Sunteți pe pagina 1din 52

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY SA

SITUAIILE FINANCIARE PENTRU


PERIOADA DE GESTIUNE NCHEIAT
LA 31 DECEMBRIE 2016

NTOCMITE N CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNAIONALE DE
RAPORTARE FINANCIAR
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

SITUAII FINANCIARE

31 DECEMBRIE 2016

CUPRINS

Situaia poziiei financiare 1-2

Situaia de profit i pierderi 3

Situaia fluxurilor de trezorerie 4

Situaia modificrilor capitalurilor proprii 5

Note la situaiile financiare

1 INFORMAIE GENERAL ........................................................................................................ 6


2 POLITICI CONTABILE ..............................................................................................................6
3 STANDARDE NOI SAU REVIZUITE I INTERPRETRI ..................................................... 17
4 ESTIMRI I RAIONAMENTE CONTABILE CRITICE ...................................................... 21
5 IMOBILIZRI CORPORALE ................................................................................................... 23
6 IMOBILIZRI NECORPORALE .............................................................................................. 27
7 STOCURI ...................................................................................................................................28
8 CREANE COMERCIALE I ALTE CREANE ......................................................................28
9 NUMERAR I ECHIVALENTE DE NUMERAR ..................................................................... 29
10 INVESTIII PE TERMEN SCURT ........................................................................................... 29
11 ALTE ACTIVE PE TERMEN SCURT .......................................................................................29
12 CAPITAL SOCIAL .....................................................................................................................30
13 DATORII COMERCIALE I ALTE DATORII .........................................................................30
14 ALTE DATORII CURENTE ...................................................................................................... 31
15 IMPOZITUL PE PROFIT AMNAT ........................................................................................ 31
16 VENITURI DIN VNZARI .......................................................................................................33
17 COSTUL VNZRILOR ........................................................................................................... 33
18 CHELTUIELI DE DISTRIBUIRE ............................................................................................34
19 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ..........................................................................................34
20 ALTE CHELTUIELI OPERAIONALE ................................................................................... 35
21 COSTURI DE FINANARE, NETE.......................................................................................... 35
22 CHELTUIELI PRIVIND BENEFICIILE ANGAJAILOR ...................................................... 35
23 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ...........................................................................36
24 REZULTATUL PE ACIUNE DE BAZ .................................................................................. 36
25 TRANZACII CU PRILE AFILIATE ................................................................................... 37
26 MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL ........................................................................38
27 ANGAJAMENTE I CONTINGENE ..................................................................................... 46

Raportul auditorului independent............................................................................................................-


EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

SITUAIA POZIIEI FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

Nota 31 Decembrie 2016 31 Decembrie 2015

Active
Imobilizri corporale 5 355,646,110 402,553,353
Imobilizri necorporale 6 2,692,093 3,274,827

Total active imobilizate 358,338,203 405,828,180

Stocuri 7 91,233,924 91,460,818


Creane comerciale i alte creane 8 68,987,030 70,353,982
Numerar i echivalente de
numerar 9 132,786,009 109,717,764

Investiii pe termen scurt 10 - 41,282,850


Alte active pe termen scurt 11 9,726,208 23,161,948

Total active circulante 302,733,171 335,977,362

Total active 661,071,374 741,805,542

Capital propriu
Capital social 12 39,998,073 39,998,073
Capital suplimentar 554,331 554,331
Profit nerepartizat 532,507,024 604,667,284

Total capital propriu 573,059,428 645,219,688

Datorii
Datorii pe termen lung
Datorii privind impozitul pe
profit amnat 15 5,893,820 7,818,136

Total datorii pe termen lung 5,893,820 7,818,136

1 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

NTOCMIT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

2016 2015
Fluxuri de trezorerie din activiti de exploatare
Profitul net nainte de impozitare 81,105,829 60,470,431
Ajustri pentru:
Deprecierea i amortizarea (Nota 5, 6) 100,856,201 117,487,875
Venituri/ (pierderi) din diferenele de cursuri valutare (2,844,875) 1,465,092
Casarea imobilizarilor corporale si a altor active 1,971,211 2,245,026
Provizionul pentru plata concediilor (446,851) (443,598)
Venituri din dobnzi (Nota 21) (2,779,117) (1,879,102)
Cheltuieli /(venituri) din vnzarea imobilizrilor corporale i
necorporale (Nota 20) 884,162 (313,826)
Veniturile din exploatare pn la modificrile n
capitalul circulant 178,746,560 179,031,898

Micorarea stocurilor 3,385,667 16,791,597


Micorarea/(majorarea)/ creanelor comerciale i altor creane 224,980 (4,486,565)
Micorarea/(majorarea) altor active pe termen scurt 13,458,662 (18,934,450)
Majorarea/ (micorarea) datoriilor comerciale i altor datorii (11,173,921) 16,390,597
Micorarea/(majorarea) altor datorii curente 6,389,470 (5,895,956)

Numerar generat din activiti de exploatare 191,031,418 182,897,121

Dobnzi ncasate 2,756,194 1,776,176


Impozit pe profit pltit (13,812,733) (7,781,417)

Numerar net din activiti de exploatare 179,974,879 176,891,880

Fluxuri de trezorerie din activiti de investiii


Achiziii de imobilizri corporale i necorporale (75,722,759) (48,776,601)
Incasari din vnzarea imobilizrilor corporale 16,342,389 6,470,415
Retragere/ (plasare) de numerar din depozite bancare cu
scaden mai mare de trei luni de la data bilanului 41,282,850 (41,282,850)
Numerar net din activiti de investiii (18,097,520) (83,589,036)

Fluxul de trezorerie din activiti de finanare


Dividende pltite (Nota 12) (142,394,211) (36,272,832)
Numerar net utilizat n activiti de finanare (142,394,211) (36,272,832)

Efectele variaiei cursurilor de schimb asupra numerarului i


echivalenelor de numerar 3,585,096 6,184,465
Creterea net a numerarului i echivalentelor de
numerar 23,068,245 63,214,476
Numerar i echivalente de numerar la 1 Ianuarie 109,717,764 46,503,287
Numerar i echivalente de numerar la 31 Decembrie 132,786,009 109,717,764

4 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

SITUAIA MODIFICRILOR CAPITALURILOR PROPRII

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

Capital Capital Profit


social suplimentrar nerepartizat Total

Sold la 1 Ianuarie 2015 39,998,073 554,331 591,311,657 631,864,061

Profitul net al anului - - 49,673,856 49,673,856


Rezultatul global total aferent anului - - 49,673,856 49,673,856

Dividende declarate i pltite - - (36,318,229) (36,318,229)


Total tranzacii cu proprietarii, recunoscute
la capitaluri proprii - - (36,318,229) (36,318,229)

Sold la 31 Decembrie 2015 39,998,073 554,331 604,667,284 645,219,688

Profit net al anului - - 70,233,951 70,233,951


Rezultatul global total aferent anului - - 70,233,951 70,233,951

Dividende declarate i pltite - - (142,394,211) (142,394,211)


Total tranzacii cu proprietarii, recunoscute
la capitaluri proprii - - (142,394,211) (142,394,211)

Sold la 31 Decembrie 2016 39,998,073 554,331 532,507,024 573,059,428

5 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

1 INFORMAIE GENERAL

Efes Vitanta Moldova Brewery SA ("Entitatea" sau "Compania"), o companie-subsidiar a Efes


Breweries International NV ("Grupul"), este localizat n Republica Moldova, Chiinu, str. Uzinelor,
167 i este cotat prin Sistemul Multilateral de Tranzacionare ( M.T.F.).Conform prevederilor art.6
din Legea nr.171 din 11.07.2012 Privind piaa de capital nu este considerat entitate de interes
public. Activitatea de baz a acesteia este fabricarea i distribuia berii n sticl, metal, plastic i
butoaie (brandurile Chiinu, Efes Pilsener, Stari Melnik, Beli Medved i Jiguleovskoe) i
distribuia brandurilor de bere importate: Efes Pilsener, Bavaria,387 Osobaya Varka, Zolotaya
Bocyka Svetloe , Zolotaya Bocyka Vyderjanoe. ncepnd cu 2012 Entitatea de asemenea import
brandurile SAB Miller precum MGD, Pilsener Urquell, Grolsch, Ursus i din 2013 produce brandurile
liceniate precum V.Kozel i Timioreana. n a doua jumtate a anului 2014, entitatea a nceput
producerea liceniat a brandului german Herrenhauser i n anul 2015 a brandului Amsterdam
Navigator. Entitatea produce, de asemenea, buturi slab alcoolizate sub marca "Festival" i buturile
fermentate, Kvassika. Din luna August 2016, Compania a lansat primul cidru produs n Moldova,
Goldleaf, n doua extensii: mere i pere.

2 POLITICI CONTABILE

2.1 Baza de prezentare

Situaiile financiare sunt ntocmite n conformitate cu Standardele Internaionale de Raportare


Financiar (IFRS) i IFRIC valabile la data de 31 Decembrie 2016. Entitatea ntocmete situaii
financiare n confirmitate cu IFRS conform legii contabilitaii Republicii Moldova nr. 113 din data de
27 aprilie 2007 care sunt i situaiile statutare ale Entitii.

Situaiile financiare au fost ntocmite n baza conveniei costului istoric. n continuare sunt
prezentate principalele politici contabile adoptate pentru ntocmirea acestor situaii financiare.
Politicile contabile au fost aplicate pentru toi anii prezentai, dac nu e stipulat altfel.

ntocmirea situaiilor financiare n conformitate cu IFRS impune utilizarea anumitor estimri


contabile critice. De asemenea, necesit aplicarea de raionamente profesionale de ctre conducere
n cadrul procesului de aplicare a politicilor contabile ale grupului. Domeniile care implic un grad
mai ridicat de complexitate i de aplicare a acestor raionamente, sau cele n care ipotezele i
estimrile au un impact semnificativ asupra situaiilor financiare sunt prezentate n nota 4.

Toate cifrele sunt prezentate in Lei Moldovenesti (MDL), daca nu este mentional altfel. Din motive
de calcul, valorile prezentate n tabel pot fi rotungite cu o unitate.

Anul fiscal i de raportare al Entitii coincide cu anul calendaristic.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


6 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

2 POLITICI CONTABILE

2.2 Tranzacii n valut strin

Tranzaciile n valut strin sunt convertite n valuta funcional a Entitii utiliznd rata de schimb
valutar din data tranzaciei. Activele i pasivele monetare denominate n valut strin sunt
convertite n lei la cursurile de schimb de la sfritul anului. Veniturile i pierderile de curs rezultate
din conversia activelor i pasivelor monetare sunt incluse n situaia profitului sau pierderii.
Diferenele de curs valutar aferente convertirii mprumuturilor, numerarului i echivalentelor de
numerar sunt incluse n venituri/ (costuri) financiare.

Ratele de schimb valutar pentru anii 2016 i 2015 au fost dup cum urmeaz:

2016 2015
USD EUR USD EUR

Rata la finele anului 19.9814 20.8895 19.6585 21.4779


Rata medie a perioadei 19.9238 22.0548 18.8161 20.8980

2.3 Imobilizri corporale

Imobilizrile corporale sunt reflectate la costul de procurare sau creare minus(diminuat cu valoarea
amortizrii acumulate i pierderile din depreciere. Costul imobilizrilor corporale include cheltuielile
care pot fi atribuite direct achiziiilor de imobilizri corporale.

Costul imobilizrilor corporale construite de Companie include costul materialelor i a forei de


munc directe, precum i orice alte costuri direct atribuibile punerii n funciune , demontrii, i
restaurrii amplasamentului unde a fost situat activul.

Cnd anumite elemente componente ale unui activ au durata de via util diferit, aceste elemente
sunt contabilizate ca active separate (componente majore).

Ctigurile i pierderile din vnzarea unui element de imobilizri corporale sunt determinate prin
compararea ncasrilor obinute din vnzare cu valoarea contabil a acestui element de imobilizri
corporale i sunt recunoscute n cadrul "altor venituri/ (cheltuieli) operaionalen situaia profitului
sau pierderii.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


7 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

2 POLITICI CONTABILE (CONTINUARE)

2.3 Imobilizri corporale (continuare)

Cheltuielile minore de reparaie i ntreinere sunt nregistrate n perioada de gestiune n care sunt
efectuate. Costul de nlocuire a prii sau componentele imobilizrilor corporale sunt capitalizate iar
partea nlocuit este retras.

Terenurile nu se amortizeaz. Amortizarea altor elemente de imobilizri corporale se calculeaz prin


metoda liniar n vederea alocrii costului pn la nivelul valorii reziduale, pe durata de via util
estimat, astfel:

Cldiri 10 60 ani
Infrastructur 2 40 ani
Utilaje i echipamente 1 20 ani
Autovehicule 2 10 ani
Mobilier i alte echipamente 2 15 ani
Echipamente pentru vnzri i marketing 1 14 ani
Calculatoare i reele de calculatoare 1 11 ani
Alte imobilizari corporale 1 - 15 ani
Ambalaje returnabile 5 ani

Activele se amortizeaz de la data la care au fost date n exploatare. Pe plan intern activele construite
se amortizeaz din momentul n care sunt finalizate i gata de utilizare. Valoarea rezidual a unui
activ este valoarea estimat pe care Entitatea ar putea s o obin n prezent n urma eliminrii unui
activ minus costurile de eliminare, dac activul ar avea deja vechimea i starea prevzut la sfritul
duratei sale de via util. Valorile reziduale ale activelor i durata de via util sunt revizuite i
ajustate, dac este cazul, la sfritul fiecrei perioade de gestiune.

2.4 Imobilizri necorporale

Imobilizrile necorporale (software i licene), care sunt achiziionate de ctre Companie, sunt
nregistrate la costul istoric minus amortizarea acumulat. Amortizarea este reflectat n situaia
profitului sau pierderii i se calculeaz pe baza metodei liniare de alocare a costurilor imobilizrilor
necorporale pe durata de via util estimat a acestora, de la unu pn la cinci ani. Pentru marcile
comerciale durata de viaa util este 10 ani. Cheltuielile ulterioare sunt capitalizate numai atunci
cnd este probabil ca beneficiile economice viitoare aferente elementului n cauz s revin Entitii.
Toate celelalte cheltuieli sunt nregistrate ca i cheltuieli n momentul n care sunt efectuate.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


8 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

2 POLITICI CONTABILE (CONTINUARE)

2.5 Investiii

Investiiile deinute de ctre Companie sunt clasificate ca disponibile pentru vnzare i sunt
prezentate la valoarea just, orice ctig sau pierdere rezultat fiind recunoscute n cadrul situaiei
profitului sau pierderii. Valoarea just a investiiilor este preul de cotare la data de raportare.

2.6 Stocuri

Stocurile sunt nregistrate la valoarea cea mai mic dintre cost i valoarea realizabil net i sunt
estimate utiliznd metoda costului mediu ponderat. n cazul n care costul de achiziie sau de
producie este mai mare dect valoarea realizabil net, atunci valoarea stocurilor este redus la
valoarea realizabil net. Valoarea realizabil net reprezint preul estimativ de vnzare, n cursul
normal al activitii, diminuat cu cheltuielile de vnzare variabile aplicabile. Nu sunt incluse costurile
ndatorrii.

2.7 Active financiare

2.7.1 Clasificare

Entitatea clasific activele sale financiare n dou categorii: mprumuturi i creane i active
financiare disponibile pentru vnzare. Clasificarea se face n funcie de scopul cu care au fost
achiziionate activele financiare. Conducerea stabilete clasificarea acestor active la momentul
recunoaterii iniiale.

mprumuturi i creane

mprumuturile i creanele sunt active financiare nederivate, cu pli fixe sau determinabile, care nu
sunt cotate pe o pia activ. Ele sunt incluse n activele circulante, cu excepia celor care au scadena
mai mare de dousprezece luni de la sfritul perioadei de raportare. Acestea sunt clasificate ca active
imobilizate. mprumuturile i creanele entitii cuprind creane comerciale i alte creane i
numerar i echivalente de numerar n situaia poziiei financiare (notele 2.9 i 2.10).

Activele financiare disponibile pentru vnzare

Activele financiare disponibile n vederea vnzrii sunt instrumente nederivate care, fie sunt
desemnate n aceast categorie, fie nu sunt clasificate n niciuna din celelalte categorii. Ele sunt
incluse n activele imobilizate, cu excepia cazului n care investiia ajunge la scaden sau conducerea
intenioneaz s o nstrineze n termen de dousprezece luni de la sfritul perioadei de raportare.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


9 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

2 POLITICI CONTABILE (CONTINUARE)

2.7 Active financiare (continuare)

2.7.2 Recunoatere i evaluare

Achiziiile i vnzrile regulate de active financiare sunt recunoscute la data tranzacionrii data la
care Entitatea se angajeaz s cumpere sau s vnd activul respectiv. Investiiile sunt recunoscute
iniial la valoarea just plus cheltuielile de tranzacionare. Activele financiare se derecunosc n
momentul n care dreptul de a ncasa fluxuri de trezorerie din investiii expir sau este transferat, iar
Entitatea transfer toate riscurile i beneficiile aferente dreptului de proprietate. Activele financiare
disponibile pentru vnzare sunt ulterior recunoscute la valoarea just. mprumuturile i creanele
sunt nregistrate la cost amortizat pe baza metodei dobnzii efective.

Modificrile valorii juste a titlurilor de valoare clasificate ca disponibile pentru vnzare sunt
recunoscute n alte elemente ale rezultatului global. Atunci cnd titlurile de valoare clasificate ca
disponibile pentru vnzare sunt vndute sau depreciate, ajustrile cumulate ale valorii juste
recunoscute n capitalurile proprii sunt incluse n situaia rezultatului global. Dobnzile pentru
titlurile de valoare disponibile calculate folosind metoda dobnzii efective sunt recunoscute n venitul
din activitatea financiar.

2.8 Deprecierea

2.8.1 Active financiare

Entitatea estimeaz la sfritul fiecrei perioade de raportare dac exist probe obiective conform
crora un activ financiar este depreciat. Un activ financiar este depreciat dac, exist dovezi obiective
c unul sau mai multe evenimente au avut un impact negativ asupra fluxurilor de trezorerie viitoare
estimate ale activului.

Pentru categoria de mprumuturi i creane, valoarea pierderii este msurat ca diferena dintre
valoarea contabil a activului i valoarea actualizat a fluxurilor de trezorerie viitoare estimate
actualizate la rata dobnzii efective iniiale a activului financiar. Un activ financiar semnificativ este
testat individual pentru depreciere. Restul activelor financiare sunt evaluate colectiv n grupuri care
au caracteristici similare legate de riscul de credit.

Pierderile din depreciere sunt recunoscute n situaia rezultatului global. Dac, ntr-o perioad
ulterioar, valoarea pierderii din depreciere se diminueaz i diminuarea poate fi conectat n mod
obiectiv cu un eveniment care a avut loc dup recunoaterea deprecierii (cum ar fi o mbuntire a
ratingului debitorului), reluarea pierderii din depreciere recunoscute anterior este recunoscut n
situaia rezultatului global.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


10 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

2 POLITICI CONTABILE (CONTINUARE)

2.8 Deprecierea (continuare)

2.8.2 Activele nefinanciare

Valorile contabile ale activelor Entitii, excluznd stocurile sunt revizuite la fiecare dat a situaiei
poziiei financiare pentru a determina dac exist evenimente sau schimbri care indic faptul c
este posibil ca valoarea contabil s nu fie recuperabil. n cazul n care exist astfel de indicii, este
determinat valoarea recuperabil a activului. Pentru activele necorporale care nu sunt nc
disponibile pentru utilizare, valoarea recuperabil este estimat la fiecare dat a situaiei poziiei
financiare. O pierdere din depreciere este recunoscut cnd valoarea contabil a unui activ depete
valoarea sa recuperabil. Pierderile din depreciere sunt recunoscute n situaia rezultatului global.

Valoarea recuperabil a altor active reprezint cea mai mare valoarea dintre valoarea just minus
costurile de vnzare i valoarea de utilizare. La evaluarea valorii de utilizare, fluxurile viitoare
estimate de numerar sunt actualizate utiliznd o rat de actualizare nainte de impozitare care
reflect evalurile curente de pe pia ale valorii n timp a banilor i riscurile specifice activului.
Pentru un activ care nu genereaz fluxuri de numerar n mare msur independent de cele generate
de alte active, valoarea sa recuperabil este determinat pentru unitatea generatoare de numerar
creia i aparine activul.

n scopul testrii deprecierii, activele sunt grupate pn la cel mai mic grup de active ce include activul
i care genereaz intrri de numerar din folosirea continu, intrri ce sunt n mare msur
independente de intrrile de numerar din alte active sau grupe de active (uniti generatoare de
numerar). Pierderile din depreciere recunoscute pentru unitile generatoare de numerar sunt
alocate iniial pentru a reduce valoarea contabil a altor active din cadrul unitii generatoare de
numerar (grupului de uniti generatoare de numerar), n baza unei pro-rate.

n ceea ce privete alte active, pierderile din depreciere recunoscute n perioadele anterioare sunt
evaluate la fiecare dat de raportare pentru orice indicii care ar indica o valoare sczut a pierderii
sau c pierderea nu mai exist. O pierdere din depreciere este inversat n cazul n care a existat o
modificare n estimrile folosite pentru a determina valoarea recuperabil.

O pierdere din depreciere este reversat doar n msura n care valoarea contabil a activului nu
depete valoarea contabil care ar fi fost determinat, net de amortizare sau depreciere, n cazul
n care nici o pierdere din depreciere nu a fost recunoscut.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


11 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

2 POLITICI CONTABILE (CONTINUARE)

2.9 Creane comerciale

Creanele comerciale sunt sumele datorate de clieni pentru bunuri vndute n cursul normal al
activitii. Deoarece colectarea lor este preconizat n decursul unui an, acestea sunt clasificate ca
active circulante sau creane pe termen scurt.

Creanele comerciale sunt recunoscute iniial la valoarea just i ulterior evaluate la costul amortizat
utiliznd metoda dobnzii efective, minus provizionul pentru depreciere.

2.10 Numerar i echivalente de numerar

n situaia fluxurilor de trezorerie, numerarul i echivalentele de numerar includ numerarul n cas,


disponibilul din conturile curente la bnci, depozitele la vedere deinute n bnci, alte investiii cu
lichiditate nalt pe termen scurt cu scadena mai mic de 3 luni i plasamentele overdraft.

2.11 Capital social

Aciunile ordinare sunt clasificate drept capitaluri proprii.

2.12 Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt obligaiile de a plti pentru bunurile sau serviciile care au fost achiziionate,
n cursul normal al activitii, de la furnizori. Datoriile sunt clasificate ca datorii curente, dac
termenul de achitare al acestora nu depete un an. n caz contrar, ele sunt prezentate ca datorii pe
termen lung.

Datoriile comerciale sunt recunoscute iniial la valoarea just i evaluate ulterior la cost amortizat
folosind metoda dobnzii efective.

2.13 Credite i mprumuturi

Creditele i mprumuturile sunt recunoscute iniial la valoarea just, minus costurile de


tranzacionare nregistrate. Ulterior, creditele i mprumuturile sunt prezentate la cost amortizat;
orice diferen dintre sumele ncasate (net de costurile de tranzacionare) i valoarea rscumprrii
fiind recunoscut n situaia rezultatului global, folosind metoda dobnzii efective.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


12 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

2 POLITICI CONTABILE (CONTINUARE)

2.14 Costurile ndatorrii

Costurile generale i specifice aferente unui mprumut direct atribuibile achiziiei, construciei sau
produciei de active eligibile, reprezentnd acele active care solicit n mod necesar o perioad
substanial de timp pentru a fi gata n vederea utilizrii sale prestabilite sau pentru vnzare, sunt
incluse n costurile respectivelor active, pn la momentul cnd aceste active sunt subtanial gata n
vederea utilizrii prestabilite sau a vnzrii acestora.

Toate celelalte costuri aferente mprumutului sunt recunoscute n situaia profitului sau pierderii n
perioada n care au fost suportate.

2.15 Distribuirea dividendelor

Distribuirea dividendelor ctre acionarii Companii este recunoscut ca obligaie i este nregistrat
n situaiile financiare ale Entitii n perioada n care distribuirea dividendelor sunt aprobate de
acionarii Entitii.

2.16 Beneficiile angajailor

Beneficiile angajailor Entitii pe termen scurt includ salariile, bonusurile, plata concediilor,
contribuiilor la asigurrile sociale i alte beneficii care sunt recunoscute n momentul n care sunt
efectuate. Obligaiile de plat a contribuiilor n fondurile de pensii sunt recunoscute ca o cheltuial
n situaia rezultatului global.

n cursul normal al activitii sale, Entitatea pltete contribuii n Fondul Social de Stat al Republicii
Moldova (FSM) i n Fondul Asigurarii Medicale pentru angajaii si care sunt ceteni ai Moldovei,
pentru pensii, asigurare medical i indemnizaii de omaj. Toi angajaii Entitii sunt membri ai
FSM i sunt obligai prin lege s efectueze contribuii (incluse n contribuiile la asigurrile sociale) la
planul de pensii al Republicii Moldova (un plan de contribuii definit de stat). Toate contribuiile
relevante ctre planul de pensii de stat sunt recunoscute ca cheltuieli n situaia profitului sau pierderii
n momentul n care sunt efectuate. Entitatea nu are obligaii suplimentare.

Obligaia Entitii n ceea ce privete beneficiile pe termen lung ale angajailor este valoarea beneficiilor
viitoare pe care anumii angajai au obinut-o n schimbul serviciului lor n perioada anterioar, pentru
c beneficiul este redus pentru a determina valoarea sa actual. Rata de actualizare este rata dobnzii
la contul curent ctigat de Companie. Orice ctiguri sau pierderi sunt recunoscute n situaia
profitului sau pierderii n perioada n care acestea apar.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


13 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

2 POLITICI CONTABILE (CONTINUARE)

2.17 Provizioane

Un provizion este recunoscut n cazul n care, ca urmare a unui eveniment trecut, Entitatea are o
obligaie legal sau implicit care poate fi estimat n mod fiabil, i este probabil c o ieire de
beneficii economice va fi necesar pentru stingerea obligaiei.

Provizioanele sunt determinate prin actualizarea fluxurilor de numerar viitoare estimate la rata
nainte de impozitare care reflect evalurile curente de pe pia ale valorii n timp a banilor i
riscurile specifice datoriei.

2.18 Recunoaterea veniturilor

Veniturile din vnzarea de bunuri sunt recunoscute n situaia profitului sau pierderii atunci cnd
riscurile i beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate au fost transferate la
cumprtor. Veniturile din serviciile prestate sunt recunoscute n situaia profitului sau pierderii
atunci cnd sunt prestate integral. Veniturile nu sunt recunoscute n cazul n care exist incertitudini
semnificative n ceea ce privete recuperarea costurilor datorate asociate, sau posibila returnare a
mrfurilor.

Entitatea produce i comercializeaz bunurile sale ctre distribuitori. Vnzrile de bunuri sunt
recunoscute atunci cnd Entitatea a livrat produsele la distribuitor, iar distribuitorul are libertate
deplin asupra metodei de distribuire i a preului de vnzare a mrfurilor, i nu exist nici o obligaie
nendeplinit, care ar putea afecta acceptarea de ctre distribuitor a bunurilor. Livrarea are loc atunci
cnd bunurile sunt primite de ctre distribuitor, acestea fiind acceptate n conformitate cu contractul
de vnzare, fiind transmis i riscul deprecierii morale i pierderilor. Bunurile i produsele sunt adesea
vndute cu acordarea unei reduceri de pre n baza volumelor achiziionate de distribuitor. Vnzrile
sunt nregistrate n baza preului specificat n contractele de vnzare, minus orice reducere. Nu exist
un element de finanare, deoarece vnzrile sunt efectuate cu un termen de 11-13 de zile pentru
efectuarea plii de ctre distribuitor, ceea ce este n concordan cu practica existent pe pia.

2.19 Venituri din dobnzi

Veniturile din dobnzi includ dobnzi din investiiile cu un grad nalt de lichiditate (depozite
bancare i hrtii de valoare de stat). Veniturile din dobnzi sunt recunoscute n baza contabilitii
de angajamente folosind rata iniial a dobnzii.

2.20 Leasing operaional

Plile efectuate n cadrul leasingului operaional sunt recunoscute n situaia profitului sau
pierderii n baza metodei liniare pe durata contractului de leasing.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


14 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

2 POLITICI CONTABILE (CONTINUARE)

2.21 Impozitul pe profit curent i amnat

Cheltuiala cu impozitul aferent perioadei include impozitul curent i impozitul pe profit amnat.
Impozitul este recunoscut n situaia profitului sau pierderii, cu excepia cazului n care se refer la
elemente recunoscute n alte elemente ale rezultatului global, sau direct n capitalurile proprii. n
acest caz, i impozitul aferent este recunoscut n alte elemente ale rezultatului global sau direct n
capitalurile proprii.

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent se calculeaz pe baza reglementrilor fiscale adoptate la data
situaiei poziiei financiare n Republica Moldova, fiind ara n care Entitatea opereaz i genereaz
venit impozabil. Conducerea evalueaz periodic poziiile din declaraiile fiscale n ceea ce privete
situaiile n care reglementrile fiscale aplicabile sunt interpretabile. Aceasta constituie provizioane,
acolo unde este cazul, pe baza sumelor estimate ca datorate autoritilor fiscale.

Impozitul pe profit amnat este recunoscut, pe baza metodei obligaiei bilaniere, pentru diferenele
temporare intervenite ntre bazele fiscale ale activelor i datoriilor i valorile contabile ale acestora
din situaiile financiare.

Diferenele temporare nu sunt prevzute pentru recunoaterea iniial a activelor i pasivelor, care
nu afecteaz nici profitul sau pierderea contabil, nici pe cel (cea) fiscal(), n msura n care acestea
nu vor fi reversate n viitorul apropiat.

Impozitul pe profit amnat este determinat pe baza ratelor de impozitare (i a legilor) adoptate sau
adoptate n mare msur pn la data situaiei poziiei financiare, i care urmeaz s fie aplicate n
perioada n care creanele privind impozitul pe profit amnat vor fi valorificate sau datoriile privind
impozitul pe profit amnat vor fi achitate.

Creanele i datoriile privind impozitul pe profit amnat sunt compensate atunci cnd exist dreptul
legal aplicabil de a compensa creanele fiscale curente cu datoriile fiscale curente, i cnd creanele
i datoriile privind impozitul pe profit amnat se refer la impozite pe profit impuse de aceeai
autoritate fiscal, fie aceleiai entiti impozabile, fie unor entiti impozabile diferite, dac exist
intenia de a compensa soldurile pe o baz net.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


15 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

2 POLITICI CONTABILE (CONTINUARE)

2.22 Segmentul de raportare

Segmentele operaionale sunt raportate dup acelai principiu n care se face raportarea intern ctre
persoana sau persoanele cu rspundere de luare a deciziilor operaionale. Aceste funcii i revin
Consiliului de Administraie al EBI International N.V., care este responsabil pentru alocarea
resurselor i evaluarea performanei segmentelor operaionale i luarea deciziilor strategice.

Un segment este o component distinctiv a Entitii, responsabil fie n furnizarea de produse conexe
sau servicii (segment de activitate), sau n furnizarea de produse sau servicii ntr-un mediu economic
specific (segment geografic), care este supus unor riscuri diferite de cele ale altor segmente.
Segmentele de activitate sunt determinate pe baza structurii de raportare intern. Pentru raportarea
intern, Entitatea are doua segmente de raportare.

Pe parcursul anului Compania a avut atta vnzri locale ct i exporturi (Romnia, Ucraina, .a.)
Structura vnzrilor n 2015 i 2016 a fost urmtoarea:

2016 2015
Export Local Export Local

Venituri din vnzri 4.06% 95.94% 5.80% 94.20%


Costul vnzrilor 6.14% 93.86% 8.60% 91.40%

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


16 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

3 STANDARDE NOI SAU REVIZUITE I INTERPRETRI

(a) Standardele n vigoare pentru perioade anuale ncepnd cu sau dup


1 ianuarie 2016:

- Clarificarea metodelor acceptabile de amortizare - Amendamente la IAS 16 i


IAS.
In acest amendament, IASB a clarificat faptul c utilizarea metodelor bazate pe venituri
pentru a calcula amortizarea unui activ nu sunt adecvate, deoarece veniturile generate de o
activitate care implic utilizarea unui activ reflect, n general, altele dect consumul
beneficiilor economice ncorporate n respectivul activ.

- mbuntirile anuale aduse IFRS 2014.


mbuntirile constau n modificri la patru standarde.
IFRS 5 a fost modificat pentru a lmuri c modificarea modului de eliminare (reclasificarea
din "deinute pentru vnzare" n "deinute pentru distribuire" sau vice versa) nu constituie o
modificare n planul de vnzare sau de distribuie, i nu trebuie s fie recunoscut ca atare.

mbuntirea IFRS 7 const n prevederi suplimentare care ar facilita determinarea de ctre


conducerea entitii dac condiiile stipulate ntr-un acord pentru deservirea unui activ
financiar care a fost transferat, reprezint implicarea continu cum prevede IFRS 7.
mbuntirea clarific, de asemenea, faptul c informaiile prezentate privind compensarea
conform IFRS 7 nu sunt necesare, n mod special, pentru toate perioadele de raportare
interimare, cu excepia cazurilor cnd IAS 34 prevede altfel.

mbuntirea IAS 19 clarific faptul c pentru obligaiile privind beneficiile postangajare,


deciziile privind rata de actualizare, existena unei piee active a obligaiunilor corporative,
sau utilizarea drept comparaie a titlurilor de valoare de stat, trebuie s se bazeze pe moneda
funcional a acestor obligaiuni, i pe faptul n ce teritoriu apar acestea. IAS 34 va necesita
o referin exact n situaiile financiare interimare atunci cnd se menioneaz "informaii
prezentate n alt parte n raportul financiar interimar".

- Amendamente la IAS 1 privind Iniiativa de Prezentare.


Standardul a fost modificat pentru a clarifica conceptul pragului de semnificaie i explic
faptul c o entitate nu trebuie s prezinte addiional informaii cerute de IFRS dac
prezentarea acestor informaii nu este semnificativ, chiar dac IFRS conin o list de cerine
specifice sau cerine minime de prezentare a informaiei. Standardul include noi prevederi
privind subtotalurile n situaiile financiare, n special, subtotalurile (a) trebuie s fie
alctuite din elemente ce cuprind valori recunoscute i evaluate n conformitate cu IFRS; (b)
s fie prezentate i marcate ntr-un mod clar i uor de neles; (c) s corespund de la o
perioad la alta; i (d) s nu fie afiate cu mai mult importan dect subtotalurile i
totalurile cerute de standardele IFRS.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


17 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

3 STANDARDE NOI SAU REVIZUITE I INTERPRETRI (CONTINUARE)

(b) Noi standarde i interpretri emise, care sunt obligatorii pentru perioadele
anule ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2017 i pe care Compania nu le-a
adoptat nainte de termen:

Au fost emise anumite noi standarde i interpretri obligatorii pentru perioadele anuale ncepnd cu
sau dup 1 ianuarie 2017 sau mai trziu, i pe care Entitatea nu le-a adoptat nainte de termen.
Entitatea estimeaz c aceste standard i intrepretri nu vor avea impact semnificativ asupra
situaiilor sale financiare:

- IFRS 9, Instrumente financiare: Clasificare i Evaluare (modificat n iulie 2014


i n vigoare pentru perioadele anuale ncepnd cu 1 ianuarie 2018). Principalele
caracteristici ale standardului sunt urmtoarele:

Activele financiare trebuie clasificate n trei categorii: cele care vor fi msurate
ulterior la costul amortizat, cele care vor fi msurate ulterior valoarea just prin
rezultatul global i cele care vor fi msurate ulterior la valoarea just prin situaia
profitului sau pierderii.

Clasificarea ca i datorii financiare depinde de modelul de afaceri al entitii pentru


gestionarea instrumentelor sale financiare i n condiiile n care caracteristicile
contractuale ale fluxului de numerar reprezint pli singulare ale principalului i
dobnzii. Un instrument este ulterior msurat numai la costul amortizat dac este
un instrument de debit i att (i) obiectivul modelului de afaceri al entitii este de a
deine activul pentru a colecta fluxurile de numerar contractuale, ct i (ii) fluxurile
de numerar contractuale ale activului reprezint numai pli ale datoriei. Activele
financiare care nu genereaz fluxuri de numerar, anume pli singulare ale
principalului i dobnzii, trebuie recunoscute la valoare just prin situaia
rezultatului global (de exemplu, derivativele). Derivativele ncorporate numai sunt
separate de instrumentele financiare, ns vor fi incluse n evaluarea condiiei plii
singulare a principalului i dobnzii.

Investiiile n instrumente de capitaluri proprii vor fi msurate la valoarea just.


Instrumentele de capitaluri proprii care sunt deinute pentru comercializare vor fi
msurate la valoarea just prin situaia rezultatului global. Pentru toate celelalte
titluri de participare, poate fi fcut o alegere irevocabil la recunoaterea iniial,
ns numai pentru titlurile care nu sunt deinute pentru comercializare.

Cele mai multe cerine din IAS 39 pentru clasificarea i msurarea datoriilor
financiare au fost preluate neschimbate n IFRS 9. Principala modificare se refer la
faptul c o entitate va fi obligat s prezinte efectele schimbrilor asupra

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


18 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

3 STANDARDE NOI SAU REVIZUITE I INTERPRETRI (CONTINUARE)

(b) Noi standarde i interpretri emise, care sunt obligatorii pentru perioadele
anule ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2017 i pe care Compania nu le-a
adoptat nainte de termen (continuare):

propriului risc de credit al datoriilor financiare msurate la valoarea just prin


situaia profitului sau pierderii n rezultatul global.

IFRS 9 introduce un model nou pentru recunoaterea pierderilor din depreciere


modelul pierderilor de credit ateptate. Exist o abordare n "trei etape", care se
bazeaz pe modificarea calitii de credit a activelor financiare de la recunoaterea
iniial. n practic, noile norme nseamn c entitile vor trebui s nregistreze o
pierdere imediat egal cu pierderile de credit ateptate pe 12 luni la recunoaterea
iniial a activelor financiare care nu au credite depreciate (sau durata de via a
pierderilor de credit ateptate pentru creane comerciale). n cazul n care a existat
o cretere semnificativ a riscului de credit, deprecierea este msurat cu ajutorul
duratei de via a pierderilor de credit ateptate, mai degrab dect potrivit
modelului pierderilor de credit cu o durat de 12 luni. Modelul include simplificri
operaionale pentru leasing i creane comerciale.

Cerinele contabile cu privire la hedging (engl. hedge accounting) au fost modificate


pentru a alinia contabilitatea mai strns cu managementul riscului. Standardul ofer
entitilor posibilitatea alegerii politicii contabile, respectiv ntre a aplica cerinele
contabilitii cu privire la hedging potrivit prevederilor IFRS 9 i a continua
aplicarea IAS 39 tuturor hedging-urilor, deoarece standardul n prezent nu se refer
la contabilitatea de acoperire a riscurilor de macro hedging.

- IFRS 15, Venituri din contractele cu Clienii (emis la 28 mai 2014, cu aplicare
pentru perioade anuale ncepnd la sau dup 1 ianuarie 2018). Noul standard
introduce principiul de baz conform cruia veniturile trebuie s fie recunoscute atunci cnd
bunurile sau serviciile sunt transferate clientului, la preul tranzaciei. Orice bunuri sau
servicii distincte, care sunt incluse ntr-un pachet, trebuie s fie recunoscute separat i orice
reduceri sau rabaturi din preul contractului trebuie s fie n general alocate elementelor
separate. n cazul n care contravaloarea variaz din diverse motive, sumele minime trebuie
s fie recunoscute n cazul n care nu exist un risc semnificativ de reversare. Cheltuielile
efectuate pentru a asigura contractele cu clienii trebuie s fie capitalizate i amortizate pe
perioada n care beneficiile contractului sunt consumate.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


19 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

3 STANDARDE NOI SAU REVIZUITE I INTERPRETRI (CONTINUARE)

(b) Noi standarde i interpretri emise, care sunt obligatorii pentru perioadele
anule ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2017 i pe care Compania nu le-a
adoptat nainte de termen (continuare):

- Amendamente la IFRS 15, Venituri din contracte cu Clienii (emis la 12 aprilie


2016, cu aplicare pentru perioade anuale ncepnd la sau dup 1 ianuarie 2018).
Amendamentele nu modific principiile fundamentale ale Standardului, ns aduc clarificri
referitoare la modul n care ele urmeaz a fi aplicate. Amendamentele aduc clarificri cu
privire la modul de identificare a unei obligaiuni de performan (promisiunea de a
transmite un bun sau serviciu ctre un client) n coninutul unui contract; cum s se
determine dac o companie are rolul de beneficiar principal (prestatorul de bunuri sau
servicii) sau este un agent (responsabil de gestionarea procesului de furnizare a bunului sau
serviciului); i cum se determin dac venitul obinut din acordarea unei licene trebuie s
fie recunoscut la un moment n timp sau pe durata contractului, n funcie de momentul
ndeplinirii obligaiei conform contractului. Pe lng aceste clarificri, amendamentele
includ dou tipuri de asisten pentru a reduce costul i nivelul de complexitate pentru o
companie care aplic pentru prima data acest Standard.

- IFRS 16 "Contracte de leasing" (emise n ianuarie 2016 cu aplicare pentru


perioade anuale ncepnd cu 1 ianuarie 2019). Noul standard prevede principiile
aferente recunoaterii, evalurii, prezentrii i dezvluirii contractelor de leasing. Toate
contractele de leasing se rezum la faptul c locatarul obine dreptul de a utiliza un activ din
momentul ncheierii contractului de leasing i de asemenea dreptul la obinerea finanrii,
n cazul n care plile de leasing sunt efectuate n ntr-o anumit perioad de timp. Prin
urmare, IFRS 16 elimin clasificarea de leasing ca fiind operaional sau financiar aa cum
este cerut de IAS 17 i, n schimb, introduce un model contabil unic aferent operaiilor de
leasing a locatarului. Locatari vor fi obligai s recunoasc: (a) activele i datoriile aferente
tuturor contractelor de leasing cu un termen mai mare de 12 luni, cu excepia cazului n care
activul de baz este de valoare nesemnificativ; i (b) reflectarea amortizarii activelor de
leasing separat de dobnda aferent contractelor de leasing n situaia de profit i pierdere.
IFRS 16 continu aplicarea cerinelor contabile fa de locator prevzute n IAS 17. Astfel,
locatorul continu s clasifice contractele sale de leasing ca leasing operaional sau leasing
financiar, i, prin urmare, s le reflecte n contabilitate n mod diferit.

- Recunoaterea activelor privind impozitul amnat pentru Pierderi nerealizate


- Amendamente la IAS 12 (emis n ianuarie 2016 cu aplicare pentru perioade
anuale ncepnd cu 1 ianuarie 2017). Acest amendament a clarificat cerinele privind
recunoaterea activelor privind impozitul amnat pentru pierderi nerealizate aferente

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


20 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

3 STANDARDE NOI SAU REVIZUITE I INTERPRETRI (CONTINUARE)

(b) Noi standarde i interpretri emise, care sunt obligatorii pentru perioadele anule
ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2017 i pe care Compania nu le-a adoptat nainte
de termen (continuare):

titlurilor de crean. Entitatea va trebui s recunoasc activul privind impozitul amnat


pentru pierderile nerealizate care apar ca urmare a scontrii fluxurilor de numerar ale
instrumentelor de mprumut aplicnd rata dobnzii de pia, chiar dac entitatea i propune
s rein acest instrument pn la scaden i dup obinerea sumei principale, achitarea
impozitelor nu va prevedea. Beneficiul economic concretizat n activul privind impozitul
amnat rezult din capacitatea deintorului instrumentului de datorie pentru a obine
ctiguri viitoare (lund n considerare efectul scontrii) fr plata taxelor pe aceste ctiguri.

- Iniiativa Dezvluirea - Amendamente la IAS 7 (emis la data de 29 ianuarie 2016


cu aplicare pentru perioade anuale ncepnd cu 1 ianuarie 2017) Modificrile din
IAS 7 vor necesita dezvluirea reconcilierii micrilor n datorii aferente activitii financiare.

4 ESTIMRI I RAIONAMENTE CONTABILE CRITICE

Estimrile i raionamentele sunt evaluate continuu i au la baz experiena istoric i ali factori,
inclusiv anticiprile privind evenimente viitoare care sunt considerate rezonabile n condiiile date.

4.1 Estimri i ipoteze contabile critice

Entitatea elaboreaz estimri i ipoteze referitoare la viitor. Estimrile contabile rezultate vor fi, prin
definiie, rareori egale cu rezultatele reale corespunztoare. Estimrile i ipotezele pentru care exist
un risc considerabil de a determina ajustri semnificative ale valorii contabile a activelor i pasivelor
n anul financiar urmtor sunt abordate n cele ce urmeaz:

a) Duratele de via util a imobilizrilor corporale

Estimrile cu privire la durata de via util a imobilizrilor corporale sunt prezentate n politicile
contabile n nota 2.3 iar cheltuielile privind amortizarea sunt prezentate n nota 5. Majorarea duratei
de via util unui activ sau a valoarii reziduale a acestuia ar rezulta n reducerea cheltuielilor de
amortizare. Durata de via util a elementelor de imobilizri corporale este
determinat de ctre Conducere n momentul n care activul este achiziionat i este revizuit anual.
Estimrile se bazeaz pe date istorice cu active similare, precum i anticiparea unor evenimente
viitoare, care ar putea avea un impact asupra activelor, cum ar fi schimbri tehnologice.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


21 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

ESTIMRI I RAIONAMENTE CONTABILE CRITICE (CONTINUARE)

n cazul n care durata de via util a elementelor de imobilizri corporale ar varia cu +/- 5% fa de
estimrile Conducerii, valoarea contabil a acestora ar fi cu 5,140,093 MDL mai mare sau mai mic
(2015: 5,194,550 MDL).

b) Valoarea just a creanelor

Cheltuielile pentru deprecierea creanele comerciale reflect estimrile Conducerii privind pierderile
din incapacitii clienilor Entitii de a efectua plile pentru aceste creane comerciale. Estimarea
deprecierii creanelor comerciale se bazeaz pe date istorice privind clienii Entitii, analiza pe
termeni de scande i experiena de casare a creanelor.

4.2 Raionamente critice utilizate la aplicarea politicilor contabile ale Entitii

a) Riscul de ar

Operaiunile Entitii sunt supuse riscului de ar care ncorporeaz riscurile economice, politice,
sociale i inerente n afaceri n Republica Moldova. Aceste riscuri includ aspecte care rezult din
politicile de guvernare, condiiile economice, impunerea sau modificarea unor taxe i reglementri,
precum i fluctuaiile cursului de schimb valutar. Situaiile financiare reflect estimrile Conducerii
privind impactului mediului de afaceri din Republica Moldova vis-a-vis de activitatea Entitii i i
poziia financiar a acesteia.

b) Riscul de impozitare

Sistemul fiscal din Republica Moldova este subiectul unor interpretri variate i modificri
permanente, care pot fi aplicate retroactiv. n anumite circumstane, autoritile fiscale pot fi
agresive i arbitrare n evaluarea penalitilor i dobnzilor fiscale. Mai mult dect att, autoritile
fiscale pot face judeci arbitrare cu privire la activitatea de afaceri i la tranzacii, inclusiv clasificarea
arbitrar a activitilor Entitii atunci cnd baza de reglementare pentru aceast decizie este
considerat insuficient. Astfel, raionamentele critice ale Conducerii n gestionarea afacerilor i
tranzaciilor Entitii ar putea s nu coincid cu cele ale autoritilor fiscale. Dei impozitul efectiv
calculat pentru o tranzacie poate fi minim, penalitile ar putea s fie semnificative, deoarece acestea
sunt calculate pe baza valorii tranzaciei. Perioadele care nu au fost verificate de ctre autoritile
fiscale rmn deschise controlului fiscal i vamal n vederea determinrii obligaiei fiscale pentru
urmtorii patru ani.

c) Continuitatea activitii

Aceste situaii financiare au fost ntocmite presupunnd c Entitatea i va continua activitatea, i,


prin urmare, ajustri referitoare la aceast incertitudine nu fost incluse n aceste situaii financiare.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


22 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

5 IMOBILIZRI CORPORALE

1 Ianuarie 2015 Intrri Ieiri Transferri 31 Decembrie 2015

Cost
Terenuri 1,463,955 - - - 1,463,955
Cldiri 204,143,973 727,638 - 1,151,105 206,022,716
Infrastructur 42,565,597 - (2,581,301) (4,914,193) 35,070,103
Utilaje i echipamente 728,233,671 2,862,108 (4,382,018) 8,995,263 735,709,024
Vehicule 29,787,197 3,627,225 (1,642,109) - 31,772,313
Mobilier i alte echipamente 14,220,571 7,866,930 (480,750) (152,626) 21,454,125
Echipamente pentru vnzri i marketing 207,387,548 8,346,178 (48,214,372) - 167,519,354
Calculatoare 4,727,777 211,144 (193,075) - 4,745,846
Alte active 10,805,187 1,357,921 (257,636) (169,907) 11,735,565
Ambalaje returnabile 79,035,436 16,818,631 (15,861,265) 8,092,140 88,084,942
Active n curs de execuie/construcie i
utilaj destinat instalrii 13,248,324 5,296,071 - (13,001,782) 5,542,613

Total 1,335,619,236 47,113,846 (73,612,526) - 1,309,120,556

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


23 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

5 IMOBILIZRI CORPORALE (CONTINUARE)

1 Ianuarie 2015 Intrri Ieiri 31 Decembrie 2015

Amortizarea acumulat
Cldiri 73,395,620 7,138,075 - 80,533,695
Infrastructur 25,262,167 1,780,605 (2,581,284) 24,461,488
Utilaje i echipamente 522,239,070 54,514,137 (4,382,018) 572,371,189
Vehicule 22,435,364 3,639,298 (1,642,109) 24,432,553
Mobilier i alte echipamente 5,646,773 6,006,554 (454,854) 11,198,473
Echipamente pentru vnzri i marketing 150,226,852 31,706,735 (48,213,853) 133,719,734
Calculatoare 3,559,448 807,086 (187,747) 4,178,787
Alte active 4,025,960 2,272,320 (257,636) 6,040,644
Ambalaje returnabile 47,336,803 9,785,247 (7,491,410) 49,630,640

Total 854,128,057 117,650,057 (65,210,911) 906,567,203

Valoarea contabil 481,491,179 - - 402,553,353

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


24 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

5 IMOBILIZRI CORPORALE (CONTINUARE)

1 Ianuarie 2016 Intrri Ieiri Transferri 31 Decembrie 2016

Cost
Terenuri 1,463,955 - - - 1,463,955
Cldiri 206,022,716 220,409 - 983,064 207,226,189
Infrastructur 35,070,103 254,155 (2,408) 49,537 35,371,387
Utilaje i echipamente 735,709,024 5,314,782 (989,151) 14,920,514 754,955,169
Vehicule 31,772,313 3,204,599 (3,363,494) - 31,613,418
Mobilier i alte echipamente 21,454,125 4,184,009 (397,212) - 25,240,922
Echipamente pentru vnzri i marketing 167,519,354 12,615,888 (13,459,598) 1,746,483 168,422,127
Calculatoare 4,745,846 596,826 (303,112) - 5,039,560
Alte active 11,735,565 1,359,014 (226,540) - 12,868,039
Ambalaje returnabile 88,084,942 28,718,729 (30,776,263) - 86,027,408
Active n curs de execuie/construcie i
utilaj destinat instalrii 5,542,613 18,603,804 - (17,699,598) 6,446,819

Total 1,309,120,556 75,072,215 (49,517,778) - 1,334,674,993

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


25 din 46
NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

5 IMOBILIZRI CORPORALE (CONTINUARE)

1 Ianuarie 2016 Intrri Ieiri 31 Decembrie 2016

Amortizarea acumulat
Cldiri 80,533,695 7,342,631 - 87,876,326
Infrastructur 24,461,488 1,495,214 (2,408) 25,954,294
Utilaje i echipamente 572,371,189 50,257,426 (989,148) 621,639,467
Vehicule 24,432,553 4,166,978 (3,363,494) 25,236,037
Mobilier i alte echipamente 11,198,473 6,509,671 (397,081) 17,311,063
Echipamente pentru vnzri i marketing 133,719,734 19,060,119 (13,451,085) 139,328,768
Calculatoare 4,178,787 500,962 (292,824) 4,386,925
Alte active 6,040,644 1,890,217 (226,540) 7,704,321
Ambalaje returnabile 49,630,640 11,558,478 (11,597,436) 49,591,682

Total 906,567,203 102,781,696 (30,320,016) 979,028,883

Valoarea contabil net 402,553,353 - - 355,646,110

La data de 31 Decembrie 2016, Entitatea nu deine active plasate n gaj.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


26 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

5 IMOBILIZRI CORPORALE (CONTINUARE)

Elemente de imobilizri corporale amortizate integral

La 31 Decembrie 2016 imobilizrile corporale includ elemente de imobilizri corporale amortizate


integral dar utilizate de ctre Companie, n valoare de 541,395,928 MDL (31 Decembrie 2015:
415,203,159 MDL). n principal, elemente de imobilizri corporale amortizate integral includ:
ambalaje returnabile n valoare de 32,680,213 MDL (31 Decembrie 2015: 32,546,270 MDL), linia de
mbuteliere n sticle n valoare de de 35,720,942 MDL (31 Decembrie 2015: 35,720,942 MDL), linia
de mbuteliere n butoaie n valoare de 12,598,718 MDL (31 Decembrie 2015 : 12,598,718 MDL),
maina de spalat sticlele 11,779,324 MDL (31 Decembrie 2015: 11,779,324 MDL ) i echipamentele
pentru vnzare i marketing n valoare de 110,996,503 MDL (31 Decembrie 2015: 73,866,976 MDL).

6 IMOBILIZRI NECORPORALE

2016 2015
Cost
La 1 Ianuarie 18,098,972 16,436,214
Intrri 650,544 1,662,758
Ieiri - -
La 31 Decembrie 18,749,516 18,098,972

Amortizarea acumulat
La 1 Ianuarie (14,824,145) (12,999,384)
Cheltuiala cu amortizarea (1,233,278) (1,824,761)
Ieiri - -
La 31 Decembrie (16,057,423) (14,824,145)

Valoarea contabil net


La 1 Ianuarie 3,274,827 3,436,830
La 31 Decembrie 2,692,093 3,274,827

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


27 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

7 STOCURI

31 Decembrie 2016 31 Decembrie 2015

Materii prime la cost 28,615,578 26,594,727


Materialele de ambalare (altele dect sticle i cutii) 18,514,959 24,629,306
Piese de schimb 18,212,585 15,395,962
Producie finit 13,871,556 10,660,263
Producie n curs de execuie, la cost 9,764,631 9,461,656
Mrfuri 1,469,221 3,940,126
Alte stocuri 785,394 778,778

91,233,924 91,460,818

8 CREANE COMERCIALE I ALTE CREANE

31 Decembrie 2016 31 Decembrie 2015

Creane comerciale 68,172,261 69,318,184


Creanele cu pri afiliate (Nota 25) 814,769 1,035,798

Creane comerciale net 68,987,030 70,353,982

Analiza vechimii creanelor comerciale este urmtoarea:

2016 2015

Performante 50,285,596 27,929,383


Restante, dar nedepreciate
Sub 30 de zile 18,701,434 36,643,870
ntre 30 i 60 zile - 5,780,729
Total restante, dar nedepreciate 18,701,434 42,424,599

Total 68,987,030 70,353,982

Calitatea activelor financiare care nu sunt restante i nici depreciate pot fi evaluate prin referire la
informaii istorice despre contrapri. Aceste contrapri nu au un rating de credit extern i sunt
clienii existeni (mai mult de 6 luni), cu nici o implicaie negativ n trecut. Creanele de la
distribuitori sunt asigurate prin garanii bancare obinute n favoarea Companiei de pn la nivelul
de 100% din totalul creantelor comerciale (31 decembrie 2015: 98%) n favoarea Entitii din partea
clienilor.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


28 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

9 NUMERAR I ECHIVALENTE DE NUMERAR

31 Decembrie 2016 31 Decembrie 2015

Numerar 468 6,286


Disponibiliti n bnci:
- Depozite bancare la vedere 12,897,141 39,997,028
- Depozite bancare la termen, cu scadena mai
mic de 3 luni 119,888,400 69,714,450

132,786,009 109,717,764

10 INVESTIII PE TERMEN SCURT

31 Decembrie 2016 31 Decembrie 2015

Disponibiliti n bnci:
- Depozite bancare la termen cu scadena mai
mare de 3 luni - 41,282,850

11 ALTE ACTIVE PE TERMEN SCURT

31 Decembrie 2016 31 Decembrie 2015

Cheltuieli n avans 2,145,097 3,205,876


Avansuri acordate furnizorilor 464,278 222,063
Alte creane 7,116,833 19,734,009

9,726,208 23,161,948

Alte creane includ creane pentru malul vndut n sum de 4,798,917 MDL (31 decembrie 2015:
18,070,925 MDL) i decontri cu bugetul privind alte taxe n sum de 1,905,533 MDL (31 decembrie
2015: 865,247 MDL).

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


29 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

12 CAPITAL SOCIAL

Numrul total de aciuni ordinare autorizate este de 1,600 mii de aciuni (31 decembrie 2015: 1,600
mii de aciuni), cu o valoare nominal de 25 MDL pentru o aciune (31 decembrie 2015: 25 MDL
pentru o aciune).

n 2016 Entitatea a declarat dividende in valoare de 26.39 MDL pe aciune, cu un total de 42,222,778
MDL din profitul anului 2015 (2015: 36,318,229 MDL), i in valoare de 62.61 MDL pe aciune, cu un
total de 100,171,433 MDL din profitul anilor 2004-2005.

Structura acionarilor este urmtoarea:

2016 2015
Procentaj, Procentaj,
Suma % Suma %

Efes Breweries International B.V. 38,739,000 96.85 38,729,250 96.83


Ali acionari 1,259,073 3.15 1,268,823 3.17

39,998,073 100 39,998,073 100

13 DATORII COMERCIALE I ALTE DATORII

31 Decembrie 2016 31 Decembrie 2015

Datorii comerciale 48,504,036 54,615,888


Sume datorate prilor afiliate (Nota 25) 11,860,546 15,776,598
Sume datorate pentru achiziia imobilizrilor
corporale 2,937,112 3,948,882
Avansuri primite 253,558 789,555

63,555,252 75,130,923

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


30 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

14 ALTE DATORII CURENTE

31 Decembrie 2016 31 Decembrie 2015

Datorii privind impozitele, altele dect


impozitul pe profit 9,380,594 5,066,173
Sume datorate acionarilor 2,802,317 847,386
Datorii privind concediile neutilizate 1,411,295 1,858,146

Datorii privind remunerarea muncii 748,398 749,424


Alte datorii 1,366,352 1,245,208

15,708,956 9,766,337

Alte datorii curente includ provizionul pentru pensii n valoare de 855,019 MDL (31 decembrie 2015:
879,662 MDL).

15 IMPOZITUL PE PROFIT AMNAT

Analiza creanelor i datoriilor privind impozitul pe profit amnat este urmtoarea:

2016 2015
Creane privind impozitul pe profit amnat:
- Creane privind impozitul pe profit amnat de a fi recuperate
n termen de 12 luni 523,415 639,708

Datorii privind impozitul pe profit amnat:


- Datorii privind impozitul pe profit amnat de a fi recuperate
dup mai mult de 12 luni 6,417,235 8,457,844

Datorii privind impozitul pe profit amnat (net) 5,893,820 7,818,136

Modificarea brut n contul de impozit pe profit amnat este urmtoarea:

2016 2015

La 1 ianuarie 7,818,136 7,883,666


Venit privind impozitul pe venit amnat reflectat n
situaia profitului sau pierderii (Nota 23) (1,924,316) (65,530)

La 31 decembrie 5,893,820 7,818,136

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


31 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

15 IMPOZITUL PE PROFIT AMNAT (CONTINUARE)

Modificarea n creane i datorii privind impozitul pe profit amnat n decursul anului este
urmtoarea:

Active privind impozitul pe profit amnat Provizioane Total

La 1 ianuarie 2015 (613,102) (613,102)


Venitul n situaia profitului sau pierderii (26,606) (26,606)

La 31 decembrie 2015 (639,708) (639,708)


Cheltuiala n situaia profitului sau pierderii 116,293 116,293

La 31 decembrie 2016 (523,415) (523,415)

Deprecierea
Datorii privind impozitul pe profit amnat scopuri fiscale Total

La 1 ianuarie 2015 8,496,768 8,496,768


Venitul n situaia profitului sau pierderii (38,924) (38,924)

La 31 Decembrie 2015 8,457,844 8,457,844


Venitul n situaia profitului sau pierderii (2,040,609) (2,040,609)

La 31 Decembrie 2016 6,417,235 6,417,235

Creanele privind impozitul pe profit amnat sunt recunoscute cu privire la pierderile fiscale
reportate n msura n care este probabil realizarea beneficiului fiscal aferent din profitul impozabil
viitor.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


32 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

16 VENITURI DIN VNZRI

2016 2015

Vnzri de bere produs 707,311,392 762,034,334


Vnzri de alte produse 43,709,861 42,540,718
Vnzri de bere importat 22,928,090 12,408,720

Total vnzrile brute 773,949,343 816,983,772

Minus: Reduceri i retururi (122,074,113) (125,150,312)

Total vnzri nete 651,875,230 691,833,460

17 COSTUL VNZRILOR

2016 2015

Materie prim 220,251,708 264,830,896


Depreciere i amortizare (Nota 5, 6) 62,843,201 67,118,016
Energia electric, gaz i ap 33,291,423 36,285,249
Cheltuieli cu salarii i contribuii
sociale (Nota 22) 19,342,099 19,023,124
Reparaii i ntreinere 15,011,095 18,719,958
Costul berii achiziionate 13,126,521 6,339,458
Alte costuri 805,019 909,739

364,671,066 413,226,440

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


33 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

18 CHELTUIELI DE DISTRIBUIRE

2016 2015

Cheltuieli cu deprecierea i
amortizarea (Nota 5, 6) 33,520,676 45,237,332
Cheltuieli de marketing i publicitate 35,280,483 31,314,777
Cheltuieli cu salarii i contribuii
sociale (Nota 22) 46,575,977 43,938,121
Cheltuieli de transport i distribuie 15,485,697 19,918,792
Alte cheltuieli de distribuire 4,630,988 4,272,333

135,493,821 144,681,355

Alte cheltuieli includ cheltuieli cu serviciile de comunicaie, cheltuieli de ntreinere i reparaie


cldiri i alte cheltuieli de ntreinere i reparaie a utilajului de vnzri.

19 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2016 2015

Cheltuieli cu salariile i contribuii sociale (Nota 22) 33,527,272 33,636,671


Cheltuieli privind management tehnic i licene 12,914,040 13,452,537
Cheltuieli cu deprecierea i amortizarea (Nota 5, 6) 4,492,324 5,132,527
Cheltuieli privind impozite i taxe 3,063,841 2,525,193
Cheltuieli de asigurare 2,932,104 2,828,279
Cheltuieli de reparaie i ntreinere 1,056,606 961,182
Cheltuieli de audit i consultan 1,072,452 638,665
Cheltuieli privind telecomunicaiile 538,306 674,600
Cheltuieli de deplasare 619,141 1,090,955
Cheltuieli de reprezentare 655,040 568,082
Donaii 535,195 521,602
Alte cheltuieli administrative 9,241,578 9,269,299

70,647,899 71,299,592

Alte cheltuieli administrative sunt formate n mare parte din cheltuielile de IT 3,266,659 lei (2015:
3,075,413 lei), servicii paz 1,229,460 lei (2015: 1,197,957 lei) i servicii de curenie 1,152,668 lei
(2015: 1,096,312 lei).

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


34 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

20 ALTE (CHELTUIELI)/VENITURI DIN EXPLOATARE


2016 2015

Cheltuieli/ (venituri) nete din ieirea imobilizrilor


corporale (884,162) 313,826
Pierderi tehnologice (9,307,128) (8,214,619)
Venituri nete din vnzarea materialelor i deeurilor 1,999,601 4,950,333
Alte venituri din exploatare 3,162,371 1,223,568

(5,029,318) (1,726,892)

Alte venituri din exploatare includ reduceri comerciale obtinute de la furnizori 1,745,511 lei
(2015: 390,306 lei), venit din dividente 254,919 lei (2015: 385,815 lei) i veniturile din arenda
imobilului 196,448 lei (2015: 181,552 lei).

21 COSTURI DE FINANARE, NETE


2016 2015

Venituri de finanare
Venituri din dobnzi la depozite bancare 2,779,117 1,879,102
Venituri nete din difirentele de curs valutar 2,844,875 -
5,623,992 1,879,102

Costuri de finanare
Taxe i comisioane bancare (551,289) (842,760)
Pierderi nete din diferenele de curs valutar - (1,465,092)
(551,289) (2,307,852)

Venituri/ (costuri) de finanare, nete 5,072,703 (428,750)

22 CHELTUIELI PRIVIND BENEFICIILE ANGAJAILOR

2016 2015

Cheltuieli cu remunerarea personalului 79,071,362 76,012,272


Cheltuieli cu beneficiile 2,706,688 3,987,843
Cheltuieli privind contribuiile sociale 17,667,298 16,597,801

99,445,348 96,597,916

Numrul mediu de angajai pe parcursul anului 370 386


Numrul angajailor la sfritul anului 353 368

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


35 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

23 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT

Rata impozitul pe profit pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2016 a constituit 12% (2015: 12%).

2016 2015

Impozitul curent pe profit 12,796,194 10,862,104


Venit privind impozitul pe venit amnat reflectat n
situaia profitului sau pierderii (Nota 15) (1,924,316) (65,529)

Cheltuiala cu impozitul pe profit 10,871,878 10,796,575

Impozitul pe profit al Companiei, difer de suma teoretic care ar rezulta dac s-ar utiliza rata
impozitului aplicabil profitului, astfel:

2016 2015

Profit nainte de impozitare 81,105,829 60,470,431

Impozitul calculat la rata aplicabil de 12 % (2015: 12%) 9,732,699 7,256,452


Efecte ale:
- Veniturilor neimpozabile (3,314,801) (56,318)
- Cheltuielilor nedeductibile n scopuri fiscale 4,453,980 4,304,793
- Corectarea cheltuielii cu impozitul pe profit aferent
anului precedent - (708,352)

Cheltuiala cu impozitul pe profit 10,871,878 10,796,575

24 REZULTATUL PE ACIUNE DE BAZ

2016 2015

Profitul net atribuit acionarilor, pentru rezultatul de


baz pe aciuni 70,233,951 49,673,856
Numrul de aciuni ordinare, pentru rezultatul de
baz pe aciuni 1,599,922 1,599,922

Rezultatul pe aciune (MDL pe aciune)


- de baz 43.90 31.05
- diluat 43.90 31.05

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


36 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

25 TRANZACII CU PRI AFILIATE

n anul 2016 Entitatea a ncheiat tranzacii cu prile afiliate pentru activiti comerciale.

Pri afiliate Tipul relaiilor Tipul tranzaciei 2016 2015

EFES Breweries International Entitatea mam Dividende pltite 137,901,702 35,166,159

Oyex GMBH Ent. afiliat entitii mam Procurarea materialelor 11,772,540 20,064,212
Procurarea berii i
Moscow Efes Brewery ZAO Subs. a entitii mam materialelor 1,054,775 3,349,883
Anadolu Efes Biracilik Suport managerial/
VE Malt Sanayi A.S. Ent. afiliat entitii mam Procurarea serviciilor 9,546,603 9,020,696

Efes Ukraine PJSC Subs. a entitii mam Procurarea serviciilor 158,759 -


ABH Anadolu Bilisim Procurarea serviciilor de
Hizmetleri Ent. afiliat entitii mam support SAP 901,313 1,709,620
SAB Miller International B.V. Subs. a entitii mam Royalty 1,924,871 2,105,532
Ursus Breweries Subs. a entitii mam Royalty 1,319,415 1,356,466
Efestur Ent. afiliat entitii mam Procurarea serviciilor - 134,781
Efes Ukraine PJSC Subs. a entitii mam Vinzarea berii - 20,029,066
SAB MILLER BRANDS
EUROPE Subs. a entitii mam Procurarea berii 7,358,298 3,695,299
Anadolu Efes Biracilik
VE Malt Sanayi A.S. Ent. afiliat entitii mam Procurarea materialelor 545,436 -
Subsidiar a entitii
EFES KAZAKHSTAN JSC mam Procurarea materialelor - 1,238,018
URSUS BREWERIES S.A. Subs. a entitii mam Vinzarea berii 7,552,877 3,712,489
EFES UKRAINE LLC Subs. a entitii mam Vinzarea berii 5,423,412 5,666,779
GROLSCHE
BIERBROUWERIJ Subs. a entitii mam Royalty 64,020 163,052
EFES PAZARLAMA Subs. a entitii mam Vinzarea berii si materiale 221,733 532,598
Efes Deutschland Ent. afiliat entitii mam Vinzarea berii 657,746 -

Directori Conducerea Entitii Remunerare 27,896,261 27,444,743

Numele companiei cu drepturi de control final este Anadolu Efes Biracilik VE Mal Sanayii AS.
Remunerarea Conducerii reprezint beneficii pe termen scurt oferite angajailor.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


37 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

25 TRANZACII CU PRILE AFILIATE (CONTINUARE)

Solduri la sfrit de an rezultate din vnzri/cumprri de bunuri/servicii:

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015


Datorii ctre prile afiliate
Anadolu Efes Biracilik VE Malt Sanayi A.S. 9,546,602 9,020,696
SAB MILLER BRANDS EUROPE 687,879 2,169,678
Oyex GMBH 647,282 2,408,721
Sabmiller International Brands LTD 384,024 -
Ursus Breweries S.A. 269,694 196,998
ABH Anadolu Bilisim Hizmetleri 174,278 286,601
Moscow Efes Brewery ZAO 126,135 1,202,919
GROLSCHE BIERBROUWERIJ 24,652 58,610
SABMILLER INTERNATIONAL BV - 432,375

11,860,546 15,776,598

2016 2015
Creane de la prile afiliate
EFES UKRAINE LLC 639,337 534,458
URSUS BREWERIES S.A. 175,432 (56,297)
EFES PAZARLAMA VE DAG - 521,680
EFES UKRAINE PJSC - 35,957

814,769 1,035,798

Soldurile aferente prilor afiliate nu sunt garantate i nu sunt purttoare de dobnd.

26 MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL

Prezentare general

Entitatea este expus la urmtoarele riscuri ca rezultat al utilizrii instrumentelor financiare:

- Riscul de credit
- Riscul de lichiditate
- Riscul de pia, inclusiv riscul valutar i riscul dobnzii

Politicile Entitii de gestionare a riscului sunt stabilite pentru a identifica i analiza riscurile cu care
se confrunt Entitatea, pentru a stabili limitele adecvate de risc i control, precum i pentru a
monitoriza riscurile i aderarea la limite. Politicile de gestionare a riscului i a sistemelor sunt
revizuite periodic pentru a reflecta schimbrile n condiiile de pia i activitile Entitii.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


38 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

26 MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL (CONTINUARE)

Entitatea, prin intermediul cursurilor de formare, standardelor i procedurilor de management, i


propune s dezvolte un mediu de control disciplinat i constructiv, n care toi angajaii s neleag
rolurile i obligaiile lor.

n situaiile financiare sunt incluse i alte informaii cantitative. Expunerea la riscurile de credit,
lichiditate i de piaa apare n cadrul activitii operaionale a Entitii.

26.1 Riscul de credit

Riscul de credit este riscul de pierderi financiare pentru Companie care ar putea aprea n cazul n
care un client sau partener la un activ financiar nu reuete s i ndeplineasc obligaiile
contractuale. Riscul de credit este determinat de numerar i echivalente de numerar, depozite la
bnci i instituii financiare, precum i de expunerile legate de creditare fa de clienii Entitii.
Valoarea contabil a activelor financiare reprezint expunerea maxim la riscul de credit.

Expunerea maxim la riscul de credit la data de raportare a fost:

31 Decembrie 2016 31 Decembrie 2015

Creane 68,987,030 70,353,982


Numerar i echivalente de numerar 132,786,009 109,717,764
Depozite la bnci cu scadena mai mare de
3 luni - 41,282,850

Creane comerciale

Expunerea Entitii la riscul de credit este influenat n principal de caracteristicile individuale ale
fiecrui client (distributor). Entitatea are aproximativ 16 clienri. Entitatea a stabilit o politic de
credit n care fiecare client nou este analizat individual pentru bonitate nainte ca Entitatea s ofere
termenii i condiiile de livrare standard. n plus, Entitatea cere garanii bancare n favoarea sa, de
la toi distribuitorii si. Entitatea stabilete un provizion pentru depreciere care reprezint estimarea
pierderilor privind creanele comerciale i investiii. Principalele componente ale acestui provision
sunt pierderile specifice care se refer la expuneri semnificative n mod individual.

Entitatea deine drept garanie pentru creanele comerciale garanii bancare de la distribuitorii si
n valoare de 102,900,000 MDL (2015: 103,400,000 MDL).

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


39 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

26 MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL (CONTINUARE)

26.1 Riscul de credit (continuare)

Numerar, echivalente de numerar i investiii pe termen scurt

La data de 31 Decembrie 2016, Entitatea deine disponibiliti n bncile locale, sub form de
depozite bancare la vedere n sum de 12,897,609 MDL (31 decembrie 2015: 39,997,028 MDL),
depozite bancare la termen cu scadena mai mic de 3 luni de la data bilanului n sum de
119,888,400 MDL (31 decembrie 2015: 69,714,450 MDL) i depozite bancare la termen cu scadena
mai mare de 3 luni de la data bilanului n sum de 0 MDL (31 decembrie 2015: 41,282,850 MDL).
Nici una dintre aceste bnci nu are ratinguri de credit externe.

26.2 Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul c Entitatea nu va avea capacitatea s-i ndeplineasc obligaiile sale
financiare, pn la scadena acestora.

Abordarea Entitii asupra gestionrii lichiditii este asigurarea, pe ct posibil, a suficienei


lichiditilor pentru a-i ndeplini obligaiile sale pn la scaden, att n condiii normale, ct i n
cele de criz, fr a suporta pierderi inacceptabile sau a risca deteriorarea reputaiei Entitii.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


40 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

26 MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL (CONTINUARE)

26.2 Riscul de lichiditate (continuare)

n tabelul de mai jos sunt prezentate sumele fluxurilor contractuale neactualizate a numerarului la 31 Decembrie 2016 i 31 Decembrie 2015:

Mai puin de 3 luni De la 3 pn la 12 luni Total

31 Decembrie 2016
Datorii monetare

Datorii comerciale (60,693,897) (2,861,355) (63,555,252)


Alte datorii curente1 (4,962,010) - (4,962,010)

Total datorii monetare (65,655,907) (2,861,355) (68,517,262)

31 Decembrie 2015
Datorii monetare
Datorii comerciale (74,449,181) (681,742) (75,130,923)
Alte datorii curente1 (3,454,956) - (3,454,956)

Total datorii monetare (77,904,137) (681,742 (78,585,879)

1 Analizascadenei se aplic doar n cazul instrumentelor financiare i, prin urmare oligaiile non-financiare nu au fost incluse.
Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.
41 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

26 MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL (CONTINUARE)

26.3 Riscul de pia

Riscul de pia este riscul ca modificarea preurilor de pia, cum ar fi ratele de schimb valutar, ratele
dobnzilor i la preurile de capitaluri proprii va afecta veniturile Entitii sau valoarea participaiilor
sale n instrumentele financiare. Obiectivul gestionrii riscului de pia este de a gestiona i controla
expunerile la riscul de pia n parametri acceptabili, concomitent cu optimizarea returnrilor.

Expunerea la riscul valutar

Entitatea este expus la riscul valutar ca urmare achiziiilor i mprumuturilor care sunt exprimate
ntr-o alt moned dect monedele funcionale respective. Valutele n care aceste tranzacii sunt
exprimate n primul rnd sunt EUR i USD.

Expunerile tranzacionale ale Entitii genereaz ctiguri sau pierderi n valut, care sunt
recunoscute n situaia profitului sau pierderii. Aceste expuneri cuprind activele i datoriile monetare
ale Entitii, care nu sunt exprimate n moneda funcional a Entitii.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


42 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

26 MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL (CONTINUARE)

26.3 Riscul de pia (continuare)

Expunerile la riscul valutar ale Entitii bazate pe sume teoretice la 31 Decembrie 2016 au fost urmtoarele:

Rubla
Euro Dolari SUA ruseasc UAH MDL Total

Active monetare
Numerar i echivalente de numerar 8,007,997 120,184,923 - 1,900,897 2,692,192 132,786,009
Creane comerciale 1,134,723 639,337 - - 67,212,970 68,987,030

Total active monetare 9,142,720 120,824,260 - 1,900,897 69,905,162 201,773,039

Datorii monetare
Datorii comerciale 14,346,982 12,084,979 337,695 10,480,415 26,305,181 63,555,252

Total datorii monetare 14,346,982 12,084,979 337,695 10,480,415 26,305,181 63,555,252

Poziia net (5,204,262) 108,739,281 (337,695) (8,579,518) 43,599,981 138,217,787

Sumele in Lei MDL sunt prezentate n scop de reconciliere i nu expun Entitatea la riscul valutar, doarece aceasta este moneda funcional a Entitii.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


43 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

26 MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL (CONTINUARE)

26.3 Riscul de pia (continuare)

Expunerile la riscul valutar ale Entitii bazate pe sume teoretice la 31 Decembrie 2015 au fost urmtoarele:

Rubla Hrivna
Euro Dolari SUA Ruseasc Ucrainean MDL Total

Active monetare
Numerar i echivalente de numerar 11,306,940 90,372,366 - - 8,038,456 109,717,764
Investiii pe termen scurt - 41,282,850 - - - 41,282,850
Creane comerciale 287,790 1,950,153 - 294,693 67,821,346 70,353,982
Total active monetare 11,594,730 133,605,371 - 294,693 75,859,802 221,354,596

Datorii monetare
Datorii comerciale 31,289,212 13,576,440 1,622,822 - 28,642,449 75,130,923
Total datorii monetare 31,289,212 13,576,440 1,622,822 - 28,642,449 75,130,923

Poziia net (19,694,482) 120,028,931 (1,622,822) 294,693 47,217,353 146,223,673

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


44 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

26 MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL (CONTINUARE)

26.3 Riscul de pia (continuare)

O cretere/scdere de 10% a ratelor oficiale de schimb valutar a EUR, USD, Rublei ruseti, i Hrivnei
Ucrainene la data de raportare ar fi sporit/ (redus) profitul cu 9,461,781 MDL (2015: 9,900,631
MDL). Aceast analiz presupune c toate celelalte variabile rmn constante.

Fluxul de numerar i riscul valorii juste a dobnzii

innd cont de faptul c Entitatea nu are mprumuturi pe termen lung la 31 decembrie 2016, aceasta
nu este expus unui risc semnificativ a ratei dobnzii.

O serie de politici contabile ale Entitii, precum i notele la situaiile financiare necesit
determinarea valorii juste att pentru activele i datoriile financiare precum i pentru cele non-
financiare. Valorile juste au fost determinate n scopuri de msurare i/sau prezentare, bazate pe
urmtoarele metode. Atunci cnd este cazul, sunt prezentate informaii suplimentare cu privire la
ipotezele fcute n determinarea valorilor juste n notele specifice pentru respectivul activ sau pasiv.

26.4 Gestionarea capitalului

Politica Entitiii este de a menine o baz de capital puternic, astfel nct s i pstreze investitorii,
creditorii, ncrederea pe pia i s susin dezvoltarea viitoare a afacerii. Entitatea monitorizeaz
rentabilitatea capitalului, pe care Entitatea l definete ca venit net din exploatare raportat la
capitalurile proprii totale.

2016 2015

Profit din exploatare 76,033,127 60,899,181


Total capital propriu 573,059,428 645,219,688

Rentabilitatea capitalului 13.27% 9.44%

Cresterea ratei de rentabilitate a capitalului n 2016 a fost influenat de majorarea profitului din
exploatare (+23.6%), cu o rat mai mare dect creterea capitalului propriu (+1.6%).

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


45 din 46
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

NOTE LA SITUAII FINANCIARE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

26 MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL (CONTINUARE)

26.5 Riscul de ar

Entitatea, datorit activitii sale, depinde semnificativ de economia i piaa financiar a Republicii
Moldova. Republica Moldova prezint anumite caracteristici ale unei piee n curs de dezvoltare, de
asemenea, fiind afectat de criza financiar global. Legislaia fiscal, valutar i vamal a Republicii
Moldova este supus numeroaselor interpretri i schimbrilor frecvente.

Evoluia economic viitoare a Republicii depinde n mare parte de eficiena msurilor economice,
financiare i monetare implementate de Guvern, de rnd cu evoluiile fiscale, legale, regulatorii i
politice.

Conducerea este n imposibilitatea de a anticipa toate evoluiile care ar putea avea un impact asupra
acestei industrii i economiei n general i, n consecin ce efect ar putea avea asupra situaiei
financiare viitoare a Entitii. Cu toate acestea, Conducerea consider c a ntreprins toate msurile
necesare pentru a sprijini sustenabilitatea i dezvoltarea afacerilor Entitii n condiiile actuale.

27 ANGAJAMENTE I CONTINGENE

Entitatea are angajamentul de a cumpra imobilizri corporale n sum de 6,957,000 MDL


(31 Decembrie 2015: 5,382,497 MDL) i stocuri n sum de 57,187,431 MDL, incluznd mal i
ambalaje (31 Decembrie 2015: 55,907,537 MDL).

Nu exist scrisori de garanii acordate Entitii i nici scrisori de ipotecare cu privire la orice activ al
Entitii.

Notele de la paginile 6- 46 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.


46 din 46

S-ar putea să vă placă și