Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea din Bucureti, Facultatea de limbi i literature strine

Catedra de limba engleza

Denumirea disciplinei:: Metodica predarii limbii engleze

Anul de studiu: II, III Curs (TIPUL DE CURS)


Curs general

Coordonator de disciplin: Diana IONITA

Numr total de ore CURS: 14 Nr. total de ore seminar -

Credite ECTS: 3

Rezumatul coninutului cursului

Prezentarea profilului modern si charismatic al profesorului de limba engleza.


Mentionerea unui echilibru intre informatia de tip teoretic si practica.

Obiectivele nvrii

Obiective generale

Intelegerea si utilizarea informatiei specifice domeniului predat


Explicarea si utilizarea cocneptelor si proceselor specifice predarii si invatarii unei
limbi straine
Tehnici de autoevaluare
Tehnici de reflexie si autoreflexie
Dezvoltarea cretaivitatii si originaltatii

Obiective specifice

Identificarea celor mai recente tehnici de abordare


Adpatarea acestor tehnici in rpedarea si evaluarea celor cinci competente
lingvistice conform Cadrului European Comun
Tehnici de redactare si elaborare a fiselor de lucru, a planurilor de lectie, a fiselor
de evaluare, autoevaluare si fisei de observare pisho-pedagogica
Elaborarea diferitelor teste de evaluare pedictiva, formativa si summativa
Metoda de evaluare: Examen scris

Teste formative
Portofoliu : planuri de lectii, descrierea unei secvente de predare, fise de lucru, teste
de evaluare summativa.

Programa analitic a cursului

Temele principale: Ore:

1. Language learning and language teaching 2

2.What a language student should learn 2

3..Teaching the productive skills 2

4.Teaching GRAMMAR (I) 2

5.Teaching GRAMMAR (II) 2

6.Teaching receptive skills - READING 2

7.Teaching receptive skills - LISTENING 2

8. Teaching WRITING 2

9. Teaching SPEAKING 2

10.Teaching VOCABULARY (I) 2

11.Teaching VOCABULARY (II 2


12.Teaching LITERATURE 2

13.Integrating skills 2

14.Class management and planning 2

Bibliografie minimal
1. Boutin,C,Brinnard,S-Writing Intermediate, O.U.P,1987

2. Harmer J.and Arnold J.W. -Advanced Speaking Skills, Longman, 1978

3. .Harmer J. -The Practice of English Language Teaching,Longman,


1983

4. .Littlewood,W. -Communicative Language Teaching, C.U.P., 1981

5. M.Celce Murcia, Teaching English as a second or Foreign language,


Heinle&Heinle, USA, 2004

6....Nuttall,C -Teaching Reading Skills in a Foreign


Language,Heinemann, 1982

7. .Scott,M -Read in English,Longman,1981

FIA DISCIPLINEI

Denumirea
METODICA PREDARII LIMBII ENGLEZE
disciplinei
Anul de studiu III Semestrul I Tipul de evaluare final (E / V / C) E
Categoria formativ a disciplinei
DS
DF-fundamental, DG-general, DS-de specialitate, DE-ecomonic/managerial, DU-umanist

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opional, F- facultativ} Ob Numrul de credite 3

Total ore studiu


Total ore plan de nvmnt 14 28 42
individual Total ore pe semestru

Titularul disciplinei Conf dr Diana IONITA


Facultatea LIMBI I LITERATURI STRINE

Catedra LIMBA SI LITERATURA ENGLEZ


Numrul total de ore (pe semestru) din planul
Domeniul de nvmnt
fundamental de
TIINE UMANISTE
tiin, art,
cultur
Domeniul
pentru studii
Filologie Total C** S L P
universitare de
licen
Direcia de
14
studii

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau


lucrri practice

Discipline Obligatorii
anterioare ( condiionate)
Recomandate

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse


studentului
1. Descifrarea i studiul notielor de curs 2 8. Pregtire prezentri orale
2. Studiu dupa manual, suport de curs 2 9. Pregatire examinare final 8
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10. Consultaii
4. Documentare suplimentar n bibliotec 2 11. Documentare pe teren
5. Activitate specific de pregtire 12. Documentare pe
SEMINAR i/sau LABORATOR INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri
18 13. Alte activiti
etc.
7. Pregatire lucrri de control 14. Alte activiti
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 32

Coninut (tabla 1. Language learning and language teaching


de materii)
Bibliografia
Lista materialelor 2.What a language student should learn
didactice
necesare
3..Teaching the productive skills

4.Teaching GRAMMAR (I)

5.Teaching GRAMMAR (II)


6.Teaching receptive skills - READING
7..Teaching receptive skills - LISTENING
8. Teaching WRITING
9. Teaching SPEAKING
10.Teaching VOCABULARY (I)
11.Teaching VOCABULARY (II
12.Teaching LITERATURE
13.Integrating skills
14. Class management
2

La stabilirea notei finale se iau n considerare Ponderea in notare, exprimata in %


- rspunsurile la proba final 75%
Cerine minime pentru nota 5 Cerine pentru nota 10
- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator
Capacitatea de a adapta abordarile metodologice la Capacitatea de a crea tipuri de activitati
- testarea periodic prin lucrri de control 25%
fiecare secventa de lucru si competenta lingvistica originale pentru fiecare secventa de
- testarea continu pe parcursul semestrului lucru si competenta lingvistica
- activitile gen teme / referate / traduceri / proiecte
etc
- alte activiti
(precizai) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V.
Examen :protofoliu cu planuri de lectii, fise de lucru, prezentaea unei teme de predat.