Sunteți pe pagina 1din 2

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT Realizări 01.01 - 31.12.2016 date operative

 

PIB 2016

758.500,0

 

-milioane lei -

 

Bugetul

Bugetul

Bugetul

Bugetul

Fondul

Credite

Bugetul

Fonduri

Bugetul

Bugetul

Total

Transferuri

Total

Opera-

Buget general

de stat

centralizat

asig

asig.

national

externe

institutiilor

externe

trezoreriei

Companiei

intre

buget

tiuni

consolidat

 

al unitatilor

sociale

pentru

de

ministere

publice

neram-

statului

nationale de

bugete

general

finan-

adm.

somaj

asigurari

finantate

bursabile

administrare

(se scad)

consolidat

ciare

teritoriale

sociale de

integral sau

a infrastructurii

 

sanatate

partial din

rutiere

% din

 

venituri

Sume

PIB

proprii

VENITURI TOTALE

101.476,4

68.315,2

52.428,3

1.900,9

24.950,2

22.755,8

251,2

361,6

4.012,6

276.452,3

-52.690,8

223.761,4

-39,5

223.721,9

29,5

Venituri curente

94.887,8

58.056,4

37.331,3

1.900,9

22.664,5

12.448,4

361,6

1.240,2

228.891,0

-13.272,2

215.618,8

215.618,8

28,4

Venituri fiscale

87.323,3

45.227,0

1.349,7

2.506,2

136.406,1

136.406,1

136.406,1

18,0

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital

26.473,3

18.308,3

44.781,6

44.781,6

44.781,6

5,9

Impozitul pe profit Impozitul pe salarii si venit Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

15.394,7

47,3

15.442,0

15.442,0

15.442,0

2,0

9.505,3

18.251,0

27.756,4

27.756,4

27.756,4

3,7

1.573,3

10,0

1.583,3

1.583,3

1.583,3

0,2

Impozite si taxe pe proprietate

1.051,3

4.846,8

5.898,1

5.898,1

5.898,1

0,8

Impozite si taxe pe bunuri si servicii

58.862,7

21.908,3

1.349,7

2.006,4

84.127,1

84.127,1

84.127,1

11,1

TVA

31.166,6

20.508,5

51.675,1

51.675,1

51.675,1

6,8

Accize Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii

25.556,2

1.400,8

26.957,0

26.957,0

26.957,0

3,6

855,8

44,8

1.349,7

2.250,3

2.250,3

2.250,3

0,3

Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

1.284,1

1.354,9

605,6

3.244,6

3.244,6

3.244,6

0,4

Impozitul pe comertul exterior (taxe vamale)

882,7

882,7

882,7

882,7

0,1

Alte impozite si taxe fiscale

53,3

163,6

499,8

716,7

716,7

716,7

0,1

Contributii de asigurari

1.010,3

37.224,3

1.894,0

21.293,8

7,5

61.429,9

-155,5

61.274,4

61.274,4

8,1

Venituri nefiscale

6.554,2

12.829,5

107,0

6,9

20,9

9.934,7

361,6

1.240,2

31.054,9

-13.116,7

17.938,3

17.938,3

2,4

Subventii

9.423,4

15.097,0

2.285,7

9.817,4

22,7

2.772,4

39.418,6

-39.418,6

Venituri din capital

346,8

204,1

218,5

769,4

769,4

769,4

0,1

Donatii

1,6

1,6

1,6

1,6

0,0

Sume de la UE in contul platilor efectuate *)

129,0

484,3

123,7

212,9

949,9

949,9

949,9

0,1

Operatiuni financiare

39,5

39,5

39,5

-39,5

Sume incasate in contul unic, la bugetul de stat

472,7

472,7

472,7

472,7

0,1

Alte sume primite de la UE pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

5.600,7

145,4

0,0

147,8

15,6

5.909,6

5.909,6

5.909,6

0,8

CHELTUIELI TOTALE

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii Dobanzi

Subventii

Transferuri - Total

Transferuri intre unitati ale administratiei publice Alte transferuri

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

Asistenta sociala

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

Alte cheltuieli Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

Cheltuieli de capital

Active nefinanciare

Active financiare

Operatiuni financiare

Imprumuturi

Rambursari de credite

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-)

Bugetul

Bugetul

Bugetul

Bugetul

Fondul

Credite

Bugetul

Fonduri

Bugetul

Bugetul

Total

Transferuri

Total

Opera-

Buget general

de stat

centralizat

asig

asig.

national

externe

institutiilor

externe

trezoreriei

Companiei

intre

buget

tiuni

consolidat

al unitatilor

sociale

pentru

de

ministere

publice

neram-

statului

nationale de

bugete

general

finan-

adm.

somaj

asigurari

finantate

bursabile

administrare

(se scad)

consolidat

ciare

teritoriale

sociale de

integral sau

a infrastructurii

 

sanatate

partial din

rutiere

% din

 

venituri

Sume

PIB

proprii

130.083,1

67.793,5

52.196,4

1.007,9

26.106,0

19.705,2

251,2

40,1

3.808,4

300.991,9

-52.690,8

248.301,1

-6.284,8

242.016,3

31,9

123.685,5

54.058,2

52.189,2

1.003,5

26.102,0

17.894,4

251,2

40,1

1.583,5

276.807,7

-52.522,4

224.285,2

-1.284,0

223.001,2

29,4

21.492,4

25.155,6

177,2

100,3

162,3

9.622,4

329,9

57.040,1

57.040,1

57.040,1

7,5

5.772,9

16.780,8

384,0

36,3

24.003,3

5.842,0

0,0

9,9

1.223,3

54.052,5

-13.102,3

40.950,2

40.950,2

5,4

9.474,2

526,6

2,5

0,0

1,2

0,3

30,1

30,3

10.065,1

-56,8

10.008,3

10.008,3

1,3

4.224,5

2.378,3

0,8

1,3

6.604,9

6.604,9

6.604,9

0,9

82.171,8

9.217,0

51.625,6

866,1

1.935,3

2.397,8

251,2

0,1

148.464,9

-39.227,5

109.237,3

-1.284,0

107.953,4

14,2

34.799,4

651,7

0,1

174,4

286,2

628,4

36.540,1

-35.719,2

820,9

820,9

0,1

10.438,3

528,4

0,1

443,6

3,6

11.414,0

-462,2

10.951,8

10.951,8

1,4

3.877,6

2.104,9

9,3

195,2

232,0

6.418,9

-1.115,2

5.303,7

-1.284,0

4.019,7

0,5

23.187,0

4.605,9

51.625,4

652,4

1.647,5

118,9

81.837,2

81.837,2

81.837,2

10,8

7.543,7

219,3

0,0

504,4

15,6

8.283,0

-1.931,0

6.352,0

6.352,0

0,8

2.325,9

1.106,8

0,0

29,9

1,6

507,4

0,1

3.971,7

3.971,7

3.971,7

0,5

549,7

30,6

580,3

-135,9

444,5

444,5

0,1

3.761,9

11.575,8

7,2

4,4

4,0

1.786,8

2.001,7

19.141,8

-84,6

19.057,2

-42,2

19.015,0

2,5

3.596,0

11.423,3

7,2

4,4

4,0

1.786,8

2.001,7

18.823,4

-84,6

18.738,8

18.738,8

2,5

165,9

152,5

0,0

318,4

318,4

-42,2

276,2

0,0

2.635,7

2.159,6

23,9

223,2

5.042,4

-83,8

4.958,6

-4.958,6

79,70

79,70

79,7

-79,7

2.556,0

2.159,6

23,9

223,2

4.962,7

-83,8

4.878,9

-4.878,9

-28.606,7

521,7

231,9

893,0

-1.155,8

3.050,6

0,0

321,5

204,1

-24.539,7

-24.539,7

6.245,3

-18.294,3

-2,41