Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA: TEHNICI DE IMPOZITARE A CONSUMULUI

1. Caracteristica geerala
2. TVA
3. Abordari comparative privid accizle
Impozitarea consumurilor este ce-a mai veche forma, practicata inca din antichitate.
Ponderea impozitului asupra consumului este destul de ridicata in ansamblul
veniturilor fiscale. Imp consumului are loc cel mai adesea sub forma taxelor de
consumatie care sunt incluse cel mai des in preturile de vinzare a bunurilor si
serviciilor.
Tehnicile de imp a consum:
1. Tehnica impunerii selective
2. Tehnica impunerii unistadiale
3. Tehnica impunerii multistadiale a valorii adaugate.
Tehnica impunerii selective- viseaza taxarea bunurilor si serviciilor in diferite stadii
ale circuitului economic. Impozitele prin care se realizeaza aceasta tehnica sunt:
accizele, imp asupra unor produse si servicii, taxele vamale, imp asupra utilizarii
anumitor bunuri.
Tehnica impunerii unistadiale- consta in asezarea taxei generale de consum la
nivelul unei singure verigi din circuitul economic, astfel taxa de consumatie este fie in
faza productiei fie in faza comertului. Cel mai fregvent impozit general pe consum se
percepe in faza vinzarii cu amanuntul, fiind practicat sub forma unei taxe generale pe
vinzari.
Tehnica impunerii multistadiale a valorii adaugate- presupune asezarea taxei de
consumatie in fiecare stadiu al circuitului economic, aceasta tehnica se practica sub
doua scenarii: a) in situatia in care nu este permisa deducerea taxei platite cu un nivel
mai sus, cuantumul taxei de platit respectiv va include si taxa platita anterior. (effect
cumulativ, sau bulgare de zapada) b) situatia in care taxa platita anterior se deduce
din taxa incasata la nivelul unui stadiu, prin urmare nivelul taxei care urmeaza a fi
platita la buget se va reduce, ceea ce inseamna ca se elimina efectul cumulative.
Situatia data a stat la baza introducerii TVA (Franta 1954)
Pret/ Taxa Teh unistadial Teh muldistad Imp
Stadiile TVA multistadial
vinzari Tax vinzari Tax plat vinzari Tax
plat plat
Productiv Pret/taxa 2000 -------- 2000 200 2000 200
aferenta 200 200
Distibutiv Pret/taxa 3000 -------- 3000 300- 3200 320
aferenta 300 200=100 320
Vinzator Pret/taxa 4000 400 4000 400- 4520 452
aferenta 400 300=100 452
Total
400 400 972
Se da: Conform tabelului cota taxei de consumatie= 10%. Se cere: Cuantumul
taxei de consumatie prelevate la buget in diferite variante de asezare. Concluzia:
Conform tabelului se observa ca nivelul taxelor prelevate la buget este acelasi pentru
impunerea unistadiala si ce-a multistadiala TVA- 400 u.m. In ceea ce priveste imp
multistadial observam ca suma este mai mare si constitue 972 u.m, aceasta se
daroreaza includerii taxei platite anterior in pretul de vinzare catre stadiul urmator.
Sub 2. TVA este tehnica cea mai complete, neutral si eficienta de taxare a
consumului, din punct de vedere theoretic exista 3 tehnici de asezare si percepere a
TVA.
1) TVA se aplica asupra tuturor bunurilor si serviciilor finale produse, respective
livrate intr-o anumita perioada asupra valorii PNB. Baza de calcul o reprezinta
diferenta dintre incasarile totale de vinzari si cumpararile de bunuri intermediare.
2) TVA masurata pe baza venitului national. Se percepe asupra produsului national
net. PNB- Amortizarea. Baza de calcul ( incasarile totale din vinzari+
cumpararile de bunuri intermediare) amortizarea activelor fixe.
3) Tehnica masurata pe baza consumului, este cea mai utilizata forma de taxare si
se percepe doar asupra consumurilor. Baza de calcul ( incasarile din vinzarile
totaletoate achizitiile). Tehnica data este cea mai fregvent aplicata, mai ales in
UE, primele 2 tipuri prezinta interes mai mult theoretic.
Subiectul: persoanele impozabile ce desfasoara intr-o maniera independenta si
indifferent de loc activitati economice.
Obiectul: poate fi definit generic ca orice livrare de bunuri sau prestare de servicii
realizate de catre o persoana impozabila in baza unei activitati economice. In general
institutiile publice care desfasoara activitati in domeniul social, cultural,
administrative, judiciar, nu se considera personae impozabile.
O intreprindere care desfasoara o activitate economica nu este automat si subiect al
impunerii.Pentru a deveni platitor de TVA intreprinderea trebuie sa se inregistreze la
organelle specializate ca platitor de TVA. Statutul de platitor de TVA se obtine la un
anumit nivel al cifrei de afaceri: FRANTA de la 87265 USD; GERMANIA de la
20473 USD; JAPONIA de la 86969 USD; MAREA BRITANIE de la 102808 USD;
CANADA de la 25172 USD.
In FRANTA de exemplu exista plafoane specific pentru cifra de afaceri, avocatii,
scriitorii, artistii de la 41700 EUR; prestatorii de servicii altele decit hotel, restaurant
3200 EUR.
Cotele TVA pot fi standart si reduse, se remarca tendinta de a taxa cu cota redusa
pentru bunurile ce tin de dezvoltarea durabila. Cota 0% da posibilitatea sa nu piarda
dreptul de deducere TVA. Livrarile si achizitiile intre tarile membre UE nu sunt
considerate ca import sau export, da ca livrari si achizitii intercomunitare si se supun
unor reguli comune.
Din punct de vedere netodei fiscal dde deterinarea cuantomului TVA se disting
urmadoarele 2 posibilitati de determinare a TVA:
1. Metoda adunarii- se det taxa de plata la buget prin indrumare a factorilor de
poductie uilizati la acest nivel pentru produceea bunurilor taxabile cum ar fi:
munca, dobinda, profit
2. Mmetoda scaderii-scaderea se face din taxa aferenta livrarilor taxabile a taxei
aferente accizelor deductibile. Metoda scderii poate fi de dou tipuri:
- bazat pe evidena factorilor
- care u este bazata pe evident factorilor
-