Sunteți pe pagina 1din 8

europass

Curriculum Vitae
Europass

, , ___________
Informaii
personale

Nume / Prenume HINCU Rodica


Adresa(e) Bd. Moscova 12/2, Chiinu
MD 2068, Republica Moldova
Telefon(oane) +373 (22)402858
E-mail(uri) hincu@ase.md
Sex Fem.
Data naterii 21 decembrie1961

Domenii de competen Management universitar - reform curricular


- organizarea de activiti metodico-didactice i de instruire
- organizarea de activiti de cercetare
- organizarea de activiti extracurriculare
- conducere doctorat i programe de master
- cooperare universitar internaional i naional
Finane - activitate investiional
- activitate bancar
- activitate pe piaa de capital
- metode i tehnici fiscale
- finane publice
Informatizare - economie informaional

Experiena profesional

Perioada ^ 2005-prezent
Funcia sau postul ocupat ; ef catedr Investiii i Piee de Capital, facultatea Finane, ASEM
Activiti si responsabiliti principale | Coordonare pentru activitatea metodico-didactic, de instruire i tiinific, inclusiv pentru activitatea
I curricular i extracurricular a studenilor
Numele i adresa angajatorului | Academia de Studii Economice din Moldova
! bd. M.Bnulescu-Bodoni 61, MD-2005, Chiinu, Republica Moldova
Tipul activitii sau sectorul de activitate I Management universitar. nvmnt, activiti metodico-didactice, de instruire i de cercetare, curriculare
i extracurriculare

Perioada 2015- prezent


Funcia sau postul ocupat Membrul Consiliului bncii
Activiti si responsabiliti principale Management bancar
Numele i adresa angajatorului BC Mobiasbanc - Groupe Socit Gnrale S.A.
bd. tefan cel Mare i Sfnt 81A
mun. Chiinu, MD-2012, Republica Moldova
Tipul activitii sau sectorul de activitate ' Activiti de management n domeniul bancar
Pagina 1 / 8 - Curriculum vitae
HNCU Rodica
Perioada 2014-prezent
Funcia sau postul ocupat Membru al Comisiei de atestare a specialitilor
Activiti si responsabiliti principale atestarea specialitilor n cadrul CNPF
Numele i adresa angajatorului Comisia Naional a Pieei Financiare
bd. tefan cel Mare i Sfnt 77, m. Chiinu, MD-2012, Republica Moldova,
Tipul activitii sau sectorul de activitate Atestarea specialitilor cu activiti n domeniul microfinanrii

Perioada 2003 - prezent


Funcia sau postul nniipat Profesor universitar
Activiti si responsabiliti principale Predare, Coordonare lucrri de licen, masterat, doctorat.
Elaborare de noi cursuri, conducere program masterat
Numele i adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Moldova
bd. M.Bnulescu-Bodoni 61, MD-2005, Chiinu, Republica Moldova
Tipul activitii sau sectorul de activitate Activiti metodico-didactice, educaionale i tiinifice

Perioada 1999- prezent


Funcia sau postul ocupat Conductor de doctorat
Activiti si responsabiliti principale ndrumare tiinific de doctorat
Numele i adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Moldova
bd. M. Bnulescu-Bodoni 61, MD-2005, Chiinu, Republica Moldova
Tipul activitii sau sectorul de activitate Activiti tiinifice i conducere de doctorat

Perioada 2005-2008
Funcia sau postul ocupat Membru expert
Activiti i responsabiliti principale Participarea la expertiza tiinific a tezelor de doctor i doctor habilitt
Numele i adresa angajatorului Consiliul Naional pentru Acreditare i Atestare
bd. tefan cel Mare i Sfnt 180, MD-2004, Chiinu, Republica Moldova
Tipul activitii sau sectorul de activitate Expertiza tiinific

Perioada 2005 - pn n prezent


Funcia sau postul ocupat Consultant tiinific
Activiti si responsabiliti principale ndrumare tiinific n cadrul elaborrii tezelor de doctor habilitt
Numele i adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Moldova
bd. M. Bnulescu-Bodoni 61, MD-2005, Chiinu, Republica Moldova
Tipul activitii sau sectorul de activitate Activiti tiinifice i conducere de doctorat

Perioada 2003 -2005


Funcia sau postul ocupat Profesor universitar
Activiti si responsabiliti principale Predare, coordonare teze de licen, master, doctorat
Numele i adresa angajatorului Catedra Finane i Asigurri, Academia de Studii Economice din Moldova
bd. M. Bnulescu-Bodoni 61, MD-2005, Chiinu, Republica Moldova
Tipul activitii sau sectorul de activitate Activiti metodico-didactice i tiinifice

Perioada 1998-2001
Funcia sau postul ocupat Director MBA program
Activiti si responsabiliti principale Managementul programului MBA
Numele i adresa angajatorului Universitatea de Stat din Moldova n colaborare cu Universitatea Keele, Marea Britanie i Consulatul Marii
Britanii din Romnia
Tipul activitii sau sectorul de activitate Activiti organizatorice, metodico-didactice i tiinifice n cadrul Programului MBA

Pagina 2 / 8 - Curriculum vitae


HNCU Rodica
Perioada 1998-2003
Funcia sau postul ocupat Confereniar universitar
Activiti si responsabiliti principale Predare, coordonare teze de licen
Numele i adresa angajatorului Catedra Finane i Asigurri", Academia de Studii Economice din Moldova
bd. M. Bnulescu-Bodoni 61, MD-2005, Chiinu, Republica Moldova
Tipul activitii sau sectorul de activitate Activiti metodico-didactice i tiinifice

Perioada 1995-1998
Funcia sau postul ocupat lector superior
Activiti si responsabiliti principale Predare i seminarizare, coordonare teze de licen
Numele i adresa angajatorului Catedra Management social". Academia de Studii Economice din Moldova
bd. M. Bnulescu-Bodoni 61, MD-2005, Chiinu, Republica Moldova
Tipul activitii sau sectorul de activitate Activiti metodico-didactice i tiinifice

Perioada 1993-1995
Funcia sau postul ocupat Studii doctorat
Activiti si responsabiliti principale Cercetare i elaborare a tezei de doctorat
Numele i adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Moldova
bd. M. Bnulescu-Bodoni 61, MD-2005, Chiinu, Republica Moldova
Tipul activitii sau sectorul de activitate Cercetare tiinific

Perioada 1992- 1993


Funcia sau postul ocupat ef Serviciul tiin, ASEM
Activiti si responsabiliti principale Activiti de gestiune i monitorizare a activitii de cercetare la nivel instituional
Numele i adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Moldova
bd. M. Bnulescu-Bodoni 61, MD-2005, Chiinu, Republica Moldova
Tipul activitii sau sectorul de activitate Managementul activitilor de cercetare tiinific n cadrul ASEM

Perioada 1990- 1992


Funcia sau postul ocupat Specialist principal al Direciei pentru Tineret
Activiti si responsabiliti principale Gestiunea activitilor pentru tineret la nivel naional
Numele i adresa angajatorului Ministerul Tineretului, Sportului i Turismului al Republica Moldova
bd. tefan cel Mare i Sfnt 73, MD-2005, Chiinu, Republica Moldova
Tipul activitii sau sectorul de activitate Gestiunea activitilor pentru tineret la nivel naional

Perioada 1986- 1989


Funcia sau postul ocupat eful seciei Tineret Studios al ULCT
Activiti si responsabiliti principale Activiti de gestiune a manifestrilor organizate pentru tineretul studios la nivel local
Numele i adresa angajatorului ULCT, r-nul Orhei, Republica Moldova
str. Vasile Mahu, Orhei, Republica Moldova
Tipul activitii sau sectorul de activitate Activiti de gestiune a manifestrilor organizate pentru tineretul studios

Perioada 1984- 1986


Funcia sau postul ocupat Economist-finanist
Activiti si responsabiliti principale Elaborarea i coordonarea informaiei economico-financiare
Numele i adresa angajatorului Uzina de utilaj alimentar
str. Meterul Manole, 12, Chiinu, Republica Moldova
Tipul activitii sau sectorul de activitate Activiti economico-financiare

Pagina 3 / 8 - Curriculum vitae


HNCU Rodica
Educaie i formare
Perioada 2015
Calificarea/diploma obinut Certificat Nr. 14-03A-14. Seria C.P.MOODLE
Disciplinele principale Aplicarea tehnologiilor informaionale de comunicare n instruire.
sludiate/competenele profesionale Sistemul MOODLE
dobndite
Numele i tipul instituiei de Ministerul Educaiei al Republicii Moldova,
nvmnt/furnizorului de formare Academia de Studii Economice din Moldova,
Centrul de Instruire i Consultan n Afaceri (MACIP)
Nivelul n clasificarea naional sau Naional
internaional

Perioada 2004
Calificarea/diploma obinut Certificat Nr.6346
Disciplinele principale Strategii de dezvoltare a LS.D.G.C.
studiate/competenele profesionale
dobndite
Numele i tipul instituiei de Centrul educaional ProDidactica, Chiinu, Republica Moldova
nvmnt/furnizorului de formare
Nivelul n clasificarea naional sau Naional
internaional
I
Perioada 2000 - 2003
Calificarea/diploma obinut Doctor habilitt n tiine economie
Disciplinele principale Referate de doctorat. Activiti de cercetare tiinific
studiate/competenele profesionale
dobndite
Numele i tipul instituiei de Academia de Studii Economice din Moldova
nvmnt/furnizorului de formare bd. M.Bnulescu-Bodoni 61, MD-2005, Chiinu, Republica Moldova
Nivelul n clasificarea naional sau Naional (Instituie de nvmnt superior)
internaional

Perioada 1999-2000
Calificarea/diploma obinut Magistru n profilul Economie, spec. Bnci i Burse de Valori
Disciplinele principale MBA Program, specializarea Bnci i Burse de Valori"
studiate/competenele profesionale
dobndite
Numele i tipul instituiei de Universitatea de Stat din Moldova n colaborare cu Universitatea Keele, Marea Britanie i Consulatul Marii
nvmnt/furnizorului de formare Britanii din Romania
Nivelul n clasificarea naional sau Instituie de nvmnt superior
internaional

Perioada 1991-1997
Calificarea/diploma obinut Diploma de studii superioare (licen)
Disciplinele principale Limbi romano-germanice,
studiate/competenele profesionale specializarea Limba i literatura francez
dobndite
Numele i tipul instituiei de Universitatea de Stat din Odessa, Facultatea Limbi romano-germanice
nvmnt/furnizorului de formare Republica Ucraina, or. Odessa, b-dul. Francez
Nivelul n clasificarea naional sau Instituie de nvmnt superior
internaional

Pagina 4 / 8 - Curriculum vitae


HNCU Rodica
Perioada 1992-1995
Calificarea/diploma obinut Doctor n tiine economice
Disciplinele principale Examene, Referate de doctorat, Activiti de cercetare tiinific
studiate/competenele profesionale
dobndite
Numele i tipul instituiei de Academia de Studii Economice din Moldova
nvmnt/furnizorului de formare bd. M. Bnulescu-Bodoni 61, MD-2005, Chiinu, Republica Moldova
Nivelul n clasificarea naional sau Instituie de nvmnt superior
internaional

Perioada 19/9-1964
Calificarea/diploma obinut Diploma de studii superioare cu meniune (licen).
Disciplinele principale Economist
studiate/competenele profesionale
dobndite
Numele i tipul instituiei de Universitatea de Stat din Moldova
nvmnt/furnizorului de formare Str. Alexei Mateevici 60, MD - 2009,, Chiinu, Republica Moldova
Nivelul n clasificarea naional sau Instituie de nvmnt superior
internaional

Aptitudini i competene
personale
Limba matern R om n

Limbi strine cunoscute


Autoevaluare nelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral
conversaie
Rus Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
CI CI CI CI C1
experimentat experimentat experimentat experimentat experimentat
Francez Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
CI C1 B2 B2 B2
experimentat experimentat independent independent independent
Englez Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
A2 A2 A2 A2 A2
elementar elementar elementar elementar elementar
/*) Cadrul european comun de referin pentru limbi

Competene i abiliti sociale Capacitate de adaptare la medii multiculturale, dobndit prin formare profesional, seminarii, context
profesional sau n timpul liber, de lucru n grup i n mediul virtual, de comunicare, negociere etc.

Competene i aptitudini organizatorice Experien bun a managementului universitar, educaional i cercetare, spirit organizatoric

Competene i aptitudini tehnice Evaluare proiecte de investiii; Management bancar; Management al calitii n educaie i cercetare

Competene i aptitudini de utilizare a O bun stpnire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Moodie, Internet)
calculatorului

Permis de conducere

Informaii Activiti editoriale


suplimentare

1. C ulegerea de a rtic o le d in cadrul c o n fe rin e i tiin ific e in te rn a io n a le , e d iia a Il-a . C hiinu, 29-30 octo m b rie
2015: Rolul investiiilor n asigurarea dezvoltrii economice durabile n contextul integrrii europene t
A S E M , catedra In v e s tiii i Piee de C a p ita l . C hiinu, ed. A S E M , 2016. C o o rd o n a to ru l e d iie i. Preedinte al
C o m ite tu lu i tiin ific .

Pagina 5 / 8 - Cum'culum vitae


HNCU Rodica
2. Culegerea de articole din cadrul conferinei tiin illce internaionale, ediia a l-a. Chiinflu, 29-30 octom brie 2010: Rolul
investi(iilor n asigurarea dezvoltrii economice durabile in contextul integrrii europene. / A S lvM , cateilra Investiii i
Piee de Capital . Chiinu, ed. A S H M , 2010. Coordonatorul ediiei. Preedinte ai C om itetului .'Jtiinillc.
3. Megabyte (re vist o n lin e de p rom ovare a re /u lta te lo r cercetrii d in d o m e n iu l n & C i e c o n o m ic a U n iv e rs it ii
T itu M a io re scu , Facultatea de In fo rm a tic i tiin e F co n o m ice ). - B ucureti. M em bru ai co le g iu lu i de
redacie, 2 0 09-2 012.
4. C o n fe rin a In te rn a io n a l G lo b a liz a re i C o m p e titiv ita te n econom ia bazat pe cunoatere , e d iia ll-a ,
organizat de U n ive rsita te a C retin D im itrie C A N T F M IR . - B u cureti, 10-12-m ai, 2 0 1 2 . M em bru al
C o m ite tu lu i tiin ific .
5. Journal o f Economics and Business Research , U niversitatea A u re l V la ic u , A rad, R om n ia. M em bru al
c o le g iu lu i de redacie, 2010 - pn n prezent.
6. A n a le le U n iv e rs it ii A u re l V la ic u , A rad, R om nia. M e m b ru al c o le g iu lu i de redacie, 2005 - 2 0 1 0
7. " co/70/;7/c<7" (revist acreditat de ctre C N A A , categoria B, IS S N -1810-9136), editor: A ca d e m ia de Studii
E co n o m ice a M o ld o v e i. M e m b ru al c o le g iu lu i de redacie, 2012 - pn n prezent.

Antrenare n activiti de cercetare

1. 2 0 1 5-pre zen t - M e m b ru al S e ciei de tiine Sociale i E conom ice, A . .M .


2. 22-23 decembrie, 2016 - Preedinte al C om itetului tiin ific din cadrul C onferinei tiinifice internaionale Rolul
in ve stiiilo r n dezvoltarea econom iei digitale n contextul globalizrii financiare , organizate de catedra In v e s tiii i Piee
de C apital i dedicat celei de-a 25 aniversri de la fondarea Academ iei de Studii Economice a M o ld o ve i, Chiitiu.
3. 2 9 -3 0 o cto m b rie , 2015 - Preedinte al C o m ite tu lu i tiin ific din cadrul C o n fe rin e i tiin ific e in te rn a io n a le
R o lu l in v e s tiiilo r n dezvoltarea econom iei d ig ita le n c o n te x tu l g lo b a liz rii fin a n cia re , o rganizat de catedra
In v e s tiii i Piee de C a p ita l i dedicat celei de-a 10 aniversri de la fondarea catedrei In v e s tiii i Piee de
C a p ita l . A ca d e m ia de S tu d ii E cono m ice a M o ld o v e i, C hiinu.
4. 29-30 octom brie, 2010 - Preedinte al C om itetului tiin ific din cadrul C onferinei tiin ific e internaionale Rolul
in v e s tiiilo r n dezvoltarea econom iei digitale n contextul g lo b a liz rii financiare , dedicat celei de-a 5-a aniversri de
la fondarea catedrei In v e s tiii i Piee de C apital . A cadem ia de Studii Econom ice a M o ldovei, C hiinu.
5. 2 0 0 8 -2 0 0 9 - C o n d u c to r al p ro ie c tu lu i tiin ific cu tem a: C ercetarea ris c u rilo r in v c s tiio n a lc n sectorul real al
e c o n o m ie i d in cadrul P ro g ra m u lu i de stat E la b o ra re a m ecanism elor i m e to d e lo r de stim u la re a creterii
econom ice i reducere a srciei i de m buntire a c a lit ii v ie ii n c o n te x tu l SC ER S , P ro g ra m u lu i N aional
S a tu l M o ld o v e n e s c i P la n u lu i de a ciuni R e p u b lic a M o ld o v a - U niun ea European , fin a n a t de A cadem ia
de tiin e a M o ld o v e i.
6. 2 0 0 8 -2 0 1 2 - M e m b ru al A d u n rii G enerale al A ca d e m ie i de tiin e a M o ld o v e i, C hiinu (R e p u b lic a M o ld o v a ).
7. 2012 - M e m b ru al C o m ite tu lu i tiin ific al C o n fe rin e i In te rn a io n a le G lo b a liz a re i C o m p e titiv ita te n
eco n o m ia bazat pe cunoatere , e d iia ll-a , organizat de U n iversitatea C retin D im itrie C A N T E M IR ,
B u cu re ti, 1 0-12-m ai, 2012.
8. 2 0 0 6 -2 0 0 8 - e xp e rt al C o n s iliu lu i N a io n a l de A c re d ita re i Atestare a R e p u b lic ii M o ld o v a .
9. 2 0 0 6 -2 0 0 9 - m e m b ru l C o n s iliu lu i de A d m in is tra ie al C o le g iu lu i D o cto ra l re g io n a l n tiin e d in d o m e n iu l
g e s tiu n ii pen tru rile E u ropei C entrale i de Est din cadrul A g e n ie i U n iv e rs ita re F rancofone (S o fia , B u lgaria).
, 10. 2005-prezent - C onductorul tem elor de iniiativ, realizate n cadrul catedrei In ve stiii i Piee de C a p ita l , A S E M .
11. 2 0 0 5 -2 0 1 2 - Preedinte al S e m in a ru lu i tiin ific de P ro fil A s p e c te teoretice i practice ale d o m e n iu lu i fin a n cia r-
bancar la specialitate a 522.01 Finane, A S E M .
12. 2 0 1 2 -p re ze n t - M e m b ru al se m in a ru lu i tiin ific de P ro fil A sp e cte teoretice i practice ale d o m e n iu lu i
fin a n c ia r-b a n c a r la specialitate a 522.01 Finane, A S E M .
13. 2 0 1 2 -p re ze n t - M e m b ru al se m in a ru lu i tiin ific de P ro fil la specialitatea 522.01 Finane, U C C M .
14. 2012 - M e m b ru al C o m ite tu lu i de program n cadrul C o n fe rin e i In te rn a io n a le G lo b a liz a re i C o m p e titiv ita te
n e co n o m ia bazat pe cunoatere , e d iia Il-a , organizat de U n ive rsita te a C retin D im itr ie C A N T E M IR . -
B u cu re ti, 10-1 2 -m a i, 2012.
15. 1994 - P ro ie c tu l T E M P U S , A C E -1 9 9 4 C ooperarea e conom ic , In s titu tu l T e h n o lo g ic d in Sceaux,
U n iv e rs ita te a P a ris -X I, Frana
16. 1996 - P ro ie c tu l T A C IS , F E L L O W S H IP , In s titu t de A d m in is tra re a n tre p rin d e rilo r d in Paris, U n ive rsita te a
P a ris-I, Pantheon-S orbonne, Frana
17. 1998 - P ro ie c tu l T A C IS Susinerea s tu d iilo r econom ice d in M o ld o v a , coala de C om er d in G renoble, Frana
18. Stagii de cercetare n diferite centre tiinifice i de excelen de peste hotare: Academ ia de Studii Economice (Bucureti,
R om nia); L U niversit Pantheon-Sorbonne, Paris-I (Frana); L cole Suprieure de Commerce (Grenoble, Frana);
l Institut Technologique du Sceaux, Paris-XI (Frana); l Institut d A dm inistration des Entreprises (Paris, Frana);
U n ive rsity o f Keele (Regatul U n it al M a rii B ritan ii); l Institut de la Francophonie pour l A dm inistration et la Gestion
(Sofia, Bulgaria), Universitatea de Stat Economic din Belarus (M insk, Republica Belarus).
1

Pagina 6 / 8 - Curriculum vitae


HNCU Rodica
Anexe LISTA LUCRRILOR DE SPECIALITATE

Hiicu, Rodica. E conom ia in fo rm a io n a lii: aspecte m anageriale i investiiona le / K. I lncu. - C h i iiu lii, 2002. - T70 p.
Hncu, Rodica. C h e ltu ie lile pentru nvcicimnt n c o n d iiile d e llc itu lu i bugetar n R epublica M t)k lo v a (lucrare
d id a c tic o - t.) / R. H ncu . - C lii in u : ASEIVI, 2004. - 170 p.
H n c u , R o d ic a . Fenom enul d u b le i im p uneri: aspecte teoretice i practice / D iana C ric liv a ia , R o d ic a H ncu ; Acad.
de Sud. Econ. d in M o ld o v a . - C h i iiiilu , 2008. - 23 1 p.
Hncu, Rodica. Bazele a n trc p re n o ria tu lu i contem poran: curs de le c ii / R. H ncu ; In s titu tu l In te rn a io n a l cic
M anagem ent. - C h iin u , 1 9 9 8 .- 161 p.
Hncu, Rodica. Finane p u b lic e : sinteze, scheme, teste / R odica H ncu et a l.|. - C hiinu : A S E M , 2 0 0 5 . - 188 p.
Hncu, Rodica. M etode i te h n ic i fiscale: sinteze, problem e / R. H ncu [et a l.]. - C hiinu : A S E M , 2 0 0 5 . - 164 p.
Metode i tehnici fiscale (curs u n iv e rs ita r) / R odica H ncu [ct a l.]. - C hiinu : A S E M , 2005. - 261 p.
Culegere de a rtic o le elaborate n cadrul C o n fe rin e i tiin ific e in te rn a io n a le R o lu l in v e s tiiilo r n dezvoltarea
d u ra b il a e co n o m ie i n a io n a le n c o n textul in te g r rii europene , 2 9-30 o cto m b rie , 2010 / R. H n c u (coord.). -
C hiinu: A S E M , 2010. - 269 p.
Culegere de a rtic o le elaborate n cadrul C o n fe rin e i tiin ific e in te rn a io n a le R o lu l in v e s tiiilo r n asigurarea
d e z v o lt rii econom ice d u ra b ile n co n te xtu l in te g r rii europene , 2 9 -3 0 o cto m b rie , 2015, R. H n cu (coord.). -
C hiinu : A S E M , 2016. - 269 p.
Hncu, R odica. Bazele F uncionrii Pieei de C apital: manual / Rodica H ncu jet al.]. - Chiinu: A S E M , 2012. - 340 p.
Hncu, R o d ic a . Basis o f ca p ita l m arket's fu n c tio n in g : m anual / R odica H ncu [et a l.] ; A c a d e m y o f Econom ic
Studies o f M o ld o v a . - C h iin u : A S E M , 2013. - 348 p.
, . : / . . , 11. . , .
; . - : , 2011 - 318 .
, . : / . . , . .
; . . . - : ,2 0 1 0 .- 185 .
, . : / . , ,
; . . . - : , 2008. - 309 .
, . : / . . - : 1998. - 165 .
, . : (|)
/ . , . . - : , 2001. - 205 .
, .
/ ., . - : , 2 0 1 6 .- 1 9 0 .
Hncu, Rodica. Reforming management education: learning from the Moldavian experience. In: E c o n o m ic and
Business R e vie w fo r C entral and South Europe. V o l. 2. - Ljubljana, 2000. - N r. 4, p. 309-321.
Hncu, Rodica. Piaa investiional in Republica Moldova: consideraii actuale in contextul reformelor economice
i perspectivelor integrrii n Uniunea European. n: B u le tin u l In s titu tu lu i N a io n a l de C ercetri E conom ice al
A c a d e m ie i R om ne E co n o m ia R e p u b lic ii M o ld o v a d in perspectiva in te g r rii n U niun ea European (1). -
Bucureti, 2 0 0 1 , p.46-64.
Hncu, Rodica. The Role o f Networking in the Creation o f Local Management Knowledge: The Case o f the
Republic o f Moldova / R odica H n cu [et a l.]. In: Special Issue In te rn a tio n a l Business T eaching in Eastern and
C entral E u ropean C o u n trie s : Journal o f T eaching in In te rn a tio n a l Business., The H a w o rth press, Inc. B in g h a m to n . -
New-York, U S A , V o l. 13, N r.3 /4 , 2002, p .l 15-132.
Hncu, Rodica. Investment policies and strategies at regional level. n : 7 -th In te rn a tio n a l C onference R is k in the
co n te m p o ra ry e co n o m y . U n iv e rs ity D u n a re a de Jos . - Galti, 2002, p. 345- 350.
Hncu, Rodica. From the Information economy to the economy o f consciousness. n : Research and E ducation in
In n o v a tio n Era. In te rn a tio n a l C onferance: U n ive rsita te a A u re l V L A IC U . - Timioara, 2006, p .108-116.
, .
/ ., . n :
: -
- . - , 2010, . 143-150.
, .
/ ., . n : C ris is and E co n o m ic G ro w th :
In te rn a tio n a l S c ie n tific C onference. - Sofia, 2012, c. 434-443.
, . :
/ ., . n : -
: . - K iie v , 2012, . 47-51.
Hncu, Rodica. Opportunity offoreign capital in the process o f commercial banks development in the conditions oj
competition / R o d ica H n cu [et a l.]. n : // People - Ideas - E xperience: 2nd In te rn a tio n a l C onference on Business
A d m in is tra tio n and E co n o m ics, 2 5 -2 8 o cto m b rie 2012. - Reia : Ed. E ftim ie M u rg u , 2012, p. 250-25 9.
Hncu, Rodica. Indicatori i domenii de inovare la nivel de companie pe plan local: Domains and Indicators oj
Innovation at Company Level Inside Regional Frame / R odica H n cu [e t a l.]. In : E c o n o m ic S c ie n tific Research -
Pagina 7 / 8 - Curriculum vitae
HNCU Rodica
T h e o re tica l, E m p iric a l and Practical A p proaches/ Cercetarea tiin i(1 ci cconom icn - abordnri te o re tice , e m |iiric e i
practice, E S P E R A 2015: conf. t. intern., 3-4 decem brie, 2015. - B u c u re ti, ed. a 3-a. The m anuscris - Dom ains
and In d ica to rs o f In n o v a tio n at C om pany L evel Inside R egional lramei - it was acceptet fo r p u b lic a tio n in the
Proceedings o f the In te rn a tio n a l C onference E S P E R A 2015, published by Peter Lang P u b lish in g H ous as a stand
alone e d itio n , under the im p rin t Peter Lang A ca d e m ic Research. The proceedings w ill be fu rth e r subm itted for
evaluation and in c lu sio n in C onference Proceedings C ita tio n Index by T hom son Reuters.
E tc .

Anexe i d is t in c ii i d ip l o m e d e m e r it p r o f e s io n a l :

O r d in u l G lo ria M u n c ii, nsem nul 1765, c o n fe rit n baza d e c retului P reedintelui R. M o ld o v a N 2346- V II din
22.09.16;
D ip lo m a de G r a d u l n t i a G u v e rn u lu i R e p u b lic ii M o ld o v a n r.I8 0 2 -l0 9 8 din 20.09.2 011, pentru m erite
deosebite n dezvoltarea n v m n tu lu i s u p e rio r econom ic i c o n trib u ie personal la procesul de cercetarc-
dezvoltare de p ro fil, precum i cu p rile ju l celei de-a 20-a aniversri de la fondarea in s titu ie i;
D ip lo m a M in is te r u lu i E d u c a ie i a l R e p u b lic ii M o ld o v a N r.4 0 0 d in 22.09.2 015, pentru a c tiv ita te prodigioas
d id a c tic o - tiin ific , abnegaie i p ro fe sio n a lism , c o n trib u ie substanial la pregtirea s p e c ia li tilo r de nalt
r a lifira rp i r ii p rile ju l v ile i profe sio n a l a lu c r to rilo r din nv m n t;
D ip lo m a de O n o a re a M in is te r u lu i F in a n e lo r a l R e p u b lic ii M o ld o v a N r. A -1 6 7 d in 29 .1 0 .2 0 1 5 , pentru
responsabilitate nalt, perseveren i c a lit i profesionale, com peten i s p irit in o va io n a l, pentru aportul
co n tiin cio s adus la d e zvoltarea s iste m ului fin a n c ia r, devotam entul depus n exercitarea s a rc in ilo r i a trib u iilo r de
se rviciu n tru atingerea o b ie c tiv e lo r de m odernizare continu a siste m u lu i;
D ip lo m a dc E x c e le n <i lu ^ lilu lu lu i N a io n a l de C e r c e illr l E c o n o m ic e , o c to m b rie , 2015;
D ip lo m a de E x c e le n a I n s titu tu lu i In te rn a io n a l de M a n a g e m e n t I M l- N O V A , a p rilie 2015, pentru
c o n trib u ii valoroase la fondarea in s titu ie i i a catedrei F in a n e i C o n ta b ilita te , pentru p ro fe s io n a lis m i
devotam ent puse n slu jb a IM I- N O V A , decernat cu ocazia a n ive rs rii de 20 de ani de Ia form area IM I- N O V A ;
D ip lo m a de O n o a re a B n c ii N a io n a le a M o ld o v e i, 25 septem brie 2014, pentru m erite deosebite n form area
s p e c ia li tilo r de p ro fil bancar i investigarea tiin ific a d o m e n iu lu i fin a n c ia r;
D ip lo m a de O n o a re a C o m is ie i N a io n a le a P ie e i F in a n c ia re , 28 septem brie 2012, pentru m e rite deosebite n
afirm a re a i co nsolid area n v m n tu lu i s u p e rio r e conom ic d in R e publica M o ld o v a i cu p rile ju l celei de-a 55-a
aniversare de la n fiin a re a c a d ru lu i in s titu io n a l specializat i cercetrii tiin ific e d in d o m e n iu l fin a n cia r-b a n ca r;
D ip lo m a de O n o a re a C o m is ie i N a io n a le a P ie e i F in a n c ia re , 27 septem brie 2013, pentru m e rite deosebite cu
p rile ju l celei de-a 60 a aniversare de la n fiin a re a ca d ru lu i in s titu io n a l sp e cializat i cercetrii din dom eniul
eco n o m ic;
D ip lo m a de O n o a re a C o m is ie i N a io n a le a P ie e i F in a n c ia re , 29 o c to m b rie 2015, pentru m unc cu abnegaie
depus la asigurarea u n u i n iv e l de calitate a s tu d iilo r n do m e n iu l p ieei de capital p rin cerce t rile tiin ific e
p ro fu n d e i o fe rire a p la tfo rm e i fe rtile a parte n e ria tu lu i te o re tic o -p ra ctic i cu ocazia a n ive rs rii a X -a de la fondarea
catedrei In v e s tiii i Piee de C a p ita l ;
D ip lo m a R e c to ru lu i A S E M , n o ie m b rie 2006, pentru nom in a liza re a Cea mai exigenl profesoar n cadrul
c o n cu rsu lu i P ro fT O P ;
D ip lo m a de e x ce le n a R e c to ru lu i A S E M , septem brie 2010, pentru m erite deosebite n prom ovarea unei im a g in i
excelente a ca d ru lu i d id a c tic m odern i pentru c o n trib u ia adus la in s tru ire a i form are a s p e c ia li tilo r c a lific a i
pentru eco n o m ia n a io n a l a R e p u b lic ii M o ld o v a i cu ocazia a n iv e rs rii de 5 ani de la crearea catedrei In v e s tiii i
Piee de C a p ita l ;
D ip lo m a de g r a titu d in e a R e c to ru lu i A S E M , septem brie 2011, pentru m erite deosebite n tru afirm area
n v m n tu lu i su p e rio r e co n o m ic d in R epublica M o ld o v a i cu p rile ju l celei de-a 20-a a niversri a A ca d e m ie i de
S tu d ii E co n o m ice a M o ld o v e i;
D ip lo m a de g r a titu d in e a R e c to ru lu i A S E M , septem brie 2016, pentru perfo rm a n e rem arcabile n activitatea
pro fe sio n a l , c o n trib u ie substanial la pregtirea s p e c ia li tilo r de n a lt valoare econom ic i cu p rile ju l celei de-a
25 - a a n iversri a A S E M
D ip lo m a de g r a titu d in e a R e c to ru lu i A S E M , decem brie 2016, pentru n a lt m iestrie p rofesional n prom ovarea
educaiei de calitate, de vo ta m e n t n c u ltiva re a v a lo rilo r general-um ane, perseveren i c o n trib u ie valoroas n
organizarea i desfurarea a c tiv it ilo r in s tru c tiv -d id a c tic e , de cercetare i educaie a tin e re tu lu i studios n cadrul
ASEM
etc.

Martie 2017
Prof, univ., dr. habilitai /^. >3./9-
Rodica HINCU

Pagina 8 / 8 - Curriculum vitae


HNCU Rodica