Sunteți pe pagina 1din 1

CATRE,

INSTITUIA PREFECTULUI JUDEUL MARAMURES


Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor

Subsemnatul(a)/Societatea...................................................................................
cu domiciliul stabil/sediul n localitatea ................................,strada...................,
nr......., bloc...., scara...., apart...., sector...., judet................, detinator al
vehiculului :

numrul de nmatriculare...............................................
marca:.............................................................................
nr. de identificare .......................
culoare:...........................................................................
an de fabricatie:.............................................................

solicit transcrierea acestuia de pe numele fostului deintor ........................................


................................cu domiciliul/sediul n localitatea..................................................
str.nr..,bl.,sc.,ap ..,sector/jude
pe numele meu/societatea pe care o administrez.

Subscrisa societate desemnam pe numitul/a ..


CNP .,act identitate seria..sa
ne reprezinte la ghiseu pentru depunerea documentelor.

Solicit ca pe certificatul de nmatriculare s fie menionat i


........................................................................................................................................
in calitate de.........................................................la care anexez copie act de identitate

Anexez alturat cartea de identitate a vehiculului in original si copie xerox,


fia de transcriere cu vize la aministratia financiara si semnaturile fostului si
actualului detinator, certificatul de inmatriculare cu mentiunea instrainarii semnat (si
stampilat de fostul detinator persoana juridica),plcutele cu numrul de
nmatriculare,copie act de proprietate,taxa de transcriere,dovada de plat a
contravalorii certificatului de nmatriculare, inspecia tehnica periodica in termen de
valabilitate, certificatul de autenticitate al vehiculului in termen de valabilitate, copia
documentului de asigurare obligatorie de rspundere civil emisa pe numele
cumparatorului , copia actului de identitate. Trei certificate de radiere formular tip.
Pentru persoane juridice copie xerox a certificatului de inmatriculare al
societatii emis de Oficiul registrului comertului.
DATA.......................
SEMNATURA ..................................
(stampila pentru personae juridice)