Sunteți pe pagina 1din 5

MEMORIU TEHNIC

SUBTRAVERSARI LINII DE CALE FERATA


PRIN FORAJ ORIZONTAL
SI PRIN SAPATURA DESCHISA

CONDITII TEHNICE

Aprovizionarea, manipularea, transportul si depozitarea materialelor .

Toate materialele utilizate la lucrare trebuie sa fie agrementate/omologate AFER, fiind


procurate numai de furnizori feroviari autorizati AFER. Materialele folosite trebuie sa indeplineasca
conditii tehnice si de calitate si sa corespunda cerintelor din proiectul tehnic de executie, caietul de
sarcini si documentele de referinta.
Aceste materiale trebuie sa fie livrate de catre furnizori feroviari si vor fi insotite de declaratii
de conformitate, certificate de calitate, agrement tehnic feroviar si/sau certificate de omologare tehnica
feroviara dupa caz.
Materialele sunt introduce in lucrare numai daca in cursul manipularii si depozitarii nu au
suferit deteriorari.

Conditii tehnice pentru echipamente, utilaje .

Echipamentele si utilajele trebuie sa fie in stare de functionare, mentinute in stare


corespunzatoare conform instructiunilor din U 3/1989 si reparate conform normativului U 9/1982.
Modul de intretinere si de verificare al echipamentelor si utilajelor este specificat in cartea
tehnica a fiecaruia. Responsabilul de intretinere utilaje din cadrul firmei, numit prin decizie de catre
Directorul General, asigura buna functionare a utilajelor din dotare in conformitate cu documentele
tehnice interne (documente de referinta, carti tehnice elaborate de producator).

Tehnologia de executie si descrierea lucrarilor.

Tehnologia de executie este stabilita de catre proiectanti prin proiectele tehnice si caietele de
sarcini pe faze de executie pentru categoriile de lucrari. Inainte de executia lucrarii sunt perfectate
contractul de executie, graficul de executie si oferta financiara. Urmatoarea faza consta in predarea
respectiv primirea amplasamentului, trasarea lucrarii conform proiectului tehnic, caietului de sarcini cu
respectarea normativelor in vigoare.
Lucrari pregatitoare :
- identificarea constructiilor si instalatiilor existente in zona
- materiale, echipamente, instalatii, utilaje, dispozitive de control necesare executiei in conformitate cu
prevederile din documentatia de executie si legislatia in vigoare.
Se va amenaja platforma de lucru, astfel incat sa permita accesul, circulatia si functionarea
utilajelor, echipamentelor si personalul. La inceputul lucrarii se vor depista prin sapatura manuala
deschisa, lucrarile ascunse din zona de lucru, cum sunt : cabluri electrice sau telefonice, cablurile
aferente caii ferate ca : instalatiile SC, SCB, TTR, IFTE etc, conductele de apa, gaze, canal etc. Pozitia
exacta se va determina prin executarea manuala a unor transee in prezenta si la indicatia delegatiilor

Nume si prenume Semnatura Nume si prenume Semnatura


Elaborat Verificat
Ing. Manea Isabela Ing. Manea Razvan

Rev. 0
MEMORIU TEHNIC
SUBTRAVERSARI LINII DE CALE FERATA
PRIN FORAJ ORIZONTAL
SI PRIN SAPATURA DESCHISA

beneficiarilor de lucrari din zona. Dupa descoperirea lucrarilor ascunse, in zona putului de lansare,
acestea se protejeaza conform proiectului. In cazul descoperirii unor lucrari ascunse care nu erau
prevazute in proiect, proiectantul va stabili modul de tratare a acestora. Lucrarile in zona caii ferate
sunt premise numai cu luarea masurilor de siguranta a circulatiei, cu avizarea Regionalei CFR local,
sub supravegherea unor delegate desemnati cu luarea masurilor de siguranta a circulatiei specifice si a
celor solicitate de acestia.
Executarea subtraversarii :
Subtraversarea este caracterizata de urmatoarele dimensiuni date de proiect :
- adancimea este dimensiunea de la NST (nivelul superior traversa) pana la centrul gaurii forajului
- diametrul de foraj este diametrul cu care trebuie forat astfel incat sa sa intre o teava de protectie
indicate in proiect prin caracteristici dimensionale diametru si grosimea peretelui de metal
- lungimea subtraversarii si lungimea tubului de protectie care in majoritatea proiectelor coincide
Lucrarea trebuie sa se incadreze din punct de vedere al tolerantelor, in prevederile STAS nr.
9312/1987, precum si in cele prevazute in normativele si standardele in vigoare.
Procesul tehnologic cuprinde urmatoarele lucrari :
- predarea primirea amplasamentului si trasarea topografica a subtraversarii
- organizarea de santier, platforma de acces a utilajelor si depozitarea materialelor
- depistarea prin sapatura manuala a pozitiei tuturor obstacolelor din zona
- executia putului de lansare
- montajul instalatiei de foraj orizontal in putul de lansare
- amplasarea tubului de protectie in pozitia de lansare, verificarea cotei de pozare si a directiei de
lansare
- executarea forajului orizontal propiu-zis prin saparea tunelului si introducerea concomitenta a tubului
de protectie astfel :
a) pentru diametrul tubului de protectie cuprins intre 20 400 mm functie de natura terenului
1. instalatia de foraj orizontal cu ciocan hidraulic si impingere, compusa dintr-un ciocan hidraulic
cuplat la un grup hidraulic, montat la capatul din spate al tubului de protectie care actioneaza prin
percutie cu intermitenta in situatia cand terenul are o duritate mare. Avansarea tubului de protectie
realizandu-se prin intermediul unui grup de cilindrici hidraulici care actioneaza cu o forta mare,
obligand inaintarea in teren, dupa o traiectorie stabilitasi urmarita in timpul executiei.
2. instalatia de foraj orizontal cu presa telescopica, compusa dintr-un cilindru hidraulic actionat de un
grup hidraulic care impinge tubul de protectie cu o forta mare, obligand inaintarea in teren dupa o
traiectorie stabilita si urmarita in timpul executiei. Aceasta metoda se aplica in soluri argiloase cu o
compactare slab ace necesita o forta de impingere mica.
3. instalatia de foraj dirijat cu realizarea initial a unei gauri pilot, largirea ulterioara a acesteia si
introducerea tubului de protectie. Aceasta metoda se aplica in orice conditii de teren, unealta de sapare
adaptandu-se functie de natura stratului strabatut. Stabilitatea peretelui gaurii forate se asigura prin
utilizarea fluidului de foraj, (suspensie de apa cu bentonota sau trasgel) ale carui caracteristici
(densitate, fluiditate) sunt alese functie de natura stratului de teren intalnite. Traiectoria si directia de
foraj la cotele stabilite se realizeaza cu ajutorul unei sonde radar si a locatorului electronic care
determina pozitia in plan orizontal si vertical a sapei. Largirea gaurii pilot se realizeaza cu ajutorul
largitoarelor prin mai multe treceri successive pana la dimensiunea totala.
b) pentru diametrul tubului de protectie cuprins intre 400 1000 mm functie de natura terenului se

Nume si prenume Semnatura Nume si prenume Semnatura


Elaborat Verificat
Ing. Manea Isabela Ing. Manea Razvan

Rev. 0
MEMORIU TEHNIC
SUBTRAVERSARI LINII DE CALE FERATA
PRIN FORAJ ORIZONTAL
SI PRIN SAPATURA DESCHISA

realizeaza cu instalatia de foraj orizontal TS 10 compusa dintr-un grup de cilindrii hidraulici actionat
de un grup hidraulic care impinge tubul de protectie concomitent cu miscarea de rotatie a sapei
actionata de un hidromotor dislocand materialul din interiorul tubului de protectie. Mentinerea
traiectoriei stabilite se realizeaza prin intermediul capului de dirijare compus dintr-un sistem de parghii
actionate mecanic din afara . Evacuarea pamantului din interiorul tubului de protectie se realizeaza cu
ajutorul sapei.
c) pentru diametrul tubului mai mare de 1000 mm functie de natura terenului se realizeaza cu o
instalatie de foraj orizontal TS 2000 si tip ESSIG compusa dintr-un grup de cilindrii hidraulici actionat
de un grup hidraulic care imping tubul de protectie concomitent cu miscarea de rotatie a sapei
actionata de un hidromotor montat in interiorul tubului de protectie care disloca pamantul din
interiorul tubului de protectie. Pamantul degajat in timpul forajului este evacuat cu ajutorul unei lopeti
mevanice actionata de troliu. Mentinerea traiectoriei tubului de protectie se realizeaza cu ajutorul
capului de dirijare compus dintr-un sistem de parghii actionate hidraulic din interiorul tubului de
protectie . Sapa este supravegheata permanent pe un monitor, prin intermediul unei camere video.
- executia incintei de capat (putul de primire) a tubului de protectie
- receptia lucrarii si predarea ei la beneficiar
Foarte importanta este mentinerea directiei si a nivelului tubului de protectie care constituie
responsabilitatea constructorului .
Executarea subtraversarii prin sapatura deschisa :
Subtraversarea se executa conform prevederilor din proiect, din caietul de sarcini si din
autorizatia de construire, cu inchidere totala a liniei sau cu restrictii de viteza si cu viteza de 30 km/h
pe liniile adiacente etc.
- adancimea este dimensiunea de la NST (nivelul superior traversa) pana la generatoarea superioara a
constructiei conform prevederilor din proiect, din caietul de sarcini si din autorizatia de construire
- dimensiunile cadrului din beton turnat monolit, grosimea peretilor, dimensionarea fundatiei,
lungimea cadrului vor fi conform prevederilor din proiect, din caietul de sarcini si din autorizatia de
construire
- lucrarea trebuie sa se incadreze din punct de vedere al tolerantelor, in prevederile STAS nr.
9312/1987, precum si in cele prevazute in normativele si standardele in vigoare.
Procesul tehnologic cuprinde urmatoarele lucrari :
a) fundatii:
- executarea sapaturilor conform proiect ethnic si caiet de sarcini
- executarea lucrarilor de sprijinire si a cofrajelor conform NE 012-1999 completat cu NE 012-1/2007
- confectionarea si montarea armaturilor conform NE 012-1999 completat cu NE 012-1/2007 si C 28
- turnarea fundatiei conform NE 012-1999 completat cu NE 012-1/2007 si C 16 dupa caz
- decofrarea si protejarea betonului conform NE 012-1999 completat cu NE 012-1/2007 si C 16
- compactarea umpluturilor conform STAS 7582 si C 56-2002
b) elevatii
- confectionarea si montarea cofrajelor conform proiect tehnic si NE 012-1999 completat cu NE 012-
1/2007
- confectionarea si montarea armaturilor conform NE 012-1999 completat cu NE 012-1/2007 si C 28
- decofrarea si protejarea betonului conform NE 012-1999 completat cu NE 012-1/2007 si C 16 dupa
caz

Nume si prenume Semnatura Nume si prenume Semnatura


Elaborat Verificat
Ing. Manea Isabela Ing. Manea Razvan

Rev. 0
MEMORIU TEHNIC
SUBTRAVERSARI LINII DE CALE FERATA
PRIN FORAJ ORIZONTAL
SI PRIN SAPATURA DESCHISA

- umpluturile de pamant se executa conform proiectului tehnic si caietului de sarcini, STAS 7582-91,
STAS 3197/2-90
Lucrarea poate fi atacata din mai multe puncte, pentru scurtarea timpului de executie.
Materialul rezultat din sapatura se depoziteaza in afara prismei caii. Daca in timpul executarii
sapaturii apar elemente noi, necuprinse in proiect se va sista lucrul, se va sesiza beneficiarul care
impreuna cu proiectantul va solutiona problema.

Calificarea personalului .

Pentru executarea subtraversarii prin foraj orizontal dirijat si prin sapatura deschisa se dispune
de personal calificat astfel:
- controlor de calitate autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii
- sudori autorizati ISCIR
- supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat se
face de catre personal autorizat ISCIR
- supravegherea si verificarea tehnica utilajelor mecanice de sapat, nivelat, umplutura etc

Siguranta circulatiei .

Documente de referinta:
- instructiuni 002/2001 Regulament de exploatare tehnica CFR
- instructia 317/2004 Instructia de restrictii de viteza si inchideri de linie
- instructia 4/1982 Instructia de semnalizare
Pe toata durata executiei lucrarilor de subtraversare nu se produc discontinuitati in structura
terenului, nu se produc tasari si nu se creeaza goluri sau prabusiri care ar putea duce la diminuarea
sigurantei circulatiei, in zonele subtraversate si in activitatile din zonele adiacente subtraversarii, astfel
incat nu este necesara intreruperea circulatiei trenurilor si a activitatilor din zona.Lucrarile de
subtraversare se executa sub circulatie sau cu inchidere de linie, in conditii de siguranta circulatiei, cu
respectarea intocmai a prevederilor Instructiei 317/2004 si folosind elemente de semnalizare prevazute
in Instructia 4/1982.

Protectia muncii PSI .

In conformitate cu Legea 319/2006 se vor lua toate masurile pentru desfasurarea executiei
lucrarii in conditii de siguranta, cu respectarea stricta a prevederilor legale, in vigoare, referitoare la
protectia muncii. Aplicarea tehnologiei de subtraversare prin foraj orizontal dirijat si prin sapatura
deschisa se face cu luarea tuturor masurilor preventive obisnuite pentru manipularea echipamentelor
grele. Sistemul nu produce zgomot peste limitele admise sau noxe si nu influenteaza desfasurarea
activitatii in zonele subtraversate. Personalul de executie va fi instruit corespunzator la inceputul
fiecarei lucrari in functie de specific, astfel:
- cunoasterea si aplicarea normelor de protectia muncii, a modului de lucru, comportarea la locul de
munca, precum si asupra unor masuri speciale care se vor lua pe parcurs de catre conducatorul
punctului de lucru

Nume si prenume Semnatura Nume si prenume Semnatura


Elaborat Verificat
Ing. Manea Isabela Ing. Manea Razvan

Rev. 0
MEMORIU TEHNIC
SUBTRAVERSARI LINII DE CALE FERATA
PRIN FORAJ ORIZONTAL
SI PRIN SAPATURA DESCHISA

- masuri pentru evitarea oricaror situatii periculoase (evenimente feroviare)


- masuri de verificare a lucrarilor ce se executa pentru evitarea producerii de accidente de munca
Punctele de lucru se vor dota cu material PSI, conform prevederilor legale in vigoare si a
documentatiei de executie.
Protectia mediului .

Documente de referinta:
- OUG 195/2005
- Legea 265/2006 Legea protectiei mediului
Lucrarile de subtraversare nu constituie surse de poluare a apei, a mediului, a aerului, a solului
si subsolului si nu sunt generatoare de noxe.

Nume si prenume Semnatura Nume si prenume Semnatura


Elaborat Verificat
Ing. Manea Isabela Ing. Manea Razvan

Rev. 0

S-ar putea să vă placă și