Sunteți pe pagina 1din 2

Capitolul 6. Utilizarea funcţiilor

Tabelul nr 6.6. Valorile futnizate de funcţia TYPE

Valoare

Rezultat

Număr

1

Text

2

Valoare logică

4

Formulă

8

Valoare de tip eroare

16

Matrice

64

6.2.8. Funcţii de căutare şi de referinţe

Funcţiile de căutare şi referinţe sunt utilizate atunci când, trebuie determinat conţinutul celulelor, domeniilor sau zonelor selectate. Unele dintre ele sunt utilizate şi în foile de funcţii Macro, devenind instrumente de creare a funcţiilor Macro avansate.

Funcţiile de căutare şi referinţă sunt următoarele:

ADDRESS(număr_linie;număr_coloana;num_abs;a1;foaie_text)

AREAS(referinţa)

CHOOSE(num_index;valoare1;valoare2;…)

COLUMN(referinţa)

COLUMNS(matrice)

HLOOKUP(valoare_cautata;matrice_tab;index_linie_num;domeniu_căutare)

HYPERLINK(adresa;nume)

INDEX(matrice;număr_linie;număr_coloana)

INDEX(referinţa;număr_linie;număr_coloana;număr_zona)

INDIRECT(ref_text;a1)

LOOKUP(valoare_cautata;vector_căutare;vector_rezultat)

LOOKUP(valoare_cautata;matrice)

MATCH(valoare_cautata;matrice_căutare;tip_potrivire)

Capitolul VI. Utilizarea funcţiilor

OFFSET(referinţa;linii;coloane;înălţime;lăţime)

ROW(referinţa)

ROWS(matrice)

TRANSPOSE(matrice)

VLOOKUP(valoare_cautata;matrice_tabel;col_index_num;domeniu_căutare)

6.2.9. Funcţii de tip text

Funcţiile de tip text permit manipularea valorilor de tip text.

CHAR(număr): are ca rezultat caracterul care, corespunde codului ASCII număr (de la 1 la 255).

CLEAN(text): are ca rezultat îndepărtarea din argumentul text,a oricărui caracter având codul ASCII mai mic decât 32 sau mai mare ca 127.

COD(text): are ca rezultat codul ASCII al primei litere din textul specificat.

CONCATENATE(text1;text2;…): efectuează reuniunea tuturor argumentelor. Exemplu:

=CONCATENATE(“Anul”;” “;”2”;” “;”Finanţe Bănci”)

va avea ca rezultat afişarea textului “Anul 2 Finanţe Bănci”.

DOLLAR(valoare;zecimale): are ca rezultat rotunjirea unei valori cu un număr de zecimale specificat şi apoi o converteşte în text, cu format de valută. Textul obţinut poate fi concatenat, cu alte valori de tip text.

Exemplu:

=”Produsul valorează”&DOLLAR(A1;2)&”.”

Va avea ca rezultat “Produsul valorează $50,66”, dacă celula A1 conţine valoarea $50,66, rezultatul se furnizează cu 2 zecimale.

EXACT(text1;text2): are ca efect compararea valorilor text1 şi text2; dacă sunt identice se returnează valoarea logică TRUE; dacă nu, se returnează valoarea logică FALSE.

Observaţie: Majusculele sunt luate în considerare.