Sunteți pe pagina 1din 316

BECCA SLIPPER

Pariu pe iubire
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
FILOFTEIA ISCRU

ALCRIS
Romance
Capitolul 1

|n cinci din cele [apte zile ale s`pt`mnii, Lia Andrews


\ndeplinea func]ia de crupier la o mas` de black-jack al unui
cazinou din Tahoe. Dup` atmosfera plin` de fum din s`lile
de jocuri, aerul curat al dimine]ii o f`cea s` se simt` ca \n
paradis. Lia se bucura de primele ei ore din ziua liber`,
\ntins` pe nisipul auriu al plajei Sapphire Point.
Nimic nu tulbura lini[tea golfului. Numai un b`rbat
ap`ruse brusc de dup` copaci, la cap`tul cel`lalt al plajei,
f`cndu-[i alergarea de diminea]`. Lia st`tea acum \ntins` pe
burt`, cu barba sprijinit` de bra]ele \ncruci[ate, [i se uita
spre lacul Tahoe care str`lucea \n soare. Formnd un
semicerc la poalele mun]ilor acoperi]i de o cea]` violet`,
acesta \[i etala apele lini[tite de culoare albastr` ca safirul
sub cerul de azur.
6 BACCA SLIPPER

Ea se afla pe malul acestuia situat \n statul Nevada. |n fa]a


ei se g`sea California.
Lia se felicita c` se hot`rse s` lucreze aici [i nu la Reno
sau Las Vegas, \n mijlocul de[ertului. Acolo n-ar fi avut acest
liman de pace \n care s` se poat` refugia atunci cnd avea
vreo zi liber`.
O adiere brusc` de vnt venit` dinspre lac produse
vrtejuri pe nisip. Lia \nchise repede ochii [i se ridic` \n
capul oaselor. Scutur` din cap ca s` scape de particulele
minuscule care se prinseser` de [uvi]ele p`rului ei castaniu
deschis, tuns scurt. Venise ora la care trebuia s` se \ntoarc`
acas` [i s` se apuce din nou de treaba care explica
adev`ratul motiv al [ederii ei \n acel loc splendid.
N-are rost s`-mi fac iluzii, \[i spuse dup` ce se uit`
dezam`git` la pielea ei alb`. Nu va pleca de la Tahoe cu un
bronz superb, de[i soarele la \n`l]imea aceea nu era deloc
zgrcit cu razele lui. Diminea]a \ns`, era \nc` prea pu]in
intens ca s` se poat` bronza mai mult.
Lia \[i strnse lucrurile, le vr\ \n saco[a ei din pnz` [i
se ridic` \n picioare cu p`rere de r`u. |mbr`]i[` cu privirea
pentru ultima oar` golful lini[tit lung de peste un kilometru,
\nchis la fiecare din cele dou` capete de ni[te copaci care
aveau \nfipte r`d`cinile pn` foarte aproape de lac.
Plimb`re]ul matinal alerga \n continuare. Acum venea \n
direc]ia ei. F`cea economie de gesturi [i avea pasul suplu,
ceea ce strni admira]ia Liei care \i admir` zvelte]ea atletic`.
PARIU PE IUBIRE 7

Apoi tn`ra se \ntoarse din nou spre superba \ntindere de


safir, acoperit` acum de valuri mici, provocate de briz`. |i
venea s` se arunce \n apa r`coroas`, pentru c` \i pl`cea la
nebunie s` \noate. De altfel, \n liceu c[tigase un campionat
de \not liber [i costumul de baie pe care \l purta \n
diminea]a aceea era mai potrivit pentru nata]ie dect pentru
stat la plaj`.
Lia ezit` totu[i. Localnicii recomandau s` se fac` baie
dup`-amiaza, dup` ce apa avusese timp s` se mai
\nc`lzeasc`. Diminea]a era mult prea rece, dar Lia nu putu
rezista tenta]iei [i se \ndrept` spre debarcader. Cnd ajunse
la cap`tul pontonului din lemn, \[i \nmuie degetele \n ap` [i
constat` c` \ntr-adev`r temperatura acesteia era prea
sc`zut`. |ns` ei \i pl`ceau provoc`rile, a[a c` se d`du \napoi
c]iva pa[i, \[i lu` avnt [i se arunc` \n ap` la o distan]`
apreciabil` fa]` de ]`rm. Lia avu impresia c` i se umplu
pl`mnii cu ghea]`. Era ca [i cum ar fi p`truns brusc, goal`
[i cu capul \nainte, \ntr-un troian de z`pad`. Dac` \i va
\nghe]a sngele \n vene? \[i spuse ea \n timp ce sim]i \n
membre un \nceput de amor]eal`. Lia nu lu` \n seam`
durerea care-i sf[ia mu[chii precum ni[te mu[c`turi
fioroase [i se avnt` \nainte, s`getnd apa \n stilul care o
f`cuse s` c[tige competi]ia. |n acel moment, mu[chii pulpei
piciorului drept i se blocar`, f`cnd-o s` scoat` un strig`t
ascu]it. Crampele \i erau cunoscute de pe vremea cnd
practica \notul. Pentru \nceput, trebuia s` scape de ele ct
8 BACCA SLIPPER

mai repede posibil. A[adar, Lia se relax` u[or, \[i descle[t`


maxilarele, inspir` adnc aer \n piept [i se cufund` \n ap`.
|[i prinse piciorul cu ambele mini [i \ncepu s`-l maseze ca
s` deblocheze mu[chiul \ncordat, dar, t`indu-i-se r`suflarea,
fu nevoit` s` urce din nou la suprafa]` [i s` inspire aer
proasp`t. F`cu mai multe scufund`ri [i sim]i \n cele din
urm` mu[chiul relaxndu-se. Execut` apoi cteva mi[c`ri
pentru a verifica dac` totul revenise la normal [i v`zu c`
nu-i mai revenir` crampele.
Lia se ridic` din nou la suprafa]`; inspir` aer \n piept [i
se avnt` spre mal. Deodat`, observ` cu coada ochiului o
umbr` furi[ndu-se prin ap`, la c]iva centimetri de ea. Era
o ar`tare ciudat`, de care Lia prefer` s` se ]in` la distan]`;
dar misterioara creatur` o prinse rapid [i o strnse \ntr-un
soi de menghin` \ngrozitoare. Lia se gndi f`r` s` vrea la
monstrul din Loch Ness! Se zb`tu, moart` de fric`, dar la un
moment dat avu o clip` de luciditate. Ceea ce i se \ncle[tase
\n jurul taliei nu era altceva dect un bra] de om. {i pentru
prima oar` de cnd \nv`]ase s` \noate, Liei i se f`cu fric`.
Era convins` c` avea de-a face cu un uciga[ psihopat! I-ar
fi convenit de o mie de ori mai mult s` se confrunte cu un
monstru legendar dect cu un ]`c`nit care frecventa locurile
de sc`ldat ca s`-i \nece pe \not`tori. Luptndu-se cu
\nver[unare, vru s` se cufunde [i mai adnc \n ap`, dar
atacatorul ei o ]inu strns. Ajuns` din nou cu capul deasupra
apei, Lia se zb`tu ct putea de tare [i \[i aminti de b`rbatul
PARIU PE IUBIRE 9

care alerga pe plaj`. De[i ajunsese la cap`tul puterilor, crezu


c` dac` ar \ncerca s` strige, poate c` acesta ar auzi-o.
|n momentul \n care deschidea gura ca s` lanseze un
strig`t de ajutor, \n fa]a ei se sparse un val [i-i acoperi vocea.
F`cnd o ultim` sfor]are ca s` scape din ghearele oribilei
creaturi, care o conducea spre inevitabilul deznod`mnt,
Lia, mai mult uluit` dect speriat`, se preg`ti s`-[i sfr[easc`
zilele \necat`, pe fundul unui lac.

***

Atunci cnd \[i reveni, sim]i c` i se insufl` puternic aer pe


gur`. Apoi auzi o voce, care p`rea a veni de departe, dar care
avea un timbru pl`cut.
Dar [tiu c` te pricepi grozav s` te zba]i, frumoas`
siren`!
Liei \i era frig, \i \n]epeniser` minile [i picioarele [i \[i
sim]ea trupul \ngrozitor de greu. Avea oare un co[mar?
Probabil c` era prea sl`bit` ca s`-[i poat` trage p`tura pe ea.
F`cnd un efort supraomenesc, deschise ochii \ncet, dar nu
z`ri dect o raz` slab` de lumin` \nainte s`-i \nchid` la loc.
Nu, nu visa [i nici nu dormea, era convins` de asta.
Cum s` poat` spune cuiva c` \nghe]ase de frig din
moment ce nu reu[ea s` scoat` nici un sunet? Capul \i vjia
10 BACCA SLIPPER

[i vedea ][nind \n fa]a ochilor ei \nchi[i ni[te fulgere


asem`n`toare focurilor de artificii.
Totul era extrem de ciudat!
Inspir` adnc aer \n piept! Inspir`! |nc` o dat`!
Auzea aceea[i voce de bariton care p`rea s` vin` de la o
\n`l]ime foarte mare, dar care \i d`dea comenzile cu mult`
blnde]e. De ce oare n-o l`sa uria[ul acela \n pace? Era prea
obosit` ca s` mai asculte de el. Totu[i, acesta insist`.
Am spus "adnc"....
Lia reu[i \n cele din urm` s` deschid` ochii [i descoperi
o figur` care se afla foarte aproape de a ei. Buzele cuiva i se
lipir` de gur`, amintindu-i de un s`rut din alte timpuri, sau
poate chiar de pe alt` planet`. Apoi Lia \n]elese destul de
confuz c` ea constituia obiectul acelei activit`]i care o
aducea treptat la via]`.
|ncet-\ncet, \i revenea memoria. Un nebun \ncercase s-o
\nece. Plimb`re]ul matinal \i auzise strig`tul disperat [i
s`rise \n ajutorul ei. Acum st`tea \ntins` pe ponton [i
salvatorul ei, \ngenuncheat lng` ea, se uita atent la felul
cum reac]iona. Ea l`s` s`-i scape un rnjet total deplasat.
Ai \nceput s`-]i revii, [opti necunoscutul.
Cu chiu cu vai, Lia reu[i s` deslu[easc` tr`s`turile fe]ei
aplecate deasupra ei. Mai trziu, \[i va reaminti fiecare
detaliu: b`rbia trufa[`, nasul drept, fruntea \nalt`, p`rul
negru ondulat, ochii \nfunda]i \n orbite de culoare verde,
b`tnd spre cenu[iu. O gropi]` \i ap`rea la jum`tatea
PARIU PE IUBIRE 11

drumului dintre gur` [i obraji atunci cnd zmbea, ceea


ce-i d`dea un aer de [trengar obraznic, ca \n acel moment.
F`ceam pu]in` mi[care pe plaj` [i te-am v`zut
aruncndu-te \n ap` ca o veritabil` campioan` olimpic`
spuse el. {i apoi ai disp`rut. Dup` ce am s`rit [i eu dup`
tine, te-ai dat la fundul apei de cel pu]in trei ori. Ce s-a
\ntmplat?
Mi s-a pus un crcel, [opti ea. {i apoi...
Avu o senza]ie de grea]`, vru s` se ridice \n capul oaselor,
dar se pr`bu[i \napoi pe scndura pontonului.
Necunoscutul \i s`ri [i de data asta \n ajutor [i o ajut` s`-[i
]in` capul deasupra apei, ca s` poat` voma.
Ai \nghi]it deja jum`tate de lac! \i spuse el. Mai avem [i
noi nevoie de el!
Dup` cteva minute, Lia se sim]i mai u[urat`, dar
\ncepuse s` cl`n]`ne din din]i.
Acum trebuie neap`rat s` te \nc`lze[ti. Unde stai?
Lia \ntinse un deget tremurnd spre Sapphire Point [i
plcul de c`su]e de vacan]` risipit printre copaci.
Acolo... reu[i ea s` \ngaime. M` voi.... m` duc acas`...
|ncercarea ei de a se ridica \n picioare e[u` [i se pr`bu[i
din nou pe ponton, sim]indu-se din ce \n ce mai \nghe]at`.
F`r` s` mai stea pe gnduri, salvatorul ei o s`lt` pe um`rul
lui, dup` ce aruncase saco[a ei de de plaj` pe cel`lalt um`r.
Urc` panta nisipoas` f`r` nici o greutate [i dup` ce ajunse
sus, urm` indica]iile Liei.
12 BACCA SLIPPER

Pot s` te pun jos pu]in? se interes` el atunci cnd


ajunser` \n fa]a u[ii.
Scotoci apoi printre lucrurile din saco[a ei [i g`si cheia,
f`r` s`-i dea drumul Liei, pe care o ]inea strns cu bra]ul
r`mas liber.
|nviorat` de faptul c` se afla acas` la ea, Lia \[i rec`p`t`
spiritul de independen]`. Cu un mers \nc` nesigur, ea
travers` camera de zi [i intr` \n dormitor, f`r` s` observe c`
necunoscutul venise dup` ea. El r`mase \n pragul u[ii \n
timp ce ea scotea din dulap un capot de cas` din ln`
stacojie. Se duse apoi \n baie, \[i scoase costumul de baie ud
[i se \mbr`c` \n capot.
Cnd se \ntoarse \n dormitor, constat` c` patul era
preg`tit s` o primeasc` prin grija \ngerului ei p`zitor. Ea
accept` f`r` nici o re]inere dovezile amabilit`]ii lui [i se vr\
suspinnd de fericire \n a[ternut, pe care necunoscutul i-l
ridic` pn` sub b`rbie.
De[i era bine acoperit`, tot \i era frig. |i venea s`-i spun`
b`rbatului care se uita la ea stnd \n picioare la picioarele
patului c` se va sim]i imediat bine [i c` putea s` plece, dar
ceva anume o opri.
Ai un usc`tor electric? o \ntreb` el deodat`.
Ea tres`ri [i-l privi cu un aer uluit
E \n buc`t`rie, \i r`spunse ea cl`n]`nind din din]i.
Era prea ame]it` ca s`-i mai pun` [i alte \ntreb`ri. Se uit`
la el cum se \ndep`rteaz` cu un aer foarte indiferent. Stnd
PARIU PE IUBIRE 13

ghemuit` cu capul sub p`tur`, nu se gndea dect la starea


jalnic` \n care se g`sea.
Apoi el se \ntoarse, o dezveli rapid [i o \nf`[ur` \ntr-un
[al uria[ din ln` pe care \l \nc`lzise cu usc`torul. Dup` ce o
acoperi din nou cu p`tura, Lia vru s`-i mul]umeasc`, dar nu
reu[i s` \ngaime dect ni[te cuvinte din care nu se \n]elegea
aproape nimic.
Sstt! \i spuse el \ncet. Menajeaz`-]i for]ele, nu trebuie s`
vorbe[ti. M` \ntorc repede.
El p`r`si \nc`perea, l`snd-o pe Lia s se bucure de
c`ldura binef`c`toare a [alului.
Acum avnd mintea mult mai clar`, \ncepu s` spere c`
individul va reveni curnd. Oare cine era b`rbatul acesta [i
ce misiune misterioas` \ndeplinea \n casa ei? Imagini care i
se p`ruser` neclare \n timpul st`rii ei de semiincon[tien]` i
se perindau acum prin minte ca pe un ecran de televizor. |l
revedea \mbr`cat \ntr-un [ort, cu pieptul gol [i musculos
str`lucind \n soare precum bronzul unei statui. Dar el nu
avea r`ceala bronzului, \[i aminti ea emo]ionat`. Atunci cnd
o c`rase pn` acas`, \i sim]ise c`ldura trupului.
|i pl`cuser` [i ochii lui, care erau plini de \n]elegere [i
umor.
|ncerc` s`-[i aduc` aminte de clipele minunate \n care
gura lui se lipise de a ei ca s` o readuc` la via]`, dar nu reu[i
dect s`-[i imagineze acel s`rut pe care-l primise \n timp ce
se afla \n stare de incon[tien]`.
14 BACCA SLIPPER

Totu[i, fie c` era vorba de imagina]ie sau de realitate, Lia


se sim]ea ciudat de tulburat` [i, pentru prima oar` de cnd
se aruncase \n apa \nghe]at`, \ncepu s` nu-i mai fie frig [i
avu impresia c` \nvie din mor]i.
Ceasul de[tept`tor de pe noptier` ar`ta c` nu era nici
m`car ora zece. Trecuse mai pu]in de o or` de la eveniment.
|nfiorndu-se u[or, Lia rememor` \nceputurile co[marului.
Mai \nti de toate crcelul, apoi lupta cu nebunul care voia
s-o \nece. Dup` aceea, \n ultima clip`, se gndise la
plimb`re]ul solitar [i strigase. Dar oare chiar scosese acel
strig`t? E adev`rat c` deschisese gura ca s` strige, dar
intervenise valul acela [i nu era sigur` dac` scosese vreun
sunet din gur`.
Ba da! Cu siguran]`, ceruse ajutor [i b`rbatul care alerga
pe plaj` o auzise! |n caz contrar, de ce s-ar fi oprit \n dreptul
ei? Pomenise el oare de faptul c` l-a strigat? El spusese c` o
v`zuse s`rind de pe ponton. Care fuseser` cuvintele lui?
"{i apoi ai disp`rut...
Dup` ce am s`rit [i eu dup` tine, te-ai dat la fundul apei
de cel pu]in trei ori...".
Exact a[a spusese, \[i aminti Lia, uluit`. Pe moment,
cuvintele lui nu-i atr`seser` aten]ia, pentru c` se afla \nc` \n
stare de [oc, dar acum...
B`rbatul care alerga pe plaj`... [i nebunul uciga[...!
Lia se ridic` \n capul oaselor, \n`bu[indu-[i un strig`t,
d`du repede p`tura la o parte [i vru s` se ridice din pat. |n
PARIU PE IUBIRE 15

acel moment, necunoscutul ap`ru \n pragul u[ii


dormitorului ei.
E[ti un... un... idiot! \i arunc` ea furioas`. Era gata s`
m` \neci!
El \ncrunt` din sprncene cu un aer mirat.
Te ocupai tu singur` de trebu[oara asta atunci cnd am
intervenit eu, \i r`spunse el calm.
Te-ai \n[elat!
Serios? Atunci explic`-mi [i mie jocul acela de-a v-a]i
ascunselea \ntre fundul apei [i suprafa]`. Cnd m-am
aruncat dup` tine, te agitai \n jos [i \n sus ca un dop de
plut`!
Acum ridicase [i el vocea. Lia \l \ntreb` pe un ton furios:
Cum puteam s` scap de un crcel care mi s-a pus \n
timp ce \notam? Trebuia s` urc ca s`-mi umplu pl`mnii cu
aer! V`zut de pe ]`rm, probabil c` spectacolul oferit de mine
sem`na cu un festival al stropilor de ap`, dar crcelul a
disp`rut [i m` sim]eam foarte bine pn` ai ap`rut tu \n
scen`.
Lia regret` imediat virulen]a vorbelor ei atunci cnd
observ` c` individul \[i schimbase expresia fe]ei, a[a c` se
gr`bi s` adauge, evident cu repro[, dar ceva mai blnd:
Te-am luat drept un ]`c`nit care \[i pusese \n cap s` m`
trag` la fundul apei.
El se sc`rpin` la ceaf`, vizibil jenat.
Atunci, cred c` trebuie s`-mi cer scuze.
16 BACCA SLIPPER

Chiar nu [tiu ce s` spun... E vorba probabil de o


ne\n]elegere. |mi pare sincer r`u.
Oh... te rog, nu e att de grav.
Lia se sim]ea prost. Dorin]a ei de r`zbunare se stingea
\ncet-\ncet.
Atunci, nu m` mir c` te-ai zb`tut att de tare, observ`
el. Pre] de cteva clipe, am crezut c` ne vom \neca amndoi!
Dac` n-ai fi fost femeie, ]i-a[ fi tras cteva palme ca s` te
potolesc.
Misoginule!
Lia constat` cu u[urare c` primise acuza]ia cu un hohot
sincer de rs. Privirea lui redeveni \ns` serioas` cnd spuse:
A[ vrea s` te consulte un medic, care s` m` asigure c`
n-ai suferit vreo como]ie.
Dar e ridicol! E foarte evident c` m` simt foarte bine!
S` sper`m c` a[a este. |nsu[i faptul c` respiri reprezint`
o dovad` \n acest sens.
Voia s` par` la fel de optimist ca [i ea, dar \i spuse:
Dup` cum ]i-am spus adineaori, am chemat o
ambulan]` care te va duce la spital, la urgen]e. B`nuiesc c`
n-ai nimic \mpotriv`.
Cum s` nu am? protest` ea. Dar [tiu c` ai un tupeu
nemaipomenit! Cine naiba te crezi?
Dup` cum ai spus chiar tu, m` cred acela care era
gata-gata s` te \nece... \i r`spunse el cu un aer \mbufnat.
Oricum, am sunat la salvare \nainte s`-mi dezv`lui cum stau
PARIU PE IUBIRE 17

lucrurile. Dup` ce un om a fost gata s` se \nece, trebuie s` i


se acorde foarte mare aten]ie, \n special dac` i-a fost foarte
frig. Acestea sunt semnele premerg`toare ale unui
traumatism psihic.
Simptomele au disp`rut, bomb`ni Lia. Nu mai am
frisoane [i mi-e chiar cald. Nu m-am sim]it niciodat` mai
bine.
Perfect, dar asta nu \nseamn` c` nu trebuie s` fii
consultat` de un medic.
{i dac` refuz?
V`zu c` \n ochii lui apare brusc furia [i se temu ca nu
cumva acesta s` n-o duc` cu for]a la ma[ina trimis` de la
spital. |n a[teptarea unei asemenea eventualit`]i, se \ncord`,
gata s`-i opun` rezisten]`. Dar la fel de brusc cum ap`ruse,
furia lui se risipi.
Fii rezonabil`, \i spuse el cu o voce calm`. {tii foarte
bine c` am for]a necesar` s` te duc f`r` nici un efort la
medic.
Dac` n-ar fi remarcat nota de umor din vocea lui, Lia i-ar
fi dat un r`spuns suficient de aspru ca s`-l ]in` minte, dar
prefer` s` a[tepte ce mai urmeaz`.
Din nefericire, genul acesta de activitate contravine
modului meu de a fi, continu` el. Nu obi[nuiesc s`
brutalizez femeile.
D`du apoi din umeri [i f`cu o scurt` pauz`.
Recunosc c` e vina mea, continu` el, ceva mai nervos.
18 BACCA SLIPPER

}i-am mai spus c`-mi pare r`u. Ce vrei s` fac mai mult de
att? Nu e de-ajuns c` sunt luat drept o brut`? Trebuie s`-mi
fac griji [i pentru eventualele efecte secundare pe care le-ai
fi avut de suportat? Dac` ai accepta s` te vad` un doctor...
Nu mai continu`, insinund cu acea fraz` l`sat` \n
suspensie c` el era mai degrab` o victim`, nu un c`l`u.
Lia se st`pni cu greu s` nu rd`. Individul avea foarte
mult [arm cu aerul acela de [trengar poc`it [i ce mai
r`m`sese din sup`rarea ei disp`ru ca prin farmec. Totu[i,
tipul se \ntreba dac`-[i \nchipuia c` va reu[i s-o fac` s` se
r`zgndeasc`.
Puterea lui de seduc]ie nu era de-ajuns s-o conving` s`
mearg` la spital.
Nu, n-am nevoie de nici un specialist [i nici de tine! M`
simt perfect! spuse ea. Ai u[ura foarte mult lucrurile dac` ai
accepta s` m` crezi pe cuvnt... ad`ug` ea pe un ton rug`tor.
Cu condi]ia s`-mi ar`]i certificatul medical! \i r`spunse
el. Ambulan]a a[teapt` afar`.
E[ti la fel de \nc`p`]nat ca [i tat`l meu! exclam` Lia
exasperat`.
Zmbetul care lumin` fa]a individului fu att de
dezarmant [i de nea[teptat, \nct zidul de ap`rare al Liei se
pr`bu[i.
Un b`rbat nu are \n fiecare zi norocul s` aib` parte de
un pescuit miraculos, observ` el cu un aer vesel. Po]i s`-i iei
\n nume de r`u c` vrea s`-[i protejeze prada?
PARIU PE IUBIRE 19

Am impresia c` sunt un trofeu care va fi a[ezat la loc de


cinste pe [emineu, \i r`spunse ea cu r`ceal` \n glas. E[ti
sigur c` m` vei duce la un medic [i nu la \mp`iat?
Fusese oare prea \nc`p`]nat`? se \ntreb` ea sim]ind
totu[i c` trupul ei era destul de sl`bit. Refuza \nc` s`
recunoasc` acest lucru, dar p`rerea unui doctor poate c`
i-ar fi fost de folos. M`car acesta \i va putea confirma c` era
perfect s`n`toas`.
Dat fiind c` salvatorul ei nu-i r`spunse la remarca ei
ironic`, se d`du b`tut`.
Bine... Dac` zici c` ambulan]a e \n fa]a casei....

***

Cum v` numi]i? se interes` infirmiera.


Lia Andrews.
Se sim]ea ca o proast` \n scaunul cu rotile \n care o
puseser` \n momentul cnd coborse din ambulan]`.
|mbr`cat` \ntr-o c`ma[` \n carouri [i blugi, se uita la [efa
biroului de intern`ri, o femeie \n vrst`, care purta o bluz`
alb`. |l z`ri cu coada ochiului pe salvatorul ei, care abia sosise.
Ambulan]a \l l`sase la jum`tatea drumului \ntre casa Liei [i
spital, ca s`-[i poat` lua ma[ina. {i el \[i schimbase hainele de
plaj` cu ni[te pantaloni din pnz` [i un pulover sub]ire.
20 BACCA SLIPPER

Lia constat` c` avea cteva fire albe \n p`rul ondulat, mai


ales la tmple. Probabil c` nu avea mai mult de treizeci [i
cinci de ani.
Lucra]i undeva? o \ntreb` femeia din spatele ghi[eului.
Da, la cazinoul "Goldorado".
Ce func]ie ave]i?
Lia ezit`, nefiind sigur` care era cel mai bun r`spuns pe
care trebuia s`-l dea.
Eu ]in banca, spuse \n cele din urm`. La masa de
black-jack.
Observ` c` b`rbatul care st`tea lng` ea \n`l]` din
sprncene. Oare ce s` \nsemne asta? Mirare, curiozitate sau
dezaprobare? De fapt, v`zuse aceea[i expresie [i pe fa]a
tat`lui ei \n urm` cu foarte pu]in` vreme.
|[i aminti de o anumit` diminea]` de mai. De atunci,
trecuser` trei luni. Se dusese \n vizit` la p`rin]ii ei, la
Piedmont, de partea cealalt` a golfului San Francisco,
pentru a le aduce la cuno[tin]` hot`rrea ei. Nu va uita
niciodat` vocifer`rile acestuia.
Nu m` intereseaz` \mprejur`rile! urlase el. Nu voi
admite niciodat` ca fiica mea s` joace c`r]i [i s`...
frecventeze gangsteri! Din cte [tiu eu, toate cazinourile
sunt \n minile mafiei.
|mp`ciuitoare ca \ntotdeauna, mama ei \ncercase s` mai
calmeze spiritele. A[a se petrecea de fiecare dat` cnd
izbucnea vreun conflict \ntre ea [i tat`l ei.
PARIU PE IUBIRE 21

Te rog, Chester... [optise ea.


Lia \[i aminti cam jenat` c` \[i pierduse st`pnirea de
sine [i ridicase [i ea tonul la tat`l ei:
Ei bine, tat`, afl` c` e[ti prost informat! Poate c`
\ntr-adev`r \n alte vremuri mafia domina Las Vegasul, dar \n
prezent nu mai e cazul. {i de altfel, Tahoe nu e Las Vegas.
Acum, cazinourile apar]in unor grupuri financiare. Dac` te
ui]i mai atent, probabil vei descoperi c` acestea de]in [i unele
companii la care ai [i tu ni[te ac]iuni. Toate aceste firme sunt
respectabile, a[a cum sunt [i angaja]ii [i clien]ii lor.
Majoritatea crupierilor sunt c`s`tori]i [i au copii. Acolo unde
m` duc eu s` lucrez, de exemplu, conducerea recruteaz` un
num`r mare de studen]i de la diverse universit`]i.
Hot`rt \ns` s` aib` ultimul cuvnt, Chester Andrews
contraatacase:
Tu nu faci parte \ns` din nici una din aceste categorii,
Lia. Ai dou`zeci [i opt de ani, e[ti nec`s`torit` [i ]i-ai
terminat studiile.
De[i folosise un ton sarcastic, Lia v`zu c` tat`l ei era
sup`rat [i c`-l jignise.
Iart`-m`, tat`.
Era sincer \ntristat`. Nu se \n]elesese niciodat` bine cu el,
dar \l iubea foarte mult pe acel om \nc`p`]nat, ale c`rui
p`reri desuete veneau mereu \n contradic]ie cu ale ei.
Atunci cnd era nevoit` s` se confrunte cu el ca s`-[i ating`
scopul pe care [i-l propusese, era extrem de afectat`.
22 BACCA SLIPPER

De data aceasta, era foarte important pentru viitorul ei s`


ob]in` un loc \ntr-un cazinou, pe post de "bancher" de
black-jack. Chester Andrews se \ndoia c` o interesa acest joc
numai ca subiect pentru dizerta]ia ei \n psihologie. Era
speriat de faptul c` unica lui fiic` voia s`-[i preg`teasc`
doctoratul pe teren, acest teren fiind un cazinou! Era
convins c` Lia alesese aceast` tem` numai ca s`-i sfideze
autoritatea de p`rinte.
Peste cteva clipe urma s` cunoasc` un alt personaj care
sem`na foarte mult cu tat`l ei. Era vorba despre medicul
care o a[tepta \n micul birou de la cap`tul coridorului.
Bondoc, avnd \n jur de cincizeci de ani, o \ntreb` pe un
ton posac dup` ce o consult`:
Ai venit cu ambulan]a? Namila aceea care te a[teapt` la
u[` te va duce acas`?
N-ar fi r`u dac` namila n-ar mai face nimic! \[i spuse Lia,
care r`m`sese totu[i sup`rat` pe el c` o adusese acolo cu
for]a.
Da, a[a cred, \i spuse cu voce tare.
Degeaba protest` dup` consulta]ie. Trebui s` se a[eze
din nou \n scaunul cu rotile pe care o infirmier` \l \mpinse
pn` \n sala de a[teptare. Observ` mirat` c` medicul o
\nso]ea. B`rbatul de pe plaj` st`tea pe unul din scaunele
acoperite cu vinilin [i r`sfoia distrat o revist`.
Atunci cnd acesta se ridic` [i se apropie de ea, Lia se
\nveseli dintr-o dat`. Ce se \ntmpla cu ea? se cert` tn`ra.
PARIU PE IUBIRE 23

Reac]ia ei nu era extrem de stranie? |n definitiv, cine era


la originea tuturor necazurilor ei actuale dac` nu acest
individ?
|l v`zu pe doctor \ndreptndu-se spre el cu mna \ntins`.
Dup` ce schimbar` cteva cuvinte, discutar` despre Lia ca [i
cum ea ar fi fost surd`, sau nici nu se afla de fa]`.
Se simte bine, nu e nici o problem`, \l anun]` doctorul.
Cnd auzi aceste cuvinte care \i dovedeau c` avusese
dreptate, Lia \i arunc` o privire de sus amatorului de jogging
matinal.
Ave]i grij` s` aib` o zi calm`, ad`ug` doctorul, [i s` se
culce devreme.
Era clar c` se \n[ela \n leg`tur` cu rela]iile dintre ea [i
acel necunoscut, iar acesta din urm` p`rea s` se amuze
grozav pe seama acestui fapt, dac` era s` se ia dup` sclipirea
mali]ioas` care juca \n ochii lui lumino[i [i dup` zmbetul
care-i \ntindea gura pn` la urechi.
A[ \ndeplini aceast` sarcin` cu cea mai mare pl`cere,
domnule doctor, dar...
Jenat`, dar [i enervat` c` era ]inut` deoparte, Lia se
amestec` \n vorb` pe un ton \nver[unat:
Sunt \n stare s` m` ocup [i singur` de mine, domnule
doctor! Nici m`car nu-l cunosc pe acest domn... Dnsul...
``... m-a salvat de la \nec, dar nu e obligat s` mai aib` grij`
de mine. Dac` nu ave]i nimic \mpotriv`, a[ prefera s` fac
acest lucru eu \ns`mi.
24 BACCA SLIPPER

|n nici un caz s` nu v` \nchipui]i c` pun la \ndoial`


capacitatea dumneavoastr` de a v` descurca, domni[oar`
Andrews, \i r`spunse acesta destul de aspru, exasperat de
gafa lui. A[ vrea \ns` s`-mi asculta]i sfatul [i s` fi]i ct se
poate de prudent`. Acesta este aspectul care m`
\ngrijoreaz`. Femeile tinere din ziua de ast`zi sunt uneori
total lipsite de sim]ul m`surii, \n goana lor obsesiv` dup`
independen]`!
Apoi medicul le \ntoarse spatele [i se duse la al]i bolnavi,
ar`tnd foarte clar \n felul acesta c` \[i declina orice
r`spundere \n cazul ei. Nedumerit`, aceasta avu brusc
impresia c` era un copil care fusese pedepsit.
Se hot`r\ s` se gndeasc` la altceva, a[a c` ridic` ochii [i
\ntlni privirea \n]eleg`toare a necunoscutului.
Comp`timirea pe care o citi pe fa]a lui o mai \nvior`. |i p`rea
r`u c` \ntlnirea lor se petrecuse \n ni[te \mprejur`ri
nefericite. Dac` lucrurile ar fi stat altfel, poate c` ar fi ajuns
s` se \mprieteneasc`.
Lia nu protest` atunci cnd el \i propuse s-o conduc` la
ma[in` \n scaunul cu rotile. Ce bine era s` se \ntind` pe
pielea moale a scaunului! \[i spuse ea \n timp ce lua loc pe
locul din dreapta [oferului.
Cnd el se instal` la volan, se sim]i brusc cuprins` de
timiditate.
Se petrecuser` foarte multe lucruri \ntre ei \n cteva ore!
{i \n plus, nu [tiau nimic unul despre cel`lalt.
PARIU PE IUBIRE 25

Drumul de \ntoarcere \l parcurser` \n t`cere, mai ales c`


[oseaua era foarte aglomerat`. La intrarea \n Sapphire Point,
Lia o salut` cu mna pe Carrie, port`reasa, care se uita dup`
ei curioas`.
Atunci cnd ma[ina se opri \n fa]a vilei, Lia se \ntoarse
spre tn`r cu un zmbet u[or pe buze. El se uita la ea cu un
aer uluit [i o sclipire juc`u[` \n ochi. Apoi, el \ntinse mna
[i o mngie pe obraz.
|n zmbetul t`u v`d foarte mult curaj, dar constat c` e
[i foarte fragil. Dac` medicul care te-a consultat n-ar fi fost
att de categoric, te-a[ duce \napoi la spital, cu riscul de a fi
luat drept un idiot.
Degetul lui ar`t`tor urm`ri conturul gurii ei [i se opri pe
vrful nasului. Acesta era un gest care de obicei dovedea o
lung` [i tandr` intimitate \ntre dou` fiin]e. Lia se sim]i pur
[i simplu exaltat`. Ce bine era s` fie \nc` \n via]`! Tr`s`turile
i se luminar`, ceea ce \nsemna c` era din nou s`n`toas`.
Doamne sfinte! exclam` el. Cnd vrei, ai un aer extrem
de fericit! E[ti pur [i simplu superb`! Ai...
Nu mai continu`, ci \i trase capul spre el [i o s`rut`.
|n adncul sufletului, Lia reg`si o senza]ie aproape
uitat`. De mult nu mai sim]ise a[a ceva pentru un b`rbat.
Atunci fu cuprins` de fric`, dar nu ea se desprinse prima din
\mbr`]i[are. Dup` ce el \[i dezlipi buzele de gura ei, \i [opti
ca pentru a se scuza:
Nu [tiu ce-i cu mine... Fac numai prostii...
26 BACCA SLIPPER

Am profitat de situa]ie. Sunt de neiertat!


Chinuit` de emo]ii contradictorii, Lia era tentat` s`-i
spun` c` nu gre[ise numai el, dar nu [tiu cum s-o fac`. De
aceea \[i scoase centura de siguran]` [i c`ut` pe dibuite
mnerul portierei.
El cobor\, d`du ocol ma[inii [i veni s`-i deschid`. |n timp
ce o ajuta s` coboare, o \ntreb`:
S` \n]eleg c` nu m-ai iertat?
Acum p`rea mai pu]in poc`it [i Lia izbucni \n rs.
S` te iert? Dar pentru ce anume? De fapt, gestul t`u nu
mi-a displ`cut deloc... \i r`spunse ea cu [iretenie.
Apoi alerg` spre u[`, dar el o ajunse repede din urm`.
A[teapt`! \i ordon` el prinznd-o de bra]. Acum c` te-ai
v`zut ajuns` acas`, nu-]i mai sunt de nici un folos, dar ai
putea m`car s`-]i iei r`mas-bun.
|n mod ciudat, Lia era nehot`rt`. I-ar fi fost totu[i foarte
u[or s`-l invite \n`untru, dar numai dac` ea ar fi fost b`rbat,
iar el femeie. Dac` ea i-ar fi spus:
Vino pentru cteva minute la mine, ca s` ne cunoa[tem
mai bine...
Cine [tie dac` nu [i-ar fi \nchipuit altceva?
Chiar \n acea clip`, el \i cuprinse din nou fa]a cu minile,
\[i cufund` privirea \n ochii ei, se uit` \ndelung la tr`s`turile
fe]ei [i o mngie pe obraz. Era un gest de adio, \[i spuse ea,
cu lacrimi \n col]ul ochilor.
Ai grij` de tine, \i [opti el.
PARIU PE IUBIRE 27

Lia se uit` \n t`cere la silueta lui \nalt` care ajunsese la


ma[in` din c]iva pa[i. |i venea s`-l strige ca s`-l fac` s` se
opreasc`, dar ce motiv ar fi putut invoca? Peste cteva
secunde, el se urc` din nou la volan [i demar` \n tromb`.
Lia intr` \n cas` cu un ciudat sentiment de regret [i gol
interior. Nu-l va mai vedea niciodat`, dect dac` va lua ea
ini]iativa. La acest gnd, inima \ncepu s`-i bat` [i mai tare.
Speran]a \ns` nu dur` mult. Cum s` mai dea de acel b`rbat
al`turi de care petrecuse ni[te ore att de intense? Da, cum
s` fac`, din moment ce nu [tia nimic despre el, nici m`car
numele...?
Capitolul 2

Lia \ncepu dintr-o dat` s` urasc` lini[tea [i singur`tatea


casei sale. De obicei, atunci cnd se \ntorcea de la cazinou,
\n special dup` tura de diminea]`, scotea un suspin de
u[urare cnd intra \n cas`. Totul era att de luminos [i de
calm aici, constata ea mereu cu aceea[i satisfac]ie,
plimbndu-[i privirea prin spa]ioasa camer` de zi [i pe
terasa care d`dea spre lac. Era o construc]ie recent`, al c`rui
proprietar era prieten cu unul din profesorii Liei. Cl`dit` \n
\ntregime din lemn de sequoia [i sticl`, era situat` \n vrful
dealului Sapphire Point [i terasa ei, format` din panouri din
sticl` culisante [i \nconjurat` de copaci, st`tea coco]at`
deasupra rului. Camera de zi cu grinzi aparente era
desp`r]it` de buc`t`rie printr-un blat lung din lemn. Dou`
camere care aveau fiecare baia lor [i cte un dulap uria[,
PARIU PE IUBIRE 29

d`deau direct \n vestibul. De[i avea dimensiuni modeste,


vila d`dea impresia de spa]iu.
Atunci cnd profesorul ei coordonator \i propusese s` se
duc` s`-[i preg`teasc` teza \n vila prietenului lui, Lia s`rise
\n sus de bucurie [i profitase de acea ocazie nesperat`. Se
desp`r]ise de curnd de Toby [i abia a[tepta s` poat` tr`i
singur` \ntr-un loc lini[tit.
Ast`zi era chiar prea lini[tit, \[i spuse ea r`mnnd posac`
\n mijlocul \nc`perii principale.
Poate c` gre[ise mutndu-se aici, dar sim]ise nevoia de
lini[te ca s` poat` scrie. Ma[ina de scris [i dosarele o
a[teptau pe masa de lucru, \n apropierea unei u[i din sticl`
care d`dea spre lac.
Nu-l regreta pe Toby [i nu-i era dor de el, ba dimpotriv`,
\l considera acum o gre[eal` a tinere]ii, singura de altfel. Din
cauza lui pierduse doi ani din via]` [i cnd ea rupsese
logodna, i se p`ruse c` iese \n sfr[it dintr-un labirint care
amenin]ase s-o ]in` prizonier` toat` via]a.
Nu, n-avea nici un chef s` tr`iasc` al`turi de o fiin]`
precum Toby, \[i repet` ea \n gnd, \n timp ce r`sfoia
distrat` ni[te noti]e, dar se sim]ea chinuit` de singur`tate. |n
mod ciudat, mai ales ast`zi. Vila aceea era cu siguran]` prea
mare pentru o singur` locatar`. Oare nu fusese conceput`
pentru dou` persoane, prietenul profesorului ei [i so]ia lui?
Totul aici dovedea existen]a unei vie]i conjugale fericite, [i
\n special un joc de [ah sculptat \n matostat. Cele dou`
30 BACCA SLIPPER

fotolii a[ezate \n fa]a [emineului dovedeau c` seara st`teau


de vorb` \n lini[te.
Lia ie[i pe teras`. Fu cuprins` subit de un sentiment pn`
atunci necunoscut: n-o interesa nimic [i nu [tia cum s`-[i
ocupe timpul. Se sprijini cu coatele de balustrad` [i se uit`
absent` la mun]ii situa]i pe malul cel`lalt al lacului. Avea \n
minte o singur` imagine, aceea a unui sportiv care alearg`
pe plaj` \n lumina clar` a dimine]ii.
De ce se purtase att de stupid? \[i repro[` Lia. Ar fi putut
cel pu]in s`-i afle numele! Se trnti descurajat` pe un
[ezlong plin de pui de pern`.
Emo]iile din diminea]a aceea pur [i simplu o
extenuaser`, a[a c` se cufund` curnd \ntr-un somn adnc.
Vis` ni[te umbre prin ap` [i valuri care o trau spre fundul
lacului. Dup` acest lung co[mar, se trezi cu capul vjind [i
ne[tiind unde se afl`.
Cnd \n cele din urm` recunoscu obiectele din jurul ei,
\nchise din nou ochii [i rememor` \mprejur`rile care o
f`cuser` s` ajung` la "Goldorado".
La origine fusese Toby, Toby Brasford, un talentat agent
imobiliar, seduc`tor, viclean [i un b`iat frumos, ba chiar
prea frumos.
Se cunoscuser` \ntr-un lift, la San Francisco, \n cl`direa
\n care lucrau amndoi. Pe vremea aceea, ea era consilier
familial. Acea scurt` \ntlnire d`duse na[tere unei idile care
durase doi ani. V`zut` din perspectiva de acum, Liei i se
PARIU PE IUBIRE 31

p`ru c` aceasta durase prea mult, avnd \n vedere sui[urile


[i cobor[urile prin care trecuser`.
Toby avea un sim] special al afacerilor. Era foarte talentat
\n domeniul vnz`rilor. Era \n stare s` vnd` orice, chiar [i
ceea ce nu putea fi vndut. Cum putuse s` fie att de naiv`?
La un moment dat, se gndise s` locuiasc` \mpreun`. El o
ruga de mult` vreme s` se mute cu el \ntr-un apartament.
Tinerei i se p`rea att de irezistibil, \nct \n cele din urm` a
cedat. |n prezent se sim]ea jenat`, dar [i surprins` de faptul
c` se \ndr`gostise att de orbe[te de el. Nu mai era totu[i o
copili]`. |[i luase licen]a \n psihologie la Universitatea
Stanford [i petrecuse un an \n str`in`tate, combinnd
c`l`toriile cu studiul. Apoi fusese angajat` de o mare
companie aerian`. Aici existau mul]i b`rba]i care \i f`ceau
curte, a[a c` putea spune c` avea ceva experien]` \n acest
domeniu. Atunci, de ce tocmai Toby?
Oare de cte ori \[i pusese aceast` \ntrebare? {i cum de-i
trebuiser` doi ani s` \n]eleag` c` acesta f`cea parte din
tagma \mp`timi]ilor de jocuri de noroc? Att de slab
psiholog fusese, chiar dac` se zicea c` dragostea o \mpiedica
s` vad` purul adev`r?
La \nceput, de[i descoperirea o umpluse de triste]e, Lia
\[i spusese c` poate e o sl`biciune trec`toare. Era convins`
c` va reu[i cu u[urin]` s`-l scape de ea. |ncerc`rile ei p`reau
pe punctul de a fi \ncununate de succes, cnd, cu aproape
trei s`pt`mni \nainte de nunt`, Toby \i m`rturisise c`
32 BACCA SLIPPER

pierduse banii pe care-i economisiser` pentru luna de


miere. |i pierduse la Las Vegas, la o mas` de black-jack!
Nu te enerva, voi recupera to]i banii [i chiar mai mul]i
dect am avut! \i spusese Toby sigur pe el. {tiu ce nu a
func]ionat. Cineva mi-a bruiat sistemul de calcul.
Ai uitat c` o parte din suma asta e a mea? \i r`spunsese
ea.
Toby \i aruncase o privire mirat` [i nevinovat` al c`rei
secret \l [tia numai el [i c`reia ea nu prea \i putea rezista. De
data asta totu[i, nu se mai l`sase dus` de nas, nici m`car
atunci cnd el protestase:
Am pariat o sum` mare pentru tine, scumpa mea.
Spune-mi sincer, n-ai fi preferat s` petreci o lun` de miere
de vis pe Coasta de Azur \n loc de dou` s`pt`mni
plictisitoare \n Hawaii?
Dar mi-ai promis, Toby, \i repro[ase ea. Ai promis c` nu
vei mai juca niciodat` dac` voi fixa o dat` pentru c`s`toria
noastr`!
Am fost sincer! exclam` el pe un ton smiorc`it, ca [i
cum Lia ar fi fost vinovat` de tot ce se \ntmplase. Dar am
vrut s`-]i ofer o lun` de miere adev`rat`. |n plus, cu sistemul
meu infailibil, nu se poate spune c` am pariat.
Asta nu te-a \mpiedicat totu[i s` pierzi!
Chiar nu vrei s` \n]elegi? Eu n-am nici o vin`! Acum,
dup` ce am corectat sistemul...
{i Lia \l ascultase. Ce sear` cumplit`!
PARIU PE IUBIRE 33

Mai ales dup` ce Toby realizase \n sfr[it c` ea nu va mai


reveni asupra hot`rrii de a se desp`r]i de el. {i acum se
\nfiora de dezgust cnd \[i amintea lacrimile [i v`ic`relile
lui. Toat` lumea era vinovat` de e[ecurile lui Toby Brasford,
numai Toby Brasford era curat ca lacrima [i o ruga pe Lia
s`-l ierte, s`-i spun` c` \nc` \l mai iubea.
Ai f`cut totul, Toby, ca s`-mi ucizi dragostea.
Adev`rul e c` nu m-ai iubit niciodat`!
Poate c` ai dreptate, \i r`spunsese cu sinceritate.
Probabil c` m-am \n[elat, dar \n orice caz, acum totul s-a
terminat \ntre noi!
De ce nu-i \ntorsese spatele \n acea clip`? {tia de ce.
Remu[c`rile ar fi urm`rit-o toat` via]a \n cazul \n care ar fi
ie[it din via]a lui Toby dup` ce rostise acele cuvinte
\ngrozitoare.
Nu, Toby, n-am vrut s` spun asta, zisese ea f`r` prea
mult` tragere de inim`. Dac` \ntr-un an \mi aduci dovada c`
te-ai l`sat cu adev`rat de jocurile de noroc... ei bine, vom
mai vedea. Dar nu-]i promit nimic [i te sf`tuiesc s` stai
departe de mine atta timp ct n-ai renun]at pentru
totdeauna.
Evident c` aceasta nu era desp`r]irea categoric` la care se
gndise ea \n momentele de furie.
Aici ajunsese cu rememorarea evenimentelor trecute
cnd auzi o b`taie \n u[`. Bucuroas` c` se putea gndi \n
sfr[it la alte lucruri, s`ri de pe scaun [i alerg` s` deschid`.
34 BACCA SLIPPER

Carrie Williams, supraveghetoarea, \i zmbea, nelini[tit`


[i timid` \n acela[i timp. }inea cu vrful degetelor o crati]`
acoperit` cu un capac, care p`rea a fi fierbinte.
Te sim]i bine?
Carrie! Intr`! M` bucur c` te v`d!
Carrie se n`pusti spre u[a buc`t`riei [i puse vasul pe
mas`.
E grea [i fierbinte! \i explic` ea suflnd \n degete.
De ce ai crezut c` sunt bolnav`? o \ntreb` Lia.
Ar`]i mai bine dect atunci cnd te-am v`zut trecnd cu
ma[ina. Te pndeam. Veri[oara mea lucreaz` la serviciul de
urgen]` de la spital [i mi-a telefonat atunci cnd ai sosit
acolo cu ambulan]a. {tie c` ne cunoa[tem.
Ve[tile se r`spndesc repede pe aici, [opti Lia u[or
sup`rat`.
Toat` povestea aceea i se p`rea att de caraghioas`, \nct
suferea s-o p`streze pentru ea. Se str`dui s`-[i ascund`
enervarea [i o lini[ti pe Carrie.
M` simt foarte bine, Carrie.
Sunt sigur` c` n-ai mncat nimic toat` ziua. }i-am
preg`tit o sup` gustoas` de linte, ca s` mai prinzi puteri.
Lia \[i d`du seama c`, \ntr-adev`r murea de foame. |n diminea]a
aceea, \nainte s` coboare la plaj`, b`use un suc de fructe [i ron]`ise
un biscuit \n timp ce-[i sorbea cafeaua. Carrie era att de bun` la
suflet! \[i spuse ea cu afec]iune. Se \mprieteniser` \nc` din
primele ei zile de [edere la Sapphire Point.
PARIU PE IUBIRE 35

|ntr-o diminea]`, i se sp`rsese o ]eav` la buc`t`rie [i


Carrie o reparase cu o dib`cie care strnise admira]ia Liei.
B`nuia \ns` c` tn`ra se confrunt` cu probleme mult mai
serioase \n via]a ei personal`.
Dup` ce-[i terminase treaba, st`tuser` de vorb` la o cafea.
Lia se folosise de toat` experien]a ei de consilier pentru a
discerne ce o fr`mnta pe Carrie. Func]ia ei de
supraveghetoare a re[edin]ei consta, \n afar` de repararea
instala]iilor, \n lucr`ri diverse precum paza vilelor
neocupate [i men]inerea \n stare de func]ionare a aparaturii
electrice. |n schimbul prest`rii acestor servicii, primea un
salariu modest [i dreptul de a locui \n c`su]a portarului,
\mpreun` cu Rick, so]ul ei. {ederea gratuit` aici le permitea
s` depun` la banc` salariul lui Rick, care lucra la cazinoul
"Goldorado". Dup` ce vor face suficiente economii, Rick ar
putea s`-[i reia studiile [i s`-[i ob]in` diploma de inginer.
V`d c` v-a]i organizat foarte bine, observase Lia u[or
jenat`.
Abia atunci \[i aduse aminte c` Rick, so]ul lui Carrie, era
omul acela de la cazinou care fusese concediat. Auzise ceva
\n acest sens, dar nu cuno[tea am`nunte. Probabil c` reac]ia
ei nu a trecut neobservat`, pentru c` tn`ra izbucni \n
lacrimi.
|n ce situa]ie m` aflu! Nu [tiu ce s` mai fac!
Vrei s`-mi vorbe[ti despre problema ta? \i spusese Lia
prudent`.
36 BACCA SLIPPER

{i Carrie \i povestise toate necazurile ei. Casieria meselor


de black-jack se plnsese c` are pierderi [i un membru al
personalului, a c`rui identitate nu fusese dezv`luit`, \l
acuzase pe Rick. Dup` p`rerea lui Carrie, directorul se
ar`tase \n]eleg`tor. Fiind convins de nevinov`]ia tn`rului,
acesta \i propuse s`-[i ia un concediu pn` cnd se vor
l`muri lucrurile. Dup` aceea putea s`-[i ocupe din nou
postul, ca [i cum nu s-ar fi \ntmplat nimic. Rick refuzase
categoric oferta lui. Era furios [i jignit c` putuse fi b`nuit.
Lia auzise vorbindu-se despre Rick \n sala de mese a
personalului. P`rerea tuturor era c` acesta era vinovat [i
merita s` fie dat afar`. Lia realizase cu triste]e c` nu [tia cum
s-o \ncurajeze pe nefericita Carrie, dar de fapt tn`ra
supraveghetoare nu sim]ea \n ziua aceea dect nevoia de
a-[i desc`rca sufletul fa]` de cineva.
Ast`zi \ns`, dimpotriv`, toat` aten]ia ei era \ndreptat`
spre Lia. O for]` s` ia loc la masa de pe teras` pe care
a[ezase dou` farfurii cu sup` aburind`, apoi se a[ez` [i ea \n
fa]a prietenei sale.
Cum ai f`cut de era gata s` te \neci, Lia? Doar e[ti o
\not`toare foarte bun`! Ce ]i s-a \ntmplat?
Sper c` [tii c` diminea]a apa e foarte rece, \ncepu
prudent Lia.
Accepta s`-i povesteasc` p`]ania lui Carrie, dar nu voia
s`-l fac` de rs pe acel b`rbat.
Mi s-a pus un crcel la picior, continu` ea.
PARIU PE IUBIRE 37

{i?
Un tip care alerga pe plaj` m-a v`zut [i a s`rit imediat
\n ajutorul meu, \i explic` ea. Se pare c` am \nghi]it foarte
mult` ap` [i eram \nghe]at` toat` cnd m-a scos din lac.
Ce noroc ai avut s` se afle acolo exact \n acel moment!
Da, probabil, o aprob` Lia cu un aer de \ndoial`.
Ce vrei s` spui? Te-a \mpiedicat s` te duci la fund!
Acum, fie vorba \ntre noi... e un b`iat foarte frumos!
Lia \i arunc` o privire uluit`.
Da, l-am v`zut atunci cnd te-a adus acas`, \i m`rturisi
Carrie cu un aer pozna[. Genul `sta de b`rbat \mi place: nu
foarte frumos, dar interesant. Bine\n]eles, nu vreau s`-l
jignesc pe dragul de Rick!
Lia izbucni \n rs. Necunoscutul era [i pe gustul ei. Dat
fiind c` prietena ei se uita cam prea atent` la ea, Lia o
\ntreb` ce mai f`cea Rick.
E att de trist! {i n-are nici o slujb`. |n zona asta, numai
cazinourile au locuri de munc`, dar Rick spune c` n-are rost
s` mai \ncerce la ele din cauza afacerii Goldorado [i cred c`
are dreptate.
Lia cl`tin` din cap, ca s`-i arate c` o \n]elegea perfect [i o
comp`timea.
Lia... \ncepu s` spun` Carrie dup` cteva momente de
ezitare. S` n-ai \ncredere \n Ed Shields, [eful crupierilor.
Rick este convins c` a fost dat afar` din cauza lui.
Serios? se mir` Lia, arznd de curiozitate.
38 BACCA SLIPPER

Ce-l face s` cread` a[a ceva?


P`i... poate c` nu e bine s`-]i spun, dar... Rick e de
p`rere c` se petrec ni[te lucruri suspecte la masa lui Shields
[i acesta a descoperit c` Rick observase ceva. Nu pot s`-]i
mai dau [i alte am`nunte, deoarece nu m` pricep la
subtilit`]ile jocurilor de noroc. De aceea Ed Shields a f`cut
\n a[a fel \nct s`-l elimine pe Rick.
Dac` Rick e att de sigur, de ce nu i-a spus totul
domnului Mansfield, directorul cazinoului?
Lia se str`duia s` nu par` prea sceptic`.
Pentru c` n-avea nici o dovad`. V`zuse destule pentru
a-l b`nui de lucruri necinstite pe Shields, dar \ncerca s`
g`seasc` un mijloc prin care s` poat` dovedi sau s`-l
dema[te pe Shields prinzndu-l asupra faptului, dar Ed i-a
luat-o \nainte [i s-a dus el primul la Mansfield. Lia, tu e[ti
prietena mea. |]i povestesc toate astea ca s` te fac atent`.
Individul e foarte periculos.
Poate c` Rick e convins de ceea ce spune, dar nu prea
v`d cum ar putea Ed s`-mi fac` mie r`u, Carrie, protest` Lia.
E un tip meschin [i f`]arnic! S-ar putea s` se foloseasc`
de tine ca s` se pun` la ad`post! prevesti sumbru Carrie.

***
PARIU PE IUBIRE 39

La pu]in timp dup` aceea, Lia o conduse pe Carrie la u[`,


urm`ri cu privirea ma[ina care se dep`rta, apoi se \ntoarse
pe teras`. |[i propuse s` se gndeasc` la altceva dect la
profe]iile supraveghetoarei [i, \n mod foarte firesc, \i veni \n
minte imaginea necunoscutului de pe plaj`, ceea ce-i f`cu
pl`cere. B`rbatul acela trecuse prin via]a ei pe nea[teptate [i
pentru scurt timp! |ncepuse s` regrete mngierile
degetelor lui pe obraz...
La naiba! bomb`ni ea.
Oare de ce nu se mul]umise doar s`-l s`rute \nainte s`
plece? Un singur s`rut n-o obliga cu nimic, \n timp ce o
mn` care atingea u[or, aproape cu dragoste, o figur`, l`sa
\n inima unei femei o urm` de ne[ters.
|n timp ce se mustra c` reac]ionase att de emotiv, Lia se
duse la biroul ei.
Avea cu ce s`-[i ocupe mintea [i fu \ncntat` s` se poat`
cufunda toat` dup`-amiaza \n munc`. Ce leac mai bun exista
\mpotriva gndurilor care o tulburau?
|n timp ce \[i preg`tea ma[ina de scris, \[i aminti din nou
de seara trist` \n care se desp`r]ise de Toby. Atunci cnd
sosise Carrie, ea c`uta cu disperare un r`spuns la aceast`
\ntrebare: de ce nu o rupsese definitiv cu el \n acel moment?
Acum \[i d`du seama c` \ncepuse s`-l trateze pe Toby cu
oarecare indiferen]` de cnd se obi[nuise cu ideea c`
jocurile de noroc erau pentru el o problem` serioas`.
|ncepnd de atunci, nu mai vedea \n el b`rbatul care urma
40 BACCA SLIPPER

s`-i devin` so], ci o persoan` atins` de o boal` pe care se


sim]ea obligat` s-o ajute, \n virtutea meseriei sale.
Curiozitatea care o provocase s`-[i continue studiile de
psihologie o determinase [i \n seara aceea s` nu se despart`
pentru totdeauna de Toby. Abia acum \[i d`dea seama de
asta.
{i aceea[i curiozitate st`tuse la originea dorin]ei ei bru[te
de a uita tot ce fusese publicat despre boala jocurilor de
noroc. Rapoartele medicilor o umpluser` de uimire. Mai
\nti, observase c` subiectul nu p`rea s`-i intereseze pe
cercet`tori dect de pu]in` vreme. Dup` aceea, p`rerile erau
foarte \mp`r]ite \n leg`tur` cu diferen]ele dintre juc`torii
\mp`timi]i [i cei care jucau doar ca s` se amuze. Speciali[tii
se puseser` de acord numai asupra unui singur aspect: nu
exista nici un mijloc de ne\ncredere pentru cei care erau
mistui]i de patima jocurilor de noroc.
|nainte de desp`r]irea de Toby, Lia nu considera acea
tem` drept un domeniu de studiu prea interesant. De mult`
vreme era \n c`utarea unui subiect care s` nu fie prea banal.
Dup` ce se hot`rse, ceruse un concediu de la patroni [i se
\ntorsese la facultate ca s`-[i preg`teasc` doctoratul.
Primul cazinou pe care \l abordase o refuzase \nc` din
start.
Nu admitem ca o angajat` s`-[i ia noti]e [i s` formuleze
teorii despre activit`]ile clien]ilor no[tri \n scopul de a
ob]ine o diplom`! \i spusese directorul.
PARIU PE IUBIRE 41

A[a c` nu f`cuse aceea[i gre[eal` atunci cnd se


prezentase la Goldorado. Cnd complet` formularul pentru
scrisoarea de inten]ie, ea explic` ocolind adev`rul, dar
nemin]ind prea mult, motivele care o \ncurajaser` s` lucreze
la o mas` de black-jack, \n loc s` r`mn` consilier familial.
Dorea s` aduc` un pic de fantezie \n via]a ei [i s` c[tige mai
mul]i bani. Cel din urm` motiv era foarte adev`rat, deoarece
trebuia s`-[i c[tige existen]a dup` ce redevenise student`:
Lia era independent` financiar de foarte mult` vreme ca s`
mai apeleze la tat`l ei. Fu bucuroas` s` constate c` salariul
[i bac[i[urile de la cazinou erau mai mari dect venitul ei de
psiholog. Numai p`rin]ii [i profesorul ei coordonator
cuno[teau adev`ratele motive pentru care alesese aceast`
nou` slujb`.
Trebuia s` recunoasc` \ns` c` avea [i ni[te motive
personale. Urmnd aceast` cale, va putea afla ce-l determina
pe Toby s`-[i distrug` via]a [i, cine [tie, poate c` va
descoperi [i anumite aspecte ale propriei personalit`]i pe
care nu le [tia pn` acum.
Poate c` va descoperi \n sfr[it de ce se \ncurcase cu un
tn`r att de imatur ca Toby. Era o \ntrebare pe care [i-o
punea adeseori. Dar va accepta oare r`spunsul care i se va
oferi?
|nc` de la \nceput, Toby Brasford fusese m`rul discordiei
\ntre Lia [i tat`l ei. Oare din cauza asta se dedicase cu trup
[i suflet acelui b`rbat pe care nu putuse s`-l admire nici
42 BACCA SLIPPER

m`car \n clipele de orbire provocate de iubire? Continuase


s` se vad` cu el numai pentru a-i face \n ciud` lui Chester
Andrews?
|n diminea]a aceea, cnd crezuse c`-i b`tuse ceasul, \i
trecuser` prin fa]a ochilor multe imagini. Chiar \nainte s`-[i
piard` cuno[tin]a, \[i amintea c` se gndise la rela]iile
catastrofale dintre ea [i tat`l ei. Ce rost avuseser` conflictele
permanente dintre ei cnd via]a ei urma s` fie nimicit` \n
cteva secunde? Se luptase pentru ni[te prostii, ni[te lucruri
lipsite de importan]`, \[i d`du seama brusc, cu triste]e. Nici
m`car nu \ncercase s` g`seasc` o cale de \n]elegere cu el! |l
iubea [i ar fi putut s` aleag` solu]ia compromisului, f`r` s`
fie nevoit` s` se dea b`tut`. {i acum era prea trziu...
Lia r`mase cufundat` \n gnduri mult` vreme, apoi se
hot`r\ s` se concentreze \n sfr[it asupra noti]elor ei. O
sarcin` nu tocmai u[oar`, dat fiind c` necunoscutul care o
scosese din ap` \i bntuia \n continuare mintea \ntr-un mod
din ce \n ce mai tulbur`tor.
F`cu un efort de voin]` [i reu[i totu[i s`-[i alunge din
minte tot ce nu era legat de munca ei de cercetare. |n
definitiv, succesul ei de la facultate [i notele bune de la
examene erau datorate disciplinei pe care [i-o impusese
atunci cnd se punea serios pe treab`.
Lia nici nu sim]i cnd trecuse timpul. B`nui c` se f`cuse
deja trziu atunci cnd aerul care intra prin u[ile din sticl`
deveni ceva mai rece. Lia se \nfior`. Briza u[oar` venea
PARIU PE IUBIRE 43

dinspre mun]ii \nc` acoperi]i cu z`pad`. La \n`l]imea aceea,


chiar [i la mijlocul lui august, serile erau destul de reci.
Dup` ce \[i adun` hrtiile, Lia se ridic` de pe scaun,
\nchise u[ile dinspre teras` [i se duse \n dormitor s` se
schimbe. |[i d`du jos [ortul [i tricoul pe care [i le pusese
cnd venise de la spital, [i \mbr`c` un fel de salopet` din
catifea ro[ie care o acoperea de la gt pn` la glezne. Aceast`
hain` de interior fusese o fantezie extravagant` pe care o
cump`rase f`r` s` stea prea mult pe gnduri, dar nu
regretase niciodat` c` o f`cuse.
Se sim]ea extraordinar \n ea!
Aprinse cu un chibrit focul din [emineul din camera de
zi, mnc` o farfurie plin` de sup` [i se a[ez` turce[te \n fa]a
focului. De ce se sim]ea dintr-o dat` att de trist`? Nu mai
era \n stare s` se concentreze ca mai \nainte [i de aceea fix`
f`r` s` vad` paginile unei c`r]i deschise \n fa]a ei. Silueta
unui b`rbat care alerga pe plaj` lua locul ca prin farmec
literelor tip`rite.
Deodat`, tres`ri. Cineva suna la u[`. Era pu]in probabil
ca prietena ei, Carrie, s-o viziteze la o asemenea or`. Lia nu
cuno[tea pe nimeni prin vecini care s` vin` la ea f`r` s`-i
telefoneze \n prealabil. Curioas`, dar prudent`, se uit` prin
vizorul u[ii. |[i ]inu respira]ia [i se str`dui s` r`mn` calm`
\n timp ce ap`sa pe clan]`. Descoperind cu u[urare c` era
tovar`[ul ei de diminea]`, nici m`car nu-l mai \ntreb` ce
c`uta acolo.
44 BACCA SLIPPER

Am avut drum prin apropiere... spuse el cnd \i


deschise u[a.
Apoi se opri [i se uit` la Lia cu un zmbet irezistibil pe
buze. Tn`ra a[tept` s` vad` ce mai urmeaz`, cu inima
b`tndu-i mai repede.
De fapt, nu e foarte adev`rat ce am spus mai \nainte, \i
m`rturisi el u[or ru[inat. M` aflam la c]iva kilometri de aici,
pe malul de vest al lacului. I-am dat ocol ca s` vin la tine [i
s` v`d dac` te sim]i bine.
Mul]umesc, totul e \n ordine. Nu trebuia s` te
deranjezi.
Ba da! Atunci cnd salvezi via]a cuiva, e[ti obligat s`-l
supraveghezi [i dup` aceea.
Lia fu pe punctul de a-i spune c` el \nsu[i fusese acela
care o adusese \ntr-o asemenea situa]ie, dar se ab]inu.
Totu[i, cnd \[i aminti acele clipe de co[mar, fu str`b`tut`
de un fior.
Vezi, ]i-am spus eu! exclam` el observnd c` tn`ra
tremura. |]i este [i acum frig. Ai ceva \mpotriv` s` continu`m
discu]ia \n`untru?
Lia ezit`, apoi spuse pe un ton ironic:
Dar nici nu ne-am prezentat!
Se \nveselise dintr-o dat`, probabil datorit` faptului c` el
\i propusese s` mai r`mn` cteva minute cu ea.
Eu [tiu c` te nume[ti Lia Andrews, \i r`spunse el,
confirmnd astfel c` fusese foarte atent atunci cnd \[i
PARIU PE IUBIRE 45

spusese numele la spital. Lia Andrews, repet` el. Mi s-a


\ntip`rit pentru totdeauna \n minte.
Dac` dore[ti totu[i s` intri, va trebui s`-mi spui cum te
cheam`.
El se supuse, cu un zmbet [iret pe buze.
Fred Tancer. Locuiesc la sud de San Francisco. Acum
\ns` stau la Goldorado [i \n seara asta am luat masa de sear`
la unul din membrii familiei mele care are o cas` de vacan]`
\ntre Meeks Bay [i Homewood. Pot s`-]i ar`t c`r]ile mele de
credit [i s`-]i ofer toate informa]iile pe care le dore[ti, chiar
[i carnetul e s`n`tate. {i acum... pot s` intru?
Fred Tancer... repet` ea c`zut` pe gnduri.
Da, acesta este numele meu real, insist` el amuzat.
Lia sim]i c` i se \mbujoreaz` obrajii [i se gr`bi s` adopte
un ton neutru pentru a-l invita \n`untru.
Cred c` nu exist` nici un motiv s` nu vii \n cas` [i s` te
\nc`lze[ti pu]in, spuse ea ar`tnd spre camera de zi [i
[emineul aprins.
Lia era u[or nervoas`, pentru c` se g`sea att de aproape
de el. Era impresionat` [i de \n`l]imea lui. {i ea era \nalt`,
dar abia dac` \i ajungea pn` la b`rbie. Trebuia s` ridice
capul ca s` se uite \n ochii acelui b`rbat. Ceilal]i b`rba]i erau
de \n`l]imea ei sau ceva mai scunzi. Deoarece el nu-[i
ascundea admira]ia fa]` de ea, tn`ra se \nro[i din nou la
fa]`.
Chestia asta... uniforma asta de pe tine...
46 BACCA SLIPPER

Se opri, c`utnd evident numele hainei de interior pe


care o purta Lia.
B`nuiesc c` te referi la salopeta de cas`...
Exact! spuse el \ncntat, [i cnd zmbi \i ap`rur`
gropi]ele \n obraji. |mi place foarte mult. O folose[ti cnd te
culci?
Bine\n]eles c` nu! exclam` Lia, devenind imediat mai
atent`.
Atunci, f` bine [i du-te s` te schimbi. Pune-]i o pijama
sau o c`ma[` de noapte.
Dar [tiu c`-]i place s` fii foarte direct!
Era atta candoare \n ochii lui verzi, \nct Lia se \ngrijor`
[i mai tare.
Direct, ai spus? S-ar putea, dar dac` am f`cut atta ocol,
ar trebui s`-]i imaginezi c` am un motiv temeinic.
De ce ai venit?
Din cauza prescrip]iei medicale.
Ce prescrip]ie?
L-ai auzit pe doctorul acela de treab` la fel ca [i mine.
}i-a recomandat s` te culci devreme [i m-a \ns`rcinat s` am
grij` s`-i respec]i indica]iile.
De data asta nu-[i mai ascundea neastmp`rul \n spatele
m`[tii lui nevinovate.
Oh... am \n]eles...! Noapte bun`, domnule Tancer!
spuse Lia. E foarte clar ce inten]ii ai.
Fred redeveni dintr-o dat` serios.
PARIU PE IUBIRE 47

|]i jur c` atunci cnd am sunat la u[a ta nu aveam alt


motiv dect acela de a afla cum mai stai cu s`n`tatea, spuse
el cu o sinceritate care o convinse pe Lia c` era de
bun`-credin]`. |n diminea]a asta era gata s` te \neci din
cauza mea. Doar nu-]i \nchipui c` vreau s`-mi agravez
situa]ia \ncercnd s` te seduc \n seara asta? Voiam numai s`
m` asigur c` te sim]i bine dup` modul urt \n care m-am
purtat cu tine. |n plus, am b`nuit c` lupta ta acvatic`
\mpotriva unui descreierat ]i-a pus serios nervii la \ncercare.
De aceea, \n afar` de compania cuiva, sunt convins c` ai
nevoie de o b`utur` cald` care s` te ajute s` adormi. Am
adus cele necesare pentru a o preg`ti. Iart`-m` dac` bunele
mele inten]ii au fost interpretate gre[it.
S` te iert? Cred c` eu \]i datorez scuze, pretext` Lia. De
obicei sunt mai pu]in suspicioas`... Dar... b`utura ar fi
binevenit`! Preg`te[te-o, o vom bea la gura sobei.
Lia se uit` la el \n timp ce turna rom \n pahare. Avea
mi[c`ri gra]ioase [i elegante.
Dup` cteva minute se a[ezar` \n fa]a [emineului, st`tur`
la taifas [i rser`, f`r` a exista vreo inten]ie din partea
vreunuia din ei de a se provoca sau de a se confensa unul
altuia. Ea \[i terminase b`utura fierbinte [i tare [i acum o
toropeal` pl`cut` \i pusese plumb \n gene. C`ldura din
camer` [i prezen]a lui Fred Tancer contribuiau la senza]ia
de bine care pusese st`pnire pe tot trupul ei. Cnd el se
ridic` \n picioare, Lia se emo]ion` din nou.
48 BACCA SLIPPER

Cum se vor desp`r]i de data asta?


|n momentul \n care d`du s` se ridice, el z`ri cartea pe
care Lia o l`sase deschis` pe mas`. El o lu`, se uit` la
copert`, dup` care o r`sfoi rapid.
Hmm... E un tratat despre jocurile de noroc. Nu [tiam
c` func]ia te oblig` s` rezolvi [i teme pentru acas`.
Nu e vorba despre teme. Am... ``... vreau s` [tiu mai
multe despre oamenii care... pentru care jocul e o pl`cere.
B`utura fusese destul de tare, [i Lia cam avea de suferit
de pe urma ei.
Din lucrarea asta nu vei \nv`]a nimic. Nu se refer` dect
la juc`torii \mp`timi]i, cei care nu se amuz`, dar eu [tiu cum
s` se vindece.
Mie \mi place cartea, spuse Lia, care nu dorea s`
discute prea multe despre acest subiect. De fapt, sunt doar
dou` categorii... cei \nr`i]i [i amatorii de distrac]ie.
Tare mi-e team` c` te \n[eli, Lia. Exist` attea feluri de
juc`tori. Lucrezi \n bran[a asta de mult timp?
Liei i se p`ru c` tn`rul f`cuse mai degrab` o constatare
dect formulase o \ntrebare.
De vreo trei luni.
A[a se explic` totul. Mai ai \nc` multe de \nv`]at.
Fred puse cartea la loc, se ridic` \n picioare [i se uit` la
Lia care st`tea tot ghemuit` pe perne. La urma urmei, din
mi[carea aceea chipul lui bronzat, cu pome]i \nal]i, p`reau
turna]i \n bronz. Ce zmbet ciudat \i ap`ruse pe buze! Lia nu
PARIU PE IUBIRE 49

mai putea s`-[i dezlipeasc` ochii de pe tr`s`turile lui, de la


ochii lui care o atr`geau \n mod irezistibil. F`r` s`-[i dea
seama, \[i \ntinse picioarele, preg`tindu-se s` se ridice.
Mos Cr`ciun \n plin august... [opti Fred.
Dat fiind c` Lia r`mase mut` de uimire, el continu`:
Stnd \n fotoliul `sta verde, \mbr`cat` \n salopet` ro[ie,
pari desprins` dintr-o felicitare de Cr`ciun.
Apoi \ntinse minile [i o ajut` s` se ridice din fotoliu.
Cnd ajunse \n bra]ele lui, Lia \i auzi b`t`ile inimii [i observ`
emo]ionat` c` [i a ei avea acela[i ritm. Cnd ridic` ochii
spre el, Fred \i s`rut` pleoapele [i nu gura, a[a cum se
a[teptase. Apoi se dep`rt` de ea, care se cl`tina u[or pe
picioare. Oare din cauza dezam`girii sau a alcoolului b`ut i
se \nmuiaser` picioarele? Fred o ]inu cu o mn` ferm`.
Acum voi pleca, a[a cum am promis, Lia, dar Dumnezeu
mi-e martor c` trebuie s` fac un mare efort de voin]` ca s` te
p`r`sesc!
Ar fi trebuit s`-l \ncurajeze? |i pl`cea de el, dar asta nu era
suficient. De[i b`use destul de mult, era \nc` suficient de
lucid` ca s` mearg` prea departe cu acest individ. |n
definitiv, ce [tia despre el? Numele, de unde venea [i unde
locuia \n acel moment. Era foarte pu]in [i Lia nu era genul
care s` se \ncurce cu oameni \ntlni]i \ntmpl`tor, orict de
simpatici i s-ar fi p`rut.
Totu[i, de data asta, era ciudat de atras` de el, dar oare
Fred era cel care o ispitea, sau mai degrab` perspectivele
50 BACCA SLIPPER

care i se deschideau prin el? Perspective att de fascinante!


N-ar fi fost \n stare s` spun` care ar fi acelea, dar nu voia s`
ri[te s` le vad` disp`rnd. Instinctul \i spunea c` sufletul ei
nu se va mai vindeca \n veci dac`, pentru un minut de
pasiune dezl`n]uit`, ar fi pierdut acea speran]` \nc`
nedefinit` dar foarte intens`.
Se \ntoarse cu spatele la el [i se duse la u[` f`r` s` mai
spun` nimic. |nainte s` ias` din cas`, Fred Tancer o s`rut`
u[or pe buze, dup` care disp`ru \n \ntuneric...
Capitolul 3

Ca majoritatea marilor cazinouri din Nevada,


"Goldorado" organiza cursuri de preg`tire pentru angaja]ii
de la mesele de joc. Lia urm` unul din ele [i \nv`]`, printre
altele, s` bat` c`r]ile [i s` le \mpart` conform unor tehnici
profesioniste.
La mai pu]in de o s`pt`mn` de la angajare, Lia observ`
c` punctualitatea era o regul` foarte sever`. To]i membrii
unei echipe trebuia s`-[i ocupe locurile \n acela[i moment,
ca s` evite orice decalaj \n derularea opera]iunilor. |n plus,
cea mai mic` \ntrziere, dac` se repeta, putea s`-l coste
slujba pe vinovat. Lia trebuia neap`rat s` [i-o p`streze,
pentru a-[i duce la bun sfr[it cercet`rile.
Ca s` fie mai sigur`, atunci cnd se duse la serviciu a
doua zi dup` ce fusese gata s` se \nece, sosi mai devreme
52 BACCA SLIPPER

dect de obicei. |[i l`s` ma[ina \n parcarea rezervat`


personalului [i se gr`bi spre intrarea principal`. Imensele
u[i din sticl` se deschiser` automat cnd se apropia de ele [i
Lia intr` \n holul uria[.
Iar ai \ntrziat! \i spuse Reilly, [eful crupierilor.
Aceast` observa]ie era gluma lui preferat` de la venirea
Liei. Era modul lui de a sublinia c` era \ntotdeauna prima
din echip` care punea piciorul \n cazinou.
Lia \i zmbi politicos [i arunc` o privire spre ceas. F`cnd
o figur` nedumerit`, v`zu c` de data asta era foarte devreme.
Azi m-am \ntrecut pe mine \ns`mi... \i spuse ea lui
Reilly u[or enervat`.
Se hot`r\ s` cumpere un ziar, cu ajutorul c`ruia s`-[i mai
omoare timpul pn` s` se duc` la camera de pontaj.
Lia travers` holul de la recep]ie, trecu prin fa]a
[emineului monumental din piatr` pe vatra c`ruia ardeau
ni[te bu[teni artificiali, [i se \ndrept` spre zona magazinelor.
Complexul hotelier era uria[, \[i spuse ea uitndu-se la
[irurile de lifturi care duceau la cele cinci sute de camere
repartizate pe [aptesprezece etaje. Zona magazinelor [i sala
de jocuri video, se g`seau sub ni[te arcade care uneau
cl`direa principal` a hotelului [i cazinoului cu o anex` de
opt etaje care punea la dispozi]ia celor interesa]i vreo sut`
de saloane luxoase cu vedere spre lac, destinate seminariilor
sau banchetelor. Lia cump`r` de la libr`rie un ziar din San
Francisco [i cnd casiera \i d`du restul, observ` din nou c`
PARIU PE IUBIRE 53

aici era greu s` ob]ii altceva dect monede foarte grele.


Automatele pentru jocuri nu acceptau bancnotele. Metalul
era rege aici.
Ca de fiecare dat` cnd o vedea, arena jocurilor de noroc
o f`cea s` scoat` o exclama]ie de surpriz`. Avea un decor
foarte bizar. Fascinat`, dar [i amuzat`, Lia r`mase nemi[cat`
sub imensa bolt` din fier forjat de la intrare pentru a admira
luxul extravagant etalat \n fa]a ei, \n cea mai pur` tradi]ie a
localurilor de pl`cere de pe vremea goanei dup` aur.
La intrare, podeaua era complet acoperit` cu o mochet`
groas` de culoare ro[ie, \mpodobit` cu un model care
\nf`]i[a ni[te enorme monede din aur. Lustre care str`luceau
ca ni[te diamante umpleau permanent spa]iul de lumin`.
Trei fntni luminoase r`spndeau mii de pic`turi \n aer,
reflectnd culorile prismei, \n timp ce nenum`ratele perle
de ap`, agitndu-se \ntr-un ritm nebunesc, lansau spre
tavane o serie de curcubee superbe.
Nu exista nici o fereastr` \n pere]i [i nici un ceas nu-[i
g`sise locul \n acest spa]iu, \nct clien]ii s` nu vad` cum
trece timpul [i s` nu fie tenta]i s` plece.
O \ntreag` zon` era rezervat` [irurilor de aparate pentru
monede. Spa]iul dintre ele era extrem de \ngust [i juc`torii
care se \nghesuiau \n locul acela abia puteau s` se mi[te.
|ntr-o parte, \ntr-un spa]iu mai aerisit, clien]ii puteau s`
se distreze la rulet` [i la jocul de zaruri. {efii crupierilor,
fiecare din ei r`spunznd de mai multe mese, f`ceau
54 BACCA SLIPPER

onorurile precum mae[trii de ceremonie [i supravegheau


\ndeaproape juc`torii [i personalul cu scopul de a-i
descoperi pe tri[ori.
Era \nc` devreme, dar cu toate astea, primii vizitatori de
weekend se plimbau deja prin aren`. Din autocarele venite
din golful San Francisco [i de prin v`ile Sacramento [i San
Joaquin se rev`rsau turi[ti g`l`gio[i care n`v`leau \n
interiorul cazinoului \n care petreceau dou` zile. Doar \n
dou` ore, s`lile se transformau \n ni[te uria[e furnicare.
Lia \l recunoscu de la distan]` pe Ed Shields [i \[i aminti
imediat discu]ia cu Carrie. Se uit` cu aten]ie la el. Avea
pielea g`lbejit`, buzele sub]iri [i \n general nu avea un aer
prea simpatic. Rostea cu mai mult` u[urin]` replici
r`uvoitoare dect politicoase. Lia \l credea \n stare, a[a cum
zicea Carrie, s` urzeasc` un complot \n care Rick s` joace
rolul victimei inocente. Totu[i, bunul-sim] \i spunea c` nu
era posibil a[a ceva, din cauza circuitului \nchis de
televiziune.
Nici Ed Shields, nici altcineva nu putea s` scape de acel
ochi fixat permanent asupra zonelor \n care se juca. Era mai
probabil ca Rick s` fi fost prins \n flagrant pentru gre[eli \n
gestiune.
Shields [i Lia se salutar` scurt cu un gest din cap [i Lia \[i
continu` plimbarea printre [irurile de aparate de joc. Avea
\nc` \n mn` monedele primite ca rest, cnd se apropie
hot`rt` de un automat care-i pl`cea.
PARIU PE IUBIRE 55

Considernd c` nu va putea s` aprofundeze niciodat`


cuno[tin]ele despre jocurile de noroc f`r` s` treac` [i ea
prin experien]a juc`torilor, Lia \[i luase obiceiul s` se
antreneze cu m`run]i[ul pe care \l avea \n buzunar de
fiecare dat` cnd venea la serviciu. Mesele de joc i se p`reau
prea costisitoare. |n cteva minute putea s` piard` banii care
i-ar fi ajuns s` tr`iasc` vreme de o lun`. Pe cnd la jocurile
cu monede c[tiga pu]in, \n acela[i interval de timp, dar [i
pierdea pu]in. Totu[i, dup` dou` luni, nu ajunsese s`
\n]eleag` \nc` ce anume \i \mpingea pe oameni s` fac` sute
de kilometri ca s`-[i \ncerce norocul, riscnd s` se ruineze.
Liei i se p`rea la fel de enervant` [i abordarea zeilor
loteriei, dar nu renun]a la ritual, imaginndu-[i c`, \ntr-o zi,
\i vor fi r`spl`tite eforturile sub forma unei revela]ii capitale:
motivele pentru care semenii ei jucau jocuri de noroc.
Puse ochii pe un aparat care se p`rea c` tripleaz`
c[tigurile. Vr\ o moned` \n orificiu [i ezit` pu]in \nainte s`
trag` la manet`. Dac` mai punea dou` monede, ar c[tiga de
peste trei ori miza simpl`, dar [i-ar folosi toate [ansele o
singur` dat`.
Ridic` din umeri [i se hot`r\ s` le trimit` [i pe celelalte
dou` dup` prima. Pe panou ap`rur` diferite semnale
luminoase [i cteva cuvinte de \ncurajare. Atunci cnd ap`s`
pe manet`, se auzi un clopo]el, apoi un uruit, urmat curnd
de un clinchet vesel de metal care cade. Uluit`, Lia v`zu un
val de monede rostogolindu-se \n loca[ul special prev`zut
56 BACCA SLIPPER

pentru asemenea situa]ii. Se va mai opri vreodat`? se \ntreb`


ea \n timp ce se sim]i cuprins` de o agita]ie ciudat`. Cnd
ridic` privirea spre panoul luminos, nu-i veni s`-[i cread`
ochilor. C[tigase [aptezeci [i cinci de dolari! Niciodat` nu
mai v`zuse a[a un morman de monede de dou`zeci [i cinci
de cen]i! |n total, de cnd \ncepuse s` joace, nu pierduse
mai mult de zece sau cincisprezece dolari. |ncepu s` rd`
cnd constat` c` nu numai c`-i recuperase, dar avusese [i un
profit. Niciodat` vreo sum` de bani, nici m`car primul
salariu, nu-i produsese o asemenea bucurie.
|n timp ce ma[in`ria scuipa ultimii cen]i, Lia auzi o voce
amuzat` \n spatele ei:
Ia te uit`! Domni[oara din lac, care \mbin` meseria cu
pl`cerea.
Lia se \ntoarse surprins` [i se trezi nas \n nas cu Fred
Tancer.
Ah, tu e[ti? exclam` ea f`r` s`-[i ascund` bucuria. Ia
uite ce am c[tigat! Azi e ziua mea norocoas`!
A[a e. Joci des la aparatele astea?
Poftim?
I se p`ru c` vede o u[oar` cruzime \n ochii lui, dar era
att de fericit`, \nct nu-i d`du aten]ie.
Nu m` a[teptam s` te \ntlnesc la cazinou, observ` ea.
N-ai venit la Tahoe pentru un seminar?
Te deranjeaz` c` m` g`se[ti aici?
Da de unde, sunt \ncntat`!
PARIU PE IUBIRE 57

Numai c`, nu [tiu de ce, prezen]a ta aici m` mir`.


De ce? Un stabiliment de genul `sta valoreaz` milioane
de dolari [i nu marinarii [i cei care stau cu burta la soare \l
]in pe linia de plutire.
Te afli aici ca s` joci?
|n mod ciudat, se sim]ea dezam`git`.
Da, voi profita de [ederea aici ca s` m` apuc de jocuri
de noroc, \i r`spunse el evaziv.
Poate chiar \]i voi cere cteva lec]ii. Norocul \]i surde
mereu a[a cum s-a \ntmplat azi?
Uitndu-se la gr`mada de monede adunat` \n suportul
din fa]a ei, Lia \[i \n`bu[i din nou rsul [i se umfl` \n pene.
M` men]in la un nivel acceptabil.
Te exprimi ca un juc`tor autentic!
Ah, eu nu...
Nu joci? i-o retez` el cu un aer ne\ncrez`tor. To]i spun
la fel! Am cunoscut mul]i juc`tori, dar nici unul n-a vrut s`
recunoasc`.
Se sim]i u[or jignit`, dar nu f`cu nici un efort ca s`-i
atrag` aten]ia c` se \n[ela \n privin]a ei. O alt` dezmin]ire
din partea ei nu i-ar fi folosit la nimic, ba dimpotriv`, n-ar fi
f`cut s` confirme \n mintea lui Fred p`rerea pe care o avea
deja despre ea. De altfel, poate c`-i va fi de ajutor \n
cercet`rile ei, deoarece p`rea a avea cuno[tin]e solide \n
domeniu.
58 BACCA SLIPPER

Vorbe[ti despre jocurile de noroc ca un om foarte


avizat, observ` ea \nainte s`-l \ntrebe pe un ton absolut
nevinovat: vei r`mne mult timp aici?
El nu-i r`spunse imediat, ca [i cum s-ar fi gndit ce
replic` s`-i dea. Privirea lui, care cu cteva minute mai
\nainte c`p`tase accente mai aspre, redeveni blnd` [i Fred
\i spuse zmbindu-i vesel:
Suficient de mult ca s` te invit s` bem o cafea.
{i-i f`cu semn spre Golden Urn, un salon de ceai din
galeria comercial` aflat` la c]iva metri de ei. Lia se uit` la
ceas [i constat` c` trebuie s` se prezinte la apel, care avea
loc la primul etaj, peste cteva minute.
|mi pare r`u, nu pot.
Oricum, \]i mul]umesc. Trebuie s` intru de serviciu, \i
explic` ea cu o not` de regret. Mi-ar fi pl`cut s` mai st`m de
vorb`. R`mne pe alt` dat`.
Cnd ea d`du s` plece, Fred o prinse de bra].
O clip`...
Nu-]i iei premiul din aparat?
Lia se fstci [i se \nro[i la fa]`. Era ceva neobi[nuit la ea.
Oare o tulburase \n a[a fel \nct uitase de c[tigul pentru
care se bucurase att de mult ceva mai devreme? Sub
privirea amuzat` a lui Fred, se uit` la gr`mada de monede
[i exclam`:
Mam` Doamne! Nu-mi vor \nc`pea to]i \n geant`!
Stai pu]in...
PARIU PE IUBIRE 59

Fred se \ndrept` spre un aparat de schimbat bancnote \n


monede [i-i aduse un fel de cornet uria[ din carton \n care
r`sturn` banii c[tiga]i de Lia.
Ce s` fac cu `[tia? exclam` ea cnd el i-l \ntinse.
De obicei, oamenii joac` din nou cu ei.
Dar eu intru imediat \n serviciu. N-ai nici o idee? Nu
pot s`-i ]in toat` ziua...!
Du-te [i schimb`-le \n bancnote.
Pn` num`r` ei monedele, risc s` \ntrzii la serviciu.
Atunci, am s-o fac eu. Evident, dac` ai \ncredere \n
mine... Ce de b`net!
E foarte bine a[a! exclam` ea cu entuziasm, punndu-i
cutia grea \n bra]e cu o u[urare evident`.
Ne \ntlnim \n hol dup` ce ie[i din serviciu, sau mai
bine ar fi s` trec pe la tine s` te iau [i s` mergem s`
s`rb`torim evenimentul la un local.
Ar cam fi rndul meu s` te invit.
Sper c` nu faci parte din categoria aceea de femei care
au preten]ii s` \mpart` nota de plat` pn` la ultimul cent!
Nu, nici chiar a[a, \l asigur` ea zmbind. Numai c` nu
vreau s` profit de situa]ie sub pretextul c` sunt femeie, a[a
cum nu-mi place nici s` se profite de mine. De exemplu, \n
cazul de fa]`, tu vei face toat` treaba [i eu voi veni [i voi lua
totul de-a gata. Mi se pare incorect.
Fred \i arunc` o privire [ireat`:
Nu fi att de sigur`, frumoas` domni[oar`! Cine [tie?...
60 BACCA SLIPPER

Poate c` voi dori s` ob]in un comision. R`mne de v`zut.


Un comision? repet` ea cu acreal` \n glas, f`cndu-se c`
nu \n]elege apropoul lui. Dup` ce era gata s` m` \neci? De
fapt, \mi e[ti de dou` ori dator! A[a c` po]i s` \ncasezi
c[tigul meu [i s`-mi oferi o mas`! Am meritat-o din plin...
Dar acum trebuie s` plec, \ncheie ea.
Dup` ce f`cu numai c]iva pa[i, \ncepu s`-[i pun`
\ntreb`ri. N-ar fi trebuit s` p`streze doi-trei dolari \n
monede de dou`zeci [i cinci de cen]i \n loc s`-i schimbe pe
to]i? Ar fi putut s` pun` deoparte cinci sau zece, sau chiar
cincisprezece dolari, ca s` aib` cu ce juca mine. Aparatul
acela i se p`ruse extrem de interesant.
Cu att mai mult cu ct potul cel mare era de o mie cinci
sute de dolari. A[a c`, vrnd \n orificiu cte trei monede,
cum f`cuse ast`zi...
Se gndi s` se \ntoarc` [i s`-l roage pe Fred s` nu
schimbe totul \n bancnote, dar \[i aminti deodat` de un
studiu efectuat asupra juc`torilor de noroc. Fusese dovedit
c` ace[tia deveneau uneori juc`tori \mp`timi]i dup` ce
c[tigau o sum` mare de bani sau dup` ce avuseser` o
perioad` mai \ndelungat` de c[tiguri repetate. P`rea s` se
declan[eze un anumit mecanism la anumite persoane ca
urmare a bucuriei provocate de succes, un mecanism care
punea \n mi[care un proces de aparent` cre[tere a for]ei [i
autorit`]ii sale care sc`pa controlului bunului-sim] [i care-i
provoca individului, chiar [i atunci cnd pierdea, dorin]a de
PARIU PE IUBIRE 61

a continua [i de a crede c`, jucnd mai departe, pn` la


urm` va c[tiga.
Profund tulburat`, Lia nu mai f`cu drumul \napoi. Nu
mai insist` nici asupra vulnerabilit`]ii recent descoperite. De
altfel, se va l`sa repede de jocurile de noroc, era mai dotat`
la capitolul "jocurile gndirii".
|n orice caz, sub aspectul cercet`rii, \nc` nu g`sise
r`spuns la \ntrebarea ei. De ce perseverase? Nu se referea
uneori la juc`torii \mp`timi]i, ci la ceilal]i, care constituiau
majoritatea clientelei cazinourilor, \n general oameni serio[i
[i cu mintea la cap. Pentru ace[tia, jocul pe bani nu era
dect o distrac]ie pe care [i-o ofereau din cnd \n cnd. Pe
ace[tia \i \ntlnea Lia cel mai des. Observase c` intrau \n
cazinou cu o sum` fix`. Dup` ce pierdeau to]i banii, plecau
acas`.
Spre deosebire de juc`torii f`r` leac, ace[tia \[i p`strau
autocontrolul. {tiau \nc` de la sosirea acolo c` vor pierde \n
mod inevitabil. Pn` la urm`, erau mai pu]in interesa]i de
c[tiguri sau de pierderi. Cel mai important pentru ei era s`
se amuze ct mai mult posibil cu suma care [i-o fixaser` \n
acest sens.
|[i aminti ce-i r`spunsese unui supraveghetor o femeie
care c[tigase potul cel mare de o sut` de dolari. Cnd
individul o \ntrebase din pur` curiozitate ce avea de gnd s`
fac` cu banii, ea \i r`spunsese:
Ei bine, \i voi juca din nou.
62 BACCA SLIPPER

Am cheltuit to]i banii pe care \i rezervasem pentru joc.


Dac` n-a[ fi c[tigat acum, la sfr[it, a[ fi plecat. A[a c`,
\nainte s` m` \ntorc acas`, voi miza totul din nou. Aparatele
astea sunt ni[te adev`ra]i mon[tri devoratori de bani,
ad`ugase ea izbucnind \n rs.
Lia \ncepuse s`-i cunoasc` pe ace[ti juc`tori care
frecventau sta]iunea, nu numai pentru jocurile pe bani, dar
[i pentru a se bucura de pl`cerea z`pezii iarna [i a
plimb`rilor pe lac vara.
Luau masa \n restaurante de lux [i asistau la spectacolele
de calitate oferite de cazinouri.
Pe cnd se afla la jum`tatea sc`rii, Lia se \ntoarse [i z`ri
silueta \nalt` a lui Fred Tancer care plecase nep`s`tor cu
cutia plin` de monede \n bra]e. Abia f`cuser` cuno[tin]` \n
urm` cu o zi [i era convins` c` nu-l va mai vedea niciodat`,
dar apoi, \n acea sear`, venise s`-i fac` o vizit`. Acum se afla
doar la c]iva metri de ea, [i mai trziu se vor \ntlni din nou
pentru masa de sear`.
Nu reu[ea s`-[i mai dezlipeasc` privirea de pe trupul lui
de sportiv, ale c`rui propor]ii armonioase o impresionaser`
att de mult pe plaj`. |i reveni \n minte ciudata lor \ntlnire
[i pentru prima oar` observ` situa]ia comic` \n care se
g`seau. Fuseser` adu[i fa]` \n fa]` de ni[te scufund`ri
tragicomice, care creaser` \ntre ei ni[te leg`turi care nu le
mai permiteau de acum \ncolo s` se poarte ca ni[te str`ini
unul fa]` de cel`lalt.
PARIU PE IUBIRE 63

Cum s` uite figura lui \ncruntat` aplecat` deasupra ei


cnd \[i pierduse cuno[tin]a pe pontonul de lemn? Cum s`
nu tresar` cnd \[i amintea gura lui senzual` care se
apropiase att de mult de a ei? {i de ochii lui asem`n`tori cu
dou` lacuri limpezi... Cu ct` \ngrijorare o priveau! La
gndul acesta, fu str`b`tut` de un fior din cre[tet pn`-n
t`lpi.
Apoi, Lia \[i reveni [i \ncepu s` urce din nou scara cu un
pas hot`rt. Ce [tia despre el? se cert` ea \nc` o dat`. De
fapt, pu]ine lucruri: se numea Fred Tancer, era din San
Francisco [i st`tea la ni[te rude. |n plus, se afla aici ca s`
joace jocuri de noroc...

***

Fred se opri \ntre [irurile de aparate [i o urm`ri pe Lia cu


privirea.
La un moment dat, tn`ra p`ru s` ezite [i chiar avu
impresia c` vrea s` se \ntoarc` din drum. Se a[tepta s`-i vad`
din nou de aproape fa]a frumoas` cu pielea rozalie. Dar nu,
se gr`bi s` ajung` la scar`.
Era o tn`r` extrem de tulbur`toare [i cu propor]ii
aproape perfecte! Pantalonii negri [i bluza decoltat` din
m`tase alb` ai uniformei \i puneau \n valoare [oldurile u[or
64 BACCA SLIPPER

rotunjite [i mijlocul sub]ire, pe care ar fi putut s`-l cuprind`


doar cu dou` mini.
|i pl`ceau ]inuta ei mndr`, conturul armonios al
umerilor [i p`rul ondulat tuns scurt. |nf`]i[area ei
demonstra c` era o femeie independent`, ceea ce-l \ncnta
\n cel mai \nalt grad. |ns` \n ciuda acestei libert`]i evidente
pe care o afi[a, Lia era o femeie \n adev`ratul sens al
cuvntului, care pur [i simplu \l vr`jise.
|n timp ce ea urca treptele care duceau la primul etaj, el
\[i aminti superbele rotunjimi ale snilor ei pe care le
observase prin materialul sub]ire al costumului de baie. |[i
aminti apoi cu tmplele zvcnind de emo]ia de dorin]`
care-l cuprinsese cnd o v`zuse lng` [emineu, \mbr`cat` \n
salopeta aceea ciudat` de cas`. Sim]ise atunci o dorin]`
nebun` s` simt` trupul acela cald [i zvelt lipit de al lui.
Aparatul acesta este liber, domnule?
Trezindu-se brusc la realitate, Fred Tancer \[i cobor\
privirea indispus` asupra b`rbatului cu p`l`rie de texan
care-i vorbise cu un aer ner`bd`tor [i care ad`ug` pe acela[i
ton:
Dac` nu-l folosi]i, a[ vrea s`-l \ncerc [i eu. Am v`zut c`
prietena dumneavoastr` a c[tigat o mic` avere aici.
V` rog, \i r`spunse Fred [i o lu` din loc.
Apoi se duse la ghi[eul b`ncii, unde schimb` con]inutul
cutiei \n bancnote. Puse dolarii \ntr-un compartiment
separat al portofelului s`u [i se duse s` se a[eze la o m`su]`
PARIU PE IUBIRE 65

a cafenelei Golden Uru, unde comand` o cafea. |n timp ce o


savura cu \nghi]ituri mici, \ncepu s` se gndeasc` din nou la
Lia Andrews.
|nc` de cum \i ap`ruse \n fa]a ochilor pe plaj`, \mbr`cat`
\n costumul ei de baie verde care st`tea mulat pe ea ca un al
doilea strat de piele, fusese cucerit de gra]ia ei. |i admirase
suple]ea [i elegan]a gesturilor, mai ales atunci cnd se
aplecase s` vad` ct de rece era apa. Apoi o revedea pe
ponton, lundu-[i elan \nainte de a se arunca \n ap` cu
genunchii \ndoi]i, avnd siguran]a unei campioane. I se
p`ru c` i se face brusc frig \n momentul \n care o
acoperiser` apele lacului. De ce oare nu-[i v`zuse de drum,
f`r` s` se mai uite \napoi? se \ntreb` el cu autoironie.
R`m`sese \ncremenit, de parc` ar fi fost hipnotizat. {i
deodat`, \[i d`duse seama c` tn`ra se afla \n primejdie. Cel
pu]in a[a crezuse \n acel moment. Lui Fred nu-i pl`cea s` fie
comparat cu un Don Quijote al timpurilor moderne. Oare
ac]ionase prea \n prip`? Nu, era sigur de asta. Toate
aparen]ele pledau \n favoarea lui. |not`toarea aceea urma s`
se \nece. Dac` ar fi pus din nou \n aceea[i situa]ie, [tia foarte
bine c` ar s`ri iar`[i \n ajutorul ei, cu riscul de a p`rea un
idiot.
Cnd o ridicase pe ponton, \i suflase aer pe gur` [i nu va
uita niciodat` bucuria pe care o sim]ise cnd observase c`
revenea la via]`. Pentru asta, fusese suficient s`-[i lipeasc` o
singur` dat` gura lui de a ei. Bucuria \i fusese att de mare,
66 BACCA SLIPPER

\nct fusese cuprins de dorin]a de a o lua \n bra]e [i a o


strnge cu putere la pieptul lui.
Aceast` a doua salvare pe care o efectuase \n via]a lui era
foarte diferit` de prima, \[i spuse el zmbind u[or ironic. Nu
se gndise de mult` vreme la acel incident, dar deodat` ieri,
\n timp ce se arunca \n ap` ca s` vin` \n ajutorul Liei, \i
revenise \n minte acea amintire din tinere]ea lui.
Avea optsprezece ani [i era vara \n care fusese surprins
jucnd black-jack la cazinou. Dat fiind c` nu era \nc` major,
fusese alungat din sala de jocuri. Omul pe care-l salvase, nu
de la \nec, ci dintr-un incendiu, era un mic escroc pe care-l
ura. Nu-l iertase nici acum c` i-o luase pe Anitra. Cu toate
astea, \l scosese dintr-o ma[in` aflat` \n fl`c`ri [i-l
resuscitase f`cndu-i respira]ie gur` la gur`, printre
\njur`turi.
Fred \i era recunosc`tor adolescentului care fusese
odinioar` pentru faptul c` nu-l l`sase pe individul acela
mr[av s` aib` parte de o soart` nefast`. Dac` nu l-ar fi
salvat, ar fi avut remu[c`ri toat` via]a. Chiar [i acum, umbra
acestuia \i \ntuneca existen]a, la mult` vreme dup` ce ura [i
ceea ce a provocat-o c`zuser` \n uitare.
{i totu[i, \n timp ce transmitea r`suflarea lui aceluia care
risca s` moar` asfixiat, [tia foarte bine c`, dac` va tr`i, o va
duce pe Anitra departe de el [i pentru totdeauna. Ceea ce se
[i \ntmplase. Peste dou` zile plecaser` amndoi din ora[, [i
Fred nu-i mai v`zuse niciodat` pe nici unul din ei.
PARIU PE IUBIRE 67

Trecuse mult` vreme de cnd nu se mai gndise la Anitra,


se mir` el. Pe cnd era tn`r [i lipsit de experien]`, ea \i
bntuia zilele [i nop]ile mai ales dup` ce orgoliul r`nit \i
provocase o furie f`r` margini. Acum, dup` dou`zeci de ani
de la acele evenimente, se gndea la Anitra cu un amestec de
afec]iune [i toleran]`.
Anitra fusese cea mai \n vrst` femeie cu care avusese
de-a face \n via]a lui de b`rbat. Avea treizeci [i [ase de ani,
adic` dublu dect el la vremea aceea. Cnta \ntr-un cabaret
al unui cazinou din Las Vegas. Niciodat` Fred nu mai v`zuse
o piele att de alb`, ni[te sni att de plini [i un suflet mai
generos ca al ei.
Fred avea impresia c` femeia aceea nu-l p`r`sise pe tot
parcursul adolescen]ei lui, dar amintirile despre Anitra
deveneau mai clare dup` paisprezece ani. |[i pierduse de
curnd mama [i sora lui mai mic`, Rozlyn, plecase s`
locuiasc` la m`tu[a lui din partea mamei. Fred r`m`sese s`
stea cu tat`l lui. Oficial, Lucky Tancer era reprezentantul
unei firme de mobilier pentru restaurante [i baruri, dar era
[i un juc`tor \mp`timit, de[i refuza s` recunoasc` acest
lucru. Dup` moartea so]iei lui, \[i p`r`sise postul [i se ocupa
numai cu jocul de c`r]i, dar se l`uda peste tot c` meseria lui
era de fapt aceea de comis-voiajor. A umblat din cazinou \n
cazinou pn` cnd a \nchis ochii, \n c`utarea norocului.
A[adar, \ntlnirea cu Anitra era inevitabil`, deoarece Fred [i
tat`l lui frecventau mereu localurile \n care cnta ea.
68 BACCA SLIPPER

Cnd Lucky c[tiga mul]i bani, Fred era trimis \ntr-un


colegiu de vaz` din Arizona, iar \n vacan]e locuia \n ni[te
adev`rate palate. St`teau \n apartamentele luxoase ale celor
mai mari hoteluri din Monte Carlo, Puerto Rico sau
Bahamas. Pentru o vreme, sta]iunile termale ale Fran]ei [i
ale altor ]`ri europene care aveau cazinouri nu mai erau nici
un secret pentru ei, dar au avut [i perioade mai pu]in faste.
Locuiau \ntr-o rulot` veche dintr-o parcare situat` la
periferia Las Vegasului. |n asemenea momente, Fred era
\nscris la [coala cea mai apropiat`, la care putea ajunge
mergnd pe jos.
Anitra se afla adesea cu ei, fie \n rulot`, fie \n
apartamentele princiare. |n primii ani nu-i d`duse nici o
aten]ie, dar \ntr-o bun` zi, observ` c` \ncetase s`-l mai
trateze ca pe un copil, ci ca pe un b`rbat. Se \ndr`gostise
atunci nebune[te de ea, a[a cum un adolescent care iube[te
pentru prima oar` e \n stare s-o fac`. Ea i-a f`cut ini]ierea \n
via]a sexual`, \nv`]ndu-l \ntre dou` lec]ii de erotism, cum
s` satisfac` o femeie, provocndu-[i \n acela[i timp [i lui
pl`cere. Fred nu regret` niciodat` acest aspect al educa]iei
lui, chiar [i dup` ce ea plecase, l`sndu-l s` \nve]e singur c`
necazurile din dragoste nu erau neap`rat ni[te maladii
mortale.
Fixnd cu privirea semnalele luminoase din bar, Fred \[i
spuse c` experien]a lui cu Anitra fusese una dintre cele mai
folositoare din primii lui ani de via]`, deoarece, \n rest,
PARIU PE IUBIRE 69

educa]ia lui l`sase cam mult de dorit. Tat`l lui nu [tiuse


s`-l \nve]e dect ni[te combina]ii de cifre [i forma]iuni de
c`r]i, ca [i un sistem destul de u[or care-i permitea s` joace
onorabil black-jack.
Dup` moartea tat`lui s`u, reu[ise s`-[i asigure astfel
subzisten]a, f`cnd \n acela[i timp studii universitare. Nop]i
\ntregi petrecute la mesele de pocher jucnd cu studen]i
boga]i \l ajutaser` s`-[i pl`teasc` studiile. |n timpul
vacan]elor, c[tiga prin cazinouri bani suficien]i ca s`
tr`iasc` tot anul. |n ziua \n care \[i ob]inuse diploma, stabili
c` ura jocurile de noroc [i renun]` s` mai joace. Cnd intr`
\n via]a activ`, se jur` s` nu mai pun` niciodat` piciorul
\ntr-un cazinou [i cu att mai pu]in s` se ating` de vreo carte
de joc.
|n ceea ce o prive[te pe Anitra, ea avusese meritul c`-l
f`cuse s` fie foarte atent atunci cnd era vorba despre femei.
Aceast` \nv`]`tur` c`p`tat` \nc` de la o vrst` fraged`, \l
\mpiedicase pn` \n prezent s` se implice \ntr-o rela]ie pe
termen lung. E adev`rat c` exista [i reversul medaliei. Fred
[tia foarte bine c` din cauza rezervei lui fa]` de femei, risca
s` treac` pe lng` noroc, dac` va veni o zi \n care o va \ntlni
pe aceea femeie din pove[ti, fiin]a ideal` cu care orice
b`rbat ar dori s`-[i \mpart` existen]a.
Pe de alt` parte, [tia c` femeile care pot fi v`zute de
obicei prin mediul jocurilor de noroc nu prea sunt din
genul acelora care s` le plac` serile lini[tite petrecute acas`,
70 BACCA SLIPPER

la gura sobei. Pe vremea lui Lucky, nici o femeie nu lucra la


mesele de jocuri. Ele erau cnt`re]e, chelneri]e sau st`teau
la ghi[eele de schimb. Acum, Fred \[i d`dea seama c` unele
din ele nu doreau dect s`-[i c[tige astfel o pine, dar
altele, cele de genul Anitrei, preferau s` frecventeze juc`tori
care mizau sume mari de bani, sau [i mai r`u, c`utau s` stea
\n preajma unor derbedei care f`ceau parte din drojdia
societ`]ii [i care frecventau locurile de pierzanie pn` erau
goni]i de poli]ia din Nevada.
De cincisprezece ani nu mai pusese piciorul \n vreun
local \n care se jucau jocuri de noroc. De[i [tia c` \n prezent
cazinourile deveniser` institu]ii respectabile, nu putea
totu[i s` scape de o anumit` reticen]`. Probabil c` amintirile
din tinere]e \i r`m`seser` prea adnc intip`rite \n memorie.
Era convins c` niciodat` sora lui, Rozlyn, n-ar lucra \ntr-un
asemenea loc.
Atunci de ce se g`sea aici Lia Andrews? |i veni \n minte o
prejudecat`: ce c`uta aici o fat` att de frumoas` [i educat`?
Deveni u[or furios. R`spunsul era simplu, cu att mai
mult cu ct Lia \i m`rturisise cu gura ei c` se oprea la aparate
\n fiecare diminea]`. Lia Andrews avea \n snge patima
jocurilor de noroc.
{i ce era cu asta? Ce importan]` avea? Dac` ai fost salvat
de cineva de la \nec, nu e[ti obligat s` ai o rela]ie de lung`
durat` cu acea persoan`. {i \n definitiv, ce avea cu ea? Pn`
la apari]ia Liei \n via]a lui, Fred fusese un om foarte trist.
PARIU PE IUBIRE 71

Modul \n care \n]elesese ea s`-[i c[tige existen]a, cum \[i


cheltuia banii [i cum \[i petrecea timpul liber nu-l priveau
absolut deloc.
Ei bine, trebuia s` recunoasc` \ns` c` toate astea \l priveau,
dar nu din cauza frumuse]ii Liei sau a farmecului s`u special,
care o f`ceau unic` \n ochii lui. |n realitate, sim]ea c` are
anumite drepturi asupra ei. Ca [i cum faptul c` fusese ct pe
ce s-o \nece [i apoi o salvase \i conferea o anumit` autoritate
de a aproda sau dezaproba modul \n care \[i tr`ia via]a.
Ce ra]ionament absurd! se dojeni \n sinea lui,
alungndu-[i repede din minte acele gnduri. Deodat`, o
angajat` \mbr`cat` \n fust` scurt` cu vol`na[e se \ndrept`
spre masa lui [i-l \ntreb`:
Sunte]i amabil s`-mi da]i legitima]ia pentru a participa
la loterie?
Mul]umesc, eu nu joc, \i spuse el zmbind.
Ea se duse la al]i clien]i care \i \ntindeau un cartona[ care
avea \nscris un num`r pe el. Fred achit` nota, ie[i din cl`dire
[i se duse \n parcare.

***

Ceva mai trziu, \n aceea[i diminea]`, la c]iva kilometri


dep`rtare, pe malul de nord al lacului, cu o pip` stins` \ntre
72 BACCA SLIPPER

din]i, Fred se uita pe o foaie de hrtie pe care i-o \ntindea


cumnatul s`u, Aaron Burney.
St`teau unul lng` altul \n fotolii pe terasa casei de
vacan]` a familiei Burney. Nelund \n seam` frumuse]ea
peisajului din jurul lor, cei doi b`rba]i acordau toat` aten]ia
problemelor pricinuite lui Aaron de recenta achizi]ionare a
cazinoului "Goldorado".
Uit`-te aici, \i spuse Fred so]ului surorii sale care era \n
acela[i timp [i asociatul lui. S`pt`mna asta am verificat tot
ce \nseamn` func]ionarea hotelului [i restaurantului. Ar fi
de dorit s` facem o reorganizare, dar, dup` p`rerea mea, nu
se petrece nimic anormal.
Dar nu v`d nici urm` de beneficiu! Eu unul consider c`
a[a ceva e ct se poate de anormal! observ` Aaron sup`rat.
Nu-]i face griji. Doar n-ai cump`rat un han de vacan]`,
ci un stabiliment pentru jocuri de noroc [i hotelul aferent
nu se va dovedi a avea o rentabilitate prea mare.
Informeaz`-te [i tu la oamenii de afaceri pe care-i cuno[ti.
Ai s` vezi c` \]i vor spune c` barurile, restaurantele [i
hotelurile nu sunt dect ni[te accesorii. Important este
cazinoul. Accesoriile n-au dect un singur scop: s` nu-i lase
pe clien]i s` se dep`rteze de s`lile de jocuri. Marilor juc`tori
le place s` aib` totul la \ndemn`, a[a c` e extrem de
important pentru tine s` le oferi toate aceste servicii.
Dar situa]ia este contrar` oric`rui principiu comercial,
Fred! protest` Aaron. Camerele, s`lile de mese [i buc`t`riile
PARIU PE IUBIRE 73

ocup` peste [aizeci la sut` din spa]iu [i prin activitatea lor


nu reu[im dect s` ne acoperim cheltuielile! Dac` ne-am fi
condus afacerile a[a cum m` sf`tuie[ti tu acum, n-a[ fi dat
nici doi bani pe asocierea noastr`.
De data asta este altfel, crede-m`.
Aron nu p`rea prea convins, dar atunci cnd \i r`spunse,
\n vocea lui se putea observa un real respect [i afec]iune:
Nu-]i pun deloc vorbele la \ndoial`, Fred. {tii foarte
bine c` nu m` pricep deloc la jocurile de noroc.
Fred se ab]inu s` nu rd`. |l stima foarte mult pe
cumnatul s`u [i de aceea nici nu se gndea s`-i reaminteasc`
acestuia c`-l f`cuse atent \n momentul cump`r`rii
cazinoului. Aaron \ns` nu ]inuse cont de avertismentele lui
Fred [i cump`rase o afacere aflat` \n declin.
Eu am tr`it \ntre juc`torii de jocuri de noroc, Aaron [i
de aceea pot s` spun c` mi-a ajuns pn` peste cap, \i spuse
el.
Nu ]in s`-]i fiu partener \n aceast` afacere. {i tu ar trebui
s` renun]i la ea, ad`ugase el foarte direct.
Mai trziu, cnd Aaron p`rea \nc` foarte decis s` cumpere
cazinoul, \ncercase din nou s`-l descurajeze.
Dup` p`rerea mea, faci o mare gre[eal` investind \n
cazinou, Aaron. Ce [tii tu despre modul \n care se conduce
o asemenea afacere?
Fusese lipsit de tact, dar observase prea trziu acest
lucru.
74 BACCA SLIPPER

|mi permit s`-]i atrag aten]ia c` managementul nu e o


necunoscut` pentru mine! \i ripostase Aaron, sup`rat.
Atunci, Fred se gr`bise s`-[i repare gre[eala.
Sunt cel mai indicat s`-mi dau seama, Aaron, c` e[ti un
om de afaceri foarte competent. Insist numai s`-]i atrag
aten]ia c` un cazinou nu e o afacere ca oricare alta.
Avuseser` aceast` discu]ie cu circa opt luni \n urm`, [i
Fred \nc` nu-[i schimbase p`rerea. Aaron \[i drese glasul
[i-i arunc` o privire jenat` lui Fred.
Am nevoie de ajutorul t`u, Fred. De aceea te-am rugat
s` vii.
Fred se a[tepta de mult` vreme s`-i fie cerut ajutorul. Ar
fi venit oricum, [i f`r` s` i-o cear` Aaron. Erau prieteni de
foarte mul]i ani. Cum s` r`mn` Fred insensibil \n timp ce
prietenul lui, so]ul surorii lui, se confrunta cu attea
dificult`]i?
M` bucur c` sunt aici, \i spuse Fred cu sinceritate.
{i imediat \i veni \n minte imaginea foarte ispititoare a
Liei Andrews.
Pn` \n diminea]a aceea, f`cuse \n a[a fel \nct s`-[i duc`
sarcina la bun sfr[it \n complexul hotelier f`r` s` intre \n
zona jocurilor de noroc. Se temea s` nu vad` \nviind vechile
fantome [i necazurile din alte vremuri. |n prezent, toate
astea nu mai aveau nici o importan]`.
Fred se uit` gnditor la cumnatul lui. Oare f`r` Aaron [i
capitalul lui ar fi ajuns vreodat` partenerii prosperi care
PARIU PE IUBIRE 75

erau \n momentul de fa]`? Acest b`rbat cu \nceput de chelie


[i burt`, cu o figur` frumoas` [i bronzat` fusese odinioar`
un student bogat care cheltuia f`r` s` se uite la bani, mai
ales la mesele de pocher din campus, \[i aminti Fred.
Dup` ce-[i terminase studiile, Aaron se \nscrisese din nou
la o facultate, f`r` un scop anume. Neavnd probleme
financiare, \[i putea permite aceast` fantezie. Fred nu mai
\ntlnise niciodat` pn` la el un juc`tor de pocher care s`
aib` privirea att de sincer`.
Avnd diploma \n buzunar, Frad se angajase la o mic`
uzin` de fabricat unelte. Probabil c` n-ar mai fi avut
niciodat` de-a face cu Burney dac` nu s-ar fi \ntlnit
\ntmpl`tor nas \n nas pe o str`du]` din San Francisco. Se
pierduser` din vedere timp de doi ani [i fiecare din ei avea
impresia c` se afl` la o r`scruce \n via]a lui. Fred abia aflase
c` firma la care se angajase fusese nevoit` s` dea faliment,
iar Burney, l`sndu-se \n cele din urm` de facultate, dorea
s` se lanseze \n via]a activ`.
Din simpatie, dar [i din cauz` c` se sim]ea vinovat fa]` de
el deoarece c[tigase de prea multe ori \n fa]a unui adversar
prea u[or de \nvins, Fred \l invitse pe Aaron la mas`.
Privind \n urm`, Fred \[i d`du seama c` acel prnz luat
\mpreun` constituise o ocazie unic` pentru ei. Pentru
\nceput, de[i nici unul din ei nu era obi[nuit cu b`utura,
comandaser` dou` martini seci duble. |ntlnirea se
terminase printr-un plan de asociere. Urmau s` salveze firma
76 BACCA SLIPPER

la care lucra Fred. Burney va oferi garan]ia necesar`, iar Fred


avea deja un proiect prin care s` pun` fabrica pe picioare.
Firma lor era acum \nfloritoare, a[a cum fusese de altfel
vreme de doisprezece ani.
Tu finan]ezi opera]iunea, iar eu te transform \ntr-un
juc`tor care va c[tiga!
Fred \[i amintea amuzat de acea promisiune pe care i-o
f`cuse lui Aaron la sfr[itul mesei. Evident, cel de-al doilea
martini l-a ajutat mult \n acest sens.
|n primii ani, nu ratau nici o ocazie de a \ncepe o nou`
aventur`. Astfel, salvaser` de la faliment o mul]ime de firme
aflate \n dificultate, de la o fabric` de saltele [i pn` la o
cresc`torie de p`s`ri prost condus`. Imediat ce redeveneau
prospere, ei le vindeau [i, \ncet-\ncet, beneficiile ob]inute le
permiseser` s` creeze noi companii de cercet`ri [i de
dezvoltare a unor tehnologii de vrf.
Fred fusese surprins s` descopere c`, \n afar` de fler, mai
dispunea [i de un al [aselea sim] care \i indica ce fel de
afacere s` preia [i care era cea mai bun` modalitate de a
ob]ine profit. El considera c` era vorba numai de noroc. De
aceea, se amuza foarte mult atunci cnd presa \l descria ca
pe un "tn`r capitalist cu spirit \ntreprinz`tor \nzestrat cu
un discern`mnt aproape supranatural". Unele ziare afirmau
c` ar fi vorba despre magie...
F`r` banii lui Burney \ns`, n-ar fi reu[it s` devin`
niciodat` partenerii unei afaceri aflat` \n plin` expansiune
PARIU PE IUBIRE 77

ca cea de acum. |n ceea ce prive[te promisiunea pe care i-o


f`cuse, nu se putuse ]ine de cuvnt, de[i se str`duise din
toate puterile. |i fusese \ns` imposibil s`-l \nve]e pe Aaron s`
joace f`r` s` piard` [i ultimul b`nu]. Recunoscuser` de altfel
\n cele din urm` c` nu era bun de nimic la jocul de c`r]i [i
renun]ase pentru totdeauna s` mai joace. Pe undeva, Fred \l
b`nuia c` achizi]ionase Goldorado ca s`-[i domoleasc`
demonii care-l bntuiau [i \n prezent.
Fred! M` ascul]i, sau ce faci?
Fred se \ntoarse spre cumnatul s`u care, stnd \n
[ezlongul de lng` al lui, \l privea cu repro[.
Scuz`-m` Aaron... Ce spuneai?
Vorbeam despre cazinou. |n curnd vei face ni[te
controale, nu-i a[a?
Despre cazinou? Ah, da, \ncepnd de mine diminea]`,
dar l-ai numit chiar tu pe Les Mansfield la conducerea
acestuia. B`nuiesc c` e st`pn pe situa]ie.
A[a este. E nemaipomenit! Cnd a sosit aici, a
descoperit o dezordine de nedescris, \n special \n
contabilitate.
Nu e de mirare c` afacerea era gata s` se duc` de rp`!
Dar Mansfield a f`cut o treab` extraordinar`.
M` bucur. A[adar, n-am mare lucru de f`cut acolo.
P`i... ar mai fi [i alte probleme.
Burney nu p`rea prea \nclinat s`-i dea explica]ii, dar
continu`:
78 BACCA SLIPPER

Mesele de black-jack ne aduc un profit mai mic dect ar


trebui. Mansfield e convins c` unul din angaja]i fur`, dar nu
reu[e[te s` afle cine anume. Unul din crupieri i-a fost indicat
drept suspect, dar cnd a vrut s` cear` ni[te explica]ii, acesta
s-a \nfuriat [i [i-a dat demisia.
{i de atunci, profitul a crescut?
S` zicem c` socotelile s-au mai echilibrat, dar \n perioada
\n care acest angajat a plecat, Mansfield a interzis accesul \n
s`lile de joc unui client al c`rui noroc era cam suspect.
Ce crede Mansfield?
Dup` p`rerea lui, ar putea fi vorba despre un juc`tor
care a pus la punct un sistem de calcul perfec]ionat [i
imposibil de detectat, sau despre un complice din rndurile
personalului.
M` \ndoiesc c` se poate inventa o metod` care s` scape
neobservat`. |nclin s` cred mai degrab` \n complicitatea
unui angajat. Cine [tie dac` nu cumva acest client nu e
\n]eles cu cel care ]ine banca mesei de black-jack?
Acesta s-a dovedit a fi nevinovat. Era un b`iat cinstit [i
Les a regretat c` a plecat.
{i atunci, cum a r`mas?
Les e convins c` avem \nc` \n rndurile personalului o
persoan` necinstit`. E sigur c` exist` o leg`tur` \ntre
clientul izgonit [i unul dintre angaja]i. Acesta din urm`
deocamdat` st` cuminte, dar Les crede c` foarte curnd vom
\ncepe s` pierdem din nou la una din mese.
PARIU PE IUBIRE 79

{i ce leg`tur` au toate astea cu mine? se interes`, Fred


u[or stnjenit.
Aaron nu-i r`spunse imediat. Atunci cnd \n cele din
urm` se hot`r\ s` vorbeasc`, parc` p`rea c` vrea s` se
disculpe.
Nu mi-e u[or s` te rog a[a ceva, Fred... {tiu c`
propunerea mea n-o s`-]i plac`, dar dup` p`rerea lui
Mansfield, e singura solu]ie.
{tiu ce vrei s` spui, Aaron, bomb`ni Fred sup`rat.
|ntr-adev`r, nu-mi place deloc ideea ta! {i r`spunsul meu e
negativ!
Ascult`, Fred... |]i cer numai s` joci black-jack pe banii
firmei [i s` fii atent la ce se petrece \n jurul t`u. Pentru
angaja]i [i to]i ceilal]i, nu vei fi dect un juc`tor oarecare.
Nu-mi place, repet` el calm.
F`cu totu[i un efort [i-l \ntreb`:
Ct timp va trebui s` fac aceast` mascarad`? Evident, \n
cazul \n care a[ accepta.
Mansfield spune c` ispita va fi mai tare dect ra]iunea.
Ho]ul ar putea s`-[i reia activitatea cu un nou partener
\ntr-o s`pt`mn` sau dou`.
{i dac` nu face nimic? Dac` Les se \n[al`? Dac`
vinovatul este cel care a plecat deja? Voi fi condamnat s` joc
black-jack \ntr-o sal` din Goldorado pn` la sfr[itul zilelor
mele?
Fred era din nou furios la culme.
80 BACCA SLIPPER

Ct timp vrei s` m` joc de-a detectivul \n cazinoul t`u?


{tiu, Fred, [tiu, spuse Aaron cu atta dezn`dejde \n
voce, \nct Fred se mai calm` pu]in, dar dac` o vei face f`r`
tragere de inim`, prefer s` nu-]i mai cer nimic.
Fred a[tept` \n t`cere. Peste cteva minute, Aaron insist`:
Da, a[a este, nici nu vreau s` te mai gnde[ti la
propunerea mea, dac` n-o faci din pl`cere.
Fred nu reac]ion` nici dup` aceste vorbe.
Nu vreau s`-]i impun nimic cu for]a, continu` Aaron.
Nici m`car pentru dou` s`pt`mni.
Fred zmbi, enervat. Nu se l`sa dus att de u[or de
manevra cumnatului s`u.
Mul]umesc, prietene! exclam` el. E[ti dr`gu] c` mi-ai
\n]eles punctul de vedere!
Nu-[i ascunse deloc veselia cnd v`zu privirea uluit` a
[iretului Burney, r`mas brusc g`r` grai.
Fred se bucura c` terminase cu Goldorado [i putea \n
sfr[it s`-[i fac` bagajele [i s` se \ntoarc` \n seara aceea la
San Francisco. Aaron putea s`-[i angajeze un profesionist ca
s` supravegheze mesele.
Chiar avea de gnd s`-i aduc` la cuno[tin]` cumnatului
s`u hot`rrea lui, cnd \[i aminti de \ntlnirea pe care o avea
cu Lia la cin`. Ce-ar fi s`-i trimit` un bilet prin care s-o
anun]e c` fusese chemat de urgen]` \n ora[ul lui? Nu, era
mai bine s`-[i amne plecarea pentru mine diminea]`. |n
primul rnd, \i promisese s`-i dea personal banii pe care-i
PARIU PE IUBIRE 81

c[tigase, dar nu era prea indicat s`-i \ntind` un teanc de


bancnote la masa de black-jack, de team` ca acest gest s` nu
fie interpretat gre[it de agen]ii de securitate care
supravegheau s`lile prin camerele de luat vederi.
Dar acesta nu era singurul motiv, fu nevoit s` recunoasc`
tn`rul, u[or stnjenit. Nu voia s` renun]e la \ntlnire
pentru c` dorea s-o revad` pe Lia Andrews. Dup` ce va
ajunge \n ora[, ea nu va mai fi dect o amintire care i se va
[terge treptat din minte. Atunci, ce r`u f`cea dac` \[i dorea
s` mai petreac` \mpreun` cteva ore? Pentru ultima oar`...
Aaron se uit` \n continuare la cumnatul lui cu o figur`
ne\ncrez`toare, dar Fred ghici c` era pe cale de a-[i aduna
din nou tot curajul de care era \n stare ca s` lanseze un ultim
atac, a[a c` se ridic` gr`bit din [ezlong.
Mai am dou`-trei lucruri de verificat \nainte s` plec
mine diminea]` la San Francisco. Te rog s` m` scuzi, dar
trebuie s` te p`r`sesc. M` duc la Goldorado s` vorbesc cu
Les. |mi pare r`u c` nu pot s`-i s`rut pe Roz [i pe copii, f`-o
tu din partea mea. Voi trece pe aici mine diminea]`, ca
s`-mi iau r`mas-bun.
Stai pu]in, Fred! \l strig` Aaron.
Dar nu se ridic` suficient de rapid din [ezlong. Fred deja
ie[ise din cas` [i se \ndrepta spre ma[ina lui pn` s` apuce
Aaron s`-l ajung` din urm`.
Capitolul 4

Lia \[i \n`bu[i un c`scat. Nu-i pl`cea deloc s` lucreze \n


schimbul de diminea]`. Primele dou` ore treceau extrem de
\ncet. Ura faptul c` trebuia s` stea jos, f`r` nici o treab`,
a[teptnd \n fa]a mesei goale s` vin` clien]ii.
|ntreg cazinoul p`rea c` se treze[te cu greutate. Juc`torii
din noaptea aceea deja urcaser` \n camerele lor, s` se culce
\n zorii zilei. Participan]ii la conferin]a care se anun]aser`
dup`-amiaz` \n sala de jocuri erau aduna]i acum \n s`lile de
conferin]`.
Mul]imea de turi[ti care fuseser` adu[i de autocare se
\mpr`[tiaser` prin baruri [i galeriile comerciale, doar unii
din ei \ncepuser` s` joace la aparatele cu monede.
|n jurul ei, doar dou`-trei mese erau ocupate cu juc`tori,
care veneau acolo indiferent de or`. Se uit` cu aten]ie \n
PARIU PE IUBIRE 83

fiecare col] al s`lii uria[e [i \[i d`du brusc seama c` era \n


c`utarea cuiva: a lui Fred Tancer.
|i spusese c` avea de gnd s` joace, f`r` s` precizeze cnd
[i unde. Poate la masa ei? Ideea nu-i pl`cu deloc. Oare \i
pl`cea numai black-jack? Cine [tie dac` nu cumva prefera s`
joace bacara sau la rulet`. Sau poate barbut. Uneori observa
c` b`rba]ii aveau ceva special \n modul \n care aruncau
zarurile. Totu[i, Fred nu p`rea s` fac` parte din acea
categorie. Acest joc nu era potrivit cu stilul lui, \ns` n-ar fi
putut s`-[i explice de ce.
Dar jocul de black-jack? Oare ce provocare g`sise el \n
acest joc, \n cazul \n care ar fi jucat? Limbajul [i mecanismele
specifice acestuia erau la fel de greu de \nv`]at ca [i jocul
\nsu[i.
De exemplu, atunci cnd juc`torul dorea o alt` carte, \n
loc s`-i cear` pur [i simplu crupierului s`-i dea una, el doar
atingea masa cu cele pe care le avea deja \n mn`. Regizarea
acestei scene conferea un anumit mister unui joc care altfel
nu era prea complicat.
Scuza]i-m`...
Lia se trezi din visare [i-[i \ndrept` aten]ia asupra unei
femei cu p`rul c`runt, \mbr`cat` \ntr-un costum de culoarea
ciocolatei.
Ea i se adres` Liei cu un aer foarte hot`rt:
Vreau s` \nv`] black-jack. So]ul meu m-a sf`tuit s` m`
limitez la aparatele pentru monede deoarece, zice el,
84 BACCA SLIPPER

black-jack e un joc pentru b`rba]i. {i a mai ad`ugat c`


femeile nu sunt destul de de[tepte ca s` joace a[a ceva.
Lia remarc` ciuda din vocea ei.
Voi fi \ncntat` s` v` demonstrez c` so]ul
dumneavoastr` se \n[al`, \i r`spunse tn`ra. Ne face mare
pl`cere s`-i ajut`m pe \ncep`tori atunci cnd avem o mas`
liber`. V` voi \nv`]a tot ce [tiu.
Turista lu` loc pe unul din taburetele \nalte dispuse \n
cerc \n jurul unei mese de joc, \n timp ce Lia b`tea c`r]ile.
Principiul const` \n a aduna dou`zeci [i unu de puncte.
Nu mai multe de att. Dac` ve]i avea mai multe, ve]i pierde.
Popii, damele [i vale]ii valoreaz` fiecare cte zece puncte, iar
celelalte c`r]i au valorile care sunt \nscrise pe ele, \n afar` de
as, care \nseamn` unsprezece puncte sau un punct, \n
func]ie de op]iunea juc`torului.
Dar [tiu toate astea, protest` doamna foindu-se pe
scaun. Am \nv`]at uitndu-m` \n timp ce juca so]ul meu.
Vreau s` aflu \n schimb toate celelalte aspecte... respectiv
cum s`-mi amintesc c`r]ile deja ie[ite din joc ca s` pot miza
mai mult... \n]elege]i ce vreau s` spun, nu-i a[a?
Lia izbucni \n rs.
Ah, da, \n]eleg! V` referi]i la calcule...
Fusese \nv`]at` \nc` de la \nceputul preg`tirii s` se
fereasc` de juc`torii care, ca un fel de magicieni ai
matematicii, inventau fel de fel de metode foarte complicate
prin care s`-[i poat` aminti c`r]ile ie[ite din suport [i apoi
PARIU PE IUBIRE 85

\ntoarse \n joc. Lia \ns` nu [tia aproape nimic din toate


aceste tehnici extrem de complicate cu care unii juc`tori au
pierdut aproape la fel de mult timp ct i-a luat ei s` ob]in`
o diplom` la facultate. Ace[tia erau \n stare s` spun` \n orice
moment al jocului ce c`r]i fuseser` scoase din joc [i cte mai
r`m`seser` de dat. Calculele \i ajutau s`-[i creasc` atuurile
fa]` de cele ale cazinoului. |n felul acesta, cel pu]in teoretic,
\[i m`reau c[tigurile. Ca s` ob]in` \ns` rezultate str`lucite,
trebuia s` aib` un real talent, mult` inteligen]`, s` fie
perseveren]i [i s` beneficieze de o mare capacitate de
concentrare. |n plus, era nevoie de o memorie vizual` ie[it`
din comun.
Tare mi-e team` c` nu voi fi \n stare s` v` fiu de folos
\n aceast` privin]`, \i spuse ea clientei. De altfel, sunt
convins` c`, \n cazul \n care v-a[ furniza informa]ii despre
sisteme greu de depistat, cazinoul n-ar fi de acord. Dac`
aceast` problem` v` interesez` \ntr-adev`r, ve]i g`si la
libr`rie ni[te c`r]i \n care sunt descrise aceste combina]ii.
|]i mul]umesc, domni[oar`, v` voi urma sfatul, se hot`r\
interlocutoarea ei cobornd de pe taburet.
Lia se sim]i totu[i datoare s-o pun` \n gard`.
Ar trebui s` [ti]i, doamn`, c` sunt pu]ini juc`torii care
folosesc anumite scheme de joc [i care s` c[tige sume
uria[e, [i dup` ce d` norocul peste ei, pu]ine sunt
cazinourile care-i mai primesc s` joace la ei.
E legal s` se procedeze a[a?
86 BACCA SLIPPER

Nu, dar un cazinou are dreptul s` interzic` accesul


unui juc`tor la mesele lui de joc [i majoritatea acestor
stabilimente adopt` aceast` politic` fa]` de clien]ii care
obi[nuiesc s` foloseasc` anumite sisteme de joc.
Dup` ce r`mase din nou singur`, Lia se gndi din nou la
tat`l ei, care-i fr`mnta mereu gndurile din diminea]a
petrecut` la spital. Avea o mare dorin]` [i anume aceea ca
rela]ia lor s` devin` mai pu]in furtunoas`. Nu-[i f`cea iluzii.
|[i d`dea seama c` acestea nu vor fi niciodat` perfecte. Lia
era prea lucid` ca s` \n]eleag` tot ce-i desp`r]ea, pe Chester
Andrews [i pe ea, [tia foarte bine subiectele asupra c`rora
aveau discu]ii interminabile, dar pentru Lia devenea din ce
\n ce mai important s` g`seasc` un mijloc de a atenua aceste
conflicte.
Ce mult \i lipsea omul acela pus mereu pe ceart`! San
Francisco nu se afla dect la patru ore de mers cu ma[ina. |n
plus, domnul Andrews era un fel de semipensionar \n
propria lui firm` a[a c` nimic nu-l \mpiedica s` vin` s`
petreac` \mpreun` cu so]ia lui cteva zile la Tahoe. Lia se
gndea [i la mama ei, care ar fi fost foarte bucuroas` s`-i fac`
o vizit`.
Dup` ce va ajunge acas`, le va scrie [i-i va invita \n c`su]a
ei de pe malul lacului. Poate c`, din precau]ie, era mai bine
s-o sune pe mama ei \n prealabil. Era un vicle[ug. Doamna
Andrews va avea astfel timp s`-l preg`teasc` psihologic pe
so]ul ei \nainte de sosirea scrisorii, \ncercnd s`-l aduc` la
PARIU PE IUBIRE 87

sentimente mai bune referitor la noul loc de munc` al fiicei


sale.
Un client o smulse brusc din gnduri. |n timp ce se
coco]a pe taburet, acesta \i \ntinse o bancnot` de dou`zeci
de dolari pentru a cump`ra jetoane.
Participan]ii la congres tocmai \[i terminaser` [edin]a de
diminea]` [i \ncepuser` s` umple sala. |n cteva minute,
masa Liei se complet` [i tn`ra \ncepu s` distribuie c`r]i
juc`torilor.

***

Concentrarea necesar` era att de mare, \nct fiecare


crupier nu lucra dect patruzeci de minute dintr-o or`. Un
\nlocuitor prelua [tafeta vreme de dou`zeci de minute, timp
\n care titularul se odihnea. Lia profit` de una din aceste
pauze pentru a scrie o scrisoare scurt` p`rin]ilor ei. Pe la
\nceputul dup`-amiezii, \n timpul unei alte pauze, se duse la
recep]ie [i i-o d`du unuia din func]ionarii care o va expedia
o dat` cu coresponden]a hotelului.
Cnd se afla pe punctul de a intra \n holul uria[, z`ri
silueta \nalt` a lui Fred Tancer. Lia r`mase pe loc, for]nd-o
pe persoana din spatele ei s` se loveasc` u[or de ea. |n felul
acesta, se evit` o coliziune \n lan] \n rndurile valului uman
88 BACCA SLIPPER

care se deplasa de-a lungul pasajului dintre cele dou` zone


ale cl`dirii.
Scuza]i-m`, [opti Lia cu inima b`tndu-i mai repede.
Abia observ` privirile furioase pe care i le aruncau cei din
jurul ei, att era de ner`bd`toare s` se ascund` undeva. O
coloan` pe care erau a[ezate ni[te plante i se p`ru un
refugiu relativ sigur [i Lia se gr`bi s` se ascund` \n spatele
ei.
|n ziua aceea se surprinsese de mai multe ori c` se uit`
atent` la oamenii din jur, a[teptndu-se s` apar` Fred, dar \n
acel moment nu era preg`tit` s` dea nas \n nas cu el \n fa]a
recep]iei. Clara, func]ionara care r`spundea de
coresponden]`, \i \nmna acestuia un teanc de scrisori. Lia
ezit`. Era foarte tentat` s` se apropie de el, dar \n acela[i
timp o re]inea o timiditate pe care nu reu[ea s-o \n]eleag`.
|n timp ce ea \nc` nu se hot`rse ce s` fac`, Fred se
\ntoarse [i travers` holul r`sfoind teancul de plicuri. Intr`
apoi \n lift, f`r` s` se uite \n jurul lui [i u[ile acestuia se
\nchiser` imediat. Lia nu-[i rec`p`t` nici acum sngele-rece.
Ascuns` \n continuare \n spatele frunzi[ului plantelor,
oft` adnc, \ntrebndu-se \n sinea ei ce se \ntmpla cu ea.
Nu trecuse oare de vrsta timidit`]ii? Avnd sentimentul c`
era o proast`, se uit` pe furi[ \n jurul ei, pentru a se asigura
c` retragerea ei nu fusese observat` de cineva. Apoi, se
apropie de Clara cu un aer foarte lini[tit [i cu un mers
nep`s`tor.
PARIU PE IUBIRE 89

|n urm` cu cteva zile, luaser` prnzul \mpreun` la masa


personalului. Clara era la curent cu toate evenimentele care
aveau loc \n incinta cazinoului "Goldorado". Gurile rele
spuneau c` ra]iunea ei de a fi era aceea de a povesti tot ce
afla!
Lia \i d`du scrisoarea [i banii pentru timbru [i ascult`
ultimele brfe. Cnd se afla pe punctul s` plece, cuprins` de
un impuls brusc, tn`ra o \ntreb`, pref`cndu-se total
indiferent`:
Apropo... b`rbatul care a venit s`-[i ia coresponden]a \n
urm` cu cteva minute...
Clara abord` un aer pozna[.
{i tu l-ai remarcat? Ct` prestan]`, nu-i a[a? La un semn
al lui m-a[ duce dup` el pn` la cap`tul lumii! Nu se poate
spune c` e un b`rbat prea frumos dar cine \[i mai pune
problema frumuse]ii la un asemenea b`rbat: se nume[te
Fred Tancer.
{tiu. Unde locuie[te [i cu ce se ocup`?
Lia uit` dintr-o dat` s`-[i mai ascund` interesul fa]` de
persoana lui.
|nainte s`-i r`spund`, Clara c`ut` \ntr-un fi[ier [i lu` o
carte de vizit`, cea a lui Fred Tancer.
Locuie[te \n Burlingame, \n golful San Francuisco.
Da, [tiu, spuse Lia ner`bd`toare.
Investi]ii financiare, continu` Clara care citea de pe
cartea de vizit`.
90 BACCA SLIPPER

Investi]ii financiare?
Da. Pe cont propriu. Asta e tot ce scrie, \ncheie tn`ra
\ntinznd cartona[ul Liei. Mai e ceva... Ocup` unul din
apartamentele cele mai luxoase din hotel. Vezi stelu]a asta
aurie de aici, din col]? {tii ce semnifica]ie are?
Dat fiind c` Lia \[i m`rturisi ignoran]a dnd u[or din cap,
Clara \i explic`:
Asta \nseamn` c` este un oaspete al hotelului.
Vrei s` spui c` este vorba despre un juc`tor important?
se interes` Lia, nevenindu-i s`-[i cread` urechilor.
Cum s-ar putea explica altfel? Goldorado n-are nici un
alt motiv s`-l g`zduiasc` \n mod gratuit. Conducerea se
a[teapt` probabil ca el s` piard` enorm datorit` mizelor
mari pe care va juca. Poate c` acest lucru nu va avea loc de
data asta, ci \n cursul urm`toarei lui vizite sau [i mai trziu.
|n cele din urm` va rambursa cazinoului fiecare b`nu]
cheltuit cu cazarea \n apartamentul acesta de lux, plus o
dobnd` considerabil`! Goldorado va avea astfel un profit
uria[ de pe urma lui.
Asta \nseamn` c`, dup` ce a mu[cat din momeal`,
fraierul se treze[te \n pierdere, coment` Lia cu cinism.
Toate cazinourile procedeaz` a[a, \n plus, nu e nimeni
fraier. To]i juc`torii de anvergur` ca Tancer [tiu foarte bine
la ce trebuie s` se a[tepte. Pentru ei nu e dect o alt`
provocare, ca un al doilea mod de a paria. {tiu c`
stabilimentele astea sper` s`-i vad` pierznd mai mult dect
PARIU PE IUBIRE 91

chiria unui apartament princiar, dar juc`torii sunt convin[i


c` a[a ceva nu se va \ntmpla. Cazinourile \i g`zduiesc
gratuit ca s` fie sigure c` vor veni \n s`lile lor de jocuri,
deoarece oricum trebuie s` joace undeva.
Lia se \ntoarse la locul ei de munc`, indiferent` la ce se
petrecea \n jurul ei. Informa]iile ob]inute de la Clara o
dezam`giser` profund.
E adev`rat c` n-avea nici un drept s`-i ia \n nume de r`u
lui Frad Tancer c` era cine era. Nu o min]ise, deoarece \i
spusese foarte sincer c` juca jocuri de noroc. De altfel, asta
era cam tot ce-i spusese despre el, bine\n]eles \n afar` de
nume [i de ora[ul \n care locuia.
Atunci cnd \i f`cuse acea m`rturisire, Lia nu-l ascultase
cu aten]ie. Refuzase s-o fac`, fiind mult mai absorbit` de
contemplarea figurii lui atr`g`toare, cu privirea inteligent`
[i afectuoas`, fiind foarte impresionat` de for]a care emana
din acel b`rbat [i de umorul de care totu[i nu f`cea prea
mare parad`. Fred Tancer era foarte diferit de Toby. De
aceea, Lia preferase s` nu-l asculte cnd acesta \i spusese c`
avea acela[i defect ca [i Toby.
Avea oare de gnd s` joace aici, la Goldorado? Clara \i
dezv`luise c` Fred Tancer f`cea parte din categoria marilor
juc`tori profund implica]i \n jocurile de noroc. Lia trebuia
s` recunoasc` un lucru evident [i anume acela c` Fred
Tancer \[i petrecea cea mai mare parte a timpului
\ncercndu-[i permanent norocul
92 BACCA SLIPPER

Deodat`, \i veni s`-i scrie un bilet lui Fred prin care s`-l
anun]e c` anuleaz` cina, dar nu voia s` cedeze acelui
impuls.
Cum s` renun]e la el cnd numai dac` se gndea la Fred
se sim]ea tulburat` la culme? Cum s` poat` nega c` cele
dou` \ntrevederi cu el deschiseser` un soi de u[i c`tre
aventur`? Acest b`rbat avea ceva misterios, o profunzime
fascinant` care, \ntr-un anumit sens, d`deau o alt`
dimensiune vie]ii sale.
De ce murd`rise Clara acea imagine cu brfele ei? Lia era
sup`rat` pe tn`r`, dar apoi [i pe ea \ns`[i. Nu trebuia s`-i
fie ru[ine s-o critice pe cea care \n definitiv nu fusese dect
un mesager? |n ochii ei, Fred era ca \nainte. Fie c` juca, fie
c` nu, i se p`rea la fel de irezistibil.
Atunci, de ce \i era team`? |i propusese numai s` petreac`
o or`-dou` \mpreun` cu ea, nu pn` la sfr[itul zilelor lui!
Dup` aceea, el va pleca. Totu[i, un glas sf[ietor \i [optea c`
era speriat`, c` se temea c` dac` se vor revedea, va suferi
atunci cnd se vor desp`r]i.
Lia \[i \ndeplini sarcinile de serviciu cu precizia unei
ma[in`rii. Gesturile ei erau eficiente [i nu erau tulburate de
emo]iile contradictorii care-i fr`mntau sufletul.
La \nceput, refuz` s` cread` c` ceea ce-i spusese Clara, a
c`rei faim` de brfitoare era cunoscut` de toat` lumea, dar
\n secunda urm`toare \i d`dea dreptate recep]ionerei,
deoarece Fred figura pe lista invita]ilor privilegia]i ai
PARIU PE IUBIRE 93

cazinoului-hotel [i beneficia de un apartament care de


obicei era rezervat clien]ilor dispu[i s` piard` sume
substan]iale la mesele de joc.
|n timp ce purta acea discu]ie mut` cu ea \ns`[i, i se p`ru
c` z`re[te \n rndurile mul]imii juc`torilor un trec`tor cu
statur` de sportiv. Inima \ncepu s`-i bat` mai repede [i
pentru cteva clipe \[i pierdu capacitatea de concentrare. |n
momentul acela, un juc`tor nervos aflat la cap`tul cel`lalt al
mesei, \i f`cu semn c` vrea o carte. Fiind neatent`, Lia nu
observ` imediat gestul acestuia. Atunci, clientul o strig`,
ro[u la fa]` de furie [i poate [i din pricina excesului de
alcool b`ut la bar \nainte s` vin` s` joace.
O carte, v` rog, o carte! Ct trebuie s` mai a[tept ca s`
fiu servit?
Lia se str`dui s` r`mn` calm`.
Cnd \i \ntinse ceea ce dorea, nu se l`s` impresionat` de
privirea lui urt`. Acesta se uit` la cartea primit` [i ceru pe
un ton moroc`nos:
|nc` una!
Lia execut` ordinul, apoi se sim]i foarte satisf`cut` cnd
v`zu c` juc`torul puse jos \njurnd o serie de c`r]i care \n
total f`ceau dou`zeci [i patru de puncte. Jubilnd \n sinea
ei, Lia adun` \n mijlocul mesei jetoanele celor care
pierduser`.
|n realitate sup`rarea nu-i fusese cauzat` de acel personaj
gr`bit s` fie servit, ci lipsei ei de aten]ie, a[a c` se hot`r\ s`
94 BACCA SLIPPER

nu se mai gndeasc` dect la obliga]iile se serviciu [i s`-[i


alunge din minte orice gnd agasant.
Dup`-amiaz` se \ntoarse acas`, f`cu un du[ [i se sp`l` pe
cap. Apoi \[i puse toaleta preferat`, o rochie din m`tase
albastr`, asortat` cu ochii. Fusta plisat` \i mngia picioarele
la fiecare pas [i le punea \n valoare, deoarece tivul acesteia
se oprea deasupra genunchiului. Era o ]inut` sofisticat`, dar
[i simpl` \n acela[i timp, numai bun` pentru a lua masa \n
ora[.
Atunci cnd, la ora stabilit`, Fred suna la u[`, tn`ra era
preg`tit` [i se duse s`-i deschid` cu zmbetul pe buze. Acum
era ciudat de calm` [i st`tea \n fa]a lui urndu-i bun venit.
Reu[ise \n sfr[it s` scape de \ndoielile groaznice care o
fr`mntaser` toat` diminea]a. E adev`rat c` acestea
r`mneau ascunse undeva \n mintea ei, dar \n seara aceea
era hot`rt` s` le dea uit`rii. Era convins` c` vor reveni la
suprafa]` mai trziu, dar voia ca m`car \n seara aceea s` nu
se mai lase chinuit` de ele.
|n seara aceea, Fred Tancer, juc`torul de jocuri de noroc,
nu era dect o inven]ie n`scut` din imagina]ia Clarei.
Seara aceea \i apar]inea Liei. Liei [i lui Fred, un b`rbat
pur [i simplu seduc`tor...
Capitolul 5

Ca to]i b`rba]ii, [i Fred Tancer era convins c` undeva \n


lume \l a[tepta femeia ideal`. Cum ar`ta oare creatura aceea
de basm? Bine\n]eles, totul era o chestiune de gust [i fiecare
din ei alegea \n func]ie de preferin]ele lui. Existau unii care
puneau ochii pe o fat` simpl`, a[a cum f`cuser` ta]ii lor
\naintea acestora [i apoi cei care nu voiau dect ni[te f`pturi
de vis pe care le g`seau \n paginile revistelor Playboy.
Cnd plec` de la Aaron Burney \n dup`-amiaza aceea,
Fred \n]elese c` n-avea nici o inten]ie s` anuleze cina cu Lia
Andrews. Ea era foarte diferit` de celelalte femei cu care \i
fusese dat s` se \ntlneasc` pn` atunci. Presim]ea c` Lia nu
era departe de acel ideal feminin pe care [i-l dorea.
Dup` clipa \n care o ]inuse \n bra]e, i se p`rea c` plute[te
pe un nor. Toate incertitudinile i se spulberaser`. Citise \n
96 BACCA SLIPPER

ochii ei c` [i-ar fi dorit ca el s` mai r`mn`, dar nu f`cuse


nici un gest s`-l re]in`. Fusese mai \nti surprins, apoi
dezam`git [i \n cele din urm` se enerv`. |n momentul acela
se declan[ase totul. Acum dorea s` descopere de ce p`rea
Lia Andrews c` ar corespunde idealului pe care-l c`uta.
Anitra \l ini]iase \n domeniul asem`n`rilor misterioase
care apropiau un b`rbat de o femeie, dar atunci era \nc`
prea tn`r [i prea lipsit de experien]` ca s` se gndeasc` la
genul de femeie pe care i-ar pl`cea s-o p`streze lng` el
pentru toat` via]a. Mai trziu, cnd a presim]it cam cum ar
ar`ta acea femeie, modelul care \i veni \n minte nu fu cel al
Anitrei, nici cel al mamei sale. Totu[i, aceast` figur`
imaginar` sem`na pu]in cu amndou`.
Dup` Anitra, avusese mai multe aventuri. De exemplu, la
facultate, fusese foarte \ndr`gostit de o student` superb` [i
mai trziu, cnd avea dou`zeci [i nou` de ani, o tn`r`
frumoas` care f`cea parte din conducerea unei companii, \i
f`cuse inima s`-i bat` mai repede \n piept. {i altele reu[iser`
s`-l cucereasc` pentru o vreme, dar nici una din ele nu-i
pl`cuse att de mult \nct s`-[i doreasc` m`car o singur`
clip` s` aib` o rela]ie mai serioas`.
De curnd, toate aceste e[ecuri repetate \ncepuser` s`-l
\ngrijoreze.
Urma s` \mplineasc` peste pu]in treizeci [i cinci de ani [i
\ncepuse s` cread` c` statutul s`u actual de fl`c`u tomnatic
dovedea c` e un neispr`vit. Uneori chiar \i venea s` se
PARIU PE IUBIRE 97

\nsoare cu prima femeie care-i va ie[i \n cale, dac` nu putea


descoperi femeia ideal`.
Acum, era mistuit de dorin]a nebun` de a afla cine era Lia
Andrews, dar pentru asta era evident c` nu erau de-ajuns
dou` ore petrecute \ntr-un restaurant. Iat` de ce, \n timp ce
mergea spre ma[ina parcat` \n fa]a casei familiei Burney,
Fred se hot`rse s` nu se \ntoarc` a doua zi la San Francisco.
Va mai r`mne o vreme aici [i se va ocupa de problemele
cazinoului. Aaron va fi mul]umit [i Fred va avea un motiv
\ntemeiat ca s` nu plece.
{tia c` Lia nu era o fat` simpl`. Era convins c` trebuia s`
ac]ioneze cu mare grij`. Poate c` va avea nevoie de o lun`...
sau chiar un an \ntreg... ba chiar tot restul zilelor lui pentru
a o \mblnzi.

***

Dup` ce se \ntoarse la Goldorado, Fred se duse la etajul


al doilea, unde se g`seau birourile conducerii. Se sim]ea ca
la el acas` \n locul acela de cnd Burney \l rugase s` fac`
anumite verific`ri.
Din moment ce colaborarea va continua, de ce s` nu
\nceap` imediat [i s` vad` ce se petrecea \n cazinou, \[i
spuse el intrnd \n birou.
98 BACCA SLIPPER

Domnul Mansfield a ie[it pu]in, domnule Tancer, \l


anun]` politicoas` secretara directorului. Dac` dori]i s`-l
a[tepta]i, v` asigur c` nu va \ntrzia mult.
Am \n]eles, spuse Fred, care se hot`r\ s` nu piard`
timpul degeaba.
|n timpul `sta mai arunca o privire prin fi[ele
persoanului angajat.
Primul dosar era cel al lui Dorothy Abbott, func]ionar` la
ghi[eul de schimb, urm`toarele erau ale lui Mike Afton,
ajutor de osp`tar, Kenneth Akers, crupier, Cheryl Albright,
barman, Ames, crupier [ef [i apoi Lia Andrews.
Lia Andrews! |ntre Ames [i Asher, \n ordine alfabetic`
normal`. Fred clipi din ochi ca [i cum numele acela era scris
cu litere de foc. Lu` dosarul cartonat \ntrebndu-se de ce
era att de mirat, apoi \l puse la loc imediat. Era adev`rat c`
era interesat de tot ce o privea pe Lia, dar de aici [i pn` la
a o spiona...
Fred trecu la Asher, dar se gndea \n continuare la Lia.
Ardea de ner`bdare s` deschid` dosarul [i s` citeasc` ce
scria \n el. Era oare prea con[tiincios? Nu voia s-o prind` \n
capcan`, ci numai s` afle ni[te detalii pe care ea ar fi putut
foarte bine s` i le spun` cu gura ei dac` s-ar fi \ntlnit \n
ni[te \mprejur`ri mai pu]in neobi[nuite.
Atunci, ca un elev ner`bd`tor, lu` dosarul [i \ncepu s`-l
citeasc`.
Era din California [i p`rin]ii ei locuiau la Piedmont.
PARIU PE IUBIRE 99

Fred cuno[tea bine acel cartier reziden]ial situat pe un


deal, \n golful San Francisco. Tat`l ei conducea o firm`
respectabil` cu care Fred avusese ocazia s` lucreze. Toate
astea nu-l interesau absolut deloc, a[a c` \ntoarse mai
repede foile.
Doi ani la Universitatea Stanford, un an \n Europa, doi ca
stewardes` la o companie aerian` interna]ional`, apoi
\ntoarcere la Stanford pentru pentru a-[i lua licen]a \n
psihologie constituir` informa]ii care nu-l impresionar` pe
Fred, ba dimpotriv`, i se p`ru c` vede \n acele date o
anumit` instabilitate care-l mir`.
Afl` apoi c` Lia avusese un post \ntr-o institu]ie de
conciliere familial`, post pe care-l abandonase \n urm` cu
patru luni pentru a se angaja la Goldorado. Dezam`git, Fred
studie formularul pe care Lia \l completase cu mna ei. G`si
acelea[i informa]ii ca cele consemnate \n C.V. Totu[i, un
anumit r`spuns \i atrase aten]ia \n mod special.
|ntrebarea era urm`toarea:
De ce a]i p`r`sit postul anterior?
Fred citi \ncet ce r`spunsese Lia:
Mediul \n care \mi voi desf`[ura activitatea este plin de
via]` [i fascinant \n compara]ie cu cel \n care lucrez \n
prezent. |n plus, salariul este mult mai mare.
O angajat` de la masa de jocuri a cazinoului "Goldorado"
c[tig` mult mai mul]i bani dect un psiholog cu diplom`
universitar`.
100 BACCA SLIPPER

Deci pn` la urm` \[i dorea s` nu se plictiseasc` [i s` fie


mai bine pl`tit`. La fel ca Anitra, Buffy [i Erica, cele trei
femei pe care Fred la frecventase suficient de mult timp ca
s` \n]eleag` ce a[teptau de la via]`. Poate c` asta \[i doreau
toate femeile. Probabil c` asta avea o oarecare leg`tur` cu
lupta lor \mpotriva jugului impus de c`tre b`rba]i, conform
tradi]iei. Nu erau deloc de condamnat.
Totu[i, oft` Fred plin de regret, teama de a nu se plictisi
[i atrac]ia c[tigului!... Dou` obiective extrem de
superficiale pentru o persoan` de dou`zeci [i opt de ani! Ce
se \ntmplase atunci cu femeie ideal`?
Fred puse dosarul Andrews la loc, \ntre cele ale lui Ames
[i Asher, apoi \ncuie fi[ierul [i se duse \n biroul care-i fusese
pus la dispozi]ie \nc` de la \nceputul anchetei. Trie ni[te
acte, le \ndosarie pe unele din ele [i le vr\ \n serviet` pe
cele pe care voia s` le ia cu el la San Francisco, s` le studieze
\n lini[te. Dup` ce termin`, constat` \ns` c` Mansfield tot nu
se \ntorsese.
Spune-i c` voi trece pe la el mai trziu, \nainte s` plec,
\i zise el secretarei.
|n timp ce-[i strngea lucrurile din apartamentul care-i
fusese rezervat, se mai gndi \nc` o dat` la hot`rrea lui de
a p`r`si sta]iunea. Acum nu-l mai re]inea nimic aici. Ce bine
ar fi fost dac` ar fi plecat \n dup`-amiaza aceea!
Dac` ar fi ac]ionat cum se gndise prima dat`, ar fi plecat
lund cu el iluzia c` Lia Andrews era poate fiin]a perfect` pe
PARIU PE IUBIRE 101

care o visase [i aceast` iluzie l-ar fi tulburat mai pu]in dect


cruda realitate.
La urma urmei ar fi fost mai bine a[a dect s`-[i dea
seama c` se \n[elase \n privin]a ei. |[i imaginase c` e
deosebit`, c` se ridica deasupra celorlalte, cnd de fapt era
la fel ca toate celelalte femei.
|n timp ce se \ndrepta spre Sapphire Point, fu de mai
multe ori pe punctul de a se \ntoarce din drum, s` urce \n
apartamentul lui [i s-o sune s`-i spun` c` nu mai vine. Putea
s` pretexteze c` trebuia s` se prezinte de urgen]` \n ora[ul
lui. Banii pe care-i schimbase pentru ea puteai fi l`sa]i la
biroul lui Mansfield, de unde ea ar fi urmat s`-i recupereze.
Fred era foarte sup`rat c` mai r`m`sese dup` ce \l
anun]ase pe Aaron c` refuza s` mai joace rolul de detectiv.
Dac` [i-ar fi f`cut bagajele \n acel moment, n-ar mai fi fost
tentat s` scotoceasc` prin dosarele angaja]ilor [i n-ar fi
descoperit mai multe dect [i-ar fi dorit s` [tie despre
Andrews.
Nu reu[ea s` scape \ns` de amintirea acelei fete dr`gu]e
cu o fa]` att de expresiv`.
Ochii ei serio[i, dar [i glume]i \n acela[i timp nu-i d`deau
pace, ca [i silueta ei sub]ire [i pl`cerea pe care o sim]ise
atunci cnd o ]inuse \n bra]ele lui.
|n timp ce parc` \n fa]a vilei Liei, Fred \ncerc` s` se
conving` c` nu mai avea timp s-o ia din loc. Se gndi cteva
secunde la aceast` eventualitate, dup` care opri motorul [i
102 BACCA SLIPPER

lu` sticla de [ampanie pe care o pusese pe scaunul din piele


natural` de lng` el.
O cump`rase de diminea]` ca s` s`rb`toreasc`.... Ce s`
s`rb`toreasc`? se \ntreb` el deodat`, incapabil s`-[i dea un
r`spuns. Cnd o cump`rase, i se p`ruse important s` nu vin`
acas` la Lia cu minile goale. Cea mai bun` podgorie a
negu]`torului de vinuri i se p`ruse demn` de acea femeie
extraordinar`. Se uit` cu triste]e la sticla de Dom Perignon.
Ce diferen]` era \ntre acel produs de lux [i decoperirile pe
care le f`cuse r`sfoind ni[te dosare!
Fred f`cu o pauz` pe mica teras` din ardezie din fa]a u[ii.
Ca s` fie sincer, nu avea dreptul s` fie sup`rat pe Lia. Gre[ise
ea cu ceva prin faptul c` nu corespundea a[tept`rilor lui?
Nu. {i deoarece ea nu era acea f`ptur` ideal`, el ar trebui
m`car s` aib` elegan]a de a-i oferi o sear` de adio dup`
placul ei!
|i pl`ceau banii? Ei bine, Dom Perignonul va fi un \nceput
excelent, \[i spuse Fred cu cinism. Ct despre plictiseal`, era
sigur c` nu va suferi de a[a ceva, dat fiind c` Fred rezervase
o mas` la un cazinou din Reno al c`rui nou spectacol putea
fi invidiat [i de cei de la teatrul Folies-Bergres din Paris.
|n cele din urm`, Fred se hot`r\ s` sune la u[`. Lia \[i f`cu
apari]ia \n rochia ei albastr` cu reflexe violete, perfect
asortat` la ochii ei superbi de culoarea migdalei.
Nu se a[tepta s` primeasc` un asemenea [oc. R`mase
nemi[cat cteva secunde, nefiind \n stare s`-[i mai
PARIU PE IUBIRE 103

dezlipeasc` privirea de la zmbetul minunat al tinerei. Avea


\n fa]a lui o frumuse]e senzual` [i cuceritoare, dar cu un
comportament cam copil`resc, din cte \[i amintea el.
Oare de-a ce se juca acum? De-a seduc]ia? Mai mult ca
sigur, trase el concluzia u[or sup`rat, dac` era s` se ia dup`
felul cum se \mbr`case. Avea totu[i o ]inut` care nu era nici
excentric`, nici provocatoare, dar \i venea ca turnat` pe
formele ei perfecte.
Cu toate astea, pericolul nu venea dinspre trupul ei
absolut superb, ci de la ochii ei, care erau extrem de
str`lucitori \n seara aceea. Fred citea \n ei independen]`,
inteligen]`, dar [i mult umor [i o mare sinceritate.
Fred abia dac` auzi vorbele de bun venit pe care i le
adres` ea. Stnd \n continuare ]intuit locului, st`pnit de
sentimente contradictorii, se sim]i dintr-o dat` cuprins de
furie.
|mpotriva Liei, bine\n]eles, care f`r` s` [tie, \l aducea
\ntr-o asemenea stare, dar [i a lui \nsu[i pentru c` f`cuse
prostia de a veni s` sune la u[a acelei vile.
Ai de gnd s` m` ]ii la u[`? o \ntreb` el, prost dispus.
Lia ridic` sprncenele a mirare, apoi un zmbet pozna[ \i
ap`ru pe buze:
Ca s` fiu sincer`, nu aveam de gnd s` te invit \n`untru,
\i r`spunse ea cu pruden]`.
Dat fiind c` \[i rec`p`tase st`pnirea de sine, Fred se mai
\mblnzi.
104 BACCA SLIPPER

Scuz`-m`, probabil c` ]i-am p`rut un pic cam brutal.


Voiam s`-]i propun asta \nainte s` plec`m la cin`, dar dac`
preferi s`...
{i-i ar`t` sticla.
{ampanie! exclam` ea. De unde [tii c` `sta e micul meu
p`cat [i c` beau foarte rar a[a ceva?
Perfect! R`mnem aici. E p`cat s` ne priv`m de cel mai
frumos spectacol din sta]iune care are loc la ora asta din zi!
Ce spectacol?
Cel de care nu beneficiaz` oamenii care se \nchid \n
cazinouri [i restaurante f`r` ferestre. M` refer la
splendoarea apusului de soare peste muntele Tallac.
Lia ezit` cteva clipe, apoi se d`du la o parte din u[` ca
s` poat` intra musafirul ei.
Te rog... Vom scoate ni[te pahare pe verand`. |n serile
\n care nu lucrez admir lumina ro[iatic` a apusului \n timp
ce iau cina, \i explic` ea.
Fred se duse \n buc`t`rie s` scoat` ambalajul sticlei de
[ampanie.
Dom Perignon! se extazie Lia. |mi place la nebunie, dar
\]i m`rturisesc c` eu am gusturi mai provinciale... cel mai
obi[nuit vin spumos m` umple de fericire.
Mai ai rom din seara trecut`? se interes` Fred
destupnd [ampania.
A[a sper! |mi permit s`-]i amintesc c` ai adus o sticl`
\ntreag`... rse ea sco]nd din dulap recipientul aproape plin.
PARIU PE IUBIRE 105

Fred turn` o por]ie bun` de rom \n paharul pe care i-l


\ntindea Liei.
Ce faci? se alarm` ea.
Ai auzit vreodat` un cocteil care se nume[te "{aptezeci
[i cinci?"
Probabil c` te a[tep]i la un r`spuns negativ, dar sunt
nevoit` s` te dezam`gesc! glumi ea. Acest amestec nu mai
are nici un secret pentru mine din ziua \n care am \nv`]at
s`-l preg`tesc de la doi fo[ti combatan]i din al doilea r`zboi
mondial. Asta se petrecea la bordul unui uria[ avion po[tal,
pe vremea cnd eram stewardes`. Cei doi veterani mi-au
spus c` un tun imens d`duse numele s`u acestei b`uturi cu
efecte mortale...
Dup` p`rerea solda]ilor din aceea[i epoc`, era mai
degrab` o b`utur` afrodiziac`.
De aceea[i faim` se mai bucur` [i ou`le [i stridiile,
observ` Lia strmbndu-se u[or.
L`s` pentru o clip` ochii \n jos [i cnd \l privi din nou, \l
\ntreb` zmbind:
De ce nu faci experien]e cu o [ampanie oarecare? E un
adev`rat sacrilegiu s` strici un Dom Perignon pe a[a ceva! Eu
o prefer simpl`.
Fred goli paharul, lu` altele din dulap [i o servi pe Lia a[a
cum dorea. Renun]` apoi [i el la amestec. |i era de-ajuns
prezen]a Liei ca s`-[i a]]e dorin]a, nu mai avea nevoie [i de
alte artificii...
106 BACCA SLIPPER

Soarele disp`ru dup` muntele Tallac, oferind privirii lor


un peisaj plin de str`lucire. Veranda fu sc`ldat` \n nuan]e de
culoarea ametistului, iar Fred [i Lia terminar` de b`ut
[ampania stnd fiecare \n cte un col] al balansoarului.
Lia se \ntreb` uluit` unde era atmosfera dinainte? Ea [tia
de fapt c` avea rezerve fa]` de el pentru c` Fred era juc`tor,
dar el de ce p`rea att de ciudat? Oare din cauza schimb`rii
purt`rii ei?
Nu discutaser` dect despre frumuse]ea lacului, gustul
delicios al [ampaniei [i culorile apusului de soare. Apoi
\ntre ei se l`s` o t`cere ap`s`toare pe care nu \ncerc` nici
unul din ei s-o rup`.
Dar Lia, f`r` s` [tie de ce, \n loc s` se enerveze din cauza
acelei ambian]e, sim]ea nevoia irezistibil` de a rde. |n mod
cu totul surprinz`tor, nu reu[ea cu nici un chip, de[i nu
f`cea parte din categoria acelora care se hlizesc din orice. |n
plus, acum sim]ea c` i se \nvrte u[or capul, probabil din
pricina [ampaniei. Ce proast` fusese c`-l refuzase cnd Fred
\i umpluse paharul pentru a treia oar`! Ar fi trebuit s`-[i
cunoasc` mai bine limitele [i s` nu mai bea atunci cnd \nc`
nu era prea trziu.
Se uita pe furi[ la \nso]itorul ei, regretnd pl`cerea pe
care i-o produseser` clipele de intimitate de pe ponton,
cnd \[i revenise \n sim]iri. |n momentul acela, \[i f`cuse
iluzia c` [tie cine era acel b`rbat att de atr`g`tor. Era
\ntr-adev`r o iluzie, deoarece, \n realitate, ce [tia despre el?
PARIU PE IUBIRE 107

Ce se \ntmplase cu cel care o strngea ceva mai \nainte


\n bra]e, cel care o \nv`luia cu o privire tulbur`toare \n chiar
diminea]a acelei zile? Ochii lui verzi cu reflexe cenu[ii \[i
pierduser` str`lucirea, fa]a lui simpatic` devenise rece.
Atunci cnd \i vorbea, Fred adopta un ton aproape
impersonal. Unde mai v`zuse oare acea expresie? Brusc, \[i
aminti: tr`s`turile juc`torilor de pocher de la cazinou.
Suferi un asemenea [oc \nct ame]eala pe care i-o
provocase [ampania se risipi ca prin farmec. Lia avu o
viziune foarte clar` asupra situa]iei.
Ce ipocrit era! \[i spuse ea. Se folosise de farmecul lui ca
s-o fac` s`-i cad` \n plas` [i s` nu-i ascund` c`-l pl`cea, dup`
care, satisf`cut c` o v`zuse dezarmat`, redevenise rece ca
ghea]a.
Ei bine, \i va dovedi c` putea [i ea s` intre \n jocul lui!
Fred o smulse din gndurile ei ab`tute ridicnd paharul.
Buzele lui schi]ar` un zmbet ironic. De cine rdea, de fapt?
se \ntreb` Lia, nedumerit`. De el \nsu[i? Ridic` [i ea paharul
pe jum`tate gol.
|n s`n`tatea ta, spuse el f`r` veselie.
Lia nu-i r`spunse \n nici un fel [i goli paharul pn` la
fund. Fred lu` ambele pahare [i le a[ez` pe o m`su]` de
lng` el, aproape de Lia. Deodat`, fu att de aproape, \nct
\i sim]i c`ldura trupului prin rochia sub]ire de var`.
Ia spune, frumoas` doamn` a lacului, cum a[ putea s`
te distrez \n seara asta? o \ntreb` el.
108 BACCA SLIPPER

Nu \n]elese de ce avea \n glas o u[oar` not` de repro[.


Nu-i vedea prea bine fa]a din cauza \ntunericului care
\ncepuse s` se lase, dar era convins` c` [i \n plin` lumin` a
zilei n-ar fi putut s` observe ceva.
S` m` distrezi? [opti ea.
El \i mngie obrazul cu degetul [i-i netezi [uvi]ele prinse
\n spatele urechii. Lia nu-i putea permite genul acela de
distrac]ie, a[a c` \[i scutur` capul energic [i-l \mpinse cu
mna. Dar Fred o prinse de bra].
Unul din cazinourile din Reno prezint` un spectacol
extrem de bun, din cte am auzit. Costumele [i decorurile
au costat peste un milion de dolari. Am putea s` mergem s`
lu`m cina acolo. }i-ar pl`cea dup` aceea s`-]i \ncerci
norocul la bacara sau rulet`? Dar poate c` preferi aparatele
cu monede.
Vorbea cu calm [i cu un aer u[or absent ca [i cum \n
momentul acela se gndea la cu totul altceva. Deodat`, \i
prinse ambele mini [i-i s`rut` c`u[ul palmelor. Aceast`
brusc` schimbare de comportament o nedumeri mai mult
dect r`ceala lui dinainte.
Nu, te rog, nu la Reno! exclam` ea \n timp ce trupul ei
\ncepuse s` reac]ioneze, de[i se str`duia s` r`mn` indiferent`.
Nici m`car nu [tiu s` joc bacara, iar la rulet` nici att.
Se \ntoarse apoi la cap`tul cel`lalt al balansoarului.
Prefer s` uit cazinourile, dac` n-ai nimic \mpotriv`,
continu` ea.
PARIU PE IUBIRE 109

Dorin]a ta e ordin pentru mine. Atunci, dac` Reno nu


te atrage, spune-mi ce-]i place \n materie de distrac]ie.
Folose[te mereu aceia[i termeni, constat` Lia \n treac`t.
De ce ]ii neap`rat s` m` distrezi?
Vreau s` petreci o sear` pl`cut`.
|n cazul `sta, Reno nu reprezint` alegerea potrivit`. |mi
pierd destul de mult timp \ntr-un cazinou...
Fred o luase \n bra]e [i o s`ruta pe gt [i pe urechi.
Opre[te-te, Fred! [oti ea spunndu-i o rezisten]` slab`.
Fred r...
El n-o l`s` s` mai continue strivindu-i gura cu buzele lui.
Lia se zb`tu, foarte hot`rt` s` se elibereze din bra]ele lui.
Totu[i, dup` cteva secunde, \ncet` s` se mai lupte. Fusese
cuprins` de aceea[i senza]ie din ziua anterioar`. Nu era \n
stare s` scape din \ncle[tarea aceea inevitabil`.
Fred \i cuprinse cu o mn` ferm` unul din sni [i Lia
crezu c` le[in` din cauza pl`cerii pe care i-o provoc`
nea[teptat. |n numai cteva secunde uit` de toate, \n afar`
de trupurile lor lipite unul de cel`lalt. Erau \nv`lui]i de o
lume total izolat` de realitate, \n col]ul acela ascuns al
terasei cufundat` deja \n \ntuneric.
La \nceput, cnd descoperise pl`cerea, Lia nu realiz` c`
balansoarul nu prea era potrivit pentru o hrjoneal`
amoroas`.
Cnd \[i d`du seama de ridicolul situa]iei, se \ngrijor`
pu]in, dar r`mase ghemuit` la pieptul lui Fred.
110 BACCA SLIPPER

Oh, Lia... pur [i simplu m` \nnebune[ti... dac` ai [ti... \i


[opti el dezlipindu-[i cu p`rere de r`u buzele de gura ei.
Apoi se ridic` [i o trase spre el.
Hai s` intr`m \n cas`, \i spuse el cu o voce tremurnd
de pasiune.
Lia clipi din ochi, revenind brusc cu picioarele pe
p`mnt. Vraja se rupsese. Vreme de cteva minute sim]urile
o tr`daser`, dar oare vraja nu durase mai mult? O or` poate?
Totul se \ntmplase att de repede! Aproape i se d`ruise
unui b`rbat pe care-l cuno[tea extrem de pu]in. Dar se
cuno[tea pe ea \ns`[i? |ntrebarea o sperie. Probabil c` tat`l
ei avea dreptate, recunoscu ea pentru prima oar`, nu era \n
stare s` duc` o via]` decent`.
Treptat, ritmul respira]iei i se calm` [i putu s` analizeze
cu capul limpede ce se \ntmplase. Ca [i mai \nainte, [i de
data asta Fred punea cap`t brusc avansurilor pe care i le
f`cuse. Oare a[a proceda de obicei? se \ntreb` ea sup`rat`.
Se eliber` din strnsoarea lui [i-i spuse cu asprime \n
glas:
Da, trebuie s` intr`m \n cas`, a \nceput s` se r`coreasc`
[i \n afar` de asta, ar trebui s` mergem la mas`.
Fred \ncepu s` rd` \ncet [i o trase mai aproape de el. |i
mngie formele armonioase, apoi o strnse cu putere \n
bra]e, dndu-i de \n]eles ct de mult o dore[te.
Lia!... M` faci s`-mi pierd cump`tul! Masa e ultimul
lucru la care a[ putea s` m` gndesc \n clipa de fa]`!
PARIU PE IUBIRE 111

Chiar nu \n]elegi?
El gemu \n urechea lui. Lia se \ncord`. Dezam`girea lu`
locul emo]iei pe care o sim]ise \n minutele anterioare.
De fapt, ce inten]ii ai? se interes` ea cu o voce calm`.
Vreau s` fiu singur \ntr-un loc lini[tit [i s` fac dragoste
cu tine... \i [opti el. Te doresc, Lia [i a[ vrea s` fii a mea o
dat`, o singur` dat` \nainte s` ne desp`r]im.
S` ne desp`r]im? repet` ea. Ai de gnd s` pleci?
Da, mine diminea]`, \i r`spunse el \n cele din urm`.
Deci, asta e ceea ce te-a adus aici, Fred! exclam` ea pe
un ton glacial.
Se dep`rt` brusc de el [i ghici c` \ntindea mna \n
\ntuneric dup` ea. Tn`ra se d`du \napoi cu c]iva pa[i [i
continu`:
N-ai venit dect pentru asta, nu-i a[a? Dragoste, ai spus?
Cred c` glume[ti! Dragostea nu are nici o leg`tur` cu
manevrele tale?
Lia...
|n cazul \n care e[ti \n c`utarea unei aventuri u[oare,
trebuie s`-]i spun c` ai gre[it adresa, continu` ea la fel de
indignat`. Nu-]i permit s` m` tratezi \n acest mod. De cnd
ai venit, tot am impresia c` e[ti sup`rat pe mine [i nu
reu[esc s` \n]eleg de ce.
Lia...
S` ne \n]elegem bine de tot, Fred! Pu]in \mi pas` dac`
ai gnduri necinstite \n ceea ce m` prive[te. Trebuie s` [tii
112 BACCA SLIPPER

numai c` eu am r`mas aceea[i pe care o respectai asear`,


aceea c`reia \i vorbeai politicos. Dac` exist` vreo diferen]`,
ea e numai rolul imagina]iei tale!
|n noapte se auzi un strig`t de protest [i Lia sim]i c`
mna lui Fred o prinse de bra].
Ia mna de pe mine! Nu mai recunosc \n tine pe
b`rbatul dr`gu] care \ncepuse s`-mi fie foarte simpatic! Un
singur lucru e sigur, Fred Tancer, [i anume acela c` nu mai
e[ti acel b`rbat.
Apoi \i \ntoarse spatele, se n`pusti \n cas` [i se lovi de un
fotoliu. |l auzi pe Fred la c]iva pa[i de ea, \ncercnd s`
g`seasc` un comutator. R`maser` nemi[ca]i cteva clipe,
orbi]i brusc de lumina becurilor. Lia \[i continu` drumul,
hot`rt` s` nu-l lase s`-i vad` fa]a plin` de lacrimi. Dar Fred
o ajunse din urm` [i o oblig` s` se \ntoarc` spre el.
Stai pu]in, Lia...
Ea \ncerc` s`-[i ascund` tulburarea, dar el o for]` s` se
uite la el [i-[i cufund` privirea \n ochii ei.
Trebuie s` ne oferim reciproc ni[te explica]ii, Lia, o
rug` el.
Lia scutur` din cap clipind din ochi, cu obrajii plini de
lacrimi.
Nu, \i r`spunse ea. Nu mai avem s` ne spunem nimic
unul altuia. Nu te cunosc [i cred c` e mai bine a[a. N-am nici
un chef s` aflu mai multe despre tine.
Furia fusese \nlocuit` de o profund` triste]e.
PARIU PE IUBIRE 113

Sper c` nu gnde[ti a[a, protest` el.


Lia se str`dui s` nu se lase impresionat` de am`r`ciunea
pe care o remarc` \n vocea lui.
Ba da! Te-ai cam \n[elat \n privin]a mea [i dac` vei
persista, cum ai f`cut \n seara asta, s` m` iei drept o fat`
u[uratic`, sunt sigur` c` pn` la urm` m` vei \neca de-a
binelea!
Lia... te rog... Lia!
Pleac`, Fred! Pleac`...
Lia \nchise u[a \n urma lui [i se sprijini apoi cu spatele de
ea. Pa[ii lui Fred r`sunau lugubru \n timp ce se dep`rtau. Ea
l`s` ochii \n jos, \ncercnd s`-[i aduc` aminte cnd mai
fusese att de dezorientat`. Se auzi trntindu-se o portier` [i
apoi un huruit de motor sparse t`cerea nop]ii.
Atunci cnd ma[ina demar` \n scr[netul pietri[ului de
sub ro]i, Lia deschise ochii din nou. |[i \ndrept` umerii [i se
duse \n baie. Se sim]i mai bine dup` ce \[i arunc` pu]in` ap`
rece pe obrajii \nfierbnta]i. Apoi \[i d`du jos rochia din
m`tase [i \[i puse un trening gri foarte l`b`r]at. |[i scoase
apoi superbele sandale cu toc cui [i se \nc`l]` cu o pereche
jerpelit` de adida[i. Imaginea jalnic` pe care o v`zu \n
oglind` \i smulse o strmb`tur` ironic`.
Dac` te-ar vedea acum Fred Tancer! bomb`ni ea c`tre
cea din oglind`.
Psihologul Lia Andrews se \ntreba ce motive o
\mpinseser` s` aleag` acea ]inut` [leamp`t`. Acas` la ea nu
114 BACCA SLIPPER

se plimba niciodat` \mbr`cat` astfel \n timpul liber. Era oare


un mod de a-l sfida pe b`rbatul care-l aruncase afar` din cas`
[i din via]a ei? C`ci treningul acela uzat constituia cel mai
pu]in seduc`tor [i mai pu]in feminin dintre ve[mintele
femeie[ti...
Se duse \n camera de zi [i se uit` la ni[te discuri, c`utnd
un gen de muzic` pl`cut`, care s-o \nveseleasc`. Beethoven
sau cnt`re]ii de jazz vor reu[i s-o fac` s` uite de am`gelile
lui Fred Tancer...
|l alese pe Dave Brubeck a c`rui pies` "Take Five" \i
bucura \ntotdeauna sufletul, dar acordurile cntate la pian [i
saxofon nu reu[ir` s`-i alunge din minte vocea mngietoare
a lui Fred.
Ce frumos \[i exprimase \n [oapt` dorin]a! {i ct de mult o
obsedau cuvintele lui! Conform spuselor lui totu[i, el nu voia
dect o aventur` de o noapte, \nainte s`-[i ia r`mas-bun de la
ea. Ce proast` fusese! Se temuse s` \nceap` o rela]ie prea
serioas` cu un alt juc`tor, iar acum avea de-a face cu unul care
nu avea \n vedere dect o aventur` lipsit` de orice urm`ri.
Lia aduse paharele de pe verand` [i f`cu pu]in` ordine
prin buc`t`rie. {ampania scump` care mai devreme i se
urcase la cap, acum \i l`sase un gust amar \n gur`. Se sim]ea
extrem de singur` [i trist`, avea un \nceput de durere de cap
[i de stomac.
Dat fiind c` nu urma s` mai ia cina \n ora[, se uit` la ce
mai era prin frigider. Nu-i era \ns` foame deloc [i se
PARIU PE IUBIRE 115

mul]umi cu un pahar de lapte pe care-l lu` cu ea \n camera


de zi. |[i scoase adida[ii, se a[ez` \n fotoliu cu picioarele
\ndoite sub ea [i \ncepu s` se concentreze asupra noti]elor.
Realiz` \ns` c` era o pierdere de vreme [i deschise ziarul pe
care \l cump`rase de diminea]`. |l r`sfoi cu un aer
indiferent, dup` care lu` un roman poli]ist pe care \l
achizi]ionase cu cteva zile mai devreme. Atunci cnd
observ` c` citise acela[i paragraf de trei ori f`r` s` \n]eleag`
nimic, l`s` cartea s`-i cad` pe podea.
Fred Tancer nu fusese primul b`rbat care o dorise [i i-o
spusese prin viu grai! {i al]ii reu[iser` s`-i strneasc` elanuri
pasionale, dar \n bra]ele lui descoperise o fervoare de care
nu se credea \n stare.
De ce s` se mai ascund` dup` deget? \ntreb` Lia
psihologul. De ce se fandosea atta? \[i repro[` ea. De ce
trebuise s` afi[eze acel aer jignit \n momentul \n care Fred
\[i exprimase foarte deschis inten]iile? Nu gndea [i ea la fel
ca el?
Nu! protest` ea cu \ndrjire \n sinea ei. Poate c` ea nu
avusese acelea[i inten]ii, dar sim]ise aceea[i dorin]`.
{i de altfel, pe ce se baza ca s` poat` spune c` Fred venise
la ea pentru a o seduce, [tiind foarte bine c` n-o va mai
vedea niciodat`? Chiar \l credea att de cinic?
|n timp ce \l lua la [apte-p`ze[te, nu b`nuia c` se \n[ela.
Nu observase c` era extrem de rezervat cnd intrase, ca [i
cum n-ar fi dorit s` cedeze?
116 BACCA SLIPPER

Figura \ntunecat`, purtarea lui rece demonstrau foarte


clar acest lucru.
|nc` de cnd ap`ruse \n pragul u[ii sperase c` se ap`ra de
ea \n spatele unei plato[e. Poate chiar din acest motiv voise
s`-l jigneasc`.
Sau poate c` \n]elesese c` speran]a \ntr-o fericire viitoare
luase sfr[it \n mod brusc [i inexplicabil...
Halal psiholog, n-am ce zice! se ironiz` ea \n [oapt`.
|ntr-adev`r, n-avea \n minte dect \ntreb`ri ale c`ror
r`spunsuri \ntrziau s` apar`. Ce importan]` mai avea dac`
mai putea sau nu s` le r`spund`? Acum era cuprins` de
regrete [i de o senza]ie de proast` dispozi]ie cnd se gndea
la scena furtunoas` pe care o avusese cu Fred. Se purtase ca
o fecioar` jignit` din epoca victorian`! Ce-i spusese att de
grav? Doar c` a doua zi va pleca. Nu precizase c` nu se va
mai \ntoarce niciodat`, \[i spuse ea, cuprins` deodat` de o
speran]` disperat`.
Evident c` va reveni, a[a cum f`ceau to]i juc`torii
\mp`timi]i. Ce ironie, totu[i! S`-[i \ntemeieze speran]ele pe
o sl`biciune omeneasc` pe care chiar \n dup`-amiaza aceea
o condamna...
Nu-[i luase r`mas-bun definitiv de la ea, dar nici nu avusese
timp s` mai spun` ceva, constat` ea cu am`r`ciune. |l certase
ca pe ultimul om [i dup` aceea \l d`duse afar` din cas`.
Cine [tie ce-ar mai fi ad`ugat dac` nu i-ar fi \nchis gura?
Era foarte probabil s` revin` la Tahoe ca s` joace, dar Lia era
PARIU PE IUBIRE 117

convins` c` va alege un alt cazinou. |ntr-adev`r, cum se mai


putea a[tepta ca Fred s` se mai supun` unei asemenea critici
virulente?
Liei i se p`ru c` clopo]elul de la intrare sun` pentru a
doua oar`. Cnd deschise ochii, \n]elese c` probabil a]ipise.
Se uit` la ceas [i constat` c`, \ntr-adev`r, dormise cam o or`.
Clopo]elul se auzi din nou. Pu]in ame]it`, Lia se ridic` \ncet
din fotoliu [i se \mpiedic` imediat ce puse picioarele goale
pe podea. Se aplec`, \[i frec` repede glezna amor]it` [i se
duse [chiop`tnd la u[`.
|nc` pe jum`tate adormit`, Lia nu se mir` de vizita aceea
la o or` trzie din noapte. |[i aminti totu[i s` se uite prin
vizor \nainte s` deschid`. Ceea ce v`zu afar` o f`cu s`
\ncremeneasc`.
|n fa]a u[ii st`tea un buchet uria[ de flori. O mul]ime de
trandafiri, nem]i[ori de gr`din`, gladiole, mixandre, garoafe
[i alte flori al c`ror nume nu-l cuno[tea se \ngr`m`deau \n
dreptul vizorului, \nvelite \n celofan. |n spatele acelei
cascade de petale [i frunze, Lia abia deslu[i un bra] [i dou`
picioare de b`rbat.
Probabil era vreo recep]ie \ntr-una din vilele vecine, \[i
spuse ea. Era evident vorba despre o gre[eal` [i-i va spune
acest lucru comisionarului. Abia deschise u[a [i auzi vocea
cunoscut` de bariton rostind din spatele aranjamentului
floral:
Sper c` nu ]i-ai f`cut griji \n leg`tur` cu banii t`i!
118 BACCA SLIPPER

Deodat`, Lia v`zu f`cndu-[i apari]ia figura impasibil` a


lui Fred Tancer \ntre doi lujeri de gladiol`. Zmbetul lui
pozna[ [i aerul rug`tor cu care o \ntmpin` ar fi reu[it s`
distrug` [i ultima urm` de rezisten]` a Liei, \n cazul \n care
ar mai fi avut a[a ceva.
Care bani? se mir` ea.
Apoi \[i aminti de c[tigul de diminea]` [i fu nevoit` s`-[i
st`pneasc` hohotul de rs care st`tea s` izbucneasc`. Omul
acela era nebun de-a binelea. |l d`duse afar` din cas` [i ap`ruse
din nou cu bra]ele \nc`rcate cu flori, avnd grij` s-o lini[teasc`
\n leg`tur` cu dolarii pe care-i c[tigase att de u[or.
Oh, dar nu-mi f`ceam nici o grij` \n privin]a asta! spuse
ea ct putu de calm. {tiam c` te vei folosi de ei ca s` cumperi
flori.
Un trandafir ro[u se desprinse din buchet [i c`zu la
picioarele ei. Lia se uit` la el, dar nu se aplec` s`-l ia de jos.
I se p`rea c` viseaz`.
Unde ai g`sit toate florile astea? La o asemenea or`! A[a
ceva e nebunie curat`...!
E o poveste mai lung`, \i r`spunse Fred. Mai \nti, \mi
cer scuze c` am \ntrziat. D`-mi voie s` intru [i dup` aceea
\]i voi povesti totul.
Ai \ntrziat? repet` Lia uluit`.
Da, am \ntrziat la cin`. Sper c` n-ai uitat.
Al doilea trandafir, mai deschis la culoare, c`zu pe podea
lng` cel`lalt. Lia l`s` ochii \n jos [i-[i v`zu picioarele goale.
PARIU PE IUBIRE 119

|[i aminti deodat` ct de [leamp`t era \mbr`cat`. Atunci


cnd se uit` din nou la el, gndindu-se la ct de caraghios
ar`ta, \ntlni privirea amuzat` a lui Fred.
Te rog s` nu te schimbi! E[ti foarte simpatic` a[a.
Totu[i, s-a mai r`corit afar`, a[a c` ar fi cazul s`-]i pui ceva
\n picioare.
Tonul era grav, dar \n ochi i se citea amuzamentul. Lia \l
privi f`r` s` scoat` un cuvnt. Cum putea s` se poarte ca [i
cum seara abia acum \ncepea, cnd de fapt luase sfr[it \n
urm` cu o or`?
Ascult`, Fred... \ncepu ea s` spun` pe un ton destul de
aspru.
|n clipa ceea, ambalajul fragil al buchetului ced` din
cauza greut`]ii [i florile de toate dimensiunile [i culorile se
f`cur` gr`mad` peste ceilal]i trandafiri.
Mie nu-mi displace s` arunc toate aceste petale la
picioarele tale, Lia, dar nu cumva e[ti pe cale de a te supune
unei pedepse? Mi se pare totu[i c` ai vrea s` aranjezi toate
florile astea prin toat` casa.
Lia fu nevoit` s` cedeze bunei dispozi]ii [i izbucni \n rs.
Ce altceva putea s` fac` \n fa]a acelui b`rbat?
Sunt pur [i simplu ni[te minun`]ii ale naturii, Fred. Te
rog s` intri, \mpreun` cu buchetul t`u. Nu cred c` am
destule vaze \n cas`, dar vom improviza.
Adun` florile de pe jos [i intr` \n vil`, urmat` de Fred.
Mai mult pentru a-[i ascunde emo]iile dect pentru a mirosi
120 BACCA SLIPPER

parfumul pe care-l r`spndea bra]ul acela de flori, Lia \[i


apropie fa]a de petalele lucioase. Fred nu trebuia \n nici un
caz s` ghiceasc` zbuciumul interior pe care i-l declan[ase
f`cndu-[i din nou apari]ia \n via]a ei.
De ce se \ntorsese? Ce mai voia de la ea acum? |n loc de
un r`spuns, \n adncul sufletului ei auzi o alt` \ntrebare,
[optit` de un gl`scior perfid: dar ea ce voia de la el?
Trebuia s` descopere acest lucru \nainte de a r`mne din
nou singur` cu Fred \n buc`t`rie. Oare \l va alunga pentru a
doua oar`? Era probabil, deoarece \i venea greu s` petreac`
o ultim` sear` \mpreun` cu el. Fred pusese cu v`dit` u[urare
mald`rul parfumat de flori \n chiuvet`, pe care o umplu cu
ap`. L`sase \n urma lui o dr` de petale [i tulpini.
Ai f`cut un gest foarte dr`gu], nu se putu ab]ine s`
observe Lia.
Fred \i mul]umi cu un zmbet care m`ri tinerei
tulburarea sufleteasc`.
Mi-a fost destul de greu s`-l aduc la \ndeplinire! glumi
el.
Sunt convins` de asta... La ora nou` seara! }i s-ar p`rea
nepoliticos din partea mea dac` te-a[ \ntreba ce mesaj ai vrut
s`-mi transmi]i prin acest buchet?
I se p`ru c` vede \n privirea lui o u[oar` jen`, care
disp`ru \ns` repede:
Vom vorbi despre acest subiect \n timpul cinei. Ai unul
sau dou` recipiente \n care s` pun florile astea?
PARIU PE IUBIRE 121

Mine vei putea s` le a[ezi unde vrei tu.


Mine, \[i repet` ea \n gnd. Oare unde va fi el mine? Va
pleca? Dar gata cu \ntreb`rile, se hot`r\ ea. |n orice caz, Fred
nu-i va r`spunde. Chiar dac` ar fi stat lini[tit \ntr-un fotoliu,
\n loc s` se agite prin buc`t`rie alc`tuind buchete
extravagante de flori.
Dac` vrei s` te schimbi, po]i s-o faci \n timp ce eu \mi
termin treaba, spuse el \n cele din urm`. |mbrac`-te cu
altceva, dar numai dac` dore[ti tu, nu special pentru mine.
Mie \mi place foarte mult [i a[a cum e[ti acum. Vom pleca
atunci cnd vei dori tu.
Lia se preg`tea s`-i spun` c` n-avea nici un rost, c` nu-l
va \nso]i la cin`. De ce s` mai insiste, \[i spuse ea, avnd din
nou o senza]ie de via]` anost`. Dat fiind c` el oricum va
pleca mine, de ce s` mai amne inevitabilul sfr[it?
|n timp ce ea \nc` mai c`uta o formul` de sc`pare, Fred
continu`:
Ai putea s` por]i rochia albastr`, cea de mai devreme?
Lia deja \nv`]ase s` sesizeze nuan]ele vocii lui. Sub
non[alan]a pe care o afi[a de cnd venise cu florile, observ`
un altfel de gravitate, ca [i un u[or regret care o emo]ion`.
Nu [tiu, [opti ea ezitnd. Ultima oar` cnd mi-am
pus-o, lucrurile n-au mers prea bine...
Oare i-a sim]it el tremurul din voce? Fred se apropie de
ea [i-i ridic` b`rbia cu minile \nc` umede. Lia recunoscu pe
degetele lui mireasma de lemn verde a tulpinii de trandafir.
122 BACCA SLIPPER

Inima \i b`tea att de tare, \nct probabil c` acest lucru se


vedea, se temu ea re]inndu-[i r`suflarea. Ochii verzi-cenu[ii
ai lui Fred se uitau intens \n ai ei, \n timp ce un zmbet u[or
\i flutura pe buze. Expresia fe]ei lui era plin` de \ntreb`ri,
dar [i tandr`, rug`toare, [i chiar trist`.
De data asta, totul va fi altfel, Lia, \i promise el serios.
|]i garantez c` totul va fi bine.
Capitolul 6

Lia \[i puse din nou rochia albastr` din m`tase [i \[i d`du
cu pu]in fard pe pome]ii obrajilor [i pe buze. Nici acum nu
era prea sigur` c` acea ie[ire cu Fred era o idee bun`.
Imaginea pe care o vedea \n oglind` exprima o nesiguran]`
care o enerv`. Ce se \ntmplase cu Lia Andrews plin` de
hot`rre care fusese \nainte de incidentul de la lac?
Tulburat` [i sup`rat` de propria sl`biciune, \[i ridic`
b`rbia voluntar`, \[i \ndrept` umerii [i \[i studie imaginea cu
mndrie, ceea ce o mai lini[ti.
A[a e mai bine! bomb`ni ea.
Se \ndrept` apoi spre camera de zi, foarte hot`rt` s`-i
ureze noapte bun` lui Fred Tancer [i s`-l dea afar` f`r` prea
multe menajamente.
Travers` holul [i observ` c` el o a[tepta.
124 BACCA SLIPPER

Fermecat` de prezen]a lui, r`mase pe loc. El nu putea


s-o vad`, a[a c` \ncepu s`-l studieze.
Stnd \n fa]a ferestrei [i uitndu-se \n \ntunericul de
afar`, avea o ]inut` foarte dreapt`, ar`tnd bine \nfipt pe
picioarele lui lungi [i musculoase. Lia fu uluit` cnd
descoperi c` avea un aer cam nesigur pe el. P`rea la fel de
nehot`rt ca [i ea \n urm` cu cteva minute, cnd se privea
\n oglind`.
Un impuls subit o \mpinse spre el. Fred tocmai se
\ntorcea deja [i venea \n \ntmpinarea ei cu minile \ntinse.
Se apropie de el cu inima b`tndu-i puternic \n piept, \n
timp ce Fred o \nv`luia \ntr-o lung` privire admirativ`.
El nu o \mbr`]i[`, a[a cum se a[teptase. Se mul]umi doar
s`-i s`rute c`u[ul palmelor, chiar sub linia inimii. Cnd \i
d`du drumul la mini, Lia r`mase nemi[cat`. Asculta, ca
vr`jit`, respira]ia lui Fred pe care o sim]ea la c]iva
centimetri de ea.
El o sorbea din priviri, ca [i cum ar fi vrut s` fie sigur
c`-[i amintea fiecare detaliu al trupului [i fe]ei sale.
Deodat`, lu` poala rochiei Liei, pip`i materialul din care era
f`cut` [i-l duse la buzele lui. Acest gest, care era o dovad`
de respect, dar [i unul extrem de senzual o impresion` att
de tare, \nct ochii i se aburir` de lacrimi. Citi \n privirea lui
Fred o dorin]` ascuns` [i sf[ietoare, care f`cea ca zmbetul
lui trist s` fie [i mai tulbur`tor.
E[ti foarte frumoas`, Lia, \i [opti el cu o voce r`gu[it`.
PARIU PE IUBIRE 125

|]i mul]umesc c` ai \mbr`cat aceast` rochie...

***

Restaurantul era unul lini[tit, situat pe malul cel`lalt al


lacului, departe de cazinouri. Sala de mese era \mp`r]it` \n
mici separeuri, a[ezate pe mai multe niveluri. Mesele erau
desp`r]ite \ntre ele de [iruri de arbu[ti pitici sau
aranjamente decorative. Astfel, clien]ii aveau impresia c` iau
masa \n intimitate. Liei \i pl`ceau calmul [i discre]ia
ambian]ei, dar se [i temea de ce anume ar putea provoca
\ntre ea [i Fred o asemenea atmosfer`.
{i acum, mintea ei era fr`mntat` de o mul]ime de
\ntreb`ri. Mai erau \nc` multe lucruri pe care nu le [tia despre
el [i sim]ea c` avea dreptul s`-[i doreasc` s` clarifice toate
acele mistere. Dac` urmau s` nu se mai vad` niciodat`, atunci
de ce s` nu descopere \n sfr[it cine era cu adev`rat acest
b`rbat de la care \[i va lua r`mas-bun peste o or` sau dou`?
Dar a[tept` momentul oportun pentru a-[i \ncepe
interogatoriul. Mai \nti se l`s` \n voia pl`cerilor
gastronomice, gustnd dintr-un p`str`v cu garnitur` de
salat`, maz`re [i ment`. Dup` sufleul de portocale, \n timp
ce-[i savura cafeaua, explod` prima \ntrebare, dar aceasta fu
rostit` nu de ea, ci de Fred.
126 BACCA SLIPPER

De ce ai ales s` lucrezi la o mas` de black-jack \n loc s`


fii \n continuare stewardes`?
Lia se uit` uluit` la el, apoi \[i aminti c`-i pomenise mai
\nainte de faptul c` fusese angajat` la o companie aerian`.
|n realitate, eram psiholog [i m` ocupam de consiliere
familial` la San Francisco atunci cnd am plecat pentru
postul de crupier. Am \ncetat s` mai fiu stewardes` \n urm`
cu c]iva ani ca s` m` \ntorc la Universitatea Stanford [i
s`-mi continuu studiile de psihologie.
Am \n]eles.
Nu era adev`rat [i ea \[i d`du seama de asta atunci cnd
el o \ntreb`:
Nu credeam c` psihologia poate fi plictisitoare.
Cine a afirmat a[a ceva? se indign` Lia. E un domeniu
fascinant!
Nimic nu m` pasioneaz` mai mult dect studierea
comportamentului uman... al min]ii umane.
Atunci, de ce ai ales s` fii crupier? insist` Fred. Nu spun
c` a lucra \ntr-un cazinou e ceva dezonorant, se corect` el
imediat. S` \mpar]i c`r]i juc`torilor e o slujb` ca oricare alta
pentru ni[te oameni care nu au alte preferin]e [i care nu se
tem de monotonia unui serviciu \n care faci \n fiecare zi
acela[i lucru, dar tu, spui c` e[ti foarte interesat` de un
subiect pentru care ai [i calificarea necesar`! S` nu-mi spui
c` teama de a nu te plictisi te-a \mpins spre sclipirea
am`gitoare a cazinoului.
PARIU PE IUBIRE 127

Tu e[ti cel care pomene[ti mereu de plictiseal`! \i spuse


Lia enervat`. |]i voi face ni[te preciz`ri o dat` pentru
totdeauna! N-am venit pentru c` muream de plictiseal`. Ca
s` fiu foarte sincer`, cazinourile nu m` atrag absolut deloc.
|n plus, nu prea m` dau \n vnt dup` senza]ii tari.
I se p`ru c` observ` o sclipire de satisfac]ie \n ochii lui
limpezi care o fixau insistent.
A[adar, jocul \n sine este motivul pentru care te afli
aici, trase el concluzia, privind-o din nou cu asprime. Dac`
a[a stau lucrurile, trebuie s` [tii, c` \]i asumi ni[te riscuri
foarte mari. Pleac` repede, pn` nu e prea trziu!
Te \n[eli din nou. Eu nu joc jocuri de noroc. Nu m-au
interesat [i nu m-au amuzat niciodat`. Monedele de
diminea]` le-am c[tigat din pur` \ntmplare. Trecnd pe
lng` un automat, am vrt trei \n orificiu [i... ai v`zut
rezultatul! Nu mi se mai \ntmplase niciodat` a[a ceva [i nu
am de gnd s` continuu s` joc \n speran]a c` norocul \mi va
surde din nou.
Atunci, e[ti bun` s`-mi spui de ce te afli la Tahoe?
Lia avu de gnd s` scape spunndu-i ceva de genul:
"N-ai ghicit nici pn` acum, Fred? Am venit aici numai ca
s` m` \ntlnesc cu tine."
Dar consider` c` era mai bine s` r`mn` serioas`. Dorea
s`-i dezv`luie lui Fred motivele reale care o re]ineau \n
Tahoe, f`r` \ns` s`-[i pericliteze cercet`rile. Poate c` \n
calitatea lui de client privilegiat, avea cu domnul Mansfield
128 BACCA SLIPPER

un gen de rela]ii care-l obligau s`-i spun` c` pentru el lucra


un psiholog cu scopul de a studia fenomenul jocurilor de
noroc, f`r` s`-i cear` voie. Directorul putea foarte bine s`
r`mn` indiferent la asta, sau s-o dea afar`. |n cea de-a doua
eventualitate, Lia nu mai putea ob]ine vreodat` un post
\ntr-un cazinou, dat` fiind re]eaua de informa]ii creat` \ntre
toate stabilimentele, pentru \nt`rirea securit`]ii.
|n mod sigur nu goana dup` c[tig, a[a cum pari s`-]i
\nchipui tu, \i r`spunse ea \n cele din urm`. Nu e de mirare
c` ai crezut c` sunt atras` de str`lucire [i ambi]ie, care sunt
\n general caracteristicile specifice cazinourilor. De altfel, pe
formular am scris c` atmosfera vie [i alert` a unui cazinou
\mi pl`cea.
Dar... de ce?
Lia ezit` \nainte s`-i explice:
E ceva mai complicat... M-am temut c` nu voi ob]ine
postul \n cazul \n care a[ men]iona adev`ratele motive
pentru care vreau s` m` angajez aici.
M` mir` faptul c` ai putut s`-]i abandonezi cariera de
psiholog ca s` distribui c`r]ile la o mas` de jocuri de noroc!
N-am abandonat nimic! Datorit` psihologiei m` aflu
aici.
F`cu din nou o pauz`, ne\ndr`znind s` mearg` mai
departe pe calea dezv`luirilor.
Cineva... am cunoscut o persoan` care... ```... la care
]ineam [i care juca jocuri de noroc. Nu mai cunoscusem
PARIU PE IUBIRE 129

juc`tori pn` atunci [i am vrut s` aflu ce se petrece \n


mintea acestora. Un cazinou mi se p`rea un mediu excelent
pentru asemenea observa]ii.
Am \n]eles. Te-ai \ndr`gostit de un depravat, spuse
Fred pe un ton rece. A[a li se spune acestor oameni \n
anumite cercuri. Speri probabil s`-l po]i vindeca printr-un
fel de re]et` magic`. Nu-]i face iluzii! Nu vei reu[i niciodat`!
Te \n[eli, Fred! Habar n-am unde se mai afl` acum acest
tip [i nu-mi pas` deloc de el. Ceea ce am crezut c` era pe
vremea aceea dragoste, acum nu mai exist`. Deoarece dac`
l-a[ fi iubit cu adev`rat, nu l-a[ fi p`r`sit dup` ce am
descoperit c` era un \mp`timit al jocurilor de noroc. Sunt de
aceea[i p`rere cu tine \n leg`tur` cu vindecarea lui. |n
prezent, [tiu suficient de multe lucruri ca s` pot \n]elege c`
numai juc`torul se poate dezintoxica de acest microb.
Atunci de ce mai continui, dac` nici nu-l mai iube[ti pe
acest b`rbat [i nu mai vrei s`-l scapi de viciul care-l macin`?
Lia se gndi pu]in \nainte s`-i r`spund`.
Tat`l meu e de p`rere c` este vorba de o \nc`p`]nare
specific` intelectualului. Vreau s` v`d ce-l deosebe[te pe un
juc`tor \nveterat de cel care joac` numai din distra]ie. Nu
voi putea ob]ine un r`spuns dect dac` voi ]ine sub
observa]ie un \ntreg e[antion de juc`tori. Vreau s` le cunosc
motiva]iile, ceea ce-i \mpinge s` mizeze mereu, pn` la
ruinarea total`. Exist` cu siguran]` un mijloc prin care s` fie
vindeca]i.
130 BACCA SLIPPER

Nu [i dac` ei refuz` s-o fac`. Sunt cel mai indicat s`


vorbesc despre acest subiect, spuse Fred cu triste]e \n glas.
Tat`l meu era juc`tor de jocuri de noroc. Dup` ce s-a
c`s`torit cu mama, timp de cincisprezece ani n-a mai jucat
deloc. Era comis-voiajor. La [ase luni de la moartea mamei
\ns`, a re\nceput s` joace [i n-a mai f`cut nici o vnzare.
Aveam paisprezece ani pe vremea aceea. |ncepnd de
atunci, mi-am petrecut tinere]ea \n s`lile de joc. A fost pn`
\n ultima zi a vie]ii lui.
|mi pare r`u, Fred.
{i-l imagina cu ochii min]ii pe b`iatul acela, ca [i pe cei
pe care-i vedea \n fiecare zi mi[unnd prin jurul aparatelor
electronice sau r`t`cind pe holuri f`r` nici o ]int`,
a[teptndu-i pe p`rin]ii lor s` ias` din cazinou. Ct de trist
trebuie s` fi fost s` cre[ti \ntr-o asemenea atmosfer`.
Dar Fred nu dorea s` i se plng` de mil`. Contrar tuturor
a[tept`rilor, el zmbi [i-i explic`:
Tat`l meu [tia s` p`r`seasc` masa de joc \nainte de a
pierde tot, ca un adev`rat profesionist ce era. Am avut
sui[uri [i cobor[uri, uneori c[tignd prea mul]i bani [i \n
alte perioade neavnd nici o lescaie. La vrsta de
optsprezece ani deja vizitasem toate marile ora[e din lume
care organizau jocuri de noroc.
|n ochi \i ap`ru o sclipire viclean`.
Am \nv`]at multe lucruri care nu se prea predau la
[coal`...
PARIU PE IUBIRE 131

Era evident c` nu prea avea de gnd s`-i spun` mai multe


\n acest sens [i Lia \i respect` dorin]a. Nu-i puse nici o
\ntrebare.
Apoi, dnd u[or din umeri, ca pentru a alunga amintirile
trecutului, el reveni la momentul prezent [i acord` Liei un
zmbet vesel care o umplu de bucurie. Ce b`rbat
surprinz`tor! |i disp`ruse orice urm` de cinism din privire [i
tr`s`turile lui dovedeau c` devenise deodat` foarte
vulnerabil.
Lia, spune-mi c` n-am stricat totul.
Ea s-ar fi putut preface c` nu \n]elege, dar se hot`r\ s`-i
m`rturiseasc` sincer:
Eram furioas` la culme pe tine [i apoi, dup` ce m-am
culcat, eram furioas` pe mine! Am reac]ionat exagerat [i
mi-e ru[ine c` te-am acuzat c` e[ti \n c`utarea unei aventuri
u[oare, de[i [tiam foarte bine c` nu e adev`rat, dar era
foarte evident c` \n interval de cteva ore ai aflat ni[te
lucruri eronate despre mine. Care sunt acelea? Po]i s`-mi
vorbe[ti despre ele? Crezi c` sunt adev`rate?
Nu, nu cred, morm`i Fred. |]i jur! Mi-a fost team` c` nu
voi mai \ntlni nici o femeie ca tine [i c` via]a mea va fi... oh,
la naiba! Am fost un prost c` m-am apucat s` mint...
De ce m-ai luat drept un fel de... adolescent` \ntrziat`?
|ntrebarea ei p`ru s`-l pun` [i mai mult \n \ncurc`tur`.
Dup` o scurt` pauz`, o lu` de mn` [i-i spuse:
Nu-mi cere acest lucru, Lia. Nu \nc`.
132 BACCA SLIPPER

Scos din context, r`spunsul meu ar putea s` complice [i


mai mult lucrurile. Ai \ncredere \n mine, Lia! |]i voi povesti
totul, dar nu acum. Te rog!
Nu voi afla nimic niciodat`, deoarece mine pleci,
observ` ea.
Oh, a[a e! Uitasem... Hai s` mergem, vrei?
Fred se ridic`, ocoli masa [i o lu` de bra]. Atingerea
degetelor lui pe pielea ei goal` o f`cu s` tresar`. Oare el
observase ceva? {i, \n caz afirmativ, o va lua drept o invita]ie?
|ncerc` s` nu ia \n seam` emo]ia pe care i-o provoca [i
nici s` nu se gndeasc` la clipa \n care se vor g`si singuri \n
ma[ina lui. Va avea oare parte atunci de marea scen` a
desp`r]irii? De altfel, cine [tie dac` nu-i d`duse deja aceast`
impresie?
Nu se \ndoia de faptul c` lui i-ar p`rea r`u c` se \n[elase
\n ceea ce o privea. Poate c` era sincer afectat de
ne\n]elegerea care se iscase \ntre ei \n seara aceea pe teras`.
Era foarte clar c` vrusese s`-[i ob]in` iertarea \ntorcndu-se
la ea cu bra]ele pline de flori, dar ea ar fi putut s` jure c`, \n
mod incon[tient sau nu, Fred urm`rea acela[i unic obiectiv,
[i anume acela de a face dragoste cu el m`car o dat` \nainte
de plecarea lui.
Apari]ia [efului de sal` \ntrerupse [irul gndurilor Liei.
Domnule Tancer, dac` dori]i dau ordin s` v` fie adus`
ma[ina, pn` atunci pute]i s` r`mne]i la mas`.
Cu pl`cere, accept` Fred \ntinzndu-i cheile ma[inii.
PARIU PE IUBIRE 133

Lia se a[ez` repede pe scaun, ca s` nu mai fie nevoit` s`


suporte amabilit`]ile lui, care o tulburau profund. Se l`s` o
t`cere \nc`rcat` de tot ce nu fusese exprimat pn` atunci.
Prin fa]a lor trecur` doi b`rba]i [i Lia \i urm`ri cu privirea cu
un aer absent. Cnd ajunser` la u[`, observ` c` unul din ei
avea un mers care \i era cunoscut. Era sigur` c`-l mai v`zuse
undeva.
Atunci cnd fur` anun]a]i c` ma[ina se g`sea \n fa]a
restaurantului, Lia se ridic` repede, f`r` a-i mai da lui Fred
r`gazul necesar pentru a se apropia de ea. Cnd ajunse
afar`, \ncepu aproape s` alerge, \n ciuda protestelor lui
Fred.
Lia, avem timp suficient!
O ajunse din urm` rznd \n momentul \n care ea
ajungea la portiera ma[inii. Cnd o cuprinse \n bra]e,
amndoi se dezechilibrar` u[or [i Lia izbucni \n rs. Atunci,
Fred \i strivi buzele cu gura lui.
Lia nu-i opuse rezisten]`, hot`rndu-se s` dea fru liber
sim]urilor pentru ultima oar`. |i mngie obrajii aspri din
cauza b`rbii u[or crescute [i \[i lipi trupul toropit de cel al
lui Fred.
La acest contact care nu ascundea nimic din dorin]a pe
care i-o strnea, ea sim]i c` ia foc, dar revenind cu picioarele
pe p`mnt, vru s`-l resping`.
Lia \l \mpinse \n piept cu ambele mini, dar nu reu[i s`
pun` cap`t acelui s`rut r`v`[itor [i delicios [i \mbr`]i[area
134 BACCA SLIPPER

lor deveni [i mai pasionat`, ca [i cum nu se mai puteau


s`tura de pl`cerea pe care [i-o provocau unul altuia.
Fur` \ns` adu[i la realitate de claxonul unei ma[ini. |n
cele din urm` se desprinser` unul de cel`lalt cnd se
aprinser` dou` faruri care-i \nv`lui cu lumina lor orbitoare.
Lia se gr`bi s` intre \n ma[in`, f`r` s` se mai uite la cealalt`
ma[in`, care-i claxon` din nou cnd trecu pe lng` ei.
Cu r`suflarea t`iat` de emo]ie, Liei \i era ciud` c` fusese
descurajat` \n felul acesta. |i p`rea r`u [i de faptul c` acele
secunde de intimitate dintre ea [i Fred fuseser` observate [i
de al]ii. Niciodat` nu va putea s` retr`iasc` acele clipe
pasionate. Se respecta prea mult pe ea \ns`[i. S`rutul lui de
adio fusese un spectacol pentru curio[i [i Lia nu putea
suporta a[a ceva.
Din fericire, Fred ocoli ma[ina \ncet, \nainte s` se urce la
volan, ceea ce-i oferi Liei r`gazul de a-[i rec`p`ta oarecum
calmul. |nainte s` r`suceasc` cheia \n contact, el \i [opti:
Trebuie s` avem o discu]ie, Lia, dar nu aici. Dac` n-ai
suficient` \ncredere \n mine ca s` mergem la tine acas`,
putem s` g`sim un alt loc. |]i promit c` de data asta nu vom
mai avea nici un fel de probleme.
Nu, Fred. Nu vom merge nic`ieri. Deja ne-am luat
r`mas-bun. Te rog numai s` m` duci acas`.
Pentru numele lui Dumnezeu, Lia! Ceea ce s-a
\ntmplat nu are importan]`! Asemenea lucruri se petrec
mereu. A fost [i vina ta, dar [i a mea.
PARIU PE IUBIRE 135

Lia r`mase t`cut`. Avea dreptate, ce ar mai fi putut s`


spun`? Fred insist`:
Trebuie s` st`m de vorb`, Lia. Te-ai r`zgndi \n cazul \n
care ]i-a[ spune c` nu mai plec mine?
Lia \i arunc` o privire mirat`.
Nu m` min]i?
|]i jur c` nu mai plec.
Atunci, cnd?
Nu te dai deloc b`tut`, nu-i a[a? Nu plec nici mine,
nici poimine [i nici s`pt`mna viitoare. Cine [tie cnd voi
pleca? Totul depinde \n cea mai mare m`sur` de noi doi.
Despre acest subiect a[ vrea s` st`m de vorb`.
Atunci, ce mai a[tept`m...?

***

Pe drumul spre Sapphire Point, Lia revenea mereu la


fraza enigmatic` a lui Fred:
Totul depinde \n cea mai mare m`sur` de noi doi.
Oare ce s` \nsemne asta? Ardea de ner`bdare s`-i asculte
explica]iile. Dat fiind c` nu mai era att de gr`bit s` plece, i
se p`ru mai \n]elept s` nu-l bombardeze deocamdat` cu
\ntreb`ri. |[i va spune p`rerea atunci cnd va veni momentul
potrivit.
136 BACCA SLIPPER

Fred parc` \n fa]a casei Liei [i spuse, \n timp ce se uita pe


geam la lun`, sco]nd un suspin de mul]umire:
Ce noapte frumoas`! Prive[te, Lia, parc` am fi \n miezul
zilei, att de luminat e totul! Ce-ar fi s` coborm pe malul
apei? Am putea s` ne a[ez`m pe ponton [i s` admir`m
imaginea astrului nocturn reflectat` \n lac.
Lia cobor\ din ma[in` [i se uit` cam nehot`rt` la tocurile
ei \nalte.
|nc`l]at` a[a? glumi ea.
Ai putea s`-]i schimbi pantofii.
Da, de ce nu? |n plus, rochia asta nu merge deloc la
plaj`. Dac` n-ai nimic \mpotriv`, m` voi \mbr`ca altfel.
Nu-mi ia dect un minut. Pn` atunci, po]i s` intri \n cas`.
Fred ezit`.
Nu, mul]umesc. R`mn aici! |n`untru s-ar putea s`-mi
vin` din nou anumite idei [i n-am nici un chef s` fiu iar dat
afar`. Pe de alt` parte, am ceva de discutat cu tine.
Ia te uit` ce noutate!
Lia... nu \ngreuna [i mai mult lucrurile!
O trase spre el [i o s`rut` \ndelung. Cnd Lia se smulse
din \mbr`]i[area lui, el nu \ncerc` s-o opreasc`. Lia o lu` pe
poteca \ngust` care ducea spre vil` [i intr` repede \n cas`.
Peste pu]in timp ap`ru \mbr`cat` \n ni[te blugi vechi, un
tricou din bumbac [i sandale de pnz` \n picioare. Fred
fluier` a admira]ie.
Cum ai f`cut?
PARIU PE IUBIRE 137

Ce anume?
Cred c` ai fi la fel de seduc`toare [i \mbr`cat` \ntr-un
sac.
Pe drumul spre plaj`, dat fiind c` Fred nu se mai hot`ra
o dat` s` deschid` discu]ia anun]at`, Lia \[i pierdu r`bdarea
[i \ndr`zni s` pun` prima \ntrebare.
Spune-mi Fred, cnd anume ]i-ai schimbat planurile?
Planurile de plecare?
Se opri din mers. Numai zgomotul pa[ilor lor tulburase
pn` atunci t`cerea din jur.
Pur [i simplu s-a \ntmplat, continu` el \n cele din
urm`. Nu m-am r`zgndit dinadins. Mi-a \ncol]it ideea asta
\n minte dup` ce am plecat de la tine prima oar`. M-am
gndit din nou la aceast` eventualitate \n timpul cinei, cnd
ai pomenit tu despre asta. Mi-a venit ideea f`r` s` m`
gndesc prea mult. Am [tiut c` nu voi mai pleca.
De ce, Fred? Ce s-a \ntmplat?
Nimic, numai c` acum am alt` viziune asupra
problemei.
O lu` de mn` [i merser` astfel \n lini[te unul lng` altul.
|nc` din prima clip` am avut sentimentul c` e[ti o fiin]`
rar`, Lia. Ar fi trebuit s`-mi ascult intui]ia. Singura mea scuz`
este aceea c` n-am o experien]` prea vast` \n privin]a
sexului frumos. Nu [tiu s` recunosc o femeie unic` atunci
cnd o v`d.
M` cam \ndoiesc c` a[a stau lucrurile.
138 BACCA SLIPPER

Acesta este adev`rul. Pe vremea cnd eram adolescent,


cazinourile erau cu totul altfel dect \n prezent. |n plus,
femeile care se \nvrteau \n jurul tat`lui meu, dup` moartea
mamei, nu erau interesate dect de bani. |l frecventau atunci
cnd avea [i p`reau c` nu-l cunosc atunci cnd norocul
nu-i mai surdea.
Sunt sigur` totu[i c` au existat \n via]a ta [i femei la
care ai ]inut.
Da, nu pot s` neg. Dou` din ele mi-au strnit
sentimente destul de serioase, dar nici una nu-mi pl`cea cu
adev`rat.
Nu e un repro[ fa]` de ele. Erau fermec`toare, dar nu
erau pentru mine, asta e tot. Ajunsesem chiar s` cred c`
femeia ideal` nici nu exist`... pn` ai ap`rut tu.
Lia \ntoarse capul spre el, cuprins` brusc de o stare de
nelini[te.
Chiar e[ti \n c`utarea acelei creaturi de basm?
Fred p`ru \ncurcat de \ntrebarea ei direct` [i \ncepu s`
rd` ca s`-[i ascund` tulburarea.
Nisipul alb str`lucea ca o \ntindere de argint sub razele
lunii. Traversaser` plaja [i ajunseser` la ponton. Lia \l
asculta pe Fred \n timp ce acesta \i povestea cum el [i
p`rin]ii lui \[i imaginaser` cum va ar`ta tovar`[a lui de via]`
visat` care va ap`rea \ntr-o bun` zi \n via]a sa.
Probabil c` aceast` ac]iune relatat` \n doar cteva
cuvinte, ar putea s` par` u[or arogant`, \ncheie Fred.
PARIU PE IUBIRE 139

Ba chiar foarte arogant`! \i r`spunse Lia. {i enervant`,


pe deasupra. Vreau s` te cru] [i de alte calificative care \mi
vin \n minte. Cine \]i d` dreptul ]ie, Fred Tancer, s` speri c`
va intra \n via]a ta o asemenea fat` cu care s`-]i petreci zilele
fericit pn` la adnci b`trne]i?
Stai pu]in, Lia... N-am spus a[a ceva! |n realitate, sunt
\n c`utarea unei persoane sincere pe care s-o pot iubi, nu a
unei madone din alabastru! Vreau s` aib` [i defecte, pentru
numele lui Dumnezeu! Dac` n-ar avea, cum ar putea s` m`
suporte pe mine?
Lia trebui s` recunoasc`, f`r` prea mult` tragere de
inim`, c` Fred rostise o pledoarie minunat` [i pasionat`,
f`r` nici o umbr` de ranchiun`.
Pe fa]a lui sc`ldat` \n razele lunii, Lia observ` un zmbet.
Dar pun o singur` condi]ie. Defectele ei vor trebui s`
fie acceptabile pentru mine, iar ea va trebui s` le tolereze pe
ale mele.
Mi se pare rezonabil; totu[i, compara]ia cu o creatur`
iscat` din imagina]ia ta nu m` \ncnt` deloc. Din fericire, nu
to]i b`rba]ii au un asemenea specimen de rezerv` \n cap cu
care s` compare fiecare femeie care le iese \n cale!
Te \n[eli! Peste tot \n lume, semenii mei au \n minte
prototipul unei consoarte, f`cute special pentru ei [i care \i
a[teapt` undeva. Sunt convins` c` [i \n tab`ra opus` situa]ia
a aceea[i. S` nu-mi spui c` tu nu ai \n minte imaginea
genului de b`rbat pe care ]i-ar pl`cea s`-l ai.
140 BACCA SLIPPER

Lia abord` un aer timid [i \n`l]ndu-se pe vrfurile


picioarelor, \l s`rut` pe Fred pe obraz.
Cred c` deja l-am g`sit...
C`zur` apoi unul \n bra]ele celuilalt, rznd [i
s`rutndu-se veseli. Dup` aceea se desprinser` unul de
altul, la fel de repede ca [i atunci cnd se \mbr`]i[aser`,
parc` mna]i de acela[i gnd.
Glumesc, evident, continu` Lia cu o voce calm`. Ar fi o
prostie s` ne \nchipuim c` \n mai pu]in de patruzeci [i opt
de ore am aflat unul despre cel`lalt tot ce e mai important.
Dragostea la prima vedere nu exist`, Fred.
Nu [tiu cum se nume[te ceea ce s-a \ntmplat cu noi [i
mi-e [i team` s`-i dau vreun nume... Un singur lucru e sigur,
[i anume faptul c` ceea se petrece cu noi e ceva
extraordinar, foarte rar [i mult mai serios dect ceea ce
provoac` de obicei atrac]ia dintre un b`rbat [i o femeie... {i
totu[i, te doresc \ngrozitor de mult, Lia! Ard de dorin]a de
a-]i strnge \n bra]e trupul gol, s`-mi ascund capul \ntre
snii t`i [i s` fac dragoste cu tine chiar aici, sub privirile lunii
[i stelelor!
Fred... [opti uluit`. Nu, Fred! Mai trebuie s` treac` un
timp...
Fred oft` [i se trnti pe ponton, trnd-o [i pe Lia dup` el.
Dar [i tu vrei acela[i lucru ca [i mine, Lia!
Lia nu mai rezist` [i se a[ez` lng` el, tremurnd cnd el
\[i strecur` minile pe sub bluz` pentru a o mngia pe sni.
PARIU PE IUBIRE 141

|n timp ce el o lega [i mai tare de trupul lui, ea sim]i deodat`


o arsur` cumplit` la picior. Se ridic` brusc sco]nd un strig`t
de durere.
Ce este, Lia? se alarm` Fred.
E o a[chie... \i explic` Lia aplecndu-se s` se uite la
glezn`. O simt...
Doamne sfinte! Te-ai r`nit din cauza mea!
Fred studie cu aten]ie locul dureros [i g`si a[chia de
lemn.
Ah, uite-o! E groas` ca o scobitoare! exclam` el
ar`tndu-i victorios ce g`sise. Mai bine ne-am \ntoarce acas`
[i am dezinfecta rana.
N-are rost, \l lini[ti Lia. Materialul de blugi e mai
rezistent dect pielea. Buc`]ica asta blestemat` de lemn n-a
trecut prin el. Doar m-a \n]epat.
Pauza aceea venise la momentul potrivit, \[i spuse ea
bucuroas`. Altfel, acea hrjoan` periculoas` ar fi continuat [i
le-ar fi fost aproape imposibil s` se mai opreasc`. Va veni
poate [i vremea s-o ia de la cap`t, dar \n seara aceea
consider` c` era prea devreme s` se aventureze pe acel
drum.
R`maser` cteva secunde trnti]i pe marginea
debarcaderului, cu picioarele spnzurndu-le deasupra
apei.
Apropo de... ceea ce se \ntmpl` cu noi, a[a cum spui
tu, \ndr`zni Lia s` spun` \n cele din urm`.
142 BACCA SLIPPER

Dac` n-a[ fi fost sigur de sentimentele tale fa]` de mine,


n-a[ fi vorbit despre ele pe un ton serios. Pentru c` [i tu
sim]i la fel ca mine, nu-i a[a, Lia?
Vocea lui era u[or nelini[tit`. Lia \l lu` de mn` [i-i s`rut`
c`u[ul palmei.
Da, Fred...
El o cuprinse \n bra]e pe dup` umeri, oftnd satisf`cut [i
o trase \ncet spre el.
Nu mai pleci din cauz` c` m` apropii foarte mult de
idealul t`u feminin? se interes` Lia cu timiditate lipindu-[i
obrazul de al lui Fred.
Exact, scumpa mea. Poate c` nu suntem f`cu]i unul
pentru altul, dar cum putem afla acest lucru dac` n-o s` ne
mai vedem niciodat`?
A[tept de mult` vreme s` \ntlnesc o femeie ca tine, a[a
c` n-o s` plec tocmai \n momentul \n care mi se pare c`
mi-am atins scopul!
Lia tres`ri pl`cut impresionat` atunci cnd degetele lui
Fred se mi[car` din nou pe pielea ei goal`, pe sub tricou. Ea
\l for]` \ncet s`-[i scoat` mna afar`, spunndu-i cu un aer
[iret:
Vreau s`-]i atrag aten]ia, Fred Tancer, c` ceea ce e
valabil pentru tine e valabil [i pentru mine... Am [i eu nevoie
de timp ca s`-mi dau seama dac` e[ti genul meu de b`rbat.
Pn` \n momentul de fa]`, am constatat c` \mi este foarte
greu s`-]i opun rezisten]`, dar asta nu e dragoste.
PARIU PE IUBIRE 143

Am \nceput s` m` \ntreb cum se va sfr[i discu]ia asta,


bomb`ni Fred. Nu-mi place deloc cum evolueaz`.
Dar Lia continu`:
Am pomenit despre dragote. S-o lu`m pe rnd...
Aceast`... atrac]ie fizic` dintre noi e de-a dreptul...
irezistibil`, nu-i a[a? Dac` nu vom fi aten]i, ne vom l`sa
cople[i]i total de ea, dar atunci, cum vom putea [ti dac`
\ntre noi mai exist` leg`turi [i de alt` natur`?
Cu alte cuvinte, dac` vom deveni aman]i \nainte de a [ti
dac` ne iubim sau nu, am putea s` ajungem s` ne par` r`u
c` ne-am pripit.
Nu asta am vrut s` spun. Tu nu e[ti primul b`rbat care
m-a tulburat, \i m`rturisi ea cu sinceritate. Mi s-a \ntmplat
odat` s` confund atrac]ia fizic` pentru un b`rbat cu
dragostea [i mai simt [i acum r`nile pe care mi le-a provocat
aceast` aventur`. Nu vreau s`-mi mai asum un asemenea
risc. Poate c` `sta e un defect capital al meu. Acum ]in
neap`rat s` m` asigur c` este vorba despre dragoste.
Fred \i d`du drumul din \mbr`]i[are [i se ridic` \n
picioare. Lia regret` imediat c` fusese att de sincer`.
La ce or` pleci mine diminea]`?
Poftim?
Se aplec` pentru a o privi mai bine, apoi izbucni \n rs \n
timp ce o ajuta s` se ridice [i ea de pe ponton.
Cnd ajunse la nivelul lui, el o cuprinse cu bra]ele [i-[i
afund` capul \n p`rul ei bogat.
144 BACCA SLIPPER

Semnalul `sta nu e de-ajuns ca s` m` pun` pe fug`,


pacoste mic` ce e[ti! \i [opti el cu tandre]e. Nici dac`
folose[ti limbajul `sta de psiholog, n-am de gnd s` te
contrazic, dar nu pot suporta ideea c` ai fost strns` \n bra]e
de donjuanii aceia care te-au exaltat...
Adev`rul e c` n-au fost att de mul]i, \i r`spunse ea
alintndu-se.
Principalul meu defect e probabil acela c` nu-mi pot
controla instinctele atunci cnd este vorba despre tine...
Acum, folose[ti limbajul meu!
Dar Fred nu lu` \n seam` gluma ei.
Am nevoie de ajutor, Lia, \i spuse el pe un ton foarte
serios. Nu-mi va fi deloc u[or. Atunci cnd sunt cu tine, te
doresc \ngrozitor de tare! A[a c` te rog s` nu-mi ceri s`-]i
promit c` voi fi cuminte...!
O dep`rt` de el [i \[i cufund` privirea \n ochii ei, dup`
care o s`rut` u[or pe buze.
Hai s` plec`m de aici, \i [opti el.
Apoi o lu` de mn` [i \ncepur` s` alerge amndoi de-a
lungul pontonului. Peste c]iva metri \[i \ncetinir` mersul [i
o luar` agale prin nisipul de pe malul apei, dup` care urcar`
poteca \mp`durit` care ducea la vil`.
Lia, care nu se d`dea \n vnt dup` acest sport, abia \[i mai
tr`gea r`suflarea atunci cnd ajunser` la u[`. Se sprijini
gfind de Fred, ca s` se odihneasc` [i s` poat` respira
normal.
PARIU PE IUBIRE 145

Ar trebui s` alergi \mpreun` cu mine \n fiecare


diminea]`. |n felul acesta vei fi mai \n form`, \i spuse Fred
pe un ton provocator.
Genul `sta de mi[care nu prea m` atrage. Vino s` \no]i
cu mine \n lac [i ai s` vezi atunci cine e vioi [i bine dispus.
Nu \not dect \n piscina \nc`lzit` a hotelului
Goldorado. Am \nv`]at stilul bras \ntr-un astfel de bazin [i
nu m-a[ arunca pentru nimic \n lume \n apa \nghe]at` a
lacului.
Ce bine era dac` ai fi fost la fel de reticent [i ieri!
Am fost, dar trupul t`u de siren` m-a prins \n capcan`...
Se aplec`, o s`rut` de mai multe ori pe tmpl` [i apoi o
mu[c` de ureche cu tandre]e. Vreme de cteva minute
r`maser` t`cu]i. Fred o \nconjur` pe Lia cu bra]ele [i \[i vr\
din nou minile pe sub tricoul ei. Atunci cnd \i cuprinse
snii, Lia avu impresia c` tot trupul \i ia foc.
Fred... reu[i ea s` mai [opteasc` la ureche cu glasul
gtuit de emo]ie. Parc` ai spus c`...
}i-am spus c` nu-]i promit nimic, \i aminti el, vizibil
tulburat.
Totu[i, \ncet` s-o mai mngie [i-i d`du drumul. Ea se
\ntoarse spre u[`, cu inima b`tndu-i ca dup` o or` de
alergat. Nu hot`rse ea regula jocului? Dar el nu voia s-o
respecte. |[i urm`rea acela[i scop, cu \nc`p`]nare. Doamne
Dumnezeule! Aventura asta se anun]a extrem de dificil`!
Lia nu-l invit` pe Fred s` intre \n cas`.
146 BACCA SLIPPER

Nu \ndr`znea, sau mai degrab` n-avea nici o \ncredere \n


ea. Dac` nu va reu[i s`-i opun` rezisten]`? Amndoi aveau
nevoie s`-[i recapete sngele-rece. |n]elese cu u[urare, dar
[i cu o urm` de regret, c` Fred accepta \n mod tacit s` se
despart` \n acel loc. S`rutul pe care i-l d`du cnd \i ur`
noapte bun` era plin de afec]iune, dar [i un pic indiferent.
Lia \l urm`ri cu privirea \n timp ce el cobora spre ma[in`.
Cnd ajunse \n dormitor, se dezbr`c` [i, \nainte s`-[i
pun` c`ma[a de noapte din m`tase crem, croit` ca o c`ma[`
b`rb`teasc`, \[i admir` \ndelung trupul gol \n oglind`.
|ncerca s` se vad` a[a cum o vedea Fred, din perspectiva lui
de b`rbat [i, u[or ru[inat` de faptul c`-[i provoca astfel
imagina]ia, \ntoarse spatele oglinzii [i-[i puse c`ma[a de
noapte preferat`. Era ca o mngiere pe pielea ei m`t`soas`.
Totu[i, nu se putu ab]ine s`-i par` r`u c` nu era \nconjurat`
de bra]ele vnjoase ale lui Fred Tancer...
Somnul \ncepea deja s` pun` st`pnire pe ea cnd
deodat`, un gl`scior perfid \i [opti c` era tare p`cat c` Fred
era juc`tor de jocuri de noroc. Acesta a fost doar un gnd
trec`tor, dar care a provocat un altul, prin asociere.
Juc`tor de jocuri de noroc! |n seara aceea, \l z`rise [i pe
un altul. Acum \[i amintea cine era b`rbatul pe care-l v`zuse
\n restaurant. Mersul acela care i se p`rea cunoscut nu putea
apar]ine dect unui singur personaj. Toby! Toby Barsford,
fostul ei logodnic. Dac` nu s-ar fi aflat sub influen]a
farmecului lui Fred Tancer l-ar fi recunoscut imediat.
PARIU PE IUBIRE 147

***

Fred fu pe punctul de a l`sa ma[ina \n parcare [i s`


mearg` pe jos pn` la hotel, dar renun]` din cauza
circula]iei prea dense [i \ngustimii drumurilor laterale
pentru pietoni.
Era att de bucuros \nct parc` avea aripi. |i venea s`
sar` peste garduri, s` se ca]ere pe cl`diri, s` inspire pn` \n
adncul pl`mnilor aerul curat al mun]ilor [i s` strige de
fericire.
{i cu toate astea, se a[ez` calm la volan [i ajunse la
Goldorado f`r` s` fac` exces de vitez`. Cnd trecu prin
dreptul flor`riei, cum era deschis` dou`zeci [i patru de ore
din dou`zeci [i patru, nu-[i putu st`pni un zmbet amuzat.
Nu uitase nici acum figura uluit` a vnz`torului atunci cnd
\i notase comanda.
A[ vrea vreo zece duzini de...
Fred avusese inten]ia s` cumpere trandafiri. {tia c`
acestea erau florile preferate ale femeilor. Apoi se r`zgndi.
Dac` Lia Andrews era o femeie ca oricare alta, \[i spusese el,
nu va face o fapt` att de ira]ional`.
Da]i-mi zece duzini de... ```... din tot ce ave]i prin
magazin... [i cu mult` verdea]`.
148 BACCA SLIPPER

Florarul \l ascultase, b`nuind probabil c` avea dinaintea


lui un client nebun.
F`r` acest camuflaj ciudat Lia nu l-ar fi primit niciodat` \n
cas`, \[i spuse el \n timp ce-[i l`sa ma[ina \n parcarea
hotelului. Pe cnd el f`cea pe clovnul \n spatele acelui
buchet uria[ \n pragul vilei, un gl`scios \i [optea la ureche
tot timpul:
Cine te-a pus, Tancer, s` scotoce[ti prin dosare \n
dup`-amiaza asta?
Cnd \[i d`duse seama de gre[eala pe care o f`cuse,
n-avusese curajul s`-i m`rturiseasc` faptul c` se uitase pe
C.V.-ul ei. Pentru asta ar fi trebuit s`-i explice \n ce calitate o
f`cuse [i \n momentul acela avuseser` s`-[i spun` multe alte
lucruri! |n plus, era convins c` ea s-ar fi sup`rat dac` ar fi
aflat c` citise ceva referitor la ea, f`r` s`-i cear` voie.
Dar Aaron, ce p`rere va avea? Probabil c`-i va interzice lui
Fred s`-i dezv`luie leg`turile dintre el [i proprietarul
cazinoului Goldorado. Putea de asemenea s` nu-i plac`
faptul c` una din angajatele lui face munc` de cercetare \n
cazinoul lui [i nici s` descopere adev`ratul motiv al
prezen]ei cumnatului lui la Tahoe.
Cu voia sau f`r` voia lui, Aaron va trebui s-o cunoasc` pe
Lia Andrews, \[i spuse Fred hot`rt, \n timp ce cobora din
ma[in`. Chiar mine diminea]` o va ruga pe sora lui s`-i
invite la cin` pe el [i pe Lia, \n casa de vacan]` a familiei
Burney. Cea mai mare dorin]` a lui era aceea ca Lia s`-i
PARIU PE IUBIRE 149

cunoasc` familia [i s` capete afec]iune pentru Rozlyn [i


copiii ei.
Lia! Oh, Lia! [opti el intrnd \n apartament.
Numele acela \i era att de drag! |i amintea de tandre]e [i
mngieri, de pielea catifelat` a buzelor ei, de parfumul ei
delicat, de rotunjimile trupului ei sub]ire [i cald lipit de al
lui. Ct oare trebuia s` mai a[tepte ca s` i se dezv`luie \n fa]a
ochilor lui \ncnta]i [i sub mngierea degetelor lui
\nfrigurate goliciunea ei, pe care [i-o imagina perfect`, plin`
de f`g`duin]e [i de voluptate...?
Capitolul 7

Dup` p`rerea mea, Fred, i-ai face un prost serviciu


acestei tinere dac` i-ai spune care e rolul t`u \n cazinou,
avnd \n vedere postul pe care-l ocup`, respectiv o mas` de
joc pe care o vom pune sub supraveghere. O vei pune
\ntr-o situa]ie foarte nepl`cut`, \i spuse Aaron Burney
cumnatului s`u.
Cei doi b`rba]i \[i terminau de b`ut cafeaua de
diminea]`, acas` la Aaron. Fred \i arunc` o privire
gnditoare pe deasupra ce[tii.
Tn`ra asta nu lucreaz` la noi de mult` vreme. Ce
impresii are despre colegii ei? \l \ntreb` Aaron.
N-am vorbit niciodat` despre acest subiect. Lia este
foarte interesat` de oameni. Datorit` firii ei, dar [i ca o
obliga]ie profesional`. Mi-a spus c`, dup` p`rerea ei,
PARIU PE IUBIRE 151

personalul de la jocuri dau dovad` de o agilitate ie[it` din


comun. De altfel, doi sau trei crupieri \i sunt [i prieteni.
Oare ce va spune atunci cnd va afla c` ai venit aici
pentru a-i spiona oarecum pe prietenii ei?
S-ar p`rea c` ai uitat c` nu voi fi spionul t`u, \i aminti
Fred, prost dispus. E adev`rat c` ]i-am promis c` voi fi atent
la ceea ce se \ntmpl` \n incinta cazinoului, dar nu voi merge
totu[i, att de departe. O voi informa pe Lia referitor la
leg`tura de rudenie dintre mine [i patronul ei, explicndu-i
motivele prezen]ei mele la Goldorado. Altfel, ce pretext a[
putea s` inventez? |n cazul \n care m` va vedea mereu \n sala
de jocuri, risc s`-mi pun` eticheta de juc`tor bogat.
{i asta te-ar deranja?
Fred \[i goli cea[ca de cafea. Rozlyn, care f`cea ordine
prin vasele de la micul dejun la cap`tul cel`lalt al buc`t`riei,
r`mase brusc nemi[cat`, uitndu-se insistent la fratele ei.
Uite ce este... \ncepu Fred cu un aer glume], observnd
c` devenise deodat` centrul aten]iei celor doi so]i.
Nu-[i termin` \ns` propozi]ia [i continu` pe un ton
\nver[unat:
Ei bine, a[a este. N-am nici un motiv s` m` ascund de
voi. M-ar deranja foarte tare.
Rolyn era \nalt` [i foarte vioaie. Avea p`rul blond deschis
[i ochii cenu[ii sem`nau cu ai lui Fred. Veni [i se a[ez` lng`
fratele ei, plin` de o curiozitate pe care nici nu vroia s-o
ascund`.
152 BACCA SLIPPER

Serios? spuse ea. S` fie posibil oare ca un crupier


dr`gu] cu fust` s` fi g`sit drumul spre inima ta cinic`?
Poveste[te-mi tot! Cum este?
Am o idee mai bun`, Roz. Invit`-ne pe amndoi la cin`
[i \]i voi face cuno[tin]` cu ea chiar \n seara asta.
Rozlyn ridic` ochii \n tavan [i-i r`spunse ciufulindu-i
p`rul cu afec]iune:
Eu \i pun doar o simpl` \ntrebare [i el m` [i trimite la
crati]`...
Ajunge, Roz! se enerv` Fred, respingndu-i mna.
Ce figur` \i faci s`rmanei tale surori! spuse Rozlyn
indignat`, pe un ton smiorc`it.
Tu, s`rman`? se hlizi Fred. |nseamn` c` c` Jackie
Onassis tr`ie[te \n mizerie...
M` refeream la un alt privilegiu, care n-are nici o
leg`tur` cu banii [i anume la acela de a-mi trece din cnd \n
cnd degetele prin p`rul unui b`rbat. Trebuie s` recuno[ti
[i tu c`, \n privin]a asta, cu Aaron n-am nici o [ans`...
Se duse apoi [i s`rut` sonor ]easta aproape cheal` a
so]ului s`u. Burney izbucni \n rs.
Bine, veni]i \n seara asta la cin`, spuse Rozlyn,
\ntorcndu-se din nou spre fratele ei. Ard de ner`bdare s`
cunosc \n sfr[it pe cineva care lucreaz` la o mas` de jocuri.
Chiar am de gnd s` urmez [i eu cursul de preg`tire [i apoi
\l voi ruga pe Les Mansfield s` m` foloseasc` atunci cnd va
avea nevoie de o \nlocuitoare.
PARIU PE IUBIRE 153

Aaron [i Fred \[i aruncar` unul altuia priviri uluite. Era


evident c` Rozlyn nu [tia nimic, sau aproape nimic despre
lumea cazinourilor, \[i spuse Fred. Totu[i, vorbele ei \i
provocar` o oarecare jen`. Pn` mai ieri, ar fi fost gata s`
pun` pariu c` sora lui era ultima persoan` de pe p`mnt
care s` fi dorit s` distribuie c`r]i la o mas` de joc, dar ast`zi
era mai pu]in sigur \n aceast` privin]`. Multe certitudini i se
spulberaser` \n ultimele patruzeci [i opt de ore. Poate c`
succesul pe care-l cunoscuse \n afaceri \l f`cuse prea
\ncrez`tor \n propriile opinii.
E de la sine \n]eles c` trebuie s` i se spun` domni[oarei
Andrews ce leg`tur` exist` \ntre familiile Burney [i Tancer,
observ` rece Aaron. Evident, m` bucur s-o cunosc pe
aceast` domni[oar`, dar \mi displace ca o angajat` a
cazinoului s` ne afle secretele [i dificult`]ile prin care trece.
Aaron! exclam` indignat` so]ia lui, care se \ntorsese la
chiuvet`. Nu e[ti deloc amabil cu aceast` tn`r`! Po]i s` ne
spui [i ce motive ai?
Fred nu are nevoie de a[a ceva, \i r`spunse Aaron,
deoarece motivele mele corespund perfect cu una din liniile
lui de conduit`. Cel mai bun mijloc de a provoca un faliment
este acela de a permite angaja]ilor s` afle c` firma merge
prost. Pe ce te bazezi ca s` ai \ncredere \n aceast` domni[oar`?
Cine [tie dac` nu le va spune colegilor ei c` te-am chemat s`
m` aju]i s` readuc pe linia de plutire o afacere aflat` deja \n
deriv`, pe care tu m-ai sf`tuit s-o cump`r?
154 BACCA SLIPPER

Te asigur, Aaron c` e demn` de toat` \ncrederea. De ce


sunt att de convins? N-a[ putea s`-]i explic, dar dac` ai
\ncredere \n mine, po]i s` ai [i \n ea. De altfel, dac`-mi dai
voie s`-]i spun, dai o importan]` prea mare unei probleme
care nu merit` atta aten]ie. Nu e nimic casatrofal care ar
putea fi transmis celorlal]i angaja]i. |]i mai spun \nc` o dat`
c` Goldorado nu e \n pragul falimentului, a[a cum crezi tu.
E doar o afacere care are nevoie de cteva schimb`ri, atta
tot.
Mansfield spune c` necazurile noastre \nc` nu s-au
terminat. Dac` i le aduci la cuno[tin]` tinerei tale prietene,
o vei pune \ntr-o situa]ie jenant`, ceea ce nu-]i va u[ura
deloc sarcina. Pe de alt` parte, dac` \i spui c` ai venit s`-mi
acorzi consultan]` pentru m`rirea rentabilit`]ii firmei mele,
va crede c` \]i faci pur [i simplu treaba.
Ah, Aaron, tu [tii \ntotdeauna s` g`se[ti cuvintele
potrivite! exclam` Fred ironic.
Burney r`mase calm [i-i r`spunse:
Recunoa[te c` este o cooperare perfect`. Totu[i, ar
trebui s`-i sugerezi acestei tinere persoane c`...
Are [i ea un nume, ca toat` lumea! exclam` Fred,
enervat. {tii foarte bine c` se nume[te Lia Andrews, a[a c`
f`-mi pl`cerea s`-]i aminte[ti de asta atunci cnd vorbe[ti
despre ea.
Ar trebui s`-i sugerezi domni[oarei Andrews s` nu
dezv`luie cuiva faptul c` suntem rude [i nici motivele care
PARIU PE IUBIRE 155

te-au adus aici. Spune-i c` eu consider c` pentru personalul


angajat o asemenea informa]ie ar fi demoralizant`. Ceea ce,
de altfel, e [i adev`rat. |n general, membrii personalului
\ncep s` fac` specula]ii atunci cnd e trimis un expert la o
firm`. Dup` aceea \[i fac griji pentru postul lor [i pn` la
urm` ne trezim cu sc`derea randamentului.
Am de gnd s`-i spun adev`rul despre misiunea pe care
o am de \ndeplinit la cazinou.
Nu v`d ce rost ar avea, Fred. Domni[oara Andrews nu
va avea nimic de c[tigat, ba chiar se va afla \ntr-o pozi]ie
ingrat`.
|ntr-un anumit sens ai dreptate, dar dac` p`strez
t`cerea, eu voi fi cel stnjenit. Mie mi se pare c` are dreptul
s` fie informat`. |n plus, nu-mi place deloc s` existe un zid
\ntre noi.
Faci cum vrei, Fred. Dup` p`rerea mea, a]i evita multe
necazuri dac` ai l`sa-o s` cread` c` ea este unicul motiv al
prezen]ei tale \n sala de jocuri.
O s` m` mai gndesc la asta.
|n clipa aceea, Fred \l z`ri pe Chap, nepotul lui \n vrst`
de zece ani care venea alergnd pe alee, urmat de cinele
familiei Burney. Atunci cnd ajunse sub teras`, copilul se
trnti gfind pe spinarea animalului care provenea dintr-un
ciudat amestec de rase.
Ceva mai departe de el, Missy, o feti]` de trei ani, mergea
cu pa[i m`run]i [i gr`bi]i, plngnd de ]i se rupea inima de
156 BACCA SLIPPER

ea. Strig`tele ei \l speriar` pe Fred, care se ridic` dintr-un


salt.
N-o b`ga \n seam`, Fred! \l lini[ti Rozlyn. E doar
furioas` la culme c` Chap [i Sooperdog au l`sat-o \n urm`.
E totu[i destul de mic` s` r`mn` singur` pe plaj`!
spuse Fred \ngrijorat.
Plaja e folosit` de mai multe familii, a[a c` am angajat
un student pe toat` perioada verii. |i supravegheaz` pe to]i
copiii [i are grij` s` nu fac` prostii sau s` se r`neasc`. E o
adev`rat` d`dac` [i o grij` \n minus pentru m`mici!
Missy se opri din alergat la c]iva metri de cas` [i f`cu o
tumb` foarte bine regizat`, dup` care se pr`bu[i ghemuit`
pe p`mnt urlnd din to]i bojocii.
Chap! strig` Roz cu un aer sup`rat. Du-te [i ia-o pe sora
ta.
M` duc eu, Roz, \i spuse Fred ie[ind pe u[a culisant`
din sticl` care separa terasa de camera de zi.
Chap se ridic` vioi [i-l salut` pe unchiul lui cu simpatie,
cuprinzndu-l de mijloc cu ambele mnu]e firave [i agile.
Vino cu mine, Chap. Am impresia c` Missy are nevoie
de ajutor. |i vom construi un sc`unel de salvare.
Da! Un sc`unel de salvare! repet` Chap debordnd de
entuziasm.
Fredon` aceste cuvinte care era evident c`-i pl`ceau,
potrivindu-[i mersul dup` cel al unchiului s`u, \n timp ce se
\ndreptau spre Missy.
PARIU PE IUBIRE 157

Cinele se zbenguia \n jurul lor cu o exuberan]` ie[it` din


comun.
Missy, o s`-]i facem un sc`unel de salvare! o anun]`
triumf`tor b`ie]elul pe sora lui, care nu mai urla, dar scotea
ni[te gemete sf[ietoare.
Missy se a[ez` \n capul oaselor, uitndu-se sup`rat` la cei
doi care se apropiau de ea. Ridic` spre Fred fe]i[oara ei
murdar` de praf [i plin` de lacrimi.
Unchiule Fred! \ngaim` ea cnd el o ridic` [i o lu` \n
bra]e... Chappie [i Sooper au plecat \n goana mare...
bomb`ni ea cu fa]a lipit` de c`ma[a lui Fred.
Da, dar ne-am \ntors [i o s`-]i facem un sc`unel de
salvare! trmbi]` pentru ultima oar` Chap, dup` care \l
\ntreb` pe unchiul lui: spune-mi [i mie unchiule Fred, de
fapt ce e `la un sc`unel de salvare?
Fred o l`s` jos pe nepoata lui, \ncruci[` \ntr-un anumit
fel bra]ele lui Chap, apoi f`cu la fel cu ale lui [i la sfr[it
prinse minile lui de ale b`iatului [i form` un sc`unel; cam
dezechilibrat, din nefericire! Plin` de \n]elepciune, Missy
refuz` invita]ia fratelui ei care o \ncuraja s` se a[eze pe el.
Vreau s` m` urc pe umerii unchiului Fred! exclam` ea
calm.
Nu! se r`zvr`ti fratele ei. Te vom transporta ca atunci
cnd pompierii scot oamenii din casele \n fl`c`ri! insist` el
\nfuriat. Nu e[ti dect o mucoas`!
Ba nu sunt mucoas`! se \mpotrivi Missy.
158 BACCA SLIPPER

Fred \[i d`du seama c` scaunul era foarte instabil, din


cauza diferen]ei de \n`l]ime dintre el [i nepotul lui. Acesta
din urm`, z`rind doi tovar`[i de joac` de vrsta lui, d`du
drumul minilor lui Fred [i strig`:
Hei! Pun pariu c` nu [ti]i cum se face un sc`unel de
salvare!
Apoi alerg` spre ei [i Fred o coco]` pe Missy pe umerii
s`i, dup` care se \ntoarse spre cas` cu pa[i p`run]i. Feti]a
rdea [i se ]inea cu ambele mini de p`rul unchiului s`u.
Atunci cnd ajunser` pe teras`, Fred se \ntoarse [i v`zu c`
Chap [i prietenii lui erau \n plin` ac]iune. Doi dintre ei \[i
uniser` minile [i for]ele pentru a-l a[eza pe al treilea pe
sc`unel. Mergeau unul lng` altul, asem`n`tor stilului de
deplasare al crabilor [i se \ndreptau spre plaj`.
Ceva mai trziu, \n timp ce alerga de-a lungul unei poteci
[erpuite de pe versantul unui deal, Fred reflecta la discu]ia
pe care o avusese cu Aaron Burney. Poate c` sfatul
cumnatului s`u era cel mai ra]ional, date fiind \mprejur`rile.
De altfel, era convins c` problemele cazinoului erau de
domeniul trecutului, a[a c` nu mai era nevoie s` spioneze,
ci s` ]in` sub supraveghere mesele de joc. Asta era o sarcin`
care-l \ncnta din ce \n ce mai pu]in. Dac` ar avea loc vreun
incident, Aaron ar putea s` angajeze un detectiv profesionist
ca s`-i dema[te pe vinova]i [i atunci Fred ar putea s-o
[tearg`. Atunci va veni momentul potrivit s`-i povesteasc`
totul Liei...
PARIU PE IUBIRE 159

Dar deocamdat` avea cu totul altceva s`-i spun`, ceva


mult mai important...

***

Oare \l va vedea mine? se \ntreb` Lia care se gr`bea att


de tare s` ajung` la cazinou, \nct refuz` cafeaua pe care i-o
oferea Carrie cnd voia s` ias` pe poarta re[edin]ei.
Ca \n fiecare zi, glumi pu]in cu Reilly, cump`r` un ziar [i
vr\ trei monede \n aparat. Spre deosebire \ns` de data
trecut`, cnd trase de manet`, monedele ei disp`rur` pentru
totdeauna. {i Fred nu-[i f`cuse apari]ia.
Totu[i, Lia spera s`-i z`reasc` mai devreme sau mai trziu
silueta \nalt` printre mese.
{i, \ntr-adev`r, pe la prnz ap`ru, apropiindu-se de
sectorul ei [i dep`[ind pe to]i cei din jurul lui cu un cap.
Lia b`tea c`r]ile \n acel moment [i se temu s` nu \nceap`
s`-i tremure minile.
Turi[tii de weekend se \nghesuiau prin s`lile de joc [i pe
lng` aparatele electronice. Peste cteva minute, Lia, care
avea masa complet`, urma s` fie \nlocuit` [i se va duce s` se
odihneasc` pu]in. Dac` ar fi venit mai trziu, l-ar fi ratat pe
Fred. Ca s` se poat` concentra, \ncepu s` distribuie c`r]ile
cu ochii \n podea.
160 BACCA SLIPPER

Nu avu nevoie s` ridice privirea ca s` afle momentul \n


care ajunsese la masa ei. R`m`sese un singur scaun liber [i
ea b`nui cine se va a[eza pe el. |l v`zu cu coada ochiului
punnd banii pe mas` [i ea \mpinse spre el jetoanele. Pentru
nimic \n lume Lia n-ar fi vrut s`-i \ntlneasc` privirea, pe
care o sim]ea a]intit` asupra ei, c`utnd s`-i atrag` aten]ia.
Pn` la sosirea interlocutorului ei, \[i \ndeplini cu calm
sarcinile impuse de func]ia sa.
Atunci cnd p`r`si masa, se sim]i extrem de u[urat`. Era
sigur` c` dup` ce va face numai c]iva pa[i, Fred va veni
dup` ea.
Lia trase adnc aer \n piept [i se uit` \n sfr[it la el pentru
prima oar` de cnd intrase \n sal`.
Era gata s` pui cap`t carierei mele de crupier! exclam`
ea zmbind. Nu m` a[teptam s`-]i faci apari]ia att de brusc.
M-ai tulburat [i a fost gata s` scap pachetul de c`r]i din mini.
P`reai totu[i perfect st`pn` pe tine. Ba chiar prea
st`pn`, de aceea \ncepusem deja s`-mi fac griji. Credeam c`
m-ai uitat.
Pre] de cteva secunde, se pierdur` unul de altul prin
mul]ime. Cnd reu[i s` se apropie din nou de ea, Fred o
prinse de bra] [i nu-i mai d`du drumul. Apoi o conduse pe
Lia \n salonul pentru servit ceaiul [i se a[ezar` la o mas`,
\ntr-un col] lini[tit.
Lia citi \n ochii lui Fred c` era bucuros c` se afla lng` ea.
Spera s` observe [i el acela[i lucru din privirea ei. Nu
PARIU PE IUBIRE 161

schimbar` nici un cuvnt pn` la sosirea chelneri]ei care le


lu` comanda.
R`ma[i din nou singuri, schimbar` o privire lung` [i Fred
atinse buzele Liei cu dosul minii.
Nu te-am mai v`zut de o ve[nicie.
Rostise acele cuvinte cu o asemenea \nsufle]ire, \nct acel
vechi cli[eu c`p`t` o dimensiune uria[`. Emo]ionat`, Lia lu`
degetele lui Fred [i le lipi de obraz.
E[ti liber` disear`? se interes` deodat` Fred. A[ vrea
s`-]i prezint ni[te persoane.
Cu pl`cere, \i r`spunse Lia, u[or surprins`. Despre cine
este vorba?
Sunt ni[te oameni pe care vreau neap`rat s`-i cuno[ti.
Nu fi att de misterios, spuse ea amuzat`, dar [i u[or
enervat`. Cine sunt, Fred? E totu[i mai u[or dac` [tii
dinainte cine sunt necunoscu]ii cu care urmeaz` s` te
\ntlne[ti...
Nu-]i face probleme, totul va fi bine. Ar dura prea mult
s`-]i vorbesc despre ei [i tu trebuie s` te \ntorci la locul de
munc` peste cteva minute. |]i voi spune disear`, cnd voi
veni s` te iau.
Conform regulamentului intern al cazinoului, Lia nu purta
ceas la mn`. |l p`stra \n po[et`. A[a c` se uit` la cel al lui
Fred [i ridic` u[or din umeri. Se d`du b`tut`, dar era curioas`
cine erau acei misterio[i prieteni ai lui Fred. De ce oare avea
nevoie de timp ca s`-i ofere informa]ii referitoare la ei?
162 BACCA SLIPPER

|n seara aceea, Lia se mir` [i ea de aten]ia cu care \[i alese


]inuta. Avea numai patru rochii elegante [i toate \i pl`ceau la
fel de mult, astfel c` de obicei o scotea din dulap pe cea
care-i venea prima la mn`.
Liei nu-i pl`cea deloc s` bat` toat` ziua magazinele.
Atunci cnd o hain` se uza, \ncerca s-o \nlocuiasc` de obicei
cu una care avusese darul de a o cuceri pe loc, chiar dac`
trebuia s` a[tepte mult pentru asta. Apoi, \ntr-o bun` zi se
oprea brusc \n fa]a unei vitrine care expunea exact obiectul
de care avea nevoie. Uneori, pre]ul acestuia era exorbitant,
dar Lia pusese la punct un sistem de calcul foarte eficient. |n
loc s` cumpere, de exemplu, cte o rochie nou` \n fiecare an
cu cincizeci de dolari, riscnd s` nici nu-i plac` att de mult,
prefera s` pl`teasc` dou` sute de dolari pe o hain` care se
potrivea perfect gustului s`u [i pe care o va purta timp de
patru ani. |n felul acesta Lia \[i alc`tuise o garderob` simpl`
[i elegant`, care ocupa [i spa]iu pu]in [i care, mai ales, o
sc`pa de colindatul prin magazine.
S-o aleag` pe cea albastr` care-i pl`cuse att de mult lui
Fred? Dat fiind c` nu se putea hot`r\, proced` ca de obicei [i
lu` la \ntmplare o rochie din m`tase ag`]at` de umera[.
Era una adorabil`, din crepde[in \n tonuri pastelate,
unde verdele deschis se amesteca \n mod armonios cu rozul
[i bleul. Lia se \ndr`gostise pe loc \n urm` cu cinci ani de
aceast` rochie care o costase o avere, dar care se demodase
[i sem`na [i acum cu un superb tablou impresionist.
PARIU PE IUBIRE 163

E foarte bine! \[i f`cu ea \n [oapt` un compliment,


uitndu-se pentru ultima oar` \n oglind`.
Fred suna deja la u[`. Peste un minut, Lia merse s`-i
deschid` [i descoperi \n privirea lui acela[i compliment, dar
de o mie de ori mai elogios! Ca [i cum o auzise, sau ca [i
cum putuse s`-i citeasc` gndurile, el [opti zmbind:
E foarte bine...!
Deja dep`[iser` gardul re[edin]ei Sapphire Point [i Fred
tot nu-i dezv`luise cine erau prietenii la care mergeau. Dar
oare \i va spune pn` la urm`? se \ntreb` Lia, care era din ce
\n ce mai jenat`. I-ar fi fost de folos cteva informa]ii, dar nu
se va umili rugndu-se de el s` i le dea. E adev`rat c` i se mai
\ntmplase de multe ori s` fie invitat` la cte o recep]ie
unde toat` lumea cuno[tea pe toat` lumea, de[i ea nu vedea
nici o figur` cunoscut`, dar de fiecare dat` [tia m`car
num`rul invita]ilor.
Ni[te oameni spusese Fred... Era destul de vag! C]i
anume? Doi, doisprezece sau mai mul]i de att? Nu avea de
gnd s`-l \ntrebe nimic, dar nu voia s` fie tratat` cu atta
indiferen]`.
C]i vor fi? se interes` ea \n cele din urm`.
Cum adic`?
Da, prietenii c`rora vrei s` m` prezin]i, \i explic` ea
\ncercnd s` r`mn` calm`.
Ah, da...
Fred \i zmbi larg, dar nu mai spuse nimic altceva.
164 BACCA SLIPPER

|ncerca s` trag` de timp, \[i spuse Lia. Oare ce dezv`luire


\i va face, dac` \i venise att de greu s` spun`? Curioas`, dar
[i u[or \ngrijorat`, schimb` tactica, alegnd un teren mai
pu]in periculos.
Unde mergem s` lu`m masa? \l \ntreb` ea.
Tocmai m` preg`team s` te l`muresc, \i r`spunse Fred.
Vom merge la sora mea. Ea e cea care ne-a invitat la cin`. Ea
[i so]ul ei.
Lia r`mase mut` de uimire. Fred pomenise despre sora
lui, pe care o crescuse o m`tu[` dup` moartea mamei lor,
dar \[i \nchipuise c` tr`ie[te \n alt` parte a ]`rii [i nu era att
de apropiat` de Fred.
Nu [tiu de ce, dar aveam impresia c` sora ta locuie[te
departe de aici.
Chiar a[a [i este. Tr`ie[te la sud de San Francisco, la
Woodside, cu excep]ia verii, pe care o petrece \n casa lor
situat` pe malul californian al lacului Tahoe, la o distan]` de
dou`zeci de kilometri de aici.
|n acest moment, sora [i cumnatul t`u se g`sesc acolo?
Da. Ca [i nepotul meu Chap [i nepoata mea Missy. Vei
face cuno[tin]` cu \ntreaga mea familie. M-am... m-am gndit
c` e timpul s` v` cunoa[te]i. Sper c` nu te deranjeaz`...
Dac` m` deranjeaz`? Dar sunt \ncntat`, Fred! {i
surprins`, pe deasupra. Dup` modul \n care mi-ai vorbit
despre ea, mi s-a p`rut c` sora ta trebuie s` fie foarte tn`r`.
Niciodat` nu mi-a[ fi imaginat c` e m`ritat` [i are [i copii.
PARIU PE IUBIRE 165

{i cu toate astea, sunt zece ani de cnd s-a c`s`torit cu


asociatul [i, \n acela[i timp cel mai bun prieten al meu. Cel
mai bun om care poate exista.
Devenind deodat` serios, f`cu o pauz`.
De altfel, sunt sigur c`-l vei recunoa[te, continu` el.
De ce?
L-ai v`zut pe la cazinou.
E juc`tor? \l \ntreb` Lia prudent`.
Fred izbucni \ntr-un uria[ hohot de rs care destinse
atmosfera.
Ar vrea el... dar e un juc`tor jalnic! Atunci, \n
compensa]ie [i-a cump`rat un cazinou!
Un cazinou?
Deodat`, \i veni \n minte o b`nuial` cumplit`.
Fred... Cum se nume[te cumnatul t`u?
Aaron Burney.
Aaron... Burney? repet` ea. Spune-mi c` nu e cel care e
proprietarul cazinoului "Goldorado", cel pentru care lucrez
eu!
Ba chiar el este!
Capitolul 8

Dup` ce-i trecu primul [oc, Lia se felicit` c` nu-i


dezv`luise lui Fred, cumnatul patronului ei, adev`ratele
motive pentru care venise aici s` fie crupier la o mas` de
black-jack. Observase c` Fred se ghida dup` un cod al
onoarei foarte strict [i probabil s-ar fi sim]it obligat s`-l
anun]e pe Aaron Burney c` un membru al personalului
folosea sala de jocuri de la Goldorado ca teren de studiu
pentru un doctorat \n psihologie. Era sigur` c` marele
patron ar fi reac]ionat negativ, ca [i majoritatea angaja]ilor
asupra c`rora Lia \[i desf`[urase ancheta. Dac` Burney i-ar fi
devenit ostil, [i-ar fi pierdut locul de munc`.
Te-am \ntlnit datorit` lui Burney, spuse Fred. Nu m-a[
afla aici dac` nu m-ar fi rugat s` m` ocup pu]in de afacerile
lui.
PARIU PE IUBIRE 167

N-ai venit la Tahoe ca s` joci jocuri de noroc?


U[urarea pe care o sim]i era att de mare, \nct Lia
r`mase cu gura c`scat`. Fusese extrem de nefericit` cnd
v`zuse \n Fred Tancer un juc`tor care miza sume mari de
bani. Totu[i, nu-[i d`duse seama ct de tare o afectase acea
b`nuial`.
Ai crezut cumva c` sunt un \mp`timit al jocurilor de
noroc? se mir` el.
Se gr`bi apoi s`-i explice nelini[tea lui Aaron \n leg`tur`
cu rentabilitatea cazinoului [i \ncheie ct se poate de
simplu:
De fapt, m` aflu aici mai ales ca s`-l sus]in pe Burney.
|n ultimii zece ani am cump`rat [i am salvat de la faliment
attea firme, \nct nu se mai poate lipsi de sfaturile mele!
Asta a devenit pentru el aproape o supersti]ie!
Nu-mi spune c` e[ti asociat [i la Goldorado... se alarm`
Lia.
Se putea \mp`ca mai u[or cu gndul c` Barney, cumnatul
lui era patronul ei, dar cnd era vorba despre Fred \nsu[i...
Nu, de[i Aaron a \ncercat s` m` implice [i pe mine. Voia
ca firma Tancer [i Burney s` cumpere afacerea, dar eu am
refuzat s` particip. Am acceptat s` fiu doar consilierul lui.
|ncep s` cred totu[i c` aceast` deplasare a cea mai fericit` din
via]a mea... |i sunt \ndatorat o dat` \n plus cumnatului meu!
Cum adic`? Mie mi se pare c` toate avantajele sunt de
partea lui.
168 BACCA SLIPPER

|n afar` de unul, acela care m` intereseaz` pe mine, [i


anume tu...
Lia se \ntoarse spre el [i privirile li se \ntlnir`. Admir`
apoi peisajul cu inima b`tndu-i ca un ciocan \n piept,
atunci cnd Fred fu din nou atent la drum. Acum mergeau
pe o arter` secundar` care [erpuia de-a lungul falezei
m`rginite de blocuri uria[e de stnc`.
La baza acestora str`lucea o \ntindere de ap` verde,
\nconjurat` de pante acoperite cu conifere. Un canal \ngust
lega aceast` ap` de lac. {i mai jos, pe partea cealalt` a
drumului, un alt lac, albastru, foarte mic, p`rea un safir
montat \ntr-un smarald. Frumuse]ea peisajului \i smulse Liei
un strig`t de admira]ie:
E superb! Cum se nume[te locul acesta?
La stnga, Fallon Leaf, la dreapta, Emerald Bay.
Emerald Bay! repet` Lia. Am auzit de el. Dac` a[ fi [tiut
c` e att de frumos, a[ fi venit aici mai demult!
|nc` nu-l v`zuse[i? Vom corecta curnd aceast`
deficien]`, cu att mai mult cu ct acesta este locul meu
preferat. Ne vom opri sus, de unde panorama este de-a
dreptul impresionant`.
Manevr` cu \ndemnare ma[ina de-a lungul falezei
\nguste, pn` la o mic` parcare situat` pe marginea
pr`pastiei. Nu mai era nimeni prin jur.
Avem noroc, se bucur` Fred. La ora asta, panorama e
numai a noastr`. Ziua e plin de lume aici.
PARIU PE IUBIRE 169

Fred opri motorul [i cobor\. Ocoli apoi ma[ina [i-i


deschise u[a Liei. }inndu-se de mn`, traversar` o
suprafa]` nisipoas` pn` la o potec` \ngust` care ducea la o
cavitate \n form` de ni[` dintre dou` enorme buc`]i de
stnc`. De acolo, priveli[tea asupra golfului [i asupra lacului
era excep]ional`.
Acum soarele deja apusese [i ultimele lui raze l`saser`
urme ar`mii deasupra crestelor mun]ilor Sierra. B`rcile cu
motor despicau suprafa]a apei cu vitez`, l`snd \n urm` un
siaj str`lucitor. Din loc \n loc, cte o barc` cu pnze plutea
\mpins` de briza serii.
Lia inspir` adnc aer \n piept. Aerul era att de curat la
altitudinea aceea! |i atrase aten]ia o mic` insul` \mp`durit`
din mijlocul lacului.
E Fannette Island, \i explic` Fred. Pe malul acesteia
exist` un impresionant castel \n stil nordic pe care l-a
construit un baron al lemnului pentru so]ia sa la \nceputul
secolului. Se spune c` doamna respectiv` ar fi primit vizite
\n salonul ei de ceai de pe insul`. |n prezent, Vikingsholm
Castle e un muzeu de stat, deschis pentru toat` lumea.
|n timp ce vorbea, Fred se aprijinise de statuia din
spatele lui. O prinse pe Lia de mijloc [i o trase spre el.
|nainte ca ea s` mai poat` spune ceva, el \i acoperi gura cu
un s`rut. |mbr`]i[area deveni din ce \n ce mai pasionat` [i
trupurile lor se lipir` strns unul de altul, vibrnd de
dorin]`.
170 BACCA SLIPPER

Cnd \n sfr[it buzele lor se desprinser`, Fred [i Lia se


privir` \n t`cere, cu ochii plini de f`g`duin]e [i \ntreb`ri
nerostite.
Ar trebui s` plec`m.... [opti \n cele din urm` Lia.
Nu ]inea neap`rat s` porneasc` iar la drum, dar faleza
aceea povrnit` deasupra pr`pastiei nu era deloc potrivit`
pentru zbenguieli amoroase.
Nu! protest` Fred aplecndu-se deasupra decolteului
Liei.
|n timp ce buzele lui \i atingeau gropi]a dintre sni, ea
nu-[i putu st`pni o tres`rire de pl`cere. Se cl`tin` u[or din
cauza acelei mngieri fierbin]i [i, observnd cu coada
ochiului c` marginea falezei se g`sea numai la un metru de
ei, fu str`b`tut` de un fior care o \nghe]` de spaim`.
Fred, se alarm` ea. Suntem foarte sus!
El o strnse [i mai tare la pieptul lui [i o s`rut` [i mai
ap`sat \nainte s`-i dea drumul. Ea \ncepu s` alerge,
ne\ndr`znind s` se mai uite \napoi. Cnd ajunse la ma[in`,
privi din nou printre stnci [i-i zmbi lui Fred care urca spre
ea cu mersul lui de sportiv. O [uvi]` de p`r \i c`zuse pe
frunte. Inima tinerei \ncepu s`-i bat` [i mai tare \n piept.
Dumnezeule! B`rbatul acela era seduc]ia \ntruchipat`!
Cnd ajunse lng` ea, Fred \i prinse fa]a \n palme [i o
s`rut` u[or.
Frumos s`rut de adio... \i [opti ea.
Te \n[eli, \ngera[ule!
PARIU PE IUBIRE 171

Te-am s`rutat ca s`-]i amintesc c` avem o sarcin` de


\ndeplinit \n seara asta...
Dup` ce se a[ez` lng` el, \n timp ce Fred r`sucea cheia
\n contact, \n]elese c` el avea dreptate. Evenimentele se
precipitau \ntre ei. Fred nu l`sase s` planeze nici o b`nuial`
asupra a ceea ce sim]ea [i dorea. Acum, totul depindea de
ea.
Spune-mi [i mie, Fred, ce [tiu sora [i cumnatul t`u
despre mine?
C` e[ti crupier la o mas` de black-jack de la cazinou [i
c` e[ti prima femeie pe care le-o prezint. Sper c`-]i imaginezi
ce concluzie a tras din asta sora mea...
Fred \i arunc` o privire [ireat`.
{i pe bun` dreptate, ad`ug` el pe un ton emo]ionat,
ceea ce o tulbur` pe Lia mai mult dect cuvintele \n sine.
Poate c` ]i se va p`rea prea direct`, dar nu trebuie s` te
superi pe ea. Roz e un om foarte sincer.
Ce crede domnul Burney despre faptul c` un psiholog
lucreaz` \ntr-o sal` de jocuri de noroc?
|nc` nu i-am vorbit despre asta.
{i nici lui Roz. Nu le-am spus nimic despre frumuse]ea ta
\ncnt`toare, nici despre felul \n care a fost ct pe-aci s` te
\nec [i nici despre gndurile care nu-mi mai dau pace de
cnd te-am salvat...
Fii serios, Fred!
Sunt sigur` c` le-ai spus totu[i ceva.
172 BACCA SLIPPER

Nu-mi g`sesc cuvintele atunci cnd este vorba despre


tine, Lia... cnd este vorba despre femeia pe care o a[tept de
atta vreme? Te vor descoperi ei \n[i[i.
Liei nu-i venea s` cread`.
Serios, Fred, le-ai spus m`car c` sunt crupier la o mas`
de jocuri din cazinoul cumnatului t`u?
Pentru Roz [i Aaron conteaz` numai faptul c` \mi e[ti
foarte drag`. N-ai dect s` le spui tu ce mai e de aflat.
Aceast` dovad` de \ncredere o emo]ion` foarte mult pe
Lia [i o f`cu s`-i tresalte inima \n piept de bucurie.

***

Pu]ina \ngrijorare de care \nc` mai era st`pnit` se risipi


de cum trecu pragul casei familiei Burney. Roz \i deveni
imediat simpatic`. Privirea ei verde-cenu[ie, asem`n`toare
cu cea a lui Fred, o fix` insistent pre] de cteva secunde. Lia
citi \n ochii ei c` o place [i se bucur` c` descoperise \n ei
mult` afec]iune spontan`. Observ` foarte repede c` Burney
se purta \n mod automat cordial cu oamenii care erau pe
placul so]iei sale.
Spune-mi Aaron, insist` el atunci cnd Lia, u[or
intimidat`, se sim]i obligat` s` p`streze distan]a fa]` de
patronul ei.
PARIU PE IUBIRE 173

Aaron propuse s` bea \mpreun` ni[te cocteiluri [i se duse


la barul situat \ntr-un col] al uria[ei buc`t`rii, care
\ndeplinea [i func]ia de camer` de zi pentru a le preg`ti.
Vino s` m` aju]i [i tu, Fred. Lia va avea astfel ocazia s`
admire pe cel mai bun buc`tar din lume \n plin` ac]iune!
Fred o strnse pe Lia de um`r [i o mngie pe ceaf`, pn`
sus, la r`d`cina p`rului. Zmbindu-i cu tandre]e, se dep`rt`
de ea [i se duse la Aaron.
Emo]ionat` de gestul lui afectuos, Lia r`mase nemi[cat`
cteva secunde, apoi se apropie de Rozlyn, spernd c`
tulburarea ei nu era att de evident`, dar Roz era prea
ocupat` cu treaba ca s` observe.
Lia se concentr` atunci asupra prepar`rii foarte
mig`loase a aperitivelor lui Roz, care nu sem`nau deloc cu
bastona[ele de brnz`, crudit`]ile, cipsurile [i alunele pe
care le oferea de obicei Lia musafirilor ei.
Roz introduse \n cuptor o tav` plin` cu biscui]i foarte
apetisan]i, apoi umplu cuburile din ghea]` cu caviar [i le
a[ez` pe ghea]a pisat` \nconjurate de feliu]e sub]iri de pine
neagr`, sferturi de l`mie, g`lbenu[ de ou [i p`trunjel tocat.
Pe un alt platou aranj` frumos ni[te cl`tite cu crab sub
privirea \ncntat` a Liei.
Fiecare gest al lui Roz p`rea f`cut cu foarte mult`
dragoste, constat` Lia, ale c`rei talente culinare se limitau la
legume fierte la abur, carne la gr`tar [i pe[te pr`jit. Tot acel
ritual o impresion` foarte tare.
174 BACCA SLIPPER

Ceva mai trziu, cnd \l v`zu pe Aaron Burney \nfulecnd


la be]iga[e, ciuperci umplute [i pateuri cu fistic, Lia b`nui de
unde i se tr`gea \nceputul de burtic` pe care-l c`p`tase.
Totul e delicios, Roz! exclam` ea \ntre dou` \nghi]ituri
de pine de secar` pline cu caviar, dar probabil \]i petreci
jum`tate din via]` \n buc`t`rie dac` preg`te[ti attea feluri
de mncare complicate \n fiecare zi.
Da, cam a[a e, \i r`spunse Rozlyn cu calm, dar lui Aaron
\i place s` m`nnce bine. |n plus, am petrecut mult timp \n
buc`t`rie \nc` din copil`rie, a[a c` ar fi trebuit s` fiu prea
n`tng` s` nu m` fi putut descurca la crati]`. De asemenea,
am urmat toate cursurile ce se pot face \n acest domeniu!
Dar trebuie s`-]i [i plac`, spuse Lia dup` o nou` ezitare.
Roz se \ncrunt`. Era evident c` nu se gndise niciodat` la
acel aspect al problemei [i Lia a[tepta curioas` r`spunsul ei.
Am afirmat ceva mai devreme c` m` descurc \n
buc`t`rie. Ei bine, nu e adev`rat. Am fost pur [i simplu
modest`. |n realitate, sunt o buc`t`reas` foarte bun`! {i \mi
place s` g`tesc. De ce? Nu prea [tiu. E munc` foarte mult`,
dar \n general sunt adepta lucrului bine f`cut. |n plus, m`
bucur nespus c` pot s`-i fac pl`cere lui Aaron.
Aceast` m`rturisire o emo]ion` puternic pe Lia, care
nutrea un mare respect fa]` de Roz [i chiar un \nceput de
afec]iune.
Deodat` se auzir` ni[te urlete de durere dinspre drumul
care ducea la plaj`, anun]ndu-se astfel sosirea lui Chap.
PARIU PE IUBIRE 175

Peste treizeci de secunde, b`ie]elul urc` \mpleticindu-se


cele cteva trepte care duceau la teras` urmat ca
\ntotdeauna de cinele lui. Fred \l prinse brusc de zgard`
\nainte ca acesta din urm` s`-[i vre botul \n caviar!
Iar ai l`sat-o pe Missy \n urm`! \l acuz` Roz. |ntoarce-te
[i ia-o [i pe ea, Chap!
Fred \i \ncredin]` namila de cine nepotului s`u [i se
ridic` de pe scaun.
M` duc eu dup` ea, \l anun]` el. Chap, du-l pe Sooper
\n spatele casei [i d`-i de mncare pn` nu apuc` s` \nfulece
tot ce e pe mas`!
Missy \[i f`cu o intrare triumfa]`, coco]at` pe umerii
unchiului ei, de unde refuza cu \nd`r`tnicie s` se mai dea
jos. Dar Fred fu de ne\nduplecat. O puse \ncet pe podea,
f`r` s` se \nduio[eze atunci cnd feti]a \i \mbr`]i[` picioarele
din toate puterile ei.
Unchiul Fred a adus-o cu el pe o prieten` a lui care vrea
s` te vad`, Missy, o \ncuraj` Roz pe un ton blnd. Spune-i
bun` ziua, draga mea.
Fred \i adres` Liei un zmbet jenat. Se aplec` s`-[i
elibereze picioarele [i Missy profit` de ocazie pentru a-[i
\ncol`ci bra]ele \n jurul gtului s`u. Formau un tablou
\nduio[`tor, atunci cnd Fred ridic` feti]a, care se ghemui
la pieptul lui. Fred \i [opti cteva cuvinte la ureche, dup`
care ea \i r`spunse bosumflat`, spre uimirea Liei:
Nu. Nu-mi place de ea.
176 BACCA SLIPPER

Missy fu expediat` apoi repede \n cap`tul cel`lalt al casei,


unde o d`dac` avea datoria s` se ocupe de masa lor, \nainte
s` mearg` la culcare.
|n timp ce Roz o ducea pe Missy, Lia fu frapat` de privirea
pe care i-o arunc` feti]a. Era evident c` Missy o considera pe
musafira p`rin]ilor ei vinovat` de toate necazurile ei. Scoase
limba la ea, pe deasupra um`rului mamei sale [i numai Lia
observ` acea strmb`tur` r`ut`cioas`. Fred [i Aaron
re\ncepuser` s` discute imediat ce \ncetaser` smiorc`ielile
feti]ei.
Nedumerit` de comportamentul acesteia, Lia f`cu apel la
cuno[tin]ele ei referitoare la studiul psihologiei infantile, un
curs pe care-l f`cuse \n urm` cu patru ani. Missy avea
impresia c` e amenin]at` de ceva, din dou` motive: unu, Lia
era o necunoscut` [i-i era fric` de necunoscu]i [i doi, se
temea ca Lia s` nu-i ia locul \n inima lui Fred.
Sau se putea foarte bine s` nu se simt` amenin]at`, dar se
purta a[a numai ca s` atrag` aten]ia asupra ei. Sau era
posibil ca motivele s` fie cu totul altele, \ncheie Lia u[or
nelini[tit`.
Lia nu se prea pricepea la copii. De cnd fusese ea \ns`[i
copil, avusese foarte pu]in de-a face cu ei. Ca psiholog, era
interesat` mai ales de adul]i [i \[i d`dea abia acum seama ct
de pu]in asimilase din cuno[tin]ele mzg`lite \n timpul
cursului de psihologie a copilului, care se studia timp de un
an \n facultate.
PARIU PE IUBIRE 177

Sim]indu-se u[or dezorientat` din punct de vedere


profesional, se gndi, \n calitate de invitat` a familiei
Burney, c` feti]a aceea nu era dect o pu[toaic` r`sf`]at`.
Te rog s-o scuzi pe Missy, Lia.
Vocea lui Aaron o smule pe tn`r` din gndurile ei.
|i spun mereu lui Roz c` trebuie s` fie mai exigent` cu
ea, ad`ug` Aaron.
Lia se scandaliz` \n sinea ei. De ce toat` r`spunderea
educa]iei copiilor trebuia s` cad` numai \n sarcina lui Roz?
Ai dreptate, interveni Fred. |n seara asta a fost tare
nesuferit`!
Lia preg`tea un r`spuns pentru Fred. Va folosi cuvinte
aspre, care \ns` nu le vor jigni pe gazdele sale. Dar
\ntoarcerea zgomotoas` a lui Chap [i Sooperdog \i spulber`
planul.
Spre deosebire de sora lui, Chap o pl`cu imediat pe Lia,
lucru pe care-l consider`, spre regretul ei la fel de
stnjenitor ca ostilitatea lui Missy.
Ia uite! Pot s` stau \n cap! o anun]` el mndru.
Cinele \nso]ea spectacolul oferit de b`iat cu schel`l`ieli
[i l`tr`turi vesele. Dup` opt numere de acela[i fel, \n timp ce
Lia tocmai \l l`uda, din fericire Chap hot`r\ c` acele
cascadorii nu-l mai interesau, ca [i pe Lia, de altfel. Se
\ntoarse spre unchiul lui [i-l trase de mnec`.
Vino, unchiule Fred, vino s` vezi castelul pe care l-am
construit eu [i prietenii mei!
178 BACCA SLIPPER

S` nu \ntrzia]i! \l sf`tui Roz din buc`t`rie. Bessie vrea


s` te vad` la mas` peste cinci minute, Chap!
Fred se ridic` [i \ntinse mna spre Lia.
N-ai vrea s` ratezi capodopera lui, nu-i a[a?
S` merg \nc`l]at` a[a? exclam` ea ar`tnd spre sandale.
Nu, mul]umesc. |mi poveste[ti tu cum a ie[it.
Fred o \nv`lui \ntr-o privire pasionat`.
B`iatul `sta nu are numai talent la gimnastic`, spuse el.
Cine [tie ce o s` ai de pierdut!
Cele dou` siluete care coborau rapid poteca o
emo]ionar` pe Lia ca [i spectacolul de mai devreme, cnd
Fred ap`ruse cu Missy coco]at` pe umerii lui. Oare despre ce
vorbeau b`rbatul [i b`ie]a[ul? Ce se putea discuta cu un
copil? Pe vremea cnd era stewardes`, se \ntmpla uneori
s`-i fie \ncredin]at cte un mic pasager ne\nso]it [i ea f`cea
\n a[a fel \nct s` se ocupe de el colega ei.
|n timp ce pndea \n mod incon[tient \ntoarcerea lui
Fred [i a nepotului s`u, Lia st`tea la taifas cu Aaron. |n ciuda
refuzului s`u de a impune o anumit` disciplin` \n casa lui,
Liei i se p`ru foarte simpatic. Era evident c` \[i adora so]ia,
era foarte mndru de copiii lui [i considera c` Fred Tancer
era un adev`rat geniu. C`p`tnd mai mult` \ncredere \n
gazda ei, Lia \ndr`zni s`-i dezv`luie ceea ce Fred deja [tia
despre ea. Burney nu f`cu nici o obiec]ie atunci cnd \i
spuse c` era psiholog. Ar r`mne oare la fel de indiferent
atunci cnd l-ar anun]a c` se folose[te de cazinoul lui ca loc
PARIU PE IUBIRE 179

de studiu pentru teza ei de doctorat cu tema patologia


jocului de noroc? O tez` care poate dup` aceea va fi
publicat` \n pres`... Lia prefer` s` nu-[i asume acel risc.
Pu]in dup` aceea, Fred [i Chap \[i f`cur` din nou apari]ia
pe drum. Chap \ncerca s` ]in` pasul cu unchiul lui, trop`ind
m`runt \n urma lui. Fred, cu capul aplecat spre el, \i
povestea ceva care-l amuza, deoarece Lia putea s` aud`
hohotele de rs ale b`ie]elului care urmau dup` vorbele
adultului. Lia era din nou curioas` s` afle ce-[i spuneau. |i
invidia c` puteau s` poarte o conversa]ie \n felul acela.
|i plac foarte mult copiii, observ` Burney cu un aer
admirativ.
Lia descoperea o alt` fa]et` a lui Fred care o emo]iona \n
mod foarte ciudat, dar acest fapt venise ceva mai devreme.
Nu era \nc` preg`tit` s` aprofundeze acest aspect.
Aceast` caracteristic` a personalit`]ii lui Fred o urm`ri tot
restul serii, nereu[ind cu nici un chip s` scape de umbra ei.
Mu[chiul de vit` cu ro[ii \n`bu[ite, ciuperci [i maz`re [i
crema de l`mie ale lui Roz, de[i fur` delicioase, nu o
\mpiedic` pe Lia s` se gndeasc` la noul Fred care ap`ruse
brusc \n via]a ei. Ea \l ascult`, cu mintea \n alt` parte,
povestind cum fusese aproape s-o \nece, pentru ca dup`
aceea s-o salveze pe Lia \n diminea]a trecut` din apa
\nghe]at` a lacului.
Atunci cnd \[i luar` r`mas-bun, Roz o invit` pe Lia s` ia
masa la ei \n a doua lor zi de odihn`.
180 BACCA SLIPPER

Copiii vor fi la plaj`, iar b`rba]ii la munc`. Am putea \n


sfr[it s` st`m [i noi lini[tite de vorb`.
Pe drumul de \ntoarcere acas`, Lia se \ntreb` dac` ea
iubea la fel de mult copiii ca Fred. Era oare important acest
lucru? Ca s` se \n]eleag` bine era necesar s` aib` acelea[i
gusturi? Bine\n]eles! |n cazul \n care ar fi vorba s` se
c`s`toreasc` sau dac` ea era \ndr`gostit` de el, aceasta ar fi
o chestiune esen]ial`.
Deodat`, \[i d`du seama c` era \ntr-adev`r important [i i
se f`cu fric`.
Schimbar` doar cteva cuvinte pe drumul \n serpentin`
de unde se vedeau luminile sta]iunii de pe malul lacului.
Fred parc` ma[ina \n fa]a casei Liei. Opri motorul [i se
\ntoarse spre \nso]itoarea lui, lundu-i fa]a \n mini.
Te \n[eli! Te \n[eli \ngrozitor! [opti el cufundndu-[i
privirea \n ochii ei. Nu [tiu dac` ai citit despre asta \n vreun
manual de psihologie sau e propria ta idee, dar un lucru e
sigur: te \n[eli!
M` \n[el... repet` Lia uluit`. Cum adic`?
Mi-ai spus c` nu exist` dragoste la prima vedere, dar eu
te asigur c` te \n[eli! {tiu foarte exact momentul \n care
m-am \ndr`gostit de tine. Am v`zut trupul t`u de zei]`
aruncndu-se de pe ponton [i spintecnd suprafa]a apei cu
o gra]ie nemaiv`zut` pn` atunci [i \n clipa aceea m-am
\ndr`gostit. |n seara asta, dndu-mi seama c` te iubesc, am
\n]eles c` fenomenul s-a produs chiar atunci.
PARIU PE IUBIRE 181

Luat` pe nea[teptate, Lia se \nfior`. Totul evolua att de


repede! Abia acum \ncepea s` pun` ordine \n via]a ei dup`
haosul produs de desp`r]irea de Toby. De data asta nu-[i
mai putea permite s` fac` nici o gre[eal`, dar s`-l resping`
pe Fred \i era imposibil.
Ochii lui aveau o expresie \ntreb`toare. A[tepta o reac]ie
din partea ei. Dat fiind \ns` c` ea t`cea, el se aplec` [i-o
s`rut` u[or pe buze.
Scuz`-m`, cred c` te-am tulburat, \i [opti el, dar am
descoperit adineaori, f`r` nici o umbr` de \ndoial`, c` te
iubesc, Lia! Simt pentru tine toat` dragostea pe care am
p`strat-o \n mine de-a lungul anilor, pe care vreau s` ]i-o
d`ruiesc. Acum. Pe loc. Nu vreau s` mai a[tept.
F`r` voia ei, ba chiar f`r` s`-[i dea seama c` roste[te acele
cuvinte, Lia \i r`spunse:
Oh, Fred! {i eu te iubesc!
Lia! \i [opti el cu vocea gtuit` de emo]ie. Dac` a[ fi
[tiut... Dragostea mea! Lia, hai s` ne c`s`torim!
Acum?
Bine\n]eles, acum! Acesta este avantajul \n acest stat
extravagant. Nevada e minunat`, Lia! Putem s` mergem cu
ma[ina un kilometru [i s` ne c`s`torim.
Nu ne va lua dect dou`zeci de minute! exclam` Fred cu
entuziasm.
Te iubesc, Frad, dar nu pot s` te iau de b`rbat a[a.
De ce nu, din moment ce m` iube[ti?
182 BACCA SLIPPER

Asta nu \nseamn` c` sunt preg`tit` s` devin so]ia ta


\ntr-o or` de acum \ncolo. Avem \nc` foarte multe lucruri de
aflat unul despre altul.
Eu [tiu esen]ialul: te iubesc, dragostea mea! Ce-o mai
fi, accept cu ochii \nchi[i!
Nu asta e problema, Fred. {i eu am \ncredere \n tine.
Fred oft` adnc.
{i cu toate astea, nu vrei s` te m`ri]i cu mine.
N-am spus c` nu m` voi m`rita cu tine, ci c` n-o s-o fac
imediat, \l corect` ea.
Lia deschise u[a [i ie[i din ma[in`. Prefera s` nu mai
z`boveasc` \n preajma lui. Se iubeau unul pe altul [i \n
aceste \mprejur`ri nu mai credea c` poate s` r`spund` de
faptele ei.
|n timp ce vra cheia \n broasc`, sim]i cum Fred o
cuprinde cu bra]ul de mijloc. Tn`ra nu mai ripost` [i,
sprijinindu-se de u[`, ascult` tulburat` ce-i [optea Fred la
ureche:
Lia, dragostea mea, te doresc de atta vreme!
Se referea la femeia ideal`, \[i spuse Lia. Dar cum putea
el, \n att de pu]ine zile, s` fie sigur c` ea era acea fiin]` de
basm? I s-ar mai p`rea oare c` este a[a dac` ar afla anumite
re]ineri \n leg`tur` cu copiii? |[i \ncol`ci bra]ele \n jurul
gtului s`u [i se lipi de el, ca [i cum i-ar fi fost fric` s` nu-l
piard`.
Te iubesc, Fred! Te iubesc.
PARIU PE IUBIRE 183

Nu putea s`-i dea mai mult de att. |[i f`cuser` declara]ii,


\[i m`rturisiser` \ncrederea pe care o aveau unul fa]` de
cel`lalt. Asta ar trebui s` le fie de-ajuns pn` cnd vor g`si
r`spuns la celelalte \ntreb`ri.
Vrei s` facem dragoste? o \ntreb` el de-a dreptul.
Dar n-o l`s` s`-i r`spund`. O strnse [i mai tare la pieptul
lui [i o s`rut` ap`sat pe buze. Liei \i venea s` scoat` un chiot
de bucurie [i de dorin]`. Trupul \ncepu s`-i tremure [i mai
tare [i se lipi [i mai strns de cel al lui Fred. Cuvintele erau
de prisos pentru a exprima dorin]a de a fi a lui pe care o
sim]ea [i o confirma ner`bdarea lui Fred.
St`teau \ntr-un echilibru destul de instabil, deoarece u[a
descuiat` risca s` se deschid` brusc dintr-o clip` \n alta.
Dac` nu voiau s` se pr`bu[easc`, trebuia s` se desprind`
unul de altul. Acea situa]ie sem`na foarte mult cu
incertitudinea din sufletul ei.
Ce bine ar fi fost dac` Fred n-ar fi pomenit de c`s`torie!
Atunci cnd se dezlipi de el, observ` c` Fred avea o privire
trist`, ceea ce o \ndurer` [i pe ea.
Pn` acum mi se p`rea c` nu mai lipse[te dect
dragostea, [opti el.
Dragostea nu lipse[te, Fred, pentru c` te iubesc. Ba da,
e adev`rat! Vreau s` fac dragoste cu tine, dar... \nc` nu sunt
preg`tit`! Te iubesc prea mult ca s` mai risc s` fac vreo
gre[eal` [i de data asta. Cred c`... \nc` n-a venit momentul
pentru mine...
184 BACCA SLIPPER

Ea citi \n ochii lui c` e furios [i sup`rat [i fu cuprins` de


o \ndoial` cumplit`.
Fred... [opti ea mngindu-l pe obraz.
Dar Fred \i respinse mna.
Dac` m` iube[ti, Lia, nu m` face s` a[tept prea mult,
bomb`ni el. Nu sunt un om prea r`bd`tor.
Apoi se \ntoarse [i se duse la ma[ina lui...
Capitolul 9

Lia ar fi vrut s`-l cheme \napoi, \n timp ce-l vedea


dep`rtndu-se nervos. Ceva mai trziu, cnd se vrse deja
\n pat, regreta c`-l l`sase s` plece. Dup` ce el \i declarase c`
o iube[te, fusese cuprins` de o exaltare extrem de intens`.
Dorea s`-i d`ruiasc` lui Fred, b`rbatului pe care \l iubea, tot
ce avea mai secret \n ea. Ce dor \i era de el \n clipa aceea de
singur`tate pe care ar fi vrut cu disperare s-o \mpart` cu el!
Pn` s` apar` Fred \n via]a ei, nu crezuse \n dragostea la
prima vedere. La \nceput, confundase acest sentiment cu
admira]ia execesiv` dar trec`toare pentru Toby [i de atunci
era foarte prudent`. Pentru dragostea adev`rat` era nevoie
de timp, \[i spuse ea. De aceea \[i lua attea m`suri de
precau]ie atunci cnd trebuia s` dea un nume sentimentului
pe care i-l inspira Fred.
186 BACCA SLIPPER

Apoi, \n seara asta, constatase cu uimire c` era vorba


\ntr-adev`r despre dragoste. Acum era absolut sigur` [i era
gata s` i-o dovedeasc` lui Fred cu pasiune chiar aici, \n vila
asta, \n patul `sta...
Dar Fred \i vorbise despre c`s`torie, a[a c` \n acest caz
trebuia s` aib` \n vedere alte considerente. El nu mai era
doar b`rbatul de care se \ndr`gostise [i iubirea, atunci cnd
te c`s`tore[ti, nu era de-ajuns. A[adar, era necesar s` se
gndeasc` la diferen]ele [i la nepotrivirile dintre ei.
Acestea erau motivele cele mai des invocate prin
tribunale \n cazurile de divor]. |n calitatea ei de psiholog, pe
vremea cnd se ocupa de consiliere familial`, fusese martora
unor situa]ii extrem de jenante. De exemplu, desp`r]irile
cauzate de refuzul de a avea copii, o problem` de care nu
pomenise nici unul din cei doi so]i \nainte de c`s`torie.
Lia era pu]in sup`rat` pe Fred c` gr`bise lucrurile. De ce
nu avusese mai mult` r`bdare cu ea? S` iube[ti era una, dar
c`s`toria era cu totul altceva. Era necesar s`-l conving`
\ntr-un fel sau altul care era diferen]a dintre cele dou`
no]iuni.
Era de acord s` fie aman]i, dar deocamdat` nu se putea
c`s`tori cu el.
Epuizat` de gndurile agitate, reu[i s` adoarm` \n cele
din urm` dup` miezul nop]ii. Somnul \i fu tulburat de vise
\n care ni[te copii cu fe]e de spiridu[i dansau hora \n jurul
ei, se schimonoseau [i scoteau limba la ea.
PARIU PE IUBIRE 187

Se trezi a doua zi diminea]` cu pu]in \nainte de ore zece


[i s`ri brusc din pat. Va ajunge foarte trziu la cazinou. Ce
scuz` putea s` ofere \n afar` de aceea c` nu auzise ceasul
de[tept`tor? F`cu un du[ care o mai \nvior` pu]in, aboi se
\mbr`c` [i abia atunci \[i aduse aminte c` \ncepea programul
la ora unsprezece. Ceva mai u[urat`, nu-[i \ncetini \ns`
mersul, deoarece era oricum \n criz` de timp.
Trecu \n fug` prin fa]a lui Reilly, pe care-l salut` din
mers, [i urc` s` semneze \n condic`. Avea exact dou` minute
avans atunci cnd se instal` \n sfr[it la masa ei.
Fred \i supraveghea pe juc`tori stnd \n apropierea ei. Lia
nu se mir` s`-l vad`, deoarece o anun]ase deja c`,
terminndu-[i treaba \n sectorul hotelier al complexului
Goldorado, urma s` se ocupe de s`lile de jocuri.
|n seara anterioar`, atunci cnd Fred [i Champ
coborser` la plaj`, \n discu]ia cu Lia, Aaron \i atr`sese
aten]ia c` ar prefera s` se p`streze t`cerea fa]` de ceilal]i
angaja]i referitor la activitatea cumnatului s`u \n incinta
cazinoului. Lia n-avea nici o problem` \n aceast` privin]`, \[i
spuse ea, cu att mai mult cu ct nici ea nu era prea sigur`
de rolul pe care-l juca Fred \n acea afacere. Oare cum s` se
poarte cu el? Trebuia s` se prefac`, atunci cnd se \ntlneau,
c` nu se cunosc?
Dac` aceasta era dorin]a lui Burney, ei bine va fi foarte
dezam`git! observ` Lia cu ironie. Deoarece Fred \i adres` un
zmbet irezistibil [i-i f`cu cu mna. Fred Tancer proceda
188 BACCA SLIPPER

\ntotdeauna a[a cum \l t`ia capul. Trebuia s`-[i fi \nchipuit


c` nimeni, nici m`car Aaron Burney, nu putea s`-i impun`
cum s` se poarte.
Lu` loc la masa Liei, cump`r` ni[te jetoane [i \ncepu s`
joace. |ncet-\ncet, Lia uit` de ceilal]i trei clien]i ai ei [i se
concentr` asupra minilor fine ale lui Fred, care manevra
c`r]ile cu o anumit` gra]ie [i un fel de degajare care o
\ncntau. |ncerc` s` nu se mai gndeasc` la senza]iile pe
care degetele lui pricepute [tiau s` i le provoace \n trup.
Un singur am`nunt \ns` o f`cea s` nu se simt` \n largul
ei. Fred juca precum un adev`rat profesionist, miza cu
discern`mnt, dup` ce vedea ce c`r]i ie[iser` [i atunci cnd
era \n avantaj. Ast`zi, norocul \l cam ocolea [i fu nevoit s`
cumpere din nou jetoane ca s` poat` continua.
De obicei, Lia p`stra distan]` fa]` de joc, dar acum
obiectivitatea p`rea s`-i fi disp`rut. }inea cu el. Atunci cnd
Fred se uit` la o carte, ea \[i ]inea r`suflarea, spernd \n
zadar s`-i fi dat un as sau un pop`. Cnd mai cerea [i altele,
\[i dorea ca de data asta s` reu[easc` s` completeze punctele
de black-jack ca s` poat` c[tiga.
Era desigur o nebunie, dar \l iubea [i nu mai avea dect
un singur scop: acela de a-l ajuta s` c[tige. Totu[i, trebuia
s` fie atent` [i s` nu-[i neglijeze responsabilit`]ile de
crupier. Cea mai mic` gre[eal` care ar fi adus daune altui
juc`tor putea s-o coste o mustrare din partea lui Ed Shields,
[eful crupierilor.
PARIU PE IUBIRE 189

Atunci cnd veni \nlocuitorul ei, Lia \l primi cu veselie.


Avea \ntr-adev`r mare nevoie de pauza aceea de o or`. Plec`
repede de la locul de munc` [i, a[a cum se [i a[tepta, Fred
o ajunse din urm` peste cteva secunde.
|mi voi pierde postul din cauza ta, Fred Tancer! Cnd
joci la masa mea, uit c` mai joac` [i al]ii!
Repro[ul ei era exprimat pe un ton glume] [i ochii ei ridi-
ca]i spre el erau plini de iubire, dar [i de regret c` seara
anterioar` se terminase \ntr-un mod att de jalnic.
Serios? spuse el pe un ton sarcastic.
Lia \n]elese c` mesajul ei nu fusese \n]eles. Privirea lui
Fred era indescifrabil`. Nu v`zu \n ea nici furie, nici
dragoste. Nici m`car nu putea s` spun` c` e ostil`. Observ`
\n ea un fel de simpatie rece, ca [i cum n-ar fi fost niciodat`
ceva \ntre ei. B`rbatul plin de pasiune care cu o sear` \n
urm` \i spusese c-o iube[te fusese \nlocuit de un om
aproape necunoscut, distant [i rece....

***

Fred reveni de mai multe ori la masa Liei \n zilele care


urmar`. Obi[nuindu-se cu prezen]a lui, Lia reu[i treptat s`
se poarte cu el ca [i cu un client obi[nuit. Totu[i,
schimbarea atitudinii lui o nedumerea \n continuare.
190 BACCA SLIPPER

Mai frecventa [i alte jocuri de noroc [i uneori, cnd ea era


\n pauz` mergeau \mpreun` s` bea o cafea. |l anun]` c` va
face parte din schimbul care toat` s`pt`mna va lucra de la
prnz pn` la ora opt seara. Atunci el \i propuse:
Vom lua masa \mpreun` \n unul din restaurantele
cazinoului.
A[a se face c`, \n fiecare sear` la ie[irea de la serviciu, Lia
\l vedea ap`rnd [i ducnd-o \ntr-una din s`lile de mese. Lia
insist` \nc` de la \nceput s`-[i pl`teasc` partea ei, dar Fred
se opuse, explicndu-i:
Nu-i cer lui Aaron nici un ban pentru serviciul pe care
i-l fac, \n schimb, am dreptul la un apartament de lux [i la
cea mai bun` mncare, nu numai pentru mine, ci [i pentru
invita]ii mei.
|ntr-o diminea]`, dat fiind c` Lia refuz` s` mai alerge pe
plaj` [i Fred nu vru s` se scalde \n lac, jucar` o partid` de
tenis. |nc` de la primul set observ` c` amndoi erau cam la
acela[i nivel [i se hot`rr` s` joace \n fiecare zi.
Nu se mai puse problema c`s`toriei [i nu rostir` nici un
cuvnt de dragoste. Fred era spiritual, curtenitor [i
respectuos, pe scurt, era o companie agreabil`. Din
nefericire \ns`, indiferen]a lui o adusese \n pragul nebuniei
pe Lia.
Se poart` cu mine de parc` a[ fi m`tu[a lui, se plngea \n
sinea ei, \n timp ce Fred o conducea la ma[ina ei l`sat` \n
parcarea personalului dup` ce luaser` masa la Monte Carlo,
PARIU PE IUBIRE 191

cel mai bun restaurant din Goldorado. Dup` aceea, \n loc de


r`mas-bun, o s`rut` u[or pe buze [i plec` \napoi la cazinou.
Cine era de vin` c` se ajunsese aici? \[i repro[a Lia. El se
oferise s`-i fie partener de via]` [i ea \l refuzase. Cum putuse
s`-l lase s` plece \n seara aceea f`r` s` se asigure c` \n]elegea
ce sim]ea pentru el? Dar ce ar fi putut s`-i explice atunci?
Revela]ia o avusese mai trziu, \n singur`tatea patului ei.
|l jignise [i nu mai avea chef s` primeasc` [i o a doua
lovitur`. De aceea era att de distant cu ea. Lia \l invitase de
dou` ori s` r`mn` cu ea la vil`, dar el refuzase, invocnd de
fiecare dat` un motiv \ntemeiat. Era evident c` nu mai voia
s` se \ntlneasc` cu ea dect \n locuri publice. Dar pn`
cnd?
Cum vor reu[i s`-[i rezolve problemele dac` nu se vedeau
\ntre patru ochi? Nu erau niciodat` singuri, nici m`car la
m`su]a luminat` discret a restaurantului Monte Carlo.
|ntr-o sear` \n care toate aceste \ntreb`ri deveniser`
extrem de ap`s`toare, Lia tocmai se preg`tea s` se duc`
acas` dup` o zi parc` tras` la indigo dup` celelalte, cnd
Fred \i f`cu semn s` se opreasc`. Lia l`s` geamul \n jos.
Era s` uit... \i spuse Fred. Mine m` duc la San
Francisco. Ne vedem poimine, la cazinou.
Nu voi fi acolo, \i r`spunse ea dezam`git`. Am dou` zile
libere, mine [i poimine. Sora ta m-a invitat s` iau prnzul
cu ea mine.
Distrac]ie pl`cut`!
192 BACCA SLIPPER

Nemaiputnd s` se ab]in`, Lia \l \ntreb`:


Dup` ce te \ntorci, ai putea s` iei cina cu mine?
P`i... de ce nu? Dac` vrei, putem s` mergem [i \n alt`
parte, nu numai la cazinou.
M`i s` fie! f`cu ea enervat` c`-i primise propunerea cu
atta indiferen]`. Se uit` atent` la el a[teptnd ca el s`
\ndr`zneasc` s`-i refuze invita]ia.
Vom sta pe teras`, acas` la mine, vom admira apusul de
soare [i dup` aceea voi preg`ti masa. Te a[tept \n jurul orei
[apte.
Apoi porni din nou motorul. Fred se d`du un pas \napoi
[i o strig`:
Lia! Stai pu]in!
Dar ea ap`s` pe accelerator. Se uit` \n oglinda
retrovizoare [i-l v`zu pe Fred stnd \n picioare \n mijlocul
parc`rii. |[i trecea mna prin p`r cu un aer gnditor,
uitndu-se lung dup` ma[ina care se dep`rta.
Lia [ov`i o secund`, ap`s` pe frn`, fiind pe punctul de a
se \ntoarce, dar se r`zgndi [i-[i v`zu de drum. De patru zile,
a[tepta un semn din partea lui. Acum era rndul lui s`
r`mn` \n a[teptare.

***
PARIU PE IUBIRE 193

A doua zi pe la prnz, Lia se bucura de cteva clipe de


lini[te pe terasa familiei Burney, \n fa]a potecii m`rginite de
flori care cobora spre plaj`. Numai strig`tele copiilor care se
zbenguiau pe malul apei [i vocea limpede a lui Rozlyn
rupeau din cnd \n cnd t`cerea din jurul lor.
Lia avusese parte de o nou` dovad` a talentelor
gastronomice ale lui Roz [i se bucurase de o mas` excelent`
ale c`rei momente triumfale fuseser` o crem` de anghinare
servit` \nghe]at` [i o tart` cu cire[e, scoas` rumen` din
cuptor. Cele dou` femei tocmai \[i terminaser` desertul [i \[i
sorbeau cafeaua sub umbrela de pe teras`.
Lia \i puse ni[te \ntreb`ri discrete referitoare la copil`ria
acesteia, pe care [i-o petrecuse la m`tu[a ei.
Fred mi-a lipsit foarte mult` vreme, \i m`rturisi Roz
Liei. Dup` moartea mamei, m-am sim]it foarte singur` cnd
am fost desp`r]i]i unul de altul!
Lia [i-o imagin` \ntr-adev`r pe tn`ra Roz \ncredin]at`
unei rude dup` dram` [i un val de tandre]e o cuprinse cnd
\i vorbi despre Fred, care fusese nevoit s`-l urmeze pe tat`l
lui \ntr-o lume indiferent` la dorin]ele unui om foarte tn`r.
|mi lipsea [i tata, \i spuse Roz, deoarece, oricum ar fi
fost, el ne iubea. Singurul lui defect era acela c` nu putea s`
se ab]in` de la jocurile de noroc.
Nu m` mir deloc c` Fred se comport` ca un adev`rat
profesionist la masa de black-jack.
L-ai v`zut jucnd? se mir` Roz.
194 BACCA SLIPPER

|ngrijorarea din vocea lui Roz trezi nelini[tea \n sufletul


Liei. Trecu sub t`cere partidele lungi f`cute de Fred. Ea nu
ajunsese s` se conving` c` asta f`cea parte din munca lui
Fred la firm`, dar acum nu mai era att de sigur`, a[a c`
denatur` un pic adev`rul pentru a-i explica lui Roz:
Da, joac` uneori la masa mea. Din cnd \n cnd lu`m
cina \mpreun` \n cte un restaurant al cazinoului [i avnd
de a[teptat pn` \mi termin programul, Fred cump`r` cteva
jetoane ca s`-i treac` timpul mai u[or.
Ei bine, sper c` nu-l \ncurajezi, o avertiz` Roz. M`tu[a
mea se temea tot timpul s` nu ajung` ca tata [i chiar [i eu
am \nceput s`-mi fac griji din cauza asta. Fred [i-a pl`tit
studiile din ceea ce c[tiga la jocurile de noroc. |n special la
pocher, unde \i lua banii lui Aaron. Nu vreau s` m` plng,
deoarece f`r` aceste partide de c`r]i nu l-a[ fi \ntlnit pe
Aaron [i ei n-ar fi devenit mai \nti prieteni [i apoi parteneri
de afaceri...
Dar \n prezent nu-]i mai faci griji pentru Fred, nu-i a[a?
Nu, slav` Domnului! S-a l`sat de jocurile de noroc \n
ziua \n care [i-a c`p`tat diploma de licen]`. Oricum, am
impresia c` nici nu-i prea pl`cea s` joace. Pentru el, nu era
dect mijlocul cel mai u[or [i mai rapid de a c[tiga bani
pentru a-[i putea termina studiile.
L-am auzit \ntr-o zi spunndu-i lui Aaron c` pentru el
n-ar fi nici o problem` dac` n-ar mai pune niciodat` piciorul
\ntr-un cazinou sau dac` nu s-ar mai atinge \n via]a lui de
PARIU PE IUBIRE 195

vreun pachet de c`r]i de joc. {i sunt convins` c` vorbea


serios.
E totu[i amuzant s` se afle din nou \ntr-un cazinou.
O face numai pentru c` l-a rugat Aaron. Dup` p`rerea
lui, Fred a considerat \ntotdeauna c` jocul de c`r]i e o
meserie foarte grea. A mai ad`ugat c` toat` pl`cerea pe care
putea s` i-o provoace acesta i-a fost spulberat` \n ziua \n
care a descoperit provocarea pe care o constituia pentru el
lumea afacerilor. Aici a g`sit mizele concrete care produc
ceva bun, cum ar fi marfa [i serviciile.
{i tu Roz, ce p`rere ai?
Eu? Eu... sunt de aceea[i p`rere cu Aaron. Aaron are
dreptate.
Liei i-ar fi pl`cut [i ei s` fie la fel de sigur` de
ra]ionamentele celor doi so]i. Se uit` vreme de cteva
secunde cu un aer gnditor la b`rcile cu pnze care pluteau
agale pe lac, apoi se hot`r\ s` se gndeasc` la altceva [i o
l`ud` pe Roz.
Pr`jitura a fost minunat`. Chiar mai bun` dect cele pe
care le cump`r de la supermarket.
Rozlyn se \mbujor` la fa]` de pl`cere.
|]i mul]umesc, spuse ea cu timiditate. Mi-am \nceput
cariera de buc`t`reas` cu acest desert. Aveam \n jur de
unsprezece ani. Tata [i Fred urmau s` vin` \n vizit` la noi [i
voiam s` fac un fel de mncare special` prin care s`-i
impresionez. M`tu[a mea [i-a petrecut dou` s`pt`mni
196 BACCA SLIPPER

\nv`]ndu-m` cum s` fac o tart` cu cire[e. Am avut un succes


uria[! De atunci, m-am perfec]ionat permanent, ca s` fiu
l`udat` de oameni!
E greu s` concureze cineva cu tine! oft` Lia.
Dat fiind c` Roz ridicase din sprncene cu un aer mirat,
Lia \i explic`:
Am f`cut gre[eala s`-i promit fratelui t`u c`-i voi preg`ti
cina... L-am invitat mine sear`, dup` ce se va \ntoarce de la
San Francisco.
E nemaipomenit! exclam` Roz, entuziasmat`. Pot s`-]i
spun pe de rost ce-i place s` m`nnce. |]i voi da ni[te re]ete
[i-]i voi ar`ta...
Lia izbucni \n rs [i cl`tin` \n sens negativ din cap.
Propunerea ta \mi face mare pl`cere, Roz, dar nu m`
cred \n stare s` g`tesc ca tine!
Mi-a venit o idee... M` ocup eu de tot [i-]i aduc
mncarea dup`-amiaz`. Cu pu]in timp \nainte s-o serve[ti, o
pui \n cuptorul cu microunde cteva minute [i totul va fi \n
ordine. Fred nu va afla niciodat`...
Ce [mecher` e[ti! exclam` Lia rznd din toat` inima.
Chiar te-a[ lua \n serios dac` nu mi-ar fi team` s` nu creez
vreun precedent....! {i dac` Fred s-ar a[tepta la un festin
asem`n`tor [i cu ocazia unei alte invita]ii...
Oh, te rog, Lia! insist` Roz. Mi-ar pl`cea foarte mult s`
fac asta pentru tine! Fred...
Nu-]i fie team`, Roz, fratele t`u va mnca decent.
PARIU PE IUBIRE 197

Nu voi \ncerca s`-]i fac concuren]`, dar la mine acas` se


m`nnc` la fel de bine ca la bufetul din col]ul str`zii. |n felul
acesta, Fred va [ti la ce s` se a[tepte... E mai cinstit a[a.
Lia b`nuia c` acele cuvinte vor pune cap`t discu]iei, dar
atunci cnd ajunse ceva mai trziu la ma[ina ei, Roz \i puse
pe scaunul din fa]` un pachet rotund \nf`[urat \n foi]` de
staniol.
E restul de tart`, Lia. Te rog s`-l iei cu tine! Vei face
economie de timp. Nu mai e nevoie s` preg`te[ti un desert.
|n plus, Fred se d` \n vnt dup` pr`jitura asta. Dac` nu-i spui
c`...
Lia fu nevoit` s` recunoasc` \n sinea ei c` Roz avea
dreptate. Va c[tiga timp [i nu va mai trebui s` caute idei
pentru un desert care la ea consta aproape \ntotdeauna din
fructe.
|n plus, cum putea s` refuze ceva care \i era oferit din
toat` inima?
|]i mul]umesc, Roz! E[ti un \nger!

***

A doua zi de diminea]`, Lia se cufund` pn` peste cap \n


lectura unei c`r]i de bucate pe care i-o d`duse mama ei,
fiind hot`rt` s`-i preg`teasc` lui Fred o mas` demn` de
198 BACCA SLIPPER

laud`. Vi]elul Wellington o tenta foarte mult, dar cnd citi


re]et`, renun]a la o asemenea ambi]ie. I-ar fi luat toat` ziua
s` g`teasc` a[a ceva! Dac` st`tea bine s` se gndeasc`, felul
acela de mncare nici nu era mai gustos dect altele a c`ror
preg`tire dura mult mai pu]in. A[a c` t`ie dou` fripturi
groase din mu[chiul pe care-l cump`rase [i puse restul la
congelator. Apoi cur`]` doi cartofi mari, pe care-i va pune la
cuptor [i o salat` verde pe care o sp`l` [i o puse la rece.
Toate aceste preg`tiri nu-i luaser` mai mult de zece
minute, a[a c` avu timp s`-i fac` [i o vizit` prietenei sale,
Carrie. Tn`ra \[i rec`p`tase optimismul [i-i m`rturisi Liei \n
fa]a unei ce[ti de cafea c` Rick renun]ase la ranchiun` [i
c`uta cu \nfrigurare un mijloc de a-[i continua studiile
pentru a ie[i inginer.
Lia reveni la ea acas` pe la ora unsprezece [i se a[ez` \n
fa]a ma[inii de scris pn` la ora [ase, dup` care \[i strnse
dosarele [i le ascunse \ntr-un sertar. Dup` ziua aceea
consacrat` tezei de doctorat, \ncepu s` se gndeasc` din nou
la Fred. Intr` \n dormitor cu inima b`tndu-i puternic \n
piept.
Dup` ce se sp`l` pe cap [i f`cu un du[, d`du pe piele cu
un lapte emolient [i-[i usc` p`rul scurt. |n tot acest timp,
fredona doar trei cuvinte: Vino repede Fred, Vino repede,
Fred...!
Era att de ner`bd`toare s`-l vad`! Trupul \ncepuse deja
s`-i tremure. |nainte de Fred nu mai cunoscuse dragostea,
PARIU PE IUBIRE 199

\[i d`dea brusc seama. {i dac` ar pleca vreodat` din via]a ei,
nici un b`rbat n-ar fi putut s` mai umple golul l`sat de el.
Lia alese din dulap o rochie sub]ire din bumbac alb
\mpodobit` la gt cu ni[te broderii complicate. Se hot`r\ s`
nu mai poarte nimic altceva, cu scopul de a nu mai exista, \n
afar` de acea rochie, altceva \ntre ea [i Fred. Cum va pune
minile pe ea, el va [ti, va \n]elege c` era gata s` fac`
dragoste cu el.
C`ci nu se temea de nici o rezerv` din partea lui. Toat`
s`pt`mna, prin purtarea lui rece o l`sase s` \n]eleag` c`
trebuie s` repare acea ruptur` pe care o provocase ea. Dorea
din toat` inima s` panseze rana pe care i-o produsese. Voia
s`-l asigure [i s`-i repete la nesfr[it c`-l iubea. Era sigur` c`
dorea s` fie alinat.
Era att de convins`, \nct nu-i fu nici o secund` team` c`
nu va veni. Celelalte temeri le izgoni \ntr-un col] \ntunecat
din mintea ei. |n seara aceea nu voia s` se mai gndeasc` la
copii, la jocurile de noroc, la imaginea unei femei care
sem`na foarte bine cu Roz.
|n seara aceea voia s` fie numai Lia Andrews, o femeie
care a[tepta b`rbatul pe care-l iubea.
La cteva secunde dup` ce-[i puse cte o pic`tur` de
parfum \n dosul urechilor [i la \mbinarea snilor, auzi
soneria de la u[`. Lia tres`ri, zmbi bucuroas` [i \[i \nc`l]`
\n grab` sandalele. O ultim` privire aruncat` \n oglind` \i
dezv`lui imaginea unei siluete \nalte, ale c`rei forme
200 BACCA SLIPPER

armonioase erau puse \n valoare de o ]inut` extrem de


feminin`. Pnza u[or transparent` a rochiei ascundea cu
greutate rotunjimile voluptuoase ale snilor ei.
Poate c` ar fi trebuit s`-[i pun` ceva pe dedesubt, \[i
spuse ea. Era \ns` prea trziu. |[i ridic` mndr` capul [i se
duse s` deschid` cu un zmbet pe buze.
Sim]indu-se deodat` intimidat` \n fa]a acestui b`rbat
superb, mai seduc`tor dect [i-l amintea, nu-[i \ncol`ci
bra]ele \n jurul gtului s`u a[a cum \[i imaginase c` va face,
ci r`mase nemi[cat`, ca s` se bucure mai bine de clipa aceea
special` a re\ntlnirii lor.
Am gre[it cumva seara \n care trebuia s` vin?
Lia era uluit`. Tn`rul acela care p`rea dintr-o dat` prea
pu]in st`pn pe el era oare cu adev`rat Fred Tancer,
b`rbatul monden care se sim]ea \n largul lui oriunde [i \n
orice \mprejurare? Observ`, f`r` s` dea prea mare
importan]` acestui lucru, c` avea ni[te pachete \n bra]e. |n
cazul acesta, cum s` i se mai arunce la pieptul lui? Era [i a[a
destul de \nc`rcat, constat` ea [i izbucni \n rs, fapt care
destinse pe loc atmosfera.
Nu, nu te-ai \n[elat! \i r`spunse ea. Intr`! Te a[teptam.
Unde vrei s` pui pachetele?
|n buc`t`rie.
E pine [i ni[te vin.
El zmbi [i Lia [tiu atunci c` totul era \n regul`. Poate
c`-i fusese numai team` c` n-o s` mai vin`.
PARIU PE IUBIRE 201

Atunci cnd el desf`cu ambalajul la ceea ce adusese, Lia


exclam`:
Pine [i ni[te vin, ai spus? Eu v`d o baghet`
fran]uzeasc` [i [ampanie...
Fred o privi [i ea \n]elese atunci c` venise momentul
potrivit. Str`b`tu mica distan]` dintre ei [i-l cuprinse cu
minile dup` ceaf`.
Mi-a fost dor de tine, \i [opti ea, surprins` de lacrimile
care i se iviser` \n ochi. M` bucur att de mult c` te-ai \ntors!
Ce tmpit am fost c` am plecat!
Era evident pentru amndoi c` nu vorbea despre
c`l`toria la San Francisco. Fred o lipi de trupul lui [i-i strivi
gura cu a lui. |[i plimb` minile \nfrigurate de-a lungul
formelor trupului ei [i Lia ghici c` descoperise c` nu mai
avea nimic pe dedesubt. |i cuprinse talia cu minile lui, care
apoi \i mngiar` [oldurile, zona spatelui [i a snilor. El
scoase un geam`t abia auzit [i se smulse din \mbr`]i[area
aceea care \nfierbnta sngele amndurora. Cu inima
b`tndu-i tare \n piept, Lia \l privea drept \n ochi pe Fred [i
citea \n ei aceea[i \ncntare care era sigur` c` se observa [i
\n ai ei.
Oh, Fred! [opti ea \n timp ce el \i atingea decolteul cu
un deget ezitant.
Lia, iubirea mea...
O ridic` \n bra]e [i travers` cu ea camera de zi \n care mai
plutea [i acum mireasma delicat` a florilor pe care i le
202 BACCA SLIPPER

adusese cu dou` zile mai \nainte. Cnd ajunse \n dormitor,


o puse pe Lia pe podea, lng` pat [i \ncepu s-o dezbrace cu
mi[c`ri tandre. |nti \i dezgoli umerii [i snii trasnd cu
buzele o dr` de foc pe pielea ei m`t`soas`. Strnind \n
trupul ei valuri de voluptate, \i mngie cu gesturi
pricepute fiecare p`rticic` a pielii, f`cnd s` alunece din ce
\n ce mai jos pnza sub]ire a rochiei.
Cuprinse pe rnd \n palme snii umfla]i de dorin]` ai
Liei, apoi \i s`rut` \ndelung, mu[cndu-i cu tandre]e
sfrcurile \n`l]ate spre el. Atunci cnd rochia c`zu la podea,
minile lui Fred devenir` mai \ndr`zne]e [i Lia se arcui spre
el, \ncins` de focul pe care el \n aprinsese \n locul cel mai
intim al feminit`]ii ei.
Fred! Oh, Fred! exclam` ea lundu-i capul \n mini.
Apoi, devenind deodat` ner`bd`toare, \ngenunche \n fa]a
lui [i \ncepu s`-i descheie nasturii de la c`ma[`.
Scumpa mea... rosti el \n timp ce o ajuta s`-l dezbrace
de haine.
Se pr`bu[ir` pe pat \mbr`]i[a]i [i se s`rutar` cu patim`.
|n timp ce se mngiau [i se s`rutau din ce \n ce mai
pasional, \[i [opteau cuvinte de dragoste.
Da, Fred... Da... \l implor` deodat` Lia lipindu-l [i mai
tare pe Fred de trupul ei.
|l dorea pn` \n adncul sufletului ei [i cnd el o penetr`,
\l strnse la piept cu toat` for]a iubirii ei.
PARIU PE IUBIRE 203

***

Mult timp dup` aceea, Fred se ridic` \n picioare,


tr`gnd-o [i pe ea dup` el. O privi cu dragoste [i se a[ez` pe
marginea patului, cufundndu-[i capul \ntre snii ei.
Lia... Lia... cea mai fermec`toare, cea mai divin` femeie
din lume! \i [opti el cu o voce \n care se mai sim]eau [i acum
ecourile pasiunii.
Expresiile lui poetice o \nveselir` pe Lia, care-[i st`pni
cu greu rsul. |i mngie p`rul bogat, lipit de pielea ei care
ardea \nc` \n urma s`rut`rilor lui Fred. Deodat`, \i trecu
prin cap o idee \ndr`znea]`, dar [i seduc`toare. Ce s-ar
\ntmpla dac` l-ar trnti pe spate [i l-ar for]a s` se \ntind`
sub trupul ei?
Cnd ai mncat ultima oar`? se interes` el deodat`.
N`ucit` de \ntrebarea lui att de nea[teptat`, Lia f`cu
ochii mari, ca [i cum Fred ar fi vorbit \ntr-o limb`
necunoscut`. El se ridic` \n picioare [i Lia \i admir` statura
perfect` \n lumina ar`mie pe care soarele aflat la apus o
trimitea spre ei prin fereastra deschis`. L`sndu-se furat` de
peisaj, Lia nu-i r`spunse imediat.
Am uitat s` m`nnc de prnz, m`rturisi ea \n cele din
urm`. Dar tu?
204 BACCA SLIPPER

N-are importan]`, am o foame de lup! \i r`spunse el


lund de jos rochia alb` a Liei.
Spune-mi, te rog... ce urm`re[ti de fapt? Ai de gnd s`
m` duci \n buc`t`rie? \l ironiz` ea.
Cine [tie?
O ajut` apoi s` se \mbrace \n rochie [i atunci cnd capul
ie[i prin deschiz`tura prev`zut` pentru gt, o s`rut` pe
buze. Lia \[i vr\ minile prin mneci [i-i spuse:
Cred c` arzi de ner`bdare s` afli dac` [tiu s` g`tesc.
Exact, recunoscu el cu calm \n timp ce se \mbr`ca.
Cnd intr` \n buc`t`rie, Lia puse cartofii \n cuptorul cu
microunde [i scoase din frigider cele dou` fripturi. Fred
destup` [ampania [i umplu paharele, dup` care rosti un
toast:
Pentru fericirea care mi-a umplut inima.
Pentru b`rbatul pe care-l iubesc, spuse Lia ridicnd
cupa.
Dup` ce terminar` de \ndeplinit acest ritual, Fred spuse:
Tu preg`te[ti salata, iar eu m` voi ocupa de carne.
Lia se a[tepta s` fac` friptura la gr`tar, dar fu foarte
surprins` s`-l vad` turnnd cteva pic`turi de ulei de
m`sline peste un c`]el de usturoi aflat \ntr-o tigaie. Puse
apoi \n ea cele dou` buc`]i de carne, le pr`ji pe ambele fe]e,
apoi turn` deasupra pu]in` [ampanie, puse [i un pic de
orezano [i l`s` totul s` fiarb` \n`bu[it cteva minute, dup`
care pres`r` peste mncare p`trunjel tocat m`runt. Lia, care
PARIU PE IUBIRE 205

t`ia ro[ii, ceap` [i avocado pentru a le amesteca \mpreun`


cu o salat` verde pe care o va asezona cu un modest sos
vinegret`, se uit` la Fred la \nceput cu ne\ncredere [i mai
apoi cu respect. Nu f`cuse nici un gest inutil, nu avusese
nici o ezitare, era pur [i simplu demn de admira]ie.
Cina fu gata \n mai pu]in de dou`zeci de minute. Se
f`cuse deja noapte, [i afar` era mult mai r`coare. De
diminea]`, Lia preg`tise lemnele pentru [emineu, [tiind c`
la \n`l]imea aceea, chiar [i vara era nevoie s` se fac` focul
seara.
Mncar` a[eza]i la o m`su]` pe care Lia o a[ezase \n fa]a
[emineului.
Unde ai descoperit re]eta aceasta delicioas`? \l \ntreb`
Lia care era \ncntat` de ceea ce mnca. }i-a dat-o Roz?
Nu! r`spunse Fred rznd. E prea simplu pentru ea.
Tot ce presupune mai pu]in de trei ore de munc`, e tratat de
ea cu un dispre] suveran...
Nu cred c` ai inventat singur re]eta asta, insist` Lia.
Dac` n-a fost Roz, atunci cine te-a \nv`]at s-o preg`te[ti? O
alt` femeie?
Nu. Un oarecare Frenchy. Fusese pe timpuri un buc`tar
cu renume, dar nu putea s`-[i p`streze prea mult` vreme
postul. Evident c` din cauza jocurilor de noroc, pasiunea
lui. Atunci cnd \l p`r`sea norocul, locuia la noi.
|n timp ce umpleau ma[ina de sp`lat vase, Lia \l \ntreb`:
Te mai pricepi [i la alte specialit`]i \n afar` de friptur`?
206 BACCA SLIPPER

Mai [tiu o gr`mad`. Sunt \n stare s` preg`tesc meniul


pentru o s`pt`mn` \ntreag` f`r` s` repet nici un fel de
mncare!
E de-a dreptul impresionant!
Lia \ncerc` s` numere \n minte cte feluri [tia s`
g`teasc`, dar trebui s` recunoasc` faptul c` nu putea s` se ia
la \ntrecere cu el.
Deloc, \i r`spunse el. E foarte simplu. {tiu aproape
totul de la Frenchy. Cnd locuiam singur cu tat`l meu, eram
nevoit s` g`tesc, o sarcin` pe care i-o pasam bucuros lui
Frenchy, atunci cnd st`tea la noi. Dup` aceea am observat
c` aceast` art` \mi pl`cea, cu condi]ia s` m` pot limita la
feluri nu prea complicate [i a c`ror preg`tire nu dureaz`
prea mult. La mine acas`, la San Francisco, fac pe buc`tarul.
Ceva mai trziu, golir` sticla de [ampanie [i se \ntinser`
pe o p`tur` \n fa]a [emineului. Dorin]a puse din nou
st`pnire pe ei [i se trezir` \mbr`]i[ndu-se [i unindu-[i
trupurile \n unul singur, d`ruindu-[i reciproc o dragoste
care-i \ncnta din ce \n ce mai tare [i care, la sfr[it le
produse extazul suprem. Pe la miezul nop]ii, Fred vru s` se
ridice \n picioare, dar Lia \l re]inu.
Nu pleca, Fred! Vreau s` dormim \mpreun` \n noaptea
asta.
El ezit` o secund`, apoi o ridic` pe Lia \n bra]e [i o duse
\n pat. Ghemuindu-se la pieptul lui, tn`ra femeie adormi
aproape imediat.
PARIU PE IUBIRE 207

Se trezi pe la ora trei diminea]a. Sim]ea o bucurie ciudat`


[i deodat` \[i aminti totul. Avea de gnd s` mai doarm`,
lipit` de trupul lui Fred, dar \[i aduse aminte c` ar fi bine s`
pun` ceasul s` sune. Era \n schimbul de diminea]` la
cazinou \n weekendul acela [i trebuia s` se trezeasc` la ora
[ase. Potrivi ceasul s` sune mi[cndu-se foarte u[or, ca s`
nu-l deranjeze pe Fred [i apoi reveni la c`ldura uria[ului
trup adormit pe care-l \nl`n]ui tandru cu bra]ele ei.
Soneria de[tept`torului o trezi din somn la ora fixat` [i
Lia \ntinse mna [i ap`s` pe buton. Arunc` o privire spre
Fred [i observ` c` nici el nu mai dormea. Se uita la ea
zmbind, cu un aer fericit.
Bun` diminea]a, iubita mea, \i [opti el mngind-o pe
gt.
Lia se aplec` spre el [i \nchise ochii de pl`cere atunci
cnd Fred \i atinse snii [i-i acoperi cu s`rut`ri.
Trupurile lor reg`sir` acelea[i senza]ii ca \n noaptea
petrecut` \mpreun`, minile [i buzele lor f`cur` cu
\nfrigurare acelea[i mi[c`ri care-i duse la extazul final.
Dup` aceea f`cur` du[ \mpreun`, rznd ca ni[te copii.
|n timp ce f`cea cafeaua \n buc`t`rie, Lia \i povesti despre
prnzul pe care-l luase cu Roz. Atunci cnd \i m`rturisi u[or
jenat` c` Roz se oferise s` g`teasc` pentru ei, Fred o lini[ti:
La crati]` \mi placi mai mult dect Roz, a[a c` nu
trebuie s` fii sup`rat` din cauza asta. Rar mi-a fost dat s`
m`nnc att de bine ca asear`.
208 BACCA SLIPPER

Ca s`-[i salveze onoarea, Lia f`cu observa]ia c` ea nu


avusese nici o contribu]ie la reu[ita meniului.
Stilul t`u \mi place, Fred Tancer.
Lia se opri brusc, cu mna la gur` [i ochii m`ri]i de
ru[ine. Uitase complet de deliciosul desert al lui Roz.
La naiba! exclam` ea. Tarta cu cire[e!
|i explic` pe scurt lui Fred de unde o avea.
Nu cumva s`-i spui lui Roz c` am uitat de ea! Nu-i vei
spune nimic, nu-i a[a?
Pune-o cteva minute la cuptor ca s-o \nc`lze[ti pu]in.
O vom mnca acum, \i r`spunse Fred rznd din toat` inima.
Tart` cu cire[e la micul dejun?
Bine\n]eles. Nu exist` nimic mai bun pe lume...
Bine... dar te avertizez c` dac` \i vei spune vreodat`
surorii tale, va fi vai de tine!
Capitolul 10

Zilele care urmar` le petrecur` \ntr-o atmosfer` idilic`.


Diminea]a, Lia se trezea foarte devreme f`r` s` fac` zgomot,
ca s` nu-l deranjeze pe Fred, [i \ncerca s` lucreze pu]in la
tez`, \nainte s` plece la cazinou.
Atunci cnd intra \n tura de diminea]`, Fred se d`dea jos
din pat o dat` cu ea [i se ducea pe plaj` s`-[i fac` alergarea
obi[nuit`. Atunci cnd lucra de dup`-amiaz`, jucau tenis.
Seara, de obicei, se \ntlneau \n apartamentul lui Fred de la
Goldorado. Era un spa]iu luxos ai c`rui pere]i tapeta]i cu
m`tase aurie se asortau cu mocheta groas` de culoare
cenu[ie. |n aceast` atmosfer` intim`, departe de vacarmul
s`lilor de joc, luau cina \n doi, servind felurile exotice de
mncare pe care hotelul le comanda \n cele patru z`ri ale
lumii ca s` satisfac` gusturile rafinate ale clien]ilor lui.
210 BACCA SLIPPER

Dormitorul, cu oglinzile lui din tavan, aducea cu cel al


unui bordel de la \nceputul secolului. Fred \[i ceruse
dinainte scuze Liei pentru acest inconvenient. La \nceput, ea
fusese u[or stnjenit`. I se p`rea c` e o persoan` curioas`
care asist` la propriile sale zbenguieli amoroase. Treptat
\ns`, aceast` impresie disp`ru [i la vederea trupurilor lor
\nl`n]uite cuprinse de pasiune, dorin]a devenea [i mai
puternic`.
|n zilele \n care Lia ie[ea de la cazinou la sfr[itul
dup`-amiezii, se duceau la vila din Sapphire Point. |n drum
spre cas`, f`ceau pia]a [i \n acele seri g`teau cina \mpreun`.
Hot`rser` de comun acord s` nu preg`teasc` dect feluri
de mncare care se puteau g`ti \n doar dou`zeci de minute
[i foloseau doar trei ustensile de buc`t`rie.
Fiecare din ei \[i punea la contribu]ie toate talentele de
care era \n stare ca s`-l uimeasc` pe cel`lalt. Lia constat` cu
oarecare satisfac]ie c` Fred, de[i avea multe cuno[tin]e la
gastronomie, f`cea mai multe gre[eli ca ea, dar era pe deplin
mul]umit`, deoarece savura cu aceea[i \ncntare [i ce g`tea
el, [i ce g`tea ea.
Uneori, dup` ce luau masa de sear` pe teras`, se duceau
s` se plimbe pe plaj`. Vorbeau despre trecutul lor, fiecare
din ei dorind s` afle ce evenimente avuseser` loc \n via]a lor
\nainte de a se cunoa[te. Alteori mergeau \n t`cere,
]inndu-se de bra] ca ni[te vechi prieteni [i ascultau
clipocitul apei [i scr]itul nisipului sub picioare. Dac` era
PARIU PE IUBIRE 211

cald seara, luau o p`tur` cu ei [i f`ceau dragoste la lumina


stelelor [i a doua zi, cnd Lia venea s` fac` baie \n lac,
descoperea urma l`sat` de trupurile lor pe nisip.
Petreceau a[adar foarte mult timp \mpreun`, dar nici
unul din ei nu pomenea de posibilitatea de a locui sub
acela[i acoperi[. Oricum pentru Lia acest plan nu era posibil
dect dac` i-ar fi dezv`luit lui Fred cercet`rile pe care le
f`cea \n fiecare zi pe ascuns.
Fred nu se gndea dect la c`s`torie, dar Lia \nc` nu se
sim]ea preg`tit` s` fac` acest pas.
Te rog, Fred, nu vreau s` ne gr`bim, \i spunea ea de
fiecare dat` cnd \ncerca s-o conving`. Nu ne cunoa[tem
\nc` suficient de bine.
|ntr-o zi, furia lui Fred explod`:
Pentru numele lui Dumnezeu, Lia, dar eu te cunosc pe
tine!
{i eu te cunosc pe tine, dragul meu, dar nu pot s` uit
c` era gata s` produc un dezastru prima oar` cnd am fost
pe punctul de a m` c`s`tori.
Dar de data asta e cu totul altceva, Lia.
{tiu c` ai dreptate, Fred, dar am jurat s` nu m` mai
gr`besc niciodat`. Nu mai insista...
Fred acceptase explica]iile ei bomb`nind, dar ea [tia c` va
veni o zi cnd nu va mai fi att de \n]eleg`tor. |n momentul
acela, ea va fi nevoit` s` g`seasc` ni[te r`spunsuri la
\ntreb`rile ascunse \n str`fundurile min]ii sale.
212 BACCA SLIPPER

Dar cum putea s` fie sigur` c` Fred nu era un juc`tor ca


[i Toby, din moment ce-l vedea cheltuind \n fiecare zi sume
uria[e, purtndu-se ca un adev`rat profesionist la mesele de
black-jack?
{i de unde [tia dac` putea fi sigur` c-o va ierta c` se
folose[te de cazinou pentru ancheta ei, f`r` s`-i fi cerut \n
prealabil aprobarea lui Aaron Burney. Ar putea foarte bine
s` se supere [i el pe ea, \n calitate de juc`tor. {i dac` ar
socoti c` studiile Liei despre jocurile de noroc considerate
ca o boal` ar constitui nu numai o lips` de loialitate fa]` de
Burney, dar [i o tr`dare fa]` de el? {i dac` s-ar hot`r\ s` pun`
cap`t la ceea ce devenise unul din principalele scopuri ale
vie]ii lui?
Situa]ia \n care se g`sea era foarte jenant`. Lia se sim]ea
vinovat` c`-i ascundea lui Fred anumite lucruri despre ea,
dar, pe de alt` parte, un exces de sinceritate putea s-o coste
doctoratul la care ]inea att de mult. Studiile pe teren erau
departe de a fi terminate [i acum Lia dorea din tot sufletul
s` le pun` cap`t \n cele mai bune condi]ii posibile. Nu
numai din cauza lui Toby, pentru care le \ncepuse, dar [i
pentru Fred, care \ncepuse s-o \ngrijoreze.
|n aceste condi]ii, cum s` fac` s` \mpace teza de doctorat
cu c`s`toria cu Fred?
Renun]nd pentru o vreme la aceste gnduri
demoralizante, Lia se duse la un magazin din ora[ [i \[i
cump`r` o rochie nou`, pe care o alese dinadins mai
PARIU PE IUBIRE 213

provocatoare. O ag`]` de unul din umera[ele din


apartamentul lui Fred, p`strnd-o ca rezerv` pentru cinele
intime de la hotel.
Era o rochie menit` s` seduc`. Avea un decolteu foarte
adnc [i materialul i se mula perfect pe formele trupului
ispititor. Lia alesese una de culoare albastr`, ca cea care \i
pl`cuse foarte mult lui Fred \n prima sear` cnd ie[iser`
\mpreun`.
Poate c` fericirea pe care o sim]ea al`turi de Fred nu era
dect un paradis am`gitor \n care curnd va ap`rea [i
[arpele, \[i spuse Lia ca un adev`rat psiholog ce era.
Chiar atunci \[i f`cu apari]ia Toby Brasford.
Dup` o diminea]` de jucat tenis cu Fred, Lia ajunse la
cazinou pentru a prelua schimbul de dup`-amiaz`. Erau deja
oameni \n sal`. Masa ei era aproape complet` [i, atunci cnd
se a[ez`, d`du cu ochii de Toby. Nu-l mai v`zuse din seara
\n care rupseser` logodna, dac` nu lua \n considerare
episodul din restaurant din urm` cu cteva zile, cnd \l
z`rise pentru cteva clipe. Sem`na [i mai mult cu un june
prim de la Hollywood, cu ochelarii aceia uria[i [i fumurii pe
nas. Nu se schimbase deloc din ziua \n care se \ntlniser`
\ntr-un lift. Figura lui cu tr`s`turi regulate exprima o
\ncredere \n sine [i o cordialitate care le determinau pe
femei s` \ntoarc` rapid capul dup` el, a[a cum constatase de
multe ori Lia atunci cnd se plimbau pe str`zile din San
Francisco. Faptul c` era att de admirat o influen]ase oare [i
214 BACCA SLIPPER

pe Lia? |[i pusese adeseori aceast` \ntrebare dup` ce se


desp`r]iser`. Dac` n-ar fi ar`tat att de bine, rela]ia lor ar fi
\ncetat odat` cu deschiderea u[ilor liftului. |ntr-o zi cnd se
\nfuriase pe el, \i [i spuse acest lucru. F`r` s` se lase
impresionat, Toby \i r`spunsese cu un aer de superioritate:
Fizicul m-a ajutat \ntotdeauna...
Acum, Toby \i zmbea, jucndu-se distrat cu un pumn de
jetoane.
Bun venit \n clubul nostru! \i spuse el zmbindu-i u[or
obraznic.
Lia \i arunc` o privire indiferent` [i-i spuse cu calm:
Miza dumneavoastr`, v` rog.
|n timpul celor patruzeci de minute care urmar`, adic`
pn` la sosirea \nlocuitorului ei, Liei i se p`ru c` tr`ie[te
aievea un co[mar.
Din fericire, Fred \[i dusese nepo]ii la Reno, unde avea
loc o parad` a baloanelor cu aer cald. Dac` avea noroc,
acesta nu-[i va face apari]ia la cazinou dect dup` ce va ie[i
din tur`. O mai \ncuraj` [i un alt gnd: pn` la urm`, Toby
va r`mne f`r` bani. Dar din p`cate, asta putea s` dureze
destul de mult [i ea voia s` scape de el rapid. |n plus, dac`
nu mai avea cu ce s` se joace, l-ar fi putut credita Ed Shields.
Totul depindea de \ncrederea de care se bucura el \n fa]a
[efului crupierilor.
Atunci cnd ea plec` \n pauz`, Toby avea \nc` mul]i bani,
ceea ce era un lucru neobi[nuit pentru el. |n general,
PARIU PE IUBIRE 215

pierdea totul foarte repede. |[i propuse s` stea cu ochii pe


el dup` ce se va \ntoarce la masa de joc.
Fu \ns` de-a dreptul uluit` cnd v`zu c` \[i adun`
jetoanele c[tigate [i se ridic` \n momentul cnd ea plec` de
la mas`.
Hei, n-o [terge att de repede, frumoaso! spuse el
ajungnd-o din urm` la doar c]iva metri distan]` de mas`.
Te invit s` bem o cafea, \n amintirea vremurilor bune.
Lia se dep`rt` de el [i se amestec` printre turi[ti ca s`
evite mna cu care Toby se preg`tea s-o prind` de bra]. Peste
zece secunde se g`sea din nou lng` ea, dar nu mai f`cu nici
un gest s` se apropie de ea pe drumul spre cafenea.
Privind drept \n fa]`, Lia \i ceru cu r`ceal` \n glas:
Las`-m` \n pace, Toby! Te-am avertizat c` nu vreau s`
te mai v`d atta vreme ct joci jocuri de noroc! Dup` cum se
vede, n-ai renun]at la ele! De data asta, am terminat
definitiv! Nu vreau s` mai aud de tine! Dac` ai devenit
dependent de jocuri, e treaba ta! Nimeni \n afar` de tine nu
te poate ajuta!
Ipocrit` ce e[ti! Tu \]i c[tigi existen]a din jocurile de
noroc, cu singura diferen]` c` \n timp ce tu c[tigi pu]in, eu
c[tig foarte mult. |]i atrag aten]ia c` \n acest cazinou eu
sunt clientul-rege, iar tu numai o simpl` angajat`. A[a c`,
draga mea, nu te afli \n situa]ia de a-mi vorbi de sus!
F`r` s` se opreasc` din mers, \ntoarse capul spre el.
Vorbea serios! Cum s` se \nfurie \n fa]a unui caz att de
216 BACCA SLIPPER

jalnic? Bietul Toby! Dec`zuse din ce \n ce mai mult! Era un


juc`tor \mp`timit, plin de el [i cu mintea r`t`cit`.
Deodat`, se hot`r\ s` schimbe tactica. De ce s` nu-l ia cu
vorba bun`? Poate va reu[i s`-l conving`, dac` nu s` mearg`
s` joace \n alt` parte dect la Goldorado, m`car s` nu mai
stea la masa ei.
Lia \ncerc` a[adar s` par` ceva mai amabil` [i s`-l fac` s`
\n]eleag` c` accepta s` petreac` \mpreun` cteva minute.
Mi s-a p`rut c` te z`resc \ntr-un restaurant pe cel`lalt
mal al lacului \ntr-una din zilele trecute, \i spuse ea pe tonul
unei conversa]ii politicoase. Cu cine erai? B`rbatul care
st`tea cu spatele \mi aminte[te de cineva. {tii ce enervant e
s` nu po]i da un nume unei persoane de care e[ti sigur c-o
cuno[ti?
|n mod ciudat, \ntrebarea ei p`ru p`ru s`-l tulbure serios
pe Toby, care-[i mai pierdu pu]in din tupeu. Pome]ii
obrajilor i se \nro[ir` [i \ncepu s` vorbeasc` mai nesigur pe
el.
Tot ce pot s`-]i spun e c` nu eram eu. Nici m`car nu
eram prin zon` \n momentul acela. Abia acum am \nceput s`
vnd propriet`]i prin jurul lacului.
A[adar, nu avea de gnd s` r`mn` aici doar cteva zile,
se nelini[ti imediat Lia, care se hot`r\ s` clarifice lucrurile pe
loc.
Se a[ezar` la o m`su]` [i Lia a[tept` s` le fie adus`
cafeaua ca s` abordeze subiectul care o interesa.
PARIU PE IUBIRE 217

Fii dr`gu], Toby, [i nu mai veni s` joci la masa mea.


De ce?
Din mai multe motive. |n primul rnd, a[a cum ]i-am
spus [i mai devreme... nu vreau s` te mai v`d. |n plus, eu nu
[tiu s` joc [i n-am nici un chef s` asist la ruinarea ta.
El rse cu dispre].
Probabil c` n-ai auzit ce am de spus. Nu mai pierd,
acum c[tig mereu!
Atunci, te rog s` te duci s` c[tigi \n alt` parte!
V`d c` nu \n]elegi nimic! |]i spun c` acum c[tig! Sunt
gata s` m` \mbog`]esc [i tu vei avea partea ta! Te rog s` m`
crezi c` atunci cnd Toby Brasford \ncaseaz` c[tiguri grase
[tie s` fie generos cu crupierii lui!
Toby, eu vorbesc serios. Nu vreau s` te mai am prin
preajm`.
Dar parc` spuneai c` m` iube[ti, spuse el pe un ton
\mbufnat.
Ei bine, cred c` m-am \n[elat.
Totu[i, ai...
A fost o gre[eal` groaznic`, Toby, nu \n]elegi? |n
momentul acela nici nu [tiam ce \nseamn` dragostea
adev`rat`! |]i urez noroc, Toby! Sper c` vei \ncerca totu[i s`
te la[i de jucat, dar nu m` prive[te pe mine dac` vei reu[i
sau nu.
Nu mai faci parte din via]a mea [i ]i-a[ fi recunosc`toare
dac` n-ai mai veni s` joci la masa mea.
218 BACCA SLIPPER

Dar chiar acolo a \nceput s`-mi surd` norocul! Dac` a[


pleca, a[ avea ghinion! Ai \nnebunit de tot!
Te rog, Toby.
Nu, nici nu se pune problema.
Lia \[i d`du seama c` nu avea rost s` mai continue
discu]ia. Se ridic` de pe scaun f`r` s` mai spun` nici un
cuvnt [i plec`. Toby se a[ez` din nou la masa ei dup` cteva
minute, cnd ea \[i relu` activitatea. |n tot restul
dup`-amiezii, el c[tig` tot timpul.
Lia \l ]inea sub observa]ie. Nu p`rea s` se foloseasc` de
nici un sistem de calcul. |n ciuda experien]ei pe care o
dobndise, ei i se p`ru c` e lent [i nesigur, spre deosebire
de Fred care era rapid [i sigur pe el. Atunci cnd Lia ie[i din
tur`, Toby c[tigase peste o mie de dolari. Una peste alta,
avusese o zi bun`, constat` ea cu triste]e. Chiar \nainte s`
vin` \nlocuitoarea ei, se temu s` nu-[i fac` apari]ia Fred. Era
adev`rat c`-i vorbise deja despre Toby, dar cum ar reac]iona
dac` l-ar vedea a[ezat la masa ei de black-jack? Prefera s` nu
afle r`spuns la acea \ntrebare, cel pu]in nu \n acel moment.
Abia predase schimbul lui Annie, cnd Fred ap`ru \n u[a
s`lii. Peste cteva secunde se oprea \n fa]a ei cu respira]ia
t`iat` [i p`rul r`v`[it. Ce bine ar fi fost dac` n-ar fi dat buzna
a[a! regret` Lia cnd Toby \i spuse:
Pe mine, domni[oar`! Noroc!
Lia \l urm`ri pe Fred care se uita la Toby, apoi cnt`ri din
ochi gr`mada de jetoane din fa]a celui din urm`.
PARIU PE IUBIRE 219

Atunci cnd plecar`, el o tachin`.


Ai f`cut fericit un client, din cte se pare. Cum se face
totu[i c` eu nu c[tig niciodat` atunci cnd joc la masa ta?
Pentru c` tu ai noroc \n dragoste, \i r`spunse ea f`r`
veselie \n glas.
Nu prea avea chef de glum`, dar reu[i s` se relaxeze [i
s`-i zmbeasc` tandru lui Fred.
E[ti dr`gu] s` m` a[tep]i pu]in, Fred? Am ceva s`-i spun
lui Ed Shields, [eful crupierilor.
{i f`r` s` mai a[tepte r`spunsul lui, alerg` spre scara pe
care o urca Shields \n acel moment.
Ed! |l cuno[ti cumva pe b`rbatul blond cu ochelari de
soare care a jucat toat` ziua la masa mea?
Shields se uit` la ea nelini[tit, cu ni[te ochi b`nuitori.
Da, cred c` [tiu despre cine vorbe[ti. Ce e cu el?
A[ vrea s` joace la alt` mas`.
Nu mai spune! {i de ce \l acuzi m` rog? se interes` el
furios.
Nu-l acuz de nimic, doar c`... am...
|i venea greu s`-i dezv`luie leg`turile pe care le avusese
\n trecut cu Toby.
Am fost logodi]i, continu` ea. Acum \ns` nu mai
suntem. Ai putea s`-l rogi s` joace la alt` mas`? {tiu c` ai
acest drept.
De ce nu-l rogi chiar tu? bomb`ni Shields urcnd scara.
Stai pu]in, Ed! M-a refuzat!
220 BACCA SLIPPER

F`-o, te rog, pentru mine. Nu m` simt \n largul meu s`-l


v`d acolo, \naintea mea.
{eful crupierilor nu se opri.
Asta e problema ta, dr`gu]o! \i spuse el pe un ton
r`ut`cios, f`r` s` se \ntoarc` spre ea.
Fred \i ie[i \n \ntmpinare Liei, cu un aer \ngrijorat.
Ce s-a \ntmplat, Lia?
Ea scutur` din cap. Ce motiv putea s` inventeze?
Am avut o zi extrem de obositoare! oft` ea.
|i era imposibil s` refuze s`-l \nso]easc` pe Fred \n
apartamentul lui [i s` se prefac` fa]` de el c` totul era \n
regul`. Sim]ea nevoia s` fie singur` [i s` se gndeasc` la ce
se va \ntmpla a doua zi diminea]`, \n momentul \n care
Fred [i Toby se vor trezi unul lng` altul, jucnd black-jack.
Fred, cred c` m` voi \ntoarce la Sapphire Point. M`...
m`...
Te doare capul?
Acum, cnd adusese el vorba despre asta, \[i d`du seama
c` \ntr-adev`r a[a era.
Da, \ngrozitor, recunoscu ea.
Probabil din cauz` c` ai stomacul gol. Ar trebui s`
m`nnci ceva. Ce ai acas` pentru cin`?
Mai am ciorba de legume pe care mi-a adus-o Carrie
alalt`ieri.
Am pus-o la congelator. Pot s-o \nc`lzesc pu]in. Nu mi-e
chiar a[a foame.
PARIU PE IUBIRE 221

Cnd ajunser` \n fa]a ma[inii ei, Lia se arunc` \n bra]ele


lui Fred [i \[i \ncol`ci bra]ele \n jurul gtului s`u. Se aflau \n
plin` lumin`, sub un felinar stradal, dar nu-i p`sa deloc.
Oh, Fred, te iubesc! exclam` ea.
Fusese cuprins` de o panic` inexplicabil`. Fred \n]elese
c` ea dorea s` fie strnsa tare \n bra]e [i atunci \i lipi trupul
de al lui [i-[i cufund` fa]a \n p`rul ei scurt [i ondulat.
Lia se relax` treptat, ridic` ochii spre el [i Fred o s`rut`
\ndelung. Dar deodat` \[i f`cu apari]ia din cap`tul cel`lalt al
parc`rii o ma[in` plin` cu o ceat` de adolescen]i zgomoto[i
[i veseli. Lia [i Fred \[i amintir` atunci unde se aflau [i se
desprinser` unul de cel`lalt.
Hot`rrea ta e irevocabil`? o \ntreb` el aproape \n
[oapt`.
Lia ridic` ochii spre el [i \n ei se citea o dragoste
nem`rginit`.
Oh... Fred!
Se \ntoarser` la hotel ]inndu-se de bra] [i se urcar` \n
liftul care \i duse la apartamentul lui Fred.

***

A doua zi diminea]` Lia lucra deja de dou` ore cnd \[i


f`cu apari]ia Toby. Nu se mir` deloc cnd \l v`zu
222 BACCA SLIPPER

a[ezndu-se la masa ei [i-i r`spunse zmbetului pe care i-l


adres` el printr-o scurt` \nclinare a capului. El puse banii pe
mas`, f`r` s` scoat` nici un cuvnt, spre marea u[urare a
Liei, care-i \ntinse jetoanele aranjate \n gr`mezi de cte cinci
piese.
Spre deosebire de ziua anterioar`, realiz` c[tiguri
modeste. Atunci cnd [eful crupierilor aduse un nou pachet
de c`r]i, Toby ataca ultima gr`mad` de jetoane.
Apoi sosi [i Fred care \ncepu s` joace imediat, dup` ce-i
arunc` o privire lung` [i gr`itoare Liei, care dat fiind c` se
trezise fericit` \n bra]ele lui cu cteva ceasuri \n urm`,
deocamdat` mai uitase de grijile ei. Acum \ns` se temea mai
mult ca oricnd de prezen]a celor doi b`rba]i, la masa ei. De
ce p`strase t`cerea ieri? Ar fi trebuit s`-l anun]e pe Fred. E
adev`rat c` \ncercase s-o fac` \ntre dou` s`ruturi:
Am ceva s`-]i spun, dragul meu.
Fred sim]ea c` e tulburat` \nc` de cnd plecaser` din sala
de jocuri, a[a c`-i spusese cu umor ca s-o mai \nveseleasc`
pu]in:
Cred c` ar fi preferabil s` nu vorbim acum despre asta...
S-o l`s`m pe alt` dat`...
Lia n-ar fi trebuit de accepte [i totu[i se l`s` leg`nat` de
vorbele lui dr`g`stoase [i-i d`du voie s`-i schimbe gndurile.
Pe m`sur` ce dorin]a cre[tea \n trupul ei, \i era din ce \n ce
mai u[or s` nu se mai gndeasc` la fostul ei logodnic, care
ap`ruse brusc \n via]a ei.
PARIU PE IUBIRE 223

|n ciuda fr`mnt`rilor ei suflete[ti, Lia distribuia c`r]ile


cu o mn` sigur`. |n dreapta ei, Fred juca repede [i cu un
aer relaxat. C[tigurile [i pierderile p`reau s`-l lase total
indiferent.
|n stnga ei, Toby, cu figura crispat`, nu se gr`bea deloc,
ezitnd \ndelung \nainte s` cear` o alt` carte, a[a cum
observase Lia c` jucase [i \n ziua anterioar`.
Brusc, o dat` cu sosirea lui Fred, norocul p`ru s`-i surd`
din nou. |[i recuperase gr`mezile de jetoane [i acum paria
pe mize mari. Totu[i, tr`s`turile \i r`mneau tot \ncordate,
ca [i cum c[tigul nu-i producea nici un fel de pl`cere.
{i a[a trecu toat` s`pt`mna, f`r` ca Lia s` g`seasc`
vreodat` curajul de a sta de vorb` cu Fred despre Toby. Cei
doi b`rba]i p`reau c` nu se bag` \n seam` unul pe cel`lalt,
fie c` erau desp`r]i]i de prezen]a altor juc`tori, fie c`
\ntmplarea \i aducea unul lng` altul. Se purtau politicos
cu Lia, a[a cum se cuvenea \n rela]iile dintre clien]i [i
angaja]i. Numai \n privirea lui Fred se putea citi apropierea
dintre el [i Lia. Ct despre Toby, acesta probabil considerase
c` era mai \n]elept s` p`streze distan]a fa]` de Lia, ca s` evite
orice manifestare ostil`. |mprejur`rile erau de a[a natur`,
\nct Liei nu-i fu deloc greu s` treac` sub t`cere identitatea
fostului ei logodnic.
Se temea totu[i c` va avea loc o scen` urt` atunci cnd
\i va dezv`lui lui Fred c` Toby frecventa cazinoul [i mai
exact, masa ei de black-jack. Nu-[i va \nchipui oare c` t`cuse
224 BACCA SLIPPER

pentru c` \nc` mai era legat` mai mult sau mai pu]in vinovat
de b`rbatul pe care-l iubise \naintea lui? Toate aceste
amn`ri ajunser` s` constituie \n cele din urm` o problem`
mult mai important` dect \ns`[i prezen]a lui Toby.
|ntr-o bun` zi, atitudinea lui Fred se schimb`. Lia \l v`zu
cu uimire c` apare \n sala de jocuri [i se a[az` \n apropierea
ei imediat ce sosea Toby. Oare descoperise cine era acel
client perseverent [i venea s`-l supravegheze? Era imposibil!
hot`r\ ea, amintindu-[i pasiunea cu care Fred \i dovedea
dragostea lui \n fiecare noapte. Cum ar fi putut s` fie mistuit
de gelozie, cnd o iubea cu atta patim`?
Era foarte posibil \ns` ca Fred s` fie un juc`tor la fel de
nes`buit ca [i Toby. De[i Roz afirmase contrariul, Lia era
convins` c` nu din plictiseal` se l`sase Fred de jocurile de
noroc. Dup` p`rerea ei, se oprise mai degrab` din teama de
a nu deveni sclavul viciului s`u.
{i iat`-l acum revenind la o mas` de black-jack ca s`-i fac`
un serviciu cumnatului s`u! Culmea ironiei! Vreme de
cteva secunde, crezu c` nu va reu[i s`-[i st`pneasc`
lacrimile care deja \i ardeau pleoapele. Ar fi fost \ngrozitor
s` asiste la recidiva lui Fred!
Putea ghici fr`mnt`rile suflete[ti ale acelui b`rbat ca o
min` fals nep`s`toare. Ce mijloc mai bun putea g`si pentru
a-[i ascunde ru[inea?
Dac` ar fi avut vreodat` \ndoieli \n privin]a sentimentelor
pe care le avea pentru Fred, \n clipa aceea i s-ar fi spulberat.
PARIU PE IUBIRE 225

Lia \l iubea pe Fred [i \[i d`du seama ct de goal` [i de rece


i s-ar fi p`rut via]a f`r` acest b`rbat afectuos [i inteligent.
Uneori, psihologia este foarte limitat` ca [tiin]`,
recunoscu ea cu triste]e, deoarece nu reu[ea s` dea de
cap`tul acestui gen de intoxica]ie cu jocurile de noroc. Lia
[tia c` nu poate s`-l ajute. Nu putea dect s`-l iubeasc` [i s`
aib` \ncredere \n el. Era convins` c` va reu[i s` scape de
acest n`rav [i a doua oar`.
|n acest punct ajunsese Lia cu reflec]iile, cnd \[i aminti
de scrisoarea pe care o primise de la mama ei \n diminea]a
aceea. P`rin]ii ei \i acceptaser` invita]ia [i \[i anun]au sosirea
cu ma[ina. Inten]ionau s` petreac` la ea cteva zile. Vizita
lor o cam speria acum. Avndu-i pe cap pe Fred [i pe Toby,
se \ntreba cum va mai reu[i s`-i ]in` piept [i tat`lui ei. |n
plus, de peste o s`pt`mn`, \[i cam neglija teza de doctorat.
Tn`ra aproape c` regret` faptul c` le sugerase p`rin]ilor ei
s` \ntreprind` acea c`l`torie. Ar fi trebuit s` mai a[tepte
pu]in.
Poate c` n-a fost o idee att de bun`, \i m`rturisi ea lui
Fred \n timp ce preg`teau ceva de mncare \ntr-o sear`, \n
buc`t`ria ei din Sapphire Point.
Dimpotriv`, mie mi se pare excelent`! o asigur` Fred. A
venit vremea s`-i cunosc [i eu pe p`rin]ii t`i. Ce face tat`l t`u
\n timpul liber?
Joac` golf [i merge la pescuit, dar eu r`mn ocupa]ia
lui preferat`, spuse ea cu triste]e.
226 BACCA SLIPPER

Ca [i a mea, de altfel... |nseamn` c` avem ni[te puncte


comune. M` voi ocupa eu de tat`l t`u.
|]i mul]umesc, Fred, e[ti un dulce, dar \n realitate
trebuie s`-]i spun c` m` cam nelini[te[te ideea de a fi \n
preajma tatei. La \nceput va fi extrem de simpatic [i se va
mul]umi s` observe totul \n t`cere, apoi \[i va petrece restul
zilelor la mine acas`, criticndu-m` [i sufocndu-m` cu
sfaturi [i recomand`ri.
Asta e o dovad` c` e interesat de persoana ta. Ar trebui
s` te bucuri c` o face.
Bine\n]eles, sunt foarte con[tient` de asta [i acesta este
[i motivul pentru care ]in att de mult la el, dar se vede c`
nu-l cuno[ti. Pur [i simplu nu m` simt \n stare s` m`
confrunt cu el \n acest moment.
{i deodat`, Lia se sim]i foarte ru[inat` de faptul c`-i
vorbea a[a lui Fred, care fusese tratat de tat`l lui cu atta
indiferen]`.
Las`-i s` vin`, o \ncuraj` Fred cu o voce vesel`. |l voi
duce pe tat`l t`u la golf [i pe lac, care e plin de pe[te.
E[ti un \nger, scumpul meu! E[ti sigur c` vei avea timp
pentru a[a ceva?
Ea observ` brusc o u[oar` ezitare \n ochii lui [i Fred p`ru
a fi pe punctul s`-i spun` ceva, dar se ab]inu [i o \nconjur`
pe Lia cu bra]ele lui puternice. R`maser` \mbr`]i[a]i vreme
de cteva minute [i Lia, stnd cu capul pe pieptul lui, \i
auzea b`t`ile inimii.
PARIU PE IUBIRE 227

Lia... \i [opti el \n cele din urm` cu buzele lipite de


urechea ei. Te iubesc, Lia!
Apoi o dep`rt` pu]in de el [i-i spuse privind-o \n ochi:
Nu fi \ngrijorat`, draga mea. Ai \ncredere \n mine! |]i
promit c` totul va fi bine!
Lia \n]elese c` nu se referea la tat`l ei. Tensiunea din
ultimele zile \i pusese nervii la \ncercare, a[a c` sim]i cum
ochii i se umplu de lacrimi. Vorbele lui Fred nu reu[iser`
s-o lini[teasc`.
A[adar, po]i?
Ce anume?
S` lipse[ti de la cazinou.
Ca s` joc golf cu tat`l t`u? o \ntreb` el cu r`ceal` \n
glas.
Dat fiind c` ea nu spunea nimic, el ad`ug` pe acela[i ton
crispat:
|mi voi face timp.
Entuziasmul lui Fred avusese treptat c[tig de cauz` fa]`
de reticen]ele Liei [i acum considera [i ea c` momentul
acesta era la fel de bun ca oricare altul pentru o vizit` a
p`rin]ilor ei. Dac` dorea s`-[i \mbun`t`]easc` rela]iile cu
tat`l ei, poate ar trebui s` se poarte cu el ca un om matur [i
s` nu se mai lupte cu el cu armele copil`riei. Ideea aceea \i
venise \n diminea]a \n care crezuse c` va da ortul popii \n
apele \nghe]ate ale lacului Tahoe. Pentru a fi tratat` [i
respectat` ca un om mare, era necesar s` se foloseasc` de
228 BACCA SLIPPER

argumentele unui om mare. Deoarece, atta vreme ct \l


\nfrunta pe Chester Andrews cu impetuozitatea specific`
adolescen]ilor, el va continua s` o considere o pu[toaic`
imatur`.
Toate astea aveau s` se schimbe, \[i propuse ea \n timp ce
suna la u[a apartamentului lui Fred. Avea \n mn` un sac
imens de plastic galben pe care i-l \ntinse lui Fred atunci
cnd veni s`-i deschid`.
Ce mi-ai adus? se mir` el.
Ia ghice[te... spuse ea cu un zmbet [iret pe fa]`.
El scotoci prin sac [i scoase un aparat de ras electric.
M` dai afar`?
Deocamdat`, da. Nu cred c` e de dorit ca tat`l meu s`
vad` obiectele tale personale \n baie [i \n dormitorul meu.
De unde [tii c` va inspecta fiecare col] al casei?
{tiu c` nu se pune pe scotocit, dar m-a[ sim]i mai bine
dac` nu va observa nici o urm` a intimit`]ii dintre noi doi.
Fred puse sacul pe podea [i o lu` \n bra]e pe Lia. O calm`
s`rutnd-o u[or pe pleoape.
A[tepta s` simt` aceea[i senza]ie [i pe buze, dar cnd
v`zu c` nu o s`rut`, deschise ochii. El se uita fix la ea, cu un
zmbet ciudat pe buze.
Poate c` ar trebui s` ne schimb`m programul din seara
asta [i s` mergem s` ne c`s`torim, \i [opti el.
Intona]ia vocii lui trezi din nou b`nuielile Liei, care \l
implor`:
PARIU PE IUBIRE 229

Fred, te rog... Am mai discutat de multe ori despre


acest subiect.
{i ce dac`? Cnd v`d \ns` ct de mult te chinuie[ti, m`
\ntreb de ce te \nc`p`]nezi att s` evi]i c`s`toria!
De data asta, nu-[i mai ascundea asprimea din voce.
Plin` de \ngrijorare, Lia se lipi de pieptul lui [i-l s`rut`. |n
curnd, Fred \[i va pierde r`bdarea! Ce bine ar fi dac` ar
renun]a la jocurile de noroc!
|ncearc` s` \n]elegi, Fred. Nu m` simt deloc vinovat` \n
ceea ce ne prive[te pe noi doi. Te iubesc [i m` mndresc cu
dragostea noastr`. Vreau s`-i \n[tiin]ez de acest lucru [i pe
p`rin]ii mei, dar nu \n acest mod. Aveam inten]ia s` te
prezint ca pe b`rbatul cu care vreau s` m` c`s`toresc. Ce
vezi r`u \n asta?
Urmar` cteva secunde de t`cere, dup` care Fred spuse:
E [i asta un \nceput, accept` el, s`rutnd-o ap`sat pe
gur`.
{ampania pe care o comandase sosi [i \nchinar` paharele
\n cinstea logodnei lor.
Dup` aceea cinar` pe balcon, admirnd luna coco]at`
deasupra lacului.
Lia aduse vorba din nou despre tat`l ei.
Se poart` [i acum cu mine de parc` a[ mai avea
doisprezece ani, a[a c` trebuie s` g`sesc un mijloc prin care
s`-i demonstrez c` nu mai sunt copila \nd`r`tnic` de
alt`dat`, c` adolescenta care credea c` [tie totul a crescut.
230 BACCA SLIPPER

Am impresia c` vizita asta te streseaz` foarte tare, nu-i


a[a, dragostea mea? Nu te mai fr`mnta att, nu cred c` ai
vreun motiv.
Nu-l cuno[ti pe tata.
F`cur` dragoste \n seara aceea, la fel de pasionat ca [i \n
zilele anterioare. Mai trziu, cnd fur` toropi]i de somn, Lia
se lipi de pieptul cald [i lini[titor al lui Fred, dar nu adormi,
ci doar mo]`i pu]in, dup` care se trezi \n timp ce Fred, a[a
cum dovedea respira]ia lui u[oar` [i regulat`, dormea
adnc.
Lia se ridic` \ncet [i se sprijini \ntr-un cot, uitndu-se
atent` la chipul iubitului ei care se odihnea. Tr`s`turile lui
frumoase, nasul autoritar [i fruntea lat` o umpleau de
bucurie, o bucurie care era umbrit` totu[i de un regret. De
la sosirea lui Toby rela]iile dintre ei se schimbaser`.
Continuau \ntr-adev`r s` joace tenis, s` se plimbe, s` fac`
cump`r`turi, s` g`teasc` \mpreun` [i s` admire apusul
soarelui.
Totu[i, atmosfera era diferit`.
{i atunci cnd f`ceau dragoste, nu mai erau domina]i de
bucuria aceea de a tr`i care le caracterizase primele
zbenguieli amoroase. Uneori \mbr`]i[`rile lor erau atinse de
un fel de disperare, ca [i cum nu urmau s` le mai retr`iasc`
vreodat`.
Glumeau din ce \n ce mai pu]in [i discu]iile dintre ei
deveniser` mai rare. Pe deasupra lor plutea o umbr`, \[i
PARIU PE IUBIRE 231

d`deau amndoi seama de asta, dar nu vorbeau niciodat`


despre acest subiect.
Unde disp`ruser` prospe]imea [i spontanietatea
primelor lor s`rut`ri? se \ntreb` Lia melancolic, ridicnd
ochii spre oglinda din tavan care reflecta, \n lumina lunii,
trupurile lor lipite unul de cel`lalt, p`rnd sculptate \n
alabastru.
Capitolul 11

Unul din restaurantele cazinoului Goldorado propunea


clien]ilor s`i o revist` de calitate \n care juca o vedet` de
music hall, dup` care p`rin]ii Liei erau pur [i simplu
\nnebuni]i. Pe vremea cnd erau logodi]i, Chester [i Muriel
Andrews o aplaudaser` adesea la spectacolele pe care le
d`dea. Locurile era deja vndute, dar Fred reu[i s` rezerve
totu[i o mas` \n apropierea scenei.
Vacan]a lor la Tahoe \ncepea sub cele mai bune auspicii,
\[i spuse Lia, atunci cnd Chester o lu` de mn` cu tandre]e
pe so]ia lui \n timpul unei melodii sentimentale. Ar fi fost
prematur s`-i anun]e \n seara aceea c` se logodise de
curnd.
Fred \i sugerase s` le dea vestea la sfr[itul vizitei lor [i
Lia \i d`du dreptate.
PARIU PE IUBIRE 233

Trebuie s` aib` timp s` m` cunoasc` mai \nainte, \i


spusese el. Dac` m` vei prezenta tat`lui t`u ca pe viitorul lui
ginere, \n mod sigur va avea idei preconcepute \n ceea ce m`
prive[te [i va \ncerca s`-mi g`seasc` la \nceput defectele [i,
slav` Domnului, am destule! S-ar putea s`-i par antipatic
pentru totdeauna...
Lia se felicit` c` acceptase propunerea lui Fred, mai ales
\n momentele \n care-l vedea pe tat`l ei studiindu-l discret
pe tn`r. Era evident c` Chester Andrews petrecea o sear`
pl`cut` [i acceptase cu entuziasm s` mearg` la pescuit cu
Fred a doua zi diminea]`.
{i cu toate astea, Lia se temea c` Fred nu-[i va respecta
cuvntul [i se va l`sa ademenit de demonul jocului. De
aceea, atunci cnd \[i f`cu apari]ia la u[a ei de diminea]`,
echipat din cap pn`-n picioare [i aducnd cu el o mul]ime
de momeli [i undi]e, abia se ab]inu s` nu se arunce \n
bra]ele lui. |n loc de asta, \i mul]umi cu o privire discret`.
Dup` plecarea celor doi b`rba]i, Lia [i mama ei \[i b`ur`
cafeaua pe terasa \nsorit` a vilei.
Ce b`iat dr`gu]! observ` Muriel Andrews.
Lia izbucni \n rs [i mngie cu afec]iune p`rul alb al
mamei ei.
Tu e[ti dr`gu]` mam`! Ai fi spus la fel [i dac` n-ar fi fost
a[a! Niciodat` nu i-ai vorbit de r`u pe prietenii mei.
Adev`rurile nepl`cute au fost \ntotdeauna specialitatea
tat`lui t`u, draga mea.
234 BACCA SLIPPER

Eu am preferat s` fiu cea care d` curaj. Acest aranjament


\mi convine de minune.
P`rea att de mul]umit` de ea, \nct Lia fu uluit`.
Ei bine, mam`, dar \nseamn` c`-l manipulezi...!
Te rog s` m` crezi c` n-are nevoie de a[a ceva, se ap`r`
doamna Andrews. Nu sunt mereu de aceea[i p`rere cu el,
dar cel pu]in \n ceea ce te prive[te, draga mea, m`rturisesc
c` are de cele mai multe ori dreptate. Chiar dac` tu nu vrei
s` recuno[ti.
Atunci, de ce ai t`cut \ntotdeauna? |n felul acesta ar fi
fost evitate o mul]ime de conflicte dintre mine [i tata! Poate
c` pe tine te-ar fi ascultat.
Mama ei cl`tin` din cap [i rse cu triste]e.
M` \ndoiesc foarte tare c` a[a ar fi stat lucrurile, Lia. Tu
ai fi r`mas pe pozi]iile tale [i \n loc s` te cer]i cu unul din
p`rin]i, te-ai fi certat cu amndoi. Era mai bine s` r`mn
neutr`.
Ai dat dovad` de o mare \n]elepciune! Tata e un om
foarte \nc`p`]nat! Probabil c`-mi era fric` s` cedez f`r` s`
lupt, ca s` nu-l las pe el s` c[tige [i s` devin pn` la urm`
o copie a lui. M` temeam s` nu mai r`mn f`r` nimic care s`
fie al meu. Ai avut mare dreptate s` r`mi \n afara acestui
joc!
Vezi tu, draga mea, femeile din genera]ia mea au fost
educate \n a[a fel \nct s`-[i \ndeplineasc` rolul care le
fusese atribuit. Eu am f`cut \ntotdeauna ceea ce mai \nti
PARIU PE IUBIRE 235

p`rin]ii [i Chester a[teptau de la mine, dar am vrut ca tu s`


po]i afla cum stau lucrurile pe lumea asta \ncepnd cu
gre[elile tale. E ciudat... dar nu mi-am f`cut niciodat` griji
pentru tine. Am sim]it \ntotdeauna c` o dat` ce vei r`mne
singur`, te vei descurca foarte bine.
Lia \i zmbi recunosc`toare mamei sale, dar nu se putu
ab]ine s` nu remarce cu o u[oar` triste]e:
|]i mul]umesc c` mi-ai spus acest lucru, mam`. Ce bine
ar fi fost dac` tata ar fi avut convingerile tale!
Nu fi prea dur` cu el. Nu e vinovat de nimic, dar
consider` c` a primit o sarcin` pe p`mnt [i anume aceea de
a ne salva pe noi, femeile, de propria noastr` nebunie! Nici
un b`rbat nu poate s` \n]eleag` c` o femeie dore[te s`
tr`iasc` a[a cum o taie capul.
Nici un b`rbat ai spus? Ba afl` c` unii \n]eleg. Fred...
Dar mama ei o opri imediat.
Poate c` el \n]elege [i \ntr-o anumit` m`sur` chiar [i
tat`l t`u \n adncul sufletului s`u, dar sentimentele unei
femei \i scap`, tocmai din cauz` c` este b`rbat. Numai o
femeie poate s` sesizeze ceea ce simte o alt` femeie.
Lia se ridic` de pe scaun [i veni s-o s`rute pe mama ei pe
obraz.
Am spus \ntotdeauna c` am o mam` inteligent`.
Descoperea un aspect al caracterului mamei ei pe care
nu-l cuno[tea. Evident c`, dat` fiind atmosfera r`zboinic` pe
care tat`l ei o \ntre]inea \n cas`, n-avusese niciodat` [ansa s`
236 BACCA SLIPPER

stabileasc` ni[te leg`turi prea strnse cu Muriel. Ea era pur


[i simplu acolo, ceea ce era un lucru normal pentru o
adolescent` care considera c` i se cuvine ca acea femeie s-o
iubeasc`, s` fie tandr` [i nostim`, elegant` [i foarte
\ndr`gostit` de colegele ei de lucru.
|n prezent, regreta sincer c` nu \ncercase s-o cunoasc`
mai bine pe acea Muriel Andrews care fusese mereu aproape
de ea, jucndu-[i rolul de mam` [i so]ie.
Mergnd din surpriz` \n surpriz`, Lia descoperi o alt`
Muriel [i ceva mai trziu, la familia Burney. Roz le invitase
pe cele dou` femei la masa de prnz. Chap [i Missy, care i se
p`ruser` \ngrozitori Liei \n prima sear`, se dovedeau foarte
dr`gu]i \n prezen]a nou-venitei. Missy nu mai st`tea
bosumflat` [i figura ei de p`pu[` era radioas`. Chap era
foarte prietenos, f`r` s` \ncerce totu[i s` se fac` pl`cut cu
orice pre] \n fa]a adul]ilor.
Voir` s` afle dac` Muriel avea nepo]i. Deoarece ea neg`,
ei \[i exprimar` \n cteva cuvinte p`rerea de r`u [i se
adunar` \ntr-un col] al camerei. Ceva mai trziu, \n
momentul \n care musafirele se preg`teau de plecare, o
\nconjurar` pe doamna Andrews [i Chap spuse solemn:
Mie [i lui Missy ne pare r`u c` nu ave]i nepo]i. Nici noi
nu avem bunic`, a[a c` am putea s` v` adopt`m?
Muriel se aplec` spre cei doi micu]i [i-i strnse la piept.
Lia, care se uita atent` la scen`, ghici ct de emo]ionat` era
mama ei.
PARIU PE IUBIRE 237

Sunt adorabili! exclam` Muriel \n timp ce ma[ina


demara.
Apoi se \ntoarse ca s` r`spund` la semnele de r`mas-bun
pe care Chap [i Missy i le f`ceau din pragul casei.
Ast`zi mi-a pl`cut de ei, recunoscu Lia. Prima oar` cnd
i-am v`zut, au fost groaznici!
Dar e normal ca, \n anumite momente, copiii s` se
poarte a[a. E un semn de s`n`tate! \i r`spunse mama ei cu
vocea \ng`duitoare a oamenilor cu experien]`. Vor fi [i mai
dr`gu]i atunci cnd vor \ncepe s` se simt` mai bine.
|]i plac copiii, nu-i a[a, mam`?
Ca toat` lumea, o privi mirat`:
Bine\n]eles. Totu[i, era o vreme cnd nu puteam s`-i
suf`r. Sper c` nu-]i voi provoca un [oc la vrsta ta, dac` \]i
voi spune c` \nainte s` m` c`s`toresc m` hot`rsem s` nu
am copii, dar n-am avut niciodat` curajul de a-i m`rturisi lui
Chester acest lucru. Atunci cnd am aflat c` a[tept un copil,
aproape m-am \mboln`vit. {i apoi ai ap`rut tu, care erai att
de dr`g`la[`! Dup` aceea am suferit cumplit cnd am aflat c`
nu mai puteam avea [i al]i copii. Dac` tat`l t`u ar fi fost de
acord, am fi adoptat doi sau trei.
Lia aproape regret` aceast` confesiune a mamei ei. Faptul
c` nu fusese dorit`, o \ntrist` profund. Credea c` venirea ei
pe lume fusese a[teptat` cu mare bucurie!
Pentru prima oar` \n via]a ei, se uita la Muriel Andrews
nu numai ca la mama ei, ci [i ca la o femeie. Oare ce alte
238 BACCA SLIPPER

surprize \i mai rezervase? Lia era convins` c` ele dou` vor


deveni foarte bune prietene \n ziua \n care vor ajunge s` se
cunoasc` mai bine.
Lia regret` c` nu avusese \nc` ocazia s` r`mn` singur`
cu tat`l ei de cnd p`rin]ii ei sosiser` \n sta]iune. Spera c`
sosise momentul atunci cnd Fred plec` s` fac` ni[te
cump`r`turi [i doamna Andrews se duse s` fac` o plimbare
pe plaj`, dar \[i f`cu brusc apari]ia Carrie, care-i adusese
ni[te piersici. Primise un co[ plin \n diminea]a aceea din
vale [i-i oferi [i Liei un panera[. Cnd se preg`tea de plecare
prietena ei, se \ntoarse Muriel. Lia nu apucase nici pn` \n
clipa aceea s` discute \ntre patru ochi cu tat`l ei.
Aducndu-[i brusc aminte de un eveniment recent, Lia o
conduse pe Carrie pn` la ma[in`.
A[ vrea s` stau pu]in de vorb` cu so]ul t`u, Carrie. S-a
petrecut ceva la masa mea de black-jack [i a[ dori s` am o
discu]ie cu el.
Pu[lamaua aia \]i face necazuri? se alarm` Carrie.
De unde [tii c` Tob... Oh! B`nuiesc c` te referi la Ed
Shields. Nu, n-are nici o leg`tur` cu el.
Ezit`, f`cu o scurt` pauz` [i apoi continu`:
M` rog, b`nuiesc doar c` nu are nici o leg`tur`.
Oricum, a[ vrea s` vorbesc cu Rick. Evident, dac` n-ai nimic
\mpotriv`.
Nu [tiu ce s` zic, Lia, \i r`spunse Carrie dus` pe
gnduri. Acesta este [i acum un subiect foarte nepl`cut
PARIU PE IUBIRE 239

pentru el, dar \ncearc`. A plecat pentru cteva zile s` capete


informa]ii despre posibilitatea de a ob]ine o burs` de studii
care-i va permite s`-[i preg`teasc` ultimele examene.
Trebuie s` se \ntoarc` \n patruzeci [i opt de ore.
|]i mul]umesc, Carrie. Poate mai treci pe la noi dup`
aceea.
Cnd ajunse \napoi la vil`, \l auzi pe tat`l ei
povestindu-[i ispr`vile pesc`re[ti so]iei sale, care-l aplauda
plin` de admira]ie.
Pentru cin`, Fred puse pe gr`tar p`str`vul de circa un
kilogram [i jum`tate prins de Chester [i pe cel mai mic pe
care-l prinsese el [i mai coapser` [i ni[te [tiule]i de porumb.
Lia preg`ti o salat`, \n timp ce mama ei cur`]a [i fierbea
maz`rea proasp`t`, dup` care cur`]` piersicile imense [i
parfumate [i le t`ie felii pentru desert. Lia fu uluit` s`-l aud`
pe tat`l s`u propunndu-le s` pun` el tacmurile la mas`.
Cei doi so]i Andrews se retraser` devreme, extenua]i de
diversele activit`]i din prima lor zi de [edere \n sta]iune [i de
aerul tare de munte.
Cnd r`maser` singuri, Lia [i Fred f`cur` ordine \n
buc`t`rie \ntr-o t`cere stnjenitoare. Stnjeneala care plana
asupra lor de cteva zile ap`rea din nou atunci cnd
r`mneau singuri. Lia avu cumplita impresie c` erau pe cale
de a se dep`rta \n mod iremediabil unul de cel`lalt. Ce
putea s` fac`? se \ntreb` ea disperat`. S`-i vorbeasc` lui Fred
despre dependen]a lui de jocurile de noroc? Nu, nu va face
240 BACCA SLIPPER

aceast` gre[eal` [i a doua oar`. Experien]a ei cu Toby nu


fusese concludent` [i-i era de-ajuns.
Era de datoria lui Fred s` aduc` primul vorba despre
aceast` problem`, s` vrea s` fie ajutat [i s-o rezolve. Ct va
mai putea s` tac`?
Atunci cnd atmosfera deveni de-a dreptul sufocant`, Lia
lu` ini]iativa de a deschide discu]ia.
A fost dr`gu] din partea ta, Fred, c` l-ai luat pe tata cu
tine la pescuit. Nu l-am v`zut niciodat` att de fericit. {i era
att de mndru de p`str`vul lui.
N-ai de ce s`-mi mul]ume[ti, pl`cerea a fost de partea
mea. E o companie foarte agreabil`. Tat`l t`u e foarte
simpatic, Lia. |mi place cum gnde[te.
Serios? se mir` ea.
Dup` cteva secunde de t`cere, Fred continu` pe un ton
ceva mai ironic.
Se \ntreab` ce mai a[tep]i de nu faci din mine un b`rbat
respectabil.
Lia fu cuprins` de un sentiment care-i era foarte
cunoscut. De ce se amesteca tat`l ei [i \n problema asta?
Totu[i, nu vru s` se supere din nou pe el, a[a c`-i r`spunse
ironic.
E clar c` nu se va schimba niciodat`! Po]i s`-mi spui
\ns` [i mie cum a]i ajuns s` ave]i o discu]ie despre acest
subiect?
A mers drept la ]int`.
PARIU PE IUBIRE 241

Mi-a atras aten]ia c` fiica lui nu juca niciodat` la dou`


capete, a[a c` voia s` [tie ce inten]ii am.
Nu pot s` cred c` a f`cut a[a ceva!
Ba da! spuse Fred, amuzat.
Dar nu se poate, n-are acest drept! Nu-i mai permit s`
se mai amestece \n treburile mele! |mi pare r`u, Fred!
De ce? Dac` ar fi fost vorba despre fiica mea, [i eu a[ fi
procedat la fel.
Dar ea nu, \n cazul \n care copilul ei ar avea peste
dou`zeci [i unu de ani!
|l admir foarte mult pe tat`l t`u, continu` Fred. E
nevoie de curaj ca s` intervii \n via]a copiilor t`i cnd nu mai
e[ti obligat s-o faci. E mult mai convenabil s` te prefaci c` nu
[tii ce mai pun la cale! Avnd \n vedere viteza cu care se
schimb` valorile de la o genera]ie la alta, s` fii p`rinte nu
trebuie s` devin` o sarcin` u[oar`, mai ales pentru un tat`
ca al t`u, care e att de sigur c` de]ine secretul unei vie]i
fericite [i care se plnge c` nu e ascultat de fiica lui. |n
asemenea condi]ii, e nevoie de mult` dragoste [i tenacitate
ca s` fii tat`.
Indignat` \n continuare, Lia nu d`du aten]ie vorbelor lui
Fred.
{i ce i-ai spus? se interes` ea cu ironie.
L-am asigurat c` am inten]ii serioase, \i r`spunse el
zmbindu-i u[or provocator.
242 BACCA SLIPPER

Ar fi trebuit s` mai adaugi c` inten]iile tale nu


corespund cu ale mele!
N-am vrut s`-l fac s` sufere pe tat`l t`u!
Cu ce drept se amesteca Chester Andrews \n afacerea
asta, atta vreme ct nu cuno[tea faptele? se dezl`n]ui \n
sinea ei Lia. Merita s`-i spun` \n fa]` adev`rul! Da, tare ar
mai fi vrut s`-i strige f`r` nici un menajament:
"Tat`, te anun] c` m` voi c`s`tori curnd cu Fred Tancer,
un \mp`timit al jocurilor de noroc..."
|i arunc` lui Fred o privire \ncruntat` [i bomb`ni:
Ah, b`rba]ii `[tia...

***

|n ultima zi de [edere a [o]ilor Andrews la Tahoe, Fred


propuse s` fac` dup`-amiaz` o plimbare cu ma[ina \n jurul
lacului. Diminea]`, cei doi b`rba]i urmau s` joace tenis [i s`
ia masa de prnz la club, dup` care vor veni s` le ia pe
Muriel [i Lia.
Dar \n diminea]a aceea g`sir` toate locurile ocupate la
club. Fred ar fi putut foarte bine s`-l invite pe Chester la
unul din restaurantele cazinoului Goldorado, dar nu
\ndr`zni. |[i amintea de vizita lor anterioar` la cazinou.
Muriel \[i \ncercase norocul la aparatele electronice [i
PARIU PE IUBIRE 243

c[tigase un pumn de monede, spre marea ei bucurie [i \n


fa]a privirii mustr`toare a so]ului ei. Atunci cnd Lia \i
sugerase tat`lui ei s` \ncerce s` joace black-jack, primise un
refuz categoric din partea lui.
De aceea, Fred fu foarte mirat cnd \l auzi pe domnul
Andrews spunndu-i:
Ce-ar fi s` mnc`m la cazinou?
Peste cteva minute, traversau holul de la Goldorado. |n
drum spre sala de mese, trecur` la o distan]` de c]iva metri
pe lng` sala de jocuri. Se putea vedea de departe masa la
care lucra de obicei Lia. Deodat`, Chester \[i \ncetini mersul,
apoi o lu` repede la picior, bodog`nind sup`rat:
Ce s-a \ntmplat?
Individul acela cu hain` de piele, de la masa a doua...
|l cunosc, dar n-am chef s`-l v`d...
Chester p`rea foarte agitat [i Fred insist`:
V` referi]i la Toby Brasford?
Exact. E amic cu tine?
Nu, e un nume care mi-a fost transmis de conducerea
cazinoului. Se pare c` e un juc`tor mediocru care
frecventeaz` cazinoul de un an sau doi. Ce [ti]i despre el?
Pu]ine lucruri, \n afar` de faptul c` e agent imobiliar la
San Francisco.
Chester Andrews ezit` cteva clipe \nainte s` continue cu
dispre]:
El [i Lia au fost logodi]i.
244 BACCA SLIPPER

Mul]umesc lui Dumnezeu c` fiica mea a avut un moment


de luciditate! N-am \n]eles niciodat` ce a g`sit la el..
Chester vorbea despre cu totul altceva \n timp ce se
\ndreptau spre restaurant, dar Fred avea impresia c` primise
o lovitur` drept \n moalele capului. Era n`p`dit de \ndoieli
[i-l obseda o singur` \ntrebare: de ce nu-i spusese Lia nimic
despre asta?
|n restul zilei i se p`ru c` tr`ie[te \ntr-o stare de
toropeal` permanent`, reu[ind totu[i s` se poarte normal
fa]` de ceilal]i. |i p`c`li att de bine, \nct nimeni nu observ`
nimic, nici m`car Roz, care \i invitase pe Lia [i pe p`rin]ii ei
la cin`, dup` excursia \n jurul lacului.
Cnd r`mase din nou singur \n lini[tea dormitorului s`u,
Fred d`du fru liber \ntreb`rilor care \l fr`mntau. Lia [i
Toby Brasford! O combina]ie care pur [i simplu \l uluia!
Acum \n]elegea de ce ea \i ]inuse cu grij` pe p`rin]ii ei
departe de masa ei de black-jack, ducndu-i la cap`tul
cel`lalt al s`lii, \n fa]a unei alte mese unde se juca tot acest
joc. Nu era \ntmpl`tor faptul c` Lia p`strase t`cerea \n
leg`tur` cu Brasford. Era clar c` nu voia ca el s` afle. Dar de
ce?
Primul r`spuns care-i veni \n minte fu bine\n]eles acela c`
era \nc` \ndr`gostit` de blestematul acela de juc`tor. |n
cazul acesta, ce mai c`uta el, Fred Tancer, \n via]a ei?
|nnebunit de gelozie, trase concluzia c` ea era \n
c`utarea unei reveniri a vechii ei iubiri, iar el era pentru ea
PARIU PE IUBIRE 245

un fel de antidot \mpotriva lui Brasford, al c`rui mod de


via]` nu-l putea accepta. Probabil c` \nc` nu rupseser` toate
leg`turile dintre ei, altfel cum s`-[i explice t`cerea ei?
Cum putea ea ca, \n timp ce-i spunea c`-l iube[te, s` fie
de acord s` stea \n fiecare zi la aceea[i mas` cu Brasford [i
s` nu-i spun` c` acesta fusese logodnicul ei? Ciudat mod de
a iubi, \ntr-adev`r! Oare ce ascundea prin purtarea ei?
Nereu[ind s` adoarm`, Fred se plimb` de colo-colo prin
apartament, pn` cnd se pr`bu[i \ntr-un fotoliu de pe
teras` [i se cufund` \ntr-o medita]ie sumbr`, fixnd cu
privirea apele unduitoare ale lacului.
Ce fel de femeie era oare Lia Andrews? |l min]ise atunci
cnd \i spusese c`-l iube[te? Sau f`cea parte din categoria
acelora care puteau s` iubeasc` doi b`rba]i \n acela[i timp?
Sau acceptase escrocheria pus` la cale de el \n cazinou, a[a
cum b`nuia Fred?
Cnd ap`rur` zorii, \[i d`du brusc seama c` de fapt nu
avea nici un drept s-o judece pe Lia, chiar dac` ar fi fost
vinovat` de ceva. |[i f`cuser` jur`minte care \i legau mai
serios dect cele de c`s`torie, jur`minte de iubire [i de
fidelitate. Oare el [i le respectase? Nu, deoarece \i ascunsese
Liei rolul lui de spion al s`lilor de joc! Ar face mai bine s`-i
pun` \ntrebarea care-l obseda, \n loc s` se lase chinuit de
gelozie [i specula]ii lipsite de temei. Lia \i va dezv`lui
adev`rul [i astfel \[i va rec`p`ta [i el lini[tea sufleteasc`.
246 BACCA SLIPPER

***

Pu]in dup` miezul nop]ii, nereu[ind s` adoarm`, Lia \[i


puse capotul de cas`, se duse \n vrful picioarelor \n camera
de zi [i se a[ez` la birou. Lucra deja de circa o or` cnd un
scr]it al podelei o anun]` c` urma s` aib` o vizit`. Ridic`
un col] al jaluzelei care o izola de restul \nc`perii [i z`ri
silueta masiv` a tat`lui ei, \mbr`cat \n halat, venind spre ea.
Tat`! De ce te-ai dat jos din pat?
A[ putea s` te \ntreb [i eu acela[i lucru. N-am \nchis
nici un ochi! Probabil c` am o u[oar` indigestie. M-am
gndit c` poate ai ceva pentru stomac...
Da, m` duc s` caut...
El o urm` \n buc`t`rie [i lu` paharul pe care i-l \ntinse ea,
\n care se dizolvau dou` pastile efervescente.
Dup` ce sorbi dintr-o \nghi]itur` medicamentul, \i spuse
u[or bosumflat:
Sora lui Fred e o buc`t`reas` excelent`, dar cred c` \l
va ucide pe so]ul ei dac` va mai g`ti mnc`ruri att de grele.
Uite ce este, tat`...
Am luat-o deoparte [i am sf`tuit-o s` v` ia drept model
pe tine [i pe fratele ei.
Serios? exclam` Lia, uluit` [i amuzat`.
PARIU PE IUBIRE 247

Da. Sunt ni[te oameni extraordinari [i ar fi p`cat s` se


\mboln`veasc` din cauza modului \n care se hr`nesc. I-am
vorbit despre felurile u[oare pe care le g`te[ti tu [i Fred. Mie
[i mamei tale ne plac. Cnd v` v`d pe amndoi printre
crati]e, \mi pare r`u c` am stat mereu departe de buc`t`rie.
Nu e timpul trecut... observ` Lia cu un aer [iret.
Tat`l ei \i arunc` o privire b`nuitoare. Se privir` \n t`cere
unul pe cel`lalt o bun` bucat` de vreme, dup` care Chester
Andrews fu acela care ced` primul [i pe buze \i ap`ru un
zmbet u[or.
Mama ta nu ar fi de acord, bomb`ni el \ntorcndu-se s`
plece. Mine avem un drum lung de f`cut, mai ad`ug` el
peste um`r. Mai bine m-a[ duce s` dorm pu]in.
Tat`... \ncepu Lia, \ncercnd s` c[tige timp pentru a-l
opri.
A[tepta clipa aceea de cnd venise. Era ultima [ans` de a
sta cu el de vorb` \ntre patru ochi. Dar despre ce aveau de
fapt de discutat? Acum, nu prea mai era sigur` ce voia de la
el.
El se \ntoarse spre ea.
Eu [i mama ta ne bucur`m c` ]i-am acceptat invita]ia de
a veni aici.
Lia t`cu. Era clar c` tat`l ei nu terminase ce avea de spus.
Tu [i Tancer forma]i o echip` stra[nic`, spuse el brusc.
El [tie cu ce te ocupi tu aici?
{i ar`t` spre biroul din col].
248 BACCA SLIPPER

Nu, se alarm` Lia. Sper c` nu l-ai informat tu. A[ risca


s` fiu dat` afar`.
Eu nu i-am spus nimic, dar tu ar trebui s-o faci.
Lia a[tept` urmarea, [tiind c` tat`l ei trebuia s` fac` un
efort foarte mare pentru a exprima ce sim]ea. Probabil ar fi
preferat s` tac` [i Lia \n]elegea acum mai bine sensul
cuvintelor pe care le spusese Fred cu o sear` \n urm`.
Apropo de Tancer, Lia... pare c` se simte aici ca la el
acas`.
Aceast` constatare fu subliniat` de o t`cere prelungit`.
Lia citi \n ochii lui c` i-ar fi pl`cut s` se opreasc` \n acel
punct. Totu[i, continu` pe acela[i ton nervos care-i era att
de cunoscut Liei. Pe m`sur` ce trecea timpul, crezuse de
altfel c` acela era tonul lui \nn`scut.
Tu [i Tancer sunte]i aman]i?
Considera c` era de datoria lui s` pun` acea \ntrebare,
dar nu voia s` cunoasc` r`spunsul de la ea.
Vino s` st`m jos pu]in, tat`.
|i puse o mn` pe um`r, \l conduse la canapea [i luar` loc
pe ea, unul lng` altul.
{tii foarte bine c` nu vrei s`-]i dau r`spunsul la
\ntrebare, \i spuse ea zmbind [i nici nu-]i voi r`spunde.
El vru s` vorbeasc`, dar ea \i puse un deget pe buze.
Nu, tat`, spuse ea cu fermitate \n glas.
N-am terminat.
Spre mirarea ei, o l`s` s` vorbeasc`.
PARIU PE IUBIRE 249

Dat fiind c` v`d c` deja ]i-ai format o p`rere despre


treaba asta, d`-mi voie s`-]i spun c` dac` te-a[ min]i, te-ai
sup`ra pe mine pentru c` fiica ta te minte. Dac` \]i r`spund
afirmativ, iar n-ar fi bine, pentru c` oamenii din genera]ia ta
sunt de p`rere c` a[a ceva nu se cuvine. Dar, \n func]ie de
vrst`, via]a e v`zut` \n mod diferit. Nu vreau s` te jignesc
tat`; dar de acum \ncolo numai eu hot`r`sc cum s`-mi
tr`iesc via]a. Nu mai e[ti r`spunz`tor pentru faptele mele, te
eliberez de datoriile pe care sim]i c` le mai ai fa]` de mine.
Chester Andrews p`rea consternat. |[i trecu palma prin
cre[tetul ple[uv [i r`mase t`cut.
Te rog s` m` crezi, tat`! \l implor` Lia.
M` simt bine. Sincer. Nu voi uita niciodat` ce-ai f`cut
pentru mine, dar acum nu vreau dect s` m` iube[ti [i s` ai
\ncredere \n mine.
El se ridic` \n picioare [i se duse \n camera lui. Lia se uit`
dup` el cu ochii aburi]i de lacrimi.
B`rbatul acela cu mersul greoi era tat`l ei care \ncepea s`
se dep`rteze de ea...
A doua zi diminea]`, cnd Chester ap`ru la micul dejun
odihnit [i bine dispus, Lia se sim]i mai bine.
Am dormit ca un prunc, anun]` el.
Peste o or`, Lia \i \nso]i pe p`rin]ii ei pn` la ma[in`. |n
timp ce Chester Andrews punea valizele \n portbagaj, Lia o
s`rut` pe mama ei [i-i [opti la ureche:
|]i mul]umesc.
250 BACCA SLIPPER

Muriel Andrews nu mai avu r`gazul s` se mire, c` so]ul ei


d`duse deja ocol ma[inii [i acum venea s-o strng` \n bra]e
pe Lia.
Fata mea, acum cred c` ai \ntr-adev`r capul pe umeri,
spuse el pe un ton ar]`gos, dndu-i drumul din \mbr`]i[are.
Lia \n]elese c` nu va mai face [i alte comentarii asupra
acelui subiect [i acele pu]ine cuvinte i se \ntip`rir` \n suflet
cu litere de diamant.
Capitolul 12

Starea de bun` dispozi]ie pe care o sim]ea Lia dup`


plecarea p`rin]ilor ei se spulber` rapid cnd Toby \[i f`cu
apari]ia la cazinou. Atunci \[i aminti c` \i era datoare cu o
explica]ie lui Fred.
De ce naiba nu se achitase de ea mai repede? La \nceput,
\[i \nchipuise c` norocul nu-l va mai ajuta pe Toby [i atunci
se va duce s` joace \n alt` parte. |n plus, nu voia s` strice
momentele pl`cute petrecute \n compania lui Fred, dis-
cutnd despre Toby.
Acum, treaba devenise urgent` [i Lia era st`pnit` de o
mare nelini[te. Oare era necesar s` aib` o discu]ie cu Toby?
se \ntreb` ea deodat`. |n definitiv, ar putea s` \ncerce s`-l
determine s` frecventeze un alt cazinou. De altfel, era clar c`
\n ultima vreme Toby era foarte dezorientat.
252 BACCA SLIPPER

Se va str`dui s`-l conving` c` o schimbare de atmosfer` \i


va prinde bine.
Aproape venise vremea s` vin` \nlocuitorul ei [i Lia tot
nu-l vedea pe Fred. Toby era singurul juc`tor la masa ei. |n
timp ce b`tea c`r]ile, ea \i spuse \ncet:
Vreau s` vorbesc cu tine, Toby. Po]i s` vii la bufet \n
timpul pauzei?
Se a[tepta s` fie refuzat`. El \i adres` o privire mirat`, dar
nu f`cu nici un comentariu, deoarece lng` el se a[ezar` doi
al]i juc`tori. Lia \ncepu s` distribuie c`r]i.
A[adar, fu destul de surprins` atunci cnd el se prezent`
la \ntlnire cteva minute mai trziu. |i f`cu semn cu mna
ca s`-i arate unde era [i el se apropie cu un aer obosit [i
cearc`ne adnci sub ochi.
Felicit`ri, Toby! Ai un noroc chior ast`zi!
Toby se uit` la ea b`nuitor.
Sper c` nu m-ai invitat aici ca s` m` lauzi...
Nu, nu prea, \i m`rturisi ea. Observ c` banii c[tiga]i nu
par s` te fac` fericit. E[ti prost dispus.
El rse ironic.
Ah, psihologii `[tia! |ncerca]i mereu s` explica]i faptele
[i gesturile oamenilor [i s` r`st`lm`ci]i totul atunci cnd nu
e cazul.
A[a este, recunoscu ea zmbind. Dar hai s` l`s`m
deoparte psihologia... Toby Brasford pe care-l v`d \n
prezent la masa mea de black-jack nu mai seam`n` deloc cu
PARIU PE IUBIRE 253

b`iatul vesel pe care l-am cunoscut odinioar`, acela care


rdea chiar [i atunci cnd miza [i pierdea [i ultima centim`
din buzunar. {i totu[i, acum c[tigi. Ce se \ntmpl` cu tine,
Toby?
El se foi u[or nervos pe scaun.
M` mir` vorbele astea, mai ales c` sunt rostite de tine,
spuse el f`r` s` se uite la ea.
Voia s` par` obraznic, dar nu reu[ea s` p`c`leasc` pe
nimeni. Totu[i, continu` pe tema lui preferat`.
Cum crezi c` m` simt stnd \n fa]a ta ore \n [ir, Lia?
Cnd [tiu foarte bine c` te-am pierdut? To]i banii din lume
nu pot vindeca o asemenea boal`!
Lia nu crezu nici o iot` din vorbele lui. Se sim]ea totu[i
\nving`toare, pentru c` abilul Toby intrase \n jocul ei.
|mi pare r`u, Toby, dar \n cazul acesta de ce mai stai
aici? Pleac` \nainte s` fie prea trziu! |ncaseaz`-]i profiturile
[i du-te s` cau]i un loc mai distractiv. Uit`-m`, uit` pn` [i
faptul c` m-ai cunoscut. De ce nu-]i iei o mic` vacan]`?
S` plec tocmai cnd \mi surde norocul? Ai \nnebunit
de tot!
Norocul ar putea s` te p`r`seasc` ast`zi, Toby [i vei
repune \n joc tot ce ai c[tigat. {tii foarte bine c` a[a se va
\ntmpla. E un sentiment mai tare ca tine. Atunci, spune-mi
[i mie ce-ai s` faci?
Toby se aplec` spre ea peste mas`. |n ochii lui, sup`rarea
fusese \nlocuit` de o \nsufle]ire febril`.
254 BACCA SLIPPER

Nu, de data asta nu mai pot pierde! spuse el cu o voce


\ncrez`toare. Ai pu]in` r`bdare [i \]i jur c` vom petrece luna
de miere la Paris!
Tn`ra se alarm`. Discu]ia aceea luase deja o \ntors`tur`
periculoas`.
Toby, trebuie s` \n]elegi c` totul s-a sfr[it \ntre noi. Nu
e deloc o glum`! Dat fiind c` zici c` suferi din cauz` c` stai
\n prezen]a mea ore \n [ir, nu exist` dect o singur` solu]ie.
Pleac` din acest cazinou! Du-te [i joac` \n alt` parte, dac`
te-ai hot`rt s`-]i distrugi via]a la masa de joc. Dispari de la
masa mea [i nu mai veni niciodat`!
Nici nu m` gndesc!
Cum vrei, \i r`spunse ea ridicndu-se \n picioare. Te
rog totu[i s` nu ui]i c`, din punctul meu de vedere, totul
s-a terminat \ntre noi!
Ea plec` repede [i, v`znd c` mai are cteva minute de
pauz`, intr` \ntr-un mic salon de lectur` din apropiere. Se
pr`bu[i \ntr-un fotoliu [i \[i analiz` e[ecul. Fusese o prostie
s`-[i imagineze m`car o singur` clip` c` Toby \i va oferi o
solu]ie rezonabil` la acea problem`! |nc` de cnd se
re\ntlniser` \n urm` cu cteva zile \[i precizase foarte bine
pozi]ia. De ce [i-ar fi schimbat p`rerea \ntre timp? |n plus,
riscase s` fie v`zut` de Fred \n compania lui Toby, f`r` s` fi
apucat s`-i vorbeasc` despre el.
Oricum \ns`, Toby o nelini[tea. Bietul Toby! Nu era un
om r`u, ci pur [i simplu slab.
PARIU PE IUBIRE 255

Nu mai era \ndr`gostit` de el, dar \[i dorea s`-l vad`


ducnd o via]` mai ordonat`.
De ce p`rea att de speriat, din moment ce-i surdea
norocul la joc?
Cnd se \ntoarse la masa ei, Lia constat` c` Toby i-o luase
\nainte. El nu ridic` nici m`car privirea spre ea atunci cnd
prelu` tura la masa de joc.
Spera ca Fred s` nu joace ast`zi, dar speran]a i se
spulber` \n momentul \n care \ncepu s` distribuie c`r]ile. |i
adres` un zmbet obosit [i se a[ez` pe taburetul lui.
Ea \l salut` la fel de rece, gndindu-se cu triste]e c`
\ncerca de fapt s` sugereze timpul pierdut departe de o
mas` de joc.
Ct` neobr`zare! \[i spuse \n sinea ei. Furios din cauz` c`
se sim]ea vinovat, se purta ca [i cum ea ar fi fost vinovat`. M`
rog... se corect` ea, avea [i ea s`-[i repro[eze o gr`mad` de
lucruri. Mai \nti de toate, modul ilegal \n care \[i continua
cercet`rile... Era o minciun` ne\nsemnat`, dar tot minciun`
se chema c` e! |n plus, mai era [i Toby la mijloc...

***

Urm` o zi \ngrozitoare. Un prim incident o marc` pe Lia


atunci cnd o femeie care juca la masa ei se pr`bu[ise f`r`
256 BACCA SLIPPER

cuno[tin]`. Asemenea le[inuri erau destul de frecvente la


acea altitudine printre turi[tii care soseau \n vale.
|ntr-adev`r, \n mai pu]in de dou` ore, erau nevoi]i s` treac`
de la nivelul m`rii la dou` mii de metri \n`l]ime. Dou`
infirmiere de la Goldorado venir` repede cu echipamentul
de prim-ajutor [i, datorit` oxigenului administrat, o f`cur`
pe femeie s`-[i revin` destul de repede. Peste o or`, \[i relua
locul la masa de joc. Evenimentul nu fusese prea grav, dar
Lia fu impresionat` profund.
Dup` aceea, un juc`tor care pierduse o sum` mare de
bani \nc` din primul tur o acuz` pe Lia c` marcase c`r]ile [i
ceru un alt pachet.
Scena fu foarte nepl`cut`. Toby, care c[tigase toat`
dup`-amiaza, \i arunc` def`im`torului s`u o privire \nc`rcat`
de dispre]. Lia sesiz` \ns` un tic \n col]ul ochiului acestuia,
pe care ea \l cuno[tea foarte bine [i care demonstra c` \n
acel moment Toby se afla \ntr-o stare de tensiune maxim`.
Acuza]ia era oare \ntemeiat`, sau cel care o lansase \ncerca
s` se r`zbune pe un adversar care fusese mai norocos dect
el?
Lia sper` ca acesta s` fi avut dreptate [i c`-i va fi interzis
accesul lui Toby \n s`lile de joc. Din nefericire \ns`, [eful
crupierilor aduse un joc nou-nou] pe care-l desf`cu din
ambalaj \n fa]a tuturor celor de fa]`. Apoi a[tept`. Toby avea
\n continuare norocul de partea lui. Juc`torul nefericit se
ridic` scrbit [i plec` bomb`nind.
PARIU PE IUBIRE 257

Incidentul era \nchis, \ns` \i l`s` Liei o impresie


dispropor]ionat` \n raport cu gravitatea acestuia.
Fred nu f`cu nici o mi[care [i masca de pe fa]` \i r`mase
de nep`truns. Juc` \n continuare cu calm, pref`cndu-se
indiferent [i nearuncndu-i nici o privire Liei. La un moment
dat, Lia observ` c` el se uita la ea. Tn`ra se \nfior` [i sim]i
c`-i \nghea]` sngele \n vene, ne\n]elegnd de ce ochii lui
erau \nc`rca]i de repro[uri.
Fumul era din ce \n ce mai des \n sal`. Lia nu fuma. |n
adolescen]` \ncercase, mai mult ca s`-l enerveze pe tat`l ei,
care era un adversar al tutunului, dect din pl`cere.
Satisfac]ia pe care o ob]inu fumnd nu merita \ns` banii
cheltui]i pe ]ig`ri, \[i spuse ea \ntr-o bun` zi cnd r`m`sese
f`r` bani.
|n general nu o deranja fumul de ]igar` sau de trabuc, dar
atunci cnd to]i juc`torii de la masa ei erau fum`tori \nr`i]i,
la sfr[itul zilei i se \ntmpla uneori s`-i l`crimeze ochii [i s`
aib` gtul iritat. Aceste mici necazuri, la care se ad`ugau
afec]iunile obi[nuite crupierilor, cum ar fi umflarea
picioarelor [i spatele \n]epenit de oboseal`, i se p`rur`
extrem de ap`s`toare \n ziua aceea. {i asta probabil din
cauz` c` moralul ei era destul de sc`zut.
Dup`-amiaz` se n`pusti afar` din cazinou, de parc` ar fi
sc`pat dintr-o cu[c`. Aerul pe care \l respir` \n parcare i se
p`ru extrem de pl`cut, de[i la ora aceea, din cauza
circula]iei intense, acesta era plin de gaze de e[apament.
258 BACCA SLIPPER

Pe cnd deschidea portiera ma[inii, z`ri o bucat` de


hrtie sub [terg`torul de parbriz. Era un bilet de la Fred.
"Dac` nu te deranjeaz`, voi trece pe la tine disear`, pe la
ora opt. Dac` ai alte planuri, anun]`-m` prin intermediul
recep]iei. Fred".
Erau cteva cuvinte mzg`lite \n grab`, lipsite de c`ldur`
[i politicoase, care o \ntristar` [i mai tare pe Lia. Fred
devenise brusc extrem de distant fa]` de ea! Observase o
schimbare \n purtarea lui \nc` de cnd se plimbaser` \n jurul
lacului \mpreun` cu p`rin]ii ei. |n seara aceleia[i zile, \n
timpul cinei de la familia Burney, purtarea lui nu suferise
nici o schimbare. Se desp`r]ise de so]ii Andrews cu mult`
c`ldur` \n u[a vilei, dar pe Lia o salutase foarte rece. {i acum
ap`ruser` aceste cteva rnduri, dup` atitudinea rezervat`
pe care o avusese fa]` de ea toat` ziua la cazinou...
M`car aflase c`-i va face o vizit` peste cteva ore. Pn` \n
clipa aceea se \ndoise c`-l recunoa[te pe juc`torul cert`re]
care se luase de Toby [i brusc \i reveni \n minte scena
penibil` din cazinou.
Dup` p`rerea ei, Toby nu era \n stare s` fac` vreo
escrocherie, \ns` nu reu[ea s`-[i explice cum acela[i juc`tor
putea s` c[tige mereu \ntr-o perioad` att de mare de timp.
De fapt, nu mereu.
Uneori Toby mai [i pierduse, dar sume derizorii. |n plus,
c[tigurile lui nu ie[iser` \n eviden]` pentru cei de la
cazinou. Profiturile fuseser` substan]iale [i regulate, de
PARIU PE IUBIRE 259

natur` s`-i acopere pierderile, dar [i s`-i ofere \n fiecare zi


un supliment apreciabil.
Poate c` Toby pusese la punct un sistem de calcul despre
care nu-i vorbise [i care se dovedea a avea succes. |n cazul
\n care conducerea cazinoului ar observa ce se petrece, nu
risca dect s` fie dat afar` din s`lile de joc.
Dar Lia se \ndoia c` va fi cazul. Toby nu avea vreun talent
special la matematic` de natur` s`-i permit` s` \nve]e o
metod` infailibil` pentru black-jack. Avea o fire prea
superficial` ca s` poat` studia \n profunzime un mijloc de
c[tig mai sofisticat. De aceea, pe vremea cnd era cu ea,
\ntocmea formule rudimentare sortite e[ecului.
Clientul furios \l acuzase c` folose[te c`r]i \nsemnate [i
Lia era \ngrijorat` din cauza asta. |n cazul \n care Toby tri[a,
era mult mai grav.
Putea chiar s` ajung` la \nchisoare.
Mai devreme sau mai trziu, conducerea va observa c` el
c[tiga sume mari [i-l va pune sub supraveghere. |n acel
moment, va fi prins \n capcan`.
Pentru a evita o asemenea dram`, va trebui s` descopere
\naintea cazinoului, dac` era vorba despre vreun delict sau
nu. Dac` \ncerca s`-l sperie, amenin]ndu-l c`-l denun]`
conducerii, poate va reu[i s`-l fac` s` dea \napoi banii
c[tiga]i \n mod necinstit. Apoi se va duce la Aaron Burney
[i-i va cere s`-l ierte. Aaron era un om drept [i bun, nu va
refuza s-o asculte. Atunci cnd Lia intr` \n curtea re[edin]ei,
260 BACCA SLIPPER

Carrie st`tea \n pragul u[ii casei ei. Lia se opri s`-i


mul]umeasc` pentru piersici.
S-a \ntors Ricky, Lia. Mai vrei s` stai de vorb` cu el?
Da, mai mult ca niciodat`! Asta \n cazul \n care nu te
deranjez.
C`l`toria a fost \ncununat` de succes. |]i va povesti el
totul. I-am spus c` ai o problem` [i el s-a ar`tat bucuros
s`-]i poat` fi de folos cu ceva.
Lia parc` \n fa]a c`su]ei [i o urm` pe Carrie. Cele dou`
femei intrar` \n camera de zi, unde un tn`r bondoc cu
p`rul [aten se uita la televizor.
Am auzit c` te-ai \ntors cu ve[ti bune de pe unde ai fost,
spuse Lia.
Excelente, chiar! Facultatea mi-a propus un post de
asistent pentru trimestrul urm`tor. Salariul e modest, dar
am g`sit un mic imobil pentru care eu [i Carrie am putea s`
facem lucr`ri de gr`din`rit. A[a am rezolvat [i problema
chiriei. Vom avea mai pu]ini bani dect aveam aici pe vremea
cnd lucram, dar \mi voi putea continua studiile, asta ne
interesa \n mod special.
Oh, Rick! M` bucur att de mult pentru voi! exclam`
Lia.
Dac` n-ar fi avut loc toat` t`r`[enia asta la cazinou,
n-a[ fi \ndr`znit s` fac acest pas, spuse Rick. |ntr-una din
zilele astea m` voi duce la Mansfield s`-i mul]umesc c` mi-a
f`cut acest serviciu...
PARIU PE IUBIRE 261

Chiar asta m` aduce la tine, Rick... Acolo se petrece


ceva ciudat acum, ceva ce nu reu[esc s`-mi explic. Sunt \nc`
\ncep`toare \n meserie, dar poate c` tu, care ai practicat-o
mai mult timp ca mine, \mi po]i da ni[te informa]ii.
La ce te referi?
Lia \i povesti incidentul care avusese loc \n dup`-amiaza
aceea.
Nu [tiu dac` pachetul respectiv era \nsemnat, dar pot
s` jur c` cel pe care l-a adus Ed Shields nu era. Se afla
\ntr-un ambalaj nou-nou] [i Shields l-a ar`tat tuturor celor
de la mas`, a[a cum se procedeaz` de obicei [i l-am v`zut
to]i cum \l desface \n fa]a noastr`. Noile c`r]i \ns` nu au
schimbat cu nimic cursul jocului. Cel care c[tiga a
continuat s` c[tige. Un juc`tor singur poate s` tri[eze cu
c`r]i noi?
Bine\n]eles! |n mai multe moduri, dar toate cer o
anumit` abilitate din partea lui, chiar \n cazul \n care are un
complice.
Nu cred c` are. |l cunosc pe individ. Se nume[te Toby
Brasford [i este din San Francisco, la fel ca mine. |n fiecare
zi se a[az` la masa mea [i pleac` mereu cu c[tiguri
importante. Dac` ar fi avut vreun complice, a[ fi observat.
Doar n-o fi iluzionist! Pentru c` atunci ar putea s` fac`
ni[te scamatorii foarte eficiente cu c`r]ile de joc.
Nu, face parte din genul acelora care sunt mai degrab`
ne\ndemnatici, \i r`spunse Lia izbucnind \n rs.
262 BACCA SLIPPER

Atunci, trebuie s` se foloseasc` de ochi [i pentru asta


are nevoie de un complice.
Sunt sigur` c` nu are, Rick. Uneori e singur la masa
mea [i nu e aproape nimeni \n jurul nostru. Am [i eu spirit
de observa]ie. Dac` a[ fi v`zut pe cineva, mi-a[ fi amintit.
Nu vorbesc despre un complice din exterior, Lia.
Juc`torul t`u beneficiaz` de serviciile cuiva din interior.
Adic`...
De obicei sunt descoperi]i ca fiind un tandem format
dintr-un juc`tor [i un crupier, dar dat fiindc` tu e[ti cea care
dai c`r]ile, aceast` regul` nu e valabil`. Un crupier poate
s`-l informeze pe juc`tor \n mai multe moduri. Dac` are
degetele agile, poate dispune pachetul de c`r]i \n a[a fel
\nct cele mai bune s` le primeasc` prietenul lui.
Tot ce-mi spui e foarte interesant, Rick, dar eu nu
procedez a[a, spuse Lia u[or sup`rat`.
Atunci nu poate fi vorba dect despre crupierul-[ef.
Trebuie s`-]i vorbesc pu]in despre Ed Shields, Lia. Probabil
]i-a spus Carrie c` el e cel care m-a dat afar`.
Da, dar nu mi-a explicat [i de ce.
Un client c[tiga mereu la masa mea, a[a cum face [i
acest Brasford al t`u acum. Mansfield a devenit b`nuitor [i
Shields s-a dus imediat la el [i i-a spus c` eram \n]eles cu
juc`torul. N-am putut dovedi nimic, dar l-au dat afar` pe
juc`tor din cazinou [i Mansfield m-a chemat \n biroul lui.
Mi-a cerut s`-mi iau un concediu medical pn` cnd se va
PARIU PE IUBIRE 263

face lumin` \n aceast` afacere [i eu l-am trimis la to]i dracii!


N-avea ce face cu slujba lui!
{i dac` Ed fusese complicele clientului, Rick? Cum ar
putea s` se \n]eleag` \ntre ei un crupier-[ef [i un juc`tor?
Prin mai multe mijloace, dar eu \]i voi spune cum
proceda Ed Shields. Atunci cnd complicele lui juca, aducea
la mas` un joc trucat. C`r]ile erau marcate pe spate cu
ajutorul unei cerneli invizibile pe care nu o po]i observa
dect printr-u anumit fel de sticl`. La masa mea, individul
purta o pereche de ochelari. Nu avea nevoie s` \ntoarc`
crupierul c`r]ile pentru a le vedea.
Cum po]i s` fii att de sigur?
Dat fiind c` individul c[tiga tot timpul, am \nceput s`
m` interesez despre toate modalit`]ile de a tri[a [i cu ocazia
asta am citit un articol referitor la aceste ciudate lentile de
ochelari. Apoi am luat dou` c`r]i [i am \ncercat eu \nsumi.
Avusesem dreptate. B`nuiesc c` Shields a descoperit c`
lipsesc dou` c`r]i dintr-unul din pachete [i \n momentul
acela m-a desemnat pe mine drept vinovat.
Dar, Rick, pachetul de azi era nou-nou], to]i cei de la
mas` au v`zut cum Ed desf`cea ambalajul \n fa]a lor.
Data viitoare cnd va mai deschide vreunul, uit`-te cu
aten]ie la el. Vei observa c` celofanul \n care e \nvelit
pachetul nu mai e chiar att de nou!
Lia era uluit`. Ce bine ar fi dac` Rick s-ar \n[ela! Dar se
potriveau prea multe detalii, \ncepnd cu ochelarii lui Toby.
264 BACCA SLIPPER

|nainte nu purta ochelari, [i fusese uimit` cnd \l v`zuse


cu ei pe nas \n prima zi. De altfel, \[i aduse aminte brusc c`
\n seara trecut`, la restaurant, nu-i avusese [i \n acela[i timp
rev`zu scena. B`rbatul care \l \nso]ea [i pe care-l z`rise din
spate era Ed Shields...
Rick vorbea din nou cu ea [i tn`ra \l auzi ca prin cea]`:
|l cuno[ti bine pe acest Brasford? o \ntreb` el curios.
Lia ezit`, apoi i se p`ru mai cinstit s`-i spun` adev`rul.
Din nefericire, \l cunosc mult prea bine! Am fost
logodi]i [i ne-am desp`r]it din cauza dependen]ei lui de
jocurile de noroc. Ar fi fost o gre[eal` uria[`! Acum, totul
s-a terminat \ntre noi.
Permite-mi s`-]i dau un sfat, Lia. Eu am trecut prin
situa]ia asta [i te avertizez c` s-ar putea ca Shields s` fie
foarte periculos. Fii foarte atent`! Ca s` scape cu fa]a curat`,
ar fi \n stare s` te elimine, dac` va fi necesar, a[a cum a
procedat [i cu mine.
Cum adic`?
Conducerea cazinoului e deja la curent cu pierderile de
la masa ta [i ai fost pus` sub observa]ie. Imediat ce Shields
se va sim]i \n pericol, \l va expedia pe Brasford [i va ar`ta cu
degetul spre tine. Probabil cunoa[te leg`turile dintre tine [i
Brasford. Poate \[i \nchipuie c` nici nu-i vei denun]a \n cazul
\n care ar fi prin[i. Sunt mai mult ca sigur c` acesta este
motivul pentru care Shields insist` ca el s` joace numai la
masa ta.
PARIU PE IUBIRE 265

Lia se \nfior`, sim]ind c`-i \nghea]` sngele \n vene.


|]i mul]umesc, Rick, \i spuse ea. Mi-ai dat o mul]ime de
informa]ii.
Schi]` un zmbet trist, dup` care ad`ug`:
Mai mult dect a[ fi dorit, dar mi-ai f`cut un mare
serviciu. |]i sunt recunosc`toare.
Capitolul 13

Fred l`s` un bilet pe ma[ina Liei la sfr[itul dup`-amiezii,


\nainte de a-[i relua locul la masa de black-jack. Les
Mansfield se opusese s` lase nesupravegheat juc`torul
suspect de norocos vreme de dou` zile, dar Fred se ar`tase
ne\nduplecat. Era mult mai important pentru el s` petreac`
acest timp \mpreun` cu p`rin]ii Liei. De altfel, Fred \l
asigurase pe Les c` individul \[i va continua manevrele, \n
cazul \n care ar exista a[a ceva [i dup` \ntoarcerea lui.
Pn` acum, \i supraveghease pe juc`tori ca s`-i lini[teasc`
pe Les [i Aaron. Sarcina pe care [i-o asumase \l indispunea
mai pu]in dect se temuse, de[i se cam s`turase s` joace
rolul de spion. Ca s` scape de plictiseal` \i era de-ajuns s`
ridice privirea spre chipul fermec`tor al Liei. Era interesat
din ce \n ce mai pu]in de jocul de c`r]i, chiar mai pu]in dect
PARIU PE IUBIRE 267

pe vremea cnd o mn` c[tig`toare \nsemna asigurarea


unei luni de studii la facultate. Faptul c` juca pe banii
cazinoului [i nu pe ai lui nu-i schimba cu nimic starea de
spirit. Uneori uita [i s` se uite la ce c`r]i are...
Dar era att de u[or s`-i fie distras` aten]ia. Minile Liei
p`reau s` execute ni[te mi[c`ri gra]ioase de balet \n timp ce
d`dea c`r]ile juc`torilor. Fred era captivat de mobilitatea
tr`s`turilor ei. Observase u[oara ei \ncruntare atunci cnd el
pierduse toate jetoanele [i se vedea nevoit s` cumpere
altele. Era afectat` de norocul sau de ghinionul lui [i asta \l
f`cea de-a dreptul fericit, cu att mai mult cu ct pe el aceste
fluctua]ii \l l`sau indiferent.
O iubea la nebunie [i sim]ea c` nu mai are r`bdare, [tiind
c` [i ea era \ndr`gostit` de el. |ntruchipa perfect femeia la
care visa de ani de zile! Cum putea ea s`-i repro[eze c` nu
mai putea a[tepta dup` ce \n sfr[it o descoperise, dup` ce
o dorise att de mult` vreme? Era intrigat, dar [i jignit \n
acela[i timp de faptul c` ea amna c`s`toria pentru mai
trziu. Cel pu]in pn` ieri. Acum avea un indiciu, dar habar
n-avea cum s`-l foloseasc`. {i nu l-ar fi avut dac` n-ar fi venit
s` ia masa la cazinou \mpreun` cu Chester Andrews.
De acum \nainte va fi extrem de vigilent, \[i spuse el.
Pentru prima oar` de la \nceputul misiunii, consider` c`
avea motive \ntemeiate s`-l supravegheze pe acest Brasford,
care st`tea lng` el \n diminea]a aceea. Uitnd cu bun`
[tiin]` de Lia, cu care oricum urma s` se \ntlneasc` \n seara
268 BACCA SLIPPER

aceea, se concentr` asupra vecinului s`u de mas`, observnd


foarte atent felul cum juca. De la incidentul cu c`r]ile
\nsemnate, \i studia toate reac]iile.
Cu pu]in \nainte de a ie[i Lia din tur`, un osp`tar \i aduse
un bilet de la Mansfield prin care-i cerea s` se duc` la el ct
mai repede posibil. Datorit` informa]iilor primite de la
agen]ii de securitate, Fred observase c` programul lui
Brasford coincidea cu cel al Liei. Uneori \ns`, el pleca ceva
mai trziu sau ceva mai devreme dect ea.
De data asta \[i impuse s` stea la mas` ct timp st`tea [i
Brasford. Era aproape [apte seara cnd reu[i \n sfr[it s`
plece [i s` ajung` \n biroul lui Mausfield.
|nc` de cum intr`, Fred \n]elese c` urma s` aib` loc o
discu]ie furtunoas`.
Mi-a spus Aaron c` te vezi cu una din angajatele noastre
care distribuie c`r]i la o mas` de black-jack...
Fred \i arunc` o privire uluit` lui Les, vechiul lui prieten
[i asociat care i se adresa \ntr-un mod cel pu]in sup`r`tor.
Nu cred c` folose[ti cel mai potrivit termen \n cazul de
fa]`, Les, \i r`spunse el cu r`ceal`. Tn`ra cu care "m` v`d"
se nume[te Lia Andrews [i urmeaz` s` m` c`s`toresc cu ea.
Uluit, Mansfield f`cu o scurt` pauz` \nainte de a-[i cere
scuze.
Te rog s` m` ier]i, Fred. N-am vrut s` v` jignesc, nici pe
tine [i nici pe domni[oara Andrews, \i spuse el pe un ton
posac. Aaron ar fi putut s` fie totu[i ceva mai clar \n leg`tur`
PARIU PE IUBIRE 269

cu rela]iile tale cu aceast` persoan`. A[ fi deschis cu totul


altfel aceast` discu]ie.
Fred se mai \mblnzi
E \n regul`. Important este ca tu s` \n]elegi cum stau
lucrurile. Nu e \nc` nimic oficial [i probabil c` Aaron nu
b`nuie[te nimic, dar pot s` pun pariu c` Roz [tie deja.
|n cazul `sta... ceea ce am s`-]i spun acum te va face s`
te \nfurii foarte tare.
D`-i drumul.
Mansfield inspir` adnc aer \n piept, \[i f`cu curaj [i-i
spuse:
Masa asta ne face probleme serioase, Fred. Brasford ne
duce \ncet dar sigur la ruin` dac` nu-l vom opri la timp. Tu
spui c` nu face [mecherii cu c`r]ile, a[a c`, \n cazul \n care
\l vom da afar`, oricum va trebui s`-i c`ut`m complicele. {tii
foarte bine c` \n asemenea situa]ii ne \ndrept`m aten]ia
asupra aceluia care distribuie c`r]ile, pentru c`...
Pentru numele lui Dumnezeu, Les! N-o mai lungi atta
[i treci direct la obiect! Din cte \n]eleg, tu crezi c`, din
moment ce Lia de]ine banii [i jetoanele, nu poate s` fie
dect complicele lui Brasford. Ai mai f`cut aceea[i gre[eal`
[i cu un tn`r cinstit, pentru care mai trziu ]i-a p`rut r`u.
Nu-i a[a? Chiar tu mi-ai spus povestea asta.
Da... adic`...
Atunci, de ce insi[ti asupra persoanei care distribuie
c`r]ile? L-ai dat afar` pe cel dinaintea ei, dar problema a
270 BACCA SLIPPER

ap`rut din nou. Dac` vrei s` afli totu[i p`rerea mea, cred c`
asta ar trebui s` te determine s`-l supraveghezi mai
\ndeaproape pe [eful crupierilor!
Ultima oar` a fost mai pu]in grav. {eful crupierilor nu
pare s` fi fost amestecat \n afacerea aceea. |mi pare r`u,
Fred, poate c` vei fi [ocat de ce vei auzi, dar... avem motive
\ntemeiate s` credem c` domni[oara Andrews [i Brasford se
cunosc mai dinainte.
Bine\n]eles c` se cunosc! \i r`spunse Fred. Au fost
logodi]i, dar ea s-a desp`r]it de el.
Fred, cred c` nu vorbe[ti serios...!
Ascult`, Les, are [i r`bdarea mea anumite limite...
Directorul ezit` pu]in \nainte de a continua. Prudent dar
hot`rt, el spuse:
|mi pare r`u dac` \]i las impresia c` tr`dez vechea
noastr` prietenie, Fred, dar trebuie s` [tii, e de datoria mea
s` te avertizez... Poate c` a rupt logodna cu Brasford, dar
domni[oara Andrews se vede [i acum cu el. Au stat de vorb`
de cel pu]in dou` ori la cafenea. O dat` i-am v`zut cu ochii
mei. Din spusele casierei, veniser` acolo \mpreun`.
Fred se uita cu aten]ie la b`rbattul acela cu aspect de [ef
calm care \l privea fix din spatele ochelarilor. Fu nevoit s` se
ab]in` ca s` nu-i arunce \n fa]` vorbele grele care-i st`teau
pe limb`.
Cred c` ar fi mai bine s` te opre[ti aici, Les, reu[i el s`
mai spun` f`r` s` ridice vocea la el. Mai exact, \n numele
PARIU PE IUBIRE 271

vechii noastre prietenii, \]i promit c` voi descoperi ce pune


la cale Brasford. Pn` atunci \ns`, \]i propun s` punem cap`t
aici discu]iei, pentru c` nu vreau s` te mai aud
calomniind-o pe femeia pe care o iubesc.
Te avertizez c`, dac` mai faci vreo afirma]ie def`im`toare
la adresa ei, nu m` voi mai putea st`pni [i vei avea parte
de un val de insulte pe care le vom regreta amndoi mai
trziu!
|n drumul spre vil`, Fred nu reu[i s` se mai lini[teasc`,
dar cnd Lia \i deschise u[a, furia \i disp`ru [i vorbe
nerostite de iubire \i umplur` sufletul [i ochii. O \mbr`]i[` [i
o s`rut` pe iubita lui cu mult` pasiune, ca [i cum se \ntorcea
acas` dup` o lung` c`l`torie care-l ]inuse mult` vreme
departe de ea...

***

Cnd ie[i \n pragul u[ii, Lia nu-[i \nchipuise c` peste


cteva secunde se va trezi cuib`rit` la pieptul lui Fred. Se
a[tepta s` fie rece cu ea, s` aib` pe fa]` o masc` \ncruntat`
[i s-o \ntmpine cu o polite]e distant` care s` descurajeze
orice tentativ` de intimitate. A[a ap`ruse \n fa]a ei cu o zi \n
urm`, atunci cnd r`m`seser` singuri. Chiar [i ast`zi, \n sala
de jocuri, el r`m`sese la fel de rece.
272 BACCA SLIPPER

Sim]ea c` nu era sup`rat din cauza refuzului ei de a se


c`s`tori cu el imediat. Se \ntmplase ceva anume [i trebuia
neap`rat s` afle despre ce era vorba. De aceea era preg`tit`
s` petreac` o sear` lung`, \ncercnd s` p`trund` misterul
atitudinii lui rezervate, pe ct de brusc`, pe att de
sup`r`toare.
Cnd auzise soneria, tn`ra se apropie de u[` cu o
nelini[te real` dar brusc distan]a dintre ei disp`ruse ca prin
farmec [i trupurile lor se lipeau strns unul de cel`lalt,
f`cnd ca dorin]a veche s` se reaprind` cu [i mai mare
pasiune... Se s`rutar` pn` la pierderea r`sufl`rii, ca [i cum
nu se mai puteau s`tura de voluptatea pe care [i-o
produceau unul altuia.
Oh, Fred... iubirea mea! Sunt att de fericit`! \i [opti Lia
dup` ce reu[ir` s`-[i desprind` buzele.
Lia...
Flac`ra iubirii era extrem de intens`, dar el \[i sl`bi
strnsoarea, respirnd foarte repede.
Lia, am... dar mai \nti s` discut`m despre afaceri...
reu[i el s` mai [opteasc`, emo]ionat la culme.
Atunci cnd r`suflarea lui reveni aproape la normal,
continu`:
Trebuie... trebuie s` vorbim despre anumite lucruri,
Lia, [i dac`...
Se opri din nou [i scoase un fel de morm`it lund-o din
nou \n bra]e.
PARIU PE IUBIRE 273

Dar dac` m` prive[ti cu ochii `[tia...


|ns` Lia se smulse din bra]ele lui. Chiar \[i \nchipuia c`
poate s` dea buzna \n casa ei ca o tornad`, s` o s`rute o
singur` dat` [i apoi s`-i reteze elanul sub pretextul c` vrea
s` stea de vorb` cu ea? Atunci, care erau priorit`]ile? \[i
spuse Lia sup`rat`.
Apoi se trezi din nou \n c`ldura bra]elor lui, dar vraja
fusese rupt`. Ca s` se elibereze, execut` o mi[care
periculoas`, dar eficient`, pe care \[i aminti c` o \nv`]ase la
un curs cu mult \nainte. Fred se uit` la ea uluit.
Nu [tiam c` [tii judo...
Dat fiind c` furia \i trecuse, Lia zmbi.
Nu e judo. Am luat lec]ii de autoap`rare dup` ce am
plecat din casa p`rin]ilor mei, ca s` scap de gura tat`lui
meu.
Dup` o u[oar` ezitare, \l \ntreb`:
Ce voiai s`-mi spui?
Deoarece vnticelul dinspre lac r`corise atmosfera, Lia \l
invit` pe Fred s-o urmeze \n camera de zi, unde ardea focul
\n [emineu. Ea se a[ez` \n fotoliul ei preferat, tapisat cu
catifea verde. Tocmai observ` cu mirare c` Fred se duse s`
se a[eze \n partea opus` [emineului, \n fa]a ei [i nu lng` ea,
cum f`cea de obicei. Probabil c` observ` \ntrebarea din ochii
ei, deoarece \i explic`:
Dac` vreau s`-mi p`strez mintea limpede, e preferabil
s` stau la o oarecare distan]` de tine... Cnd m` gndesc c`
274 BACCA SLIPPER

e de-ajuns doar s` \ntind mna ca s` te pot atinge, am \n cap


un singur gnd...!
{i la cazinou? \l nec`ji ea.
Nu ]i-ai dat seama pn` acum? \i r`spunse el pe acela[i
ton. Pur [i simplu m` ruinez datorit` pierderilor de la masa
de joc. Care ar fi motivul, dup` p`rerea ta?
Peste o secund` se afla la picioarele ei, \ntins cu aproape
tot trupul pe covor. Sem`na cu un animal semi\mblnzit,
care adopta o atitudine servil` \n fa]a st`pnului s`u,
asigurndu-se \n acela[i timp c` acesta \i \n]elegea mesajul.
|n ochii lui ridica]i spre ea, Lia v`zu un fel de provocare [i
tn`ra sim]i dintr-o dat` o nelini[te ciudat`.
El se ridic`, se sprijini de bra]ele fotoliului ei [i cnd
\ncepu s` vorbeasc`, din vocea lui disp`ruse orice urm` de
veselie.
De ce nu mi-ai spus [i mie pn` acum c` individul acela
care c[tig` tot timpul la masa ta... Toby Brasford... a fost
logodnicul t`u?
|ntrebarea o lovi pe Lia ca un tr`snet. Dezorientat`, se
\ntreb` [i ea de ce t`cuse. Fred se uita la ea cu o privire \n
care nu mai era nici un strop de bun` voin]`, dar nu-i
r`spunse, ci \l \ntreb` la rndul ei:
De unde... cum...? Deci, tu [i Toby a]i stat de vorb`,
nu-i a[a?
Nu am ajuns s` fim chiar att de apropia]i, \i r`spunse
el ironic. Am informa]ia asta de la tat`l t`u.
PARIU PE IUBIRE 275

Poftim?
|nainte s`-l vorbe[ti de r`u, afl` c` nici m`car nu [i-a
dat seama c` \mi spune ceva care ar fi putut s` te supere.
Nu m-am gndit nici o clip` la a[a ceva! se indign` ea.
Tat`l meu n-ar face niciodat` ceva care s` m` fac` s` suf`r!
Fred s`ri \n picioare.
Nu \ncerca s` deviezi discu]ia, Lia!
Nu o deviez deloc! Voiam s` [tiu numai...
{i eu a[ vrea s` [tiu de ce! Ce este \ntre tine [i Brasford
care te \mpiedic` s` fii sincer` cu mine?
Mai mult dect orice, Lia \[i dorea s`-i domoleasc` lui
Fred furia care sim]ea c` st` s` explodeze.
Nimic, Fred, nu mai e nimic \ntre el [i mine. De fapt,
n-a existat niciodat` mare lucru. Toby e seduc`tor [i [tie s`
se foloseasc` de farmecul lui. M-am \ndr`gostit de el [i dup`
aceea tat`l meu a intervenit pentru a m` smulge din
ghearele acestui om r`u. Bine\n]eles c` mi-e ru[ine s`
recunosc acest lucru acum, m-am opus cu \ndrjire
desp`r]irii. Dar te asigur, Fred, c` aceea n-a fost dragoste. Tu
e[ti singurul b`rbat pe care l-am iubit vreodat`, singurul
care m-a ajutat s` v`d care este diferen]a dintre dragoste [i
o admira]ie excesiv` pentru un b`rbat.
|ntrebarea nu a fost dictat` de gelozie, spuse Fred cu
r`ceal`. Te cred, \ns` tot nu explic` motivele pentru care ai
p`strat t`cerea. De ce nu mi-ai spus cine e Brasford chiar \n
ziua \n care a ap`rut la masa ta pentru prima oar`?
276 BACCA SLIPPER

Lia se gndi cteva clipe cu fruntea \ncruntat`:


Ca s` fiu sincer`, Fred, nu [tiu, \i r`spunse ea \n cele
din urm`. Ne sim]eam att de bine \mpreun`, \nct b`nuiesc
c` n-am vrut s` stric fericirea noastr` vorbind despre Toby.
Cred totu[i c` b`rbatul `sta are \nc` o oarecare
influen]` asupra ta. Altfel mi-ai fi vorbit despre el imediat [i
via]a noastr` ar fi fost mai simpl` acum.
E adev`rat, recunoscu ea \n [oapt`. Mi-am \nchipuit c`
nu va r`mne prea mult aici, ca [i majoritatea celorlal]i
juc`tori, de altfel. Cnd am v`zut c` m-am \n[elat, l-am rugat
s` se duc` s` joace \n alt` parte... la o alt` mas` sau la alt
cazinou, dar nu m-a ascultat. L-am rugat chiar [i pe
crupierul-[ef s` intervin` [i vezi [i tu care e rezultatul...
|ndoiala pe care o citise \n privirea lui Fred o f`cu s`-i
vin` s` plng`.
Nu m` crezi, Fred?
Ba da, te cred, bomb`ni el a[ezndu-se \n cel`lalt
fotoliu. Dar nu \n]eleg nici acum de ce ai t`cut? Nu m` pot
ab]ine s`-mi pun anumite \ntreb`ri. Ce leg`tur` este atunci
\ntre tine [i prezen]a aici a acestui individ dubios?
E[ti nedrept! rosti violent Lia. Toby nu e un individ
dubios, cum spui tu! Atunci cnd l-am cunoscut, era un
agent imobiliar \n plin` ascensiune. Nu e un om r`u, ci unul
slab. Dac` facem abstrac]ie de patima lui pentru jocurile de
noroc, nu e mai r`u dect tinerii lupi ambi]io[i care se
vntur` \n societatea noastr`.
PARIU PE IUBIRE 277

{i tu \ncerci s`-l aduci pe calea cea bun`! Probabil c`


`sta e motivul pentru care te \ntlneai mereu cu el la
cafeneaua cazinoului! o acuz` el.
Lia \i r`spunse, str`duindu-se s` nu se enerveze:
Ne-am \ntlnit acolo numai de dou` ori [i niciodat` \n
secret! Nu [tiu cine \mi studiaz` faptele [i mi[c`rile, dar pot
s`-]i spun c` concluziile tale sunt false. |ntr-o vreme,
tr`geam n`dejde c`-l voi vindeca pe Toby, dar a fost de-ajuns
s` citesc o carte de psihologie ca s` aflu c` o asemenea
performan]` nu e posibil` dect cu ajutorul celui \n cauz`.
Nu am venit aici ca s` caut un mijloc prin care s`-l dezintoxic
pe Toby, numai c` experien]a pe care am acumulat-o \n
aceast` direc]ie m-a provocat s` studiez comportamentul
juc`torilor. De ce unii din ei joac` din pl`cere [i al]ii pentru
c` nu se pot ab]ine? Acesta este, Fred, singurul motiv pentru
care m` aflu la Tahoe.
{i Brasford de ce e aici? E[ti sigur` c` n-ai nici o
leg`tur` cu asta?
De data asta, Lia nu se mai putu controla. Tonul acuzator
al lui Fred o f`cu s`-[i ias` din s`rite.
Habar n-am, dar m` bucur c` se afl` aici!
Nu asta voise s` spun` [i de aceea se corect` imediat.
Toby m` intereseaz` pentru c` reprezint` un caz demn
de a fi studiat. El e singurul juc`tor cu care am fost \n
contact direct suficient timp pentru a putea stabili un grafic,
dar a[ min]i dac` a[ nega c` doresc s` se vindece. Nu numai
278 BACCA SLIPPER

el, dar [i to]i aceia care sunt \n situa]ia lui, to]i aceia care
sunt sclavii unui viciu sunt o veritabil` provocare \n meseria
mea.
{i o veritabil` amenin]are pentru c`s`toria noastr`,
ad`ug` Fred cu triste]e.
Ce vrei s` spui?
|]i explic imediat. |n]eleg c` blestema]ii `[tia de
juc`tori sunt mai importan]i dect c`s`toria cu mine! Zici c`
m` iube[ti, dar curiozitatea ta intelectual` e mai puternic`
dect dragostea pe care o sim]i pentru mine. Am dreptate
sau nu? Atta vreme ct vei avea la \ndemn` \n fiecare zi
cobaiul `sta \n plin` ac]iune la masa ta de black-jack, vei
refuza s` iei \n serios propunerea mea! R`spunde-mi sincer,
Lia am dreptate?
N-ai de gnd s` m` iei de b`rbat ct timp...
Atunci, Lia se l`s` prad` furiei [i nu-[i putu re]ine valul
de cuvinte pe care se temea s` le rosteasc`. Frazele pe care
le spuse \[i jurase s` nu i le arunce niciodat` \n fa]` lui Fred.
|mi ceri s` fiu sincer` cu tine? Ei bine, am s` fiu! Afl` c`
m-a[ m`rita cu tine dac` a[ vrea s` studiez un caz special.
Vrei s` [tii de ce nu vreau s` m` m`rit cu tine? Pentru c` e[ti
un juc`tor, unul din acei mari juc`tori pe care-i vorbe[ti de
r`u mereu! Iat` de ce... nu... m`... voi.... c`s`tori cu tine,
Fred!
Termin` de vorbit, plngnd \n hohote. Fred se uita uluit
la ea.
PARIU PE IUBIRE 279

Te iubesc, Fred... da... sincer, \ng`im` ea, \n timp ce


lacrimi mari se prelingeau pe obraji. Dar e[ti un juc`tor de
jocuri de noroc [i... nu pot... s` accept... dar... nu pot... nici
s`...nu... te... iubesc.
Lia, draga mea, ascult`-m`.
Fred \[i rec`p`tase \n sfr[it graiul [i o lu` \n bra]e.
Te rog, Lia, lini[te[te-te! Ascult`-m`, dragostea mea. |]i
jur c` nu sunt juc`tor. Trebuie s` m` crezi, Lia!
Ea \ncerc` s`-l resping`, plngnd [i mai tare.
Nu m` atinge! E[ti mai r`u dect... bietul... Toby! Tu
e[ti puternic... ai putea... s` renun]i... {i ai renun]at... vreme
de mul]i ani. La ce bun? Ca s-o iei de la cap`t? Nu pot s`
accept a[a ceva, Fred! Te iubesc... nu suport s` te v`d
distrugndu-]i via]a \n felul `sta...
Te rog, Lia... |]i faci singur` r`u...
D`-mi drumul.... degeneratule!
Se lini[ti treptat, se ridic` \n picioare [i se duse s`-[i ia o
batist` din buzunar. Fred st`tea lng` ea privind-o uluit,
apoi \ngenunche \n fa]a ei:
Lia... te iubesc, draga mea...
Dar aceste cuvinte \[i pierduser` vraja. Lia se feri de el
s`rind din fotoliu. Cnd trecu pe lng` el \l lovi u[or [i Fred
se dezechilibr`. Cteva secunde mai trziu, era lng` ea.
Pleac`, Fred! Nu vreau s-o iau de la cap`t! Era destul de
greu [i cu Toby, dar cu tine... nu credeam c` voi putea iubi
vreodat` a[a cum te iubesc pe tine.
280 BACCA SLIPPER

{i asta m` face s` suf`r att de mult...!


Lia, ascult`-m`.
Dar ea \i \ntoarse spatele [i se dep`rt` de el.
Te rog s` stingi toate luminile cnd pleci, \i spuse ea
f`r` s` se uite la el. Prefer s` nu te mai v`d. M` duc s` m`
culc.
Fred \ncerc` s` se explice pentru ultima oar`.
Stai pu]in, Lia... nu e ceea ce crezi tu... D`-mi voie s`...
Lia se opri [i se \ntoarse spre el.
Te implor, Fred, pleac` acum, ct \nc` ne mai iubim.
Avea vocea r`gu[it` de emo]ie [i-i venea din nou s`
plng`.
Nu pot s` asist neputincioas` la ruinarea ta, continu`
ea. Te-a[ implora, te-a[ pune s` juri, ]i-a[ face scene [i \n cele
din urm` vom ajunge s` ne urm. Tu vei r`mne pentru
totdeauna un juc`tor \nr`it [i eu... voi deveni din ce \n ce
mai trist`...
|[i continu` drumul spre dormitor [i-i [opti peste um`r:
A fost un vis frumos...
Apoi \nchise u[a \n urma ei.
Capitolul 14

Fred f`cu c]iva pa[i spre ea, dar renun]`. Privi cum se
dep`rteaz` silueta ei supl`, precum o floare pe tulpina ei
gra]ioas`. Profund dezorientat, revedea fa]a ei plin` de
lacrimi, ochii umfla]i [i ro[ii. Niciodat` nu i se p`ruse mai
atr`g`toare! Inima \i spunea s` se duc` dup` ea, s` sparg`
u[a dac` era nevoie, s-o ia \n bra]e pe femeia pe care o
iubea, s-o consoleze, s`-i spun` c` n-avea de ce s`-[i fac`
griji, dar oare \l asculta? Triste]ea o f`cuse s` devin` surd`
la cuvintele lui [i nici nu [tia ce s`-i spun`. Banalele vorbe
de dragoste nu i-ar fi de nici un ajutor.
Nu putea s`-i spun` nici adev`rul, pentru c`-i promisese
lui Aaron.
Voia s` fie corect cu el, a[a c`-l va anun]a mai \nti pe
cumnatul s`u, care-l va dezlega de promisiune.
De partea cealalt` a u[ii, hohotele de plns ale Liei
\ncetaser`. Fred se sim]i mult mai u[urat. Apoi ajunser`
282 BACCA SLIPPER

pn` la el diverse zgomote care ar`tau c` tn`ra femeie se


preg`tea s` mearg` la culcare. {i-o imagina goal`, pe
covora[ul de culoarea coralului din baie, pe care-l cuno[tea
att de bine. Ea punea piciorul dincolo de marginea vanei
de du[ [i-[i \ntindea trupul fermec`tor ale c`rui forme nu
mai aveau nici un secret pentru el. Ce n-ar fi dat s` se poat`
n`pusti asupra ei! Sau [i mai bine de ce s` nu intre \n vrful
picioarelor \n dormitorul ei? O va a[tepta lng` pat, o va
prinde \n bra]e cnd va veni [i...
Nu! se hot`r\ el. Numai un nebun ar fi tras asemenea
speran]e! Stinse toate luminile [i se asigur` c` u[a era bine
\nchis` atunci cnd p`r`si vila.
Era trecut de ora nou` [i jum`tate seara cnd sosi la
hotel. Ridic` imediat receptorul.
Alo? Aaron? Sper c` nu te-am trezit din somn.
Deloc, \l asigur` cumnatul s`u. Roz e pe cale s` m` bat`
la Gin Rummy. Am avut mare noroc c` m-ai sunat! C[tigase
deja o c`l`torie \n Insulele Bermude!
A[a-]i trebuie! }i-am spus de o mie de ori s` nu te pui
cu cei doi din familia Tancer la jocul de c`r]i! A[chia nu sare
departe de trunchi... se rse Fred. Dac` vrei s` cuno[ti
motivul pentru care te-am sunat... te anun] c` m-am hot`rt
s`-i spun Liei c` fac pe spionul la masa ei de black-jack,
pentru tine.
Dup` cteva secunde de t`cere, Aaron Burney \l \ntreb`
\ngrijorat:
Chiar acum, \n seara asta?
PARIU PE IUBIRE 283

Nu, din nefericire. Am plecat adineaori de la ea. E


foarte tulburat`.
Nici nu cred c` mi-ar deschide dac` a[ suna la u[`, dar voi
vorbi cu ea mine diminea]` la prima or`. Am inten]ia s-o
a[tept \n parcarea cazinoului. Trebuie neap`rat s` afle acest
lucru \nainte s` mai apar la masa ei.
Fred, sper c` [tii c` asta ar putea s` compromit`
opera]iunea...
{i ce dac`? Pn` la urm` zic s` compromit proiectul cel
mai important al vie]ii mele dac` mai tac mult` vreme. Am
produs [i a[a destule pagube, tu, eu [i Mansfield, umblnd
cu ascunzi[uri.
Burney \[i drese glasul, apoi se interes` cu pruden]`:
Ce \n]elegi prin "pagube"?
Lia m` crede un juc`tor pe mize mari... un degenerat!
De asta mi-a fost fric` de la \nceput! Cum ar putea s`-[i
\nchipuie altceva din moment ce m` vede \n fiecare zi la
masa ei, al`turi de Brasford?
Dac` n-ai fi fost acolo, n-am fi descoperit c` Brasford,
din juc`tor a devenit tri[or, \i aminti Aaron.
Pu]in \mi pas` mie acum de Brasford al t`u! Vreau
numai ca Lia s` afle adev`rul!
Burney tu[i u[or.
Trebuie s` \n]elegi, Fred c`... ``... \n mintea lui
Mansfield a \ncol]it o idee n`stru[nic`... \n leg`tur` cu Lia,
care ar putea fi foarte bine complicea lui Brasford. I-am spus
c` e o aiureal`, dar...
284 BACCA SLIPPER

Nu vreau s` mai aud nici un cuvnt despre acest


subiect, Aaron, \i spuse el cu r`ceal`, \ncercnd s`-[i
st`pneasc` nervii. Nu e adev`rat. {tiu deja cine este
complicele lui Brasford, dar mai am nevoie de o zi sau dou`
pentru a dovedi.
Se l`s` din nou t`cerea [i Burney \[i drese iar`[i glasul.
Bine, spuse el \n cele din urm`. Continu`-]i ancheta.
Dup` p`rerea mea \ns`, cu ct vei p`stra secretul mai bine,
cu att vei termina mai repede.
Aaron, trebuie neap`rat s-o avertizez pe Lia!
E att de important pentru tine acest lucru?
E capital!
Lia Andrews e singura femeie pe care am iubit-o vreodat`
[i vreau s` m` \nsor cu ea. Singurul obstacol \l reprezint`
problema jocurilor de noroc.
E[ti att de aproape de finalizare, Fred! Nu po]i s` mai
a[tep]i dou` sau trei zile?
Povestea asta o fr`mnt` foarte tare. |n seara asta mi-a
spus \n fa]` c` este pe punctul de a m` alunga din via]a ei. |]i
spun acest lucru ca s` vezi [i tu prin ce trece ea \n acest
moment. {i eu de asemenea, dar la un nivel mai sc`zut. Cu
ct va suferi mai mult din cauza t`cerii mele, cu att pr`pastia
dintre noi se va m`ri [i mai mult [i va fi mai greu de dep`[it.
|mi pare r`u c` te-am vrt \n afacerea asta, Fred.
Nu-mi \nchipuiam c` ar putea s` sufere att de mult
v`zndu-te jucnd black-jack \n fiecare zi. Mai degrab` am
crezut c` este bucuroas` c` te are lng` ea tot timpul.
PARIU PE IUBIRE 285

Fred rse ironic.


A fost logodit` cu Brasford [i s-a desp`r]it de el din
cauza jocurilor de noroc. |]i ajunge explica]ia asta? N-o
\ncnt` deloc s` repete aceast` experien]`.
|ntr-adev`r, Mansfield mi-a vorbit despre problema
asta. Acum ce sentimente are Lia fa]` de Brasford?
E adev`rat c` ar prefera ca el s` fie \n alt` parte, dar nu
e sup`rat` pe el. Spune c` de fapt nu a fost niciodat`
\ndr`gostit` de el. Pentru ea a fost mai mult un capriciu. |n
calitatea ei de psiholog, consider` c` Toby e un caz
interesant, demn de a fi studiat. B`nuiesc c` vrea s` g`seasc`
un mijloc prin care s`-l vindece pe Brasford de viciul s`u.
La cel`lalt cap`t al firului, Burney oft`.
Bine, dac` te sim]i obligat s`-i spui... atunci... spune-i tot.
|]i mul]umesc, Aaron. |n]elegerea de care dai dovad`
m` emo]ioneaz` profund.
~`... b`nuiesc... nu, sigur c` nu...
Ce idei \]i mai trec prin cap, Aaron?
M` \ntrebam...
Oare nu se va considera obligat` s`-l avertizeze pe
Brasford dac` ]ine att de mult s`-l salveze...?
|i voi cere s` tac`.
{i dac` nu te va asculta?
Atunci, asta e! Trebuie s` ne asum`m riscul, dar e
esen]ial s-o pun la curent cu \ntreaga situa]ie.
Faci cum vrei, Fred. Probabil c` ai dreptate. |n mod
sigur, nu-l va anun]a pe Brasford.
286 BACCA SLIPPER

Discutar` apoi despre lucruri lipsite de importan]`. Fred


\l rug` pe cumnatul s`u s` le transmit` cteva mesaje lui Roz
[i copiilor, apoi \[i urar` noapte bun`.
Fred nu se lini[ti \ns` total dup` ce \nchise telefonul.
Cum va reac]iona Lia \n fa]a dezv`luirilor lui? Se va sim]i
oare obligat`, a[a cum se temea Aaron, s`-i sar` \n ajutor lui
Brasford?
Dar Brasford nu era dect un complice. Cel`lalt, creierul
afacerii, r`mnea \n umbr`. Dac` nu va fi prins nici de data
asta, va continua s` fure. La mult` vreme dup` plecarea lui
Brasford, va pune la cale o alt` lovitur`, cu un nou personaj
secundar.
Dac` \l l`sau s` scape acum, va reap`rea \ntr-o bun` zi la
Las Vegas sau Atlantic City ca juc`tor, distribuitor de c`r]i
sau crupier-[ef.
Fred nu suporta ideea ca un escroc, presim]ind c` urma s`
fie dat \n vileag, s` plece \n alt` parte [i s` fac` [i alte victime.
Fred tocmai terminase s` se spele pe din]i, cnd sun`
telefonul. Ridic` receptorul telefonului din baie.
Alo? Fred Tancer la aparat.
Fred, sunt Aaron. Am avut adineaori o discu]ie cu
Mansfield. Lia nu \ncepe serviciul dect la ora unsprezece
mine diminea]`. Ar vrea s` ne \ntlnim to]i trei la el \n
birou pe la ora nou`, a[a c` vei avea timp s-o pnde[ti pe Lia
\n parcarea cazinoului. Les propune s` punem la punct un
fel de... ```... strategie... pentru a hot`r\ cum s` proced`m
dac`... `... Lia... m` rog, m` \n]elegi, nu-i a[a?
PARIU PE IUBIRE 287

Da, da... De acord. Voi fi acolo la nou` diminea]a.


Fred \nchise telefonul [i bomb`ni la imaginea lui din
oglind`:
Auzi dr`cie! O strategie! Ei cred c` m` pot convinge
s`-mi ]in gura pn` cnd totul se va termina...
Fred dormi foarte prost \n noaptea aceea. Se trezi de mai
multe ori. O lupt` dur` se ducea \ntre inima [i ra]iunea lui.
Trebuia oare s`-i m`rturiseasc` totul Liei mine diminea]`,
sau s` mai a[tepte cteva zile, pn` cnd f`pta[ul va fi prins
\n flagrant delict?
Chiar \nainte de a se \ntlni cu Aaron [i Les, [tiu c` nu se
va duce s-o a[tepte pe tn`r` \n parcare. Miza era prea mare.
Dezv`luirea adev`rului r`mnea pentru alt`dat`.
Cum putea s`-i smulg` Liei promisiunea c` va t`cea, dac`
se \nc`p`]na s` vrea s`-l salveze pe Bradford de sl`biciunea
lui? Dup` ce-ar fi fost avertizat, Brasford putea foarte bine
s`-l anun]e pe creierul \ntregii opera]iuni. Acesta din urm`
se va gr`bi s`-i interzic` lui Toby accesul \n cazinou sub
pretextul c` tri[ase [i ar fi capabil s-o acuze [i pe Lia de
complicitate.
A[adar, trebuia s`-[i asume riscul [i s` amne dezv`luirea
adev`rului, spernd c` Lia va \n]elege atunci cnd va putea
\n sfr[it s`-i explice cum st`teau lucrurile. Zilele urm`toare
vor fi lungi [i lipsite de bucurie, \[i spuse el cu triste]e...
Dup` ce \l alung` pe Fred, Lia r`mase cteva clipe cu
mna pe clan]a dormitorului ei. Se sim]ea att de r`u! El era
tot \n vil`, era de-ajuns s` deschid` u[a [i s` se arunce \n
288 BACCA SLIPPER

bra]ele lui. |i venea \ngrozitor de greu s` r`mn` pe loc.


Scena fusese oribil`, dar inevitabil`. Era \ns` mai bine c`
avusese loc atta vreme ct \nc` se mai iubeau. Dac` ar fi mai
amnat lucrurile, cine [tie ce s-ar mai fi \ntmplat cu amndoi.
Reac]iile dintre ei s-ar fi stricat, transformndu-se \ntr-un
dezgust reciproc. Ea l-ar fi dispre]uit pentru c` era un juc`tor
\nr`it, iar el s-ar fi sup`rat pe ea c`-i repro[a acest viciu. Lia se
sim]ea mai consolat` c` se desp`r]iser` ct timp mai erau \nc`
\ndr`gosti]i unul de altul. Totu[i, durerea pe care i-o
provocase acea desp`r]ire era aproape de nesuportat.
Atunci cnd nu se mai auzi nici un zgomot din camera de
zi, tn`ra se \ntreb` dac` plecase. Nu ced` tenta]iei de a
arunca o privire \n camera al`turat` [i se preg`ti de culcare.
Du[ul o mai relax` pu]in. Fred ie[ise din via]a ei [i ea trebuia
ca de acum \ncolo s` \nve]e s` tr`iasc` f`r` el. Atta vreme ct
va mai lucra la Goldorado, unde risca s`-l vad` \n fiecare zi,
trebuia s` \ncerce s` nu mai pndeasc` apari]ia siluetei \nalte.
{i inima trebuia s` se obi[nuiasc` s`-l dea uit`rii.
|nfofolit` \n halatul de cas`, se hot`r\ s` se a[eze la birou
ca s` reciteasc` ni[te \nsemn`ri [i s` pun` ni[te hrtii la
dosar. Spre miezul nop]ii, sim]ind c` o cuprinde o criz` de
disperare, se duse [i aprinse focul \n c`min. Arunc` \nc` un
bu[tean pe foc, apoi se duse \n buc`t`rie s`-[i fac` un ceai.
Dup` aceea, duse ni[te c`r]i [i ni[te fi[e pe o m`su]` de
lng` [emineu. Trosnetul lemnului aprins mai \nveselea
pu]in atmosfera [i Lia \[i b`u ceaiul fierbinte cu \nghi]ituri
mici [i cu un aer absent. Apoi se cufund` din nou \n munc`.
PARIU PE IUBIRE 289

Cu pu]in \nainte de ora trei se ridic` din fotoliu, se


\ntinse [i c`sc` \ndelung. |[i atinsese scopul, era epuizat`,
a[a c` acum trebuia s`-i vin` somnul. |n plus, lucrase destul
de mult. Cercet`rile ei erau aproape terminate la
Goldorado, a[a c` \n curnd putea s` plece de acolo.
|ntocmise un fi[ier uria[ cu nume [i adrese ale juc`torilor
amatori [i profesioni[ti. Printre ei existau mul]i juc`tori
\mp`timi]i care refuzau s` recunoasc` faptul c` nu se pot
l`sa de jucat. |i \ntlnise pe to]i la Goldorado [i ace[tia
fuseser` de acord s` fie contacta]i de ea mai trziu. Dac`
n-ar fi fost nevoit` s` ac]ioneze cu discre]ie, ar fi vrut s`
pun` \ntreb`ri [i agen]ilor de securitate care lucrau de mult`
vreme \n cazinou [i v`zuser` trecnd pe acolo o gr`mad` de
clien]i; i-ar fi pl`cut s` stea de vorb` cu chelnerii [i cu
cameristele care aveau grij` de confortul oaspe]ilor
permanen]i. Poate ar fi avut posibilitatea s` pun` cteva
\ntreb`ri unuia din juc`torii \nr`i]i care mizau sume mari pe
postavul verde al meselor de joc.
Acum \ns` pica de somn [i, dup` ce a[ez` ap`r`toarea de
foc \n fa]a [emineului \n care mai ardeau c]iva t`ciuni
aprin[i, \ncepu s`-[i pun` ordine \n hrtii, dup` care le
ascunse \n sertarele biroului. Era de fapt o opera]iune inutil`
\n seara aceea, \[i spuse ea deodat`. L`s` m`su]a plin` de
documente. Mine se va a[eza din nou \n fa]a ei ca s`-[i
continue treaba \nceput`. Ce rost mai avea acum s` se
ascund`? Fred nu va mai veni \n casa ei [i deci nu va mai risca
s`-i vad` noti]ele care ar tr`da-o. Fred nu va mai veni la ea.
290 BACCA SLIPPER

Niciodat`. Dumnezeule, ct de singur` se sim]i dintr-o dat`!


|n timp ce se \ntindea \n pat, se angaj` s` se ocupe de
Toby \nainte s` p`r`seasc` Goldorado.
A doua zi diminea]`, la pu]in` vreme de la sosirea ei \n
sal`, \[i f`cu apari]ia Toby, urmat \ndeaproape de Ed Shields
care aducea un nou pachet de c`r]i. Avnd deja \n cap ideea
c` Toby [i Shields se cuno[teau, Lia se uit` cu aten]ie la
crupierul-[ef atunci cnd acesta puse \n fa]a ei [i a clien]ilor
pachetul de c`r]i nou-nou]e.
Din locul \n care se afla, Lia nu vedea prea clar ambalajul.
Era evident c` nu putea s` ia pachetul \n mn` [i s` se uite
cu mai mult` aten]ie la celofanul \n care era ambalat f`r` s`
trezeasc` b`nuielile lui Shields. Atunci, se gndi s` aib` o
discu]ie cu Toby. Poate c` acesta va accepta s`-i povesteasc`
ceea ce se petrecea.
Aceasta fu o idee pe care nu apuc` s-o aprofundeze,
deoarece \n acel moment intr` Fred \n sal`. Se a[ez` la mas`
palid la fa]` [i cu gura crispat`. |n schimbul dolarilor pe care
acesta \i puse pe mas`, Lia \i \nmn` jetoanele, f`r` s`-l
priveasc` \n ochi.
B`tu apoi c`r]ile cu minile tremurndu-i u[or [i distribui
c`r]ile. F`cu aceste gesturi specifice meseriei ca un automat,
\n timp ce \n adncul sufletului ei st`tea s` se dezl`n]uie o
adev`rat` furtun`.
Avea mare tupeu Fred s` vin` s` joace la masa ei, dup`
scena din seara anterioar`, cnd aflase ce sim]ea ea cnd \l
vedea c` joac`! De ce nu se ducea la alt` mas`, la cap`tul
PARIU PE IUBIRE 291

cel`lalt al cazinoului? Era uluit` s` constate c` nici el nu era


dotat cu mai mult` sensibilitate dect Toby.
|i trebui ceva timp ca s`-[i recapete calmul dup` [ocul pe
care i-l provocase sosirea nea[teptat` a lui Fred. |n clipa aceea,
deveni con[tient` c` trebuia s` plece din acel loc \nainte de a
fi total distrus`. Atta vreme ct lucra la Goldorado, nu va reu[i
s` scape de triste]ea care o aducea la disperare [i nu va fi \n
stare s`-[i recapete via]a. Departe de Tahoe, va elabora a doua
parte a tezei sale de doctorat [i va \ncerca s` uite. Mai trziu,
amintirile vor deveni din ce \n ce mai [terse [i, pe termen lung,
probabil n-o vor mai face s` sufere.
Dar aici, cum s` uite de tot [i de toate? Mai ales cnd se
\ntlnea cu Fred \n fiecare zi!
De[i era tulburat`, Lia \[i \ndeplini sarcinile de serviciu
toat` dup`-amiaza cu nervozitate [i eficien]`.
|n seara aceea, reflect` la ceea ce-i spusese Rick Williams.
Era convins` c` acesta nu se \n[elase atunci cnd afirmase c`
Toby c[tiga cu ajutorul lui Ed Shields. Nu era deloc absurd
s` ia \n calcul ideea existen]ei unui pachet de c`r]i marcate,
din moment ce Rick avea dovada c` crupierul-[ef \nlocuise
pachete de c`r]i [i \nainte. Acum avea [i ea nevoie de o
dovad` ca s`-l poat` \nfrunta pe Toby.
Imediat ce-l rev`zuse la cazinou, i se p`ruse c` e foarte
schimbat. P`rea mai fragil, mult mai indiferent dect \nainte
[i mai ales foarte posac, de[i c[tiga sume foarte mari.
{i deodat`, Lia avu o revela]ie. Toby nu era fericit! Pentru
c`-i era fric`! Ce bine ar fi fost s` stea cu el de vorb` ceva mai
292 BACCA SLIPPER

mult dect \n alte d`]i cu el! |n nici un caz la cafeneaua unde


puteau fi v`zu]i. |i va cere s` vin` la ea acas` \n seara
urm`toare. Cine [tie? Poate c` se va sim]i u[urat dac` \i va
m`rturisi adev`rul. Se mai \ntmplase [i alt`dat` s`-[i
deschid` sufletul \n fa]a ei.
A doua zi diminea]`, imediat ce intr` \n serviciu, \l z`ri \n
sal`, \ndreptndu-se spre ea.
Toby, am ceva foarte important s`-]i spun, \i zise ea
foarte repede. Aici nu se poate. Po]i s` treci pe la mine
disear` pe la [apte? Uite adresa mea [i cum ajungi acolo.
|i strecur` \n mn` o hrtie \mp`turit` \n patru [i plec`
gr`bit`. Trebuia s` evite cu orice pre] s` nu fie v`zu]i
\mpreun`. Peste cteva secunde, Toby lu` loc pe un taburet
[i Lia se a[ez` \n fa]a pachetului de c`r]i. Tn`rul p`rea mirat
de gestul ei. Totu[i, \nclin` capul spre ea, dndu-i astfel de
\n]eles c` va veni la \ntlnire.
Apoi se a[ez` [i Fred la mas` [i cump`r` jetoane.
Ve[nicul triunghi, \[i spuse Lia cu triste]e, apucndu-se
de treab`.
Capitolul 15

|n seara aceea, cu trei minute \nainte de ora [apte, Toby


sun` la u[a Liei.
Tn`ra \l invit` s` ia loc \n camera de zi [i \ncepu f`r` nici
un fel de introducere:
B`nuiesc c` te mir` faptul c` te-am rugat s` vii. {tiu c`
ai mari necazuri [i a[ vrea s` te ajut.
Toby \[i lu` privirea de la ea [i \ncepu s` fixeze un punct
situat undeva \n spatele ei, dup` care se foi u[or \n fotoliul
pe care st`tea.
Am ne... Ce vrei s` spui? Unde vrei s` ajungi?
Sunt sigur` de ceea ce spun, Toby. De cnd ai sosit
c[tigi mereu... Doamna Noroc \ns` nu are nici o leg`tur` cu
asta, ci Ed Shields.
Ed Shields? Cine e individul? se interes` Toby cu o
inocen]` care \ns` pe Lia n-o p`c`li.
Dup` cte v`d, \]i joac` feste memoria, Toby [i totu[i
v-am v`zut \mpreun` \ntr-un restaurant \n urm` cu cteva
294 BACCA SLIPPER

s`pt`mni. Adu-]i aminte... Ed Shields e crupierul-[ef... cel


care a \nlocuit jocul de c`r]i de la masa mea ca s` fie sigur c`
vei c[tiga \n continuare.
Toby rse dispre]uitor.
Cite[ti prea multe romane poli]iste!
Nu te acuz de necinste, Toby, [tiu foarte bine c` nu e[ti \n
stare de a[a ceva, dar \]i cunosc sl`biciunea. Ed se ]ine de capul
t`u [i se folose[te de tine ca s` se \mbog`]easc` prin fraud`.
Toby se scotoci prin buzunare [i scoase la iveal` un
pachet de ]ig`ri mototolit. Mna \i tremura atunci cnd \[i
c`ut` bricheta. |ncerc` \n zadar s` aprind` unica ]igar` care-i
mai r`m`sese [i \n cele din urm` o strivi nervos \ntre degete.
Nu ai din \ntmplare o ]igar`... spuse el uitndu-se
sup`rat la ea.
Purtarea lui confirm` \ndoielile tinerei, care-i r`spunse
\ntinzndu-i o scrumier`.
Nu, \mi pare r`u.
Cum va r`spunde oare la acuza]iile ei? se \ntreb` ea \n
timp ce a[tepta lini[tit` \n fa]a lui.
Ai \nnebunit de tot, \i spuse el \n cele din urm`. |]i e
ciud` c` am putut s` pun la punct un sistem de calcul foarte
sigur, care \]i este total necunoscut.
Mi-ar pl`cea s` fie a[a. Ai risca astfel s` fii doar dat afar`
din cazinou de c`tre conducere. Ascult`-m` cu aten]ie,
Toby. Atunci cnd Shields va presim]i c` manevra lui
urmeaz` s` fie descoperit` ct de curnd, va sc`pa de tine
a[a cum a f`cut [i ultima oar` cu complicele lui.
PARIU PE IUBIRE 295

Va sc`pa de...
Da. De tine [i de mine \n acela[i timp. |n cazul anterior,
s-a dus la conducerea cazinoului [i a spus c` clientul [i cel
care d`dea c`r]ile tri[au. |i v`zuse el cu ochii lui. Cel
dinaintea mea deja b`gase de seam` ce se petrecea, dar Ed
s-a prins [i a ac]ionat primul. Ei bine, trebuie s` afli, Toby,
c` eu n-am de gnd s` fiu ]apul isp`[itor al lui Shields! {i
nici tu. Cu o dovad` solid`...
Stai pu]in... o opri Toby alb ca varul la fa]` Ai tu a[a ceva?
Lia se uit` la el cu aten]ie vreme de cteva secunde, apoi
spuse, pref`cndu-se c` schimb` subiectul.
Dar v`d c` nu mai por]i ochelarii \n seara asta. De cnd
\i folose[ti?
El evit` din nou privirea ei. Ticul nervos pe care ea \l
cuno[tea att de bine ap`ru din nou la coada ochiului acestuia.
|i port din cauza luminilor puternice... [i a fumului... \i
folosesc numai la cazinou, \ng`im` el.
Nu po]i s` mai continui a[a, Toby! Am \n]eles imediat
c` e[ti nefericit. Tu nu e[ti un escroc [i pe zi ce trece te
afunzi [i mai adnc \n mocirl`. {tii foarte bine c` \ntr-o bun`
zi toate astea se vor sfr[i prost. Opre[te-te, Toby, ie[i din
afacerea asta imediat, pn` nu e prea trziu!
Cnd auzi aceste cuvinte, el p`ru c` le[in` \n scaunul pe
care st`tea. |n vocea lui se sim]ea o adev`rat` panic`:
Ce s` fac, Lia?
Tn`ra \l v`zu cu uimire cum \[i prinde capul \n mini [i
izbucne[te \n plns. Pr`bu[irea lui Toby, care de obicei era
296 BACCA SLIPPER

vesel [i sigur pe el, o \ntrist` adnc. Nu se \nmuie totu[i,


pentru c` nu i-ar mai fi fost de nici un folos lui Toby. |n
calitatea ei de psiholog, putea m`car s`-l ajute s`-[i
reg`seasc` ceea ce mai r`m`sese din demnitatea lui.
Vrei s` vorbe[ti despre toat` povestea asta, Toby?
Probabil c` el abia a[tepta s-o fac`. {i Lia auzi o \ntmplare
asem`n`toare altora despre care mai citise de multe ori. Cu
singura diferen]` c` de data asta ea cuno[tea personajele
principale. Tn`ra \n]elese mai bine ce-l condusese pe Toby,
juc`torul \nr`it, pe drumul spre delincven]`.
Ed Shields te [antajeaz` din cauza unui cec f`r`
acoperire de dou`zeci de mii de dolari pe care i l-ai dat ca
s`-i pl`te[ti o datorie la jocurile de noroc, a[a este?
M-a amenin]at c` m` bag` la pu[c`rie. Am fost nevoit s`
iau parte la [mecheria lui. Din c[tiguri, \i pl`tesc ceea ce-i
datorez. Lia, \]i jur c` nu mai pun niciodat` piciorul \ntr-un
cazinou dup` ce-i voi \napoia toat` datoria!
Cine \]i garanteaz` c` Shields \]i va da voie s`-]i
recuperezi cecul?
M-am gndit [i eu la asta, gemu el. N-am \ncotro,
trebuie s`-l cred c` mi-l va da \napoi. Ce altceva pot s` fac?
Ai putea s` te duci la director [i s`-i poveste[ti totul. |l
cunosc pe proprietarul cazinoului, domnul Burney. E un om
cumsecade. Sunt convins c` el [i domnul Mansfield vor fi
indulgen]i cu tine, dac` le vei oferi dovada vinov`]iei lui Shields.
Lia avu impresia c` Toby va ceda. P`rea s`-[i recapete
speran]a. Apoi se \ntunec` din nou la fa]` [i cl`tin` trist din cap.
PARIU PE IUBIRE 297

Da, dar \n felul acesta nu-mi voi rec`p`ta cecul.


Nu trebuie s`-]i faci probleme \n privin]a asta, Toby.
Dac` am \n]eles bine, ai jucat cu banii de la Goldorado, dar
ai semnat cecul pe numele lui Ed Shields lucru care-i va
displ`cea cu siguran]` lui Mansfield, \n cazul \n care ar afla...
Acesta e un motiv care s`-l determine pe Shields s`-]i dea
cecul [i s` lase totul balt`.
Da, m` rog... poate c` ai dreptate, recunoscu Toby
dup` cteva secunde de gndire. Am \ncercat totu[i s` m`
ap`r, s`-l intimidez pe Shields... dar \n zadar. A falsificat
bonul acela de mn` prin care juc`torii recunosc c` au o
datorie fa]` de crupierul-[ef pentru a ob]ine un \mprumut
de la cazinou [i atunci am...
N-are importan]`, Toby, \l opri Lia. Poveste[te-i totul
domnului Mansfield. Trebuie s` ac]ionezi foarte repede,
deoarece din momentul \n care vei fi pus sub observa]ie,
asta va \nsemna c` Shields are dou` tururi de pist` \naintea
ta. |n clipa aceea \]i va fi mai greu s` g`se[ti ni[te urechi
binevoitoare care s` te asculte.
A[a cum st`tea pr`bu[it \n fotoliu [i cu fa]a \n palme,
Toby oferea spectacolul unei disper`ri profunde. Lia se
temea s` nu fac` o criz` dac` mai insista. Peste cteva
minute, ridic` privirea [i se uit` la tn`r`.
Da, ai dreptate, Lia. M` simt deja mai bine la gndul c`
acest co[mar urmeaz` s` ia sfr[it. M` duc la Mansfield
mine diminea]` la prima or`.
Nu vorbi cu nimeni despre asta, \l sf`tui Lia.
298 BACCA SLIPPER

Brasford se ridic`, la fel f`cu [i Lia, care credea c` e pe


punctul de a pleca. El \ns` se apropie de ea cu dorin]a
evident` de a o lua \n bra]e. Ea \l \ndep`rt` [i spuse:
Nu, Toby, nu te-am invitat aici pentru asta!
Atunci, de ce ]i-ai dat atta silin]`? se mir` el.
Lia \i zmbi cu triste]e.
B`nuiesc c` din pricin` c` nu m` pot ab]ine. Cum a[
putea s` asist la distrugerea ta f`r` s` reac]ionez \n nici un
fel? Am tr`it [i clipe frumoase \mpreun` [i, \n plus, nu e[ti
un om r`u, doar c`...
Doar c` sunt un juc`tor de jocuri de noroc! termin` el
fraza \n locul ei, rec`p`tndu-[i pu]in din veselia de
odinioar`. Sunt sigur c` \nc` m` mai iube[ti, Lia! Cnd toate
astea se vor termina, \]i promit c`...
Dar ea \l opri din nou.
Ssttt, Toby! Nu mai spune a[a ceva. Tu nu vei renun]a
niciodat` la joc, cu att mai pu]in de dragul meu. Poate c` nici
de dragul t`u! {i ]ine minte c` nu te iubesc. De fapt, nu te-am
iubit niciodat`, dar eram prea \nc`p`]nat` ca s` recunosc.
Nu te cred! E[ti sup`rat` pentru c` n-am renun]at la
jocurile de noroc. Dac` ai fi sigur` c` a[ renun]a s` joc, te-ai
m`rita imediat cu mine.
Ct` arogan]`! \[i spuse ea u[or amuzat`.
Totu[i, e ceva care m` intrig` \n toat` afacerea asta,
spuse ea \n timp ce-l conducea la u[`. De ce ai venit [i te-ai
a[ezat la masa mea de black-jack?
Nu [tiu prin ce mijloace, Ed aflase c` noi doi fuseser`m
logodi]i [i nu mi-a dat voie s` merg \n alt` parte. |n cazul \n
PARIU PE IUBIRE 299

care ai fi observat ceva, era convins c`-]i vei ]ine gura din
cauza mea.
Aerul u[or superior al lui Toby o enerv` pe Lia, care-i
spuse furioas` c` amndoi se folosiser` de ea:
|n cazul `sta, ghice[te cine va fi surprins?
N-avea rost s` mai fac` investiga]ii pentru a afla cinell
informase att de bine pe Shields! Se \ntreba de ce-[i mai
pierdea timpul [i energia \ncercnd s` poarte un dialog
ra]ional cu acel egoist f`r` minte.
Noapte bun`, Toby, spuse ea cu fermitate \n timp ce-i
deschidea u[a. M` doare capul de la discu]ia cu tine. Du-te unde
vrei, dar, pentru numele lui Dumnezeu, nu sufla nici o vorb`
nim`nui \nainte de a te \ntlni cu Mansfield mine diminea]`!
Les Mansfield \nchise dosarul cu raportul pe care-l citea [i
se uit` la Fred, care st`tea de partea cealalt` a biroului s`u.
Totul e aici, Fred! E pur [i simplu uluitor! La
doisprezece ani, aduna dou`-trei sute de dolari pe zi pe
str`zile New Yorkului, jucnd alba-neagra. Ascult`...
R`sfoi documentul, g`si pagina pe care o c`uta [i citi:
A fost dat afar` din trei cazinouri din Las Vegas, unde
fusese angajat. Folosea ni[te scamatorii \nv`]ate pe vremea
cnd era copil. E un distribuitor de c`r]i foarte abil. La
Atlantic City, unde juca, a fost prins cu a[i \n mnec`.
Mansfield puse dosarul \n fa]a lui [i continu`:
La noi se folose[te de c`r]i \nsemnate, \nlocuie[te
pachetele [i falsific` f`r` jen` carnetele \n care se noteaz`
\mprumuturile pentru clien]i...
300 BACCA SLIPPER

Din cte se pare, [eful personalului a f`cut o gre[eal`


angajndu-l, dragul meu Les, observ` Fred.
Nu e adev`rat! El era deja aici atunci cnd a cump`rat
Aaron cazinoul, ba chiar de mult timp, f`r` ca cineva s` se
plng` vreodat`, dac` e s` ne lu`m dup` fi[a lui. Asta poate
ar explica situa]ia incert` a finan]elor cazinoului atunci cnd
Aaron a cump`rat afacerea.
Mansfield rse u[or, apoi ad`ug`, redevenind serios:
Trebuie s`-]i cer scuze, Fred.
Nu mie, ci Liei Andrews.
Mansfield p`rea sincer sup`rat, a[a c` Fred \l lini[ti:
Nu-]i face griji, Les. {tiu c`-]i pas` de interesele
noastre. Sunt sigur c` Lia te va ierta. Ar fi bine dac` a[ fi
convins c` va fi la fel de tolerant` [i fa]` de mine!
|mi pare foarte r`u, Fred.
N-ai de ce, i-o retez` el rece.
Oft` [i-i adres` un zmbet ab`tut prietenului s`u.
Acum, cnd suntem \n cuno[tin]` de cauz`, continu`
Mansfield, cel mai simplu ar fi s` pui mna pe noul joc de
c`r]i atunci cnd \l va aduce Shields. Voi posta un agent de
securitate \n apropierea mesei, cu scopul de a-i lua ochelarii
lui Brasford \n acela[i moment. Totul se va petrece \n lini[te,
doar \n cteva minute. Ce p`rere ai?
Nu prea bun`, spuse Fred. C`r]ile pot fi \nsemnate \n
mai multe feluri. Cerneala invizibil` e una dintre ele. S`
presupunem c` Shields a recurs la aceast` stratagem` de
data asta. Ce va spune lumea dac` am smulge ochelarii unui
client de pe nas f`r` nici un motiv?
PARIU PE IUBIRE 301

Vreau s`-l prind \n flagrant delict, Fred! Sunt sigur c`


lentilele sunt de vin`... dar dac` tu crezi c` n-ar trebui s`
proced`m a[a...
Nu v`d cum am putea descoperi dac` acele c`r]i sunt
sau nu \nsemnate dect prinzndu-i asupra faptului. Atunci,
hai s-o facem, Les! Trebuie s` ne asum`m toate riscurile!
Pu]in \mi pas` dac` o s` par un idiot. Cel mai mult m-ar
deranja s`-i l`s`m s` scape pe cei doi escroci! Deoarece,
dac` vom face o gre[eal`, \i vom pierde!
Pe Brasford, poate, dar nu [i pe Shields, adic` pe cel
mai important dintre ei. Ieri, Rick Williams mi-a relatat
anumite lucruri pe care e gata s` le repete sub jur`mnt.
Atunci cnd lucra \n subordinea lui Shields, l-a v`zut pe
acesta dndu-i unui client jetoane \n valoare de trei mii de
dolari [i punndu-l s` semneze pentru ei.
{i ce-i cu asta?
Rick s-a uitat la carnet [i lipsea un zero! A[adar, clientul
n-a pl`tit dect trei sute de dolari cazinoului [i a \ncasat trei
mii, contravaloarea jetoanelor. Dup` ce a achitat nota de trei
sute de dolari \n numerar, a \mp`r]it cu Shields restul de
dou` mii [apte sute. Rick a v`zut aceea[i [mecherie
producndu-se de \nc` dou` ori, pentru sume mai mici.
Sunt sigur c` Shields [i-a \nsu[it jum`tate din prad`.
Oho! f`cu Fred fluiernd. Probabil c` manevrele astea
au costat cazinoul o avere!
Din nefericire! Vreau s`-]i spun \ns` un lucru care cred
c` te va interesa. Prietena ta, Lia, a f`cut [i ea o anchet`.
302 BACCA SLIPPER

Fred se uit` fix la el, devenind brusc \ngrijorat.


Din cte se pare, ea caut` s` afle \n ce bucluc a mai
intrat Brasford. Williams i-a povestit despre faptul c`
pachetele de c`r]i erau marcate, dar a trecut sub t`cere
povestea cu carnetul, deoarece ea a p`rut interesat` mai ales
de propria ei mas`.
Deci, este la curent \n leg`tur` cu c`r]ile.
Mansfield d`du afirmativ din cap. Fred se alarm`.
}i-am spus, Les, ar fi trebuit s-o anun]`m! Lia e o fat`
foarte inteligent`, care nu se las` intimidat` prea u[or. Cine
[tie dac` nu cumva se va hot`r\ s`-l dema[te pe Ed Shields
chiar ea? {i dac` Shields afl`, ne-o va lua cu mult \nainte...
Pe de alt` parte, \n cazul \n care-l va demasca ea, ne va
scuti de mult` b`taie de cap. Nu trebuie s` subestimezi
niciodat` for]a unei femei, dragul meu Tancer! \i spuse
Mansfield cu un zmbet [iret pe buze.
Fred era nelini[tit. Nu-i pl`cea s-o [tie pe Lia vrt` \n
genul acela de investiga]ii. Dup` ce dep`[ise [ocul pe care-l
suferise atunci cnd aflase c` \ntre Lia [i Brasford existau
leg`turi mai vechi, \[i d`duse seama c` acesta nu era deloc
periculos. Ed Shields \ns` era departe de a fi nevinovat.
Conform datelor din dosarul pus la dispozi]ie de agen]ii de
securitate, acesta angajase doi indivizi cam dubio[i care
frecventau cazinoul [i aveau faima c` sunt asasini pl`ti]i.
Oare Lia era con[tient` c` intrase \ntr-un joc periculos?
Plin de \ngrijorare fa]` de curajoasa lui Lia, Fred se duse
imediat la serviciul de securitate. Trebuia s` asigure pro-
tec]ia tinerei cu orice pre].
PARIU PE IUBIRE 303

Ceva mai trziu, \n timp ce se \ndrepta spre lift cu


inten]ia de a merge la el \n apartament, se sim]i deodat`
foarte singur. I se p`rea de nesuportat s` ajung` din nou \n
acele camere goale \n care plutea \nc` parfumul fin al Liei.
Era tentat s` se opreasc` la unul din barurile din latura
comercial` a cazinoului. Poate c` un coniac \i va reda curajul
de a-[i \nfrunta singur`tatea. Dar cnd ajunse \n pragul
acestuia, ezit`. Z`rise la bar silueta lui Toby Brasford.
F`cnd o mutr` scrbit` se hot`r\ s` renun]e. Era peste
puterile lui s` dea ochii cu personajul acela mr[av.
Totu[i, dac` se gndea mai bine, poate c` ar trebui s` se
controleze [i s` ob]in` ni[te informa]ii de la acel juc`tor.
Petrecuser` multe ore unul lng` altul cu c`r]ile \n fa]`, dar
nu schimbaser` dect cteva cuvinte. Da, \[i spuse Fred, o
discu]ie cu el ar putea s` fie foarte instructiv`. Fred se a[ez`
pe taburetul \nalt de lng` Brasford [i comand` ceva de
b`ut. |n afar` de ei doi, nu mai era dect un singur client, la
cap`tul cel`lalt al barului. Fred \[i b`u paharul cu \nghi]ituri
mici, a[teptnd un moment oportun, dar Brasford i-o lu`
\nainte. Se r`suci cu scaunul s`u [i se \ntoarse spre vecinul
lui pe care-l studie uluit pe sub sprncenele \ncruntate.
Ne cunoa[tem, nu-i a[a? \l \ntreb` el cu vocea mahmur`
a unui om care b`use mult.
Probabil! \i r`spunse Fred politicos. Am jucat adesea la
aceea[i mas` de black-jack.
Da! |mi amintesc...! exclam` Brasford, care din cauza
entuziasmului, \[i cam pierdu echilibrul. Te invit... ba da, ba
304 BACCA SLIPPER

da... s` bei un pahar... te invit... Trebuie... |nainte pierdeam


mereu... un ghinionist mai mare ca mine n-ai v`zut... Asta
era \nainte... dar \n principiu n-ar trebui s` spun nimic...
Frnturile de fraz` pe care le rostea se terminau cu un fel
de cotcodocit caraghios. P`rea s` fi uitat despre ce vorbea,
ba chiar dac` vorbea sau nu. Clipi din ochi, p`ru s`-[i aduc`
aminte [i pocni din degete spre barman, care asista la scen`
cu un aer u[or \ngrijorat.
Hei, barman...
Acesta se uit` \n alt` parte [i se duse s` stea de vorb` cu
clientul singuratic din cap`tul cel`lalt al tejghelei barului.
Fred, care abia \ncepuse s`-[i bea coniacul [i \n nici un caz
nu avea de gnd s` mai ia unul, \n]elese c` Brasford nu-i va
mai spune nici o informa]ie dac` va continua s` bea.
Te-am v`zut jucnd [i a[ da orict s`-]i cunosc sistemul,
spuse el. Am \ncercat [i eu unul sau dou`, dar n-am ob]inut
niciodat` rezultate att de str`lucitoare ca tine.
De... am noroc... recunoscu Brasford cu un aer viclean.
S` spunem c` am... noroc... [i atta tot. De acord?
Eu [tiu ce \nseamn` s` ai noroc [i sunt convins c` nu
c[tigi datorit` acestuia. Sunt gata s`-]i cump`r metoda la un
pre] bun. Bine\n]eles c` totul r`mne \ntre noi. Brasford \l privi
serios. Era evident c`-i venea greu s` se concentreze asupra
discu]iei. |n loc de r`spuns, scoase un sunet care aducea cu un
amestec ciudat dintre un fel de bolboroseal` [i sughi].
Vrei s` m` faci s` cred c` nu folose[ti nici o metod` de
calcul? se interes` Fred.
PARIU PE IUBIRE 305

O metod`? b`lm`ji el, \n`bu[indu-[i rsul. Da, po]i s`-i


spui [i a[a dac` vrei. Dar la tine n-o s` mearg`!
De ce?
Pentru c` nu-l cuno[ti pe crupierul-[ef. Vreau s` beau
ceva... Hei, barman...
Ce leg`tur` este \ntre crupierul-[ef [i sistemul t`u de calcul?
Cine a pomenit de vreun calcul? Shields e sistemul!
Crupierul-[ef?
Mi-e sete! Unde s-a dus blestematul `la de barman?
Fred \[i d`du seama c` trebuie s` ac]ioneze rapid,
deoarece aburii alcoolului \nce]o[au din ce \n ce mai mult
mintea lui Brasford. Din fericire, barmanul se f`cea c` nu
aude. Atunci, Fred insist`:
Vrei s` spui c` sistemul apar]ine lui Shields, [eful
crupierilor? Crezi c` va accepta s`-l folosesc [i eu?
Brasford se uit` la el cu ochi sticlo[i, ca [i cum acel joc
\ncetase brusc s`-l mai amuze. Fred era descurajat. Nu se
alegea cu nimic. Dup` cteva secunde de t`cere, Brasford se
hot`r\ \ns` s`-i r`spund`:
Nu... nu e... de fapt... nu e un sis... sistem... E pac... e
pachetul de c`r]i.
Ce pachet?
N-ar trebui... s`... s`-]i spun... bolborosi Brasford. Pe
scurt... pentru c` n-ai... ochelarii... Hei, barman!
Cel chemat se apropie \n cele din urm`, dar Fred nu-[i
mai f`cu griji, avea ceea ce voia. Tocmai se preg`tea s` plece,
cnd un angajat \i f`cu semn cu mna, ar`tndu-i astfel c`
306 BACCA SLIPPER

vrea s`-i spun` ceva \ntre patru ochi. Fred ocoli barul [i se
duse la el.
Dac` v` e prieten, v-a[ fi recunosc`tor dac` l-a]i lua cu
dumneavoastr`. E beat mort. |n caz contrar, voi fi nevoit s`
chem paznicul de noapte [i serviciul de securitate \l va
g`zdui pn` cnd va reveni la normal, pentru a nu face
cumva vreun accident de circula]ie. Fred ezit`. N-avea nici
un chef s` se \ncurce cu Toby Brasford.
Bine, spuse el \n cele din urm`. M` duc s` v`d ce pot face.
Lu` loc din nou pe taburetul s`u de lng` Brasford [i-i
spuse la ureche:
Barmanul `sta nu-mi place deloc. Hai s` mergem \n alt`
parte s` bem ceva.
Apoi \l prinse de bra] pe Brasford, care se l`s` condus cu
u[urin]`. Fred fu nevoit s`-l sprijine pn` \n biroul lui Mansfield.
Abia apucar` s` intre \n baie. Fred se felicit` c` se gr`bise
s` ajung` aici cnd \l auzi pe Brasford vomitnd. Comand`
ni[te cafea tare f`r` zah`r [i peste cteva minute \l for]` pe
Brasford s-o bea dintr-o \nghi]itur`. Lichidul amar [i apa
rece de la robinet \l lini[tir` treptat pe Brasford, care r`mase
apoi o bun` bucat` de vreme \ntins pe canapeaua de piele
din salonul directorului. Fred nu-l sc`pa nici o clip` din
ochi. Cnd observ` c` tn`rul \[i rec`p`tase ct de ct
cump`tul pentru a putea purta o discu]ie normal`, \i spuse:
Mai \nti de toate, cred c` ai dreptul s` [tii c` te privesc
jucnd de mult` vreme. M` numesc Fred Tancer [i cumnatul
meu este proprietarul cazinoului "Goldorado".
PARIU PE IUBIRE 307

Brasford scoase un geam`t [i-l ascult` pe Fred


povestindu-i tot ce-i dezv`luise el la be]ie. |ncerc` un timp
s` mint`, dar \[i d`du seama c` era inutil. Nu era \n stare
s`-i ]in` piept lui Tancer.
N-o s` m` trimi]i la \nchisoare, nu-i a[a? \l rug` el. Lia
mi-a spus c` dac` voi explica totul lui Mausfield, acesta va fi
\ng`duitor cu mine. Tancer, te rog...
Lia, ai spus? i-o retez` Fred sim]indu-se r`u dintr-o
dat`. Ai vorbit cu ea? Cnd?
|n seara asta. M-a rugat s` trec pe la ea. Abia intrasem c`
m-a [i bombardat cu \ntreb`ri. |n cteva minute, f`r` s`-mi dau
seama, \i dezv`luisem totul! \i m`rturisi el cu un aer ab`tut.
Cu cine ai mai vorbit despre toat` povestea asta?
Mi-a cerut s`-mi ]in gura [i a[a a[ fi f`cut, dac` n-a[ fi
b`ut att de mult.
Ai tr`nc`nit [i altcuiva \nainte s` intru eu \n bar?
Nu.
P`li [i cteva pic`turi de transpira]ie \ncepur` s` i se
preling` de pe frunte. |[i agit` minile, care i se umeziser`
de emo]ie [i exclam`:
Oh, Dumnezeule! M` va trimite la \nchisoare! Mi-a zis
c` o va face dac` voi vorbi... Tancer! M` va trimite la
\nchisoare!
Cine, Brasford? Shields? M` voi ocupa mai trziu de
problema asta. |nc` n-am terminat cu tine. Cu cine ai mai
vorbit? Ce ai relatat?
Cu Ed Shields.
308 BACCA SLIPPER

Dup` ce am plecat de la Lia, m-am dus la bar [i m-am pus


pe b`ut. Nu-mi mai amintesc exact cum a fost. }in minte
doar c` a venit [i Ed [i c` nu trebuia s`-i spun nimic, mai ales
lui. Pe scurt, am b`ut mult [i nu mai [tiu ce s-a \ntmplat.
L-am auzit avertizndu-m` c` \n cazul \n care a[ anun]a pe
cineva, va pune s` fiu ucis. |n momentul acela, mi-am dat
seama c`-i m`rturisisem ce descoperise Lia... M` va ucide
Tancer! Sunt sigur! Am...
Ajunge! strig` Fred. {i Lia?
N-am putut s`-l opresc... gemu Brasford.
Fred se apropie de el [i-l for]` s` se ridice \n picioare.
A pomenit cumva de numele Liei? Te avertizez,
dobitocule, c` dac` i se va \ntmpla ceva, te omor cu mna
mea! Vorbe[te! Ce a spus?
C` o va for]a s` tac`...
Capitolul 16

Dup` plecarea lui Toby, Lia era la p`mnt cu nervii.


V`zndu-se sc`pat` [i de acea corvoad`, se \ntreba cum \[i va
petrece seara. C`r]ile [i hrtiile pe care le l`sase cu o sear`
\n urm` pe m`su]a din fa]a [emineului nu o atr`geau \n mod
special. Bine\n]eles c` mai avea de lucru \nainte s`
p`r`seasc` Sapphire Point, dar deocamdat` nu era \n stare
s` se concentreze asupra unor preocup`ri intelectuale.
Sim]ea nevoia s` fac` mi[care.
Era foarte pl`cut afar` \n seara aceea, dup` o zi extrem de
cald`. Dat fiind c` nu b`tea vntul, se gndi s` fac` un mic
tur pe malul lacului [i s` se scalde \n apele lui reci, dar
zgomotul de voci [i muzic` ce venea dinspre plaj` \i dovedea
c` probabil ni[te familii ie[iser` la picnic, a[a cum f`ceau
\ntotdeauna atunci cnd era cald. Nefiind o fire sociabil`,
renun]` la planurile ei.
M`car putea s` joace tenis, \[i spuse ea punndu-[i
repede costumul. Cu racheta \ntr-o mn`, ajunse la
310 BACCA SLIPPER

terenurile aflate \n vecin`tatea vilei sale. Un aparat \i va


arunca mingile pe care ea le va lovi pn` cnd va obosi sau
pn` va r`mne f`r` monede.
Atunci cnd sosi Lia, un adolescent tocmai se folosea de
acel sistem. Nu se vedea nici un alt juc`tor. Cnd acesta lovi
ultima minge, o strig` pe Lia.
Sunte]i singur`? Ce-ar fi s` juc`m pu]in \mpreun`? Simt
nevoia s`-mi exersez serviciul.
Lia ezit`. El avea un revers formidabil [i risca s` nu fie la
\n`l]imea lui. Pe de alt` parte, ar avea ocazia s` fac` mi[care,
doar pentru asta venise aici. Oricum, \n cazul \n care tn`rului
aceluia prea \nalt [i prea slab i se va p`rea c` joac` prost, era
convins` c` o va p`r`si la fel de u[or cum o invitase.
Dup` primul joc, erau la egalitate. Adolescentul avea un
revers puternic, dar un serviciu foarte neregulat. Lia era
rapid`, juca f`r` s` icneasc` [i era ingenioas`. Dac` ar fi depins
numai de el, partida ar fi durat toat` noaptea, dar la un
moment dat Lia \i ceru s` se opreasc`. Abia r`suflnd, strnse
mna adversarului ei, \i mul]umi [i o lu` \napoi spre vil`.
Cnd ajunse \n fa]a u[ii, observ` c` l`sase cheia \n
broasc` pe interior. D`du ocol casei, ridic` un ghiveci cu
mu[cate [i o lu` pe cea de la u[a buc`t`riei.
Travers` apoi camera de zi, trase de uria[a u[` culisant`
din sticl` care se deschidea spre teras`, ca s` inspire aerul
c`ldu] al nop]ii. Dup` aceea ie[i s` pun` dublura cheii la locul
ei, sub ghiveciul de flori. |[i puse racheta pe o mas` de pe
teras`, se \ntinse \ntr-un [ezlong [i admir` peisajul nocturn.
Toat` ziua, atta vreme ct se aflar` \n mijlocul mul]imii
PARIU PE IUBIRE 311

clien]ilor, se temuse de clipa \n care va r`mne singur`. {i


acest moment iat` c` venise! F`r` Fred, totul devenea
extrem de neinteresant! Chiar [i tenisul pe care alt`dat` \l
adora. Schimbul de mingi pe care-l practicase ceva mai
devreme, nu f`cuse dect s`-i aminteasc` ce bine se sim]ea
atunci cnd juca tenis \mpreun` cu Fred.
Acum, camera de zi era cufundat` \n \ntuneric. Numai
iluminatul stradal sc`lda \n lumin` o parte din teras`. Lia
\ns` st`tea \n zona \ntunecat`. Asculta clipocitul \ndep`rtat
al apei lovind malul lacului [i cntecul p`s`rilor de noapte.
Fu n`p`dit` de amintiri. Ea [i Fred petrecuser` attea seri
minunate \n locul acela lini[tit!
{i acum. totul se terminase. Vedea deschizndu-se \n fa]a
ei un viitor anost, un cer acoperit \n \ntregime cu nori cenu[ii.
M`car nu mai avea de ce s`-[i fac` griji \n problema
copiilor, \[i spuse ea zmbind cu triste]e. Nu mai avea nici o
importan]` de acum \ncolo dac` ea [i Fred erau sau nu de
acord \n privin]a asta. Ct de dureros i se p`ru fie [i numai
acest singur gnd! constat` cu surpriz`. Ca un fel de ironie a
sor]ii, acei copii pe care Fred nu-i va mai d`rui niciodat`,
reprezentau o pierdere ireparabil`, poate mai cumplit` dect
toate celelalte. Deodat`, aten]ia \i fu atras` de ceva. Poate
p`s`ruile de noapte \ncetaser` brusc s` mai cnte sau auzise
un trosnet \n p`dure. Cert e c` Lia \ntoarse repede capul
[i-l z`ri pe Ed Shields apropiindu-se pe furi[ de teras`. Nu
p`rea c` o v`zuse. Cnd ajunse \n cap`tul potecii, o lu` spre
buc`t`rie. G`sind u[a \ncuiat`, se l`s` \ntr-un genunchi [i
\ncepu s` for]eze broasca folosindu-se de o scul` mic`.
312 BACCA SLIPPER

Lia s`ri brusc \n picioare. Dac` avea pu]in noroc, putea s`


se strecoare \n camera de zi, f`r` s` fie observat`. Shields
nuobservase c` u[a din sticl` nu era \nchis`. De acolo va
putea ajunge \n dormitor, ca s` sune pentru a cere ajutor.
Totu[i, pentru a intra \n cas`, fu nevoit` s` treac` prin zona
luminat`. Shields ridic` privirea [i s`ri imediat \n picioare.
Vreau s` vorbesc cu tine, o anun]` el.
Trebuie s` recuno[ti c` ai un mod foarte ciudat de a-i
vizita pe oameni! \i spuse Lia. R`mi pe loc, Shields! |nc` un
pas [i voi urla ca o turbat`!
|ncerca s`-l sperie, pentru c` de fapt vecinii ei cei mai
apropia]i nu erau acas` [i dac`, din \ntmplare cineva i-ar fi
auzit strig`tele, ar fi crezut c` acestea vin dinspre plaj`. Spre
u[urarea ei, Shields nu f`cu nici o mi[care s` se apropie de ea.
El izbucni \ntr-un rs plin de r`utate.
N-am venit \n vizit`, ci doar ca s` te avertizez. |n cazul
\n care vei povesti cuiva ce ai auzit \n seara asta de la
Brasford, o s`-]i par` r`u! Ce proast` fusese c` avusese
\ncredere \n Toby, \[i repro[` \n sinea ei. Trebuia s`-[i
\nchipuie c` se va duce [i-i va raporta totul lui Shields. {i
acum, ce atitudine trebuia s` adopte?
Ce inten]ii ai, Ed? Nu m` ai cu nimic la mn`. |n plus,
cred c` nu faci parte din genul acela de gangsteri care ar face
o crim` numai ca s` scape de mine.
Lia spera ca vorbele ei s` arate c` era plin` de curaj, ceea
ce \n momentul acela nu prea era cazul.
Nu fi att de sigur`, feti]o, rnji Shields. Mie nu-mi prea
place s` m` murd`resc pe mini, dar am doi prieteni \n
PARIU PE IUBIRE 313

mafie care au ni[te obliga]ii fa]` de mine [i pe care treaba


asta nu i-ar deranja deloc. Lia era uluit`. Situa]ia \n care se
afla i se p`rea att de ireal`, de parc` ar fi jucat \ntr-un film
de proast` calitate. |i venise s` rd` cnd auzise de mafie. O
amenin]are mai pu]in legendar` poate c` ar fi luat-o \n
serios, dar cea cu Mafia.... |n calitatea ei de psiholog, ar fi
trebuit s` fie mai pu]in necugetat`, dar cu toate astea, nu se
putu ab]ine s` nu rd` u[or ironic.
Crupierul-[ef, ro[u la fa]` de furie, \i strig` cu ur`:
Ai face bine s`-mi dai crezare, idioato! Am un mijloc
prin care s` te condamn pe tine pentru totdeauna! Chiar nu
\n]elegi? Uit`-te spre lac! |n centru e adnc de patru sute de
metri. Oamenii mei au o barc` cu motor [i ceea ce arunc` ei
peste bordul acesteia nu mai revine niciodat` la suprafa]`...
Lia nu mai rdea.
Ascult`, Ed.... Nu vrei mai bine s` stai de vorb`?
Acum el se apropie de ea, cu o sclipire animalic` \n
privire. Probabil c` ideea crimei \i pl`cea att de mult, \nct
voia s-o pun` \n practic` imediat.
Ed, ascult`-m`.
|ncerca s` trag` de timp cu disperare, c`utnd s`
stabileasc` ce avea de f`cut. El se apropia \n continuare de
ea, ca un animal care \[i pndea prada. Nu se gr`bea [i
rnjetul de pe buze \i schimonosea toat` fa]a. Probabil ar fi
vrut s`-l implore, s`-i cer[easc` mil`. Instinctul \i spuse Liei
s` se dea \napoi, dar \[i aduse aminte ce \nv`]ase de la
cursurile de autoap`rare [i se hot`r\ s` ac]ioneze. Se pro]`pi
\n fa]a lui, cu umerii foarte drep]i, cu un picior a[ezat \n fa]a
celuilalt, [i a[tept`.
314 BACCA SLIPPER

Tu e[ti cea care va trebui s` m` ascul]i pe mine, tmpit`


ce e[ti! url` Shields. N-are rost s`-]i mai faci griji pentru fa]a
ta frumoas`. Nu-]i voi face cadou nici o buz` umflat` [i nici
un ochi vn`t, ci \]i voi aplica ni[te lovituri care te vor chinui
groaznic atunci cnd vei distribui c`r]ile! Asta e un mic
avertisment pe care s`-l ]ii minte... Nu se va vedea nimic.
Toat` lumea va ignora durerile tale de stomac [i
intercostale... Toat` lumea \n afar` de tine, de mine [i de
medicul care te va pune pe picioare. {i nici unul din noi nu
va sufla o vorb`, nu-i a[a?
Se apropia mereu de ea [i Lia \l a[tepta \n aceea[i pozi]ie
r`zboinic`. Nu [tia cum va proceda [i el se g`sea la nici un
metru de ea! Deodat`, ea lu` racheta de tenis de pe mas`.
Shields nu apuc` s` contracareze mi[carea ei [i primi o
lovitur` drept \n genunchi.
Urlnd de durere, acesta se aplec` [i-[i frec` picioarele
lovite. Lia [tia c` aceea nu era dect o amnare, dar nu avea
curajul de a folosi tactica de lupt` \nv`]at` la cursul de
specialitate. |ntr-adev`r, cum s` loveasc` un agresor deja
dobort la p`mnt? Da, dar dac` \[i va reveni? Ar pierde
avansul c[tigat. Evident, ar fi putut foarte bine s`-l lase
acolo [i s` se \ncuie \n cas`. Pn` la urm` el va pleca. |n
cazul acesta, cine ar mai crede-o atunci cnd va povesti acea
scen` \ngrozitoare? |n timp ce ezita, gemetele lui Shields se
mai atenuar`. Se ridic` \n picioare, cl`tinndu-se [i \njurnd.
Repede! Trebuia s` ac]ioneze acum! \[i f`cu ea curaj. Care
era cea mai bun` strategie? Un upercut \n nas aplicat cu
dosul minii sau o lovitur` de genunchi bine plasat`? |n
PARIU PE IUBIRE 315

clipa aceea, \l z`ri pe Fred venind pe alee [i se hot`r\ s` nu


mai fac` nici o mi[care [i s` a[tepte apropierea lui Shields.
Exact \n momentul \n care crupierul-[ef se arunca asupra ei,
Fred s`ri \n spatele lui [i-l imobiliz`. Lia se dep`rt` pu]in,
bucuroas` s`-l lase pe el s` termine ce \ncepuse ea...
Peste cteva minute, Shields pleca \ncadrat de doi
poli]i[ti, care veniser` [i ei, \narma]i, la treizeci de secunde
dup` Fred. Serviciul de securitate de la Goldorado \i rugase
s` se duc` la vil` dup` vizita lui Fred.
Dup` plecarea acestora, Lia \ncerc` s` glumeasc`:
Ar trebui s` ne antren`m mai des. Form`m o echip` pe cinste!
Din cte spunea Brasford, am \n]eles c` Shields urma s`
te ucid`, spuse Fred cu vocea r`gu[it` de emo]ie.
Avea de gnd s` se adreseze mafiei \n cazul \n care a[ fi vorbit.
Cunosc eu "mafia" asta a lui! Doi am`r]i de recidivi[ti.
Au fost re]inu]i de poli]ie \n seara asta. Sunt acuza]i c` au
pus la cale asasinatul unui om de afaceri din Nevada. Nu vor
mai deranja nici ei [i nici Shields pe nimeni, o bun` bucat`
de vreme. Cnd m` gndesc c`....
Nu te mai fr`mnta, scumpul meu, acum totul s-a
terminat...
Am sim]it c`-mi ies din min]i, [tiindu-te \n pericol...
Mi-a fost team` c` n-o s` ajung la timp! Parc` a[ fi avut un
co[mar ca cele din copil`rie... {tii de care... Visezi c` alergi
[i nu ajungi nic`ieri!
Fred, te iubesc att de mult!
Lia... Buzele li se \mpreunar` [i se \mbr`]i[ar`
\ndelung. Lia fu prima care se desprinse de el, ca s`-[i poat`
rec`p`ta r`suflarea.
316 BACCA SLIPPER

M` bucur att de mult c` ai venit, Fred! Se preg`tea s`


m` loveasc` [i nu [tiam ce s` fac!
Sunt sigur c` ai fi g`sit tu o modalitate, spuse el.
Nu, serios! De data asta, chiar m-ai salvat!
Fred rse [i o strnse [i mai tare \n bra]ele lui.
|]i mul]umesc, draga mea. Apreciez faptul c` vrei
neap`rat s` faci din mine eroul acestei scurte epopei, dar nu
pot fi de acord cu tine. Ar fi nedrept. Dac` am salvat pe
cineva, acesta este Ed Shields.
Poftim?
De fapt, am imobilizat un invalid... Ce naiba i-ai f`cut
scumpa mea?
~`.... da... i-am... p`i... ezit` Lia, rznd. I-am tras una
la ]urloaie cu racheta de tenis!
Doamne Dumnezeule! exclam` el rznd. Am spus
\ntotdeauna c` ai un revers fantastic! Apoi redeveni serios [i,
lund fa]a Liei \n palme, o \ntreb` cu un aer \ngrijorat:
E[ti sigur` c` te sim]i bine? Vino \n camera de zi, s` te
v`d mai bine... |n lumina asta slab`, pari foarte palid`.
O conduse \n`untru, aprinse lustra [i se uit` din nou la
ea cu aten]ie. Scoase apoi un oftat mul]umit [i o cuprinse \n
bra]ele lui.
Dumnezeule, dac` ]i s-ar fi \ntmplat ceva...
Cum de ai venit \ncoace?
Datorit` lui Brasford.
Deodat`, Lia se sim]i foarte sl`bit`.
A[ vrea s` st`m jos, Fred. |mi tremur` picioarele.
Fred o instal` pe canapea [i o \mbr`]i[` din nou.
PARIU PE IUBIRE 317

Datorit` lui Toby? se mir` Lia.


Brusc, \i revenise totul \n minte [i lu` din nou pozi]ia de
ap`rare. Descurajat`, abia auzi povestea lui Fred referitoare
la \ntlnirea lui cu Toby la bar [i dezv`luirile tn`rului
juc`tor. Treptat \ns` se concentr` asupra vorbelor lui [i
observ` ceea ce pentru ea era lucrul esen]ial: Fred nu era [i
nu fusese niciodat` un juc`tor \mp`timit!
De ce nu mi-ai spus mai \nainte?
El ezit` pu]in, apoi \i spuse motivele invocate de
Mansfield [i Aaron.
|mi pare r`u, draga mea. Trebuie s` recunosc c` nici eu
nu eram foarte sigur c` nu vei \ncerca s`-l salvezi pe
Brasford. Lia t`cu vreme de cteva secunde.
M` simt att de u[urat` c` nu e[ti un juc`tor
irecuperabil! \i [opti ea \n cele din urm`, cu un aer gnditor.
Da, probabil c` l-a[ fi avertizat pe Toby. Oricum, dup` cte
v`d, \ncercnd s`-l ajut, a fost gata-gata s` compromit` totul.
Ce se va \ntmpla cu el?
Acum, totul depinde de el, iubita mea. M` duc mine la
el, e foarte tulburat de aceast` aventur`. Dac` accept`
ajutorul Juc`torilor Anonimi, Burney se va ar`ta \ng`duitor
[i cecul f`r` acoperire nu va fi o problem`, dar ne vom folosi
de el pentru a-l sili s` nu se abat` de la calea cea dreapt`.
Cine [tie dac` va reu[i s` se lase de jocurile de noroc? Repet,
totul depinde numai de el.
Da, [tiu. M` bucur c`-l aju]i, chiar dac` nu merit`. Oh,
Fred, am fost att de nefericit`!
Poveste[te-mi...
318 BACCA SLIPPER

Se s`rutar` din nou [i se redescoperir` ca dup` o lung`


desp`r]ire.
R`mi aici \n seara asta? se interes` Lia cnd s`rutul lui
lu` sfr[it.
Asta e o cerere \n c`s`torie?
Bine\n]eles! Dar mai \nainte de asta, trebuie s`-]i
dezv`lui [i eu un secret. Am profitat de func]ia pe care am
avut-o la cazinou ca s`-mi preg`tesc la fa]a locului o tez` de
doctorat avnd ca tem` jocurile de noroc. Mi-a fost team` c`,
dac` afl` conducerea, voi fi dat` afar`.
Aha, deci asta era! T`cerea ta m` pusese pe gnduri.
{tiai despre ce era vorba?
Nu trebuia s` fiu vr`jitor ca s` ghicesc c` un cu totul alt
motiv dect cel invocat de tine \n mod oficial era cel care te
adusese aici. Nu cred \ns` c` Aaron s-ar fi sup`rat dac` ar fi aflat.
Aproape am terminat. |i voi povesti totul lui Aaron [i
\mi voi cere scuze a[a cum se cuvine. Fred se ridic` brusc.
Gata, am p`l`vr`git destul, spuse el. Avem ceva mai
bun de f`cut. Hai la ma[in`!
Unde mergem?
S` ne c`s`torim, nu?
|n seara asta? Acum? Lia se uit` uluit` la el, dup` care
\[i cobor\ privirea spre [ortul [i pantofii ei de tenis.
|mbr`cat` a[a? |n plus, \n curnd va fi ora unsprezece
noaptea!
|mi place cum e[ti \mbr`cat` [i \n plus, nu ne afl`m
oare \n binecuvntatul stat Nevada \n care po]i s` te
c`s`tore[ti la orice or` din zi sau din noapte?
PARIU PE IUBIRE 319

Lia era gata s` cedeze, dar \[i aminti de tat`l ei. |l s`rut`
u[or pe obraz pe Fred [i-i r`spunse blnd:
Nu pot, dragul meu.... Avem nevoie de o ceremonie.
Nu te uita a[a mirat la mine! Numai cu p`rin]ii mei, familia
Burney [i c]iva prieteni... Ca s`-i ofer tat`lui meu ceea ce
a[teapt` \nc` din ziua \n care m-am n`scut. Cum a[ putea
s`-l privez de fericirea de a-[i conduce fiica la altar, c`tre
b`rbatul vie]ii ei...?
Ea citi bucuria care juca \n ochii verzi-cenu[ii ai lui Fred
[i insist`:
A[adar, r`mi aici \n seara asta?
Dac` r`mn? Cu tine? |n paradis? Cum a[ putea s` refuz
o asemenea invita]ie?

Sfr[it

S-ar putea să vă placă și