Sunteți pe pagina 1din 1

Teme de seminar

Asistența socială pentru vârsta a treia

Tema 1 Interviu cu o persoană de vârsta a 3-a (2 puncte, doar scris).

Predare: până în 11 MAI.

- 0,5 p redactare rezumat interviu (informații pe scurt: profilul persoanei vârstnice, tema discuției, ce informații am aflat etc.);

- 0,5 p prezentarea metodologică a desfășurării interviului (metodele de lucru, instrumentele folosite, deprinderi, tehnici, locul desfășurării, durata, cum ați ajuns la client);

- 0,5 p – observații pe marginea interviului (dificultăți, facilități în cadrul interviului, toate în acord cu caracteristicile persoanei de vârsta a 3-a);

- 0,5 p concluzii personale (prezentare generală a interviului, analiză a perspectivelor de lucru cu vârstnicii, ce am putea îmbunătăți la noi pentru lucrul cu vârstnicii);

Tema 2 Probleme la vârsta a 3-a (2 puncte=1p scris + 1p oral)

Predare: până în 11 MAI.

Alegeți o problemă specifică la vârsta a 3-a și analizați-o după cum urmează:

- 0,25p descrierea problemei (pe scurt, din literatura de specialitate);

- 0,25p amploarea socială a problemei;

- 0,25p prezentarea consecințelor problemei asupra vârstnicilor și asupra familiei lor sau societății (consecințe directe/indirecte);

- 0,25p strategii de reducere sau eliminare a problemei (modalități de intervenție din perspectiva asistenței sociale);