Sunteți pe pagina 1din 1

Doamne, Dumnezeul nostru, Care sezi pe heruvimi; Cel ce ai aratat puterea Ta si

ai trimis pe Unul-Nascut Fiul Tau, Domnul nostru Iisus Hristos, ca sa mntuiasca l


umea prin Crucea, prin ngroparea si prin nvierea Sa; Caruia, venind n Ierusalim spr
e patima cea de bunavoie, poporul care sedea ntru ntuneric si n umbra mortii, lund s
emnele biruintei, ramuri de copaci si stlpari de finic, I-a prevestit nvierea, nsut
i, Stapne, pazeste-ne si pe noi, care urmnd acelora purtam n mini ramuri de copaci n
aceasta zi de nainte-praznuire. Si precum pe acele popoare si pe acei prunci care
Ti-au strigat Tie: osana, apara-ne si pe noi, ca prin laude si cntari duhovnices
ti sa ne nvrednicim de datatoarea de viata nvierea cea de a treia zi, n Hristos Iis
us Domnul nostru, cu Care mpreuna esti binecuvntat, cu Preasfntul si bunul si de-vi
ata-facatorul Tau Duh, acum si pururea si n vecii vecilor. Amin.