Sunteți pe pagina 1din 13

Exemplar:

S.C. .. PROCEDUR DE SISTEM MEDIU Ediia: 01


Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 1 din 13

SC SRL
Adresa

PROCEDUR DE SISTEM MEDIU

ASPECTE DE MEDIU

COD PSM 4.3.1


EDIIA : 01

STANDARD DE REFERIN: SR EN ISO 14001:2005

DIFUZAT N REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. ....

ELABORAT,
Verificat, Reprezentant Management Calitate-Mediu
Director Economic

APROBAT
Director General

Data aprobrii/aplicrii: 05.06.2010/07.06.2010


Exemplar:
S.C. PROCEDUR DE SISTEM MEDIU Ediia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 2 din 13

INDICATORUL REVIZIILOR
Nr. Ediia/ Coninut sumar sau identificare Elaborat Verificat Aprobat
crt. revizia/ modificare/analiz
data Funcie, nume, prenume i
semntur

Cod FCM-4.2.3-03, ed.01, rev. 0


1. SCOP I DOMENIU DE APLICARE

..............................
Exemplar:
S.C. PROCEDUR DE SISTEM MEDIU Ediia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 3 din 13

2. DOCUMENTE DE REFERIN
2.1. MMCM - Manualul de management integrat calitate-mediu: SC . SRL.;
2.2. SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de Management de Mediu. Cerinte cu ghid de
utilizare.
2.3. SR EN ISO 14050:1999 Management de mediu. Vocabular.
Documente asociate:
2.4. PSM-4.4.6: Control operaional.
2.5. PSM-4.5.1: Monitorizare i msurare.

3. TERMENI, DEFINIII I PRESCURTRI

3.1. TERMENI I DEFINII


AM aspecte de mediu
AMS aspecte de mediu semnificative
..
..

3.2 ABREVIERI

..

4. DESCRIEREA ACTIVITII PRIVIND IDENTIFICAREA AM/AMS

4.1. Generaliti
SC . SRL i propune ca efectele activitilor sale asupra mediului s
fie n limitele legale i/sau de reglementare, n vigoare i s acioneze pentru
diminuarea continu a acestora.
SC . SRL i propune s identifice toate aspectele de mediu
prezente, anterioare, reale i poteniale, pozitive sau negative.
Exemplar:
S.C. PROCEDUR DE SISTEM MEDIU Ediia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 4 din 13

Procesul de identificare a aspectelor de mediu se face prin analizarea


proceselor tehnologice/serviciilor, pe faze, operaii, zone de activitate, lund n
considerare condiiile de funcionare normale, pornire/oprire i situaii de
urgen posibile. Este un proces continuu i societatea actualizeaz aceste
date anual i la fiecare modificare aprut n activitile sau serviciile sale.
Pentru identificarea aspectelor de mediu se iau n considerare urmtorii
factori:
....................
....................
Aspectele de mediu se identifica pentru 3 situatii:
- Functionare normala;
- Functionare anormala (porniri, opriri, suprasolicitare, mentenanta etc.);
- Situatii de urgenta (accidente si incidente cu impact major, trecute si
potentiale).
Identificarea AM se face pe baza :
..
..

5.2. Identificarea aspectelor de mediu


..
..
Exemplar:
S.C. .. PROCEDUR DE SISTEM MEDIU Ediia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 5 din 13

LISTA ASPECTE DE MEDIU

Condiii Evaluare
Sursa generatoare: Cerinta/legisl
Aspect de de impact AM
activitate, faza tehnologica, Impact asupra mediului atia de
mediu funcion F G P S
echipament mediu
are
Exemplar:
S.C. .. PROCEDUR DE SISTEM MEDIU Ediia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 6 din 13

5.3. Evaluarea aspectelor de mediu


AM identificate se analizeaza pentru selectarea AMS, prin evaluarea
impactului acestora asupra factorilor de mediu, utilizand urmatoarele criterii :
F frecventa de aparitie
G gravitatea efectelor (evaluata prin indicatorii de
calitate ai mediului)
Evaluarea impactului se finalizeaza prin acordarea unui punctaj rezultat
din aplicarea formulei: P = F x G.
Punctajul de referinta, stabilit pentru fiecare criteriu este prezentat in
Tabelul 1.

Tabel 1
CRITERIU IMPACT Evaluar
e
impact
(P)
FRECVENTA DE accidental (max o data/an) 2
rar (1 - 12 ori/an) 4
APARITIE
foarte des, permanent (mai mult de 12 ori/an) 6
-F-
nu sunt reglementati prin prevederi legale 1
sunt indicatorii monitorizati nu 3
GRAVITATEA
reglementati depasesc limitele maxim
EFECTELOR
prin prevederi admise
-G-
indicatorii monitorizati 6
legale
depasesc limitele maxim
admise

Se consider AMS acele AM pentru care se obine P > 12.


Orice modificare a datelor cuprinse in documentele ce au stat la baza
identificarii AM (inclusiv cele rezultate in urma derulrii PMCM) poate conduce
la modificari ale listelor de AM/AMS, respectiv actualizarea lor. Daca acest lucru
se impune, trebuie realizat de catre emitentii listelor in termen de maxim 3 zile
de la modificarea datelor de intrare, modificarea inregistrandu-se in Evidenta
Exemplar:
S.C. PROCEDUR DE SISTEM MEDIU Ediia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 7 din 13

modificarilor la AM/AMS conform model formular FM-4.3.1-03 din Anexa 3 la


prezenta procedur.
Exemplar:
S.C. .. PROCEDUR DE SISTEM MEDIU Ediia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 8 din 13

LISTA ASPECTELOR DE MEDIU SEMNIFICATIVE

Condiii Punctaj AMS dupa


Sursa generatoare: Mijloace de Punct
Aspect de de Aciuni Aciuni aplicarea actiunilor
activitate, faza control aj
mediu funcion corective preventive corective
tehnologica, echipament existente AMS
are
Exemplar:
S.C. .. PROCEDUR DE SISTEM MEDIU Ediia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 9 din 13

5.4. Stabilirea obiectivelor i intelor de mediu


Pe baza politicii de mediu declarat, a AMS, a opiunilor tehnologice, a
cerinelor financiare ale societii i a prevederilor legale, se stabilesc:
- obiectivele generale si specifice de mediu la nivelul EF i la nivelul SC
SRL:
..
..
..
- obiectivele generale si specifice de sntate i securitate ocupaional la
nivelul EF i la nivelul SC SRL:
..
..
Pentru fiecare obiectiv vor fi stabilii valori int care s cuantifice gradul
de realizare a obiectivului respectiv.
Atingerea obiectivelor generale i specifice de mediu se realizeaz prin
PMCM, elaborate anual i analizate de ctre efii EF i RM.
PMCM desemneaz aciunile/msurile, responsabilitile, resurse i
termenele de realizare a acestora pentru atingerea obiectivelor.

6. RESPONSABILITI

6.1. DG/DE
..
..

6.2. RMCM
..
..
Exemplar:
S.C. PROCEDUR DE SISTEM MEDIU Ediia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 10 din 13

6.3. efii entitilor funcionale/Reprezentanii EF


..
..

7. nregistrri
Nr. nregistrarea Suportul Completeaz Loc de Durata
crt. depozitare
Lista aspectelor de
1. FM-4.3.1-01
mediu
Lista aspectelor
2. FM-4.3.1-02
semnificative de mediu
Evidenta modificarilor la
3. FM-4.3.1-03
AM/AMS

8. ANEXE
8.1. Anexa nr. 1: Lista aspectelor de mediu, cod formular FM-4.3.1-01.
8.2. Anexa nr. 2: Lista aspectelor semnificative de mediu, cod formular FM-
4.3.1-02.
8.3. Anexa nr. 3: Evidenta modificarilor la AM/AMS, cod formular FM-4.3.1-03.
Exemplar:
S.C. .. PROCEDUR DE SISTEM MEDIU Ediia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 11 din 13

ANEXA 1
Model Formular FM-4.3.1-01
SC ................... SRL Data emiterii:
Actualizare:

LISTA ASPECTE DE MEDIU

Condiii Evaluare
Sursa generatoare: Cerinta/legisl
Aspect de de impact AM
activitate, faza tehnologica, Impact asupra mediului atia de
mediu funcion F G P S
echipament mediu
are

Intocmit Verificat Aprobat


RMCM DE DG
Exemplar:
S.C. PROCEDUR DE SISTEM MEDIU Ediia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 12 din 13

ANEXA 2
Model Formular FM-4.3.1-02

SC .. SRL

Data emiterii:
Actualizare:

LISTA ASPECTELOR DE MEDIU SEMNIFICATIVE

Condiii Punctaj AMS dupa


Sursa generatoare: Mijloace de Punct
Aspect de de Aciuni Aciuni aplicarea actiunilor
activitate, faza control aj
mediu funcion corective preventive corective
tehnologica, echipament existente AMS
are

Intocmit Verificat Aprobat


RMCM DE DG
Exemplar:
S.C. PROCEDUR DE SISTEM MEDIU Ediia: 01
Revizia: 0
ASPECTE DE MEDIU Data: 05.06.2010
COD: PSM - 4.3.1 Pagina 13 din 13

ANEXA 3
Model Formular FM-4.3.1-03

SC ................. SRL

EVIDENA MODIFICRILOR LA LISTELE DE AM / AMS / PMM

Nr. Data Document Cauza modificarii Continutul modificarii Cine efectueaza Aprobat (nume,
crt. modificat modificarea (nume, semnatura)
semnatura)
1 2 3 4 5 6 7

Intocmit Aprobat
RMCM DE/DG