Sunteți pe pagina 1din 5

Tema.

IMPOZITUL PE VENIT PERSOANE FIZICE

GERMANIA
Imp.venit a fost introdus in 1891. Cu toate ca este stat federal, imp pe venit este
reglementat la nivel national, in toate statele member ale federatiei.

Subiectul impunerii-pers rezidente care realizeaza venituri atit in Germ cit si in


strainatate, precum si pers nerezidente pentru anumite venituri realizate in
Germania. Partenerii (cuplul) are dreptul sa aleaga cum sa fie impozitati(impreuna
sau separat). Veniturile copiilor nu sunt incluse in veniturile parintilor si sunt taxate
separate. In Germania impozitarea comuna constituie un avantaj.

Obiectul impunerii-veniturile pe care o peroana le poate realiza in urma unor


activitati diverse. Din punct de vedere fiscal, veniturile respective sunt inpartite
astfel: *v.din activitati agricole, *v.comerciale. *v.profesionale, *v din activitati
dependente, *v din investitii de capital, *v din cedarea in folosinta a bunurilor
mobile,venituri din redevente, *alte venituri(anuitati, pensii alimentare).

Nu sunt considerate venituri impozabile:*sumele primate ca urmare a asig de


sanatate,de accidente, pt handicap; *diverse prestatii sociale,diferite plati unice in
sume fixe conform schemelor legale de pensii; *bursele de cercetare, stiintifice.

Tipuri de imp directe *imp asupra veniturilor financiare, *imp pe venit, *imp
asupra dreptului de a presta servicii de audiovisual, *imp pe veniturile funciare.

Declaratia cu privire la imp pe venit nu este intotdeauna obligatory, dar este


recomandata. Imp este retinut la sursa fiind retinut de intreprindere, este cel mai
greu impozit platit in Germania. Imp pe venit este compus din:*imp de baza, *imp
pe religie, *contributie de solidaritate.Cotele sunt progressive pe transe.

Baza de calcul se determina prin insumarea veniturilor nete din care se scad
deducerile prevazute de lege. Deducerile se clasifica in:
1. Deduceri special-contributii de asigurari de sanatate,dizabilitati,pensii pt limita
de virsta, asig de somaj. Toate acestea sunt deductibile limitate, donatiile, ch
pt formarea profesionala, taxa pt biserica, pensile alimentare.
2. Deducerile extraordinare-ch ce nu pot fi evitate, ch pt serviciile medicale, ch
effectuate pt sprijinul domestical batrinilor,bolnavilor.
Categoriile de clase fiscal(6): * celibatari, vaduve sau divortati(rezidenti sau
nerezidenti); *celibatari, vaduvi cu copii in intretinere; *pers casatorite, unul din
parteneri este salariatsau este atribuit clasei 5sau este vaduv; *casatorit, ambii
parteneri nu se include in clasele 3 si 5;*pers casatorite, unul din parteneri se
atribuie la clasa 3 si celalalt la clasa 5; *pers salariata de mai multi angajati.
Scutiri: 2200 eur /per copil, 4400 eur/per cuplu, parintii separate au scutire
suplimentara de 1300 eur..celibatar pina la8004 eur=0%, de la 8005-
250730=14-42%, mai mult de 250730=45%, pt cuplu e dublu.
Perioada fiscal= an calendaristic.Imp se retine lunar de catre angajator. Imp lunar
urmeaza sa fie platit cel tirziu pina la data limitade depunere a declaratiei=31 mai.
SUA
Stat federal, alcatuit din state relative independente. Americanii tb sa plateasca 3
tipuri de imp: *imp federal, *imp propriu fiecarui stat din uniune, *imp local
asupra veniturilor.
An fiscal =01,01-31,12Imp sunt platite la sursa. Declaratia tb sa fie depusa pina la
15.04 an viitor
Subiectul-pers de pe teritoriul SUA ce realizeaza venituri indiferente de natura si
sursa lor geografica.
Obiectul-v.brute realizate de catre pers fizica indifferent de natural or.
Venit brut: *toate veniturile realizate in bani sau in natura ce nu sunt scutite de
impozit; *orisice modalitate de imbogatire cu exceptia celor scutite de lege; *include
si venituri realizate in strainatate.
In veniturile brute nu se include darurile, mostenirile, veniturile din asigurari de
viata, bursele de studio, o parte din aisig de sanatate, diferite pensii platite de
angajator.
Veniturile brute se impart in:*venituri curente-salarii, v din dobinzi, dividendele,
chirii, pensii, prestatii sociale, alte venituri; *venituri de capital-v din vinzarea de
active, v din vinz locuintei principale.
Deducerile standard. Scutite:*toate pers care lucreaza in educatie, *ch legate de
schimbarea domiciliului in interes de serviciu, *ch de afaceri pt categorii
profesionale, *pensile alimentare, *dobinzile la imprumut acordate studentilor.
Contributiile celibatarilor casatoriti ce completeaza impreuna sau separate declaratia,
contributia capului de gospodarie.
Deducerile detaliate:cele pt serviciile medicale, onorariile platite doctorilor,
primele de asigurare, medicamentele, ch pt transport spre- de la spital, donatiile
caritabile, anumite pierderi din evenimente neprevazute ce nu depasesc 3%.
Cotele de impunere-progresive pe transe de venit , transele sunt differentiate in
raport cu statutul contribuabilului.
Japonia
Sunt supuse impozitarii toate tipurile de venit.
Subiectul impunerii- orice resident permanent sau nepermanent, precum si orice
nerezidenti care realizeaza careva venituri ce intra in sfera de cuprindere a
impozitelor.
Nu se permite declararea veniturilor in cuplu.
Obiectul-veniturile realizate atit in tara cit si in strainatate de catre rezidenti
permanenti. Iar pt rezidentii nepermanenti-veniturile realizate in Japonia precum si
cele realizate in strainatate dar platite in japonica. Pt nerezidenti-doar veniturile
realizate in japonica
Veniturile impozabile: *v din activitati dependente, *v din activitati independente,
*v din dobinzi, *v din dividend, din proprietati imobiliare, din cistiguri de capital,
ocazionale, din activitati forestiere, din pensii, alte venituri.
Pt determinarea venitului impozabil se calculeaza mai intii veniturile pe fiecare
sursa de venit care ulterior prin insumare duc la determinarea venitului brut unde
prin ajustari si deduceri se ajunge la venitul impozabil.
Venituri neimpozabile: pensile de urmasi, cistigurile de capital , doar cele obtinute
din vinzarea unor active strict necesare traiului, venituri din polite de asig de
accidente pt personae afectate fizic sau mental.
Cotele sunt progressive pe transe. De la 15128-5%
Cele mai importante deduceri: *deduceri pt pagubele suferite de contribuabil ca
urmare a unui dezastru natural sau a unui furt, *deducerea ch medicale(pina la 2mln
yen), *CAS, primele pt aisg de viat, *primele pt asig impotriva cutremurelor,
*donatiile.
Criteriul Frana Marea Britanie
-Code gnral des impts- Income Tax Act 2007
Baza legislativ
principalul act legislativ
Da, pe lng: Da, este considerat ara de
Includerea
impozitul pe consum; origine a impozitului pe venit
impozitului pe venit
imp pe patrimoniu; din 1798.
n impozitele
imp directe locale
principale
Veniturile ce intr sub Veniturile realizate de
incidena acestui impozit: persoane indiferent de
-venituri din salarii, pense, rente. jurisdicia fiscal n care are
-remunerrile conducatorilor
societilor comerciale
loc realizarea venitului.
Obiectul
-beneficiile necomerciale
-beneficiile agricole
-veniturile funciare
-veniturile din capitaluri mobiliare
-venituri din ctiguri de capital
p.f. ce realizeaz venit, persoan Persoanele de pe teritoriul
care este integrat n cminul MB ce realizeaz venituri
fiscal din care face parte.
indiferent de natura i sursa
Persoanele domiciliate n Frana
sunt impozitate pentru venituri lor.
Subiectii
realizate in Frana sau
strintate.
Nerezidenii sunt impozitai doar pe venitul realizat n ara
rezident.
Criteriul de evitare a Criteriul rezidenei
dublei impuneri
Maniera de aezare a Cote progresive compuse
imp pe venit
Ctul familial fiscal i Distincia ntre venituri i
Specificul
cminul fiscal ctiguri de capital ~
(-; 9690 ) 0% (-; 10600) 0%
(9690-26764) 14% (10600-42385) 20%
(26764-71754) 30% (42386-150000) 40%
Cotele (71754-151956) 41% (150000; +) 45%
(151956; +) 45%

Egal cu anul calendaristic Egal cu anul calendaristic


Perioada fiscala
1 ianuarie-31 decembrie 6 aprilie 5 aprilie