Sunteți pe pagina 1din 2

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT

Realizri 01.01 - 31.12.2016 date operative


PIB 2016 758.500,0
-milioane lei -
Bugetul Bugetul Bugetul Bugetul Fondul Credite Bugetul Fonduri Bugetul Bugetul Total Transferuri Total Opera- Buget general
de stat centralizat asig asig. national externe institutiilor externe trezoreriei Companiei intre buget tiuni consolidat
al unitatilor sociale pentru de ministere publice neram- statului nationale de bugete general finan-
adm. somaj asigurari finantate bursabile administrare (se scad) consolidat ciare
teritoriale sociale de integral sau a infrastructurii
sanatate partial din rutiere % din
venituri Sume
PIB
proprii

VENITURI TOTALE 101.476,4 68.315,2 52.428,3 1.900,9 24.950,2 22.755,8 251,2 361,6 4.012,6 276.452,3 -52.690,8 223.761,4 -39,5 223.721,9 29,5

Venituri curente 94.887,8 58.056,4 37.331,3 1.900,9 22.664,5 12.448,4 361,6 1.240,2 228.891,0 -13.272,2 215.618,8 215.618,8 28,4
Venituri fiscale 87.323,3 45.227,0 1.349,7 2.506,2 136.406,1 136.406,1 136.406,1 18,0

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri


26.473,3 18.308,3 44.781,6 44.781,6 44.781,6 5,9
din capital
Impozitul pe profit 15.394,7 47,3 15.442,0 15.442,0 15.442,0 2,0
Impozitul pe salarii si venit 9.505,3 18.251,0 27.756,4 27.756,4 27.756,4 3,7
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
1.573,3 10,0 1.583,3 1.583,3 1.583,3 0,2
capital
Impozite si taxe pe proprietate 1.051,3 4.846,8 5.898,1 5.898,1 5.898,1 0,8

Impozite si taxe pe bunuri si servicii 58.862,7 21.908,3 1.349,7 2.006,4 84.127,1 84.127,1 84.127,1 11,1

TVA 31.166,6 20.508,5 51.675,1 51.675,1 51.675,1 6,8

Accize 25.556,2 1.400,8 26.957,0 26.957,0 26.957,0 3,6


Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 855,8 44,8 1.349,7 2.250,3 2.250,3 2.250,3 0,3
Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
1.284,1 1.354,9 605,6 3.244,6 3.244,6 3.244,6 0,4
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

Impozitul pe comertul exterior (taxe vamale) 882,7 882,7 882,7 882,7 0,1
Alte impozite si taxe fiscale 53,3 163,6 499,8 716,7 716,7 716,7 0,1
Contributii de asigurari 1.010,3 37.224,3 1.894,0 21.293,8 7,5 61.429,9 -155,5 61.274,4 61.274,4 8,1
Venituri nefiscale 6.554,2 12.829,5 107,0 6,9 20,9 9.934,7 361,6 1.240,2 31.054,9 -13.116,7 17.938,3 17.938,3 2,4
Subventii 9.423,4 15.097,0 2.285,7 9.817,4 22,7 2.772,4 39.418,6 -39.418,6
Venituri din capital 346,8 204,1 218,5 769,4 769,4 769,4 0,1
Donatii 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0

Sume de la UE in contul platilor efectuate *) 129,0 484,3 123,7 212,9 949,9 949,9 949,9 0,1
Operatiuni financiare 39,5 39,5 39,5 -39,5
Sume incasate in contul unic, la bugetul de stat 472,7 472,7 472,7 472,7 0,1
Alte sume primite de la UE pentru programele
operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta
Sume primite de la UE/alti donatori in contul
platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului 5.600,7 145,4 0,0 147,8 15,6 5.909,6 5.909,6 5.909,6 0,8
financiar 2014-2020
Bugetul Bugetul Bugetul Bugetul Fondul Credite Bugetul Fonduri Bugetul Bugetul Total Transferuri Total Opera- Buget general
de stat centralizat asig asig. national externe institutiilor externe trezoreriei Companiei intre buget tiuni consolidat
al unitatilor sociale pentru de ministere publice neram- statului nationale de bugete general finan-
adm. somaj asigurari finantate bursabile administrare (se scad) consolidat ciare
teritoriale sociale de integral sau a infrastructurii
sanatate partial din rutiere % din
venituri Sume
PIB
proprii

CHELTUIELI TOTALE 130.083,1 67.793,5 52.196,4 1.007,9 26.106,0 19.705,2 251,2 40,1 3.808,4 300.991,9 -52.690,8 248.301,1 -6.284,8 242.016,3 31,9

Cheltuieli curente 123.685,5 54.058,2 52.189,2 1.003,5 26.102,0 17.894,4 251,2 40,1 1.583,5 276.807,7 -52.522,4 224.285,2 -1.284,0 223.001,2 29,4

Cheltuieli de personal 21.492,4 25.155,6 177,2 100,3 162,3 9.622,4 329,9 57.040,1 57.040,1 57.040,1 7,5

Bunuri si servicii 5.772,9 16.780,8 384,0 36,3 24.003,3 5.842,0 0,0 9,9 1.223,3 54.052,5 -13.102,3 40.950,2 40.950,2 5,4
Dobanzi 9.474,2 526,6 2,5 0,0 1,2 0,3 30,1 30,3 10.065,1 -56,8 10.008,3 10.008,3 1,3
Subventii 4.224,5 2.378,3 0,8 1,3 6.604,9 6.604,9 6.604,9 0,9

Transferuri - Total 82.171,8 9.217,0 51.625,6 866,1 1.935,3 2.397,8 251,2 0,1 148.464,9 -39.227,5 109.237,3 -1.284,0 107.953,4 14,2

34.799,4 651,7 0,1 174,4 286,2 628,4 36.540,1 -35.719,2 820,9 820,9 0,1
Transferuri intre unitati ale administratiei publice
Alte transferuri 10.438,3 528,4 0,1 443,6 3,6 11.414,0 -462,2 10.951,8 10.951,8 1,4
Proiecte cu finantare din fonduri externe
3.877,6 2.104,9 9,3 195,2 232,0 6.418,9 -1.115,2 5.303,7 -1.284,0 4.019,7 0,5
nerambursabile
Asistenta sociala 23.187,0 4.605,9 51.625,4 652,4 1.647,5 118,9 81.837,2 81.837,2 81.837,2 10,8

Proiecte cu finantare din fonduri externe


nerambursabile aferente cadrului 7.543,7 219,3 0,0 504,4 15,6 8.283,0 -1.931,0 6.352,0 6.352,0 0,8
financiar 2014-2020

Alte cheltuieli 2.325,9 1.106,8 0,0 29,9 1,6 507,4 0,1 3.971,7 3.971,7 3.971,7 0,5
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
549,7 30,6 580,3 -135,9 444,5 444,5 0,1
rambursabila
Cheltuieli de capital 3.761,9 11.575,8 7,2 4,4 4,0 1.786,8 2.001,7 19.141,8 -84,6 19.057,2 -42,2 19.015,0 2,5
Active nefinanciare 3.596,0 11.423,3 7,2 4,4 4,0 1.786,8 2.001,7 18.823,4 -84,6 18.738,8 18.738,8 2,5
Active financiare 165,9 152,5 0,0 318,4 318,4 -42,2 276,2 0,0

Operatiuni financiare 2.635,7 2.159,6 23,9 223,2 5.042,4 -83,8 4.958,6 -4.958,6
Imprumuturi 79,70 79,70 79,7 -79,7
Rambursari de credite 2.556,0 2.159,6 23,9 223,2 4.962,7 -83,8 4.878,9 -4.878,9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) -28.606,7 521,7 231,9 893,0 -1.155,8 3.050,6 0,0 321,5 204,1 -24.539,7 -24.539,7 6.245,3 -18.294,3 -2,41

S-ar putea să vă placă și