combustibilul, materia prim, produsele intermediare, produsele sau deeurile generate, sau orice
schimbri n ceea ce privete managementul i controlul amplasamentului precum i modificarea celor
mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativ a emisiilor, nu vor fi realizate sau
impuse fr notificare i fr acordul prealabil scris al ARPM Galai.

e) Prezenta Autorizaie este emis n scopul autorizrii integrate de mediu conform OUG nr. 152/2005
aprobat prin Legea 84/2006; nimic din prezenta Autorizaie nu va fi interpretat ca negnd obligaiile
statutare ale titularului autorizaiei sau cerinele altor acte juridice sau reglementri.

f) Orice referire la amplasament din prezenta Autorizaie va nsemna zona principal a


planului/planurilor cu limitele trasate conform Anexa I a prezentei Autorizaii.

g) Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii ei pe perioada de valabilitate a


prezentei Autorizaii va conduce la nlocuirea de ctre ARPM Galai a anexelor corespunztoare care
fac parte integranta din Autorizaie, titularul autorizaiei fiind obligat sa prezinte in acest scop la
ARPM Galai orice astfel de act de reglementare actualizat, n termen de 30 de zile de la obinerea
acestuia.

h) Operatorul este obligat sa notifice APM Brila si ARPM Galai orice modificare afectnd activitatea
sau orice parte a activitii.
i) Prezenta autorizaie se aplica tuturor activitilor desfurate pe amplasament sub controlul
operatorului, de la primirea materialelor pn la expedierea produselor finite.
j) Prezenta autorizaie se aplica activitilor de management al deeurilor de la punctul de colectare
pn la punctul de valorificare,

Revizuirea autorizaiei
Autoritatea competent evalueaz periodic condiiile din autorizaia integrat de mediu i, acolo
unde este necesar, le revizuiete. Revizuirea autorizaiei integrate de mediu este obligatorie n
situaiile n care:
a) Poluarea produs de instalaie este semnificativ nct necesit revizuirea valorilor limit
de emisie sau includerea de noi astfel de valori n autorizaia integrat de mediu;
b) Schimbrile substaniale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibil reducerea
semnificativ a emisiilor fr a presupune costuri excesive;
c) Sigurana n exploatare a proceselor sau activitilor impune utilizarea altor tehnici;
d) Prevederile unor noi reglementri legale o impun;

8
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n data de
25.10.2007

5. MANAGEMENTUL ACTIVITII

5.1. Titularul autorizaiei trebuie s se asigure c toate operaiunile de pe amplasament vor fi realizate
n aa manier nct emisiile s nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativ a zonelor
de agrement sau recreaionale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.
5.2. Titularul autorizaiei trebuie s stabileasc i s menin un Sistem de Management al Autorizaiei
(SMA), care trebuie s ndeplineasc cerinele prezentei Autorizaii. SMA va evalua toate
operaiunile i va revizui toate opiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate,
produciei mai curate i reducerii si minimizrii deeurilor i va include cel puin elementele
menionate n Condiiile de mai jos.
5.3. Contribuia la Registrul Emisiilor de Poluani (REP)
Substanele care trebuie incluse n raportul ctre Autoritatea de Mediu trebuie s fie cele
specificate prin prezentul document, anual, prin referire la lista menionat n ndrumarul REP.
Contribuia la REP va fi pregtit n conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea de
Protecie a Mediului i va fi depus/transmis ca parte a RAM. (ANEXA II)
5.4. Documentaia
Titularul Autorizaiei trebuie s stabileasc i s menin un sistem propriu de management al
documentelor de mediu. care va fi comunicat ctre Agenia Regional de Protecie a Mediului
Galai.

5.5. Aciunea corectiv


Titularul Autorizaiei trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru a nu se crea posibilitatea
de a nu respecta condiiile din prezenta Autorizaie. n cazul raportrii unei neconformri cu
condiiile prezentei Autorizaii, trebuie declarate responsabilitatea i autoritatea pentru iniierea de
investigaii i aciuni corective suplimentare.
5.6. Contientizare i instruire
5.6.1. Titularul Autorizaiei trebuie s asigure instruiri adecvate pe teme de protecia mediului
pentru tot personalul din unitate. Registre adecvate privind instruirile trebuie pstrate.
5.6.2. Personalul trebuie sa fie calificat conform specificului instalaiei pe baz de studii, instruiri
i/sau experien adecvat.
5.6.3. Titularul Autorizaiei trebuie s transmit cte o copie a prezentei Autorizaii tuturor
angajailor ale cror sarcini sunt legate de oricare din condiiile prezentei Autorizaii.
5.7. Responsabiliti
Titularul Autorizaiei trebuie s se asigure c o persoan responsabil cu probleme de protecia
mediului va fi n orice moment disponibil pentru a se ntlni cu reprezentanii ARPM Galai.

5.8. Comunicare
5.8.1. Titularul Autorizaiei trebuie s se asigure de faptul c publicul interesat poate obine
informaii privind performanele de mediu ale instalaiei autorizate.

9
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n data de
25.10.2007

5.8.2. Titularul Autorizaiei trebuie s depun la ARPM, nu mai trziu de 01 Februarie n fiecare
an, un RAM (raport anual de mediu) pentru ntregul an calendaristic precedent, care trebuie s
ndeplineasc cerinele Ageniei. Acest raport trebuie s includ cel puin informaiile

menionate n CAPITOLUL Raportari i trebuie pregtit n conformitate cu ghidul


relevant emis de ARPM Galai.

10
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

6. MATERII PRIME I AUXILIARE


Principalele materii prime i materiale utilizate n activitate sunt prezentate n tabelul de
mai jos

Tabel 6

Utilizare /Etap
Materie Cantitate
din procesul
Categorii de prima estimat a Depozitare
tehnologic unde Fraze de risc
materiale existenta se utiliza
sunt folosite
anual
materiile prime

MATERII Materiale Platform betonat


_
PRIME Topire Feroase 2150 to. materii prime

MATERII
PRIME
(ELEMENTE - Feroaliaje Magazie
Topire 45,0 to
DE ALIERE)

R 37; R38; R41 Var Secie ( Container)


fondant de 70,0 to
rafinare Fluorur de
-
calciu 15,00to Magazie

Nisip 1690,0 to Siloz nisip


-
Silicat de
R 22;R36 25,0 to Secie Bazine
turnare Sodiu
Electrozi, 4,5 to
- Magazie
Nipluri
40,0 to
R 20/21/22;
Rine Secie (bazine )
R36;/38;R43
MATERIALE
AUXILIARE R 36;R37;R38 Intritor 12,0 to Secie (bazine)
Crmizi 106,0 to
_ magnezien Magazie
Reparaii
e
cuptoare
Mortar
Magazie
- magnezit 3,5 to
Alice
- Magazie
sablare 8,00to
R11; R 20/21; Vopsea
Magazie
Alte materiale R38 lemn 0,5 to
auxiliare Vopsea 2,0 to
Magazie
R11;R36; R 67; refractar
- Lemn 140,0 to Depozit cherestea

11
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1 APA

7.1.1 ALIMENTARE CU AP

Alimentarea cu ap se realizeaz din reteaua de apa potabila a orasului si din surse


proprii.
Categoriile de ape utilizate in societate sunt:
a) Apa potabila, de la reteaua orasului este utilizat numai n scop igienico-sanitar.
Calitatea apei potabile este asigurata de catre distribuitorul de apa municipal R.A. APA
Brila.
Instalaie de captare: racord Dn 150 mm.
Instalaie de nmagazinare a apei: rezervor semingropat de 500 mc i castel de apa de
700 mc cu un compartiment interior i unul exterior.
b) Apa industriala, din surse proprii.
1.Sursa de suprafa - fluviul Dunarea, km 169 in conservare.

2. Sursa subterana 4 foraje, cu urmtoarele caracteristici tehnice :


- F4 : H= 115 m, NHs 19 m, NHd 28 m, Q exploatare = 8,3 l/s;
- F5 : H= 105 m, NHs 18 m, NHd 18,5 m, Q exploatare = 11,9 l/s;
- F6 : H = 120 m, NHs 21 m, NHd 23,1m, Q exploatare = 8,9 l/s;
- F7 : H = 142 m, NHs 21 m, NHd 21,7 m, Q exploatare = 6,8 l/s;

Volume i Debite autorizate :

V zilnic maxim = 744,0 mc, Q zilnic maxim = 8,6 l/s, V anual = 223,2 mii mc.
V zilnic mediu = 620,0 mc., Q zilnic mediu = 7,17 l/s, V anual = 186 mii mc.
V zilnic minim = 516,6 mc, Q zinic minim = 5,79 l/s, V anual = 155 mii mc.
Regimul de funcionare : 300 zile / an, 24 ore /zi

c) Apa pentru stins incendii , se asigura din sursa subteran proprie prin intermediul
unui rezerv de nmagazinare cu V = 1000 mc., Q ref. = 7,7 l/s. Volumul intangibil =
1000 mc.
d) Volume de ap asigurate n surs :
n regim nominal 812 mc / zi 243,6 mii mc / an
n regim minim 708 mc /zi 212,4 mii mc/ an
e) Modul de folosire al apei
- necesarul total de ap : - Q zi maxim = 1291,6 mc
- Q zi mediu = 1121 mc.
- Q zi minim = 934,16 mc.

- cerina total de ap :
- Q zi maxim = 1023,6 mc.
- Q zi mediu = 853 mc.
- Q zi minim = 710,7 mc.
V anual = 255,9 mii mc.
Gradul de recirculare intern al apei tehnologice este de 30 %.

12
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

7.1.2 EVACUAREA APELOR UZATE

Apele menajere uzate provenite de le grupurile sanitare ale unitii sunt colectate de o
reea de canalizare i ajung n colectorul orenesc ce aparine RA APA Brila,
conform contractului nr. 2512 / 12.05.2004.
Evacuarea apelor pluviale se face de pe platforma unitii, se face prin rigole de
colectare evacuare dalate, n canalizarea oreneasc conform contractului 2512 / 12.05.
2004 ncheiat cu RA APA Brila.
Reeaua de canalizare are o lungime total de cca. 18 KM. i este format din tronsoane
AZBO cu diametre cuprinse ntre 200mm i 800mm, cu seciunea ovoid : 100cm/ 150
mm, 80 cm / 120cm , 60cm/ 90 cm.

7.2 UTILIZAREA EFICIENT A ENERGIEI

Alimentarea cu energie electric este asigurat n baza contractului nr. 1690 din data de
28.03.2007 ncheiat cu S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.
Societatea este racordat la sistemul de energie electric prin staia de sistem 110/35/6
kV Brilia.
Sunt organizate 5 staii de conexiuni uzinale alimentate la 6 kV. Din barele de 6 kV ale
staiilor de conexiune se alimenteaz:
Transformatoarele de putere 6/0,4 kV din care primesc energie toi consumatorii
de fora si iluminat alimentai la 0,4 kV;
Transformatoare speciale pentru alimentarea cuptoarelor electrice (cuptoare cu
arc; cuptoare cu inducie);
Motoarele elctrice de antrenare a unor mari consumatori ( prese, compresoare,
etc).

Societatea dispune de un sistem propriu de urmrire a consumurilor energetice, de tip


telegestiune. In acest fel, pot fi monitorizate consumurile orare, zilnice i lunare, pe
consumatori electrici reprezentativi din cadrul turntoriei de oel, respectiv cuptoarele
electrice de elaborare oel.

n vederea respectrii recomandarilor BAT de utilizare eficient a energiei, anual


operatorul va intocmi un raport privind consumul de energie, va identifica si aplica
masuri de utilizare eficienta a energiei.
Pentru respectarea recomandarilor BAT privind utilizarea eficienta a energiei, se vor
avea in vedere urmatoarele:
- cantitatea de energie consumata va fi urmarita periodic si contorizata;
- functionarea corespunzatoare a sistemului de ventilatie a halelor;
- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie.

13
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

7.3 GAZE NATURALE

Furnizarea gazelor naturale pentru societatea S.C. PROMEX S.A. Braila este asigurat
n baza Contract de furnizare a gazelor naturale ncheiat Distrigaz Sud nr.
3854/01.04.2005;
Consumul anual de gaz metan pentru o producie de 1866 t /an este de 694 445 NM3.

8. DESCRIEREA INSTALAIEI I A FLUXURILOR TEHNOLOGICE


EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Societatea SC PROMEX S.A. Braila are n organizare 5 centre de profit denumite


module :
Fabrica de semifabricate turnate si forjate (FSTF);
Fabrica de utilaje industriale (FUI);
Fabrica de utilaje hidraulice (FUH);
Fabrica de reparaii si utiliti;
Modul transporturi.

Topitoria pentru metale feroase este amplasata in modulul FSTF, si functioneaza intr-
o hala distincta.
Turnatoria de otel, cu o suprafata de 28 080 mp, produce semifabricate turnate din oel.

Fluxul tehnologic al turntoriei cuprinde:

Sortarea i debitarea fierului vechi: n depozit se realizeaz sortarea i debitarea fierului


vechi la dimensiuni corespunztoare gurii de alimentare a cuptorului. Dup sortare este
ncrcat n bene de alimentare.
Ajustarea cuptoarelor electrice: se execut imediat dup evacuarea oelului din cuptor i
se realizeaz cu magnezita granulat i mortar de magnezit cu 10 % var stins.
Incrcarea cuptoarelor electrice cu materii prime: benele cu fier vechi sunt luate cu
podul rulant i aduse deasupra cuptoarelor realizndu-se ncrcarea acestora pentru
reglarea coninutului de carbon din ncrctura, se introduce un carburant ( 10-15% font
de prim fusiune, resturi de electrozi).
Elaborare oel: topirea ncrcturii n cuptoare electrice, 2 cuptoare de cte 3 t i 1
cuptor de 5t care reprezint mai mult de jumtate din durata totala de elaborare. Dup
topire are loc afnarea ( fierberea) cu rolul de a ndeprta gazele i incluziunile
nemetalice din baia de oel. Afnarea este urmat de dezoxidare cu scopul de a micora
coninutul de oxigen dizolvat n baia de oel i eliminarea compuilor de dezoxidare
formai.
Turnare oel lichid n oale de turnare: oalele sunt uscate i nclzite pe standul de uscat
oale, dup care oelul lichid se toarn n oale prin bascularea cuptorului electric. In
acelai timp are loc si evacuarea zgurii.
Turnarea n forme: oala este luat cu podul rulant i oelul este turnat n forme, pe linia
de turnare.
Dezbatere: dup rcire formele sunt supuse operaiei de dezbatere ( forme de dimensiuni
mici se dezbat mecanic pe unul din cele dou grtare vibratoare prevzut cu mecanism

14
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

independent de acionare; formele de dimensiuni mari se dezbat mecanic pe ambele


gratare vibratoare).
Curare: dup dezbatere piesele sunt supuse operaiei de craiuire, sablare i polizare,
operaii ce se realizeaz n atelierul curtorie din cadrul turntoriei, amenajat n
continuarea zonei de formare. Tot aici se afl amenajat provizoriu, depozitul de rame.
FSTF- TO - Tratament termic: pentru mbuntirea proprietilor materialului piesele
se trateaz termic n 3 cuptoare de tratament cu vatra mobil cu gaz metan ( 2,5 mp, 20
mp i 40 mp) i ntr-un cuptor tip PLL.
Control calitativ: semifabricatele sunt supuse operaiei de control calitativ n vederea
expedierii.
Expediere: semifabricatele sunt expediate la seciile prelucrtoare.

Fluxul Tehnologic Turntoria Special :

Sortarea i debitarea fierului vechi: n depozit se realizeaz sortarea i debitarea


fierului vechi la dimensiuni corespunztoare gurii de alimentare a cuptorului. Dup
sortare este ncrcat n bene cu capacitatea de cca. 300 kg.
ncrcarea cuptoarelor cu inducie cu materii prime : Benele cu fier vechi sunt luate cu
podul rulant i aduse pe platforma cuptoarelor cu inducie. ncarcarea cuptoarelor se
realizeaz manual.
Elaborare de oel / font: Topirea prin inducie a materiei prime.
Turnarea oel / font lichid () n oale de turnare : Oelul / fonta lichid() se toarn n
oalele uscate i ncalzite prin bascularea cuptorului.
Nodulizarea fontei: Compactizarea grafitului utiliznd ca element modificator
antigrafitizant Mg. Aceast operaiune area loc n oala de nodulizare care se
prencalzeste n prealabil.
Turnare n miezuri : Formarea miezurilor se realizeaz pe masinile de miezuit Recford
i Hotinger, iar formele se realizeaz pe masina de format oale orizontal. Oala este luat
cu podul rulant i oelul din ea este este turnat n forme pe cele doua masini de format
orizontale care au cte dou posturi de lucru. Pentru formare se utilizeaz nisip
peliculizat achizitioanat gata preparat, n saci ntr-un spaiu de depozitare special
amenajat n acest scop.
Dezbatere : Dup racire formele sunt supuse operaiei de dezbatere:
- formele mici dezbatere mecanic pe un dezbttor rotativ
- formele mari dezbatere mecanic pe pe grtarele vibratoare ale dezbttorului
aflat pe linia de turnare formare F3
Curare : Dup dezbatere piesele sunt supuse operaiei de sablare care se realizeaz cu
instalaia de sablare cu band-
FSTF TO- Tratament Termic : pentru mbuntirea proprietilor materialului
piesele se trateaz termic n cuptorul de tratament cu vatra mobil cu gaz metan 2,5 mp
i n cuptorul tip PLL- aflate n Hala TO
Control calitativ: semifabricatele sunt supuse operaiei de control calitativ n vederea
expedierii.
Expediere: semifabricatele sunt expediate la seciile prelucrtoare

Linia de preparare a amestecurilor de formare pe baz de rini furanice: instalaia


este dimensionat pentru 10 t/h amestec de formare ceea ce corespunde la o
productivitate estimata la 1400 t/an oel turnat n forme.
Fluxul tehnologic al instalaiei are urmtoarele faze:
15
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

Dezbaterea pieselor turnate n dezbttorul carcasat;


Preregenerarea pe sit preregeneratoare ( are loc mrunirea suplimentar a
bulgrilor de amestec de formare);
Regenerarea final pe sita finisoare i depozitarea n buncrul de nisip regenerat;
Realizarea n amestector a amestecului de formare din nisip regenerat, nisip nou
i rina sintetic cu ntritor ( funcie de reet de fabricaie, max. 2% fa de
cantitatea de nisip).

9. INSTALAII PENTRU REINEREA, EVACUAREA I DISPERSIA


POLUANILOR N MEDIU
9.1. AER

La nivelul societa ii principalele surse de poluare a aerului sunt cuptoarele de elaborare,


topire, tratament termic.
Pentru protectia aerului aceste instalatii sunt prevazute cu :

Faza de proces Punct de emisie Echipament identificat

Elaborarea oel n cuptoare 1co pentru cuptoarele de 3t Instalaie de captare cu hote


electrice si un cos la cuptorul de 5 . individuale amplasate
deasupra cuptoarelor si
eliminare, cu filtrare, la cos
a gazelor i pulberilor prin
filtru cu saci cu scuturare
puls jet
Preregenerare i regenerare 1 Co / F2 Instalaie de captare filtru
nisip formare cu saci, scuturare jet puls,
debit de amestec aer cu praf
la intrare 10.000 N/mc.
Amestec formare ( nisip Instalaie de captare filtru
nou, nisip vechi, rin, 1 Co / F1 cu saci, scuturare jet puls,
ntritor) debit de amestec aer cu praf
la intrare 16.000 N /mc.
Instalaia de aspirare a liniei
Turnare oel n forme 1 Co / F1 de formare pe baz de rini
furanice din zona de turnare

16
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

Dezbatere, sablare. 2 cosuri / H5/ H6 Dezbaterea este racordata la


un hidroclon amplasat n
exteriorul halei;
Sablarea i polizarea sunt
racordate la un hidroclon
amplasat n hala.
Tratament termic n 3couri Cos / O6 / O7 / O10 Emisiile sunt evacuate
cuptoarele cu vatra mobila deasupra halei cu ventilaie
de 40 mp, 20 mp,2,5 mp si individuala pe cuptor
cuptorul tip PLL
Utilajele sunt racordate la
Modelarie 1 Cos CL9 un ciclon amplasat n
exteriorul halei

Instalaie de captare
Linia TSP Co evacuare noxe S1 comun cu standul de
uscare oale pentru linia
TSP, filtru cu saci,
scuturare puls jet, debit de
amestec aer cu praf la
intrare 12.500 N / mc.

9.2 AP

Apele uzate menajere, tehnologice (dupa o preepurare locala) si cele pluviale sunt
evacuate prin reeaua de canalizare a unitaii n reeaua de canalizare a municipiului
Brila.
Instalaia supus autorizrii utilizeaz ap n procesul de rcire a elementelor cuptorului
de topire, apa fiind n sistem de recirculare prin trecerea prin turnul de rcire al
gospodriei de ap.

Apa de racire de la sectoarele calde (n care este cuprins i turntoria de feroase) este
inmagazinata intr-un rezervor de 100 m3. Apa este refulata intr-un turn de racire cu tiraj
natural de 250 m3/h.

Utilajele consumatoare de apa de racire sunt racordate la instalatiile de recirculare,


evitandu-se astfel pierderile de apa prin evacuarea returului la canalizare.Operatorul va
lua toate masurile necesa n vederea asigurrii unui grad de recirculare ridicat.

17
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

10. CONCENTRAII DE POLUANI ADMISE LA EVACUAREA N MEDIU


NCONJURTOR , NIVEL ZGOMOT

10.1 AER

10.1.1 EMISII

Nici o emisie n aer nu trebuie s depeasc valoarea limit de emisie prevzut


n Tabelul 10.1.1.B. a prezentei autorizaii. Nu trebuie s existe alte emisii n aer
semnificative pentru mediu.
Toate echipamentele menionate n capitolul Monitorizarea activitatii a prezentei
Autorizaii, trebuie s existe pe amplasament. Toate echipamentele de
tratare/reducere, control i monitorizare utilizate trebuie calibrate i ntreinute.
Monitorizarea i analizele fiecrei emisii trebuie realizate aa cum s-a precizat n
capitolul Monitorizarea activitatii a prezentei Autorizaii. Un raport privind
rezultatele acestei monitorizri trebuie depus la APM Braila i A.R.P.M. Galai
trimestrial i anual.
Un raport care rezum emisiile n aer trebuie depus la A.R.P.M. Galati ca parte a
R.A.M. Informaiile incluse n acest raport trebuie pregtite n conformitate cu
]ghidurile relevante emise de autoritatea competent de mediu.

A) Emisii atmosferice rezultate din activitate


Principalii poluanti evacuati in atmosfera din sectiile de productie sunt prezentati in
tabelul 10.1.1 A

Tabel 10.1.1.A
Punct de emisie Denumire
Sursa de poluare
(cos) poluani
Pulberi
CO
NOx
SOx
1co la PCDD/F
Cuptoarele de elaborare cuptoarele de 3t
oel 1 co la cuptorul VOC
de 5 t Cd
Cr
Ni
Pb
Fluoruri
2 cosuri ( cos H5,
H6); Pulberi
Dezbatere, Sablare

Pulberi
3 couri ( Co CO
Tratament termic O6, O7, O10) NOx
SOx
18
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

Pulberi
CO
NOx
SOx
PCDD/F
VOC
Linia TSP Co evacuare Cd
noxe S1 Cr
Ni
Pb

Fluoruri

Modelrie Co CL9 pulberi

B).Valori limita de emisie

Emisii punctiforme

Emisiile de poluanti in atmosfera, rezultate din desfasurarea activitatii, se vor incadra in


valorile limita de emisie prevazute in tabelul 10.1.1B.
Tabelul 10.1.1B
Sursa Denumire VLE Frecventa
poluant mg / Nmc monitorizare

Elaborare otel in pulberi 20 mg/Nm3 (FS)


cuptor electric NOx 200 mg/Nm3 Trimestrial
CO 200 mg/Nm3
PCDD/F 0.5 ng I-TEQ/ Nm3 Anual
3
SOx 35 mg / Nm
VOC 20mg / Nm3
Cd 1 mg / Nm3
Cr 2 mg / Nm3 Trimestrial
Ni 1 mg / Nm3
Pb 1 mg / Nm3
Fluoruri 5 mg / Nm3

Dezbatere forme pulberi 20 mg/ Nm3 Trimestrial


Sablare
Cuptor tratament pulberi 20 mg/Nm3 Trimestrial
termic NOx 400 mg/Nm3
(ptr. O2 de 3%)

19
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

CO 170 mg/Nm3
SO2 < 100 mg/ Nm3
Linia TSP pulberi 20 mg / Nm3 Trimestrial
NOx 200 mg / Nm3
CO 200 mg / Nm3
SOx 35 mg / N m3
PCDD/F 0.5 ng I-TEQ/Nm3 Anual
VOC 20 mg/ Nm3
Cd 1 mg /Nm3
Cr 2 mg /Nm3
Ni 1 mg/ Nm3 Trimestrial
3
Pb 1 mg /Nm
Fluoruri 5 mg / Nm3

Modelrie pulberi 50 mg/Nm3 Trimestrial

Not: - Frecventa analizelor pentru poluanii VOC, Cd, Cr, Ni, Pb, Fluoruri,
poate fi modificata de catre ARPM Galati in functie de determinarile primelor trei
seturi de analize.

10.1.2 IMISII
Valorile limit sunt exprimate n g/m3 si sunt stabilite conform Ord.MAPM 592/2002.
Volumul trebuie exprimat n condiii standard (temperatur de 293 K i presiune de
101,3 kPa).

Tabelul 10.12.1 Dioxidul de sulf

Perioada de mediere Valoarea Durata de Observatii


limit valabilitate
(g/m3)
1. Valoare Valoarea limita nu se
limit orar va depi de peste 24
pentru protecia 1h 350 2007 - 2010 de ori ntr-un an
sntii umane calendaristic
2. Valoarea Valoarea limita nu se
limit zilnic va depi de peste 3
pentru protecia 24 h 125 2007 - 2010 ori ntr-un an
sntii umane calendaristic
3. Valoarea An calendaristic i iarna
limit pentru (1 octombrie 31 20 2007 - 2010
protecia martie)
ecosistemelor
20
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

Tabelul 10.1.2.2.

Perioada de Valoarea Durata de Observatii


mediere limit valabilitate
(g/m3)
1. Valoare limit 249 2007 Nu se va depi de
orar pentru 232 2008 peste 18 ori valoarea
protecia sntii 1h limita ntr-un an
215 2009
umane calendaristic
200 2010

2. Valoare limit 50 2007


anual pentru An 47 2008
protecia sntii calendaristic 44 2009
umane 40 2010
3. Valoare limit
An
anual pentru 30 1 ianuarie 2007
calendaristic
protecia vegetaiei

Tabel 10.1.2.3. - PM10


Perioada de Valoarea limit Durata de Observatii
mediere (g/m3) valabilitate
Faza 1
1. Valoarea Valoarea limita nu
limit zilnica 24 h 50 2007- 2010 se va depi de
pentru protecia peste 35 de ori ntr-
sntii umane un an calendaristic

2. Valoarea
limit anual An calendaristic 40 2007 - 2010
pentru protecia
sntii umane

Tabel 10.1.2.4.. - monoxidul de carbon

Perioada de Valoarea Durata de Observatii


mediere limit valabilitate
(mg/m3)
Valoarea limit pentru Valoarea maxima
protecia sntii zilnica a mediilor 10 2007
umane pe 8 ore
21
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

Valoarea maxim zilnic a mediilor pe 8 ore se alege prin examinarea mediilor curente
pe 8 ore, calculate din datele orare i actualizate din or n or. Fiecare medie pe 8 ore
astfel calculat este atribuit zilei n care se termin, respectiv: prima perioad de calcul
pentru oricare zi este perioada care ncepe la orele 17:00 din ziua precedent i se
termin la ora 01:00 n ziua respectiv; ultima perioad de calcul pentru o zi este
perioada de la orele 16:00 la orele 24:00 din ziua respectiv.

Monitorizarea continu a imisiilor de poluani n atmosfer se realizeaz de ctre


staiile de monitorizare continu ale Ageniei pentru Protecia Mediului Braila.

n cazul depirii limitelor din Ordinul MAPM 592/2002, agenia mpreun cu toi
agenii economici care contribuie la aceast depire va ntocmi un plan de
reducere la nivel regional n vederea nscrierii n valorile limit.

10.2 a. APA

ncrcrile i descrcrile de materiale trebuie s aib loc numai n zonele special


amenajate, pe platformele existente, betonate, pentru a preveni scurgerile in sol.

Tabelul 10.2- Limitele admise pentru emisiile n ap

Categoria apei Indicatori de calitate VLE


(mg/dm3)
Menajere pH 6,5 8,5
(evacuare finala in reeaua de Materii totale in suspensie 350
canalizare oreneasca cu
respectarea prevederilor CCO-Cr 500
Autorizaiei de Gospodrire CBO5 300
a apelor Nr. 152 din Detergenti sintetici 25
19.10.2005 emisa de SGA
Braila) Azot amoniacal 30
Fostfor total 5

Reziduu filtrat la 105C 2000


Industrial (cu respectarea Produse petroliere 5
prevederilor autorizatiei de
gospodarire a apelor nr.152
din 19.10.2007 emisa de SGA Substane extractibile cu 20
solventi organici
Braila)
Fenoli antrenabili cu vapori de 0,3
apa
Fier total 5
Cr total 1,0
Nichel 0,5

22
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

Cadmiu 0
Cupru 0,1
Zinc 0,5

10.2. b. SOL i Apa Subteran


i. ncrcrile i descrcrile de materiale trebuie s aib loc n zone
special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile in
sol.
ii. Titularul autorizaiei trebuie s iniieze un program de testare i
verificare a tuturor rezervoarelor i conductelor subterane, cel puin o
dat la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus n R.A.M.
iii. Toate flanele i valvele de pe conductele de suprafa folosite pentru
transportul de substane, altele dect apa necontaminat, caz pentru care
nu este stipulat nici o prevedere permanent privind sigurana
scurgerilor, trebuie s fac subiectul verificrilor vizuale ori de cte ori
este necesar sau al altor modaliti de monitorizare a scurgerilor. Toate
aceste verificri trebuie nregistrate ntr-un registru care trebuie s fie
disponibil pentru inspeciile personalului cu drept de control conform
legislaiei in vigoare.
iv. Titularul de activitate trebuie s aib n depozit un numr adecvat de
dispozitive de absorbie si o cantitate corespunztoare de substane de
absorbie adecvate pentru inerea sub control i absorbia oricrei
pierderi prin scurgere.
10.2.b.1. SOL
Probele de sol se vor incadra in prevederile Ord.MAPM nr.756/1997, conform tabelului
10.2.b.1.
Tabelul 10.2.b.1.
Indicatori Valori normale Prag de alert Prag de Metoda de
Ord. MAPPM Ord. MAPPM intervenie analiz
756/1997 pentru 756/1997 pentru Ord. MAPPM
terenuri mai terenuri mai 756/1997 pentru
puin sensibile puin sensibile terenuri mai
(mg / kg subst. (mg / kg puin sensibile
uscat) subst.uscat) (mg / kg
subst.uscat)
pH - - - -
Fier - -. - -
Cupru 20 250 500 SR ISO
11047-99
Plumb 20 250 1000 SR ISO
11047-99
23
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

Zinc 100 700 1500 SR ISO


11047-97
Cadmiu 1 5 10 SR ISO
11047-99
Mangan 900 2000 4000 SR ISO
11047-99
Crom 30 300 600 SR ISO
11047-99
Nichel 20 200 500 SR ISO
11047-99

10.2.b .2. APA SUBTERAN

Tabel 10.2.b.2.

VALORI
INDICATORI
Locul Indicator de calitate
Metoda de Frecvena REPERE
prelevrii analizat
Analiz Analizelor SEMESTRUL
probei (Mg. /l)
I 2007
RH RH
12 14
1 2 3 4. 5. 6.
Forajele de PH - 7,6 8,1
observaie SR ISO
CARBONAI 0,0 3,2
9297/98
RH 12 Nord BICARBONAI STAS 6963/
Vest 11,4 6,8
1976
turntoria de
Oel STAS 3049 / ANUAL
CLORURI 162,2 211,6
88
RH 14 Nord SR ISO 6332/
Fier Total Ionic 1,2 0,3
Turntoria de 97
Oel STAS 8601/
Sulfai 107,1 48,7
(adncime 70
4,2 m) Subst. Extrcatibile SR 7587 /96 0,0 0,0
Not : valorile din tabelul 13.3.2. vor constitui valori de referin pentru urmtoarele
valori msurate

24
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

10.3. ZGOMOT
Nivelul de zgomot nu va depi valoarea admis conform STAS 10009/1988 pentru
zona industrialai anume 65dB(A), la limita amplasamentului.
Un registru al rezultatelor msurtorilor trebuie s fie disponibil n orice moment, iar un
raport care descrie pe scurt aceste msurtori trebuie inclus ca parte a R.A.M.
Msurtorile de zgomot se vor efectua anual de ctre laboratoare specializate, acreditate.
n emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie s existe nici un element de
zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaie sensibil la zgomot.

11.GESTIUNEA DEEURILOR

Deeurile generate de societate vor fi colectate selectiv conform prevederilor


prevederilor OUG nr.78/2000 aprobat prin Legea 426/2001 privind regimul deeurilor,
cu modificrile ulterioare, a Hotrrii de Guvern nr. 856 din 16 august 2002 privind
evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv
deeurile periculoase, ( Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 5 septembrie
2002).Titularul autorizaiei trebuie s respecte urmtoarele condiii:

i. Gestionarea deeurilor trebuie s se desfoare aa cum este precizat n Tabelul


11.1. ale prezentei Autorizaii integrate de mediu, n conformitate cu legislaia i
protocoalele naionale, aa cum s-a precizat n paragraful de mai sus. Nu trebuie
eliminate/valorificare alte deeuri nici pe amplasament, nici n afara
amplasamentului fr a informa n prealabil i fr acordul scris al Agentiei
Regionale pentru Protectia Mediului Galai.

ii. Deeurile trimise n afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare


trebuie transportate doar de o societate autorizat pentru astfel de activiti cu
deeuri. Deeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitii la
amplasamentul de recuperare/eliminare fr a afecta n sens negativ mediul i n
conformitate cu legislaia i protocoalele naionale.

iii. Nu trebuie fcut nici un amendament sau modificare n nici o clasificare agreat
sau expediere sau transport sau eliminare sau recuperare a deeurilor fr acordul
scris prealabil al A.R.P.M. Galai.

iv. Operatorul trebuie s ntocmeasc un registru complet pe probleme legate de


operaiunile i practicile de management al deeurilor de pe amplasament, care
trebuie pus n orice moment la dispoziia persoanelor autorizate pentru inspecie
ale A.P.M. Braila, A.R.P.M. Galati, Comisariatul Judetean - Garda Nationala de
Mediu.

Acest registru trebuie pstrat de ctre titularul autorizaiei si s conin minimum


de detalii cu privire la:
- Cantitile de deeuri gestionate pe amplasament, nsoite de Codul din
Cotalogul European al Deeurilor pentru deeurile transportate;

25
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

- Numele agentului i transportatorului de deeuri i detaliile lor de


autorizare (s includ adresa instalaiei finale destinate
eliminrii/recuperrii deeurilor);
- Confirmarea scris a transportatorului privind acceptarea i
eliminarea/recuperarea oricror transporturi de deeuri periculoase i
locul de depozitare/eliminare;
- copie a acestui registru privind Managementul Deeurilor trebuie depus
la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Galai ca parte a R.A.M.
pentru amplasament.

11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deseuri rezultate din activitatea, modul de manipulare si depozitare sunt


prezentate in tabelul Tabelul 11.1.

Tabelul 11.1

Sursa Categoria Mod de valorificare/eliminare

Colectare in containere metalice inchise si


Pulberi (oxizi de fier)
valorificare /eliminare la agenti economici
10 02 08
autorizati .
Elaborare otel Zgura feroasa Predare catre societati autorizate in vederea
(topire) valorificarii/eliminarii.

Mat. Refractare .Recuperare, concasare, folosire la reparatia


16 11 04 cuptoarelor i la formarea zgurii.
Amestec nears Predare catre societati autorizate in vederea
10 09 06 valorificarii/eliminarii.

Amestec ars cu
Predare catre societati autorizate in vederea
substante nepericuloase
valorificarii/eliminarii.
10 09 08
Turnare in forma,
dezbatere, curatare Deseul este reutilizat ca materie prima la
Deseuri feroase cuptoarele electrice de topire, situate in
10 09 99 aceeasi hala.

Slam provenit de la Predare catre societati autorizate in vederea


hidroclon valorificarii/eliminarii.

26
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

Deeuri neferoase Deseul este reutilizat ca materie prima la


10 10 99 cuptoarele electrice de topire, situate in
aceeasi hala.

Praf sablare Predare catre societati autorizate in vederea


12 01 17 eliminarii.
Depozitate in spatii special amenajate si
Ulei uzat
predate pentru valorificare prin societati
130205*
specializate autorizate.
Depozitate in spatii special amenajate si
Echipament de lucru si
predate pentru valorificare/eliminare prin
protectie
societati specializate autorizate.
Depozitate in spatii special amenajate si
Baterii si acumulatori
predate pentru valorificare prin societati
160601*
specializate autorizate.
rumegus, talas, aschii, Deeul este valorificat prin vanzare la terti
Modelrie resturi lemn si este incarcat direct de la locul de
03 01 05 generare.

12.PREVENIREA I MANAGEMENTUL SITUAIILOR DE URGEN.


SIGURANA INSTALAIEI

12.1. Titularul autorizaiei trebuie s se asigure c este funcional Planul de urgen


intern, care trateaz orice situaie de urgen ce poate aprea pe amplasament, n
vederea minimizrii efectelor asupra mediului.
12.2. Planul operativ de prevenire si management al situaiilor de urgenta menionat la
punctul 12.1 trebuie revizuit i actualizat n funcie de condiiile nou aprute. El
trebuie s fie disponibil pe amplasament n orice moment pentru inspecie de ctre
personalul cu drept de control al autoritilor de specialitate.
n conformitate cu Planul de urgen intern pentru combaterea polurii accidentale,
S.C. PROMEX S.A. a stabilit :
Lista punctelor critice din unitate unde pot apare poluri accidentale;
Fia poluantului potenial;
Programul de msuri i lucrri n vederea prevenirii polurii accidentale;
Componena colectivului constituit pentru rezolvarea situaiilor de urgen
intern cu responsabilitile conductorilor;
Componena echipelor de combatere a polurilor accidentale;
27
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

Lista dotrilor i materialelor necesare pentru sistarea polurii accidentale;


Procedur privind nregistrarea informaiilor cu privire la producerea
evenimentelor de poluare accidental;
Procedura de alarmare n situaia polurilor accidentale.

13. MONITORIZAREA ACTIVITII

Monitorizarea se va efectua prin doua tipuri de aciuni:


supraveghere din partea organelor abilitate si cu atributii de control;
automonitoring
Automonitoringul este obligatia societatii si are urmatoarele componente:
monitoringul emisiilor si calitatii factorilor de mediu (prin intermediul
unui laborator autorizat );
monitoringul tehnologic/monitoringul variabilelor de proces;
monitoringul post inchidere.

Automonitorizarea emisiilor in faza de exploatare are ca scop verificarea conformarii cu


conditiile impuse de autoritatile competente. Automonitoringul emisiilor consta in
urmatoarele actiuni:
urmarirea concentratiilor de poluanti emisi, la cosurile de dispersie a
gazelor arse;
urmarirea calitatii apelor uzate evacuate la canalizari;
urmarirea calitatii solului in depozitul de materii prime.

13.1 AER- emisii


Monitorizarea emisiilor in aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.1.

Tabelul 13.1.
Denumire Frecventa
Sursa poluant monitorizare Metoda de analiza

Elaborare otel in pulberi EN 15259


cuptor electric EN 14118
NOx Trimestrial ISO 115 64 /98
CO CEN /TC 264 WG 16
PCDD/F Anual EN 1948: 1997
SOx EN 15259
EN 14118
VOC SR EN 13526: 2002
Cd STAS 12731 / 1989
Trimestrial EN 11885
Cr STAS 12731 / 1989
EN 11885
Ni STAS 12731 / 1989
EN 11885
28
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

Pb SR5 ISO 9855/1999


EN 11885
Fluoruri SREN 1948- 1,2,3/2003
VDI 2470- 10 : 1975 -10
Dezbatere pulberi Trimestrial SR EN 13284 / 1,2- 02
Sablare
Cuptor tratament NOx ISO 10849
termic CO Trimestrial SRN 12619.2002
SOx ISO 7935
pulberi EN 13824 -2
NOx Trimestrial ISO 115 64 /98
CO SRN 12619/ 2002
LINIA TSP
PCDD/F Anual EN1949 1,2,2: 1997-05
SOx ISO 7934/89
Cd STAS 12731 / 1989
Trimestrial EN 11885
Cr STAS 12731 / 1989
EN 11885
Ni STAS 12731 / 1989
EN 11885
Pb SR5 ISO 9855/1999
EN 11885
Fluoruri SREN 1948- 1,2,3/2003
VDI 2470- 10 : 1975 -10
Modelarie pulberi Trimestrial EN 13824 -2: 2003 -1

NOT:
Orice alte metode utilizate care respect condiiile prevzute n tabelul sus menionat
sunt agreate daca sunt certificate in prealabil.
Buletinele de analiz vor fi realizate de ctre laboratoare autorizate (care vor certifica
daca alte metode utilizate dect cele prevzute n autorizaia integrata corespund
cerinelor Uniunii Europene)

La analiza emisiilor in aer se vor inregistra urmatoarele date de referinta:

Parametri
Locul Data si ora Val.calculata a auxiliari:
Capac. de
recoltar recoltarii Noxe emisiilor in -Debitul gazelor
function. a
ii Incepere/termin cond. de evacuate
instal.
are referinta -Temperatura
gazelor evacuate
1 2 3 4 5 6

29
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

Valorile determinate in urma analizrii probelor vor fi comparate cu cele impuse de


autorizaia integrata de mediu, in conformitate cu normele legale in vigoare

13.2 APA
Monitorizarea emisiilor in apa se va efectua conform prevederilor din Autorizatia de
gospodarire a apelor nr. 152 / 19.10.2007, conform prevederilor din tabelul 13.2

Tabelul 13.2.
Punctul de Poluani analizai VLE Frecvena de
prelevare al probei (mg/dm3 prelevare probe i
) analiz poluani

Cminul de pH 6,5 8,5 lunar


racord descrcare Materii totale in suspensie 350 lunar
la reeaua de
canalizare CCO-Cr 500 trimestrial
CBO5 300 lunar
Detergenti sintetici 25 trimestrial
trimestrial
Azot amoniacal 30
Fostfor total 5 trimestrial

Reziduu filtrat la 105C 2000 lunar


Produse petroliere 5 trimestrial
Cminul de racord Substane extractibile cu 20 lunar
descrcare la solventi organici
reeaua de Fenoli antrenabili cu 0,3 trimestrial
canalizare vapori de apa
Fier total 5 lunar
Cr total 1,0 lunar
Nichel 0,5 trimestrial
Cadmiu 0 trimestrial
Cupru 0,1 trimestrial
Zinc 0,5 trimestrial

NOTA:
Nici o emisie in apa nu trebuie sa depeasc valorile limit de emisie menionate in
Autorizatia de gospodarire a apelor.
Monitorizarea calitii apei evacuate se va face conform precizrilor stabilite in
Autorizatia de gospodarire a apelor.
Nu este autorizata evacuarea nici unei substane sau materie care polueaz mediul in
apa de suprafaa sau in canalele de scurgere a apei pluviale.
n situaia in care orice analize sau observaii privind calitatea sau apariia unor
scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul
autorizaiei trebuie:
- sa realizeze imediat o investigaie pentru a identifica si izola sursa de contaminare

30
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

- sa ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminrii si minimizarea efectelor de


contaminare a mediului;
- sa notifice incidentul APM Braila i ARPM Galai ct mai curnd posibil.
Orice alte analize privind emisiile de poluati in ape, solicitate de autoritatile de
gospodarire a apelor sau de protectie a mediului se vor efectua conform acestor
solicitari.

13.3 SOL I AP SUBTERAN


13.31. Monitorizarea calitii solului

Se va realiza anual n punctele analizate n Raportul de Amplasament(punctele de


prelevare probe sol S5 i S6 sunt situate perimetral n exteriorul platformei betonate de
depozitare a fierului vechi) .Rezultatele analizelor se vor raporta se vor raporta la
valorile din analizele efectuate i la cele de referin prevzute n Ord. MAPPM nr. 756
/ 1997

Prelevarea probelor se va face de ctre laboratorului autorizat ( acreditat RENAR)


Tabelul 13.3.1.
Indicatori Valori normale Prag de alert Prag de Metoda de
Ord. MAPPM Ord. MAPPM intervenie analiz
756/1997 pentru 756/1997 pentru Ord. MAPPM
terenuri mai terenuri mai 756/1997 pentru
puin sensibile puin sensibile terenuri mai
(mg / kg subst. (mg / kg puin sensibile
uscat) subst.uscat) (mg / kg
subst.uscat)
pH - - - -
Fier - -. - -
Cupru 20 250 500 SR ISO
11047-99
Plumb 20 250 1000 SR ISO
11047-99
Zinc 100 700 1500 SR ISO
11047-97
Cadmiu 1 5 10 SR ISO
11047-99
Mangan 900 2000 4000 SR ISO
11047-99
Crom 30 300 600 SR ISO
11047-99
Nichel 20 200 500 SR ISO
11047-99

31
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

13.3.2.Monitorizarea Calitii Apei Subterane

Va consta n analiza calitii apei subterane prelevate din forajele de observaie (2)
a freaticului, amplasate pe platforma T.O. Monitorizarea se va face conform
tabelului urmtor:

Tabel 13.3.2.

VALORI
INDICATORI
Locul Indicator de calitate
Metoda de Frecvena REPERE
prelevrii analizat
Analiz Analizelor SEMESTRUL
probei (Mg. /l)
I 2007
RH RH
12 14
1 2 3 4. 5. 6.
Forajele de PH - 7,6 8,1
observaie SR ISO
CARBONAI 0,0 3,2
9297/98
RH 12 Nord BICARBONAI STAS 6963/
Vest 11,4 6,8
1976
turntoria de
Oel STAS 3049 / ANUAL
CLORURI 162,2 211,6
88
RH 14 Nord SR ISO 6332/
Fier Total Ionic 1,2 0,3
Turntoria de 97
Oel STAS 8601/
Sulfai 107,1 48,7
(adncime 70
4,2 m) Subst. Extrcatibile SR 7587 /96 0,0 0,0
Not : valorile din tabelul 13.3.2. vor constitui valori de referin pentru urmtoarele
valori msurate

13.4 DEEURI
Evidenta deeurilor produse va fi tinuta lunar, conform prevederilor HG 856/2002 si va
contine urmatoarele informatii:
- tipul deseului;
- codul deseului;
- instalatia producatoare;
- cantitatea produsa;
- data evacuarii deseului din instalatie;
- modul de stocare;
- data predarii deseului ;
- cantitatea predata catre transportator;
- date privind expeditiile respinse;
32
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

- date privind orice amestecare a deseurilor.

13.5 ZGOMOT
Monitorizarea zgomotului se va efectua de catre un laborator acreditat la periferia
amplasamentului, tinand cont si de conditiile meteorologice (directia vantului).

Punctul de monitorizare specificat care


Frecventa monitorizarii
are legatura cu receptorul
Laturile amplasamentului anual

14. RAPORTRI LA UNITATEA TERITORIAL PENTRU PROTECIA


MEDIULUI I PERIODICITATEA ACESTORA

Rapoartele finale trebuie depuse la:


Agenia Regional pentru Protecia Mediului Galai.
Agentia pentru Protectia Mediului Braila

Rapoartele trebuie depuse astfel:

Tabel 14.1 Rapoarte periodice

Raport Frecvena raportrii Data de depunere a raportului

Monitorizarea emisiilor n In conf. Cu prevederile din Zece zile de la ncheierea trimestrului


aer aut. trimestrial pentru care se face raportarea
Monitorizarea emisiilor n Semestrial, urmnd a fi Zece zile de la ncheierea perioadei
ap incluse anual in RAM pentru care se face raportarea.
Monitorizarea emisiilor in La doi ani cu includere in Ca parte a RAM
sol RAM
Reclamaii (acolo unde Ori de cte ori apar Zece zile de la ncheierea lunii pentru
apar) care se face raportarea
Raportul Anual de Mediu Anual In fiecare an pn la 01februarie
(RAM)
Gestiunea deseurilor Lunar in termen de 10 zile de la inchiderea
(conform prevederilor HG lunii
nr.856/2002)

33
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

Tabel 14.2 Rapoarte singulare:

Raport Data de depunere a raportului

Notificrile n caz de funcionare n cel mai scurt timp posibil de la momentul evenimentului.
necorespunztoare a instalaiilor de
reducere a polurii.
Notificrile n caz de oprire/pornire Cu cel puin 48 de ore naintea opririi/pornirii
programat a instalaiei
Plan de nchidere definitiv Odat cu cererea pentru Acord integrat de mediu pentru
(dezafectare) a instalaiei dezafectare

15.OBLIGAIILE TITULARULUI ACTIVITII


Titularul autorizaiei trebuie s se asigure c este funcional Planul de intervenie n caz
de poluare accidental care trateaz orice situaie de urgen care poate aprea pe
amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului aprute.
Planul operativ de prevenire si management al situaiilor de urgenta trebuie revizuit i
actualizat n funcie de condiiile nou aprute. El trebuie s fie disponibil pe
amplasament n orice moment pentru inspecie de ctre personalul cu drept de control al
A.R.P.M. Galati, A.P.M. Braila, C.J.G.N.M. autoritilor de specialitate.
Politica de mediu a SC PROMEX SA Braila trebuie sa aib in vedere urmatoarele:

mbuntirea continu a performanelor de mediu prin utilizarea cu eficien


maxim a materiilor prime, materialelor i utilitilor
mbuntirea calitii factorilor de mediu prin msurarea i monitorizarea
performanei reale de mediu i stabilirea msurilor ce se impun i prin
mbuntirea continu a managementului de mediu
minimizarea posibilitilor de producere a unor incidente i accidente prin
coordonarea eficace a activitilor productive
creterea gradului de recuperare i valorificare a deeurilor tehnologice,
eliminarea responsabil, n deplin siguran a deeurilor reziduale

Verificarea conformrii cu prevederile prezentului act se face de ctre Agenia Regional


pentru Protecia Mediului Galai mpreun cu Garda de Mediu Comisariatul Judeean
Brila, Agentia pentru Protectia Mediului Braila

Titularul activitii are obligaia s finalizeze urmtoarele lucrri pn la data de


21.12.2007:

- Montarea instalaiei de desprfuire pentru captarea i filtrarea degajrilor


de gaze i fum care au loc n timpul elaborrii i evacurii oelului topit
comun celor dou cuptoare electrice de 3 t montate n hala T.O.

34
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

- Montarea instalaiei de desprfuire pentru captarea i filtrarea degajrilor


de gaze i fum care au loc n timpul elaborrii i evacurii oelului topit
din cuptorul de 5t montat n hala T.O.

- Dezafectarea instalaiei mari de ardere ( CAF)

16. MANAGEMENTUL NCHIDERII INSTALAIEI

Lucrri i msuri specifice de protecia mediului.


In vederea evitrii oricror riscuri de poluare i pentru aducerea zonei de funcionare a
obiectivului la o stare satisfctoare din punct de vedere a calitaii factorilor de mediu n
cazul ncetrii definitive a activitii pentru principalele categorii de activiti desfurate
pe amplasament, se impun urmtoarelor msuri:

utilizarea metodelor de demolare a construciilor i a altor structuri tinnd cont


de protecia apelor de suprafa i subterane ;
testarea solului pentru a constata gradul de poluare cauzat de activiti i
necesitatea oricrei remedieri n vederea redrii zonei ntr-o stare satisfctoare
asa cum este definit n raportul amplasamentului;
obinerea acordului de deconectare de la alimentarea cu gaze naturale i
dezafectarea instalaiei, cu respectarea normelor specifice;
obinerea acordului de deconectare de la alimentarea cu energie electric i
dezafectarea instalaiei, cu respectarea normelor specifice;
asigurarea pazei non-stop a obiectivului i menionarea ntr-un registru de
eviden a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul SC PROMEX SA;
anunarea oricrui eveniment la Agenia Regional de Protecie a Mediului
Galai;
intocmirea unei situatii clare privind cladirile si instalatiile ce raman integre in
vedrea schimbarii destinatiei lor.
ntocmirea unui registru de eviden pentru toate instalaiile, utilajele i piesele
preluate de la S.C. PROMEX SA.

17. GLOSAR DE TERMENI

ARPM Galai Agenia Regional pentru Protecia Mediului Galai


Anual Toat perioada sau pri ale unei perioade de 12
luni consecutive
APM Agenia pentru Protecia Mediului
Administraie local Municipalitatea Braila
BAT Cea Mai Bun Tehnic Disponibil
Bilunar Cel puin 20 de msurtori ntr-un an calendaristic,
cu nu mai mult de o msurtoare ntr-o sptmn
CAT Comisia de Analiz Tehnic
CBO5 Consum Biologic de Oxigen la 5 zile
CCO - Cr Consum Chimic de Oxigen
CED Catalogul European al Deeurilor (94/3/EEC aa
35
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

cum a fost modificat)


dB(A) Decibeli (ponderai)
Din 2 n 2 ani O dat la 2 ani
GC/SM Gaz cromatograf/Spectroscop de mas
Ghidul Tehnic General Ghidul aprobat prin Ord.MAPAM 36/2004
IPPC Prevenirea si Controlul Integrat al Polurii
n timpul nopii ntre orele 22.00 i 08.00
n timpul zilei ntre orele 08.00 i 22.00
K Kelvin
Kp Kilo Pascal
Leq Nivelul echivalent de zgomot continuu
Limita fluxului masic O Valoare Limit de Emisie care este exprimat ca
fiind masa maxim a unei substane care poate fi
emis pe unitatea de timp. De obicei, limita este
exprimat n kilograme pe or (kg/h)
Locaia activitii Platforma industrial Promex
Locaie sensibil la zgomot Orice locuin, hotel sau pensiune, centru de
tratament, centru de nvmnt, loc de cult sau
distracie sau orice alt amenajare sau zon cu
atracie ridicat care, pentru propria funcionare,
necesit absena zgomotului la un nivel suprtor
Lunar Cel puin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ
o lun
HG 459/2005 privind infiintarea, organizarea si funcionarea
ANPM
OM 1158/2005 Ordin MMGA pentru modificarea i completarea
anexei la Ordin MAPM nr.818/2003 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizaiei
integrate de mediu
Operaiunea de eliminare a nseamn orice operaiune de eliminare inclus n
deeurilor O.U.G. nr. 78/2000, aprobat prin Legea nr.
426/2001 cu modificarile ulterioare.
Operaiunea de valorificare a nseamn orice operaiune de valorificare inclus
deeurilor n O.U.G. nr. 78/2000, aprobat prin Legea nr.
426/2001 cu modificarile ulterioare.
OUG 152/2005 Ordonana de urgenta a Guvernului152/2005
privind prevenirea i controlul integrat al polurii
aprobata prin Legea 84/2006
OUG 195/2005 Privind protectia mediului aprobata prin Legea
265/2006
PC&M Programul de aciuni i Modernizare
PM10 Particule cu un diametru nominal al particulei de
10 mm, aa cum s-a determinat prin msurtori
adecvate, folosind tehnici acceptate de Agenie
PM2.5 Particule cu un diametru nominal al particulei de
2,5 mm, aa cum s-a determinat prin msurtori
adecvate, folosind tehnicile acceptate de Agenie
Ppm Pri per milion
36
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

Program de modernizare Programul activitilor identificate de ctre titularul


activitii in cadrul Sistemului propriu de
Management de mediu
RAM Raportul Anual de Mediu
REP Registrul Emisiilor de Poluani
Sptmnal n timpul tuturor sptmnilor de exploatare a
instalaiei, iar n cazul emisiilor, cnd realmente
apar emisii; cu maxim o msurtoare pe sptmn
Semestrial Toat perioada sau pri ale unei perioade de 6 luni
consecutive
Titularul autorizaiei SC PROMEX SA
Trimestrial Toat perioada sau pri ale unei perioade de 3 luni
consecutive, ncepnd cu prima zi a lunii ianuarie,
aprilie, iulie sau octombrie
Zi Orice perioad de 24 de ore
Zilnic n timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaiei,
iar n cazul emisiilor, cnd realmente apar emisii;
cu maxim o msurtoare pe zi

37
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

ANEXA I

38
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

ANEXA II.

Modelul Raportului Anual de Mediu (RAM) va fi pus la dispoziie operatorului n


format electronic
Exemplu

Identificarea dispozitivului Domeniul 1 Domeniul 2


a
Numele instalaiei
Adresa/oraul instalaiei
Cod potal /Cod ar Romnia
Coordonatele amplasamentului (latitudine N,
longitutdine E) Nord Est

Codul NACE (4 cifre sub forma xx.xx)


Activitatea principal
Volumul produciei MWh
Autoritatea de reglementare
Numrul instalaiilor
Numrul orelor de funcionare pe an Ore
Numrul angajailor
Numrul autorizaiei de mediu
Persoana de contact
Telefon nr.
Fax nr.
Adresa E-mail

39
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

CLASIFICARE

Codul 1 (codul
NOSE-P
principal
format din
Activitatea 1 Descriere cinci cifre)

40
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n data de
25.10.2007

Utilitati si reclamatii

Consum de energie

Consumul de energie Coninutul de sulf Unitatea de msur 2002 2003 2004


Motorin t/an
Gaz natural Nm3/an
Electricitate MWh

Reclamaii de mediu 2002 2003 2004


Reclamaii primite
Reclamaii care cer o aciune corectiv
Categorii de reclamaii 2002 2003 2004
Miros
Zgomot
Ap
Aer
Procedurale
Diverse

Unitatea de
Ap masur 2002 2003 2004 Taxe

Consum de ap subteran
pe amplasament m3/an

Consum de ap de
suprafa pe amplasament m3/an
Consum de ap
municipal m3/an

41
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n data de
25.10.2007

EMISII
Numrul de referin al autorizaiei xxx An 2005

Metoda de Direct Metoda de Indirect Metoda de


Emisia n aer msurare n ap msurare n ap msurare
1. Termeni de mediu
Metan (CH4)
Monoxid de carbon (CO)
Dioxid de carbon (CO2)
Factorul de emisie CO2
Dioxid de azot (N2O)
Amoniac (NH3)
Oxizi de azot (Nox)
Oxizi de sulf (Sox)
Azot total

42
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n data de 25.10.2007

Bilan de
Materiale
Rezultate ! !
Date Metoda Metoda Metoda Metoda
Nr. de Consum de de de de
Substana CAS intrare total Aer msurare Efluent lichid msurare Deeuri msurare Produs msurare Recuperat Tratat Nenregistrat

43
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

DEEURI
2005 2006

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
2005 2006

0 0

2005 2006

0 0

44
A.R.P.M.GALAI AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR.29 / 7.12.2006 reactualizat n
data de 25.10.2007

Codul de Locaia Numele contractantului de


Descrierea Cantitatea Eliminare/ Eliminrii/ eliminare/recuperare a
deeului (t/an) Recuperare Recuperrii deeurilor

45