Sunteți pe pagina 1din 4

- stihuri alese -

de Ierodiacon Dionisie Marin


Glas 5

r ba a a tu u u ul A a a li i i

lu u u u i i i a

e ri cit b r ba a a a tul ca a re le n-a

a a um blat n sfa a tul ne cre di in cio o o o i i

i lor i n ca a lea p c to i lo or n-a st

tu u ut i pe e sca a a u nu ul pier z to

ri lo o or n-a a a a e e e zu u u ut A a a

li i i lu u u u i i i a

1
ti e Dom nul ca a a lea a dre ep i lor

i ca a a lea ne cre di in cio i lo o or va a

a a pie e e ri i i i A a a li i i lu u

u u i i i a

lu jii Dom nu lui cu fri i i c i v bu cu

ra a a a a ai Lu u ui cu u cu tre e e e e mur

A a a li i i lu u u u i i i a

e ri ci ii toi ca re n dj du u ie e esc

spre e e D n su u u u ul A a a a

li i i lu u u u i i i a

coa a l scoa a a l Doa a a a am ne

mn tu ie e e te m Du u um ne e e ze e e
2
e u u ul me e e e eu A a a li i i lu u

u u i i i a

a Do om nu lui e e ste e m n tu i i i i

rea i pe ste po o po ru ul T u bi ne cu u vn ta

rea Ta A a a li i i lu u u u i i i a

la v Ta a a t lui i Fi i i u u u lui

i Sf n tu lu u ui Duh A a a li i i lu u

u u i i i a

i a cum i pu u ru rea i n ve cii ve ci

lor A a a min A a a li i i lu u u u i i

i a

a li lu i i i a A li lu u i a
3
A li lu u i i a a a Sla v i e Dum ne ze

(de dou ori)


u u u le

a li lu u i i a A li lu u u i i

i i a A li lu u i i a a a Sla a v

i i i e e Du u um ne e e ze e e e u u u

le e e e e e e e e e

S-ar putea să vă placă și