Sunteți pe pagina 1din 4

Monografie contabila privind constructiile, instalatiile tehnice, mijloacele de transport, animalele,

plantatiile si mobilierul

16.04.2009 http://expertizacontabila.ro/contatools_articol/2106

In exemplele de mai jos simbolul 21_ este folosit pentru a identifica conturile contabile 212, 213 si 214.
I. Intrarea in patrimoniu

1. Intrarea in patrimoniu prin achizitionare

21_ = 404
[valoarea mijloacelor fixe achizitionate]

21_ = 451, 453


[valoarea constructiilor achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de
participare]

2. Intrarea in patrimoniu prin donatie - cu titlu gratuit

21_ = 133
[valoarea mijloacelor fixe donate]

3. Intrarea in patrimoniu prin subventii

21_ = 131 / 132


[valoarea mijloacelor fixe primite prin subventii pentru investitii]

131 = 758
[trecerea subventiei pentru invenstitii la venituri]

512 = 131
[primirea subventiei pentru investitii in contul de la banca]

4. Intrarea in patrimoniu prin aport in natura la capitalul social

21_ = 456
[valoarea mijloacelor fixe primite ca aport in natura la capitalul social]

5. Intrarea in patrimoniu in regim de leasing financiar (vezi monografie leasing financiar)

21_ = 167

6. Obtinerea din poductie proprie a mijloacelor fixe pe baza procesului verbal de receptie finala

21_ = 231

1
II. Inregistrari contabile privind locatia de gestiune

1. Primirea in locatie de gestiune

21_ = 167
[cu valoarea mijlocului fix primit in locatie de gestiune]

2. Inregistrarea redeventei aferenta locatiei

612 = 462

3. Achitarea sumei cuvenite proprietarului locatiei de gestiune

462 = 531 / 512

III. Inregistrari contabile privind constructia unei cladiri

1. Se acorda un avans constructorului

409 = 404
404 = 512

2. Primirea facturilor pentru lucrari partiale

231 = 404 [facturi lucrari partiale]


404 = 409 [factura storno avans]

3. Receptionarea si punerea in functiune a cladirii

212 = 231

IV. Inregistrari contabile privind reevaluarea imobilizarilor corporale

1. In cazul in care rezulta o crestere fata de valoarea contabila neta daca nu a existat o descrestere
anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta constructiei reevaluate

21_ = 105

2. In cazul in care rezulta o crestere fata de valoarea contabila neta recunoscuta ca venit care sa
compenseze cheltuiala cu descresterea, recunoscuta anterior la acel acti

21_ = 781

2
3. Descresterile fata de valoarea contabila neta in limita soldului creditor al rezervei din reevaluare

105 = 21_

4. Descresterile fata de valoarea contabila neta recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a


deprecierii, atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ

681 = 21_

5. Eliminarea amortizarii din valoarea bruta a mijloacelor fixe

281 = 21_

V. Iesirea din patrimoniu

1. Vanzarea mijloacelor fixe

461 = 7583
[pretul de vanzare al mijloacelor fixe]

% = 21_
6583
[valoarea neamortizata a mijloacelor fixe]
281
[valoarea amortizarii aferente mijloacelor fixe]

2. Donarea mijloacelor fixe

% = 21_
6583
[valoarea neamortizata a mijloacelor fixe]
281
[valoarea amortizarii aferente mijloacelor fixe]

3. Cedarea mijloacelor fixe in regim de leasing financiar

267 = 21_

4. Mijloacele fixe aportate la capital si apoi retrase

456 = 21_

5. Distrugerea mijloacelor fixe prin calamitati

671 = 21_

3
6. Participarea in natura cu mijloace fixe la capitalul social al altor entitati, in schimbul dobandirii de
participatii in capitalul acestora

261, 263, 265 = 21_

VI. Monografie contabila privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe complet amortizate

1. Scoaterea din functiune

281 = 21_
[valoarea mijloacelor fixe scoase din functiune]

2. Cheltuieli cu serviciile efectuate de terti cu scoaterea din functiune

6583 = 401
[valoarea cheltuielilor efectuate pentru scoaterea din functiune]

3. Recuperea de materiale de la mijlocul fix scos dun funtiune

302 = 7583

VII. Alte inregistrari

1. Costurile estimate initial cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale la scoaterea din evidenta,
precum si cele cu restaurarea amplasamentului

21_ = 151

2. Valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie si restituite


proprietarului

21_ = 281

3. Valoarea investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie, amortizate integral,


restituite proprietarulu

281 = 21_