Sunteți pe pagina 1din 11

CATAVASII LA NATEREA DOMNULUI DUMNEZEU

I MNTUITORULUI NOSTRU,
IISUS HRISTOS.
CNTAREA I-A

H ris to os se e e na a te e e sl vi i i i i

i'L Hris to o os di in ce e e ru u uri, n tm pi i na a a a


i i'L Hris to o o os pre p m nt, n n l a


a a i i i 'v! cn ta ai Do o o o o om nu u lui to ot p mn

tu ul, i cu ve se li i i i e, l u da a i'L, no o roa a de lor,

c S'a a pro o o o o sl vit.

*ALT IRMOS:

M n tu i i i i t'a no

ro o o o o dul, f c nd mi i nu

u u u ne e St p nul, us c nd oa re e e ee

c nd va lu u u ul cel u u u me ed a a al m

rii; dar de vo o ie e n s c nd du u 'Se di in Fe cioa a

a a a a r , ca le e u um bla a a t la ce e

e ru u uri ne'a a a pu u us no o o o o u; pre Ca re e le edu u p fi i i re n to o o o o oc ma a ai cu u u u Ta a a

t l i cu oa a a me nii l sl vim.

CNTAREA A-III-A:

F i i u lui, ce e e lu ui n s cu ut f r stri ca a

re di i in Ta a t l ma a ai 'na a i i i i in te e e de e

e veci, i mai pre ur m di in Fe cioa a a a r n tru pa a a at


f r de e s m n ; lu u ui Hris to o o o o o

o o o o o o o os Dum ne ze e eu s'I stri i gm: Ce e la a

ce ai n nl a at co or nu u ul no o o os tru, Sf nt e e eti

Doa a a a am ne.

*ALT IRMOS:

V i no spre e e e cn ta a a a a rea a a a ro o o o o

o o bi lo o or T i, Bu u u nu u u le, sme ri ind a vrjma a aa u u u u lu ui; n l a a a ta a spr

n cea a a a a n p zi ind, Fe e ri i i i ci i i i i te

A tot v z to o ru u u le, pre e e e e e, c n t re e


ii, ma ai pre su u us de e e p cat, n


t ri i i it ne cl ti i i it pre e e te e me e

e iu ul cre e e di i i i in ei.

CNTAREA A-IV-A:

T o ia ag din r d ci i i na lui I i e ee se ei

i floa a re di i in tr' n sul, Hris toa a a a a se e, din

Fe cioa a a a r a ai o dr s li it, Cel l u u u dat, di in muun te e le ce e e el cu u u um br dea a a s. Ve ni t'ai, n

tru p n du u u u u u 'Te din cea ne e is pi ti t de

e e b r bat, Ce el f r de tru u up i Dum ne e ze e eu.

Sla a v pu te e e rii ta a a le e e e e, Do a a am ne

*ALT IRMOS:


nno i i rea nea mu u lui o me e e ne e e esc de de

e mu ult

cn tnd pro o oo ro o o cu u ul A a va a cu u um, mai 'na


a a i i in te e o o o a a a ve e es tit, n vred ni cin du

'se ne e e e gr i it a a'i ve e dea a n chi i pu u


i i i i i rea; c Pru u u u u unc t nr di i in


mu un te le e Fe e e cioa a a a a rei a ie i i i it

Cu u u u u v n tu ul, spre nno o i i i rea a

no o o roa a a de e e lor.

CNTAREA A-V-A:

D um ne ze e eu fi i i i i i ind p cii, Ta t

n du r ri i i i i lo or, pre n ge rul sfa

a tu lu u ui T u ce e lu ui ma a a a a re e, d ru

i i i in du u ne e pa a a ce, L'ai tri mi i i is no o o o o u


; de eci po o o o v u i ii fi i i ii i ind la lu mi i

i na cu no tin e ei de e Du u um ne e ze eu, de noa ap te


m ne e e e c nd te m rim iu bi i i to o o

ru le e de e e e e oa a a a meni.

*ALT IRMOS:

D

in noa ap tea lu u u u cru u u ri

i i lor

n tu

ne

ca a a a tei n e le e ep ciu uni cu r i i i re e e eti, no

o o u Hri i is toa a a a a se, ce lor ce fa a a a cem

a cu u um i i i i i e cn ta a a a re cu pri ve e e

ghe e e e re e, a U u nu ui f c to or de e e bi i

i i i ne; s vi i i ii d ru i i i i in du u u u

'ne i i c ra a a re e e le e e e es ne, pre ca a aa re, u um bl nd, vo om a fla a a a sla a a a a v.

5
CNTAREA A-VI-A

D
in p n te

e ce e

pre e

e I i i o o o na a, pru un cul

l'a a a le e p da at fia ra m ri i ii pre e e e cu um


l'a a pri i i i i mi it i n Fe e e cioa a a r s

la lu in du 'se Cu u vn tu u ul i i tru u u u up lu u u u nd,


ie i i ta p zin du u o ne stri i ca a a a a t; c ce e e el

ce na p ti mi it stri i i c ciu u u u u ne, pre ce e ia

ce e l'a a n s cu u ut o a p zi i it ne e e v

t ma a a a a t.

*ALT IRMOS:

P e tre c nd I

o na a n tr'a a d n cu

ri

i le e e m ri ii, se ru ga a s vi i i n i va a a

lu ul s a a a li i i ne e e e e ze. Ia r eu, r ni i

i it fi i i i i i ind cu a ti ra a a a nu u u lui s

gea a a t pre Hris to o o o s 'L chem, pie er z

to o rul ce e e lo o or ri de gra ab s vi i i i i n

, spre e e e e a mea a a le e ne e e vi i i i re.

CNTAREA A-VII-A

C o co o nii n bu u na cre di i in fi i i i

i i i i ind cre e es cu ui, p g nea a as ca po run c

ne b g n du u u u 'o o n sea a a a a m, de

groa a a a za fo o o cu lui nu u s'a a au sp i m


n tat; ci n mi i ij lo o o o cu ul v p ii

st nd a a au c n ta at: Dum ne ze e e ul p ri i i i in

i i lo or bi i i ne e + e e eti cu u u v n tat

*ALT IRMOS:

P ru un cii m p ra tu u lu ui

tu tu ror de dra a a a go o

ste fi i i i i i ind tra ai bat jo co ri ta'a au p g

na a bo o o li i i re e de e e li i i i im b a ti

ra nu lui ce e e e lui ce s'a m ni a a a at f r de e


m su u u u r ; de ca a aa re e e sfi i i i in

du 'se e fo o o o o o cu ul ce e el mult, gr ie esc St p


nu u lui: n ve eci bi i i i ne e e + e e eti cu

u u v n tat!
CNTAREA A-VIII-A

S l u dm bi ne s cu vn tm i s ne n chi n

m Do o om nu lu ui c n t nd.

C up to o ru ul ce e el r co o rit a n chi i i pu u

u u u i it chi i pul mi nu u ni ii ce e le e ei ma ai pre

su us de e fi i i re: c n'a a + a ars pre e ti ne e rii pre ca re

l'a a a pri i i i i mi it, pre cum ni i ici fo cul Dum ne e e ze

i i i i i ri ii, p n te ce le Fe cioa a rei, n ca a a re

8
le a a a a a i i i in trat. Pen tru a cea a a as ta a

cn t nd s stri i i gm: S la u de toa a t fp tu


u u u ra pre Do o o o o om nu ul i i s'L prea na a

a a al e e pre e e D n su u ul n tru u to o o o

oi ve e e e cii!
*ALT IRMOS:

T i i ne

rii ce e ei o co li ii de e fo oc

n

Le e gea a ve

e e che, n chi pu i t'au pn te ce le e e cel ne a a ars

a al Fe e e cioa a a a a rei, ca re pes te e e fi re a ns


cu u u ut, pe e e ee ce et lu u u i i i t ; i i a a

mn do o o u lu u u cr nd o fa a a ce e re de e e

mi i i nu u u u u ne, pre no roa a a a a de e e e e e


la cn ta a a a a re le e ri di i i c Da a a a a

ru u u ul.

9
CNTAREA A-IX-A:

M re e te, su u uu fle tulme eu, pre e e e cea a

a aa

ma ai ci i in sti i i t i mai prea a sl vi i i t de ct

O o o o o ti i i le e e ce e e le e e de e e sus

T a a ai n str i i i n v d, i

i

i i prea a sl vi i i i i t Ce e e er fi i i

i ind pe e e te e e ra, Sca a a aa a uu u un de He e


e e ru u vi imi Fe e cioa a a ra, ie e es lea s l lu u i


i i re, n tru ca a a a re S'a cul ca a a at Ce el ne


e e n c put, Hris to o os Du um ne e e ze eu, pre Ca

a re le, l u d n du u'L l m ri i

i im.

*ALT IRMOS:

M re e te, su u u uu fle tul me eu, pe e e e ce e e e el

10

di i in Fe e cioa a a a r i i i n pe e e te e

r n s cu ut, Hri is to o os ' m p ra aa a a tul.O o o, Fe cioa a a

r, mai le es ne e e

e e es te e de e fri

i i i i c s iu bim no oi t ce e e rea a, ca ce e

ia ce e e e es te f r de e e pri i i me

e ej di i i e; pen tru c din dra a a a a go o o o os te e


a a a a m ple ti i i i cn t ri cu o s r

di i i i i e al c tu u u i i i te, e e es te e a a

ne vo o o o o ie. Ci, o o Ma a a a a ai c, pre ct i


e e es te e bu u u u uu na a a vo o o o i i in

, d 'ne e e i i pu u u te e e e e re

e e e.

*Transliterate din "Irmologhionul sau Catavasierul musicesc"


al lui Macarie Ieromonahul.

11