Sunteți pe pagina 1din 5

2.

1 Cadrul general al unei misiuni de audit

Definirea unei imagini de ansamblu asociata procesului de audit impune prezentarea succinta a
etapelor de desfasurare a acestei misiuni:

Acceptarea misiunii - prin care se realizeaza colectarea si evaluarea initiala a informatiilor


despre organizatie, a riscurilor sectorului de activitate din care aceasta face parte (domeniul de
activitate, marimea, reglementarile specifice, date despre polititica entitatii).

Planificarea misiunii de audit care are drept finalitate realizarea unui plan de audit detaliat pe
obiective, termene, responsabili si realizarea unui program de audit ce include bugetul financiar, fondul
de timp necesar realizarii misiunii, precum si ansamblul procedurilor, tehnicilor ce vor fi implementate
pe parcursul acesteia.

Evaluarea sistemului de control intern si contabilitate, etapa ce include si o evaluare a


sistemului informatic, analizat ca instrument care confera incredere informatiilor ce urmeaza a fi
auditate.

Aplicarea testelor de detaliu asupra conturilor clientului concretizata in ansamblul


tehnicilor si procedeelor aplicate de auditor in vederea colectarii probelor necesare justificarii opiniei
formulate de acesta (teste de detaliu, proceduri analitice), redactarea concluziilor initiale, in
conformitate cu planul initial.

Formularea opiniei si intocmirea raportului de audit recunoscuta ca etapa finala a unei


misiuni de audit, se rezuma la analiza concluziilor si formularea opiniei auditorului.

Urmarirea implementarii recomandarilor raportului de audit (follow-up) - o activitate


ulterioara misiunii, in care auditorul solicita si evalueaza concluziile anterioare relevante si
recomandarile pentru a stabili daca actiunile necesare au fost implemenate la timp.

Etapele unei misiuni de audit sunt sintetizate in figura 2.1:


Figura nr.2.1 Etapele unei misiuni de audit

2.1.1 Acceptarea misiunii

O etapa preliminara in orice misiune de audit, indiferent de obiectivul acesteia, o reprezinta


acceptarea misiunii, in care auditorul realizeaza o documentare referitoare la client, pentru o
evaluare globala a riscurilor inerente si de control, o analiza a mediului de afaceri si a particularitatilor
sectorului de activitate in care acesta isi desfasoara activitatea.

In cadrul acestei etape, auditorul isi va concentra atentia asupra unor elemente majore cum ar fi:

1. Identificarea particularitatilor societatii, a specificului activitatii si a sectorului de


activitate, a marimii acesteia si a modului de organizare.

2. Stabilirea riscurilor pe care auditorul si le-ar asuma acceptand misiunea. Auditorul


cauta sa obtina elemente care ii vor permite aprecierea celor mai importante riscuri, retinand
observatii referitoare la: un control intern insuficient sau carente notabile, contabilitate netinuta corect
si la timp, personal incompetent si rotatia mare a cadrelor din compartimentele finanaciar-
contabilitate, dezechilibre financiare, scaderea cifrei de afaceri, credite restante, pierderi mari,
activitati in declin, ceea ce compromite viitorul exploatarii, riscuri fiscale, conflicte sociale, riscuri
juridice, nerespectarea independentei exercitiilor.

3. Evaluarea integritatii managamentului poate releva carente importante, fapt ce poate


induce o mare probabilitate ca erori semnificative si alte iregularitati sa afecteze procesul
contabil care se reflecta in situatiile financiare. Pentru un client nou, auditorii pot obtine
informatii despre integritatea managementului prin comunicarea cu fostii auditori sau prin
efectuarea de investigatii la terti, cum ar fi banca unde clientul are deschise conturi sau linii de
finantare.

4. Aprecieri ce vizeaza asigurarea independentei auditorului si evaluarea


competentei acestuia in indeplinirea misiunii.

5. Analiza cost beneficiu.

6. Cerintele clientului: constrangeri de timp, calificarea auditorilor, raportari suplimentare.

2.1.2 Planificarea

Dupa o cunoastere globala a entitatii, auditorul are posibilitatea sa-si formuleze o strategie
generala de audit, concretizata intr-un plan orientativ al activitatii sale, care la randul sau, reprezinta
baza elaborarii programului de audit.

In acest sens, demersul metodologic impune parcurgerea urmatorilor pasi:

1. Analiza si documentarea modelului de audit etapa in care auditorul va urmari


realizarea urmatoarelor proceduri:
Figura nr. 2.2 Procedeele specifice etapei de planificare

Cunoasterea activitatii entitatii reprezinta un proces continuu, cumulativ, de culegere si


evaluare a informatiilor, care presupune atat o analiza a factorilor economici generali cat si a
conditiilor specifice sectorului economic

Desfasurarea preliminara a procedeelor analitice este identificata ca o procedura fundamentala


a oricarui proces de audit.Auditorului i se solicita ca, in paralel cu cunoasterea activitatii entitatii, sa
realizeze o analiza preliminara a bilantului, a indicatorilor de risc, lichiditate, activitate, profitabilitate si
rezultate, informatii care il vor determina sa patrunda in asa-zisele secrete ale situatiilor financiare.

Evaluarea preliminara a principiului continuitatii activitatii. Abordarea auditului depinde, in


mare masura de evaluarea preliminara a continuitatii activitatii. In cazul in care continuitatea activitatii
nu mai este sigura, auditorul va analiza toate domeniile asupra carora aceast lucru ar avea un impact
(standardul de audit 570 Principiul continuitatii activitatii).

Calculul pragului de semnificatie. Relevanta informatiei este influentata, in egala masura, de


natura si de pragul de semnificatie a informatiei respective.

Analiza posibilelor fraude si erori

Evaluarea estimarilor contabile realizate de management. Multe elemente ale situatiilor


financiare nu pot fi masurate cu precizie, ci doar estimate. Estimarile contabile reprezinta o
aproximare a valorii unui element in absenta unor mijloace de estimare precise.

Evaluarea riscului de audit si a componentelor sale


Aprecierea nivelului de esantionare si a selectiei acestora. Pe baza datelor culese de
catre auditor in cadrul acestei etape, se vor determina natura si aria de intindere a lucrarilor ce
urmeaza a fi desfasurate de catre auditor pe parcursul misiunii si se vor stabili masurile organizatorice
necesare pentru executarea lor in conditii de eficienta maxima.

2. Alegerea membrilor echipei se va realiza in functie de experienta si specializarea lor in


sectorul de activitate al entitatii respective

3. Repartizarea lucrarilor pe oameni, in timp si spatiu: (stabilirea bugetului de


timp) 4. Aprobarea planului de audit din partea partenerului si informarea in detaliu
a membrilor echipei de audit.

S-ar putea să vă placă și