Sunteți pe pagina 1din 1

proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTRRE Nr._____

din ________________2016

Chiinu

Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar


conform situaiei la 1 ianuarie 2016

n temeiul art. 8, din Codul funciar nr. 828XII din 25 decembrie 1991
(republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr 107, art. 817), cu
modificrile i completrile ulterioare, Guvernul HOTRTE:

Se aprob Cadastrul funciar conform situaiei la 1 ianuarie 2016, cu


suprafaa total de 3 384,6 mii hectare, inclusiv terenuri irigate - 228,3 mii hectare,
terenuri desecate - 69,2 mii hectare, potrivit formularelor nr. 1, nr. 2 i nr. 3 (se
anexeaz).

Prim-ministru

Contrasemneaz:

Viceprim ministru,
Ministrul Economiei

Ministrul Agriculturii i
Industriei Alimentare