Sunteți pe pagina 1din 51

ORDIN nr. /..

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuie a


gazelor naturale

Avnd n vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. d 1)i aleart. 148 alin. (1) din Legea
energiei electrice i a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul dispoziiilor art. 5 alin. (1) lit. c) i art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonan a de
urgen a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
160/2012,

preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei emite


prezentul ordin

Art. 1. - Se aprob Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuie a gazelor


naturale, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. - Operatorii sistemelor de distribuie a gazelor naturale, operatorii economici autorizai
de ANREi solicitanii duc la ndeplinire dispoziiile prezentului ordin, iar entitile
organizatorice din cadrul Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei vor
urmri respectarea acestora.
Art. 3. - Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuie a gazelor naturale, prevzut
la art. 1, intr n vigoare la data abrogrii dispoziiilor privind racordarea la sistemul de
distribuie a gazelor naturale prevzute n Hotrrea Guvernului nr. 1043/2004 pentru
aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naional de transport al gazelor
naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuie a gazelor naturale i a
Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Art. 4. - La data intrrii n vigoare a regulamentului prevzut la art. 1 se abrog orice alte
dispoziii contrare.
Art. 5. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Preedintele
Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei
Niculae Havrile
Regulament privind racordarea la sistemul
de distribuie a gazelor naturale

CAPITOLUL I. Dispoziii generale

Seciunea 1. - Scop i domeniu de aplicare

Art. 1. - Prezentul regulament stabilete etapele i condiiile de racordare la sistemul de


distribuie a gazelor naturale.
Art. 2. - Prezentul regulament se aplic de ctre operatorii sistemelor de distribu ie a gazelor
naturalei de operatorii economici autorizai de ANRE n relaia cu solicitanii care doresc
racordarea la sistemul de distribuie a gazelor naturale saumodificarea instalaiei de racordare.

Seciunea 2. - Abrevieri, termeni i expresii

Art. 3. - (1) n sensul prezentului regulament, urmtorii termeni, expresiii abrevieri se


definesc dup cum urmeaz:
a) ANRE Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei;
b) ATR (avizul tehnic de racordare) - avizul emis de operatorul sistemului de distribu ie a
gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conine condiiile tehnice de racordare la
sistemul de distribuie a gazelor naturale pentru satisfacerea cerinelor precizate n cerere;
c) ATP (avizul tehnic de principiu) - avizul emis de operatorul sistemului de distribuie a gazelor
naturale, la cererea unui solicitant, care conine informaii preliminare privind racordarea la
sistemul de distribuie a gazelor naturale;
d) CPO - cota-parte din finanarea lucrrii privind realizarea extinderii i/sau redimensionrii
conductei de distribuie a gazelor naturalecare i revine OSD;
e) CPS - cota-parte din finanarea lucrrii privind realizarea extinderii i/sau redimensionrii
conductei de distribuie a gazelor naturalecare i revine solicitantului;
f) SD sistemul de distribuie a gazelor naturale;
g) OSD operatorul sistemului de distribuie a gazelor naturale;
h) STE - studiul tehnico-econmic privind finanarea lucrrilor de extindere i/sau de
redimensionare a conductei de distribuie a gazelor naturale necesare racordrii la SD,
ntocmit conform prevederilor art. 151 din Lege i ale Procedurii privind elaborarea studiului
tehnico-economic n vederea realizrii obiectivelor din sectorul gazelor naturale, aprobat
prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr.
104/2015;
i) instalaia de racordare instalaia cuprins ntre punctul de racordare la SD i punctul de
delimitare, respectiv ansamblul compus din racord, accesoriii staia de reglare-
msurare/staia de msurare/postul de reglare-msurare/postulde msurare;

2
j) Lege Legea energiei electrice i a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificrile i
completrile ulterioare;
k) punct de delimitare - punctulfizic n care instalaia de racordare se delimiteazde instala ia
solicitantului, n conformitate cu prevederile art. 134 alin. (3) din Lege;
l) punct de racordare la SD punctul fizic n care se realizeaz cuplarea instala iei de racordare
la SD;
m) racordare ansamblul activitilor necesare realizrii/modificrii instalaiei de racordare;
n) solicitant orice persoan fizic sau juridic, care transmite o cerere scris la OSD pentru
racordarea la SD;
o) tarif de racordare tariful care reprezint plata efectuat de solicitant pentru activit ile
ntreprinse de OSD pentru racordarea la SD.
(2)Termeniiprevzuila alin. (1) se completeaz cu termenii definii n Lege i n legislaia
aplicabil n domeniul gazelor naturale.

CAPITOLUL II. Etapele procesului de racordare

Art. 4. - Solicitantulse adreseazOSDn vederea racordrii la SDpentru:


a) realizarea unei instalaii de racordare necesar alimentrii cu gaze naturale;
b) modificarea unei instalaii de racordare existenteprin schimbarea unor elemente de natur
tehnic, respectiv:
i. reamplasarea instalaiei de racordare;
ii. redimensionarea instalaiei de racordare referitoare la capacitatea tehnic,
regimurile de presiune si/sau lungimea instalatiei de racordare;
iii. separarea dintr-o instalaie de utilizare comun;
iv. separarea dintr-o instalaie de racordare comun.
Art. 5. - Pentru racordarea la SD se parcurgurmtoarele etape:
a) depunerea de ctre solicitant a unei cereri de racordare la SD i achitarea tarifului de analiz a
cererii;
b) stabilireasoluiei tehnice de racordare la SD;
c) emiterea i transmiterea de ctre OSD aATR/ATP nsoit, dup caz, de schi a cu solu ia
tehnic de racordare la SD i oferta de contract de racordare;
d) emiterea i transmiterea de ctre OSD a refuzului de racordare la SD n conformitate cu
prevederile art. 150 lit. a) i b) din Lege, nsoit de documentele aferente;
e) ncheierea contractului de racordare ntre solicitant i OSDi, dup caz, ncheierea
contractului privind participarea n cot-parte la finanarea lucrrii privind realizarea
extinderii i/sau redimensionrii conductei de distribuie a gazelor naturale necesar
racordrii la SD, ntre solicitant i OSD;
f) achitarea de ctre solicitant a tarifului de racordare la OSDi, dup caz, a cotei-
pridinfinanarea lucrrii privind realizarea extinderii i/sau redimensionrii conductei de
distribuie a gazelor naturale necesar racordrii la SD care i revine solicitantului sau
emiterea de ctre OSD a refuzului de racordare la SDn conformitate cu prevederile art. 150
lit. c) din Lege;

3
g) ncheierea contractului de prestri servicii ntre solicitant i operatorii economici autoriza i
ANRE, respectiv verificatori de proiecte atestai ANRE, selectai de acesta, pentru etapele
prevzute la lit. i), j) i l);
h) obinerea certificatului de urbanism, a avizelor i autorizaiilor emise de organismele abilitate,
precum i a autorizaiei de construire a instalaiei de racordare dectre OSD sau de ctre
solicitant dac n contractul de racordare se prevede astfel;
i) proiectarea instalaiei de racordare de ctre solicitant,prin intermediul operatorilor economici
autorizai ANRE;
j) verificarea documentaiei tehnice/proiectului tehnicaferent/aferent instalaiei de racordare de
ctre solicitant, prin intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE;
k) controlul de ctre OSD alrealizrii verificrii documentaiei tehnice/proiectului tehnic de
ctre solicitant, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestai ANRE, conform
prevederilor art. 160 alin. (1) i (3) din Lege, i al concordanei proiectului cu solu ia tehnic
aferent ATR;
l) execuia instalaiei de racordarede ctre solicitant, prin intermediul operatorilor economici
autorizai ANRE;
m) urmrirea lucrrilorprivind execuiainstalaiei de racordare de ctre OSD;
n) recepia tehnic i punerea n funciune a instalaiei de racordarede ctre OSD.
Art. 6. - (1) Cererea de racordare la SD se ntocmete de solicitant conform modelului
prevzut n anexa nr. 1A pentru solicitanii care vor utiliza gazele naturale numai pentru
consumul casnic propriu i respectiv anexa nr. 1B pentru alte tipuri de solicitani.
(2) Cererea de racordare prevzut la alin. (1) i dovada achitrii tarifului de analiz a cererii,
se transmit la OSD prin pot, fax, pot electronic, on-line-dac OSD ofer aceast
posibilitate, sau direct la biroul specializat de informare i relaii cu publicul, prevzut cu
registratur.
(3) Plata tarifului de analiz a cererii de racordare la SD se efectueaz de solicitant n una din
urmtoarele forme de plat: la casieria OSD, prin virament bancar n contul OSD, plat on-
line etc.
(4) n situaia n care cererea de racordare prevzut la alin. (2) nu este complet, OSD
notific solicitantul, n scris,prin modalitatea precizat de acesta n cererea de racordare la SD
la Seciunea 1. pct. 8,n termen de 5zile lucrtoare de la data primirii, cu privire la necesitatea
completrii acesteia, indicnd documentele lips i/sau care trebuie completate, cu furnizarea
tuturor informaiilor necesare n acest scop.
(5) Solicitantul completeazcerereaprevzut la alin. (2), n termen de30 de zile de la data
notificrii prevzute la alin. (4).
(6) n situaia n care solicitantul nu transmite OSDdocumenteleprevzute la alin. (4) n
termenul prevzut la alin. (5), OSD notific solicitantul, n scris, prin modalitatea precizat de
acesta n cererea de racordare la SD la Seciunea 1. pct. 8, n termen de3 zile lucrtoare de la

4
termenul prevzut la alin. (5), cu privire la faptul c cererea de racordare la SD a fost clasat
din motivul Documentaie incomplet.
Art. 7. - (1) OSD este obligat s emit ATR n conformitate cu prevederile prezentului
regulamenti s asigure n condiii nediscriminatorii racordarea la SD n conformitate cu
prevederile art. 138 i ale art. 151 din Lege.
(2) OSD emite refuzul de racordare la SDnumai n condiiile prevzute de art. 150 din Lege;
(3)Refuzul de racordare la SD,prevzut la alin. (2),prezint, n mod obligatoriu, motivele
acestuia i se comunic solicitantului prin modalitatea precizat n cererea de racordare la
SDla Seciunea 1. pct. 8, cu adres de naintare.
(4) Termenul n care OSD are obligaia s transmit solicitantului ATR sau ATP, calculatde la
dataprimirii cererii de racordare la SD n cazul documentaiei complete sau de la data
completrii acesteia,este:
a) 5 zile lucrtoare pentru situaiile n care:
i. nu este necesar realizarea extinderii i/sau redimensionrii conductei de
distribuie a gazelor naturale;
ii. extinderea i/sau redimensionarea conductei de distribuie a gazelor naturale este
prevzut n contractul de concesiune a serviciului public de distribuie a gazelor
naturale sau n planul de investiie al OSD aprobat de ANRE;
b) 30 zile, n restul situaiilor.
(5) n situaia prevzut la alin. (4) lit. a) pct. ii. OSD realizeaz extinderea i/sau
redimensionarea conductei de distribuie a gazelor naturalecu respectarea termenelor
prevzute n contractul de concesiune a serviciului public de distribuie a gazelor naturale,
respectiv n planul de investiieal OSD aprobat de ANRE.
(6) n situaia prevzut la alin. (4) lit b), extinderea i/sau redimensionarea conductei
de distribuie a gazelor naturale este realizat de OSD cu considerarea procedurii
proprii de intocmire a planurilor de investiii dac, la cererea solicitantului, n
contractul privind participarea n cot-parte la finanarea lucrrilor nu se prevedeca
proiectarea, verificarea i execuia acesteia s fie realizate de solicitant, prin intermediul
operatorilor economici autorizai ANRE/verificatorilorde proiecte atestai ANRE,
selectai de solicitant cu considerarea prevederilor art. 18 alin. (3), caz n care cota-parte
n sarcina OSD aferent acestor etape se vireaz n contul OE.
(7)OSD nu emite un nou ATR n situaia reamplasrii, nlocuirii sausuplimentrii aparatelor
consumatoare de combustibili gazoi, cu sau frmodificarea traseului instalaiei de utilizare
a gazelor naturale,n condiiile respectrii debitelor de gaze naturale prevzute n ATR.
(8) Modificarea instalaiei de utilizare a gazelor naturale prevzut la alin. (6) se realizeaz n
baza unei documentaii tehnice/proiect tehnic avizate/avizat de un verificator de proiecte,
conform prevederilor art. 160 alin. (2) din Lege.
(9) Repunerea n funciune a instalaiilor de utilizare modificate, prevzute la alin. (6) se
realizeaz conform prevederilor pct. 14.46 din Normele tehnice privind proiectarea,
5
executarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate prin Ordinul
preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu
modificrile i completrile ulterioare i ale art. 13 din Procedura privind proiectarea,
verificarea, execuia, recepia i punerea n funciune a instalaiilor de utilizare a gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n
Domeniul Energiei nr. 32/2012.
Art. 8. - (1) n situaiile n care capacitatea obiectivului/sistemului este insuficient sau nu
exist obiective/sisteme din sectorul gazelor naturale OSD are obligaia s realizeze STE.
(2) OSD emite:
a) ATRn situaia n care,prin STE, investiia este economic justificat pentru OSD.;
b) ATP, n situaia n care, prin STE, investiia nu este economic justificat pentru OSD.

CAPITOLUL III. Emiterea/actualizarea ATR i ncheierea contractului de racordare

Art. 9. - (1) ATR se ntocmete conform modelului prevzut n anexa nr. 2i conine
obligatoriucondiiile de valabilitate ale acestuia.
(2) ATR este nsoit obligatoriu de:
a) schia cu soluia tehnic de racordare la SD, ntocmit conformanexei nr. 3;
b) oferta de contract de racordare, inclusiv tariful de racordare, ntocmit conform anexei
nr. 4.
(3) n oferta de contract de racordare prevzut la alin. (2) lit. c),sunt prevzute
termeneleasumate de solicitant n notificarea prevzut la art. 20 alin. (1), precum i
termenele asumate de OSD cu privire la controlul realizrii verificrii documen iei
tehnice/proiectului tehnic ,ila realizarea recepiei tehnice i a punerii n funciune a
instalaiei de racordare;
(4) Termeneleasumate de OSD, prevzute la alin. (3) sunt:
a) 5 zile lucrtoare de la data depunerii documen iei tehnice/proiectului tehnic, n
vedereacontrolului realizrii verificrii acestora;
b) 3 zile lucrtoare de la data primirii notificrii operatorului economic autorizat ANRE
care a executat instalaia de racordare, n vederea recepionrii tehnice aacesteia; acest
termen este corelat i cu cel de punere n funciune a instalaiei de racordare prevzut la
art. 27 alin. (5);
c) cel prevzut la art. 27 alin. (5), n vederea punerii n funciune a instalaiei de racordare.
(5) ATR se emite n dou exemplare originale, dintre care unul se pstreaz n arhiva OSD i
unul se transmite solicitantului.
(6) ATR i documentele prevzute la alin. (2) se transmitsolicitantului de ctre OSD prin
modalitatea precizat n cererea de racordare la SD la Seciunea 1. pct. 7, cu adres de
naintare.
(7) OSD are obligaia s pstrezeATR pentru o perioad de minimum 30 ani n format fizic i
nelimitat n format electronic.
Art. 10. - (1) Tariful de analiz a cererii i tariful de racordarese calculeaz de OSD n
conformitate cu prevederile metodologieielaborate i aprobate de ANRE.
6
(2) n calculul tarifului de analiz a cererii de racordare la SD se iau n considerare
urmtoarele activiti ntreprinse de OSD, respectiv:
a) stabilirea soluiei tehnice de racordare la SD i realizare STE, dup caz;
b) emiterea i transmiterea ATR i/sauATP, dup caz, nsoite de documentele aferente.
(3) n calculul tarifului de racordarese iau n considerare urmtoarele
activitintreprinse de OSD pentru racordarea la SD, respectiv:
a) obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor i autorizaiilor emise de organismele abilitate,
precum i a autorizaiei de construire a instalaiei de racordare, fieemiterea i transmiterea
documentelor necesare solicitantului n vederea obinerii actelor menionate anterior, n
situaia prevederii n acest sens n contractul de racordare, cu reducerea corespunztoare a
tarifului de racordare;
b) controlul realizrii verificrii documentaiei tehnice/proiectului tehnic de ctre solicitant, prin
intermediul verificatorilor de proiecte atestai ANRE, conform prevederilor art. 160 alin. (1)
i (3) din Legei al concordanei proiectului cu solutia tehnic aferent ATR;
c) urmrirea lucrrilor privind execuia instalaiei de racordare;
d) recepia tehnic i punerea n funciune a instalaiei de racordare;
e) asisten tehnic pentru activitile necesare racordrii, altele dect cele privind proiectarea,
verificarea documentaiei tehnice/proiectului tehnic i execuia lucrrilor.
(4) Tariful de racordare nu include:
a) obinerea certificatului de urbanism, a avizelor i autorizaiilor emise de organismele abilitate,
precum i a autorizaiei de construire a instalaiei de racordare, dac acestea se obin prin
contractul de racordare de ctre solicitant;
b) proiectarea instalaiei de racordare;
c) verificarea documentaiei tehnice/proiectului tehnic, prin intermediul unui verificator de
proiecte atestat ANRE;
d) execuia instalaiei de racordare.
e) costul aferent lucrrilor de extindere i/sau redimensionare a conductei de distribuie a
gazelor naturale necesare realizrii instalaiei de racordare;
f) costul echipamentului/sistemului de msurare a gazelor naturale,cu
considerareaprevederilor art. 22 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru
serviciile de distribuie n sectorul gazelor naturale, ncepnd cu a treia perioad de
reglementare, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n
Domeniul Energiei nr. 42/2013, cu modificrile i completrile ulterioare sau a prevederilor
art. 134 alin. (3) lit. a) din Lege, dup caz;
g) costul lucrrilor necesare montrii echipamentului/sistemului de msurare a gazelor
naturale, cu considerarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Metodologia de stabilire a tarifelor
reglementate pentru activitile conexe celei de operare a sistemului de distribuie a gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n
Domeniul Energiei nr. 140/2015, cu modificrile ulterioare.
(5) Tariful de racordare se actualizeaza conform prevederilor alin. (3) lit. a)n termen de
5 zile lucratoare de la obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor i autoriza iilor

7
emise de organismele abilitate, precum i a autorizaiei de construire a instala iei de
racordare dac acestea se obtin prin contractul de racordare de catre OSD.
Art. 11. - (1) Tarifele pentru activitile deproiectare i de execuie, respectiv deverificare a
documentaiei tehnice/proiectului tehnic a instalaiei de racordarese negociaz direct de
ctre solicitant cu operatorii economici autorizai ANRE, respectiv cu verificatorul de
proiecte atestat ANRE pentru respectivul obiectiv din sectorul gazelor naturale.
(2) Operatorii economici autorizati ANRE, respectiv verificatorii de proiecte atestai
ANRE public pe pagina proprie de internet nivelul orientativ al tarifelorprevzute la
alin. (1).
Art. 12. - ATR st la baza ntocmirii documentaiei tehnice/proiectului tehnic necesar/necesar:
a) execuiei instalaiei de racordare;
b) execuiei instalaiei de utilizare a gazelor naturale.
Art. 13. - ATP privind alimentarea cu gaze naturale a obiectivului, emis de operatorul sistemului
din amonte, prevzut la art. 5 din Metodologia privind elaborarea studiilor de fezabilitate i
solicitarea avizului Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiein vederea
iniierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuie a gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n
Domeniul Energiei nr. 37/2013, se ntocmete de OSD conform modelului prevzut n anexa
nr. 2 cu completarea exclusiva punctelor 1 i 2 din aceasta.
Art. 14. - (1) ATRi nceteaz valabilitatea n urmtoarele situaii:
a) n termen de 60 de zile de la emitere, dac nu a fost ncheiat contractul de racordare i nu
exist un acord ntre pri pentru prelungirea termenului de ncheiere a contractului de
racordare;
b) la rezilierea contractului de racordare ncheiat n baza acestuia;
c) la neachitarea tarifului de racordare conform clauzelor contractuale prevzute n contractul de
racordare;
d) la emiterea unui nou ATR pentru aceeai instalaie de racordare;
e) la cererea clientului final, n urma depunerii unei solicitri pentru dezafectarea instala iei de
racordare.
(2) n cazul deteriorrii sau pierderii ATR de ctre solicitant, la cererea acestuia, OSD emite
un duplicat n termen de 5 zile lucrtoarede la data nregistrrii cererii; emiterea duplicatului
se realizeaz conform prevederilor art. 9 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate
pentru activitile conexe celei de operare a sistemului de distribuie a gazelor naturale,
aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul
Energiei nr. 140/2015, cu modificrile ulterioare.
Art. 15. - (1) Prelungirea termenului de ncheiere a contractului de racordare prevzut la art.
14alin. (1) lit. a) se realizeaz n baza unei cereritransmise de solicitant ctre OSD, cu cel
puin 10 zile lucrtoare naintea expirrii termenului, pentru o perioad de 60 zile.
(2) OSD are obligaia de a rspunde cererii prevzute la alin. (1) n termen de 5 zile
lucrtoare de la data primirii acesteia.

8
Art. 16. - (1)ATP se ntocmete conform modelului prevzut n anexa nr. 2 cu completarea
punctelor 1 i 2 din acesta.
(2) ATP prevzut la art. 8 alin. (2) lit. b), acesta este nsoit de:
a) STE,; acestanu este angajant pentru pri i nu constituie o ofert comercial;
b) schia cu soluia tehnic de racordare, ntocmit conform modelului prevzut n anexa nr. 3;
schia cuprinde att extinderea i/sau redimensionarea conductei de distribuie a gazelor
naturale ct i instalaia de racordare;
c) oferta de contract privind participarea n cot-parte la finanarea lucrrilor privind
realizarea extinderii i/sau redimensionrii conductei de distribu ie a gazelor naturale
necesar racordrii la SD;
d) oferta de contract de racordare, inclusiv tariful de racordare.
(3) ATPi documentele prevzute la alin. (2) se comunic solicitantului prin modalitatea
precizat n cererea de racordare la SDla Seciunea 1. pct. 8, cu adres de naintare.
(4) Solicitantul comunic OSD n termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea
contractelor prevzute la alin. (2) lit. c) i d), opiunea sa cu privire la ofertele prevzute
n acestea.
(5) n funcie de cele precizate de solicitant n comunicarea prevzut la alin. (4),OSD are
obligaia:
a) s elibereze ATR, n termen de 2 zile lucrtoare de la primirea comunicrii, n situa ia n care
solicitantul este de acord cu realizarea extinderii i/sau redimensionrii conductei de
distribuie a gazelor naturale i cu realizarea instalaiei de racordare;
b) s elibereze ATR n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea comunicrii, n situa ia n care
solicitantul transmite un acord cu obiecii referitoare la realizarea extinderii i/sau la
redimensionarea conductei de distribuie a gazelor naturale i/saula realizarea instala iei de
racordare, cu modificarea, dup caz, a documentelor corespunztoare;
c) s elibereze refuz de racordare la SDn situaia n care solicitantul nu este de acord cu
realizarea extinderii i/sau redimensionrii conductei de distribuie a gazelor naturale i/sau
cu realizarea instalaiei de racordare;
d) s claseze cererea de racordare la SD n situaia n care solicitantul nu transmite comunicarea
prevzut la alin. (4); OSD notific solicitantul, n scris, prin modalitatea precizat de acesta
n cererea de racordare la SD la Seciunea 1. pct. 8, n termen de 3 zile lucrtoare de la
expirarea termenului prevzut la alin. (4), cu privire la faptul c cererea de racordare la SD a
fost clasat.
(6) n cazul n care solicitantul este de acord cu ncheierea contractelor prevzute la alin. (2)
lit.c) i d),acestea se ncheie simultan.
(7) Extinderea i/sau redimensionarea conductei de distribuie a gazelor naturale, prevzut n
STE, se realizeaz n conformitate cu prevederile art. 151 alin. (7) din Lege.
(8) OSD, prin procedura proprie aprobata de ANRE, determintipurile de extindere i/sau
redimensionare a conductei de distribuie a gazelor naturale des ntlnite i public pe pagina
proprie de internet tipurile respective i formatul standard al STE men ionat la alin. (2) lit.
a)pentru fiecare dintre acestea.
9
Art. 17. - (1) Soluia tehnic de racordare la SDse stabilete de OSD cu respectarea legislaiei n
vigoare.
(2) Amplasarea instalaiei de racordare se stabilete de OSDcu luarea n considerarea
punctului de vedere al solicitantului exprimat n cererea de racordarela SD,innd cont de
prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 18. - n situaia n care soluia tehnic de racordare la SD impune racordarea la o conduct
de distribuie a gazelor naturale, la o altinstalaie de racordare sau la o instalaie de utilizare
a gazelor naturale existent, proprietate a terilor,solicitantuleste obligat s depun odat cu
cererea de racordare la SD unul din urmtoarele documente, dup caz:
a) acceptul proprietarilor, sau
b) acordul solicitantului privind despgubirea proprietarilor; acordul solicitantului reprezint
actul autentic prin care acesta declar s-i despgubeasc pe proprietaripentru partea ce i
revine din investiia fcut.

CAPITOLUL IV. Proiectarea, verificarea documentaiei tehnice/proiectului


tehnic, execuia, recepia tehnic i punerea n funciune a
instalaiei de racordare

Art. 19. - (1) Pentru activitatea de proiectare a instalaiei de racordare solicitantul poate alege
orice operator economic autorizat ANRE pentru activitatea respectiv, din lista prevzut pe
pagina de internet a ANRE www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.
(2) Pentru activitatea de verificare a documentaiei tehnice/proiectului tehnic solicitantul
poate alege orice verificator de proiecte atestat ANRE pentru sistemele de distribu ie a
gazelor naturale, din lista prevzut pe pagina de internet a ANRE www.anre.ro sau de pe
pagina de internet a OSD.
(3) Pentru activitatea de execuie a instalaiei de racordare solicitantul poate alege orice
operator economic autorizat ANRE pentru activitatea respectiv, din lista prevzut pe
pagina de internet a OSD.
(4) Operatorii economici autorizai ANRE care doresc s fie nscrii pe lista prevzut la
alin. (3) informeaz OSD n acest sens, n vederea primirii acceptului prevzut la art. 158
alin. (1) din Lege.
(5) n termen de 30 zile de la intrarea n vigoare a prezentului regulament, OSD are
obligaia transmiterii spre avizare la ANRE procedura prevzutla art. 158 alin. (1) din
Lege, n baza creia OSD emite acceptul prevzut la alin. (4).
(6) Pentru a veni n sprijinul solicitanilor,OSD are obligaia s realizeze o trimitere direct
de pe pagina proprie de internet la pagina de internet a ANRE unde pot fi regsi i
operatorii economici autorizai ANRE prevzui la alin. (1)precum i verificatorii atestai
ANRE pentru sistemele de distribuie a gazelor naturale, prevzui la alin. (2).
10
(7) Operatorii economici autorizai ANRE care doresc s realizeze proiectarea i/sau execu ia
obiectivelor aferente sistemului de distribuie a gazelor naturale, precum i verificatorii de
proiecte atestai ANRE care doresc s verifice documentaii tehnice/proiecte tehnice aferente
obiectivelor sistemelor de distribuie a gazelor naturale au obligaia s realizeze i s
menin o pagin proprie de internet.
Art. 20. - (1) n termen de 15 zile lucrtoare de la data primirii ATR i a documentelor
aferente solicitantul transmite o notificare la OSD prin pot, fax, pot electronic, on-
line - dac OSD ofer aceasta posibilitate, sau direct la biroul specializat de informare i
relaii cu publicul, prevzut cu registratur,ntocmit conform modelului prevzut n anexa
nr.5.
(2) n termen de 2 zile lucrtoare de la data primiriinotificrii prevzute la alin. (1), OSD
transmitesolicitantului contractul de racordare,prin modalitatea indicat de acesta n cererea
de racordare la SD la Seciunea I pct. 8, cu considerarea informaiilor prevzute n notificare.
(3) n situaia n care, la cererea solicitantului, OSD mpreun cu acesta convin modificri la
propunerea de contract prevzut la alin. (2), OSD are obligaia s transmit solicitantului
contractul de racordare semnat, n termen de 2 zile lucrtoare de la data la care a intervenit
acordul reciproc asupra coninutului acestuia.
Art. 21. - (1) n termen de 30 zile de la data emiteriiATR, solicitantul ncheie contractul de
racordare cu OSD.
(2)Contractul de racordare se ntocmete conform modelului prevzut n anexa nr. 4 i
conine,printre altele,informaii cu privire la operatorii economici autorizai de ANRE i
la verificatorul de proiect atestat ANRE selectai de solicitant pentru realizarea
instalaiei de racordare, precumi termenele de realizare a fiecrei etape contractate ,
dup caz.
(3) Contractul de racordare prevede garanii pentru nefinalizarea punerii n funciune a
instalaiei de racordare, inclusiv pentru neaducerea la situa ia ini ial a SD i a
terenurilor unde este amplasat acesta.
(4) n situaiile prevzute la art. 7 alin. (5) i la art. 16 alin. (7), contractul de racordare
trebuie s cuprind termenele de execuie i de punere n funciune a extinderii i/sau
redimensionrii conductei de distribuie a gazelor naturale necesare realizrii racordrii la
SD.
(5)Dup semnarea contractului de racordare, un exemplar i revine solicitantului nsoit de
documentele necesare n vederea obinerii certificatului de urbanism, a avizelor i
autorizaiilor emise de organismele abilitate, precum i a autorizaiei de construire a
instalaiei de racordare, n numele OSD.
Art. 22. - Solicitantul achit tariful de racordare conform clauzelor contractuale prevzute n
contractul de racordare.

11
Art. 23. - (1) n situaia n care solicitantul nu achit tariful de racordare conform clauzelor
contractuale, contractul de racordare nceteaz i OSD emite refuzul de racordare la SD,
conform prevederilor art. 150 lit. c) din Lege.
(2) Refuzul de racordare prevzut la alin. (1) se transmite solicitantului conform prevederilor
art. 7 alin. (3).
Art. 24. - (1) Obinerea certificatului de urbanism, a avizelor i a autorizaiilor emise de
organismele abilitate, precum i a autorizaiei de construire a instalaiei de racordare, n
numele OSD, se realizeazde ctre OSD sau de catre solicitant daca in contractul de
racordare se prevede astfel.
(2)Proiectarea, respectiv execuia instalaiei de racordare,se realizeaz desolicitant, prin
intermediul operatorilor economici autorizai ANRE,selectai de acesta, n baza
contractului/contractelor de prestri servicii.
(3)Verificarea documentaiei tehnice/proiectului tehnicaferent/aferent instalaiei de racordare
se realizeaz de solicitant prin intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE, selectat
de acesta, n baza contractului de prestri servicii.
(4) Operatorul economic autorizat ANRE care proiecteaz i/sau execut instala ii de
racordare are obligaia sin un registru electronic de eviden a contractelor de
prestri servicii ncheiate, ntocmit conform modelului prevzut n tabelul nr. 1 din
anexa nr. 6.
(5) Verificatorul de proiecte atestat ANRE prevzut la alin. (3 ) are obliga ia s in un
registru electronic de eviden a contractelor de prestri servicii ncheiate, ntocmit conform
modelului prevzut n tabelul nr. 2 din anexa nr. 6.
(6) Registrele prevzute la alin. (4) i (5)se transmit la ANRE n format editabil pe adresa
darag@anre.ro, pn la data de 1 aprilie a fiecrui an, pentru anul precedent; prima
transmitere anual este aferent perioadei cuprinse ntre data intrrii n vigoare a prezentului
regulament i 31 decembrie.
Art. 25. - (1) Instalaia de racordare rmne n patrimoniul OSD i este folosit ulterior
pentru racordarea altor solicitani; primul solicitant racordat la SD prime te o
compensaie bneasc din partea urmtorilor solicitani racordai n primii 10 ani de la
punerea n funciune a instalaiei de racordare.
(2) Valoarea compensaiei prevzute la alin. (1) se stabilete de OSD n baza
metodologiei elaborate i aprobate de ANRE.
Art. 26. - OSD are dreptul s sisteze execuia instalaiei de racordare n situaia n care
solicitantul nu i ndeplinete obligaiile contractuale cuprinse n contractul de racordare.
Art. 27. - (1) OSD urmrete lucrrile de execuie a instalaiei de racordare cu respectarea
prevederilor pct. 10.65 din Normele tehnice privind proiectarea, executarea i exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate prin Ordinul preedintelui Autoritii
12
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(2)Recepia instalaiei de racordare la SD se realizeaz conform prevederilor art. 162 alin. (1)
din Lege.
(3) Recepia tehnic i punerea n funciune a instalaiei de racordare la SD se realizeaz
conform prevederilor pct. 13.1 din Normele tehnice privind proiectarea, executareai
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate prin Ordinul preedintelui
Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(4) Operaiile tehnice aferente recepiei instalaiei de racordare la SD sunt prevzute la pct.
13.2 din Normele tehnice privind proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale aprobate prin Ordinul preedintelui Autorit ii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificrile i completrile ulterioare.
(5) Punerea n funciune a instalaiei de racordarese realizeaz de OSD ntermen de 4 zile
lucrtoare de la data primirii notificrii operatorului economic autorizat ANRE, care a
executat instalaia de racordare, avnd n vedere clauzele contractuale prevzute n contractul
de racordare.
(6) n situaia n care, ulterior punerii n funciune a instalaiei de racordare, apar modificri la
nivelul SD de natur s afecteze exploatarea n condiii de siguran, ca urmare a unor
incidente tehnice datorate OSD, acesta stabilete o nou soluie de racordare, dup caz, cu
consultarea solicitantului, i realizeaz toate lucrrile impuse de noua soluie de racordare, pe
cheltuial proprie.
(7) Punerea n funciune a instalaiei de racordare la SD se realizeaz concomitent cu punerea
n funciune a instalaiei de utilizare a gazelor naturale numai n situa ia prevzut la art. 14
alin. (4) lit. b) din Procedura privind proiectarea, verificarea, execu ia, recep ia i punerea n
funciune a instalaiilor de utilizare a gazelor naturale aprobat prin Ordinul preedintelui
Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 32/2012.

CAPITOLUL V. Proceduri, evidene i informri privind procesul de racordare


la sistemul de distribuie a gazelor naturale

Art. 28. - (1) OSD organizeaz activitatea privind racordarea la SD conform prevederilor
prezentului regulament, astfel nct aceasta s se desfoare operativ.
(2) OSD are obligaia sorganizeze un sistem de informare a solicitan ilor cu privire la
procesul de racordare la SD, prin publicare pe pagina proprie de internet i prin afi area la
sediile sale administrative, a urmtoarelor informaii:
a) datele de contact i programul de lucru cu publicul;

13
b) regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuie a gazelor naturalei ordinul
preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei de aprobare a
acestuia, integral pe pagina proprie de internet i extrase la sediile administrative, inclusiv:
i. cererea de racordare la SD - model;
ii. lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la SD;
c) alte informaii privind procesul de racordare la SD.
Art. 29. - (1) OSD are obligaia s ntocmeasc, s publice pe pagina proprie de internet i
s menin un registru electronic de eviden a solicitrilor de racordare, precum i a
modului n care acestea au fost soluionate , ntocmit conform modeluluiprevzut n tabelul
nr. 3 din anexa nr. 6.
(2) La momentul primirii fiecrei cereri de racordare la SD, OSD are obligaia s
actualizeze pe pagina proprie de internetregistrul prevzut la alin. (1); n cazul
solicitanilor care vor utiliza gazele naturale numai pentru consumul casnic propriu,
publicarea informaiilor prin registrul prevzut la alin. (1) are n vedere opiunile
prevzute n cererea de racordare la SDla Seciunea I pct. 9 din anexa nr. 1A.
(3) OSD are obligaia s transmit lunarla ANRE, prin e-mail la adresa darag@anre.ro,
informaiile prevzute la alin (1),n format editabil,n primele 5 zile lucrtoare ale lunii
curente pentru luna precedent.
(4) OSD are obligaia s pstrezeinformaiile din registrul prevzut la alin. (1):
a) pe pagina proprie de internet pentru o perioad de minimum 2 ani calendaristici;
b) n format electronic pentru tot restul duratei de existen a OSD.
(5) OSD are obligaia s ntocmeasc i s menin anual un registru electronic de eviden a
instalaiilor de racordare puse n funciune, ntocmit conform modeluluiprevzut n tabelul nr.
4 din anexa nr. 6.
(6) Registrul prevzut la alin. (5) se transmite de OSD la ANRE n format editabil pe adresa
darag@anre.ro, pn la data de 1 aprilie a fiecrui an, pentru anul precedent; prima
transmitere anual este aferent perioadei cuprinse ntre data intrrii n vigoare a prezentului
regulament i 31 decembrie.
(7) Registrul prevzut la alin. (5) se pstreaz de OSD n format electronic pe toat durata de
existen a OSD.
Art. 30. - (1)OSD are obligaia s publice, lunar i anual, pe pagina proprie de internet:
a) valoarea medie a tarifelor de racordare care se calculeazcu formula:
n

V ri
V mr= i=1 ,
n
unde:
Vmr - valoarea medie lunar/anual, dup caz,a tarifelor de racordare, exprimat n
lei/instalaie de racordare;
i instalaiile de racordare puse n funciune ntr-o lunsau ntr-un an, dup caz;
14
V ri
valoarea tarifului de racordare aferentfiecrei instalaii de racordare pus n

funciune, exprimat n lei;


n - numrul total al instalaiilor de racordare puse n funciune ntr-o lunsau ntr-un an,

dup caz.
b) durata medie de realizare ainstalaiilor de racordare, lund n considerare intervalul
cuprins ntre data n care a fost depus cererea de racordarela SDi data punerii n funciune a
instalaiei de racordare, care se calculeaz cu formula:
n

Ti
T m= i=1 ,
n
unde:
Tm
- durata medie lunar/anual, dup caz, de realizare a instalaiilor de racordare,

exprimat n zile/instalaie de racordare;


i instalaiilede racordare puse n funciune ntr-o lun sau ntr-un an, dup caz;
Ti
durata de realizare a unei instalaii de racordare, exprimat n zile;

n - numrul total al instalaiilor de racordare puse n funciune ntr-o lun sau ntr-un an,

dup caz.
(2) Obligaia lunar prevzut la alin. (1), se realizeaz de OSD n primele 5 zile lucrtoare
ale lunii curente pentru luna precedent.
(3)Obligaia anual prevzut la alin. (1)se realizeaz de OSD pn la data de 1 apriliea
fiecrui an, pentru anul precedent; prima publicare anual pe pagina de internet este aferent
perioadei cuprinse ntre data intrrii n vigoare a prezentului regulament i 31decembrie.
Art. 31. - OSD are obligaia s publice, lunar i anual, pe pagina proprie de internet:
a) valoarea medie a finanrii extinderilor i/sau redimensionrilor conductelor de distribuie
a gazelor naturale necesare racordrii la SD care se calculeaz cu formula:
n

V ei
V me = i=1 ,
n
unde:
Vme - valoarea medie lunar/anual, dup caz, a finanrii, exprimat n lei/extindere i/sau
redimensionare conduct de distribuie a gazelor naturale;
i extinderile i/sau redimensionrile conductei de distribuie a gazelor naturale puse n
funciune ntr-o lun sau ntr-un an, dup caz;
V ei
valoarea finanrii extinderii i/sau redimensionarea conductei de distribuie a

gazelor naturale necesare racordrii la SDpus n funciune, exprimat n lei;

15
n - numrul total al extinderilor i/sau redimensionrilor conductelor de distribuie a

gazelor naturale necesare racordrii la SDpuse n funciune ntr-o lun sau ntr-un an, dup
caz.
b) durata medie de realizare a extinderilor i/sau redimensionrilor conductelor de distribuie a
gazelor naturale necesare racordrii la SD, lund n considerare intervalul cuprins ntre data
n care a fost ncheiat contractul privind participarea n cot-parte la finanarea lucrrilor i
data punerii n funciune a acestora, care se calculeaz cu formula:
n

T ei
T me= i=1 ,
n
unde:
T me
- durata medie lunar/anual, dup caz, de realizare a extinderilor i/sau

redimensionrilor conductelor de distribuie a gazelor naturale necesare racordrii la SD ,


exprimat n zile/extindere i/sau redimensionare conduct de distribuie a gazelor naturale;
i extinderile i/sau redimensionrile conductelor de distribuie a gazelor naturalepuse n

funciune ntr-o lun sau ntr-un an, dup caz;


T ei
durata de realizare a unei extinderi i/sau redimensionare a conductei de distribu ie a

gazelor naturale, exprimat n zile;


n - numrul total al extinderilor i/sau redimensionrilor conductelor de distribuie a

gazelor naturalepuse n funciune ntr-o lun sau ntr-un an, dup caz.
(2) Obligaia lunar prevzut la alin. (1), se realizeaz de OSD n primele 5 zile lucrtoare
ale lunii curente pentru luna precedent.
(3)Obligaia anual prevzut la alin. (1)se realizeaz de OSD pn la data de 1 aprilie a
fiecrui an, pentru anul precedent; prima publicare anual pe pagina de internet este aferent
perioadei cuprinse ntre data intrrii n vigoare a prezentului regulament i 31 decembrie.
(4)Obligaia lunar prevzut la alin. (1) lit. a) se realizeaz de OSD, n baza unei proceduri
operaionale proprii, pe categorii de:
a) terenuri, respectiv n principal:
i. beton i/sau asfalt cu infrastructur de balast;
ii. drumuri pietruite (piatr cubic + balast) i/sau spaii verzi;
b) racorduri la SD, respectiv n funcie de:
i. tipul materialului;
ii. diametrul conductei de distribuie a gazelor naturale, dup cum urmeaz : Dn
63mm, 63 Dn 180mm,Dn >180mm, respectiv 2 1/2", 2 1/2"
8",>8";
iii. lungimea conductei de distribuie a gazelor naturale (L c), dup cum urmeaz: 0
Lc 10 m, 10 Lc 20 m, 20 Lc 30 m etc.
(5) OSD are obligaia s pstrezeinformaiile prevzute la alin. (1) i (4),precum i la art.30
alin. (1):
16
a) pe pagina proprie de internet pentru o perioad de minimum 3 ani calendaristici, conform
tabelelor nr. 13 prevzute n anexa nr. 7;
b) n format electronic pentru tot restul duratei de existen a OSD.
(7) Tabelele prevzute la alin. (6) lit. a) se completeaz pentru extinderile i/sau
redimensionrile conductelor de distribuie a gazelor naturale att pentruntreaga valoare a
investiiei ct i pentru cota-parte din investiie suportat de solicitant.
(8) OSD are obligaia s transmit anual la ANRE n format editabil pe adresa
darag@anre.rotabelele nr. 13prevzuten anexa nr. 7,pn la data de 1 aprilie a fiecrui an,
pentru anul precedent; prima transmitere anual este aferent perioadei cuprinse ntre data
intrrii n vigoare a prezentului regulament i 31 decembrie.
Art. 32. - (1) Operatorul economic autorizat ANRE care ntocmete documentaii
tehnice/proiecte tehnice pentru instalaii de racordare are obliga ia s publice, lunar i
anual, pe pagina proprie de internet:
a) valoarea medie a tarifelor practicatepentru ntocmirea documentaiilor
tehnice/proiectelor tehnice aferente instalaiilor de racordare care se calculeaz cu
formula:
n

V pi
V mp= i=1 ,
n
unde:
Vmp - valoarea medie lunar/anual, dup caz, a tarifelor practicate pentru ntocmirea
documentaiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente instalaiilor de racordare, exprimat n
lei/proiect;
i instalaiile de racordare proiectate ntr-o lun sau ntr-un an, dup caz;
V pi
valoarea tarifului practicat fiecrei documentaii tehnice/proiect tehnic a instalaiei

de racordare, exprimat n lei;


n - numrul total al instalaiilor de racordare proiectate ntr-o lun sau ntr-un an, dup

caz.
b) durata medie de realizare a documentaiilor tehnice /proiectelor tehnice ainstalaiilor de
racordare, lund n considerare intervalul cuprins ntre data n care a fost ncheiat
contractul de prestri servicii pentru proiectarea instalaiei de racordarei data
verificrii documentaiei tehnice/proiectului tehnic prin intermediul verificatorului de
proiecte atestat ANRE, care se calculeaz cu formula:
n

T pi
T mp= i=1 ,
n
unde:

17
T mp
- durata medie lunar/anual, dup caz, de ntocmire adocumentaiei

tehnice/proiectului tehnic a instalaiei de racordare, exprimat n zile/proiect;


i instalaiile de racordare proiectate ntr-o lun sau ntr-un an, dup caz;
T pi
durata de realizare a unei documentaii tehnice/proiect tehnic

aferent/aferentinstalaiei de racordare, exprimat n zile;


n - numrul total al instalaiilor de racordare proiectate ntr-o lun sau ntr-un an, dup

caz.
(2) Obligaia lunar prevzut la alin. (1), se realizeaz de operatorul economic
autorizat ANRE n primele 5 zile lucrtoare ale lunii curente pentru luna precedent.
(3)Obligaia anual prevzut la alin. (1)se realizeaz de operatorul economic autorizat
ANREpn la data de 1 aprilie a fiecrui an, pentru anul precedent; prima publicare
anual pe pagina de internet este aferent perioadei cuprinse ntre data intrrii n vigoare a
prezentului regulament i 31 decembrie.
(4) Operatorul economic autorizat ANREprevzut la alin. (1) are obligaia s pstreze
informaiile prevzute la alin. (1):
a) pe pagina proprie de internet pentru o perioad de 3 ani calendaristici, conform
tabelului nr. 1 prevzut n anexa nr. 8;
b) n format electronic pentru totdeauna.
(5) Operatorul economic autorizat ANREprevzut la alin. (1) are obligaia s transmit
anual la ANRE n format editabil pe adresa darag@anre.ro tabelul nr. 1 prevzut n
anexa nr. 8,pn la data de 1 aprilie a fiecrui an, pentru anul precedent; prima transmitere
anual este aferent perioadei cuprinse ntre data intrrii n vigoare a prezentului regulament
i 31 decembrie.
(6) Obligaiile prevzute la alin. (1) (3) i alin. (5) se pun n aplicare doar n situa iile n
care operatorul economic autorizat ANRE a ntocmit documentaii tehnice/proiecte tehnice
pentru instalaii de racordare.
Art. 33. - (1) Operatorul economic autorizat ANRE care execut instalaii de racordare
are obligaias publice, lunar i anual, pe pagina proprie de internet:
a) valoarea medie a tarifelor practicatepentru execuia instalaiei de racordare care se
calculeaz cu formula:
n

V ti
V mt = i=1 ,
n
unde:
Vmt - valoarea medie lunar/anual, dup caz, a tarifelor practicate pentru execuia instala iei
de racordare, exprimat n lei/instalaie de racordare;
i instalaiile de racordare puse n funciune ntr-o lun sau ntr-un an, dup caz;

18
V ti
valoarea tarifului practicat aferent fiecrei instalaii de racordare pus n funciune,

exprimat n lei;
n - numrul total al instalaiilor de racordare puse n funciune ntr-o lun sau ntr-un an,

dup caz.
b) durata medie de realizare a instalaiilor de racordare, lund n considerare intervalul
cuprins ntre data n care a fost ncheiat contractul de prestri servicii pentru execu ia
instalaiei de racordarei data punerii n funciune a acesteia , care se calculeaz cu
formula:
n

T ti
T mt= i=1 ,
n
unde:
T mt
- durata medie lunar/anual, dup caz, de realizare a instalaiilor de racordare,

exprimat n zile/instalaie de racordare;


i instalaiile de racordare puse n funciune ntr-o lun sau ntr-un an, dup caz;
T ti
durata de realizare a unei instalaii de racordare, exprimat n zile;

n - numrul total al instalaiilor de racordare puse n funciune ntr-o lun sau ntr-un an,

dup caz.
(2) Obligaia lunar prevzut la alin. (1), se realizeaz de operatorul economic autorizat
ANRE n primele 5 zile lucrtoare ale lunii curente pentru luna precedent.
(3)Obligaia anual prevzut la alin. (1)se realizeaz de operatorul economic autorizat
ANREpn la data de 1 aprilie a fiecrui an, pentru anul precedent; prima publicare anual pe
pagina de internet este aferent perioadei cuprinse ntre data intrrii n vigoare a prezentului
regulament i 31 decembrie.
(4) Obligaia lunar prevzut la alin. (1) lit. a) se realizeaz de operatorul economic
autorizat ANRE pe categorii de:
a) terenuri, respectiv n principal:
i. beton i/sau asfalt cu infrastructur de balast;
ii. drumuri pietruite (piatr cubic + balast) i/sau spaii verzi;
b) racorduri la SD, respectiv n funcie de:
i. tipul materialului;
ii. diametrul racordului, dup cum urmeaz: Dn 63mm, 63 Dn 180mm,Dn
>180mm, respectiv 2 1/2", 2 1/2" 8",> 8";
iii. lungimea racordului (Lr), dup cum urmeaz: 0 Lr 7 m, 7 Lr 10 m, 10 Lr
15 m, 15 Lr 20 m etc.
(5) Operatorul economic autorizat ANRE are obligaia s pstreze informa iile prevzute la
alin. (1) i (4):
a) pe pagina proprie de internet pentru o perioad de minimum 3 ani calendaristici,
conform tabelelor nr. 12 prevzute n anexa nr. 9;

19
b) n format electronic pentru totdeauna.
(6) Operatorul economic autorizat ANRE are obligaia s transmit anual la ANRE n
format editabil pe adresa darag@anre.ro tabelele nr. 12 prevzute n anexa nr. 8, pn la
data de 1 aprilie a fiecrui an, pentru anul precedent; prima transmitere anual este aferent
perioadei cuprinse ntre data intrrii n vigoare a prezentului regulament i 31 decembrie.
(7) Obligaiile prevzute la alin. (1) (4) i alin. (6)se pun n aplicare doar n situaiile n care
operatorul economic autorizat ANRE a executat instalaii de racordare.
Art. 34. - (1) OSD are obligaia s in anual evidena distinct a cheltuielilor generate n
cursul procesului de racordare a solicitanilor, a cheltuielilor specifice de operare a
instalaiilor de racordare, precum i a consumului tehnologic de gaze naturale generat de
aceste instalaii.
(2) OSD are obligaia de a transmite la ANRE, pn n data de 1 aprilie a fiecrui an, pentru
anul precedent evidena prevzut la alin. (1).

CAPITOLUL VI. Dispoziii tranzitorii i finale

Art. 35. - Solicitanii au dreptul s notifice ANRE cu privire la nclcarea de ctre OSD a
prevederilor prezentului regulament.
Art. 36. - (1) Acordurile de acces la sistemul de distribuie a gazelor naturale emise pn
la data intrrii n vigoare a prezentului regulament sunt valabile pn la expirarea
termenului de valabilitate, fr a putea fi prelungite.
(2) n situaia n care a fost ncheiat contractul de racordare n baza acordului de acces
prevzut la alin. (1), proiectarea i execuia instalaiei de racordare se realizeaz n
conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la sistemele de distribu ie a
gazelor naturale, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1043/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(3) n situaia n care nu a fost ncheiat contractul de racordare n baza acordului de
acces prevzut la alin. (1), proiectarea i execuia instalaiei de racordare se realizeaz
n conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(4) Cererile de acces la SD depuse la OSD nainte de intrarea n vigoare a prezentului
regulament i pentru care nu au fost emise acorduri de acces, se solu ioneaz n
conformitate cu prevederile prezentului regulament.
Art. 37. - (1) OSD are obligaia de a elabora o procedur operaional proprie prin care
se asigur implementarea prevederilor prezentului regulament, n termen de 45 de zile
de la data publicrii prezentului regulamentn Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(2) OSD elaboreaz o procedur pentru racordarea la SD a solicitan ilor, persoane
fizice, care, din motive de vrst, sntate sau venituri reduse, se afl n risc de
marginalizare social i care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiaz de msuri de

20
protecie social, inclusiv de natur financiar; procedura este transmis spre aprobare
ANRE n termen de 90 de zile de la data publicriiprezentului regulament n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
(3)OSD elaboreaz o procedur pentru determinarea tipurilor relevante de solicitani i
stabilirea debitelor prevzute n ATR pentru fiecare dintre acetia i public rezultatele
aplicrii ei pe pagina proprie de internet; procedura este transmis spre aprobare ANRE n
termen de 30 de zile de la data publicriiprezentului regulament n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Art. 38. - Pn la dataintrrii n vigoare a metodologiei de calcul prevzut la art. 10 alin.
(1), OSD stabilete tariful de analiz a cererii prevzut la art. 6 alin. (2) i la art. 13 alin.
(2) i tariful de racordare la SDprevzut la art. 9 alin. (2) lit. b) i la art. 16 alin. (2) lit. e), n
baza unui devizgeneralntocmit conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 28/2008
privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente
investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
Art. 39. - Cererile, notificrile i comunicrile din prezentul regulament se nregistreaz de
OSD conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Standardul de performan pentru serviciul de
distribuie i de sistem a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preedintelui Autorit ii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 162/2015.
Art. 40. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenie la normele
privind desfurarea activitilor din sectorul gazelor naturale i se sancioneaz n
conformitate cu prevederile Legii.
Art. 41. - Anexele nr. 1 9 fac parte integrant din prezentul regulament.

21
Anexa nr. 1A
la regulament
CERERE DE RACORDARE
LA SISTEMUL DE DISTRIBUIE A GAZELOR NATURALE
pentru solicitanii care vor utiliza gazele naturale numai pentru consumul casnic propriu
-model-
Ctre.......................................................................................................................................
(Denumire Operator sistem de distribuie a gazelor naturale OSD)

SECIUNEA 1. Datele de identificare ale solicitantului


1. Denumire/Nume i prenume: ____________________________________
2. Adres sediu social/domiciliul*: localitate__________, strada __________ nr. ___, bl.
_____, sc. ____, et. ____, ap. ___, jude __________, cod potal ___________, telefon
______________, e-mail ________________
3. Adresa imobilului/obiectivului pentru care se solicit racordarea la sistemul de distribu ie
a gazelor naturale*: localitate__________, strada __________ nr. ___, bl. _____, sc.
____, et. ____, ap. ___, jude __________, cod potal ___________,
4. Adres de coresponden*: localitate__________, strada __________ nr. ___, bl. _____,
sc. ____, et. ____, ap. ___, jude __________, cod potal ___________,
5. Reprezentant legal/mandatar: ________________________________ identificat prin
buletin/carte de identitate seria ____, nr. ______, eliberat/ de ______________ la data
_____________, domiciliat n localitatea _______________, str. ________ nr. ____, bl.
_____, sc. ____, et. ____, ap. _____, judeul/sectorul ______, cod potal _______, telefon
_______________, fax ____________, e-mail ________________
Not:
* - n situaia n care adresa este aceeai, se completeaz doar o singur dat informa iile
solicitate.
6. Tip solicitant:
Nou;
Existent.
7. Rspunsul OSD la prezenta cerere:
se transmite prin pot la adresa de domiciliu/sediu social/loc de consum a
solicitantului sau la adresa mandatarului;
se ridic personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OSD.
8. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizeaz prin:
pota electronic;
22
fax;
personal la sediul OSD;
telefon, sms;
alte ci de comunicare.
9. Pentru publicarea pe pagina de internet a OSD a informaiilor cu privire la datele de contact
iadresa locului de consum, solicitantul:
este de acord cu publicarea;
nu este de acord cu publicarea.

SECIUNEA 2. Destinaie gaze naturale:


nclzire (suprafaa ......... m2);
preparare hran;
ap cald.

SECIUNEA 3. Alte cerine specifice


1. ________________________;

SECIUNEA 4. Documente anexate cererii


Anexez cererii de racordare urmtoarele documentele (menionate mai jos, dup caz):
1) ...;
2) .
3) n considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul n declaraii,
declar c toate informaiile i documentele ce nsoesc prezenta cerere sunt corecte i
reale. De asemenea, m angajez s pun la dispoziia OSD, la solicitarea acestuia,
documentele n original.
Documente comune:
1) Mandat - n situaia n care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesar
prezentarea mandatului prin care acesta este mputernicit pentru:
a. susinerea tuturor demersurilor necesare obinerii avizului tehnic de racordare
la sistemul de distribuie a gazelor naturale;
b. ridicarea rspunsului OSD la cererea de racordare;
2) Acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despgubirea proprietarilor
dac soluia tehnic de racordare impune racordarea la o conduct de distribu ie/
instalaie de racordare/instalaie de utilizare a gazelor naturale existent, proprietate a
terilor. Acordul solicitantului reprezint actul autentic prin care acesta declar s-i
despgubeasc pe proprietari pentru partea ce i revine din investiia fcut de acetia.

23
Documente specifice:
Persoan fizic
a) copia B.I. /C.I. proprietar i/sau chiria;
b) copia documentelor care atest dreptul de proprietate/folosin al solicitantului pentru
locul de consum, respectiv autorizaia de construire/actul de vnzare
cumprare/contractul de nchiriere/comodat/donaie/certificat de motenitor/etc. pentru
imobilul/imobilele n care se amplaseaz aparatele consumatoare de combustibili gazoi;
c) n cazul contractelor de nchiriere/comodat este necesar prezentarea acordului
proprietarului imobilului pentru realizarea racordrii locului de consum la sistemul de
distribuie a gazelor naturale.
Asociaie locatari/proprietari
a) copia actului de constituire al asociaiei;
b) copia certificatului de nregistrare fiscal;
c) schema imobilului (cuprinde numrul de scri, de niveluri pe fiecare scar i numrul
apartamentelor pe fiecare scar i nivel) sub form de plan sau o descriere a acestuia.

Semntura solicitantului: Data: ..................................

24
Anexa nr. 1B
la regulament
CERERE DE RACORDARE
LA SISTEMUL DE DISTRIBUIE A GAZELOR NATURALE
pentru solicitanii care nu vor utiliza gazele naturale numai pentru consumul casnic propriu

-model-
Ctre.......................................................................................................................................
(Denumire Operator sistem de distribuie a gazelor naturale OSD)

SECIUNEA 1. Datele de identificare ale solicitantului


1. Denumire ____________________________________ telefon ______________, e-mail
________________
2. Adres sediu social*: localitate__________, strada __________ nr. ___, bl. _____, sc.
____, et. ____, ap. ___, jude __________;
3. Adresa obiectivului pentru care se solicit racordarea la sistemul de distribu ie a gazelor
naturale*: localitate__________, jude __________;
4. Adres de coresponden*: localitate__________, strada __________ nr. ___, bl. _____,
sc. ____, et. ____, ap. ___, jude __________;
5. Reprezentant legal/mandatar: ________________________________ identificat prin
buletin/carte de identitate seria ____, nr. ______, eliberat/ de ______________ la data
_____________, domiciliat n localitatea _______________, str. ________ nr. ____, bl.
_____, sc. ____, et. ____, ap. _____, judeul/sectorul ______, cod potal _______; telefon
_______________, fax ____________, e-mail ________________
Not:
* - n situaia n care adresa este aceeai, se completeaz doar o singur dat informa iile
solicitate.
6. Tip solicitant:
Nou;
Existent.
7. Rspunsul OSD la prezenta cerere:
se transmite prin pot la adresa de sediu social a solicitantului sau la adresa
mandatarului;
se ridic personal de solicitant sau de reprezentantul legal/mandatar de la sediul
OSD.
8. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizeaz prin:

25
pota electronic;
fax;
personal la sediul OSD;
telefon, sms;
alte ci de comunicare.
9. .

SECIUNEA 2. Informaii privind racordarea la sistemul de distribuie a gazelor


naturale
1. Racordarea la sistemul de distribuie a gazelor naturale (SD) din localitatea ..
aparintoare comunei/oraului/municipiului., judeul .. a:
locului de consum situat n localitatea .., str. ., nr. .,
bl. .., sc. .., et, ap. , judeul ..;
sistemului de distribuie a gazelor naturale amplasat n localitatea .. aparintoare
comunei/oraului/municipiului ., judeul .. ;
sistemului de distribuie nchis amplasat n localitatea .. aparintoare
comunei/oraului/municipiului., judeul ..;
altele.
2. Precizri privind amplasarea instalaiei de racordare:

SECIUNEA 3. Parametri tehnici de funcionare n condiii de siguran a obiectivului


pentru care se solicit racordarea:
Debit de gaze naturale solicitat:
o nclzire (1. debit .. m3/h sau 2. suprafaa ......... m2);
o alte scopuri . m3/h.

Presiunea gazelor naturale solicitat*:


o minim: ____________________ bar (Pa);
o maxim: _____________________ bar (Pa).

* se completeaz dup caz

SECIUNEA 4. Alte cerine specifice


1. ________________________;

SECIUNEA 5. Documente anexate cererii


Anexez cererii de racordare urmtoarele documentele (menionate mai jos, dup caz):
1) ...;
2) .
3) n considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul n declaraii,
declar c toate informaiile i documentele ce nsoesc prezenta cerere sunt corecte i
reale. De asemenea, m angajez s pun la dispoziia OSD, la solicitarea acestuia,
26
documentele n original.
Documente comune:
1) Mandat - n situaia n care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesar
prezentarea mandatului prin care acesta este mputernicit pentru:
a. susinerea tuturor demersurilor necesare obinerii avizului tehnic de racordare
la sistemul de distribuie a gazelor naturale;
b. ridicarea rspunsului OSD la cererea de racordare;
2) Acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despgubirea proprietarilor
dac soluia tehnic de racordare impune racordarea la o conduct de distribu ie/
instalaie de racordare/instalaie de utilizare a gazelor naturale existent, proprietate a
terilor.
Acordul solicitantului reprezint actul autentic prin care acesta declar s-i
despgubeasc pe proprietari pentru partea ce i revine din investiia fcut de acetia.
Documente specifice:
a) copia certificatului de nregistrare la Oficiul Registrului Comerului/certificatului de
nregistrare fiscal;
b) copia documentelor care atest dreptul de proprietate/folosin al solicitantului aferent
obiectivului pentru care se solicit racordarea la sistemul de distribu ie a gazelor
naturale, respectiv:
i. autorizaia de construire/actul de vnzare cumprare/contractul de
nchiriere/comodat/donaie/certificat de motenitor/etc. aferent obiectivului pentru
care se solicit racordarea;
ii. n cazul contractelor de nchiriere/comodat este necesar i prezentarea acordului
proprietarului obiectivului pentru care se solicit racordarea;
c) copia documentului prin care solicitantul atest dreptul de proprietate/folosin a
terenului pe care se va constitui un sistem de distribu ie a gazelor naturale sau un sistem
de distribuie nchis.

- Not:solicitanii care doresc racordarea la sistemul de distribu ie a gazelor naturale a


unui sistem de distribuie sau a unui sistem de distribuie nchis trebuie s depun
documentele prevzute la lit. a) i c)

Semntura solicitantului: Data: ..................................

27
Anexa nr. 2

la regulament
Operatorul sistemului de distribuie a gazelor naturale

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUIE A GAZELOR


NATURALE
Nr. .. /data ..
- model -

1. Ca urmare a cererii de racordare nr. din data de .. v comunicm avizul tehnic de


racordare la sistemul de distribuie a gazelor naturale pentru:
nfiinarea/modificarea unui sistem de distribuie a gazelor naturale n localitile
.. aparintoare comunei/oraului/municipiului , judeul.;
nfiinarea/modificarea unui sistem de distribuie nchis n localitatea ..
aparintoare comunei/oraului/municipiului , judeul.;
alimentarea cu gaze naturale a locului de consum din str. ., nr.
., bl. .., sc. .., et. .., ap. , localitatea ..,
judeul ..;

2. Soluia tehnic de racordare impune realizarea urmtoarelor obiective ale sistemului de
distribuie a gazelor naturale:
a) racord de gaze naturale existent/nou (tip material) ., diametru . inch/mm,
lungime m, debit gaze naturale . m 3/h racordat n conducta de distribuie a
gazelor naturale de presiune . bar (Pa), tip material .., diametru.inch/mm
pozat/montat subteran/suprateran pe strada ..;
b) staie de reglare-msurare/staie de msurare/post de reglare-msurare/post de
msurare existent()/nou():
debit gaze naturale. (m3/h);
tip regulator . ;
tip contor (dotat cu dispozitiv de corecie sau nu) .;
montare racord gaze naturale n domeniu public/privat..;
regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale n amonte i n aval de staia
de reglare-msurare/staia de msurare/postul de reglare-msurare/ postul de
msurare este de . bar (Pa) n amontei .. bar (Pa) n aval;
c) calitatea gazelor naturale:
Compoziia chimic a gazelor naturale
Punctul de rou al apei: .. C;
Punctul de rou al hidrocarburilor: . C;
Valoarea minim admis pentru puterea calorific superioar repartizat la
volum: . kcal/m3;

28
Temperatura maxim admis a gazelor naturale: . C;
Coninutul de impuriti mecanice: .g/m3.
3. Prezentul aviz tehnic de racordare este nsoit de:
a) schia cu soluia tehnic de alimentare cu gaze naturale;
b) oferta contractului de racordare, inclusiv tariful de racordare.
4. Valabilitatea prezentului aviz nceteaz :
a) dac nu ncheiai contractul de racordare la sistemul de distribuie a gazelor naturale
n termen de 60 zile de la data emiterii prezentului aviz i nu ave i un acord ntre pr i
pentru prelungirea termenului de ncheiere a contractului de racordare;
b) dac nu achitai tariful de racordare conform clauzelor contractuale prevzute n
contractul de racordare;
c) la rezilierea contractului de racordare ncheiat n baza acestuia;
d) la emiterea unui nou ATR;
e) la cererea clientului final, n urma depunerii unei solicitri pentru dezafectarea
instalaiei de racordare.
5. Prezentul aviz tehnic de racordare prezint condiiile tehnice de racordare i st la baza
ntocmirii documentaiilor tehnice/proiectelor tehnice de execuie a instalaiei de racordare
i/sau a instalaiei de utilizare a gazelor naturale.
6. Proiectarea i execuia instalaiei de utilizare a gazelor naturale nu fac obiectul prezentului
aviz.
7. Realizarea instalaiei de racordare se face n bazacontractului de prestri servicii ncheiat ntre
solicitant i operatori economici autorizai ANRE.

Reprezentantul legal al OSD


Numele i prenumele :
Semntura: Data: ..................................

29
Anexa nr. 3
la regulament
Operatorul sistemului de distribuie a gazelor naturale - OSD

SCHIA CU SOLUIA TEHNIC DE RACORDARE LA SISTEMUL DE


DISTRIBUIE A GAZELOR NATURALE
-model-
1. Numrul i data de nregistrare a avizului tehnic de racordare la sistemul de distribu ie a
gazelor naturale: i/sau
2. Numrul i data de nregistrare a avizului tehnic de principiu: ..
3. Solicitant (numele i prenumele/denumirea) : .
4. Amplasament:
Extinderea/redimensionarea conductei de distribuie a gazelor naturale .. (adresa
complet) ..;
instalaia de racordare: (adresa complet)

LEGEND:
(se vor specifica toate reprezentrile grafice/semnele convenionale ale caracteristicilor
tehnice noi i/sau existente aferente conductelor de distribuie i a instalaiei de racordare a
gazelor naturale prevzute n desenul de mai sus)
Instalator autorizat, angajat al OSD:(nume i prenume)..
Tip autorizaie instalator :
Nr. Legitimaie :.
Data: .
Semntura: ..

30
Anexa nr. 4
la regulament

CONTRACT
de racordare la sistemul de distribuie a gazelor naturale
- model -

I. PRILE CONTRACTANTE:

A. Operatorul sistemului de distribuie a gazelor naturale........................


(denumire)......................., cu sediul social n , nregistrat la
Oficiul Registrului Comerului sub nr. .., cod unic de nregistrare
., cont bancar nr. deschis la banca., titular al
Licenei nr. . de operare a sistemului de distribuie a gazelor naturale, reprezentat legal
n vederea semnrii prezentului contract prin ., n calitate de ..,
denumit n continuare OSD
i
B. Dl/d-na.., identificat() prin buletinul/cartea de identitate.. seria ,
nr. .., eliberat/eliberat la data de de ., cod numeric personal
, domiciliat() n , str. , nr. , bl. , sc. .., et. .,
ap. ., judeul/sectorul cod potal .........., telefon .........., cont bancar nr.
deschis la banca., persoan fizic, denumit n continuare Solicitant
sau
B. Asociaia de locatari/proprietari din , nregistrat la , sub nr. ,
cod fiscal ..................., cod potal .........., telefon .........., cont bancar nr. deschis
la banca., reprezentat legal prin ........................, n calitate
de .................................., denumit n continuare Solicitant
sau
B. S.C. ........................................., cu sediul n ........, str. .......... nr. ..........,
judeul/sectorul .........., cod potal .........., nregistrat la Oficiul Registrului Comer ului sub
nr. .., cod unic de nregistrare ......................, telefon .........., fax ..........,
cont bancar nr. .........., deschis la banca .........., reprezentat legal prin ........................, n
calitate de ..............................., persoan juridic denumit n continuare Solicitant
au convenit ncheierea prezentului contract.

31
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. (1) Obiectul contractului l constituie racordarea la sistemul de distribu ie a
gazelor naturale a imobilului/obiectivului.. situat n str. ., nr.
., bl. .., sc. ..,et. , ap. , localitatea .., judeul
.., prevzut n avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuie a gazelor
naturale nr................... din data de ................. .
(2) Etapele procesului de racordare la sistemul de distribuie a gazelor naturale pe care le
realizeaz OSD sunt:
preluarea si procesarea documentelor, altele decat cele aferente tarifului de analiza;
obinerea certificatului de urbanism, a avizelor i autorizaiilor emise de organismele
abilitate, precum i a autorizaiei de construire a instalaiei de racordare de ctre OSD
sau de catre solicitant dacprile convin astfel);
controlul realizrii verificrii documentaiei tehnice/proiectului tehnic de ctre un
verificator de proiecte atestat ANRE i al concordanei cu soluia tehnic aferent
ATR;
urmrirea lucrrilor privind execuia instalaiei de racordare;
recepia tehnic i punerea n funciune a instalaiei de racordare.
Art. 2. Instalaia de racordare realizat n baza contractului de racordare face parte din
sistemul de distribuie a gazelor naturale, iar certificatul de urbanism, avizele i autoriza iile
emise de organismele abilitate, precum i autorizaia de construire a instalaiei de racordare se
obin n numele OSD.

II. DURATA CONTRACTULUI


Art. 3. Contractul intr n vigoare la data semnrii de ctre ambele pri.
Art. 4. (1) Prezentul contract se ncheie pe o perioad de............., stabilit de comun
acord, corespunztoare duratei de realizare a racordrii.
(2) Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizat cu acordul prilor, sub condi ia
notificrii inteniei de prelungire a acestuia cu minimum .............nainte de data expirrii
termenului convenit iniial.
(3) ndeplinirea cu ntrziere a obligaiilor contractuale, cu acordul celeilalte pri, atrage
dup sine decalarea corespunztoare a termenelor scadente aferente respectivelor obligaii, cu
prelungirea corespunztoare a duratei prezentului contract.
Art. 5. Prelungirea duratei contractului se efectueaz n baza unui act adiional la
contract, numai n termenul de valabilitate a avizului tehnic de racordare la sistemul de
distribuie a gazelor naturale.
Art. 6. Contractul i produce efectele ncepnd cu data ncheierii sale i pn la
finalizarea lucrrilor de proiectare i execuie a instalaiei de racordare.
Art. 7. Prezentul contract nu include costurile cu execuia extinderii i/sau
redimensionrii conductei de distribuie a gazelor naturale.

32
III. DURATA DE EXECUIE I DE PUNERE N FUNCIUNE A INSTALA IEI
DE RACORDARE
Art. 8. (1) Instalaia de racordare prevzut n avizul tehnic de racordare nr. . din data
de . se realizeaz desolicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizai ANRE,
selectai de ctre acesta
(2) Prin notificarea nregistrat la OSD sub nr. .. solicitantul i-a asumat urmtoarele
termene:
1. pn n data de .. va depune la OSD documentaia tehnic/proiectul tehnic a/al
instalaiei de racordare proiectarea verificat de un verificator de proiecte atestat ANRE;
2. pn n data de .. operatorul economic autorizat ANRE .(denumire).
, nr./data autorizaie,va executa instalaia de racordare .
Art. 9. n situaia eliberrii cu ntrziere de ctre autoritile administrative a Autorizaiei
de Construire precum i a altor avize i aprobri necesare execu iei lucrrii, din cauze ce nu
depind de OSD sau de operatorul economic autorizat ANRE, care se ocup cu obinerea
certificatului de urbanism, avizelor i autorizaiilor emise de organismele abilitate precum i
autorizaia de construire a instalaiei de racordare, durata de execuie i de punere n
funciune a instalaiei de racordare, ce fac obiectul prezentului contract, se decaleaz
corespunztor.
Art. 10. (1) Punerea n funciune a instalaiei de racordare depinde de termenul de realizare
a lucrrii:
a) prevzut n contractul .(nr./dat)..privind participarea n cot-parte la finanarea
lucrrilor privind realizarea extinderii i/sau redimensionrii conductei de distribuie a
gazelor naturale necesar racordrii la SD;
b) .. prevzut n contractul .(nr./dat)..de concesiune a serviciului public de distribu ie
a gazelor naturale;
c) . prevzut n planul de investiie al OSD aprobat de ANRE.
(2) Punerea n funciune a instalaiei de racordare se realizeaz conform prevederilor art. 28
alin. (3) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuie a gazelor naturale,
aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul
Energiei nr. ./.. .
Art. 11. Pentru nefinalizarea punerii n funciune a instalaiei de racordare, inclusiv pentru
neaducerea la situaia iniial a SD i a terenurilor unde este amplasat aceasta, se prevd
urmtoarele garanii ...

IV. TARIFUL DE RACORDARE


Art. 12. Tariful de racordare este stabilit de OSD, n conformitate cu prevederile
Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuie a gazelor naturale, aprobat prin
Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. /.
Art. 13. Tariful de racordare este n valoare de lei, fr TVA.

33
Art. 14. Plata tarifului de racordare se realizeaz integral/n trane, n termen de 5 zile de
la semnarea prezentului contract, n una din urmtoarele forme de plat: la casieria OSD, prin
virament bancar n contul OSD, plat on-line, etc. Dup efectuarea pl ii OSD emite factura
corespunztoare.
Art. 15. Obligaia de plat a solicitantului se consider ndeplinit n momentul n care
sumele pltite sunt evideniate n contul OSD.

V. OBLIGAIILE I DREPTURILE OPERATORULUI SISTEMULUI DE


DISTRIBUIE A GAZELOR NATURALE
Art. 16. OSD are obligaia s:
a) ntreprind activitile prevzute la art. 1 alin. (2);;
b) plteasc solicitantului penalitile stabilite n Standardul de performan pentru serviciul de
distribuie i de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 162/2015;
c) plteasc solicitantului diferenele, n termen de 5 zile lucrtoare de la apariia acestora, n
situaia n care acestea sunt n defavoarea solicitantului.
Art. 17. OSD are dreptul s:
a) ncaseze contravaloarea tarifului de racordare;
b) ncaseze contravaloarea diferenelor, acolo unde acestea exist i sunt n defavoarea sa;
c) propun solicitantului ncheierea actului adiional la contractul de racordare pentru situaiile
prevzute n prezentul contract.

VI. OBLIGAIILE I DREPTURILE SOLICITANTULUI


Art. 18. Solicitantul are obligaia s achite contravaloarea tarifului de racordare n
termenele stabilite n prezentul contract.
Art. 19. Solicitantul are dreptul s:
a) fie racordat la sistemul de distribuie a gazelor naturale n termenul stabilit n prezentul
contract;
b) ncaseze suma aferent diferenelor, acolo unde acestea exist i sunt n defavoarea sa.

VII. NCETAREA CONTRACTULUI


Art. 20. n situaia n care solicitantul renun indiferent de motiv sau de situa ie la
continuarea realizrii instalaiei de racordare, ce face obiectul prezentului contract, contractul
de racordare nceteaz i solicitantului i se restituie tariful achitat, din care se scade
contravaloarea cheltuielilor justificate efectuate de OSD.
Art. 21. n situaia n care autoritile administrative nu elibereaz, indiferent de cauz,
avizele/aprobrile necesare execuiei lucrrilor i Autorizaia de Construire, atunci contractul
de racordare nceteaz.
Art. 22. Prezentul contract nceteaz n urmtoarele situaii:
a) la expirarea termenului prevzut la art. 4 alin. (1) din prezentul contract;
b) la solicitarea uneia dintre pri, sub condiia notificrii prealabile n termen de zile i a
obinerii acordului celeilalte pri;
c) neachitarea tarifului de racordare n termenul stabilit;

34
d) neeliberarea de ctre autoritile administrative a avizelor/aprobrilor necesare execuiei
lucrrilor i Autorizaiei de construire.

VIII. NOTIFICRI
Art. 23. (1) Prile sunt obligate ca pe parcursul derulrii prezentului contract s i
notifice reciproc orice modificare a circumstanelor avute n vedere la data semnrii acestuia,
n termen de 5 zile de la data producerii acestora.
(2) Toate notificrile se transmit n scris, prin remitere direct sau prin scrisoare recomandat
cu confirmare de primire, la adresele prevzute n contractul de racordare, dac pr ile nu
convin asupra altor adrese sau asupra altor modaliti pentru transmiterea notificrilor i dac
prin contract nu se prevede o alt modalitate de transmitere.
(3) n cazul n care notificarea se realizeaz prin pot, aceasta se transmite prin scrisoare
recomandat cu confirmare de primire, considerndu-se primit de destinatar la data semnrii
de ctre acesta a confirmrii de primire; n caz contrar, procedura de notificare este
considerat ndeplinit la data returnrii scrisorii ctre expeditor.

IX. SOLUIONAREA LITIGIILOR


Art. 24. (1) Prile convin ca toate nenelegerile privind validitatea contractului sau cele
rezultate din interpretarea, execuia sau ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabil.
(2) n caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluionare instanelor judectoreti competente.

X. ANEXE
Art. 25. Urmtoarele documente sunt anexate, n copie, la prezentul contract:
a) copia B.I./C.I./actului de constituire al asociaiei/certificatului de nregistrare la Oficiul
Registrului Comerului/certificatului de nregistrare fiscal a solicitantului, dup caz;
b) Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuie a gazelor naturale nr. .. din data de
..;
c) Schia cu soluia tehnic de racordare la SD.

XI. CLAUZE FINALE


Art. 26. Prile contractante pot conveni modificarea i/sau completarea prezentului
contract prin act adiional, cu respectarea contractului i a celorlalte reglementri n vigoare.
Art. 27. Termenii de specialitate utilizai n prezentul contract sunt defini i de legisla ia n
vigoare.
Art. 28. Prezentul contract a fost ncheiat n dou exemplare originale n limba romn,
avnd aceeai valoare juridic, cte un exemplar pentru fiecare parte contractant.

Pentru OSD Pentru solicitant:


Nume i Prenume:. Nume i prenume: ..
35
Funcia:
Semntura: Semntura:
Data: .. Data: .

36
Anexa nr. 5
la regulament
NOTIFICARE

-model -

Ctre
Operatorul sistemului de distribuie a gazelor naturale - OSD..
Sediul:

Subsemnatul, (nume i prenume solicitant).., identificat prin


buletin/cartea de identitate . seria , nr. .., eliberat/eliberat la data de
de ., cod numeric personal , domiciliat() n , str.
, nr. , bl. , sc. .., et. ., ap. ., judeul/sectorul cod
potal .........., telefon .........., cont bancar nr. deschis la banca.,
persoan fizic, n calitate de Solicitant
sau
Asociaia de locatari/proprietari din , nregistrat la , sub nr. , cod
fiscal ..................., cod potal .........., telefon .........., cont bancar nr. deschis la
banca., reprezentat legal prin ........................, n calitate
de .................................., n calitate de Solicitant
sau
S.C. .........(denumire solicitant)................................, cu sediul n ........, str. ..........
nr. .........., judeul/sectorul .........., cod potal .........., nregistrat la Oficiul Registrului
Comerului sub nr. .., cod unic de nregistrare ......................,
telefon .........., fax .........., cont bancar nr. .........., deschis la banca .........., reprezentat legal
prin ........................, n calitate de ..............................., persoan juridic n calitate de
Solicitant,

Avnd n vedere Avizul tehnic de racordare nr. din data de.., eliberat de
dumneavoastri n conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la
sistemul de distribuie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. _________/__________, v comunic
faptul c pentru instalaia de racordare aferent imobilului/obiectivului amplasat n localitatea
str. .., nr. , judeul .. :

37
1. certificatul de urbanism, avizele i autorizaiile emise de organismele abilitate precum i
autorizaia de construire a instalaiei de racordare, n numele OSD, vor fi ob inute pn ladata
de ..;
2. documentaia tehnic/proiectul tehnic a/al instalaiei de racordare va fi ntocmit/ntocmit de
operatorul economic .(denumire)., nr./data autorizaie ANREi
va fi depus la OSD pn la data de ..;
3. verificarea documentaiei tehnice/proiectului tehnic a/al instalaiei de racordare va fi realizat
de verificatorul de proiecte atestat ANRE..(nume i prenume), nr.atestat
ANRE/dat ;
4. execuia instalaiei de racordare va fi realizat de operatorul economic .
(denumire)., nr./data autorizaie ANRE pn la data de .

Semntur Solicitant: .. Data: ..

38
Anexa nr. 6
la regulament
Operatorul economic autorizat ANRE (denumire)..
Autorizaie/autorizaii ANRE nr. . pentru (tipul/tipurile de activitate)

REGISTRUL DE EVIDEN A CONTRACTELOR DE PRESTRI SERVICII NCHEIATE

Tabelul nr. 1
Adresa Tip activitate prestat Contractul de Data de realizare a lucrrii
imobilului/obiectivului prestri Valoarea (zz/ll/aaaa)
pentru care se solicit servicii contractului
racordarea la sistemul de ncheiat de prestri
Solicitantul
distribuie a gazelor servicii (lei)
Nr (numele i
naturale
. prenumele

Data (zz/ll/aaaa)
crt sau

instalaiei de

instalaiei de
instalaiei de

instalaiei de
Proiectarea

Proiectarea
Localitatea

racordare

racordare
racordare

racordare
Execuia

Execuia
denumirea)
Numrul

Numrul
Judeul
Strada

1.
2.

Reprezentant legal: (numele i prenumele)


Funcia: ..
Date contact: .(tel.) i (email)..

39
Anexa nr. 6
la regulament
Verificator de proiecte atestat ANRE (nume i prenume)..
Atestat ANRE nr. . pentru verificarea proiectelor tehnice aferente .........................................

REGISTRUL DE EVIDEN A CONTRACTELOR DE PRESTRI SERVICII


NCHEIATE PENTRU VERIFICAREA PROIECTELOR
Tabelul nr. 2

40
.
Crt
Nr.

Data verificrii (zz/ll/aaaa)


Documentaie tehnic/Proiect tehnic

Operator autorizat ANRE pentru proiectare sisteme de distribuie a gazelor


(Tip PDS sau PDSB)
naturale

41
Instalator autorizat ANRE pentru proiectare sisteme de distribuie a gazelor
(ID sau PGD)
naturale

Beneficiar (Denumire/Nume i prenume)


Adresa

naturale
sistemul de
ui pentru care se

distribuie a gazelor
solicit racordarea la
imobilului/obiectivul

tehnic
documentaiei
servicii ncheiat
pentru verificarea

tehnice/proiectului
Contractul de prestri

Valoarea contractului de prestri servicii (lei)


1.
Numrul

Data (zz/ll/aaaa)

naturaleSistem de distribuie a gazelor

Sistem de distribuie nchis

Extindere i sau redimensionare


naturale
sistem de distribuie a gazelor

Instalaie de racordare

42
Adresa

Localitate

Jude

Numrul

Data (zz/ll/aaaa)
Anexa nr. 6
la regulament

Operatorul sistemului de distribuie a gazelor naturale - OSD(denumire).

REGISTRUL DE EVIDEN A CERERILOR DE RACORDARE


LA SISTEMUL DE DISTRIBUIE A GAZELOR NATURALE

Tabelul nr. 3
Adresa
Aviz tehnic de
imobilului/obie
Solicitani racordare
ctivului pentru Debit
pentru i/sau avizul
care se solicit Cerere Ali de gaze Aviz tehnic de
consum tehnic de
Solicitant racordarea la racordare solicitani natural principiu
Date de casnic principiu
(nume i sistemul de e
Nr. contact propriu privind
prenume distribuie a
crt (tel./e- racordare
sau gazelor naturale
mail)

(zz/ll/aaaa)Data

(zz/ll/aaaa)Data

(zz/ll/aaaa)Data
denumire)
Localitatea
Numrul

Numrul

Numrul

Numrul
Judeul
Strada

m3/h

1
2
Nota: nu se public numele si prenumele persoanelor fizice
Reprezentant legal: (numele i prenumele)
Funcia: ..

43
Anexa nr. 6
la regulament
Operatorul sistemului de distribuie a gazelor naturale OSD (denumire).

REGISTRU DE EVIDEN A INSTALAIILOR DE RACORDARE PUSE N FUNC IUNE


N CURSUL ANULUI
Tabelulnr. 4
Adresa
Obiectivul
imobilului/obiectivului Contractul Operatorul
din sectorul Contractul Data punerii n
pentru care se solicit de cote - Valoarea economic
gazelor de racordare funciune
racordarea la sistemul pri (lei) autorizat
naturale ncheiat (zz/ll/aaaa)
de distribuie a gazelor ncheiat ANRE
Solicitantul

naturale
Nr

Instalaia de racordare
Instalaia de racordare

Contract de racordare
.

Contract de cote -
Data (zz/ll/aaaa)

Data (zz/ll/aaaa)
crt

pri ncheiat
Localitatea

Numrul

Numrul
Numrul

Judeul
Strada

44
2.
1.
(numele i prenumele sau denumirea)

Funcia: ..
Extindere i/sau redimensionare conduct de distribuie

Reprezentant legal: (numele i prenumele)

45
CPO
CPS

Extindere i/sau redimensionare conduct de distribuie

Proiectarea instalaiei de racordare

Execuia instalaiei de racordare


Anexa nr. 7
la regulament
Operatorul sistemului de distribuie a gazelor naturale - OSD(denumire).

EXTINDERI I/SAU REDIMENSIONRI CONDUCT DE DISTRIBUIE A GAZELOR NATURALE


Valoarea medie a finanrii extinderilor i/sau redimensionrilorpe categorii de terenuri, material, diametre i lungimi
(lei/extindere i/sau redimensionare)pentru ./ (luna/an)
Tabelul nr. 1
Beton i/sau asfalt cu infrastructur de balast
PE OL PE OL PE OL
Dn 63 mm 2 1/2" 63 Dn 180 mm 2 1/2" 8" Dn >180 mm >8"
0 Lc 10 m
10 Lc 20 m
20 Lc 30 m
Tabelul nr. 2
Drumuri pietruite (piatr cubic + balast) i/sau spaii verzi
PE OL PE OL PE OL
Dn 63 mm 2 1/2" 63 Dn 180 mm 2 1/2" 8" Dn >180 mm >8"
0 Lc 10 m
10 Lc 20 m
20 Lc 30 m
Reprezentant legal: (numele i prenumele)
Funcia: ..

46
Anexa nr. 7
la regulament
Operatorul sistemului de distribuie a gazelor naturale - OSD(denumire).

Valorile medii ale tarifelor de racordare, ale finanrii extinderilor i/sau redimensionrilor i duratele medii de realizare ale instala iei
de racordare, extinderilor i/sau redimensionrilor,
pentru ./ (luna/an)
Tabelul nr. 3

Iulie
Iunie

Septembrie
Anual

Ianuarie

Februarie

Aprilie
Martie

Mai

Iulie

August

Octombrie

Noiembrie

Decembrie
Valoarea medie a tarifelor de racordare (lei/instalaie de
racordare)
Valoarea medie a finanrii extinderilor i/sau
redimensionrilor conductei de distribuie a gazelor naturale
(lei/extindere i/sau redimensionare)
Durata medie de realizare a instalaiei de racordare
(zile/instalaie de racordare)
Durata medie de realizare a extinderilor i/sau
redimensionrilor conductei de distribuie a gazelor naturale
(zile/extindere i/sau redimensionare)
Reprezentant legal: (numele i prenumele)
Funcia: ..

47
Anexa nr. 8
la regulament
Operatorul economic autorizat ANRE (denumire)..
Autorizaie ANRE nr. . pentru (tipul activitii)

Valorile medii ale tarifelor practicate i duratele medii de ntocmire ale documentaiilor tehnice/proiectelor tehnice a instalaiilor de
racordare
pentru ./ (luna/an)
Tabelul nr. 1

Iunie

Iulie

Septembrie
Anual

Ianuarie

Martie

Iulie

Octombrie
Februarie

Aprilie

Mai

August

Noiembrie

Decembrie
Valoarea medie a tarifelor practicatepentru ntocmirea
documentaiei tehnice/proiectului tehnic a instalaiei de
racordare (lei/proiect)
Durata medie de realizare a documentaiilor
tehnice/proiectelor tehnice a instalaiilor de
racordare(zile/proiect)

Reprezentant legal: (numele i prenumele)


Funcia: ..

48
Anexa nr. 9
la regulament
Operatorul economic autorizat ANRE (denumire)..
Autorizaie ANRE nr. . pentru (tipul activitii)

Valoarea medie a tarifelor practicate de operatorii economici autorizai ANRE pentru execuia instalaiilor de racordare,
pe categorii de terenuri, material, diametre i lungimi
(lei/instalaie de racordare) pentru ./ (luna/an)
Tabelul nr. 1
Beton i/sau asfalt cu infrastructur de balast
PE OL PE OL PE OL
Dn 63 mm 2 1/2" 63 Dn 180 mm 2 1/2" 8" Dn >180 mm >8"
0 Lr 7 m
7 Lr 10 m
10 Lr 15 m
15 Lr 20 m

Tabelul nr. 2
Drumuri pietruite (piatr cubic + balast) i/sau spaii verzi
PE OL PE OL PE OL
Dn 63 mm 2 1/2" 63 Dn 180 mm 2 1/2" 8" Dn >180 mm >8"
0 Lr 7 m
7 Lr 10 m

49
10 Lr 15 m
15 Lr 20 m

Reprezentant legal: (numele i prenumele)


Funcia: ..

50
Anexa nr. 9
la regulament

Operatorul economic autorizat ANRE (denumire)..


Autorizaie ANRE nr. . pentru (tipul activitii)

Valorile medii ale tarifelor practicatei duratele medii de realizare ale instalaiei de racordare pentru ./ (luna/an)
Tabelul nr. 3

Iunie

Iulie

Septembrie
Anual

Ianuarie

Martie

Aprilie

Iulie

Noiembrie
Februarie

Mai

August

Octombrie

Decembrie
Valoarea medie a tarifelor practicate pentru execuia instalaiei
de racordare(lei/instalaie de racordare)
Durata medie de realizare a instalaiei de racordare
(zile/instalaie de racordare)

Reprezentant legal: (numele i prenumele)


Funcia: ..

51