Sunteți pe pagina 1din 147

Sisteme dinamice: intro. . .

Octavian G. Mustafa
e-mail address: octawian@yahoo.com

Sabia, desi fragila,


E mai tare
Ca sa taie
Orice om ce-i vine-n cale!
Andrei , 30 ianuarie 2011

Prefata
lucrarea de fata prezentam diverse aspecte ale teoriei sistemelor di-
In
namice plane.

Cuprins
Ecuatii 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Clasificarea sistemelor liniare plane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Echilibre nehiperbolice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Surse bibliografice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Acest eseu nu a fost raportat vreunui referent. In consecinta, continutul sau trebuie
considerat ca atare. In particular, utilizarea instructiunilor care urmeaza se face pe
raspunderea dumneavoastr a. Autorul va asteapt
a comentariile la adresa de e-mail de mai
sus si va multumeste anticipat pentru efortul depus.

1
1 Ecuatii 2 2: planul fazelor
Sa consideram urmatorul sistem de ecuatii diferentiale ordinare:
.  
x 1 0 x
. = , t R. (1)
y 0 2 y
.
Aici, prin ntelegem dtd (), unde cantitatea t desemneaza timpul ma-
tematic .
Evident, sistemul (1) poate fi decuplat n ecuatiile scalare
 .
x = x,
. t R,
y = 2y,

cu solutiile

x(t) = c1 et , y(t) = c2 e2t , unde c1,2 R. (2)

Eliminand parametrul t din ecuatiile (2), obtinem o familie uni-parame-


trica de curbe, si anume

y C x2 = 0, C R.

Familia (de parabole) este ilustrata n Figura 1.


Solutiile sistemului algebric
 .
x = 0, (= x)
.
2y = 0 (= y)

ne conduc daca exista la solutii constante n timp ale sistemului dife-


rential (1). In cazul de fata avem o singura solutie de acest tip, si anume x =
y = 0. Ei i corespunde, n planul (x, y) din Figura 1, punctul (0, 0). Orice
asemenea punct se numeste punct stationar [2, p. 7], echilibru [52, p. 8] sau
punct singular [17, p. 2], [56, p. 37] al sistemului (1).
Planul Oxy constituie planul fazelor 1 (starilor) sistemului dinamic repre-
zentat de ecuatiile diferentiale (1), vezi [3, p. 15].
Sagetile stilizate din Figura 1 descriu sensul n care punctele (x(t), y(t))
parcurg familia uni-parametrica de parabole odata cu trecerea timpului t.
Mai precis, daca pentru t = t0 R punctul (x0 , y0 ) dat de formulele

x(t0 ) = x0 , y(t0 ) = y0
1
In limba englez
a, phase plane.

2
se gaseste n cadranul I x0 > 0, y0 > 0 , atunci, pe un mic interval
temporal la dreapta lui t0 , x(t) > 0, y(t) > 0. T
inand seama de ecuatiile (1),
. .
deducem ca x (t) < 0, y (t) < 0, adica abscisa si ordonata punctului curent
M = M(x(t), y(t)) descresc, acesta apropiindu-se de originea O a planului.
Pentru a insista asupra atractiei exercitate de punctul stationar O, el este
numit si nod stabil, cf. [52, pg. 25, 26].

x
(0,0)

Figura 1

Numim curbele din Figura 1 traiectorii ori orbite ale sistemului dinamic
(1) [3, p. 24].

1.1 Procesarea datelor


Desi nu nlocuiesc demonstratiile, reprezentarile grafice ale familiilor u-
ni-parametrice de curbe n planul fazelor sunt un element esential n teo-
ria sistemelor dinamice. De aceea, descriem n cele ce urmeaza una dintre
modalitatile de a produce ilustratii ca n Figura 1.
Mai ntai, avem nevoie de un calculator de orbite, si aici optam pentru
programul WINPP (gratuit) scris de profesorul G.B. Ermentrout de la Uni-
versitatea din Pittsburgh [10, 11]. Alta varianta poate fi programul P4 [17],
care necesita nsa si software comercial (MAPLE, etc.).
Apoi, trebuie instalat un translator de orbite, care sa exprime datele obti-
nute n urma integrarii numerice ntr-un limbaj nteles de imprimante si vi-

3
zualizatoare2 . Aici, alegem limbajul Postscript [1], dezvoltat de Adobe Sys-
tems, interpretorul Ghostscript [27] si vizualizatorul GSview [62], disponi-
bile gratuit. Pentru standardul limbajului Postscript, a se vedea [59].
In sfarsit, pentru a putea acompania graficele cu formule matematice,
folosim sistemul publicistic TeX Live [60, 40].
Odata instalate n calculator3 aceste aplicatii, suntem gata sa calculam
prima dintre cele patru curbe din Figura 1 distinse prin sageti . Incepem
din cadranul IV: x0 > 0, y0 < 0.
Intr-un fisier *.txt introducem textul urmator.

cadranul_iv.txt
1 dx / dt = -x
2 dy / dt = -2* y
3 @axes=2 ,xp=x ,yp=y , xlo = -10 , ylo = -10 , xhi =10 , yhi =10 , t0 =0 ,
(cont.) t ra ns =0 , dt =0.05 , t o t a l =200 ,bounds=8.5

4 x (0) =5.0
5 y (0) = -7.0
6 done
Salvam apoi acest fisier drept cadranul_iv.ode si l lansam n executie
n cadrul programului WINPP. Mai precis, odata ncarcat fisierul, apasam bu-
tonul Go din fereastra (auxiliara) Initial Data, vezi Figura 2. Cu ajutorul
butonului Abort all putem opri procesarea atunci cand graficul curbei este
deja compact.
Dintre diversele metode de integrare numerica, am ales algoritmul RK4
(metoda Runge-Kutta de ordinul al IV-lea, cf. [52, p. 79]), vezi Figura 3,
folosind sub-meniul Numerics/Int. Pars.
Apoi, utilizand butonul Write din fereastra Browser, exportam rezul-
tatele calculului n fisierul (ASCII) num_cadranul_iv.dat.
num_cadranul_iv.dat
1 0 5 -7
2 0 . 0 5 0 0 0 0 0 0 1 4 . 7 5 6 1 4 6 9 -6.3338623
3 0.1 4 . 5 2 4 1 8 7 1 -5.7311163
4 0 . 1 5 0 0 0 0 0 1 4 . 3 0 3 5 3 9 8 -5.185729
5 0.2 4 . 0 9 3 6 5 3 7 -4.6922421
6 0.25 3 . 8 9 4 0 0 3 9 -4.2457166
7 0 . 3 0 0 0 0 0 0 1 3 . 7 0 4 0 9 1 1 -3.8416836
8 0 . 3 4 9 9 9 9 9 9 3 . 5 2 3 4 4 0 6 -3.4760993
2
In limba englez
a, viewer.
3
Utiliz
am sistemul de operare Windows XP SP 3, asupra c
aruia avem drept de
administrator.

4
9 0 . 4 0 0 0 0 0 0 1 3 . 3 5 1 6 0 0 4 -3.1453049
10 0 . 4 4 9 9 9 9 9 9 3 . 1 8 8 1 4 0 9 -2.8459899
11 0.5 3 . 0 3 2 6 5 3 3 -2.5751584
12 0 . 5 5 0 0 0 0 0 1 2 . 8 8 4 7 4 9 2 -2.3300998
13 0 . 6 0 0 0 0 0 0 2 2 . 7 4 4 0 5 8 4 -2.1083617
14 0 . 6 4 9 9 9 9 9 8 2.610229 -1.9077249
15 0 . 6 9 9 9 9 9 9 9 2 . 4 8 2 9 2 6 6 -1.7261809
16 0.75 2 . 3 6 1 8 3 2 9 -1.5619133
17

18 [ multe alte linii ]


19

20 1 9 . 7 9 9 9 9 9 1 . 2 5 8 7 5 0 7e -008 -4.4366189e -017


21 19.85 1 . 1 9 7 3 6 0 7e -008 -4.0144193e -017
22 19.9 1 . 1 3 8 9 6 4 7e -008 -3.6323972e -017
23 1 9 . 9 5 0 0 0 1 1 . 0 8 3 4 1 6 8e -008 -3.286729e -017
24 20 1 . 0 3 0 5 7 7 9e -008 -2.9739558e -017

Figura 2

Structura liniilor acestui fisier este data de sirul

t x(t) y(t),

unde parametrul t variaza, cu pasul 0.05, ntre valorile 0 si 20.

5
In acest moment trebuie sa traducem valorile obtinute ntr-un limbaj
grafic (*.ps, *.eps). Aici, putem opta fie pentru traducerile automate oferite
de programul WINPP, respectiv de pachetul pst-plot [19, p. 313 si urm.],
disponibil n cadrul TeX Live, fie pentru o prelucrare (aproape) manuala a
datelor.
Alegem ultima varianta4 . Prima etapa a transformarii datelor se refera
la scalarea lungimilor, respectiv la constructia unei linii poligonale (drum5 )
care sa uneasca reprezentarile lor ca puncte n sistemul de coordonate al
utilizatorului.

Figura 3

Programul preparator.exe [50] modifica fisierul6 anterior:


num_cadranul_iv_preparat.ps
1 5 mare -7 mare lineto
2 4 . 7 5 6 1 4 6 9 mare -6.3338623 mare lineto
3 4 . 5 2 4 1 8 7 1 mare -5.7311163 mare lineto
4
Un dezavantaj al automatiz arii este dat de multitudinea de setari ale diverselor pro-
grame. . .
5
In limba engleza, path.
6
Resalvat, obligatoriu, drept *.txt. Adica, num_cadranul_iv.txt. In caz c a preferati
alt
a extensie, trebuie modificat
a linia 57 din codul-sursa al preparatorului, vezi pagina 12.

6
4 4 . 3 0 3 5 3 9 8 mare -5.185729 mare lineto
5 4 . 0 9 3 6 5 3 7 mare -4.6922421 mare lineto
6 3 . 8 9 4 0 0 3 9 mare -4.2457166 mare lineto
7

8 [ multe alte linii : in total 401]


9

10 1 . 1 9 7 3 6 0 7e -008 mare -4.0144193e -017 mare lineto


11 1 . 1 3 8 9 6 4 7e -008 mare -3.6323972e -017 mare lineto
12 1 . 0 8 3 4 1 6 8e -008 mare -3.286729e -017 mare lineto
13 1 . 0 3 0 5 7 7 9e -008 mare -2.9739558e -017 mare lineto
Structura liniilor acestui (nou) fisier este data de sirul

x(t) mare y(t) mare lineto,

unde parametrul t variaza, cu pasul 0.05, ntre valorile 0 si 20.


Fara a ne interesa de semnificatia procedurii (Postscript) mare [1, p.
29], reluam operatiile anterioare pentru celelalte trei curbe7 din Figura 1.
Dispunem acum de fisierele ASCII:

num_cadranul_i_preparat.ps
num_cadranul_ii_preparat.ps
num_cadranul_iii_preparat.ps
num_cadranul_iv_preparat.ps

A doua etapa a transformarii presupune introducerea unor axe de coordo-


nate, a sagetilor care indica sensul de miscare pe curbe, respectiv comasarea
informatiei din cele patru fisiere *_prelucrat.ps si trecerea la ncapsulare
[19, p. 35].
Cum procedam? Copiem liniile 1 90 din codul-sursa al imaginii figura
_1.eps, listat n continuare, n fisierul (ASCII) poza.eps. Acestora le ada-
ugam centrarea imaginii, adica instructiunea

100 100 translate

Mai departe, preluam prima linie din codul-sursa al fisierului num_cadra


nul_i_preparat.ps, adica

5 mare -7 mare lineto

pe care o modificam n

5 mare -7 mare moveto


7
Am apelat la date initiale simetrice doar pentru aspectul vizual.

7
si o inseram n codul din poza.eps.
Apoi, introducem tot codul-sursa al fisierului num_cadranul_i_prepara
t.ps, urmat de comanda stroke, vezi linia 106. Prima orbita a fost, asadar,
construita.
In continuare, fie inseram alte orbite, fie introducem sagetile triunghi,
urmate de axele de coordonate sistemdeaxe. Sagetile trebuie pozitiona-
te manual, urmand indicatiile de la linia 45 din codul-sursa al imaginii
figura_1.eps.
Incheiem cu comanda showpage. Fisierul poza.eps este gata.

figura_1.eps
1 %! PS - Adobe -3.0 EPSF -3.0
2 %% B o u n d i n g B o x: 14 14 180 180
3 %%% Octavian , 24 sept . 2012
4

5 / mare {10 mul} def


6

7 %-- constructia triunghiului


8 / t r i u n g h i d i c t 11 d i c t def
9 t r i u n g h i d i c t begin
10 / matrice matrix def
11 end
12

13 / triunghi
14 { t r i u n g h i d i c t begin
15 / m i j l o c b a z a x exch def
16 / m i j l o c b a z a y exch def
17 / n u m a r a t o r u n g h i exch def
18 / n u m i t o r u n g h i exch def
19 / l u n g i m e l a t u r a exch def
20

21 / unghiul n u m a r a t o r u n g h i n u m i t o r u n g h i atan def


22 / j u m a t a t e d e l a t u r a l u n g i m e l a t u r a 2 div def
23 / radical 3 s q r t def
24 / i n a l t i m e a radical j u m a t a t e d e l a t u r a mul def
25

26 / m a t r i c e s a l v a t a matrice currentmatrix def


27

28 mijlocbazax mijlocbazay translate


29 unghiul r o t a t e
30

31 0 j u m a t a t e d e l a t u r a neg moveto
32 i n a l t i m e a neg 0 l i n e t o

8
33 0 jumatatedelatura line t o
34 closepa t h
35 gsave
36 .6 set gra y f i l l
37 grestore
38 .8 s e t l i n e w i d t h
39 st roke
40 m a t r i c e s a l v a t a setmatrix
41 end
42 } def
43

44 % la apelul t r i u n g h i u l u i folosim ordinea :


45 % lungimelatura numitorunghi numaratorunghi mijlocbazay

(cont.) m i j l o c b a z a x triunghi

46

47 % - - - c o n s t r u c t i a axelor
48 / axedict 5 d i c t def
49 axedict begin
50 / m a t r i c e a x e matrix def
51 end
52

53 / sistemdeaxe
54 { axedict begin
55 / originex exch def
56 / originey exch def
57 / l u n g i m e a x e exch def
58

59 / m a t r i c e a x e s a l v a t a m a t r i c e a x e currentmatrix def
60

61 / Times - Roman f i n d f o n t 6 s c a l e f o n t s e t f o n t
62 .6 set gra y
63 .5 s e t l i n e w i d t h
64

65 originex originey t r a n s l a t e
66 l u n g i m e a x e neg 0 moveto
67 lungimeaxe 0 line t o
68 0 l u n g i m e a x e neg moveto
69 0 lungimeaxe line t o
70 st roke
71

72 l u n g i m e a x e 2 add 0 moveto
73 ( x ) show
74 0 l u n g i m e a x e 2 add moveto

9
75 ( y ) show
76

77 0 set gra y
78 2 -6 moveto
79 ((0 ,0) ) show
80

81 m a t r i c e a x e s a l v a t a setmatrix
82 end
83 } def
84

85 % la apel folosim ordinea :


86 % l u n g i m e a x e originey originex s i s t e m d e a x e
87

88

89

90 % - - - - i n t r o d u c e r e a datelor - - - - -
91 100 100 t r a n s l a t e
92 5 mare -7 mare moveto
93

94 5 mare -7 mare lineto


95 4.7561469 mare -6.3338623 mare l i n e t o
96 4.5241871 mare -5.7311163 mare l i n e t o
97 4.3035398 mare -5.185729 mare l i n e t o
98

99 [ multe linii ]
100

101 1 . 1 9 7 3 6 0 7e -008 mare -4.0144193e -017 mare l i n e t o


102 1 . 1 3 8 9 6 4 7e -008 mare -3.6323972e -017 mare l i n e t o
103 1 . 0 8 3 4 1 6 8e -008 mare -3.286729e -017 mare l i n e t o
104 1 . 0 3 0 5 7 7 9e -008 mare -2.9739558e -017 mare l i n e t o
105

106 st roke
107 5 mare 7 mare moveto
108

109 5 mare 7 mare l i n e t o


110 4 . 7 5 6 1 4 6 9 mare 6 . 3 3 3 8 6 2 3 mare l i n e t o
111 4 . 5 2 4 1 8 7 1 mare 5 . 7 3 1 1 1 6 3 mare l i n e t o
112 4 . 3 0 3 5 3 9 8 mare 5.185729 mare l i n e t o
113 4 . 0 9 3 6 5 3 7 mare 4 . 6 9 2 2 4 2 1 mare l i n e t o
114 3 . 8 9 4 0 0 3 9 mare 4 . 2 4 5 7 1 6 6 mare l i n e t o
115

116 [ multe linii ]


117

10
118 1 . 1 3 8 9 6 4 7e -008 mare 3 . 6 3 2 3 9 7 2e -017 mare l i n e t o
119 1 . 0 8 3 4 1 6 8e -008 mare 3.286729 e -017 mare l i n e t o
120 1 . 0 3 0 5 7 7 9e -008 mare 2 . 9 7 3 9 5 5 8e -017 mare l i n e t o
121

122 st roke
123 -5 mare -7 mare moveto
124

125 -5 mare -7 mare lineto


126 -4.7561469 mare -6.3338623 mare l i n e t o
127 -4.5241871 mare -5.7311163 mare l i n e t o
128 -4.3035398 mare -5.185729 mare l i n e t o
129

130 [ multe linii ]


131

132 -1.1973607e -008 mare -4.0144193e -017 mare l i n e t o


133 -1.1389647e -008 mare -3.6323972e -017 mare l i n e t o
134 -1.0834168e -008 mare -3.286729e -017 mare l i n e t o
135 -1.0305779e -008 mare -2.9739558e -017 mare l i n e t o
136

137 st roke
138 -5 mare 7 mare moveto
139

140 -5 mare 7 mare l i n e t o


141 -4.7561469 mare 6 . 3 3 3 8 6 2 3 mare l i n e t o
142 -4.5241871 mare 5 . 7 3 1 1 1 6 3 mare l i n e t o
143 -4.3035398 mare 5.185729 mare l i n e t o
144

145 [ multe linii ]


146

147 -1.1389647e -008 mare 3 . 6 3 2 3 9 7 2e -017 mare l i n e t o


148 -1.0834168e -008 mare 3.286729 e -017 mare l i n e t o
149 -1.0305779e -008 mare 2 . 9 7 3 9 5 5 8e -017 mare l i n e t o
150

151 st roke
152

153 newpath
154 8 0.4 1 -12 22.5 triunghi
155 newpath
156 8 0.8 1 13 21.5 triunghi
157 newpath
158 8 -0.4 1 -12 -22.5 triunghi
159 newpath
160 8 -0.8 1 13 -21.5 triunghi

11
161

162 newpath
163 40 0 0 s i s t e m d e a x e
164

165 showpage
Pentru constructia n Postscript a sagetilor am urmat indicatiile din [1,
pg. 5153, 143145]. Aceasta carte poate fi descarcata gratuit si de pe site-ul
profesorului B. Casselman [13].

1.2 Preparatorul de grafice


Codul-sursa al programului preparator.exe, compilat n cadrul mediu-
lui de dezvoltare Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate [44], este listat n
continuare.
program.cpp
1 #include < conio .h >
2 #include < stdio .h >
3 #include < iostream >
4 #include < string >
5 #include < ctype .h >
6 #include < cstdlib >
7 #include < fstream >
8

9 i n t main() {
10

11 /* - - - - - -Ce face programul - - - - - -*/


12 std :: cout
13 << " \ n + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + "
14 " \ n ++++ P R E P A R A T O R DE GRAFICE ++++ "
15 "\n +++++++++++++++++++++++++++++\ n"
16 " \ n P r o g r a m u l prepara datele din "
17 " \ n f i s i e r u l \" nume . txt \" pentru "
18 " \ n v i z u a l i z a r e a cu \" gsview \". "
19 " \ nAstfel , se i n s e r e a z a i n s t r u c t i u n i l e : "
20 " \ n \t - -\" mare \" , adica "
21 " \ n \ t \"/ mare {10 mul } def \" "
22 " \ n \ t in P o s t s c r i p t; "
23 " \ n \t - -\" lineto \". "
24 " \ n \ nTastati o Litera pentru a continua : "
25 << std :: endl ;
26 get ch () ;
27 system ( " cls " ) ;

12
28

29 /* - - - - - - Disclaimer - - - - - -*/
30 std :: cout
31 << " \ n + + + + + + + + + + + + + + + + + + "
32 " \ n ++++ D I S C L A I M E R ++++ "
33 "\n ++++++++++++++++++\n"
34 " \ n F i s i e r u l care trebuie m a n i p u l a t: "
35 " \ n \t - - va avea extensie [ NUME . EXTENSIE ]; "
36 " \ n \t - - va fi corect formatat , adica "
37 " \ n \ t toate liniile sale sunt de forma : "
38 "\n\t ============================ "
39 " \ n \ t timpul x y u n _ s p a t i u _ l i b e r "
40 "\n\t ============================ "
41 " \ n \ t unde \" timpul \" , \" x \" si \" y \" "
42 " \ n \ t sunt numere reale din i n t e r v a l u l"
43 " \ n \ t [ -50 ,50]. "
44 " \ nAltfel , r e z u l t a t u l este ARBITRAR . "
45 " \ n \ nTastati o Litera pentru a derula o p e r a t i u n i: "
46 << std :: endl ;
47 get ch () ;
48 system ( " cls " ) ;
49

50 std :: cout
51 << " \ n I n t r o d u c e t i numele f i s i e r u l u i"
52 " ( fara extensie ) : "
53 << std :: endl ;
54 std :: s t r i n g nume , n u m e _ p r e p a r a t ;
55 g e t l i n e ( std :: cin , nume ) ;
56 n u m e _ p r e p a r a t = nume + " _ p r e p a r a t. ps " ;
57 nume += " . txt " ;
58 std :: cout
59 << " \ nVa i n t e r e s e a z a fisierul [ "
60 << nume
61 << " ].\ n "
62 " \ nTastati : D ca sa continuam ,\ n "
63 " Altceva ca sa iesim "
64 " din program . "
65 << std :: endl ;
66 i n t raspuns = std :: c i n . get () ;
67 i f ( tolower( raspuns ) != i n t ( d ) ) {
68 e x i t (EXIT SUCCESS) ;
69 }
70

13
71 std :: i f s t r e a m fisier ( nume . c s t r () ) ;
72 i f (! fisier ) {
73 std :: cout
74 << " \ nPar a fi probleme "
75 " cu fisierul m e n t i o n a t ... "
76 " \ nTastati o Litera ca "
77 " sa iesim din program . "
78 << std :: endl ;
79 get ch () ;
80 e x i t (EXIT FAILURE) ;
81 }
82

83 std :: ofstream f i s i e r _ p r e p a r a t (
84 n u m e _ p r e p a r a t . c s t r ()
85 );
86 i f (! f i s i e r _ p r e p a r a t ) {
87 std :: cout
88 << " \ nPar a fi probleme "
89 " cu c o n s t r u c t i a f i s i e r u l u i ... "
90 " \ nTastati o Litera ca sa "
91 " iesim din program . "
92 << std :: endl ;
93 get ch () ;
94 e x i t (EXIT FAILURE) ;
95 }
96

97 char s i m b o l u l _ s p a t i u = ,
98 rulaj = a ;
99 int contorul_spatiu = 0,
100 n u m a r u l _ d e _ r a n d u r i = 0;
101 /* ---
102 Optiuni pentru " c o n t o r u l _ s p a t i u ":
103 -- contorul = 0 , ignoram c a r a c t e r u l
104 -- contorul = 1 , adaugam c a r a c t e r u l
105 -- contorul = 2 , trebuie adaugat sirul " mare "
106 -- contorul = 3 , trebuie adaugat sirul " mare lineto "
107 --- */
108

109 while (! fisier . e o f () || ! f i s i e r _ p r e p a r a t ) {


110 rulaj = fisier . get () ;
111 switch ( rulaj ) {
112 ca se : { c o n t o r u l _ s p a t i u ++; break ;}
113 ca se \ r :

14
114 ca se \ n : break ;
115 d e f a u l t : { i f ( c o n t o r u l _ s p a t i u != 0)
116 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( rulaj ) ;
117 }
118 }
119 i f ( rulaj == s i m b o l u l _ s p a t i u ) {
120 i f ( c o n t o r u l _ s p a t i u == 2) { // suntem intre x si y ...
121 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( ) ;
122 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( m ) ;
123 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( a ) ;
124 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( r ) ;
125 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( e ) ;
126 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( ) ;
127 }
128 i f ( c o n t o r u l _ s p a t i u == 3) { // am trecut de y ...
129 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( ) ;
130 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( m ) ;
131 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( a ) ;
132 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( r ) ;
133 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( e ) ;
134 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( ) ;
135 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( l ) ;
136 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( i ) ;
137 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( n ) ;
138 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( e ) ;
139 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( t ) ;
140 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( o ) ;
141 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( \ r ) ;
142 f i s i e r _ p r e p a r a t . put( \ n ) ;
143 c o n t o r u l _ s p a t i u = 0;
144 n u m a r u l _ d e _ r a n d u r i ++;
145 }
146 }
147 }
148

149 f i s i e r _ p r e p a r a t . c l o s e () ;
150 fisier . c l o s e () ;
151

152 std :: cout


153 << " \ nAm procesat [ "
154 << n u m a r u l _ d e _ r a n d u r i
155 << " ] randuri . "
156 " \ nTastati o Litera ca sa "

15
157 " incheiem p r o g r a m u l. "
158 << std :: endl ;
159 get ch () ;
160 return 0;
161 }

1.3 Obtinerea ilustratiei


A mai ramas sa inseram imaginea din Figura 1 ntr-un fisier *.tex. In
acest scop, utilizam instructiunea \includegraphics din pachetul graphicx
[19, p. 28 si urm.].
introducerea_figurii.tex
1 \ documentclass [ a4paper ,12 pt ]{ article }
2 \ usepackage{ amsfonts , amssymb }
3 \ usepackage{ graphicx , xcolor }
4

5 \ begin { document }
6

7 \ t i t l e { Ilustra \ c { t } ii \ dots }
8

9 \ author {\ t e x t t t { pictor } Ion Tapi \ c { t } escu }


10

11 \ date {}
12 \ ma ket it le
13 \ t h i s p a g e s t y l e { empty }
14

15 \ begin { center }
16 \ i n c l u d e g r a p h i c s [ width =9 cm , height =8 cm ]{ C :/ Octavian /
(cont.) D e _ p e _ S e a g a t e / Eseuri / S i s t e m e D i n a m i c e _ 1 _ 2 0 1 2 /

(cont.) figura_1 . eps }

17 \end{ center }
18

19 \end{ document }
Pentru a procesa8 rapid fisierul anterior, folosim fisierul de comenzi pre-
zentat mai jos. Acesta poate fi salvat pe Desktop si lansat n executie prin-
tr-un dublu click.
procesarea_fisierului.bat
1 @echo o f f
8
Presupunem c a a fost deja instalata n calculator una dintre versiunile programului
Adobe Reader, aici X. In caz contrar, vezi [51].

16
2 s e t program1 = c :\ texlive \2011\ bin \ win32 \ latex . exe
3 s e t program2 = c :\ texlive \2011\ bin \ win32 \ dvips . exe
4 s e t program3 = c :\ texlive \2011\ bin \ win32 \ ps2pdf . exe
5 :: se modifica in functie de v e r s i u n e a reader - ului
6 s e t program4 = " C :\ program files \ adobe \ reader 10.0\ reader
(cont.) \ acrord32 . exe "

8 :: se i n t r o d u c e calea catre fisierul de procesat


9 s e t cale2 = c :\ octavian \ d e _ p e _ s e a g a t e \ eseuri \
(cont.) s i s t e m e d i n a m i c e _ 1 _ 2 0 1 2

10 :: numele f i s i e r u l u i de procesat
11 s e t nume = i n t r o d u c e r e a _ f i g u r i i
12

13 s e t fisier =% cale2 %\% nume %. tex


14 s e t fisier2 =% cale2 %\% nume %. dvi
15 s e t fisier3 =% cale2 %\% nume %. ps
16 s e t fisier4 =% cale2 %\% nume %. pdf
17 chdir % cale2 %
18

19 :: cele trei c o m p i l a r i LaTeX standard


20 % program1 % % fisier %
21 % program1 % % fisier %
22 % program1 % % fisier %
23

24 :: de la dvi la ps
25 % program2 % % fisier2 %
26

27 :: de la ps la pdf
28 % program3 % % fisier3 %
29 :: citirea pdf - ului
30 % program4 % % fisier4 %
31 c a l l cmd

2 Clasificarea sistemelor liniare plane


Revenind la (2), ne intereseaza constructia planului fazelor pentru sistemele
diferentiale de forma
. 
x x
. =A , t R, (3)
y y
unde A M2 (R).
In acest scop, apelam la o suita de schimbari de variabile.

17
2.1 Utilizarea matricelor superior-triunghiulare
Fie matricea A Mn (R), unde n 2. Atunci, afirmam ca exista matricea
inversabila T Mn (C) cu proprietatea ca

1 b12 . . . . . . . b1n
0 2 b23 . . . b2n
T 1 AT = ... .. . . .. ,

.. (4)
. .

. .

0 0 . . . n1 bn1n
0 . . . . . 0 n

unde (i )1in sunt valorile proprii ale matricei A nu neaparat distincte


iar bjk C pentru orice j < k n {1, . . . , n}.
Pentru a proba acest fapt, urmam demonstratia din [6, p. 21 si urm.],
bazata pe inductie matematica n raport cu n.
Luand n = 2, introducem matricele
   
a b c1 t1 1
A= , T = , T =
c d c2 t2

astfel ncat
   
c1 c 1 0
A = 1 1 , T 1
T = I2 = .
c2 c2 0 1

In particular, au loc relatiile


 
ac1 + bc2 = 1 c1 , c1 + c2 = 1,
cc1 + dc2 = 1 c2 , c1 + c2 = 0.

Folosind asociativatea produselor de matrice, deducem egalitatile


 
1 1 1 (c1 + c2 ) . . .
T AT = T (AT ) =
1 (c1 + c2 ) . . .
 
1 b12
= , bij C. (5)
0 b22

Valorile proprii9 ale matricei A verifica ecuatia algebrica |A I2 | = 0,


cf. [58, p. 24]. Una dintre solutiile acestei ecuatii a fost deja introdusa n
discutie, si anume 1 . Plecand de la identitatea

|A I2 | = |T 1 (A I2 )T | = |T 1AT I2 |, C,
9
In limba englez
a, eigenvalues.

18
stabilim ca matricele T 1 AT si A au aceleasi valori proprii.
Pe de alta parte, forma speciala a matricei (5) ne permite sa concluzionam
ca matricea T 1 AT are valorile proprii 1 si b22 . Asadar, b22 = 2 (a doua
valoare proprie a matricei A), ceea ce probeaza afirmatia anterioara n cazul
n = 2.
Presupunand afirmatia adevarata pentru n = k, abordam cazul n = k+1.
Mai precis, fie c1 Ck+1 un vector propriu coloana asociat valorii
proprii 1 a matricei A Mk+1(R). Acest vector poate fi completat cu k
coloane a2 , . . . , ak+1 (k + 1)dimensionale pana la o baza a spatiului liniar
complex10 Ck+1 .
Matricea11 T = (c1 , a2 , . . . , ak+1 ) verifica relatia

1 b12 . . . b1k+1 1 b12 . . . b1k+1

0
0 b22 . . . b2k+1

1
(T ) AT = = ,
. . . . . . . . . . . . . . . . ...

Bk
0 bk+12 . . . bk+1k+1 0

unde Bk Mk (C). Ca si anterior, matricea Bk are drept valori proprii


numerele (i )2ik+1 celelalte valori proprii ale matricei A .
T inand seama de ipoteza de inductie, obtinem matricea nesingulara Tk
cu proprietatea ca

2 d12 . . . . . d1k
0 3 d23 . . . d2k
.. . .

1
Tk Bk Tk = . . . . . . . Mk (C). (6)
. .

. .
0 0 . . . k dk1k
0 . . . . . . 0 k+1

Apoi, introducem matricea1 0 ... 0 1 0 ... 0
0 0
1
Tk+1 = .. , Tk+1 = ..

1

. Tk . Tk
0 0

pentru care avem, evident, det Tk+1 = det Tk 6= 0.


10
Acesta este complexificarea spatiului liniar real Rk+1 , vezi [3, p. 144]. In particular,
daca {e1 , . . . , es } este o baz a a spatiului liniar Rs peste corpul R , atunci {e1 + i
0Rs , . . . , es + i 0Rs } este o baza a spatiului liniar Cs peste corpul C .
11
Fiind matrice de schimbare de baza n Ck+1 , este, evident, nesingular a.

19
Fie T = T Tk+1 . Atunci,

1 b12 . . . b1k+1
0
T 1 AT = Tk+1
1
(T )1 AT Tk+1 1

= Tk+1 .. Tk+1

. Bk
0

1 . . . . . . . . .
0
= .. . (7)

. Tk1 Bk Tk
0

Concluzia rezulta combinand (6), (7). Afirmatia a fost probata.


Rezultatul din expresia (4) poate fi rafinat. Mai precis, afirmam ca fiind
dat > 0, elementele (bij )1i<jn pot fi alese astfel ncat |bij | pentru
orice i, j, [6, p. 24], [3, p. 174]. Intr-adevar, sa notam cu T 0 , respectiv b0ij
marimile T , respectiv bij din asertiunea anterioara. Existenta lor este deja
dovedita.
Pentru 0 (0, 1) dat, fie matricea
1
0 . . . . 0

0 0 . . . . 0
0 20 0 . . . 0 00 1 0 . . . 0
1 20
E= . . . . . . . . . . . . . , E = .

. . . . . . . . . . . . .
0 . . . . 0 n0 0 . . . . 0 1n
0

Atunci, avem

(T 0 E)1 A(T 0 E) = E 1 (T 0 )1 AT 0 E


1 0 b012 20 . . . . ....... b01n n0
0 2 20 b023 30 ... b02n n0

= E 1 ... .. ..

.. ..
. .

. .
n1 0n1 0 n

0 0 ... bn1n 0
0 ........ 0 n n0

1 b012 0 . . . . . . . . b01n 0n1
0 2 b023 0 . . . b02n 0n2
= ... .. .. .

.. ..
. .

. .
0

0 0 . . . n1 bn1n 0
0 ........ 0 n

Pentru a proba cea de-a doua asertiune este suficient sa alegem 0 astfel

20
ncat
 
0 1 + max |b0ij | < , (8)
1i<jn

respectiv sa luam T = T 0 E si bij = b0ij 0ji pentru orice i, j.


Putem n acest moment prezenta un rezultat general de comportament
asimptotic al solutiilor sistemelor diferentiale ndimensionale. El se bazeaza
pe cercetari ntreprinse de H. Poincare, A. Liapunov si O. Perron [9, p. 23]:
Fie A Mn (R), unde n 2, si functia continua f : Rn Rn pentru care12

kf (x)k
f (0) = 0, lim = 0. (9)
x0 kxk

Atunci, (i) daca partile reale ale valorilor proprii ale matricei A sunt nega-
tive, exista o vecinatate marginita V a originii 0Rn cu proprietatea ca toate
solutiile x = x(t) ale sistemului diferential
.
x = Ax + f (x), (10)

pentru care x(0) = x0 V sunt definite n [0, +) si satisfac estimarea


lim x(t) = 0. (ii) daca cel putin una dintre valorile proprii are partea reala
t+
pozitiva, atunci exista > 0 cu proprietatea ca pentru orice > 0 si orice
t 0 exista x0 Rn , cu kx0 k < , astfel ca sistemul (10) sa admita cel
putin o solutie x = x(t), cu x(t ) = x0 , care fie nu este definita pe toata
semiaxa [t , +), fie satisface inegalitatea kx(t)k pentru cel putin un
t t .
Pentru a proba afirmatiile anterioare, urmam demonstratia din [6, pg.
8182, 89].
Fie = max (Re k ) < 0 cazul (i) . T inand seama de (9), remarcam
1kn
ca, pentru orice 1 > 0, exista 2 > 0 astfel ncat kf (x)k 1 kxk oricare
ar fi x Rn cu kxk 2 . Fixam numerele , 1 > 0 suficient de mici ca sa
avem inegalitatea13

2 = + 1 kT 1 kkT k + < 0, (11)s x1
n
12 ..
|2 ,
P
Folosim norma euclidiana kxk = kxk2 = |xj unde x = . .
j=1
xn
13 kMxk
Vom utiliza norma operatorial a a matricei M Mm,n (C), kM k = sup kxk .
kxk1
Aceasta ndeplineste conditia kM N k kM k kN k pentru orice M Mm,n (C),
N Mn,p (C), unde m, n, p 1.

21
unde > 0. Numarul estimeaza marimea cantitatilor bij din (4), adica
|bij | . De asemeni, via (8), cantitatile kT 1 k, kT k depind de 0 , deci si de
.
Teorema lui Peano [2, p. 98] ne asigura ca, fiind dat x0 Rn , exista o
solutie x(t) a sistemului (10) definita pe un mic interval I la dreapta lui 0
astfel ncat x(0) = x0 . Facem schimbarea de variabile x = T y, unde y = y(t),
t I, care ne conduce la sistemul diferential
.
y = T 1 AT y + T 1 f (T y)

1 b12 . . . . . . . b1n
0 2 b23 . . . b2n y1 F1 (y)
= ... .. . . .. .. ..

.. . + . , (12)
. .

. .
0 0 . . . n1 bn1n yn Fn (y)
0 . . . . . 0 n

unde functiile Fi : Rn C sunt continue. In plus, daca kyk 2 = 2


kT k
,

F1
..
atunci F = .
Fn

|Fi (y)| kF (y)k


kT 1 k kf (T y)k kT 1k 1 kT yk
1 kT 1 kkT k kyk = 1 kyk, (13)
|Fi (y)|
deci lim kyk
= 0, unde i 1, n.
y0

22

y1
..
Prin conjugare complexa14 y = . ,
yn
d dyk dyk
|yk |2 = yk

+ yk
dt dt dt !
X
= y k k y k + bkj yj + Fk (y)
j>k
!
X
+ yk k y k + bkj yj + Fk (y)
j>k
X 
= 2 (Re k ) |yk |2 + 2 Re (bkj yj yk ) + 2 Re yk Fk (y)
j>k
X
2
2 (Re k ) |yk | + 2 |bkj yj yk | + 2|yk Fk (y)|
j>k
v
u Xn
2
u
2|yk | + 2|yk | 2
t |yj |2 + 2|yk | |Fk (y)|
j=k+1
v
u n
uX
2
2|yk | + 2 2|yk |t |yj |2 + 2|yk | kF (y)k
j=1

= 2|yk |2 + 2 2|yk | kyk + 2|yk | kF (y)k,
unde k 1, n. De aici, prin sumare, ajungem la
v v
u n u n
d 2
 2
u X u X
kyk 2kyk + 2 2 t2 |yk |2 kyk + 2t2 |yk |2 kF (y)k
dt
k=1 k=1

4 (kyk + kyk + kF (y)k) kyk. (14)


Fie acum y0 Rn , cu ky0 k < 2 . Data fiind continuitatea solutiei y = y(t)
care porneste din y0 = T 1 x0 , remarcam ca aceasta ndeplineste conditia
ky(t)k < 2 pe un mic interval notat tot I la dreapta lui 0. Via (11),
(14), (13), avem
d
ky(t)k2 4( + + 1 ) ky(t)k2

dt
= 4 2 ky(t)k2, t I,
 n
2 n
14
a2s , unde as [0, +), s 1, n.
P P
Reamintesc inegalitatea as 2
s=1 s=1

23
respectiv, prin integrare,
2
ky(t)k ky0 ke2 t ky0 k, t I. (15)

Teorema de extensie (explozie n timp finit) [25, p. 14, Corollary 3.2]


implica, data fiind marginirea solutiei y din (15), faptul ca aceasta exista n
[0, +). In particular, daca x0 Rn ndeplineste restrictia kx0 k 3 =
2
kT 1 kkT k
= kT1
2
k
, atunci solutia x = T y a sistemului (10) exista n [0, +).
Mai mult, daca trecem la limita n prima dintre inegalitatile (15), obtinem
ca lim y(t) = lim x(t) = 0. Asadar, vecinatatea V poate fi bila deschisa
t+ t+
(a spatiului liniar normat Rn ) centrata n 0Rn si de raza 3 .
Pentru partea (ii) a demonstratiei, sa presupunem ca Re 1 Re 2
Re k > 0 Re k+1 Re n .
Inegalitatea (11) se rescrie ca
 
2 = 2n 2 + 1 kT 1 kkT k > 0, (16)

unde > 0 si = min Re s = Re k > 0.


1sk
Pe baza lui (16), introducem numarul c cu proprietatea ca
 2 + 2
n 2 + 1 kT 1 kkT k = <c< . (17)
2 2
Ca si anterior, pentru orice s 1, n,
d 2
 2
X 
|ys | = 2 (Re s ) |ys | + 2 Re (bsj yj ys ) + 2 Re ys Fs (y)
dt j>s
X
2 (Re s ) |ys |2 2|bsj | |yj | |ys| 2|ys | |Fs(y)|
j>s
X
2
2 (Re s ) |ys | 2kyk |yj | 2kykkF (y)k
j>s
2

2 (Re s ) |ys | 2kyk 2kyk 2kykkF (y)k,

respectiv
d
|ys |2 2 (Re s ) |ys |2 + 2kyk 2kyk + 2kykkF (y)k,

dt

24
de unde15
d
|y1 |2 + + |yk |2 |yk+1 |2 |yn |2

dt
X k 
2 (Re j )|yj | 2k 2 + 1 kT kkT k kyk2
2 1

j=1
" n
#
X 
2 (Re j )|yj |2 + 2(n k) 2 + 1 kT 1 kkT k kyk2
j=k+1
k
X 
2 |yj | 2n 2 + 1 kT kkT k kyk2
2 1

j=1
k
X
= 2 |yj |2 ( 2 )kyk2
j=1
" k n
#
+ 2 X 2 2 X
=2 |yj | |yj |2
2 j=1
2
j=k+1
2 2
|yk+1|2 |yn |2 .

2c |y1| + + |yk |
Am folosit estimarea (17).
Asadar, pentru y0 Rn cu ky0k < 2 , data fiind continuitatea solutiei y =
y(t) care porneste din y0 = T 1 x0 , aceasta va ndeplini conditia ky(t)k <
2 pe un mic interval I situat la dreapta lui 0. Aici au loc inegalitatile
Y 2cY,
respectiv pentru t0 = 0
Y (t) Y (t0 )e2c(tt0 ) , (18)
k n
|yk |2 |yk |2 .
P P
unde Y =
j=1 j=k+1
Fiind date (0, 3 ), unde 3 = kT12
k
, si x0 Rn cu kx0 k < , solutia
x = T y a sistemului (10) fie va exploda n timp finit fie va satisface (18)
pe fiecare subinterval al lui [0, +) n care ky(t)k < 2 . Aceasta pentru
ca nimic nu mpiedica la acest nivel de generalitate solutia (definita
n [0, +)) y a sistemului (12) sa paraseasca, respectiv sa revina n bila
deschisa centrata n 0Rn de raza 2 . Pentru a proba (18) pe subintervale
care nu ncep n 0, folosim invarianta la translatii (temporale) a sistemelor
diferentiale autonome [2, p. 122].
15
a Re j 0 pentru orice j k + 1, n.
Reamintesc c

25
Daca pe [t , t1 ), unde 0 t t1 +, are loc (18) si impunem ca
Y0 = Y (t ) > 0, atunci
kT 1 k kx(t)k ky(t)k Y (t) Y0 e2c(tt ) , t [t , t1 ). (19)
Pentru a ncheia demonstratia teoremei, presupunem ca, prin absurd,
pentru orice > 0 exista (0, 3) si t 0 astfel ncat daca kx(t )k <
atunci kx(t)k < n [t , +). Insa, luand t1 = + n (19) si trecand la
limita, ajungem la o contradictie: lim kx(t)k = +.
t+
Am vazut deja, la sistemul diferential (1), comportamentul descris n
partea (i) a teoremei de la pagina 21. Atractia exercitata de 0R2 asupra
particulelorsolutii16 este ilustrata n Figura 1. Un exemplu celebru (R.
Vinograd, 1957, vezi [14, p. 80]), arata cat de diferite pot fi curbele din
planul fazelor n cazul sistemelor neliniare. Mai precis, fiind dat sistemul
. 2
x (y x) + y 5

x 1
. = 2 , (20)
y (x + y 2 ) [1 + (x2 + y 2)2 ] y 2(y 2x)
solutia care pleaca din (x0 , y0 ), unde x0 = 5.5, y0 = 0.5, produce curba din
Figura 4.
Folosim scriptul WINPP de mai jos.
vinograd.ode
1 dx / dt = (( x * x ) *( y - x ) + y * y * y * y * y ) /(( x * x + y * y ) *(1+( x * x + y * y )
(cont.) *( x * x + y * y ) ) )

2 dy / dt = (( y * y ) *( y -2* x ) ) /(( x * x + y * y ) *(1+( x * x + y * y ) *( x * x + y *


(cont.) y ) ) )

3 @axes=2 ,xp=x ,yp=y , xlo = -10 , ylo = -10 , xhi =10 , yhi =10 , t0 =0 ,
(cont.) t ra ns =0 , dt =1 , t o t a l =80000 , bounds=10000

4 x (0) = -5.5
5 y (0) =0.5
6 done
Chiar daca n cazul de fata este o chestiune de gust putem scrie fie y^5
fie y*y*y*y*y , se merita reamintit faptul ca organizarea expresiei de ite-
rat/integrat poate influenta viteza de lucru/consumul de spatiu n memorie,
cf. discutiilor din [26].

2.2 Reparametrizarea traiectoriilor: modificarea


timpului t
Plecam de la urmatorul calcul (formal). Fiind data ecuatia diferentiala
..
y = f (y), (21)
16
Pentru analogia miscare mecanic
a evolutie n planul fazelor, vezi [3, p. 98].

26
R
unde f : R R este continua, consideram functia F = F (y) f (y)dy
o antiderivata a lui f .
Ecuatia devine
h . i .. .
2
(y) = 2 yy
.
= 2f (y) y = [2F (y)] ,

de unde, prin integrare, ajungem la


. p
y = c + 2F (y), c R. (22)

x
(0,0)

Figura 4

Fixand semnul din fata membrului drept functiile continue au pro-


prietatea valorii intermediare (G. Darboux) , din expresia (22) obtinem o
ecuatie cu variabile separabile [2, p. 69]. Daca alegem convenabil primitiva
F adica, luam c = 0 , solutia ecuatiei diferentiale (21) se scrie ca
y(t)
du
Z
t= p . (23)
2F (u)

Acest calcul, frecvent n cursurile elementare de ecuatii diferentiale si fi-


zica matematica, ne obisnuieste cu ideea ca variabila t din ecuatia (21) poate
fi imaginata ca o functie de solutia ecuatiei.

27
Formalizam aici discutia anterioara, urmand prezentarea din [14, p. 16 si
urm.]. Astfel, introducem ecuatia diferentiala

dx
= g(x)f (x), (24)
ds
unde functiile g : R (0, +) si f : R R sunt netede (cel putin C 1 ).
Fiind local Lipschitziene, asemenea functii fac ca problema Cauchy asociata
ecuatiei (24) sa aiba solutie unica [2, pg. 91, 95].
Justificarea formulei (23) este data de urmatoarea afirmatie. Daca fixam
t0 , x0 R si = (t) este solutia ecuatiei
.
x = f (x), (25)

cu (t0 ) = x0 , definita pe un mic interval I centrat n t0 , atunci: (i) functia


X : I R cu formula
Z t
du
X(t) = , t I,
t0 g((u))

este injectiva; (ii) daca Y : X(I) I este inversa aplicatiei X, functia


: X(I) R cu formula (s) = (Y (s)) verifica ecuatia (24) si conditia
(0) = x0 .
.
Intr-adevar, pentru partea (i), observam ca X (t) = 1
> 0, deci
g((t))
aplicatia t 7 X(t) este crescatoare. La (ii), expresia functiei este echiva-
lenta cu (X(t)) = (t). De unde, aplicand regula de derivare a functiilor
compuse, deducem ca

d dX .
(t) = (t) = f ((t)),
ds s=X(t) dt

respectiv
d
(X(t)) = g((t)) f ((t)) = g((X(t)))f ((X(t))),
ds
adica (24). Afirmatia a fost probata.
Ceea ce face rezultatul precedent este sa reparametrizeze 17 curbele in-
tegrale ale ecuatiei (25): practic, particulele-solutii ale ecuatiilor (25), (24)
descriu aceleasi curbe, nsa evolueaza cu viteze [2, p. 6], [3, p. 18], diferite.
17
Insist asupra faptului c
a reparametrizarea se realizeaz
a per curb
a depinde de datele
Cauchy si nu per familie de curbe [56, pg. 30, 31].

28
Putem, evident, generaliza tehnica reparametrizarii, impunand ca x = x :
I Rn si f = f : Rn Rn , unde n 1. Un exemplu utilizat n geometria
diferentiala [34, p. 180] priveste sistemul
. x
x = g(x)f(x) = p ,
1 + kxk2
vezi [14, p. 19].

2.3 Modificarea coordonatelor spatiale


In subsectiunea anterioara am investigat ideea de a modifica modul de
masurare a timpului matematic [2, p. 31] t, ceea ce ne va permite sa
parcurgem o curba simpla regulara [42, p. 1] ntr-o infinitate de momente,
indiferent de lungimea efectiva a acesteia.
Alta idee priveste distorsionarea spatiului fizic (rotatii, scalari pe direc-
tii date) n care se manifesta sistemul dinamic, vezi [3, p. 159]. Mai precis,
fie sistemele diferentiale
.   .  
y1 0 2 y1 x1 0 3 x1
. = , . = 2 . (26)
y2 1 0 y2 x2 3 0 x2
Legatura dintre matricele lor este data de relatia
 
0 3
= B
23 0
1  
2
0 0 2 2 0
=
0 31 1 0 0 3
= C 1 AC, C M2 (R),
unde matricea C este, evident, nesingulara. Aici, matricea C expandeaza cu
factorii 2, 3 directiile de coordonate (carteziene) ale spatiului fizic18 (SF):
  
y1 x1
=C .
y2 x2
In Figurile 5, 6 sunt reprezentate traiectoriile19 sistemelor diferentiale de
    
x1 (0) 1 y1 (0) 1
matrice A, respectiv B care pleaca din = , =C =
 x2 (0) 1 y2 (0) 1
2
.
3
18
S
i p
astreaz
a orientarea SF [39, p. 9] daca det T > 0 [47, p. 25].
19
Pentru scripturile WINPP: t0=0,trans=0,dt=0.05,total=20,bounds=8.5

29
y

x
(0,0)

Figura 5

x
(0,0)

Figura 6
Astfel de distorsiuni nu influenteaza alura generala a traiectoriilor n pla-
nul fazelor. Sistemele diferentiale din (26) sunt considerate echivalente to-
pologic 20 [3, p. 170] si spunem ca asemenea transformari pastreaza schele-
20
a, topologically equivalent [17, p. 8]. In cazul exemplului (26), sistemele
In limba englez
sunt chiar conjugate topologic [3, p. 168, Teorema].

30
tul separatoarelor 21 . Pentru a-l vedea, utilizati optiunea Phaseplane/Flow a
programului WINPP. Prin separatoare ntelegem curbele care despart zonele
cu dinamica diferita din planul fazelor [3, p. 103].

2.4 Sisteme plane n forma canonica


Schimbarea de variabile x = T y, unde T M2 (C) este nesingulara, pe
care am folosit-o n demonstratia teoremei de comportament asimptotic de
la pagina 21, implica faptul ca sistemele diferentiale
.  .   
x1 x1 y1 y1 y
. =A , .
1
= T AT =B 1
x2 x2 y2 y2 y2

descriu curbe de acelasi fel si cu aceeasi orientare [2, p. 7] n planul fazelor,


ceea ce difera fiind curbura vezi, d.ex., [42, p. 7] . Folosind forma
canonica Jordan a matricei A, vezi [47, p. 39 si urm.], [56, p. 44, Theorem
1], putem determina o matrice T M2 (R) astfel ncat B sa aiba una din
formele:
   
, 0 1 a,b a b
B1 = , B2 = , B3 = ,
0 0 b a

unde , , a, b R.
Urmam discutia din [47, pg. 2026]. Astfel, n Figurile 1, 712 sunt re-
prezentate solutii ale sistemelor diferentiale date de B11,2 , respectiv B11,2 ,
B22 , B31,2 , B30,2 , B31,2 , B11,1 .
Originea 0R2 din Figurile 1, 8, 12 desemneaza un nod stabil 22 . In Figura 7
avem un punct-sa 23 . Figurile 9, 11 ilustreaza un focar stabil 24 . In sfarsit, ori-
ginea planului din Figura 10 constituie un centru 25 . Generic, putem considera
originea 0R2 din Figurile 1, 8, 9, 11, 12 drept o scurgere ori chiuveta 26 .
Dupa H. Poincare [56, pg. 4042], nodul din Figura 1 este 2tangent, cel
din Figura 8 este 1tangent iar cel din Figura 12 un nod stelar.
21
In limba engleza, completed separatrix skeleton [17, p. 35].
22
In limba engleza, stable node.
23
In limba engleza, saddle (point).
24
In limba engleza, stable focus.
25
In limba engleza, center.
26
In limba engleza, sink, cf. [2, pg. 167, 172]. Aici, toate valorile proprii ale matricei
B au partea real a negativ a. Daca exista numai valori proprii cu partea reala pozitiv
a,
originea 0R2 este o sursa. In limba engleza, source [47, p. 56].

31
y

x
(0,0)

Figura 7

x
(0,0)

Figura 8

32
y

x
(0,0)

Figura 9

x
(0,0)

Figura 10

33
y

x
(0,0)

Figura 11

x
(0,0)

Figura 12
Clasificarea originii 0R2 pe baza ecuatiei caracteristice

|A I2 | = 2 Trace(A) + det A
= 0,

cu radacinile i = 21 (Trace(A) D), unde D = [Trace(A)]2 4 det A,
i {1, 2}, este ilustrata n Figura 13. Vezi [2, p. 171].

34
det D=0

Focare Focare

Centre
Noduri Noduri

Trace
Puncte-sa
,

Figura 13

2.5 Echivalente
Teorema Poincare-Liapunov-Perron ne ofera prilejul unei digresiuni geo-


metrice. Fiind dat sistemul (3), introducem aplicatia X : R2 I R cu
formula
+
X tq

At

X ( x , t) = e x = Aq

x, t I.
q=0
q!
 
x0
Aici,

x = R2 iar I R este un interval deschis centrat n 0.
y0 

Evident, familia X (, t) formeaza un grup uni-parametric de trans-
tI
formari liniare ale spatiului euclidian R2 , cf. [3, p. 126, Teorema], [41, p.
2]:
eAt eAs

x = eA(t+s)

x, t , s , t + s I.
Ne intereseaza ce se ntampla cu orbitele grupului [41, p. 13] atunci candasupra spatiului actioneaza difeomorfismul f : R2 R2 , unde f ( x) =
1

T x si matricea T M2 (R) este nesingulara.
Mai ntai, sa observam ca sistemului de ecuatii (12), rezultat n urma
acestei actiuni, adica
d
y
= T 1 AT y, (27)
dt
35


i corespunde grupul uni-parametric Y (, t) dat de aplicatia [2, p.
tI
155]


Y ( y , t) = eT AT t

y = T 1 eAt T
y , t I,

1
y R2 . (28)


Apoi, cum x 7 X

x = A x este c
ampul vectorial [3, p. 23], [41, p. 6]


asociat sistemului diferential (3), el genereaza orbitele grupului X (, t),


 At

Xx =
e x .
t t=0


In sfarsit, campul vectorial Y corespunzator sistemului (27) este trans-


portul-nainte27 [43, p. 21] al campului X :


Y = f X.
Putem reformula acum, via [41, p. 9, Propozitia 1], cea de-a doua egali-


tate din (28): imaginea prin functia f a punctului curent de pe orbita care


trece prin

x a grupului X (, t) este punctul curent de pe orbita trecand prin


f (

x ) a grupului Y (, t). Spunem despre sistemele diferentiale (3) si (27) ca
sunt conjugate topologic28 .
Alt rezultat cu savoare geometrica legat de sistemul (3) priveste deri-


vata Lie dupa campul X [43, p. 31] a functiei
x 7 k

x k2 , si anume
L


k x k2 = 2( x |A x ) 2 , (29)
X
R
x

cf. [3, p. 174], unde (|)R2 desemneaza produsul scalar euclicidian. Folosind


aceasta estimare, se pot construi homeomorfisme f : R2 R2 care sa trans-
porte traiectoriile particulelor-solutii ntre Figurile 1, 8, 9, 11, 12, eventual
reparametrizandu-le, cf. [3, pg. 170, 178], [2, pg. 183, 184]. Astfel, sistemele
diferentiale n cauza sunt echivalente topologic [53, p. 113].

2.6 Varietatea stabila W s si varietatea instabila W u


ale unui echilibru hiperbolic
Ca si pana acum, presupunem ca exista k 1, n, unde n < +, astfel
ncat valorile proprii ale matricei A din cadrul sistemului diferential (10) sa
ndeplineasca inegalitatile
max Re q < < 0 < < min Re r .
1qk k+1rn

27
In limba englez
a, push-forward.
28
Sau echivalente topologic izocron, cf. [2, pg. 254, 263].

36
In acest context, echilibrul 0Rn se numeste hiperbolic [14, p. 36].
Folosind forma canonica Jordan a matricei A, vezi [47, pg. 39, 40], dedu-
cem existenta matricei nesingulare T Mn (R) pentru care
 
1 B1 0k,nk
T AT = , B1 Mk (R), B2 Mnk (R), (30)
0nk,k B2

iar matricele B1 , B2 au valorile proprii (q )q1,k , respectiv (r )rk+1,n . De


asemeni, exista K > 0 cu proprietatea ca
 tB
ke 1 k Ket , t 0,
(31)
ketB2 k Ket , t 0.

Vezi [2, pg. 163, 164].


Urmam prezentarea din [15, pg. 330335]. Astfel, fie matricele
 tB  
e 1 0k,nk 0k,k 0k,nk
W1 (u) = , W2 (u) = , u R.
0nk,k 0nk,nk 0nk,k etB2

Solutiile sistemului (12) verifica formal relatia generica


Z t
y(t) = (W1 + W2 )(t)x0 + (W1 + W2 )(t s)F (y(s))ds, t R, (32)

conform [38, pg. 98, 99].


Particularizam aceasta expresie, introducand ecuatia integrala
Z t
(t, a) = W1 (t)a + W1 (t s)F ((s, a))ds
0
Z +
W2 (t s)F ((s, a))ds, t 0, (33)
t

unde a = (a1 , , ak , 0, , 0)T Rn .


De asemeni, consideram ca F C 1 (Rn , Rn ) ndeplineste conditiile: F (0)
= 0, Jac 0Rn (F ) = 0 (matricea jacobiana a aplicatiei [43, p. 20]). In particu-
lar, pentru orice 1 > 0 exista 2 > 0 cu proprietatea ca kF (x1 ) F (x2 )k
1 kx1 x2 k si kJac x3 (F )k 1 oricare ar fi xi Rn cu kxi k 2 , i 1, 3.
Afirmam ca ecuatia (33) admite o singura solutie marginita, depinzand
doar de (ai )i1,k si, evident, de variabila t .
Pentru a demonstra asertiunea, fixam (, 0) si K1 K astfel ca
(   
1
2K + 1 1 + 2K 1 1
+ 1
1 < 5K + 1 1 < 1,
(34)
2K1 kak < 2 .

37
De asemeni, marim eventual cantitatea K pentru a avea 2K > 1.
Utilizand tehnica aproximatiilor succesive (E. Cotton, M. Picard), cons-
truim o solutie a ecuatiei integrale. Mai precis,

0 (t, a) = 0,
Z t
m+1 (t, a) = W1 (t)a + W1 (t s)F (m (s, a))ds
0
Z +
W2 (t s)F (m (s, a))ds, m 1.
t

Afirmam ca
kak

km+1 (t, a) m (t, a)k K1 et ,
2m m 0. (35)
km (t, a)k 2K1 et kak,

Aceasta (noua) asertiune va fi probata n continuare folosind inductia mate-


matica n raport cu m.
Asadar, cand m = 1, avem via (31)

k1 (t, a)k = k1 (t, a) 0 (t, a)k


= kW1 (t)ak Ket kak K1 et kak
2K1 et kak.

Presupunand inegalitatile adevarate pentru m = h 1 si tinand seama


de (34), deducem ca

kh+1 (t, a) h (t, a)k


Z t
Ke(ts) 1 kh (s, a) h1 (s, a)kds
0
Z +
+ Ke(ts) 1 kh (s, a) h1 (s, a)kds
t
Z t
K1
h1 kak K1 et e()s ds
2
Z 0+
K1
+ h1 kak K1 et e()s ds
2
 t 
K1 K1 1 1
h1 kak + et
2
 
t kak 1 1
= K1 e 2K + 1
2h
kak
K1 et h ,
2
38
respectiv
h1
X h1
X
kh (t, a)k t
ki+1 (t, a) i (t, a)k K1 e kak 2i
i=0 i=0
t
2K1 e kak.

Ultima afirmatie a fost stabilita.


In consecinta, seria telescopica P [m+1 (, a) m (, a)] converge local
m0
uniform n raport cu variabila t la solutia (, a) a ecuatiei integrale (33). In
plus, pe baza (35),

lim (t, a) = 0. (36)


t+

Structura pe blocuri a matricelor Wi , ne conduce la sistemul de ecuatii


integrale
Rt
(t, a) = eB1 t ak + 0 eB1 (ts) F k ((s, a))ds,
 k
R + t 0. (37)
nk (t, a) = t eB2 (ts) F nk ((s, a))ds,

Aici, (t, a) = (k (t, a), nk (t, a))T Rk Rnk si a = (ak , 0Rnk ) iar F (u)
= (F k (u), F nk (u)) Rk Rnk , unde u Rn .
Solutia = (t, a) pleaca din punctul

(k (0, a), nk (0, a))T (38)


= (a1 , , ak , k+1 (0, ak , 0Rnk ), , n (0, ak , 0Rnk )),
s
k
2
a2i < 2K
P
unde, vezi (34), 1
.
i=0
Am gasit, asadar, o solutie a ecuatiei integrale (33). De asemeni, nicaieri
n demonstratia inductiva nu am folosit faptul ca ultimele n k intrari ale
coloanei a sunt nule. Ele au fost alese astfel pentru ca ecuatia n cauza nu le
vede:
 B t k
e 1a
W1 (t)a = , a Rn , t R.
0Rnk

Fie acum a, b Rn verificand restrictiile (34). Presupunem ca (, a) si


(, b) sunt solutii ale ecuatiei integrale (33) cu proprietatea ca

k(t, a)k 2 , k(t, b)k 2 , t 0.

39
Are loc estimarea

k(t, a) (t, b)k Ket kak bk k


1 et
 
1
+ K1 + sup k(s, a) (s, b)k
s0

Kkak bk k
 
1 1
+ K1 + sup k(s, a) (s, b)k,
s0

de unde, trecand la supremum dupa t [0, +), ajungem la


 
1 1
sup k(t, a) (t, b)k 1 K1 + Kkak bk k,
t0
respectiv

k(, a) (, b)k 2Kkak bk k. (39)

Deci, daca ak = bk , atunci (, a) = (, b). Trebuie remarcat faptul ca


nu am precizat prin ce tehnica sunt construite solutiile marginite!
Unicitatea solutiei marginite, oferita de (39), mpreuna cu expresia punc-
tului sau de plecare (38), stabilesc existenta functiilor i : B R cu formula

i (ak ) = i (0, ak , 0Rnk ), i k + 1, n.

Aici, B este bila deschisa a spatiului euclidian Rk cu centrul n originea spa-


2
tiului si raza 2K 1
. Din (39) rezulta, n plus, ca reamintesc, 2K > 1

|i (ak ) i (bk )| 2Kkak bk k, (40)

deci functiile (i )ik+1,n sunt continue. Asertiunea initiala a fost stabilita.


Mai departe, afirmam ca functiile (i )ik+1,n sunt continuu diferentiabile.
Pentru a proba acest lucru, ncepem cu estimarea

k(t, ak + h) (t, ak )k
sup sup 2K < +.
t0 ak ,ak +h B, h6=0 khk

Apoi, derivam formal ecuatia (33) n raport cu aj , j 1, k. Obtinem ca


Z t

(t, a) = W1 (t) ej + W1 (t s)Jac (s,a)(F ) (s, a)ds
aj 0 aj
Z +

W2 (t s)Jac (s,a) (F ) (s, a)ds,
t aj

40
unde ej = (0, , 1, , 0)T Rn cifra 1 este situata pe pozitia a ja .
inand seama de proprietatile functiei F , avem kJac (s,a) (F )k 1 .
T
Printr-un proces iterativ asemanator celui care a stabilit existenta solutiei
, se arata ca ecuatia integrala liniara
Z t
(t, a) = W1 (t) ej + W1 (t s)Jac (s,a)(F ) (s, a)ds
0
Z +
W2 (t s)Jac (s,a) (F ) (s, a)ds (41)
t

are o singura solutie marginita continua : j = j (t, a).


Fixam j 1, k si h = h ej pentru h R suficient de mic.
Atunci, deducem ca

(t, a + h) (t, a)
j (t, a) (42)
h
Z t Z + 
(ts) (ts)
Ke + Ke
0 t

F ((s, a + h)) F ((s, a))
Jac (s,a) (F )j (s, a) ds
h
Z t Z + 
(ts) (ts)
= Ke + Ke
0 t

(t, a + h) (t, a)
M (s,a,h) (F ) Jac (s,a) (F ) j (s, a) ds
h
Z t Z + 
Ke(ts) + Ke(ts)
 0 t
(s, a + h) (s, a)
kJac (s,a) (F )k j (s, a)
h

(s, a + h) (s, a)
+ kJac (s,a) (F ) M(s,a,h)(F )k ds
h
Z t Z + 
(ts)
Ke + Ke(ts)
 0 t

(s, a + h) (s, a)
1 j (s, a)
h

+kJac (s,a) (F ) M(s,a,h)(F )k 2K ds,

41
unde, plecand de la

Fi ((s, a)) Fi ((s, a + h))


Z 1
= Fi ((s, a + h) + u[(s, a) (s, a + h)]) du
0
| [(s, a) (s, a + h)] )Rn , produs scalar

pentru i 1, n, definim matricea M prin formula

F ((s, a)) F ((s, a + h)) = M(s,a,h)(F ) [(s, a) (s, a + h)]. (43)

Adica,
Z 1
M(s,a,h)(F ) = Jac (s,a+h)+u[(s,a)(s,a+h)](F )du. (44)
0

Formula acestei matrice ne conduce la existenta limitei

lim M(s,a,h)(F ) = Jac (s,a) (F ) (45)


h0

uniform n raport cu s [0, +).


Revenind la (42), obtinem ca

(t, a + h) (t, a)
j (t, a)
h
 
1 1 (s, a + h) (s, a)
K + 1 sup j (s, a)
s0 h
 
1 1
+2K 2

+ sup Jac (s,a) (F ) M(s,a,h)(F ) .
s0

Trecand la supremum dupa t, ajungem la(t, a + h) (t, a)
sup j (t, a)
t0 h
 
1 1
4K 2

+ sup Jac (s,a) (F ) M(s,a,h)(F )
s0
2K
sup Jac (s,a) (F ) M(s,a,h)(F ) .
1 s0

Pe baza (45), deducem ca(t, a + h) (t, a)
lim sup j (t, a) = 0,
h0 t0 h

42

de unde a j
= j , j 1, k. Diferentiabilitatea functiilor i este acum proba-
ta.
Similar estimarilor din (35), observam ca
 
t 1
ai (t, a) 2Ke 2 1 + sup kJacz F k

kzk sup k(s,a)k
s0
 
1
4K 1 + sup kJacz F k et ,
kzk 2Kkak

de unde lim (t, a) = 0 uniform n raport cu t 0.
a0 ai
Revenind la cea de-a doua dintre relatiile (37), deducem ca
Z +
nk
k (t, a)k Ke(ts) 1 k(s, a)kds
t
Z +
2K1 K1 kak e(ts)+s ds
t
2K12
1 kak,

respectiv
knk (t, a)k 2K12
lim sup sup 1 .
kak0, a6=0 t0 kak
Marimea 1 poate fi luata arbitrar de mica, deci
knk (t, a)k
lim sup sup = 0.
kak0, a6=0 t0 kak

In particular, i = 0.
aj
ak =0Rk
Am obtinut, pana acum, existenta multimii
S = {(ak , k+1 (ak ), , n (ak ))|ak B}.
Aceasta alcatuieste o varietate diferentiala (C 1 ) (simpla) reala de dimensiune
k, cf. [43, p. 10].
De asemeni, varietatea S este tangenta n 0Rn subspatiului Rk iar solutiile
sistemului diferential (12) care pornesc din ea se ndreapta catre 0Rn , conform
(36), traiectoriile lor devenind tangente la infinit29 aceluiasi subspatiu.
29
Altfel spus, traiectoriile plecand din V au asimptote situate n subspatiul Rk . Se
cuvine facut un comentariu privind aceste subspatii. Forma special a a p artii liniare a
sistemului diferential (B = T 1 AT ) face ca baza canonica a spatiului euclidian Rn sa fie
formata din vectori proprii ai matricei B. De aceea, c and revenim la sistemul original,
varietatea S corespunz atoare va fi tangent
a n 0Rn subspatiului kdimensional format de
vectorii proprii corespunz and valorilor proprii cu partea reala negativ
a [53, p. 111].

43
Cea de-a doua estimare (35) ne arata ca solutiile care pleaca din S raman
n B pentru orice t 0. De asemeni, unicitatea solutiei pentru problema
Cauchy si invarianta la translatii temporale a solutiilor sistemelor diferentiale
autonome ne conduc la:
(t, (t0 , a)) = (t + t0 , a), a, (t0 , a) V, (46)
cand t0 , t 0.
Pe baza formulei (32), solutia = (, (t0 , a)) verifica ecuatia integrala
Z t
(t) = (W1 + W2 )(t)(t0 , a) + (W1 + W2 )(t s)F ((s))ds
0
Z t
= W1 (t)(t0 , a) + W1 (t s)F ((s))ds
0
Z +
W2 (t s)F ((s))ds
t
Z +
+ W2 (t)(t0 , a) + W2 (t s)F ((s))ds
0
Z t
= W1 (t)(t0 , a) + W1 (t s)F ((s))ds
0
Z +
W2 (t s)F ((s))ds
t
 Z + 
+ W2 (t) (t0 , a) + W2 (s)F ((s))ds . (47)
0

Forma speciala a matricei W2 (t) intrarile acesteia contin factori de


forma et , cu > 0 mpreuna cu restrictia (36) ne conduc la concluzia ca
marimea din paranteza patrata din (47) trebuie sa fie 0. Aceasta nseamna
ca functia marginita este defapt o solutie a ecuatiei (33) cu ak = (t0 , a)k .
Unicitatea solutiei pentru ecuatia n cauza implica
(0) = (0, (t0 , a))
= ((t0 , a)k , k+1 ((t0 , a)k ), , n ((t0 , a)k )).
Astfel, via (46), observam ca (t0 , a) S. Cum t0 0 este arbitrar, conclu-
dem ca solutiile sistemului diferential (12) care pornesc din S raman n S
pentru totdeauna.
In mod simetric, introducem expresia integrala [53, p. 184]
Z 0
(t, a) = W2 (t)a W2 (t s)F ((s, a))ds
t
Z t
+ W1 (t s)F ((s, a))ds, t 0,

44
unde a = (0, , 0, ak+1, , an )T Rn . Si ea verifica formal sistemul di-
ferential (12). Se poate stabili analog existenta unei varietati diferentiale
reale U, de dimensiune n k, pentru care lim (t, a) = 0, unde a W
t
[15, p. 344]. Aceasta varietate, ortogonala varietatii V , este tangenta n 0Rn
subspatiului Rnk al spatiului euclidian Rn .
Varietatile S, U se numesc varietate stabila (locala), respectiv varietate
instabila (locala) pentru echilibrul hiperbolic 0Rn . Vezi [2, p. 269, The-
orem 19.11]. Daca t este grupul Lie30 de transformari asociat sistemului
diferential (10), atunci mbracam varietatile locale, formand multimile
[ [
s
Wlocal = t (S), Wlocal
u
= t (U).
t0 t0

Evident, t (Wlocal
s s
) Wlocal , respectiv t (Wlocal
u u
) Wlocal s
, adica Wlocal u
, Wlocal
sunt invariate de curentul t , solutiile care pleaca dintr-una din ele ramanand
acolo pentru totdeauna. Aceasta observatie ne conduce la multimile31
( s
W (0Rn ) = {x0 Rn | lim (t, x0 ) = 0},
t+
W u (0Rn ) = {x0 Rn | lim (t, x0 ) = 0},
t

care reprezinta varietatea stabila (globala), respectiv varietatea instabila (glo-


s
bala) a sistemului diferential n 0Rn [52, p. 120]. Este clar ca Wlocal W s (0Rn )
u
si Wlocal W u (0Rn ).
O demonstratie a existentei acestor varietati folosind Principiul Contrac-
tiei Fibrelor (C. Pugh, M. Hirsch) poate fi citita n [14, p. 326 si urm.]. O
vom detalia ncepand cu pagina 87.
In cazul 2dimensional, varietatile n cauza devin niste curbe. Tehnica
iterativa descrisa anterior nu functioneaza multumitor ntotdeauna pentru a
le gasi expresii simple acestor curbe [52, ibid.]. Un exemplu norocos este
prezentat n [47, pg. 111, 112].

2.7 Lema lui M. Morse: reprezentarea functiilor


scalare prin forme pa tratice
Fie F : Rn R o functie neteda. Folosim notatiile DF (x) = x (F ),
2
D F (x) = Hess x (F ) ca sa ne referim la gradientul, respectiv la matricea
hessiana, calculate n x Rn , ale functiei F .
30
Sau curentul, cf. [52, p. 69]. In limba englez
a, flow.
31 t
(x0 ) = (t, x0 ).

45
Afirmam ca, daca DF (0) = 0 si det D 2 F (0) 6= 0, atunci exista functia
neteda : V Rn astfel ncat

(0) = 0, D(0) = In ,
(48)
F ((x)) = F (0) + 12 (x|D 2 F (0)x)Rn

ntr-o mica vecinatate V a punctului 0Rn .


Urmam prezentarea din [18, p. 212, Lemma 3]. Incepem justificarea
introducand functia : R R cu formula (t) = F (tx), unde F (x) =
(F1 (x), , Fn (x))T , respectiv x = (x1 , , xn )T .
Au loc relatiile
Z 1
(1) (0) = (t)dt (49)
0
Z 1
= (1 t) (t)dt
0
Z 1

= (0) + (1 t) (t)dt (50)
0
Z 1 
(1 t)2
= (0) (t)dt
0 2
1
= (0) + (0) + , (51)
2
F 2F
respectiv notatii: Fxi = xi
, Fxi xj = xi xj

n

(t) = Fxi (tx) (txi ) = (DF (tx)| x)Rn ,
P


i=1P (52)
(t) =
Fxi xj (tx)xi xj = (x|D 2 F (tx)x)Rn ,
1i,jn

unde t R, x Rn . In particular, (0) = (DF (0)| x)Rn = 0.


Fie matricea (neteda)
Z 1
A = A(x) = (1 t)D 2 F (tx) dt = (Aij (x))1i,jn . (53)
0

Relatiile (50), (51) ne conduc la

F (x) = (1)
= (0) + (x| A(x)x)Rn (54)
= F (0) + (x| A(0)x)Rn + o(kxk2 ), cand x 0Rn . (55)

46
Este clar ca A(0) = 21 D 2 F (0), deci exista o motivatie n ncercarea de a cons-
trui schimbarea de variabile care sa nlature elementul o din identitatea
(55).
De asemeni, via (49), (52), observam ca functia F admite reprezentarea
Z 1
F (x) = F (0) + (G(x)| x)Rn , G(x) = DF (tx) dt, x Rn ,
0

rezultat cunoscut si ca lema lui J. Hadamard [3, p. 104]. Am utilizat deja


aceasta tehnica n (43), (44).
Matricea hessiana a aplicatiei F fiind simetrica, valorile proprii ale ma-
tricei A(0) sunt reale. Utilizand eventual o baza a spatiului euclidian Rn
formata din vectori proprii ai acestei matrici, putem presupune ca matricea
A(0) este diagonala.
Vom stabili, folosind inductia matematica dupa m {0, . . . , n}, existenta
aplicatiilor netede m = (1m , , nm )T , definite n jurul originii 0Rn , cu va-
lori n Rn , pentru care


m (0) = 0, Dm (0) = In ,
m
F ( (x)) = F (0) + sgn m P

Fxi xi (0)x2i
m 2
i=1 (56)
n
sgn (nm1) P ij
+ am (x)xi xj ,


2


i,j = m+1

unde functiile aij si aij = aji oricare ar fi i, j m + 1, n.


m sunt netede
2
Prin derivarea ultimei relatii (56) aplicam operatorul xk xs , unde
k, s m + 1 , obtinem ca
n
X um vm X 2 m
Fxu xv (m ) + Fxw (m )
1u,vn
xk xs w=1
xk xs
n n
2 aij
 ik
am ais

sk
X
m 1 X m
= am + + xi + xi xj ,
i=m+1
x s xk 2 i,j = m+1
x k x s

de unde

Fxs xk (0) = ask


m (0). (57)
In cazul m = 0, via (54), luam 0 = IdRn identitatea , respectiv
aij
0 = Aij .
Mai departe, presupunem ca reprezentarea (56) este adevarata pentru un
anumit m < n si ne intereseaza cum ajungem la functiile m+1 , aij m+1
acestea din urma apar n discutie doar daca m + 1 < n .

47
Definim schimbarea de variabile y = y(x) = (y1 (x), , yn (x))T prin
formulele


y1 = x1
...................................................
y m = xm!r

n (m+1)j (m+1)(m+1)
P am (y)xj am (y)
ym+1 + (m+1)(m+1) F (0)
= xm+1 (58)
a
j=m+2 m (y) x m+1 x m+1


ym+2 = xm+2
...................................................
yn = xn .

Derivam expresia care introduce functia ym+1 , rescrisa astfel

Y (x1 , , xm , ym+1 , xm+2 , , xn ) = xm+1 ,

unde

Y = Yx1 , ,xm ,xm+2 , ,xn (ym+1 )


n
!s
(m+1)j (m+1)(m+1)
X xj am am
= ym+1 + (m+1)(m+1)
,
j=m+2 am Fxm+1 xm+1 (0)

obtinand

(m+1)j (m+1)(m+1)
dY Xn
xj dadymm+1 dam
dym+1
Xn
(m+1)j
= 1 + xj am

(m+1)(m+1) 2
dym+1

j=m+2 am
(m+1)(m+1)
am j=m+2

ij
dam
Marginirea locala consecinta a netezimii functiilor aij m , dym+1
si (57)
implica faptul ca, pe o mica vecinatate a originii 0Rn , functia dydY
m+1
are semn
constant nenul. Atunci, pe baza teoremei de inversiune locala, concludem ca
relatiile (58) definesc, cu adevarat, o schimbare neteda de variabile.

48
Au loc egalitatile ipoteza de inductie

F (m (y)) = F (m (y(x)))
Xm
= F (0) + Fxi xi (0)yi2
i=1
n
1 (m+1)(m+1) 2
X
(m+1)j
+ am (y)ym+1 + am (y)ym+1 yj
2 j=m+2
n
1 X ij
+ a (y)yi yj
2 i,j = m+2 m
m n
X 1 X ij
= F (0) + Fxi xi (0)x2i + a (y)xi xj
i=1
2 i,j = m+2 m
n
1 (m+1)(m+1) 2
X
(m+1)j
+ am (y)ym+1 + am (y)ym+1 xj , (59)
2 j=m+2

respectiv ridicam la patrat cea de-a (m + 1)a egalitate (58)


1
Fx x (0)x2m+1
2 m+1 m+1
n
1 (m+1)(m+1) 2
X
(m+1)j
= am (y)ym+1 + am (y)ym+1xj (60)
2 j=m+2
n (m+1) (m+1)
1 X am (y)am (y)
+ (m+1)(m+1)
x x .
2 am (y)
, = m+2

Inserand cantitatea (60) n relatiile (59), deducem ca

F (m (y))
m
X
= F (0) + Fxi xi (0)x2i
i=1
" n
#
(m+1)i (m+1)j
1 2 1 X am (y)am (y)
+ Fxm+1 xm+1 (0)xm+1 (m+1)(m+1)
xi xj
2 2 i,j = m+2 am (y)
n
1 X
+ aij (y)xi xj
2 i,j = m+2 m
m+1 n
X 1 X ij
= F (0) + Fxi xi (0)x2i + b (y)xi xj .
i=1
2 i,j = m+2 m+1

49
Aici,
(m+1)i (m+1)j
am (y)am (y)
bij
m+1 (y) = aij
m (y) (m+1)(m+1)
(y).
am
In concluzie, m+1 (x) = m (y(x)) si aij (x) = bij (y(x)). Afirmatia
m+1 m+1
(56) a fost, asadar, probata.
Estimarea (48) (datorata lui M. Morse) este obtinuta luand m = n n
(56).
T
inand seama de aceasta reprezentare a functiilor netede, devine evident
faptul ca rolul jucat de aplicatia F de la pagina 37 n structura sistemului
diferential (10) este cel al partii patratice.
Sa presupunem ca F (0) = 0. Atunci, lema lui Morse ne conduce la
1
F ((x)) = (x|D 2 F (0)x)Rn = (A(0)x| x)Rn ,
2
respectiv la

F (x) = (A(0)(x)| (x))Rn , = 1 . (61)

Urmand prezentarea din [34, pg. 182184], construim o demonstratie


a lemei (R. Palais) care poate fi adaptata la cazul spatiilor Hilbert infinit
dimensionale.
Deoarece functia matriceala A din (53) este neteda iar matricea A(0)
inversabila, matricele A(x) raman inversabile32 ntr-o mica vecinatate V a o-
riginii 0Rn . Fie B : V Mn (R) functia data de formula B(x) = A(0)1 A(x).
Evident, matricea B(x) este inversabila.
Micsorand eventual talia multimii V , presupunem ca kB(x)k < 1, x V .
Atunci, putem introduce functia C : V Mn (R) cu formula
+ 1 
X
p
C(x) = B(x) = 2 [I B(x)]m , (62)
m
m=0

vezi [30, p. 34].


Fie B(x) matricea adjuncta [30, p. 23] a matricei B(x). Daca y, z Rn
(matrice coloana), au loc relatiile observam ca (y|z)Rn = z T y = y T z

(B(x)y| z)Rn = z T B(x)y


= (y|B(x)z)Rn = y T B(x) z. (63)
32
Automorfismele spatiului euclidian Rn alc
atuiesc o multime deschis
a [30, p. 31].

50
Produsul scalar luand valori reale, avem

z T B(x)y = (z T B(x)y)T = y T B(x)T z. (64)

Din egalitatile (63), (64) deducem ca matricele A(x) sunt simetrice

B(x) = B(x)T = A(x)A(0)1


= A(0)B(x)A(0)1 , x V.

Ultima formula a adjunctei ne permite, prin inductie matematica, sa ob-


servam ca

B(x)k = [B(x) ]k , [B(x) ]k = A(0)B(x)k A(0)1 , k N.

In mod analog, relatiile precedente sunt verificate si de matricea I B(x).


De asemeni, [I B(x)] = I B(x) .
T
inand seama de formula (62) a matricei C(x), concludem ca aceasta
verifica relatiile

C(x) = C(x)T = A(0)C(x)A(0)1 , x V.

Atunci,

C(x) A(0)C(x) = A(0)C(x)A(0)1 A(0)C(x) = A(0)C(x)2 = A(0)B(x)


= A(x).

Pe baza formulei (54), putem scrie ca

F (x) = (A(x)x| x)Rn = (C(x)T A(0)C(x)x| x)Rn = [C(x)x]T A(0)C(x)x


= (A(0)C(x)x|C(x)x)Rn .

Am ajuns la (61), unde (x) = C(x)x, x V .

3 Echilibre nehiperbolice: sectoare


3.1 Poze (iara si. . . )
In cartile dedicate sistemelor dinamice ntalnim din abundenta ilustratii
n care curbele folosite la descrierea fenomenelor nu sunt obtinute n urma
unor simulari numerice. Pentru a produce asemenea reprezentari grafice ne
putem baza33 pe pachetele xy, xypdf, pe familia PSTricks ori pe sistemele
33
In LATEX.

51
METAFONT (D. Knuth), METAPOST (J. Hobby) [19, pg. 469, 313, 52], [33].
Un capitol aparte l constituie grafica 3D, pentru care sunt disponibile deja
platforme de dezvoltare performante [16].
Un exemplu este dat de Figura 14. Pentru a o realiza, recurgem la lim-
bajul Postscript.
Incepem prin a defini o biblioteca de functii matematice: x 7 |x|, x 7

sign (x), x 7 x1 R{0} (x), x 7 x2 si x 7 1 + x2 .

Figura 14

biblioteca.ps
1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2 % % % % % % % % % % % b i b l i o t e c a generala % % % % % % % % % % %
3 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
4 %%%%%% modulul
5 %%%%%% semnul
6 %%%%%% u n u p e c e v a
7 %%%%%% l a p u t e r e a 2
8 %%%%%% radical din 1 plus patratul a ceva : r a d i 1 m a r e
9

10 / m o d u l u l d i c t 1 d i c t def
11 / modulul {
12 m o d u l u l d i c t begin
13 / numar exch def
14 numar numar mul s q r t
15 end
16 } def
17

18 / s e m n u l d i c t 1 d i c t def

52
19 / semnul {
20 s e m n u l d i c t begin
21 / numar exch def
22 numar 0 eq {0}{ numar modulul numar div } i f e l s e
23 end
24 } def
25

26 / u n u p e c e v a d i c t 1 d i c t def
27 / u n u p e c e v a{
28 u n u p e c e v a d i c t begin
29 / numar exch def
30 numar 0 eq {0}{1 numar div } i f e l s e
31 end
32 } def
33

34 / l a p u t e r e a 2 d i c t 1 d i c t def
35 / l a p u t e r e a 2{
36 l a p u t e r e a 2 d i c t begin
37 / numar exch def
38 numar numar mul
39 end
40 } def
41

42 / r a d i 1 m a r e d i c t 1 d i c t def
43 / r a d i 1 m a r e{
44 r a d i 1 m a r e d i c t begin
45 / numar exch def
46 numar l a p u t e r e a 2 1 add s q r t
47 end
48 } def
Pentru a folosi functiile din biblioteca, lansam n executie programul
Ghostscript, utilizand, eventual, urmatorul fisier de comenzi.
programare_ps.bat
1 @echo o f f
2 s e t p r o g _ s c r i e r e = C :\ Program Files \ gs \ gs9 .06\ bin
3 s e t p r o g _ c i t i r e= C :\ Program Files \ Ghostgum \ gsview
4 :: se u t i l i z e a z a o cale c o n v e n a b i l a :
5 s e t f i s i e r _ p r o g r a m e = C :\ octavian \ D e _ p e _ S e a g a t e\ L a T e X 2 0 1 1
(cont.) \ p r o g r a m a r e _ p s

6 :: se p r e c i z e a z a un director ( folder ) pentru p r o g r a m e l e


(cont.) *. ps :

7 s e t caut = " C :\ octavian \ D e _ p e _ S e a g a t e \ L a T e X 2 0 1 1\

53
(cont.) p r o g r a m a r e _ p s "

8 s e t mesaj = Nu aveti un folder pentru programe !


9 s e t text = Pentru g h o s t v i e w: gsview32 . Pentru g h o s t s c r i p t
(cont.) : gswin32

10

11 path =% path %;% p r o g _ s c r i e r e %;% p r o g _ c i t i r e%


12 i f not e x i s t % caut % ( echo . & echo % mesaj % & echo . &

(cont.) goto final )

13 chdir % f i s i e r _ p r o g r a m e %
14 echo . & echo % text % & echo .
15

16 : final
17

18 c a l l cmd
Ca sa nu ne complicam, am salvat fisierul biblioteca.ps pe Desktop.
Raspunsul Ghostscript-ului este:
GPL Ghostscript 9.06 (2012-08-08)
Copyright (C) 2012 Artifex Software, Inc. All rights reserved.
This sofware comes with NO WARRANTY: see the file PUBLIC for details.
GS>
Precizam fisierul de lucru, indicand calea completa :
GS>(C:/Documents and Settings/Octavian/Desktop/biblioteca.ps) run
GS>
Aceasta facilitate este esentiala daca, la producerea pozelor unui mate-
rial stiintific, utilizam intensiv o biblioteca de dimensiuni mari. Altfel, se
recomanda sa inseram codul bibliotecii n sursa ilustratiei.
Vom folosi operatorii pstack si clear pentru a prezenta/vizualiza si res-
pectiv a goli stiva [1, p. 15].
testarea functiilor
1 GS >123 modulul pstack c l e a r
2 GS >123.0
3 GS > -4 semnul pstack c l e a r
4 GS > -1.0
5 GS >4 u n u p e c e v a pstack c l e a r
6 GS >0.25
7 GS >0 u n u p e c e v a pstack c l e a r
8 GS >0
9 GS > -3456 r a d i 1 m a r e pstack c l e a r
10 GS > 3 4 5 6 . 0 0 0 2 4
11 GS >

54
Asa cum se observa n script-ul anterior, la linia 8, am evitat erorile din
cazul nenul
0
impunand ca 10 0.
Mai departe, avem nevoie de elemente grafice primitive: puncte.
puncte.ps
1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2 %%%% nod bun la toate , cuplaje de linii %%%%
3 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
4 / p u n c t u l e t d i c t 7 d i c t def
5 p u n c t u l e t d i c t begin
6 / matrice matrix def
7 end
8 / punctulet
9 { p u n c t u l e t d i c t begin
10 / g r o s f r o n t i e r a exch def % grosimea f r o n t i e r e i
11 / culoare exch def % culoarea u m p l u t u r i i
12 / raza exch def % raza
13 / centruy exch def % y centru
14 / centrux exch def % x centru
15 / m a t r i c e s a l v a t a matrice currentmatrix def
16

17 newpath
18 centrux centruy t r a n s l a t e
19 0 0 raza 0 360 arc
20

21 gsave
22 culoare set gra y f i l l
23 grestore
24 grosfrontiera setlinewidth
25 st roke
26

27 m a t r i c e s a l v a t a setmatrix
28 end
29 } def
Cu ajutorul unor triunghiuri isoscele, avand laturile curbate, putem cons-
trui linii diverse. Fireste, pentru a obtine rezultate spectaculoase, ar trebui
manevrate tehnicile34 NURBS [48].
triunghiuri.ps
1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2 %%%%%%%% sageti , curbe din t r i n g h i u r i %%%%%%%%
34
Adica, Non-Uniform Rational BSplines [46].

55
3 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
4 / t r i u n g h i c u r b d i c t 18 d i c t def
5 t r i u n g h i c u r b d i c t begin
6 / matrice matrix def
7 end
8 / triunghicurb{
9 t r i u n g h i c u r b d i c t begin
10 %%% f o l o s e s t e b i b l i o t e c a. ps
11 %%% intrari :
12 / lungimeh exch def % puneti minus pentru a schimba
(cont.) o r i e n t a r e a

13 / sosirey exch def


14 / sosirex exch def
15 / plecarey exch def
16 / plecarex exch def
17 %%% p r e l u c r a r i:
18 / mijlocx plecarex sosirex add 2 div def
19 / mijlocy plecarey sosirey add 2 div def
20 / scaderex sosirex plecarex sub def
21 / scaderey sosirey plecarey sub def
22 / semn sosirey plecarey sub semnul def
23 / panta scaderex 0 eq {0}{ scaderey scaderex div } i f e l s e
(cont.) def

24 / p a n t a i n a l t i m i i panta 0 eq {0}{ panta u n u p e c e v a neg }


(cont.) i f e l s e def
25 / fractie1 p a n t a i n a l t i m i i r a d i 1 m a r e lungimeh exch div
(cont.) def

26 / fractie2 scaderey neg semnul fractie1 mul def


27 / varfulx sosirey plecarey eq { mijlocx }{ mijlocx fractie2
(cont.) add} i f e l s e def
28 / varfuly sosirey plecarey eq { mijlocy lungimeh add}{
(cont.) fractie2 p a n t a i n a l t i m i i mul mijlocy add} i f e l s e
(cont.) def

29 / m a t r i c e s a l v a t a matrice currentmatrix def


30

31 newpath
32 plecarex plecarey moveto
33 plecarex plecarey varfulx varfuly sosirex sosirey

(cont.) curveto

34 st roke
35

36 m a t r i c e s a l v a t a setmatrix
37 end

56
38 } def
39

40 / t r i u n g h i s a g e a t a d i c t 18 d i c t def
41 t r i u n g h i s a g e a t a d i c t begin
42 / matrice matrix def
43 end
44 / triunghisageata{
45 t r i u n g h i s a g e a t a d i c t begin
46 %%% f o l o s e s t e b i b l i o t e c a. ps
47 %%% intrari :
48 / lungimeh exch def % puneti minus pentru a schimba
(cont.) o r i e n t a r e a

49 / sosirey exch def


50 / sosirex exch def
51 / plecarey exch def
52 / plecarex exch def
53 %%% p r e l u c r a r i:
54 / mijlocx plecarex sosirex add 2 div def
55 / mijlocy plecarey sosirey add 2 div def
56 / scaderex sosirex plecarex sub def
57 / scaderey sosirey plecarey sub def
58 / semn sosirey plecarey sub semnul def
59 / panta scaderex 0 eq {0}{ scaderey scaderex div } i f e l s e
(cont.) def

60 / p a n t a i n a l t i m i i panta 0 eq {0}{ panta u n u p e c e v a neg }


(cont.) i f e l s e def
61 / fractie1 p a n t a i n a l t i m i i r a d i 1 m a r e lungimeh exch div
(cont.) def

62 / fractie2 scaderey neg semnul fractie1 mul def


63 / varfulx sosirey plecarey eq { mijlocx }{ mijlocx fractie2
(cont.) add} i f e l s e def
64 / varfuly sosirey plecarey eq { mijlocy lungimeh add}{
(cont.) fractie2 p a n t a i n a l t i m i i mul mijlocy add} i f e l s e
(cont.) def

65 / m a t r i c e s a l v a t a matrice currentmatrix def


66

67 newpath
68 plecarex plecarey moveto
69 varfulx varfuly l i n e t o
70 sosirex sosirey l i n e t o
71 .8 s e t l i n e w i d t h
72 st roke
73

57
74 m a t r i c e s a l v a t a setmatrix
75 end
76 } def
77

78 / t r i u n g h i c u p u n c t e d i c t 18 d i c t def
79 t r i u n g h i c u p u n c t e d i c t begin
80 / matrice matrix def
81 end
82 / triunghicupuncte{
83 t r i u n g h i c u p u n c t e d i c t begin
84 %%% f o l o s e s t e b i b l i o t e c a. ps
85 %%% intrari :
86 / lungimeh exch def % puneti minus pentru a schimba
(cont.) o r i e n t a r e a

87 / sosirey exch def


88 / sosirex exch def
89 / plecarey exch def
90 / plecarex exch def
91 %%% p r e l u c r a r i:
92 / mijlocx plecarex sosirex add 2 div def
93 / mijlocy plecarey sosirey add 2 div def
94 / scaderex sosirex plecarex sub def
95 / scaderey sosirey plecarey sub def
96 / semn sosirey plecarey sub semnul def
97 / panta scaderex 0 eq {0}{ scaderey scaderex div } i f e l s e
(cont.) def

98 / p a n t a i n a l t i m i i panta 0 eq {0}{ panta u n u p e c e v a neg }


(cont.) i f e l s e def
99 / fractie1 p a n t a i n a l t i m i i r a d i 1 m a r e lungimeh exch div
(cont.) def

100 / fractie2 scaderey neg semnul fractie1 mul def


101 / varfulx sosirey plecarey eq { mijlocx }{ mijlocx fractie2
(cont.) add} i f e l s e def
102 / varfuly sosirey plecarey eq { mijlocy lungimeh add}{
(cont.) fractie2 p a n t a i n a l t i m i i mul mijlocy add} i f e l s e
(cont.) def

103 / m a t r i c e s a l v a t a matrice currentmatrix def


104

105 newpath
106 plecarex plecarey 4 .6 .3 p u n c t u l e t
107 sosirex sosirey 4 .6 .3 p u n c t u l e t
108 varfulx varfuly 4 .6 .3 p u n c t u l e t
109 st roke

58
110

111 m a t r i c e s a l v a t a setmatrix
112 end
113 } def
Acum, constructia Figurii 14 se rezuma la manipularea de coordonate
pentru obiectele grafice: triunghuri, puncte.
figura_14.eps
1 %! PS - Adobe -3.0 EPSF -3.0
2 %% B o u n d i n g B o x: 14 14 180 180
3

4 %%%%% c o n s t r u c t i i de orbite :
5 %%%%% puncte e x p r e s i v e ( c e r c u l e t e)
6 %%%%% sageti ( modelate cu t r i u n g h i u r i)
7 %%%%% auxiliar : b i b l i o t e c a ( de calcule )
8

9 ( C :/ D o c u m e n t s and Settings / Octavian / Desktop / b i b l i o t e c a.


(cont.) ps ) run

10 ( C :/ D o c u m e n t s and Settings / Octavian / Desktop / puncte . ps )


(cont.) run

11 ( C :/ D o c u m e n t s and Settings / Octavian / Desktop / t r i u n g h i u r i


(cont.) . ps ) run

12

13 3 15 t r a n s l a t e
14 50 50 120 120 30 t r i u n g h i c u r b
15 120 120 170 80 53 t r i u n g h i c u r b
16 70 20 170 80 -50 t r i u n g h i c u r b
17 50 50 3 .6 .3 p u n c t u l e t
18 80 25 80 15 -11 t r i u n g h i s a g e a t a
19

20 newpath
21 20 10 moveto
22 150 10 l i n e t o
23 st roke
24

25 newpath
26 20 10 moveto
27 60 100 l i n e t o
28 st roke
29

30 20 10 3 .6 .3 p u n c t u l e t
31 120 5 120 15 11 t r i u n g h i s a g e a t a
32 28 40 38 36 11 t r i u n g h i s a g e a t a

59
33

34 showpage
Curba din Figura 14 descrie artistic o traiectorie ntr-un sector eliptic
al echilibrului nehiperbolic 0R2 apartinand sistemului diferential
. 
x x(x + y)
. = ,
y y x + y2
vezi [47, p. 151]. In realitate, folosind algoritmul RK4 si scriptul WINPP:
sectoare.ode
1 dx / dt = x *( x + y )
2 dy / dt = y *( x +0.5* y )
3 @axes=2 ,xp=x ,yp=y , xlo = -10 , ylo = -10 , xhi =10 , yhi =10 , t0 =0 ,
(cont.) t ra ns =0 , dt =0.02 , t o t a l =100 ,bounds=5000

4 x (0) = -0.23
5 y (0) =2
6 done
ajungem la situatia din Figura 15.

x
(0,0)

Figura 15

3.2 Sisteme diferentiale omogene


Fie sistemul diferential
. 
x Xm (x, y)
. = , t R, (65)
y Ym (x, y)

60
unde aplicatiile Xm , Ym : R2 R sunt functii netede, omogene 35 de ordinul
m N {0}. Adica, fiind date numerele , , R, are loc relatia
Xm ( , ) = m Xm (, ). Presupunem, n plus, ca 0R2 este singurul
punct stationar al sistemului (65).
Urmam prezentarea din [56, p. 49 si urm.]. Incepem prin a cauta, lucrand
formal, o solutie a sistemului (65). Astfel, pentru a specula omogenitatea ne-
liniaritatilor, introducem functia u = u(t) = xy , ceea ce ne conduce la
x 6= 0
.
dy y Ym (x, y) xm Ym (1, u) Ym (1, u)
= . = = m =
dx x Xm (x, y) x Xm (1, u) Xm (1, u)
udx + xdu du
= =u+x , (66)
dx dx
respectiv la ecuatia diferentiala liniara si omogena [2, p. 85]

dx Xm (1, u)
= x, u R. (67)
du Ym (1, u) uXm (1, u)

Prin integrarea ecuatiei (67) obtinem formulele


R 
x(u) = x0 exp u Xm (1,v)
dv ,
uR0 Ym (1,v)vXm (1,v) u R,
y(u) = x0 u exp u Xm (1,v)
u0 Ym (1,v)vXm (1,v)
dv ,

unde u0 = xy00 .
Relatiile (66) 
arat
a ca sistemul
 diferential (65) este invariant la omotetii-
x x
le de centru 0R2 , 7 K , unde K R. In particular, este suficient sa
y y
studiem (doar) cate o traiectorie per sector36 pentru sistemul dinamic (65),
vezi [4, p. 4].
Mai departe, trecem la coordonate polare,
 p
x = cos , = x2 + y 2,
(68)
y = sin , = arctan xy .
35
Reamintesc teorema lui L. Euler [39, p. 154] privind functiile omogene de clasa C 1 ,
si anume: mXm (, ) = X Xm
x (, ) + y (, ).
m

36
Vezi pagina 70.

61
Au loc egalitatile
. .
. x x +y y cos Xm + sin Ym
= =

cos Xm (cos , sin ) + sin m Ym (cos , sin )
m
=

m
= [Xm (cos , sin ) cos + Ym (cos , sin ) sin ]
= m Z(), (69)

respectiv
. .
. x y y x
=
2
m1
= [Xm (cos , sin ) sin + Ym (cos , sin ) cos ]
m1
= N(). (70)

Evident, functiile Z, N pastreaza netezimea functiilor omogene Xm , Ym .
Fie R = (O, B ) reperul canonic al spatiului fizic [39, p. 14]. Daca M
este punctul curent37 pe traiectoria n planul fazelor Oxy trecand prin
(x0 , y0 ) a sistemului diferential (65), fie [0, ] unghiul facut de tangenta
n M la traiectorie cu dreapta OM. Atunci, folosind vectorul viteza38 v [39,
p. 19] vezi Figura 16 ,
. .
OM v x x +y y
cos = =p
|OM| |v| (x + y 2 )(Xm
2 2 + Y 2)
m
cos Xm (cos , sin ) + sin Ym (cos , sin )
= p
2 (cos , sin ) + Y 2 (cos , sin )
Xm m
Z()
= p (71)
Xm (cos , sin ) + Ym2 (cos , sin )
2

si
. .
|OM v| |x y y x |
sin = =p
|OM| |v| (x + y 2)(Xm
2 2 + Y 2)
m
| Xm (cos , sin ) sin + Ym (cos , sin ) cos |
= p
Xm 2 (cos , sin ) + Y 2 (cos , sin )
m
|N()|
= p . (72)
2 (cos , sin ) + Y 2 (cos , sin )
Xm m
37
De coordonate x = x(t), y = y(t), z = 0.
38
Cu notatiile din [39], desemneaza produsul scalar (|)R3 .

62
y

x
O

Figura 16

Facem observatia ca toate calculele de pana acum ram an valabile dac
 a
nlocuim, n definitia (68) a marimii , cantitatea arctan xy cu arctan xy +
k, unde k Z. In cazul n care numarul k este impar, noile formule de tre-
cere la coordonate polare vor fi x = r cos , y = r sin , ceea ce nseamna,
practic, sa supunem solutiile sistemului diferential (65) la simetria39 de cen-
tru 0R2 . Evident, aceasta invariaza familia solutiilor unui sistem diferential
omogen, fapt care justifica observatia. Presupunem, n cele ce urmeaza, ca
= (t) R poate lua (aprioric) orice valoare din domeniul (, +).
Ce afirma, defapt, calculul privind unghiul ? Daca traiectoria sistemului
diferential (65) intersecteaza transversal 40 dreapta de panta m = tan , unde
R, care trece prin O, tangentele n punctele de intersectie la traiectoria
n cauza au (aceeasi) panta constanta depinzand de . Spunem ca
aceste drepte sunt izocline 41 pentru sistemul diferential (65).
Alta consecinta a calculului privind unghiul este ca, daca sin = 0,
adica raza fixa d = OM este tangenta n M traiectoriei, atunci ecuatia
functionala

N() = 0, R, (73)

admite cel putin un zero, notat 0 . Reformularea n coordonate polare a


39
Adica, omotetia de coeficient K = 1.
40
Adica, netangent [20, p. 30].
41
In limba englez
a, isocline (sing.) [52, p. 109].

63
sistemului (65) sistemul (69), (70) devine n acest caz
 .
= Z(0 ) m ,
. t R, (74)
= 0,

deci un sistem cu solutii de forma ((t), 0 ), 0 R. De aici rezulta ca se-


midreptele din planul fazelor trecand prin O si avand panta (comuna) tan 0
sunt traiectorii ale sistemului dinamic (65).
Atunci cand ecuatia (73) este verificata de toate numerele reale , punctul
stationar 0R2 reprezinta un nod stelar pentru sistemul (65) [56, p. 51].
Presupunem, n continuare, ca ecuatia (73) nu are radacini reale. Astfel,
exista Nmic > 0 cu proprietatea ca min |N()| = Nmic . Inlocuind eventual
[,]
pe t cu t, vom considera ca N() > 0 pentru orice R. Cum functia N
admite perioada 2, este evident ca

min N() = Nmic . (75)


R

Sistemul diferential (69), (70) ne conduce la


.
d Z()
= . = , R, (76)
d N()

de unde, prin integrare, obtinem


Z 
Z(u)
() = 0 exp du , R, 0 (0, +). (77)
0 N(u)

Formula (77) arata ca, n planul fazelor, solutia sistemului diferential


(69), (70), plecata din (0 , 0 ), se nvarte pentru totdeauna vezi (75)
n jurul originii 0R2 . R
Z(u) R Z(u)
Daca avem fie lim 0 N (u)
du = fie lim 0 N (u)
du = , ceea
+
ce implica lim () = 0, respectiv lim () = 0, atunci punctul stationar
+
0R2 va constitui un focar (stabil pentru , instabil pentru +) al sistemului
dinamic (65).
R +2 Z(u)
De asemeni, daca 00 N (u)
du = 0, adica (0 ) = (0 + 2), atunci
traiectoriile sistemului (69), (70) vor fi curbe nchise, cu centrul de simetrie
n 0R2 , acest punct fiind centrul sistemului dinamic (65).
Folosind teorema lui L. Euler referitoare la functiile omogene, reorganizam

64
integrala din (77). Astfel, au loc egalitatile

mZ()
  
Ym Ym Xm Xm
= cos + sin sin + cos + sin cos
x y x y
 
Xm 2 Ym 2 Ym Xm
= cos + sin + sin cos + (78)
x y x y
si
dN
d 
Ym Ym
= sin + cos cos Ym sin
x y
 
Xm Xm
sin + cos sin Xm cos
x y
 
Ym 2 Xm 2 Ym Xm
= cos + sin sin cos +
y x x y
(Ym sin + Xm cos )
Ym Xm
= cos2 + sin2 Z
y x
 
Ym Xm
sin cos + . (79)
x y

Introducand expresia dintre parantezele rotunde din (79) n (78), ajungem


la
Xm Ym dN
(m + 1)Z = + ,
x y d
respectiv la
 
1 Xm Ym

N(0 )
 m+1
1
Z
x
+ y
(cos v, sin v)
() = 0 exp dv ,
N() m+1 0 N(v)

unde R.
Sa presupunem acum ca 0 este un zero izolat al ecuatiei (73). Folosind
dezvoltari n serii Taylor limitate, putem trage cateva concluzii privind com-
portamentul asimptotic al solutiilor sistemului (69), (70).
Deoarece originea planului fazelor este unicul punct stationar al sistemului
diferential (65), deducem ca Z()2 + N()2 > 0 pentru orice . Va exista,

65
asadar, = (0 ) cu proprietatea ca

Z() = Z(0 ) + Z (0 )( 0 ) +
1
= Z(0 )(1 + 1 ( 0 )), |1 ( 0 )| <
2
atunci cand | 0 | < . De asemeni, exista numarul ntreg k 1 astfel
ncat N (i) (0 ) = 0, i 0, k 1, si N (k) (0 ) 6= 0. In consecinta,
1 (k) 1
N() = N (0 )( 0 )k (1 + 2 ( 0 )), |2( 0 )| < ,
k! 2
pentru orice (0 , 0 + ).
In Figura 18, linia continua desemneaza multimea (raza) invarianta {(,
) : = 0 } a sistemului dinamic (69), (70), n timp ce unghiul plin42 cu
laturi punctate, de marime 2, pentru care raza invarianta este bisectoare,
constituie unghiul normal A [56, p. 53] al razei invariante. Notam cu A ,
respectiv A+ regiunile {(, ) : 0 < 0 } si {(, ) : 0 > 0 }.
Astfel, pentru A A+ , ecuatia (76) ramane valabila, adica

d Z(0 ) 1 1
= k! (k) (1 + 3 ( 0 )) , |3 ( 0 ))| < .
d N (0 ) ( 0 )k 2

Prin integrare cand < 0 , obtinem omoloaga relatiei (77), si anume


 Z 
1 + 3 (s 0 )
() = (0 ) exp c(0 , k) ds ,
0 (0 s)k
0)
unde c(0 , k) = (1)k k! NZ((k) ( ) .
0
Observam ca, n functie de marimea numarului k, avem estimarile
Z
1 + 3 (s 0 )
ds (80)
0 (0 s)k
h  i
1 1 1 3 1 1
2(k1) (0 )k1 k1 , 2(k1) (0 )k1 k1 , k 2,

h i
1 ln , 3 ln ,
k = 1.
2 0 2 0

Daca c(0 , k) < 0, tragem concluzia ca

lim () = 0.
0

42
Sau domeniul sectorial.

66
In mod natural, putem pune ntrebarea: cand se ntampla asa ceva?
Pentru a raspunde, separam variabilele n ecuatia diferentiala (70), adica
reamintesc ca m 1
d k! 1
dt = = (1 + 4 ( 0 ))
()m1 N() N (k) (0 ) ()m1
d 1
(1)k , |4 ( 0 )| < .
(0 )k 2
Presupunem ca numarul k este impar si c(0 , k) < 0. Astfel, Z(0 ) si
N (0 ) au acelasi semn. Fixam N (k) (0 ) > 0.
(k)

Printr-o noua integrare, conform (80),


Z t()
ds
t(0 )
Z
k! 1 + 4 (s 0 ) ds
= (k) (81)
N (0 ) 0 () m1 (0 s)k
 
k! 1 1 1 1
(k) " #m1 ,
N (0 ) 2(k 1) (0 )k1 k1
sup ()
[0 ,0 )

deci lim t() = . In mod analog, daca N (k) (0 ) < 0, lim t() = +.
0 0
Asadar, comportamentul solutiei este descris de relatiile
lim (t) = 0, lim (t) = 0 .
t t

Vezi Figurile 19 si 27, unde liniile punctate sunt izocline. Cazul N (k) (0 ) < 0
este ilustrat n Figurile 18, 26.
In Figurile 18, 19 am descris directiile campului vectorial

  x
7 X x =

Xm
x
( x ), unde x = , asociat sistemului diferential (65). Din (71),
Ym y
(72) deducem ca
sin = f ( 0 )
1 + 5 ( 0 ) |N (k) (0 )|
= p |0 |k
k! 2 2
(Xm + Ym )(cos 0 , sin 0 )
si
cos = g( 0 )
Z(0 )
= p (1 + 6 ( 0 )),
2 + Y 2 )(cos , sin )
(Xm m 0 0

67
unde |i ( 0 )| < 21 cand (, ) A , i {5, 6}, deci marimea unghiului
(neorientat) scade pe masur a ce ne apropiem de raza invarianta. In functie


de semnul marimii Z(t0 ) stabilim orientarea (sageata) vectorilor campului X .
Traiectoria descrisa de punctul curent M = M(x(t), y(t)) n planul fazelor
are curbura cu semn 43 data de formula [42, p. 23]
. .. .. .
x (t) y (t) x (t) y (t)
ks = . . 3
{[x (t)]2 + [y (t)]2 } 2
()2 + 2[ ()]2 () () .
= 3 sgn [ (t)] (82)
{()2 + [ ()]2 } 2

N()[N()2 + Z()2 N()Z () + N ()Z()]


(via (76)) = 3
()[Z()2 + N()2 ] 2
.
sgn [ (t)]
N() sgn [N()]
= 3
()[Z()2 + N()2 ] 2
[Z(0 )2 + N (0 )Z(0 ) + O(| 0 |)] (cand 0 )
1 |N (k) (0 )|
= (1 + 7 ( 0 ))
k! (0 )|Z(0 )|3
1
[Z(0 )2 + N (0 )Z(0 )]|0 |k , |7( 0 )| < , (83)
2
unde (, ) A .
Spunem despre curba din Figura 17 ca este convexa n M catre O daca
linia punctata plecand din O intersecteaza ntai curba si apoi tangenta (ori-
entata) n M la aceasta din urma. In caz contrar, avem concavitate catre O.
Curbura cu semn este pozitiva pentru aceasta convexitate [42, p. 7].
In cazul particular discutat pana acum k impar si Z(0 ), N (k) (0 ) > 0
, daca avem k 3, atunci semnul curburii ks este dat de estimarea

1 |N (k) (0 )|
ks = (1 + 7 ( 0 )) |0 |k ,
k! (0 )|Z(0 )|

deci este plus. Asadar, traiectoria paraseste regiunea A ca o curba convexa


catre O.
Trebuie retinut ca, via (83), semnul curburii ks coincide cu semnul ma-
rimii Z(t0 )2 + N (t0 )Z(t0 ). Pentru a obtine concavitatea catre O a orbitei
este, evident, necesar ca N (t0 ) 6= 0.
43
In limba englez
a, signed curvature.

68
Demonstratia formulei (82) se bazeaza pe relatiile
. . .
x = cos sin ,

. . .
y = sin + cos ,
..
 .. . 2 .. .. 


x = cos 2 + sin ,
 . 2  . .. 
y.. = .. sin + 2 . + cos ,

respectiv
.2. . .. . .. .3
( . .. .. .
xy xy = 2 + +2 ,
.2 .2 .2 .2
x + y = +2

si
. .. . . ..
( )
= ., = . = .3 .

De aici,
.3
x. y.. x.. y. = 2 + 2 ( )2 ,

3 . . 
x. 2 + y. 2 2 = | |3 2 + 2 .
 

Inainte de a comenta subcazul k = 1, introducem alta cantitate auxiliara


n analiza, si anume distanta pana la raza invarianta reamintesc, suntem
n A ,

D(0 ) = () sin(0 )
 
1 + 3 (s 0 )
Z
= (0 ) sin(0 ) exp c(0 , k) ds .
0 (0 s)k

Acum, pentru k = 1, cum Z(t0 ) si N (t0 ) au acelasi semn, deci Z(0 )2 +


N (0 )Z(0 ) > 0, remarcam ca [56, p. 61], prin dezvoltare n serie Taylor,

1 + 3 (s 0 ) 1
= + c1 + c2 (s 0 ) + , ci R. (84)
0 s 0
Mai departe, via (84),

(0 ) sin(0 )
D(0 ) = exp (c1 ( 0 + ) + ) (85)
c(0 ,1) (0 )c(0 ,1)

69
si lim D(0 ) = 0. Acest subcaz nu produce nicio schimbare n desenul
0
fazelor.
In continuare, presupunem ca numarul k este impar, Z(0 ) > 0 si N (k) (t0 )
< 0. Astfel, via (81), lim () = lim (t) = +, lim (t) = 0 . De ase-
0 t+ t+
c 
meni, tinand cont de limita lim sin u e u = +, unde c, > 0, estimarea
u0
(80) arata ca lim D(0 ) = +. Situatia este ilustrata n Figura 29 (k
0
3).
Cazului k = 1, Z(0 )2 + N (0 )Z(0 ) < 0 si Z(0 ) > 0 i corespunde Fi-

gura 31. Intr-adevar, cum NZ((00)) < 1, deci c(0 , 1) (0, 1), din (85) rezulta
ca lim D(0 ) = 0.
0
Pentru k = 1 si Z(0 )2 + N (0 )Z(0 ) = 0 evident, Z(t0 ) si N (t0 ) au
semne contrare44 , obtinem c(0 , 1) = 1 n (85), de unde lim D(0 ) =
0
d (0, +). Am ajuns la contextul Figurilor 32 35, n care traiectoriile
au drept asimptote directii punctate, paralele cu raza invarianta {(, ) :
= 0 } a sistemului dinamic (69), (70).
De exemplu, n Figura 32 avem Z(0 ) = N(0 ) < 0. Din (81) rezulta ca
lim t() = . Conform (85), traiectoria sistemului dinamic a avut, n ur-
0
ma cu + momente, drept asimptota linia punctata . Cum lim () =
0
+, punctul curent vine de la + pe raza invarianta.
Separand variabilele n prima dintre ecuatiile (74), deducem ca
(0) T
du
Z Z
= Z(t0 ) dt, T > 0,
(T ) um 0

unde 0 < (T ) < (0). Astfel, lim (T ) = 0.


T +
Figurile 36 39 se refera la situatia cand numarul k 2 este par. Aici,
ks > 0.
In sfarsit, n Figurile 40 42 liniile (drepte) continue sunt raze invariante
corespunzand unor zerouri izolate ale ecuatiei (73), iar curbele desemneaza
traiectorii posibile. In ordinea indicata, domeniile sectoriale formate ntre
liniile continue reprezinta un45 unghi eliptic, unul hiperbolic, respectiv unul
parabolic 46 .
44
In fapt, Z(0 ) = N (0 ) 6= 0.
45
Sau sector eliptic.
46
Sau ventilator. In limba englez a, fan, cf. [37, p. 219].

70
M

O
Figura 17

O
Figura 18

71
Figura 19

Figura 20

72
Figura 21

Figura 22

73
Figura 23

Figura 24

74
Figura 25

Figura 26

75
Figura 27

Figura 28

76
Figura 29

Figura 30

77
Figura 31

Figura 32

78
Figura 33

Figura 34

79
Figura 35

Figura 36

80
Figura 37

Figura 38

81
Figura 39

Figura 40

82
Figura 41

Figura 42

3.3 Desene
Singurul element de noutate, n ilustratiile anterioare, l reprezinta linia
punctata. Codul sau este listat n cele ce urmeaza.

83
linie_punctata.ps
1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2 % % % % % % % % % % % % linie punctata % % % % % % % % % % % %
3 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
4 / l i n i e p u n c t a t a d i c t 22 d i c t def
5 l i n i e p u n c t a t a d i c t begin
6 / matrice matrix def
7 end
8

9 / l i n i e p u n c t a t a{
10 l i n i e p u n c t a t a d i c t begin
11 %%% date de intrare :
12 / sosirex exch def
13 / sosirey exch def
14 / plecarex exch def
15 / plecarey exch def
16 / lungime exch def % lungimea liniutei
17 %%% p r e l u c r a r i:
18 / diferentax
19 sosirex plecarex sub def
20 / diferentay
21 sosirey plecarey sub def
22 / lungimealiniei
23 d i f e r e n t a x d i f e r e n t a x mul
24 d i f e r e n t a y d i f e r e n t a y mul
25 add s q r t def
26 / lungime lungime 0 l e {1}{ lungime } i f e l s e def
27 / spatiugol
28 lungime 4 div def % il propun eu , nu u t i l i z a t o r u l
29 / numardeaplicari
30 l u n g i m e a l i n i e i lungime div c v i def
31 / cosunghi
32 sosirex plecarex sub l u n g i m e a l i n i e i div def
33 / sinunghi
34 sosirey plecarey sub l u n g i m e a l i n i e i div def
35 / adaosx
36 lungime s p a t i u g o l sub cosunghi mul def
37 / adaosy
38 lungime s p a t i u g o l sub sinunghi mul def
39 / pasx
40 lungime cosunghi mul def
41 / pasy
42 lungime sinunghi mul def

84
43 / m a t r i c e s a l v a t a matrice currentmatrix def
44 %%% c o n s t r u c t i a liniei :
45 1 1 numardeaplicari {
46 newpath
47 0.6 s e t l i n e w i d t h
48 plecarex plecarey moveto
49 adaosx adaosy r l i n e t o
50 st roke
51 / plecarex plecarex pasx add def
52 / plecarey plecarey pasy add def
53 } for
54 m a t r i c e s a l v a t a setmatrix
55 end
56 } def
Pentru modalitatea de ntrebuintare a dictionarelor instructiunea dict
din linia 4 n Postscript, vezi [1, pg. 132, 133]. O tehnica avansata de
producere a curbelor punctate este detaliata n [1, p. 147 si urm.]. O vom
prezenta ncepand cu pagina 132.
Acum, Figura 18 poate fi realizata cu instructiunile de mai jos.
figura_18.eps
1 %! PS - Adobe -3.0 EPSF -3.0
2 %% B o u n d i n g B o x: 14 14 120 120
3

4 ( C :/ Octavian / D e _ p e _ S e a g a t e/ Eseuri /
(cont.) S i s t e m e D i n a m i c e _ 1 _ 2 0 1 2 / B i b l i o t e c a _ p s/ b i b l i o t e c a.

(cont.) ps ) run

5 ( C :/ Octavian / D e _ p e _ S e a g a t e/ Eseuri /
(cont.) S i s t e m e D i n a m i c e _ 1 _ 2 0 1 2 / B i b l i o t e c a _ p s/

(cont.) l i n i e _ p u n c t a t a . ps ) run

6 ( C :/ Octavian / D e _ p e _ S e a g a t e/ Eseuri /
(cont.) S i s t e m e D i n a m i c e _ 1 _ 2 0 1 2 / B i b l i o t e c a _ p s/ t r i u n g h i u r i.

(cont.) ps ) run

8 newpath
9 20 20 t r a n s l a t e
10 2.6 0 0 70 30 l i n i e p u n c t a t a
11 2.6 0 0 65 45 l i n i e p u n c t a t a
12 2.6 0 0 45 65 l i n i e p u n c t a t a
13 2.6 0 0 30 70 l i n i e p u n c t a t a
14

15 newpath
16 1 setlinewidth

85
17 0 0 moveto
18 60 60 l i n e t o
19 st roke
20 newpath
21 18 54 moveto
22 23 42 l i n e t o
23 st roke
24 newpath
25 19 31 moveto
26 17 20 l i n e t o
27 st roke
28 newpath
29 31 19 moveto
30 20 17 l i n e t o
31 st roke
32 newpath
33 54 18 moveto
34 42 23 l i n e t o
35 st roke
36

37 20 43.4 24 45.4 -3 t r i u n g h i s a g e a t a
38 43.4 20 45.4 24 3 t r i u n g h i s a g e a t a
39 15.4 23.1 19.8 22.4 -3 t r i u n g h i s a g e a t a
40 23.1 15.4 22.4 19.8 3 t r i u n g h i s a g e a t a
41 42 38 38 42 3 t r i u n g h i s a g e a t a
42 48 48 60 26 8 t r i u n g h i c u r b
43

44 / Times - Roman f i n d f o n t 6 s c a l e f o n t s e t f o n t
45 0 set gra y
46 .5 s e t l i n e w i d t h
47 newpath
48 -4 -4.6 moveto
49 ( O ) show
50

51 / Symbol f i n d f o n t 6 s c a l e f o n t s e t f o n t
52 0 set gra y
53 .5 s e t l i n e w i d t h
54 newpath
55 60 20 moveto
56 ( d ) show
57

58 showpage

86
3.4 Varieta ti centrale W c ale unui echilibru
Ne intereseaza, n aceasta subsectiune, comportamentul asimptotic al solu-
tiilor sistemului diferential (10) atunci cand matricea A poseda valori proprii
cu partea reala nula.
Urmam prezentarea din [14, pg. 326339] si ncepem discutia cu o mo-
dificare a principiului contractiei (S. Banach), numita principiul contractiei
fibrelor. Mai precis, fiind date spatiile metrice (X, dX ), (Y, dY ), sa consideram
ca aplicatia continua47 F : X Y X Y introdusa prin relatia

F (x, y) = (F1 (x), F2 (x, y)), x X, y Y,

ndeplineste conditiile:
(i) exista un atractor global x X pentru F1 : X X, adica, oricare
ar fi x X, sirul48 ((F1 )n (x))n1 converge la x n metrica spatiului;
(ii) acesta este si punct fix al functiei F1 , F1 (x ) = x ;
(iii) exista numarul (0, 1) pentru care

dY (F2 (x, y1 ), F2 (x, y2 )) dY (y1 , y2), x X, yi Y.

Atunci, afirmam ca, daca aplicatia F2 (x , ) : Y Y admite49 punctul


fix y , elementul (x , y ) constituie un atractor global al functiei F .
Pentru a proba aceasta, fie x X si y Y . Observam ca

F 2 (x, y) = (F1 , F2 )(F (x, y)) = (F1 , F2 )(F1 (x), F2 (x, y))
= ((F1 )2 (x), F2 (F1 (x), F2 (x, y)))
  
F (x) F (x)
= (F1 )2 (x), F2 1 (F2 (x, y)) = (F1 )2 (x), F2 1 (F2x (y)) ,

unde F2x (y) = F2 (x, y), respectiv


 
F (F (x)) F (x)
F 3 (x, y) = (F1 )3 (x), F2 1 1 (F2 1 (F2 (x, y)))
 
F (F (x)) F (x)
= (F1 )3 (x), F2 1 1 (F2 1 (F2x (y))) .

Prin inductie matematica dupa n 1, deducem ca


 
(F )n1 (x) (F )n2 (x)
F n (x, y) = (F1 )n (x), (F2 1 F2 1 F2x )(y) , (86)

47
In raport cu topologia generata de metrica produs a spatiului X Y , av
and formula
d((x1 , y1 ), (x2 , y2 )) = dX (x1 , x2 ) + dY (y1 , y2 ).
48
Evident, (F1 )n = F1 F1 aplic am de n 1 ori .
49
Spatiul metric (Y, dY ) nu este neap arat complet.

87
cf. [14, p. 127].
Mai departe, via (86),

d(F n (x, y), F n (x, y ))


 
(F )n1 (x) (F )n1 (x)
= dY (F2 1 F1x )(y), (F2 1 F2x )(y )
n dY (y, y) (87)

si

d(F n (x, y ), F n (x , y ))
= dX ((F1 )n (x), (F1 )n (x ))
 
(F )n1 (x)
+dY (F2 1 F2x )(y ), y
dX ((F1 )n (x), x ) ipoteza (ii)
h 
(F )n1 (x) (F )n1 (x)
+ dY (F2 1 F2x )(y ), F2 1 (y )
 i
(F1 )n1 (x)
+dY F2 (y ), y
dX ((F1 )n (x), x )
  
(F )n2 (x) (F )n1 (x)
+ dY (F2 1 F2x )(y ), y + dY (F2 1 (y ), y .

Prin inductie matematica dupa n 1, remarcam ca

d(F n (x, y ), F n (x , y )) dX ((F1 )n (x), x )


n 
(F1 )i (x)
X
ni
+ dY F2 (y ), y . (88)
i=0

Observam apoi ca
 
(F )i (x)
(y ), y = dY F2 ((F1 )i (x), y ), y

dY F2 1
= dY F2 ((F1 )i (x), y ), F2 (x , y )


= o(1) cand i +

drept consecint
 a a continuit atii aplicatiei F2 . Fie M = M(x) < + astfel
(F1 )i (x)
ncat dY F2 (y ), y M pentru orice i 0.
Fixam > 0. Exista numerele ntregi i1 1, i1 = i1 (x), respectiv
 n1 i1 ,
(F1 )i (x)
n1 = n1 (x, y), cu proprietatea ca 0 dY F2 (y ), y 41 (1 )
pentru orice i i1 , respectiv n dY (y, y ) + dX ((F1 )n (x), x ) < 2 , n n1 .

88
Astfel, tinand seama de (87), (88),

d(F n (x, y), F n (x , y )) = d(F n (x, y), (x , y ))


d(F n (x, y), F n (x, y )) + d(F n (x, y ), F n (x , y ))
n 
(F )i (x)
X
n dY (y, y) + dX ((F1 )n (x), x ) + ni dY F2 1 (y ), y
i=0
!
1 1
iX n
X 
(F1 )i (x)

+ + ni dY F2 (y ), y
2 i=0 i=i1
1 i 1
ni1 +1
X 1 X
+ M i + (1 ) j
2 i=0
4 j0
M 3 M
+ ni1 +1 + = + ni1 +1 < ,
2 1 4 4 1
n n i1 +1 o
unde n N = N(, x, y) max n1 , 1 M
1 1 este suficient de mare.
Cum numarul a fost ales n mod arbitrar, afirmatia este probata.
Presupunem acum ca matricea A a sistemului diferential (10) admite o
descompunere de tipul (30). In fapt, consideram sistemul diferential
.   
x S 0k,l x F (x, y)
. = + , (89)
y 0l,k U y G(x, y)

unde matricea S Mk (R) admite valorile proprii (i )i1,k iar matricea U


Ml (R) valorile proprii (i )ik+1,k+l , k, l 1. Ca si anterior, functiile netede
F : Rk+l Rk Rk Rl , G : Rk+l Rl joaca rolul unor parti patratice,
adica F (0, 0) = 0, G(0, 0) = 0 si, pentru orice 1 > 0, exista 2 > 0 astfel
ncat

kJac (x3 ,y3 ) F k + kJac (x3 ,y3 ) Gk < 1 (90)

si

kF (x1 , y1) F (x2 , y2)k + kG(x1 , y1) G(x2 , y2 )k


1 k(x1 , y1 ) (x2 , y2 )k (91)

daca k(xi , yi )k < 2 , xi Rk , yi Rl .


Asa cum am procedat n cazul hiperbolic, ne intereseaza gasirea unei va-
rietati diferentiale simple W c = {(x, y) : y = (x)}, cu (0) = 0, Jac 0Rk =
0 [12, p. 3], pe care sa analizam comportamentul asimptotic al solutiilor
sistemului (89). In acest scop, modificam functiile F, G, multiplicandu-le cu

89
functii netede de suport compact, si impunem ca relatiile (90), (91) sa aiba
loc oriunde n Rk+l . Talia marimii 1 va fi precizata ulterior. In jurul lui 0,
vechile si noile functii F, G vor coincide [31, p. 251].
Introducem spatiul Banach real Em,n al functiilor continue f : Rm Rn ,
m, n 1, cu proprietatea ca

kf ()k
f (0) = 0, kf k = sup < +,
Rm {0} kk

vezi si [38, p. 80]. Un subspatiu (liniar) important este Lip(Em,n ), format


din functiile Lipschitziene, pentru care

kf (1) f (2 )k
Lip(f ) = sup < +, f Em,n . (92)
1 6=2 Rn k1 2 k

In particular, cum f (0) = 0, avem kf (x)k kf k kxk si

kf k Lip(f ). (93)

f1
..
Daca f = . Lip(Em,n ) este neteda, atunci
fn

fi |fi ( + hej ) fi ()| kf ( + hej ) f ()k
xj () sup sup

hR{0} |h| h6=0 |h|
Lip(f ), i 1, n, j 1, m,

unde {e1 , . . . , em } este baza canonica (ortonormata) a spatiului euclidian Rm ,


respectiv50

kJac x f k mn Lip(f ), x Rm . (94)

Folosind estimarea (93), se observa ca multimile (Bm,n )>0 , unde Bm,n =


{f Em,n : Lip(f ) }, alcatuiesc spatii metrice complete daca sunt dotate
cu metrica sup,

kf1 () f2 ()k
d(f1 , f2 ) = sup , fi Bm,n .
6=0 kk
50
a M Mm,n (R), atunci, pe baza "inegalitatii Cauchy-Buniakovski-Schwarz,
Dac # are
rP r
loc inegalitatea kM k = sup kMxk 1
|mij |2 |xk |2 = |mij |2 .
P P
kxk sup kxk
kxk1 kxk1 i,j k i,j

90
Presupunem ca exista numerele , R astfel ncat

max Re i < < < min Re i . (95)


1ik k+1ik+l

Atunci, putem introduce marimea K > 0 pentru care sa aiba loc omoloagele
relatiilor (31), adica
 tS
ke k Ket , t 0,
(96)
ketU k Ket , t 0.
Fie Lip(Ek,l ), unde

Lip() < 1, (97)
K1
si sistemul diferential
.
x = Sx + F (x, (x)). (98)

Aici51 ,

kF (x1 , (x1 )) F (x2 , (x2 ))k 1 (kx1 x2 k + k(x1 ) (x2 )k)


1 (1 + Lip())kx1 x2 k, (99)

respectiv

kF (x, 1 (x)) F (x, 2 (x))k 1 k1 (x) 2 (x)k


1 k1 1 k kxk (100)

si

kF (x1 , 1 (x1 )) F (x2 , 2 (x2 ))k kF (x1 , 1 (x1 )) F (x2 , 1 (x2 ))k
+ kF (x2 , 1 (x2 )) F (x2 , 2 (x2 ))k
1 (1 + Lip(1 )kx1 x2 k
+ 1 k1 2 k kx2 k.

Astfel, aplicatia (x, ) 7 F (x, (x)), notata tot F , este local Lipschitziana
n Rk Lip(Ek,l ).
Plecand de la (97), introducem numarul > 0 pentru care

K 2 1 (1+ kl)
kl < K1
1,
K1 (1+ kl)
< ,
h i (101)
K 2 1+ kl 1
1 2K (1+ kl) +
K (1+ kl)
= , (0, 1).
1 1

51
p
k(x, y)k = kxk2 + kyk2 kxk + kyk, unde (x, y) Rk Rl .

91
Este evident ca, fiind date numerele , , , estimarile (101) pot fi obtinute
facandu-l pe 1 din (90), (91) suficient de mic. De asemeni, estimarile sunt
K 2 1 (1+u)
valabile si fara factorul kl, dat fiind ca aplicatia u 7 K 1 (1+u)
este
crescatoare n vecinatatea lui 0.
Pentru a Rk , avem ecuatia integrala
Z t
tS
x(t) = e a + e(t )S F (x( ), (x( )))d (102)
0
.
a solutiilor ecuatiei diferentiale functionale x = Sx + F (x, ). Tehnica stan-
dard [23, pg. 2627] arata ca ecuatia (102) admite solutia (unica, locala) x =
x(t, a, ) si ca aplicatia (t, a, ) 7 x(t, a, ) este Lipschitziana (local).
Estimarea F (0, (0)) = F (0, 0) = 0, reamintesc (99)
 Z t 
t
kx(t)k Ke kak + e 1 (1 + Lip())kx( )kd ,
0

reorganizata ca
Z t
z(t) Kkak + K1 (1 + Lip())z(s)ds, z(t) = et kx(t)k,
0

ne conduce, via inegalitatea Gronwall-Bellman, la


z(t) KkakeK1 (1+Lip())t , kx(t)k Kkake[K1(1+Lip())+]t . (103)
Deducem de aici ca, indiferent de semnul lui , solutia x exista n [0, +).
De asemeni, sunt valabile estimarile auxiliare
kx(t, a, ) x(t, b, )k Kka bke[K1(1+Lip())+]t , (104)
respectiv
kx(t, a, 1 ) x(t, a, 2 )k
Z t
Ke(ts) [1 (1 + Lip(1 ))kx(s, a, 1 ) x(s, a, 2 )k
0
+ 1 k1 2 k kx(s, a, 2 )k] ds
Z t Z t
2 t K1 (1+Lip(2 ))s
via (103) K kak1 k1 2 ke e ds + Ke(ts)
0 0
1 (1 + Lip(1 ))kx(s, a, 1 ) x(s, a, 2 )kds.
Reorganizand ultima estimare drept
t
Kkak k1 2 keK1 (1+Lip(2 ))t
Z
v(t) + K1 (1 + Lip(2 ))v(s)ds,
1 + Lip(2 ) 0

92
unde v(t) = et kx(t, a, 1 ) x(t, a, 2 )k, ajungem, cu ajutorul inegalitatii
Gronwall-Bellman, la

Kkak k1 2 ke[2K1 (1+Lip(2 ))+]t


kx(t, a, 1 ) x(t, a, 2 )k . (105)
1 + Lip(2 )
Mai departe, introducem functia y cu formula

y(t, a, ) = (x(t, a, )), t 0, a Rk , Lip(E k,l ).


In particular, y(0, a, ) = (a).
Vrem ca aceasta functie sa o verifice pe cea de-a doua ecuatie (89), ceea
ce, prin integrare, nseamna ca
 Z t 
tU U
y(t) = e y(0) + e G(x(, a, ), y( ))d , t 0,
0

respectiv n mod formal


Z +
e U G(x(, a, ), y( ))d + lim esU y(s) .
 
y(0) =
0 s+

Deoarece, pe baza (103), avem


sU
e y(s) Kes Lip() kx(s, a, )k

K 2 kakLip()e[K1 (1+Lip())+]s ,

conditia (97) implica relatia


Z +
(a) = e U G(x(, a, ), (x(, a, )))d. (106)
0
R0
Alternativ, se putea construi o expresie cu integrala , vezi [12, p. 17].
Invarianta la translatii temporale a sistemelor diferentiale autonome ne
conduce nlocuindu-l pe a cu x(t, a, ) la
Z +
(x(t, a, )) = e U G(x( + t, a, ), (x( + t, a, )))d
Z0 +
= e(ts)U G(x(s, a, ), (x(s, a, )))ds,
t

respectiv la
Z +
tU
e (x(t, a, )) = esU G(x(s, a, ), (x(s, a, )))ds, t 0.
t

93
Derivand ultima relatie, ajungem la punctul de plecare, adica functia
t 7 (x(t, a, )) verifica cea de-a doua ecuatie a sistemului (89). Asadar,
solutia sistemului diferential (89) care pleaca din punctul (a, (a)) ramane
pentru totdeauna n graficul aplicatiei daca aceasta din urma ndepli-
neste restrictia (106).
Introducem operatorul T : Bk,l C(Rk , Rl ) avand drept formula partea
dreapta a egalitatii (106).
Cum functia G = G(x, ) ndeplineste, la fel ca F , conditiile (99), (100),
deducem ca
Z +
kT ()(a)k Ke 1 (1 + Lip())kx(, a, )kd
0
Z +
2
(via (103)) K kak1 (1 + Lip()) e[K1(1+Lip())+] d
0
< +, (107)

deci integrala are sens (este convergenta).


In mod analog, pentru a, b Rk si B k,l , avem, tinand seama de

(104),

kT ()(a) T ()(b)k
Z +
Ke 1 (1 + Lip())kx(, a, ) x(, b, )kd
0
Z +
2
K 1 (1 + Lip())ka bk e[K1 (1+Lip())+]s ds
0
K 2 1 (1 + Lip())ka bk K 2 1 (1 + )ka bk
=
K1 (1 + Lip()) K1 (1 + )
(cf. (101)) ka bk,

ceea ce implica faptul ca T (Bk,l) Bk,l T ((0)) = 0 .

94
Mai departe, pentru a Rk si 1 , 2 Bk,l , deducem ca

kT (1 )(a) T (2 )(a)k
Z +
1 (1 + Lip(1 )) Ke kx(, a, 1 ) x(, a, 2 )kd
0
Z +
+1 k1 2 k Ke kx(, a, 2 )kd
0
Z +
2 1 + Lip( 1)
K 1 kak k1 2 k e[2K1 (1+Lip(2 ))+]t dt
1 + Lip(2 ) 0
Z +
+K 2 1 kak k1 2 k e[K1 (1+Lip(2 ))+]t dt
0
2
= K 1 kak k1 2 k
" 1+Lip(1 ) #
1+Lip(2 ) 1
+
2K1 (1 + Lip(2 )) K1 (1 + Lip(2 ))
 
2 1+ 1
K 1 kak + k1 2 k
2K1 (1 + ) K1 (1 + )
(via (101)) kak k1 2 k,

respectiv

kT (1 ) T (2 )k k1 2 k, i Bk,l .

Am stabilit pana acum ca operatorul T : Bk,l Bk,l este o contractie


iar punctul sau fix, : Rk Rl , o aplicatie Lipschitziana cu (0) = 0
care constituie52 o varietate topologica centrala [36, p. 33] pentru sistemul
diferential (89).
Analizam, n continuare, netezimea aplicatiei . Pentru aceasta, introdu-
cem o ecuatie integrala de tipul celei din (41). Mai precis, derivand ecuatia
(102), obtinem ecuatia matriceala
Z t 
x tS (ts)S F F x
(t, a, ) = e + e + Jac x(s,a,) ds, (108)
a 0 x y a

unde functia Bk,l este presupusa neteda. In particular, cum Jac (x,y) F =
 
F F
,
x y
(x, y) si
 
F F
x , y Jac (x,y) F < 1 ,
max (109)

52
In mod informal, varietatea propriu-zisa fiind multimea {(x, (x)) : x Rk }.

95
deducem ca

x
(t, a, )
a
Z t 
t (ts)
x
Ke + Ke 1 1 + sup Jac x(,a,)
a (s, a, ) ds

0 0
Z t

x
(vezi (94)) Ket + K1 (1 + kl)e(ts) a (s, a, ) ds,

0

respectiv

x
(t, a, ) Ke[K1 (1+ kl)+]t ,

a t 0. (110)

Derivand formal ecuatia (106), avem


Z + 
U G G x
Jac a = e + Jac x(,a,) (, a, ) ds. (111)
0 x y a

La fel ca n cazul integralei improprii din (107), tinand cont de (109)


pentru functia G si de (110), deducem convergenta integralei din (111).
Fie Cbk,l = Cb (Rk , L(Rk , Rl )) spatiul liniar real al functiilor matriceale
continue marginite, cu norma
!
k()k
kk = sup k()k = sup sup < +, Cbk,l .
Rk Rk kk1 kk

Evident, = Jac() Cbk,l , unde Bk,l , si kk kl. Introducem

multimea B(k, l, ) = { Cbk,l : kk kl}. Desigur, mpreuna cu
metrica sup d(1 , 2 ) = k1 2 k, aceasta alcatuieste un spatiu metric
complet53 .
Notam cu W = W (t, a, , ) solutia urmatoarei reorganizari a ecuatiei
liniare (108)
Z t 
tS (ts)S F
W (t) = e + e (x(s, a, ), (x(s, a, )))
0 x

F
+ (x(s, a, ), (x(s, a, ))) (x(s, a, )) W (s)ds, t 0,
y

unde a Rk , Bk,l , B(k, l, ).


53
Defapt, spatiul liniar Cb (Rk , L(Rk , Rl )) este izomorf cu Cb (Rk , Rkl ).

96
Folosind estimari asemanatoare celor prin care am stabilit contractia o-
peratorului T dat de (106), deducem continuitatea aplicatiei (t, a, , ) 7
W (t, a, , ). Evident, W verifica inegalitatea (110).
Fie : Bk,l B(k, l, ) B(k, l, ) definit, via (111), prin formula
+ 
G
Z
tU
(, )(a) = e (x(t, a, ), (x(t, a, )))
0 x

G
+ (x(t, a, ), (x(t, a, )))(x(t, a, )) W (t, a, , )dt.
y

Observam, pe baza estimarii (110), caK 2 1 (1 +
kl)
k(, )k < < +,
K1 (1 + kl)

deci aplicatia este bine-definita.


Pentru a utiliza principiul contractiei fibrelor, consideram aplicatia H :
Bk,l B(k, l, ) Bk,l B(k, l, ) cu formula H(, ) = (T (), (, )).
Astfel,

K 2 1 kl
k(, 1 ) (, 2 )k k1 2 k
K1 (1 + kl)
(via (101)) k1 2 k.

Nu discutam aici chestiunea continuitatii [14, pg. 337338] functiei H.


Ea poate fi probata folosind tehnicile descrise n [38, pg. 9096].
Fie sirul ((n , n ))n0 , unde (0 , 0 ) = 0Ek,l , 0C k,l si
b


(n+1 , n+1 ) = H(n , n ) = (T (n ), (n , n )),
n 0.
Jac () n = n ,

Rolul punctului x X = Bk,l este jucat de varietatea topologica .


Cum spatiul metric Y = B(k, l, ) este complet, exista punctul fix y =
al aplicatiei H(x , ). Asadar, sirul ((n , n ))n0 converge catre (, ) si,
tinand seama de rationamentul din [38, p. 83], avem Jac () = .
Existenta varietatii centrale netede (C 1 ) a fost, n sfarsit, probata. Spre
deosebire de cazul varietatilor stabila si instabila ale unui echilibru hiperbolic,
varietatea centrala W c nu este neaparat unica [31, p. 249], [14, p. 344]. Ches-
tiunea netezimii (C , C ) acesteia ramane una delicata [12, pg. 2830].

97
3.5 Teorema Poincare -Bendixson I: solutii periodi-
ce n plan
Sa consideram sistemul diferential
. 
x X(x, y)
. = , t R, (112)
y Y (x, y)

unde functiile X, Y : R2 R sunt netede.


Folosim prezentarea
 din [56, p. 146 si urm.].
xP (t)

Fie P = : t [0, t0 ] un arc de curba biregular pe una din
yP (t) 
xP (t0 )
traiectoriile sistemului (112), unde = P . Biregularitatea [39, p.
yP (t0 )
28] presupune ca
. .. . ..
| xy y x |
r
.2 .2
 .. .. 2
 (t) = B(Q)
2
x +y x +y
 
2 Y
X x + XY Y y
X
x
Y 2 X
y
=s (Q) > 0,
2 2 
(X 2 + Y 2 ) X x
X + X y
Y + Y x
X + Y y
Y

unde Q P . Multimea P fiind compacta n planul euclidian, avem


min B(Q) = B(Q0 ) > 0 pentru un anume Q0 P .
QP
 
xP (t0 )
Notam cu D = D(P , ) discul de centru P = si de raza .
yP (t0 )
Procedura standard [22, p. 24] arata ca, fiind dat > 0, exista marimea
 = ( ncat, pentru orice Q D , traiectoria
P , ), astfel  Q , unde Q =

xQ (t0 ) xQ (t)
, sa fie biregulara, parametrizarea t 7 sa fie definita54
yQ (t0 ) yQ (t)
pe [0, t0 ] si, n plus,
  
xP (t) xQ (t)
d , < , t [0, t0 ]. (113)
yP (t) yQ (t)
54 .
In cazul unui sistem diferential neted z= f (t, z), solutia z = z(t, 0, z0) cu z(0) = z0
n
R are intervalul maximal de existenta (t (z0 ), t+ (z0 )) (, +), unde aplicatiile t+ ,
t sunt inferior semicontinue, cf. [2, p. 125].

98
Insistam asupra procedurii, comentandu-i demonstratia. Mai precis, fiind
dat sistemul diferential
 .
x = f (t, x), t t0 ,
(114)
x(t0 ) = x0 Rn ,

unde functia f : Rn+1 Rn este neteda, sa presupunem ca acesta poseda


solutia x = x(t) n intervalul [t0 , t1 ]. Fiind marginita, ea poate fi prelungita
la dreapta lui t1 [5, p. 45] si admitem ca solutia x exista, defapt, pe intervalul
mai larg [t0 , 2t1 t0 ].
Fixam numerele L, M > 0 pentru care

kf (t, u)k M, kf (t, u) f (t, v)k Lku vk, (t, u), (t, v) K, (115)

unde K = {(t, u) : t [t0 , 2t1 t0 ], kx(t) uk 1}. Evident, multimea K


este compacta.
Mai departe, introducem numerele
 
2 n ao
a 0, min t1 t0 , , b = min a,
3 M

si N = t1 t
b
0
+ 1.
Fie multimile vezi si [29, p. 85]

Dat (x1 ) = {(s, u) : s [t, t + a], kx(t) + (x1 x0 ) uk a}, t [t0 , t1 ],

unde x1 Rn este fixat si


b/2
kx0 x1 k . (116)
(1 + eLb )N

Se observa ca
[
Dat (x1 ) K.
t[t0 ,t1 ]

Intr-adevar, t0 t s t + a 2t1 t0 si

kx(t) uk kx(t) + (x1 x0 ) uk + kx1 x0 k


b 3a
a+ < 1, (s, u) Dat (x1 ).
2 2
atile (115) sunt valabile n orice set Dat (x1 ).
Asadar, inegalit

99
Conform teoremei de existenta si unicitate (Picard-Lindelof), sistemul
diferential poseda, n compactul Dat0 (x1 ), o singura solutie y = y(t) pentru
problema Cauchy
 .
y = f (t, y),
z = x1 , (117)
y(t0 ) = z Rn ,

definita n intervalul [t0 , t0 + b].


Are loc estimarea
Z t
kx(t) y(t)k kx0 x1 k + Lkx(s) y(s)kds, t [t0 , t0 + b],
t0

de unde kx(t) y(t)k kx0 x1 k eLb . Aceasta din urma implica

kx(t0 + b) + (x1 x0 ) y(t0 + b)k 1 + eLb kx0 x1 k
b/2 b
N 1
< a.
(1 + eLb ) 2

Deci, (t0 + b, y(t0 + b)) Dat0 +b (x1 ).


In mod analog, problema Cauchy (117), unde z = y(t0 + b), va admite
solutie unica, notata tot y = y(t), n intervalul [t0 + b, t0 + 2b]. Aceasta este,
evident, prelungirea la dreapta lui t0 + b a solutiei y anterioare. De asemeni,

kx(t0 + 2b) + (x1 x0 ) y(t0 + 2b)k


kx(t0 + b) + (x1 x0 ) y(t0 + b)k
+kx(t0 + 2b) y(t0 + 2b)k + ky(t0 + b) x(t0 + b)k
1 + eLb kx0 x1 k


+kx(t0 + b) y(t0 + b)keLb + ky(t0 + b) x(t0 + b)k


1 + eLb kx0 x1 k

2
+ 1 + eLb eLb kx0 x1 k = 1 + eLb kx0 x1 k


b/2 b
N 2
< a.
(1 + eLb ) 2

Tehnica anterioara, repetata de N ori, ne conduce la solutia y = y(t),


definita n [t0 , t1 ] si plecand din x1 , a sistemului diferential (117).
Un fapt esential trebuie remarcat: numerele L, M, asa cum sunt introduse
n (115), depind de compactul K, care, la randul sau, depinde de t0 , t1 . Insa,
daca sistemul diferential este considerat autonom f (t, x) = f (x) , daca
presupunem ca solutia x = x(t) este marginita deci exista pentru orice

100
t R , atunci prezenta acestor numere este asigurata, ele fiind legate doar
de talia solutiei, M = sup kx(t)k. Astfel, estimarea (116) depinde numai de
tR
marimea t1 t0 .
Comentariul anterior priveste controlul traiectoriilor n viitor. Inversand
sensul timpului t, putem realiza controlul n trecut. 
xP (t1 )
Revenind la discutia principala, fixam punctul P = si t1
yP (t1 )
(0, t0 ) si introducem discul D = D(P, ). Talia marimii va fi ajustata ulte-

 Pentru un punct Q D , estimarea (113) ne arata ca Q D, unde Q
rior.
xQ (t1 )
= . Aici, = (P , ).
yQ (t1 )
Reamintind calculul din (71), (72), fie = (P, Q) unghiul facut de tan-
gentele (orientate) n punctele P si Q la traiectoriile P si Q ale sistemului
diferential (112). Atunci,

sin (t1 ) = |UU1 (t (t1 )|


= o(1),
3 1)
uniform n raport cu t1 cand Q P ,
cos (t ) = U2 (t1 ) = 1 + o(1)
1 U3 (t1 )

unde

U1 (t1 ) = X(xP (t1 ), yP (t1 ))Y (xQ (t1 ), yQ (t1 ))


Y (xP (t1 ), yP (t1 ))X(xQ (t1 ), yQ (t1 )),

respectiv

U2 (t1 ) = X(xP (t1 ), yP (t1 ))X(xQ (t1 ), yQ (t1 ))


+ Y (xP (t1 ), yP (t1 ))Y (xQ (t1 ), yQ (t1 ))

si
  
X X
U3 (t1 ) =
(xP (t1 ), yP (t1 ))

.
(xQ (t1 ), yQ (t1 ))
Y Y

Aceste estimari ne permit


 ca, micsorand eventual talia marimii , sa

presupunem ca (t) 0, 4 , t [0, t0 ].
In Figura 43, alaturi de traiectoria P este ilustrat un arc din cercul sau
de curbura [42, p. 4], trecand prin centrul P al discului D. Dreptele orto-
55
gonale care se intersecteaza n P reprezint
 a tangenta T si normala N ale
traiectoriei. Discul interior, D1 = D P, 2 , are urmatoarea proprietate.
55
Dreapta-suport a normalei pricipale [39, p. 29].

101
Fiind dat punctul Q Int(D1 ) interiorul discului , trasam prin el
doua drepte ortogonale d1 , d2 astfel ncat paralela prin Q la tangenta T sa
fie bisectoarea a doua dintre cele patru unghiuri adiacente pe care dreptele
ortogonale le formeaza. Atunci, daca punctul Q nu se gaseste pe dreapta
N, aceasta din urma va intersecta dreptele d1 , d2 n puncte interioare ale
discului D.
Traiectoria Q a sistemului (112) pe care se gaseste punctul Q nu
poate parasi zona hasurata decat prin arcele A1 , A2 ale frontierei discului D
datorita restrictiei privind unghiului . Din acelasi motiv, orientarea56
curbelor P , Q coincide. In concluzie, traiectoria Q traverseaza dreapta
N n drumul sau catre Q . Spunem ca dreapta N constituie o sectiune [14,
p. 83] sau o transversala [47, p. 243] a sistemului dinamic (112). O analiza
moderna a acestei traversari, bazata pe teorema de rectificare a campurilor
vectoriale [2, p. 253], [3, p. 64], [41, pg. 1011] poate fi citita n [2, p. 334].

P/
Q/

T
P
d1 A1
N

d2 Q

A2

 Figura
 43
xP (t)
Fie acum P = : t R o traiectorie, biregulara, marginita a
yP (t)
 
xP (t0 )
sistemului (112) trecand prin P = . Sa consideram ca exista sirul,
yP (t0 )
crescator si nemarginit superior, (tn )n1 astfel ncat lim d(Pn , P ) = 0, unde
 n+
xP (tn )
Pn = , n 1. Afirmam ca traiectoria P este un ciclu, adica exista
yP (tn )
56
Dinspre d2 c
atre d1 .

102
  
xP (t + T ) xP (t)
numarul T > 0 pentru care = , t R.
yP (t + T ) yP (t)
Intr-adevar, n caz contrar, va exista numarul N = N() pentru care Pn
D1 cand n N. Aici, D1 este discul folosit anterior pentru construct ia unei 
xP (t1 )
transversale. Micsorand eventual diametrul acestui disc, fie P =
yP (t1 )
punctul prin care traiectoria iese din D1 , vezi Figura 44. Aici, t0 < t1 .
Remarcam ca
  
xP (tn + (t1 t0 )) tn +(t1 t0 ) xP (0)
=
yP (tn + (t1 t0 )) yP (0)
= t1 t0 (Pn ) t1 t0 (P ) = P cand n +,

unde (t )tR reprezinta grupul Lie de transformari [41, p. 2] asociat sistemu-


lui (112).

N
N P1
P P
P1

Q/ Q/
/
P P/

Figura 44
Pentru numarul N1 > N suficient de mare, t1 t0 (PN1 ) se gaseste n
micul disc D (P , ) si joaca rolul punctului Q . Deci, arcul de traiectorie
care a reintrat n D1 va traversa57 dreapta N n drum spre Q . Fie P 1 punctul
de traversare. Daca P = P 1 , atunci solutia este ciclu (periodic
 a), caci relatia

1 1 xP (0)
P 1 = t (x) = P = t0 (x) = t t0 (t0 (x)), unde x = , ne conduce
yP (0)
57
Evident, Pn D1 , n N1 . Ca sa folosim argumentatia cu transversala, suntem obli-
am timpul napoi cu tN1 momente si sa tinem seama de estimarea (116), care va
gati sa d
depinde doar de marimea t1 t0 .

103
la
1 1 1 1 t )
t (x) = tt (t (x)) = tt (t0 (x)) = t(t 0
(x)
t1
= t0 (t (x)), t R.
In caz contrar, exista doar doua variante de traversare a dreptei N, ilus-
trate n Figura 44. Particula-solutie M, deplasandu-se pe orbita P va relua
traversarea de o infinitate de ori, pastrand sensul de traversare. Insa, dato-
rita sirului (tn )n1 , particula va trebui sa se apropie de P de o infinitate de
ori, ceea ce nu se poate ntampla n lipsa autointersectiilor.

3.6
Hasuri
Pentru a evidentia zonele din interiorul discului D prin care va trece tra-
iectoria Q , le-am hasurat. Codul acestora este listat mai jos.
hasuri.ps
1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2 % % % % % % % % % % % % % % % hasuri % % % % % % % % % % % % % % %
3 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
4

5 %%%%%%% folosim b i b l i o t e c a. ps
6

7 / h a s u r a v e r t d i c t 21 d i c t def
8 h a s u r a v e r t d i c t begin
9 / matrice matrix def
10 end
11 / h a s u r a v e r t{
12 h a s u r a v e r t d i c t begin
13 %%% date de intrare
14 / culoare exch def
15 / raza exch def
16 / yunu exch def
17 / xunu exch def
18 / yzero exch def
19 / xzero exch def
20 %%% p r e l u c r a r i generale
21 / difx xunu xzero sub def
22 / dify yunu yzero sub def
23 / razacalculata
24 difx l a p u t e r e a 2
25 dify l a p u t e r e a 2
26 add s q r t def

104
27 / raza
28 raza 0 l e % raza negativa
29 { r a z a c a l c u l a t a }{ raza } i f e l s e def
30 / raza
31 raza r a z a c a l c u l a t a l e % punctul ( x1 , y1 ) in afara
(cont.) cercului

32 { r a z a c a l c u l a t a }{ raza } i f e l s e def
33 %%% calcul ordonate
34 / cosalfa
35 difx modulul
36 raza u n u p e c e v a
37 mul def
38 / sinalfa
39 cosalfa l a p u t e r e a 2 neg
40 1 add s q r t def
41 / dy
42 raza sinalfa mul def
43 / alfa % cazul x1 = x0
44 cosalfa 0 eq {90}{ sinalfa cosalfa atan} i f e l s e def
45 / alfa % cazul x1 < x0
46 xunu xzero l t { alfa neg 180 add}{ alfa } i f e l s e def
47 %%% calcul abscise
48 / cosbeta
49 dify modulul
50 raza u n u p e c e v a
51 mul def
52 / sinbeta
53 cosbeta l a p u t e r e a 2 neg
54 1 add s q r t def
55 / dx
56 raza sinbeta mul def
57 / beta % cazul y1 = y0
58 cosbeta 0 eq {0}{ sinbeta cosbeta atan} i f e l s e def
59 / beta % cazul y1 > y0
60 yunu yzero gt { beta neg 90 add}{ beta } i f e l s e def
61 / beta % cazul y1 < y0
62 yunu yzero l t { beta 90 sub}{ beta } i f e l s e def
63 %%% r e g a s i r e a p u n c t u l u i ( x1 , y1 ) prin c o o r d o n a t e relative
64 / pozitiey
65 dy dify sub def
66 / minuspozitiey
67 pozitiey neg def
68

105
69 / m a t r i c e s a l v a t a matrice currentmatrix def
70

71 newpath
72 xzero yzero t r a n s l a t e
73 0 0 raza beta alfa arc
74 0 minuspozitiey r l i n e t o
75 closepa t h
76

77 culoare set gra y f i l l


78

79 m a t r i c e s a l v a t a setmatrix
80 end
81 } def
82

83 / h a s u r a o r i z d i c t 22 d i c t def
84 h a s u r a o r i z d i c t begin
85 / matrice matrix def
86 end
87 / h a s u r a o r i z{
88 h a s u r a o r i z d i c t begin
89 %%% date de intrare
90 / culoare exch def
91 / raza exch def
92 / yunu exch def
93 / xunu exch def
94 / yzero exch def
95 / xzero exch def
96 %%% p r e l u c r a r i generale
97 / difx xunu xzero sub def
98 / dify yunu yzero sub def
99 / razacalculata
100 difx l a p u t e r e a 2
101 dify l a p u t e r e a 2
102 add s q r t def
103 / raza
104 raza 0 l e % raza negativa
105 { r a z a c a l c u l a t a }{ raza } i f e l s e def
106 / raza
107 raza r a z a c a l c u l a t a l e % punctul ( x1 , y1 ) in afara

(cont.) cercului

108 { r a z a c a l c u l a t a }{ raza } i f e l s e def


109 %%% calcul ordonate
110 / cosalfa

106
111 difx modulul
112 raza u n u p e c e v a
113 mul def
114 / sinalfa
115 cosalfa l a p u t e r e a 2 neg
116 1 add s q r t def
117 / dy
118 raza sinalfa mul def
119 / alfa % cazul x1 = x0
120 cosalfa 0 eq {90}{ sinalfa cosalfa atan} i f e l s e def
121 / alfa % cazul x1 < x0
122 xunu xzero l t { alfa neg 180 add}{ alfa } i f e l s e def
123 %%% calcul abscise
124 / cosbeta
125 dify modulul
126 raza u n u p e c e v a
127 mul def
128 / sinbeta
129 cosbeta l a p u t e r e a 2 neg
130 1 add s q r t def
131 / dx
132 raza sinbeta mul def
133 / beta % cazul y1 = y0
134 cosbeta 0 eq {0}{ sinbeta cosbeta atan} i f e l s e def
135 / beta % cazul y1 > y0
136 yunu yzero gt { beta neg 90 add}{ beta } i f e l s e def
137 / beta % cazul y1 < y0
138 yunu yzero l t { beta 90 sub}{ beta } i f e l s e def
139 %%% r e g a s i r e a p u n c t u l u i ( x1 , y1 ) prin c o o r d o n a t e relative
140 / pozitiex
141 dx difx add def
142 %%% partea o r i z o n t a l a
143 / alfa
144 alfa neg def
145 / beta
146 yunu yzero ge { beta neg 180 add}{ beta 180 add neg }
(cont.) i f e l s e def
147

148 / m a t r i c e s a l v a t a matrice currentmatrix def


149

150 newpath
151 xzero yzero t r a n s l a t e
152 0 0 raza alfa beta arcn

107
153 pozitiex 0 r l i n e t o
154 closepa t h
155

156 culoare set gra y f i l l


157

158 m a t r i c e s a l v a t a setmatrix
159 end
160 } def
O serie de manipulari scalarea literelor, apostrofuri sunt utile n
afisarea notatiilor.
litere.ps
1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2 %%%%%%% litere , a p o s t r o f u r i %%%%%%%
3 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
4 / l i t e r e d i c t 1 d i c t def
5 / litere {
6 l i t e r e d i c t begin
7 / s c a l a l i t e r e i exch def
8 / Times - Roman f i n d f o n t
9 scalaliterei sca le f ont
10 setfont
11 end
12 } def
13 / a p o s t r o f d i c t 1 d i c t def
14 / apostrof {
15 a p o s t r o f d i c t begin
16 / s c a l a a p o s t r o f u l u i exch def
17 / Times - Roman f i n d f o n t
18 scalaapostrofului sca le f ont
19 setfont
20 (/) show
21 end
22 } def
Acum, Figura 43 poate fi realizata folosind instructiunile care urmeaza.
figura_43.eps
1 %! PS - Adobe -3.0 EPSF -3.0
2 %% B o u n d i n g B o x: 14 14 130 100
3

4 ( C :/ Octavian / D e _ p e _ S e a g a t e/ Eseuri /
(cont.) S i s t e m e D i n a m i c e _ 1 _ 2 0 1 2 / B i b l i o t e c a _ p s/ b i b l i o t e c a.

(cont.) ps ) run

108
5 ( C :/ Octavian / D e _ p e _ S e a g a t e/ Eseuri /
(cont.) S i s t e m e D i n a m i c e _ 1 _ 2 0 1 2 / B i b l i o t e c a _ p s/ puncte . ps )

(cont.) run

6 ( C :/ Octavian / D e _ p e _ S e a g a t e/ Eseuri /
(cont.) S i s t e m e D i n a m i c e _ 1 _ 2 0 1 2 / B i b l i o t e c a _ p s/ t r i u n g h i u r i.

(cont.) ps ) run

7 ( C :/ Octavian / D e _ p e _ S e a g a t e/ Eseuri /
(cont.) S i s t e m e D i n a m i c e _ 1 _ 2 0 1 2 / B i b l i o t e c a _ p s/ litere . ps )

(cont.) run

8 ( C :/ Octavian / D e _ p e _ S e a g a t e/ Eseuri /
(cont.) S i s t e m e D i n a m i c e _ 1 _ 2 0 1 2 / B i b l i o t e c a _ p s/ hasuri . ps )

(cont.) run

10 50 50 60 40 25 .7 h a s u r a v e r t
11 50 50 60 40 25 .7 h a s u r a o r i z
12

13 0 set gra y
14 60 40 .8 .6 .3 p u n c t u l e t
15 newpath
16 50 50 t r a n s l a t e
17 0 0 25 0 360 arc
18 st roke
19 newpath
20 0 0 20 0 360 arc
21 st roke
22 newpath
23 -16 15 moveto
24 18 -14 l i n e t o
25 st roke
26 newpath
27 10 -10 t r a n s l a t e
28 -5 7.2 5 90 190 arc
29 st roke
30 newpath
31 -15 4 moveto
32 -3 17 l i n e t o
33 st roke
34 -19 -22 -9 10.6 8 t r i u n g h i c u r b
35 -19 -22 .8 .6 .3 p u n c t u l e t
36 -9 10.6 13 15 8 t r i u n g h i c u r b
37 13 15 55 34 -26 t r i u n g h i c u r b
38 -10 -22 -.6 -.4 6 t r i u n g h i c u r b
39 .7 .3 17 2 4 t r i u n g h i c u r b

109
40 17 2 56 31 -33 t r i u n g h i c u r b
41 -9 10.5 .8 .6 .3 p u n c t u l e t
42 55 34 .8 .6 .3 p u n c t u l e t
43 -10 -22 .8 .6 .3 p u n c t u l e t
44 56 31 .8 .6 .3 p u n c t u l e t
45

46 newpath
47 55 34 t r a n s l a t e
48 0 0 12 0 360 arc
49 st roke
50

51 -14 -18 -13.1 -19.4 2 t r i u n g h i s a g e a t a


52 -8 -26.8 -6.8 -28 2 t r i u n g h i s a g e a t a
53

54 4 litere
55 newpath
56 -55 -34 t r a n s l a t e
57 -6 17 moveto
58 ( T ) show
59 -10 12 moveto
60 ( P ) show
61 .5 -3.4 moveto
62 ( Q ) show
63 -4 7 moveto
64 ( N ) show
65 .4 10 moveto
66 ( d ) show
67 -10 -3.4 moveto
68 ( d ) show
69 -15 -18 moveto
70 ( A ) show
71 16 10 moveto
72 ( A ) show
73

74 2 litere
75 2.4 9.4 moveto
76 (1) show
77 -7.8 -4 moveto
78 (2) show
79 18.8 9.6 moveto
80 (1) show
81 -12 -18.4 moveto
82 (2) show

110
83

84 4 litere
85 newpath
86 55 34 t r a n s l a t e
87 -3 0 moveto
88 ( P ) show
89 2.2 -5 moveto
90 ( Q ) show
91

92 5.2 -3.6 moveto


93 2 apostrof
94 -.6 1.4 moveto
95 2 apostrof
96

97 showpage

3.7 Multimi limita : , . Functii Liapunov. Prin-


cipiul lui J. LaSalle. Stabilitate Liapunov
Proprietatea atribuita punctului P , care ne-a permis la pagina 102
sa stabilim ca traiectoria P este un ciclu, poate fi reorganizata ntr-un cadru
abstract. Ne bazam pentru aceasta pe prezentarea din [24, p. 10 si urm.].
In spatiul metric complet (Z, d), introducem familia de aplicatii continue
(S(t))t0 , unde S(t) : Z Z, astfel ncat
S(0) = idZ , S(t + s) = S(t) S(s). (118)
In plus, pentru orice z Z, functia t 7 S(t)(z) este continua n [0, +).
Ne referim la aceasta familie cu apelativul sistem dinamic 58.
Aceste proprietati sunt completate n cazuri diverse, vezi [7, pg. 1011].
De obicei, se impune ca t R ceea ce face ca aplicatiile S(t) sa fie ho-
meomorfisme, [S(t)]1 = S(t) , respectiv ca functia59 S : R Z Z,
unde S(t, z) = S(t)(z), sa fie continua60 . Restrictia sa, S : [0, +) Z Z,
constituie un semi-curent [57, p. 13].
Pentru z Z, fie multimea
(z) = {y Z : exista (tn )n1 , lim S(tn )(z) = y, lim tn = +}.
n+ n+

58
In limba englez a, dynamical system.
59
Numita si curent. In limba englez a, flow, vezi [3, p. 14, nota de subsol].
60
In general, o functie real a, de mai multe variabile reale, care este continu
a n raport
cu fiecare dintre variabile, va fi doar masurabila Borel (H. Lebesgue), cf. [55, p. 170, Ex.
8(b)]. O conditie simpla pentru continuitatea n ambele variabile (n limba englez a, joint
continuity) se g aseste n [2, p. 107].

111
Ea reprezinta multimea limita (G. Birkhoff, vezi [8, p. 209]) a punctului
z.
Au loc propriet
T Satile:
(i) (z) = {S(t)(z)};
s>0 ts
(ii) (S(t)(z)) = (z) pentru orice t 0, z Z; S
(iii) S(t)((z)) (z). In plus, daca multimea {S(t)(z)} este relativ
t0
compacta, atunci are loc egalitatea n incluziunea precenta.
Pentru (i), luam y (z). Atunci, existand sirul crescator si nemarginit
(tn )n1 din enunt, deducem ca, pentru orice s > 0, vom avea un numar ntreg
N = N(s) pentru care tn S s + 1, n N. Astfel, punctul S y va fi limita
sirului (S(tn )(z))nN din {S(t)(z)}, deci se va gasi n {S(t)(z)}. Cum
ts ts
y este independent de s, putem
S aplica intersectia.
Reciproc, stim ca y {S(t)(z)}. Va exista sirul (tn )n1 , cu tn 1, pen-
t1
tru care lim d(y, S(tn )(z)) = 0. Daca acest sir este nemarginit, el va poseda
n+
un subsir strict crescator, notat tot cu (tn )n1 . Existenta acestuia din urma
implica y (z). In schimb, daca sirul este marginit de M1 < +, alegem
un termen T cu d(S(T )(z), y) < 21 , l notam cu t1 si repetam rationamentul
{S(t)(z)}. In cel mai rau caz, obtinem sirul (tn )n1 ,
S
plecand de la y
tM1 +1
unde
1
tn+1 Mn + n, d(S(tn )(z), y) < , n 1.
n+1
Pentru acest sir crescator si nemarginit superior, lim d(S(tn )(z), y) = 0,
n+
adica y (z).
La (ii), fixand T 0,
\[ \ [
(S(T )(z)) = {S(t)(S(T )(z))} = {S(t)(z)}
s>0 ts s>0 ts+T
\[
{S(t)(z)} = (z).
s>0 ts

Reciproc, caut sirul crescator si nemarginit (superior) (sn )n1 astfel ncat
lim d(y, S(sn)(S(T )(z))) = 0. Stiu ca exista sirul nemarginit (tn )n1 pentru
n+
care lim d(y, S(tn )(z)) = 0. Putem lua sn = tn T , unde n N = N(T )
n+
va fi suficient de mare.
La (iii), cum aplicatia S(t) este continua, S(t+tn )(z) = S(t)(S(tn )(z))
S(t)(y) cand n + daca y (z). Adica, S(t)(y) (z). Daca, n plus,

112
S
multimea {S(t)(z)} este compacta, alegem sirul (cu o infinitate de ter-
t0
meni) (S(tn )(z))n1 , unde lim tn = +.
n+
Afirmam ca sirul respectiv
61
S poseda un subsir convergent. Intr-adevar, to-
talmarginirea multimii {S(t)(z)} implica existenta unui subsir
t0

(tkn )n1 (tnk1 )n1 (tn )n1

situat ntr-o bila, de raza 21k , cu centrul ntr-un punct Mk din multime.
Atunci, sirul diagonal (tnn )n1 este sir Cauchy, deci convergent. Afirmatia
a fost probata.
Exista, asadar, un sir convergent {S(tn )(z) : n 1}, cu lim S(tn )(z) =
n+
y Z, adica multimea (z) nu este vida. Mai departe, fie y (z), cu
lim d(S(tn )(z), y) = 0. Sirul (S(tn t)(z))nN (t) , unde t este fixat iar nu-
n+
{S(t)(z)}. In consecinta, va
S
marul N(t) suficient de mare, se gaseste n
t0
avea un subsir convergent pastram notatia , S(tn t)(z) w Z, n
raport cu metrica d cand n +. Continuitatea aplicatiei S(t) ne conduce
la S(tn )(z) = S(t)(S(tn t)(z)) S(t)(w) pentru n +. Unicitatea
limitei implica y = S(t)(w), adica y S(t)((z)).
Afirmatiile (i) (iii) au fost probate. S
Lor le adaugam alte proprietati: daca multimea {S(t)(z)} este relativ
t0
compacta, atunci
(iv) (z) este un compact62 conex n Z;
(v) lim d(S(t)(z), (z)) = 0.
t+ 
S
La (iv), observam ca multimile {S(t)(z)} alcatuiesc o familie
ts s>0
descrescatoare (nestrict), n raport cu incluziunea, de multimi compacte si
conexe. Aceasta pentru ca sunt submultimi nchise ale unui compact, respec-
tiv nchiderea unor imagini de multimi conexe printr-o aplicatie continua [63,
pg. 10, 20] t 7 S(t)(z) . Asemenea familii ordonate le transmit limite-
lor lor (intersectii) proprietatile de compactitate, respectiv de conexitate [63,
p. 12].
Pentru (v), presupunem prin absurd ca exista > 0 si sirul strict cresca-
tor, nemarginit superior, (tn )n1 astfel ncat d(S(tn )(z), (z)) . Ipoteza
61
Vezi [54, p. 20].
62
In afara restrictiei de compactitate pentru traiectorie, multimile limita pot fi nem
ar-
ginite [7, pg. 2122].

113
de compactitate ne permite sa consideram ca, trecand eventual la un subsir,
lim S(tn )(z) = y, y (z), ceea ce contrazice presupunerea.
n+
Proprietatile (iv), (v) au fost stabilite.
O functie continua V : Z R desemneaza o functie (A.) Liapunov 63
atunci cand

V (S(t)(z)) V (z) pentru orice t 0, z Z. (119)

Daca, n plus, din egalitatea V (S(t)(z)) = V (z), valabila n [0, +), rezulta
ca S(t)(z) = z pentru orice t 0, atunci functia Liapunov va fi considerata
stricta. S
Presupunand ca multimea {S(t)(z)} este relativ compacta, observam
t0
ca:
(vi) exista lim V (S(t)(z)) = c R;
t+
(vii) V (y) = c, unde y (z). S
La (vi), data fiind compactitatea multimii M = {S(t)(z)}, functia V |M
t0
este marginita. Atunci, aplicatia t 7 V (S(t)(z)), fiind monoton necresca-
toare si marginita, va avea limita (finita) cand t tinde la +.
Pentru (vii), cum y (z), exista sirul nemarginit superior (tn )n1 astfel
ncat lim S(tn )(z) = y. Insa lim V (S(t)(z)) = c, de unde, n particular,
n+ t+
c = lim V (S(tn )(z)) = V (y).
n+
Afirmatiile (vi), (vii) au fost probate. Ele alcatuiesc principiul lui (J.)
LaSalle [24, p. 18] ori al invariantei [35, p. 30].
In mod analog, pentru z Z, fie multimea

(z) = {y Z : exista (tn )n1 , lim S(tn )(z) = y, lim tn = }.


n+ n+

Aceasta reprezinta multimea limita [8, ibid.] a punctului z. Putem re-


constitui pentru ea proprietatile stabilite n cazul multimii limita.
Pentru a exemplifica functia Liapunov, ntrebuintam analiza din [5, pg.
5557, 150156].
Fie sistemul diferential
.
x = f (x), t R, (120)

unde functia continua f : Rn Rn ndeplineste conditia de monotonie

( f (x) f (y)| x y)Rn 0, x, y Rn . (121)


63
Sau Lyapunov, cf. [49, p. 204].

114
Au loc estimarile aici, x, y sunt solutii ale sistemului (120)
d 
kx(t) y(t)k2 = 2 (f (x(t)) f (y(t))| x(t) y(y))Rn

(122)
dt
0, t R,
de unde, prin integrare, deducem ca
kx(t) y(t)k kx(0) y(0)k, t 0. (123)
Afirmam ca exista semi-curentul continuu 64 S : [0, +) Rn Rn cu
formula65 S(t, x(0)) = x(t) n [0, +). T inand seama de (92), observam ca
Lip(S(t)) 1, t 0.
Pentru a stabili validitatea afirmatiei, facem observatia ca exista urma-
toarea varianta a estimarii (122):
d 
kx(t)k2 = 2 (f (x(t)) f (0)| x(t))Rn + 2 (f (0)| x(t))Rn

dt
2 (f (0)| x(t))Rn ,
care, prin integrare, ne conduce la luam t s 0
Z t
1 2 1 2
kx(t)k kx(s)k + kf (0)k kx( )kd,
2 2 s

respectiv, via inegalitatea lui I. Bihari [45, p. 6], la


Z t
kx(t)k kx(s)k + kf (0)kd
s
= kx(s)k + (t s) kf (0)k. (124)
Mai departe, fixand x(0), y(0) Rn , avem
kS(t, x(0)) S(s, y(0))k
kS(t, x(0)) S(s, x(0))k + kS(s, x(0)) S(s, y(0))k
(vezi (123)) kS(t, x(0)) S(s, x(0))k + kx(0) y(0)k
Z t
kx(0) y(0)k + kf (S(, x(0)))kd
s
Z t
(vezi (124)) kx(0) y(0)k + sup kf ()kd
s kkkx(0)k+tkf (0)k
!  
t s
1+ sup kf ()k d , , t s 0,
kkkx(0)k+tkf (0)k x(0) y(0)
64
Fireste, d(x, y) = dRn (x, y) = kx yk n Rn .
65
Aici, x = x(, 0, x0 ), unde x0 Rn , desemneaza solutia care a plecat, la momentul 0,
din punctul x0 .

115
n spatiul metric complet ([0, +) Rn , dRn+1 ).
Cea de-a doua cerinta (118) este o consecinta a invariantei la translatii
temporale manifestata de sistemele diferentiale autonome ale caror probleme
Cauchy admit solutie unica.
Afirmatia a fost probata.
Introducem multimea F = {x Rn : f (x) = 0} si afirmam ca: daca F
este nevida, atunci ea este convexa si nchisa. Intr-adevar, pentru x, y F
si z Rn , avem

( f (z)| z [x + (1 )y])Rn
= ( f (z) f (x)| z x)Rn + (1 ) ( f (z) f (y)| z y)Rn
0, [0, 1],

si, pentru z = z = [x + (1 )y] + (1 )v, (0, 1), v Rn ,

( f (z )| v [x + (1 )y])Rn 0.

Impunand ca 1, obtinem inegalitatea

( f (x + (1 )y)| v [x + (1 )y])Rn 0,

de la care, pentru v = x + (1 )y f (x + (1 )y), ajungem la f (x +


(1 )y) = 0. Afirmatia a fost justificata.
Presupunem, n continuare, ca multimea F este nevida. Fixam z Rn .
Au loc proprietatile:
(iv*) (z) este nevida, compacta si conexa;
(viii) fiind dat punctul v (z), exista sirul crescator si nemarginit su-
perior (sn )n1 , unde sn = sn (z, v), astfel ncat

v = lim S(sn , v);


n+

Adica, v (v).
(ix) pentru orice v (z), avem (v) = (z).
(x) sirul (sn )n1 de la (viii) este independent de v (z).
(xi) pentru orice v, w (z),

kS(t, v) S(t, w)k = kv wk;

(xii) pentru orice v F exista r 0 astfel ncat

(z) {x R : kv xk = r};

(v*) daca (z) F , atunci exista z F pentru care lim S(t, z) = z .


t+

116
La (iv*), fie x F . Atunci, via (123), avem66

kS(t, z)k kS(t, z) S(t, x)k + kxk kz xk + kxk, (125)


S
deci multimea {S(t)(z)} este marginita. Fiind nchisa, ea va fi compacta.
t0
Din demonstratia afirmatiei (iii) concludem ca (z) este nevida.
Pentru (viii), fiind dat v (z), exista sirul crescator si nemarginit su-
perior (tn )n1 astfel ncat lim kS(tn )(z) vk = 0. Trecand, eventual, la un
n+
subsir, impunem ca sirul (sn )n1 , unde sn = tn+1 tn , sa fie strict crescator
si nemarginit. De aici, cum S(tn+1 ) = S(sn ) S(tn ), remarcam ca

kS(sn )(v) vk kS(sn )(v) S(tn+1 )(z)k + kS(tn+1 )(z) vk


Lip(S(sn )) kv S(tn )(z)k + kS(tn+1 )(z) vk
kv S(tn )(z)k + kS(tn+1 )(z) vk
= o(1) cand n +.

La (ix), afirmatia (viii) implica (z) (v). Reciproc, fie w (v) si un


sir nemarginit superior, crescator, (un )n1 pentru care w = lim S(un )(v).
n+
Cum v (z), afirmatia (iii) ne conduce la S(un )(v) (z), deci, ca limita
a acestui sir (S(un )(v))n1, punctul w se va afla n aderenta multimii (z).
Adica, chiar n (z).
Pentru (x), presupunem fixate marimile v (z), respectiv (sn )n1 de la
afirmatia (viii). Fie w (z). Conform (ix), w (v), asadar exista sirul
(hn )n1 , strict crescator si nemarginit superior, astfel ca lim S(hn )(v) = w.
n+
Au loc estimarile

kS(sn )(w) wk
kS(sn )(w) S(sn + hn )(v)k + kS(sn + hn )(v) S(hn )(v)k
+kS(hn )(v) wk
Lip(S(sn )) kw S(hn )(v)k + Lip(S(hn )) kS(sn )(v) vk
+kS(hn )(v) wk = o(1) cand n +.

La (xi), fixam T 0. Astfel, via (x),

kv wk = lim kS(sn )(v) S(sn )(w)k


n+
lim sup [Lip(S(sn T )) kS(T )(v) S(T )(w)k]
n+
kS(T )(v) S(T )(w)k kv wk.
66
Evident, S(t, x) = x pentru orice t 0.

117
La (xii), plecand de la inegalitatea (122), obtinem ca

d d 
kS(t)(z) vk2 = kS(t)(z) S(t)(v)k2 0,
 
(126)
dt dt
deci exista lim kS(t)(z) vk = r [0, +). Daca x (z), adica x =
t+
lim S(tn )(z) pentru un anumit sir (tn )n1 , strict crescator si nemarginit,
n+
atunci

kx vk = lim kS(tn )(z) vk = lim kS(t)(z) vk = r.


n+ t+

In sfarsit, pentru (v*), fie v (z). Cum v F , conform (xii), exista


r 0 astfel ncat d((z), v) inf{kx vk : kx vk = r} = r, de unde r = 0.
Adica,

(z) = {v}. (127)

Presupunand ca, prin absurd, exista numarul 0 > 0 si sirul (tn )n1 , crescator
si nemarginit, astfel ncat d(S(tn )(z), v) 0 , n 1, atunci, data fiind
marginirea orbitei 67 + (z) = {S(t, z) : t 0} vezi (125) , deducem
existenta limitei lim S(tnk , z) = w Rn pentru un anumit subsir al sirului
k+
(tn )n1 . Asadar, w (z). De asemeni, d(w, v) 0 , ceea ce vine n contra-
dictie cu (127).
Fie v F . Observam ca aplicatia V : Rn R, cu formula V (x) = kx
vk, este, conform (126), o functie Liapunov pentru sistemul diferential
(120), (121). De asemeni, tot pentru a proba (119), fie t s 0. Observam
ca

V (S(t, z))
= kS(t)(z) S(t)(v)k = kS(t s)(S(s, z)) S(t s)(S(s, v))k
Lip(S(t s)) kS(s, z) S(s, v)k kS(t, z) vk
= V (S(s, z)), z Rn .

Sa presupunem acum ca sistemul diferential (120), (121) ndeplineste res-


trictiile

f (0) = 0, ( f (x)| x)Rn < 0, x 6= 0. (128)


67
= (+ (z)). In
Putem, n acest moment, interpreta proprietatea (ii), si anume: (z) S
general, fiind dat setul S Z, multimea limit
a a acestuia este (S) = (z), cf. [47,
zS
p. 191].

118
Afirmam ca: (a) pentru orice > 0 exista = () > 0 astfel ncat daca
kzk , atunci kS(t, z)k < , t 0; (b) pentru orice z Rn , avem
lim S(t, z) = 0Rn .
t+
Intr-adevar, cum 0Rn F , din (126) rezulta ca

kS(t, z)k kzk, t 0, (129)


deci putem lua = 2 . Am probat punctul (a).
La (b), plecand de la (122), deducem ca
Z t
2 2
kzk = kS(t, z)k + [2 (f (S(s, z))| S(s, z))Rn ] ds
0
Z t
2
= kS(t, z)k + gz (s)ds, t 0, z Rn , (130)
0

unde functia gz : [0, +) [0, +) esteR continua.


+
Din estimarea anterioara rezulta ca gz (t)dt < +, ceea ce implica
existenta unui sir (tn )n1 , unde tn = tn (z), strict crescator si nemarginit
superior, cu proprietatea ca lim inf gz (tn ) = 0.
n+
Pe baza (129), deducem, trecand eventual la un subsir, existenta limitei
lim S(tn , z) = v Rn . De aici, v (z) si lim gz (tn ) = 2 ( f (v)| v)Rn =
n+ n+
0. Din (128) rezulta ca v = 0Rn . Astfel, 0Rn (z) pentru orice z Rn .
Fie acum w (z). Afirmatia (xi) arata ca kS(t, w)k = kwk, t 0.
Conform (130), aplicatia gw este identic nula, deci S(t, w) 0. In particular,
S(0, w) = w = 0, deci (z) = {0Rn } pentru orice z Rn . Afirmatia a fost
probata.
Solutia identic nula a sistemului diferential (120) este considerata stabila
(Liapunov) [29, p. 60] daca verifica punctul (a) din afirmatia precedenta.
Astfel, solutia nula de la punctul (i) al teoremei Poincare-Liapunov-Perron
vezi pagina 21 este stabila Liapunov. In schimb, la punctul (ii) al acele-
iasi teoreme, ntalnim instabilitatea (Liapunov) a solutiei nule. Daca solutia
nula este stabila Liapunov si exista > 0 astfel ncat lim d(S(t, z), 0Rn ) = 0
t+
pentru orice z Rn cu kzk < , atunci solutia nula este asimptotic stabila
(Liapunov). In particular, solutia nula a sistemului diferential (120), (121),
(128) este global = + asimptotic stabila [5, p. 155].
Partea legata de cantitatea din definitia asimptotic stabilitatii poarta
denumirea de conditie de atractivitate [21, p. 6]. Mai precis, pentru a fi a-
simptotic stabila `a la Liapunov, solutia nula trebuie sa fie stabila si atractiva.
Stabilitatea unei solutii nu-i influenteaza atractivitatea. Astfel, n exemplul
lui Vinograd (20), solutia nula este instabila nsa atractiva, fapt demonstrat
n [21, pg. 191-194] prin trecere la coordonate polare.

119
3.8 Excurs de functii Liapunov. Criterii de stabili-
tate Liapunov
In calculele din subsectiunea precedenta par sa fi disparut, ca prin minu-
ne, argumentele geometrice. La prima vedere, asadar, stabilitatea Liapunov
nlocuieste desenele cu treceri la limita riguroase.
Ce spune, defapt, ea: daca pot estima convenabil, n fiecare moment t,
talia solutiei, atunci am gasit un candidat pentru stabilitatea Liapunov. Vezi
Figura 45.
x(t)

O t

Figura 45
Din pacate nsa, acest fel de stabilitate nu este potrivit pentru investigarea
situatiei din Figura 46, unde trebuie utilizata stabilitatea orbitala (Poincare)
[28, p. 218].
Aici, desi orbitele (curbele P ) raman apropiate, odata cu trecerea tim-
pului se produc defazaje nsemnate, unele dintre particulele-solutie rotindu-
se mai repede decat celelalte pe (propria) traiectorie. Exemple interesante
sunt oferite de [47, p. 207, Ex. 3(b)], [28, p. 34, Ex. 33].
Inainte de a continua analiza planului fazelor, nceputa la pagina 98, vom
prezenta cateva cerinte practice privind functia Liapunov V atasata unui
sistem diferential ordinar.
(i) Pentru a exprima faptul ca aceasta descreste n lungul traiectoriilor
vezi (119) , deci
d V . 
[V (t, x(t))] = (t, x(t)) + x(t) V x (t) Rn
dt t
V 
(cf. (120)) = (t, x(t)) + x(t) V f (x(t)) Rn
t
0, t 0,
este suficient sa impunem ca functia V C 1 (Rn+1 , R) sa verifice inegalitatea
V
VL (t, x) = (t, x) + ( x V | f (x))Rn 0, t 0, x Rn . (131)
t
120
Am ntalnit acest tip de estimare la derivata Lie (29):

Figura 46

d V (t + h, x(t + h)) V (t, x(t))


[V (t, x(t))] = lim
dt h0 h
.
V (t + h, x(t) + h x (t)) V (t, x(t))
= lim
h0 h
V (t + h, x(t) + h f (x(t))) V (t, x(t))
= lim
h0 h
V (u + h, v + h f (v)) V (u, v)
= lim u
,
h0 h =
t
v x(t)
vezi [42, pg. 24, 31].
Facem observatia ca netezimea functiei V poate fi redusa daca nlocuim
derivata din (131) cu urmatoarea limita 68
V (u + h, v + h f (v)) V (u, v)
VL (u, v) = lim sup , (132)
h0 h
 
u
unde [0, +) Rn , conform [29, p. 80]. De exemplu, fiind dat L > 0
v
68
Variante ale sale, bazate pe derivatele G. Dini, constituie derivata orbital
a a functiei
Liapunov. In limba engleza, orbital derivative [2, p. 232].

121
astfel ncat
  
u1 u
|V (u1 , v1 ) V (u2 , v2 )| L dRn+1 , 2 , ui 0, vi Rn ,
v1 v2
avem
1
|V (u + h, v + hf (v)) V (u, v)|
h
L
[|(u + h) u| + k(v + hf (v)) vk]
h
= L (1 + kf (v)k) , h > 0,

deci limita din (132) exista si |VL (u, v)| L (1 + kf (v)k) < +.
(ii) Pentru a evalua valorile functiei V n lungul traiectoriilor, presupu-
nem ca exista functia continua : [0, +) R R, cu (t, 0) 0, pentru
care solutia nula a ecuatiei diferentiale

w = (t, w), t 0, (133)

sa fie stabila/asimptotic stabila (Liapunov) si impunem ca

V (0, 0Rn ) 0, VL (t, x) (t, V (t, x)), t 0, x Rn , (134)

vezi [29, p. 90, Theorem 5.21].


Astfel, daca x = x(t) este solutia sistemului (120), deducem ca VL (t, x(t))
= dtd [V (t, x(t))] (t, V (t, x(t))), t 0, estimare din care, pe baza ine-
galitatii lui B. Viswanatham69 [61], rezulta ca

V (t, x(t)) wx0 (t), t 0,

unde wx0 reprezinta solutia maximala [25, p. 25], [29, p. 83] a ecuatiei dife-
rentiale (133), cu data wx0 (0) = V (0, x0 ), x0 Rn .
In diverse cazuri particulare, putem evita utilizarea solutiilor extremale
pe baza unor trucuri de calcul [2, p. 234].
(iii) Pentru a extrage solutia x(t) din evaluarea aplicatiei V , vom presu-
pune ca exista functia continua : [0, +) [0, +), monoton nedescres-
catoare, astfel ncat (0) = 0 si (r) > 0 cand r > 0, cu proprietatea ca [5,
p. 135]

V (t, x) (kxk), t 0, x Rn .
69
Versiunea cu derivate (Dini) a acestui rezultat i apartine lui G. Peano [25, p. 26,
Theorem 4.1; p. 44].

122
Considerand ca sistemul (120) admite o functie Liapunov V care nde-
plineste conditiile (i) (iii), solutia nula a acestuia va avea acelasi tip de
stabilitate cu solutia nula a sistemului de comparatie (133), cf. [29, ibid.].
Doua cazuri particulare trebuie mentionate. Primul se refera la ecuatia
diferentiala
..
x +f (x) = 0, t 0, (135)

unde aplicatia f : R R este neteda si satisface restrictia de semn

x f (x) > 0, x 6= 0.

Rescriind ecuatia (135) ca un sistem diferential de ordinul ntai,


. 
x y
. = , (136)
y f (x)

si introducand functia
x
y2
Z
V (t, x, y) = V (x, y) = + f (u)du, t, x, y R,
2 0

observam ca
 
d y(t)
VL (t, x(t), y(t))

= [V (x(t), y(t))] = (x(t),y(t)) V

dt f (x(t)) Rn
  
f (x(t)) y(t)
= = 0,
y(t) f (x(t)) R2

adicaderivata
 orbitala a aplicatiei V se anuleaza n lungul fiecarei solutii
x(t)
t 7 . Asadar, V constituie o functie Liapunov pentru sistemul dife-
y(t)
rential (136). R
x
Daca lim 0 f (u)du = +, atunci ecuatiei (135) i putem atasa semi-
x
curentul continuu S : [0, +) R2 R2 cu formula
 
x(t, 0, x0 , y0 )
S(t, x0 , y0) = , x0 , y0 R,
x (t, 0, x0 , y0)

unde x(0, 0, x0 , y0 ) = x0 si x (0, 0, x0 , y0 ) = y0 . Luand = 0 n cerinta (ii)


privind functiile Liapunov, respectiv [5, p. 139]
  
x
(r) = inf V (x, y) : r 1 , r [0, 1], (r) = (1), r 1,
y

123
n cerinta (iii), deducem stabilitatea Liapunov a solutiei nule a ecuatiei (135).
Facem urmatoarea observatie: fiind data functia : [a, b] [0, (b)],
monoton nedescrescatoare, cu (a) = 0 si (r) > 0 cand r > a, exista o
functie : [a, b] [0, (b)], strict crescatoare, astfel ncat (r) (r),
r [a, b]. Intr-adevar, un candidat pentru este
ra
(r) = (r), r [a, b].
ba
1
Fiind motona, este inversabila iar : [0, (b)] [a, b] este continua si
(strict) crescatoare, ceea ce ne permite extragerea solutiei x(t).
Pentru o generalizare a rezultatului de stabilitate precededent, vezi [29,
p. 93, Ex. 5.4].
In plus, sistemul (136) admite reprezentarea
( . V
x = x ,
. t 0,
y = V
y
,
deci este un sistem diferential Hamiltonian [47, p. 172], [43, p. 63].
Al doilea caz se refera la sistemul diferential liniar
.
x = Ax, t 0, (137)
unde A Mn (R). Presupunand ca valorile proprii ale matricei A au partea
reala negativa, fixam matricea pozitiv definita C Mn (R) si introducem
matricea
Z +
T
B= eA t CeAt dt.
0

Atunci, AT B + BA = C, B este pozitiv definita iar aplicatia


V (t, x) = V (x) = ( Bx| x)Rn , x Rn ,
desemneaza o functie Liapunov pentru sistemul (137):
d 
VL (t, x(t)) = x(t)T Bx(t)

dt
= [Ax(t)]T Bx(t) + x(t)T [Ax(t)]

AT B + BA x(t) x(t) Rn = ( Cx(t)| x(t))Rn
 
=
0,
conform [22, p. 295], [5, pg. 140142].
Un subiect aparte l constituie teoremele reciproce de stabilitate: atunci
cand solutia sistemului diferential admite un anumit tip de stabilitate, putem
construi o functie Liapunov care sa confirme acest fapt [22, p. 307].

124
3.9 Simboluri, coordonate si curbe punctate
In Figura 43 la pagina 102 , am folosit o varianta scalata a simbolului
/ la producerea semnului din secventele tipografice P , Q . Vezi pro-
cedura apostrof din programul litere.ps de la pagina 108. Aceasta pentru
ca nu mi-a placut accentul standard din font 70 -ul [1, p. 35] Times-Roman.
Urmatorul program, bazat pe prezentarea din [1, pg. 9194], afiseaza
codurile n baza opt ale caracterelor unui font.
figura_48.eps
1 %! PS - Adobe -3.0 EPSF -3.0
2 %% B o u n d i n g B o x: 30 30 550 800
3

4 %%%% Font - uri :


5 %%%% Times - Roman , Times - Italic , Times - Bold ,
6 %%%% Helvetica , Symbol
7 %%%% Vezi Tutorial & Cookbook de Postscript , pag . 91 -92
8

9 / caracter 1 s t r i n g def
10 / sirnou 3 s t r i n g def
11

12 / l i n i e n o u a d i c t 2 d i c t def
13 / l i n i e n o u a{
14 %%% sintaxa :
15 %%% abscisa d i s t a n t a d i n t r e l i n i i l i n i e n o u a
16 l i n i e n o u a d i c t begin
17 / d i s t a n t a d i n t r e l i n i i exch def
18 / abscisa exch def
19 current point d i s t a n t a d i n t r e l i n i i sub
20 exch pop abscisa
21 exch moveto
22 end} def
23

24 / t i p a r s i r n o u{
25 sirnou cvs show
26 } def
27

28 / t i p a r c a r a c t e r{ caracter 0
29 3 -1 r o l l
30 put
31 caracter show} def
32

70
Sau grup de caractere.

125
33 / A f i s e z d i c t 2 d i c t def
34 / Afisez {
35 A f i s e z d i c t begin
36 / d d i s t a n t a d i n t r e l i n i i exch def
37 / aabscisa exch def
38 dup t i p a r s i r n o u
39 ( ) show
40 tiparcaracter
41 aabscisa d d i s t a n t a d i n t r e l i n i i l i n i e n o u a
42 end
43 } def
44

45 / Times - Roman f i n d f o n t 8 s c a l e f o n t s e t f o n t
46 newpath
47 40 750 moveto
48 1 1 50 {
49 40 10 Afisez
50 } for
51

52 80 750 moveto
53 51 1 100 {
54 80 10 Afisez
55 } for
56

57 120 750 moveto


58 101 1 150 {
59 120 10 Afisez
60 } for
61

62 160 750 moveto


63 151 1 200 {
64 160 10 Afisez
65 } for
66

67 200 750 moveto


68 201 1 250 {
69 200 10 Afisez
70 } for
71

72 240 750 moveto


73 251 1 255 {
74 240 10 Afisez
75 } for

126
76

77 / Symbol f i n d f o n t 8 s c a l e f o n t s e t f o n t
78 newpath
79 280 750 moveto
80 1 1 50 {
81 280 10 Afisez
82 } for
83

84 320 750 moveto


85 51 1 100 {
86 320 10 Afisez
87 } for
88

89 360 750 moveto


90 101 1 150 {
91 360 10 Afisez
92 } for
93

94 400 750 moveto


95 151 1 200 {
96 400 10 Afisez
97 } for
98

99 440 750 moveto


100 201 1 250 {
101 440 10 Afisez
102 } for
103

104 480 750 moveto


105 251 1 255 {
106 480 10 Afisez
107 } for
108

109 / Times - Roman f i n d f o n t 10 s c a l e f o n t s e t f o n t


110 newpath
111 102 775 moveto
112 ( C a r a c t e r e l e Times - Roman ) show
113 345 775 moveto
114 ( C a r a c t e r e l e Symbol ) show
115 showpage
Fac observatia ca, la interpretarea secventei

valoare_de_inceput increment valoare_de_final {continut} for

127
n stiva vor fi incluse si valorile ciclate:

...
valoare_de_inceput + increment
continut
valoare_de_inceput
...

Aceasta particularitate a limbajului Postscript este speculata n procedura


Afisez din programul anterior la linia 38 pentru a ilustra numarul de
ordine al caracterelor din Figura 48.
Comenzile

/Times-Roman findfont 6 scalefont setfont


(abc\44de) show

vor produce71 sirul abc$de .


In anumite situatii poate fi util sa afisam coordonatele carteziene ale di-
verselor repere dintr-o constructie geometrica complicata. Evident, acestea
pot fi determinate si cu ajutorul programului GSview. Rezultatul codului de
mai jos este afisat n Figura 47.

113.942
155.779

50.0001
130.0

130.0
79.9999

55.0001
29.3782

Figura 47
figura_47.eps
1 %! PS - Adobe -3.0 EPSF -3.0
2 %% B o u n d i n g B o x: 14 14 180 180
71
Atentie, codul octal al unui caracter este dat de scrierea n baza opt a numarului sau
de ordine: 36(10) = 44(8) .

128
3

4 / v i z u a l i z a r e d a t e d i c t 16 d i c t def
5 / vizualizaredate{
6 v i z u a l i z a r e d a t e d i c t begin
7 flattenpath
8 % aici salvam datele ca siruri
9 / sirunu 10 s t r i n g def
10 / sirdoi 10 s t r i n g def
11 / sirtrei 10 s t r i n g def
12 / sirpatru 10 s t r i n g def
13

14 {% c o o r d o n a t e de inceput
15 / unu exch def %y - ul de inceput
16 / doi exch def
17 / unutine unu def % salvari
18 / doitine doi def
19 / uunutine unutine def % alte salvari
20 / ddoitine doitine def
21 uunutine sirunu cvs % transf . in sir
22 ddoitine sirdoi cvs }
23 {/ trei exch def
24 / patru exch def
25 / treitine trei def
26 / p a t r u t i n e patru def
27 / t t r e i t i n e treitine def
28 / p p a t r u t i n e p a t r u t i n e def
29 t t r e i t i n e sirtrei cvs
30 p p a t r u t i n e sirpatru cvs }
31 {}
32

33 {} p a t h f o r a l l
34

35 doitine unutine moveto


36 sirdoi show
37 % distanta 6 pe v e r t i c a l a
38 % intre afisari
39 % trebuie p o t r i v i t a cu d i m e n s i u n e a
40 % fontului
41 doitine unutine 6 sub moveto
42 sirunu show
43 p a t r u t i n e treitine moveto
44 sirpatru show
45 p a t r u t i n e treitine 6 sub moveto

129
46 sirtrei show
47 end
48 } def
49

50 / Times - Roman f i n d f o n t 6 s c a l e f o n t s e t f o n t
51

52 newpath
53 50 130 moveto
54 130 80 l i n e t o
55 vizualizaredate
56 st roke
57

58 newpath
59 90 90 70 70 240 arc
60 vizualizaredate
61 st roke
62

63 showpage

130
Caracterele Times-Roman Caracterele Symbol

1 51 3 101 e 151 201 251 1 51 3 101 151 201 251


2 52 4 102 f 152 202 252 2 52 4 102 152 202 252
3 53 5 103 g 153 203 253 3 53 5 103 153 203 253
4 54 6 104 h 154 204 254 4 54 6 104 154 204 254
5 55 7 105 i 155 205 255 5 55 7 105 155 205 255
6 56 8 106 j 156 206 6 56 8 106 156 206
7 57 9 107 k 157 207 7 57 9 107 157 207
8 58 : 108 l 158 208 8 58 : 108 158 208
9 59 ; 109 m 159 209 9 59 ; 109 159 209
10 60 < 110 n 160 210 10 60 < 110 160 210
11 61 = 111 o 161 211 11 61 = 111 161 211
12 62 > 112 p 162 212 12 62 > 112 162 212
13 63 ? 113 q 163 213 13 63 ? 113 163 213
14 64 @ 114 r 164 214 14 64 114 164 214
15 65 A 115 s 165 215 15 65 115 165 215
16 66 B 116 t 166 216 16 66 116 166 216
17 67 C 117 u 167 217 17 67 117 167 217
18 68 D 118 v 168 218 18 68 118 168 218
19 69 E 119 w 169 ' 219 19 69 119 169 219
20 70 F 120 x 170 220 20 70 120 170 220
21 71 G 121 y 171 221 21 71 121 171 221
22 72 H 122 z 172 222 22 72 122 172 222
23 73 I 123 { 173 223 23 73 123 { 173 223
24 74 J 124 | 174 fi 224 24 74 124 | 174 224
25 75 K 125 } 175 fl 225 25 75 125 } 175 225
26 76 L 126 ~ 176 226 26 76 126 176 226
27 77 M 127 177 227 27 77 127 177 227
28 78 N 128 178 228 28 78 128 178 228
29 79 O 129 179 229 29 79 129 179 229
30 80 P 130 180 230 30 80 130 180 230
31 81 Q 131 181 231 31 81 131 181 231
32 82 R 132 182 232 32 82 132 182 232
33 ! 83 S 133 183 233 33 ! 83 133 183 233
34 " 84 T 134 184 234 34 84 134 184 234
35 # 85 U 135 185 235 35 # 85 135 185 235
36 $ 86 V 136 186 236 36 86 136 186 236
37 % 87 W 137 187 237 37 % 87 137 187 237
38 & 88 X 138 188 238 38 & 88 138 188 238
39 89 Y 139 189 239 39 89 139 189 239
40 ( 90 Z 140 190 240 40 ( 90 140 190 240
41 ) 91 [ 141 191 241 41 ) 91 [ 141 191 241
42 * 92 \ 142 192 242 42 92 142 192 242
43 + 93 ] 143 193 ` 243 43 + 93 ] 143 193 243
44 , 94 ^ 144 194 244 44 , 94 144 194 244
45 - 95 _ 145 195 245 45 95 _ 145 195 245
46 . 96 146 196 246 46 . 96 146 196 246
47 / 97 a 147 197 247 47 / 97 147 197 247
48 0 98 b 148 198 248 48 0 98 148 198 248
49 1 99 c 149 199 249 49 1 99 149 199 249
50 2 100 d 150 200 250 50 2 100 150 200 250

Figura 48

131
Reamintesc programul triunghiuri.ps, cu ale carui instructiuni am de-
senat curbele libere din ilustratiile de pana acum. Pe baza metodei de
punctare 72 dezvoltata n [1, pg. 147149], le adaugam acestora un triunghi
curb punctat.
triunghiuri_punctate.ps
1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2 %%%%%%%% curbe din tringhiuri , punctate %%%%%%%%
3 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
4 / d i s t a n t a d i c t 4 d i c t def
5 / distanta {
6 d i s t a n t a d i c t begin
7 / ydoi exch def
8 / xdoi exch def
9 / yunu exch def
10 / xunu exch def
11 xunu yunu sub dup mul
12 xdoi ydoi sub dup mul
13 add s q r t
14 end
15 } def
16

17 / l u n g i m e a c u r b e i d i c t 7 d i c t def
18 / l u n g i m e a c u r b e i{
19 l u n g i m e a c u r b e i d i c t begin
20 flattenpath
21 / suma 0 def
22 {/ yzero exch def
23 / xzero exch def
24 / merglay yzero def
25 / merglax xzero def }
26 {/ yunu exch def
27 / xunu exch def
28 / suma suma
29 xzero yzero xunu yunu distanta
30 add def
31 / xzero xunu def
32 / yzero yunu def
33 }
34 {}
35

36 {/ yunu merglay def


72
Ori liniere. De la englezescul dash, adica .

132
37 / xunu merglax def
38 / suma suma
39 xzero yzero xunu yunu distanta
40 add def
41 / xzero xunu def
42 / yzero yunu def } p a t h f o r a l l
43 suma
44 end
45 } def
46

47 / c u r b a p u n c t a t a d i c t 8 d i c t def
48 / c u r b a p u n c t a t a{
49 c u r b a p u n c t a t a d i c t begin
50 / model exch def
51 / lungime l u n g i m e a c u r b e i def
52 / l u n g i m e m o d e l 0 def
53 model {
54 l u n g i m e m o d e l add
55 / l u n g i m e m o d e l exch def
56 } forall
57 model length 2 mod 0 ne
58 {/ l u n g i m e m o d e l l u n g i m e m o d e l 2 mul def } i f
59 / zero model 0 get def
60 / unu l u n g i m e m o d e l zero sub def
61 / adaos lungime unu sub l u n g i m e m o d e l add def
62 / final lungime l u n g i m e m o d e l adaos mul sub
63 unu sub 2 div def
64 / d e p l a s a r e zero final sub def
65 model d e p l a s a r e setdash
66 end
67 } def
68

69 / t r i u n g h i c u r b p u n c t a t d i c t 19 d i c t def
70 t r i u n g h i c u r b p u n c t a t d i c t begin
71 / matrice matrix def
72 end
73 / triunghicurbpunctat{
74 t r i u n g h i c u r b p u n c t a t d i c t begin
75 %%% f o l o s e s t e b i b l i o t e c a. ps
76 %%% intrari :
77 / c o m a n d a p u n c t a r e exch def % neaparat un array
78 / lungimeh exch def % puneti minus pentru a schimba

(cont.) o r i e n t a r e a

133
79 / sosirey exch def
80 / sosirex exch def
81 / plecarey exch def
82 / plecarex exch def
83 %%% p r e l u c r a r i:
84 / mijlocx plecarex sosirex add 2 div def
85 / mijlocy plecarey sosirey add 2 div def
86 / scaderex sosirex plecarex sub def
87 / scaderey sosirey plecarey sub def
88 / semn sosirey plecarey sub semnul def
89 / panta scaderex 0 eq {0}{ scaderey scaderex div } i f e l s e
(cont.) def

90 / p a n t a i n a l t i m i i panta 0 eq {0}{ panta u n u p e c e v a neg }


(cont.) i f e l s e def
91 / fractie1 p a n t a i n a l t i m i i r a d i 1 m a r e lungimeh exch div
(cont.) def

92 / fractie2 scaderey neg semnul fractie1 mul def


93 / varfulx sosirey plecarey eq { mijlocx }{ mijlocx fractie2
(cont.) add} i f e l s e def
94 / varfuly sosirey plecarey eq { mijlocy lungimeh add}{
(cont.) fractie2 p a n t a i n a l t i m i i mul mijlocy add} i f e l s e
(cont.) def

95 / m a t r i c e s a l v a t a matrice currentmatrix def


96 gsave
97 newpath
98 plecarex plecarey moveto
99 plecarex plecarey varfulx varfuly sosirex sosirey
(cont.) curveto

100 comandapunctare curbapunctata


101 st roke
102 grestore
103 m a t r i c e s a l v a t a setmatrix
104 end
105 } def
In codul Figurii 54 listat n cele ce urmeaza se utilizeaza procedura
triunghicurbpunctat.
figura_54.eps
1 %! PS - Adobe -3.0 EPSF -3.0
2 %% B o u n d i n g B o x: 14 14 154 92
3

4 ( C :/ Octavian / D e _ p e _ S e a g a t e/ Eseuri /
(cont.) S i s t e m e D i n a m i c e _ 1 _ 2 0 1 2 / B i b l i o t e c a _ p s/ b i b l i o t e c a.

134
(cont.) ps ) run

5 ( C :/ Octavian / D e _ p e _ S e a g a t e/ Eseuri /
(cont.) S i s t e m e D i n a m i c e _ 1 _ 2 0 1 2 / B i b l i o t e c a _ p s/ puncte . ps )

(cont.) run

6 ( C :/ Octavian / D e _ p e _ S e a g a t e/ Eseuri /
(cont.) S i s t e m e D i n a m i c e _ 1 _ 2 0 1 2 / B i b l i o t e c a _ p s/ t r i u n g h i u r i.

(cont.) ps ) run

7 ( C :/ Octavian / D e _ p e _ S e a g a t e/ Eseuri /
(cont.) S i s t e m e D i n a m i c e _ 1 _ 2 0 1 2 / B i b l i o t e c a _ p s/

(cont.) t r i u n g h i u r i _ p u n c t a t e . ps ) run

8 ( C :/ Octavian / D e _ p e _ S e a g a t e/ Eseuri /
(cont.) S i s t e m e D i n a m i c e _ 1 _ 2 0 1 2 / B i b l i o t e c a _ p s/ litere . ps )

(cont.) run

10 .3 s e t l i n e w i d t h
11 newpath
12 80 30 moveto
13 80 83 l i n e t o
14 135 118 l i n e t o
15 135 65 l i n e t o
16 st roke
17 newpath
18 135 65 moveto
19 132 63 l i n e t o
20 st roke
21 newpath
22 1 set gra y
23 132 63 moveto
24 130 61.6 l i n e t o
25 st roke
26 newpath
27 0 set gra y
28 130 61.6 moveto
29 118 54 l i n e t o
30 st roke
31 newpath
32 1 set gra y
33 118 54 moveto
34 116 53 l i n e t o
35 st roke
36 newpath
37 0 set gra y
38 116 53 moveto

135
39 80 30 l i n e t o
40 st roke
41 .5 s e t l i n e w i d t h
42 79 63 87 28 -60 t r i u n g h i c u r b
43 79 63 116 57 20 [3 1] t r i u n g h i c u r b p u n c t a t
44 87 28 114 40 -8 t r i u n g h i c u r b
45 116 57 114 40 6 t r i u n g h i c u r b
46 80 73 90 19 -120 t r i u n g h i c u r b
47 90 19 118 79 -80 t r i u n g h i c u r b
48 80 73 114 67 12 [3 1] t r i u n g h i c u r b p u n c t a t
49

50 116 57 .8 .6 .3 p u n c t u l e t
51 118 79 .8 .6 .3 p u n c t u l e t
52 114 67 .8 .6 .3 p u n c t u l e t
53

54 93 29.8 93.5 27 3 t r i u n g h i s a g e a t a
55 93 20.2 93.2 17.4 3 t r i u n g h i s a g e a t a
56

57 6 litere
58 newpath
59 107.2 54 moveto
60 ( M ) show
61 116 67 moveto
62 ( M ) show
63 120 81 moveto
64 ( P ( M ) ) show
65 / Symbol f i n d f o n t 6 s c a l e f o n t s e t f o n t
66 129 107 moveto
67 ( S ) show
68 60 40 moveto
69 ( G ) show
70 4 litere
71 113 53 moveto
72 (0) show
73

74 showpage

136
3.10 Teorema Poincare -Bendixson II: demonstra-
tie, aplicatia lui Poincare
Sa revenim la sistemul diferential (112). Urmand prezentarea din [47, pg.
243246], afirmam ca: daca, ntr-un domeniu73 marginit al planului, exista
orbita = + (P ) iar multimea74 () nu contine puncte singulare ale siste-
mului (112), atunci () este un ciclu al acestuia. Rezultatul din afirmatie
se bazeaza pe cercetari ntreprinse de H. Poincare si I. Bendixson [17, p. 24].
Incepem justificarea cu observatia ca, traiectoria fiind relativ compac-
ta, propozitia (iv) de la pagina 113 arata ca multimea75 () este nevida,
compacta si conexa.
Apoi, pentru P , daca S este un segment nchis, centrat n P , al
normalei N vezi Figura 43 , un arc nchis76 A al traiectoriei l poate
intersecta numai ntr-un numar finit de puncte. In particular, n cazul unei
traiectorii periodice exista un singur punct de intersectie, si anume P . De
asemeni, odata cu trecerea timpului t, punctele de intersectie se ndeparteaza
de P [22, p. 52].
Intr-adevar, daca ar exista un sir infinit de puncte de intersectie Pn
S A (multime compacta), unde Pn = tn (P ), atunci sirul (tn )n1 , fiind
nemarginit, ar poseda un subsir, notat la fel, pentru care lim tn (P ) =
n+
Q S arc nchis! si lim tn = t R: Q = t (P ). Remarcam
n+
ca directia u, care este versorul director [39, p. 15] al dreptei Pn Q, este si
versorul director al segmentului transversal S. De aici, cum77
.

d t
(P ) = f t (P ) = f (Q)
 
OQ
dt t=t

tn (P ) t (P )
 
X
= lim , unde f = ,
n+ tn t Y
si
tn (P ) t (P ) Pn Q
=
tn t tn t
1 
OPn OQ
tn t
1
= QPn = (tn t ) u, (tn t ) R,
tn t
73
Adica, o multime deschisa si conexa.
74
Vezi nota de subsol de la pagina 118.
75
(t (P )) =
S S
Aici, () = (P ) = (P ).
t0 t0
76
Adica, A = {t (P ) : t [a, b], a < b}.
77
W OW , unde W R2 iar O = 0R2 .

137
deducem ca vectorii u si Of (Q) sunt coliniari, fapt care contrazice transver-
salitatea dreptei N.
Daca este periodica si are cel putin doua puncte de intersectie cu trans-
versala S, notate P si R intersectii consecutive , ne gasim ntr-una din
variantele ilustrate n Figura 49.
S
S
R
P
V W
R P
T

T
W V

(a) (b)

Figura 49
Aici, n cazul (a), pentru t suficient de mare, multimea t = {s (P )}
S
st
se va afla n aceeasi regiune a planului marginita de cercul topologic
P T R cu punctul W. Orbita fiind periodica, de perioada per, avem
tV +kper (P ) = tV (P ) = V , unde tV R, k Z. Insa, pentru k suficient de
mare, tV +kper (P ) t , ceea ce nu se poate ntampla decat daca fie orbita
s-ar autointersecta, fie ar intersecta segmentul (P R). Ambele posibilitati
sunt, evident, inacceptabile. Cazul (b) se exclude n mod analog.
Mai departe, daca exista orbita 0 () corespunzand unei solutii pe-
riodice a sistemului diferential (112), atunci
0 = (). (138)
Intr-adevar, daca vom presupune ca 0 ( (), atunci, cum () este conexa
si
0 (() 0 ) = 0 (() 0 ) () = (),
va rezulta ca 0 (() 0 ) 6= . Fie P0 0 (() 0 ) si S un segment
de dreapta nchis, transversal n P0 orbitei + (P0 ) = {t (P0 ) : t 0} = 0 .

138
Cum P0 (), traiectoria se va apropia de P0 atat de mult ncat S va
constitui o transversala si pentru aceasta. Vezi Figura 50.

()

0
SP
0

Figura 50
Oricat de aproape de P0 se gasesc puncte P1 () 0 . Pentru ele78 ,
t
(P1 ) () 0 , t 0, si orbita + (P1 ) va traversa segmentul S n
P = P (P1 ). Am obtinut, asadar, o transversala S a traiectoriei + (P ) pe
care se gasesc doua puncte distincte din (P ), si anume P0 si P . Pe baza
discutiei de la pagina 103 deducem ca asa ceva nu se poate ntampla79 vezi
Figura 51 pentru diversele configuratii de traversare , deci presupunerea
precedenta a fost absurda.
In sfarsit, putem ataca demonstratia teoremei Poincare-Bendixson. Daca
orbita este periodica, atunci t (H) = t+nper (H), n 0, H , deci
(). Conform discutiei de pana acum, = (), adica aceasta din
urma reprezinta o orbita periodica. In caz contrar, cum multimea () es-
te nevida, exista P0 (), de unde t (P0 ) () pentru orice t 0,
respectiv (P0) (). Fie P1 (P0 ). La fel ca anterior, putem construi
o transversala S, trecand prin P1 , pentru traiectoria + (P0 ). Insa, atat {P1 }
cat si + (P0 ) sunt submultimi ale lui (P ). De unde, multimea S va fi o
transversala si pentru , deci S nu va putea avea decat cel mult un punct de
intersectie cu () pentru a nu repeta situatia ilustrata n Figura 51 .
Adica, + (P0 ) trebuie sa intersecteze transversala S chiar n P1 ! Am obtinut
ca + (P0 ) (P0 ) 6= . Ne regasim n contextul discutiei de la pagina 103,
ceea ce ne conduce la concluzia ca traiectoria + (P0 ) este periodica. Asadar,
78
Aici, t (()) = t ((P )) = (P ) = (). Sistemul diferential fiind neted, orbitele
+ (P0 ) si + (P1 ) nu se pot nt
alni.
79
Topologia euclidiana fiind normala (T4 ) [32, p. 112], cele doua puncte de pe transver-
sala poseda vecinatati disjuncte, n care se g
asesc puncte din traiectoria . Micsorand
talia acestor vecinatati, remarc am ca traiectoria intersecteaz
a transversala S n nc
a
doua puncte, de unde, n mod inductiv, concludem c a multimea S este infinit
a.

139
multimea () contine o traiectorie periodica, deci, via (138), coincide cu
acea traiectorie. Demonstratia s-a ncheiat.

Figura 51
Ilustram teorema Poincare-Bendixson cu ajutorul sistemului diferential
 
x. = 1 x2 + y 2 x y,
p
 t R. (139)
y. = x + 1 x2 + y 2 y,
p

Trecand la coordonate polare (68) , sistemul devine


.  
x x y 1
. = ,
y y x 1

respectiv
 . 
x y x 2 1
. = .
y x y 1

Am tinut seama de faptul ca


 1   
x y 1 x y x 0
= 2 , 6= .
y x x + y 2 y x y 0

140
Mai departe,
. .
.
xx + y y
=

= (1 ),
. . . t R. (140)
= xy y x
2
= 1,
Observam ca solutiilor constante 0, 1 ale primeia dintre ecuatiile
(140) le corespund punctul singular 0R2 , respectiv curba invarianta S1 , cu
parametrizarea
  
x(t) cos t
= , t R, (141)
y(t) sin t
ale sistemului (139). Vezi Figura 52.

P
y

P
(0,0)
x ()

Figura 52
Fie t1 < t2 n R. Prin integrare n raport cu timpul t, obtinem identitatea
 
(t2 ) 1 (t1 )
ln = t2 t1 .
1 (t2 ) (t1 )
 
1
Fixand punctul P 6= 0R2 n interiorul cercului S , deducem ca solutia =
 
(t, 0, 0 , 0 )
, unde P = P (0 , 0 ), a sistemului (140) are comportamentul
(t, 0, 0 , 0 )
asimptotic dat de relatiile
lim (t) = 0, (pentru t1 ) lim (t) = ,
( (
t t
lim (t) = 1, (t2 +) lim (t) = +.
t+ t+

141
In concluzie Figura 53 , (P ) = {0R2 } si (P ) = S1 . Solutia periodi-
ca (141) a sistemului (139) a fost prevazuta de teorema Poincare-Bendixson.

P
() x ()
(0,0)

Figura 53

P(M)

M0

Figura 54

VA URMA

142
Surse bibliografice
[1] Adobe Systems Inc., Postscript language. Tutorial and cookbook,
Addison-Wesley, Reading, 1985

[2] Amann, H., Ordinary differential equations, de Gruyter, Berlin, 1990

[3] Arnold, V. I., Ecuatii diferentiale ordinare, Ed. Stiintifica si Enciclope-


dica, Bucuresti, 1978

[4] Arnold, V. I., Geometrical methods in the theory of ordinary differen-


tial equations, Springer-Verlag, New York, 1988

[5] Barbu, V., Ecuatii diferentiale, Ed. Junimea, Iasi, 1985

[6] Bellman, R., Stability theory of differential equations, McGraw-Hill,


New York, 1953

G. P., Stability theory of dynamical systems,


[7] Bhatia, N. P.; Szego,
Springer-Verlag, New York, 1970

[8] Birkhoff, G. D., Dynamical systems, Colloquium Publ. 9, AMS, Provi-


dence, 1966

[9] Brauer, F., Some stability and perturbation problems for differential
and integral equations, Monogr. Matematica 25, IMPA, Rio de Janeiro,
1976

[10] Calculator de orbite: WINPP,


http://www.math.pitt.edu/bard/bardware/

[11] Calculator de orbite: documentatia WINPP,


http://www.math.pitt.edu/bard/classes/wppdoc/readme.htm

[12] Carr, J., Applications of centre manifold theory, Springer-Verlag, New


York, 1981

[13] Casselman, B., Mathematical Illustrations,


http://www.math.ubc.ca/cass/graphics/manual/
index.html#main

143
[14] Chicone, C., Ordinary differential equations with applications. Second
edition, Springer-Verlag, New York, 2006

[15] Coddington, E. A.; Levinson, N., Theory of ordinary differential equa-


tions, McGraw-Hill, New York, 1955

[16] Doob, M.; Hefferon, J., Approaching Asymptote, TUGboat 33 (2012),


213218

[17] Dumortier, F.; Llibre, J.; Artes, J. C., Qualitative theory of planar
differential systems, Springer-Verlag, Berlin, 2006

[18] Evans, L. C., Partial differential equations, AMS, Providence, 1999

[19] Goossens, M.; Mittelbach, F.; Rahtz, S.; Roegel, D.; Voss, H., The LATEX
graphics companion. Second edition, Addison-Wesley, Upper Saddle
River, 2008

[20] Guillemin, V.; Pollack, A., Differential topology, AMS Chelsea Pub-
lish., Providence, 2010

[21] Hahn, W., Stability of motion, Springer-Verlag, Berlin, 1967

[22] Hale, J. K., Ordinary differential equations, Wiley Interscience, New


York, 1969

[23] Hale, J. K., Functional differential equations, Springer-Verlag, New


York, 1971

[24] Haraux, A., Syst`emes dynamiques dissipatifs et applications, Masson,


Paris, 1991

[25] Hartman, P., Ordinary differential equations, J. Wiley & Sons, New
York, 1964

[26] Heineman, G. T.; Pollice, G.; Selkow, S., Algorithms in a nutshell,


OReilly, Sebastopol, 2009

[27] Interpretor de Postscript: Ghostscript,


http://www.ghostscript.com/download/gsdnld.html

[28] Jordan, D. W.; Smith, P., Nonlinear ordinary differential equations.


Second edition, Clarendon Press, Oxford, 1991

144
[29] Kartsatos, A., G., Advanced ordinary differential equations, Mariner
Publ., Tampa, 1980

[30] Kato, T., Perturbation theory for linear operators, Springer-Verlag,


Berlin, 1995

[31] Kelley, A., Stability of the center-stable manifold, Apendicele B din


cartea Abraham, R., Foundations of mechanics, W.A. Benjamin, Inc.,
New York, 1967 .

[32] Kelley, J. L., General topology, Van Nostrand Reinhold, New York,
1955

[33] Knuth, D. E., The METAFONT book, Addison Wesley, Reading, 1986

[34] Lang, S., Differential and Riemannian manifolds, Springer-Verlag,


New York, 1995

[35] LaSalle, J. P., The stability of dynamical systems, SIAM, Philadelphia,


1976

[36] Lee, J. M., Introduction to topological manifolds, Springer-Verlag,


New York, 2000

[37] Lefschetz, S., Differential equations: geometric theory, Interscience


Publish., New York, 1959

[38] Mustafa, O. G., Integrarea asimptotica a ecuatiilor diferentiale ordi-


nare n cazul neautonom, Ed. Sitech, Craiova, 2006. On-line la adresa:
https://www.dropbox.com/sh/gi3yyjt1rsq58vl/6R_nE49U9j

[39] Mustafa, O. G., Elemente de mecanica punctului material si a soli-


dului rigid, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2006. On-line la
adresa:
https://www.dropbox.com/s/5cfmp5zl3ess15m/mechanics.pdf

[40] Mustafa, O. G., Note de TEX, DAL, 2009. On-line la adresa:


https://www.dropbox.com/s/n1mm0um79a14fme/knuth.pdf

[41] Mustafa, O. G., Heat Lie: un fel de intro..., DAL, 2009. On-line la
adresa:
https://www.dropbox.com/sh/gi3yyjt1rsq58vl/6R_nE49U9j

145
[42] Mustafa, O. G., Curbe si suprafete, DAL, 2009. On-line la adresa:
https://www.dropbox.com/sh/gi3yyjt1rsq58vl/6R_nE49U9j

[43] Mustafa, O. G., Derivata Lie, conexiunea afina, calculul bi-hamilto-


nian, DAL, 2010. On-line la adresa:
https://www.dropbox.com/sh/gi3yyjt1rsq58vl/6R_nE49U9j

[44] Mustafa, O. G., Note de laborator: C++. Vers. 2.0, DAL, 2012. On-line
la adresa:
https://www.dropbox.com/sh/gi3yyjt1rsq58vl/6R_nE49U9j

[45] Mustafa, O. G., The Bihari inequality and some applications, DAL,
2008. On-line la adresa:
https://www.dropbox.com/sh/gi3yyjt1rsq58vl/6R_nE49U9j

[46] NURBS,
http://en.wikipedia.org/wiki/NURBS

[47] Perko, L., Differential equations and dynamical systems. Second edi-
tion, Springer-Verlag, New York, 1996

[48] Piegl, L. A.; Tiller, W., The NURBS book. 2nd edition, Springer-Verlag,
New York, 1997

[49] Pontryagin, L. S., Ordinary differential equations, Addison-Wesley,


Reading, 1962

[50] Preparator de grafice: Sisteme_Dinamice_1,


https://www.dropbox.com/sh/gi3yyjt1rsq58vl/6R_nE49U9j

[51] Programul Adobe Reader,


http://get.adobe.com/reader/

[52] Robinson, R. C., An introduction to dynamical systems: continuous


and discrete, Pearson, Upper Saddle River, 2004

[53] Robinson, R. C., Dynamical systems. Stability, symbolic dynamics,


and chaos, CRC Press, Boca Raton, 1995

[54] Rouche, N.; Mawhin, J., Equations differentielles ordinaires (Vol. 1),
Masson, Paris, 1973

146
[55] Rudin, W., Analiza reala si complexa, Editia a treia, Ed. Theta, Bucu-
resti, 1999

[56] Sansone, G.; Conti, R., Non-linear differential equations. Revised edi-
tion, Pergamon Press, Oxford, 1964

[57] Sell, G. R., Topological dynamics and ordinary differential equations,


Van Nostrand Comp., New York, 1971

[58] Serre, D., Matrices. Theory and applications, Springer-Verlag, New


York, 2002

[59] Standardul limbajului Postscript,


http://partners.adobe.com/public/developer/ps/
index_specs.html

[60] Sistemul TeX Live,


http://www.tug.org/texlive/

[61] Viswanatham, B., A generalization of Bellmans lemma, Proc. Amer.


Math. Soc. 14 (1963), 1518

[62] Vizualizator de Postscript: GSview,


http://pages.cs.wisc.edu/ghost/gsview/get50.htm

[63] Whyburn, G. T., Topological analysis. Revised edition, Princeton


Univ. Press, Princeton, 1964

147