Sunteți pe pagina 1din 261
| Sahul, o mare pasiune Din sumar: Sah fra cenzura File smulse (p. 1) Dou intilniri cu Ana Blandiona (2 [40}) Ana Blandiana : Regula jocului (2 [40]) Mircea Dinescu : Sah absurd (4) Jorge Luis Borges : $ah (5) U. Valureanu: Sahul nostra de performanté. ore resurse pentru a reveni in elita mondialé (6) Dr. Christian Streinu : Cosmos gi 30h (8) Prof. Simion Dénild : Pootul si jocul de sah (16) Acelasi autor evocd alte doud momente din istoria literar& a sahului roménese : La Gambri- Cosbuc juca sah cu Gorun, iar Cara- giole chibijo (20). Lucian Blaga inire sah $i Mah-Jong (21) Xu Xiaohe : O partid’ de sah neterminaté (33) Roberto Genovesi : Se spune... (37) Fischerle — Victor Banciulescu evocé un per- sonaj pitorese din romanul ,,Orbirea” de Elias Canetti (39) Octovion Simu: Insemndrile vraciului (42), fragment de roman. Voicu Bugariu : Reintrarea lui Fischer (50) Sofur Constantin Oloriu : Sohul rosu, (56) Vladimir Nabokov :” Calul de gah (65), Trei sonete sahiste (66) F. Vilen : Anchetd pe strada Bakunin (67) ADEVARUL DESPRE DOMNUL X.: U. Valu- reanu — MGrturisirea (73), Voicu Bugariu — Re- nuntarea (76), Octavion Simu : Sistemul (79), Constantin Oloriu — Era un singuratic (82), Dan Stanca — A fost un visator ? (83) Maurice Richardson : Cind pionul s-a trans- format in bombé atomicé (84) Basil G. Wood : O partidé de gah (88) Al, Cprariu : $ah (90) Meir ibn Ezra: Cintul sahului (72) Radu Voia : Sadoveniana (23) Citeva articole mai pujin cunoscute ale lui Mi- hail Sadoveanu : 1927 — © aniversaré (25), 1931 — Revista Roman& de Soh ‘intré in anul of gaptelea (27), 1934 — Vesti bune (28), 1935 Reaparitio revistei de sah (28), 1940 — Cuvin la © oniversare (28), 1947 — Reaparitia Revistei Roméne de Sah (29) ae Cosasu : ,Dama la di* si Cal ta e7’ i Vasile Oroion : Pasiunea pentru yah a unui mare artist (30) Marian Stere : Coietele lui Pauly (161) Radu Drégoescu : De la picturd lo sah si in- vers (95) ‘Avem cu noi pe lund un Shakespeare, un Pus- kin si un joc de sah — 0 evocare a pasiunii pentru gah o seriitorului Vladimir Nabokov, fa- eutd de Vasile Oroion (61) Nicolae Manoleseu : Cum am pierdut paradi- sul_(sahist) (99) FRUMOASA CARTE DE $AH — Cind piesele de pe esichier au fost ridicate la rangul de sim- boluri morale (155). Intre modernizarea alfabe- talui egiptean i gahul in literatura islandezd (sor ‘ampionul mondial al anticarilor sahisti Sahul ca infruntare SERIALUL CUPA MONDIALA Episodul II — Bruxelles S.W.LF.T. Co un mu- sofir fGré bilet de intoarcere (102) Episodul IV — il invinge pe com; Episodul V — Karpov pierde trei partide lo rind (108) Kasparov a cistigat prima editie a Cupei Mon- diale GMA ! (112) Altfel de closamente (113) Kasparov ji Karpov lar invinge ugor pe Fi- scher # (114) Mari maestri despre colegii lor (117) Pius Brinzeu: Sahu! de performanté $i virsta (118) Hastings : ,,Strinsoorea de piton” evitotd (120) Cannes : Turneul generatiilor (122) Cel mai puternic open din istoria concursurilor de sah (124) © fetité de 14 oni obtine © victorie surprizé la Roma (126) Qricine invinge, noi tot ne iubim ! (127) Ce mai e in clasamentele Elo? (129) Valentin Stoico : Pe drumul spre maiestrie (131) Paul Joifa : Sahul activ, spectacolul viitorului sau moartea artei sahiste # (146) Dan Barbulescu : Richard Reti, un artist neli- nigtit (177) ‘Sahul orb, uimitoarea aventura spiritului (184) Const. Stefaniu: Insemnéri de arbitru (236) Vladimir Sdlceanu : Telesah (240) Fischer si Kasparov la Bucuresti (208) O> ap, |