Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAIEI I TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI

FACULTATEA TEHNOLOGIE I MANAGEMENT N INDUSTRIA ALIMENTAR

Catedra: Bazele Teoretice ale Electrotehnicii

RAPORT
LA

ELECTROTEHNICA
Lucrare de laborator Nr. 3

Tema: Circuitul De Curent Alternativ cu Unirea in Serie a


Elementelor R,L,C. Rezonanta de Tensiune

Elaborat: studenta gr BTI-141 O.Vasile

A verificat: conf.univ. Iazlovechi Leonid

CHISINAU 2016
Scopul lucrrii: Studierea fenomenelor electrice, care au loc in circuitele de curent
continuu si alternativ conectind separat reostatul, bobina cu inductanta si
condensatorul, si determinarea parametrilor lor.
Mod de lucru:
1. Am montat schema electric:

2. Am stabilit o tensiune U=const indicata de profesor si conectind separat reostatul, bobina

*
A * w
R
~ 127 V

V1 V2
L

cu inductanta si condensatorul la curent continuu si alternativ. Am notat inductiile


aparatelor de masurat. Rezultatele le-am introdus intr-un tabel.
3. Rezultatele masurarilor le-am introdus n tabel

Masuri Calcule
N C st U rl Uc XL XC cos
I U P Z R L
r.
MF
gra
A V Y V W H -
d
0, 1 2 3 2, 44, 722, 2, 0,746 41,69
1 60 156
25 5 7 9 8 8 87 30
0, 1 3 4 4, 41, 35, 612, 122, 1, 0,851 31,58
2
36 5 7 4 6 66 49 28 22 94
Regim de 0, 1 4 4 6, 36, 36, 631, 102, 2, 0,991 7,6
3 rezonant
a 41 5 3 2 1 58 28 71 43 01 9
0, 1 4 3 41, 32, 588, 87,1 1, 0,789 37,90
4 5
39 5 0 4 66 87 02 7 87
0, 1 3 2 46, 29, 541, 68,7 1, 0,625 51,30
5 3
32 5 2 2 87 29 20 5 64
4. Formulele de calcul folosite:
U P
I I2
Z= ; R= ;

Z RL=
U RL
I
= R 2+ X 2L de unde X L=
( U RL 2 2
I ) R

UC
XC=
I

XL X
L= = L ,H
W 2 f

106
C= ; F
W XL

R
COS= Z ( 0 daca X L > X C

( 0 daca X L < X C

= arc(cos);

Prelucrarea datelor experimentale:


15 15
Z 1= =60 Z 5= =46,87
1. 0,25 5. 0,32
15
Z 2= =41,66
2. 0,36 R 1=
2,8
=44,8
6. 0,252
15
Z 3= =36,58
3. 0,41 4,6
R 2= =35,49
7. 0,362
15
Z4= =41,66
4. 0,39 6,1
R 3= =36,28
8. 0,41
2
5 44
R4 = =32,87 X C 2= =122,22
9. 0,39
2 19. 0,36
42
3 20. X C 3= 0,41 =102,43
R 1= =29,29
10. 0,322
34
XC 4= =87,17
21. 0,39
11.
22
22. X C 5= 0,32 =68,75
12. X L1= ( 27 2
0,25) 44,8=722,87
23.

(
2
37
13. X L2= 0,36) 35,49=612,28 24. =2f
=2*3,14*50= 314 s-1;

14. X L3= ( 43 2
0,41) 36,28=631,71
722,87
25. L1= 314 =2,30
612,28
15. X L4 = ( 40 2
0,39) 32,87=588,02 26. L2= 314 =1,94
631,710
L3 = =2,01
( 27.
2
32
)
16. X L5= 0,32 29,29=541,202
588,02
314

17. 28. L4= 314 =1,87


39
18. X C 1= 0,25 =156 29. L5 =
541,20
=1,63
314

44,8 35.
30. cos 1= 60 =0,746 36.
35,49 37. =arc ( 0,746 ) =41,69
31. cos 2= 41,66 =0,851
38. =arc ( 0,851 )=31,58
36,28
32. cos 3=
36,58
=0,991 39. =arc ( 0,991 )=7,69
32,87 40. =arc ( 0,789 )=37,90
cos 4= =0,789
33. 41,66
41. =arc ( 0,625 )=51,30
29,29
cos 5= =0,625
34. 46,85
42.
43.
44.
45.
Concluzie:
46. Am studiat fenomenele electrice, care au loc in circuitele de
curent continuu si alternativ conectind separat reostatul, bobina cu
inductanta si condensatorul, si am determinat parametrilor lor