Sunteți pe pagina 1din 2

Balanced Scorecard

Balance Scorecard reprezinta o metoda de transpunere a obiectivelor strategice ale


organizatiei in masuri concrete de imbunatatire care propune abordarea acestor obiective
din patru perspective distincte: client, shareholder, procese interne, dezvoltare si inovare.

-client multumit;
- politica de pret;
- furnizori de
CLIENTI - preturi -ecologizare deseuri.
incredere;
avantajoase.
- livrare rapida
- imbunatatirea
-protectia mediului;
starii financiare
- eficientizarea si
a firmei; -creare locuri de
SHAREHOLDE reducerea
- exploatare munca;
R consumului
oportunitati;
energetic.
Perspective strategice

- anticiparea
inflatiei.
- eficientizare - protectia
costuri; - personal mediului;
PROCESE - dezvoltare motivat; - consum
INTERNE produse noi; - personal redus de
- marirea calificat; energie si
productiei consumabile.
- formare de
- promovare pe - reevaluare
noi
piata a SMM;
DEZVOLTARE specializari si
produselor; - procese si
SI INOVARE traininguri
- produse noi; materiale
- dezvoltarea
ecologice.
personalului
ECONOMIC SOCIAL MEDIU

CLIENT

O. M.
client multumit feedback client
livrare rapida respectarea datelor de livrare cerute de
client
calitate inalta perioada de garantie oferita
numarul de interventii
rapiditate timp de constructie
politica de pret pret optim
ACTIONARIAT

O. M.
imbunatatirea starii financiare a firmei reducerea costului de livrare
atragere noi clienti
creare noi locuri de munca marirea productiei
exploatare oportunitati contractare si constructii noi proiecte
protectia mediului masini unelte cu consum redus de energie
iluminat economic

PROCESE INTERNE

O. M.
dezvoltare noi produse cerintele clientului
marirea productiei contractare noi clienti
personal motivat bonusuri, excursii
protectia mediului tehnologii noi de fabricare cu consum redus

DEZVOLTARE SI INOVARE

O. M.
promovare pe piata a produselor reclame , publicitate
produse noi cerintele clientului
formare noi specializari verificarea cerintelor pe piata
dezvoltarea personalului traininguri periodice
constructii ecologice metode si tehnologii ecologice aplicate in
constructiile realizate