Sunteți pe pagina 1din 170

DRAFT

Anexa nr. I - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE NVMNT


Capitolul I lit. A - Salarii de baz pentru funciile din nvmnt
1. Funciile de conducere din nvmntul superior
An 2022
Salariul de Salariul de Coeficient
Nr. Nivelul baz - lei baz - lei
Funcia
crt studiilor
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Rector*) S 13705 16232 5.48 6.49
2 Prorector*) S 11582 14916 4.63 5.97
3 Decan *) S 11003 14477 4.40 5.79
4 Prodecan*) S 10037 12459 4.01 4.98
5 Director de departament*) S 10423 14038 4.17 5.62
6 Director general administrativ al universitatii *) S 9072 13249 3.63 5.30
Director general adjunct administrativ al universitatii
S 8493 10880
7 *) 3.40 4.35
*) Salariile de baza cuprind i salariul de baz aferent unei norme didactice.
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.
2. Funciile de conducere, de indrumare si control din nvmntul preuniversitar
An 2022
Coeficient
Nr. Nivelul Salariul de baz - lei
Funcia
crt. studiilor
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Inspector colar general*) S 6844 8072 2.74 3.23
2 Inspector colar general adjunct*) S 6580 7721 2.63 3.09
3 Director casa corpului didactic*) S 6229 7546 2.49 3.02
4 Director unitate de nvmnt*) **) S 5966 7282 2.39 2.91
5 Director adjunct unitate de nvmnt*) **) S 5791 6844 2.32 2.74
6 Inspector colar de specialitate, inspector colar*) S 5528 6229 2.21 2.49
*) Salariile de baz cuprind i salariul de baz aferent unei norme didactice.
**) Not: Nivelul salariilor de baz pentru funciile didactice de conducere, respectiv director i director adjunct din nvmntul
preuniversitar de stat se va stabili prin Norme Metodologice aprobate prin Hotrre de Guvern
Not: 1. pentru funciile didactice de conducere, de ndrumare i control, ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare
de scurt durat salariile de baz se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de baz prevzute la funciile de conducere
cu studii superioare din tabelul de mai sus
2.Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

3. Funciile de conducere pentru funciile didactice auxiliare


2022
Coeficient
Nr. Nivelul Salariul de baz - lei
Funcia
crt. studiilor
Grad I Grad II Grad I Grad II
nvmnt superior
1 Director, contabil-ef * S 7019 9125 2.81 3.65
S 6580 7546
3 Secretar-ef universitate *) 2.63 3.02
5 Secretar-ef facultate*) S 6520 7200 2.61 2.88

S 6520 7200
6 ef serviciu *) 2.61 2.88
7 ef birou*) S 5950 6650 2.38 2.66
nvmnt preuniversitar**)
1 Contabil-ef *) - nivel maxim S 5212 6229 2.08 2.49
2 Secretar-ef unitate de nvmnt*) - nivel maxim S 5212 6229 2.08 2.49
3 Contabil-ef *) - nivel maxim M 4259 4388 1.70 1.76

20
DRAFT
4 Secretar- ef unitate de nvmnt*) - nivel maxim M 4259 4388 1.70 1.76
*) Salariile de baz cuprind i salariul de baz aferent funciei de execuie.
**) Categoriile de uniti de nvmnt preuniversitar de stat n care se normeaz funciile de conducere i nivelul salariilor de baz
pentru acestea, se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotrre de Guvern.
Not: 1. pentru funciile didactice auxiliare de conducere, de ndrumare i control, ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studi
superioare de scurt durat salariile de baz se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de baz prevzute la funciile de
conducere cu studii superioare din tabelul de mai sus
2.Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

21
DRAFT

e de conducere

22
DRAFT

absolvit studii
la func iile de

23
DRAFT

Anexa nr. I - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE NVMNT


Salariul de
baz - lei
4. Salarii de baz nvmnt universitar

Vechimea n
Nr. crt. Funcia*) Nivelul nvmnt Coeficient
studiilor
An 2022
peste 25 de
S 108800
Gradaia
ani 4.35
S 20-25 ani 9125 3.65
Profesor
1 S 15-20 ani 7250
universitar 2.90
S 10-15 ani 5950 2.38
S 6-10 ani 5625 2.25
peste 25 de
S 7546 3.02
ani
S 20-25 ani 6580 2.63
Confereniar S 15-20 ani 5517 2.21
2
universitar S 10-15 ani 5101 2.04
S 6-10 ani 4828 1.93
S 3-6 ani 4508 1.80
peste 25 de
S 5212
ani 2.08
ef lucrri S 20-25 ani 4828 1.93
3 (lector S 15-20 ani 4554 1.82
universitar) S 10-15 ani 4417 1.77
S 6-10 ani 4372 1.75
S 3-6 ani 4326 1.73
peste 25 de
S 4554
ani 1.82
S 20-25 ani 4417 1.77
Asistent S 15-20 ani 4326 1.73
4
universitar S 10-15 ani 4259 1.70
S 6-10 ani 4216 1.69
S 3-6 ani 4173 1.67
S pn la 3 ani 4130 1.65

*) Funciile se ocup potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 Legea educaiei naionale, cu modificrile
i completrile ulterioare.
Not:
1. Salariile de baz prevzute n prezenta anex la pct. 1, 3 nvmnt superior i 4 reprezint nivelul minim, iar nivelul maxim se stabile te
prin majorarea acestuia cu 70%, n funcie de specificul activitii desfurate i de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste majorri
se vor plti exclusiv din venituri proprii.
2. ncadrarea ntre limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de consiliul de administraie.

21
DRAFT

axim se stabile te
e majorri

22
DRAFT

Anexa nr. I - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNC II de


Salariul BUGETARE NVMNT
baz - lei
5. Salarii de baz nvmnt preuniversitar

Nr. Vechimea n
Nivelul nvmnt
crt. Funcia didactic i gradul didactic *) Coeficient
studiilor
An 2022
peste 25 de
S 5517
ani Gradaia 0 2.21
S 20-25 ani 5101 2.04
Profesor studii superioare de lung durat
1 S 15-20 ani 4828 1.93
grad didactic I
S 10-15 ani 4600 1.84
S 5-10 ani 4508 1.80
S 1-5 ani 4372 1.75
peste 25 de
S 4828
ani 1.93
S 20-25 ani 4554 1.82
Profesor studii superioare de lung durat S 15-20 ani 4417 1.77
2
grad didactic II
S 10-15 ani 4372 1.75
S 5-10 ani 4326 1.73
S 1-5 ani 4235 1.69
peste 25 de
S 4554
ani 1.82
S 20-25 ani 4417 1.77
Profesor studii superioare de lung durat
3 S 15-20 ani 4326 1.73
grad didactic definitiv
S 10-15 ani 4235 1.69
S 5-10 ani 4189 1.68
S 1-5 ani 4144 1.66
Profesor studii superioare de lung durat
4 S pn la 1 an 4098
debutant 1.64
peste 25 de
SSD 4600
ani 1.84
Profesor studii superioare de scurt SSD 20-25 ani 4463 1.79
5
durat grad didactic I SSD 15-20 ani 4372 1.75
SSD 10-15 ani 4326 1.73
SSD 5-10 ani 4235 1.69
peste 25 de
SSD 4463
ani 1.79
SSD 20-25 ani 4280 1.71
Profesor studii superioare de scurt SSD 15-20 ani 4235
6 1.69
durat grad didactic II
SSD 10-15 ani 4189 1.68
SSD 5-10 ani 4144 1.66
SSD 1-5 ani 4098 1.64
peste 25 de
SSD 4326
ani 1.73
SSD 20-25 ani 4235 1.69
Profesor studii superioare de scurt
7 SSD 15-20 ani 4189 1.68
durat grad didactic definitiv
SSD 10-15 ani 4144 1.66
SSD 5-10 ani 4098 1.64
SSD 1-5 ani 4052 1.62

22
baz - lei
DRAFT

Nr. Vechimea n
Nivelul nvmnt
crt. Funcia didactic i gradul didactic *) Coeficient
studiilor
An 2022
Profesor studii superioare de scurt
8 SSD pn la 1 an 4007
durat debutant Gradaia 0 1.60
peste 25 de
S 4600
ani 1.84
Institutor, maistru instructor
S 20-25 ani 4508 1.80
9 studii superioare lung durat grad
didactic I S 15-20 ani 4417 1.77
S 10-15 ani 4372 1.75
S 5-10 ani 4280 1.71
peste 25 de
S 4463
ani 1.79
Institutor, maistru instructor S 20-25 ani 4372 1.75
10 studii superioare lung durat grad S 15-20 ani 4326 1.73
didactic II S 10-15 ani 4280 1.71
S 5-10 ani 4235 1.69
S 1-5 ani 4189 1.68
peste 25 de
S 4372
ani 1.75
Institutor, maistru instructor S 20-25 ani 4326 1.73
11 studii superioare lung durat grad S 15-20 ani 4280 1.71
didactic definitiv S 10-15 ani 4235 1.69
S 5-10 ani 4189 1.68
S 1-5 ani 4144 1.66

Institutor, maistru instructor


12 S pn la 1 an 4098
studii superioare lung durat debutant
1.64
peste 25 de
SSD 4463
ani 1.79
Institutor, maistru instructor
13 studii superioare scurt durat grad SSD 20-25 ani 4326 1.73
didactic I SSD 15-20 ani 4235 1.69
SSD 10-15 ani 4189 1.68
SSD 5-10 ani 4144 1.66
peste 25 de
SSD 4372
ani 1.75
Institutor, maistru instructor 15 20-25 ani 4280 1.71
14 studii superioare scurt durat grad SSD 15-20 ani 4235 1.69
didactic II SSD 10-15 ani 4189 1.68
SSD 5-10 ani 4144 1.66
SSD 1-5 ani 4098 1.64
peste 25 de
SSD 4280
ani 1.71
Institutor, maistru instructor SSD 20-25 ani 4235 1.69
15 studii superioare scurt durat grad SSD 15-20 ani 4189 1.68
didactic definitiv SSD 10-15 ani 4144 1.66
SSD 5-10 ani 4098 1.64
SSD 1-5 ani 4052 1.62

23
baz - lei
DRAFT

Nr. Vechimea n
Nivelul nvmnt
crt. Funcia didactic i gradul didactic *) Coeficient
studiilor
An 2022

Institutor, maistru instructor


16 SSD pn la 1 an Gradaia
4007 0
studii superioare scurt durat debutant
1.60
peste 25 de
M 4372
ani 1.75
nvtor, educatoare, maistru - M 20-25 ani 4280 1.71
17 instructor; (cu studii de nivel liceal) grad
didactic I M 15-20 ani 4189 1.68
M 10-15 ani 4144 1.66
M 5-10 ani 4098 1.64
peste 25 de
M 4280
ani 1.71
nvtor, educatoare, maistru - M 20-25 ani 4235 1.69
18 instructor; (cu studii de nivel liceal) grad M 15-20 ani 4189 1.68
didactic II M 10-15 ani 4144 1.66
M 5-10 ani 4098 1.64
M 1-5 ani 4052 1.62
peste 25 de
M 4235
ani 1.69
nvtor, educatoare, maistru - M 20-25 ani 4189 1.68
19 instructor; (cu studii de nivel liceal) grad M 15-20 ani 4144 1.66
didactic definitiv M 10-15 ani 4098 1.64
M 5-10 ani 4052 1.62
M 1-5 ani 4007 1.60
nvtor, educatoare, maistru -
20 instructor; (cu studii de nivel liceal) M pn la 1 an 3916
debutant 1.57
peste 25 de
M 4189
ani 1.68
M 20-25 ani 4144 1.66
Profesor, nvtor, educatoare, educator,
21 maistru-instructor; (cu studii de nivel M 15-20 ani 4098 1.64
liceal, fr pregtire de specialitate) M 10-15 ani 4052 1.62
M 5-10 ani 4007 1.60
M 1-5 ani 3961 1.58
M pn la 1 an 3916 1.57

*) Funciile se ocup potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 Legea educatiei nationale

24
baz - lei
DRAFT

Nr. Vechimea n
Nivelul nvmnt
crt. Funcia didactic i gradul didactic *) Coeficient
studiilor
An 2022

Gradaia 0

25
DRAFT
Anexa nr. I - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE NVMNT

6. Salarii de baz pentru funciile didactice auxiliare Salarii de


baz - lei

Nr. Nivelul
Funcia, gradul sau treapta profesional
crt studiilor Coeficient

Gradaia
Funcii de execuie 0 2022
1 Administrator financiar grad I S 4345 1.74
grad II S 4130 1.65
grad III S 4087 1.63
debutant S 3950 1.58

2 Informatician, analist programator gradul I A S 4647


1.86
gradul I S 4302 1.72
gradul II S 4216 1.69
debutant S 3950 1.58
3 Secretar institutie/ unitate de invatamant grad I S 4259
1.70
grad II S 4130 1.65
grad III S 4087 1.63
debutant S 3950 1.58
4 Pedagog scolar, laborant; grad IA S 4173 1.67
grad I S 4130 1.65
grad II S 4087 1.63
debutant S 3950 1.58

Instructor-animator, corepetitor; instructor de


5 S 4130
educaie extracolar gradul I
1.65
gradul II S 4087 1.63
debutant S 3950 1.58
6 Administrator patrimoniu grad I S 4173 1.67
grad II S 4087 1.63
grad III S 4000 1.60
debutant S 3950 1.58
7 Administrator financiar grad I SSD 4087 1.63
grad II SSD 3950 1.58
grad III SSD 3900 1.56
debutant SSD 3850 1.54
8 Informatician, analist programator gradul I SSD 4087
1.63
gradul II SSD 3950 1.58
gradul III SSD 3900 1.56
debutant SSD 3850 1.54
9 Secretar institutie unitate de invatamant grad I SSD 4087 1.63
grad II SSD 3950 1.58
grad III SSD 3900 1.56
debutant SSD 3850 1.54
10 Pedagog colar, laborant grad I SSD 4087 1.63

25
Salarii de
DRAFT
baz - lei

Nr. Nivelul
Funcia, gradul sau treapta profesional
crt studiilor Coeficient

Gradaia
grad II SSD 0 3950 1.58
grad III SSD 3900 1.56
debutant SSD 3850 1.54
Instructor-animator, corepetitor, instructor de
11 SSD 3950
educaie extracolar gradul I 1.58
gradul II SSD 3900 1.56
debutant SSD 3850 1.54
12 Administrator patrimoniu grad I SSD 4000 1.60
grad II SSD 3950 1.58
grad III SSD 3900 1.56
debutant SSD 3850 1.54
13 Administrator financiar treapta I M 3900 1.56
treapta II M 3850 1.54
treapta III M 3750 1.50
debutant M 3610 1.44
14 Informatician, analist programator treapta I A PL/M 3950
1.58
treapta I PL/M 3900 1.56
treapta II PL/M 3850 1.54
debutant PL/M 3750 1.50
Secretar institutie/ unitate de invatamant treapta
15 M 3900
IA 1.56
treapta I M 3850 1.54
treapta II M 3750 1.50
debutant M 3610 1.44
16 Pedagog scolar treapta IA M 3900 1.56
treapta I M 3850 1.54
treapta II M 3750 1.50
debutant M 3610 1.44
Instructor-animator, instructor educaie
17 M 3900
extracolar treapta I A
1.56
treapta I M 3850 1.54
treapta II M 3750 1.50
debutant M 3610 1.44
18 Corepetitor treapta I M 3850 1.54
treapta II M 3750 1.50
debutant M 3610 1.44
ef atelier-coal, tehnician, administrator
19 M 3900
patrimoniu treapta I 1.56
treapta II M 3850 1.54
treapta III M 3750 1.50
debutant M 3610 1.44
20 Laborant treapta I PL/M 3900 1.56
treapta II PL/M 3850 1.54
debutant PL/M 3750 1.50

26
Salarii de
DRAFT
baz - lei

Nr. Nivelul
Funcia, gradul sau treapta profesional
crt studiilor Coeficient

Gradaia
21 Instructor, model treapta I M 0 3850
1.54
treapta II M 3750 1.50
debutant M 3610 1.44
22 Mediator colar treapta I M/G 3300 1.32
treapta II M/G 3050 1.22
debutant M/G 2950 1.18
23 Supraveghetor noapte treapta I M/G 2570 1.03
treapta II M/G 2500 1.00

27
DRAFT
Anexa nr. I - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE NVMNT

Capitolul II - UNITI DE CERCETARE TIINIFIC, DEZVOLTARE TEHNOLOGIC I PROIECTARE

Salarii de baz
a) Funcii de conducere 2022
Salariul Coeficient
Salariul de
de baz
Nr. Nivelul baz - lei
Funcia - lei
crt. studiilor
Grad I Grad II Grad I Grad II
Director general institut de cercetare *)
1 S 10002 11406
(Ordonator secundar de credite) 4.00 4.56
Director general adjunct institut de cercetare*)
2 S 9651 10880
(Ordonator secundar de credite) 3.86 4.35
Director institut de cercetare
3 S 9651 10880
(Ordonator teriar de credite) 3.86 4.35
Director adjunct institut de cercetare
4 S 9476 10178
(Ordonator teriar de credite) 3.79 4.07
Director centru de cercetare; director staiune de
5 S 9125 9476
cercetare (Ordonator teriar de credite) 3.65 3.79
Secretar tiinific institut de cercetare; secretar tiinific
6 S 9125 9476
secie ASAS (Ordonator teriar de credite) 3.65 3.79
Director adjunct centru de cercetare; director adjunct
7 S 8949 9125
staiune de cercetare (Ordonator teriar de credite)
3.58 3.65

Secretar tiinific centru de cercetare; secretar tiinific


8 S 8774 8949
staiune de cercetare (Ordonator teriar de credite)
3.51 3.58
9 ef laborator cercetare S 8423 8774 3.37 3.51
*) Nivelul de salarizare este stabilit de ctre ordonatorul principal de credite.
Not:
1. Pentru conductorii de doctorat salariul de baz este egal cu cel pentru director adjunct institut de
cercetare sau director centru de cercetare.
2. Pentru funciile de conducere din cadrul Academiei Romne salariile de baz sunt cu 15% mai
mari.
3.Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.
b) Funcii de execuie

Salariile de
Nr. Nivelul
Funcia baz - lei Coefici
crt. studiilor
Gradaia 0 ent

2022
1 Cercettor tiinific I S 7546 3.02
2 Cercettor tiinific II S 5966 2.39
3 Cercettor tiinific III S 4216 1.69
4 Cercettor tiinific S 4130 1.65
5 Asistent de cercetare tiinific S 4087 1.63
6 Asistent de cercetare tiinific stagiar S 3950 1.58
7 Asistent I M 3850 1.54
8 Asistent II M 3750 1.50
9 Asistent stagiar M 3610 1.44
Not:
1. Pentru conductorii de doctorat salariul de baz este egal cu cel pentru director adjunct institut de
cercetare sau director centru de cercetare.

29
DRAFT
2. Pentru funciile de execuie de cercetare tiinific fundamental din cadrul Academiei Romne
salariile de baz sunt cu 15% mai mari.

30
DRAFT

Anexa nr. I - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE NVMNT

Capitolul III - CULTE

Capitolul III lit. A - Salarii de baz pentru personalul clerical ncadrat n unitile bugetare

Funcii de execuie

Salariile de
Nr. Nivelul
Funcia baz - lei
crt. studiilor Coeficient
Gradaia 0

1. Preot 2022
gradul I S 4000 1.60
gradul II S 3900 1.56
definitiv S 3850 1.54
debutant S 3700 1.48
2. Preot
gradul I M 3700 1.48
definitiv M 3650 1.46
debutant M 3550 1.42

NOT:
Condiiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotrre a
Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat s certifice
asimilarea funciilor de la alte culte cu cea de preot.

30
DRAFT

MNT

31
DRAFT
Anexa nr. I - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE NVMNT
Capitolul III lit. B - Indemnizaiile personalului din conducerea cultelor recunoscute i a unitilor centrale de cult,
asimilat celui ncadrat pe funcii de demnitate public

Nr. crt. Funcia Numrul maxim de clasa


posturi Funcia cu care se asimileaz

1 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne


Preedintele Senatului i
1 115
Preedintele Camerei Deputailor

2 Arhiepiscop major, mitropolit Biserica


Ortodox Romn i Biserica Romano- Secretarii i Chestorii Senatului i
11 112
Catolic ai Camerei Deputailor
3 Arhiepiscop, ef de cult (mitropolit,
episcop, muftiu, ef rabin, preedinte 16 Ministru 111
uniune, preedinte)
4 Episcop, episcop-vicar patriarhal Vicepreedinii comisiilor
39 permanente ale Senatului i 109
Camerei Deputailor
5 Episcop-vicar, episcop coajutor,
episcop auxiliar, arhiereu-vicar 26 Senatori, deputai 103

Capitolul III lit. C - Personalul din conducerea cultelor i a unitilor de cult, altul dect cel asimilat funciilor de
demnitate public

Numrul de posturi
Nr. crt. Funcia clerical sau asimilata Funcia didactic cu care se asimileaz

1 Vicepreedinte uniune, vicar 46


administrativ patriarhal, vicar general, Profesor cu studii superioare, cu grad
secretar general, consilier patriarhal,
didactic I i vechime n nvmnt peste 25
prim-rabin
ani

2 Secretar patriarhal, inspector general 41


bisericesc, vicar administrativ eparhial, Profesor cu studii superioare, cu grad
vicar episcopal didactic I i vechime n nvmnt ntre 20
i 25 ani

3 Secretar Cancelaria patriarhal, 729


consilier eparhial, secretar eparhial, Profesor cu studii superioare, cu grad
inspector eparhial, exarh, protopop didactic II i vechime n nvmnt ntre 10
i 15 ani

4 Stare, superioar, egumen 466


Profesor cu studii superioare, cu grad
didactic II i vechime n nvmnt ntre 1 i
5 ani

Capitolul III lit. D - Personal clerical angajat n unitile cultelor recunoscute din Romnia
Nr. Funcia clerical Numrul de
crt. posturi pentru
care se asigur
sprijin lunar la Funcia didactic cu care se asimileaz
salarizare

31
DRAFT
Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, 15250
rabin, cantor *), oficiant de cult

1 Cu studii superioare: 10969 Profesor cu studii superioare


gradul I 3018 gradul didactic I
gradul II 3250 gradul didactic II
definitiv 2440 definitiv
debutant 2261 debutant
2 Cu studii medii: 4281 nvtor, educator, maistru-instructor cu
studii medii
gradul I 663 gradul didactic I
gradul II 784 gradul didactic II
definitiv 1690 definitiv
debutant 1144 debutant

*) Se utilizeaz la cultul mozaic.

32
DRAFT
Anexa nr. II - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE SNTATE SI ASISTEN SOCIAL

Capitolul I - Uniti sanitare, de asisten social i de asisten medico-social

1. Salarii de baz pentru funcii de conducere

2022 2022 2022

Spitale peste 400 de paturi Spitale sub 400 de paturi Servicii de ambu
Nr.
Nivelul
Funcia studiilor
crt. Salariile de baz - Salariile de baz - Salariile de baz -
Coeficient Coeficient
lei lei lei

Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I


1 Manager S 14257 14975 5.70 5.99 13849 14664 5.54 5.87
2 Manager general S 14257
Director de cercetare-
3 9287 10591 8473 9776
dezvoltare S 3.71 4.24 3.39 3.91

4 Director financiar-contabil 8310 8798 6762 7169


S 3.32 3.52 2.70 2.87
5 Director economic S 6762
6 Director tehnic S 7169
7 Director de ngrijiri S,SSD 6517 7006 2.61 2.80 5540 6110 2.22 2.44
8 Ali directori S 7658 8147 3.06 3.26 6762 7169 2.70 2.87
S,SSD,
9 Asistent ef 5377
PL

Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

2022 2022 2022

Institutul Naional de Hematologie Centrul de Transfuzie Sanguin al Centre de transfuzie


Tranfuzional "Prof.Dr.C.T.Nicolau" Municipiului Bucureti regionale
Nr. Nivelul
Funcia studiilo
crt. r Salariile de baz - Salariile de baz - Salariile de baz -
Coeficient Coeficient
lei lei lei

Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I


1 Director general 11568 12057 4.63 4.82
Director, director general 10102 10591 10102 10591 9450
2 adjunct S 4.04 4.24 4.04 4.24
3 Director adjunct tiinific S 9450 10102 3.78 4.04
Director adjunct financiar 7495 8310
4 contabilitate S 3.00 3.32
5 Director resurse umane S 7495 8310 3.00 3.32
6 Contabil ef S 7006 7495 2.80 3.00 6354
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

2022

Nivelul Salariile de baz - Coeficient


Nr. lei
Alte funcii de conducere studiilo
crt.
r
36
Nivelul
Nr.
Alte funcii de conducere studiilo
crt. DRAFT
r
Grad I Grad II Grad I Grad II
1. Director general *) S 8961 9450 3.58 3.78
Director general adjunct,
2. director, director executiv S 8798 9287
*) 3.52 3.71
3. Director adjunct *) S 8310 8798 3.32 3.52
Director adjunct financiar-
4. S 6517 7169
contabil *) 2.61 2.87
5. Contabil- ef *) S 5540 7006 2.22 2.80
6 ef serviciu medical S 6110 7658 2.44 3.06
ef birou, ef atelier, ef
7 S 5132 6110
laborator, ef oficiu 2.05 2.44
Asistent medical-ef pe S,SSD,
8 5030 5540
unitate PL 2.01 2.22
9 ef formaie muncitori 4475 5008 1.79 2.00
*) se utilizeaz n unitile sanitare fr paturi.

Not :
1. Medicii n specialitatea anatomie patologic i medicin legal care ocup funcia de medic ef serviciu medicin legal/anatomie patologic
beneficiaz de majorarea cu 5% a salariului de baz avut.
2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocup funcia de ef laborator i altele similare n cadrul institutelor de medicin legal
beneficiaz de majorarea cu 5% a salariului de baz avut.
3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocup funcii n conducerea institutelor de medicin legal
beneficiaz de majorarea cu 10% a salariului de baz avut.
4. Medicii n specialitatea anatomie patologic i medicin legal care ocup funcii de conducere n comitetul director al unitilor sanitare
cu paturi, beneficiaz de majorarea cu 10% a salariului de baz avut.
5. Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

I.1. Persoanele care exercit funciile nominalizate n tabel pe perioada ct exercit aceste funcii, beneficiaz de majorarea
salariului de baz avut, dup cum urmeaz:

Majorare salariu
Nr
Funcia de baz %
crt
%
Director program de
1. rezideniat medicin de 7.5
urgen

Director medical 7.5

Medic ef ambulatoriu de
specialitate i altele 5
similare

Medic (farmacist, biolog,


biochimist, chimist,
5
psiholog) ef sectie, ef
laborator i altele similare

Responsabil de formare n
2. rezideniat medicin de 7.5
urgen

3. Farmacist ef serviciu 7.5

37
DRAFT
Asistent medical (tehnician
sanitar,sor medical,
4. oficiant medical, moa, 10
laborant i altele similare)
ef
Chimist, biolog,
5. biochimist, asistent 5
medical, cu gestiune

6. Spltoreas cu gestiune 2.5

7. ef echip 2.5

Medic inspector, farmacist


inspector, psiholog
8. 7.5
inspector -direcia de
sntate public

Medic coordonator
substaie sector municipiul
9 7.5
Bucureti /substaie
serviciul de ambulan

Asistent medical
coordonator substaie
10 sector municipiul 10
Bucureti /substaie
serviciul de ambulan

Ambulanier cu atribuii de
avizare tehnic substaie
11 sector municipiul 10
Bucureti/ substaie
serviciul de ambulan

Asistent medical
12 responsabil pe tur cu 10
stocul 3 de medicamente

I.2. Indemnizaii de cel mult 10% n cursul unei luni, din salariul de baz al funciei de execuie ndeplinit, pentru activiti
prestate n afara obligaiilor funciei de baz i care nu fac parte din salariul de baz, pentru membrii comisiilor de avizare
medico-legal, ai comisiilor de expertiz i recuperare a capacitii de munc i ai comisiilor medicale.

38
DRAFT

2022

Servicii de ambulan

ile de baz -
Coeficient
lei

Grad II Grad I Grad II

14975 5.70 5.99

7658 2.70 3.06


8147 2.87 3.26

5784 2.15 2.31

2022 2022

entre de transfuzie sanguin Centre de transfuzie sanguin


regionale judeene

ile de baz - Salariile de baz -


Coeficient Coeficient
lei lei

Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II

10102 9287 9776


3.78 4.04 3.71 3.91

6762 2.54 2.70 5784 6354 2.31 2.54

39
DRAFT

omie patologic

n legal

ilor sanitare

orarea

40
DRAFT

tiviti
are

41
DRAFT

Anexa nr. II - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE SNTATE I ASISTEN SOCIAL

Capitolul I - Uniti sanitare, de asisten social i de asisten medico-social

2. Salarii de baz pentru personalul de specialitate medico-sanitar i auxiliar


sanitar din uniti sanitare i uniti de asisten medico-social

Unitile clinice cuprind: spitale clinice judeene de urgen, spitale judeene de urgen, spitale regionale,
spitale clinice de specialitate de urgen, spitale clinice, spitale de urgen, spitale de specialitate, Spitalul
Universitar de Urgen "Elias"*), Institutul Naional de Sntate Public, institute i centre medicale,
institute de medicin legal, centre de transfuzie sanguin judeene i al municipiului Bucureti, Centrul
Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu i Medicin Preventiv din subordinea Academiei
Romne*), Institutul Naional de Expertiz Medical i Recuperare a Capacitii de Munc

a) Salarii de baz pentru personalul de specialitate medico-sanitar


a.1 Uniti clinice
Uniti clinice
Salariul de baz -
Nivelul lei
Nr.
Funcia studiilo
crt.
r
Coeficient

Gradaia 0
2022
1 Medic primar S 12500 5.00
2 Medic primar dentist D 12500 5.00
3 Medic specialist S 9900 3.96
4 Medic specialist dentist S 9900 3.96
5 Medic rezident anul VI-VII S 7900 3.16
6 Medic rezident anul IV-V S 7300 2.92
7 Medic dentist rezident anul IV-V S 7300 2.92
8 Medic rezident anul III S 6700 2.68
9 Medic dentist rezident anul III S 6700 2.68
10 Medic rezident anul II S 6100 2.44
11 Medic dentist rezident anul II S 6100 2.44
12 Medic rezident anul I S 5700 2.28
13 Medic dentist rezident anul I S 5700 2.28
14 Medic S 6400 2.56
15 Medic dentist S 6400 2.56
16 Farmacist primar *1) S 5528 2.21
17 Farmacist specialist S 5315 2.13
18 Farmacist S 4475 1.79
19 Farmacist rezident anul III S 4388 1.76
20 Farmacist rezident anul II S 4345 1.74
21 Farmacist rezident anul I S 4302 1.72
4819
22 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 1.93
4302
23 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 1.72
24 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 4087 1.63
3950
25 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1.58

38
DRAFT

Asistent medical, tehnician de radiologie i


imagistic liceniat, asistent medical de laborator
clinic liceniat, liceniat n
balneofiziokinetoterapie i recuperare, tehnician S 4345
dentar liceniat, asistent medical dentar liceniat,
tehnician de farmacie liceniat, tehnician de
audiologie i protezare auditiv liceniat, asistent
medical de profilaxie dentar liceniat, asistent
medical liceniat n nutriie i dietetic, moa;
26 principal 1.74

Asistent medical, tehnician de radiologie i


imagistic liceniat, asistent medical de laborator
clinic liceniat, liceniat n
balneofiziokinetoterapie i recuperare, tehnician S 4173
dentar liceniat, asistent medical dentar liceniat,
tehnician de farmacie liceniat, tehnician de
audiologie i protezare auditiv liceniat, asistent
medical de profilaxie dentar liceniat, asistent
27 medical liceniat n nutriie i dietetic, moa 1.67

Asistent medical, tehnician de radiologie i


imagistic liceniat, asistent medical de laborator
clinic liceniat, liceniat n
balneofiziokinetoterapie i recuperare, tehnician S 3950
dentar liceniat, asistent medical dentar liceniat,
tehnician de farmacie liceniat, tehnician de
audiologie i protezare auditiv liceniat, asistent
medical de profilaxie dentar liceniat, asistent
medical liceniat n nutriie i dietetic, moa;
28 debutant 1.58
29 Dentist principal SSD 4087 1.63
30 Dentist SSD 3900 1.56
31 Dentist debutant SSD 3850 1.54

Asistent medical, asistent medical specialist,


tehnician superior de imagistic, radiologie,
radioterapie i radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent medical specializat,
tehnician de laborator clinic, tehnician de
farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgene medico-chirurgicale, asistent SSD 4087
medico-social, tehnician dentar specializat,
asistent de profilaxie stomatologic, asistent
igienist pentru cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent medical generalist,
tehnician de radiologie i imagistic, tehnician de
audiologie i protezare auditiv, tehnician de
protezare ocular, asistent medical de geriatrie,
gerontologie i asisten social pentru vrstnici,
asistent medical de igien i sntate public,
fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent
medical nutriionist i dietetician, tehnician dentar
32 specialist, asistent dentar; principal 1.63

39
DRAFT

Asistent medical, asistent medical specialist,


tehnician superior de imagistic, radiologie,
radioterapie i radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent medical specializat,
tehnician de laborator clinic, tehnician de
farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgene medico-chirurgicale, asistent SSD 3900
medico-social, tehnician dentar specializat,
asistent de profilaxie stomatologic, asistent
igienist pentru cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent medical generalist,
tehnician de radiologie i imagistic, tehnician de
audiologie i protezare auditiv, tehnician de
protezare ocular, asistent medical de geriatrie,
gerontologie i asisten social pentru vrstnici,
asistent medical de igien i sntate public,
fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent
medical nutriionist i dietetician, tehnician dentar
33 specialist, asistent dentar 1.56

Asistent medical, asistent medical specialist,


tehnician superior de imagistic, radiologie,
radioterapie i radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent medical specializat,
tehnician de laborator clinic, tehnician de
farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgene medico-chirurgicale, asistent SSD 3850
medico-social, tehnician dentar specializat,
asistent de profilaxie stomatologic, asistent
igienist pentru cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent medical generalist,
tehnician de radiologie i imagistic, tehnician de
audiologie i protezare auditiv, tehnician de
protezare ocular, asistent medical de geriatrie,
gerontologie i asisten social pentru vrstnici,
asistent medical de igien i sntate public,
fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent
medical nutriionist i dietetician, tehnician dentar
34 specialist, asistent dentar; debutant 1.54
35 Asistent medical principal *2) PL 3900 1.56
36 Asistent medical *2) PL 3750 1.50
37 Asistent medical debutant *2) PL 3700 1.48
38 Asistent medical principal *2) M 3850 1.54
39 Asistent medical *2) M 3700 1.48
40 Asistent medical debutant *2) M 3610 1.44
41 Tehnician dentar principal *3) M 3850 1.54
42 Tehnician dentar *3) M 3700 1.48
43 Tehnician dentar debutant *3) M 3610 1.44
44 Sor medical principal *4) M 3750 1.50
45 Sor medical *4) M 3650 1.46
46 Sor medical debutant *4) M 3610 1.44
47 Autopsier principal M 3750 1.50
48 Autopsier M 3650 1.46
49 Autopsier debutant M 3610 1.44
3750
50 Statistician medical, registrator medical; principal M 1.50
51 Statistician medical, registrator medical M 3650 1.46

40
DRAFT
M 3610
52 Statistician medical, registrator medical; debutant 1.44

a.2 Anatomia patologic i medicina legal

Anatomia patologic i medicina legal


Nivelul
Nr.
Funcia studiilo Salariul de baz -
crt. lei
r

Coeficient

Gradaia 0
2022
1 Medic primar S 16250 6.50
2 Medic specialist S 12870 5.15
3 Medic rezident anul IV-V S 7300 2.92
4 Medic rezident anul III S 6700 2.68
5 Medic rezident anul II S 6100 2.44
6 Medic rezident anul I S 5700 2.28
7 Farmacist primar *1) S 7186 2.87
8 Farmacist specialist S 6909 2.76
9 Farmacist S 5135 2.05
Asistent medical, tehnician de radiologie; S 5649
10 principal 2.26
11 Asistent medical, tehnician de radiologie S 5425 2.17
Asistent medical, tehnician de radiologie;
S 5135
12 debutant 2.05
Asistent medical, asistent medical specialist; SSD 5313
13 principal 2.13
14 Asistent medical, asistent medical specialist SSD 5070 2.03
Asistent medical, asistent medical specialist; SSD 5005
15 debutant 2.00
16 Asistent medical principal *2) PL 5070 2.03

17 Asistent medical *2) PL 4875 1.95

4810
18 Asistent medical debutant *2) PL 1.92
19 Asistent medical principal *2) M 5005 2.00
20 Asistent medical *2) M 4810 1.92
21 Asistent medical debutant *2) M 4693 1.88
22 Sor medical principal *4) M 4875 1.95
23 Sor medical *4) M 4745 1.90
24 Sor medical debutant *4) M 4693 1.88
25 Autopsier principal M 4875 1.95
26 Autopsier M 4745 1.90
27 Autopsier debutant M 4693 1.88
4875
28 Statistician medical, registrator medical; principal M 1.95
29 Statistician medical, registrator medical M 4745 1.90
4693
30 Statistician medical, registrator medical; debutant M 1.88
a. 3 Servicii de ambulan, compartimente de
primire urgene: UPU-SMURD, UPU, CPU,
secii/ compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate
de transport neonatal

41
DRAFT

Servicii de ambulan, compartimente de


primire urgene :UPU-SMURD, UPU,
CPU, secii/ compartimente cu paturi de
Nivelul ATI/TI, unitate de transmport neonatal
Nr.
Funcia studiilo Salariul de baz -
crt.
r lei

Coeficient

Gradaia 0
2022
1 Medic primar S 13338 5.34
2 Medic dentist primar S 13338 5.34
3 Medic specialist S 10563 4.23
4 Medic dentist specialist S 10563 4.23
5 Medic rezident anul IV-V S 7300 2.92
6 Medic rezident anul III S 6700 2.68
7 Medic rezident anul II S 6100 2.44
8 Medic rezident anul I S 5700 2.28
9 Medic S 6509 2.60
10 Medic dentist S 6082 2.43
11 Farmacist primar *1) S 5898 2.36
12 Farmacist specialist S 5671 2.27
13 Farmacist rezident anul III S 4682 1.87
14 Farmacist rezident anul II S 4636 1.85
15 Farmacist rezident anul I S 4591 1.84
16 Farmacist S 4774 1.91
5142
17 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 2.06
4591
18 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 1.84
19 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 4361 1.74
4215
20 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1.69

Asistent medical, tehnician de radiologie i


imagistic liceniat, asistent medical de laborator
clinic liceniat, liceniat n
balneofiziokinetoterapie i recuperare, tehnician S 4636
dentar liceniat, asistent medical dentar liceniat,
tehnician de farmacie liceniat, tehnician de
audiologie i protezare auditiv liceniat, asistent
medical de profilaxie dentar liceniat, moa;
21 principal 1.85

Asistent medical, tehnician de radiologie i


imagistic liceniat, asistent medical de laborator
clinic liceniat, liceniat n S 4453
balneofiziokinetoterapie i recuperare, tehnician
dentar liceniat, asistent medical dentar liceniat,
tehnician de farmacie liceniat, tehnician de
audiologie i protezare auditiv liceniat, asistent
22 medical de profilaxie dentar liceniat, moa 1.78

42
DRAFT

Asistent medical, tehnician de radiologie i


imagistic liceniat, asistent medical de laborator
clinic liceniat, liceniat n
balneofiziokinetoterapie i recuperare, tehnician S 4215
dentar liceniat, asistent medical dentar liceniat,
tehnician de farmacie liceniat, tehnician de
audiologie i protezare auditiv liceniat, asistent
medical de profilaxie dentar liceniat, moa;
23 debutant 1.69
24 Dentist principal SSD 4361 1.74
25 Dentist SSD 4161 1.66
26 Dentist debutant SSD 4108 1.64

Asistent medical, asistent medical specialist,


tehnician superior de imagistic, radiologie,
radioterapie i radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent medical specializat,
tehnician de laborator clinic, tehnician de
farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgene medico-chirurgicale, asistent SSD 4361
medico-social, tehnician dentar specializat,
asistent de profilaxie stomatologic, asistent
igienist pentru cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent medical generalist,
tehnician de radiologie i imagistic, tehnician de
audiologie i protezare auditiv, tehnician de
protezare ocular, asistent medical de geriatrie,
gerontologie i asisten social pentru vrstnici,
asistent medical de igien i sntate public,
fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent
medical nutriionist i dietetician, tehnician dentar
27 specialist, asistent dentar; principal 1.74

Asistent medical, asistent medical specialist,


tehnician superior de imagistic, radiologie,
radioterapie i radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent medical specializat,
tehnician de laborator clinic, tehnician de
farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgene medico-chirurgicale, asistent SSD 4161
medico-social, tehnician dentar specializat,
asistent de profilaxie stomatologic, asistent
igienist pentru cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent medical generalist,
tehnician de radiologie i imagistic, tehnician de
audiologie i protezare auditiv, tehnician de
protezare ocular, asistent medical de geriatrie,
gerontologie i asisten social pentru vrstnici,
asistent medical de igien i sntate public,
fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent
medical nutriionist i dietetician, tehnician dentar
28 specialist, asistent dentar 1.66

43
DRAFT

Asistent medical, asistent medical specialist,


tehnician superior de imagistic, radiologie,
radioterapie i radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent medical specializat,
tehnician de laborator clinic, tehnician de
farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgene medico-chirurgicale, asistent SSD 4108
medico-social, tehnician dentar specializat,
asistent de profilaxie stomatologic, asistent
igienist pentru cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent medical generalist,
tehnician de radiologie i imagistic, tehnician de
audiologie i protezare auditiv, tehnician de
protezare ocular, asistent medical de geriatrie,
gerontologie i asisten social pentru vrstnici,
asistent medical de igien i sntate public,
fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent
medical nutriionist i dietetician, tehnician dentar
29 specialist, asistent dentar; debutant 1.64
30 Asistent medical principal *2) PL 4161 1.66
31 Asistent medical *2) PL 4001 1.60
32 Asistent medical debutant *2) PL 3948 1.58
33 Asistent medical principal *2) M 4108 1.64
34 Asistent medical *2) M 3948 1.58
35 Asistent medical debutant *2) M 3852 1.54
36 Tehnician dentar principal *3) M 4108 1.64
37 Tehnician dentar *3) M 3948 1.58
38 Tehnician dentar debutant *3) M 3852 1.54
39 Sor medical principal *4) M 4001 1.60
40 Sor medical *4) M 3895 1.56
41 Sor medical debutant *4) M 3852 1.54
Statistician medical, registrator medical, operator 4001
42 registrator de urgen; principal M 1.60
Statistician medical, registrator medical, operator
3895
43 registrator de urgen M 1.56
Statistician medical, registrator medical, operator
M 3852
44 registrator de urgen; debutant 1.54

a.4 Uniti sanitare, cu excepia celor cuprinse n uniti clinice, i uniti de asisten medico-social

Uniti sanitare, cu excepia celor


cuprinse n uniti clinice, i uniti de
Nivelul asisten medico-social
Nr.
Funcia studiilo Salariul de baz -
crt. lei
r

Coeficient

Gradaia 0
2022
1 Medic primar S 12250 4.90
2 Medic dentist primar S 12250 4.90
3 Medic specialist S 9702 3.88
4 Medic dentist specialist S 9702 3.88
5 Medic S 6272 2.51
6 Medic dentist S 6272 2.51
7 Farmacist primar *1) S 5251 2.10
8 Farmacist specialist S 5049 2.02
9 Farmacist S 4251 1.70

44
DRAFT
4578
10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 1.83
4200
11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 1.68
12 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 4087 1.63
3950
13 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1.58

Asistent medical, tehnician de radiologie i


imagistic liceniat, asistent medical de laborator
clinic liceniat, liceniat n
balneofiziokinetoterapie i recuperare, tehnician
dentar liceniat, asistent medical dentar liceniat, S 4128
tehnician de farmacie liceniat, tehnician de
audiologie i protezare auditiv liceniat, asistent
medical de profilaxie dentar liceniat, asistent
medical liceniat n nutriie i dietetic, moa;
14 principal 1.65

Asistent medical, tehnician de radiologie i


imagistic liceniat, asistent medical de laborator
clinic liceniat, liceniat n
balneofiziokinetoterapie i recuperare, tehnician S 4020
dentar liceniat, asistent medical dentar liceniat,
tehnician de farmacie liceniat, tehnician de
audiologie i protezare auditiv liceniat, asistent
medical de profilaxie dentar liceniat, asistent
15 medical liceniat n nutriie i dietetic, moa 1.61

Asistent medical, tehnician de radiologie i


imagistic liceniat, asistent medical de laborator
clinic liceniat, liceniat n
balneofiziokinetoterapie i recuperare, tehnician S 3950
dentar liceniat, asistent medical dentar liceniat,
tehnician de farmacie liceniat, tehnician de
audiologie i protezare auditiv liceniat, asistent
medical de profilaxie dentar liceniat, asistent
medical liceniat n nutriie i dietetic, moa;
16 debutant 1.58
17 Dentist principal SSD 3950 1.58
18 Dentist SSD 3900 1.56
19 Dentist debutant SSD 3850 1.54

45
DRAFT

Asistent medical, asistent medical specialist,


tehnician superior de imagistic, radiologie,
radioterapie i radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent medical specializat,
tehnician de laborator clinic, tehnician de
farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgene medico-chirurgicale, asistent SSD 3950
medico-social, tehnician dentar specializat,
asistent de profilaxie stomatologic, asistent
igienist pentru cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent medical generalist,
tehnician de radiologie i imagistic, tehnician de
audiologie i protezare auditiv, tehnician de
protezare ocular, asistent medical de geriatrie,
gerontologie i asisten social pentru vrstnici,
asistent medical de igien i sntate public,
fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent
medical nutriionist i dietetician, tehnician dentar
20 specialist, asistent dentar; principal 1.58

Asistent medical, asistent medical specialist,


tehnician superior de imagistic, radiologie,
radioterapie i radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent medical specializat,
tehnician de laborator clinic, tehnician de
farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgene medico-chirurgicale, asistent SSD 3900
medico-social, tehnician dentar specializat,
asistent de profilaxie stomatologic, asistent
igienist pentru cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent medical generalist,
tehnician de radiologie i imagistic, tehnician de
audiologie i protezare auditiv, tehnician de
protezare ocular, asistent medical de geriatrie,
gerontologie i asisten social pentru vrstnici,
asistent medical de igien i sntate public,
fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent
medical nutriionist i dietetician, tehnician dentar
21 specialist, asistent dentar 1.56

46
DRAFT

Asistent medical, asistent medical specialist,


tehnician superior de imagistic, radiologie,
radioterapie i radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent medical specializat,
tehnician de laborator clinic, tehnician de
farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgene medico-chirurgicale, asistent SSD 3850
medico-social, tehnician dentar specializat,
asistent de profilaxie stomatologic, asistent
igienist pentru cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent medical generalist,
tehnician de radiologie i imagistic, tehnician de
audiologie i protezare auditiv, tehnician de
protezare ocular, asistent medical de geriatrie,
gerontologie i asisten social pentru vrstnici,
asistent medical de igien i sntate public,
fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent
medical nutriionist i dietetician, tehnician dentar
22 specialist, asistent dentar; debutant 1.54
23 Asistent medical principal *2) PL 3900 1.56
24 Asistent medical *2) PL 3850 1.54
25 Asistent medical debutant *2) PL 3750 1.50
26 Asistent medical principal *2) M 3850 1.54
27 Asistent medical *2) M 3750 1.50
28 Asistent medical debutant *2) M 3610 1.44
29 Tehnician dentar principal *3) M 3850 1.54
30 Tehnician dentar *3) M 3750 1.50
31 Tehnician dentar debutant *3) M 3610 1.44
32 Sor medical principal *4) M 3750 1.50
33 Sor medical *4) M 3700 1.48
34 Sor medical debutant *4) M 3610 1.44
35 Autopsier principal M 3750 1.50
36 Autopsier M 3700 1.48
37 Autopsier debutant M 3610 1.44
3750
38 Statistician medical, registrator medical; principal M 1.50
39 Statistician medical, registrator medical M 3700 1.48
3610
40 Statistician medical, registrator medical; debutant M 1.44

b) Salarii de baz pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

b.1 Uniti clinice


Salariul de baz - i clinice
Unit
Nivelul lei
Nr.
Funcia studiilo
crt.
r Coeficient

2022
Gradaia 0
Biolog,biochimist,chimist,fizician;principal,
4905
1. expert n fizic medical S 1.96
Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist,
4388
2. fizician medical S 1.76
3. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 4087 1.63
Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician
3950
4. medical; debutant S 1.58
Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut,
4733
5. asistent social; principal S 1.89
47
DRAFT
Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, 4259
6. asistent social S 1.70
Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut,
3950
7. asistent social; debutant S 1.58
Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; 4302
8. principal *5) SSD 1.72
3950
9. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5) SSD 1.58
Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;
3850
10. debutant *5) SSD 1.54
11. Psiholog principal S 4905 1.96
12. Psiholog specialist S 4388 1.76
13. Psiholog practicant S 4130 1.65
14. Psiholog stagiar S 3950 1.58

b.2 Anatomia patologic i medicina legal

Anatomia
Salariul de patologic
baz - i medicina legal
Nivelul lei
Nr.
Funcia studiilo
crt.
r
Coeficient

2022
Gradaia 0
Biolog,biochimist,chimist,fizician;principal, 6377
1 expert n fizic medical S 2.55
Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist,
5705
2 fizician medical S 2.28
3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 5313 2.13
Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician
5135
4 medical; debutant S 2.05
5 Psiholog principal S 6377 2.55
6 Psiholog specialist S 5705 2.28
7 Psiholog practicant S 5369 2.15
8 Psiholog stagiar S 5135 2.05

b.3 Servicii de ambulan, compartimente de primire urgene :UPU-SMURD,


UPU, CPU, secii/ compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport
neonatal

Servicii de ambulan, compartimente de


primire urgene :UPU-SMURD, UPU,
CPU, secii/ compartimente cu paturi de
Nivelul ATI/TI, unitate de transport neonatal
Nr.
Funcia studiilo Salariul de baz -
crt.
r lei

Coeficient

2022
Gradaia 0
Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut,
5050
1. asistent social; principal S 2.02
Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, 4545
2. asistent social S 1.82
Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut,
4215
3. asistent social; debutant S 1.69
Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;
4591
4. principal *5) SSD 1.84
4215
5. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5) SSD 1.69
Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; 4108
6. debutant *5) SSD 1.64
7 Psiholog principal S 5234 2.09
8 Psiholog specialist S 4682 1.87

48
DRAFT
9 Psiholog practicant S 4407 1.76
10 Psiholog stagiar S 4215 1.69

b.4 Uniti sanitare, cu excepia celor cuprinse n uniti clinice, i uniti de asisten medico-social
Uniti sanitare, cu excepia celor
cuprinse n uniti clinice, i uniti de
asisten
Nivelul Salariul de baz - medico-social
Nr.
Funcia studiilo lei
crt.
r
Coeficient

2022
Gradaia 0
Biolog,biochimist,chimist,fizician, expert n 4672
1. fizic medical;principal S 1.87
Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician
4179
2. medical; specialist S 1.67
3. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 4000 1.60
Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician
3950
4. medical; debutant S 1.58
Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut,
4508
5. asistent social; principal S 1.80
Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, 4087
6. asistent social S 1.63
Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, 3950
7. asistent social; debutant S 1.58
Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; 4087
8. principal *5) SSD 1.63
3900
9. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5) SSD 1.56
Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;
3850
10. debutant *5) SSD 1.54
11. Psiholog principal S 4672 1.87
12. Psiholog specialist S 4179 1.67
13. Psiholog practicant S 4000 1.60
14. Psiholog stagiar S 3950 1.58

c) Salarii de baz pentru personalul auxiliar sanitar

c.1 Uniti clinice

Uniti clinice
Nivelul Salariul de baz -
Nr.
Funcia studiilo lei
crt.
r
Coeficient

Gradaia
20220
1 Infirmier, agent DDD M;G 3550 1.42
2 Infirmier, agent DDD; debutant M;G 3450 1.38
Brancardier, bie, nmolar, spltoreas,
2950
3 ngrijitoare 1.18
4 Buctar 2950 1.18
5 ofer autosanitar II *7) M 3850 1.54
6 ofer autosanitar III *7) M;G 3750 1.50

c.2 Anatomia patologic i medicina legal

Anatomia patologic i medicina legal


Nivelul
Nr.
Funcia studiilo
crt.
r
49
Nivelul Salariul de baz -
Nr. lei
Funcia studiilo DRAFT
crt.
r
Coeficient

2022
Gradaia 0
Brancardier, bie, nmolar, spltoreas,
1. 3835
ngrijitoare 1.53

c.3 Servicii de ambulan, compartimente de primire urgene: UPU-SMURD, UPU, CPU


Servicii de ambulan, compartimente de
primire urgene :UPU-SMURD, UPU,
Nivelul Salariul de baz -
Nr. CPU
Funcia studiilo lei
crt.
r
Coeficient
2022
1. Infirmier, agent DDD M;G Gradaia
36100 1.44
2. Infirmier, agent DDD; debutant M;G 3550 1.42
Brancardier, bie, nmolar, spltoreas,
3. 3000
ngrijitoare 1.20
4. Ambulanier *6) M 4130 1.65
5. ofer autosanitar I *7) M 3900 1.56
6. ofer autosanitar II *7) M 3850 1.54

c.4 Uniti sanitare, cu excepia celor cuprinse n uniti clinice, i uniti de asisten medico-social

Uniti sanitare, cu excepia celor


cuprinse n uniti clinice, i uniti de
asisten
Nivelul Salariul de baz - medico-social
Nr.
Funcia studiilo lei
crt.
r

Coeficient

2022
Gradaia 0
1 Infirmier, agent DDD M;G 3550 1.42
2 Infirmier, agent DDD; debutant M;G 3450 1.38
Brancardier, bie, nmolar, spltoreas,
2950
3 ngrijitoare 1.18
4 Buctar 2950 1.18
5 ofer autosanitar II *7) M 3850 1.54
6 ofer autosanitar III *7) M;G 3750 1.50

*1) Se poate utiliza numai n uniti sanitare umane.


*2) Se aplic i funciilor de asistent farmacie, asistent social i educator-puericultor i
instructor de energo-terapie, tehnician dentar i tehnician sanitar
din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedic i protezare auditiv care au studii de acest nivel.
*3) Se aplic i funciilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedic i protezare auditiv.
*4) Se aplic i funciilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moa, maseur, gipsar, autopsier,
instructor CFM, instructor de educaie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
*5) Se aplic i funciilor de educator- puericultor, asistent social i cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplom
nvmntul superior de scurt durat, cu durata studiilor de 2 - 3 ani nvmnt de zi sau de 3 - 4 ani nvmnt seral sau fr
frecven.
*6) Se ocup prin concurs sau examen de promovare de ctre personalul care ndeplinete condiiile de ncadrare pentru funcia
de ofer autosanitar I, conductor de alup medical, motorist i marinar cu o vechime de minimum
5 ani, i posed diploma de absolvire a cursului de ambulanier potrivit Ordinului Ministrului Sntii
nr. 388/1992 privind nfiinarea colii de Ambulanieri n cadrul Staiei de Salvare a Municipiului
Bucureti, actual Serviciul de Ambulan al Municipiului Bucureti - Ilfov i n alte servicii judeene de
ambulan acreditate de Ministerul Sntii prin ordin al ministrului.
*7) Se aplic nivelurile I i II pentru salarizarea oferilor autosanitarelor din serviciile de ambulan judeene i al municipiului
Bucureti-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II i III, oferilor autosanitarelor din alte uniti sanitare.

50
DRAFT
NOT:
1. Nivelul de salarizare prevzut pentru uniti clinice se aplic i personalului de specialitate contractual din direciile de sntate public.
2. Nivelul de salarizare prevzut pentru uniti clinice se poate aplica i personalului de cercetare cu studii superioare din unitile clinice, din
institutele i centrele medicale, care este confirmat n gradele profesionale de la lit. a 1 nr. crt. 1 - 13, nr. crt. 16 - 17, nr. crt. 19 - 21 i lit. b 1
nr. crt. 1, 2, 5, 11.
3. Nivelul de studii (M) pentru funciile de ambulanier i ofer autosanitar I i II se utilizeaz numai pentru ncadrarea i promovarea
acestor funcii la serviciile de ambulan i se aplic ulterior intrrii n vigoare a prezentei legi.
4. Anexele a4, b4, c4 se utilizeaz i pentru dispensarele medicale colare.

51
DRAFT

52
DRAFT

53
DRAFT

54
DRAFT

55
DRAFT

56
DRAFT

57
DRAFT

58
DRAFT

59
DRAFT

60
DRAFT

61
DRAFT

62
DRAFT

63
DRAFT

64
DRAFT

65
DRAFT
Anexa nr. II - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII
BUGETARE SNTATE I ASISTEN SOCIAL

3. Uniti de asisten social/servicii sociale cu sau fr cazare

1. Salarii de baz pentru funcii de conducere

2022
Salariile de baz -
Coeficient
Nr. Nivelul lei
Funcia
crt. studiilor
Grad I Grad II Grad I Grad II
a) Uniti de asisten social/centre cu personalitate juridic
1 Director S 5791 7282 2.32 2.91
2 Contabil-ef S 5417 6580 2.17 2.63
b) Uniti de asisten social/centre fr personalitate juridic
3 ef centru S 5315 5966 2.13 2.39
S;SSD;
4 Coordonator personal de specialitate 4905 5417
PL 1.96 2.17
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

2. Salarii de baz pentru personalul de specialitate din unitile de asisten social/


Salariul
centre cu sau fr personalitate juridic de baz -
lei

Nr. Nivelul
Funcia Coefici
crt. studiilor
ent

2022
1 Asistent social principal S 4561 1.82
Asistent social specialist S 4259
Gradaia 1.70
Asistent social practicant S 0 4173 1.67
Asistent social debutant S 3950 1.58
2 Psiholog principal S 4561 1.82
Psiholog specialist S 4259 1.70
Psiholog practicant S 4173 1.67
Psiholog stagiar S 3950 1.58

Logoped, profesor CFM, interpret n limbajul mimico


gestual i al limbajului specific persoanelor cu
3 S 4508
surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut
ocupational; principal
1.80

Logoped, profesor CFM, interpret n limbajul mimico


gestual i al limbajului specific persoanelor cu
4 S 4087
surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut
ocupational
1.63

49
DRAFT
Logoped, profesor CFM, interpret n limbajul mimico
gestual i al limbajului specific persoanelor cu
5 S 3950
surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut
ocupational; debutant
1.58
6 Fiziokinetoterapeut principal S 4578 1.83
7 Fiziokinetoterapeut specialist S 4200 1.68
8 Fiziokinetoterapeut S 4087 1.63
9 Fiziokinetoterapeut debutant S 3950 1.58
10 Educator principal S 4128 1.65
11 Educator S 4020 1.61
12 Educator debutant S 3950 1.58
Asistent medical, tehnician de audiologie i protezare
13 S 4128
auditiv; principal 1.65
Asistent medical, tehnician de audiologie i protezare
14 S 4020
auditiv 1.61
Asistent medical, tehnician de audiologie i protezare
15 S 3950
auditiv; debutant 1.58
Educator, profesor CFM, educator puericultor,
16 SSD 3950
asistent medical; principal *1) 1.58
Educator, profesor CFM, educator puericultor,
17 SSD 3900
asistent medical *1) 1.56
Educator, profesor CFM, educator puericultor,
18 SSD 3850
asistent medical; debutant *1) 1.54
Educator, educator puericultor, asistent medical;
19 PL
principal 1*) 3900 1.56
20 Educator, educator puericultor, asistent medical 1*) PL
3850 1.54
Educator, educator puericultor, asistent medical;
21 PL 3750
debutant 1*) 1.50
Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent
22 BFT, optician protezare ortopedic i auditiv, asistent M 3850
medical; principal 1*)
1.54
Educator, educator puericultor, asistent igiena,
23 asistent BFT, optician protezare ortopedic i auditiv, M 3750
asistent medical 1*)
1.50

Educator, educator puericultor, asistent igiena,


24 asistent BFT,optician protezare ortopedic i auditiv, M 3610
asistent medical; debutant 1*)
1.44

Profesor CFM, interpret n limbaj mimico gestual i al


25 M 3610
limbajului specific persoanelor cu surdocecitate
1.44

26 Instructor de educaie, instructor CFM; principal M 3850


1.54
27 Instructor de educaie, instructor CFM M 3750 1.50

28 Instructor de educaie, instructor CFM; debutant M 3610


1.44

Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-


29 PL
educativ, pedagog de recuperare; principal
3900 1.56
Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-
30 PL
educativ, pedagog de recuperare
3850 1.54

50
DRAFT
Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-
31 PL 3750
educativ, pedagog de recuperare; debutant
1.50

Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-


32 M
educativ, pedagog de recuperare; principal
3850 1.54

Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-


33 M
educativ, pedagog de recuperare
3750 1.50

Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-


34 M 3610
educativ, pedagog de recuperare; debutant
1.44
35 Sor medical, masor; principal M 3750 1.50
36 Sor medical, masor M 3700 1.48
37 Sor medical, masor; debutant M 3610 1.44
38 Asistent maternal profesionist M,G 2640 1.06

Printe social, ngrijitor la domiciliu, asistent personal,


39 M,G 2535
asistent personal profesionist
1.01
40 Tehnician protezist, tehnician audioprotezist M, PL 3850 1.54
41 Agent informare privind cariera M, PL Salariul
3750 1.50
de baz -
lei
3.Salarii de baz pentru personalul de ngrijire i asisten pentru uniti de asisten
social/ centre cu sau fr personalitate juridic

Nr. Nivelul
Funcia Coefici
crt. studiilor
ent

15 2022
1 Infirmier G 3550 1.42
2 Infirmier debutant G 3450
Gradaia 1.38
3 Supraveghetor de noapte G 0 2570 1.03
4 Supraveghetor de noapte debutant G 2500 1.00
5 ngrijitoare, spltoreas 2950 1.18
6 Buctar 2950 1.18

*1) Se aplic i funciilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social,


asistent medical generalist, tehnician de audiologie i protezare auditiv, asistent
medical de geriatrie, gerontologie i asisten social pentru vrstnici, asistent medical
de igien i sntate public, fiziokinetoterapeut, nutriionist i dietetician, lucrtor
social, interpret n limbajul mimicogestual i al limbajului specific persoanelor cu
surdocecitate, mediator social.

51
DRAFT

52
DRAFT
Anexa nr. III - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE CULTUR

UNITI DE CULTUR

Capitolul I. Salarii de baz din instituii de spectacole sau concerte naionale sau de importan naional, din instituii de
spectacole la care spectacolele se desfoar preponderent n limba unei minoriti, din cadrul filarmonicilor, operelor,
teatrelor lirice sau muzicale, Corului Naional de Camer "Madrigal" - Marin Constantin, Centrului Naional de Art
Tinerimea Romn din centrele de cultur/art naional, precum i din instituiile de spectacole i/sau concerte din
subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureti, precum i din alte institu ii de spectacole sau concerte

Instituii de spectacole sau concerte naionale sau de importan naional, instituii de spectacole la care spectacolele se
desfoar preponderent n limba unei minoriti, filarmonici, opere, teatre lirice sau muzicale, Corul Naional de Camer
Madrigal - Marin Constantin, centre naionale de cultur/art naionle, Centrul Naional de Art Tinerimea Romn
precum i instituii de spectacole sau concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureti.

a) Funcii de conducere 2022

Nr. Nivelul Instituii de spectacole i concerte


Funcia
crt. studiilor Salariile de baz - lei Coeficient

Grad I Grad II Grad I Grad II


1 Manager (director general/director) S 10529 14038 4.21 5.62
2 Director general adjunct S 9651 13512 3.86 5.40
3 Director S 9651 13512 3.86 5.40
4 Director adjunct, contabil-ef, inginer-ef S 8774 10529 3.51 4.21
5 ef secie S 8072 9125 3.23 3.65
6 ef serviciu S 8072 9125 3.23 3.65
7 ef birou, ef laborator, ef oficiu, ef atelier S 7546 8423 3.02 3.37
8 ef formaie muncitori 4475 5008 1.79 2.00
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

b) Funcii de execuie
Salariul de
baz - lei de spectacole i
Instituii
concerte
Nr. Nivelul
Funcia
crt studiilor
Coeficient

2022
1 Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist
(vocal, balet, concertist, instrumentist), prim balerin, Gradaia 0
concertmaestru, actor (teatru, mnuitor ppui- S 10880
marionete) - gradul IA
4.35
- gradul I S 7721 3.09
- gradul II S 5528 2.21
- debutant S 3950 1.58
2 Dirijor cor, ef partid, maestru (artist circ, corepetitor,
cor, balet-dans), - gradul IA
S 8247

3.30
- gradul I S 6844 2.74

56
DRAFT
- gradul II S 5008 2.00
- debutant S 3950 1.58
3 Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist
circ, corepetitor, acompaniator, regizor scen (culise),
maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, S 8072
opereta) - gradul IA
3.23
- gradul I S 6844 2.74
- gradul II S 5008 2.00
- debutant S 3950 1.58
4 Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR,
marketing), sculptor ppui, artist plastic, grafician, S 6844
sef orchestra - gradul IA
2.74
- gradul I S 5008 2.00
- gradul II S 4130 1.65
- debutant S 3950 1.58
5 Impresar artistic, pictor, consultant-artistic,
productor-delegat, sufleor (oper, operet, teatru) -
gradul IA

S 6844

2.74
- I S 5008 2.00
- II S 4173 1.67
- debutant S 3950 1.58
6 Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet),
asistent regie/scenografie, secretar platou - gradul IA S 4345
1.74
- II S 4259 1.70
- III S 4130 1.65
- debutant S 3950 1.58
7 Dirijor, dirijor cor, Actor, artist circ, instrumentist,
corist oper, actor mnuitor-ppui, corist, sufleor,
balerin, dansator, corepetitor, sculptor ppui, artist
plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic,
regizor tehnic), solist (vocal, balet, instrumentist, 5212
concertist, instrumentist), maestru (balet-dans,
corepetitor, artist circ), concertmaestru, coregraf -
treapta I
2.08
- II 4388 1.76
- III 3850 1.54
- debutant 3610 1.44
8 Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor
pian-clavecin, lutier), specialist (org, instrumente de 4259
suflat), sef orchestra - treapta I
1.70
- treapta II 3950 1.58
- treapta III 3850 1.54
- debutant 3610 1.44
9 Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine,
sunet), regizor scen, iluminist scen, machior, M;G 4130
peruchier, butafor, recuziter- treapta I 1.65
- treapta II M;G 3950 1.58

57
DRAFT
- treapta III M;G 3850 1.54
- debutant M;G 3550 1.42
Muncitor din activitatea specific instituiilor de
M;G 3850
spectacole sau concerte - treapta I 1.54
- treapta II M;G 3750 1.50
- treapta III M;G 3610 1.44
- debutant M;G 3550 1.42
11 Supraveghetor sal, controlor bilete, garderobier,
2900
plasator sal, 1.16
12 Manipulant decor treapta I 3050 1.22
- treapta II 2570 1.03

II. Alte instituii de spectacole sau concerte


a) Funcii de conducere 2022

Alte instituii de spectacole sau concerte

Nr. Nivelul
Funcia Salariile de baz - lei Coeficient
crt. studiilor

Grad I Grad II Grad I Grad II


1 Manager (director general/director) S 8423 11055 3.37 4.42
2 Director general adjunct S 7546 10880 3.02 4.35
3 Director S 7546 10880 3.02 4.35
4 Director adjunct, contabil-ef, inginer-ef S 6844 8423 2.74 3.37
5 ef secie S 6580 7282 2.63 2.91
6 ef serviciu S 6229 7019 2.49 2.81
7 ef birou, ef laborator, ef oficiu, ef atelier S 5966 6229 2.39 2.49
8 ef formaie muncitori 4475 5008 1.79 2.00
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

b) Funcii de execuie

Salariul
Altedeinstituii de
baz - lei sau concerte
spectacole
Nr. Nivelul
Funcia
crt studiilor

Coeficient

2022
1 Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist
(vocal, balet, concertist, instrumentist), prim balerin, Gradaia 0
concertmaestru, actor (teatru, mnuitor ppui- S 8423
marionete) - gradul IA
3.37
- gradul I S 6580 2.63
- gradul II S 5008 2.00
- debutant S 3950 1.58

58
DRAFT
2 Dirijor cor, ef partid, maestru (artist circ, corepetitor,
cor, balet-dans), - gradul IA
S 7282

2.91
- gradul I S 5528 2.21
- gradul II S 4259 1.70
- debutant S 3950 1.58
3 Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist
circ, corepetitor, acompaniator, regizor scen (culise),
maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, S 7019
opereta) - gradul IA
2.81
- gradul I S 5417 2.17
- gradul II S 4216 1.69
- debutant S 3950 1.58
4 Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR,
marketing), sculptor ppui, artist plastic, grafician, S 5528
sef orchestra - gradul IA
2.21
- gradul I S 5008 2.00
- gradul II S 4173 1.67
- debutant S 3950 1.58
5 Impresar artistic, pictor, consultant-artistic,
productor-delegat, sufleor (oper, operet, teatru) - S 5008
gradul IA 2.00
- I S 4561 1.82
- II S 4173 1.67
- debutant S 3950 1.58
6 Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet),
asistent regie/scenografie, secretar platou - gradul IA S 4173
1.67
- II S 4130 1.65
- III S 4087 1.63
- debutant S 3950 1.58
7 Dirijor, dirijor cor, Actor, artist circ, instrumentist,
corist oper, actor mnuitor-ppui, corist, sufleor,
balerin, dansator, corepetitor, sculptor ppui, artist
plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic,
regizor tehnic), solist (vocal, balet, instrumentist, 4905
concertist, instrumentist), maestru (balet-dans,
corepetitor, artist circ), concertmaestru, coregraf -
treapta I
1.96
- II 4259 1.70
- III 3750 1.50
- debutant 3550 1.42
8 Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor
pian-clavecin, lutier), specialist (org, instrumente de 4130
suflat), sef orchestra - treapta I
1.65
- treapta II 3850 1.54
- treapta III 3750 1.50
- debutant 3550 1.42
9 Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine,
sunet), regizor scen, iluminist scen, machior, M;G 3850
peruchier, butafor, recuziter- treapta I 1.54

59
9

DRAFT
- treapta II M;G 3750 1.50
- treapta III M;G 3610 1.44
- debutant M;G 3550 1.42
Muncitor din activitatea specific instituiilor de
M;G 3610
spectacole sau concerte - treapta I 1.44
- treapta II M;G 3500 1.40
- treapta III M;G 2950 1.18
- debutant M;G 2570 1.03
11 Supraveghetor sal, controlor bilete, garderobier,
plasator sal 2900
1.16
12 Manipulant decor treapta I 2900 1.16
- treapta II 2570 1.03

60
DRAFT
Anexa nr. III - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNC II BUGETARE CULTUR

Capitolul II. Salarii de baz din sistemul bibliotecilor publice din Romnia

I. Biblioteci naionale sau de importan naional, stabilite potrivit legii, precum i Biblioteca Academiei Romne.

a) Funcii de conducere 2022


Biblioteci naionale
Nr. Nivelul
Funcia studiilor Salariile de baz - lei Coeficient
crt.

Grad I Grad II Grad I Grad II


1 Manager (director general/director) S 8247 8774 3.30 3.51
2 Director general adjunct S 6229 8247 2.49 3.30
3 Director S 6229 7721 2.49 3.09
4 Director adjunct, contabil-ef, inginer-ef S 5966 7282 2.39 2.91
5 ef secie S 5791 7019 2.32 2.81
6 ef serviciu S 5008 6844 2.00 2.74
7 ef birou, ef laborator, ef oficiu, ef atelier S 4905 5528 1.96 2.21
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

b) Funcii de execuie Salariul de


baz - lei naionale
Biblioteci

Nr. Nivelul
Funcia studiilor
crt.
Coeficient

2022
1 Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, Gradaia 0
redactor, tehnoredactor, inginer de sistem,
documentarist, conservator, restaurator, analist S 5315
-gradul IA 2.13
- gradul I S 5008 2.00
- gradul II S 4302 1.72
- debutant S 3950 1.58
2 Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf,
conservator, restaurator -gradul I SSD 4216
1.69
- gradul II SSD 3950 1.58
- gradul III SSD 3900 1.56
- debutant SSD 3850 1.54
3 Bibliotecar - treapta I PL 3950 1.58
- treapta II PL 3900 1.56
- treapta III PL 3850 1.54
- debutant PL 3750 1.50
4 Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date,
controlor date, restaurator, conservator - treapta IA M 3900
1.56
- treapta I M 3850 1.54
- treapta II M 3750 1.50
- debutant M 3610 1.44
60
5 Supraveghetor sal DRAFT
2900 1.16
6 Mnuitor carte, garderobier 2900 1.16

II. Alte biblioteci

a) Funcii de conducere 2022


Alte biblioteci
Nr. Nivelul
Funcia studiilor
crt. Salariile de baz - lei Coeficient

Grad I Grad II Grad I Grad II


1 Manager (director general/director) S 5966 7546 2.39 3.02
2 Director general adjunct S 5791 7282 2.32 2.91
3 Director S 5791 7282 2.32 2.91
4 Director adjunct, contabil-ef, inginer-ef S 5528 6844 2.21 2.74
5 ef secie S 5212 5791 2.08 2.32
6 ef serviciu S 5110 5315 2.04 2.13
7 ef birou, ef laborator, ef oficiu, ef atelier S 4905 5212 1.96 2.08
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

b) Funcii de execuie
Salariul de
bazAlte
- leibiblioteci

Nr. Nivelul
Funcia studiilor
crt.
Coeficient

2022
1 Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, Gradaia 0
redactor, tehnoredactor, inginer de sistem,
documentarist, conservator, restaurator, analist S 4647
-gradul IA 1.86
- gradul I S 4345 1.74
- gradul II S 4173 1.67
- debutant S 3950 1.58
2 Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf,
conservator, restaurator -gradul I SSD 4087
1.63
- gradul II SSD 3950 1.58
- gradul III SSD 3900 1.56
- debutant SSD 3850 1.54
3 Bibliotecar - treapta I PL 3950 1.58
- treapta II PL 3900 1.56
- treapta III PL 3850 1.54
- debutant PL 3750 1.50
4 Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date,
controlor date, restaurator, conservator - treapta IA M 3900
1.56
- treapta I M 3850 1.54
- treapta II M 3750 1.50
- debutant M 3610 1.44

61
5 Supraveghetor sal DRAFT
2900 1.16
6 Mnuitor carte, garderobier 2900 1.16

62
Anexa nr. III - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE CULTUR

Capitolul III. Salarii de baz din sistemul muzeelor publice din


Romnia

I. Muzee de importan naional, stabilite potrivit legii


a) Funcii de conducere 2022

Muzee de importan naional, stabilite potrivit


legii
Nr. Nivelul
Funcia
crt. studiilor
Salariile de baz - lei Coeficient

Grad I Grad II Grad I Grad II


1 Manager (director general/director) S 8247 8774 3.30 3.51
2 Director general adjunct S 6229 8072 2.49 3.23
3 Director S 6229 8072 2.49 3.23
4 Director adjunct, contabil ef, inginer ef S 5966 7282 2.39 2.91
5 ef secie S 5791 7019 2.32 2.81
6 ef serviciu S 5008 6844 2.00 2.74
7 ef birou, ef laborator, ef oficiu, ef atelier S 4905 5528
1.96 2.21
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

b) Funcii de execuie

Muzee de importan
naional,
Salariul de stabilite
baz - potrivit
lei legii
Nr. Nivelul
Funcia
crt. studiilor

Coeficient

2022
Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,
Gradaia 0
arheolog, arhitect, istoric, designer, taxidermist,
fotograf, desenator artistic, pedagog muzeal, S 5315
arhivist - gradul IA
1 2.13
- gradul I S 5008 2.00
- gradul II S 4302 1.72
- debutant S 3950 1.58
Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog;
principal; topograf, documentarist, grafician
2 S 4561
1.82
Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog;
3 specialist S 4216
1.69

4 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog S 4087


1.63
Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog,
5 topograf, documentarist, grafician; debutant S 3950
1.58

62
Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,
bibliotecar-arhivist, conductor arhitect, pedagog SSD 4216
muzeal, topograf - gradul I
1.69
6 - gradul II SSD 3950 1.58
- gradul III SSD 3900 1.56
- debutant SSD 3850 1.54
Restaurator, conservator, trezorier, redactor,
tehnoredactor, gestionar custode, taxidermist,
desenator artistic, fotograf, operator video, M 3900
topograf, documentarist, grafician - treapta IA
7 1.56
- treapta I M 3850 1.54
- treapta II M 3750 1.50
- debutant M 3610 1.44
8 Supraveghetor muzeu, controlor bilete 2900 1.16
9 Garderobier 2900 1.16

II. Alte muzee


a) Funcii de conducere 2022

Alte muzee

Nr. Nivelul
Funcia
crt. studiilor Salariile de baz - lei Coeficient

Grad I Grad II Grad I Grad II


1 Manager (director general/director) S 5966 7546 2.39 3.02
2 Director general adjunct S 5791 7282 2.32 2.91
3 Director S 5791 7282 2.32 2.91
4 Director adjunct, contabil ef, inginer ef S 5528 6844 2.21 2.74
5 ef secie S 5212 5791 2.08 2.32
6 ef serviciu S 5110 5315 2.04 2.13
7 ef birou, ef laborator, ef oficiu, ef atelier S 4905 5212
1.96 2.08
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

b) Funcii de execuie
Salariul de
baz - lei
Alte muzee

Nr. Nivelul
Funcia
crt. studiilor
Coeficient

2022
Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,
arheolog, arhitect, istoric, designer, taxidermist, Gradaia 0
fotograf, desenator artistic, pedagog muzeal, S 4647
arhivist - gradul IA
1 1.86
- gradul I S 4345 1.74
- gradul II S 4173 1.67
- debutant S 3950 1.58

63
Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog;
principal; topograf, documentarist, grafician
2 S 4388
1.76
Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog;
3 specialist S 4130
1.65

4 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog S 4087


1.63
Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog,
5 topograf, documentarist, grafician; debutant S 3950
1.58
Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,
bibliotecar-arhivist, conductor arhitect, pedagog SSD 4087
muzeal, topograf - gradul I
1.63
6 - gradul II SSD 3950 1.58
- gradul III SSD 3900 1.56
- debutant SSD 3850 1.54
Restaurator, conservator, trezorier, redactor,
tehnoredactor, gestionar custode, taxidermist,
desenator artistic, fotograf, operator video, M 3900
topograf, documentarist, grafician - treapta IA
7 1.56
- treapta I M 3850 1.54
- treapta II M 3750 1.50
- debutant M 3610 1.44
8 Supraveghetor muzeu, controlor bilete 2900 1.16
9 Garderobier 2900 1.16

64
DRAFT
Anexa nr. III - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE CULTUR

Capitolul IV. Salarii de baz din pres, edituri, informare


documentar i alte instituii publice de cultur

a) Funcii de conducere 2022

Pres, edituri, informare documentar

Nr. Nivelul
Funcia Salariile de baz - lei Coeficient
crt. studiilor

Grad I Grad II Grad I Grad II


1 Redactor-ef adjunct (manager) 4905 5212 1.96 2.08
2 Redactor-ef adjunct 4819 5110 1.93 2.04
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

b) Funcii de execuie

Pres, edituri, informare


Salariul de
documentar
baz - lei

Nr. Nivelul
Funcia
crt. studiilor
Coeficient

2022
1 Redactor de rubric, redactor, lector, publicist Gradaia 0
comentator, tehnoredactor, corespondent n S 4345
strintate - gradul IA 1.74
- gradul I S 4130 1.65
- gradul II S 4087 1.63
- debutant S 3950 1.58
2 ef agenie publicitate, administrator
(publicaii, editur), reporter (fotoreporter,
corespondent local), secretar (tehnic) de
redacie, documentarist, traductor, caricaturist, S 4216
desenator artistic, corector - gradul I

1.69
- gradul II S 4130 1.65
- gradul III S 4087 1.63
- debutant S 3950 1.58
3 Redactor, secretar de redacie - gradul I SSD 4087 1.63
- gradul II SSD 3950 1.58
- gradul III SSD 3900 1.56
- debutant SSD 3850 1.54
4 Redactor, secretar (tehnic) de redacie,
documentarist, traductor, caricaturist,
desenator artistic, corector, tehnoredactor - M 3900
treapta IA 1.56
- treapta I M 3850 1.54
- treapta II M 3750 1.50
- debutant M 3610 1.44
5 Laborant foto, retuor foto, fotograf - treapta
3850
IA M;G 1.54
64
DRAFT
- treapta I M;G 3750 1.50
- treapta II M;G 3610 1.44
- debutant M;G 3550 1.42

65
DRAFT
Anexa nr. III - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE CULTUR

Capitolul V. Salarii de baz din case de cultur, case de


cultur studeneti i alte instituii publice din domeniul
culturii

a) Funcii de conducere
2022

Case de cultur, cmine culturale i alte


instituii publice de cultur
Nr. Nivelul
Funcia
crt. studiilor
Salariile de baz - lei Coeficient

Grad I Grad II Grad I Grad II


1 Manager (director) S 5008 5966 2.00 2.39
2 Director adjunct, contabil-ef S 4819 5315 1.93 2.13
3 ef serviciu S 4647 5528 1.86 2.21
ef birou, ef laborator, ef
4 S 4259 5315
oficiu, ef atelier 1.70 2.13
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

b) Funcii de execuie

Case de decultur, cmine


Salariul
baz - lei i alte instituii
culturale
publice de cultur
Nr. Nivelul
Funcia
crt. studiilor

Coeficient

2022
1 Referent gradul I A S 4388 1.76
Referent gradul I S Gradaia
4087 0 1.63
Referent debutant S 3950 1.58
2 Referent gradul I SSD 3950 1.58
Referent gradul II SSD 3900 1.56
Referent debutant SSD 3850 1.54
3 Referent treapta I PL 3900 1.56
Referent treapta II PL 3850 1.54
Referent debutant PL 3750 1.50
4 Referent treapta IA M 3850 1.54
Referent treapta I M 3750 1.50
Referent debutant M 3500 1.40

65
DRAFT

Anexa nr. III - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE CULTUR

Capitolul VI. Reglementri specifice personalului din cultur

A) n raport cu condiiile n care se desfoar activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea
prevederilor legale, urmtoarele categorii de sporuri:
a) pentru condiii periculoase sau vtmtoare, un spor de pn la 15% din salariul de baz,
corespunztor timpului lucrat la locurile de munc respective;
b) pentru condiii grele de munc, un spor de pn la 15% din salariul de baz, corespunztor
timpului lucrat la locurile de munc respective.
Locurile de munc, categoriile de personal, mrimea concret a sporului, precum i condiiile de acordare a
acestuia se stabilesc de ctre ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dup caz, a
reprezentanilor salariailor, n limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avnd la
baz buletinele de determinare sau, dup caz, expertizare, emise de ctre autoritile abilitate n acest sens.

B) Persoanele ncadrate n unitile de cultur, care au rezultate valoroase n activitatea artistic, pot ocupa n
condiiile legii, n mod cu totul excepional, n baza regulamentului elaborat de Ministerul Culturii i cu
aprobarea nominal a ministrului culturii, funcii de specialitate vacante, fr a avea studiile necesare
postului.

C) Pentru funciile de conducere aflate la nr. crt. 1 din cadrul cap. I, II, III i V se ncheie contracte de
management n baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituiilor
publice de cultur, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 269/2009, cu modificrile ulterioare.

66
DRAFT

Anexa nr. IV - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE DIPLOMAIE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Capitolul I - Salariile de baz pentru membrii Corpului diplomatic i consular al Romniei i


personalul care ocup funcii de execuie specifice n administraia central a Ministerului Afacerilor
Externe i care exercit funcii de conducere

Funcii de conducere
2022
Salariile de baz -
Coeficient
Nivel lei
Nr.
Funcia studiilo
crt.
r
Grad I Grad II Grad I Grad II
Secretar general cu rang diplomatic
1 S 12722 13512 5.09 5.40
Secretar general adjunct cu rang diplomatic
2 S 11933 12985
4.77 5.19
3 Director general cu rang diplomatic S 11406 12459 4.56 4.98
Director general adjunct, director de cabinet cu rang
4 S 10880 11933
diplomatic 4.35 4.77
5 Director cu rang diplomatic S 10880 11933 4.35 4.77
6 Director adjunct cu rang diplomatic S 10178 11055 4.07 4.42
7 ef serviciu cu rang diplomatic S 10002 10880 4.00 4.35
8 ef birou cu rang diplomatic S 8247 9125 3.30 3.65

Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

Capitolul II - Salariile de baz pentru membrii Corpului diplomatic i consular al Romniei i


pentru personalul care ndeplinete funcii de execuie specifice n centrala Ministerului Afacerilor
Externe.
Salariul
de baz -
a) Salarii de baz pentru funciile diplomatice i consulare lei

Nivel
Nr. Coeficien
Funcia de
crt t
studii

2022
1 Ambasador S Gradaia
10810 4.32
0
2 Ministru plenipoteniar S 10630 4.25
3 Ministru consilier S 10200 4.08
4 Consilier diplomatic, consul general S 10000 4.00
5 Secretar I, consul S 7169 2.87
6 Secretar II, viceconsul S 6762 2.70
7 Secretar III S 5784 2.31
8 Ataat, agent consular S 5377 2.15

67
DRAFT
Salariul
de baz -
b) Salarii de baz pentru funciile specifice de execuie lei

Funcia Nivel
Nr Coeficien
de
crt t
studii
Funcii de execuie pe grade profesionale 2022
Consilier relaii, interpret relaii I, consilier cabinet I S 7169
Gradaia
1 2.87
0
Consilier relaii, interpret relaii II, consilier cabinet II S 6354
2 2.54

Consilier relaii, interpret relaii III, consilier cabinet III S 5784


3 2.31
Referent relaii, referent comunicaii, referent
S 5540
protecie,curier diplomatic I, referent cabinet
2.22
Referent relaii, referent comunicaii, referent protecie,
SSD 5377
curier diplomatic I 2.15
4
Referent relaii, referent comunicaii, referent protecie,
PL 3995
curier diplomatic I, referent cabinet
1.60
Referent relaii, referent comunicaii, referent protecie,
M 3915
curier diplomatic I 1.57
Referent relaii, referent comunicaii, referent protecie,
S 5377
curier diplomatic II 2.15
Referent relaii, referent comunicaii, referent protecie,
SSD 5030
curier diplomatic II 2.01
5
Referent relaii, referent comunicaii, referent protecie,
PL 3915
curier diplomatic II 1.57
Referent relaii, referent comunicaii, referent protecie,
M 3795
curier diplomatic II 1.52
Cancelarist relaii I S 6110 2.44
6 Cancelarist relaii I PL 4155 1.66
Cancelarist relaii I M 3955 1.58
Cancelarist relaii II S 5540 2.22
7
Cancelarist relaii II M 3835 1.53
Cancelarist relaii III S 4555 1.82
8
Cancelarist relaii III M 3755 1.50
9 Curier relaii I M 3755 1.50
10 Curier relaii II M 3595 1.44

68
DRAFT
Anexa nr. V - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE JUSTIIE I CURTEA CON

Capitolul I - Indemnizatia lunara de ncadrare pentru judectori, procurori, magistrai -asisteni


A. Indemnizaia lunar de ncadrare pentru judectori i magistrai asisteni

2022
Indemnizatia lunara - lei/Gradaia

Nr. 0 1 2 3
Funcia Vechimea n funcie
crt.
Indemni Indemni Indemni
Indemnizatia zatia coeficie zatia coeficie zatia
coeficient
lunara - lei lunara - nt lunara - nt lunara -
lei lei lei

Peste 20 ani
Judecator cu grad de
1
ICCJ
15-20 ani

Peste 20 ani

15-20 ani
Judector cu grad de
2
curte de apel
10-15 ani 19,773

6-10 ani 17,968 7.19 18,866

Peste 20 ani

15-20 ani
Judector cu grad de
3
tribunal
10-15 ani 18,639

5-10 ani 17,147 6.86 18,005

Peste 20 ani

15-20 ani

Judector cu grad de 10-15 ani 13,764


judectorie,
4
judector militar la
tribunalul militar 5-10 ani 12,418 4.97 13,039

3-5 ani 11,168 4.47 11,727 4.69 12,313

Baza 2-3 ani 9,814 3.93 10,304 4.12 10,820 4.33 11,361

Judector stagiar
5 Baza 0-3 ani 8,149 3.26 8,556 3.42 8,984 3.59 9,433

6 Auditor de justiie anul I 6,582 2.63

7 Auditor de justiie anul II 7,256 2.90

78
DRAFT

2022
Indemnizatia lunara - lei/Gradaia

Nr. 0 1 2 3
Funcia Vechimea n funcie
crt.

NOT:

1 Prin "vechime n funcie", n sensul prezentei anexe, se nelege


vechimea n funcia de judector.

Promovarea judectorilor, a personalului asimilat acestora i a magistrailor asisteni se face doar prin
2 examen sau concurs, n condiiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judectorilor , republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare.

3 Indemnizaia lunar/coeficientul cuprinde sporul de vechime n munc corespunztor gradaiei.

79
DRAFT
BUGETARE JUSTIIE I CURTEA CONSTITU IONAL

2022
Indemnizatia lunara - lei/Gradaia

3 4 5

Indemni Indemni
coeficie zatia coeficie zatia coeficie
nt lunara - nt lunara - nt
lei lei

26,250 10.50

23,143 9.26 24,300 9.72

23,000 9.20

21,238 8.50 22,300 8.92

7.91 20,762 8.30 21,800 8.72

7.55 19,810 7.92 20,800 8.32

22,500 9.00

20,524 8.21 21,550 8.62

7.46 19,571 7.83 20,550 8.22

7.20 18,905 7.56 19,850 7.94

17,250 6.90

15,214 6.09 15,975 6.39

5.51 14,452 5.78 15,175 6.07

5.22 13,690 5.48 14,375 5.75

4.93 12,929 5.17 13,575 5.43

4.54 11,929 4.77 12,525 5.01

3.77 9,905 3.96 10,400 4.16

80
DRAFT

2022
Indemnizatia lunara - lei/Gradaia

3 4 5

81
DRAFT
Anexa nr. V - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE JUSTIIE I CURTEA CONST

Capitolul I - Indemnizatia lunara de ncadrare pentru judectori, procurori, magistrai -asisteni


B. Indemnizaia lunar de ncadrare pentru procurori

2022
Indemnizatia lunara - lei/Gradaia

0 1 2 3
Nr. Vechimea
Funcia
crt. n funcie

Indemniz Indemniz
Indemniza
atia coefici Indemnizatia atia coeficien
coeficient tia lunara - coeficient
lunara - ent lunara - lei lunara - t
lei
lei lei

Peste 20
ani

Procuror cu grad de 15-20 ani


1
PICCJ
10-15 ani 19,998 8.00

8-10 ani 17,956 7.18 18,854 7.54

Peste 20
ani

15-20 ani
Procuror cu grad de curte
2
de apel
10-15 ani 18,832 7.53

6-10 ani 17,113 6.85 17,968 7.19

Peste 20
ani

15-20 ani
Procuror cu grad de
3
tribunal
10-15 ani 17,751 7.10

5-10 ani 16,331 6.53 17,147 6.86

Peste 20
ani

15-20 ani

Procuror cu grad de 10-15 ani 13,108 5.24


judectorie, judector
4
militar la tribunalul
militar 5-10 ani 11,826 4.73 12,417 4.97

79
DRAFT

2022
Indemnizatia lunara - lei/Gradaia
Procuror cu grad de
judectorie, judector
4
militar la tribunalul 0 1 2 3
militar
Nr. Vechimea
Funcia
crt. n3-5 ani
funcie 10,637 4.25 11,169 4.47 11,727 4.69

Baza 2-3
9,347 3.74 9,814 3.93 10,305 4.12 10,820 4.33
ani
Procuror stagiar Baza 0-3
5 7,761 3.10 8,149 3.26 8,556 3.42 8,984 3.59
ani

NOT:

1 Prin "vechime n funcie", n sensul prezentei anexe,


se nelege vechimea n funcia procuror

Promovarea procurorilor, a personalului asimilat acestora i a magistrailor asisteni se face


2 doar prin examen sau concurs, n condiiile Legii nr. 303/2004 privind statutul procurorilor,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.

3 Indemnizaia lunar/coeficientul cuprinde sporul de vechime n munc corespunztor gradaiei.

80
DRAFT
BUGETARE JUSTIIE I CURTEA CONSTITU IONAL

2022
Indemnizatia lunara - lei/Gradaia

4
5

Indemniz
Indemnizati atia coefici
coeficient
a lunara - lei lunara - ent
lei

25,000 10.00

22,041 8.82 23,143 9.26

20,998 8.40 22,048 8.82

19,796 7.92 20,786 8.31

21,905 8.76

20,227 8.09 21,238 8.50

19,773 7.91 20,762 8.30

18,867 7.55 19,810 7.92

21,429 8.57

19,547 7.82 20,524 8.21

18,639 7.46 19,571 7.83

18,005 7.20 18,905 7.56

16,429 6.57

14,490 5.80 15,214 6.09

13,764 5.51 14,452 5.78

13,038 5.22 13,690 5.48

81
DRAFT

2022
Indemnizatia lunara - lei/Gradaia

4
5

12,313 4.93 12,929 5.17

11,361 4.54 11,929 4.77

9,433 3.77 9,905 3.96

82
DRAFT
Anexa nr. V - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE JUSTIIE I CUR

Capitolul II - Salarii de baza pentru personalul auxiliar de specialitate dinSalariul


cadruldeinstanelor i parchetelor
baz - lei

Nr. Nivelul Vechimea n


Funcia Coeficient
crt. studiilor funcie
2022
Prim- grefier, grefier-ef secie, grefier -
1 S 10178
ef, grefier-ef cabinet 4.07
2 Grefier-ef serviciu S 9476 3.79

3 Prim-grefier, grefier-ef secie, grefier - ef M 7546


3.02

4 Grefier-ef serviciu, grefier-ef cabinet M 7019


2.81
S Peste 20 ani 5417 2.17
S 15-20 ani 5315 2.13
Grefier, grefier-statistician, grefier-
5 S 10-15 ani 5212 2.08
documentarist, gradul I
S 5-10 ani 5110 2.04
S Baza 1-5 ani 5008 2.00
S Peste 20 ani 5315 2.13
S 15-20 ani 5212 2.08
Grefier, grefier-statistician, grefier-
6 S 10-15 ani 5110 2.04
documentarist, gradul II
S 5-10 ani 5008 2.00
S Baza 1-5 ani 4905 1.96
Grefier, grefier-statistician, grefier-
7 S Baza 0-1 ani 3950
documentarist debutant 1.58
M Peste 20 ani 5212 2.08
M 15-20 ani 5110 2.04
Grefier, grefier-statistician, grefier-
8 M 10-15 ani 5008 2.00
documentarist treapta I
M 5-10 ani 4905 1.96
M Baza 1-5 ani 4819 1.93
M Peste 20 ani 5110 2.04
M 15-20 ani 5008 2.00
Grefier, grefier-statistician, grefier-
9 M 10-15 ani 4905 1.96
documentarist treapta II
M 5-10 ani 4819 1.93
M Baza 1-5 ani 4561 1.82
Grefier, grefier-statistician, grefier-
10 M Baza 0-1 ani 3750
documentarist debutant 1.50
11 Grefier-arhivar ef M 5212 2.08
M Peste 20 ani 4561 1.82
M 15-20 ani 4259 1.70
Grefierarhivar, grefier registrator
12 M 10-15 ani 4130 1.65
treapta I
M 5-10 ani 3950 1.58
M Baza 1-5 ani 3850 1.54
M Peste 20 ani 4259 1.70
M 15-20 ani 4130 1.65
Grefierarhivar, grefier registrator
13 M 10-15 ani 3950 1.58
treapta II
M 5-10 ani 3850 1.54
M Baza 1-5 ani 3750 1.50

80
Salariul de
baz - lei
DRAFT

Nr. Nivelul Vechimea n


Funcia Coeficient
crt. studiilor funcie
Grefierarhivar, grefier registrator,
14 M Baza 0-1 ani 3610
debutant 1.44
M Peste 20 ani 4561 1.82
M 15-20 ani 4388 1.76
Tehnician criminalist din cadrul
15 M 10-15 ani 4216 1.69
parchetelor
M 5-10 ani 4130 1.65
M Baza 1-5 ani 3750 1.50
16 Tehnician criminalist debutant M Baza 0-1 ani 3610 1.44

Not:
Prin "vechime n funcie", n sensul prezentei anexe, se nelege vechimea n funcii auxiliare de
1
specialitate din cadrul instanelor judectoreti i parchetelor.
Salariile de baz prevzute la pozi iile 1-4 cuprind sporul de vechime n munc la
2
nivel maxim.
Pentru celelalte funcii din prezenta anex sunt prevzute salariile de baz la grada ia
3
0.

81
DRAFT

82
DRAFT

83
DRAFT

Anexa nr. V - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE JUSTIIE I CURTEA CONS

Capitolul III - Salarii de baza pentru personalul conex din cadrul instanelor judectoreti i parchetelor

Salariul de
baz - lei

Nr. Nivelul Vechimea n


Funcia Coeficient
crt. studiilor funcie

Gradaia 0
2022
M Peste 20 ani 3850 1.54
M 15-20 ani 3810 1.52
Agent procedural,
1 M 10-15 ani 3790 1.52
ofer
M 5-10 ani 3770 1.51
M Baza 0-5 ani 3750 1.50
M Peste 20 ani 3850 1.54
M 15-20 ani 3750 1.50
2 Aprod M 10-15 ani 3610 1.44
M 5-10 ani 3550 1.42
M Baza 0-5 ani 3500 1.40

Not:

Prin "vechime n funcie", n sensul prezentei anexe, se nelege vechimea n


funcii de personal conex n cadrul instanelor judectoreti i parchetelor.

81
DRAFT

I CURTEA CONSTITU IONAL

parchetelor

82
DRAFT

Anexa nr. V - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE JUSTIIE I CURTEA CONS


Salariul
de baz
Capitolul IV - Salarii de baza pentru personalul de instruire fr -
specialitate juridic i pentru funciile auxiliare din cadru
lei
Institutului Naional al Magistraturii i al colii Naionale de Grefieri

Nr. Nivelul Vechimea n clasa


Funcia Coeficient
crt. studiilor funcie
2022
S Peste 20 ani 58 5493 2.20
S 15-20 ani 56 5296 2.12
1 Profesor gradul I S 10-15 ani 55 Gradaia
5198 0 2.08
S 5-10 ani 54 5100 2.04
S Baza 0-5 ani 53 5002 2.00
S Peste 20 ani 44 4560 1.82
S 15-20 ani 43 4511 1.80
2 Profesor gradul II S 10-15 ani 42 4462 1.78
S 5-10 ani 41 4412 1.76
S Baza 0-5 ani 37 4216 1.69
S Peste 20 ani 44 4560 1.82
S 15-20 ani 43 4511 1.80
3 Expert gradul I S 10-15 ani 42 4462 1.78
S 5-10 ani 41 4412 1.76
S Baza 0-5 ani 37 4216 1.69
S Peste 20 ani 42 4462 1.78
S 15-20 ani 41 4412 1.76
4 Secretar gradul I S 10-15 ani 40 4363 1.75
S 5-10 ani 39 4314 1.73
S Baza 0-5 ani 36 4167 1.67

Not:
n funciile de profesor gradul I i gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar i, respectiv,
de confereniar universitar.

82
DRAFT

TEA CONSTITU IONAL

iare din cadrul

espectiv,

83
DRAFT
Anexa nr. V - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE JUSTIIE I CURTEA CONS
Capitolul V - Salarii de baza pentru personalul de specialitate criminalistic i funciile auxiliare de specialitate criminalis
Institutului Naional de Expertize Criminalistice i al laboratoarelor de expertiz criminalistic Salariul de
baz - lei

Nr. Nivelul Vechimea n


Funcia
crt. studiilor funcie
2022
1 Director Institutul Naional de Expertize Criminalistice S 12459
2 Director adjunct Institutul Naional de Expertize Criminalistice S 11933
3 ef laborator interjudeean expertize criminalistice, ef sector S 11055
S Peste 20 ani 7282
S 15-20 ani 6844
4 Expert criminalist gradul I (10 ani vechime n specialitate) S 10-15 ani 6229
S 5-10 ani 5966
S Baza 1-5 ani 5791
S Peste 20 ani 6844
S 15-20 ani 6229
5 Expert criminalist gradul II (7 ani vechime n specialitate) S 10-15 ani 5966
S 5-10 ani 5791
S Baza 1-5 ani 5528
S Peste 20 ani 6229
S 15-20 ani 5966
6 Expert criminalist gradul III (4 ani vechime n specialitate) S 10-15 ani 5791
S 5-10 ani 5528
S Baza 1-5 ani 5008
S Peste 20 ani 5791
S 15-20 ani 5528
7 Expert criminalist gradul IV (1 an vechime n specialitate) S 10-15 ani 5417
S 5-10 ani 4905
S Baza 1-5 ani 4647
8 Asistent criminalist S Baza 0-1 ani 3950
M Peste 20 ani 4561
M 15-20 ani 4388
9 Tehnician criminalist M 10-15 ani 4216
M 5-10 ani 4130
M Baza 1-5 ani 3850
10 Tehnician criminalist debutant M Baza 0-1 ani 3610
M Peste 20 ani 4216
M 15-20 ani 3950
Secretar dactilograf laborator expertize criminalistice (1 an vechime
11 M 10-15 ani 3900
n funcii auxiliare juridice, economice sau administrative)
M 5-10 ani 3850
M Baza 1-5 ani 3750
12 Secretar dactilograf laborator expertize criminalistice debutant M Baza 0-1 ani 3610
Not:

1. Pentru punctele 4-10, prin vechime n funcie, n sensul prezentei anexe, se nelege vechimea n funcii de specialitate
criminalistic i n funcii auxiliare de specialitate criminalistic.

2.Salariile de baz prevzute la pozi iile 1-3 cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

83
DRAFT
3. Pentru celelalte funcii din prezenta anex sunt prevzute salariile de baz la grada ia 0.

84
DRAFT
TEA CONSTITU IONAL
te criminalistic din cadrul

Coeficient

4.98
4.77
4.42
2.91
2.74
2.49
2.39
2.32
2.74
2.49
2.39
2.32
2.21
2.49
2.39
2.32
2.21
2.00
2.32
2.21
2.17
1.96
1.86
1.58
1.82
1.76
1.69
1.65
1.54
1.44
1.69
1.58
1.56
1.54
1.50
1.44

alitate

85
DRAFT

86
DRAFT
Anexa nr. V - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE JUSTIIE I CURTEA
CONSTITUIONAL

Cap. VI Salarii de baza pentru personalul cu funcii de conducere i de execuie din cadrul Oficiului Naional al
Registrului Comerului i al Oficiilor Registrului Comerului de pe lng tribunale

a) Functii de conducere

2022
ONRC
Nr. Nivelul Salariile de baz - lei Coeficient
Funcia
crt. studiilor

Grad I Grad II Grad I Grad II


1 Director general ONRC 11406 12459 4.56 4.98
Director general
2 10880 11933
adjunct ONRC 4.35 4.77
3 Director S 10880 11933 4.35 4.77
4 Director adjunct 10178 11055 4.07 4.42
5 ef serviciu 10002 10880 4.00 4.35
6 ef birou 8247 9125 3.30 3.65
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

Salariul de
baz - lei
b) Functii de executie

Nr. Nivelul Vechimea n


Funcia Coeficient
crt. studiilor funcie

2022
S Peste 20 ani Gradaia
6844 0 2.74
Registrator comercial IA S 15-20 ani 5540 2.22
1
(peste 7 ani S 10-15 ani 5132 2.05
vechime n specialitate)
S 5-10 ani 4840 1.94
S Peste 20 ani 5132 2.05
Registrator comercial I S 15-20 ani 4840 1.94
2
(ntre 6 i 7 ani S 10-15 ani 4745 1.90
vechime n specialitate)
S 5-10 ani 4555 1.82
S Peste 20 ani 4840 1.94
Registrator comercial II S 15-20 ani 4555 1.82
3
(ntre 5 i 6 ani S 10-15 ani 4395 1.76
vechime n specialitate)
S 5-10 ani 4235 1.69

Registrator de registrul
comertului, Consilier Juridic
specialist Debutant S Baza 0-5 ani 3950
(intre 0 - 1 ani vechime n
specialitate)
1.58
S Peste 20 ani 5377 2.15
Specialist IT
84
Inspector specialist
Salariul de
baz - lei
DRAFT

Nr. Nivelul Vechimea n


Funcia Coeficient
crt. studiilor funcie

2022
Specialist IT S 15-20 ani Gradaia
5132 0 2.05
Inspector specialist
Auditor de registru S 10-15 ani 5030 2.01
4
Consilier Juridic specialist S 5-10 ani 4745 1.90
IA
(peste 7 ani
vechime n specialitate) S baza 1-5 ani 4650
1.86
Specialist IT S Peste 20 ani 5030 2.01
Inspector specialist S 15-20 ani 4745 1.90
Auditor de registru
5 Consilier Juridic specialist S 10-15 ani 4650 1.86
I S 5-10 ani 4475 1.79
(ntre 4 i 7 ani
vechime n specialitate) S baza 1-5 ani 4155 1.66
Specialist IT S Peste 20 ani 4650 1.86
Inspector specialist S 15-20 ani 4475 1.79
Auditor de resistru
6 Consilier Juridic specialist S 10-15 ani 4155 1.66
II S 5-10 ani 4035 1.61
(ntre 1 i 4 ani
vechime n specialitate) S baza 1-5 ani 3995
1.60

Specialist IT
Inspector specialist
Auditor de registru
7 Consilier Juridic specialist S baza 0-1 ani 3950
Debutant
(ntre 0 i 1 an
vechime n specialitate)
1.58
S Peste 20 ani 5132 2.05
S 15-20 ani 5030 2.01
Referent specialist IA
8 (peste 7 ani S 10-15 ani 4745 1.90
vechime n specialitate)
S 5-10 ani 4650 1.86
S baza 1-5 ani 4475 1.79
S Peste 20 ani 4745 1.90
S 15-20 ani 4650 1.86
Referent specialist I
9 (ntre 4 i 7 ani S 10-15 ani 4475 1.79
vechime n specialitate)
S 5-10 ani 4235 1.69
S baza 1-5 ani 4035 1.61
S Peste 20 ani 4555 1.82
S 15-20 ani 4475 1.79
Referent specialist II
10 (ntre 1 i 4 ani S 10-15 ani 4075 1.63
vechime n specialitate)
S 5-10 ani 4035 1.61
S baza 1-5 ani 3995 1.60

Referent specialist debutant


11 (ntre 0 i 1 an S baza 0-1 ani 3950
vechime n specialitate)
1.58
SSD Peste 20 ani 4650 1.86

Referent/Informatician SSD IA 85
Salariul de
baz - lei
DRAFT

Nr. Nivelul Vechimea n


Funcia Coeficient
crt. studiilor funcie

2022
SSD 15-20 ani Gradaia
4475 0 1.79
Referent/Informatician SSD IA
12 (peste 7 ani SSD 10-15 ani 4155 1.66
vechime n specialitate)
SSD 5-10 ani 4035 1.61
SSD baza 0-5 ani 3995 1.60
SSD Peste 20 ani 4155 1.66
SSD 15-20 ani 4075 1.63
Referent/Informatician SSD I
13 (ntre 4 i 7 ani SSD 10-15 ani 4035 1.61
vechime n specialitate)
SSD 5-10 ani 3995 1.60
SSD baza 1-5 ani 3955 1.58
SSD Peste 20 ani 4075 1.63
SSD 15-20 ani 4035 1.61
Referent/Informatician SSD II
14 (ntre 1 i 4 ani SSD 10-15 ani 3995 1.60
vechime n specialitate)
SSD 5-10 ani 3955 1.58
SSD baza 1-5 ani 3915 1.57
Referent/Informatician SSD
Debutant
15 SSD baza 0-1 ani 3850
(ntre 0 i 1 an
vechime n specialitate) 1.54
M Peste 20 ani 4075 1.63
M 15-20 ani 4035 1.61
Referent asistent IA
16 (peste 7 ani M 10-15 ani 3995 1.60
vechime n specialitate)
M 5-10 ani 3955 1.58
M baza 1-5 ani 3915 1.57
M Peste 20 ani 4035 1.61
M 15-20 ani 3995 1.60
Referent asistent I
17 (ntre 4 i 7 ani M 10-15 ani 3955 1.58
vechime n specialitate)
M 5-10 ani 3915 1.57
M baza 1-5 ani 3875 1.55
M Peste 20 ani 3995 1.60
M 15-20 ani 3955 1.58
Referent asistent II
18 (ntre 1 i 4 ani M 10-15 ani 3915 1.57
vechime n specialitate)
M 5-10 ani 3875 1.55
M baza 1-5 ani 3835 1.53
Referent asistent Debutant
19 (ntre 0 i 1 an M baza 0-1 ani 3610
vechime n specialitate) 1.44

86
DRAFT

Anexa nr. V - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE


Salariul JUSTIIE I CURTEA
CONSTITUIONAL de baz -
Capitolul VII - Salarii de baza pentru personalul de probaiune lei

Nr. Vechimea n Coeficie


Funcia Nivelul studiilor
crt. funcie nt
2022
Director general al Direciei Naionale
1 S 12459
de Probaiune 4.98
Director general adjunct al Direciei
2 S 11933
Naionale de Probaiune 4.77
ef serviciu n cadrul Direciei
3 S 10529
Naionale de Probaiune 4.21
ef birou n cadrul Direciei Naionale
4 S 10002
de Probaiune 4.00
5 ef serviciu de probaiune (local) S 10002 4.00
6 ef birou de probaiune (local) S 9125 3.65

S Peste 20 ani 6844


2.74
7 Inspector de probaiune gradul I S 15-20 ani 6580 2.63
S 10-15 ani 6229 2.49
S 5-10 ani 5966 2.39

S Peste 20 ani 6580


2.63
S 15-20 ani 6229 2.49
8 Inspector de probaiune gradul II
S 10-15 ani 5966 2.39
S 5-10 ani 5791 2.32
S Baza 0-5 ani 5528 2.21
S Peste 20 ani 6229 2.49

S 15-20 ani 5791


9 Consilier de probaiune gradul I 2.32
S 10-15 ani 5528 2.21
S 5-10 ani 5315 2.13
S Peste 20 ani 5791 2.32

S 15-20 ani 5528


2.21
10 Consilier de probaiune gradul II
S 10-15 ani 5315 2.13
S 5-10 ani 5110 2.04
S Baza 0-5 ani 4905 1.96
S Peste 20 ani 5528 2.21

S 15-20 ani 5315


2.13
11 Consilier de probaiune gradul III
S 10-15 ani 5110 2.04
S 5-10 ani 4905 1.96
S Baza 0-5 ani 4733 1.89
12 Consilier de probaiune debutant S Baza 0-5 ani 3950 1.58

Not:

87
DRAFT

1. Prin "vechime n funcie", n sensul prezentei anexe, se nelege vechimea n


probaiune.
2.Salariile de baz prevzute la pozi iile 1-6 cuprind sporul de vechime n munc la
nivel maxim.
3. Pentru celelalte funcii din prezenta anex sunt prevzute salariile de baz la grada ia 0.

88
Anexa nr.VI
FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE
APRARE, ORDINE PUBLIC I SECURITATE NAIONAL

CAPITOLUL I
Soldele/salariile de funcie pentru personalul militar, poliitii i funcionarii publici

cu statut special din instituiile publice din sistemul de aprare, ordine public i securitate naional

2022

Solde/ Solde/
Nivel salarii de salarii de
Nr. ul funcie funcie Coeficient
Funcia
crt. studii
lor - lei - lei
Minim Maxim Minim Maxim
eful Statului Major General, secretar de stat - ef al
Departamentului Ordine i Siguran Public, prim-
adjunctul directorului Serviciului Romn de Informaii,
primul adjunct al directorului Serviciului de Informaii
1 Externe, directorul Serviciului de Telecomunicaii 10880
Speciale, directorul Serviciului de Protecie i Paz

S - 4.35
Adjuncii directorului Serviciului Romn de Informaii,
adjuncii directorului Serviciului de Informaii Externe,
directorul general al Direciei Generale de Informaii a
2 Aprrii, secretarii de stat i alte funcii asimilate 9651
funciei de secretar de stat din Ministerul Afacerilor
Interne
S - 3.86
Prim-adjunctul i adjuncii directorului Serviciului de
Telecomunicaii Speciale, prim-adjunctul i adjunctul
directorului Serviciului de Protecie i Paz,
3 9125
subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Interne

S - 3.65
Funcii corespunztoare gradului de general, amiral,
4 chestor general de poliie, directorul general al 8247 8774
Administraiei Nationale a Penitenciarelor S 3.30 3.51
Funcii corespunztoare gradului de general-locotenent,
viceamiral, chestor-ef de poliie, directorii generali
5 adjunci din Administraia Naional a Penitenciarelor 8072 8247

S 3.23 3.30
Funcii corespunztoare gradului de general - maior,
6 contraamiral, chestor principal de poliie 7546 8072
S 3.02 3.23
Funcii corespunztoare gradului de general de brigad,
general de flotil aerian, contraamiral de flotil,
7 6844 7282
chestor de poliie/penitenciare
S 2.74 2.91
Funcii corespunztoare gradului de colonel, comandor,
8 comisar-ef de poliie/penitenciare 5791 6844
S 2.32 2.74
Funcii corespunztoare gradului de locotenent-colonel,
9 cpitancomandor, comisar de poliie/penitenciare 5212 5528
S 2.08 2.21
Funcii corespunztoare gradului de maior, locotenent-
10 comandor, subcomisar de poliie/ penitenciare 4819 5110
S 1.93 2.04

96
Funcii corespunztoare gradului de cpitan, inspector
11 principal de poliie/penitenciare 4561 4819
S 1.82 1.93
Funcii corespunztoare gradului de locotenent,
12 inspector de poliie/ penitenciare 4302 4561
S 1.72 1.82
Funcii corespunztoare gradului de sublocotenent,
13 aspirant, subinspector de poliie/penitenciare 4087 4259
S 1.63 1.70
Funcii corespunztoare gradului de subinspector de
14 - 3950
poliie/penitenciare debutant S - 1.58

S 4259 4345 1.70 1.74


Funcii corespunztoare gradului de maistru militar
15 PL 4087 4173 1.63 1.67
principal/plutonier adjutant principal/ef
M 3950 4130 1.58 1.65
S 4173 4259 1.67 1.70
Funcii corespunztoare gradului de maistru militar
16 PL 3950 4130 1.58 1.65
cls.I/plutonier adjutant
M 3900 4087 1.56 1.63
S 4130 4216 1.65 1.69
Funcii corespunztoare gradului de maistru militar cls.
17 PL 3900 4087 1.56 1.63
a II-a/plutonier major
M 3850 3950 1.54 1.58
S 4087 4173 1.63 1.67
Funcii corespunztoare gradului de maistru militar cls. 3850 3950
18 PL 1.54 1.58
a III-a/plutonier
M 3750 3900 1.50 1.56
S 3950 4130 1.58 1.65
Funcii corespunztoare gradului de maistru militar cls.
19 PL 3750 3900 1.50 1.56
a IV-a/sergent major
M 3610 3850 1.44 1.54
4259 4345
Funcii corespunztoare gradului de agent-agent ef S 1.70 1.74
20
principal de poliie/penitenciare (ef formaiune*))
3950 4130
M 1.58 1.65
S 4173 4259 1.67 1.70
Funcii corespunztoare gradului de agent-agent ef
21
principal de poliie/penitenciare 3900 4087
M 1.56 1.63
3750
Funcii corespunztoare gradului de maistru militar cls. PL - 1.50
22
a V-a/sergent/agent de poliie/penitenciare debutant 3610
M - 1.44
23 Funcii corespunztoare gradului de caporal clasa I - 2780 1.11
Funcii corespunztoare gradului de caporal clasa a II-a
24 2675
- 1.07
Funcii corespunztoare gradului de caporal clasa a III-
25 2605
a - 1.04
26 Funcii corespunztoare gradului de frunta - 2570 1.03
27 Funcii corespunztoare gradului de soldat - 2500 1.00

*) Prin formaiune se nelege: echipaj, post de poliie, patrul, arest, schimb, tur, atelier etc.

NOT: Pentru personalul militar n activitate, poliiti i funcionari publici cu statut special din sistemul
administraiei penitenciare, care prin aplicarea programului de restructurare sunt numii/ncadrai n funcii
inferioare, se acord solda/salariul de funcie corespunztor funciei din care aceste categorii de personal au
provenit, n condiiile stabilite prin ordinul ordonatorului principal de credite.

97
DRAFT
Anexa nr. VIII - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE ADMINISTRAI

Capitolul I lit. A - Salarizarea funcionarilor publici

I. Salarii pentru administraia public central

a) Funcii corespunztoare categoriei nalilor funcionari publici


2022

Funcii publice de stat *)


Nr. Nivelul
Funcia Salariile de baz - lei Coeficient
crt. studiilor

Grad I Grad II Grad I Grad II


1 Secretar general S 12722 13512
5.09 5.40
Secretar general adjunct/comisar
2 S 11933 12985
general 4.77 5.19
3 ef departament S 10880 12459 4.35 4.98

4 Inspector guvernamental S 7282 9651


2.91 3.86
Nota: 1. Gradul I al funciei de secretar general i secretar general adjunct se utilizeaz, de
regul, la nivelul autoritilor i instituiilor publice din subordinea sau coordonarea
ordonatorilor principali de credite din administraia public central.

2. Gradul II al functiei de secretar general i secretar general adjunct se utilizeaz n cadrul


aparatului de lucru al Parlamentului, la nivelul autoritilor i instituiilor publice care sunt
ordonatori principali de credite din administraia public central, precum i Agenia Naional
de Administrare Fiscal, Casa Naional de Pensii Publice, Casa Naional de Asigurri de
Sntate, Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc, Inspecia Muncii, Agenia
Naional pentru Pli i Inspecie Social, Institutul Naional de Statistic i altele asemenea,
cu un grad ridicat de complexitate a activitii, stabilite de ctre ordonatorii principali de
credite.

3. Salarizarea funciei de ef departament se aplic i funciei de reprezentant permanent al


Camerei Deputailor/ Senatului pe lng Parlamentul European

b) Funcii publice de conducere

2022

Funcii publice de stat *)


Nr. Nivelul
Funcia Salariile de baz - lei Coeficient
crt. studiilor

Grad I Grad II Grad I Grad II


Director general, inspector ef de stat,
inspector general de stat, controlor
1 financiar ef, comisar general prim S 11406 12459
adjunct 4.56 4.98
Director general adjunct, inspector de
2 stat ef adjunct, inspector general de S 10880 11933
4.35 4.77
stat adjunct, comisar general adjunct,
Director, ef compartiment, inspector
controlor financiar ef adjunct
ef, comisar ef divizie, ef sector la
3 Consiliul Legislativ, comisar ef secie, S 10880 11933
director executiv, trezorier ef, ef
administraie financiar 4.35 4.77

135
DRAFT
Director adjunct, contabil ef, inginer
ef, inspector ef adjunct, ef sector,
comisar ef adjunct, comisar ef secie
divizie, director executiv adjunct,
4 trezorier ef adjunct, ef administraie S 10178 11055
financiar adjunct, comisar ef secie
adjunct, ef birou vamal

4.07 4.42
5 ef serviciu, comisar ef divizie secie, S 10002 10880
ef secie 4.00 4.35
6 ef birou, ef oficiu, ef administraie S 8247 9125
financiar, ef sector 3.30 3.65
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel
maxim.

c) Funcii publice generale de execuie


Salariul de
baz
Func-iileipublice de stat *)
Nr. Nivelul
Funcia, gradul profesional
crt. studiilor
Coeficient

2022
Auditor, grad profesional
1 S 6844
superior Gradaia 0 2.74
grad profesional principal S 5966 2.39
grad profesional asistent S 5008 2.00
Consilier, consilier juridic, expert,
2 inspector; grad profesional S 6580
superior 2.63
grad profesional principal S 5791 2.32
grad profesional asistent S 4647 1.86
grad profesional debutant S 3950 1.58
Referent de specialitate;
3 grad profesional SSD 4647
superior 1.86
grad profesional principal SSD 4173 1.67
grad profesional asistent SSD 4087 1.63
grad profesional debutant SSD 3850 1.54
Referent; grad profesional
4 M 4259
superior 1.70
grad profesional principal M 3950 1.58
grad profesional asistent M 3850 1.54
grad profesional debutant M 3610 1.44

d) Funcii publice specifice de execuie Salariul de


baz - lei
Funcii publice de stat *)
Nr. Nivelul
Funcia
crt. studiilor
Coeficient

2022
1 Consilier parlamentar S 6580 2.63
2 Expert parlamentar S 5791 0
Gradaia 2.32
3 Consultant parlamentar S 4647 1.86
4 ef cabinet S 4475 1.79

136
DRAFT
ef cabinet, referent parlamentar
5 SSD 4173
(stenodactilograf) 1.67
ef cabinet, referent parlamentar
6 PL 3950
(stenodactilograf) 1.58
ef cabinet, referent parlamentar
7 M 3850
(stenodactilograf) 1.54
Controlor delegat al Ministerului
8 Finanelor Publice, grad profesional S 6580
superior 2.63

Inspector vamal, inspector de munc,


9 inspector social, expert coordonator S 6580

grad profesional superior 2.63


grad profesional principal S 5791 2.32
grad profesional asistent S 4302 1.72
grad profesional debutant S 4216 1.69

10 Comisar, S 4130
grad profesional superior 1.65
grad profesional principal S 3950 1.58
grad profesional asistent S 4647 1.86
grad profesional debutant S 3950 1.58

11 Comisar, agent vamal SSD 4647


grad profesional superior 1.86
grad profesional principal SSD 4173 1.67
grad profesional asistent SSD 4087 1.63
grad profesional debutant SSD 3850 1.54

12 Comisar, controlor vamal, casier M 4259


trezorier
grad profesional superior 1.70
grad profesional principal M 3950 1.58
grad profesional asistent M 3850 1.54
grad profesional debutant M 3610 1.44

13 Consilier evaluare - examinare,expert S 6580


evaluare - examinare
grad profesional superior 2.63
grad profesional principal S 5791 2.32
grad profesional asistent S 4647 1.86
grad profesional debutant S 3950 1.58
Analist evaluare - examinare;
14 S 5528
grad profesional superior 2.21
grad profesional principal S 5212 2.08
grad profesional asistent S 4561 1.82
grad profesional debutant S 3950 1.58
Salariul de
baz - lei
e) Funcii publice specifice de manager public

Nr.
crt. Funcia Nivelul
Coeficient
studiilor
2022

Manager public,
1 S 6844
grad profesional superior Gradaia 0
2.74
grad profesional principal S 6229 2.49
grad profesional asistent S 5966 2.39

137
DRAFT

*) Funcii publice de stat, stabilite i avizate potrivit legii n cadrul aparatului Administraiei
Prezideniale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al naltei Curi de Casaie i Justiie, al
Consiliului Concurenei, al Curii de Conturi, al Consiliului Naional pentru Studierea Arhivelor
Securitii, al Consiliului Naional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al celorlalte organe de
specialitate ale administraiei publice centrale, al Casei Naionale de Pensii Publice, al Inspeciei
Muncii, al Casei Naionale de Asigurri de Sntate, al Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de
Munc, al Inspeciei Muncii, al Ageniei Naionale pentru Pli i Inspecie Social, al Autoritii
Naionale Sanitar-Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor, precum i pentru funciile publice
corespunztoare categoriei nalilor funcionari publici din cadrul Instituiei Prefectului.

Nota
Pentru personalul de specialitate implicat n finalizarea procesului legislativ din
cadrul ministerelor de linie cu atribuii de iniiator i avizator de acte normative,
Secretariatului General al Guvernului, aparatului de lucru al Parlamentului i
Preediniei, salariul de baz este mai mare cu 10%.

138
DRAFT
Anexa nr. VIII - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE ADMINISTRAI

Capitolul I lit. A - Salarizarea funcionarilor publici

II. Salarii pentru personalul din unitile administrativ-teritoriale

a) Funcii publice de conducere 2022

Niviel Funcii publice teritoriale **)


Nr. ul
Funcia Salariile de baz - lei Coeficient
crt. studiil
or
Grad I Grad II Grad I Grad II
Director general , controlor financiar ef,
6 comisar general prim adjunct S 7282 8072
2.91 3.23
Director general adjunct, inspector de stat
ef adjunct, inspector general de stat
8 adjunct, comisar general adjunct, controlor S 6844 7546
financiar ef adjunct 2.74 3.02
Director, ef compartiment, inspector ef,
comisar ef divizie, ef sector la Consiliul
9 Legislativ, comisar ef secie, director S 6844 7546
executiv, trezorier ef, ef administraie
financiar
2.74 3.02
Director adjunct, contabil ef, inginer ef,
inspector ef adjunct, ef sector, comisar ef
adjunct, comisar ef secie divizie, director
executiv adjunct, trezorier ef adjunct, ef
10 S 6580 7282
administraie financiar adjunct, comisar ef
secie adjunct, ef birou vamal

2.63 2.91

ef serviciu, ef administraie financiar -


nivel ora, arhitect ef la nivel ora, ef
11 S 6229 6844
adjunct birou vamal, comisar ef divizie
secie, ef adjunct birou vamal, comisar ef
divizie secie 2.49 2.74

12 ef birou, ef oficiu, ef administraie S 5966 6580


financiar 2.39 2.63
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la
nivel maxim.

b) Funcii publice generale de execuie


Salariul de
bazFunc
- lei ii publice
Nivelu teritoriale **)
Nr. l
Funcia, gradul profesional
crt. studiil
or
Coeficient

2022
1 Auditor, grad profesional superior S 5008 2.00
Gradaia 0
grad profesional principal S 4733 1.89

138
DRAFT
grad profesional asistent S 4345 1.74
Consilier, consilier juridic, expert,
2 S 4905
inspector; grad profesional superior 1.96

grad profesional principal S 4561

1.82
grad profesional asistent S 4216
1.69
grad profesional debutant S 3950 1.58
Referent de specialitate;
3 SSD 4216
grad profesional superior 1.69
grad profesional principal SSD 4130 1.65
grad profesional asistent SSD 3950 1.58
grad profesional debutant SSD 3850 1.54
4 Referent; grad profesional superior M 4087 1.63
grad profesional principal M 3900 1.56
grad profesional asistent M 3750 1.50
grad profesional debutant M 3610 1.44

c) Funcii publice specifice de execuie


Salariul de
bazFunc
- lei ii publice
Nivelu teritoriale **)
Nr. l
Funcia
crt. studiil
or
Coeficient

2022
Inspector vamal, inspector de munc,
1 inspector social, expert coordonator S 4905 0
Gradaia
grad profesional superior 1.96
grad profesional principal S 4561 1.82
grad profesional asistent S 4216 1.69
grad profesional debutant S 3950 1.58
2 Comisar, grad profesional superior S 4905 1.96
grad profesional principal S 4561 1.82
grad profesional asistent S 4216 1.69
grad profesional debutant S 3950 1.58

3 Comisar, agent vamal SSD 4216


grad profesional superior 1.69
grad profesional principal SSD 4130 1.65
grad profesional asistent SSD 3950 1.58
grad profesional debutant SSD 3850 1.54

4 Comisar, controlor vamal, casier trezorier M 4087


grad profesional superior 1.63
grad profesional principal M 3900 1.56
grad profesional asistent M 3750 1.50
grad profesional debutant M 3610 1.44

Not:

139
DRAFT
n compartimentul Inspecie i Paz Ecologic al Administraiei Rezervaiei Biosferei Delta
Dunrii va fi utilizat funcia de inspector ecolog n locul funciei de consilier , pentru cei cu studii
superioare, respectiv funcia de agent ecolog n locul funciei de referent , pentru cei cu studii
medii, fiind salarizai n mod corespunztor la nivelul funciei nlocuite.

**) Funcii publice teritoriale stabilite i avizate potrivit legii din cadrul instituiei prefectului,
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administraiei publice
centrale din unitile administrativ-teritoriale

140
DRAFT
ISTRAIE

141
DRAFT

142
DRAFT

143
DRAFT
Anexa nr. VIII - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE ADMINISTRAI

Capitolul I lit. A - Salarizarea funcionarilor publici


III. Nomenclatorul i ierarhia funciilor publice din administratia publica local

a) Funcii publice de conducere

Nr. Nivelul
Funcia
crt. studiilor

1 Secretar al unitii administrativ-teritoriale


2 Director general 1),controlor financiar ef S
3 Arhitect-ef 2)
S
Director general adjunct, controlor financiar ef adjunct
4 S

Director, ef compartiment, director executiv, trezorier


5 S
ef, ef administraie financiar
Director adjunct, contabil ef, inginer ef, ef sector,
director executiv adjunct, trezorier ef adjunct, ef
6 administraie financiar adjunct, ef birou S

ef serviciu, ef administraie financiar - nivel ora,


7 S
arhitect ef la nivel ora,
ef birou, ef oficiu, ef administraie financiar - nivel
8 S
comun

1) funcia public local se utilizeaz, n condiiile legii, n cadrul autoritilor


i instituiilor publice din administraia public local cu un numr de minimum 150 de posturi.
2) funcia public local se utilizeaz la nivelul municipiilor.
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

b) Funcii publice generale de execuie

Nr.
Funcia, gradul profesional Nivelul
crt.
studiilor

1 Auditor, grad profesional superior S


grad profesional principal S
grad profesional asistent S
Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad
2 S
profesional superior
grad profesional principal S
grad profesional asistent S
grad profesional debutant S
Referent de specialitate;
3 SSD
grad profesional superior
grad profesional principal SSD
grad profesional asistent SSD
grad profesional debutant SSD
4 Referent; grad profesional superior M
grad profesional principal M
grad profesional asistent M
grad profesional debutant M

140
DRAFT

***) Funcii publice locale, stabilite i avizate potrivit legii n cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, oraelor i comunel
i al instituiilor nfiinate n subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale.

Not
Salariul de baz individual al administratorului public se stabilete de ctre primar, preedintele consiliului judeean sau primarul gene
municipiului Bucureti, n condiiile legii, n funcie de tipul unitii administrativ-teritoriale i de atribuiile stabilite n fia postului, nt
limita minim este nivelul salariului de baz al secretarului unitii administrativ-teritoriale, iar limita maxim este indemnizaia primar
preedintelui consiliului judeean sau a primarului general al municipiului Bucureti, dup caz.

141
DRAFT
INISTRAIE

142
DRAFT

aelor i comunelor

sau primarul general al


n fia postului, ntre limite, astfel:
demnizaia primarului, a

143
DRAFT

Anexa nr. VIII - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE


ADMINISTRAIE

Capitolul II lit. A - Salarizarea personalului contractual din administra ia public central de specialitate, servicii
deconcentrate ale ministerelor i ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeene, municipii, administra ia
public local - consilii, primrii i servicii publice din subordinea acestora
I. Salarii pentru administraia public central
1. Salarii de baz pentru funcii de specialitate

a) Funcii de conducere 2022


Administraia public central de specialitate *)
Nr. Nivelul
Funcia Salariile de baz - lei Coeficient
crt studiilor

Grad I Grad II Grad I Grad II


Secretar general
1 S 11406 12884 4.56 5.15
Secretar general adjunct
2 S 10880 11406 4.35 4.56

3 ef departament S 8423 9651


3.37 3.86
4 Director general, inspector de stat ef, inspector S 9476 11055
general 3.79 4.42

5 Director general adjunct, inspector de stat ef S 8774 10529


adjunct, inspector general adjunct 3.51 4.21
6 Director, inspector ef, ef sector, ef S 8774 10529
compartiment 3.51 4.21

7 Director adjunct, inspector ef adjunct, contabil S 8949 10002


ef, inginer ef 3.58 4.00
8 ef serviciu, ef secie, preedinte federaie S 8247 9476 3.30 3.79

9 ef birou, ef atelier, ef laborator, ef oficiu, S 7546 8072


secretar general federaie 3.02 3.23
Not:

1. Salariile de baz stabilite pentru funciile prevzute pentru administraia public central de specialitate se utilizeaz i pentru salarizarea
funciilor de alt specialitate dect cele specifice din cadrul altor instituii centrale.
2. Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

b) Funcii de execuie
Administraia public central
Salariul de baz
de specialitate *)
- lei
Nr. Nivelul
Funcia
crt. studiilor
Coeficient

2022
Gradaia 0
S 5528
1 Auditor gradul I A 2.21
S 5212
gradul I 2.08
gradul II S 4345 1.74

142
DRAFT

Consilier, expert, inspector de specialitate,


revizor contabil, arhitect; referent de S 5315
2 specialitate, inspector casier gradul I A 2.13
gradul I S 5008 2.00
gradul II S 4259 1.70
debutant S 3950 1.58
3 Consilier juridic gradul I A S 5315 2.13
gradul I S 5008 2.00
gradul II S 4259 1.70
debutant S 3950 1.58
Tehnician-economist, secretar superior,
interpret relaii, interpret profesional, conductor SSD 4259
arhitect , inspector, referent, subinginer,
4 arhivist; gradul IA 1.70
gradul I SSD 4173 1.67
gradul II SSD 4087 1.63
debutant SSD 3850 1.54
Referent, inspector, referent casier M 4130
5 IA 1.65
I M 3950 1.58
II M 3850 1.54
debutant M 3610 1.44

2. Funcii specifice unor ministere

2.1. MINISTERUL ECONOMIEI


Salarii de baz pentru personalul care ndeplinete funcii specifice comerului exterior i cooperrii economice

a) Funcii de conducere 2022


Administraia public central de specialitate
Nr. Nivelul
Funcia Salariile de baz - lei Coeficient
crt studiilor
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Director general cu rang diplomatic S 11406 12459 4.56 4.98
Director general adjunct, director de cabinet cu
2 S 10880 11933
rang diplomatic 4.35 4.77
3 Director cu rang diplomatic S 10880 11933 4.35 4.77
4 Director adjunct cu rang diplomatic S 10178 11055 4.07 4.42
5 ef serviciu cu rang diplomatic S 10002 10880 4.00 4.35
6 ef birou cu rang diplomatic S 8247 9125 3.30 3.65
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

b) Funcii de execuie pe grade i trepte profesionale

Administraia public central


Salariul de
de specialitate
baz
Nr. Nivelul - lei
Funcia
crt studiilor

Coeficient

2022
Gradaia 0

143
DRAFT

1 Ministru consilier S 8774 3.51


2 Consilier economic S 8247 3.30
3 Secretar economic I S 7721 3.09
II S 7282 2.91
III S 6229 2.49
4 Ataat economic S 5791 2.32
5 Referent transmitere I M 4216 1.69
II M 4173 1.67
III M 4130 1.65
debutant M 3550 1.42

2.2 Ministerul Tineretului si Sportului

Administraia public central


Salariul de
de specialitate
baz
Nivelul - lei
Nr.
Funcia studiilor
crt
**)
Coeficient

Funcii de execuie pe grade profesionale 2022


Gradaia 0
4388
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I 1.76
gradul II 3900 1.56
gradul III 3750 1.50
debutant 3550 1.42
**) Nivelul studiilor i condiiile de ocupare a funciilor se stabilesc prin ordin al ministrului.

2.3. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Funcii specifice Arhivelor Naionale
Salariul de baz
Administra ia public central
- lei de specialitate
Nr. Nivelul
Funcia
crt studiilor
Coeficient
a) Funcii de execuie pe grade profesionale 2022
1 Arhivist gradul IA S 53150
Gradaia 2.13
gradul I S 5008 2.00
gradul II S 4259 1.70
debutant S 3950 1.58
2 Arhivist gradul IA SSD 4259 1.70
gradul I SSD 4173 1.67
gradul II SSD 4087 1.63
debutant SSD 3850 1.54
b) Funcii de execuie pe trepte profesionale
3 Arhivar IA M 4130 1.65
I M 3950 1.58
II M 3850 1.54
debutant M 3610 1.44

2.4. MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE, ADMINISTRAIEI PUBLICE I FONDURILOR EUROPENE

Funcii specifice Ageniei Naionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar


a) Funcii de conducere 2022

144
DRAFT

Nr. Nivelul Salariile de baz - lei Coeficient


Funcia
crt studiilor
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Director general S 9476 11055 3.79 4.42
2 Director general adjunct S 8774 10529 3.51 4.21
3 Director institutie subordonata S 8774 10529 3.51 4.21
4 Director adjunct institutie subordonata S 8774 10529 3.51 4.21
5 Director directie S 8774 10529 3.51 4.21
6 ef serviciu S 8247 9476 3.30 3.79
7 ef birou S 7546 8072 3.02 3.23
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.
Salariul de baz
b) Funcii de execuie pe grade profesionale - lei

Nr. Nivelul
Funcia
crt studiilor Coeficient

2022
1 Consilier al directorului general S Gradaia
65800 2.63
2 Consilier gr. IA S 6580 2.63
3 Consilier gr.I S 5791 2.32
4 Consilier gr.II S 4647 1.86
5 Consilier debutant S 3950 1.58
6 Consilier juridic gr. IA S 6580 2.63
7 Consilier juridic gr.I S 5791 2.32
8 Consilier juridic gr.II S 4647 1.86
9 Consilier juridic debutant S 3950 1.58
10 Auditor gr.IA S 6580 2.63
11 Registrator de carte funciar gr. IA S 6580 2.63
12 Registrator de carte funciar gr. I S 5791 2.32
13 Registrator de carte funciar gr. II S 4647 1.86
14 Asistent registrator principal gr. IA S 5966 2.39
15 Asistent registrator principal gr. I S 5110 2.04
16 Asistent registrator principal gr. II S 4216 1.69
17 Asistent registrator principal debutant S 3950 1.58
18 Specialist GIS/IT IA S 5966 2.39
19 Specialist GIS/IT I S 5110 2.04
20 Specialist GIS/IT II S 4216 1.69
21 Specialist GIS/IT debutant S 3950 1.58
22 Consilier cadastru gr. IA S 6580 2.63
23 Consilier cadastru gr.I S 5791 2.32
24 Consilier cadastru gr.II S 4647 1.86
25 Consilier cadastru debutant S 3950 1.58
26 Subinginer cadastru gr. IA SSD 4216 1.69
27 Subinginer cadastru gr. I SSD 4130 1.65
28 Subinginer cadastru gr. II SSD 3950 1.58
29 Subinginer cadastru debutant SSD 3850 1.54
30 Subinginer gr. IA SSD 4216 1.69
31 Subinginer gr. I SSD 4130 1.65

145
DRAFT

32 Subinginer gr. II SSD 3950 1.58


33 Subinginer debutant SSD 3850 1.54
34 Asistent registrator tr. IA M 3950 1.58
35 Asistent registrator tr. I M 3850 1.54
36 Asistent registrator tr. II M 3750 1.50
37 Asistent registrator debutant M 3610 1.44
38 Tehnician cadastru tr. IA M 3950 1.58
39 Tehnician cadastru tr. I M 3850 1.54
40 Tehnician cadastru tr. II M 3750 1.50
41 Tehnician cadastru debutant M 3610 1.44
42 Referent IA M 3950 1.58
43 Referent I M 3850 1.54
44 Referent II M 3750 1.50
45 Referent debutant M 3610 1.44
46 Arhivar M 3750 1.50
47 Arhivar debutant M 3610 1.44

2.5. MINISTERUL SNTII

Administra
Salariul ia public central
de baz
de specialitate
Nr. Nivelul - lei
Funcia
crt studiilor
Coeficient
2022
a) Funcii de execuie pe grade profesionale Gradaia 0
1. Asistent-ef S 6580 2.63
2. Asistent-ef SSD 4647 1.86
b) Funcii de execuie pe trepte profesionale
3. Asistent-ef PL 4475 1.79
4. Asistent-ef M 4302 1.72

2.6. Consilieri pentru afaceri europene din autoriti i instituii publice

Administraia public central


Salariul de
de specialitate
baz
Nr. Nivelul - lei
Funcia
crt studiilor

Coeficient

20220
Gradaia
1. Consilier pentru afaceri europene*) S 6580 2.63

2.7. Funcii specifice din aparatul propriu i din unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice

Administraia public central


de specialitate
Nr. Nivelul
Funcia
crt studiilor
146
DRAFT
Salariul de baz
Nr. Nivelul - lei
Funcia
crt studiilor
Coeficient

2022
1. Casier trezorier I M Gradaia
39500 1.58
Casier trezorier II M;G 3850 1.54
Casier trezorier; debutant M;G 3610 1.44
2. Agent fiscal, operator rol, numrtor bani I M;G 3850 1.54
debutant M;G 3610 1.44

*) Aparatul de lucru al: Parlamentului Romniei, Administraiei Prezideniale, naltei Curi de Casaie i Justiie, Parchetului
de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, Curii Constituionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenei, Curii
de Conturi, Consiliului Naional pentru Studierea Arhivelor Securitii, Guvernului i ministerelor, Avocatului Poporului,
Autoritii Naionale de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Naional al Audiovizualului,
Ageniei Naionale de Pres AGERPRES, Consiliului Economic i Social, Autoritii Electorale Permanente, altor organe
centrale de specialitate.

Not: Pentru funcia de consilier juridic din cadrul Administraiei Prezideniale i al Secretariatului General al Guvernului, care desfoar
activiti de reprezentare a interesului instituiilor statului n relaia cu terii, pentru cei implicai n finalizarea procesului
legislativ, precum i pentru personalul contractual din cadrul ministerelor de linie cu atribuii de ini iator i avizator de acte
normative se acord o majorare de 10% a salariului de baz.

2.8 Cabinetul demnitarului

Administraia public central


Salariul de
de specialitate
baz
Nr. Nivelul - lei
Funcia
crt studiilor

Coeficient

2022
1 Director de cabinet S Gradaia
68440 2.74
2 Consilier S 6580 2.63
3 Expert S 5791 2,32
4 ef cabinet S 4475 1.79

SSD 4173
5 ef cabinet, stenodactilograf, referent 1.67
6 ef cabinet, stenodactilograf, referent PL 3950 1.58

7 ef cabinet, stenodactilograf, referent M 3850 1.54

S 4647
8 Consultant 1.86
Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier
M 3850
9 personal (ofer) 1.54

Not: Funciile din cabinetul demnitarului se utilizeaz i pentru cancelaria prefectului.

II. Salarizarea personalului din autoriti publice i agenii

1. Salarii de baz ale personalului de specialitate din cadrul Curii de Conturi

a) Funcii de conducere
2022
Salariile de baz - lei Coeficient
Nr. Nivelul
Funcia studiilor
crt.
147
DRAFT

Nr. Nivelul
Funcia studiilor
crt.
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Director S 12547 13705 5.02 5.48
2 Director adjunct S 11968 13126 4.79 5.25
3 ef serviciu/ef oficiu regional de audit S 11003 11968 4.40 4.79
4 ef birou S 9072 10037 3.63 4.01
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.
Salariul de
baz - lei
b) Funcii de execuie

Nr. Nivelul
Funcia studiilor Gradul
crt. Coeficient

2022

Auditor public extern, consilier juridic asimilat I 7528 0


Gradaia 3.01
auditorului public extern, specialist informatic
asimilat auditorului public extern, consilier al II 7238 2.90
preedintelui i vicepreedinilor Curii de
1 S
Conturi a Romniei i Autoritii de Audit
Superior
Vechimea minim III 6852
n specialitate 12 ani
2.74

I 7238
Auditor public extern, consilier juridic asimilat 2.90
auditorului public extern, specialist informatic
asimilat auditorului public extern, consilier al II 6852
2 preedintelui i vicepreedinilor Curii de S 2.74
Conturi a Romniei i Autoritii de Audit
Principal
Vechimea minim n specialitate 8 ani III 6563
2.63
I 6852 2.74
Auditor public extern, consilier juridic asimilat
auditorului public extern, specialist informatic II 6563 2.63
asimilat auditorului public extern, consilier al
3 S
preedintelui i vicepreedinilor Curii de
Conturi a Romniei i Autoritii de Audit III 6370
Vechimea minim n specialitate 5 ani
2.55

NOT:
1. Prin vechime n specialitate se nelege vechimea n funcii economice,
juridice i de alt specialitate, cu studii superioare, necesar ncadrrii la Curtea
de Conturi i n cadrul Autoritii de Audit.

2. La stabilirea vechimii n specialitate se va lua n calcul i jumtate din


vechimea avut n funcii economice prevzute cu studii medii, postliceale sau
superioare de scurt durat.
3. Reglementrile specifice personalului de specialitate din cadrul Curii de
Conturi se regsesc la lit.L din prezenta anex.

2. Salariile de baz ale personalului din cadrul Consiliului Concurenei

148
DRAFT

a) Funcii de conducere
Salariul de baz
- lei
Nivelul
Nr. studiilor
Funcia
crt.
Coeficient

Gradaia 0
2022
1 Secretar general S 13512 5.40
2 Secretar general adjunct S 12985 5.19
3 Director general S 12459 4.98
4 Director S 11933 4.77
5 Director adjunct S 11055 4.42
6 ef serviciu S 10880 4.35
Nota
Salariile de baz cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.
b) Funcii de execuie Salariul de baz
- lei
Nivelul
studiilor
Nr.
Funcia Coeficient
crt.
2022
1 Inspector de concuren superior Gradaia 0
S 6844 2.74
2 Inspector de concuren principal S 6580 2.63
3 Inspector de concuren asistent S 6229 2.49
4 Inspector de concuren debutant S 5008 2.00
Not:
1. Vechimea n funcie pentru stabilirea salariilor de baz este vechimea n specialitatea
studiilor necesare ocuprii funciei de inspector de concuren.

2. Personalul Consiliului Concurenei care, prin natura muncii desfurate, are acces la
documente i informaii care, potrivit legii, sunt clasificate, beneficiaz de un spor de pn la
15% din salariul de baz acordat pentru gestionarea datelor i informaiilor clasificate.
Locurile de munc, categoriile de personal i mrimea concret a sporului se stabilesc prin
ordin al preedintelui Consiliului Concurenei, n funcie de certificatul/avizul de securitate
deinut, obinut potrivit legii.
3. Pentru condiii de munc vtmtoare, personalului Consiliului Concurenei i se acord
un spor de pn la 15% din salariul de baz, corespunztor cu timpul efectiv lucrat n aceste
condiii.
4. Locurile de munc, categoriile de personal i condiiile de acordare a sporului prevzut la
pct.3 se aprob de ordonatorul principal de credite, avnd la baz buletinele de determinare
sau, dup caz, expertizare, emise de ctre autoritile abilitate n acest sens.

3. Salarizarea membrilor plenului i personalului Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor

Nr. Nivelul Vechime n Funcia cu care se


Funcia
crt. studiilor specialitate asimileaz

10 ani n funcii
1 Preedinte S economice sau Secretar de stat
juridice

149
DRAFT

10 ani n funcii
2 Membru al plenului S economice sau Subsecretar de stat
juridice

a) Funcii de conducere

Nr. Nivelul Vechime n Salariile de


Funcia
crt. studiilor specialitate baz - lei
Coeficient

2022
8 ani n funcii
3 Consilier/ Director general S economice sau 12459
juridice 4.98
8 ani n funcii
4 Director S economice sau 11933
juridice 4.77
8 ani n funcii
5 ef serviciu S economice sau 10880
juridice 4.35
8 ani n funcii
6 ef compartiment S economice sau 9125
juridice 3.65

Not

Salariile de baz cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

b) Funcii de execuie

Nivelul
Salariile de
Nr. studiilor Vechime n
Funcia baz - lei
crt. specialitate Coeficient
Gradaia 0

2022

8 ani n funcii
7 Analist financiar gradul I S economice sau 6844
juridice
2.74
6 ani n funcii
Analist financiar gradul II S economice sau 6580
juridice 2.63
4 ani n funcii
Analist financiar gradul III S economice sau 6229
juridice
2.49
2 ani n funcii
Analist financiar gradul IV S economice sau 5966
juridice 2.39

150
DRAFT

7 ani n funcii
auxiliare
8 Asistent analist treapta I M juridice, 4259
economice sau
administrative 1.70
4 ani n funcii
auxiliare
Asistent analist treapta II M juridice, 3950
economice sau
administrative 1.58

NOT:
1. Pentru activitatea informatic se pot angaja absolveni ai instituiilor de nvmnt superior n
domeniile tiinelor exacte (matematic, informatic), tiinelor inginereti (calculatoare i tehnologia
informaiei, electronic i telecomunicaii, inginerie electric, ingineria sistemelor) sau tiin e economice
(cibernetic, statistic i informatic economic).
2. Pentru activitatea n domeniul relaiilor internaionale se pot angaja n funcia de analist financiar i
absolveni ai instituiilor de nvmnt superior n domeniul limbilor strine/ tiin elor
administrative/comunicare, n funcie de necesiti.
3. Persoanele care, potrivit legii, gestioneaz informaii clasificate beneficiaz de un spor de pn la 15%
acordat pentru gestionarea datelor i informaiilor clasificate. Locurile de munc, categoriile de personal i
mrimea concret a sporului vor fi stabilite de membrii plenului n funcie de certificatul/avizul de
securitate deinut, obinut potrivit legii.

4. Indemnizaiile pentru preedintele i vicepreedintele Ageniei Naionale de Integritate, precum i


salarii de baz pentru funcii publice specifice din cadrul acestei autoriti

a) Salarii de baz pentru funciile publice de conducere specifice


Salariile de baz
Nr. Nivelul
Funcia - lei Coeficient
crt. studiilor
2022
Secretar general
1 S 13512 5.40
2 Director general S 12459 4.98
3 Director general adjunct S 11933 4.77
4 Director S 11933 4.77
5 Director adjunct S 11055 4.42
6 ef serviciu S 10880 4.35
7 ef birou S 9125 3.65
Nota
Salariile de baz cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

b) Salarii de baz pentru funcii publice de execuie specifice

Salariile de baz
Nr. Nivelul
Funcia - lei
crt. studiilor Coeficient
Gradaia 0

2022
Inspector de integritate, grad profesional
1 S 6844
superior 2.74
Inspector de integritate, grad profesional
S 6580
principal 2.63
Inspector de integritate, grad profesional S 6229 2.49
asistent
Inspector de integritate, grad profesional
S 3950
debutant 1.58

151
DRAFT

5. Salarizarea personalului din cadrul Oficiulu Registrului


Naional al Informaiilor Secrete de Stat

a) Salarii de baz pentru funcii de conducere specifice 2022


Nr. Nivelul Salariile de baz - lei Coeficient
Funcia
crt. studiilor Grad I Grad II Grad I Grad II
1 ef departament S 11055 12459 4.42 4.98
2 Director general adjunct S 10880 11933 4.35 4.77
3 Director, ef sector audit S 10880 11933 4.35 4.77
4 Director adjunct S 10178 11055 4.07 4.42
5 ef serviciu S 10002 10880 4.00 4.35

Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

b) Salarii de baz pentru funcii de execuie specifice:


Salariile de baz
Nr. Nivelul
Funcia - lei
crt. studiilor Coeficient
Gradaia 0

2022
1 Consilier de securitate a informaiilor *) S 6580 2.63
2 Referent de securitate a informaiilor PL 4388 1.76
3 Referent de securitate a informaiilor M 4345 1.74
*) Se aplic i funciei de consilier juridic
Not:
1. Persoanele care ocup funciile de consilier i referent se consider rencadrate pe funciile de consilier
de securitate a informaiilor i, respectiv, referent de securitate a informaiilor.

2. Personalul din cadrul Oficiului Registrului Naional al Informaiilor Secrete de Stat care, potrivit legii,
gestioneaz informaii clasificate, beneficiaz de un spor de pn la 25% acordat pentru gestionarea
datelor i informaiilor clasificate, stabilit de conducerea instituiei, n funcie de certificatul/avizul de
securitate deinut, conform prevederilor legale.

6. ADMINISTRAIA PUBLIC SANITAR VETERINAR I PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR


Funcii specifice din aparatul propriu al administraiei publice centrale, instituii subordonate i alte instituii din acest sistem

6.1 Salarii de baz pentru funciile de specialitate

Funcii de execuie pe grade i trepte profesionale


Salariile de baz
Nr. Nivelul
Funcia - lei
crt. studiilor Coeficient
Gradaia 0

2022
Medic veterinar gradul I / Medic primar
1 veterinar S 6580
2.63
Medic veterinar gradul II
2 S 5791 2.32
3 Medic veterinar gradul III S 4647 1.86
4 Medic veterinar debutant S 3950 1.58
Inginer*), medic, chimist/biolog gradul IA/
5 S 5966 2.39
Expert
6 Inginer*), medic, chimist/biolog gradul I S 5417 2.17
7 Inginer*), medic, chimist/biolog gradul II S 4388 1.76

152
DRAFT

8 Inginer*), medic,chimist/biolog debutant S 3950 1.58

Subinginer, asistent veterinar, tehnician**),


9 SSD 4388
conductor tehnic, referent de specialitate; I A
1.76

Subinginer, asistent veterinar, tehnician**),


10 SSD 4173
conductor tehnic, referent de specialitate; I
1.67

Subinginer, asistent veterinar, tehnician**),


11 SSD 3950
conductor tehnic, referent de specialitate; II
1.58
Subinginer, asistent veterinar, tehnician**),
12 conductor tehnic, referent de specialitate SSD 3850
debutant 1.54
Asistent veterinar, laborant, tehnician**),
13 M 4087
referent IA 1.63
Asistent veterinar, laborant, tehnician**),
14 M 3900 1.56
referent I
Asistent veterinar, laborant, tehnician**),
15 M 3850 1.54
referent II
Asistent veterinar, laborant, tehnician**),
16 M 3610
referent debutant 1.44
oferi I - ambulane veterinare,
autolaboratoare, maini de dezinfecie, maini
17 3850
de intervenie i alte maini, conducatori
salupa, motorist, marinar 1.54
oferi II - ambulane veterinare,
autolaboratoare, maini de dezinfecie, maini
18 3750
de intervenie i alte maini, conducatori
salupa, motorist, marinar
1.50
Agent veterinar, ngrijitor animale de
19 M;G 3750 1.50
experiena I
20 Agent veterinar debutant M;G 3610 1.44
21 ngrijitor animale de experiena II M;G 3750 1.50
*) Specialitatea funciei de inginer este cea care se regsete n activitatea de baz a unitii (medicin veterinar, industrie
alimentar, agronomie, horticultur, zootehnie i altele).
Cu acelai nivel sunt salarizate i funciile de medic, biolog, chimist, dac persoanele ncadrate pe aceste funcii desfoar
activitate n specialitatea funciei.
**) Specialitatea funciei de tehnician este cea care se regsete n activitatea de baz a unitii (medicin veterinar, industrie
alimentar, agronomie, horticultur, zootehnie i altele).
Cu acelai nivel sunt salarizate i funciile de tehnician, asistent, laborant, conductor tehnic n medicin, biologie sau chimie dac
persoanele ncadrate pe aceste funcii desfoar activitate n specialitatea funciei.

6.2 Sporuri i alte drepturi


Personalul din instituiile publice sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor care este ncadrat i i desfoar activitatea n
specialitatea funciilor specifice prevzute n prezenta anex beneficiaz i de urmtoarele categorii de sporuri i drepturi:
a) Sporuri:
1. Spor pentru condiii deosebite de munca vtmtoare/periculoase care implic risc de mbolnvire i/sau contagiune direct sau
indirect, respectiv riscuri asociate datorate condiiilor specifice de desfurare a activitii - de la 25% pn la 35%;

2. Sporul pentru condiii deosebit de periculoase cum sunt TBC, bruceloz, gripa aviar, encefalopatii spongiforme transmisibile,
salmoneloze, alte zoonoze, pesta, febra aftoas, leucoze i alte boli asemenea, anatomie patologic, necropsii i medicin legal,
corespunztor activitii efective desfurate n aceste condiii, precum i corespunztor activitii specifice din laboratoarele sanitare i
pentru sigurana alimentelor - de la 25% pn la 75%;

3. Sporul de izolare i pentru condiii deosebite de munc reprezentate de izolare datorat activitii desfurate n localit i amplasate la
altitudine, care au ci de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate, n punctele de fronier amplasate n afara
localitilor sau de activitatea desfurat n condiii de radiaii i altele asemenea stabilite de ordonatorul principal de credite, cu consultare
sindicatelor - de pn la 20%.

153
DRAFT

4. Sporurile prevzute la pct. 1 i la anexa nr. VIII capitolul II lit. K art. 2 alin. (1) lit. a) nu pot fi acordate cumulat aceleiai persoane.
5. Sporurile prevzute la pct. 2 i anexa nr. VIII capitolul II lit. K art. 2 alin. (1) lit. b) nu pot fi acordate cumulat aceleiai persoane.
6. Sporurile prevzute la pct. 3 i la anexa nr. VIII capitolul II lit. K art. 2 alin. (1) lit. c) nu pot fi acordate cumulat aceleiai persoane.
7. Sporurile prevzute la pct. 1, respectiv pct.2, i anexa nr. VIII capitolul I lit. B art. 1 nu pot fi acordate cumulat aceleiai persoane.
8. Cuantumul sporurilor se aprob prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor, cu
consultarea sindicatelor sau dup caz a reprezentanilor salariailor, n limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi,
avnd la baz buletinele de determinare sau, dup caz, expertizare, emise de ctre autoritile abilitate n acest sens.

b) Alte drepturi:
1. Indemnizaie de instalare echivalent cu dou salarii de baz corespunztor funciei i gradului profesional n care urmeaz
a fi ncadrat pentru acele localiti unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare greutate.

2. Indemnizaie de instalare echivalent cu un salariu de baz corespunztor funciei i gradului profesional n care urmeaz
a fi ncadrat la ncadrarea ntr-o instituie public din reeaua sanitar-veterinar i pentru sigurana alimentelor din alt localitate.

3. (1) Personalul care i desfoar activitatea n instituii sanitar-veterinare publice, personalul didactic de la catedrele sau
disciplinele care funcioneaz n alte instituii dect cele sanitar-veterinare poate fi integrat n instituii sanitar-veterinare publice,
nominalizate prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor.
(2) Cadrele didactice prevzute la alin. (1), cu excepia rezidenilor, desfoar activitate integrat prin cumul de funcii n baza unui contrac
individual de munc cu 1/2 norm, n limita posturilor normate i vacante.

(3) Cadrele didactice, la ncetarea raporturilor de munc cu unitile de nvmnt, care au fost integrate o perioad mai mare de 5 ani, i
pot continua activitatea, cu norm ntreag, n unitile sanitar-veterinare n care au fost integrate, n baza contractului individual de munc
pe perioad nedeterminat.

4. (1) Munca prestat de personalul din cadrul administratiei publice sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, n vederea asigurrii
continuitii activitii, n zilele de repaus sptmnal, de srbtori legale i n celelalte zile n care, n conformitate cu reglementrile n
vigoare, nu se lucreaz, n cadrul schimbului normal de lucru, se pltete cu un spor de 100% din salariul de baz al funciei ndeplinite.

(2) Munca astfel prestat i pltit nu se compenseaz i cu timp liber corespunztor.


5. Personalul din cadrul administraiei publice sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor beneficiaz de sporurile i
drepturile specifice domeniului de activitate, dac i desfoar activitatea n aceleai condiii ca i personalul salarizat potrivit
prezentei anexe.

6. Pentru efectuarea prestaiilor n cadrul campaniilor de prevenire i combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave i
altele asemenea, stabilite prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor, instituiile
publice din sistemul sanitar-veterinar pot angaja personal sanitar-veterinar cu pregtire superioar, care se salarizeaz cu tarif orar.

7. Personalul din cadrul administratiei publice sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor care isi desfasoara activitatea in structurile d
inspectie si control sau prin atributiile specifice contribuie in actul oficial de contriol, respectiv de inspector al Autoritatii Nationale Sanitar
Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor beneficiaz de majorarea salariului de baz cu 12,5%.

154
DRAFT

e, servicii
unicipii, administra ia

z i pentru salarizarea

155
DRAFT

156
DRAFT

EUROPENE

157
DRAFT

158
DRAFT

159
DRAFT

nului, care desfoar

160
DRAFT

161
DRAFT

rii Banilor

162
DRAFT

163
DRAFT

164
DRAFT

165
DRAFT

chimie dac

activitatea n
turi:

une direct sau

transmisibile,
cin legal,
atoarele sanitare i

ocalit i amplasate la
mplasate n afara
e credite, cu consultarea

166
DRAFT

aceleiai persoane.
eleiai persoane.
aceleiai persoane.
celeiai persoane.
ana Alimentelor, cu
potrivit prezentei legi,

e urmeaz

localitate.

are publice,

ii n baza unui contract

mai mare de 5 ani, i


i individual de munc

, n vederea asigurrii
u reglementrile n
unciei ndeplinite.

at potrivit

deosebit de grave i
entelor, instituiile
cu tarif orar.

ivitatea in structurile de
tatii Nationale Sanitar

167
Anexa nr. VIII - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE ADMINISTR

Capitolul II lit. A - Salarizarea personalului contractual din administraia public central de specialitate
deconcentrate ale ministerelor i ale altor organe centrale de specialitate

III. Salarii pentru personalul din unitile administrativ-teritoriale


1. Salarii de baz pentru funcii de specialitate

a) Funcii de conducere 2022

Servicii deconcentrate ale ministerelor i ale


altor organe centrale de specialitate, prefecturi,
consilii judeene, municipii*)
Nr. Nivelul
Funcia
crt studiilor Salariile de baz - lei Coeficient

Grad I Grad II Grad I Grad II


1 Director general S 6580 8247 2.63 3.30
2 Director general adjunct S 5966 7546 2.39 3.02
3 Director, inspector ef, ef sector, ef S 5966 7546
compartiment 2.39 3.02
4 Director adjunct, inspector ef adjunct, S 5791 7019
contabil ef, inginer ef 2.32 2.81
5 ef serviciu, ef secie S 5528 6580 2.21 2.63

6 S 5417 5791
ef birou, ef atelier, ef laborator, ef oficiu 2.17 2.32
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

b) Funcii de execuie pe grade i trepte profesionale

Servicii deconcentrate
ale ministerelor i ale
altor organe centrale de
Salariul de prefecturi,
specialitate,
Nr. Nivelul bazconsilii
- lei judeene,
Funcia
crt. studiilor municipii *)

Coeficient

2022
S Gradaia
4819 0
1 Auditor gradul I A 1.93

S 4561
gradul I 1.82

gradul II S 4216 1.69


Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil, arhitect; referent de S 4733
2 specialitate, inspector casier gradul I A 1.89
gradul I S 4475 1.79

152
gradul II S 4173 1.67
debutant S 3950 1.58
3 Consilier juridic gradul I A S 4733 1.89
gradul I S 4475 1.79
gradul II S 4173 1.67
debutant S 3950 1.58

Tehnician-economist, secretar superior,


interpret relaii, interpret profesional, SSD 4130
conductor arhitect , inspector, referent,
4 subinginer, arhivist; gradul IA 1.65
gradul I SSD 4087 1.63
gradul II SSD 3900 1.56
debutant SSD 3850 1.54
M 3950
5 Referent, inspector, referent casier IA 1.58
I M 3850 1.54
II M 3750 1.50
debutant M 3610 1.44

*) Instituia prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administraiei publice centrale din unit
teritoriale, instituiile cu atribuii n domeniul administrrii, gestionrii, expertizrii i restaurrii monumentelor istorice din subordinea Mi

153
GETARE ADMINISTRAIE

blic central de specialitate , servicii

154
inistraiei publice centrale din unitile administrativ-
umentelor istorice din subordinea Ministerului Culturii.

155
DRAFT

Anexa nr. VIII - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE ADMINISTRA

Capitolul II lit. A - Salarizarea personalului contractual din administraia public central de specialita
servicii deconcentrate ale ministerelor i ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii jud
municipii, administraia public local - consilii, primrii i servicii publice din subordinea acestor

IV. Nomenclatorul i ierarhia funciilor din administratia publica local


1. Salarii de baz pentru funcii de specialitate

a) Funcii de conducere

Nr. Nivelul
Funcia
crt studiilor

1 Director general S
2 Director general adjunct S
Director, inspector ef, ef sector, ef
3 S
compartiment
4 Director adjunct, inspector ef adjunct, S
contabil ef, inginer ef
5 ef serviciu, ef secie S

6 S
ef birou, ef atelier, ef laborator, ef oficiu
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

b) Funcii de execuie pe grade i trepte profesionale

Nr. Nivelul
Funcia
crt. studiilor

S
1 Auditor gradul I A
gradul I S
gradul II S

Consilier, expert, inspector de specialitate, S


revizor contabil, arhitect; referent de
2 specialitate, inspector casier gradul I A
gradul I S

154
DRAFT

gradul II S
debutant S
3 Consilier juridic gradul I A S
gradul I S
gradul II S
debutant S

Tehnician-economist, secretar superior,


interpret relaii, interpret profesional, SSD
conductor arhitect , inspector, referent,
4 subinginer, arhivist; gradul IA
gradul I SSD
gradul II SSD
debutant SSD
Referent, inspector, referent casier
M
5 IA
I M
II M
debutant M
6 Agent agricol I M
II M;G
debutant M;G

NOT:
Salariile de baz stabilite pentru funciile prevzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului studiilor, de la administra ia public local
se utilizeaz i pentru salarizarea funciilor de la cabinetul primarului comunei, oraului i municipiului, precum i cabinetul pre edintelui
consiliului judeean i cabinetul primarului general al municipiului Bucureti.

155
DRAFT

ADMINISTRAIE

entral de specialitate *),


fecturi, consilii judeene,
subordinea acestora

156
DRAFT

ministra ia public local,


abinetul pre edintelui

157
DRAFT
Anexa nr.VIII - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE ADMINISTRA IE

Capitolul II lit. B - Alte uniti bugetare de subordonare central i local, precum i din compartimentele de
contabilitate, financiar, aprovizionare, investiii

I. Salarii de baz pentru funcii de specialitate - lei


a) Funcii de conducere 2022

Nivelul Salariile de baz - lei Coeficient


Nr. potrivit
Funcia
crt studiilo
r
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Director general S 5966 7546 2.39 3.02
2 Director general adjunct S 5791 7282 2.32 2.91
3 Director S 5791 7282 2.32 2.91

4 Director adjunct, contabil ef, inginer ef, S 5528 6844


redactor ef, inspector ef 2.21 2.74

ef serviciu, ef secie, ef filial, ef corp


5 control comercial I, redactor ef adjunct, S 5212 5791
preedinte federaie, ef centru 2.08 2.32
ef birou, ef atelier, ef staie, ef sector,
ef oficiu, ef laborator, ef ferm, ef baz
6 experimental, ef corp control comercial S 5110 5315
II, secretar general federaie 2.04 2.13
7 Preedinte club S 4905 5417 1.96 2.17
Vicepreedinte club, ef complex sportiv,
8 ef baz sportiv/secie sportiv S 4475 4905 1.79 1.96
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.
Salariul de
baz - lei
b) Funcii de execuie pe grade i trepte profesionale

Nivelul
Nr.
Funcia studiilo Coeficien
crt
r t
2022
1 Auditor gradul I S 4819 1.93
gradul II S Gradaia
4388 0 1.76
2 Consilier, expert, referent de specialitate,
inspector de specialitate;
S 4561
gradul I
1.82
gradul II S 4259 1.70
gradul III S 4173 1.67
debutant
S 3950
1.58
3 Inginer, economist; specialist I A

S 4561

1.82
gradul I S 4259 1.70
gradul II S 4173 1.67
debutant S 3950 1.58
4 Referent, subinginer, conductor arhitect,
SSD 4087
arhivist, tehnician-economist; I 1.63
II SSD 3950 1.58
156
DRAFT
III SSD 3900 1.56
debutant SSD 3850 1.54
5 Consilier juridic gradul IA S 4561 1.82
gradul I S 4259 1.70
gradul II S 4173 1.67
debutant S 3950 1.58

6 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 3950


1.58
I M 3850 1.54
II M 3750 1.50
debutant M 3610 1.44

II. Uniti de perfecionare a personalului cu pregtire superioar


Salariul de
Salarii de baz pentru funciile de specialitate
baz - lei

Nivelul
Nr.
Funcia studiilo Coeficien
crt
r t

Funcii de execuie pe grade profesionale 2022


1 Expert-consultant IA S 4561 1.82
I S Gradaia
4216 0 1.69
II S 3950 1.58

III. Uniti de perfecionare a personalului cu pregtire medie


i centre de calificare i recalificare Salariul de
baz - lei
Salarii de baz pentru funciile de specialitate

Nivelul
Nr.
Funcia studiilo Coeficien
crt
r t

a) Funcii de execuie pe grade profesionale 2022


1 Expert gradul I S 4561 1.82
gradul II S Gradaia
4259 0 1.70
debutant S 3950 1.58
b) Funcii de execuie pe trepte profesionale
2 Instructor I M 3950 1.58
II M 3850 1.54
III M 3750 1.50
debutant M 3610 1.44

Not: Salariile de baz prevzute n prezenta anex se aplic i funciilor de specialitate din coala popular de art.

IV. Proiectare Salariul de


Salarii de baz pentru funciile de specialitate baz - lei

Nivelul
Nr.
Funcia studiilo Coeficien
crt
r t
a) Funcii de execuie pe grade profesionale 2022
1 Proiectant gradul I S 4561 1.82
gradul II S Gradaia
4259 0 1.70
gradul III S 4173 1.67
debutant S 3950 1.58
2 Subinginer cartograf I SSD 4087 1.63
II SSD 3950 1.58
III SSD 3900 1.56
debutant SSD 3850 1.54
157
DRAFT
b) Funcii de execuie pe trepte profesionale
3 Tehnician proiectant I M 3950 1.58
II*) M 3850 1.54
III*) M 3750 1.50
debutant*) M 3610 1.44
*) Salariul de baz prevzut pentru aceast funcie se utilizeaz i la funcia de desenator tehnic cartograf.

V. Uniti de informatic
Salarii de baz pentru funciile de specialitate Salariul de
baz - lei

Nivelul
Nr.
Funcia studiilo Coeficien
crt
r t
a) Funcii de execuie pe grade profesionale 2022
S 4647
1 Analist, programator, inginer de sistem; IA Gradaia 0 1.86
I S 4302 1.72
II S 4216 1.69
debutant S 3950 1.58
2 Informatician, conductor tehnic ; I SSD 4087 1.63
II SSD 3950 1.58
III SSD 3900 1.56
debutant SSD 3850 1.54
b) Funcii de execuie pe trepte profesionale
3 Analist (programator) ajutor IA M 3950 1.58
I M 3850 1.54
II M 3750 1.50
debutant M 3610 1.44
4 Operator, controlor date; I M 3950 1.58
II M 3850 1.54
III M 3750 1.50
debutant M 3610 1.44

158
DRAFT

Anexa nr. VIII - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE ADMINISTRAIE

Capitolul II lit. C - Alte funcii comune din sectorul bugetar

Salarii de baz pentru personalul pltit din fonduri publice, care desfoar activitate
de secretariat-administrativ, gospodrire, ntreinere-reparaii i de deservire

a) Funcii de conducere 2022

Salariile de baz - lei Coeficient


Nr. Nivelul
Funcia
Crt. studiilor

Grad I Grad II Grad I Grad II


ef formaie muncitori
1 4475 5008
1.79 2.00
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.
Salariul de
baz - lei

b) Funcii de execuie pe trepte profesionale

Nr. Nivelul
Funcii de execuie pe trepte profesionale
Crt. studiilor Coeficient

2022
1 Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf;
IA 3900
M Gradaia 0 1.56
I 3750
M; G 1.50
debutant M; G 3550 1.42
2 Secretar M; G 3750 1.50
3 Secretar debutant M; G 3550 1.42
4 Administrator I M 3750 1.50
II M 3550 1.42
5 ef depozit I M 3750 1.50
II M 3550 1.42
6 Casier, magaziner; funcionar, arhivar M; G 3750 1.50
7 Casier, magaziner; funcionar, arhivar; debutant M; G 3550 1.42
8 ef formaie paz/ pompieri M; G 3750 1.50
9 Portar, paznic, pompier, ngrijitor, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier M; G 3550
1.42
10 Buctar, lenjereas M; G 2950 1.18
11 ngrijitor M/G 2950 1.18
debutant M/G 2535 1.01
12 Maistru I M; G 3950 1.58
II M; G 3900 1.56
13 ofer I M; G 3850 1.54
II M; G 3750 1.50
14 Muncitor calificat I M; G 3850 1.54
II M; G 3750 1.50
III M; G 3610 1.44
IV M; G 3550 1.42
15 Muncitor necalificat I M; G 2535 1.01
II - fr sporuri M; G 2500 1.00

Not:
159
DRAFT

n unitile bugetare din subordinea ministerelor i a celorlalte instituii ale administraiei


publice, ncadrarea oferilor se face inndu-se seama de importana activitii i de
autovehiculul pe care l deservesc.

160
DRAFT
Anexa nr. VIII - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE ADMINISTRAIE

Capitolul II lit. D - UNITI SPORTIVE

Salariul de
I. Salariul de baz pentru funciile de specialitate din federaii sportivebaz
- lei- lei

Nr.c Nivelul
Funcia
rt. studiilor*)
Coeficient

2022
a) Funcii de execuie pe grade profesionale Gradaia 0
Secretar federaie, antrenor federal, antrenor lot naional 4345
1 **), expert sportiv; gradul I A 1.74
gradul I 4216 1.69
gradul II 4087 1.63
gradul III 3750 1.50

3550
gradul IV 1.42
2 Instructor sportiv gradul I 3900 1.56

Instructor sportiv gradul II 3610 1.44


Instructor sportiv debutant 3550 1.42

b) Funcii de execuie pe trepte profesionale

3 Instructor sportiv, referent; I 3900 1.56

3750
II 1.50
III 3610 1.44
debutant 3550 1.42
*) Nivelul studiilor i condiiile de ocupare a funciilor se stabilesc prin ordin al ministrului.
**) Se poate utiliza i la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului.
Salariul de
baz - lei
II. Salariul de baz pentru funciile de specialitate din alte uniti sportive

Nr.c Nivelul
Funcia
rt. studiilor*)
Coeficient

2022
Funcii de execuie pe categorii de clasificare**)
Gradaia 0
1 Expert sportiv gradul I A 4302 1.72
expert sportiv gradul I 4173 1.67
expert sportiv gradul II 3900 1.56
2 Referent sportiv gradul III 3550 1.42
referent sportiv gradul IV 3610 1.44
referent sportiv debutant 3550 1.42
3 Antrenor categoria I ***) 4302 1.72
Antrenor categoria II 4173 1.67

160
DRAFT
Antrenor categoria III 4087 1.63
Antrenor categoria IV 3900 1.56
Antrenor categoria V 3750 1.50
Antrenor debutant 3550 1.42
*) Nivelul studiilor i condiiile de ocupare a funciilor se stabilesc prin ordin al ministrului.
**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

***)Salariile de baz pentru antrenorii cu studii superioare se majoreaz cu 10% fa de nivelul prevzut n anex.

161
Anexa nr. VIII - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE ADMINISTRAIE
VII
Capitolul II lit.E - UNITI DE NAVIGAIE
I. Salarii de baz pentru funcii de specialitate
1. Funcii de conducere 2022
Funcia Nivelul Salariile de
studiilor baz - lei
Nr. Coeficient
crt. Grad I
1 ef grup scafandri M; G 4388 1.76
Nota
Salariile de baz prevzute la gradul I cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

2. Funcii de execuie
Funcia Nivelul
studiilor Salariile de
baz - lei
Nr. Gradaia 0 Coeficient
crt.
2022
a) Funcii de execuie pe nave maritime
1 Comandant instructor S 5966 2.39
2 ef mecanic instructor S 4819 1.93
a) Funcii de execuie pe nave maritime
3 Comandant S 5528 2.21
4 ef mecanic S 5315 2.13
5 Pilot maritim I S 4905 1.96
6 Pilot maritim II S 4733 1.89
7 Ofier punte secund, pilot maritim aspirant S 4647 1.86
8 Ofier mecanic secund, ef electrician S 4561 1.82
9 Ofier maritim punte S 4345 1.74
Ofier mecanic maritim, ofier electrician maritim
4345
10 S 1.74
Ofier punte aspirant
3550

11 M 1.42
12 Ofier maritim mecanic, electrician aspirant M 3550 1.42
b) Funcii de execuie pe nave portuare, tehnice, fluviale
Cpitan maritim-portuar
3850
13 M 1.54
Sef mecanic maritim-portuar
3610
14 M 1.44
Ofier punte maritim-portuar, ofier mecanic
maritim-portuar, ofier electrician maritim-portuar 3750
15 M 1.50
16 Ofier mecanic, ofier electrician; aspirant M 3550 1.42
Ofier maritim portuar SAR, cpitan fluvial
categoria A, cpitan fluvial categoria B 3950
17 SSD, M 1.58
18 Ofier punte aspirant M 3550 1.42
19 ef mecanic fluvial M 3950 1.58
20 Timonier fluvial M, G 3550 1.42
21 Mecanic M 3550 1.42
162
22 Marinar stagiar M, G 2570 1.03
23 Mecanic stagiar G 2500 1.00
c) Funcii de execuie comune pe nave
24 ef echipaj M;G 3850 1.54
25 Conductor alup, timonier maritim M,G 3750 1.50
26 Motorist, electrician de bord, fitter, pompagiu M;G 3750 1.50
27 Marinar, buctar, macaragiu macarale plutitoare M;G 3610 1.44
Motorist, electrician de bord, fitter, pompagiu,
marinar, buctar, macaragiu macarale plutitoare; 3550
debutant
28 M;G 1.42
29 Scafandru autonom M;G 3610 1.44
30 Scafandru greu M;G 2570 1.03
31 Scafandru debutant M;G 2500 1.00

II. Alte drepturi


Pentru activitatea de imersiune, se acord o indemnizaie de 100 lei/ora de scufundare.

163
DRAFT
Anexa nr. VIII - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE ADMINISTRAIE

Capitolul II lit. G - AVIAIA CIVILA


AEROCLUBUL ROMNIEI I SCOALA SUPERIOAR DE AVIAIE CIVIL

I. Salarii de baz pentru funcii de specialitate

a) Funcii de conducere 2022


Nr. Coeficient
crt. Nivelul Salariile de
Funcia
studiilor*) baz - lei
Director general 8774
1 S 3.51
Director general adjunct 8423
2 S 3.37
1) Funciile de conducere specifice activitii de zbor

1 Comandant detaament de zbor 7546 3.02


Comandant aeroclub teritorial; ef serviciu
aerodrom 7546
2 3.02
3 Comandant adjunct aeroclub teritorial 6844 2.74
ef zbor aeroclub teritorial; ef pregtire la sol 5791
4 2.32
2)Funciile de conducere specifice activitii tehnic-aeronautice
ef secie ntreinere i reparaii de baz; ef
serviciu ntreinere aeronave 6844
1 2.74
2 ef sector tehnic 4905 1.96
ef birou proiecte i componente aeronautice;
ef birou tehnic tehnologic; 5110
2.04
3)Funciile de conducere specifice activitii operativ-aeronautice
1 Director zbor; Director programe 8247 3.30
2 Director tehnic; Director instruire tehnic S 8247 3.30
ef serviciu certificare personal i tehnic 7546 3.02
aeronautic, ef serviciu
ef serviciu informare aeronave ultrauoare,
zboruri-navigaie; ef ef
serviciu continuitatea
serviciu dispecerat zbornavigabilitii;
6844

3 2.74
ef birou managementul calitii

7546

3.02
ef birou securitate aeronautic;ef birou
siguran aeronautic
6844

2.74
4 ef birou demonstraii aeriene 5791 2.32
*) Nivelul studiilor i condiiile de ocupare a funciilor se
stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor
Nota
Salariile de baz cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim.

b) Funcii de execuie

1. Personal navigant i tehnic navigant profesionist


Salariile de
baza lei
Nr. Nivelul
Funcia studiilor*)
crt. Coeficient
Gradaia 0
164
Coeficient
DRAFT
2022
1 Pilot instructor
clasa I 4561 1.82
clasa a II-a 4173 1.67
clasa a III-a 3610 1.44
2 Pilot aeronav
clasa a I-a 3450 1.38
clasa a II-a 2950 1.18
clasa a III-a 3064 1.23
3 Instructor parautism
clasa I 4561 1.82
clasa a II-a 4173 1.67
clasa a III-a 3610 1.44
4 Mecanic navigant instructor
clasa I 4216 1.69
clasa a II-a 3610 1.44
clasa a III-a 3200 1.28
5 Mecanic navigant
clasa I 3850 1.54
clasa a II-a 3400 1.36
clasa a III-a 2900 1.16
6 Inginer recepie i control
clasa I 4561 1.82
clasa a II-a 4216 1.69
clasa a III-a 3750 1.50
7 Inspector pilotaj
clasa I 4647 1.86
clasa a II-a 4388 1.76

*) Nivelul studiilor i condiiile de ocupare a funciilor se


stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor
Not:
n cazul pierderii licenei de zbor pentru calificarea deinut, din cauze medicale, personalul navigant i tehnic navigant
profesionist i menine ncadrarea n clasa deinut, ca instructor de sol.

2. Personal tehnic aeronautic

Salariile de
Nivelul
Funcia baz - lei
Nr. studiilor Coeficient
Gradaia 0
crt.
2022
Inginer de aviaie
8 S + Licen
clasa I 4561 1.82
clasa a II-a 4302 1.72
clasa a III-a 4216 1.69
clasa a IV-a 4130 1.65
debutant 3950 1.58
9 Mecanic de aviaie M+
Licen sau
coal
profesional
+ Licen

clasa I 4130 1.65


clasa a II-a 4087 1.63
165
DRAFT
clasa a III-a 3950 1.58
clasa a IV-a 3850 1.54
debutant 3610 1.44
10 Mecanic pentru ntreinerea aparatelor de lansare coal
la zbor (turn de parautism, automosor) profesional
a + Licen

clasa I 4087 1.63


clasa a II-a 3950 1.58
clasa a III-a 3900 1.56
clasa a IV-a 3750 1.50
debutant 3610 1.44
11 Maistru de aviaie coal
maitri +
Licen
clasa I 4173 1.67
clasa a II-a 3950 1.58
clasa a III-a 3850 1.54
12 Inspector aeronautic S+ Licen
sau
autorizaie
sau
certificat
clasa I 4259 1.70
clasa a II-a 3950 1.58

3. Personal instruire sol

Salariile de
Nr. Nivelul
Funcia baz - lei
crt. studiilor Coeficient
Gradaia 0

2022
14 Expert instruire sol
S
clasa I 4173 1.67
clasa II-a 4087 1.63
clasa III-a 3950 1.58

3. Personal operativ aeronautic


Salariile de
Nr. Nivelul
Funcia baz - lei
crt. studiilor Coeficient
Gradaia 0

2022
13 Dispecer operaiuni zbor M + Curs
de
calificare +
Licen
treapta I 3950 1.58
treapta II 3900 1.56
treapta III 3850 1.54
debutant 3610 1.44
Dispecer operaiuni sol M + Curs
15 de
calificare +
Licen
treapta I 3900 1.56
treapta II 3850 1.54
166
DRAFT
treapta III 3750 1.50
debutant 3610 1.44

II. Sporuri i alte drepturi

Criteriile de ncadrare i de avansare n clase, grade i trepte a personalului navigant i tehnic


navigant profesionist, tehnic-aeronautic i operativ-aeronautic se stabilesc prin ordin al
Indemnizaii
ministrului de zbor pentru personalul navigant i tehnic navigant profesionist, precum i
transporturilor
Nr.
indemnizaia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic, inclusiv personalul care
crt.
ocup funcii de conducere i specialitate
Indemnizaia - limit
Activitatea pentru care se acord
maxim

1 Misiuni prevzute n Codul Aerian

73 lei/or/zbor
2 Misiuni prevzute n Codul Aerian 57 lei/start sau tur de pist
3 Salturi cu parauta 9,5141 lei/salt sau
lei/lansare
4 Lansarea la zbor a aeronavelor i aterizri aterizare
5 Lucrri de ntreinere de baz 30 lei/or
6 Pliaj paraute 9,5 lei/pliaj
7 Lansare paraute din turn de parautism 7 lei/lansare
Evaluare pentru emitere/reinnoire certificat de navigabilitate
8 200 lei/certificat
aeronave
9 Or zbor simulator
40 lei/or

10 Instruire sol teoretic i practic


20 lei/ora instruire
170 lei/ora
11 Examinare n zbor

1. Indemnizaia de zbor la baz pentru zboruri de acrobaie i nalt acrobaie aerian va fi echivalat, astfel:
- o or zbor acrobaie = 2 ore zbor normal
- o or zbor nalt acrobaie = 4 ore zbor normal
- o or zbor formatie = 4 ore zbor normal
- o or zbor special = 4 ore zbor normal
2. Criteriile pentru acordarea indemnizaiei de zbor i de exploatare pe funcii i misiuni, n
limitele maxime prevzute, precum i majorarea cu pn la 60% a indemnizaiei pentru
zborurile ce se execut n condiii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al
Aeroclubului Romniei. Valoarea indemnizaiei de zbor i de exploatare pe funcii i misiuni va
fi stabilit prin criterii, astfel nct s nu depeasc alocaia bugetar pe anul n curs.

167
DRAFT
Anexa nr. VIII - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNC II BUGETARE ADMINISTRAIE

Capitolul II lit. H - AGRICULTUR

Autoritatea Naional Fitosanitar;


Laboratorul central pentru controlul calitii seminelor i materialului sditor;
Laboratoarele pentru controlul calitii i igienei vinului

Salarii de baz pentru funcii de specialitate

1. Funcii de execuie pe grade profesionale

Salariile de
Nivelul
Nr. crt. Funcia baz - lei
studiilor Coeficient
Gradaia 0

2022
1 Inginer*), chimist/biolog; expert S 4647 1.86
Inginer*), chimist/biolog; gradul I S 4302 1.72
Inginer*), chimist/biolog; gradul II S 4216 1.69
Inginer*), chimist/biolog; debutant S 3950 1.58
Subinginer, asistent veterinar, tehnician**),
2 conductor tehnic; gradul I SSD 4087
1.63
gradul II SSD 3950 1.58
gradul III SSD 3900 1.56
debutant SSD 3850 1.54

2. Funcii de execuie pe trepte profesionale

Salariile de
Nivelul
Nr. crt. Funcia baz - lei
studiilor Coeficient
Gradaia 0
2022
3 Tehnician**), IA M 3900 1.56
Tehnician**), I M 3850 1.54
Tehnician**), II M 3750 1.50
Tehnician**), debutant M 3610 1.44

*) Specialitatea funciei de inginer este cea care se regsete n activitatea de baz a unitii ( industrie alimentar,
agronomie, horticultur, zootehnie i altele).
Cu acelai nivel sunt salarizate i funciile de biolog, chimist, dac persoanele ncadrate pe aceste funcii desfoar
activitate n specialitatea funciei.
**) Specialitatea funciei de tehnician este cea care se regsete n activitatea de baz a unitii ( industrie alimentar,
agronomie, horticultur, zootehnie i altele).
Cu acelai nivel sunt salarizate i funciile de tehnician n biologie sau chimie, dac persoanele ncadrate
pe aceste funcii desfoar activitate n specialitatea funciei.

Not:
Pentru lucrrile agricole, horticole i zootehnice, prezidiul ASAS
stabilete tarifele de lucru pentru munca organizat n acord, cu
avizul Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i
Persoanelor Vrstnice.

168
DRAFT

Anexa nr.VII I - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE ADMINISTRA IE

Capitolul II lit. J - PROTECIA MEDIULUI

AGENII DE PROTECIE A MEDIULUI, ADMINISTRAIA REZERVAIEI


BIOSFEREI "DELTA DUNRII"

Salarii de baz pentru funciile de specialitate

a) Funcii de execuie pe grade profesionale

Salariile de
Nr. Nivelul
Funcia baz - lei
crt. studiilor Coeficient
Gradaia 0

2022
Inspector de specialitate, expert, inginer; expert *)
4647
1 S 1.86
gradul I S 4302 1.72
gradul II S 4216 1.69
debutant S 3950 1.58
2 Subinginer I SSD 4087 1.63
Subinginer II SSD 3950 1.58
Subinginer III SSD 3900 1.56
Subinginer debutant SSD 3850 1.54

b) Funcii de execuie pe trepte profesionale

Salariile de
Nr. Nivelul
Funcia baz - lei
crt. studiilor Coeficient
Gradaia 0

2022
3 Tehnician, observator condiii mediu; I A **) M 3900 1.56
Tehnician, observator condiii mediu; I **) M 3850 1.54
Tehnician, observator condiii mediu; II **) M 3750 1.50
Tehnician, observator condiii mediu; debutant **)
M 3610
1.44

*) Specialitatea funciei de inginer este cea care se regsete n activitatea de baz a unitii.
Cu acelai nivel pot fi salarizate, n activitatea de baz, i funciile de biolog, chimist, fizician i altele, dac
persoanele ncadrate pe aceste funcii desfoar activitate n specialitatea funciei.
**) Specialitatea funciilor de tehnician i de observator condiii mediu este cea care se regsete n activitatea de
baz a unitii.

169
Anexa nr. IX - FUNCII DE DEMNITATE PUBLIC

A - FUNCII DE DEMNITATE PUBLIC ALESE

Coeficienii corespunztori indemnizaiilor persoanelor din cadrul organelor autoritii publice, alese n funcie
potrivit prevederilor Constituiei Romniei

Nr. crt Funcia


Coeficient
Preedinia Romniei
1 Preedintele Romniei 12.00

Parlamentul Romniei
2 Preedintele Senatului i Preedintele Camerei Deputailor 11.50
3 Vicepreedinii Senatului i ai Camerei Deputailor 10.70
4 Secretarii i Chestorii Senatului i ai Camerei Deputailor 10.50
5 Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului i Camerei Deputailor 10.00
6 Preedinii comisiilor permanente ale Senatului i Camerei Deputailor 9.70
7 Vicepreedinii comisiilor permanente ale Senatului i Camerei Deputailor
9.40

8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului i Camerei Deputailor 9.20


9 Senatori, deputai 9.00

173
DRAFT

Anexa nr. IX - FUNCII DE DEMNITATE PUBLIC

B - FUNCII DE DEMNITATE PUBLIC NUMITE

Coeficienii corespunztori indemnizaiilor persoanelor din cadrul


organelor autoritii publice, numite n funcii potrivit legii
Nr.
Funcia
crt Coeficient
Guvernul Romniei
1 Prim-ministru 11.50
2 Viceprim-ministru 10.70
3 Ministru 10.50
4 Ministru delegat 10.50
5 Secretar de stat 8,00
6 Subsecretar de stat 7.00

Consiliul Legislativ
7 Preedinte consiliu 10.50
8 Preedinte de secie 8.00

Avocatul Poporului
9 Avocatul poporului 10.50
10 Adjunct al Avocatului poporului 8.00

Curtea de Conturi
11 Preedinte 10.50
12 Vicepreedinte 9.50
13 Preedinte Autoritatea de audit 9.50
14 Vicepreedinte Autoritatea de audit 9.00
15 Consilier conturi 8.00

Secretariatul General al Guvernului


16 Secretar general al Guvernului 10.50
17 Secretar general adjunct al Guvernului 8.00
18 Consilier de stat 8.00

19 Seful Cancelariei Primului ministru 8.00

Administraia Prezidenial
20 Consilier prezidenial 10.50
21 Consilier de stat 8.00

Consiliul Concurenei
22 Preedinte 10.50
23 Vicepreedinte 9.50
24 Consilier de concuren 8.00

174
DRAFT

Consiliul Naional al Audiovizualului


25 Preedinte 10.50
26 Membri 8.00

Consiliul Naional pentru Studierea Arhivelor Securitii


27 Preedinte 10.50
28 Vicepreedinte 9.50
29 Secretar al Consiliului 9.00
30 Membri 8.00

Autoritatea Electoral Permanent


31 Preedinte 10.50
32 Vicepreedinte 8.00

Agenia Naional de Integritate


33 Preedinte 9.00
34 Vicepreedinte 8.00

Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor


35 Preedinte 9.00
36 Membru al plenului 8.00

Oficiulu Registrului Naional al Informaiilor Secrete de Stat


37 Director general 9.00

Instituia Prefectului
38 Prefect 9.00
39 Subprefect 7.50

175
DRAFT

Anexa nr. IX - FUNCII DE DEMNITATE PUBLIC

C - FUNCII DE DEMNITATE PUBLIC ALESE DIN CADRUL


ORGANELOR AUTORITII PUBLICE LOCALE
Coeficienii corespunztori indemnizaiilor pentru persoanele alese n
funcie potrivit prevederilor
Constituiei Romniei

Nr. crt Funcia


Coeficient
PRIMRII I CONSILII

1 Primar general al Capitalei 9.70


2 Viceprimar al Capitalei 8.00
3 Preedinte al consiliului judeean 9.00
4 Vicepreedinte al consiliului judeean 7.50
Primar (localitate cu peste 200.001 locuitori - inclusiv sectoarele
5 8.00
municipiului Bucuresti)
6 Primar (localitate cu 100.001 pana la 200.000 locuitori) 7.00
7 Primar (localitate cu 50.001 pana la 100.000 locuitori) 6.50
8 Primar (localitate cu 20.001 pana la 50.000 locuitori) 6.00
9 Primar (localitate cu 10.001 pana la 20.000 locuitori) 5.50
10 Primar (localitate cu 5.001 pana la 10.000 locuitori) 5.00
11 Primar (localitate cu 3.001 pana la 5.000 locuitori) 4.50
12 Primar (localitate pana la 3.000 locuitori) 4.00
13 Viceprimar (localitate cu peste 300.000 locuitori) 7.00
Viceprimar (localitate cu 200.001 pana la 300.000 locuitori - inclusiv
14 6.50
sectoarele municipiului Bucuresti)
15 Viceprimar (localitate cu 100.001 pana la 200.000 locuitori) 6.00
16 Viceprimar (localitate cu 50.001 pana la 100.000 locuitori) 5.50
17 Viceprimar (localitate cu 20.001 pana la 50.000 locuitori) 5.00
18 Viceprimar (localitate cu 10.001 pana la 20.000 locuitori) 4.50
19 Viceprimar (localitate cu 5.001 pana la 10.000 locuitori) 4.00
20 Viceprimar (localitate cu 3.001 pana la 5.000 locuitori) 3.50
21 Viceprimar (localitate pana la 3.000 locuitori) 3.00

176
DRAFT

Anexa nr. IX - FUNCII DE DEMNITATE PUBLIC

D - FUNCII ASIMILATE CU FUNCII DE DEMNITATE PUBLIC

Coeficineii corespunztori indemnizaiilor pentru personalul din instituii publice


din subordinea Guvernului

Nr. crt Funcia coeficient coeficient

Instituii publice din subordinea Guvernului *)

Conductorul instituiei (preedinte, director general,


1 6.80 7.40
ef oficiu, etc.)
Adjunctul conductorului instituiei (vicepreedinte,
2 6.40 7.00
director general adjunct, etc.)

*) Instituiile publice i denumirile funciilor de conducere utilizate se stabilesc prin


hotrre a Guvernului.

177
DRAFT

178