Sunteți pe pagina 1din 3

2.

3
Emble
ma si
deviz
aat the highest level
Quality

firmei
2.4
In:primul an: Firma urmareste acoperirea in mare
Obiec
parte a investitiilor.
In anii 2-3:Se urmareste castigarea a noi contracte si
tivele
noi client.
In anii 4-5:Se doreste extinderea in mai multe
firmei
orase ,creearea a noi sedii si dobandirea unui renume
in industria calitatii

2.5
Factfirmei este asigurat de faptul ca investitia
Succesul
initiala nu este foarte mare , angajati seriosi,operatorii de
orisunt ajutati de ingineri de calitate pentru a
calitate
elimina in mare parte erorile de verificare, aparatura
de
folosita este la un nivel ridicat de tehnologie, rasplatirea
angajatilor prin diferite metode .

succ
es
4 Managementul
firmei:
4.1
Struct Director

ura
general

organ Manager de
calitate
Manager de
resurse
umane

izator Echipa 1 Echipa 2 Echipa 3 Echipa 4

ie
Operator Operator
Operator Operator Operator Operator Operator operator de
de calitate de calitate
de calitate de calitate de calitate de calitate de calitate calitate

4.2
Echip
Firma va avea ca si directori generali pe Gabureanu
Stefan si Ghiurca Cosmin.
a
Managerul de calitate este Ghiurca Cosmin care are

mana
obligatia de a instrui operatorii de calitate ,de ai
monitoriza si aprobarea a noi proiecte ,stabilirea normelor
si modului de verificare.
gerial
Managerul de resurse umane este Gabureanu Stefan care

a
are obligatia de administrarea statului de salarii
,gestionarea relaiilor interne i a comunicrii cu
angajaii ,gestionarea fluxului de documente pe care
legea le prevede.