Sunteți pe pagina 1din 16
Anul XIII, Nr. 3210, Vineri, 14 aprilie 2017, 16 pagini Preț 1 leu Următoarea apariție
Anul XIII, Nr. 3210, Vineri, 14 aprilie 2017, 16 pagini Preț 1 leu
Următoarea apariție a Cotidianului „Servus Hunedoara”,
va fi in data de 20 aprilie 2017
EDITAT DE TMT MEDIA
INTERNATIONAL
FONDATOR
VALENTIN POPESCU
Lumina Sfântă a Învierii să vă aducă bucurie şi lumină în suflet, iar Sfintele Paşte
Lumina Sfântă a Învierii să vă aducă bucurie şi
lumină în suflet, iar Sfintele Paşte să le petreceţi
în armonie, belşug şi fericire alături de cei care vă
sunt dragi!
HriStoS a Înviat!
Președintele Consiliului Județean Hunedoara,
Mircea Flaviu Bobora
Sărbătoarea Paştelui este o sărbătoare a luminii, a renaşterii spirituale. Cu smerenie, dar şi cu
Sărbătoarea Paştelui este o
sărbătoare a luminii, a renaşterii
spirituale. Cu smerenie, dar şi cu
bucurie să primim în case şi în suflete
vestea Învierii Domnului.
Paşte binecuvântat şi Hristos a Înviat!
vicepreședinte al Consiliului Județean
Hunedoara,
Daniel Costel andronache
Lumina Sfântă a Învierii să vă aducă bucurie şi lumină în suflet, iar Sfintele Paşti
Lumina Sfântă a Învierii să vă aducă
bucurie şi lumină
în suflet, iar Sfintele Paşti să le petreceţi
în armonie, belşug
şi fericire alături de cei dragi!
Hristos a Înviat!
vicepreședinte al Consiliului Județean
Hunedoara,
Sorin adrian vasilescu
Învierea Domnului să vă umple sufletul de lumină, ochii de bucurii, mintea de gânduri frumoase
Învierea Domnului să vă umple
sufletul de lumină, ochii de
bucurii, mintea de gânduri
frumoase şi inima de iubire!
HriStoS a Înviat!
iulius Firczak,
Deputat Uniunea Culturală
a rutenilor din românia
Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să reverse asupra voastră sănătate, belşug şi bucurii, iar Lumina
Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să
reverse asupra voastră sănătate, belşug şi
bucurii, iar Lumina din noaptea Sfântă să vă
ridice sufletele spre noi trepte spirituale şi
să vă călăuzească paşii pe drumul vieţii.
HriStoS a Înviat!
redacția „Servus Hunedoara”
HriStoS a Înviat! redacția „Servus Hunedoara” noaptea Învierii și Sfintele Paști să ne aducă
noaptea Învierii și Sfintele Paști să ne aducă bucurie și împlinire alături de cei dragi,
noaptea Învierii și Sfintele Paști
să ne aducă
bucurie și împlinire alături
de cei dragi,
iar în familiile noastre
să ne găsim
liniștea
pe care ne-o dorim cu toții!
Hristos a Înviat!
Cu respect și prețuire,
MirCia MUnt
E an
Primarul Municipiului Deva
care ne-o dorim cu toții! Hristos a Înviat! Cu respect și prețuire, MirCia MUnt E an
02 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

02

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

Vineri, 14 aprilie 2017

www.servuspress.ro

Cetățeni străini depistați fără forme legale în județul Hunedoara

Polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) au desfășu- rat, în ultimele zile, mai multe acți- uni pe linia prevenirii și combaterii șederii ilegale a cetățenilor străini. Oamenii legii au depistat nouă ce- tățeni străini, în situații ilegale, fi- ind emise șapte decizii de returna- re, prin care aceștia sunt obligați să părăsească teritoriul României în termen de 15, respectiv 30 de zile și instituite trei consemne de neper- mitere a intrării îm țară pe o peri- oadă de la 3 luni la 5 ani. În municipiul București și pe raza de competență a județelor Bacău, Dâmbovița, Hunedoara, Giurgiu și Timiș, au fost depistați, în situații ilegale, cetățeni străini nouă dintre care 5 bărbați și 4 femei, cu vârste între 17 și 50 de ani. Ca urmare a celor constatate, polițiștii de imi- grări au emis decizii de returnare față de 4 persoane din Serbia (1),

PUBLICITATE

returnare față de 4 persoane din Serbia (1), PUBLICITATE Filipine (1) și Republica Modo- va (2),

Filipine (1) și Republica Modo- va (2), care la expirarea dreptului de ședere nu au părăsit teritoriul României. Aceștia sunt obligați să părăsească teritoriul țării noastre

în termen de 15 zile. Față de alte două persoane, din Tunisia și Re- publica Guineea, care nu mai înde- plineau condițiile pentru care le-a fost acordat dreptul de ședere în scop de studii, au fost emise decizii de returnare, fiind obligați să pără- sească terotoriul României în ter- men 30 de zile. „Totodată, în cazul

unui cetățean străin, din Bangla- desh, polițiștii au dispus măsura de luare în custodie publică, întrucât nu îndeplinea condițiile de ședere, urmând a fi îndepărtat sub escor- tă. Alte două persoane, o tânără de 17 ani, din Republica Modova fost îndrumată să se prezinte la sediul structurii de imigrări din raza de reședință cu documentele necesare în vederea reglementării dreptului de ședere în scopul de reîntregire

a familiei, iar un bărbat, de 50 de

ani, din Egipt, care nu a anunțat schimbarea adresei reședinței, a fost sancționat contravențional”, se aratyă în comunicatul de presă emis de IGI.

Polițiștii de imigrări au aplicat amenzi în valoare totală de 2.700 lei. De asemenea, la ieșirea din ţară, pe numele a trei persoane va fi apli- cată măsura de nepermitere a intră- rii în România, pentru o perioadă cuprinsă între 3 luni și 5 ani.

Petronela Tămaș

anUnȚ DE PartiCiParE

la selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul general al comunei Băcia pe anul 2017,

1. Denumirea autorităţii contractante: COMUNA BĂCIA

Cod de înregistrare fiscală : 4374270,

Adresa : Județul Hunedoara, Sat Băcia, Comuna Băcia, Str.Principală, nr.242 Număr de telefon, fax, e-mail : telefon tel./fax: 0254_264.580; 264.660, prima- riabacia@yahoo.com

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, legile speciale pentru fiecare do- meniu în parte, precum Hotărârea Consiliului Local Băcia nr.22/20.03.2017 de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul Comunei Băcia alocate pentru activități nonprofit de interes general și local. Sursele de finanțare și de plată:bugetul Unității Administrativ-Teritoriale Băcia, județul Hunedoara, în limita sumei de 120.000 lei, pentru acțiuni si ac-

tivități sportive, culturale, de educație civică, de protecție a mediului, sociale şi pentru protecția sănătății valoare: 50.000 lei, acțiuni și activități pentru susține- rea cultelor religioase valoare: 70.000 lei. Adresa la care trebuie transmise/depuse propunerile de proiecte, în plic sigi- lat: Primăria Băcia, sat Băcia, str. Principală, nr. 242, județul Hunedoara, com- partiment achiziții publice, cu menționarea pe plic a denumirii proiectului, adresa și numele complet al solicitantului, precum și mențiunea „A nu se deschide îna- inte de sesiunea de evaluare”.

3. Documentația pentru elaborarea proiectelor și informații suplimentare se

pot obține pe site-ul Primariei Băcia din Ghidul solicitantului.

4. Preluarea și selecționarea proiectelor în vedere a obținerii de finanțare

nerambursabilă se va face de către Comisia de evaluare și selecționare con-

stituită prin Dispoziția primarului , în ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant , în limita bugetului alocat.

5. Secretariatul comisiei de evaluare și selecționare va comunica în scris, la

încheierea procedurii de evaluare, selecționare și aprobare a proiectelor prin

Hotărâre a consiliului local al comunei Băcia, solicitanților neselecționați motive- le neacordării finanțării și celor selecționați nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

6. Termenul -limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanțare

nerambursabilă de la bugetul Comunei Băcia este 15 mai 2017, ora 15.00. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor de către Comisie este 16-18 mai 2017. Anunțul de Participare a fos publicat în Monitorul Oficial al României nr. 71/13.04.2017 partea a VI-a . Primar, ing. alba Florin

Razie la transportatorii de lemne

Poliţiștii din cadrul Poliţiei Ora- șului Simeria au desfășurat mai multe controale pe raza localității, la transportatorii de lemne. În ca- drul acțiunii au fost verificate șase autovehicule încărcate cu material lemnos și două societăţi comerci- ale care aveau ca obiect de activi- tate comercializarea materialului lemnos. Poliţiștii au identificat un

bărbat de 47 de ani, din Simeria, care a achiziţionat aproximativ 20 de metri cubi de material lemnos, fără documente legale de proveni- enţă. Acesta a fost sancţionat con- travenţional cu amendă în valoare

de 3.000 de lei, iar întreaga cantita-

te de material lemnos a fost ridicată

de poliţiști în vederea confiscării. Petronela Tămaș

Punctele Enel din județ vor fi închise, luni, în a doua zi de Paști

Toate punctele Enel din județul Hune- doara vor fi închise luni, 17 aprilie, în a doua zi de Paști, declarată zi liberă lega- lă, au anunțat reprezentanții companiei. În celelalte zile, activitatea se va desfă- șura după programul obișnuit de lucru, respectiv de luni până vineri, între orele 08:00 și 16:00. Hunedorenii care doresc să își achite factura de energie electrică în această perioadă, pot utiliza modalități alternative de plată, și anume numerar, prin Internet sau prin rețeaua de ATM-uri (bancomate), dar și prin debit direct sau virament bancar. În perioada în care nu este prevă- zut program cu publicul nu se vor face preavizări sau deconectări de la rețeaua de energie electrică.

Ramona Ștefan

zut program cu publicul nu se vor face preavizări sau deconectări de la rețeaua de energie
03 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

03

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

Vineri, 14 aprilie 2017

www.servuspress.ro

După controlul ministerial

2017 www.servuspress.ro După controlul ministerial CJ Hunedoara contestă cele 2 milioane de lei imputate
2017 www.servuspress.ro După controlul ministerial CJ Hunedoara contestă cele 2 milioane de lei imputate
2017 www.servuspress.ro După controlul ministerial CJ Hunedoara contestă cele 2 milioane de lei imputate
2017 www.servuspress.ro După controlul ministerial CJ Hunedoara contestă cele 2 milioane de lei imputate
2017 www.servuspress.ro După controlul ministerial CJ Hunedoara contestă cele 2 milioane de lei imputate
2017 www.servuspress.ro După controlul ministerial CJ Hunedoara contestă cele 2 milioane de lei imputate

CJ Hunedoara contestă cele 2 milioane de lei imputate pentru drumul de la Sarmizegetusa Regia

de lei imputate pentru drumul de la Sarmizegetusa Regia PUBLICITATE nr. 24/2017 Comunicat de presă din
de lei imputate pentru drumul de la Sarmizegetusa Regia PUBLICITATE nr. 24/2017 Comunicat de presă din
de lei imputate pentru drumul de la Sarmizegetusa Regia PUBLICITATE nr. 24/2017 Comunicat de presă din
de lei imputate pentru drumul de la Sarmizegetusa Regia PUBLICITATE nr. 24/2017 Comunicat de presă din
de lei imputate pentru drumul de la Sarmizegetusa Regia PUBLICITATE nr. 24/2017 Comunicat de presă din

PUBLICITATE

nr. 24/2017
nr. 24/2017

Comunicat de presă din data de 13.04.2017

Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva efectuează lu- crări de întreținere a spațiilor verzi în conformitate cu prevederile art. 12, alin.

2 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi, apropiindu-se de finalizarea lucrărilor de toaletare-corecție și întreținere a arbo- rilor din municipiul Deva, lucrări efectuate pe baza cererilor primite din partea asociaților de locatari/proprietari. Totodată vă informăm că s-au efectuat lucrări de întreținere a următoarelor zone verzi:

• plantarea a 50 de arbori ornamentali din specia Tuja pe strada Nicolae Bălcescu.

• reparații scari (zona Ulpia ) .

• văruit arbori pe raza municipiului Deva.

• lucrări de întreținere, amenajări cu scoarță decorativă în fata Primariei Mu- nicipiului Deva.

• montare ghivece cu flori pe raza municipiului Deva.

• cosit gazon pe o suprafata de aproximativ 50.000 mp.

Conform Hotărârii Consiliului Local Deva nr. 508 din 2016, Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva efectuează prestări servicii conform anexei nr. 1 ( tăieri de corecție, defrișare mecanică, doborâre arbori, pregătire teren pentru plantat flori, cosire mecanică, tundere gard viu, plantare flori, etc. )

la persoane fizice și juridice din municipiul Deva. Pentru posibile informații supli- mentare si comenzi de lucru ne puteți contacta la sediul S.P.I.G.M. situat în mu- nicipiul Deva, str. Axente Sever nr. 40 sau la numărul de telefon 0744.354.828 . Vă reamintim că cetăţenii Municipiului Deva pot transmite Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva sugestii, propuneri sau opinii, la numărul de telefon 0254 233 588 inclusiv în perioada weekend-ului, la telefon

0744.354.828 (persoană de contact Ovidiu Oltean).

Rugăm asociațiile de locatari să specifice adresa corectă și datele de contact pe cererile trimise către S.P.I.G.M. Deva.

Întocmit, Responsabil Relații cu Publicul oltean ovidiu

DIRECTOR S.P.I.G.M. Coroiu tiberiu

oltean ovidiu DIRECTOR S.P.I.G.M. Coroiu tiberiu Ministerul Dezvoltării Regiona- le, Administrației Publice
oltean ovidiu DIRECTOR S.P.I.G.M. Coroiu tiberiu Ministerul Dezvoltării Regiona- le, Administrației Publice
oltean ovidiu DIRECTOR S.P.I.G.M. Coroiu tiberiu Ministerul Dezvoltării Regiona- le, Administrației Publice
oltean ovidiu DIRECTOR S.P.I.G.M. Coroiu tiberiu Ministerul Dezvoltării Regiona- le, Administrației Publice

Ministerul Dezvoltării Regiona- le, Administrației Publice și Fon-

durilor Europene (MDRAPFE) a efectuat, în aceste zile, un control la obiectivul de investiții ,,Moderni- zare drumuri de acces pentru inte- grarea în circuitul turistic european

a cetăților dacice din Munții Orăș-

tiei”. Controlul de la MDRAPFE a vi- zat calitatea lucrărilor executate la drumul județean (DJ) 705A, Cos- tești – Sarmizegetusa Regia.

Pentru folosirea pietrei de râu

În urma acestui control, a fost în- tocmit un proces verbal prin care se constată o corecție a cheltuielilor bugetare de 2.016.150,94 lei, pentru lucrări la gabioane, considerate ne- eligibile. Sau, mai pe înțelesul tutu- ror, Consiliului Județean (CJ) Hu- nedoara i se impută acea sumă de aproximativ două milioane de lei pentru faptul că la gabioane nu s-a folosit piatră concasată, conform proiectului tehnic, ci piatră de râu, iar lucrările nu au rezistat viiturilor din vara anului trecut. „La DJ 705A am cerut o expertiză de la Univer- sitatea Politethnică Timișoara, care

a constatat că deteriorările, întra-

PUBLICITATE

care a constatat că deteriorările, întra- PUBLICITATE devăr, s-au datorat viiturilor, dar că proiectul tehnic a
care a constatat că deteriorările, întra- PUBLICITATE devăr, s-au datorat viiturilor, dar că proiectul tehnic a
care a constatat că deteriorările, întra- PUBLICITATE devăr, s-au datorat viiturilor, dar că proiectul tehnic a
care a constatat că deteriorările, întra- PUBLICITATE devăr, s-au datorat viiturilor, dar că proiectul tehnic a
care a constatat că deteriorările, întra- PUBLICITATE devăr, s-au datorat viiturilor, dar că proiectul tehnic a

devăr, s-au datorat viiturilor, dar că proiectul tehnic a fost gândit pentru situația de acolo, nu și pen- tru calamități. Noi am contestat în instanță această decizie de corecție de aproximativ două milioane de lei. Pe viitor, însă, vom stabili alte proceduri, cu probe-martor asupra materialelor folosite, pentru a nu mai exista diferențe de genul piatră concasată și piatră de râu. Proiectul inițial a fost gândit să coste 41 de milioane de lei și, în cele din urmă, a costat doar 21 de milioane de lei. Oricum, această corecție reprezin- tă un procent destul de mic din economia care s-a făcut”, a decla- rat Mircea Bobora, președintele CJ Hunedoara.

Amarildo Szekely

destul de mic din economia care s-a făcut”, a decla- rat Mircea Bobora, președintele CJ Hunedoara.
04 comunitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

04

comunitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

Vineri, 14 aprilie 2017

www.servuspress.ro

Administrație rurală

Lucrări în diverse domenii în comuna Băița

Odată cu alocarea bugetelor locale, primarii din comunele hunedorene știu, cu exactitate, ce pot face, în ce privește investițiile, în acest an.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro Alocarea bugetelor locale oferă reprezentanților administrațiilor publice posibilitatea de a ști, cu exactitate, de ce sume dispun și pentru cote de cofinanțare la di- ferite proiecte pe care doresc să le implementeze.

Drumuri, școli, sală de sport și cadastrare

Printre comunele hunedorene unde lucrurile au început să prin- dă contur este și Băița. „Am depus, pe Ordonanța de Urgență a Guver- nului (OUG) 28 din 2013, privind Programul Național de Dezvoltare Locală, un proiect ce modernizarea drumului dintre Băița și Hărțăgani, cele mai mari sate componente ale comunei noastre. Tot pe OUG 28/2013 am mai depus un proiect care vizează reabilitarea școlilor primare și gimnaziale din localita-

reabilitarea școlilor primare și gimnaziale din localita- tea de reședință, aflate una lângă cealaltă. De

tea de reședință, aflate una lângă cealaltă. De asemenea, la Compa- nia Națională de Investiții am de- pus un proiect pentru construirea unei săli de sport în satul Băița, lân- gă cele douășcoli la care făceam re- ferință anterior. Totodată, în acest an vom intra și noi în programul de cadastrare gratuită a terenuri- lor. Nu am început acest lucru anul trecut, deoarece era riscul să nu pu- tem respecta termenii și puteram fi puși să plătim noi lucrările. Întoc- mirea actelor de proprietate ale populației pe terenuri este destul de complicată, la noi existând doar un singur sat, Săliște, din cele un- sprezece aparținătoare care a fost colectivizat. Noi, ca administrație locală, am întăbulat cam tot ce tre- buia, mai rămânând de rezolvat, în curând, situația de la căminul cul- tural din Săliște”, a declarat Damian Diniș, primarul comunei Băița.

a declarat Damian Diniș, primarul comunei Băița. Sfintele Sãrbãtori sã-i gãseascã pe locuitorii comunei
Sfintele Sãrbãtori sã-i gãseascã pe locuitorii comunei Băița alãturi de cei dragi în belșug, sãnãtate
Sfintele Sãrbãtori sã-i
gãseascã pe locuitorii comunei
Băița alãturi de cei dragi în
belșug, sãnãtate și fericire!
HriStoS a Înviat!
Primarul comunei Băița,
Damian Diniș

Viața la țară

Probleme specifice satului românesc, ca și rezolvate în comuna Beriu

Accesarea de fonduri europene a reprezentat, în ultimii ani, cea mai sigură sursă de finanțare pentru dezvoltarea localităților din mediul rural.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro În comuna hunedoreană Beriu implementarea proiectelor cu fi- nanțare europeană a devenit deja o obișnuință.

Conform legii

Dar, cum bugetele locale nu sunt, nici de această dată, foarte generoase, reprezentanții adminis- trației publice locale din comuna Beriu sunt nevoiți să se orienteze și spre alte surse de finanțare, așa cum sunt fondurile guvernamen- tale. Edilii din Beriu își propun să acceseze, în perioada următoare, fonduri guvernamentale pentru rezolvarea unei probleme ce apare în mai toate localitățile rurale ro- mânești, respectiv amenajamentul pastoral. „Conform legii, din 2018 consiliile locale sunt obligate să includă, în cadrul documentației

locale sunt obligate să includă, în cadrul documentației de închiriere sau concesiune a pa- jiștilor comunale,

de închiriere sau concesiune a pa- jiștilor comunale, și amenajamen- tul pastoral. În 2016 nu am avut fonduri pentru elaborarea planu- lui amenajamentului pastoral, dar nici nu erau acte normative clare în acest sens. Se pare că, în 2017, se vor da norme metodologice pen- tru întocmirea amenajamentului pastoral și, în plus, se vor asigura și fonduri pentru realizarea acestor acte, prin Ministerul agriculturii și Dezvoltării Rurale. Noi sperăm ca această variantă, una favorabilă pentru noi, să fie transpusă în prac- tică, deoarece bugetul local nu este unul foarte generos, iar întrocmirea actelor costă. Noi avem circa 2.000 de hectare de pajiști permanente și ne dorim să intrăm în legalitate cu ele”, a declarat Emil Moise Bîc, pri- marul comunei hunedorene Beriu.

Emil Moise Bîc, pri- marul comunei hunedorene Beriu. Fie ca Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului iisus
Fie ca Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului iisus să vă aducă fericire, sănătate şi noroc!
Fie ca Sfânta Sărbătoare a Învierii
Domnului iisus să vă aducă fericire,
sănătate şi noroc!
Lumina cerească să vă umple
sufletele şi casele cu toate cele
dorite!
PaŞtE FEriCit!
Primarul comunei Beriu,
Emil Moise Bîc
05 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

05

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

Vineri, 14 aprilie 2017

www.servuspress.ro

Nr. 3210 Vineri, 14 aprilie 2017 www.servuspress.ro Alei betonate, curățenie și pază asigurată atât de

Alei betonate, curățenie și pază asigurată atât de personal, cât și de „ochi electronici”

atât de personal, cât și de „ochi electronici” care an, conducerea societății Urban Construct, în

care an, conducerea societății Urban Construct, în administrarea căreia se află Cimitirul „Buna Vestire”, de la Bejan, s-a străduit pentru ca locul să fie cât mai frumos amenajat. Drept urmare, s-au făcut mai multe investiții și s-au derulat lu- crări de igienizare și modernizare. În plus, există personal care se ocupă cu întreținerea locului.

Singurul din oraș cu camere video și grup sanitar

Mai mult, pentru siguranța locului și a con- cesionarilor, acolo a fost montat și un sistem de monitorizare video. Astfel, la ora actuală, tot pe- rimetrul cimitirului este monitorizat de camere video de supraveghere. Acestea au fost ampla-

sate în diferite puncte, pentru o vizibilitate cât mai largă, sistemul fiind conectat la post operat de Poliția Locală. Firma Urban Construct, care are o colaborare foarte bună cu municipalitatea deveană, a luat hotărârea de a monta un astfel de sistem video de supraveghere în cimitirul pe care îl administrează, pe cheltuiala proprie, pen- tru ca cetățenii, de obicei persoane vârstnice, care merg să aprindă acolo o lumânare la căpă- tâiul celor dragi, ce își dorm somnul de veci în acel cimitir, să se simtă mult mai în siguranță. Cimitirul „Buna Vestire” de la Bejan este uni- cul din oraș păzit de „ochi electronici”. În plus, este și singurul cimitir dotat cu grup sanitar, cu apă curentă.

Ramona Ștefan

dotat cu grup sanitar, cu apă curentă. Ramona Ștefan Cimitirul de la Bejan din Deva, administrat
dotat cu grup sanitar, cu apă curentă. Ramona Ștefan Cimitirul de la Bejan din Deva, administrat

Cimitirul de la Bejan din Deva, administrat de Urban Construct, pregătit pentru sărbătorile pascale

de Urban Construct, pregătit pentru sărbătorile pascale Alei betonate, curățenie, băncuțe și coșuri de gunoi,
de Urban Construct, pregătit pentru sărbătorile pascale Alei betonate, curățenie, băncuțe și coșuri de gunoi,

Alei betonate, curățenie, băncuțe și coșuri de gunoi, asta pot găsi devenii care se duc în Cimi- tirul „Buna Vestire” de la Bejan, pentru a aprin- de o lumânare la căpătâiul celor dragi, trecuți la cele veșnice. Firma Urban Construct, cea care administrează cimitirul, a derulat ample lucrări de modernizare și igienizare, pentru ca locul să arate impecabil. S-a lucrat de zor pentru ca întreg perimetrul pe care administrația îl are în gospodărire să arate cât mai bine de sărbătorile pascale. În perioada Paștelui, cimitirul devine un loc aglomerat deoarece creștinii vin să-i comemo- reze pe cei trecuți în neființă. Astfel, ca în fie-

reze pe cei trecuți în neființă. Astfel, ca în fie- PUBLICITATE dacia mixere iphone7 logan saptamanale
reze pe cei trecuți în neființă. Astfel, ca în fie- PUBLICITATE dacia mixere iphone7 logan saptamanale

PUBLICITATE

dacia mixere iphone7 logan saptamanale 2 saptamanal timp de timp de 2 saptamani saptamani tricouri
dacia
mixere
iphone7
logan
saptamanale
2 saptamanal
timp de
timp de
2 saptamani
saptamani
tricouri
personalizate
tv lcd
acum
în dEva și PEtroșani
Castiga
MAREA
SUPERPREMII
EXTRAGERE
saptamanale’!
din 1997
va avea loc in data de 15.07.2017 la ora 12:00.
LOCUL 1
Pui De o Zi
LOCUL 3
LOCUL 2
ExClUsIV lA AgrolAND !!!
Campania „ANIVERSARA 20 de ani de AGRO-
LAND” se desfășoară în perioada 20.02.2017-
15.07.2017 și este valabilă în toate magazinele Agro-
land din țară.
Toți clienți magazinelor Agroland de pe terito-
riul României, care au achiziționat produse în
k ABI r
2,80 lEI
perioada de desfășurare a campaniei în valoare
mai mare sau egală cu 50 de lei (TVA inclus) în-
registrată pe un singur bon fiscal pot participa
20
P UI rAN g E r
2,50 lEI
la extragerea marelui premiu o mașină DACIA
LOGAN + alte premii săptămânale!
Participarea la concurs se face prin trimiterea
numărului de bon fiscal și data acestuia, cu valoarea
de minim 50 de lei, prin SMS cu TARIF NORMAL (0.05
euro + TVA), indiferent de tipul de abonament/cartelă
prepay deținută la numărul 1838. După trimiterea cod-
ului prin SMS, participantul va primi un mod automat
un mesaj raspuns.
Un participant va avea dreptul să participe o singură
dată pe săptămână cu un singur bon fiscal. În fiecare
VINERI între orele 10:00 – 12:00 se va face ex-
tragerea câștigătoriilor premilor săptămânale.
1
1
deva
Str. IL Caragiale Nr. 20
PetroȘani
Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 1 A
PUI DE CArNE
2,50 lEI
(Lângă Fabrica de Conserve)
(La Locomotivă)
20
0771.152.818
0771.152.782
200
rAsĂ MIxtĂ
2,50 lEI
PEkIN -
4,50 lEI
NoU!
boboci
de raȚĂ
PUICUȚE oUĂtoArE
-
7,50 lEI
4,00 lEI
MUtE
N
E
w
gÂt golAȘ / grI BArAt
2,80 lEI
BIBIlICI
4,00 lEI
r
E
CUrCANI
D
FAzANI
8,00 lEI
AlBI - 11,00 lEI / BroNzAȚI - 12,50 lEI
2,80 lEI
CEI MAI BUNI DE 20 DE ANI
06 sPort SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

06

sPort

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

Vineri, 14 aprilie 2017

www.servuspress.ro

Week-end pe stadioane

14 aprilie 2017 www.servuspress.ro Week-end pe stadioane Acest week-end va fi ceva mai sărac în fotbal,

Acest week-end va fi ceva mai sărac în fotbal, microbiștii pu- tând să urmărească, cu o singură excepție, doar meciuri din Liga a IV-a.

Amarildo Szekely Cum CNS Cetate Deva, din Liga

a III-a, și echipa de futsal Autober-

gamo Deva vor juca în deplasare, pe stadioanele din județ se vor dis- puta meciurile de seniori și de juni- ori din etapa a XV-a a Ligii a IV-a de fotbal Hunedoara și unul din eșalonul inferior.

Rundă interesantă, cu posibile surprize

Sâmbătă, cu începere de la ora 11.00, se va desfășura un joc restant din Liga a V-a, între Cerna Lunca Cernii și Comunal Ilia, meci fără prea mare miză în clasament, in- diferent de rezultat oaspeții rămâ- nând pe patru, iar gazdele pot urca

o poziție, de pe 13 pe 12, în cazul

unei victorii. Tot sâmbătă, dar de la ora 11.30, după desfășurarea par- tidelor de juniori, se vor disputa cele șase meciuri contând pentru etapa a XV-a a Ligii a IV-a. Der- by-ul rundei, prin prisma pozițiilor din clasament, unde echipa locală Retezatul, a patra în ierahie, după usturătorul eșec de pe teren pro- priu, în fața liderului, Inter Petrila, va primi vizita celor de la Șoimul Băița, locul trei, care vin cu un mo-

celor de la Șoimul Băița, locul trei, care vin cu un mo- Sâmbătă, etapă de liga
celor de la Șoimul Băița, locul trei, care vin cu un mo- Sâmbătă, etapă de liga
celor de la Șoimul Băița, locul trei, care vin cu un mo- Sâmbătă, etapă de liga
celor de la Șoimul Băița, locul trei, care vin cu un mo- Sâmbătă, etapă de liga
celor de la Șoimul Băița, locul trei, care vin cu un mo- Sâmbătă, etapă de liga
celor de la Șoimul Băița, locul trei, care vin cu un mo- Sâmbătă, etapă de liga

Sâmbătă, etapă de liga a IV-a în județ

vin cu un mo- Sâmbătă, etapă de liga a IV-a în județ ral excelent în această
vin cu un mo- Sâmbătă, etapă de liga a IV-a în județ ral excelent în această
vin cu un mo- Sâmbătă, etapă de liga a IV-a în județ ral excelent în această
vin cu un mo- Sâmbătă, etapă de liga a IV-a în județ ral excelent în această
vin cu un mo- Sâmbătă, etapă de liga a IV-a în județ ral excelent în această
vin cu un mo- Sâmbătă, etapă de liga a IV-a în județ ral excelent în această

ral excelent în această deplasare, în urma scorului etapei pe care l-au realizat săptămâna trecută. Un alt meci interesant va fi și cel dintre lider, Inter Petrila, și Aurul Brad, formația oaspete, chiar dacă este doar a cincea în clasament, putând pune probleme oricui, în această partidă fiind în joc și mai multe or- golii. Locul doi, Hercules Lupeni, pare a avea un meci ușor, acasă, cu penultima clasată, Minerul Uricani dar, așa cum se știe, jocurile dintre echipele din Valea Jiului, indiferent

de poziționarea lor în ierarhie, sunt deschise oricărui rezultat. Greu de dat un pronostic în jocul dintre Victoria Călan, locul șapte, și CS Hunedoara, un loc mai sus în ier- arhie, cele două echipe, valoroase pentru acest nivel, fiind, însă, in- constante, iar orice rezultat este posibil. În schimb, însă, Aurul Cer- tej, locul opt, este mare favorită în întâlnirea de acasă cu Universitatea Petroșani, a zecea clasată, deoarece chiar dacă sunt despărțite de doar două locuri în ierarhie, gazdele au

15 puncte mai multe acumulate, 20 față de 5. În fine, va fi interesant de văzut și jocul dintre ultima clasată, Metalul Crișcior Brad, și Jiul Petro- șani, locul nouă, gazdele, în cazul, deloc exclus, al unei victorii, coro- borate cu înfrângeri ale Uricaniului și Universității, putând să scape de „lanterna roșie” și chiuar să urce două poziții în ierarhie. Revenind la Liga a V-a, trebuie menționat că meciurile acestei competiții vor fi reluate pe 22 aprilie, în prima du- minică de după Paști.

n Ştiri pe scurt n Ştiri pe scurt n Ştiri pe scurt n Ştiri pe scurt n Ştiri pe scurt

Ex-jiulistul Ionuț Chirilă, dat afară de la ASA

După doar trei etape, ASA Târgu Mureș, ulti- ma clasată în Liga I, cu șanse minime de a scăpa de retrogradare, i-a reziliat contractul antreno- rului Ionuț Chirilă. Cu Chirilă pe bancă, mu- reșenii au reușit o singură remiză și au suferit două înfrângeri, fără să primească vreun gol, fiind al patrulea antrenor demis la Târgu Mureș în acest sezon, după Dario Bonetti, Dan Alexa și Ilie Stan, locul său urmând, foarte probabil, să fie luat de George Ciorceri. În vârstă de 51 de ani, un excelent antrenor la centrul de copii și juniori de la Dinamo, Chirilă, după ce a tre- cut, ca „principal”, prin eșaloanele inferioare,

pe la Electromagnetica București și CSM Foc- șani, pentru ca prima echipă din Liga I pe care a pregătit-o să fie, în sezonul 2005 – 2006, Jiul Petroșani, fără a înregistra, însă, performanțe deosebite. La fel s-a întâmplat cu Ionuț Chirilă și la celelalte echipe de Liga I pe care le-a mai antrenat, adică UTA, Concordia Chiajna și CSM Iași.

Bogdan Apostu și Vlad Munteanu, absolvenți ai „Football Management Scheme”

În această săptămână la Casa Fotbalului, s-a desfășurat ultimul modul al primei ediții a cur- sului Football Management Scheme, organizat de Federația Română de Fotbal (FRF) în parte-

neriat cu Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) și susținut de UEFA, care are ca obiectiv profesi- onalizarea cluburilor și îmbunătățirea mana- gementului în cadrul cluburilor de fotbal. La finalul acestui modul, care a avut ca temă „Ma- nagementul stadioanelor”, președintele FRF, Răzvan Burleanu, și Justin Ștefan, secretar ge- neral LPF, le-au oferit diplome cursanților care au participat la această primă ediție a Football Management Scheme în România. Printre ab- solvenți s-a numărat și fostul jucător al Cirvinu- lui Hunedoara, Bogdan Apostu, dar și alte nume cunoscute din fotbalul românesc, precum Vlad Munteanu, coordonatorul Centrelor de Exce- lență din țară, inclusiv cel de la Deva.

Amarildo Szekely

07 sPort SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

07

sPort

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

Vineri, 14 aprilie 2017

www.servuspress.ro

Fotbal

Vineri, 14 aprilie 2017 www.servuspress.ro Fotbal Viceprimarul Răzvan Mareș crede că CNS Cetate Deva are
Vineri, 14 aprilie 2017 www.servuspress.ro Fotbal Viceprimarul Răzvan Mareș crede că CNS Cetate Deva are
Vineri, 14 aprilie 2017 www.servuspress.ro Fotbal Viceprimarul Răzvan Mareș crede că CNS Cetate Deva are
Vineri, 14 aprilie 2017 www.servuspress.ro Fotbal Viceprimarul Răzvan Mareș crede că CNS Cetate Deva are
Vineri, 14 aprilie 2017 www.servuspress.ro Fotbal Viceprimarul Răzvan Mareș crede că CNS Cetate Deva are
Vineri, 14 aprilie 2017 www.servuspress.ro Fotbal Viceprimarul Răzvan Mareș crede că CNS Cetate Deva are
Vineri, 14 aprilie 2017 www.servuspress.ro Fotbal Viceprimarul Răzvan Mareș crede că CNS Cetate Deva are
Vineri, 14 aprilie 2017 www.servuspress.ro Fotbal Viceprimarul Răzvan Mareș crede că CNS Cetate Deva are
Vineri, 14 aprilie 2017 www.servuspress.ro Fotbal Viceprimarul Răzvan Mareș crede că CNS Cetate Deva are

Viceprimarul Răzvan Mareș crede că CNS Cetate Deva are șanse minime de a promova în Liga a II-a

Cetate Deva are șanse minime de a promova în Liga a II-a Vineri după masă, cu
Cetate Deva are șanse minime de a promova în Liga a II-a Vineri după masă, cu
Cetate Deva are șanse minime de a promova în Liga a II-a Vineri după masă, cu
Cetate Deva are șanse minime de a promova în Liga a II-a Vineri după masă, cu
Cetate Deva are șanse minime de a promova în Liga a II-a Vineri după masă, cu
Cetate Deva are șanse minime de a promova în Liga a II-a Vineri după masă, cu
Cetate Deva are șanse minime de a promova în Liga a II-a Vineri după masă, cu
Cetate Deva are șanse minime de a promova în Liga a II-a Vineri după masă, cu
Cetate Deva are șanse minime de a promova în Liga a II-a Vineri după masă, cu
Cetate Deva are șanse minime de a promova în Liga a II-a Vineri după masă, cu
Cetate Deva are șanse minime de a promova în Liga a II-a Vineri după masă, cu
Cetate Deva are șanse minime de a promova în Liga a II-a Vineri după masă, cu
Cetate Deva are șanse minime de a promova în Liga a II-a Vineri după masă, cu
Cetate Deva are șanse minime de a promova în Liga a II-a Vineri după masă, cu

Vineri după masă, cu începere de la ora 17.00, se vor desfășura meciurile din etapele XX și XXII, în funcție de numărul echipelor înscrise în fiecare serie, din Liga a III-a de fotbal.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

În seria a IV-a a Ligii a III-a de fotbal, una cu 14 echipe și în care evoluează CNS Cetate Deva, se vor disputa meciurile contând pentru etapa a XX-a.

Meci greu cu Ripensia

CNS Cetate Deva va evolua, în această etapă, într-o partidă extrem de importantă în ecuația promovă- rii în eșalonul superior, în deplasa- re, pe terenul celor de la Ripensia Timișoara. Cele două echipe, ocu- pantele pozițiilor a patra și a cincea în clasament, sunt la egalitate de puncte, timișorenii având un go- laveraj mai bun, la patru “lungimi” de prima poziție și cine pierde jo- cul de astăzi își poate lua adio de la promovarea în Liga a II-a, în con- dițiile în care vor mai rămâne doar șase etape de disputat, iar rezulta- tul de egalitate nu prea folosește

disputat, iar rezulta- tul de egalitate nu prea folosește niciuneia dintre combatante. Cele două formații vor

niciuneia dintre combatante. Cele două formații vor aștepta, oricum, și eventuali pași greșiți din partea echipelor de pe podium, liderul In- dustria Galda jucând în deplasare, la Pandurii II Târgu Jiu, locul nouă, iar următoarele clasate, Național Sebiș și Școlar Reșița vor evolua pe teren propriu, în compania ultime- lor două din ierarhie, Nuova Mam- ma Mia Becicherecu Mic și, respec- tiv, UTA BD II Arad, iar speranțele ca ecartul să fie redus sunt minime.

Intervin și punctele de la „masa verde” ale Sebișului

Pe lângă cele prezentate mai sus, mai apare o problemă, cunoscută de toți iubitorii fotbalului. „Acum

este Galda pe primul loc, dar lide- rul real este Național Sebiș, după ce va primi, la “masa verde”, trei punc- te de la un meci din tur, pe care l-au pierdut pe teren, în deplasare, dar adversarii lor de atunci, Perfor- manța Ighiu, au folosit un fotbalist care nu avea actele de joc legal în- tocmite. În această situație, Sebișul va avea un avans de șase puncte în fața noastră. Sau, și mai exact, vor fi chiar șapte puncte de recuperat, deoarece, în comparație cu Deva, Sebișul are și golveraj mai bun și avantajul rezultatelor directe. Apoi nici programul nu ne prea ajută. Eu voi rămâne alături de echipă până la sfârșitul campionatului, căci știm cu toții că speranța moare ultima, dar, sincer, cred că avem doar șanse

infime să putem promova în acest sezon în Liga a II-a. Este, până la urmă, un sezon reușit, în care am făcut câteva greșeli, din care am avut ce învăța și, cu siguranță, aceste erori nu vor mai apărea și în campionatul următor”, a declarat Răzvan Mareș, viceprimar al muni- cipiului Deva și mare susținător al celor de la CNS Cetate.

n Ştiri pe scurt n Ştiri pe scurt n Ştiri pe scurt n Ştiri pe scurt n Ştiri pe scurt

Autobergamo joacă mâine la Iași

Deținătoarea Supercupei României la futsal, Autobergamo Deva, va evolua sâmbătă, cu înce- pere de la ora 16.00, în primul meci din sfertu- rile de finală ale play-off-ului Ligii I, urmând a întâlni, în deplasare, pe Politehnica Iași. Devenii sunt favoriți la calificare, dar tratează partida cu mare atenție, știut fiind faptul că Autobergamo a avut șase jucători convocați la echipa națională, care a terminat, la mijlocul acestei săptămâni, pe locul al doilea în turneul de calificare pentru EURO 2018, și au acces în play-off-ul competi- ției. Cel de-al doilea joc dintre Autobergamo și Polit. Iași se va juca duminica viitoare, 23 aprilie, de la ora 18.00, la Deva. Dacă va mai fi nevoie de un meci, jucându-se, în această fază a competiți-

ei, după sistemul „cel mai bun din trei meciuri”, acesta va avea loc tot la Deva, 24 de ore mai târ- ziu. În celelalte sferturi de finală din play-off se mai întâlnesc Cityus Târgu Mureș – FK Odorhe- iu Secuiesc (marți, 18 aprilie, ora 18.00), Spicom Sfântu Gheorghe – United Galați și Dunărea Călărași – Informatica Timișoara (ambele me- ciuri urmând a se disputa miercuri, 19 aprilie, de la ora 18.00).

Răzvan Lucescu, șanse minime de a ajunge în play-off

Skoda Xanthi, echipă antrenată de fostul ju- nior al Corvinului Hunedoara, Răzvan Lucescu, a remizat, în etapa a XXVIII-a din prima ligă a Greciei, 0-0, în deplasare, la Asteris Triplois, și

se află pe locul șase în ierarhie, la patru puncte de următoarea clasată, AEK Atena, care a învins, cu 5-0, acasă, pe Kerkyra, și are șanse reduse de a se califica în play-off-ul pentru Europa League, când mai sunt două runde până la sfârșitul se- zonului regulat. În Grecia campioana se califică în turul III preliminar al Champions League, iar locurile doi – cinci joacă, în play-off, pentru trei locuri în cupele europene, unul în Champions League și două în Europa League, urmând a mai participa, în cea din urmă competiție enunțată, și câștigătoarea Cupei. În ultimele două etape Xanthi joacă în deplasare la Larisa (locul 14 din 16, pe 23 aprilie) și acasă cu Veria (ultimul loc, pe 30 aprilie), iar AEK afară la Levadiakos (pe- nultima poziție) și tot pe teren străin la Gianni- na (locul nouă). Amarildo Szekely

08 SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

08

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

Vineri, 14 aprilie 2017

www.servuspress.ro

Sărbătoarea Sfânta a Învierii Domnului să reverse asupra voastră sănătate, belşug şi bucurii, iar Lumina
Sărbătoarea Sfânta a Învierii Domnului
să reverse asupra voastră sănătate, belşug
şi bucurii, iar Lumina din noaptea Sfântă să vă
ridice sufletele spre noi trepte spirituale
şi să vă însoţească paşii pe drumul vieţii.
adolf Mureșan, Sindicatul Energeticienilor
din rețele Electrice județul Hunedoara
Spiritul Sfintei Sărbători a Învierii Domnului iisus Hristos să vă aducă pace în suflet şi
Spiritul Sfintei Sărbători a Învierii
Domnului iisus Hristos să vă
aducă pace în suflet şi belşug pe
masă!
Hristos a Înviat!
Primarul comunei totești,
tiberiu Pasconi
Fie ca Sfânta Înviere a Domnului să ne găsească mai curaţi, mai buni, cu linişte
Fie ca Sfânta Înviere a
Domnului să ne găsească
mai curaţi, mai buni, cu
linişte în case, pace şi bucurii
în suflet şi cu lumina în inimi!
Hristos a Înviat!
Primarul comunei
Sarmizegetusa,
adrian Claudiu Mihai Cordoș
Fie ca Sfintele Sărbători de Paşti – Învierea Domnului – să aducă linişte şi pace
Fie ca Sfintele Sărbători de Paşti
– Învierea Domnului – să aducă
linişte şi pace în suflete,
bunăstare, bucurie şi sănătate
tuturor locuitorilor comunei Pui.
HriStoS a Înviat!
Primarul comunei Pui,
victor tiberiu Stoica
Sfintele Paști, unice prin sfințenia și liniștea lor, să aducă tuturor angajaților primăriei, familiilor
Sfintele Paști, unice prin sfințenia
și liniștea lor, să aducă tuturor
angajaților primăriei, familiilor acestora,
colaboratorilor, precum și locuitorilor
comunei ribița, sănătate, fericire
și numai bucurii!
Paște Fericit!
Primarul comunei ribița,
ioan Faur
În preajma Marii Sărbători a creştinătăţii, Învierea Domnului, urez tuturor locuitorilor comunei teliucu
În preajma Marii Sărbători
a creştinătăţii, Învierea
Domnului, urez tuturor
locuitorilor comunei teliucu
inferior sănătate, prosperitate
şi pace în suflet.
HriStoS a Înviat!
Primarul comunei
teliucu inferior,
Daniel Gheorghe Sorin Pupeză
Sfânta Înviere a Mântuitorului să vă aducă pace-n suflet, lumină în viață și gândul cel
Sfânta Înviere
a Mântuitorului să vă
aducă pace-n suflet, lumină
în viață și gândul cel bun.
Hristos a Înviat!
Primarul comunei
vețel,
ioan Hențiu
Cu ocazia marii sărbători a Învierii Domnului iisus Hristos urez PaŞtE FEriCit tuturor locuitorilor comunei
Cu ocazia marii sărbători a Învierii
Domnului iisus Hristos urez
PaŞtE FEriCit
tuturor locuitorilor comunei
turdaș.
Fie ca Sfintele Sărbători să vă
aducă numai sănătate, bucurii,
realizări şi un viitor prosper!
HriStoS a Înviat!
Primarul comunei turdaș,
remi Bocșeri
09 SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

09

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

Vineri, 14 aprilie 2017

www.servuspress.ro

Lumina Sfântă a Învierii să vă aducă bucurie şi lumină în suflet, iar Sfintele Paşti
Lumina Sfântă a Învierii să vă aducă
bucurie şi lumină în suflet, iar Sfintele
Paşti să le petreceţi în armonie, belşug şi
fericire alături de cei care vă sunt dragi!
Hristos a Înviat!
Conducerea SC apa Prod Sa Deva
dragi! Hristos a Înviat! Conducerea SC apa Prod Sa Deva Sărbătoarea Învierii aduce în suflete speranța
Sărbătoarea Învierii aduce în suflete speranța reînnoirii și a dragostei pentru tot ceea ce este
Sărbătoarea Învierii aduce în suflete
speranța reînnoirii și a dragostei pentru
tot ceea ce este frumos și adevărat în
viață. Fie ca Lumina din noaptea Sfântă
să vă călăuzească pretutindeni și să vă
aducă sănătate și împliniri!
Paște Fericit!
Primarul comunei Crișcior,
ovidiu ilie Furdui
Sfânta sărbătoare a Paştelui ne oferă prilejul de a vă transmite urări de sănatate şi
Sfânta sărbătoare a Paştelui ne
oferă prilejul de a vă transmite urări
de sănatate şi prosperitate. Lumina
din sufletul fiecăruia dintre noi să
răzbată în toate încercările vieţii şi
să ne călăuzească
pe drumul cel bun!
Hristos a Înviat!
Mihai Gabriel irimie,
primarul comunei Șoimuș
Un Paști binecuvântat cu speranţe împlinite spre fericirea şi bucuria dumneavoastră şi a celor apropiaţi.
Un Paști binecuvântat cu speranţe împlinite
spre fericirea şi bucuria dumneavoastră
şi a celor apropiaţi.
Cele mai calde urări pentru
locuitorii județului Hunedoara!
iuliu Winkler,
europarlamentar UDMr de Hunedoara
Fie ca Lumina Sfintei Învierii să aducă multă sănătate, fericire și prosperitate tuturor locuitorilor din
Fie ca Lumina Sfintei Învierii
să aducă multă sănătate,
fericire și prosperitate
tuturor locuitorilor din
comuna Ghelari.
SĂrBĂtori FEriCitE Și
HriStoS a Înviat!
ioan Bulbucan,
Primarul comunei Ghelari

PUBLICITATE

din comuna Ghelari. SĂrBĂtori FEriCitE Și HriStoS a Înviat! ioan Bulbucan, Primarul comunei Ghelari PUBLICITATE
10 locuri dE muncĂ SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

10

locuri dE muncĂ

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

Vineri, 14 aprilie 2017

www.servuspress.ro

Angajare

Firmă de construcții angajează urgent DEVIZIER TEHNIC cu experiență în domeniu. Relații la telefon 0254/217.433

SC POMPONIO SRL

ANgAjEAZA:

Operator stație beton, agent vânzări materiale de construcții Tel 0737.991.771, Email: alina.popa@pomponio.ro

ANgAjARE

SC Automotive Investment Corporation Srl, service autorizat în reparații camioane și semiremorci, angajează:

n mecanici auto; n electricieni auto. CV-urile se depun la adresa de email: service.deva@cefin.com Telefon: 0751.292.317

de email: service.deva@cefin.com Telefon: 0751.292.317 Redactor șef - Int. 13 Fotoreporter Director marketing -
Redactor șef - Int. 13 Fotoreporter Director marketing - Petronela Tămaș Ionuț Onu Savin Cristian
Redactor șef - Int. 13
Fotoreporter
Director marketing -
Petronela Tămaș
Ionuț Onu
Savin Cristian Rista
tel: 0745.457.229
DEVA
Departament DTP
Str. Mareșal Averescu, nr. 1,
Bloc 1, parter
Corespondent Valea Jiului
Diana Mitrache
e-mail: redactia@servuspress.ro
Redactori
EDITAT DE
Ramona Ștefan
Amarildo Szekely
Antoniu Poienaru
Alin Ștefan Onu
Director vânzări
Telefon/Fax:
0254/222 599
0354/809 784
E-mail:
TMT MEDIA
Sorin Vrăjitoru
Valentin Muntean
INTERNATIONAL
Secretariat - Int. 11
Potrivit Art. 206 C.P., responsabilitatea
juridicã pentru conținutul articolului
aparține autorului. De asemenea,în cazul
unor agenții de presã și personalitãți
citate, responsabilitatea le aparține.
servus@tmtmedia.ro
Camelia Vrăjitoru
redactia@servuspress.ro
Tipărit la SC TIPOGRAFIA
PRODCOM SRL Târgu Jiu, Jud. Gorj
Tel.: 0253 212 991, 0722 393 897
Fax: 0253 218 343
ABONAMENTE se pot face la orice factor poștal din județ! Ne găsiți la nr. 13.428 în catalogul publicațiilor poștale
COD ISSN 1584 - 465X
11 Publicitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

11

Publicitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

Vineri, 14 aprilie 2017

www.servuspress.ro

anunț public

SZaBo Sorin SiLviU, titular al Planului Urbanistic Zonal (PUZ)

,,Extindere capacitate restaurant prin construire salon nou si

cladire anexa’’, propus a fi realizat in municipiul Deva, sat apar-

tinator Archia, str. Principala, nr. 92, judetul Hunedoara, aduce la cunoştinţa publicului că decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare

a planului fără aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale de-

ciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice, la sediul A.P.M. Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25.” Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris,

in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Hunedoara, Deva,

str. Aurel Vlaicu, nr.25.

Vanzare teren

Vând teren cu livadă, intravilan Deva, strada Roci nr. 62, intrare din asfalt, 2 parcele alăturate, front la drum 12,5. Preț parcelă 7500 euro. Telefon 0768.344.704.

drum 12,5. Preț parcelă 7500 euro. Telefon 0768.344.704. talon anunȚuri GratuitE PEntru aBonaȚii cotidianului

talon anunȚuri GratuitE PEntru aBonaȚii cotidianului

talon anunȚuri GratuitE PEntru aBonaȚii cotidianului Abonații cotidianului „Servus Hunedoara” pot da cinci

Abonații cotidianului „Servus Hunedoara” pot da cinci anunțuri gratuite pe lună trimise împreună cu chitanța de abonament

nume și prenume:

Strada

Cod poștal Județ număr data

Localitate Posesor B.i./C.i. seria Eliberat de

textul anunțului (maxim 30 de cuvinte)

Data apariției

rubrica

declar că toatele datele complectate sunt reale

Semnătura

n Datele incomplete duc la nepublicarea anunțului. n Editorul nu răspunde pentru veridicitatea anunțului și nici pentru efectele directe sau indirecte apărute după publicare. Acestea revin per- soanei care a trimis anunțul. n Ziarul nu are obligația de a verifica veridicitatea datelor personale ale celor care trimit anunțuri. n Editorul își rezervă dreptul de a corecta gramatical conținutul anunțurilor și de a le refuza pe cele ce contravin prevederilor legale.

Erată

Referitor la anunțurile privind concesionarea pășunilor ”Copaci 1” și ”Copaci 2” proprietate publică a municipiului Deva prin negociere directă, publicate în ziarul local ”Servus Hunedoara” din data de 6.04.2017 facem următoarea precizare:

Prin prezenta erată se modifică data limită de solicitare a clarificărilor în 20.04.2017, data limită pentru depunerea ofertelor fiind 25.04.2017, iar ne- gocierea directă va avea loc în data de 26.04.2017.

anUnt LiCitatiE

Municipiul Deva prin Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură, având sediul în Mun. Deva, Piața Unirii nr. 16, Jud. Hunedoara, telefon 0254217899, fax 0254217899, email cadastru_agricultura@yahoo.com, cod fiscal 14024980,

ORGANIZEAZĂ :

LICITAŢIE PUBLICĂ în vederea vânzării unui imobil compus din teren și construcție în suprafaţă de 39 m.p, 32 m.p. suprafață utilă construită, pro- prietatea privată a Municipiului Deva, situat în Mun. Deva, str. 1 Decembrie nr. 20B, ap.10, Jud Hunedoara, imobilul este înscris în CF nr. 62479-C1- U10 Deva. Documentaţia de atribuire se poate ridica contra–cost de la sediul Servi- ciului Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură, din Mun. Deva, Piața Unirii nr. 16, Jud. Hunedoara, telefon 0254217899, fax 0254217899, email cadas- tru_agricultura@yahoo.com, începând cu data de 14.04.2017. Costul unei documentaţii de atribuire este de 200 lei. Data limită pentru cumpararea documentației este 21.04.2017 ora 12:00, data limită pentru solicitarea clarificărilor este 24.04.2017, ora 12 :00. Ofertele se depun într-un singur exemplar până la data de 27.04.2017, ora 12:00, la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură – Registratură, din Mun. Deva, Piața Unirii nr. 16, Jud. Hunedoara. Licitaţia publică va avea loc în data de 28.04.2017, ora 12:00 pentru vânzarea imobilului compus din teren și construcție în suprafață totală de 39 m.p., la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură, din mun. Deva, Piaţa Unirii, nr. 16, unde vor fi prezenţi membrii comisiei de evaluare a ofertelor şi ofertanţii care au depus oferte, personal sau prin reprezentant pe bază de împuternicire scrisă. Contestaţiile se vor depune la sediul Serviciului Comunitar pentru Ca- dastru şi Agricultură – Registratură, Mun. Deva, Piața Unirii nr. 16, Jud. Hunedoara.

anUnt LiCitatiE

Municipiul Deva prin Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură, având sediul în Mun. Deva, Piața Unirii nr. 16, Jud. Hunedoara, telefon 0254217899, fax 0254217899, email cadastru_agricultura@yahoo.com, cod fiscal 14024980,

orGaniZEaZĂ :

LICITAŢIE PUBLICĂ în vederea vânzării unui teren în suprafaţă de 6 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în mun. Deva, bdul Decebal colț cu str. Ion Creangă, Jud. Hunedoara, jud Hunedoara, imobilul este înscris în CF nr. 73730 Deva. Documentaţia de atribuire se poate ridica contra–cost de la sediul Servi- ciului Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură, din Mun. Deva, Piața Unirii nr. 16, Jud. Hunedoara, telefon 0254217899, fax 0254217899, email cadas- tru_agricultura@yahoo.com, începând cu data de 14.04.2017. Costul unei documentaţii de atribuire este de 200 lei. Data limită pentru cumpararea documentației este 21.04.2017 ora 12:00, data limită pentru solicitarea clarificărilor este 24.04.2017, ora 12 :00. Ofertele se depun într-un singur exemplar până la data de 27.04.2017, ora 12:00, la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură – Registratură, din Mun. Deva, Piața Unirii nr. 16, Jud. Hunedoara. Licitaţia publică va avea loc în data de 28.04.2017, ora 10:00 pentru vân- zarea terenului de 6 m.p., la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură, din mun. Deva, Piaţa Unirii, nr. 16, unde vor fi prezenţi membrii comisiei de evaluare a ofertelor şi ofertanţii care au depus oferte, personal sau prin reprezentant pe bază de împuternicire scrisă. Contestaţiile se vor depune la sediul Serviciului Comunitar pentru Ca- dastru şi Agricultură – Registratură, Mun. Deva, Piața Unirii nr. 16, Jud. Hunedoara.

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210 12 rEȚEtE Vineri, 14 aprilie 2017 www.servuspress.ro MOD DE PREPARARE REȚETĂ
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210
12 rEȚEtE
Vineri, 14 aprilie 2017
www.servuspress.ro
MOD DE PREPARARE
REȚETĂ
MOD
DE PREPARARE
Ciupercile și ceapa sunt date la
Făina se pune într-un vas,
mixer, până se obține o pastă mai
la mijloc se face un cuib, se pune
groasă. Morcovul este ras, peste el se
drojdia cu lingura de zahăr și apa
călduță
(nu
rece
sau
fierbinte).
Sarmale de post
cană
orez;
500g
de
morcovi;
de de acră, ciuperci; suc de
cepe;
linguri
ulei;
lingură
delikat;
1 2 2 2 1 o piper, sare, 500g
varză
Gogoși
de
post
de roșii.
500 grame
făină,
un cubuleț de
drojdie (25 g.),
rasă de sare,
o
linguriță
rasă de zahăr,
o
lingură
ml. apă călduță
cca. 200

adaugă uleiul și delikat-ul și este pus spre

a fi înpbușit. Peste morcov,

adăugăm orezul și puțină apă. După ce orezul este fiert, se amestecă cu

ciupercile și ceapa trecute prin mixer. Se lasă să se răcească după care se

înfășoară sarmalele.

Sursa : Crestin-Ortodox

care se înfășoară sarmalele. Sursa : Crestin-Ortodox Drojdia, zahărul și apa se amestecă în cuib până

Drojdia, zahărul și apa se amestecă în cuib până se obține o pastă , după ce

s-a făcut pasta se adaugă făina deasupra și se lasă până răsare (iese pasta la

suprafață).Se adaugă apa călduță și se frământă o cocă mai moale și se lasă

la dospit, până crește în volum (dospitul se face la cald).

Sursa : Crestin-Ortodox

volum (dospitul se face la cald). Sursa : Crestin-Ortodox PUBLICITATE TARIFE ANUNȚURI MICĂ PUBLICITATE ANUNȚ

PUBLICITATE

TARIFE ANUNȚURI MICĂ PUBLICITATE ANUNȚ SIMPLU ANUNȚ ÎN CHENAR ANUNȚ PE FUNDAL (maximum 25 de
TARIFE ANUNȚURI MICĂ PUBLICITATE
ANUNȚ SIMPLU
ANUNȚ ÎN CHENAR
ANUNȚ PE FUNDAL
(maximum 25 de cuvinte)
(maximum 25 de cuvinte)
(maximum 35 de cuvinte)
La patru anunțuri plătite
primiți 1 GRATUIT !
La patru anunțuri plătite
primiți 1 GRATUIT !
La patru anunțuri plătite
primiți 1 GRATUIT !
5
Anunțurile se preiau la sediul redacției din Deva, str. Mareșal Averescu, nr.1, parter
GRATUIT postarea anunțurilor pe pagina on-line www.servuspress.ro
LEI
10
LEI
25
LEI
13 sPecial SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

13

sPecial

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

Vineri, 14 aprilie 2017

www.servuspress.ro

Obiceuri și Tradiții de Paște

Paștele este o sărbătoare religi- oasă întâlnită, cu semnificaţii

diferite, în creștinism și iudaism. Unele obiceiuri de Paști se regă- sesc, cu semnificaţie diferită, în antichitatea anterioară religiilor biblice.!Pastele si-a pastrat pana in prezent farmecul si semnifica- tia, fiind un moment de liniste sufleteasca si de apropiere de fa- milie. Farmecul deosebit este dat atat de semnificatia religioasa

- intotdeauna mai exista o sansa de mantuire - cat si de traditii:

oul pictat, iepurasul, masa cu mancaruri traditionale de paste

- cozonac, pasca, miel, slujba de

sambata seara cu luarea luminii.

- Un obicei care se practică numai

în Bucovina în noaptea de Înviere

este acela că fetele să se ducă în clo- potniţă și să spele limba clopotului

cu apă neîncepută.Apă neîncepută

înseamnă că persoană care a scos-o din fântână să nu vorbească până când va fi folosită la spălatul clopo-

tului. Cu această apă se spală apoi fetele în zorii zilei de Paște că să fie frumoase tot anul și să alerge fecio-

rii la ele.

În trecut, feciorii își alegeau un crai dintre cei mai harnici pentru a le judecă și pedepsi toate greșelile făcute de-a lungul anului. Cei găsiţi

vinovaţi erau purtaţi în jurul biseri-

cii și la fiecare latura erau loviţi cu

vergele de lemn la tălpi pentru a nu mai repetă greșelile în anul viitor.

- În zona Câmpulung Moldo- venesc, datină se deosebește prin complexitatea simbolurilor, a cre- dinţei în puterea miraculoasă a rugăciunii de binecuvântare a bu- catelor.

În zorii zilei de duminică, cre-

dincioșii ies în curtea bisericii, se așează în formă de cerc, purtând lumânările aprinse în mâna, în aș- teptarea preotului care să sfinţească și să binecuvânteze bucăţele din co-

șul pascal. Fiecare gospodar pregă-

tește un astfel de coș acoperit cu un șervet ţesut cu model specific zonei, după orânduială strămoșilor. În coș sunt așezate, pe o farfurie: semin- ţe de mac (ce vor fi aruncate în rău pentru a alungă seceta), sare (ce va fi păstrată pentru a aduce belșug),

seceta), sare (ce va fi păstrată pentru a aduce belșug), zahăr (folosit de câte ori vitele

zahăr (folosit de câte ori vitele vor fi bolnave), făină (pentru că rodul grâului să fie bogat), ceapă și ustu- roi (cu rol de protecţie împotriva insectelor). Deasupra acestei far- furii se așază pască, șuncă, brânză, ouăle roșii, dar și ouăle încondeia- te, bani, flori, peste afumat, sfeclă roșie cu hrean, și prăjituri.

După sfinţirea acestui coș pascal, ritualul de Paști se continuă în fa- milie. În părţile Sibiului, există obi- ceiul că de Paști să fie împodobit un pom (un arbust) asemănător cu cel de Crăciun. Singură deosebire con- stă în faptul că în locul globurilor se agaţă ouă vopsite (golite de con- ţinutul lor). Pomul poate fi așezat într-o vază frumoasă și farmecul sărbătorii sporește cu o podoabă de acest fel.

- La Călărași, la slujba de Înviere, credincioșii aduc în coșul pascal, pentru binecuvântare, ouă roșii, cozonoc și cocoși albi. Cocoșii ves- tesc miezul nopţii: datină din stră- buni spune că, atunci când cocoșii cânta, Hristos a înviat! Cel mai norocos este gospodarul al cărui cocoș cânta primul. Este un semn că, în anul respectiv, în casă lui va fi belșug. După slujba, cocoșii sunt dăruiţi oamenilor săraci.

- În Maramureș, zona Lăpușului,

dimineaţă în prima zi de Paști, co- piii (până la vârstă de 9 ani) merg la prieteni și la vecini să le anunţe În-

vierea Domnului. Gazdă dăruiește fiecărui urător un ou roșu. La ple- care, copiii mulţumesc pentru dar și urează gospodarilor 'Sărbători fe- ricite'. La această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut mai întâi de un băiat, pentru că în acea gospodărie să nu fie discordie tot restul anului.

- În Argeș, printre dulciurile pre-

gătite de Sfintele Paști se numără covrigii cu ou (numiţi așa pentru că în compoziţia lor se adaugă mul- te ouă, 10-15 ouă la 1 kg de făină). Fiecare gospodar se străduiește să pregătească o astfel de delicatesă, care este și simbolul belșugului.

- În Banat, la micul dejun din prima zi de Paști, se practică tradi- ţia tămâierii bucatelor. Apoi, fieca- re mesean primește o linguriţă de paști (vin+pâine sfinţite). În me- niul acestei mese festive se include ciolanul de porc fiert, ouă albe și

mâncăruri tradiţionale, după aces- tea se continuă masă cu friptură de miel.

În dimineaţă zilei de Paște, copi- ii se spală pe faţă cu apă proaspătă de la fântână în care s-au pus un ou roșu și fire de iarbă verde.

- În Ţară Moţilor, în noaptea de

Paști se ia toacă de la biserica, se duce în cimitir și este păzită de fe- ciori. Dacă nu au păzit-o bine, și a

fost furată, aceștia sunt pedepsiţi că a două zi să dea un ospăţ, adică mâncăruri și băuturi din care se în- fruptă atât 'hoţii', cât și 'păgubașii'. Dacă aceia care au încercat să fure toacă nu au reușit, atunci ei vor fi cei care vor plăti ospăţul.

- Pe valea Crișului Alb, la Almas,

toată suflarea comunei se adună în curtea bisericii. Femeile și fetele din localitate se gătesc în straie de sărbătoare, și vin în curtea bisericii unde vopsesc și 'impistritesc' (în- condeiază) ouă. Sursa: www.paste.totu.ro

Când cade data Paştelui pe perioada anilor 2018-2025

Data Paştelui 2018 - 8 aprilie Data Paştelui 2019 - 28 aprilie Data Paştelui 2020 - 19 aprilie Data Paştelui 2021 - 2 mai

Data Paştelui 2022 - 24 aprilie Data Paştelui 2023 - 16 aprilie Data Paştelui 2024 - 5 mai Data Paştelui 2025 - 20 aprilie

14 ProGram tv SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

14

ProGram tv

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

Vineri, 14 aprilie 2017

www.servuspress.ro

07:00 Telejurnal matinal 07:50 Sport 08:00 Telejurnal matinal 08:45 Sport 08:50 Campioni de poveste 09:00
07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Campioni de poveste
09:00 Eu, consumatorul
09:30 Teleshopping
09:50 Vorbește corect!
10:00 Ediţie specială
10:55 Campioni de poveste
11:00 Ediţie specială
12:00 Teleshopping
12:30 Parlamentul României
13:00 M.A.I. aproape de tine
13:30 Dincolo de hartă
14:00 Telejurnal
15:10 Fără etichetă
16:00 EURO polis
16:55 Campioni de poveste
17:00 Telejurnal
17:30 Mediatorii
18:30 Universul credinţei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediţie specială
22:30 Dincolo de hartă
07:00 Teleshopping
08:00 Cap compas
08:30 Pirineii
09:00 Preţul trădării
10:10 Femei de 10, bărbați
de 10
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°
12:45 Campioni de poveste
12:50 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:45 Sport
13:55 Campioni de poveste
14:00 Cultura minorităţilor
14:30 Arte, carte și capricii
15:20 Poate nu știai
15:25 Campioni de poveste
15:30 Părintele Arsenie Boca
17:00 Cap compas
17:30 5 minute de istorie
17:35 Campioni de poveste
17:40 Preţul trădării
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Ben Hur
21:50 Campioni de poveste
22:10 Fermierul astronaut
07:00 Știrile Pro Tv
08:00 Neatza cu Răzvan și
07:15 Focus
07:00 Știrile Kanal D
08:45 Trăsniți
07:45 Teleshopping
Dani
10:30 Vorbește lumea
09:30 Teleshopping
08:15 Pastila de râs
10:00 Mondenii
10:55 Teleshopping
13:00 Știrile Pro Tv
11:00 Teleshopping
09:15 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
11:30 Focus
09:45 Dragoste la prima vedere
14:00 Lecţii de viaţă
12:00 Teleshopping
12:00 Știrile Kanal D
13:00 Observator
13:00 Sănătate cu stil
15:00 La Maruţă
13:00 Te vreau lângă mine
13:30 Teleshopping
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
14:00 Focus
15:00 Teo Show
17:00 Știrile Pro Tv
14:30 Teleshopping
16:00 Observator
16:30 Bravo, ai stil!
14:45 Mama mea gătește mai
18:00 Ce spun românii
18:45 Știrea zilei
17:00 Acces direct
bine
16:00 Atac in biblioteca
19:00 Știrile Kanal D
19:00 Știrile Pro Tv
19:00 Observator
19:30 Mama mea gătește mai
20:00 Dragoste infinită
20:30 Românii au talent
bine
20:30 Iisus din Nazareth
23:00 Anno Domini Biblia
20:30 Colierul de turcoaze
23:30 Pearl Harbor
23:00 Schimbul
22:30 Trăsniți
Continua
07:25 Anotimpuri
09:00 101 Dalmatieni II
10:15 Academia D.E.B.S.
11:45 Clubul aventurierilor
13:20 În căutarea lui Dory
15:00 O rețetă letală
16:25 Dragostea la radio
17:50 Filme și vedete
18:25 Anotimpuri
20:00 Tabu
21:00 Capital propriu
22:40 Victor Frankenstein
07:00 Stiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport
10:00 Stiri Sport.ro
10:45 Ora exacta in sport
12:00 Stiri Sport.ro
14:00 Ora exacta in sport
16:00 Familia Simpson
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA
21:00 Stiri Sport.ro
21:15 SuperKombat
22:00 Prison Break
07:45 Singură pe lume
09:00 Pasiune și putere
10:30 Totul pentru tine
11:30 Petale de singurătate
12:30 Teleshopping
13:00 Pretul dragostei
15:00 Îngeri păzitori
16:00 Singură pe lume
17:00 Pasiune și putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurătate
20:00 Pretul dragostei
22:00 Inimă de frate
Program TV Vineri, 14 aprilie 2017
Noe Sâmbătă, ora 20:30 pe Pro TV E o lume lipsită de speranță. Ploile nu

Noe Sâmbătă, ora 20:30 pe Pro TV

E o lume lipsită de speranță. Ploile nu mai udă țărâna

cotropită de atâtea ori de hoarde barbare, iar aceasta nu mai rodește. Înconjurat de cruzime și abuzuri, Noe este un om de ispravă. Luptător experimentat, mag

și vindecător, nu își dorește decât să trăiască în pace

alături de familia sa. Cu toate acestea, în fiecare noapte

în visele sale apare un potop fără de sfârșit.

Întâlnire explozivă Duminică, ora 20:30 pe Pro TV În comedia de acțiune Întâlnire explozivă, Cruise

Întâlnire explozivă Duminică, ora 20:30 pe Pro TV

În comedia de acțiune Întâlnire explozivă, Cruise este un agent sub acoperire, iar Cameron Diaz o femeie prinsă între el și cei despre care el susține că l-au înșelat. În timp ce aventura lor pe tot globul erupe într-un labirint de înșelătorii, scăpări ca prin urechea acului, stângăcii romantice amețitoare, aceștia ajung să-și dea seama că se pot bizui unul pe celălalt.

08:00 Europa mea 09:00 La bani mărunţi 09:30 Zon@ IT 10:00 Unde-i Acasă? 11:00 Săptămâna
08:00 Europa mea
09:00 La bani mărunţi
09:30 Zon@ IT
10:00 Unde-i Acasă?
11:00 Săptămâna Patimilor și
Ziua Învierii
11:30 Vreau să fiu sănătos
12:25 Campioni de poveste
12:30 Ochiul magic
13:30 Lumea azi
13:55 Campioni de poveste
14:00 Telejurnal
14:30 Adevăruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Magazin World
16:35 Undeva, cândva în
Transilvania
17:55 Campioni de poveste
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:50 Vorbește corect!
20:00 Telejurnal
21:00 Dosar România
22:00 Ochiul magic
07:00 5 minute de istorie
07:10 Campioni de poveste
07:15 Teleshopping
08:00 O ctitorie domnească
08:30 Pirineii
09:00 Documentar 360°
10:00 Mic dejun cu un
campion
10:55 Campioni de poveste
11:00 Pene galbene
12:40 Laleaua de aur
13:50 Documentar Ioan
Holender
14:30 Prietenii copilăriei mele
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Arte, carte și capricii
18:00 Legea lui Doyle
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 Părintele Arsenie Boca
21:30 Credo
23:30 Cap compas
07:00 Știrile Pro Tv
09:00 Copilul problemă
07:15 Trăsniți
07:00 Știrile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Teleshopping
11:00 Beethoven și comoara
08:45 Secrete de stil
08:45 Pastila de râs
10:00 Aventurile lui Tintin
09:30 Teleshopping
09:30 Codul Bibliei
secretă
10:00 Atelierul magic
11:30 Teleshopping
10:30 Mama mea gătește mai
12:15 Vocea României Junior
13:00 Observator
12:00 Știrile Kanal D
bine
13:00 Sport, dietă și o vedetă
11:30 Cu lumea-n cap
14:00 ZaZaSing
15:45 Românii au talent
12:00 Teleshopping
13:30 Vacanţa Mare
16:00 Observator
13:00 Focus
14:00 Roata norocului
13:30 Santa Barbara
16:00 Te vreau lângă mine
19:00 Știrile Pro Tv
16:30 Iisus din Nazareth
16:00 Schimb de mame
18:45 Știrea zilei
18:00 Focus
19:00 Observator
19:00 Știrile Kanal D
19:30 Mama mea gătește mai
20:30 Noe
20:00 Bravo, ai stil!
bine
20:00 Te cunosc de undeva
23:00 Anno Domini Biblia
20:30 Super Cireașa de pe tort
23:45 Slujba de Înviere
23:30 Slujba de Înviere
22:30 Conspiratie la Praga
Continua
07:35 Brooklyn
09:25 Vânătorii de fantome
11:20 Anturaj
13:05 Două lozuri
14:30 Distracție cu Dick și Jane
16:00 Un cântec străbate lumea
18:10 Whiskey Tango Foxtrot
20:00 Intervenția
21:30 Vânătorii de fantome
23:25 Pădurea blestemată
07:00 Stiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport
10:00 Superspeed la
10:30 Stiri Sport.ro
11:00 Fotbal Uefa Europa
13:00 Stiri Sport.ro
14:00 Apropo TV
15:00 Marea Tacaneala
16:00 Familia Simpson
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Marea Tacaneala
21:00 Stiri Sport.ro
21:15 Local Kombat Croatia
22:00 Prison Break
08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune și putere
10:30 Totul pentru tine
11:30 Petale de singurătate
12:30 Teleshopping
13:00 Pretul dragostei
15:00 Îngeri păzitori
16:00 Singură pe lume
17:00 Pasiune și putere
18:00 Senora
20:00 Armonie divină
22:00 Inimă de frate
23:00 Moștenirea
Program TV Sâmbătă, 15 aprilie 2017
15 ProGram tv SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

15

ProGram tv

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

Vineri, 14 aprilie 2017

www.servuspress.ro

HOROSCOP

Ce vă rezervă astrele astăzi

Berbec

21.03 - 20.04

Vei reuși să îți canalizezi energia și pe alte sectoare. Opoziția dintre pla- nete te va ajuta să îți reconstruiești o mare parte dintre planuri.

Balanță

22.09 - 22.10

Nu te mai plânge că familia ta s-a împărțit în două tabere, iar tu nu faci parte din niciuna. Problemele din interior trebuie privite cu rațiune.

Taur

Scorpion

21.04

- 21.05

23.10

- 21.11

Te așteaptă o săptămână sclipitoare. Căutai de mult liniștea căminului și o vei găsi. La serviciu vei fi mai apreciat ca niciodată.

gemeni

22.05 - 21.06

Comunicarea cu familia va fi ceva mai dificilă. Te vei simți neînțeles de persoanele dragi. Se va duce un conflict de idei între generații.

Beneficiezi de sprijin emoțional și te vei simți o persoană specială. De mult îți doreai pe cineva care să îți ofere o îmbrățișare sinceră.

Săgetător

22.11 - 20.12

Conflictele din familie sunt la ordinea zilei. Dacă vrei să eviți orice discuție aprinsă, ar fi bine să pui capăt oricărei tentații.

Rac

Capricorn

22.06

- 22.07

21.12

- 19.01

Te vei concentra mult pe îmbună- tățirea dialogului. Vei întîmpina câteva dificultăți în ceea ce privește exprimarea sentimentelor.

Concentrează-te asupra relațiilor din familie. Nu va fi o săptămînă ușoară, mai ales dacă problemele sânt cauza- te și de câteva datorii financiare.

Leu

Vărsător

23.07

- 22.08

20.01

- 18.02

Problemele de cuplu te vor urmări în perioada următoare. Intransigența ta nu este bine privită de partener, chiar dacă intențiile sânt bune.

Stabileste-ți niște priorități, dacă vrei să te înțelegi cu partenerul tău. Nu uita să acorzi atenție partenerului pentru a nu-i simți indiferența.

Fecioară

Pești

23.08

- 21.09

19.02

- 20.03

Te vei simți exploatat ori chiar șanta- jat din punct de vedere sentimental. Nu te arunca în gura lupului și nu îți povesti cele mai personale experiențe.

Vei reuși, într-un mare final, să te în- țelegi cu partenerii. Dacă te-ai lovit de încăpățînarea lor, de acum înainte vei primi mai mult ajutor.

METEO BRAD DEVA ORĂȘTIE HUNEDOARA HAȚEG PETROȘANI
METEO
BRAD
DEVA
ORĂȘTIE
HUNEDOARA
HAȚEG
PETROȘANI

Deva: min. 7, max. 19 Hunedoara: min. 5, max. 19 Orăștie: min. 6, max. 19 Brad: min. 4, max. 18 Hațeg: min. 4, max. 19 Petroșani: min. 4, max. 18

18 Hațeg: min. 4, max. 19 Petroșani: min. 4, max. 18 Ortodox: † Vinerea Mare -
Ortodox: † Vinerea Mare - moartea și îngroparea Domnului (Zi aliturgica. Denia Prohodului Domnului); Romano-catolic:

Ortodox:

† Vinerea Mare - moartea și îngroparea Domnului (Zi aliturgica. Denia Prohodului Domnului);

Romano-catolic:

VINEREA SFÂNTĂ (Patima și moartea Domnului)

Greco-catolic:

Sfânta și Marea Vineri (Patimile și moartea Domnului).

Curs valutar EuRO 4,5219 RON uSD 4,2611 RON GBP 5,3283 RON CHF 4,2326 RON
Curs valutar
EuRO
4,5219 RON
uSD
4,2611 RON
GBP
5,3283 RON
CHF
4,2326 RON

BANCURI

-Dacă o să-ți placă să înveți, când te vei face mare, vei deveni profesor, doctor sau inginer. - Și dacă nu o să îmi placă? - Vei devenii ministru.

-De ce fotbaliștii sunt cei mai înalți din clasă, când ajung în clasa a treia?

- Pentru că au 18 ani.

Un fotbalist îi spune feciorului:

- Știi, oamenii deștepți întotdeauna au

dubii, pe când cei prostanaci sunt foarte

siguri pe ei.

- Serios, tată ?

- Absolut !

suDoKu

suDoKu Scopul jocului este de a umple aceastã grilã cu cifrele de la 1 la 9,

Scopul jocului este de a umple aceastã grilã cu cifrele de

la 1 la 9, respectând anumite condiþii, unele cifre fiind de

la început dispuse în grilã. regula jocului este simplã: fie-

care rând, coloanã sau regiune nu trebuie sã conținã decât

o datã cifrele de la unu la nouã.

07:00 Teleenciclopedia 07:55 Campioni de poveste 08:10 Universul credinţei 09:30 Pro patria 10:00 Exclusiv în
07:00 Teleenciclopedia
07:55 Campioni de poveste
08:10 Universul credinţei
09:30 Pro patria
10:00 Exclusiv în România
10:45 Discover Romania
10:55 Campioni de poveste
11:00 Viaţa satului
12:00 Tezaur folcloric
13:00 Tezaur folcloric
13:55 Campioni de poveste
14:00 Telejurnal
15:00 Politică și delicateţuri
16:00 Loteria bonurilor fiscale
16:20 Concert Andea Bocelli:
07:00 Campioni de poveste
07:10 Mugurel de primăvară
09:00 Ferma
09:55 Campioni de poveste
10:00 Pescar hoinar
10:30 Natură și aventură
11:00 Festivalul Internaţional
12:00 Cap compas
12:30 Credo
13:30 Natură și sănătate
14:10 Doamnele de la malul
mării
16:00 Gala Umorului
17:00 D’ale lu’ Mitică
18:00 Legea lui Doyle
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 101 Dalmatieni
21:35 Campioni de poveste
21:40 Vulturul roșu
23:50 La zi de mare Sărbătoare
08:15 La bine și la rău
09:00 Copilul problemă 2
07:15 Trăsniți
07:00 Știrile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Teleshopping
10:15 Hotel pentru căței
10:45 Dădaca McPhee
08:45 Casa: construcţie și
08:45 Sport, dietă și o vedetă
design
09:30 Codul Bibliei
12:15 Masterchef
12:30 Te cunosc de undeva
09:20 Teleshopping
11:30 Teleshopping
10:00 Colierul de turcoaze
14:15 Jocuri de celebritate
16:00 Observator
12:00 Știrile Kanal D
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:00 Vacanţa Mare
15:15 Uite cine dansează
17:00 Uniplay Show
13:30 Super Cireașa de pe tort
13:30 Bravo, ai stil!
15:30 Chef Dezbrăcatu’
16:45 Anno Domini Biblia
Cinema
18:00 Lozul cel mare
18:45 Campioni de poveste
18:50 Discover Romania
19:00 Poveste după poveste
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediţie specială
21:10 O dată’n viaţă
22:30 Campioni de poveste
18:00 România, te iubesc!
19:00 Observator
16:00 Cronica cârcotașilor
Continua
18:00 Focus
19:00 Știrile Pro Tv
20:00 Băieţi de oraș
18:45 Știrea zilei
19:30 Mama mea gătește mai
19:00 Știrile Kanal D
bine
20:30 Întâlnire explozivă
20:30 iUmor
20:00 Roata norocului
20:30 Schimb de mame
23:00 Totul despre tata
22:30 Chef de râs
22:30 Misteriosul Bagger
22:00 Ucenicul lui Avicenna
07:25 Anotimpuri
09:00 101 Dalmatieni II
10:15 Academia D.E.B.S.
11:45 Clubul aventurierilor
13:20 În căutarea lui Dory
15:00 O rețetă letală
16:25 Dragostea la radio
17:5 Filme și vedete
18:25 Anotimpuri
20:00 Tabu
21:00 Capital propriu
22:40 Victor Frankenstein
09:00 Ora exacta in sport
10:00 Superspeed
10:30 I like IT
11:00 Fotbal Uefa Champions
13:00 Stiri Sport.ro
14:00 Cupa Meseriasilor ep. 9
14:30 Magazin UEFA
15:00 Marea Tacaneala
16:00 Familia Simpson
19:00 Familia Bundy
20:00 Marea Tacaneala
20:00 Familia Bundy
21:00 Stiri Sport.ro
21:15 Nascuti Campioni Viena
22:00 Prison Break
08:00 07:45 Puterea Singură destinului pe lume
09:15 08:45 Regina Teleshopping inimilor
11:30 09:15 Pana Pasiune la capatul și putere lumii
13:30 10:30 Teleshopping Senora
14:00 12:30 Clona Teleshopping
15:00 Soț de închiriat
16:00 13:00 Pentru Armonie că divină te iubesc
17:00 15:00 In Îngeri asteptarea păzitori dragostei
18:00 16:00 Intrigi Singură in pe Paradis lume
19:00 17:00 Vieţi Pasiune schimbate și putere
20:00 18:00 Stadiul Senora relatiei
22:00 20:00 Puterea Vacanță destinului în Franța
23:00 22:00 State Inimă de de Romania frate
Program TV Duminică 16 aprilie 2016
16 eveniment SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

16

eveniment

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3210

Vineri, 14 aprilie 2017

www.servuspress.ro

EVENIMENT RELIGIOS, UNIC ÎN ȚARĂ. Traseul parcurs de Iisus Hristos către Golgota va fi refăcut în Vinerea Mare, în Valea Jiului

Credincioși din toată țara vor parcurge, astăzi, „Drumul Crucii”, la Lupeni

țara vor parcurge, astăzi, „Drumul Crucii”, la Lupeni Sute de credincioși, din tot cu- prinsul Văii

Sute de credincioși, din tot cu- prinsul Văii Jiului, dar și din alte județe ale țării, sunt așteptați, as- tăzi, la Lupeni, unde va avea loc „Drumul Crucii”, cea mai lungă procesiune religioasă din România. Evenimentul religios creștin -orto- dox este unic în țară și rememorea- ză drumul suferinței Mântuitorului Isus Hristos către Golgota, fiind inspirat de Drumul Crucii de la Ie- rusalim. În cadrul acestuia, după o scurtă slujbă, oamenii pornesc într-o pro- cesiune pe un drum lung, de apro- ximativ 10 kilometri, parcurs pe jos, de la poalele Munților Vâlcan și până la Schitul din stațiunea Stra- ja. Ei poartă pe umeri o cruce din lemn, mare de aproape cinci metri, și grea de 100 de kilograme, care

PUBLICITATE

cinci metri, și grea de 100 de kilograme, care PUBLICITATE străjuiește altarul schitului timp de un

străjuiește altarul schitului timp de un an, apoi în anul următor, în Vi- nerea Mare, este coborâtă la Cimi- tirul Eroilor pentru a fi, după aceea, readusă la Straja. Pe crucea purtată pe brațe de oameni sunt încrustate locașe cu moaștele a 14 sfinţi și un fragment din Crucea Mântuitoru- lui.

Un traseu cu 14 popasuri

Pe tot drumul spre munte, par- curs în peste patru ore, pe un tra- seu anevoios, credincioșii sunt în- soțiți de zeci de preoți și călugări din Lupeni, de la Biserica „Sfântul Nicolae”. Pelerinii se opresc de 14

ori, timp în care preoții rostesc ru- găciuni și citesc din Cartea Sfântă cele 12 Evanghelii. În acest fel, ei amintesc de toate popasurile lui Iisus pe drumul parcurs cu crucea în spate, de la reședinţa lui Pilat din Pont, până la Golgota. Această procesiune a avut loc pentru prima dată în anul 2002. De atunci, manifestarea religioasă se desfășoară în fiecare an, în Vinerea Mare dinaintea Învierii Domnului. Din 2013, Starețul Mânăstirii La- inci, arhimandritul Ioachim Pâr- vulescu aduce, an de an, moaștele Sfântului Irodion de la Lainci ,,Lu- ceafărul de la Lainci”. Ramona Ștefan

„Cu bicicleta prin Corsica”, lansată de Biblioteca județeană „Ovid Densusianu”

Biblioteca Județeană „Ovid Den- susianu” Hunedoara-Deva organi- zează joi, 20 aprilie, la ora 18:00, în incinta Deva Mall, etajul patru, Salle d’Or, un eveniment cultural deosebit. Iubitorii de sport, de ci- clism în mod deosebit, vor avea prilejul de a asista la lansarea celei de-a doua cărți semnate Alin Bon- ța, „Cu bicicleta prin Corsica”, apă- rută în anul 2017 la Editura Karina din Deva. Alin Bonța este pasionat de sport și a luat parte la mai multe concursuri de semimaraton și ma- raton la Paris, Berlin, Viena, Lju- bljana, Budapesta. La fel de mult îndrăgește și ciclismul, pasiune pe care a fructificat-o printr-o ex- traordinară călătorie pe două roți în Munții Pirinei, sudul Franței și Catalonia, călătorie imortalizată în cartea „Cu bicicleta prin Pirinei” și, acum, printr-un foarte recent tur pe bicicletă al insulei Corsica. Car- tea este un jurnal captivant al aces- tui tur, ilustrat cu numeroase foto- grafii. Cititorii vor fi și ei conduși cu mare bucurie de autor într-o minunată călătorie pe drumurile insulei Corsica, vor face popasuri și vor gusta din bucătăria corsica- nă, vor admira răsărituri și apusuri de soare în acest colț de lume de un pitoresc aparte. Dar mai presus de toate, vor înțelege ce înseamnă să fii pasionat de ceva, să găsești bucurii în descoperirea unor locuri noi, cu oameni noi și obiceiuri interesante. La finalul întâlnirii, Alin Bonța va oferi autografe celor care vor dori să citească această carte și s-o aibă în bibliotecă.

Petronela Tămaș

care vor dori să citească această carte și s-o aibă î n b i b l