Sunteți pe pagina 1din 58

Q NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA,

EXEU'flA ASIGURAREA
:,Lis CALITAJII PARDOSELILOR LA
V
CLADIRI CIVILE
. ,_.. INDICATIV GP037 - 98

'\..
CAIET IV: PARDOSELI RECI
1. OBIECT ............................r. 92 NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECUJIA SI I Indkativ: GP037-98
ASIGURAREA CALITATII PARDOSELILOR LA CLADIRI
2. PROIECTAREA PARDOSELILOR ....... 92 CIVILE
CAIET I: Prevederi generale
I
inlocuiqte: CJS-82
.1
2 .Principii de alegere a pardoselilor . ....\. . ... . .. . 92
s1us,. 2.2. Scheme de alcatuire a pardoselilor reci .gt......... 93
-1 si ?!'1>1, wbni i, 1. GENERALITATI; OBIECTUL I DOMEN IUL
DE APLICARE AL NORMATIVULU I
3. EXECUTIA PARDOSELILOR RECI ................ 100
1

3 .1.Conditii tehnice specifice pentru executarea stratului de uzura 1.1. Prezentul normativ cuprinde principii de
al pardoselilor reci . ..... . ........ ... . . ..... 100 projectare, alcatuire i executie ale pardoselilor, destinate
3. 2. Executarea stratului de uzura .... . . ... . . . .. . . 100 cllidirilor civile (locuinte i cladiri social - culturale).
a) Principii generale de executie a stratului de uzura din 1.2. Pardoseala este un ansamblu de elemente de
dale de piatrli naturala ........... . ...... 100 finisaj, nestructural, care asigurli posibilitatea circulatiei.
b) Principii generale de executie a stratului de uzurli din Prevederile prezentului normativ au in vedere
mozaic, roman .... . ...... ..... . . . .. . . 102 alegerea solutiilor de pardoseli optime, functie de
c) Principii generale de executie a stratului de uzurli din Comentarii: destinatia spatiilor i de conditiile specifice de exploatare
mozaic venetian ... . . . .... . .. .... . .... 103 P rezentul ale acestora.
d) Principii generale de executie a stratului de uzurli din normativ se 1.3. La punerea in opera se respecta conditiile
mozaic florentin ......... .. . .... ...... 104 refera numai de alcatuire i executie prezentate in fiecare caiet,
e) Principii generale de executie a stratului de uzurli din la precum i precizlirile suplimentare ale produclitorului.
mozaic turnat . .... . . . .. . . . . . . . . . ... . l 05 pardoselile Utilizarea altor materiale i tehnologii noi decat
f) Principii generale de executie a stratului de uzurli din traditionale cele cuprinse in'- prezentul normativ se face numai cu
beton brut turnat . . .. . ... . . .. .. ... .... 109 avizul proiectantului lucrlirii i in conditiile stabilite de
g) Principii generale de executie a stratului de uzura din agrementul tehnologic elaborat .
mortar de ciment sclivisit i rolat ... . . . .. .. . 110 1.4. Clasificarea pardoselilor
h) Principii gentrale de executie a stratului de uzurli din 1.4.1. Dopa pozitia lor fata de constructie:
dale mozaicate, nemozaicate . . .. . .. . . ..... 11 2 ... pardoseli exterioare: expuse intemperiilor,
i) Principii generale de executie a stratului de uzurli din aflate in exteriorul spatiului construit sau
placi de gresie ceramica . ... . . . . . . . ...... 11 4 ,c:at r
j) Principii generale de executie a stratului de uzura din lr.h: destinate balcoanelor i acoperiurilor terasa
> TO circulabilli;
clirlimizi pline presate . ..... .,..... . . .. .. 11 5
)qu2 ... pardoseli interioare: aflate in interiorul
spatiului construit.
4. URMARIREA I VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR..116

5. CONDITII TEHNICE DE PROTECTIE A MUNCIi I PAZA


CONTRA INCENDIILOR ....... .................. 116
Lista reglementarilor tehnice ..-.................. ... 117