Sunteți pe pagina 1din 260

Constantin Slvstru

MIC TRATAT
DE ORATORlE
t!h.
Colectia CICERO
este coordonat de prof.univ.dr. Constantin Slvstru

Redactor: Dana Zmosteanu


Tehnoredactor: Florentina Crucerescu
Coperta: Manuela Oboroceanu

ISBN 978-973-703-493-9

ti
Editura UniversitA i " Alexandru Ioan Cuza ", 2010
700109 - Iai, str. Pinului, nr. lA, tel./fax: (0232) 314947

http:// www .editura.uaic.ro e-mail: editura@uaic.ro


Constantin Slvstru
--_._--

MIC TRATAT
DE ORATORlE
ediia a II-a

Editura Universitii ,,Alexandru Ioan Cuza" Ia,i

2010
Constantin SALAV ASTRU este profesor de logica, teoria drgl l me nt r i i i
retoric la Depart<1I1lcntul de tiine ale Comunicrii al Universillii "AI.I. Cu za "

din lai. Stagii de specializare n strintate: Universite des Sciences et


Tech nologi es de Lille (Frana, 1 996), Universile de Neuchtel (Elveia, 1996-1997;
2004, 2009), Un ive rsi le Paris X-Nanterre (Frana, 2006), Konstanz Universitt
(Germania, 2(09), Universite de Lausanne (Elveia, 2010). Partener asoc iat al
Centre de Recherches 5emiologiques de l'Uni versite de Neuchatel. Membru al
Centre Europeen pour l'Etude de l'Argumentation (Universite Libre de
Bruxelles). Prezent n Tlle P!Jilosopller's I/ldex (Ohio, USA, voI 34, nr. 4, p. 226) .
.

Director al Seminarului de Logic discursiv, Teoria argumentrii i Retoric de


de la Universi tatea AU Cuza " i al revistei Argulllentllln.
" .

De acelai autor:
"
Logic i limbaj ed/lcaiollal, Colecia
" ldei pedagog ice contemporane , Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1995 (Premiul " Ion Petrovici " al Academiei
Romne pe anul 1 995);
Modele argllmentatiI'e 'I discursl ll educaiol/al, Editura Aca demiei Romne,

Bucureti, 1996;
Raio/lalitate i disCllrs - perspectil'e logieo-semioticc aSllpra retoricii, Ed itura

Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1 996;


A/l tillol/liile receptil'itii - I/cercare de pragmatic logic, Ed itura Didactic i

Pedagogic, Bucureti, 1997;


Identite et alteritc: les IlVatars de la rlletoriquc cOl/temporail/e, Cd RS, Universite de

Neuchtel (Suisse), 1 998;


DiscurSIl1 putelii -llcercare de retoric aplicat, Ed itura Institutul Eu ropean, lai,

1999; Editura Tritonic, Bucureti, 2009;


Critica raio/lalitii discursive. O i/lterpretllre problematologic a Ilisc/lr511/l1ifilosofic ,

Ed it ura Pol irom, lai, 2001 ;


Teoria i practic/l argumentrii, Editura Pol irom, lai, 2003;
RllIFtorique et politiqlle -le pO/ll'oir du discollrs et le discollrs du pOIIl'oir, Collection
Psychologie politique , Editions L'Harmattan, Paris, 2004;
Mic tratat deoratorie, Editura Universitii " AU. Cuza " , lai, 2006;
Logique, arglllllelltatiol/, i/lterprctatio/l, Collection Epistemologie et philosophie

dessciences Ed itions L'Harmattan, Paris, 2007;


,

Arta dezbateri/or publice, Editura Tritonic, Bucureti, 2009;


Essai sllr la prob!clllatologie pllilosopl,;que, Collection Commenta ires philo

sophiques Edi tions L'Harmattan, Paris, 2010.


,

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


SALAV ASTRU, CONSTANTIN
Mic tratat de oratorie / Constantin S':U.:Iv.:lstru. - Ed. a 2-a. - lai:
Editura Universit.:li "Al. 1. Cuza ", 2010
ISBN 978-973-703-493-9

808.5
SUMAR

Partea 1: Co"tllmrile I,roble",atice a le artei ora torice

1. A rs belle dicelldi ................................................................................................... 13


1.1. Asupra temeiurilor necesare .................... .................. .................. ................ 13
1.2. Identitatea artei oratorice ............ ............................ ........ ............ . . . . ...... ........ 19
1.3. Spiritul artei oratorice azi ... ............................................ ........... . . . . . . .............
. 32
2. Cui servete arta oratoric i la ce? . .
. .......... .................................... ................. 47
2.1. Funcia de sol uionare a conflictelor de opinie ......................... ........ ........ . 47
2.2. Funcia manipulatorie ................. ... ........... ........ .................................. .......... 57
2.3. Funcia persuasiva .. .................. ....................................................... ..... ........ . 67
2.4. Funcia hermeneutica .......................................... .. ......................... . . ..........
. . . 75
3. Sursele originare ale artei oratorice .................................................. .. . . . ... ....... 83
3.1. Sursa juridica ................................................ .................... ............................. 84 .

3.2. Sursa pol itica . . ... . . .............. .............. ........ .. .................. ......... ........................ 90
. . .

3.3. Sursa filosofica ...... .................... .............. . . . . ..... .................................... .......... 97


.

3.4. Sursa literara . . . . . .................. .......................... .............. ................ .......... ....... 1 01


. .

Partea a l1-a: COllstmcia discursllilli oratoric

1. II/vel/tio sa u arta descoperirii i alegerii argumentelor ............................... 109


1.1. Cum descoperim i cum alegem argumentele? ........... ........... . .... .... .. ...... . . 1 09
1.2. Genurile oratorice i selecia argumentelor ............................... ............... . 1 37
1.3. Aplicaii la genurile oratorice ................. . ................... ........ ............. ... ... ....
. . . 164
2. Dispositio sau arta organizrii argumentelor ................................................ 181
2.1. Temeiuri i asu mpii conceptuale ............................................... . .. ........... . . . 181
2.2. Organizarea argu mentelor dupa fora probatorie ........ ........................... . 185
2.3. Organizarea tematica a argumentelor ............................................ ............. 208
2.4. Organizarea afectiva a argu mentelor ... .... ............... ... ...... ........................
. . . 241
2.5. Exordiu, naraiu ne, dovedire, respingere i peroraie . ............................ . 273
3. EloClltio sau arta nfrumusetrii discursului ........................................... ...... 299
3.1. Frumosul n existenta uman: de ce atrage frumosul? . ... ...... ...... ......... . . . . 299
3.2. Conceptu l de stil .............................. .. . ................. ......... ............. . ..... ........
. . . . . . . 302
3.3. Stil i expres ivitate discursiv ......... ....................... ............ ........................ . . 327
3.4. Fenomenologia stilului: figurile retorice ........ ............... .... ....................... . . 368
3.5. Cum acioneaz figurile retorice? . ........ ...................... ...... ........................
. . . 403
4. Actio (prolllmtia tio) sau arta gestului n construcia discursivitii ............ 419
4.1. Gestul i cuvntul .............................................. ........... ........ ......................
. . .. 419
4.2. Temeiurile actu lui gestual .. .. .................................. ....... . . ..... ............ . ..
. . . . . . .. . 422
4.3. Omul, gestul i istoria .. ................. . ...... ....... ................ .. .................. . .
. . ... . ... . . . . 430
4.4. O sistematic a gesturi l or ....... . .. ........................ .. .... . . . . ........... ... . . . ...
. . . . .. . . . . . . . . 435
4.5. Corpul i gesturile sale . ....................... ......... ............................ .............. ..
. . . . . 448
4.6. Gest i joc: gesticulaia n arta actorului .......... ............ ...... ........ .......... ... . . . . 470

In loc de concluzii .
.......................... ........................................................................ 479
Resume ...................................................................................................................... 483
Abstract .
................................................ .............................. ...................................... 491
SOMMAIRE

Pre",iere partie: Les COlltOIlr5 problematiqlles de l'art oratoire

1. A rs belle dicelldi .......... ......................................................................................... 13


1.1. Sur les raisons necessaires . .. .. ...... .... . . . . . . . . . . . .. ........ .......... ............ .. .. ... ...........
. 13
1.2. L'idenlite de I'art oratoire .... ... ................... ... ....... ..... . .... ... ......... .. ... . . .. ........ . . 21
1.3. L'esprit de I'arl oraloire aujourd'hui ..... . . .. .................... ......... .. .... . . .........
. . . . 34
2. A qui sert I'art oratoire et a quoi? .
................ ................................................... 47
2.1. La fonction de resolution des conflits d' opinion . .. . . . . . . .. ....... ... .. . . . . ....... . .. . . 47
2.2. La fonction manipu latrice .. ... . .......... . .. .. . . ... ..... . ............ .... ........ . . . . .. ........ ....
. . . 57
2.3. La fonction persu asive ......... .. .. .. ...... ........ .. .... .............. .. .. .. .... ........... ...... ......
. 67
2.4. La fonction hermeneulique . .. .... ................ ......... .......... .......... .. .. .. .. .. ............
. 75
3. Sources originaires de l'art oratoire .
........... .................................................... 83
3.1. La source judiciaire ....... . ..... . ... . . . . .. .. .. .. . ... . .... . . . ..... ............. ...... . . . .......... .........
. . 84
3.2. La source politique . ... .... .. .. ...... .. . . .... ...... .... .. . . .. ........... ... .......... ........ .... .... . . . ...
.. 90
3.3. La source philosophique ... ......... . ... ........ ................ . ........... ........... ... .. ...... ...
. . . 97
3.4. La source litteraire ....... .... .... .. ...... .. .. ...... ........ ...... .. ........ .. .. .. ...... .. . . . . .. .. ............ 1 01

DellxieHle partie: La cOIIstmctioll dll discollrs oratoir e

1.lllvmtio o u I'art de la decouverte et de la selection des arguments ......... 109


1 .1 . Comment est-ce qu' on decouvre les arguments
et on en fa il la selection ? . .. .............. ...... .......... ........ ...... .... ...' ................ .......... 1 09
1.2. Genres oratoires et la selection des argu ments ...... .. ... ..... . ....... . . . . . . .. ......... . 1 37
1.3. Applications des genres oratoi res .. ... . ... .... ...................... .... ........ .. . . ............
. 1 64
2. Dispositio ou I'art d'organiser les arguments . . ...... .... ................................... 181
2.1. Raisons et assomptions concepluelles ... .. . . ...... .. .... ...... .......... . ....... .. . .. ...... . . . 181
2.2. L'ordre des arguments en fonction de leur force fondalrice ...... ........ . . . .. 1 85
2.3. L'ordre themalique des arguments .. ...................... ......... . .... .... .... ........... . . .. 208
2.4. L' ordre affec tif des arguments .... ............ .. .. .......... ...... . . . . . .... .. ................. ... .. 241
2.5. Exorde, narration, confirmation, refulalion el peroraison ...... . . . . . . . .......... 273
3. EloClitio ou I'art de I'embellissement du discours .
........ ............................ .. 299
3.1. Le beau dans I'exislence humaine: pourquoi le beau attire-t-il? ............. 299
3.2. Le concept de style . ......... ........ . . . .... ......................... ..................................
. . . . . 302
3.3. Style et expressivite discursive ............... .......... .......... ...... .... ...................
. . . . . 327
3.4. La phenomenologie du style: les figures rhetoriques ..................... ......... . 368
3.5. Comment actionnent-elles les figures rhetoriques? ...................... ....... ... . . 403
4. Actio (pronllntiatio) ou I'art du geste dans la conslruction de la
discursivite ........................................................................................................... 419
4.1. Le geste et la parole ... ............................... ........ .... '" ....................................... 419
4.2. Raisons de I'acte gestuel . ............ ............ ....................................................
. .. 422
4.3. L'homme, le geste et l'histoire ........................ ........... ..................................
. 430
4.4. Une systematisation des gestes ........... ................................. .......................
. 435
4.5. Le eorps set ses gestes . ................... . ........................... .................... ............
. . . . 448
4.6. Geste et jeu: la gesticulation dans I'art de I'acteur ............ . .. ....... ............ . . . 470

En guise de conclusions .
............................................. ........................................... 479
Resume ........................................ .............................................................................. 483
Abstract . .
...... ........................................................................... ........................ ......... . 491
CONTENTS

Part 1: Tire probl ematic cOlltollrs of tlle oratorical art

1. Ars belle dicelldi ........ ........................................................................................... 13


1 .1 . On necessary foundations ........ .... ................... ....... ........... .............................
. 13
1.2. Identity o f oratorical art ....... .............................. .................. ............................ 21
1 .3. Oratorical art' s spirit today ............ .......................... ......... ....... .. ...................
. . 34
2. Whom the oratorical art serves, and for what? ............................ .................. 47
2.1 . The function of sol ving the conflicts of opinion ..... .......................... ............ 47
2.2. The manipulative function ....... ................. ..... ........................ .... .................. ..
. 57
2.3. TIle persuad ing function .... ......... ......... . . .............. ...... . . ...................... ... .........
. . 67
2.4. The hermeneu tic function .................................... ...... ... ......... . . ........ ..............
. . 75
3. Originary sources of or atorical art ................................................................... 83
3.1 . The judicial source .. ... ...................................... ..................................... ..........
. . 84
3.2. The political source ......................... .......................................... ...... ....... ........... 90
3.3. The philosophical source ............ ................................ ......... ........ .................... 97
3.4. The literary source ................................ ............. ............ ..................................
. 1 01

Part li: Buildillg the oratorica l sp eech

1. '"velltio or the art of discovering and choosing the arguments ................ 109
1 .1 . How 10 d iscover and how to choose the argu menls .. ............... ....... ........... 1 09
1 .2. The genres of oralory and Ihe selection of arguments .. .......... ................... . 137
1 .3. Practical applications to oralorical genres ......................... ..... .............. ........ 164
2. Dispositio or the art of organizing the arguments .
...................................... 181
2.1 . Backings and conceptual assumptions .. ... ....... ................. .......... ........ ..........
. 181
2.2. Organizing arguments by their probatory power ........... ... ....... ...... .......... . . 185
2.3. Organizing arguments by topic .................. .............. ........ .............................. 208
2.4. Organizing argumenls by emolions ................................................. ............. 241
2.5. Exordium, naration, proof seeking, refutation
and peroration .................... ... ..... .......... .................................... ....... .. ......... 273
. ..... . . . ..

3. ElocI/tio or the art of embellishing the discourse ......................................... 299


3.1. The beauty in the human existence:
why are we drawn to the beauty? ................... .. .... ............. ..... .......... ....... 299 . . . . . .

3.2. The concept of " style " ................. ... ..... ..... .. ..................... ...... ................. .. . 302
. . . . . . .

3.3. Style and discursive expressiveness . ..... .. ............ ... ........ . . .. . ..... .......... 327
. .. . . . . . . . .

3.4. The phenomenology of style: the rhetorical figures ................... ................ 368 .

3.5. How do rhetorical figures work? .. ........................................ ............... ....... 403


. . .

4. Actio (prolluntiatio) or the ari of gesture in building discourses 419 .................

4.1. The gesture and the word . ........ . .... .. . . . ...... . . ..... .............. ............ ...... .. 419
. . . . . . . . . . .. ..

4.2. The {oundations of making geslures .................... ......... ............................... 422 .

4.3. The man, the gesture, and the History ........... ............. .. ..... ....................... 430 .. . .

4.4. A systematic approach of gestures .... ... . .... ..... .......... .......... ................. .. 435
. .. . . . . ..

4.5. The body and its gestures ................ ................ . . ...... . ............................ . .. 448
. .. . . . . .

4.6. Gesture and acting: gestures in actors' art . ............ ......... . . . . . . . ...... .. ... 470
. . .. . . . .. . . .

As conclusions .. .
......................... . ................................... ......................................... 479
Resume ...................................................................................................................... 483
Abstract ................... .................................................................................................. 491
PARTEA 1

CONTURURILE PROBLEMATICE ALE


ARTEIORATORICE
Capi tolul l

ARS BENE DICENDI

1. Asupra temeiurilor necesare

Apetena spre cellalt constituie una d intre paradigmele


fundamentale dup care se construiete orice ncercare de
explicaie privind esena fiinei umane. Oricte obstacole ar
ntmpina, orict de dificil i-ar fi situaia, omu l se orienteaz spre
ntlnirea cu semenul din convingerea - ancestral probabil i fr
vreo urm de explicaie strict - c numai mpreun cu semenii
poate face mai mult pentru sine i pentru ceilali! Este motivul
pentru care a i ncercat s gseasc formele cele mai eficiente i
mai subtile de a stabili contactul ini iatic i de a facilita permanen
tizarea lui n beneficiul umanului.
Evident, la nceput, relaia cu cellalt s-a concretizat n
contactul direct, de multe ori chiar fizic: legturile dintre indivizi
se stabileau n baza " prezenei fizice" a unuia i a celuilalt, prin
imitarea unor comportamente sau conduite, prin munca n com u n
i mprtirea - n baza simbolurilor primare - a experienei
comune. i astzi exist nc, n unele comuniti n forme mai
pregnante, n altele n ipostaze abia perceptibile, rudimente ale
acestei comunicri iniiatice prin contactul fizic direct: strngerea
minii, atingerea nasului, atingerea feei, ipetele. S-a constatat
ns repede c - odat cu creterea numrului membrilor
14 Mic tratat de oratorie

comuni tii, cu rspndirea geografic a acestora - aceast form


de stabilire a relaii lor cu cellalt nu mai este suficien t i, d e
multe ori, nici mcar nu este posibil : e dificil s iei contact c u
toi membrii unei comuniti (fiindc sunt prea muli), cu cei din
comuniti diferi te (fiindc sunt ndeprtai n spaiu).
Motive destule pentru ca inventivitatea s intre n aciune,
s se caute forme i mijloace de comunicare prin intermediul
crora, fr a fi n contact direct cu fiecare n parte, s poi
mprti experiena proprie celorlali. Acest mijloc a fost limbajlll.
Rudi mentar la nceput, perfecionat din ce n ce mai mult pe
parcursul evol uiei societii omeneti, limbajul a fost elementul
prin care s-a depit - cel puin n stadiul iniial - imperativul con
tactului direct n vederea stabilirii relaiei cu alteritatea: membrii
comuni tii se adunau ntr-un anumit loc (agora, forum) i cei care
aveau ceva de spus se adresau mulimii pentru a o informa,
pentru a o face s neleag, pentru a o convinge, pentru a o
persuada, pentru a o atrage n aciune. Fr ndoial, instrumentul
a fost utilizat i pentru depirea obstacolelor impuse de spaiu
(comunitatea trimitea un mesager cu un rva altei comuniti)
sau timpuri istorice diferite (comuni tatea lsa urme scrise privind
activitile proprii, evenimentele prin care a trecut pentru ca
timpurile istorice viitoare s poat afla ceva despre activi tatea ei) .
A fost, fr nici un d ubiu, o cucerire epocal a umani t ii
gsirea acestui instrument (limbaju l), prin care barierele de
numr, de spaiu sau de timp au fost depite. Dar chiar n
u tilizarea i funcionarea lui incipient (de exemplu, cuvntrile
din pieele publice n faa mulimii) s-a constatat un fapt
surprinztor, probabil pentru muli un mister: unii dintre cei
care vorbeau aveau un succes fulminant, erau ntotdeauna
ovaionai i aplaudai de mase, influenau cu adevrat atitu
dini le, deciziile i aci unile mulimilor n faa crora vorbeau,
alii, dimpotriv, nu aveau acelai rezultat. Ba, mai mult,
Ar bme dicelldi 15

cons tituiau adesea subiectul de batjocur al celor muli. n timp


ce primii erau aclamai i c u tai pentru beneficiul companiei lor,
cei din urm erau marginalizai n luarea deciziilor i n treburile
comunit ii.
Explicaia unei asemenea atitudini ine de fap tu l c unii
dintre cei care vorbeau aveau o capacitate deosebit d e a aduce n
sprijinul ideilor lor argumentele cele mai puternice, cele mai perti
nente, de a lega aceste argumente n modul cel mai fericit pentru
influenarea celor muli, de a le plasa la locul i momentul potrivit,
de a mbrca ideile i argumentele n cuvintele i frazele cele mai
frumoase, care s plac la p ublic, n timp ce alii nu beneficiau de
asemenea caliti i, urmare a acestui fapt, cuvntrile lor r
mneau fr efect. Concluzia n planul practicii discursive era mai
mult dect previzibil: nu se mai putea lsa inerea discursurilor
la limita improvizaiei i la ndemna inspiraiei de moment, ci era
necesar llvarea ulle; arte n omtoriei, care s pun la dispoziia
aceluia care dorea s se iniieze n arta cuvntrilor cel puin unele
principii i tehnici elementare n vederea organizrii unei bune
cuvntri'. Antichitatea greac i roman nu a ovit prea mult i
a introdus ntre artele liberale capabile s formeze un bun cet
ean i aceast art de a ine cuvntri, retorica, la mare cinste n
aceast perioad:

" ... mmlc nu mi se pare mai frumos dect s captivez i prin


pu terea cuvntu\ui atenia u nei adunri, s i ncii mintea
asculttorilor i s le d etermini voin ele ntr-un sens sau altul.

1 Confirmarea unui asemenea imperativ se regsete la Platon:


" Posibili
tatea de a dobndi perfeciunea n luptele oratorice pare s atrne, drag
Phaidros - ba chiar atrn in chip necesar - de aceleai condiii care trebuie
indeplinite in celelalte arte: dac natura te-a inzestrat cu darul vorbirii, i dac
pe acesta il vei spori cu tiina i cu truda, vei fi un orator preu it de toli. Dac,
in schimb, unul d in lucrurile acestea i va lipsi, vei fi un orator nedesllvri t"
(Platon, Plraidrus, 269d, in: Platon, Opere, IV, ESE, Bucureti, 1983, p. 477).
16 Mic tra tat de oratorie

Aceasta este prin excelen arta care a nflori t ntotdeauna la


orice popor liber, mai ales n statele aezate i panice, i a
predominat ntotdeauna. [ . . .] Exist oare ceva mai pu ternic i
mai mre dect ca un singur om s poat s schimbe numai
cu cuvntul pornirile mulimii, s zdruncine contiinele
judectorilor i autoritatea senatului?" (Cicero, Despre orator,
1, VIII, n: Cicero, Opere alese, II, Edi tura Univers, Bucureti,
1973, p. 27).

Studiul artei oratorice (" techne rhetorike" ) avea drept scop


s-I nvee pe tnrul membru al cet ii s in discursuri ct mai
frumoase, care s inci te mintea ascul ttoriior i s le trezeasc
sentimentele cele mai puternice. coli arhicunoscute de retoric
s-au dezvoltat, profesori de retoric au tri t bine din acest
meteug numai ca s-I nvee pe tnr cum se in discursurile.
De ce o asemenea preocupare dus parc pn la extrem i attea
eforturi care, n u o dat, n-au dat nici pe departe rezul tatele
scontate? Rspunsul nu e chiar dificil de ntrezrit i el ine, n
mare msur, de mecanismele prin intermediul crora individul
se poate afirma n societate, poate aspira s ocupe locurile cele
mai din fa ale ierarhiilor valorice la nivel politic, economic,
social, cultural n societile ct de ct dezvoltate i care d ispun
de cadrul democratic de manifestare a relaiilor dintre indivizi.
St n firea individului nzuina spre locurile cele mai
nalte ale ierarhiilor valorice. Nimnui n u-i face p lcere s fie pe
treapta cea mai de jos i, n consecin, depune eforturi pentru a
ajunge ct mai sus. Care este mijlocu l prin care se poate ajunge
pe pri mele trepte ale ierarhiilor valorice? Evident, n mod
normal, calitile proprii: cu ct un individ are mai multe caliti,
cu ct le pune n valoare mai adecvat, cu ct se face remarcat n
faa celorlali, cu att ansele de a fi apreciat - n societile
Ars bflle dicflldi 17

democratice mai ales - sunt mai mari2 . Dar aceste caliti se vd


cel mai bine a tunci cnd i ndividul se manifest n viaa public,
cnd se adreseaz mulimii, cnd intr n dialog cu ceilali, n
genere cnd ine discursuri n faa lor pentru rezol varea unor
probleme ale cetii. Este motivul pentru care arta oratoric s-a
dezvoltat att de mult n an tichitate i n anumite perioade ale
modernitii, devenind un domeniu predilect al educaiei
cettenilor
, 3.

2 Interesante remarci in aceast privinl, care vizeaz cu deosebire Roma in

timpul lui Cicero, regsim in prefala lui Gheorghe Gu!u la traducerea


romneasc a unora di ntre textele marelui orator roman: " .. .individuaIitli
puternice, de mare vitalitate i energie, gsesc in mani festarea nestingherit a
nsuirilor lor i in succesul public repurtat maxim de satisfac!ie a vielii. PUline
epoci au cunoscut atta cheltuial frenetic de foqi!. Devotamentul pentru
patrie i binE'le obtesc sunt mai totdeauna paravanul ambi!iei i dorin!ei d e
glorie care imbati'l " (Gheorghe GUlu, Villll i opera Ilii Cicem, in: Cicero, Opere
IIlese, 1-111, ed. cit., p. 6).
3 Dou sublinieri ne suslin in ceea ce am afirmat. Prima e desprins dintr-o
incercare recent privind evolulia artei oratorice: " Cu Cicero, retorica regsete
ntregul su elan i o inspiraie la fel de original pe ct de si ntetic. EI are
contiina c retorica face parte din cllrriculll colar care, avnd ca baz exerci
!i ile orale i scrise elementare numite progY'IIIrasla, continu apoi cu inv!area
unui corpus sistematic de precepte retorice i practica exercitiilor de decla
ma ie mai exigen te, de dou tipuri, srlasorie i cmr Iroversilie, care au ca teme
subiecte apar!innd enului juridic sau deliberativ " (Manuel Maria Carrilho, Les
racilles de la rlreloriqlle: /'Allliqllile grecqlle el rOllrail/e, in: Michel Meyer (sous la
direction), Hisloire de III rlrelorique des Grecs Il 1/05 jours, Librairie Generale
Fram;aise, Paris, 1999, pp. 17-82, citatul la p. 62). A doua vine din tr-o analiz a
vieii publ ice la Roma n timpul lui Cicero: " ... aceast educatie era bun adesea,
pentru dl ea era o excelent introd ucere n studiul acestei arte ora torice care,
dup Cato cel Btrn, a fost scopul principal al tuturor acelora care urmrea u
s joace un rol politic [ ...]. Din ce in ce mai mult scopul intregii educaii a
devenit arta oratoric i n particular aceast art care se exersa n fala tribu
nalelor... " (W. Warde Fowler, La vie sociale Il Ro",e IIU te",ps de Ciceroll, tr.fr.,
Librairie Payot et Cie, Lausanne-Paris, 1917, p. 155).
18 M i c tratat de oratorie

Chestiunea aceasta este atins de Tacitus n al su Dialog al


oratorilor. La peste un secol i jumtate de la moartea lui Cicero,
Tacitus constat cu amrciune c arta care era odinioar la cel
mai mare pre a deczut ntr-att, nct aproape nimeni nu-i mai
aduce aminte nici de numele ei i nici de cele ale oratorilor
celebri altdat, dincolo de faptul c n vremea sa acetia din
urm nu mai aveau nici o importan i nici o influen n viaa
public5:

" Adesea tu m ntrebi, Fabius Justus, de ce secolele prece


dente au cunoscut o nfl orire i o abunden de oratori celebri,
cu talent att de faimos, n timp ce evul nostru, steril i lipsit
de aceast glorie oratoric, aproape c a uitat pn i ter
menul de orator. ntr-adevr, noi nu o aplicm la fel ca anticii;
aceia d intre contemporani care tiu a vorbi cu talent noi i
numim aprtori, avocai, protectori mai degrab dect
oratori " (Tacite, Dia/ague des oraleurs, 1, ed. cit., p. 2).

Care este explicaia unei asemenea stri de lucruri? Rs


punsul e ncercat de Tzvetan Todorov care, ntr-un capitol al
cunoscutei lucrri Teorii ale simbolului, intitulat Splendoarea i
mizeria retoricii6, leag acest rspuns de un altul privitor la ntre
barea: cum obinem ceea ce obinem n jocul distribuiei de roluri
din societate?

Taci te, Dialog/le des orate/lrs, traduit par Henri Bomecque, Societe d'Edition
4

" Belles Lettres" , Paris, 1985.


Les
5 Atitudinea i preocuparea sunt de regasit, la alt nivel i pe alte coordonate, i
in zilele noastre. A se vedea in acest sens: Jasper Neel, The degradation of rhetoric:
or, dressing like a gentleman, speaking like a sc1lOlar, n: Steven Mai\loux (ed.),
Rlletoric, sopllistry, pragmatism, Cambridge University Press 1 995, pp. 61-81 .
6 Tzvetan Todorov, 1711?ories du symbole, Edi tions du Seu i l, Paris, 1 977,

IT.rom. Teorii ale simbolldlli, Editura Univers, Bucureti, 1983.


Ars be/le dicelldi 19

Este evident c despre "splendoarea retoricii" se poate


vorbi cu referire la nfloritoarea art a elocinei dezvoltat la
Atena n secolul lui Pericle (el nsui un bun i respectat orator,
dup cum ne informeaz Platon n PlIaidros7) sau la Roma n
timpul lui Cicero. Todorov vizeaz cu precdere un pasaj din
Retorica aristotelic n care Stagiritul definete retorica drept arta
de a gsi n fiecare ntrebare ceea ce este necesar pentru obine
rea convingerii. Prin urmare, din acest intermezzo aristotelic, ne
dm seama c de cea mai mare nsemntate n arta de a ine
cuvntri este rezulta tu / I a care se ajunge, i nu forma prin care se
obine acest rezultat.
Aceast comprehensiune pe linia intenionalitii asigur
artei oratorice, retoricii n general, o putere impresionant -
despre care s-a vorbit nu o dat cu o urm de team - cu condiia
ca arta cuvntului bine rostit s fie singurul mijloc prin care
individul s se impun ca personalitate, s-i impun celorlali
voina, valorile, judecile i opiunile proprii. Acest lucru nu este
posibil dect n societile democratice, aa cum au fost Atena n
timpul lui Pericle i Roma n timpul lui Cicero. Motiv pentru care
oratoria a nflorit n aceste perioade. Dac, dimpotriv, putem
obine ceea ce obinem i pe alte ci, dincolo de aceea a cuvn
tului bine rostit (de exemplu, prin for, neltorie, ameninare,
antaj), ci care uneori nici nu necesit atta efort i attea caliti
precum nsuirea artei oratorice, atunci aceasta din urm rmne

7 Toate artele mari mai au nevoie, pe lng celelalte calit!i, de o vorbire

subtil i sublim privind fiin!a naturii; cci tocmai de aici pare sll le vin
inlll!imea i desllvrirea pe care o a ting n toate privinele. Or, Pericle, pe lng
daru-i nnscut, tocmai aceste calit le-a dobndit. ntlnindu-I pe Anaxagoras,
care, cred eu, era un astfel de om, el s-a hrnit cu gndirea cea inal t, ajungnd
sll ptrund na tura raiunii, ct i pe cea a absenei ei, deci tocmai l ucrurile
despre care Anaxagoras vorbise pe larg. De aici el desprinse, pentru ar ta
oratoriei, ceea ce i se potri vea " (Pla ton, Plraidros, 26ge-270a, in: Platon, Opere, IV,
ed. cit., p. 477).
20 Mic tratat de oratorie

nesemnificativ, cum s-a ntmplat I In perioada pe care o


incrimineaz cu atta amrciune Tacitus.
Cum, n general, starea de normalitate este aceea a demo
craiei i a reuitei prin confruntarea onorabil cu ceilali (dincolo
de accidentele istoriei, nu de putine ori cu urmri catastrofale
pentru individ), arta elocinei este i devine necesar i trebuie
nsuit dac individul vrea s participe cu succes la viaa
public a cetii i s reueasc in disputele cu ceilali. Acest
aspect legat de puterea cuvntului este bine sesizat de Gorgias n
celebrul Elogiu al Elenei, o ncercare simptomatic a antichitii de
"
"reabilitare prin discurs a celui blamat de comunitate:

" Discursul este un stpn puternic, care duce la mplinire cu


un tru p foarte mru nt i aproape de nevzut o lucrare pe
de-a-ntregul divin, cci el are puterea de a pune capt fricii,
de a ndeprta jalea, de a trezi bucurie, de a spori mila. Toate
acestea voi arta c astfel sunt - iar ascul ttoriior trebuie s le
artm ceea ce corespunde opiniei lor: ntreaga poezie o con
sider i o numesc discurs nzestrat cu metru, n cei care o
ascult ptrunde i trem urul de spaim i mila nlcrimat i
dorul care d fru liber durerii. Cci fa de ntmplrile noro
coase i deopotriv fa de nenorocirile strnite de aciuni i
trupuri strine sufletul ptimete, datorit cuvintelor, propria
lui pa tim " (Gorgias, Elogiul Elmei, n: Filosofia greac pn la
Platoll, II, 2, ESE, Bucureti, 1984, p. 475).

Aceeai chestiune e evideniat de atenia cu care trateaz


aceast art de a ine cuvntrile Platon, n dialogurile Pllaidros
sau Gorgias. Se tie c Platon este atent cu temele dialogurilor
sale, iar dac arta elocinei a fost gsit demn de a fi tratat n
unele dintre ele, nseamn c ea avea o nsemntate aparte n
viaa cetii i n formarea cultural a tnrului grec.
A rs nel/e dire",ii 21

2. Identitatea artei oratorice

Cele cteva gnduri nfiate explic, att ct sunt posibile


explicaiile n acest domeniu, nevoia de oratorie, de elocin i
imperativele studiului regulilor unei asemenea arte pentru ca
individul s devin un bun orator i, n ultim instan, un bun
cetean. Ne intereseaz, pe de alt parte, s stabilim i iden
titatea oratoriei, a elocinei prin raportare la alte domenii ale
cogniiei umane. Aadar, ntrebarea la care trebuie s rspundem
este urmtoarea: ce este oratoria (elocina) i n ce raport se afl
ea cu alte domenii precum retorica sau dialectica? Sunt domenii
care se identific? Sunt ele complet separate?
Recuperm, pentru nceput, o sugestie interesant apar
innd lui Chaignet. Scriind un tratat de retoric ntr-o perioad
dintre cele mai dificile chiar din punct de vedere administrativ
pentru arta oratoricR Chaignet ncearc s dea o definiie
e {ocillei, pornind de la o serie de interpretri ale antichitii gre
ceti, n special de la ideea de persuasiune atribuit lui Corax,
Tisias, Gorgias sau Isocrate. AnaIiznd aceste sugestii, Chaignet
consider c:

" Funcia oratorului este aceea de a descoperi n fiecare subiect


ceea ce este de natur s persuadeze oameni i [. . . ]: aceasta este

8 n Prefata la acest tratat, Chaignet i varsil toati'! indignarea sa de retorician:

" Programele de nvi'!!ilmnt secundar, ncil o datil revizuite n 1885, suprimll chiar
i numele [retoricii, n.n., C.S.) i instituie n locul si'!u, n clasele de ciclul al
treilea, al doi lea i de retoric notiuni sumare de Istorie a literatu rilor greacil,
latin i francezll. Mi'!rturisesc cii aceastil schimbare, care substituie unui nvil
ilmnt teoretic o expunere de fapte filril principii i filril legi care sil le explice,
imi pare regretabi l i departe de a fi, in ochii mei, o reformil, dacii acest cuvnt
nseamn totdeauna o imbuniltiltire i un progres n sistemul de studii libera le.
Vild chiar un pericol pentru cultura generalii a tnrului ca i pentru dezvo l
tarea i mentinerea gustului clasic i spiritului francez " (A.-Ed. Chaignet, La
rlu;torique et SOli Iiistoil'e, Bouillon & Vieweg Editeurs, Paris, IBBB, p. VII).
22 Mic tratat de oratorie

deci definiia elocinei: capacitatea de a vedea n orice subiect


ceea ce este de natur s produc persuasiunea " (Chaignet, La
rhitoriqlle el SOli hisloire, ed. cit., p. 92).

Analiza acestei secvene ne poate duce la concluzii intere


sante i productive pentru nelegerea esenei artei oratorice. Prima
observatie:
, dimensiunea intentiollal a artei oratorice. Arta oratoric
'

este aceea care faciliteaz aciunea fructuoas a oratorului n ceea


ce privete persuasiunea auditoriului su. Numai n msura n
care un individ posed aceast art (motiv pentru care este
numit, pe drept cuvnt, orator), el are anse s gseasc - ntr-un
su biect oarecare ce constituie obiectul discursului su - acele
elemente de natur s-I persuadeze pe receptor.
A doua observaie vizeaz natura extern a persuasillll;i.
Atunci cnd oratoria (elocina) este suportul persuasiunii, ea se
exerseaz - n vederea realizrii propriului scop, precum viclenia
Raiunii la Hegel - asupra altuia, asupra celuilalt. Pentru acesta
din urm persuasiunea se prezint ca f iind ceva ce ine de exte
rioritate i care este mijlocit cu ajutorul exterioritii (cuvntul).
Aici se instituie, dup Chaignet, distincia dintre persuasiune i
convingere:

" Cnd suntem convini, noi nu suntem nvini dect de noi


nine, de ctre ideile proprii. Cnd suntem persuadap, sun
tem ntotdeau na prin altul. Aceasta este aciunea victorioas a
unui suflet asupra unui alt suflet, al crei organ esenial,
agentul cel mai obinuit, este cu vntul, dar care se exerseaz
de asemenea prin gest, privire, su netul vocii, fiindc acestea
sunt manifestari ale v ieri interioare" (Chaignet, La rlletoriqlle
el son l1isloire, ed . cit., pp. 93-94).

Suntem convini numai prin noi nine, dar suntem


persuadai ntotdeauna prin altul!
Ars belle dicendi 23

Poate c unele explicaii ar fi bine-venite. Dei se utilizeaz


n abuz, totui termenul convingere rmne legat mai mult de
dimensiunea raional a relaiei de influenare dintre indivizi.
Kant ne-a atras atenia9 c atunci cnd asumm ceva ca adevrat
n virtutea unor principii obiective, avem de-a face cu o con
vingere. Prin urmare, chiar dac influena vine de la altul, ea n u
devine convingere dect atunci cnd este asumat c a i cum ar
veni din principii obiective. Or, persuasiunea este asumat n
virtutea faptului c, dei influena nu vine de la noi, totui cellalt
reuete s ne imprime ideea proprie graie unor mijloace n faa
crora e greu - uneori imposibil - s reziti.
A treia observa pe: oratoria ca purttoare a persuasiunii con
stituie un triptic structural. Chestiunea este subliniat de Chaignet,
care consider c trei sunt elementele fundamentale care intervin
n aceast relaie de intervenie oratoric: starea pe care o deter
min intervenia la persoana persuadat, facultatea sau puterea
de care beneficiaz persoana care persuadeaz i operaia prin
care se asigur punerea n act a facuItii pentru a determina
starea. Regsim aici, dac interpretarea nu ar putea prea forat,
triada aristotelic etllOs (orator), pathos (auditor) i logos (limbaj,
discurs) ca semnificativ pentru orice demers oratoric i care
constituie i astzi criteriu de ordonare a artei oratorice10
A patra observaie: arta oratoric are ca in t principal sllfletul.
SubIinierea aceasta este, fr doar i poate, o reminiscen a
insistenei cu care anticii au supralicitat facultatea sufletului n
astfel de acte umane11. Ea vrea s ne atrag atenia c elocina este

91mmanuel Kant, Critica rai""ii pure, Editura IRI, Bucureti, 1994, pp. 581-588.
Ifl Michel Meyer, Ques/iolls de rllI?/ori,/ue: Imlgage, raisvII e/ sedUC/iOll, Librairie
Generale Fran<;aise, Paris, 1993.
II ncercnd s delim iteze arta oratoric, Platon se ntreab retoric: Aadar,
"
nu este oare adevrat c arta oratoriei n ntregul ei e o psychagogie, o art a
dlliluzirii sufletelor cu ajutorul cu vntilrilor ? i aceasta nu numai n tribuna le
i in toate celelalte aduni'!ri obteti, ci i n ntrunirile pri vate, ea rmnnd
24 Mic t ratat de oratorie

cea care trece dincolo de raionalitatea pur - important i ea


fr nici o ndoial - i se adreseaz omului n manifestarea sa
afectiv, comportamental, atitudinal. Desprindem din textele
care fac referire la legtura dintre oratorie i suflet c o aur de
mister plutete ntotdeauna acolo unde cuvntul este atotputernic
iar rezultatele lui sunt dintre cele mai surprinztoare.
Comentariile pe care ni le-am permis n marginea acestei re
marci a lui Chaignet, remarc prin care se leag n mod direct arta
oratoric de ideea persuasiunii, constituie punctul de plecare
pentru determinarea cu o mai mare exactitate a identitii artei
oratorice. O prim subliniere este urmtoarea: oratoria este o form
a artei care se supune tuturor regulilor i exigenelor artei, dar
care trece dincolo de ceea ce nu poate s fac arta pentru simplul
motiv c iese din domeniul su de jurisdicie. Un f apt semni
ficativ din acest punct de vedere este i acela c oratoria nu poate
fi practicat cu succes, cu rezultate care s depeasc nivelul
comun, dect de ctre acei indivizi care au aptitudini pentru
aceast art a cuvntului bine rostit. Fr ndoial, educaia n
spiritul artei oratorice poate s-I introduc pe individ n tainele
practicrii acestei arte, s-i arate exigenele i regulile dup care
ea se conduce, dar n nici un caz nu poate s-I fac un orator
desvrit dac el nu are aptitudini n acest domeniu. Sunt muli
care studiaz arta interpretrii muzicale, pictura, sculptura,
dansul, dar sunt puini aceia care vor ajunge interpreti, pictori,
sculptori sau balerini desvrii! De ce? Pentru c, pe lng o
munc de introducere n necunoscutele acestor arte, mai trebuie
i aptitudini, talent. La fel se ntmpl i cu arta oratoriei: muli o

aceeai, fie c e vorba de lucruri mari sau mici" (Platon, PIlaidros, 261a-b, in:
Platon, Opere, IV, ed. cit., p. 464). Iar Aristotel subliniaz ideea c sunetele sunt
expresii simbolice ale strilor sufleteti, astfel nct ceea ce vorbete omul
exprima, mai mult sau mai puin fidel, sufletul su (Aristotel, Despre in ter
pretare, 1, 16a, n: A ristotel, Organon, 1, Editura IRI, Bucureti, 1997, p. 158) .
Ars /lene dicelldi 25

studiaz, dar numai unii ajung s o practice la nivel superIativ.


Muli studiaz arta actorului, dar actori mari sunt puini! Aici se
instituie, dup opinia noastr, distincia dintre art i tiill .
Chiar dac nici n tiin nu toi cei care se instruiesc ajung mari
oameni de tiin, aceasta nu se datoreaz n primul rnd faptu
lui c nu ar avea caliti i aptitudini individuale, ci, de multe ori,
unor conjuncturi cu totul strine calitilor personale. Pe de alt
parte, dac n tiin acumulrile trecute pot fi utilizate ca un dat
de cei care vin dup aceea, n arta oratoric acest lucru este
imposibil: fiecare dintre cei care se iniiaz n oratorie reia de la
zero travaliul pentru a se forma ca un bun orator. n tiin nimic
nu scap ntemeierii, la fiecare nivel al demersului tiinific se
poate explica fiecare pas, n timp ce demersul oratoric scap
acestui imperativ categoric al ntemeierii permanente a rezul
tatului, a drumului parcurs, a succesului obinut. Este motivul
pentru care, n antichitate mai ales, multe dintre rezultatele re
marcabile ale artei oratorice au fost puse pe seama divinitii, a
geniului sau chiar a demonului. De altfel, aspectul acesta a fost
subliniat recent:

" Acest patrimoniu uitat presupu ne ceva" esenial care ne


marcheaza i are i mportan pentru a-I resti tui nou nine:
convingerea c nimic nu este mai relevant i esenial dec t
maniera de a vorbi, raportarea la cuvnt, c ele nu sunt n
ultim analiz nici obiectul tiinei, nici al tehnicii, dar c se
pot nva. Art, cu tot ceea ce acest cuvnt presupune ca
puncte de trecere ntinse spre ceea ce prin definiie sunt
tiina i tehnica: experiena: experiena fericit sau nefericit
a formelor de a te adresa altuia, tactul i gustul pe Care
aceast experien poate s le fac s se m anifeste" (M arc
Fu maroli, Preface il Histoire de la rllt:,torique dans /'Europe
moderne: 1450-1950, PUF, Paris, 1 999, p. 4).
26 Mic tra tat de oratorie

o a doua subliniere: ora toria are ca mijloc al exerciiI/III; ei


cuvntul. Anticii au subliniat i au insistat cu obstinaie asupra
acestui aspect. n termenii modernitii trzii, am putea s
spunem c mijlocul prin care se realizeaz aceast art este dis
cursul, neles ca o organizare a ideilor prin intermediul cuvn
tului i al legturilor dintre cuvinte. De altfel, specificitatea
fiecreia dintre artele liberale se determin i n funcie de
mijlocul ei de realizare: muzica se realizeaz prin intermediul
sunetului, sculptura sau pictura prin intermediul imaginii, dansul
prin intermediul micrii i aa mai departe.
E de fcut aici observaia c ntotdeauna, la nivelul artei,
mijlocul prin intermediul cruia se obine un anumit rezultat la un
receptor oarecare pune n act ideea de annol1ie, de proporionalitate,
de perfeciul1e. Un orator desvrit trebuie s asigure discursului
su o armonie i o proporionalitate n ceea ce privete ponderea i
rolul fiecrui element structural n parte. Un muzician desvrit
trebuie s asigure armonia sunetelor ntr-un ntreg n bucata sa
muzical, un sculptor sau un pictor trebuie s regseasc n ima
ginile pe care le red simul proporiilor i armonia elementelor
care s apropie opera de art de ideea de perfeciune. Prin
aceasta o oper de art, arta n general, a putut s impresioneze
n toate timpurile istorice i n toate spaiile geografice:

" Poetu I dramatic se ncumet s fac ceva nemaiauzit pn


atunci. Personajele i ntmplrile strvechilor legende i
basme, care nu li se revelaser cititorilor i asculUHorilor dect
ca nluciri efemere ale unei imaginatii limitate, apar deodat n
carne i oase n faa spectatorilor. Ceea ce nainte i se dezvaluia
fanteziei ca o imagine de v is, furit de ea nsi, se ntru
chipeaz deodat ntr-o forma vie, perceput de simuri, i
scap puterii de nchipuire a spectatorului, caci este neschimbat
i independent de dnsul" (Erwin Rohde, Psyc1Je, n: De la
Apollo 111 Fallst, Editura Meridiane, Bucureti, 1978, p. 308).
A rs bellf diwldi 27

o a treia subliniere: arta oratoric se mal lifest n 11 lI1Ileie ideii


de frumos. n acest punct, demersul oratoric se apropie poate mai
mult de toate celelalte arte. Un discurs oratoric nu poate fi
imaginat ca purtnd cu temei acest nume dac nu sprijin, dac
nu particip - n sensul platonician al termenului - la ideea de
frumos. De ce acest efort fr tgad al acelora care vor s se
iniieze n arta oratoric? Pentru simplul motiv c fiecare ar vrea,
prin discursul pe care l ine, s plac asculttorilor, s fie apre
ciat de acetia i, de ce nu, s smulg ropote de aplauze. Cnd ar
putea ajunge la un asemenea rezultat? Evident, atunci cnd dis
cursul rspunde tuturor exigenelor unei construcii care susine
ideea de frumos.
Exist, firete, o ambiguitate n ceea ce privete determi
narea subtilitplor acestui concept; discuii au fost, sunt i pro
babil nu se vor sfri niciodat. Ne raliem ns acelei opinii de
bun-sim a lui Cicero din Brutus sau despre oratori; renl/mii, n care
celebrul orator roman ne atrage atenia c publicul nu se nal
niciodat n privina a ceea ce este frumos i ce nu. EI singur este
n msur s sancioneze prin reaciile imediate devieriIe de la
norma frumosului sau, dimpotriv, acordul cu ideea de frumos.
Regsim aici un neles al termenului de frumos care ne trimite la
arlllo/lia cu celelalte valori la care anticii ineau att de mult:
adevrul, binele, dreptatea. Exist puine anse ca un discurs s fie
apreciat ca ntruchipare a ideii de frumusee n msura n care n u
se situeaz n perimetrul adevrului, binelui sau dreptii.
A patra subliniere: arta oratoric se exerseaz n faa U/l U ;
public. Chiar n ncercrile de definire a acestui demers s-a atras
atenia c ea este "arta de a vorbi n pu blic". Ideea de public are,
n acest context, un neles special, trimind la un auditoriu de
dimensiuni apreciabile. Oratorul antichitii vorbea n faa
mulimii; dac mulimea nu era prezent, atunci arta lui se
exersa n gol, iar el devenea btaia de joc a celorlali. De ce nu i
28 Mic tra tat de oratorie

este caracteristic oratoriei faptul de a vorbi n faa unui singur


auditor? Pentru c mecanismele, principiile i regulile ei vizeaz
logica i psihologia mulimii, deosebite, cum s-a subliniat adesea,
de logica i psihologia individului.
S explicm aceast subliniere. Dac vom lua toate situaiile
relaionale posibil de imaginat, atunci va trebui, mai nti, s
subliniem c oratorul l1u-i vorbete niciodat siei, ci ntotdeauna
celuilalt. Din moment ce i ordoneaz i organizeaz argu
mentarea n vederea susinerii unei idei, nseamn c el este deja
n posesia rezultatului vizat prin discurs (persuasiunea n mar
ginea unei idei). Meditaiile unui nsingurat, spovedania unui
nvins, ca i alte situaii de acest gen, nu instaniaz, la rigoare,
ipostaze ale artei oratorice, pentru simplul motiv c le lipsete o
dimensiune esenial a relaiei discursive oratorice: orientarea
ctre cellalt. Oratoria se adreseaz alteritii, toate eforturile ei au
ca obiectiv impresionarea acesteia din urm.
Pe de alt parte, este de remarcat i faptul c oratoria nu
vizeaz o relape discursiv de tip "unul la unul" (relaie dia
logic). De ce? Pentru c n relaia de la individ la individ meca
nismele explicaiei, ale argumentrii, ale ntemeierii sunt mai efi
ciente i ating mai lesne scopul n raport cu discursul oratoric. O
astfel de relaie este acoperit de ceea ce antichitatea a ineles
prin dialectic (II techne dialektike" : " arta de a purta bine dezbate
rile" ). Unui individ, ntr-o relaie dialogic, i se propune un argu
ment, i se arat c argumentul este adevrat sau fals, i se invoc
o autoritate, i se aduce n atenie o analogie, i se prezint rigorile
unei deducii. Raionalitatea individual este astfel construit
nct reacioneaz favorabil la aceste constrngeri ale ntemeierii.
Poate c nu ar fi inutil s atragem atenia c imperativitatea
contactului direct cu publicul, cu spiritul su critic i capacitatea sa
de evaluare constituie suportul (sau unul dintre suporturile)
pentru care oratoria se exerseaz n marginea ideii de frumusee,
Ars /lene ,fi cmeli 29

este o ipostaz a acestei idei. Nu poi iei n public oricum, ci n


hainele cele mai frumoase! Numai prin aceasta i poi impresiona
pe ceilali. A cincea subliniere: relaionarea direct a artei oratorice
cu aderena la un public oarecare trimite la o alt observaie de
natur s ajute la trasarea conturului acestui domeniu al practicii
discursive: oratoria se exerseaz n pla/l ul oralitii. Vrem s spunem
c arta oratoric i dezvluie toate posibilitile, toate capacitile,
toate mijloacele i, de ce nu, toate riscurile n situaia n care
discursul se produce direct, prin cuvntul vorbit n faa audi
toriului. Chiar dac discursurile, cuvntrile pot fi pregtite n cele
mai mici detalii n prealabil, oralitatea l pune pe orator adesea n
situaii imposibil de prevzut, de anticipat, n care el trebuie s se
descurce, crora trebuie s le fac fa. Arta sublim a oratoriei
const, n ultim instan, n acest fapt: a iei din situaii
neprevzute ca i cum ele ar fi fost anticipate i pregtite cu cea
mai mare atenie.
Oralitatea se impune ca mediul cel mai propice oratoriei
graie avantajelor pe care ea le ofer celui care vrea s exceleze n
acest domeniu. Mai nti, oralitatea, contactul direct cu publicul
i arat unui orator desvrit raportul de concordan sau de
discordan dintre ceea ce i se propune publicului i ceea ce el
"
ateapt de la orator. A intui "efectul de atmosfer 1 2 este o cali
tate pe care nu o au muli, dar care d posibilitatea oratorului s se
adapteze rapid la reactiile (latente sau manifeste) ale publicului.
Dac ateptrile sunt satisfcute, atunci discursul are toate ansele
s fie un succes, dac nu, atunci oratorul trebuie s caute din mers
alte ci pentru a iei din situaia delicat n care se afl.
Nu e mai puin adevrat c oralitatea este terenul propice
improvizaii/or de efect. n general, retorica s-a constituit ca o art
care s pun la dispoziia celor ce voiau s se manifeste plenar in

12 Mariana Net, O poetic a atmosferei, Editura Univers, Bucureti, 1989.


30 Mic tratat de ora torie

viaa public reguli prin care s se mai nlture ceva din impro
vizaiile simului comun. Pe de alt parte, majoritatea oratorilor
de faim au subliniat cu trie c fr improvizaie arta oratoric
i-ar pierde una dintre dimensiunile fundamentale iar discursul,
un mijloc de a-i asigura succesul. Este vorba, firete, de impro
vizaia ce vine dintr-o cunoatere perfect a reguIilor elocinei i
care amplific efectul de surpriz al unui discurs de succes.
Improvizaia de efect vine dintr-o inteligen spectacular n arta
discursului, dintr-o stpnire perfect a temei i a reaciilor
publicului, dintr-o nelegere adecvat a situaiei contextuale n
care se produce discursul. Avem i o ilustrare care ne susine:
arta actorului (care este i rmne pn la urm o form a orato
riei) ar fi de neconceput fr virtuile improvizaiei. De altfel,
diferenele dintre oratori, dincolo de fondul comun de reguli pe
care l stpnete fiecare, vin din aceast art a improvizaiei.
Nu e mai puin adevrat c oralitatea asigur cadrul
adecvat al verificrii imediate a eficienei unui discurs. Reacia
publicului este msura succesului! Spre deosebire de alte do
menii ale artei (muzica, pictura, dansul), unde specialitii pot
schimba, prin explicaiile i argumentele lor, o apreciere a publi
cului, n arta oratoric acest lucru este de-a dreptul imposibil:
dac publicul te huiduie la sfritul discursului, nseamn' c, n
calitate de orator, ai suferit un eec, indiferent de ceea ce spun
specialitii n arta oratoric 1 3. Relum aici subtilele observaii ale
lui Tudor Vianu referitoare la paradoxuri ale succesului:

tJ Cicero a subliniat cu trie acest lucru: " Desigur, Atticus, discuia asta

despre succesul sau insuccesul unui orator a prefera cu m u lt mai mult sil-i
placil ie i lui Brutus; dar discursurile mele a vrea sil fie pe placul publicului.
Cci cel care vorbete aa nct e preuit de public este n mod necesar preuit i
de cunosctori. ntr-adevr, voi a precia ce-i bun i ce-i ru ntr-o cu vntare,
dacii am priceperea i pregiltirea s-o fac; dar ct valoreazil un orator, asta poi
s-o nelegi dup ceea ce reuete prin cuvntarea sa" (Cicero, Brutus sau despre
oratorii ren u",ii, n: Cicero, Opere alese, II, ed. cit., pp. 272-273).
Ars belle diceIIIti 31

" Succesul este o rsplat. Sub aceast form el este, n indi


vidualitate, recunotin, i, n opinia public, contiina u nei
datorii pltite. [ ... ] Succesul afirm c cineva este rspunztor n
chip direct i tiut de frumuseea faptei sale. Se poate ntmpla
totui ca individualitatea s fi ptruns mai adnc n tainele
responsabilitii i atunci, n succesul cel mai srbtoresc, se
poate simi nc npstui t, dup cum n cea mai umilll floare
care i s-ar oferi poate s-o tu lbure contiina unei uzurpri.
Opinia public nu va obosi niciodat de a sllrbtori un om
mare pentru c acesta i d iluzia plcut de a tri n unison cu
sufletul acestuia din urm " (Tudor Vianu, Pamdoxele succesulu i,
n: Opere, voI. 9, Editura Minerva, Bucureti, 1980, p. 498).

n sprijinul valorizrii superioare a oralitii n arta ora toric


vine i autoritatea antichitii. Anticii se pregteau n colile de
retoric pentru a vorbi n public, pentru a se adresa direct popo
rului i a obine adeziunea lui sau a reprezentanilor lui. De altfel,
cele trei genuri oratorice pe care anticii le-au teoretizat Uudiciar,
deliberativ, epidictic) PWl n eviden imperativele oralitii: ap
rarea i acuzarea se desfurau n faa celor ndrituii s judece,
discursurile politice se ineau n faa poporului iar elogiile sau
blamurile se ineau la adunrile ocazionate de omagierea celor
disprui, a eroilor. De altfel, este interesant de subliniat c, n
Pllaidros, Platon face dou analize n privina artei cuvntrilor,
una care are n vedere vorbirea (oralitatea), cealalt care vizeaz
scrierea. S-a i fcut observaia c filosoful grec acord o ierar
hizare valoric superioar oralitii n raport cu scrierea 14 n
privina rolului n arta cuvntrilor. Fr ndoial, era de necon
ceput n antichitate ca un individ care citete un discurs s f ie
considerat un bun orator! Lecturrile constituiau doar etapa
iniial n pregtirea unui bun orator.

14 Henri Joly, L ecriture el la parole, n:


' Le /l?1merseml?llt I'lntol licil?ll: Logos, el'isteme,
p(llis, ] . Vrin, Paris, 1974, pp. 1 1 1 -127.
32 Mic tratat de oratorie

A asea subliniere reia o observaie venit nc din anti


chitate: arta oratoric vizeaz persuasiul1ea pl/blicl/lui. Conceptul de
persuasil/l1e este adus n atenie atunci cnd se ncearc iden
tificarea artei elocinei tocmai pentru a mai mblnzi cumva
constrngerile convingerii, dar i pentru a da o oarecare determi
nare conturului nesigur al adeziunii. Chaignet o asociaz unei
stri de posesillne prin care sufletul unei persoane se Ias n
posesia sufletului altei persoane fr a ti cu exactitate n virtutea
crui temei. Din acest motiv, nu o dat, starea de posesiune a fost
asociat cu o anumit putere divin. Acela care este n stare s
produc persuasiunea prin intermediul unui discurs, acela este
atins de aripa geniului. Prin intermediul persuasiunii, fora i
capacitatea individual a oratorului se transmit publicului care,
n urma acestei influene, este nstpnit de aceleai idei. De
altfel, definiia dat de Aristotel artei oratorice, att de mult
invocat de exegei, este centrat pe ideea de persuasiune:

" S admitem deci c retorica este facul tatea de a descoperi


prin intermediu l speculaiei Ceea ce, n fiecare caz, poate s fie
. propriu persuadrii. Nici o alt art n-are aceast funcie; toate
celelal te au un obiect propriu destinat nvmntului i per
suasiunii; de exemplu, medicina asupra strilor de sntate i
de boal; geometria pentru variaiile de mrime; aritmetica
pentru numere i aa mai departe celelalte arte i tiine; dar, se
poate spune, retorica pare a fi facultatea de a descoperi n mod
speculativ n tot ceea ce este dat persuasivul; aceasta ne
permite a afirma c tehnica n discuie nu aparine unui gen
propriu i distinct" (Aristote, La rhetoriqlle, 1, 2, 135b, Societe
d'Edition " Les Belles Lettres" , Paris, 1967, p. 76).

Nu e deloc superfluu a atrage atenia asupra termenului


speculativ, care intervine aici, fr ndoial, cu un rol bine deter
minat. A descoperi speculativ n fiecare subiect ceea ce folosete
Ars bellf dice"di 33

actului de persuadare nseamn a gsi numai prin mijloacele


gndirii pure (nu prin ex periment, de exemplu, ca n tiin).
Aspectul este semnificativ deoarece definiia i insistena asupra
sursei speculative a descoperirii elementelor proprii persuasiunii
deschide calea tuturor n ceea ce privete posibilitatea practicrii
unei astfel de arte (pentru c fiecare se poate bizui pe gndirea
proprie).
Cu toate reticenele pe care ni le procur peste dou milenii
de ncercri de a defini ct mai exact i ct mai mulumitor arta
oratoric, riscm s considerm c omtoria este arta de a practica
discllrsul dup regulile retorice ale frumosului ll vederea persuasiullii
lI11 ui public oarecare. Menionm c, chiar n tratatele serioase
asupra domeniului, cei doi termeni - retoric i oratorie - se
confund adesea. O analiz mai atent ne-ar arta c, n ciuda
interferenelor indiscutabile, exist i unele deosebiri. Retorica
pare s se asocieze mai mult cu demersul tiinific sau teoretic
asupra discursului, n timp ce oratoria sau elocina vizeaz cu
precdere latura practic, acional a dezvoltrii unui discurs.
Retorica este legat mai mult de posibilele explicaii ale unui
discurs construit care a avut succes, n timp ce oratoria vizeaz un
rspuns la ntrebarea: cum s facem ca un discurs s aib succes,
s persuadeze? Evident, pentru a pune n act un asemenea
rspuns, ea se folosete de principiile retoricii, principii contura te
ca rspuns la ntrebarea: cum a fost construit un discurs care a
avut succes? Un discurs tiinific care a recurs la argumente, la
deducii i a avut succes la un public specializat constituie n mod
cert o preocupare a retoricii (cel puin a aceleia sugerat de
termenul "neoretoric"), dar e greu de presupus c el poate fi
socotit un demers de domeniul oratoriei. Pentru simplul motiv c
frumosul, cu care oratoria se asociaz, nu este adus aici la rang de
esent a constructiei discursive.
, ,
34 Mic tra ta t de oralorie

3. Spiritul artei oratorice azi

n timpul din urm, aria de cuprindere a ceea ce intr sub


jurisdicia artei oratorice s-a amplificat fr ncetare. Departe de
a se confirma gndul uor ironic al lui Renan, dezvluit n 1 880
la Academia Francez, conform cruia " retorica este singura
eroare a grecilor" , arta elocinei a devenit n timpurile din urm
un domeniu de tot interesul, probabil i sub influena "cotiturii
" "
lingvistice (" the linguistic turn ) produs n filozofie la jum
tatea secolului trecut. Vrem s atragem atenia asupra ctorva
schimbri majore n configuraia cultural a modernitii trzii,
schimbri care au influenat n mod radical destinul artei orato
rice, recuperarea ei n contemporaneitate ca i modalitile sau
formele n care ea apare n contiina publicului. Uneori fr a ne
"
da mcar seama c e vorba de acea " ars bene dicendi a anti
chitii.
O prim subliniere ne de faptul c, astzi cel puin, aria de
adresabilitate n raport Cll cellalt se vrea de maxim amplitudine, dac
este posibil chiar planetar. Acest lucru a schimbat din temelii
modul de concepere i producere a discursului. Mai avem de-a
face astzi cu gesticulaia abundent, cu solenmitatea adesea cu
tat, cu crearea momentelor nltoare ale vorbirii, cu inducerea
unor tensiuni ale tririi memorabile n tribunale, n amfiteatre, la
tribuna parlamentului, locuri altdat att de cutate de aceia care
urmreau s fie remarcati drept buni oratori? Evident c nu, iar
nevinovatele rtciri ale unora - destul de puini - care se mai
preteaz la aa ceva sunt tratate cu condescenden, adesea cu o
ngduin mascat, ca venind de la nite indivizi rtcii n pro
priile himere, incapabili s vad c ceea ce fac este n dezacord
cu simul comun i observaia curent.
De ce se ntmpl toate astea? Pentru motivul destul de
clar c miza d iscursului astzi nu se mai afl la acest nivel, nu
Ars /1elle dicendi 35

nl ai vizeaz poate atracia unui public relativ redus (unele


excepii notabile regsim n ceea ce am putea numi oratoria aca
demic), ci adresabilitatea ctre toi i, dac este posibil, captarea
tuturor. De ce s te chinui s vorbeti n faa a o mie de oameni
(care, la rigoare, nici nu conteaz ca numr de voturi! ) cnd poi
s te adresezi ntregii ri (fr ndoial, unui numr mult mai
mare dect n cazul unei adunri publice) prin intermediul tele
viziunii, iar efectul poate fi cu mult mai mare?
Oratoria de astzi se apropie sensibil de idealul elocinei
clasice (frumusee, claritate, sublim, surpriz) numai n iposta
zele ei care simbolizeaz relaia oratorului cu lumea ntreag, cu
comunitatea ntreag, cu rolul mesianic asupra celorlali. Fr a
minimaliza tendina de adresabilitate a individului i n faa
unui public mai restrns, e de observat c, n acest caz, exigenele
artei oratorice ce in de adevr, bine, frumos sunt adesea eludate,
dac nu n totalitate, cel puin n unele aspecte ale lor. Este ct se
poate de adevrat c una dintre cauzele acestei situaii ine de
teh/lica modern (ne referim aici la televiziune sub diversele ei
aspecte), care a facilitat aceast posibilitate de punere n contact a
individului cu lumea. De exemplu, secvena dat pe toate cana
lele de televiziune, cnd Paul Bremer, administratorul american
al lrakului, anun capturarea lui Saddam Hussein:

" Ladies and gentlemen, we got him " ,

chiar dac e de mici dimensiuni, chiar dac nu e un


discurs oratoric n accepiunea clasic a termenului, e construit
dup toate regulile persuasiunii i ale efectului seduciei asupra
celor muli. Dac mai adugm i anumite aspecte legate de
gestica ce a nsoit acest mic anun sau de componenta afectiv
care l-a nsoit, atunci ne convingem c el a fost gndit i executat
dup toate regulile artei ora torice, dei telespectatorul de rnd cu
36 Mic trata t de oralorie

greu i d seama de acest lucru. De ce aceast ntreag


desfurare de mijloace ale artei oratorice pentru un simplu
anun? Fiindc oratorul tia c se adreseaz lumii ntregi i c
gestica lui, patosul exprimrii, tonalitatea vor fi subiecte predilecte
pentru pres i pentru opinia public. Cnd preedintele Bush,
dup incalificabilele atacuri de la 11 septembrie 2001, ine o
conferint de pres n care declar, printre altele:

" Doamnelor i domni lor,


Acesta este un moment dificil pentru America. Din pcate, va
trebui sm ntorc la Washington dup acest discurs. [ ... ]
Astzi s-a petrecut o tragedie na onaI. Dou avioane s-au
lovit de World Trade Center n ceea ce pare a fi u n atac tero
rist asupra rii noastre. [ ... ] Terorismul mpotriva Americii
nu va avea nici o ans. V rog s pstrm un moment de recu
legere. Fie ca Dumnezeu s binecuvnteze victimele, fa miliile
acestora i America " (George Bush, discurs inut la Emma
Booker Elementary School, Sarasota, Florida, 1 1 septembrie
2001, orele 9,30; http://www.whitehouse.gov/ news/ releases/
2oo1 /09/2oo10911 .htm]),

intervenia sa e construit dup toate normele persuasiunii. Unul


dintre principalele motive pentru care apare, la acest nivel, grija
deosebit .pentru felul exprimrii, pentru seducie chiar, tine de
faptul c individul e contient c discursul lui se adreseaz
ntregii lumi i c va strui, datorit mijloacelor prin care se
propag, mult timp n contiina lumii.
Descoperim aici ceva asemntor cu situaia creaiilor
artistice. Scriitorul de geniu are aproape o obsesie pentru forma
expresiei n care "toarn" aciunea poemului, romanului, piesei
de teatru. Cine are curiozitatea de a investiga manuscrisele scrii
torilor cu adevrat mari va descoperi cu surprindere c opere
mari, care par scrise, datorit perfeciunii formei, dintr-o rsu-
A r /1e11e dicelldi 37

fIare, sunt rezultatul unor chinuitoare ncercri i renunri,


reveniri i reorganizri, totul numai pentru ca s ajung la forma
expresiei pe care autorul o crede cea mai reui t, n viziunea pro
prie chiar apropiat de perfeciune. Unul dintre exemplele cele mai
la ndemn, pentru noi cel puin, este Eminescu. Perpessicius,
editorul manuscriselor eminesciene, ne-a lsat mrturii interesante
cu privire la zecile de variante (numai cele care s-au pstrat) ale
unei poezii, ale unei strofe, ale unui vers (surprinztoare sunt
multiplele variante ale versului "O prea frumoas fat" din
Lllceafrul). De ce? Pentru c geniul poetic este contient c se adre
seaz, pe de o parte, unui public cititor de dimensiuni mari (i care
se amplific n permanen) i, pe de alt parte, este contient c se
adreseaz posteritii. Or, n aceste condiii, forma n care el se
adreseaz trebuie s rspund tuturor exigenelor frumosului
poetic i s se apropie de perfeciune. Cam aceasta este moti
vaia, pstrnd proporiile, firete, i n ceea ce privete dis
cursurile oratorice puse n scen de cei care se adreseaz lumii.
O a doua subliniere vine, ntr-un fel, s-o ntregeasc pe
prima, dar i s augmenteze ncercarea de a gsi ceva din spe
cificul artei oratorice astzi: arta oratoric este asociat lIIIui ade
vrat spectacol. ntr-un astfel de context se produc astzi discursu
rile. Este adevrat, nu mai putem imagina astzi oratoria n
maniera clasic - dei oratoria clasic produce multora ncntare
i un sentiment al nostalgiei. Aspectul a fost subliniat chiar de
ctre aceia care, ntr-o viziune modern, au sistematizat sectoare
importante ale oratoriei clasice:

" Bineneles, chiar dac vechea retoric e mai pu in stupid


dect afirm stilitii, nimeni nu se gndete n chip serios s-i
recupereze toate rmiele: eclectismu l trebuie evitat. Aa
cu m a observat cu mult justee Gerard Genette, a existat la
retoricienii clasici o furie de a numi care e un mod de a se
desfura i de a se justifica multiplicnd obiectele tiinei
38 Mic tratat de oratorie

10[>" Uacques Dubois et alii, Retorica gel/f!raI, Ed itura


Univers, Bucureti, 1 974, p. 4).

La ntrebarea, retoric, firete, "Mais ou sont les neiges


d'antan?", va trebui s rspundem c zpezile de altdat s-au
topit fiindc s-au schimbat condiiile climaterice! Lumea s-a
schimbat, posibilitile de adresare fa de cellalt s-au multipli
cat, tehnica postmodern a facilitat contactul direct dincolo de
obstacolele distanei, firete chiar gusturile nu mai sunt aceleai
i, prin urmare, i exigenele artei cuvntului bine rostit trebuie
s se schimbe.
Dimensiunea spectacular a artei oratorice de astzi, pre
zent la nivel individual i n oratoria clasic, unde depindea
exclusiv de posibilitile oratorului, are consecine dintre cele
mai semnificative pentru ntregul triptic sub care se prezint
demersul: etllOs, pathos i logos. Din punctul de vedere al etllOslIllli
(oratorul i calitile sale), e de remarcat c rolurile par a fi
schimbate fundamental. Ieirea n public a personalitilor (n
domeniul politic, artistic, sportiv etc.) este rezultatul unei ntregi
regii n care cineva - acela care organizeaz spectacolul oratoric -
ordoneaz toat micarea, toat gestica, toat atitudinea i chiar
toat. "prezena " personajului principal (personalitatea care tre
buie s vorbeasc). ntrebarea este urmtoarea: mai este oratorul
stpnul su i al calitilor artei sale n condiiile n care, n
fiecare moment aproape, i se spune ce s spun, ce s fac, cum
s fac ceea ce trebuie s fac? mai este el rspunztor, obiectiv
vorbind, de succesele sale, de consecinele pe care le au cuvintele
sale i chiar de greelile pe care le face ntr-o situaie discursiv
de tip oratoric? n oratoria clasic, o greeal fundamental n
producerea discursului putea s frng pentru totdeauna o
carier promitoare. Mai este astzi posibil acest lucru? Echipe
ntregi de consilieri pe probleme de comunicare nsoesc perso-
Ars belle diccl/I/i 39

nalitple n discursurile lor atunci cnd se adreseaz publicul u i,


crend adesea acestora d in urm imagi nea dezagreabil a unor
indivizi care trebuie tot timpul asistai fiindc n u se descurc
singuri! i nu e vorba de excepiile privind marile personaliti
politice sau artistice, ci chiar de niveluri mult mai nensemna te:
pn i primarul u nei localiti ct de ct rsri te nu se adreseaz
direct oamenilor, ci prin intermediul purttorului su de cuvnt!
Din punctul de vedere al patllOsului (auditoriul i problemele
sale de receptabilitate), i aici se produc schimbri semnificative.
Dimensiunea spectacular a discursului oratoric modern pune
auditoriul ntr-o situaie diiematic: ce e mai important, spectaco
lul care se produce sau mesajul care este transmis prin ceea ce se
spune. n oratoria clasic, dimensiunea spectacular a discursului
oratoric (concretizat, de obicei, n gesticulaie, tonalitate sau
mimic) avea menirea de a amplifica efectul nelegerii mesajului
transmis prin vorbire. Mai stau lucrurile n acest fel n spectacolele
discursive care se pun n scen astzi? Greu de rspuns la o
asemenea ntrebare. Pe de alt parte, n oratoria clasic exista o
preocupare aparte i permanent din partea oratorului ca n u
cumva s existe o contradicie ntre ceea ce spune i gesturile,
mimica, tonalitatea sau atitudinile cu care nsoete ceea ce spu n e
(ideile m a i puin i mportante nu trebuie nsoite d e o gesticulaie
abundent, dup cum ideile mari nu trebuie lsate n afara
manifestrii nonverbale sau paraverbale).
Astzi l ucrurile par a sta invers: vorbeti la inaugurarea
unui cmin de btrni cu o gesticulaie, cu o participare afectiv,
cu un tonus mai degrab valabile n situaii de care atrn
destinul rii sau al lumii ntregi! Asumarea lucrurilor de o
asemenea manier nu este gratuit. Dimensiunea de spectacol a
oratoriei de astzi are drept consecin - n planul patlwsIIlui,
firete mallipularea auditoriului. De la binefacerile persuasiunii la
-

arla tanismul manipulrii nu este dect un pas, pe care u n


40 Mic tratat de oratorie

spectacol bine regizat te ajut s-I faci pentru a pcli vigilen a


unui auditori u nevinovat i a-I d uce pe ci acionale dorite
numai de cei care monteaz spectacolul!
n sfrit, la nivel ul logosului (limbajul sau discursul n care
se concretizeaz intervenia spectacular), schimbrile se produc
pe multiple planuri. n oratoria de tradiie, discursul aparinea
cu siguran oratorului care l producea, iar acesta din urm era
judecat dup produsul su. n ieirile la ramp ale persona
litilor de azi, mai putem avea ncredere c discursurile sunt ale
lor i c n ele se vd inteligena, aptitudinile i capacitile cel ui
care vorbete? Cu siguran, n multe cazuri, rspunsul este
negativ, dei nu putem afirma categoric c nu exist i excepii
notabile. Pe de alt parte, limbajul i discursul produs cu ajutorul
su nu servete numai ideii pe care ar vrea s o dezvolte oratorul,
ci i nevoii de spectacol, exigenelor de regie n care oratorul se
prezint. Este ct se poate de evident c, din acest punct de
vedere, selecia mijloacelor expresive e determinat de contextul
n care individu l produce discursul!
De ce aceast dimensiune de spectacol n arta oratoric de
astzi? Motivele sunt mai multe. Dei este dificil s facem un
inventar n baza unor criterii ct de ct obiective, totui vom
aminti cteva. Una dintre cauze ine de ceea ce am putea numi
obsesia imaginii . Preedini de state, aspirani la aceast demni
tate, parlamentari i oameni politici, artiti i sportivi mai mari
sau mai mici sunt dominai - fiecare n proporii diferite - de
imperativul unei imagini favorabile n contiina publicului. Or,
nimic nu prinde mai bine unei imagini favorabile dect un spec
tacol bine regizat n care personalitatea s fie bine integrat cu un
discurs! Orice prilej este bun: rzboiul din Irak, capturarea lui
Saddam, decernarea premiilor Oscar, inaugurarea statuii lui
Rabin, discuiile despre corupie n Parlament, dispariia tragic
a unui coleg pe care pn mai ieri nu-I puteai suferi, manifesta-
Ars /lel/e dicell di 41

iile pacifiste etc. De multe ori, pe altarul im perativitii imagi nii


favorabi le se sacrific idei ndrznee, atitudini de demnitate sau
sentimente onorabile.
Dimensiunea spectacular a oratoriei de astzi este
determinat i de faptul c spectacol ul este o piedic n calea
uitrii. Mulimea poa te fi controlat, poate fi dominat atunci cnd
nu te uit ! Ca personalitate ai valoare numai dac eti in atenia
mulimii n permanen. Iar un spectacol bine regizat poate strui
pentru mult timp n contiina publicului i poate crea o senzaie
de omniprezen a personajului. n unele domenii, astfel de
nscenri iau forme dintre cele mai nstrunice, ca s folosim o
exprimare eufemistic: " divorul anului ", " Mutu preocupat de
Eminescu, matematic i filosofie" , " cstoria lui Britney Spears a
durat dou zile" i altele asemenea. Pe alte dimensiuni, firete,
Derrida15 a teoretizat conceptul de uitare (" oubli " ), ca i pe cel d e
urm (" trace"), u l timul c u referire la conceptul de scri itur, vzut
ca un antidot n privina uitrii. Cum oamenii din vechime a u
avu t nevoie de scriere pentru a l upta mpotriva uitrii, e posibil
ca omul de astzi s aib nevoie de spectacol pentru a nu-i u ita
pe ceilali!
n sfrit, dar nu n ultimul rnd, e posibil ca dimensiunea
spectacular a oratoriei de astzi s fie determinat de faptul c,
tot mai m u l t, spectacolul este vzut ca o manifestare a pll terii.
prestigiului i valorii unui ind ivid sau altul. S nu ne l sm ne
lai de aparene. Cei care apar astzi pe toate canalele media n u
sunt chiar att de preocupai - pe ct ar dori s lase impresia - d e
binele omenirii, de imaginea i destinul rii, de gloria artei. Sunt
i ei oameni i nimic din ceea ce este omenesc nu le este strin.
Iar prestigi ul, gloria, puterea, admiraia nu pot lsa indiferent pe
nimeni. ntr-un fel, spectacolul este semnul, este marca acestei

1 5 Jacques Denida, De la gralllIIlalologie, Les Editions de Minuit, Paris, 1967,


pp. 42-108.
42 Mic tratat de oratorie

puteri, a prestigiul u i de care crede individul c se bucur n


contiina celorlalti.
A treia subl iniere: prezena intempestiv a artei oratorice
astzi se manifest ntr-o diversitate impresio/wlltii de forme, unele
de-a dreptul inedite i care par a nu mai avea nici o legtur cu
discursul oratoric clasic. La o analiz atent ns, ele se supun
tuturor exigenelor persuasiunii i seduciei, constituie modaliti
de adaptare a relaiei discursive cu cel lalt la exigenele timpului
modem dominat de tehnici tate, rapiditate, d inamism.
Una dintre aceste forme, creia timpul din urm i-a conferit
un rol ce pare chiar supradimensionat, este publicitatea. Omul
politic se adreseaz celorlali mai mult prin secvene publ icitare:
"
" La vremuri noi, oameni noi (Constantinescu, prezidenialele din
1996), " Fora linitit. Mitterand preedinte" (Mi tterand, prezi
denialele din 1 981), ,, 1 like Ike" (Eisenhower, prezideniale le din
1952), marile companii se adreseaz clientilor poteniali prin inter
mediul publicitii: " Unii au baft, tu ai MemoPlus " (reclam la
un produs farmaceutic care ntreine i dezvolt capacitatea de
memorare), " Radio 21 lovete din nou. Cu Buzdugan ! " (text publi
citar la o emisiune de radio), " Triete-i visul din prima zi a anu
lui! Connex i dorete s-ti mplineti toate visele anul acesta ... "
(reclam la o firm de telefonie mobil). Este o cale dintre cele mai
eficiente de a intra n contiina publicului:

" .. .industria publicitar i-a deschis un nou front de aciune


asupra consumatorilor, dezvoltndu-i capacita tea culegerii
informaiilor relevante cu privire la cele mai intime habitudini
domestice i de comportament ale acestora. Cunoaterea n
detaliu a preferinelor culturale, a pasiunilor i intereselor de
ordin afectiv, a modurilor de a se relaxa i a petrece timpul
l iber, a disponibilitilor i formelor de achiziie practicate
(casll, rafe, leasillg), precum i a predispoziiilor fa de schim
bare pe care le manifest anumite grupuri, persoane sau
A rs belle diwzdi 43

colectiviti reprezint miza sl/praveglzerii comerciale prin dei


nerea informaiei strategice de ctre marile agenii publ ici
tare " (Gheorghe Teodorescu, Petru Bejan, Relaii publice i
publicitate, Editura Fundaiei " Axis " , lai, 2003, p. 1 60).

Constatm cu surprindere c exist instituii specializate


pentru organizarea publicitii care, vedem bine, nu poate fi
lsat la voia intmplrii. Ea trebuie fcut d up anumite regul i
d e eficien, iar mare parte d intre aceste reguli vizeaz persua
siunea, captarea celuilalt, sed ucia consumatorului (n sensul cel
mai larg al termen ului: consumator de cultur, de tiri, de pro
duse, de pres etc.).
Chiar dac se deruleaz Ia dimensiuni reduse ale textua
Iitii, publicitatea este dominat de aceleai virtui, utilizeaz
aceleai procedee i e pndit de aceleai greeli. De exemplu, n
sloganele p ublicitare, prel uate dintr- un volum dedicat analizei
discursului pu blicitar:

"
" Pour toujou rs et sou rtou t pour tout de suite (reclam la Dior)
"
" Port-Gri maud, achetez le soleil et la mer (reclam pentru
achiziionarea unei l ocuine l a Mediterana)

sunt exploatate efectele persuasive ale unor figuri retorice bine


cunoscute pentru influena lor asupra receptorului: aliteraia
(repetarea unei consoane sau a unui grup de consoane la nce
putul sau n interiorul unui cuvnt pentru efectul stilistic
produs), Itipalaga (un transfer de nsuiri de la un obiect la altul,
aflate, de obicei, n vecintate). n textul publicitar:

" Viceroy. 2 miliarde sptm nal ! . .. Ca s-i iei l u mea-n cap!


Directiva Consiliului CE/89/ 622 CEE: Tutunul duneaz
grav sntii " ,
44 Mic tratat de oratorie

o reclam, dup cum lesne ne dm seama, la o marc de tigarete,


regsim un sofism de toat frumuseea, sofislll II 1 discrepallei
dintre ceea ce se cere i ceea ce se sp/I/le, analizat de al tfel n lucrrile
de specialitate16.
n spectrul diversificrii formelor sub care regsim urmele
oratoriei n contemporaneitate, discu ia n-ar trebui redus doar la
specificitatea discursului p ublicitar n raport cu cel clasicI?, ci s-ar
putea extinde i asupra aspectelor care vizeaz modalitile n care
discursul se propag de la " personalitate" la receptorii si. Au
aprut, cum am mai afirmat deja n treact, instituii specializate
care fac legtura discursiv, care mediaz relaia dintre persona
litate i public: purttorul de cl/vnt. El este acela care, din punct de
vedere discursiv, reprezint personalitatea. Avem de-a face aici,
nendoielnic, cu o delegare a au toritii discu rsive, de l a un individ
(personal itatea politic, artistic etc.) la altul .
Are acest lucru consecine asupra construciei discursului
oratoric? Fr ndoial. ntotdeauna, intermediarul este mai imper
sonal, mai glacial, mai puin afectat, preocupat parc prea mult s
nu-i scape ceva n plus n legtur cu ceea ce ar vrea s spun, Ias
adesea s-i scape ambiguiti intenionate - cu care s-i bat capul
comentatorii, presa n general, dup aceea -, limiteaz discuia
atunci cnd subiectul pare cel mai fierbinte etc. Este simptomatic,
pentru discursul politic romnesc, tandem ul Mugur Isrescu -
prim-ministru, Adrian Vasilescu - purttor de cuvnt: dl Isrescu
scotea dou cuvinte pe l un, indiferent de ce era ntrebat, apoi
venea purttorul su de cuvnt care, ntr-un limbaj uneori preios,
alteori lapidar, explica la nesfrit ceea ce a vrut dl Isrescu s
spun! i, evident, nimeni nu prea nelegea nimic!

16 Pierre 81ackburn, Logique de l'argulIIentatioll, 2c edition, Editions du


Renouveau Pedagogique, Inc., Sain t-Laurent (Quebec), 1994, pp. 257-259.
17 Olivier Reboul. LI r/Jetorique, troisieme edition revue et corigee, PUF, Paris,

1990, pp. 97-100.


Ars belle dicClldi 45

Fr ndoial c instituia n cauz a aprut pentru a-i


putea permite mai m u l t (sau mai puin!) dect persona litatea p e
care o reprezint. D e l a nl imea, responsabilitatea i prestigiul
unei funcii de preedinte, premier sau chiar ministru, cu greu i
poi permite s afirmi: " Nu pot s rspund la aceast ntrebare " ,
dar de la nivelul purttorului de cuvnt, e posibil . Poi s gre
eti, s fii prost informat ca purttor de cuvnt, dar nu-i este
per mis s greeti sau s fii prost informat ca preedinte sau
prem ier.
Capitolul II

CUI SERVETE ARTA ORATORIC I LA CE?

ntrebarea care deschide aceast dezbatere nu este una re


toric. Ea urmrete, prin rspunsurile posibile, s explice i s
ntemeieze funcionarea unui demers constructiv vechi de cnd
lumea i cu un impact dintre cele mai semnificative n devenirea
cultural a umanitii. Dac arta oratoric a fost att de venerat
n anumite perioade, d up cum a fost repudiat n al tele,
nseamn c ea nu poate lsa indiferent pe nimeni. Explicaia
unei asemenea atitudini se regsete, desigur, n rol ul i funciile
pe care arta oratoric le ndeplinete n raport cu individul, cu
relaiile dintre indivizi, cu aspiraiile culturale ale insului n
societate, chiar cu devenirea societii n ansamblul ei. Este
motivu l pentru care urmrim s investigm principalele funcii
pe care un asemenea demers le ndeplinete.

1. Funcia de soluionare a conflictelor de opinie

(a) Natura conflictual a fiinei umalle. Experiena istoric


a umanitii, situaiile diverse din viaa cotidian, ncercrile de
psihologie aplicat pun n eviden - fiecare n parte i toa te
deopotriv - natura conflictual a fiinei u mane. Omul triete,
nc din timpurile ancestrale, n vecintatea diferendelor, dac
nu chiar n preaplinul lor: popoarele au diferende ntre ele,
48 Mic tratat de oratorie

indivizii obinuii au preri opuse n ceea ce privete una i


aceeai problem, comunitile se concureaz ntre ele pentru
obtinerea
, unui loc mai bun n ierarhia social. Aad ar, se pare c
starea de di!erm este una normal n relaii le interumane, chiar
dac dezideratul consensului este propovduit adesea:

" Conflictele pot sri gard u l grdinii, d u p cum pot trece i


graniele rii; ele pot su rveni i dup ce am fcut curat n
buctrie sau am depoluat mediul nconjurtor. Ele pot
implica relaiile noastre cele mai intime sau interaciunile cele
mai superficiale. Cnd oamenii nu pot tolera d i ferenele
morale, c u l turale, religioase sau politice, confl ictul este
inevitabil i adeseori costisitor" (Helena Cornelius, Shoshana
Faire, tiillta rezolvrii conflicte/or, tiin & Tehnic, Bucureti,
1 996, p. 21).

Pe de alt parte, este interesant de observat c explicaiile


asupra unor domenii ntregi ale existenei u mane se fundeaz
mai mult pe ideea conflictului, chiar pe o agonistic explicit,
vzut ca impuls al dezvoltrii i progres ului: Darwin (lupta
pentru existen este motorul devenirii speciilor), Marx (lupta de
clas este izvorul dezvoltrii sociale), Freud (lupta dintre sinele
individual i supraeul social este temeiul devenirii individuale)l.
Nu e mai puin adevrat c dac starea potenial a fiinei
umane este una conflictual, aspiraia spre viaa comunitar pre
supune rezolvarea conflictel or, de orice natur ar fi ele. n istoria
umanitii este vizibil efortul permanent de soluionare a con
flictelor dintre indivizi, comuniti, popoare ntregi. Uneori
rezolvarea conflictelor a l uat formele cele mai detestabile: n
numele sol uionrii conflictelor s-au declanat rzboaiele cele

1 Morton Deutsch, aizeci de ani de stl/diu sociopsiilOlogic al conflictuilli, n: Ana

Stoica-Consta ntin, Adrian Neculau (coord.), PsillOsociologitl rezolvrii cOllflictului,


Polirom, lai, 1998, pp. 1 5-44 .
Cui servete arta oratoric i la ce? 49

mai sngeroase, s-au nfptuit crimele cele mai abominabi le, s-au
pus n scen conjuraiile cele mai detestabile. Fr ndoial, chiar
dac nu toi au recunoscu t-o deschis, s-a vzut c o astfel de
"
" rezolvare a conflictelor nu este raional, aa cum ar fi de dorit
n cazul fiinei umane, Ia care, cum ne place s spunem n perm a
nen, domin raionalitatea. Este motivul pentru care, cel pu in
n epoca modern, au aprut instituii specializate n solu io
narea conflictelor dintre indivizi n situaia cnd acetia nu s u nt
capabili s i le rezolve singuri: organisme internaionale pentru
medierea confl ictelor dintre ri, tribunale pentru judecarea
confl ictelor dintre indivizi.
(b) Ce este rm conflict de opin ie? Sfera conflictelor posibi le
dintre indivizi este destul de larg i, evident, se lrgete mereu.
Pot exista conflicte economice, conflicte de natur psihologic,
conflicte sociale. Nu toate acestea ne intereseaz cnd vrem s sta
bilim rol ul artei oratorice n efortul de soluionare a unor astfel de
situaii, ci numai ceea ce fiineaz sub denumirea de conflict de
opillie. Prin urmare, ce este un conflict de opinie? Un conflict de
opinie se instaleaz ntre doi indivizi, dou comuniti n legtur
cu o anumit idee, cu o anumit problem supuse discuiei. Con
flictul de opinie apare n mod real atunci cnd ntre participanii Ia
relaia discursiv exist opit/ Ili opuse n legtu r cu adevrul teze;
supus discu iei. Concluzia este c un conflict de opinie este
determinat numai de diferel1ele de caracterizare alet"ic a tezei de
ctre cei care particip Ia dezbaterea ei.
Conflictele de opinie sunt omniprezente n viaa cotidian:
unii consider c fenomenul corupiei n Romnia este scpat de
sub control, alii, dimpotriv, c el s-a diminuat simitor, un cri tic
literar crede c romanele scriitorului X sunt excelente, altul c ele
se scald n mediocritate, avocatul este de prere c clientul s u
este nevinovat, procurorul afirm cu toat tria c vinovia este
evident. n toate aceste cazuri, ca i n altele care ar putea fi
50 Mic tratat de oratorie

invocate, avem de-a face cu poziii diferite cu privire la tezele


supuse discuiei: " Corupia este un fenomen generalizat" ,
"
" Romanele scriitoru l ui X sunt interesante , " Inculpatul este
vinovat" (unii interlocutori le consider adevrate, alii false). Fie
secvena discursiv:

"Hermogenes: Iat Socrate, dup Cratylos, ar exista n chip


firesc, pentru fiecare dintre realiti, o d reapt potrivire a
n u melui, iar numele nu ar fi ceea ce unii denumesc aa prin
convenie, invocnd o parte din vorbirea lor, ci s-ar fi produs
n chip firesc o dreapt potrivire a numelor, a tt la eleni, c t i
la barbari: aceeai la toi. [ ... ]
Socrale: [ . . . ] Sunt ns gata s fac cercetarea mpreun cu tine
i cu Cratylos. [ . . . ]
Hermogenes: La drept vorbind eu nsumi i nc adesea,
Socrate, am stat de vorb cu el i cu muli alii, dar nu m pot
lsa convins c dreapta potrivire a numelui ar fi al tceva dect
convenie i acord" (Platon, Cratylos, 383a b; 384c; n: Platon,
-

Opere, III, ESE, Bucureti, 1 978, pp. 251-252).

Aceast secven din Platon pune o problem (" Cum se insti


tuie numele? " ) i fiecare dintre cei doi interlocutori (Cratylos i
Hermogenes) susine poziii diferite (sau are rspunsuri diferite) la
ntrebarea care circumscrie tema n discuie (Cratylos: " Numele
sunt determinate de esena lucrului "; Hermogenes: " Numele sunt
date prin convenie i acord " ). Cum cele dou propoziii invocate
sunt n relaie de contrarietate, ele nu pot fi adevrate mpreun.
Aceasta nseamn c fiecare dintre interlocu tori, susinnd rs
punsul su ca adevrat, susine, implicit, rspunsul preopinentului
ca fals. Avem de-a face cu u n conflict de opinie. Un conflict de
opinie presupune: teza supus discuiei, un interlocutor care o
consider adevrat i un interlocutor care o consider fals.
Cui servete arta ora toric i la ce? 51

(c) Natura conflictului n judecile de opune. Dac un


conflict de opinie se instaleaz ntre interlocutori atunci cnd ei a u
atitudini alethice opuse c u privire la coninutul in.formaional al
unei teze supuse discuiei, atunci ar fi interesant s identificm n
legtur cu ce anume se instaleaz aceast stare de discrepan
opinabil ntre interlocutori. n identificarea un ui rspuns la
aceast problem ne asumm sugestiile modellliui t,.iadic al
dialogicii in teniol1ale, conturat de GiIbert Dispaux2.
Ideea de la care se pleac este aceea c, ntr-o relaie d ia
logic prin care se urmrete un act de tranzacionare (" Ies tran
sactions dia logiques " ), distincia dintre judecile utilizate trebu ie
s aib drept criteriu intenia cu care se pune n act o construcie
discursiv. Un individ care intr ntr-o form de " dialogic
tranzacional " cu un altul este dominat de o anumit intenie:
aceea de a comunica anumite observaii (concretizat n formu
larea judecilor de observaie), intenia de a comunica o evaluare
(concretizat n formularea j udecilor de valoare), intenia de a
comunica o prescripie (concretizat n judecile prescriptive).
Ateni la geneza istoric a ideilor, vom putea s remarcm c
regsim aici aceeai intenionalitate care fundeaz triparti i a
genurilor oratorice l a Aristotel.
Conflictul de opinie, disputa critic, care e u n rezultat al
acestuia, iau natere tocmai datorit faptul ui c interlocuto,.ii a li
atitlldini opinabile opllse fa de coninutul acestor tipuri de judeci:
de observaie, de valoare, de prescripie. O ntrebare este aici
esenial pentru analiza judecilor care constituie obiectul unui
conflict de opinie: de ce, n legtur cu cele trei categorii de
judeci, interlocu torii se mpart n dou tabere distincte: unii care
le consider adevrate, motiv pentru care le susin, alii care le
consider false, motiv pentru care le resping?

2 Gilbert Dispaux, La logique el le quo/idieu. U"e al/alyse dialogiqlle des

lIIecal/isllleS de f'argrlllre"ta/ioll, Les Editions de Minuit, Paris, 1984, pp. 13-61 .


52 Mic tra ta t de oratorie

Ne formm opinii diferite cu privire la adevrul sa u


falsitatea jl/decilor de obsenJaie pentru simplul fa pt c este posibil
ca observaiile noastre cu privire la realitate (fapte, relaii, situaii,
stri sufleteti etc.) s ne furnizeze informaii diferite, chiar opuse.
A vem argumente destule pentru susinerea acestei aseriuni, cel
puin pe aliniamente teoretice (scepticii, Platon n Repl/blica, Kant n
Critica mil/l1ii pl/re, Wittgenstein n Tmctatl/s) sau practic-obser
vaionale (cercetrile de fenomenologia percepiei). Nu suntem de
acord n ceea ce privete jl/decile de valoare deoarece, n marea lor
majoritate, ele sunt j udeci de gust: de gl/stibus 11011 dispu tal1dul71
est! Mai mult, j udecile de valoare sunt rezultatul punerii n func
iune a unor criterii diferite. n sfrit, avem divergene n ceea ce
privete judecile prescriptive deoarece, n baza observaiilor i a
evalurilor proprii, facem recomandri pentru ceilali n vederea
ndeplinirii unor scopuri. Cum observaiile i evalurile proprii e
posibil s nu coincid cu ale celorlali, rezult atitudini diferite fa
de prescripiile pe care le facem.
Cel care propune astfel de propoziii n intenia rezolvrii
conflictului de opinie cu interlocutorul are o atitudine opil1abil fa
de aceste judeci: este convins c observaia sa este corect, c
evaluarea este pertinent i, evident, c prescripia pe care o face
este profitabil n raport cu ndeplinirea scopului aciunii. Interlo
cutorul cu care a intra t ntr-un conflict de opinie pe aceast tem
are atitudini opinabile opuse: este convins c observaiile adversa
rului su sunt false, c evalurile sunt neconcordante cu realitatea,
c prescripiile nu sunt eficiente. De aici conflictu l de opinie.
(d) elim se solui01Jeaz II" conflict de opi1Jie? Instalarea
unui conflict de opinie este un semn c exist, n legtur cu teza
supus discuiei, o " problem " ntre interlocutori. Cum persistena
conflictului este surs de disconfort intelectual dar i psihologic
pentru ambii participani la relaia discursiv (tensiune interioar,
preocupare permanent, nencredere n cellalt), tendina fireasc
Cui servete arta oratoric i la ce? 53

este aceea de a ncerca stingerea conflictu lui de opinie. A soluiona


un conflict de opinie nseamn a gsi dovezi sau argumente prin
care (sau n baza crora) adversarul s renune la opinia sa n
legtur cu teza i s o mbrieze pe aceea a preopinentului. Prin
urmare, un conflict de opinie se consider rezolvat n dou
situaii: cnd adversarul renun la propria opinie n favoarea
aceleia care i se prezint graie forei argumentelor aduse sau cnd
cel care propune teza renun la ea n favoarea tezei adversarul ui
pentru c argumentele acestuia din urm SW"lt mai puternice.
Avem aici clauza de llchidere a oricrui conflict de opinie.
Cel puin dou lucruri trebuie subliniate aici. Primul: solu
ionarea conflictului de opinie constituie un demers de ordil1 ul
raionalitii. A produce argumente (dovezi, probe) n susinerea
sau respingerea u nei teze nseamn a cuta i a gsi temeiul
suficient pentru care un fapt, o situaie, o relaie, n general o stare
de lucruri este aa cum este i nu altfel. i, evident, a gsi temeiul
suficient pentru a considera adevrate enunurile care exprim
astfel d e st r i d e lucruri. D e exemplu, dac vrem s susinem,
ntr-o relaie discursiv cu cellalt, teza " Inculpatul a svrit fapta
de care este nvinu it", atunci trebuie s cutm temeiu l (sau unul
dintre temeiurile) suficient al adevrului ei: " Pe corpul victimei
s-au descoperit amprentele inculpatului" . Relaionarea dintre
temei i tez este urmtoarea:

Inculpatu l a svri t Pe corpul victi mei s-au


fapta de care este descoperit amprentele
nvinuit incul patului

Dac pe corpul victimei se descoperi'! am prentele


celui acuzat, atunci el este autorul faptei
54 Mic tra tat de oratorie

Parcursu l ntemeierii n termenii relaiei de adevr este


urmtorul: " Este adevrat c Incul patul a svrit fapta de care
este nvinuit fiindc este adevrat c Pe corpul victimei s-au
descoperit amprentele incu lpatului i este adevrat c Dac pe
corpul victimei se descoper amprentele inculpatului, atunci el
este autorul faptei " . n mod normal, pe funda mentele stricte ale
raionalitii, interlocutorul care susine teza " Incul patul nu a
svrit fapta de care este nvinuit" (i, deci, consider fals teza:
"
" Incul patul a svrit fapta de care este nvinuit ) ar trebui s-i
schimbe o pinia sub constrngerea probei administrate (" Pe
corpul victimei s-au descoperit amprentele inculpatului " ).
AI doilea lucru care trebuie subliniat: armtura raional a
confruntrilor de argumente n vederea sol uionrii conflictelor
de opinie este pus n scen ClI aju toml disCll rsivitii. Am mai
subliniat i cu alte pri lejuri, o facem i acum: raionamentele
noastre sunt cunoscute de ctre ceilali numai d ac un sistem
adecvat de semne mediaz ntre noi i interlocutorii notri.
Altfel, ntemeierea ar rmne numai pentru cel care o face, fr
nici o valoare n planul soluionrii conflictelor de opinie. Prin
urmare, discursu l este acela care ne poate duce la soluionarea
conflictelor de opinie chiar dac mecanismul (fundamentul)
solutionrii este unul de ordin rational.
, I

Exist diverse forme ale discursivitii prin care putem


contribui la sol uionarea conflictelor de opinie. Una dintre ele este
argumen tarea dialogal: se instituie face-to-face o relaie d iscursiv
ntre doi interlocutori n care unul susine o tez i aduce argu
mente n favoarea ei, cellalt respinge teza n cau z i produce
argumente n contra ei. Clauza de nchidere funcioneaz aici la
parametri standard. O alta ine de ceea ce se numete argumentare
polilogal: n gru puri relativ restrnse se pune n d iscuie o tez,
susinut de unii participani, respins de altii n baza jocului de
fore dintre argumentele prezentate. n sfrit, putem s imaginm
Cui servete arta oratoric i la ce? 55

un individ susine pe baz de argumente o


I1rgu llle71 fl1rea oraforicil:
tez n faa unui public mai nu meros care, explicit, n u produce
dovezi contra tezei susinute.
Aceast din urm situaie intereseaz cel mai mult arta orato
rid\ i relaia ei cu soluionarea conflictelor de opinie. Dei, la supra
fa, ntr-un demers de tip oratoric, publicul nu contrazice teza, n
realitate fiecare participant la o astfel de relaie caut i gsete un
contraargument la fiecare dintre argumentele oratorului. E
adevrat c reacia nu se produce n timpul derulrii discursul ui.
Dar acest fapt nu nseamn c ea nu se produce! Suntem adeseori
spectatorii acestor dispute retorice " la distan " n tim p i spaiu
ntre cei care au opinii diferite cu privire la o anumit problem:
rspunsurile preedintelui Chirac la discursurile preedintel ui
Bush n legtur cu unele aspecte ale rzboiului din Irak,
rspunsurile guvernului la atacurile opoziiei etc. Probabil acesta
este unul dintre motivele care l-au determinat pe Michel Meyer s
susin c retorica este arta negocierii de la distan ntre indivizi
n legtur cu o anumit problem3.
(e) Blocaje raiollal-discursive n soluiollarea cOll!1ictelor
de opinie. Cum am afirmat deja, a soluiona un conflict de opinie
nseamn a aduce argumente prin care s susii ca adevrat teza
n discuie i s respingi ca fals teza opus a adversaru lui. n rea
litate, l ucrurile nu se petrec ntotdeauna n acest fel. De ce? Pentru
c, de multe ori, ne putem afla n faa unor e rori care constituie
adevrate blocaje n actul de soluionare a conflictelor de opinie.
De unde pot veni astfel de erori? Evident, din cele dou surse care
i contribuie la sol u ionarea unui conflict de opinie: m ionalifl1fea
i discursivifafea.
Dac nu util izm, n disputele noastre cu ceilali, o form de
raiona re corect, atunci nu putem s-I convingem pe interlocutor

Michel Meyer, Ques/;orrs de rM/or;qrte: lallgl1ge, m;sorr, sedrce/;ml, Livre de

Poche, Librairie Generale Fram;aise, Paris, 1993, p. 22.


56 Mic tratat de ora torie

c teza pe care o susinem este un enun adevrat. Pentru care


motiv? Fiindc, descoperind eroarea de raionament, el va putea
respinge teza pe acest temei. Regsim aici clasa s(fismelor de logicii,
n sistematizarea propus de Van Eemeren i Grootendorst'. O
multitudine de astfel de erori constituie obstacole serioase n solu
ionarea conflictelor de opinie: sofismul falsului an tecedent, sofis
mul cel ui de-al patrulea termen, sofismul falsei dileme, sofismul
falsei analogii, sofismul generalizrii pripite, post !IOC ergo propter
hoc. Alte erori, care in tot de domeni ul raionalitii, incrimineaz
situaia n care ceva este prezentat drept argument dar, n
realitate, nu ndeplinete nici pe departe acest rol: argllmen tlll7l ad
baculum (argumentul forei), argumen tl/m ad IlOmi/1e1l1 (argumen
tul cu referire la persoan), argumel1 tllm ad poplllllm (argumentu l
referitor la mulime), argutllentl/ t/1 ad verecundiam (a rgumentul
referitor la autoritate). n opinia autorilor invocai, astfel de argu
mente formeaz clasa sofisme/or scheme/or argumen tative.
Cum a subliniat nc Aristotel, blocajele pot surveni i graie
limbajului pe care l uti lizm pentru evidenierea argumentelor i
a schemelor de argumentare prin care rezolvm un conflict de
opinie. Sunt cunoscute c1asicele erori ale ambiguit ii sau ale echi
vocaiei prin intermediul crora individul este pus n imposi
bilitatea determinm exacte a obiectului asupra cruia se poart
conflictul de opinie. n aceste condiii este dificil s mai ntrezrim
ansele soluionrii lui5.

4 Frans van Eemeren, Rob Grootendorst, LA nOllvelle d;alectique, Editions Kime,

Paris, 1 996, pp. 107-237.


5 Asu pra unei discutii mai ample privind aceste aspecte ale discursivitatii, a
se vedea: Constantin Salavstru, D;scllrslIl pll terii: llcerca re de retoric aplicat,

Editura Institutul European, Iai, 1999, pp. 264-289; Teoria ; practica argrmre1l
tr;;, Editura Polirom, lai, 2003, pp. 303-365.
Cui servete arta oratoric i la ce? 57

2. Funcia manipulatorie a artei oratorice

(a) Sugestiile antichitii. Manipularea este o tem de


refl ecie dintre cele mai vechi. nc Platon, n dialogul Pl1aidros, face
o distinctie ntre vorbirea frumoas (domeniu de investigaie al
retoricii) i vorbirea adevrat (domeniu de investigaie al analiticii).
Filosoful grec constat c exist o discrepan vizibil ntre ceea ce
este frumos i ceea ce este adevrat n vorbire. Dac arta oratorlc a
fost adeseori blamat, motivul esenial al acestei atitudini era acela
c ea asum o substi tuie imoral: adevrul este nlocuit - n aceast
" ars bene dicendi" - cu frumuseea discursuluili. Prin aceast
substituie suntem n faa unei neltorii: receptorul, auditoriul n
ansamblul su, este indus n eroare7. Platon a subliniat c:

" ... viitorul orator nu are nevoie s fi deprins ceea ce este cu


adevrat d rept, ci mai degrab opiniile mulimii care hotrte;
i nici cele care sunt n realitate adevrate sau frumoase, ci cele
care sunt doar socotite astfel . Din cunoa terea acestora de pe
urm se obine darul convingerii, i nu din aceea a adevrului "
(Platon, Pltaidros, 260a, n: Platon, Opere, IV, ed. cit., p. 462).

6 Asumpiile anticilor asu pra acestui subiect se ntlnesc cu cele ale contem

poranilor: " Aceast util izare ambivalentA a retoricii exist dintotdeauna i n u o


putem evita. ntreba rea este simpl: servete retorica la a demasca artificiile de
limbaj, gndurile false sau, din contr, este instrumentul demonic care le insta
ureaz pentru a captiva pe aceia pe care ea i nalA? Se regsete aici critica cea
mai radical" care fusese formulat contra retoricii, aceea a lui Platon, care vede
n ea adversarul adevArului, conceput ca un discurs uni voc, n care orice alter
nativA este exclus: pentru el, ntr-adevr, exist adevrul de care se ocup" tiina i
opinia comunA, schimb toare i contradictorie, de unde se hrnete retorica "
(Michel Meyer, Qllesl;orrs de rhetoriq/le: Imrgage, m;sorr, seduc/;orr, ed. ci !., p. 8).
7" . . . Ia Antici, retorica se prezenta ca un studiu al unei tehnici desti nate
uzului vulgului, nerbdtor s ajungA rapid la concluzie, s-i formeze o opi nie
frA efortul prealabil al unei investigaii serioase" (Ch. Perelman, L. Olbrechts
Tyteca, La rWllvelle r/relvr;que. Tra;le de I'argrmrerr/al;vrr, PUF, Paris, 1958, p. 9).
58 Mic tra tat de or a t orie

De aItfet investigaii recente asupra nelegerii artei ora


torice n antichitatea greac insist asupra sensului peiorativ al
acestei arte8.
(b) Ce este manipularea ? ntr-un sens foarte larg, manip"larea
semnific o aciune a unui individ prin intermediul creia el poate
produce modificri asupra l ucrurilor, aciunilor, sentimentelor,
atitudinilor, credinelor altor indivizi, fr acordul acestora din
urm i, de multe ori, fr ca acetia s tie acest lucru, s fie
contieni de influena pe care o sufer. Spre o astfel de nelegere
de amplitudine maximal se orienteaz i definiiile de dicionar:

" aciune sau manier de a manipula un obiect, un aparat;


specialitate a prestidigitatorului care, numai prin dex teritatea
sa, face s apar i s dispar obiecte; manevr destinat ne
Irii: lIlanipulare electoral - lIIanipularea I1Iuli",ilor; influen
exerci tat asupra grupurilor nu meroase, asupra opiniei, n
special prin in termediul unei propagande masi ve... " (Le Petit
Laro/lsse: Dictiollnaire Ellcyclopedique, Larousse, 1 995, p. 628).

n T11e El1cyclopedia of Lal1gllage al1d Lingl l is tics, manipularea e


conturat de o manier mai pu in precis:

" Strategiile pe care oamenii le utilizeaz pentru a-i determina


pe ceilalti s fac ceea ce ei doresc tin parial de li mbaj, impli
cnd u tilizarea manipulatorie a acestuia d in urm " (Tlle EllCY
clopedia of Larrguage and Lingllistics, voI. 5, Pergamon Press,
Oxford, New York, Seul, Tokyo, 1994, p. 2360),

8 Avem n vedere pozipa lui OJi vier Reboul:


" Retorica: termen peiorativ. ( . . . ].
De ce aceasta discreditare? Mai nti, pentru ca retorica apare ca arta, daca nu de
a minti, cel putin de a manipula oamenii prin discurs, un discurs tendentios i
deschitiltor de capcane, precum o pledoarie, un manifest electoral, o apologie... "
(Olivier Rebo ul, La rltetoriqlle, troisieme edition revue et corigee, PUF, Paris,
1990, p. 5).
Cui servete arta ora toric i la ce? 59

su bliniindu-se rol ul manipulrii lillgvistice ( " linguistic mani pu


la tion") i, n special, cel al actelor d e vorbire indirecte ( " indirect
speech acts") n manipularea prin intermediul discursului. n
sfrit, o enciclopedie de filozofie ne atrage atenia c manipu
larea este:

" o inf]uent ocult exercitat asupra unui individ sau a unui


grup. Specifici tatea acestui tip de influent poate fi cercetat
n conditiile receptrii mesajelor produse de emitenti. Se v or
bete astfel de manipulare pentru a descrie o form de com u
nicare n care destinatarii nu cunosc sau nu nteleg strategiile
utilizate de cel care influenteaz " (EI/cyclol'edie pllilosopl7iquc
lI1/iverselle: Les Notiolls Pllilosopl,iqucs, voI. II, rUF, Pa ri s 1 990,
,

p. 1 538).

Se poate concluziona c o situaie de mal/ipulare trebuie s


ndeplineasc cteva condiii: (a) ea trebuie s fie un act inten
ionat de influen asupra altuia prin intermediul instrumentelor
i mecanismelor care sunt n afara regulilor de corectitudine ra
ional sau discursiv (dac aceste acte ar respecta regulile la
care facem trimitere, atunci influena ar avea ca rezultat o con
vingere sau o persuasiune); (b) acest act intenionat de influen
trebuie s aib ca rezultat o schimbare n starea existenial a
celuilalt (o modificare fizic, de aciune, de comportament, de
ati tudine, de stare afectiv; dac aceast schimbare nu se pro
duce, atunci suntem doar n faa unei intenii de mani pulare); (c)
aceast schimbare se obpne fr acordul liber i contient al
interlocutorului, ndeosebi prin ind ucerea n eroare a acestuia
din urm, care crede c se afl pe calea adevru l ui, dar, n
realitate, el se afl n eroare (acord ul l iber la o idee gra ie argu
mentelor invocate este semnul prezenei unei convingeri); (d) n
special cnd e vorba de mani pularea prin intermediul discursu
l ui, indivizii nu sunt contieni c instrumen tele, tehnicile sau
60 Mic tratat de oratorie

mecanismele de ordin raional sa u discursiv care sunt utilizate


pentru a-i infl uena su nt eronate, nu respect princi piile raiona
Iitii sau ale disc ursivitii (dac ar exista contiina acestui fapt,
atunci influena ar fi anulat n consecinele ei).
(c) Peutm o sistema tizare a fonuelor de manipulare: cometl
tarii. Exigenele puse n eviden de ncercarea de identificare a
conceptului de manipulare ne arat cu destul claritate cei doi
pol i ai oricrei mani pulri: aciunea prin care se exercit infl u ena
ce se poate transforma n manipulare (A: un demers ntreprins
de cineva cu intenia de a infl uena pe altcineva) i obiectul asupra
cruia se exercit influena n intenia manipulrii (O: cineva care
suport aciunea de influenare din partea cel uilalt) . Pornind de la
aceste dou elemente, Herman Parret propune un tip de ordine n
analitica structural a acestor componente ale unei situaii de
manipulare n cadrul mai larg al investigrii manipulrii i
minciunii, cadru concretizat ntr-un " model al semioticii discursu
rilor" i, n mod egal, ntr-o "teorie a enunrii" 9. Urmm n con
tirlUare acest model de interpretare.
Care este natura aciunii manipulatorii i, implicit, care
sunt formele pe care le mbrac aceast aciune? n primul rnd,
se poate mani pula un individ oarecare prin intermediul unei
aciuni fizice. De exemplu, pedeapsa corporal pentru schimbarea
unui comportament sau a unei credine. n alte cazuri, se poate
manipula un individ prin intermediul unei aciuni discl/ rsive. De
exemplu, o expl icaie adecvat care determin o aciune viitoare.
n concluzie, avnd drept criteriu natura aciunii mar/ipulatorii,
pu tem s iden tificm dou forme ale ei: aciunea fizjc i aciu nea
disClIrsiv.
Aceast aciune de manipulare are un domeniu vizat prin
influen. EI poate s fie foarte diferit. Putem s acionm asu pra

9 Hemuln PaITel, ProlegoIIIelles ti la tl//ione de I'ellllllcialiorr. De Hllsserl Il III

pragmatiqlle, Peler Lang, Beme, Frankhlrt/ Main, New York, Paris, 1987, pp. 230-278.
Cui servete arta oratoric i la ce? 61

obiectelor fizice (aciu nea de manipulare a crilor ntr-o bibliotec),


asu pra credillelor sau ideilor (aciunea de infl uenare a credinelor
religioase), asupra aciullilor sa u faptelor (aciunea de a determina
un individ s fac o donaie caritabil). Prin urmare, exist cel
puin trei domenii asupra crora se poate exercita aciunea d e
manipulare: domeniul obiectelor, domeniul credinelor, domeniul
aci ull ilor.
Cele dou criterii (natllra i domeniul aciunii manipulatorii)
se pot combina. Obinem, astfel, o sistematizare a formelor de
manipulare:

Aciunea manipu latorie (-) Aciune fizic (AI) Aciune discursiv(A 2)

Domeniu l aciunii (1)

Domeniul obiectelor (DI) (A - DI) (A2 - D I)


Domeniul credinelor (D 2) (A - D2) (A2 - D2)
Domeniul aciunilor (D3) (A - DJ) (A 2 - D3)

n legtur cu aceast sistematizare, cteva comen tarii sunt


necesare:
Cele dou criterii (care a u fost formulate de Parret)
identific ase forme primare de manipulare: A l - 0 1 (aci unea fizic
asupra unui obiect oarecare: manipularea banilor ntr-o casierie),
A l - 02 (aciunea fizic prin care sunt schimbate credinele:
pedeapsa pentru schimbarea credinelor religioase), Al - 0 3
(aciunea fizic pentru determinarea unei aciuni: exilul lui
Napoleon n urma nfrngerii n rzboi), A 2 - 01 (aciunea
discursiv ce vizeaz transformarea unui obiect oarecare: sub
influena unor explicaii adecvate, picturile lui Picasso devin mai
interesante pentru receptor), A 2 - O2 (aciunea discursiv pentru
influenarea credinelor: asumarea unei convingeri asu pra rolului
democraiei sub influena unei argu mentri bine fcute), A 2 - 03
62 Mic tratat de oratorie

(aciunea discursiv pentru a determina o aciune a receptorului:


a da votul ca ndidatului sub influena discursului su electora l).
Prezentarea sintetic a formelor de manipulare - loc n
care ne deosebim de Parret, care consider c numai ulti mele
dou forme sunt cu adevrat manipulri i care nu a vzut toate
posibilitile combinatori i ale celor dou criterii pentru epuizarea
formelor posibile de manipulare - d indicaii semnificative pen
tru institu irea unei distincii ntre manipulrile imediate (directe) i
manipulrile mediate (indirecte). Primele sunt acelea n care trans
formarea obiectelor, credinelor sau aciunilor i are originea n
aciunea fizic a agentu lui, pe cnd cele din urm vizeaz
transformarea obiectelor, credinelor sau aciunilor sub influena
unei anu mite construcii discursive.
Cele ase forme primare ale manipulrii, pe care le-am
identificat, nu pot aciona izolat ntr-un discurs oarecare. Ele se
combin n permanen i determin formele sewndare de manipl/
Iare. Este plauzibil ca un individ s determine schimbarea unei
credine la interlocutorul cu care intr n contact prin intermediul
unui discurs i ca acesta din urm, cu aceast nou credin, s
obin prin argumentare un angajament n aciune al unui alt
individ care, la rndul su, poate constrnge pe altul s-i schimbe
credinele proprii! Schematizarea acestei activiti complexe de
influen (care este o form de manipulare secundar) este urm
toarea:

Fr ndoial, posibilitile combinatorii sunt multiple,


astfel c pu tem obine diverse forme secu ndare de manipulare.
n dezbaterile politice, jurid ice, tiinifice curente se pot desco
peri cu uurin astfel de forme de manipulare.
Cui servete arta oratoric i la ce? 63

n mod cert, pentru scopurile noastre care vizeaz arta


or atoric, u n interes special l au formele de manip ulare care
angajeaz discursivitatea. Rmnnd la acest nivel, avem n
atenie o problem de toat nsemn tatea: ill tenioHali tatea aciullii
mallipulatorii. Este posibil ca u n anumit agent al aciunii manipu
latorii s nu tie c discursu l su nu respect cerinele de corec
titu dine rational sau discursiv. n acest caz, el nu are intentia
, ,

de a induce n eroare interloc utorul. Avem de-a face, n acest caz,


cu un act de manipulare? Rspunsul este negativ. Su ntem aici n
faa ignoranei discursive i raionale a agentului aciunii. Dar,
de m ulte ori, a gentul aciunii util izeaz n cunotin de ca uz
raionamente sau forme d iscursive care a u doa r aparena
corectitudinii i care nu sunt corecte n realitate. n acest caz,
suntem n faa unei situaii de manipulare.
(d) Cile discursive ale manipulrii. Ar trebui, n acest
punct, s rspundem la ntrebarea: cum este posibil a manipula u n
interlocutor sau u n a uditoriu prin intermediul aciunii discursive
a unui agent? Un prim rspuns la aceast ntrebare pune n
discuie elementele constitutive ale unei investigaii cu privire la
cile prin intermediul crora se instaleaz Wl act de manipulare. O
aciune discursiv de manipulare are mai multe componente i
fiecare dintre ele poate constitui un mijloc important pentru a
influena indivizii care il recepteaz. n mod cert, o manipulare
total i complet are loc n umai n condiiile n care toa te m ij
loacele intr n aci une n construcia unui discurs. Dar o analiz
sectorial poate arta care sunt funciile acestor mijloace ce
intervin n asigurarea performanei unei intervenii discursive.
Este posibil a ind uce n eroare receptorul prin intermediul
formei expresive a u/1ui discurs. Receptorul nu poate s realizeze
imediat "decodajul" tuturor figurilor retorice care populeaz u n
anumit discurs. n aceste condiii, sensurile sunt aIterate, semni
ficaiile sunt deformate i receptarea discursu lui este denaturat.
64 Mic tratat de oratorie

Fr ndoial, receptorul este n eroare. Avem, deci, o form de


manipulare unde instru mentul discursiv are rol ul principal i se
concretizeaz n forma discursului, n li mbaj u l utilizat de autor.
Ci receptori pot vedea n secvena discursiv :

" mi nchipu i c ai citit n ziare c, printr-o proclamaie speci


al, dicta torul ital ian a felicitat armata italian din Albania
pentru laurii ctigai prin victoria lor asupra grecilor.
Aceasta constituie desigur recordul mondial n materie de
ridicol i baocur " (Winston Churchill, Mesaj mdiodijllzat la
2 7 aprilie 1 941)

o ironie a lui Churchill la adresa l ui Mussol ini? Dac secvena


discursiv este l uat n sensul su direct (grad u l zero al scriiturii,
n terminologia lui Barthes), atunci este ct se poate de evident c
receptoru l se afl n eroare. Manipularea este prezent . Exist o
multitudine de mijloace de ordin discursiv care pot facilita o
situa ie de manipulare (figuri de stil, retorica frazei, semnele de
punctuaie, intonaia, ambiguitatea enunurilor) 1 .
(e) Mecanismele raionale ale manipulrii. Discursul nu
este doar o punere n scen a unei forme expresive a limbajului. EI
este, n egal msur, o construcie a raionalitii. n consecin, el
conine raionamente prin intermediul crora oratorul aduce n
atenie argumente, dovezi, probe pentru a susine sau a respinge o
tez, un punct de vedere. O problem de o importan aparte n
acest punct este corectitlldinea (n termeni pur logici, validitatea)
acestor raionamente. Cum este posibil s obinem n mod necesar
o concluzie adevrat util iznd o form de raionament? Dou
condiii trebuie s fie ndeplinite: o condiie a adecvrii materiale

1 0 O interesanta analizi'!l asupra prezenei i efectu l u i figurilor retorice in d is


cursul po l i t ic la: Alexandre Dorna, Les effets langllgiers dll discollrs politiqlle, n:
Argrlllrenllllioll el rlretoriqlle, II, Hermes, 1 6, Paris, 1995, pp. 131-146.
Cui servete arta oratoric i la ce? 65

(premisele, adic propoziiile date care susin o anumi t conclu zie


ca tez, trebu ie s fie adevrate) i o condiie a adecvrii formale
(schema de ra tionament trebuie s fie corect). Dac aceste dou
condi ii sunt ndepl inite simulta n, atunci corec titudinea i con
c1u sivita tea rationamentului sunt asigurate.
Dac, n situa iile practicii disc ursive, u na dintre aceste exi
ge ne nu este respectat, atunci raionamentul are doar aparena
de corectitudine i conclusivitate. ntr-o asemenea situaie, cel
care utilizeaz un astfel de raionament sau cel crui a i se pro
pune sunt, fiecare dintre ei, n situa ia unei erori de raionament.
Aceste erori de raionament - i, ntr-un sens mai larg, erorile de
argumentare - poart nu mele de sofismel l. Ele au fost prezentate
i ca obstacole n calea soluionrii conflictelor de opinie. n con
secin, pu tem influena aud itoriul prezentnd raionamente sau
argumentri care sunt doar n aparen corecte (dar pe care
receptoru l le consider corecte) . Suntem n prezena unei situaii

11 Nu este locu l aici s facem o analiz deta liat asupra problemei


sofismelor i, n mod egal, asu pra cerceta rilor mai vechi sau mai noi care au n
vedere acest subiect. Dar, pentru ci titorul de azi, subliniem c asistm in acest
moment la o revenire n actualitate a acestei teme, prin cel puin trei momente
semnificative. A pariia dlrtii l u i Hamblin n 1970 (CL. Hamblin, Fal/acies,
Methuen, London, 1970; Fallacies, n: "Studies in Critical Thinking and Informal
Logic" , No 1, 1998) constituie ceea ce analitii au numit " tratamentul standard" al
sofismelor prin in termediul logicii propoziii lor i predicatelor. Lucrrile lui
Woods i Walton O. Woods, D. Walton, A rgllmel/t: tire logic of tire fallacies,
McCraw-Hill Ryerson, Toronto, 1982, tr.fr. Oitiql/e de I'argl/melltatiol/. Lvgiql/es des
sopl,ismes ordi/laires, Editions Kime, Paris, 1992; Fa/lacies. Selected Papers 1972-1 982,
Dordrecht/ Providence: Foris/ Berlin: Mouton de Gruyter, 1989 sunt apreciate
drept concretizri ale " tratamentului non-standard" asu pra sofismelor
(investigaiile au drept fundament anumite logici neclasice). n sfrit, cercetrile
lui Van Eemeren i Rob Grootendorst (Sl'eeclr Acls il/ Argl/mentatille Disci/ssiol/. A
TI/eoretical Model of tlle AI/alysis of DisClIssiol/ Directe.! Towards Soh'il/X CO//flicls of
01,il/iOl/, Dordrecht/ Cinnaminson: Foris Publications, PDA 1, 1984; La IIO/mel/e
dialeclique, Edi tions Ki me, Paris, 1996) propun un model pragma-dialectic de
analiza a sofismelor.
66 Mic tratat de oratorie

de manipulare prin mijloace de ordin raional. Dac avem argu


mentarea:

T (tez) (indicator lingvistic al argumentrii) R (temei)

Plou /iim/c Strzile snt ude

vom constata cu uurin c ea este o argu mentare sofistic


(sofismul n ca uz este cunoscut sub nu mele " falsul an tecedent " )
datorit faptului c propoziia " Strzile sunt ude" , care este
prezentat ca dovad (prob) pentru a susine teza argumentrii
(concretizat n propoziia: " Plou " ), nu este, n real ita te, o
condiie suficient a tezei, aa cum ar trebui s fie ntr-o argu
mentare corect (este posibil ca strzile s fie ude pentru c
municipal itatea a hotr t derularea unei aciuni de curare a
strzilor) . Argumentarea complet ia forma ra ionamentului:

Dac strzile su nt ude, atunci ploua


Strazile sunt ude
Deci: Ploua

unde propoziia compus (" Dac strzile sunt ude, atunci plou " )
este prezentat ca o implicaie logic ( " implicaie material " n
terminologia lui Russell), avnd ca antecedent propoziia " Strzile
sunt ude" i ca secvent propoziia " Plou " (n real ita te, aceast
propoziie compus nu este o implicaie logic iar raiona mentul
este un modus ponendo-ponens nevalid). n acest caz, nu este nde
plinit condiia adecvrii formale. Receptorul care nu sesizeaz
eroarea - din cauza asemnrii rationamentului dat cu unul
val id - este supus u nui act de manipu lare1 2

1 2 Exist! ncercllri semnificative care au n vedere investigarea unor astfel de

tehnici de influenare n domenii dintre cele mai diferite: Harry Weger Jr., PmXIIIII-
Cu i servete arta oratoric i la ce? 67

3. Funcia persuasiv a artei oratorice

(a) Mecatrismele persrtasirmii. Arta ora toric a fost legat,


nc de Aristotel n perioada antichitii greceti, de persuasiune -

pentru c, s-a vzut cu destul uurin, prin discursul oratoric


individ ul trebuie s exercite o influen asupra celorlali. De cele
mai multe ori, aceast influ en ia forma persuasiunii. Termenul
de persuasiune este domina t de ambiguitate. Uneori accepia lui
este att de larg, nct ncape n el aproape tot ceea ce este infl u
en de ordin disc ursiv asupra fiinei umanen, alteori delimitarea
este att de strict nct produce nencredere, cel puin n ceea ce
privete posi bilitatea opera ionalizrii unui asemenea concept.
Lsnd Ia o parte discuiile interminabile asupra definirii
acestui concept i asumnd ideea de sorginte kantian conform
creia persuasiunea este o form de influen prin care ne asumm
o idee n baza u nor criterii subiective, atunci vom putea s ne con
centrm mai mult atenia asupra unui aspect mai important d in
punctul de vedere al practicii discursive oratorice: care sunt meca
nismele prin care pu tem s obinem persuadarea auditoriului?
Analiznd cu atenie relaia de persuasiune, vom constata c
ea este u/l idirecio/1aI, cel puin n situaia discursului oratoric:

dialecliml TI/evI)1 III/ti II/lel11ersol/al Inleractiol/ Olltrvmes: UIIJ1/'otillclive In le/11f?Tsol/al


BeJlavivr as Violatiol/s of Ru/es foI' Crilical DisrussiO//, in: " Argumentation " , volume
15, lssue 3, August 2001, pp. 313-330; Dale Hample, A Pragllla-Dialectical Allalysis of
/I/e II/ql/isitiol/, " Argumentation " , Volume 15, Issue 2, May 2001, pp. 135-149.
1 3 " Ne confru n tam cu fenomen ul persu asiunii mai mult ca oric nd. Oamenii
sunt sensibili in continuare la apelurile persuasive ale creatorilor de reclame, ale
politicienilor i ideologii lor; res pectm inc instituiile i valorile tradiionale,
precum fami lia, succesul i educaia. nc ne jucm de-a politica in campus, la
locul de mu nc, in cadrul orga nizaii lor, chiar i in familie. Din pcate, ne
confruntm cu o critil energetic, polum mediul, iar pacea lumii ne alunedl
printre degete. ntr-un fel sau al tul, orice lucru amintit an terior are legtur cu
persuasiunea " (Charles U. Larson, Persl/asi/lllea. Receplare i I'espOI/sa/Jilita le,
Editura Poli rom, Iai, 2003, p.18).
68 Mic tratat de oratorie

oratorul urm rete s-I influeneze pe receptor n sensul acceptrii


ideilor proprii. n nici un caz, receptorul, auditoriul n genere, nu
se bucur nemaipomenit atunci cnd este persuada t, nu gsete n
acest act o situaie de confort intelectua l sau afectiv. Din acest
motiv, atunci cnd vorbim de persuasiune trebuie s avem n
vedere fa ptul c exist intotdeauna cineva care o urmrete i
depune eforturi pentru a obine acest rezultat, iar altcineva care o
suport. Din acest punct de vedere, analiza mecanismele persua
siunii nseamn a ne orienta atenia c tre acela care pune n scen
o construcie d iscursiv cu intenia persuadrii auditoriului.
Am atras atenia cndva c, nc de la Aristotel, relaia de
influenare discursiv de tip ora toric se orga nizeaz pe tripticul:
ethos, logos, pathos. Prima dimensiune ine de orator, de calitile
lui, de a utoritatea de care se bucur n raport cu auditoriul, cea
de-a doua vizeaz mod ul de construcie a discursului, n timp ce
a treia instan are n atenie auditoriul cu ansamblul su de
tr iri psihologice. Cum persuasi unea este direct legat de ora tor,
nseamn c dou vor fi cile prin care el poate aciona astfel
nct s ajung Ia un asemenea rezultat: calea etlwsullli i calea
logosullli. Putem s persuad m pe cineva prin ca l itile noastre
personale (prestigiu, au toritate, disponibilitate pentru altul, chia r
caliti fizice), dup cum putem s persuadm pe cineva prin
mod ul nostru de a vorbi, de a construi discursul.
Cteva ilustraii ar constitui, desigur, temeiuri semnificative
pentru susinerea celor afirmate. Un sportiv de mare performan,
cunoscut n ar i peste hotare, este adesea urmat n ceea ce
spune, n lurile de poziie pe care le are vizavi de o problem sau
alta, nu pentru fora argumentelor sau calitatea raionamentelor
sale, ci mai degrab datorit prestigiului de care se bucur n
rndul populaiei pentru ceea ce a realizat n sport. Un actor
cunoscut a ctigat alegerile prezideniale din Statele Unite nu att
pentru c a dovedit aptitudini n organizarea vieii publice sau n
Cui servete arta oratoric i la ce? 69

conducere, ci mai mult pentru c e cu noscut, pentru c e un brba t


agreabil, prezent mereu n contiina publicului prin fil mele sa le.
Pe aceast linie avem mul te, poate chiar prea multe exemple la
ndemn. Toate aceste elemente in de etllOsul relaiei oratorice,
de calitile aceluia care se adreseaz public ului.
Alte situaii in de logos, de organizarea discursul ui. Fiecare
ind ivid care se adreseaz publicul ui are anumite abiliti n a
utiliza expresiile cele mai alese, n a produce argumentele cele mai
adecvate, n a combina ct mai eficient aceste mijloace discursive.
Din punerea n valoare a acestor abiliti rezult un d iscurs care,
n funcie de a tracia la public, influeneaz mai mult sau mai
puin. Dac persuasiunea se produce n aceste condiii, ea are la
baz numai elemente care in de organizarea discursului, de logos .
ntrebarea fireasc ce s-ar pu tea pune n acest punct este
urmtoarea: de ce avem de-a face, n aceste situaii, cu dimen
siunea pers u asiunii i nu cu un alt tip de influen? Rspunsul
este rel ativ simplu dac inem cont de distincia dintre convin
gere i persuasiune fcut chiar n debu tul acestor ncercri
asupra artei oratorice. Un orator oarecare influeneaz prin pres
tigiul, prin autori tatea, prin alte calit i un interloc utor n mod
probabil: este posibil ca un interlocutor s reacioneze favorabil l a
personalitatea ora torului i s se lase infl uenat, este posibil ca
altul s nu fie deloc micat de autoritatea i prestigiul oratorului,
motiv pentru care influena este limitat, dac nu chiar anulat.
Ideea e c influena prin intermedi u l unor astfel de cal i ti nu are
un caracter necesar, se realizeaz adic pe principii su biective.
Motiv pentru care avem de-a face cu persuasiunea. La fel se
ntmpl i n cazul logosului: este posibil ca u n receptor s fie,
ntr-adevr, copleit de o vorbire aleas, de un discurs bine con
struit, ct se poate de expresiv i s reacioneze favorabil la astfel
de contexte, n timp ce un alt receptor s nu reacioneze favorabil
dect la ordinea logic a argumentelor. Situaiile acestea sunt n
70 Mic trata t de oratorie

afara cadrului necesitii, motiv pentru care ele se integreaz unui


act de persuasi une.
(b) EtllOs ul persuasiv i " lideml cllarisma tic ". Aadar, per
suasi unea care tine de ethos are n vedere oratorul. Ne retin aten-
, ,

ia n acest punct anumite rezultate i reflecii ale lui Alexandre


Dorna, specialist recunoscut n psihol ogie politic, privind liderl/l
carislI1atic14 Chiar dac observaiile i sugestiile autorului invocat
au n vedere liderul politic cu deosebire, anu mite extrapolri se
pot face cu profit expl icativ la analiza a ceea ce am pu tea numi
oratorl/l carismatic.
Aadar, ntrebarea la care trebuie s rspund acela ce se
apropie de o explicaie privind virtuile carismatice ale oratorului
este urmtoarea: n ce mod i prin ce cal iti un lider carismatic
care se adreseaz publ icului printr-un discurs poa te s-I influen
eze cu uurin, astfel nct s as igure persuasi unea auditoriului
la cel mai na lt nivel? ncercnd u n rspuns la aceast ntrebare,
va trebui s observm c un orator desvrit poate influena
gra ie carismei pe care o are n virtutea unei mari autoriti. Cum
s-a s ubliniat1 5, distingem ntre au toritatea epistemic (autoritatea
cel ui care tie) i autoritatea deorz tic (autoritatea celui care deine
o funcie).
Ambele acioneaz malefic asupra succesului unui orator
oarecare. Una e s vorbeti publicului de pe poziiile savantului
(ale celui recunoscut ca o mare au toritate epistemic) i a lta e s
vorbeti de pe poziiile omului de rnd, chiar dac, s zicem,
spui acelai lucru. ntr-un fel eti perceput i ascultat dac tii un
discurs de pe poziiile efului (acela nzestrat cu o anumit auto
ritate deontic) i cu totul altfel dac ii discursul din perspectiva

14 Alexandre Dorna, Le leader c/rarisII/atiql/e, "Provocations", DescIee de

Brouwer, Paris, 1998.


15 J.M. Bochenski, Ce este III/ toritatea ?, Editura H u manitas, Bucureti, 1992,

pp. 49-108.
Cui servete arta oratoric i la ce? 71

omului fr vreun rol important n ierarhia instituional a socie


tii. Prin urmare, autoritatea (epistemic sa u deontic) asigur o
an umit carism ora torului i contribuie la succesul discursul ui
su, dei, n absolut, l ucrurile nu ar trebui s se petreac astfel (doi
ind ivizi care spun acelai lucru ar trebui s influeneze n acelai
grad, dincolo de diferena lor de a utoritate). Dar autoritatea nu e
singurul atu al oratorului carismatic. A. Dorna distinge i alte
calit, unele dintre ele de-a dreptul inedite n peisaj ul expl ica
tiilor asupra mecanismelor de impunere a individ ului asupra
elorlali. n viziunea autorului la care am fcut aluzie, omu l
carismatic este acela care " este un revelator formidabil al adev
rurilor ascunse cu ajutorul unei (<intel igene emoionale" . Ce
nseamn aceasta? C omu l carismatic, n toate activitile pe
care le desfoar, vede ceea ce ceilali nu vd i, pe deasupra, l e
arat i celorlali ceea c e e i nu vd . ar, prin aceasta, e l poate
influena uor publicul care, adesea, este de-a dreptul entuzias
mat de aceste caliti.
Pe de alt parte, nu e mai puin adevrat c discursul omului
carismatic este vzut mai totdea una ca o " srbtoare verbal colec
tiv " . Prin calitile sale, prin abilitatea de a pune viaa sa afectiv
n slujba discursului pe care I ine, reuete s antreneze, cel pu in
din punct de vedere afectiv, mase mari de oameni care l urmeaz
fr crcnire. Nu spunem nici c e bine, nici c e ru, ci numai c
uneori este desctuat o asemenea for, nct pericolele sunt din
tre cele mai mari. n mijlocul acestei beatitudini generale pe care o
determin un orator carismatic, simul critic este diminuat pn l a
anulare, atitudinea d e opoziie este, d e multe ori, repudiat, astfel
c nu rmne nimic altceva dect ideea oratorului carismatic i
mul imea care o mbrieaz fr rezerve. n condiiile acestei
" srbtori discursive", pe care de al tfel oratorul carismatic o cre
eaz intenionat i cu inteligen, el apare adesea ca omul provi
denial capabil s schimbe lumea, singurul n stare s o fac.
72 Mic trata t de oratorie

Dorna ne atrage atenia i asupra unui alt as pect important


al omului carismatic: el este acela de care se leag speranele
mulimii n momentele ei de cumpn. Prin aceasta, el i croiete
drum spre locurile cele mai nal te ale ierarhiei societii dac
anumite contexte l avantajeaz. Hitler, din pcate, a fost consi
derat omul providenial pentru Germania ntr-o anumit perioad
pentru c de el s-au legat speranele naiunii ntr-un moment de
mare criz economic i moral. Ioana d'Arc a fost un personaj
carismatic al Franei revoluionare pentru c speranele poporu lui
francez au stat, la un moment dat, n acest personaj de legend al
Franei. Prin toate acestea, ca i prin alte trsturi care ar putea fi
invocate, omul carismatic ntreine, la aceia care i sunt n preajm,
o anumit fascinaie dar i o anumit stare enigmatic. Raporturile
sale cu ceila li se dezvolt n marginea acestor dimensiuni. Auto
rul invocat ne atrage atenia c:

" trsturile nu sunt statice, ci dinamice, ceea ce conduce la


conclu zia c statu tul de lider nu este, n mod simplu, pro
d usul unei mu limi de trs turi de personal i tate, ci conver
gena anumitor cali t i cu o situa pe social particular "
(Dorna, Le lender c/wrisl/lntique, p. 32).

De aici o concluzie important: pot fi indivizi excepional


dotai cu aceste caliti, dar care, datorit faptu lui c nu au gsit,
nu au nimerit contextul favorabil, rmn n afara anvergurii
omului carismatic.
Carisma este un factor de persuasiune. Aceasta pentru c
publicul reacponeaz diferit la o astfel de dimensiune a personali
tii oratorului. Unii pot rmne insensibili la astfel de trucuri ora
torice ale celui care pune n circulaie discursul, alii pot suporta
influene dintre cele mai puternice din care nu-i mai revin nicio
dat. n primul caz, carisma nu l ajut n nici un fel pe orator n
a-i atinge scopurile, n cel de-al doi lea ea este determinant.
Cui servete arta oratoric i la ce? 73

(e) Logosul ea surs a persuasirm ii, Cum am a firmat deja,


ex presivi tatea construciei discursive poate s infl ueneze ntr- un
grad mai mare sau mai mic publicul care ascu lt. Dar o construc
tie discursiv este expresiv dac se abate de la ceea ce Roland
Barthes nu mete " gradul zero al scriiturii " , adic de la sensurile
originale ale cuvintelor care intr ntr-un astfel de d iscurs. n
secvenele discursive:

" Ironia este grun tel e de sare da torit cruia mncarea capt
gust " (TIlOmas Mann),
" Viaa este un cuptor care cere s fie alimentat neconteni t cu
energii noi; totu I este modificare, transformare, n bine sau n
ru. Cine se oprete n loc, piere " (Panait Istrati),

regsim o dista n sensibil ntre gradul zero al conceptelor puse


n discuie i sensurile figurate la care trimit secvenele n ansam
bl ul lor.
Un discu rs care utilizeaz asemenea proceduri va influena
puternic pe aceia care sunt capabili s recepteze adevratul sens
i adevra tele intenii d iscursive ale oratorului i va lsa n afara
influenei pe ceilali. Distana d intre gradul zero al discursului i
sensul figurat este de observat i n rostirile nltoare, adesea
cuta te, bine reliefate n arta actorului, care, firete, este o form
special a oratoriei:

" ah! Pdure tnr!. .. Unde sunt moii votri? Presrai. .. la


Orbic, la Chil ia, la Baia, la Lipnic, la Soei, pe Teleajen, la
Racova, la Rzboieni ... Unde sunt prinii votri? La Cetatea
Aib, la Ctlbugi, la Scheia, la Cosmin, la Leneti... Unde
sunt btrnul Manuil i Goian, i tibor, i Cnde, i Dobrul,
i J u ga , i Gangur, i Gotc, i Mihai Sptarul, i Ilea Huru
comisul, i Dajbog prclabul, i Oan, i Gherman, i fiara
palou lui. .. Boldur? ... Pmnt!. .. i pe oasele lor s-a aezat i
74 Mic tratat de oratorie

st tot pmntul Moldovei ca pe u merii unor uriai! [ ... ].


inei minte cuvintele lui tefan, care v-a fost baci pn la
adnci btrnee ... c Moldova n-a fost a strmoilor mei, n-a
fost a mea i nu e a voastr, ci a urmailor votri -a urmailor
urmailor votri n veacul vecilor ... " (Delavrancea, Apl/s de
soare, n: Delavrancea, Tea tru, Editura Minerva, Bucureti,
1 983, pp. 52-53).

Pe de alt parte, secvenele discursive pe care le-am evocat


sugereaz i altceva, anume c persuasiunea ind us de expresivi
tatea limbajului se regsete i n folosirea cu abilitate a figurilor
retorice. Ele sunt acelea care asigur o anumit demnitate pre
zenei discu rsive a oratoru lui, pot scoate discursul din cotidian i
din ama torism, constituie semnul respectului i preuirii pe care
oratorul le acord publicu lui su. Limbajul presrat cu figuri
retorice atrage prin enigma ticul su:

" E o zi posomort de primvar; dar e zi de srbtoare, mare


repaus dominecal... Ai observat i dumneata, cititorule, cte
progrese a fcut opinia noastr public de cnd avem legea
repa usu l ui dominecal?.. E zi de srbtoare. Pe stradele prin
cipale este o micare febril neobinuit. Mulimea circul cu
m are greutate; grupuri se aglomereaz la rspntii, unde
d iscut fierbinte; toat lumea e cuprins de nervozi tate.
Miroase n aer, nu, dup expresia clasic, a iarb de puc -
din nenorocire, moravurile poporului nostru sunt mai blnde
dect ale altor popoare, unele civilizate chiar - miroase a . . .
ghionteal. Dar de ce? De ce fierbe lumea? Se face o manifes
ta ie popular n contra guvernului, care vrea s treac prin
camere il la lIapel/ r legea pentru nfiinarea monopoll/lui bu tu
rilor spirtoase! De cnd ne bucurm de binefacerile regimului
parlamentar, n-a trecut aceast ar printr-o agita ie mai gro
zav" (Caragiale, A tmosfer ncrcat; n: Caragiale, Momente i
schie, Editura Ion Creang, Bucureti, 1 972, p. 92),
Cui servete arta oratoric i la ce? 75

n care cititorul rafinat descoper o secvell irollic propus de


autor tocma i cu intenia de a ascunde primului venit adevrata
int enie a textului. Ironia trebuie cu grij descifrat pentru a avea
efect asupra cititorului. Dar nu toi pot face acest lucru, motiv
pentru care unii dintre receptorii textului vor rmne n afara
influenei discursive.

4. Funcia hermeneutic a artei oratorice

(a) Ce este in terpretarea ? Funcia hermeneutic a artei ora


torice, uneori nu mai amintit16, este legat de conceptul de
i/l terpretare. Firesc ar fi deci ca primu l pas n investigarea funci ei
hermeneutice a oratoriei s fie rspunsul la ntrebarea: ce este
interpretarea? O prim observaie care traseaz conturul unui
posibil rspuns vizeaz fa ptul c termenul de i nterpretare are o
utilizare cvasiuniversal, att n limbajul comun, ct i n studiile
de specialitate: arheologul interpreteaz urmele trecutului, medi
cul in terpreteaz simptomele descrise de pacient, violonistul
interpreteaz o buca t m uzical, exegeii interpreteaz textele
bibl ice i aa mai departe. E de regsit un punct comu n n aceste
utilizri diferite ale conceptului de interpretare?
O a doua observaie vine n continuitatea celei d inti, ncer
cnd s augmenteze importana: conceptul de interpretare a atras
atenia gnditorilor nc din antichitate. S-a sesizat de timpuriu c
nglobeaz elemente eseniale ale rela iei individului cu alteritatea:
a interpreta semnele celuilalt nseamn un efort benefic pentru a-l
nelege. La Aristotel, n Despre in terpretare, chiar acesta este sensul
dat termenul u i n discu ie:

1 6 Si lvia Svulescu, Retoric i teoria argumelltrii, Facultatea de Comunicare

i Relaii Publice " David Ogi lvy" , Bucureti, 2001, p. 1 7.


76 Mic tratat de oratorie

" ... sunetele articulate prin voce sunt simboluri ale strilor sufle
teti, iar cuvintele scrise sunt simboluri ale cuvintelor vorbite.
i apoi, cum nu toi oamenii au aceeai scriere, tot aa nu toti
oamenii au aceleai sunete ale vorbirii, pe cnd strile
sufleteti, pe care sunetele le simbolizeaz direct, sunt aceleai
pentru toi, dup cum, la rndu l lor, sunt i l ucrurile ale cror
imagi ni sunt reprezentrile noastre" (Aristotel, Despre
ill terpretare, n: Aristotel, Orgm/OI/, I, Editura IRI, Bucureti,
1 997, p. 158).

Receptorul trebuie s interpreteze semnele pentru a putea


descifra strile sufleteti pe care ele sunt puse s le transmit.
Mai trziu, fondatorul hermeneuticii moderne, Friedrich
Schleiermacher, consider interpretarea un demers impus de
necesitatea nelegerii: dac totul ar fi uor de neles, atunci actul
interpretrii nu ar mai avea sens. Dar lucrurile nu se petrec astfel
n practica discursiv, motiv pentru care interpretarea este nece
sar. Distincia dintre interpretarea gramatieal (aceea n care regu
lile interpretrii au n vedere limba ca fapt de cul tur i textul ca
fa pt de limb) i interpretarea psihologic (aceea n care regulile
vizeaz creatorul de text i textul ca fapt de crea ie individual) i
asigur autoru lui invocat cel puin dou ci pentru a contribui la
o nelegere ct mai adecvat a textului dat17.
n sfrit, un reprezentant de seam al hermeneuticii filo
sofice a zilelor noastre, Paul RicCFur, consider c temeiul inter
pretrii este suspiciunea, iar funcia ei principal ar fi nlturarea
suspiciunii. A interpreta un simbol nsea mn, n concepia lui
RicCFur, a recupera sensu l su : cnd ceva st pentru altceva cu
scopul de a-l face cunoscu t pe acesta din urm unui receptor,
acest prim ceva ndeplinete funcia de simbol. Exist n perma
nen o suspiciune, o ndoial n legtur cu sensurile simbolu-

17 F.D.E. Schleiermacher, Herl/lellelltik lI/1d Kritik, 6 Aufl., Suhrkamp,


Frankfurt am Main, 1995, pp. 73-237.
Cui servete arta oratoric i la ce? 77

rilor, iar o interpretare propus trebuie s-I duc pe receptor la


risi pirea acestei ndoieli i la instalarea credil1ejlP.
Aadar, ce u nete toate funcionrile concrete a le termen u
l ui d e interpretare, d e care a m pomenit n debutu l acestei ncer
cri? S spunem c i nterpretarea este un act intenional al unui
ind ivid (interpretu l), fcut cu scop ul de a asigura nelegerea
(mai degrab o nou nelegere, considerat de interpret ca fiind
cea mai adecva t) a textu lui dat (urmele arheologice, partitura
m uzical, simptomele bolii, textele biblice etc.). Pentru a nelege
mai adecvat conceptul n discuie i, mai ales, funciile lui opera
ionale n practica d iscursiv este necesar s identificm mai pe
larg particulari tile acestui concept.
(b) Funcionarea conceptrd"i de in terpretare. I nterpretarea
este un concept operaiona l. A naliza acestui concept are un temei
dac reuim s-i descoperim acele particu lariti prin i nterme
diul crora el asigur nelegerea unui text n practica discursiv.
Care e, deci, arhitectura structura l a acestui concept? O pri m
subliniere: interpretarea este un concept relatiOltal. Relaia de
interpretare se instaleaz ntre u n dat (partitura muzical, urmele
arheologice, simptomele bolii, textele biblice) i un rezulta t (exe
cuia violonist ul ui, explicaia arheologu lui, diagnosticul med i
cului, exegeza textului biblic). Nici o relaie de interpretare nu se
poate manifesta dac nu exist ceva care s fie interpretat
(obiectul i nterpretrii) i ceva care s rezulte n urma relaiei de
interpretare (rezultatul interpretrii). Aceste dou elemen te
structurale constituie condi ia necesar a unei interpretri (fr
ele nu se poate nfiripa o rela ie de interpretare) dar nu i
condiia suficient (numai cu ele nu este posibil o relaie d e
interpretare). Este nevoie i d e u n al treilea element c u rolul de a
le dinamiza pe celelalte dou (datul i rezul tatu l), a nume in fer-

1 8 Detali ile acestei concepii se gsesc n: Paul Ricreur, De I 'ill terprelatioll.


Essai SI/I" FI"elld, Ed itions du Seu il, Paris, 1965, pp. 29-44.
78 Mic tra tat de oratorie

prcfll/. El are mISIUnea de a mijloci trecerea de la datul inter


pretrii la rezultatu l interpretrii gra ie travaliului reflexiv
raional pe care l exercit asupra datului.
O a doua observaie este urmtoarea: interpretarea este o
relatie care asigl/r diferena. Clauza de identitate a unei reale inter
pretri n practica discursiv se concretizeaz n situaia c
niciodat datul nu trebuie s fie identic cu rezu ltatul inter
pretrii. Dac l ucrurile nu stau n acest fel, atunci ar nsemna c
n interiorul u nei relaii de interpretare nu se petrece nimic
esenial. Chiar dac, poa te, exigena aceasta a diferenei dintre
dat i rezultat ar putea prea un truism, totui nu este aa, cel
puin n practica discursiv. Aceasta pentru c exist mijloace
subtile prin care suntem (sau putem fi) nelai: datul i rezul
ta tul sunt numai n aparen diferite, n realitate ele fiind
identice din punctu l de vedere al esenei lor. De exemplu, un text
(ca dat al interpretrii) care este povestit (ca rezultat al inter
pretrii) nu se aaz n interiorul unei relaii de interpretare
deoarece, chiar dac povestirea este altceva dect textul dat,
semnificaia ei este identic cu a textului dat.
n al treilea rnd, interpreta rea este o rela ie care face dife
rena ntre dat i rezultat n virtu tea faptului c intete nouta tea
prin instituirea de sensuri i descoperirea de sem II ijicaii. Prelund
delimitarea cla sic a lui Frege, vom sublinia c asociem ideii de
sens modalitatea prin care o realitate este ad us la cunotina
receptorului iar ideii de semnificaie chiar realitatea, starea de
lucruri la care trimite sensul. Din acest punct de vedere, n acord
cu exigenele pe care le-am evideniat deja, a interpreta un text ar
nsemna a propune o nou modalitate de a nelege simbolurile
i a descoperi noi realiti n spatele l or, realiti la care spiritu l
comun ajunge cu dificul tate sau, poate, nu ajunge niciodat.
Chestiunea la care facem referire privete, cu deosebire, arta
oratoric, aceea interesat de construcia discursurilor persuasive
Cu i servete arta ora toric i la ce? 79

de mai mare amplitudine, produse n fa a unui public destul de


nu meros. Este de remarcat faptul c posibilitile de instituire a
sensurilor i de descoperire a sem nificaiilor cresc odat cu
am plitudinea secvenei discursive pe care o dezvoltm n faa
a uditoriului. Dac avem o secven d iscursiv minimal:

Politicienii de azi sunt corupti,

posibilitile de ad ucere a acestei rea liti (corupia politicie


nilor de azi) la cunotina auditoriului sunt relativ restrnse
( " Poli ticienii de azi sunt coru pi " , " Corupia bntuie ntre politi
cienii de azi " , " Ci dintre poli ticienii de azi nu sunt corupi ?"),
iar semnifica iile vor fi numai dou: caracterul adevrat sau fals
al acestei afirma ii. Dac avem secvena discursiv:

"o via cu complicatii tulburi s nu dore ti nimnui, dar


pentru cel cruia i-a fost dat s ndure lovituri, ele sunt piet re
de ncercare pentru caracterul su i pentru tot ce poate
nfrunta un om" (Goethe),

atunci vom consta ta cu uurin c ea poate fi " tradus " n


mul tiple forme de prezentare i c n spatele ei descoperim
diverse realiti la care autorul i tri mi te receptorul.
Nu n ultimul rnd, ar trebui s subliniem c, prin aceste
particulariti ale sa le, rela ia de interpretare asigur trecerea din
domeniul realului n domeniul posibilului. Interpretul, ca mijloci tor
ntre dat i rezultat, lucreaz asupra datului (care face parte d i n
sfera realului) pentru a obine ceva d e domeniul rezu ltatu l u i
(care, cel puin n faza actului d e interpretare, este de domen i u l
posibilului). Un anumit in terpret, lucrnd p e u n dat a l i nterpre
trii, poate obine un anumit rezultat, dup cum foarte bine
poate obine i un altul. Mai mult dect att, ali interprei,
lucrnd pe acelai dat, vor ajunge la rezultate diferite. Pri n
80 M ic tra tat de oratorie

urmare, actul de interpretare efectuat asupra datului deschide


sfera posibil itilor multiple ale rezultatului, ceea ce este o
virtute dintre cele mai nsemna te ale rela iei de interpretare.
Posibilitatea creaiei n domeniul interpretrii este dat tocmai de
anvergura mai larg a posibilului n raport cu rea lul.
(e) lt,terpretarea II arta oratoric. Cum intervine con
ceptul de interpretare n domeniul ora toriei? S analizm acest
aspect pe dou intrri: cea a oratoru lui i cea a auditori ului.
Orice orator care propune un discurs n faa a uditoriului su are
n vedere o anumit tem, o anu mit secven problematic.
Aristotel restrngea sfera problematic a unui discurs la cele trei
genuri oratorice: genul judiciar (ceea ce e drept sau nedrept),
genul deliberativ (ceea ce e util sau nu pentru cetate) i genul
epidictic (laud i blam). Chiar dac oratoria de azi nu mai poate
fi limitat la aceste trei domenii, totui, asu mpia u nei problema
tici pentru construcia discursiv este esenial.
Dac tema este aleas, atunci urmtorul pas pe care trebuie
s-I fac oratorul este s se pronune asupra ei. Ce nsea mn
aceasta? Nimic altceva dect o interpretare a temei: oratorul va
aduce n faa publicului problematica despre care urmrete s
vorbeasc ntr-o form proprie (sensul), care ine de aptitudinile
lui n privina expresivitii construciei discursive, i va trimite la
anumite realiti (semnificaii), pe care le consider intim legate de
tem i capabile s o contu reze n modul cel mai fericit, astfel nct
publicu l s neleag exact despre ce este vorba n discursu l
prezentat.
Aadar, oratorul nu face altceva dect s dea temei o inter
pretare dintre mu ltele posibile. Interpretarea propus este una
personalizat, n sensul c este a oratorului i numai a lui. Ea
depi nde de o multitudine de factori care o individualizeaz: enci
clopedismul oratorului (ce tie oratorul despre tema pe care o
supune ateniei), natura domeniului cunoaterii n care se produce
C ui servete arta oratoric i la ce? 81

discursul (cmpurile cognitive sunt i rmn destu l de diferite i


ele infl ueneaz mod ul de structurare a unei problematici), specifi
citatea auditori ului n faa cruia se produce discurs ul (construcia
temei trebuie s pn seama de particu laritile auditoriului),
anumite abiliti retorice ale oratorului (capacitatea l u i de a coro
bora argumentele, de a plasa la locul potrivit figurile de stil, de a
nsoi argumentaia de o gestic adecvat). Fiecare orator v a da
temei o interpretare prin care se va individualiza n raport cu
ceilali, ca n secvenele urmtoare:

" Invidia este ur, ntruct ea l afec teaz pe om n aa fel,


nct se ntristeaz de fericirea altuia i, dimpotriv, se bucur
de rul altuia " (Spinoza),
" Invidia este cumplita comoar a speranelor noastre nel a te,
a talentelor noastre nscute moarte, a succeselor noastre
ratate, a preteniilor noastre rnite" (Honore de Balzac),

" I nvidia poate fi ndurat cnd izvorte din ad miraia trezit


de talent... dar exist oare nenorocire mai mare dect aceea de
a tri acolo unde superioritatea strnete invidie i nu entu
ziasm? " (Madame de StaeI),

unde fiecare instaniere discursiv este o interpretare persona


lizat a conceptului de invidie.
Exist i o alt poart de intrare a conceptului de in terpretare
n spaiul artei ora torice, cea a receptorului. Dac este adevrat c
fiecare orator propune o interpretare temei pe care o dezvolt, la fel
de adevrat este i faptul c fiecare receptor al interpretrii ora
torului va da, la rndul l ui, o interpretare proprie interpretrii pro
puse de orator. Aceast nseamn c, identificnd discursul propus
de orator ca sistem de sensuri i senmifica ii, receptorul asum anu
mite sensuri i semnificaii care, chiar dac n u se ndeprteaz total
de cele ale oratorului, nu prezint garania c ar fi identice cu ele.
82 Mic tratat de oratorie

Mai mult dect att, interpretarea pe care o propune ora


torul auditoriului su cu privire la o tem sau alta intr n con
curen cu interpretrile pe care fiecare receptor n pa rte i le
permite n legtur cu tema n discuie. Dac aceste interpretri
sunt diferite (i, de cele mai multe ori, aceasta este situa ia),
atu nci se nate un conflict in terpretativ ntre orator i receptorul
discursului su, fiecare ncerc nd s-i impun propria interpre
tare ca fiind cea a utentic n raport cu tema. Ca n aceast
secven discursiv din Augustin:

" R. Dar de ce mai ntrziem? S intrm pe cale; s vedem


totui, dadl suntem sntoi, ce anume le preced pe toate.
A. Tu vei vedea aceasta dac fie n tine, fie n mine, vei putea
privi ceva; eu dac simt ceva, i voi rspunde celui ce ntreab.
R. Oare, n afara c unoaterii de tine i de Dumnezeu, nu
iubeti nimic altceva?
A. A putea s-i rspund c n aceast direcie, nu iubesc nimic
mai mult dect ceea ce am; dar e mai sigur s-i rspund c nu
tiu. Cci adesea mi se ntmpl astfel nct s cred c nu sunt
impresionat de nici un l ucru strin i totui s-mi vin n minte
ceva care s m tulbure cu totul altfel dect presupusesem eu.
De asemenea, adesea n cursul meditaiei, intervenind un lucru
oarecare nu m supr neaprat, dar apariia sa m tulbur
totui, mai mult dect socoteam posibil; de fapt eu par s fiu
impresionat doar de trei lucruri: de teama pierderii celor pe care
i ndrgesc, de teama durerii i de teama morii.
R. Aadar, pe lnga tine, iubeti i viata celor foarte dragi ti e
i buna ta sanatate i nsi viaa ta n acest trup; cci alt
minteri nu te-ai teme de pierderea acestora" (Augustin,
Soliloqu ia, Editura de Vest, Timioara, 1 992, pp. 54-55)

n fiecare replic, se vede o nou interpretare a celor spuse


de interlocutor.
Capitolul III

SURSELE ORIGINARE ALE ARTEI ORATORICE

Este la ndemna simlului comun s constate c dac u n


individ intenlioneaz s devin un bun orator, atunci e l trebuie
s se perfecioneze n arta ora toric. Quintilia n discu t, n De
illstitu tio oratoria, pe pagini ntregi, calitlile individuale de care
trebuie s beneficieze cel care aspir la stpnirea artei oratorice,
dar i efortu l pe care trebuie s-I fac pentru a i-o nsui. Cteva
ntrebri se pun n acest context: care sunt sursele din care i
trage originea oratoria, cum au aqiona t ele pentru a constitu i o
adevrat teorie a vorbirii frumoase i care sunt func iunile pe
care acestea le ndepl inesc n manifestrile moderne ale acestei
arte? Cu rspunsurile la astfel de ntrebri, ca i la altele care a u
tangen c u cele de mai sus, ncercm s abordm, d e pe poziiile
modernitii, originile oratoriei1.

I Amintim cteva surse ale dezvoltrii unor probleme ce contureaz acest

subiect: Quintilian, Arta om/oric, 3 vol., Edi tura Minerva, Bucureti, 1974;
A-Ed. Chaignet, LII rlll!torique e/ SOli !lis /oire, Bou illon & Vieweg Editeurs, Pa ris,
1888; Th. Cole, 17,e Origills of R!le/oric ill Ancien/ Creece, Baltimore, 1991; G.A.
Kennedy, 17,e art of pers/lllsioll ill Creece, Princeton, 1972; A lleu' Ilistory of classiclIl
rlle/oric, Princeton, 1994; Michel Meyer (sous la direction), His /oire de la
rlll?/oriq/le des Crecs a IIOS iOl/rs, Librairie Generale Fra nc;aise, Paris, 1999; Marc
Fumaroli, His/oire de la rll/'toriq/lc dans ['EI/rope I/Iodcme: 1450-1 950, PUF, Paris,
1999; Olivier Reboul, La Rlu?/oriql/c, troisieme edi tion, PUF, Paris, 1 990.
84 Mic tra tat de oratorie

1. Sursa juridic a oratoriei

Exegeze de prim mn - unele mai vechi, altele mai


recente - aU subliniat cu toat fora c una dintre sursele cele mai
importante ale constituirii ora toriei - din antichitate i pn n
zilele noastre - a fost cea juridic. Pe scurt, despre ce este vorba?
ntr-o societate ct de ct organizat dup anumite reguli exist
diferene ntre indivizi . Cum aceste diferene nu pot fi rezolva te
n toate situaiile de ctre cei implica i, se ajunge la un anumit
arbitraj din partea unor instituii specializate. Acestea sunt pro
cesele n care, n faa celor ndrituii s judece, fiecare parte i
susine propria cauz. Dar nu toi cei implicai tiu s o fac n
mod ul cel mai adecvat, motiv pentru care au a prut imediat
indivizi cu mai mu lte caliti i abiliti, dispui s pledeze n
numele celui a ngajat n proces cauza pe care acesta o susine. Ei
sunt avocaii.
Unele dintre cele mai strlucite discursuri ora torice la care
avem acces sunt constituite din pledoariile unor avocai celebri din
antichitate sau din timpurile moderne. Chiar dac aceast denu
mire nu este prea adecvat pentru pledoariile lui Demostene sa u
ale lui Cicero n procesele n care cei doi i-au p ledat cauzele,
totui, n fapt, rolul lor acesta a fost: de a acuza sau de a apra, n
funcie de poziia pe care s-au situat. Man uel Maria Carrilho o
su bliniaz direct:

" Dac se va gndi mai exact asupra retoricii, ea apare nu


numai ca o stare de spirit, dar chiar ca o disciplin. Ea a fost
inventat poate de Empedocle la nceputul secolului al V-lea,
dac i credem pe Diogene Laertios i Aristotel, dar ceea ce
este sigur este c ea se va impune ncepnd cu aceast epoc
drept instrument prin excelent de solu tionare a conflictelor
care survin n Sicilia. Dup cderea tiraniei n 467, poporul
cau t s anuleze exproprierile la care a proceda t aceasta i
S ursele originare ale artei oratorice 85

recurge, n acest scop, la verdictul j uriilor populare. Este


important s nu u itm c oralitatea joac un rol central n
v ia a cultural, social i politic a Greciei..." (Manuel Maria
Carrilho, Les racilJes de la rllI?torique: I 'Alltiqu ite g recqtte et
/'OI/Ia i/le, n: Michel Meyer, Histoire de la r/letorique des C,.ecs t1
/laS jOllrs, Librairie Generale Franc;aise, Paris, 1 999, p. 20).

Dar nu numai n perioada antichitii l ucrurile se petrec de


o asemenea manier. Toat perioada modern, ca i cea contem
poran, sunt domina te de nume celebre ca re s-au remarcat n
domeniul oratoriei j uridice. La noi, numele l u i Del avrancea (n
procesul Caragiale-Caion, n procesul Socolescu etc.) este adesea
rostit cu veneraie pentru pledoariile celebre pe care le-a inu t n
faa judectorilor. Fr doar i poa te, sistemele j uridice au evo
luat, u nele au permis mai mult, altele mai puin dezvoltarea ora
toriei juridice, d ar, oricum, aici s-a u gsit ocazii importante de
manifestare a artei ora torice.
Su rsa juridic a oratoriei a contribuit l a dezvoltarea aces tei
arte pe cel pu in dou direcii: pe de o parte, prin gsirea argu
mentelor celor mai convingtoare n vederea susinerii tezei pro
prii i respingerii tezei adversarului i, pe de alt p arte, prin
preocuparea permanent a avocailor de a da o expresie sclipi
toare discursurilor prin care aprau a numite teze. Prima direcie
viza dimensiunea raional-intelectiv a celor ce trebuiau con
vini, cea de-a doua avea n vedere dimensiu nea a fectiv-emoio
nal a auditoriului. n coparticipare, ele puteau face foarte m u l t
n vederea atingerii scopului. Iat cteva secvene dintr-o pledoa
rie a lui Cicero, unde se vede limpede c discursurile j uridice
sunt locurile u nde descoperim argumentele i argumentrile cele
mai reuite:

" E oare cu pu ti n ca nite asasini i nite gladiatori s v


cear vou, care ap fost alei d intre ceteni n senat i dintre
86 Mic tratat de oratorie

senatori n acest consiliu datorit severit ii vieii voastre, nu


numai de a nceta s se ma i team de voi pentru ticloii le lor
i s se ngrozeasc, dar chiar s ias din acest proces ncrcati
i mbogii cu przile lor?

i ca s putei nelege mai uor c faptele care s-au ntm


plat sunt ma i ticloase dect cum vi le nf iez eu, v voi
expune cum s-au petrecut de la nceput l ucrurile, ca prin
aceasta s putei cunoate mai uor i nenorocirile acestui om
cu totul nevinovat, i isprvile ndrznee ale acelora, i
nefericirea republicii.
Sex. Roscius, tatl clientului meu, a fost cetean al munici
piului Ameria. Era fr ndoial i prin neamul lui, i prin
numele l ui, i prin averea lui, omul cel mai de frunte nu
numai din oraul su, dar i din mprejurimi, i n acelai
timp se bucura de mare trecere i avea relaii cu cei mai de
seam oameni. Aadar, din toate ale sale a lsat fiulu i su
numai acest l ucru, cci averea, l uat cu fora, i-o stpnesc
nite hoti din neamul lui [ ... ].
Avea o veche dumnie cu doi Roscii d in Ameria. [ ... ]
... aceti doi T. Roscii [ ... ] sunt oameni de aceeai spe: unul e
socotit vechi i vestit gladiator, care a repurtat foarte multe
victorii, iar cel de fat frecventeaz de curnd coala de gla
diatori; nainte de aceast lupt era, pe ct tiu, un nceptor;
acum l-a ntrecut lesne pe maestrul su prin crim i prin
ndrzneal.
ntr-adevr, pe cnd acest Sex. Roscius se afla n Ameria,
iar acest T. Roscius la Roma, pe cnd fiul era tot timpul pe
moie, cci se dedicase, dup voia tatlui su, gospodriei i
vietii de la tar [ ... ], iat c Sex. Roscius e omort aproape de
Baia Palacin, cnd se ntorcea de la o cin. Sper c din nsui
acest fapt e clar spre cine se ndreapt bnuielile ticloiei.
Sursele originare ale artei oratorice 87

A patra z i dup ce s-au ntmplat acestea, faptele sunt


aduse la cunotina lui Chrysogonus n lagrul de la
Vola terrae; i se arat mrimea averii; i se atrage atenia asupra
cal itii p mnturilor. Roscius a lsat 13 proprieti, care
aproape toa te dau spre Tibru, asupra lipsei de mijloace i
izolri i fiulu i; i spun c, de vreme ce ta tl lui, Sex. Roscius,
un om cu atta vaz i trecere, fusese omort fr nici o
greuta te, e foarte uor ca omul sta, care nu se p zete, care
triete la ar i e necunoscut la Roma, s dispar . La treaba
aceasta promit c-i vor da concursul. Ca s nu strui prea
mult, judec tori, nvoiala se ncheie " (Cicero, Pro Scxto Roscio
A II/eri/lO, n: Sanda Ghimpu, Alexandru idea, Retorica: texte
alese, Casa de editur i pres " ANSA " S.R.L., Bucureti,
1 993, pp. 50-53).

Constatm lesne n aceste fragmente argu mente rezultate


din aciunile celui omort (" omul cel mai de frunte n u numai d i n
tot oraul, d a r i din mprejurimi " , " se bucura d e trecere" , " avea
relaii cu cei mai de seam oameni " ), argumente bazate pe valori
(" avea relaii de dumnie cu doi Roscii din Ameria " ), argu
mente bazate pe caracteru l i originea social a asasinilor (" unul
e socotit vechi i vestit gladiator" , " a obinu t foarte multe vic
torii " , " cel de fa frecventeaz de curnd coala de gladia tori "
" acum l-a ntrecu t lesne pe maestrul su prin crim i prin
ndrznea l " ), argu mente bazate pe faptele celor dou pri
(" Sex. Roscius se afl n A meria " , " .. .fiul era tot ti mpul pe
moie" , " Sex. Roscius e omort a proa pe de Baia Palacin " ), argu
mente bazate pe relaia de cauzal itate (" i se arat mrimea
averii " , fI i se a trage atenia asupra calitii pmnturilor " , " lipsa
de mijloace i izol area fiu l u i " ), argu mente bazate pe analogie
(" de vreme ce tatl l ui, Sex. Roscius, un om cu a tta vaz i
trecere, fusese omort fr nici o greu tate, e foarte uor ca omul
sta, care nu se pzete, care triete la ar i e necu noscu t la
Roma, s dispar " ) . Senzaia celui care ar ascul ta aceast sec-
88 Mic tratat de oratorie

venel este, felr ndoial, aceea c nici nu s-ar mai pu tea gsi alte
argumente, cci cele ca re au fost invocate copleesc i nclinel
balanta' n favoarea tezei sustinute
' de orator.
Aproape ntotdeauna, la marii oratori din domeniul prac
ticii juridice, o argumentare d intre cele mai adecvate este mbr
catel ntr-o form discursiv atrgtoare. Dac prin argumente
satisfacem " p lcerea ra iunii" de a ntemeia afirmaiile pe care le
susinem, prin frumuseea discu rsului sa tisfacem " plcerea afec
tivitii " de a reaciona la frumos. De altfel, este u na din regulile
de baz ale artei ora torice aceea de a exista o concordan ntre
natura argumenta iei unui discurs i forma discursiv pe care o
ia aceasta din urm. Iat o micel secven din pledoaria lui
Delavrancea n procesul Socolescu:


" nainte de orice discutiune,
, invoc mrturie, a inocentei
, lui
Socolescu, contiina generai unii noastre. Procesul l u i este
proces ul nostru. Acuzndu-I pe el, acuzai o genera iune n
treag, o acuzai cii a fost capabil, dup o cultur universi
tar, d intr-odat i din senin, s produc un oribil incend iar.
i cnd m gndesc la viaa de acu m douzeci de ani, i m
vd alturi de Socolescu, gonind cu pasiune i cu dezintere
sare, n d ireciuni deosebite, dup acelai ideal al frumosului
sim c-mi apr idealu l tinereilor mele aprnd u-1 pe el de
pra nfricoat ce i se aduce " (Dela vrancea, Pledoarie n faa
Cllrii de lu m! i dill judeul Ilfov, n edina de noapte d in 27
septembrie 1 903 n procesul arhitectului Socolescu, n: Sanda
Ghimpu, Alexandru idea, Retorica: texte alese, ed. ciL, pp.
297-298),

unde descoperim destule procedee retorice utilizate (" conti ina


generaiunii noastre" , " procesul l u i este procesul nostru" , " oribil
incendiar" , " gonind cu pasiune i cu dezinteresare" ) prin inter
mediul crora se " umbl" , ntr-un fel, la dimensiu nea afectiv a
auditoriului.
Sursele originare ale artei oratorice R9

Este poa te im por tant de semnala t faptul c, n d isc u iile


co ntempora ne, sursa judiciar a retoricii a fost adesea invocat.
Dou exemple ne stau n atenie. Primul este cel a l lui Perelman.
A utorul belgian, cu studii solide n domeniul dreptului, a pornit
n ncercarea sa de a rennoi domeniu l i a face o sistema tizare a
tipu rilor de argumente u tilizate n convingerea auditoriului de la
exemplul concludent a l argumentrii juridice. De al tfel, n u
numai clasicul Tratat asupra argumell trii (el abora t mpreun c u
Olbrechts-Tyteca i apru t n 1958) constituie surs de dovezi
pentru a susine rol ul argumentrii j uridice n construcia reto
ricii contemporane. Perelman s-a ocupat n mod direct de aceas t
problem n una dintre lucrrile sale2 .
Cel de-al doilea exempl u l are n vedere pe Toul min. n tr o -

lucrare mult invocat, care schieaz un model structu ral al argu


IIIcll t,-iiJ, Toulmin afirm deschis c:

" Dac vom dori s expunem argumentele n toat transpa


rena lor logic i s nelegem n mod corect natura lor de
proces logic, atunci trebuie n mod cert s utilizm o
schem de argumentare la fel de sofisticat ca i aceea pe care
o reclam dreptul " (Toulmin, Les tlsages de l'arglllllel/tatiol1,
ed . cit., p. 1 8),

ceea ce ne Ias s nelegem c unul dintre modelele de argu


mentare cele mai u tilizate n domeniu l artei ora torice ( " model ul
silogismul u i retoric") i are originea n drept.

2 Charles Perelman, Logiq/le j/lridique. NOl/velle rJII!toriq/le, Da lloz, Paris,

2c edition, 1999.
3 5tephen Toul min, 17,e Us of Arg/lmel/t, Cambridge University Press, 1958;

tr.fr. Les /lsages de /'argumenta tiol/, PUF, Paris, 1993.


90 Mic tratat de oratorie

2. S ursa politic a oratoriei

Fr a avea pretenia c putem face o ierarhizare tempora l


a surselor de inspiraie care au contribuit din plin la nfiriparea
artei oratorice - ceea ce poate nici nu ar servi prea mult analizei
structura le a ei -, bnuim c legturile dintre " ars bene dicendi "
i politic (neleas, cel puin la nceput, ca o art a organizrii
cetii n funcie de distribu ia rela iilor de putere) sunt dintre
cele mai vechi4
Omul a vzut c, n a fara unei organizri ierarhice a rela ii
lor de pu tere cu cei lali, via a lui - i chiar sensul l u i n l ume -
sunt puse n pericol. Din acest motiv, organizarea rela liilor cu
ceilalli iau forma unor societi relativ bine structurate, n care
deciziile se instituie pe baza consu l trii membrilor comunitii.
Altfel, nimic nu e posibil i nici trainic n viaa cetii.
A pa rticipa la viaa comunitii nsemna - n societile
antice mai nti - a participa la l uarea deciziilor. O decizie era
adoptat n fu ncie de pu terea argumentelor cu care ea era
susinu t. ar, acest l ucru se concretiza ntr-o dezba tere public
n care fiecare cettean tinea un discurs n fata celorlalti. Pe baza
, I I I

forei argumentelor aduse se tra na o problem n favoarea


u nuia sau altuia. Prin urmare, aceast legtur dintre arta ora
toric i politic e susinu t, ntr-o prim instan, de autoritatea
istoric. Cum a m ncerca t s atragem atenia n alt parte, arta
discursurilor era legat la nceput mai mult de domeniu l politi
cului. Temeiurile unor astfel de legturi sunt ct se poate de
evidente: discursurile, ca i controversele, se refereau, de cele
mai multe ori, la chestiuni de ordin pol itic. Mai mult dect att,
cu privire la aceste probleme oratorul se adresa unui auditoriu
foarte larg: poporu l. EI trebuia s se adreseze acestuia din urm

4 Constantin SIvstru. Rllelorique el poliliqlle: le pOl/voir dl/ discollrs el le

discours du pOl/voir, L'Harmattan, Paris, 2004.


Sursele originare ale artei oratorice 91

cu o forF'i d e convingere deosebit, capabil s determine o


aci une in consens cu dorinele i interesele propri i.
Arta ora torid\, interesat de identificarea regulilor dup
car e se construiete un bun disc urs, a gsit in discursurile
politice, n dezbaterile pe care domeni ul pol itic le intreinea, cam
tot ce ii era necesar pentru a se contura ca art: tipuri de
argumente diferite utilizate n acord cu contextul i cu auditori u l,
tehnici de argumentare eficiente prin intermediul crora erau
organizate probele, posibile erori care ar fi trebuit evitate atunci
cnd se urmrete convingerea publicului, anumite proceduri
retorice care s dea cu loare i o infiare plcut discursului.
Aspectul acesta este subliniat cu insisten att de Aristotel,
ct i de Quintilian. n Retorica, analiznd raportul dintre arta
oratoric, dialectic i etic, Stagiritul ne atrage a tenia c:

" De vreme ce dovezile sunt obinute prin aceste modaliti,


este evident c tine de cel care este capabi l de a formula
silogisme s le obin pe acestea trei, s cerceteze n ceea ce
privete caracterele i virtuile, iar n al treilea rnd, s
examineze relativ la pasiuni esena i calitatea fiecruia, de
asemenea, din ce elemente ia natere i cum, astfel nct rezul t
c retorica este o ramur a dialecticii i a tiinei despre
caractere, pe care este drept s o numim politic. Tocmai de
aceea retorica se ascunde sub masca politicii, iar cei care i
arog practica ei fac la fel... " (Aristotel, Retorica, 1, 2, 1356a, 20-
25, Ed itura IRI, Bucureti, 2004, p. 93).

De altfel, atunci cnd analizeaz genul deliberativ (Retorica,


1, 4, 1 359a-1360b), A ristotel subliniaz c subiectele principale a l e
unui a c t de deliberare vor fi veni turile, rzboiul i pacea,
aprarea teritori ul ui, importul i exportul, legislaia; toate, n
concepia anticilor cel puin, domenii d e interes ale politicii.
92 M ic tra tat de oratorie

La rnd u l su, Quintilian, n De iI/stitI/ tia arntoria5, este


nevoit i el s recu noasc primordialitatea sferei pol iticului n
identificarea specificitii artei oratorice. EI constat c u surprin
dere c mai toi retorii care l-au precedat au legat rspunsul la
ntrebarea " Ce este retorica? " de domeni ul politicului. Pentru
Ariston, retorica este " tiina de a nelege i de a trata chesti u
nile politice prin discursuri care conving poporul " , pentru
Theodor din Gad ara, retorica este " arta de a ad una, alege i
enuna cu nfrumusearea cuvenit, conform importan ei, tot ce
poate servi s conving n materie de politic " , pentru Cornelius
Cel sus, scopul retoricii este acela " de a vorbi convingtor n
probleme ndoielnice i de natur politic " . Peste tot aceeai
prezen intempestiv a politicului.
Cum am putea explica aceast legtur? Un punct de
pl ecare pentru schiarea unei explicaii este conceptul de putere6
Orice societate ct de ct organizat trebui e sol respecte - pentru
a putea funciona normal - anumite reguli instituite n baza unui
"
" contract social : indivizii cedeaz anumite drepturi i liberti
n favoarea unei autoriti cu condiia ca alte drepturi i liberti
s fie asigurate i aprate. Funcionarea ideal a societii presu
pune ca toi indivizii s respecte regulile i mpuse de au toritate
(pe care a u recunoscut-o prin voin liber) i s beneficieze de
libertile pe care le-au nscris n contractul cu autoritatea.
Nu ntotdeauna, n practica social, l ucrurile se petrec
aidoma ancadramentelor lor teoretice. Este posibi l ca, la un
moment dat, unii indivizi s nu respecte regulile instituite de
autoritate. n acest caz, intervine relaia de putere, care, prin
mijloacele de care dispune, s oblige la respectarea normelor.

5 Quintilianus, A rta omtoric, 1, Editura Minervil, Bucu reti, 1 974, pp. 180-1 91 .
6 Pentru discuii mai ample asu pra acestui concept i relaiile lui cu
discursul politic, a se vedea: Constantin SIvstru, DiscllrslIl Pllierii ncercare
-

,ie retoric aplicatii, Editura Institutul European, Iai, 1999.


Sursele originare ale artei oratorice 93

Dac nu poate face acest lucru, conseci nele sunt ca tastrofale:


colectivitatea se poate autod istruge datorit luptelor dintre mem
brii si cu interese contradictori i. Societatea este contient de
acest pericol i a prevzut mecallisl1le de schimbare a puterii dac
ac easta se dovedete incapabil s asigure respectarea legalitii.
Cum se poate schimba puterea? Evi dent, pe coli diferite,
fiec are cu consecine proprii pentru funcionarea pe termen lung
a relaiilor de putere. Puterea se poate schimba prin exprimarea
voinei libere a tu turor membrilor comunitii. Puterea instalat
pe aceast cale este considerat o pli tere legitim. Exist sit u aii
cnd puterea este schimbat graie voinei unui grup de indivizi,
prin aciuni de for (rzboaie, lovituri de stat, asasinate etc.).
Avem de-a face, n aceste situaii, cu o pll tere llelegitilll.
Totui, orict ar prea de paradoxal, viaa poli tic este do
minat de obsesia legitim itii puterii. Chiar i puterea care a fost
obinut pe ci nelegitime urmrete, ulterior, un act de legiti
mare. Aceasta pentru c un post de pu tere obinut pe ci nele
gitime este resimit ntotdeauna ca un premiu nemeritat, pro
vocnd o stare psihologic de insatisfacie ce-I nsoete mai mereu
pe purttor. Mai mult chiar, o putere nelegitim st totdeauna sub
senmul contestrii. Or, nimnui nu-i convine s fie permanent
contestat. Mai ales n politic. Iat o secven pild uitoare pentru
afirmaiile de mai sus:


" n faa imposibilitii, pentru Mihail Sergheevici Gorbaciov,
de a-i asuma funciile sale de preedinte al URSS din motive
de sntate [ ... ]: pentru a evita o criz profund i multipl,
confruntarea politic, interetnic i civil, ca i haosul i
anarhia care amenin viaa i securitatea cet !enilor Uniunii
Sovietice, suveranita tea, integritatea teri torial, libertatea i
independen!a Statului nostru, declarm starea de urgen "
(Declaraia Comitetului pel/tru starea de urgen dill URSS dat cu
ocazia puciull/i mpotriva lui Gorbaciov din 1 9 al/gust 1991; citat
94 Mic tratat de oratorie

d up: Andre Gosselin, Les atfribll tions cal/sales dans la rlieto


Hermes, 16, pp. 153-166, citat la p. 163).
riql/e politiql/e,

o putere instalat prin for, identificat cu acest " comitet


pentru starea de urgen " , aduce argumente pen tru a legitima
actul su de schimbare a pu terii (imposibilitatea preedintelui n
funcie de a-i ndeplini atri buiile, evitarea unei crize profunde,
prevenirea haosului i anarhiei, asigurarea suveranitii, integri
tii, libertii etc.). Intereseaz mai puin, n acest context al ana
lizei, dac aceste argumente sunt reale i credibile, important este
gestul de a recurge la o ncercare de legitimare a actului svrit.
Cum este posibi l legi timarea ? Nu prin evaluarea cantita
tiv a rezultatului voinei liber expri mate a indivizilor (care e
doar ultimul act ntr-o astfel de activitate), ci prin intermediul
discursivitii. Trebuie s recunoatem c nu faptele actorilor
politici determin n chip fundamental votul, ci n primul rnd
cunoaterea faptelor. Este posibil ca fapte foarte importante,
rmase n afara cunoaterii p ublicului, s nu infl ueneze aproape
n nici un fel decizia politic. De m ulte ori ctig (se legiti
meaz) acela care a fcut o propagand mai adecvat sau o
publicitate mai agresiv.
Care sunt cile prin care discursivitatea poate asigura
legitimarea pu terii? Cel puin trei astfel de ci sunt mai impor
ta nte: calea raionali tii, calea problcmaficiti; i calea expresivi
tii. Calea raionalitii are n vedere tipuri le de acte de gndire
p e care le punem n micare atunci cnd ne adresm publicului
printr-un discurs politic. n acord cu exigenele elemen tare ale
raionaIitii, a utiliza unul sau mai m ulte raionamente n mod
corect constituie o condiie n ecesar pentru a pu tea infl uenta
auditoriul n sensul dori t. Raionalitatea ne poate juca, de multe
ori, feste n efortul de a obtine legi timarea aspiraiilor spre
putere: dac ne contrazicem, nu suntem credibili n ceea ce
Sursele originare ale artei ora torice 95

spunem; dac nu urmm tema anunat iniial ( " ignoratio


elenchi " ), atunci pu blicu l nu ne mai nelege. Ambele situaii
consti tuie obstacole n calea obinerii legi timi tii i sunt deter
mi nate de nclcarea regulilor elementare ale raionalit ii.
Calea problemaficit!ii se refer la tipurile de probleme, la
te mele pe care le ad ucem n faa publicului i n raport cu care el
poate reaciona diferit. Unele teme l atrag mai mult; prin ele
ns ele sau prin posibilele lor efecte ele pot s determine votul
ntr-un sens sau altul. Prin i ntermediul problematicitii se
vizeaz o tripl ncercare de legi timare a actelor de putere: o
legitilllare cogllitiv (aud itoriul trebuie s cunoasc temeiul pre
teniei de a rmne sau accede la putere), o legitill/are ideologic
(a uditoriul trebuie s analizeze dac opiunile oratorul ui-pol iti
cian sunt n acord cu interesele sale prezen te sau viitoare), o
legitill/are pragmatic (audi toriul trebuie s aib convingerea c
dac acord credi t unui aspirant la un post de putere, conse
ci nele de ordin practic sunt, pentru el, favorabile). Pericolele ne
pndesc la tot pasul i n ceea ce privete calea problema tici t ii:
dac distana d intre ceea ce spunem i rezul tate este prea mare,
atunci publicul contien tizeaz c este minit, iar efectul es te
dezastruos pentru discursul politic.
Calea expresivitii se refer la forma n care discursul este
prezentat n faa auditori u lui. Argumentele bine alese, raiona
mentele impecabile i constrngtoare, problemele cele mai strin
gente i mai importante pot face foarte mult pentru asigurarea
legitimi t ii unui post de putere. Dar dac toate acestea s u n t
mbrcate ntr-o hain care ncnt, care produce plcere i
admiraie, atunci efectele sunt i mai mari. Exist, n oratoria
poli tic, o preocupare mai atent pentru expresivitatea dis
cursului produs, poate i pentru faptul c un asemenea tip d e
discurs vizeaz mase mari d e indivizi pentru care di mensiunea
96 Mic tratat de oratorie

afectiv este foarte importan t. S-I urmrim la lucru pe


parlamentarul Iorga:

,,Libertatea face parte i ea d i n patrimoniul veacului al


XVIII-lea. Oamenii d i n acel veac au avut aceast iluzie c
libertatea este supremul bine. Odat ce o tar i capt
liberta tea, ea st minunat n toate privintele ... i un rsunet
din aceast teorie, rsunet mai mult sau mai putin sincer, l-am
auzit n cursul discutiei de astzi chiar; la 1 864 s-a zis: tranul
i-a cptat libertatea i demnitatea personal. i de atunci
nu-i mai trebuie nimic.
i este sete? S bea libertate. i este foame? S m nnce
demnitatea personal. Cci, d-Ior, ndat ce are libertate per
sonal i demnitate, bietul romn are tot ce-i trebuie.
Aa ar fi, d-Ior, dac tranul ar fi un anima l metafizic. ns,
din nenorocire, el este u n animal real, foarte blnd n u nele
cazuri, i foarte nfricotor uneori, cnd te face s vii cu legi
fr s vrei " (Nicolae Iorga, Veacul acesta este veacul dell/ocra
iei, di scu rs rostit n ed ina Ca merei din 1 1 decembrie 1907,
n: Nicolae Iorga, Discursuri parlalllentare, Editura Politic,
Bucureti, 1981, p. 130).

o serie de proceduri retorice utilizate de orator (metafora:


" animal metafizic" , ironia: " i este sete? S bea libertate" ) asigur
expresivitate interveniei discursive i un efect spori t asupra
auditoriului.
S subl iniem, n acest context, c arta oratoric a dezvoltat
i n timpuri le moderne o relaie benefic cu viaa politic. S-a
dezvoltat, n mod cu totul special, o oratorie politic, n care
exceleaz aa-numita oratorie parlamen ta r. Modele de elocin
politic sunt tot mai mult invocate astzi n dezbaterile asupra
practicii oratorice: Napoleon, Churchill, Bismark, Disrael i, de
Gaulle sau, la noi, Take Ionescu, Delavrancea ori Iorga.
Sursele originare ale artei oratorice 97

3. Sursa filosofic a oratoriei

Olivier Rebou l amintete, n expozeul su asupra retoricii,


des pre aceast baz de pornire a demersul ui oratoric n antichi
tatea greac, legnd-o ndeosebi de sofiti. Totui, ni se pare c
s ubiectu l n cauz implic un suport mult mai amplu i m a i
profund.
Ceea ce a caracterizat g ndul filosofic i situaia acestui d o
meniu al cugetrii n antichitatea greac mai ales a fost oralitatea.
Filosofia era, mai mult dect orice altceva, un //lod de a fi I! raport
cu alteritatea. Acest mod de a fi s-a concretizat n dezba terea cu
pl/biic (de cele mai multe ori publ icul era deosebit de avizat) a
celor mai importante probleme ale vieii i cetii: virtutea, organi
zarea cetii, nelepciunea, scrierea, binele, fericirea, iubirea etc.
Nu avem, n ti mpurile vechi cel puin, exemple semnificative d e
gnditori solitari, care s caute esena lucrurilor prin meditaia
nsingurat. Aa cum avem cteva pilde gritoare n modemitate
i n contemporaneitate.
Convins c adevrul cunoaterii rezult din confruntarea
de opinii, filosofia antichit ii greceti a cultivat (n planul practicii
discursive mai ales) i a fundat (n planul construciilor teoretice)
dialectica n calitate de "art de a purta bine dezbaterile " , ce are ca
scop:

" a gsi o metod, prin care putem argumenta despre orice


pro blem propus, pornind de la premise probabile, i pri n
care putem evita de a cdea n contradictie, cnd trebuie s
aprm o argumentare (Aristotel, Topica, 1, 1 , 100a, n:
"

Aristotel, Orgmwl!, II, Editura IRI, Bucure ti, 1998, pp. 297-298).

Or, a argumenta constituie suportul oricrui demers oratoric


ce are ca intenie s conving sau s persuadeze auditoriul.
98 Mic tratat de oratorie

Filosofia a cultivat fr mCI o reinere dialectica . De ce?


Pentru c domeniul refleciei filosofice rspunde n cel mai nalt
grad fundamentelor constructive i constitutive Je acestei arte de
a purta bine dezbaterile. Despre ce e vorba? Ind Aristotel, n
Topicil (1, 1, l 00a-l0l a), a fcut distincie ntre raionamentele
demonstrative (cu premise sigure), raionamentele dialectice (cu
premise probabile) i raionamentele eristice (cu premise aparent
probabile). Stagiritul ne avertizeaz c numai de la premise proba
bile putem pleca cu folos n construcia unei argumentri, n struc
turarea unei dezbateri. Aceasta pentru c premisele probabile sunt
singu rele care dau anse egale att argumentelor n favoarea unei
idei, ct i argumentelor n defavoarea ideii n cauz.
Or, judecile de valoare ale filosofiei se supun ntotdeauna
dialogului polemic, fiecare participant cutnd s aduc dovezi n
susinerea ideii proprii i pentru respingerea ideii adversarului.
Dac o afirmaie a tiin ei, de tipu l:

Apa nghea la zero grade

constituie cu destule i insurmontabile dificulti o premis de la


care se poate argumenta pro i contra, alta de tip fi losofic,
precum:

Virtutea poate fi cunoscut

devine cu siguran punct de plecare pentru nesfrite dispute.


De altfel, disputa filosofic permanent, acel " bellum omnium
contra omnes " constituie semnul exterior al faptului c aici dez
baterea de idei este n mediul ei firesc. Nu e singurul domeniu n
care lucrurile se petrec astfel, dar e unul dintre cele mai intere
sante, fr ndoial.
Anticii au afirmat, modemii au repetat adesea c meditaia
filosofic are la origini actul mirrii. Este o bun metafor pentru
Sursele originare ale artei ora torice 99

a nelege miracolul gndului filosofic. Dar credem c, mai de


grab, originea medita iei filosofice trebuie cutat n actul dialo
grii critice cu altul. Regsim aici temeiul pen tru a nelege esena
gndului filosofic. De al tfel, exist astzi ncercri semnificative
de a pune n legtur tematizarea filosofic cu ideile de proble
matici tate i interogativitate. Ambele semne evidente ale relaiei
discursive cu alteritatea:

" La ce servete filosofia astzi? La a nelege universul? La a


da un sens viepi? La a hrni raiunea sa? La a se lamenta
asupra declinului propriu i poate asupra imposibilitilor
na tura le? Regsim aici ntrebri eterne, dar ele n u sunt cele
care rspund la ntrebarea filosofiei. Filosofia este o ntrebare
n sine, pentru ea nsi, pentru c ea este interogativitatea
nsi care se ntreab, care este pus n chestiune. [ . .. ].
Fi losofia ne ntoa rce la principiu, la sens, adic la ceva care
este n interogaie, dar ne obl ig de asemenea la a gnd i n
mod sistematic diferitele problematici, aa cu m se vd ele n
tiin sau n art, de exemplu, deci a le articula i a le
diferenia n mod egal" (M ichel Meyer, Qu 'esf-ce que la
p/'ilosopllie, Librairie Generale Fran\aise, Paris, 1 997, p. 151 ) .

Departe - i c a trimiteri, i c a terminologie - de ceea ce n e-a


obinuit discursul tradiional, dar aproape de in timitatea
"
" logos -ului socratic, n care interoga tivitatea i chestionarea
erau dou faete eseniale ale descoperirii adevrului i esenei
lucrurilor.
Originea filosofic a " jocului oratoric " poate fi argumen
tat i pe linia apetenei demersului filosofic spre dialog . Anticii,
cum am afirmat deja, nu au fost nici pe departe nite meditativi
nsingurai. Ei au adus nelepciunea in cetate, au pus-o la lucru
pentru a prod uce ceva durabil pentru comunitate: binele,
1 00 Mic tratat d e oratorie

frumosul, adevrul. De altfel, chestiunea aceasta nu este uita t


nici astzi:

" Construcia sensului, transmiterea de cunotine sau de


tiine operatorii, reprezent rile de sine i asupra lumii se
realizeaz prin d ialog. Prin, n ocuren, este n acelai timp
instrumental i opera tiv. Dialogul este acela care face toate
acestea, ca o rea litate care ar depi voinele i ndividuale. Arta
cuvntului la m u li, de la retorica greac la micul nostru ecran,
este aproape ntotdeauna revelat ca manifestarea prim a
capacitilor noastre individuale, ca un principiu de putere i
de plcere, cu opacitatea sa intertextual, uneori complicitate
polifonic i uneori stereotip " (Daniel Luzzati et alii (eds.), Le
Dialogiqlle, Peter Lang, Bem, Berlin, FrankfurtJM., New York,
Paris, Wien, 1 997, p. 4).

Meditaia filosofic nu se poate n nici un chip dispensa de


dialog. Exemplul cel mai instructiv este cel platonician: filosoful
grec i-a construit demersul ideatic n aceast form, chiar dac
avem de-a face cu un dialog i maginar, att de bine pus n pagin
de un talent literar precum cel al lui Platon. Forma aceasta i s-a
prut a utorului Dialogu rilor singura capabil s redea cu acura
tee esena meditaiei filosofice.
n dialog este prezent ceva care, de obicei, nu se regsete
n alte forme ale discursivitii: sp i ri t u l critic. A dialoga nseamn
a avea o atitudine opil1abil fa de aseri unile cel uilalt, lucru evi
dent n toate dia logurile pla toniciene. Nici o afirmaie produs
nu rmne fr replic (fie col este de aprobare sau respingere)
pentru col replica este temeiul continuitii travaliului discursiv.
De altfel, Kant va sublinia mai trziu c filosofia nu se poate con
stitui dect ca o critic. Sublinierea caracterului dialogic al fi loso
fiei e regsit adesea :
Sur sele originare ale artei oratorice 101

" Chestiunea dialogicului este una filosofic pentru c, dincolo


de defini pa i analiza tehnic a obiectului, ea pune n cau z
raporturile proprii cu ceea ce este mai specific n om. Dar, mai
fundamental, dialogicul este la inima filosofiei nsi prin aceea
c, n modul nostru grec de a filosofa, filosofia, reflexie asupra
omului, este esenialmente exerciiu al /agos-ului, capacitate de
a gndi i de a spune care se ncarneaz n dialog" (Denis
Vernant, DialecliqLle, farl/le dialagale, el dialogiqlle, n: Daniel
Luzzati. . . , op. cit., p p. 11 -26; citatul la p. 1 2) .

Fr ndoial, n analiza originii filosofice a oratoriei,


treb uie ad us n discuie i atitudi nea sofistic, invocat adesea
de aceia care s-au ocupat de acest aspect al investigaiei artei
oratorice. Aceast art de a dovedi orice - chiar cu preul
utilizrii formelor eronate de raionare - a fost blamat fr n ici
o reinere de-a lungul istoriei filosofiei. Cu toate neajunsurile pe
care le-a adus cu sine - i sunt destule -, ea a avut i ceva bun: a
stimulat capacitatea individului de a-i pune n valoare aptitu
dinile i inteligena n a cu ta i descoperi dovezi chiar i acolo
unde ele nu par a se ntrezri. E un exercii u intelectiv dintre cele
mai profitabile. Mai mult dect att, apariia, manifestarea i
dezvol tarea sofisticii au strnit reactiile
, cunoscute ale unor
gnditori (Socrate, Platon, Aristotel) i a dus la nstpnirea unei
adevrate " arte de a purta bine dezbaterile " .

4. Sursa literar a oratoriei

Care au fost raporturile artei oratorice cu marea literatur a


timpurilor? Cum a influenat aceasta din urm dezvoltarea elo
cinei? Rspunsurile la astfel de ntrebri traseaz conturul ele
mentelor care consti tuie sursa literar a oratori ei. Este clar c lite
ratura, n cal i ta tea ei construcie a rea lului, constituie domeniul
predilect al expresivi tii desvri te i al ntruchiprii frumu-
102 Mic tratat de oratorie

setii discursive. Or, mai ales n antichi tate, una dintre preocu
p rile cele mai evidente n privina construciei discursului inea
de expresivitate, de utilizarea adecvat i eficient a figurilor de
stil. De aici, mprumuturile semnificative din marea li teratur la
care arta oratoriei a recurs din abunden.
S invocm, pentru nceput, o poziie deja clasic n dome
niul artei elocinei, cea a Grupului Jl. n primele pagini din Retorica
general7, autorii atrag atenia c ntotdeauna literatura a fost pus
n legtur cu funcionarea " ntr-un mod special " a limbajului
(Jiteratura ca transformare a limbajului " ) i c " scriitorul nu se
servete de o figur, ci o servete" (p. 21). Chiar din ncercarea de
definire a domeniului, suntem pui n gard n legtur cu
relaionrile de care am pomenit:

" innd seama de ceea ce am spus mai nainte, i anume c


teoria figurilor era departe de a epuiza obiectul vechii
retorici - ceea ce justific utilizarea expresiei noua retoric
de c tre Perelman pentru a desemna o teorie a argumen
taiei -, retorica este cunoaterea procedeelor de limbaj
caracteristice literaturii. Prin "poetic nelegem cunoaterea
exhaustiv a principiilor generale ale poeziei, nelegnd
poezia st ricta sellSLI ca model al literaturii. Astfel circumscris,
problema care ne intereseaz Se reduce la a examina aportul
retoricii, care nu poate pretinde c epu izeaz obiectul literar,
la constituirea unei tiine obiective a acestui obiect" (Jacgues
Dubois et aJii, Retorica general, ed. cit., p. 30).

Fr ndoial, arta oratoric nu este li teratur (n sensul


strict al acestui termen), dar nici nu poate fiina fr mprumu
turile sau influenele care vin din domeniul literaturii. Oratoria a
luat din domeniul literaturii, n primul rnd poate, preocuparea

7 Jacques Dubois el alii, Retorica general, Edinlra Univers, Bucureli, 1 974, pp.
20 i urrn.
Su rsele originare ale artei ora torice 1 03

pentru nfrumusearea discursului, pentru expresiile cele mai


alese care s ncnte auzul, pentru ornamente i figuri de stil
dintre cele mai penetrante. n acest fel, anumite disc ursuri orato
rice au devenit, n timp, adevrate texte li terare, adesea invocate
pentru frumuseea lor. Secvena:


" n snul unui munte uria url un toren t de ap vie, care
alearg pe sub p mn t i vine din cine tie ce deprtat nl
ime. Aici s-a opri t, i torentul bate cu furie n zidurile neclin
ti te care i nchid drumul, el vrea s treac nainte, s sparg
tot i s reias la lumin. Se ncinge O adevrat l u pt . Mun
tele uscat bea mereu, prin porii si nsetati, din torentul rco
ri tor, pare c ar vrea s-I mistuie, dar alte u nde vin i bat
mereu cu putere, cu struin n acelai loc, sfredelesc piatra,
i fac drum i, dup sute de ani de l upt, na intnd zi cu zi,
clip cu cl ip, iat c sus, n coapsa unei stnci aride, un punct
umezete, e semnul unui izvor care pipie locul i caut ie
ire ... Mai n ti O lacrim - simbol sfnt de l upt, de suferin
i de dor ndelungat - prima pictur de ap se ivete n soare,
limpede i str lucitoare ca un diamant, ea vine de d epar te,
sunt mii de ani de cnd cl torete, i, ct se pare de curat i
de transparent, ea poart ntr-nsa cte ceva din fiecare pia tr
pe care a alunecat, din fiecare ptur de pmnt prin care a
trecut; i este p rimul vestitor al unui torent mare, care o
urmeaz; el vine, sparge stnca i, croindu-i matc larg n
lumini, se duce s adape lanurile, s scalde p mntul nseta t,
i crete, crete mereu . . . iat-1 fluviu falnic ntre maluri nflo
ri te, izvor venic de via i de fertilitate" (Alexandru Vlahu,
O" estitatea n art, conferin inut la Ateneul Romn, 7
martie 1893, n: Cul tur i civilizaie. Conferine tinute la tribul1a
A teneului ROllln, Editura Eminescu, Bucureti, 1 989, pp. 182-
193, citatul la p. 1 85)

aduce cu sine o imagine d intre cele mai expresive I Impre


sionante n privina creaiei artistice. i utilizeaz o metafor de-a
1 04 Mic tratat d e oratorie

dreptul surprinztoare pentru a capta auditoriul. Are toate cali


tile unui bun text li terar, iar oratorul - el nsui un poet i un
scriitor recunoscut n epoc - uzeaz din plin de efectul litera
ritii discursului su.
Arta oratoric a preluat din domeniul literaturii - atunci
cnd oratorul a fost, cu adevrat, un maestru n domeniul su - un
model al construciei pe care marea li teratur l-a cultivat, cel puin
prin unele dintre formele sale, nc din antichitate. Exist dis
cursuri oratorice construite, n parte sau n totalitate, d up regulile
marilor tragedii ale antichitii8 (Eschil, Safacle, Euripide): o dozare
a tensiunii psihologice, o " punere n scen" a faptelor, o exacerbare
a paroxism ului etc. Dup cum nu sunt puine discursuri oratorice
construite n " linia melodic " a marilor poeme ale antichitii
(Homer, Virgiliu, Horaiu).
Chiar dac arta oratori c de tip tradi ional a propus anumite
exigene n ceea ce privete etapele ce trebuie parcurse pentru con
strucia discursului oratoric (clasicele invelllio, dispositio, eloclItio,
memoria i aclio), totui, ele erau urmate ad lifteram mai degrab de
ctre aceia care nu puteau mai mult, care aspirau doar s ajung la
nivelul mediei i nu de creatorii domeni ului, pentru care orice
ncorsetare n reguli i norme nseamn moartea creaiei autentice.
Or, acetia din urm aspirau la forma desvrit a marii literaturi

8 Exista cercetari care subliniaza i drumul invers n raport cu cel susinut n


rnd urile de faa: Jntr-o societate n care retorica e la loc d e cinste, tragedia
clasica trebuie studiata i analizata n lumina celor trei mari genuri oratorice
Oud iciar, del iberativ, epid ictic). A. Kibedi Varga d istinge macrostructura trage
d iei (exord iu, naraiune, confirmare, peroraie) n raport cu microstructurile
retorice. Discursuri le prezentate n a treia parte sunt, de o maniera dominanta,
deliberative sau jud iciare, n timp ce celelahe trei sunt, n general, dom inate de
epidictic. n a l ti termeni, o traged ie nu este construita d i n tr-u n singur discurs:
genu ril e se succed a sau se imbina d u pa situaie" (Le gral/d at/as des litteratures,
Encycl0p<Ed ia Universalis France S.A., Paris, 1 990, p. 39).
Sur sele originare ale artei ora torice 1 05

a timpului, pe care toi o preuiau i la care toi apelau pentru a


alege elementele cele mai potriv ite.
Arta oratoric a luat din domeniul literaturii fora acesteia
din urm de a determina emoii i sentimente la cotele cele mai
nalte. Dac vom compara secvena relativ red us din Cicero:

" E oare cu pu tin ca nite asasini i nite glad iatori s v


cear vou, care ai fost alei di ntre cet eni n senat i
dintre senatori n acest consiliu datorit severitii vieii
voas tre, nu numai de a nceta s se mai team de voi pen tru
ticloiile lor i s se ngrozeasc, dar chiar s ias din acest
proces ncrcai i mbogii de przile lor? " (Cicero, Pro
Sex/o Roscio Amerillo, n: Sanda Ghimpu, Alexa ndru iclea,
Retorica: texte alese, ed. cit., p. 50),

care, aparine, firete, domeniului oratoriei, cu secvena:

" Cnd, din tr-odat, nelese ct fericire nsemna pentru el


acest scncet, l pod idir lacrimile i, sprijinindu-se n coa te
de pervazul ferestrei, plnse cu sughiuri, cum plng copiii.
Ua se deschise. Doctorul, cu mnecile cmii s uflecate, fr
hain, palid, cu brbia tremurnd, iei din odaie. Prinul Andrei
i vorbi, dar doctorul se uit la el cu priviri rtcite i, fr s
scoat un cuvnt, trecu mai departe. O fe meie iei pe urma l ui
n fug i, dnd cu ochii de prinul Andrei, ncremeni n prag.
Pri nul intr n odaia soi ei sale. Moart, ea zcea n aceeai
poziie n care o vzuse el cu cinci mi nute nainte i drg la
ul ei chip copilresc, cu buza de sus u mbrit de un puf negri
cios, avea aceeai expresie, cu toate c ochi i i r mseser fici
i sngele-i fugise din obraz " (Lev Tolstoi, Rzboi i pace, I I,
EPLU, Bucureti, 1969, p. 49),

ce aparine unei pagini clasice a literaturii universale, vom constata


cu uurin c fiecare dintre secvene are ca intenie s determine
106 Mic tratat de oratorie

emoiile cele mai puternice la receptori i s le influeneze senti


mentele. De altfel, despre rol u l pasi unilor n planul construciei
discursului oratoric s-a vorbit ntotdeauna, iar unele dintre ncer
crile recente revin asupra acestui subiect9.
N u gsim c e nevoie s struim prea mult asupra sursei
literare a artei oratorice, din moment ce, pentru unii, legtura era
att de evident, nct au fcut din oratorie studiul marilor clasici
ai literaturii l O E, fr discuie, o exagerare aici, dar ea spune ceva
despre contingena dintre literatur i oratorie.

9 JlIe Gardes-Tamine, La rltetorique, Armand Colin, Paris, 2002, pp. 48-58.


!O
" Retorica, sau lectura adevllrailor scriitori, este o tiinlI sterilll i mutll i,
aici ca i peste tot, exemplele au n mod indubitabil mai multll fortll dect
preceptele teoretice ... Scopul care se propune la lecti ile de retoricll este acela de
a-i nvllta pe elevi sll punll ei nii in practicll regu lile pe care aceastll tiinlI le
dll i de a imita modelele pe care le au n faa ochilor" (Charles Roll in, Traite des
etudes sur la maniere d'enseigner et d'etudier les Belles-Lettres, Paris, II, 1 805, prima
ed itie, 1726, citat d u pll : Michel Meyer (sous la d irection), Histoire de la rlretorique
des Grecs el nos jOll rs, Librai rie Generale Franc;aise, Paris, 1 999, p. 202).
PARTEA A II-A

CONSTRU CTIA DIS CURSU LUI


,

ORATORIC
Capitolu l 1

INVENTIO SAU ARTA DESCOPERIRII I ALEGERII


ARGUMENTELOR

A construi un discurs nseamn: a face un inventar al


posibilelor argumente care s usin sau resping teza pe care o pro
punem, a alege acele argumente care sunt cele mai puternice n
susinerea sau respingerea tezei, a ordona de maniera cea mai
profi tabil aceste argumente n funcie de fora lor de convingere,
a mbrca aceast ordonare raional a argumentelor ntr-o form
expresiv dintre cele mai atrgtoare, a plasa diferite citate d i n
opere celebre pentru a da u n efect mai mare discursului, a pre
zenta discursu l n faa auditoriului (publicului) de o manier
persuasiv n care gesturile, mimica, teatralitatea oratorului s
contribuie la maximum de efect asu pra receptorului. Aceste exi
gene au fos t fixate de tradiia retoric a antichitii prin ceea ce s-a
numit: illvel1tio, dispositio, doct/ tio, memoria i actio (Proll II IItilltio).
Primele dou imperative (inventarierea argumentelor i selectarea
lor n funcie de fora argumentati v) in de inventio.

1. Cum descoperim i cum alegem argumentele?

Motivul pentru care studiul artei oratorice a devenit o


necesitate i a intrat n salonul select al artelor liberale, capabi le
s-I fac pe individ un bun cetean i s-i asigure o educaie
11 0 Mic t ra tat d e oratorie

aleas, a fost observaia c nu putem s utilizm ideile noastre la


ntmplare atunci cnd, ntr-o disput cu adversarul sau n faa
unui public de mai mare amplitud ine, urmrim s susinem o
anumit idee sau s respingem i deile celorlali. Trebuie s
utilizm anumite idei (argumente) pentru c ele ne ajut mai
mult n susinere sau respingere, trebuie s ren unm la altele
pentru c fie nu au legtur cu ideea supus dezbaterii, fie, mai
ru, ne sunt mpotriv n tentativa noastr de a ctiga lupta
discursiv.
De aici ntrebarea fireasc: cum identificm argumentele
posibile i cum le alegem pe cele mai puternice?l Fr a intra n
alte detalii care ar putea ngreuna nelegerea i u til izarea prac
tic, subliniem c putem s contur m anumite criterii de respec
tarea crora depinde construcia unei bune argumentri i, n
ultim instan, capaci tatea discursul u i de a fi convingtor i
persuasiv. Aceste criteri i sunt: criteri u l veridiciti i (argumentele
care sunt propuse trebuie s fie expri mate prin propoziii adev
rate), criteri ul suficienei (o situaie de argumentare trebuie s
beneficieze de attea argumente cte sunt necesare pentru a
convinge auditoriul sau interlocu torul), criteri ul acceptabilitii
(argumentele trebuie s fie att de puternice i legtura lor cu
teza susinut att de evident, nct interlocutorul s le accepte
n aceast cali tate). Primele dou dintre criterii in n principal de
ordinea raional a construciei discursive, cel de-al treilea
vizeaz mai mult dimensi unea psihologic a discursului oratoric.

1 Pentru a avea o imagine mai clara privind posibi litaile de utilizare a

argumentelor n domenii care, a l tadata, nici nu intrau n d iscupe la acest


capitol, tri mitem la: David Fleming, Tlle Space of Argumentation: Urball Desigll,
Cit,jc Discoll rse, alld tlle Dream of tire Good CihJ; Inga B. Dolinina, Vittorina
Cecchetto, Facework alld Rltetorical Strategies ;11 I/ltercultural Argill/lelltative
Discol/rse, Argumentat ion, 12, 2, May 1 998, Kl uwer Academic Publ ishers, 1 998,
pp. 147-166; 1 67-1 81 .
II/l'c /l tiv sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 111

(a) Criteriul veridicitii. O analiz a posi bi l i tii cri te


riu lui veridicitii de a ne aju ta n identificarea i, mai ales, n
selec tarea argumentelor celor mai pu ternice ntr-o ncercare de
argumentare presupune, ab initio, instituirea unei distincii n tre
argumente reale, argumente aparente, argumente false. O prob
este considerat u n argument real dac: (a) este expri mat
printr-o propoziie adevrat2; (b) este ntr-o rel aie de condi
ionare cu teza. n argumentarea:

Elevul a ntrziat fii/ldc tramvaiul cu care a plecat s-a blocat

avem de-a face cu o relaie de ntemeiere a unei teze (" Elevul a


ntrziat " ) prin intermediul unui argument (concretizat n propo
ziia: " Tramvaiul cu care a plecat elevul s-a blocat" ). Argumentul
"Tramvai ul cu care a plecat elevul s-a blocat " este un argument
real, fiindc dac el este n concordan cu starea de fapt, pro
poziia care-I exprim este adevrat i, n al doi lea rnd, el are o
legtur de condiionare cu teza (este condi i a suficient a tezei:
dac este adevrat c tramvaiul cu care elevul a plecat s-a blocat,
atunci este n mod necesar adevrat c elevu l a ntrziat). Dac
aceast argumentare este propus, de exemplu, n faa dirigin
tel ui, atunci ea este oricnd credibil pentru c se fundeaz pe u n
argument real. Argumentrile care se sprijin pe argumente rea le
poart numele de argumentri reale.
O prob este considerat un argument aparent dac nde
plinete doar prima d intre condiiile invocate, anume aceea de a
se concretiza ntr-o propoziie adevrat. Dei propoziia prin
care argumentul este adus n discuie este adevrat (exprim

2 John Eric NoU, Trul/I o/' Fnlsity of Bnsic Pre",ises, in: John Eric NoU, II/fomlal

Logic. Possible Worlds mld I/I/ngillntioll, McCraw-Hi ll Book Company, New York,
1983, pp. 52-54.
112 Mic tratat de oratorie

deci un fapt n concordan cu realitatea), ea nu are nici o


legtur de condiionare cu teza. n argumentarea:
Elevul a ntrziatfiindcii face parte dintr-o fami lie de intelectuali,

argumentul care este adus pentru a susine teza ( " Elevul face
parte dintr-o familie de intelectuali " ) poate fi determ inat ca fiind
o propoziie adevrat, dar el nu ndeplinete cu adevrat func
ia de temei al tezei pentru c nu are nici o leg tur de cond i
ionare cu teza (adevrul propoziiei-tez " Elevul a ntrziat " nu
depinde n nici un fel de adevrul propoziiei-argument " Elevul
face parte dintr-o familie de intelectuali " ). Pentru acest motiv,
propoziia n cauz este considerat purttoare a u nui argument
aparent, iar argumentrile fundate pe astfel de dovezi se nu mesc
argumentri aparente.
n sfrit, o prob este considerat un argument fals dac
ndeplinete doar cea de-a doua dintre condiiile invocate, aceea
de a fi o propoziie n legtur de condiionare cu teza. Dei pro
poziia care este adus drept argument are o l egtur de condi
ionare cu teza, investigaiile pot stabili c ea nu este adevrat.
n acest caz, ea este purttoarea unui argument fals, iar argumen
tarea care l conine nu este credibil. n argumentarea:

Elevul a ntrziat fiiudcii tramvaiul cu care a plecat s-a blocat,

ntre propozitia-argument (" Tramvaiul cu care a plecat elevul s-a


blocat" ) i propoziia-tez (" Elevul a ntrziat" ) exist o relaie de
condiionare suficient-necesar (argumentul este conditia suficien
t a tezei iar teza este consecina necesar a argumentului). Dar
dac dirigintele face investigaii i descoper fie c tramvaiul nu
s-a blocat, fie c elevul nu era n tramvaiul care s-a blocat etc., el
trage concl uzia c propoziia pe care elevul a ad us-o ca argu
ment este fals. Dac e fal s, ea nu mai poate susine teza.
IlH'm /ia sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 113

Suntem n prezena unui argument fals i, n consecin, n faa


unei argumentri false.
Putem sintetiza disti ncia pe care am propus-o i discui ile
asupra ei astfel :

Prezenla condiponrii ( )
..... Condi lionare Necondilionare
Adevrul argumentul ui ( ! )

A devrat argumentare realii argu mentare aparent


Fals argumentare fals absenta arg umentrii

Cteva concluzii putem trage din acest tablou sintetic i


din discuiile care au dus la nstpnirea lui.
Prima concluzie: trebuie s descoperim, s identificm, s
alegem i s utilizm n construcia unui discurs numai argumente
reale: cele care sunt exprimate prin propoziii adevrate i au o
legtur de condiionare cu teza. O prim regul care rezult din
acest imperativ este urmtoarea: este necesar s cunoatem
valoarea de adevr a propoziiilor care expri m argu mentele n
favoarea sau mpotriva unei teze. Dac un argument este produs
printr-o propozi i e adevrat, atunci avem mari anse s convin
gem interlocu torul cu privire la veridicitatea tezei pe care o
susinem. n situaia n care descoperim la interlocu tor un argu
ment concretizat ntr-o propoziie adevrat, avem un semnal
pu ternic c suntem n faa unor obstacole serioase n privina
succesu l u i nostru n argu mentare. Dac i nterlocutorul descoper
n argumentarea noastr un fals argument, atunci i va veni
foarte uor s resping teza pe care o susinem, dac descoperi m
noi n argumentarea interlocutorului un argument fals, atunci,
artndu-i acest fapt, vom putea s-i respingem argumentarea
mai lesne.
114 Mic tratat de oratorie

o a doua regul este urmtoarea: nu putem s supralicitm,


ntr-un demers argumentativ, u tilizarea valorii de adevr a unui
argument determi nat la un moment dat. Regula aceasta ne atrage
atenia c nu putem cere mai mult dect ngduie valoarea de
adevr a unei propoziii-argument. Dac un temei identificat ca
fiind o propoziie fals nu poate susine o anumit tez, nu
nseamn c, prin aceasta, teza a fost respins, ci doar c teza nu
poate fi susinut n baza acestui temei, dar c e posibil s gsim
altul care s-o susin. n acelai mod, dac vom descoperi printre
temeiurile utilizate de adversar propozi ii false, nu nseamn prin
aceasta c am reuit s respingem teza pe care o susine adver
sarul, ci doar c el nu a reuit s-o susin cu temei urile pe care le-a
invocat (dar se pot gsi altele care s-i fie de mai mare folos) .
A doua concl uzie: determ inarea valorii de a devr a propo
zitiilor care exprim argumentele (temeiurile) u nei teze se face
pe dou ci : calea adecvrii materiale i calea adecvrii formale.
n literatura de specialitate funcioneaz cu destul succes explica
tiv distincia ntre adevrurile materiale i adevrurile formale33.
Calea adecvrii materiale nseamn stabilirea concordanei
dintre o anumit informaie i o anumit stare de lucruri prin
intermediul observaiilor empirice proprii sau ale altora. n
secvena discursiv:

" Din nou la Schitul Maicilor. Plecat trziu. Drumul acas pe


jos, prin nmei. Nici un tramvai, nici un au tobuz. Orau l ca
pustiu. Impresie dezolant de prsire, de regres: ct
deosebire fa de Bucuretii dinainte" (N. Steinhardt, Jurtlalul
fericirii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1 992, p. 333)

3 A se vedea n acest sens: Morris Raphael Cohen, Formal a/.d Material


Trllths, n: Morris Raphael Cohen, A Preface to Logic, Meridian Books, New
York, 1957, pp. 1 7-20; Pentru d iscu lii mai ample i ancorate la rezultatele cele
mai recente n problema adevrului trimitem la: Michael Lun tley, COlltell/porary
PliilosopllY ofTI/OllglII: Truth, World, COlllell t, 81ackwel l Publishers, Oxford, 1999.
/m'el l lio sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 115

avem de-a face, n fapt, c u o intenpe argumentativ care, reorga


nizat, arat astfel:

Oraul las impresia fiilldcii (1) Dru m u l se face pe jos, prin nmeti
dezolant de prsi re, ...
4--
(2) Nu e nici un tramvai, nici un autobuz
de regres i e deosebit (3) Oraul e pustiu
de Bucuretii dinainte

Aceast ntemeiere se realizeaz prin intermediul mai multor


argumente (" Drumul se face pe jos, prin nmei " , "Nu e nici u n
tramvai, nici u n autobuz" , " Oraul e pustiu") a cror valoare de
adevr se stabilete prin observaie (ceea ce afirm autorul este
exact ceea ce el vede petrecndu-se n Bucureti ntr-un anumit
timp i loc). Pe baza observaiilor empirice d irecte se constat
adecvarea material a faptelor descrise i se concluzioneaz c
propoziiile puse n circulaie ca argumente sun t adevrate.
Calea observaiilor directe intr n aci une i atunci cnd
ntemeierea unei teze se realizeaz pe calea experimentelor. De
obicei, discursul tiini fic recurge de multe ori la o asemenea cale
de argumentare:

Metalele se dilat la fiilldeii Srma ntins ntre dou bare fixe a fost
cldur 4 nclzit i s-a curbat,

observaia direct a rezul tatelor acestui experiment si mplu fiind


temeiul pentru care se poate susine c propoziia ce expri m
argumentul ( " Srma ntins ntre dou bare fi xe a fost nclzit i
s-a curbat" ) este adevrat.
Exist ns destule situaii cnd observaia direct este
imposibil (motivele sunt nenumrate: deprtarea n timp, n
spaiu, limitele fizice i psihice ale fii nei umane etc). n acest caz,
se recurge la observaiile directe ale al tora, care sunt aduse n
atenie pentru a susine sau respinge o tez. Secvena discursiv :
116 Mic tra tat de oratorie

" G ndii-v c n Frana, de u nde lum uneori ndreptri n


lucruri bune, iar alteori n cele mai puin bune, n Frana s-a
izbutit c u n popor ntreg, uitnd toate ocu pa iunile sale, s-a
luptat u n an de zile pentru a hotr dac cutare ofier evreu
condamnat pentru trdare era vinovat sau nu, s-a vzut acest
lucru c, dup ce un tribunal militar, care a condamnat pe un
ofi er ce avea toate aparenele c i-a trdat ara, ndat ce au
ieit la iveal alte acte i alte dovezi i s-a crezut c acel ofier
a fost condamnat pe nedrept, o ar ntreag i un mare popor
ntreg s-au pus n micare, i-a prsit toat viaa sa, pentru a
se da pedeapsa vinova ilor. i pn nu s-a m ntuit chestiunea
Dreyfus, Frana nu a trit viaa sa normal " (Nicolae Iorga,
DisCli rslt ri par/aII/eli tare, Editura Poli tic, Bucureti, 1981, p. 98)

exprim o argumentare prin analogie:

Pedepsele aplicate Iraniior fii'ldc Franla, care este lin model


rsculap la 1907 ar trebui pentru Romnia, a procedat

1
revizu ite de o asemenea manier n
cazu l Dreyfus

i
Exist destule asemnri ntre cazul rscu laliior i
cazul Dreyfus care ar sus line aceast 0Pliune

A asistat Iorga la dezba terea procesului Dreyfus n Frana


pentru a constata prin observaie direct c argumentele pe care
le ad uce sunt adevrate? Evident c nu. Ele sunt preluate pe
calea mrturiilor celor care au asistat l a proces: declaraii de
pres, informaii aprute n pres, documentele procesului etc.
Avem a ici o argumentare care utilizeaz calea adecvrii mate
riale pentru determinarea caracterului adevrat sau fals al teme
iurilor prin intermediari . n special n dezbateri le juridice, re
curgerea la martori este una dintre procedurile cele mai uzitate
II/l'e/l lio sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 17

pe n tru colectarea de argumente n favoarea sau n defavoarea


un ei teze.
Calea adecvrii formale nseamn a stabili caracterul ade
vr sau fals al unei propoziii care exprim un argu ment prin
at
intermediul unei forme corecte de raionare. S analizm u n
fragment dintr-un discurs a l lui Titulescu:

" Legislaia care crmuiete as tzi statele se poa te mpri n


dou sfere distincte dar unite totui ntre ele: dreptul intern,
ca expresie a puteri i statul ui fa de supuii si; dreptul
internaional, ca expresie a unei nelegeri ntre puteri libere i
egale.[ ... ) Nu cunosc o eroare mai primejdioas sau o influ
en mai nefast dect supraestimarea puterii magice a
eficacitii legislaiei interne, i transpunerea ei n domeniul
legislaiei internaionale, pentru a justifica cele mai neltoa re
concluzii " (Nicolae Titulescu, Dil/fIII/ieu plicii, n: Sanda Ghimpu,
Alexandru iclea, Retorica: texte alese, ed. cit., pp. 360, 362).

concretizat ntr-o form de raionare ce poate fi structurat astfel:

Relaiile sunt reglate sau de dreptul intern sau de d reptul internaional


Relaiile internaionale nu pot fi reglate de dreptul intern
Deci: Relaiile internaionale trebuie s fie reglate dup dreptul
internaional

Ea este o form de raionare valid de tip tollendo-ponens:

pwq
-p
q

Caracterul adevrat al propoziiei " Relaiile i nternaionale trebu i e


s fie reglate dup dreptul internaional " este determinat printr-o
analiz formal a gndirii. Suntem, n acest caz, n perimetrul de
118 Mic trata t d e oratorie

aciune al metodei adecvrii formale. n special argumentarea


tiinific recurge de multe ori la o asemenea cale pentru a-i
proba adevrurile.
A treia concluzie: argumentele aparente ca i falsele argu
mente reprezint, ambele, sofisme ale discursului oratoric. De ele
trebuie s ne ferim n propunerile noastre discursive dac vrem
s nu fi m atacai de adversari, ele trebuie cutate n ntmpin
riIe discursive ale adversarilor dac vrem s le respingem mai
facil idei le pe care le suspn.
Argumentele aparente sunt acelea care nu a u o legtur de
determinare cu teza, dei ele sunt propuse cu acest scop (pentru a
arta c legtura lor cu teza influeneaz susinerea sau respinge
rea acesteia din urm). Fie urmtoarea interpelare parlamentar:

" O-le Filipescu, ce vei zice cnd i voi doved i c tot ce ai zis,
dar tot, este fals? n ti ai zis: O. Carada nu are censul cerut
de lege, cu toate c d. Carada conduce partidul liberal, cel puin
n mod ocult, i este un om cunoscut. M-a fi gndit la dis
pens, dar ce s fac dac d-sa nu are nici patru clase gimna
ziale?. Dar, d-Ie Filipescu, mi se pare c ai fost foarte crud, nu
cu d. Cara da, ci cu d. prim-ministru, fiindc ai vorbit n faa
majoritii de patru clase girnna ziale, cnd regimul are n frun
tea sa, n vrful piramidei, pe d. Lascr Catargiu" (Oelavra ncea,
Discurs/lri, Editura Minerva, Bucureti, 1 977, p. 22).

Avem de-a face, n aceast secven, cu ncercarea de respin


gere a argumentrii numitului Filipescu:
D. Carada nu poate primi dispens jii/ldc D. Carada nu are nici mcar

T
d, 1. ","'ul '"'u, d, I'g' patru clase gimnaziale

i
N u mai cei care au patru clase gimnaziale
pot primi dispens de la censu l cerut de lege
IIH'm / ia sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 19

pri n argumentarea urmtoare:

fiilldc
D. Carada ar trebui s pri measc ...
...___ Nici primu I-ministru nu are
dispens de la censu l cerut de lege patru clase gimnaziale

care se fundeaz pe un sofism ad IWlIlinem (atac la persoan).


Chiar dac pri mul ministru nu are patru clase gimnaziale, acest
fapt nu-i confer personajului Carada dreptul la dispens, chiar
dac primul-ministru nu are patru clase gimnaziale i a prim i t
dispens, nici acest fapt nu-i d dreptul personajului incriminat
s primeasc i el dispens (ci, n cel mai fericit caz, s i se
retrag dispensa primului-ministru) etc. Argumentarea corect
este urmtoarea:

D. Carada are d reptul de a fi illrlcii D. Carada ndeplinete cond i ia

T
primi d ispens1i de la cens minima a celor patru clase
gimnaziale

i
Top cei care ndeplinesc aceast condiie au
d reptul la dispens de la censul ceru t

Dac propoziia-argument ( " D. Carada ndeplinete con


di ia minim a celor patru clase gimnaziale" ) ar fi putut s fie
determinat ca adevrat, atunci susinerea tezei era fr cusur.
Dar pentru c acest lucru e imposibil, s-a recurs la un sofism ad
homilletll.
Sunt multe situa ii de construcii discursive care recurg la
argumente aparente prezentndu-Ie ca reale. Ele au fost marcate
n literatura de analiz a sofismelor prin denumiri speciale, unele
dintre aceste denumiri indicnd i natura erorii care se face n
120 Mic trata t de oratorie

argumentare. Secvena discursiv urmtoare pune n act o situa


ie de post hoc ergo p ropter /rac (dup aceasta, deci din ca uza
aceasta), care e un sofism analizat nc de exegezele clasice:

" Nu pot uita c pri lejul acestei manifesta iuni este declararea
oficial a rupturii din partidul conservator. Ruptur interve
nit n momentele cele mai grele pentru ar, cnd forele
tuturor romnilor, chiar din partide adverse, ar trebui s fie
laolalt. n loc de aceast uniune ntre adversari, este dezbi
nare ntre prieteni. [ ... ]. Prin aceast dezbinare care lovete n
interesele vitale ale rii s-a dat o lovitur teribil partidului
conservator. El, care trebuia s joace rolul de arbitru, de salva
tor al ri i, n aceste momente supreme st rupt n dou trun
chiuri, care se sfie ntre ele" (Gr.c. Cantacuzino, Discllrs CII
ocazia il/allgllrrii I/Vllilii sedill al " artidllilli conservator, Bucureti,
1 915, pp. 14-1 5).

Argumentarea are urmtoarea form:

Popularitatea Partid u l ui Conservator jii/ldc Partidul Conservator s-a

T
a "'.=. mu" in " "imul timp scindat

deollrece
S-a constatat du p scindare o brusc scdere a
popularitlii Partidului Conservator

n care o situatie de succesiune temporal (scindarea partidului


n cauz a fost urmat de scderea popularitti i sale) este pus s
explice o ordine cauzal (scindarea este considerat cauza sc
derii popularitii). Or, n u este ntotdeauna aa i, mai ales, nu
pare s fi fost cazul n aceast situaie de aa ceva.
II/ Pcl / tio sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 21

Exist alte multiple situaii de utilizare a argumen telor a pa


rente care au genera t sofisme corespunz toare: nd bacuIUlII (argu
mentul bazat pe invocarea forei, pe ameninare), ad vereculldialll
(argu mentul bazat pe invocarea autoritii ca temei), ad poptlIu lII
(argumentul bazat pe invocarea opiniei mulimii), ad misericordiam
(argumentul bazat pe invocarea milei) .
Argumentele false sunt, cum am afirmat, probe care au
leg tur de condiionare cu teza, ele ar putea fi argumente reale
dac ar fi adevrate, sunt prezentate, ntr-adevr, de purt torii
lor ca adevrate dar, la o analiz atent, se constat c sunt pro
poziii false. S atragem atenia, n acest context, asupra unui
fap t i mportant n orice ncercare de argumentare discursiv: e
greu de crezut c un interlocutor ar p utea aduce ca temeiuri n
sprijinul tezei sale argumente concretizate n propoziii care sunt
neadevruri vizibile, falsiti grosolane, ce pot fi lesne descope
rite chiar i de ctre aceia neiniiai n subtil itile demersu l u i
argumentativ. De obicei, cnd sunt utilizate astfel de argumente,
ele sunt mbrcate ntr-o hain discursiv care ascunde, mai abil
sau mai puin abil, falsitatea. Altfel ar fi descoperite uor i, pe
aceast baz, teza a r fi respins. O cunosc u t situaie care se
ncad reaz n acest gen de erori de argumentare este sofism ul
ambiguitii. EI apare n preaplinul su n urmtoarea secven:

" Un om narmat l ajunge d in fug pe Socrate. Acela l


urmrea pe un altul, care a lerga de mnca pmntul .
- Opre te-l ! O pre te-l !
Socrate nu se sinchisi.
- Cum n-auzi?! De ce nu i-ai inu t calea asasinului?
-Asasin? Ce n el egi prin asta?
- Ce ntrebare bizar! Un asasin este unul care omoar .
- Mcelar?
- Nebun btrn! Vreau s zic un om care omoar un alt om.
- A, u n soldat!
122 Mic tra ta t de oratorie

- ldiotule! Un om care omoar un alt om n timp de pace!


- Aha, un clu !
- Netotule! Un om care omoar pe altul la el acas!
- Pi aa spune! E un medic! Fcu Socrate i i vzu de
drum " (Citat d up: Leonard Gavril iu, Mic tratat de sofistic,
Editu ra IRI, Bucureti, 1 996, p. 1 72),

unde o succesiune de argumentri care conin argumente false se


fundeaz pe ambiguitatea diferiilor termeni sau expresii u tilizate
de interlocutori. De altfel, s-a artat c atunci cnd " ambiguitatea
unui cuvnt sau a unei fraze d uce la o concluzie greit, suntem
n faa unui sofism al ambiguitii " 4.
O situaie ce se ncadreaz n sfera argumentelor false, invo
cat nc de Aristotel, este echivocaia, sofism determinat de schim
barea nelesului unui cuvnt pe parcursul argumentrii5. Un
exemplu banal dar instructiv n acest sens se regsete la Engel:

Nici o femeie nu e rational fiindc Nici o femeie nu e om

i
i
Numai omul este rational

argumentare n care termenul " om " este luat o dat cu sensul de


" "
" fiin uman , iar alt dat cu sensul de " brbat . Este clar c
argumentul " Nici o femeie nu e om " este o propoziie fals dac
termenul " om " i pstreaz pe tot parcursul argumentrii sensul
de " fiin uman" . n argumentarea dat ns suntem n faa
sofismului echivocaiei.

4 Howard Kahane, Logic and Conlemporary Rl,e/oric. TI,e Use of Reaso" in

Everyday Life, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California, 1976, p. 15.


5 S. Morris Engel, WillJ Good Reason: An II/trodl/c/ion 10 I"fon"al Fallacies, St.

Martin's Press, New York, 1976, p. 59.


II/Fel/ tin sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 23

i alte tipuri de sofisme pot fi ncadrate n sfera argumen


tel or false: sofismul determi nat de accent, sofismul discrepanei
dintre ceea ce se spune i ceea ce se face (Blackburn), sofismu l
com poziiei, sofismul diviziunii.
(b) Criteriul suficieuei. Pentru Blackburn, " argumentarea
respect criteriul suficienei atunci cnd premisele sale antreneaz
concluzia " 6. Cum se poate constata cu uurin, criteriul
sufi cienei impl ic un neles relaional: ceva este suficient pentru
altceva. Pentru identificarea criteri ilor dup care al egem argu
mentele ntr-o construcie discursiv, ne asumm nelesul logic
al conceptului de suficien : suficiena este o condiie esenial a
actelor de raionare i a activitii de argumentare. Pu tem con
sidera c raionm corect, c argumentm plauzibil numai dac
ne asigurm c premisele (pentru raionare) sau argumentele
(pentru argumentare) consti tuie cond iia suficient a concl uziei
(tezei). Aceasta nseamn un l ucru foarte simplu i cunoscu t n
domeniul logici i : dac sunt date premisele (argumentele), atunci
este da t i concluzia (teza), fr a mai trebui nimic altceva
pentru a justifica adevrul concluziei (tezei). Argumentarea:

Acuzatul va primi o pedeaps fiilllidi Exist dovezi suficiente c 1'1 ar fi

T
ntre 1 5 i 20 de ani svrit o crim abominabil

i
Toti cei dovedili c au svrit crime
pri mesc o pedeaps ntre 15 i 20 de ani

este corect din punctul de vedere al criteriului suficienei, deoa


rece ea este expresia urmtorului raionament:

6 Pierre Blackburn, Logiqlle de ['nrgll",elllnlioll, Editions du Renouveau

Pedagogique, Inc., Saint-Laurent (Quebec), 1 994, p. 168.


124 Mic tratat de oratorie

Toti cei care svresc crime primesc ntre 15 i 20 de ani (norm de drept)
Acuzatul a fost dovedit c a svrit o crim (fapt)
Deci: Acuzatul va primi o pedeaps cuprins ntre 15 i 20 de ani (concluzie),

care exprim un raionament silogistic corect (modul 8arbara al


figurii 1) i deci respect condiia suficienei. Argumentarea:

Acuzatul este vinovat de crim Acuzatul a fost la locul faptei n


timpul cnd s-a svrit crima

i
Top acei care sunt la locul faptei cnd se
svrete o crim sunt vinovai de crim

nu este o argumentare corect din punctul de vedere al crite


riului suficienei, deoarece nu e suficient s fii la l ocul faptei cnd
se petrece o crim pentru a o i svri. Pentru a fi corect, o
astfel de argumentare mai are nevoie i de altceva, dincolo de
argumentul care este prezentat (" Ac uzatul era la locul faptei
cnd s-a petrecu t crima " ) . Argumentarea devine corect n
condiiile n care se produc argumente noi care susin teza:

Acuzatul este vinovat de fii"dc (1) Acuza tul a fost la locul faptei n
crim timpul cnd s-a si'lvrit crima
(2) Urmele nd!lmintei acuzatului
au fost gsite la locu l crimei
(3) Amprentele acuzatului au fost
identificate pe corpu l victimei
(4) Acuza tul a recu noscu t crima
i
Toi acei care sunt dovedii de o asemenea
manieri'l sunl vinovai de crima
J"PC ll liv sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 25

Constatm c trei argumente au fost propuse n plus n


rapo rt cu argumen tarea iniial pentru a se ndeplini la cote mai
nalte criteriul suficienei. S urmri m o secven de discurs juridic:

" Nici o dovad c d. Socolescu a comis crima. Interes nu avea,


mobilul nu exist. i cum v-ai explica un fenomen, imposibil
de explicat, c un om curat, absolut cinstit pn la vrsta d e 45
de ani, dintr-odat i din senin, s treac peste cinstea lui? i ce
v nchipuii c este cinstea? Credei c e uor s v lepdai de
ea cnd v-a guvernat o ntreag via? Aa de uor s ajung
un om la perversitatea necesar ntregii game de infraciuni
contra legilor scrise i legilor morale?" (Delavrancea, Pledoarie
/I procesul Socolescu, 27 septembrie 1903, n: Sanda Ghimpu,
Alexandru idea, Retorica: texte alese, ed . cit., pp. 338-339).

Avem de-a face cu o argumentare de forma:

Socolescu nu a comis crima fiilldc (1) Nu avea interes


... (2) Nu exist mobi l u l crimei
(3) Nu se poate explica de ce u n
o m cinstit devine d intr-odat
criminal
(4) Nu e uor s te desparti de
cinste du p ce ai practicat-o

care sufer n construcia ei I In capacitatea de a convinge


tocmai pentru c n u satisface criteriul suficienei. Este posibil ca
argumentele aduse s fie propoziii adevrate (este satisfcut
criteriul veridicit ii), e posibil ca fiecare d intre arg umente s
aib o legtur oarecare cu teza (coroborat cu prima condi ie,
cea a adevrului, ndeplinirea acesteia din urm ne arat c avem
de-a face, n acest caz, cu argumente reale), dar argumentele n u
reuesc, chiar conj ugate, s conving c adevrul lor duce l a
adevrul tezei. Deci n u este satisfc ut criteriul suficientei.
,
126 Mic tratat de oratorie

Criteri ul suficienei ne arat dac, numai cu argumentele


propuse ntr-o argumentare, putem s susinem n fata interlo
cutorului teza ca adevrat. n cazul unei argumentri anterioare,
am constatat c numai cu argumentul: " Acuzatul a fost la loc ul
faptei atunci cnd s-a svrit crima " nu se poate susine ca
adevrat teza : " Acuzatul este vinovat de crim" . Este motivul
pentru care s-au cutat alte argumente mai puternice, concretizate
n propoziiile: " Urmele nclmintei acuzatului au fost gsite la
locul crimei " , " Amprentele acuzatul ui au fost iden tificate pe
corpul victimei " , " Acuzatul a recunoscut crima " .
Prin urmare, dac o argumentare nu respect criteriul
suficienei, suntem obligai s producem noi argumente. Funcio
nalitatea criteriului suficienei are dou consecine importante.
Prima: dac vom propune noi argumente i acestea se dovedesc
suficient de p u ternice pentru ca, n baza lor, interlocutoru l s
accepte teza ca adevrat, atunci avem dea face cu manifestarea
dimensiunii constructive a criteriului n cauz. EI este cel care a
generat o argumentare corect prin mu ltiplicarea argumen telor
probatorii. A doua: dac, dei ad ucem noi argumente, nu reuim
s convingem interlocutorul c teza este adevrat, atunci
trebuie s renunm la a mai susine teza i s o acceptm pe a
adversarului. Avem de-a face, n acest caz, cu manifestarea
dimensiunii negative a criteriului n cauz, nu n accepiunea
etic a termenului, ci mai degrab n aceea c imposibilitatea
prob rii trebuie s ne determine s renunm la susinere.
a subliniei"e se im pune aici i ea vine s fac distincia ntre
funcia criteriu l ui veridicitii n selecia argumentelor i funcia
cri teri ului suficienei. Dac criteriului veridicitii nu este
ndepl init de u n anumit argument, argumentarea n u mai poate
continua cu argumentul n cauz. Cu altul sau altele da, dar cu
argumentul care s-a dovedit a fi fals nu. n consecin, nende
plinirea cri teri u l u i veri dicitii de c tre un argument blocheaz
IIllJl' l/ tio sa u arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 27

argumen tarea. Dac criteriul suficienei nu este ndeplinit de u n


anumit argument, argumen tarea n u este nicidecum blocat:
argumen tul care s-a dovedit insuficient pentru a susine o tez ca
adevrat poate participa (i, de obicei, particip), coroborat c u
al te argumente, la construqia argumen trii care s-ar putea
dovedi suficient i, n consecin, ar putea convinge interlocu
torul c u privire l a carac terul adevrat a l tezei.
Aspec tul acesta este bine reliefat n argumentarea anteri
oar. Argumentul " Acuzatul a fost la locul faptei cnd s-a
svrit crima " s-a dovedit insuficient pen tru a susine teza
"
" Acuzatul este vinovat de crim . Criteriul suficienei a fost
satisfcut prin prod ucerea altor trei argumente, care, numai n
corobora re cu cel ce s-a dovedit insuficient, asigur susinerea
tezei (ca s poi fi acuzat de crim trebuie s fii la l ocul faptei
cnd ea se svrete: argumentul se dovedete a fi condiia
necesar a tezei). La fel se ntmpl i n pledoaria lui Delavrancea.
Cum am vzut ntr-o secven din pledoaria marelui
avocat, cel puin pa tru argumente n u au fost suficiente pentru a
susine teza " Socolescu nu e vinovat" . Dar au torul pledoariei
vine, ntre al tele, cu argumen tarea:

" Sunt convins ns, c nu se afl nici un om care s nu se fi


revol tat de socotelile d-voastr ofensatoare chiar pentru un
financiar n care lcomia s fi sufocat orice sen timentalitate! n
sfrit, era i datori s v supunei expertizei ordonat d e
parchet. Rezul tatul e zdrobitor pentru d-voastr Iat polita d e
asigurare a d-lui Socolescu. Iat i ex pertiza parchetul ui.
Socolescu i-a asigu ra t biblioteca pe 40.000 de lei i expertiza
judiciar o evalueaz la 41.000 d e lei " (D el av rancea , Pledoarie
n procesul SocolesCII, n loc. cit., p. 337),

care satisface n mod evident criteriu l suficien ei:


128 Mic tratat de ora torie

Socolescu e nevinovat fii"dc Expertiza ordonati'! de parchet


.. i di'! ctig de ca uzi'!

i poate convinge juriul care delibereaz .


Cri teri ul su ficienei ne reine atenia n mod special: efectul
pe care l au argumentele ntr-un demers probator este cum ula
tiv. Fiecare argument ad us, dac este adevrat, particip cu ceva
la determinarea i ntrirea convingerii c teza este adevrat.
Chestiu nea aceasta este ct se poate de evident n argumen tarea
juridic : fiecare parte este interesat s ad uc tot mai multe
probe pentru ca, mpreu n, s fie mai puternice dect cele ale
prii adverse i s ncline decizia n favoarea sa.
Sigur, putem s ne ntrebm, firete, pn unde poate
merge aceast putere de aciune a criteri ului suficienei, acest
imperativ categoric al multiplicrii probelor? Dac aducem
probe tot mai multe, putem considera c suntem mai eficieni
ntr-o argumentare? Regsi m aici, poate, o interesant mbinare
i echilibrare a raportu lui dintre principiul cantitii i cel al
calitii n producerea argumentrilor performante i a construc
ii lor discursive de mare influen la public. Probabil c deter
minant este calitatea unui argument, fora lui n raport cu teza.
Nu sunt puine cazurile n care un singur argument puternic a
fost suficient pentru o convingere trainic. n alte si tuaii, o
mulime de argumente nu reuesc s mite din loc o convingere
nrdcinat n contiina interlocutorului.
Totui, nici numru l argumentelor nu este chiar de neglijat:
dac argumentele sunt relativ puternice dar i n numr apre
ciabil, sunt anse mari ca efectul s fie acela urmrit de
propun tor. Oricum, criteriul suficienei indic l i mitele minimale
pn la care p u tem cobor cu o argumentare pentru a nu cdea n
eroare: trebuie s ad ucem attea argumente cte sunt suficiente
[m'l'l/ tip sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 29

pentru ca argu mentarea s asigure asumarea tezei ca adevra t


iar interlocu torul ui s nu-i mai trebuiasc altceva pentru a
ajunge la aceast asumpie.
Nendeplinirea criteri ului suficienei n evaluarea argu
mentelor prin care susinem sau respingem o tez se poate
real iza n ambele situaii: i cnd argumentele sunt prea puine i
cnd argumentele sunt prea multe. n legtur cu prim ul aspect,
credem c majoritatea exemplelor pe care le-am administrat
pn acum se ncadreaz n aceast categorie: dac un argument
nu are fora de a convinge interlocutorul cu privire la adevrul
sau falsitatea tezei, trebuie s mai ad ucem i alte argumente.
Cum poate s nu fie ndeplinit criteri ul suficienei dac
argumentele sunt prea mul te? Prin faptul c, n acest caz, argu
men tarea are mai mult dect i trebuie pentru a-i ndeplini
scopul! Dac, n prima situaie, argumentarea are mai puin
dect i trebuie pentru a convinge, n cea de-a doua lucrurile se
petrec invers. n aceste condiii, nu se respect un princi p i u
elementar d e activitate a gndirii: princi piul minimului efort i
maxim ului de rezul tat! Ca n rnduri l e care urmeaz:

" Dar banul a devenit mijlocul prin care se pot obtine toate
lucrurile. De aceea, chipul lui preocup, de obicei, mai m ult
dect orice, sufletul multimii, cci abia se poate nchipui v reo
bucurie care s nu fie insotit d e ideea ba nul u i, drept cauz.
[ ... ] Dar aceasta este un viciu numai pentru cei care cau t
banu l nu d in cauza srciei sau a l ipsurilor, ci pentru c s- au
nvat cu arta de a ct iga i se flesc cu ea. De altfeL acetia
i hrnesc corpul din obinuin, ns cu zgrcenie, pentru c
cred c tot ce cheltuiesc cu intretinerea corpului lor este o
pierdere. Acei care cunosc ns adevratul rost al banilor i i
proporioneaz bogiile numai dup nevoile lor triesc
mul umi nd u- se cu pu ti n" (Spinoza, Etica, E.5.E., Bucure ti,
1 981, p. 242),
Mic t ra ta t de oratorie
1 30

unde descoperim o aglomerare de argumente p n tr a susine o


tez care, n realita te, se m u lumete cu mult mal pum.
(e) Criteriul aeeeptabilitii. Primele dou criterii care
ghideaz alegerea argumentelor (criteriul veridicitii i criteriul
suficienei) pun n eviden dimensiunea logic a oricrui proces
de argumentare, n sensul c ele sunt impuse de imperative ale
raionalitii. Trebuie s plecm ntr-o argumentare de la probe
adevrate (fiindc numai de la adevr ajungem cu necesitate la
adevr dac raionm corect) i trebuie s aducem attea argu
mente astfel nct s nu mai fie necesar al tceva pentru a asigura
convingerea interlocutorului cu privire la caracterul adevrat sau
fals al tezei (fiindc numai dac un act de argumentare este
ntemeiat suficient poate asigura o trecere necesar la susinerea
sau respingerea tezei).
Criteri ul acceptabilitii ine mai mult de dimensiunea
psihologic a argumentrii. EI ne atrage atenia c argumentarea
nu este i nu poate fi o " l ogic pur " , c ea este o relaie ntre
dou realiti " individuale" care vin, ambele, n relaie cu toat
ncrc tura de triri, sentimente, interese, pasiuni i care, fr
ndoial, i pun amprenta asupra manifestrii relaiei de nteme
iere i chiar asupra rezultatului ei. De fapt, n practica discursiv,
ordinea de raionalitate a unui demers argumentativ se " aaz " , se
manifest pe fundalul unei ordini de afectivitate prin intermediul
creia cea dinti se poate propaga de la un interlocutor la altul.
ntr-o stare de tensiune reciproc, argumentarea se deruleaz cu
destul dificultate, nencrederea este un obstacol n calea ndepli
nirii scopului unei argumentri, suspiciunea reciproc constitu ie
temei ul reaciilor permanente d e dezaprobare i aa mai departe.
n mod normal, dac n-ar mai interveni ali factori semni
ficativi, ar trebui ca dac argumentele sunt adevrate, dac ele
sunt i suficiente, garania reuitei unei argumentri s fie asigu
rat. Or, n practica argu mentativ, se constat c u neori argu-
IIlPC II I;o sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 131

J11entarea se deruleaz d u p acest ti pic, ad ic reuete dac


argumentele sunt i adevra te i su ficiente, alteori, chiar dac
aceste dou condiii sunt ndeplini te, argumentarea nu i atinge
scopul. De ce? Pentru c intervin i ali factori ca re, n astfel de
cazu ri, au o aqiune mai p uternic dect satisfacerea criteri u l ui
veridicit ii i a cri teriului suficienei .
Un as tfel de factor este acceptabilitatea argu mentelor, de
care au vorbit unii d i ntre cei care s-a u ocupat de argumentare7. O
subli niere trebuie fc ut aici: acceptabilitatea are n vedere, n
cadrul derulrii unei argu mentri, argumentele. Firete, exist i
alte posibiliti, dar ele par a fi cazuri izolate, situaii ati pice, acci
dente ale deru lrii unui traiect argumentativ. De exemplu, este
posibil s nu se accepte tema aleas. n aceste condiii, argumen
tarea nu este n derul are (nici o argumentare nu se poate ac tua
liza dac nu convenim asupra unei teme) . Este posibil, pe de alt
parte, s nu se accepte, la un moment dat, tehnica de argumen
tare asumat de unul dintre parteneri. Reaqia de neacceptare, n
acest caz, poa te fi inut n fru de o exigen minimal a oricrei
argu men tri: orice tehnic de argu mentare (orice form de
raionament) trebuie s fie permis i acceptat de ctre preopi
nent dac este corect. Care sunt criteriile d up care acceptm
sau nu acceptm un argument? Ne asu mm aici un recensmnt,
poa te nu determinat chiar pe alinia mente stricte, al lui Trud y
GovierR. U n argument are anse mai mari s fie acceptat dac el
este un adevr necesar. Termenul n cauz nu are neles ul
consacrat i strict determinat din filosofia analitic, ci unul mai
adaptat la practica discursiv curent. De exemplu, enunul:

7 Jerry Cederblom, David W. Paulsen, INIrell Are tlle Premises True or

Accepta/lle?, in: Critical Reasollillg. Ullderslalldillg alld Crilicizillg A rgrlIIrclIls alld


TIreories, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California, 1991 , pp. 78-81 .
8 Trudy Govier, Premses: INImi 10 Accept alld INIry, in: A Praclical SllIIiy of Argll

melll, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California, 1985, pp. 79-100.


132 Mic tratat de oratorie

Suma u nghiurilor u nui triunghi este de 1 80U

exprim u n adevr necesar. Dac u n astfel de enun intervine


ntr-o argumentare:

Fiecare unghi al unui fiilldc Suma unghi uri lor unui


triunghi ec hila teral are 600 l1li triunghi este de 1 800

i
r
Cele trei unghiuri ale unui tri unghi echilateral
su nt egale

atunci el trebuie s fie acceptat de ctre interlocu tor pentru c


face parte din clasa adevrurilor necesare. Pe aceast baz, dac
sunt ndeplinite i cel elalte criterii, argumentarea este declarat
corect.
Poate c e locul s facem aici o anumit nuanare. Acceptarea
unui argument pe considerentul c el este un adevr necesar e
limitat n funcionarea ei . Exist domenii n care aa-numitele
"
" adevruri necesare sunt greu de descoperit i de adus ca probe
n argumentare. De exemplu, n domeniul politic, n domeniul
filosofic i n alte asemenea domenii ale cunoaterii ne va fi destul
de greu s probm i s fim acceptai n baza faptului c un
argument exprim un adevr necesar. Dar exist i domenii n
care lucrul acesta este mai facil, de exemplu domeniul tiinei. S
analizm secvena discursiv:

" Fiul Iuliei, Caius Iul ius Cesar, fiul adoptiv al bunicului su
August, care a devenit la vrsta de nousprezece ani guverna
tor al Asiei, va fi vizitat de asemenea IIionul, i va fi artat un
viu interes i-I va fi coplei t cu manifestri de favoare, deoarece
ntr-o inscripie gsit la fa a locului este numit ruda, bine-
IlIvell /ia sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 33

fctorul i protectorul lIionuluj,) " (Hein rich Schl iemann, Pe


IIrll /ele Illi HOlller, Editura Meridiane, Bucureti, 1979, p. 205),

und e intrm n contact cu urmtoarea argumentare:

Caius lulius Cesar a vizitat fiilldc ntr-o inscripie gc!lsit la faa


l I ionul, i-a artat interes, l-a ... locu lui este numi t " ruda,
copleit cu dovezi de favoare bineflldltorul i protectorul
l Iionului"

care ar pu tea fi acceptat pe baza faptul ui c argumentul este p us


n eviden printr-o propozi ie ce exprim un adevr necesar.
n legtur cu acest criteriu, subliniem c el funcioneaz la
ntreaga sa ca paci tate dac interlocutoru l (publicul n general) i
d seama c avem de-a face cu un adevr necesar n calitate de
argument. Dac l ucrul acesta nu se n tmpl, efectul asupra audi
toriului este diminuat iar problema acceptabilitii rmne n
con tinuare o problem pentru argumentare Un al doilea criteriu
dup care poate fi determinat gradul de acceptabi li tate a argu
mentelor ine de rspunsul la ntrebarea: argumentul propus face
parte din spaiul cunoaterii comune? Mai nti, ce este cunoa
terea comun? Acea zon a cunoaterii uma ne mprtit (asu
mat) de un numr mai mare de indivizi. Un argu men t care face
parte din cunoaterea comun este mai uor de acceptat de ctre
interlocutor fiindc, n general, cunoaterea comun consti tuie
fondul de cunotine pe care le accept tacit i cu care l ucreaz toi
indivizii angajai ntr-un astfel de cmp. n textul care urmeaz:

"Cete ni, vreau s v spun n aceast sear c niciodat nu


am fost, c niciodat de patruzeci de ani, Europa n-a fost ntr-o
situaie mai amenin toare i mai tragic dect aceas ta n ca r e
suntem la ora cnd am responsabili tatea de a v vorbi. Ah!
ceteni, nu vreau s forez culorile sumbre ale acestui tablou,
134 Mic tratat de oratorie

nu vreau s spun c ruptura diploma tic de care am luat


cunotint acu m o jumtate de or ntre Austria i Serbia
semnific n mod necesar c un rzboi n tre Austria i Serbia
se va declana, nu zic dect c dac rzboiul va izbucni ntre
Serbia i Austria, conflictul se va ntinde fr i'n doial n
restul Europei . . . " (lean Jaures, D;scollrs de Va;se: conlre la
gl/erre, citat d up: Joelle Gardes-Ta mi ne, La rheror;qlle,
Armand Col i n, Paris, 2002, pp. 1 58-159)

avem urmtoarea argumentare:

Niciodat Europa n-a fost fiilldc Ruptura diplomatic dintre


ntr-o situaie att de ....
...1---- Austria i Serbia i conflictul
a meni n toare dintre ele se va extinde n tot
restul Eu ropei

argumentare n care temei ul (concretizat n propoziia : " Ruptura


diplomatic dintre Austria i Serbia i conflictul dintre ele se va
extinde n tot restul Europei " ) constituie un element al cu noaterii
comune. Este motivul pentru care argumentarea este acceptabil
i credibil n contextul n care ea este produs.
Funcionalitatea universal a acestui criteri u care vizeaz
fond ul cunoaterii comune este pus n discuie: nu putem, n
cazul unui discurs tiinific, s aducem n atenie opiniile comune
i s pretindem s fim acceptai cu argu mente numai pe aceast
baz. De ce? Pentru c, nu o dat, opinia comun poate s fie
rezultatul unei erori de interpretare sau de cunoatere. Sunt i
alte domenii ale cunoaterii unde opiniile comune sunt privite cu
reticen.
Un al treilea criteriu, invocat de Govier, este urmtorul: un
argument este acceptabil dac el este concretizat ntr-o mrturie
credibi l. Dac, ntr-o argumentare, nu putem beneficia de rezul
tatele experienei proprii pentru a justifica o tez, recurgem cu
ll/vc ll tia sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 35

folos la experienele al tora, de care lum cunotin prin interme


diul mrturiilor. Exemplul urmtor:

" Am avu t deja ocazia s observm un exemplu - nevoia cres


cnd de vindecare magic datorit creia, n interiorul uneia
sau a dou generaii, Asclepios s-a transformat d intr-un erou
minor ntr-u n zeu major, iar templul su de la Epidaurus a
deveni t u n loc de pelerinaj la fel de renumit cum es te astzi
Lourdes. Faima l u i la Atena (i poate i n alte prti) pare, pe
bun dreptate, s dateze de la marea ciu m din 430. Acea s t
grea ncercare i-a convins pe u nii, dup cum spu ne Tucidide,
c religia este inu til, deoarece credina s-a doved it a nu fi o
protecie mpotriva bacililor ... " (E.R. Dod d s, Dialectica spiri
tuilli x,.ec, Editura Meridiane, Bucureti, 1 983, p. 221)

este ilustrativ n aceast privin. ntemeierea ara t as tfel:

Ciuma din 430 i-a convins pe fiil/dc Credinla s-a doved it a nu fi o


unii ce!! religia este inutil ... protecie impotriva bacililor

dar, din text, se deduce cu uurin c att teza, ct i argumen


tul ei susintor sunt preluate din mrturiile istoricului grec.
Exist domenii ale cons truciei d iscursive n care mrturiile
consti tuie probe fu nd amentale n susinere, de exemplu n dome
niul jurid ic. Putem s subliniem rol ul important al mrturiilor n
argumentarea religioas sau argu mentarea d in domeniul politic.
Evident c, atunci cnd se apeleaz la mrturii pentru a asigura
acceptabilitatea unui argument, trebuie s avem n vedere cteva
precauii. Prima: d ac persoana care depune mrturie este credi
bil. De exemplu, dac ntr-o dezbatere juridic mrturia apar
ine unui prieten al acuzatului, atunci ea trebuie asumat cu multe
preca uii. A doua: argumentele obinu te ca rezultat al mrturiilor
trebuie coroborate cu alte tipuri de probe. Dac ele nu se contra-
1 36 Mic tra ta t de oratorie

zic, atunci e posibil ca mrturiile s asigure un grad nalt de


acceptabi li tate.
Un ultim criteriu care ne ngduie s determin m dac un
argument este acceptabil sau nu ine de conceptu l de a utoritate.
Un argument este acceptabil dac sursa lui origi nar este o
autoritate n domeniul n care se produce argumentarea. Govier
consider c sa tisfacerea criteriului acceptabilitii unui argu
ment prin invocarea unei autoriti e determinat de parcu rgerea
i ndeplinirea sim ultan a urmtoarelor condiii [8:84]:

(a ) un individ oarecare, X, aserteaz o premis P;


(b) premisa (argumentul) P face parte din domeniul de cunoatere K;
(c) individul X este recunoscu t ca o autoritate in domeniul de
cunoatere K;

Dac aceste trei cond iii sunt satisfcute, atunci se poate


afirma c argumentul exprimat prin premisa P este acceptabil.
Se pune aici o condiie, de care am mai amintit de altfel:
aceste trei exigene trebuie s fie ndeplinite simultan. Dac una
sau alta dintre ele nu este ndeplinit (chiar dac sunt ndeplinite
celelalte), atunci argumentarea intr n zona sofisticii (ad verecun
dia/n). Argu mentarea:

Cea mai bun organizare statal fii/ldc Platon a afirmat acest lucru
oii n dialogul Repl/blica
ar fi aceea n care filosofii ar
conduce treburile cetii

este un sofism ad verecundiam dac se constat c Platon nu


afirm acest l ucru n dialogul amintit (nu se respect prima
dintre cele trei exigente amintite) . Argumentarea:
l/ll/ell / ia sau arta descoperirii i al egerii argumentelor 1 37

Cea mai eficace metoda de ducere fiilufc Platon face aceasta afirma ie
a rc!lzboi ului este atacu l pe flancuri
.. ntr-una din scrieril e sale

este un sofism ad vereCtll1dialll pentru c nu se respect conditia a


treia (Platon n u este un expert n arta rzboi ului) i nici a doua
(Afirmatia " Cea mai eficace metod de ducere a rzboiului este
atacul pe flanc uri " nu face parte din sfera de cunoatere n care
Platon este considerat o autoritate).
De altfel, Woods i Walton, n monografia lor asupra sofis
melor, contureaz anumite conditii de adecvare de ndeplinirea
crora depinde corec titudinea unei n temei eri prin invocarea
autorittii99 i, evident, satisfacerea imperativului acceptabiIittii.
S aducem n atentie chiar un argument al autoritii:

"n cazul argumentelor bazate pe autori tate, expertiza sau


pozitia particular a u nei persoane sunt considerate ca u n
semn a l faptului c propoziia care i se pune n sea m este
acceptabil; este aa pentru c o surs autorizat spune c
este " (Frans van Eemeren, Rob Grootendorst, La lIou velle
dialeclique, Editions Ki me, Paris, 1 996, p. 1 80).

2. Genurile oralorice i selecia argumentelor

(a) Suges tiile aristo telice. Problema genurilor oratorice este


una dintre cele mai frecventate i disputate n analizele asu pra artei
elocintei deoarece a investiga o asemenea problem nseanm a
identifica domeniile n care arta oratoric se poate practic mani
festa. Punctul de plecare al discuiilor este, n cvasimajoritatea

q John Woods, Douglas Walton, Critiql/f de /'argu lllelltatiOlI. Logiql/e des

s0l" rismcs ordillaires, Edi tions Kime, Paris, 1992, pp. 41-46.
138 Mic tratat de oratorie

cazurilor, pOZI pa aristotelic din Retorica. Iat secvena care


apare cel mai adesea n paginile de anal iz:

" Genurile retoricii sunt n numr de trei, attea cte sunt, de


altfel, i clasele de auditori ai discursurilor. Cci discursul este
format din trei elemente, i anume: cel care vorbete, subiectul
despre care el vorbete i cel cruia el i vorbete, iar scopul se
refer la acesta din urm, vreau s spun auditoriu!. Or, trebuie
c auditoriul este sau un spectator sau un judector i c
judectorul se pronun fie asupra faptelor petrecute fie asupra
faptelor viitoare. Pe de o parte, cel care se pronun asupra
faptelor viitoare este, de exemplu, membrul Adunrii, pe de
alt parte, cel care se pronun asupra faptelor petrecute este,
de exemplu, judectorul, n sfrit, cel care se pronun asupra
valorii unui fapt sau a unei persoane este specta torul, nct
reiese cu necesitate c sunt trei genu ri de discursuri oratorice:
deliberativ, judiciar, demonstra tiv" (Aristotel, Retorica, 1, 3,
1358a-1358b, Editura IRI, Bucureti, 2004, pp. 101-103).

ntrebarea este urmtoarea: pe ce temeiuri a ajuns Stagiritul


la aceast tripartiie? Mai multe criterii i dau concursul pentru
a face disti ncia ntre genul deliberativ, genul judiciar i genul
demonstrativ (epidictic). Primul este timpul n care se petrec fap
tele vizate prin intervenia oratoric. A delibera nsea mn a da
sfaturi cu privire la oportunitatea sau inoportunitatea desfu
rrii unei aciuni viitoare. Nu putem s-I consiliem pe interlocu
tor (auditoriu) dect n legtur cu ceea ce el urmeaz s fac n
viitor. A judeca nseamn a face o evaluare (concretizat n acu
zare sau aprare) cu privire la faptele care s-au svrit deja pn
n momentul tinerii d iscursul ui i care i-au produs consecinele
(favorabile sau defavorabile) asupra celorlali. Prin urmare, genul
judiciar are n vedere aciunile trecute. A demonstra (n sensul
acordat acestui termen n discuiile retoricii clasice) nseamn a
arta, a prezenta prin laud sau blam cal itile prezente ale indi-
I/lve/l tia sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 39

vizi lor, faptelor sau aci uni lor pentru a le permanen tiza (dac
sunt dezirabi le) sau pentru a le anihila (daca sunt indezirabile).
AI doi lea criteriu al distinciei de care vorbim este institutia
angajat n contextul pronunrii discursului. A delibera nseamn,
din acest punct de vedere, a da sfaturi n legtur cu ceea este
util sau inutil pentru cetate n faa unei adunri. Cicero, de exem
p lu, a preferat n numeroase ocazii s vorbeasc n faa Senat u
lui. A acuza sau a apra nseamn a te pronuna n legtur cu o
cauz n faa unui judector, singura instituie ndrituit s ia o
decizie ntr-o cauz oarecare (n sensul generic al termenul ui
"
" judector , instaniat diferit n funcie de sistemele de drept
constituite). Un elogi u sau un blam erau prezentate, de obicei, n
faa publicu lui, acesta fiind singurul capabil s sancioneze social
un individ, o fapt, o si tua ie.
Al treilea criteriu pus n micare pentru a distinge ntre cele
trei genuri oratorice este atitudinea auditoriului. n actul de delibe
rare, auditori ul este un evaluator al actelor viitoare care se vor
derula n cetate, n actul de judecat el este un judector al actelor
trecu te, nfptu ite deja, n timp ce n cazul elogiului sau blamului
auditoriul este un simplu spectator. De ce aceast atitudine diferit
a auditoriului? Pentru c de actele viitoare va depinde bunul mers
al cetii, de actele trecute a depins bunul mers al cetii, pe cnd
elogiul i blamul sancioneaz anumite fapte ale unor indivizi care
nu se rsfrng att de direct i de dur asupra comunitii.
n sfrit, al pa trulea criteriu care ne poa te ajuta s nele
gem fundamentele acestei distincii ntre cele trei genuri orato
rice este finalitatea urmrit printr-o intervenie discursiv de tip
oratoric. A delibera nsea mn, n cele mai multe cazuri, a da sfa
turi pentru a nfptui n viitor ceea ce este util cetii i pentru a
ne feri de ceea ce nu es te util. A judeca nseamn a nfptui, prin
intermediul discursul ui, ceea ce este drept i a pedepsi ceea ce
nu e drept (pentru a nu mai fi nfptuit). A face un elogiu sa u a
140 Mic tratat de oratorie

adresa un blam nseamn a aciona n favoarea a ceea ce este


frumos, plcut, bine sau onorabil i n defavoarea a ceea ce nu
ndeplinete aceste caliti .
S urmrim aceast secven discursiv dintr-un discurs
politic, discurs ce se su prapune genului deliberativ:

" in ns s se tie n acest ceas, c nainte de rzboi, acum


ase sau apte luni, n comitetul partidului conservator, am
examinat cu toii [ ...] profundele transformri la care crea iunea
Romniei Mari trebuie s se sup'u ie, transformri mult mai
numeroase dect reformele agrare i cele electorale. Toi am
fost de prere c i o larg reform agrar trebuie s ias din
crearea Romniei Mari, i o democratic introducere a dreptu
lui la vot " (Take Ionescu, Discllrs inut n Camer la 14 decem
brie 1 91 6, n: Vistian Goia, Oratori i elocin romneasc,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1 985, pp. 21 2-21 3).

Din punctul de vedere al criteriului temporal, discursul are


n vedere ceea ce trebuie fcut n viitor (reforma agrar i reforma
electoral), din punctul de vedere al instituiilor crora se adre
seaz, aici fi ind vorba de Parlamentul Romniei, din punctu l de
vedere al atitudinii auditoriului, acesta fiind unul activ, care tre
buie s se pronune n legtur cu aceste msuri ce trebuie luate
pentru viitorul societii romneti, n sfrit, din punctul de ve
dere al finalitii urmri te, discursul propunnd ceea ce oratorul
i partidul su gsesc a fi util pentru bunul mers al Romniei
spre un stat modern, european. Evident, astfel de i1ustrri pot fi
ad use i pentru celelalte dou genuri oratorice.
Unele prezentri recente asupra problemei n discuie con
struiesc un tabel sintetic al tuturor aspectelor pe care le implic ana
liza genurilor oratorice, de la Aristotel i pn n zilele noastre10;

iti Jol!lIe Gardes-Tamine, La rJretoriql/e, Armand Colin, Paris, 2002, p. 63.


!m'l'll fio sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 41

Gen Jlldiciar Deliberativ Delll ollstra tiv


PIII/et de vedere orator Ipublic orator i public
TilllP trecut viitor I prezent
CI,esti'lIIe fapte temeiuri calificarea faptelor
Decizie a condamna / a fi vorba /
a cunoate
a achita a nu fi vorba
A tit"di/le a acuza / a indemna / a lliuda /
a apllra a tempera a blama
II/stit"tie barou adunare loc pu blic
Criterill justitie uti lita te estetic i moral
A rg"IIIel/te raionament precedente dezvoltare

Fr ndoial, multe dintre ncadrrile din aceast sintez


comport discuii i, poate, justificri mai ample pentru a putea
fi susinute. Dar dincolo de aceste discuii posibile, rmne ideea,
sugerat de aceast prezentare sintetic a problematicii genurilor
oratorice, diversitii de abordare a unui subiect vechi, dar d e
actualitate i azi.
(b) Uu puuct de vedere actual. Punctul de vedere pe care
vrem s-I prezentm n continuare aparine filosofului i retori
cianului Michel Meyer, profesor Ia Universitatea liber d i n
Bruxel les, succesor Ia catedr a l l u i Cha"im Perelman i iniiator al
unei concepii asu pra interpretrii discursivitii cunoscut sub
numele de problematologie. Conturat n perimetrul analizei
discursului filosofic propriu-zisll, problematologia se manifest
astzi tot mai mult ca un demers asupra interogativitii i
chestionrii ( " questionnement" )1 2, cu aplicaii dintre cele mai
neobinuite n diferite domenii ale creaiei u mane13.

1 1 Michel Meyer, De la IJl"Obremutologie: pl.ilosoIJ/.ie, seie/l[/? el lallgage, Pier re

Mardaga, Bruxell es, 1 986.


1 2 Michel Meyer, Qllestio/lllelllel/ I eI I.isloricile, PUF, Paris, 2000.
13 Michel Meyer, Le COII/iqlle el le Tmgiqlle. Pel/ser le tI.eltre el SOli I,isloire, PUF,
Paris, 2003.
142 Mic tratat de oratorie

Punctul de plecare al refleciilor cu privire la demersul


problematologic ine de o analiz atent a dou concepte: con
ceptul de problem, pe de o parte, i cel de interogativitate, pe de
alta. ntr-o construcie d iscursiv punem la l ucru o serie de idei
care articuleaz cmpul problematic al discursului. Ne intereseaz
ca aceste idei s aib o for de convingere ct mai mare. O idee
este prod uctiv din punctul de vedere al convingerii dac ea se
transform ntr-o problem pentru cel care o recepteaz. Transfor
marea este real numai atunci cnd n legtur cu o idee se
deruleaz un travaliu permanent pe traiectul ntrebare-rspuns.
Conceptul care acoper fora productiv a unei idei i trans
formarea ei n problem este cel de situaie problematologic,
generalizare a conceptului de diferen problematologic, propus
de Meyer. Conceptul de situaie problematologic subntinde
toate " lumile posibile" (Kripke) ale relaiei dintre ntrebare i rs
puns: diferen sau nondiferen ntre ntrebare i rspuns, carac
ter problematologic sau neproblematologic al rspunsului res
pectiv al ntrebrii. Se constituie, prin acest joc combinatoriu,
patru situaii posibile: diferen problematologic, d iferen non
problematologic, non-diferen problematologic, non-diferen
neproblematologic14.
ntruct arta oratoric are n atenie discursul, concepia pro
blematologic - ca instrument metodologic - se poate aplica i n
acest domeniu cu intenia unei sistematizri care s ocoleasc
locurile comune. n Questions de rJl/itorique15, autorul invocat i
propune chiar acest scop. O spune n mod direct n cteva pasaje
din lucrarea mai sus citat:

1 4 Deta li ile unei astfel de propuneri m : Constantin Slil lIvllstru, Critica


m(icmali/(ii discursill/!: o interpretare problemlltologic a discursului filosofic, Edi tura
Polirom, Iai, 2001 , pp. 63-129.
1 5 Michel Meyer, Questiolls de rlrelorique: langage, misoll el sJdllcliOlr, Librairie
Generale Franc;aise, Paris, 1 993.
IIIl' ellfio sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 43

" Nu ar trebui, din contra, s renserm retorica n snul u nei


teorii a problematicitii i chestionrii care o concep astfel?
[ . ] Propoziia nu este unitatea i cu att mai puin msu ra
. .

gndirii. Trebuie mai degraba sa se spunll c ceea ce subn


tinde raiu nea i discursul, pentru a se preta la contradictoriu
ca la univocitate, este problema sau cllesfillllca. Se discut de o
anumit chestiune i ficiunea pune n scen o intrig. Se va
opune la o problem care, astfel, va constitui un diferend [ . . . ].
Pe scurt, retorica nu vorbete de o teza, de un rspuns-pre
mis care nu rspunde la nimic, ci mai degrab de problema
ticitatea care afecteaz condi ia uman n pasiunile sale ca i
n raiunea sau discursul su " (Meyer, QlIestio/ls . , pp. 25-26).
. .

Dup o scurt anal iz a problemei genurilor oratorice la


Aristotel, Meyer se ntreab dac nu am pu tea gsi i alte teme
iuri ale clasicei triparti ii (deliberativ, judiciar, epidictic), n acord
cu unele dintre exigenele problematicitii, att de prezent n
cadrele discursivitii. O prim constatare a autorului Ia care
facem trimitere este aceea c distincia dintre cele trei genuri nu
este chiar att de rigid cum ar putea rezulta din prezentrile d e
manual: indiferent care este tonalitatea dominant a d iscursului
(deliberativ, judiciar sau epidictic), totui, n fiecare dintre ele
regsim elemente ale cel uilalt. E adevrat, poate nu n aceeai
msur sau, mai degrab, nu cu acelai rol, dar de gsit, gsim.
Dac, n conformitate cu spiritul concepiei problemato
logice, orice d iscurs are n vedere o judecat ce deschide o pro
blem, nu s-ar pu tea asocia tripartiia genurilor oratorice cu nive
l urile (gradele) de problematicitate a discursului? Rspunsul l u i
Meyer Ia aceast ntrebare pare a fi afirmativ. n concepia au to
rului invocat, diferena de problematicitate poate fi un criteriu
care s fac distincia ntre cele trei genuri ora torice. Atunci cnd
se delibereaz, gradul de problematicitate este maximal, n sensul
c un sfat, li' ndemn Ias deschidere total n sol utionarea
, unei
144 Mic tratat de oratorie

probleme: se poate da un sfat, dar receptorul poate, din motive


diverse, s nu mearg n direcia lui. Atunci cnd se judec o
cauz, problematicitatea este la nivel mediu, intermediar: avem o
anumit libertate n a trata o anumit problem, dar aceasta este
temperat i stpnit de norma n care cauza trebuie nca drat.
A elogia sau a blama nseamn a arta interlocutorului o anumit
situaie, iar n acest caz problematicitatea este mi nimal. Meyer
ajunge la urmtorul tablou sintetic al anal izei genurilor oratorice
prin prisma conceptului de problematologie (Quesfiolls . . , p. 31 ) : .

Problematicitate Problemll Deliberativ Util Decizie


maximalll ndoielnicll, (dezba terea
fllrll cri teri u politicll)
de rezolvare
Problematicitate Problemll Judiciar Just Judecat
mare incertll, dar cu (procesul)
criteriu
(dreptul)
Problematicitate Problemll Epidictic (elogiu Verosimil / Adeziune
micll rezolvatll funebru sau Plcut /
conversaia Onorabi l
cotidianll)

o problem la fel de interesant este sugerat de acest


tabel sintetic i variabilele pe care le con ine. Criteriul problema
ticitii n stabilirea distinciei dintre cele trei genuri oratorice
este urmat ndeaproape de criteriul mecanismului de soluionare
a unei probleme ntr-o situaie d iscursiv. De fapt, e uor de con
statat c funcionarea criteriului problematicitii e cond iionat
de natura rezolvrii conflictului discursiv. De ce avem de-a face cu
o probl ematicitate maximal n cazul genului deliberativ? Pentru
motivul simplu c, dup cum se observ din tabel, aici nu avem
un criteriu ferm de sol uionare (rezolvare) a problemei. n acest
context, d isputa poate fi fr de sfrit, ceea ce pune n eviden
IIl1'C Il tio sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 45

un nalt grad de problema ticitate. Se poate da un sfa t n rezolva


rea unei probleme (care, pentru genul deliberativ, nsea mn
"construcia " unei decizii pentru o aciune viitoare), dar un sfat
rmne un sfat, el nu dispune de for coercitiv pentru a fi urmat.
n cazul genului judiciar, situaia este cu totul a l ta: indivi
dul poate face acuzaii i poate aduce probe n aprare numai n
raport c u d o u elemente: cauza (fapta svrit) i legea (norm a
n care fapta se ncadreaz). Oriee altceva este superfluu ntr-un
discurs judiciar. De aici gradul de problema ticitate mai sczu t n
raport cu genul delibera tiv. Aici avem de-a face cu prezena
criteriilor de rezolvare a unei probleme. n sfrit, situaia este
ad us la limitele ei de suportabilitate n cazul genului epidictic.
Cnd faci un elogiu, nu ai alte opiuni la ndemn dect pe acelea
prin care se pot pune n eviden calitile cel u i pe care l elogiezi
(nu se elogiaz prin defecte dect n situaia special a ironiei);
cnd arunci un blam asupra cuiva, atunci te supui exigenelor
acestui gen discursiv i ari pentru care fapte sau caliti dezo
norante mpricinatul merit blamul. Aici productivitatea dis
cursiv este red us sensibil. De altfel, Meyer va sublinia direct
legtura dintre actul rezolvrii i genurile oratorice:

"n mod clar, distincia pe care o propune Aristotel ntre cele


trei ma ri genuri retorice rspunde nainte de toate criteriilor
de rezolva re fa p tul u i c rspunsul depinde de o norm "
,

(Qucstiol1s . . . , p. 30).

n sfrit, dar nu n ultimul rnd, exist o relaionare, n u


tim dac tot att de bine fundamentat, ntre genurile oratorice i
tipul d e interogativitate radical cu care fiecare dintre genuri se
confrwlt. Dac e s stabilim o dominant a interogativitii pen
tru fiecare gen oratorie, atunci, dup cum ne atrage atenia autorul
pe care-l urmrim, pentru genul epid ictie ntrebarea fundamental
este despre ce?, pentru genul judiciar, n trebarea fundamental ar fi
146 Mic tratat de oratorie

ce?, n timp ce genului del iberativ i s-ar potrivi mai bine ntrebarea
de ce? Sigur, nu suntem aici n perimetrul unei delimitri stricte, dar
anumite tonaliti dominante ale interogativitii pot fi identificate.
Constat m un lucru semnifica tiv n aceast ncercare de
tratare modern a problemei genurilor oratorice. Cri teriile de
delimitare a celor trei genuri sunt de ordinul esenei discursului
oratoric: natura problematicitii i mecanismul su de rezolvare.
Dac, la Aristotel, ca i l a muli d intre continuatorii si, timpul,
instituiile, final ita tea sau atitudinea auditoriului reprezentau
criterii exterioare mecanismelor discursivitii, problematicitatea
i tipul de rezolvare propuse de Meyer in de natura intim a
discursu lui.
(c) Problema genurilor oratorice azi: discuii, reamenajri,
con troverse. Arta oratoric, retorica n general, a fost criticat
adesea, posibil pe bun dreptate, pentru excesul de taxonomii:
exista (i exist nc) o preocupare ce multora le pare excesiv
pentru a propune clasi ficri peste tot, pentru a face delimitri
stricte, astfel nct tot ce e prod us n domen iul acestei arte, dar i
tot ce s-ar putea produce n viitor s ncap n schemele fixate de
tradiia retoric. Sistematizri ale figurilor retorice, rubrica ii ale
genurilor oratorice, enumerri de etape mai mult sau mai puin
imperative n construcia discursului sunt doar cteva exemple
care mai tot timpul au fost invocate cnd s-au dezvluit excesele
artei oratorice.
Probabil i aceast delimitare strict a genuri lor oratorice n
deliberativ, judiciar i epidictic a fost considerat excesiv, dei un
gnditor de talia lui Aristotel i acord o importan cardinal n
anali tica discursu l ui. Ma i mult, parc pentru a duce totul pn la
sfrit, Stagiritul indic i temele despre care ar trebui s se vor
beasc n fiecare gen ora toric n parte! Totui, pare prea mult
ntr-un domeniu n care creativitatea i improvizaia constituie
normele dup care se selecteaz i se afirm excepiile. Dar, pen-
l/ll'l'll lio sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 47

tru ora toria tradiional cel pu in, d istincia aceasta care astzi
pare rigid aprea ca rezonabil. n fond, existau atunci trei mari
domenii n care cetenii se puteau manifesta prin discurs: dome
niul politicii, al organizrii cetii (genul delibera tiv), domeniul
dreptului, al aplicrii legilor (genul judiciar) i domeniul cal i t
ilor individ uale ale persoanelor (genul epidictic).
Astzi situatia pare a fi schimbat din temelii. Iar una dintre
mrcile acestei schimbri se concretizeaz n faptul c nu mai
ntlnim niciunde un gen oratoric n stare pur: orice d iscurs este
un melanj ntre cele trei, cu dominaia unuia sau altuia dintre ele.
De altfel, cum ne atrage atenia Meyer, deja Quintilian a avertizat
asupra pericolului deforma tor ce-I reprezint distincia rigid:

" Nu nclin s accept nici mprirea, mai mult ra pid i apro


ximativ dec t real, care consider genul laudativ apari
nnd moralei, cel del iberativ utilu lui, iar cel judiciar justiiei,
cci toate aceste genuri se ajut oarecum reciproc, deoarece i
genul laudativ tra teaz despre just i u til, i cel delibera tiv
cuprinde pri ncipii de moral, i rareori exist" (Quintilian,
A rfa omforic, 1, Editura Minerva, Bucureti, 1 974, p. 242).

Smna de scandal a fost, cum vedem, aruncat de u n ul


dintre maetrii de oratorie unanim recunoscui. De ce aceast
situaie? Pentru c, s-a vzut l esne, problemele (cauzele) care sun t
susinute d e orator sunt dintre cele mai complexe i ele nu mai pot
fi difereniate strict n ceea ce este util, ceea ce este drept i ceea ce
este onorabil sau plcut. Oratoria de azi nu mai suport o aseme
nea delimitare fiindc ea consider c intentiile unei interven tii
, ,

discursive se nfptu iesc prin toate aceste componen te, care, n


sensul platonician al termenului, " particip " la ntreg.
S urmrim o secven mai ampl dintr-un discurs oratoric:
148 Mic tratat de oratorie

" Din moment ce scopul ce urmrim este pacea n inima oame


nilor, s ne ntrebm care sunt cauzele instabilitii spiritulu i
pacific, ce observm actualmente? Chestiu nea este important
nu numai pentru c, dac cunoatem cauzele, avem o ndru
mare pentru a remedia defectele, dar i pentru c, examinn
du-le de aproape, pu tem nelege de ce considerabilul progres
al pcii din ultimul timp n-a fost percepu t. Nel initea actual
datorit unor cauze speciale produce o eclips mintal tempo
rar, de na tur de a ne mpiedica s vedem progresele reale
ale pcii.
Care sunt ca uzele care mpiedic azi ca pacea s dom
neasc n spirite? Pentru mine ele sunt patru la nu mr. Prima
cauz o constituie li psa de nelegere ntre fotii aliai pentru a
rezolva anu mite chestiuni speciale. Aceasta creeaz nu numai
nencredere de ambele pri, dar face ca statele care au ieit din
rzboi cu mari pierderi teritoriale s-i ntoarc priviri le ctre
una sau alta dintre marile pu teri cu sperana de a crea, pri n
suprapu nerea reclamai unilor reciproce, un fel de alia n
natural.
A doua cauz o constitu ie consecinele psihologice ale
rzboiului. Nu trebuie s uitm c cei pe care-i nu meam pn
ieri i pe care nu-i mai numim azi, astfel: nvinii sunt
na iuni puternice i mndre. Ele nu se pot consola de faptul
c au pi erdut rzboi ul. Suferinele lor trebuie pricepute. Ele
explic multe din reaciunile fotilor nvini. [ . . . ]
A treia cauz rezid din faptul c de la rzboi ncoace
Europa nu mai prezint o unitate din punct de vedere al doctri
nei sociale. [ . . . ] Nu e mai puin adevrat eli din punctul de
vedere al dreptului constituional i al ordinii sociale Europa
reprezint astzi abia jumtate din ceea ce era nainte de
rzboi. [ . . . ]
n fine, a patra cauz, care explic dup mine regresul
spiritului pacific, este criza economic. Aceast criz e teribil
i general. De unde provine? Rspu nsul e simplu. Marele
rzboi a fost o nebunie. Marele rzboi a fost o crim mpotriva
umaniti i. Cum ne-a m putea deci atepta ca dup zece ani de
l /ll'l'/ltio sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 149

la ncetarea lui lucru rile s intre n ordi ne? Acum, legile


economice pe care le-am violat fr ncetare atia ani n ir se
rzbun i, la rndul lor, par a nu se preocupa prea mult de
ubredele noastre construcpuni poli tice.
Un pretext de desperare pentru unii! O mare lecie de
nelepciu ne, pentru a l ti i ! S fim printre acetia din urm. Dar
cum? Fcnd toate sforrile posibile pentru a pricepe "
(Nicolae Titulescu, Progresul ideii de pace, conferin inut la
Universitatea Cambridge, 19 noiembrie 1930, n: Sanda
Ghimpu, Alexandru ic\ea, Reto rica: texte alel', ed. cit., pp.
367-368).

Analiza acestei secvene discursive ne arat cu destul


claritate c aici avem cte ceva din toate genurile oratorice: deli
bera tiv, judiciar, epid ictic. Mai nti s observm c, n absolut,
discursul ar trebui s acopere gen ul deliberativ: oratorul pro
pune n faa unei adunri (publicul specializat al Universitii
Cam bridge) un proiect constructiv care vizeaz manifestarea
concret a ideii de pace. Dar acest proiect constructiv rstoarn
toate canoanele dup care se instaleaz distincia ntre a delibera,
a judeca i a elogia sau a blama.
Departe de a avea de-a face cu un demers juridic n sensul
propriu al termenului, suntem adui n faa unei judeci evidente
asupra faptelor trecutului prin prisma a ceea ce este drept i
nedrept ( " Marele rzboi a fost o nebunie. Marele rzboi a fost o
crim mpotriva u manit ii " ), sunt prezentate aspecte ale pre
zentului prin prisma a ceea ce e verosimil, chiar onorabil (" Nu
trebuie s uitm c cei pe care-i numeam pn ieri i pe care nu-i
mai numim azi, astfel: ((nvini sunt naiuni puternice i
mndre. Ele nu se pot consola de fa ptul c au pierdut rzboiul " ),
dei nu avem de-a face, n fapt, cu un act de deliberare, sunt puse
Ia ndemna publicului ndemnuri i sfaturi privind ceea ce am
putea face n viitor din perspectiva a ceea ce este util lumii
150 Mic tratal de oratorie

(" Suferinele lor trebuie pricepute" ; " O mare lecie de nelep


ciune pentru alii! S fim printre acetia din urm " ). Dup cum
consta tm, sunt prezente n acest fragment, ntr-o funciona litate
reciproc, elemente din toate cele trei genuri oratorice.
De ce se ntmpl acest l ucru astzi? Motivele sunt, n mod
cert, multiple. Nu ncape discu ie c azi gradul de problema
tizare a cauzelor este mult mai ridicat dect n alte timpuri
istorice. Oratoria intervine de obicei cu toate armele din dotare
acolo unde divergenele de opinii sunt maximale, acolo unde
disputele se problematizeaz, unde polemicile constituie esena
domeniului: politic, relaii in ternaionale, diplomaie, relaiile
publice, drepturile omului etc. Or, din aceast perspectiv, instru
mentele de lucru ale tuturor celor trei genuri oratorice trebuie
puse n aciune pentru ndeplinirea scopurilor interveniei dis
cursive. Pe de alt parte, nici mecanismele de sol u ionare a
divergenelor de opinie pe calea discursivitii nu mai sunt - i
nu mai pot fi - singulare. Avem o multitud ine de posibiliti de a
interveni pentru a solu iona o divergen de opinie ntre interlo
cutori i fiecare orator opteaz pentru una sau alta n funcie de
ceea ce el crede a fi mai eficient n contextul n care se produce
discursul.
O a doua subl iniere este urmtoarea: chiar dac nu mai
gsim astzi genurile oratorice n stare pur, aa cum le-au deta
liat anticii, totui putem descifra o anumit tona l itate dominant
care ne poate plasa, ca spirit al textului, mai a proape de deli
bera tiv, mai a proape de judiciar sau mai aproape de ceea ce
nseamn laud i blam. Vrem s acreditm ideea c, ntr-o
construcie discursiv, " amestecul " de genuri oratorice nu se face
n proporii egale, ci n funcie de accentul n comunicarea cu
al teritatea, cu publicul. Dac accentul n comunicare va cdea pe
o ncercare de consiliere a interlocutoru lui, pe sfaturile de care ar
putea s in seama n aciunile lui viitoare, atunci discursul va fi
[I/l'el/ tio sa u arta descoperirii i alegerii argumentelor 151

mai aproape de deliberativ, dei va conine i elemente din cel e


lalte genuri. Dac accentul va cdea pe actul evalurii sau pe
ncercarea de a elogia sau bla ma, atunci ne vom situa n contin
gen cu judiciarul sau epidicticul.
A vem convingerea c practica discursiv curent ne
susine, cel puin n linii generale, n sublinierile pe care le-am
fcut. Este clar c preedintele George W. Bush, n desele sale
intervenii televizate privind rzboiul din Ira k sau chestiunea
Irakului n general, a adus acuzaii dintre cele mai grave la
adresa politicii interne sau externe a acestei ri, a elogiat uneori
actele de rezisten ale kurzilor, attea cte au fost, dar discursu
rile sale nu au fost nicidecum procese n adevratul sens al
cuvntului, adic o convocare de acuzaii i probe n aprare care
s duc la o decizie, ci mai degrab un ndemn cu privire la ceea
ce este util s se fac n viitor pentru ca situaia din aceast ar
s se schimbe. Tonali tatea dominant a disc ursul ui este una ce
ine de delibera tiv.
Cnd preedintele Tribunalului Internaional de la Haga se
pronun n legtur cu vinovia sau nevinovia unor lideri d i n
spaiul ex-iugoslav, este evident c avem de-a face cu u n aver
tisment cu privire la ceea ce se poate face i la ceea ce nu se poate
face n viitor, dar, de fapt, se judec nite acte care au fost
svrite i n legtur cu care trebu ie s se ia o decizie. Tona
litatea dominant a discursului rmne legat, n acest caz, de
genul j ud iciar. Cnd se prezint meritele unui laureat al pre
miului Nobel pentru pace de ctre reprezentantul Comitetul u i
Nobel, fr ndoial c anumite fapte prezentate constitu ie
ndemnuri pentru alii, dar, pe fond, avem de-a face cu elogierea
unei mari personal iti a lumii.
A treia subliniere vine s ne atrag atenia c s-au petrecu t
modificri rad icale chiar n interiorul fiecrui gen oratoric n
parte. Tradiia antichitii ne-a lsat ca motenire ideea c genu-
152 Mic tratat de oratorie

riie oratorice constituie apanajul celui care construiete discursul .


EI este acela care d ecide ce fel de discu rs va ine n funcie de
domeni ul n care se adreseaz, de intenia cu care o face, de
atitudinea pe care urmrete s-o determine la auditoriu. Dac
eti avocat, atunci vei prod uce un discurs de aprare a clientului,
dac eti conductor politic, atunci vei vorbi despre ceea ce
trebuie ntreprins n stat pentru ca el s funcioneze normal i s
progreseze, dac te angajezi s vorbeti la nmormntare, atunci
laudele nu trebuie s mai conteneasc. Acestea erau regulile i a
nu le respecta nsemna a te descalifica ca orator. S ne imaginm
ce impresie ar fi produs un avocat care, n pledoaria sa, n loc s
aduc argumente n favoarea clientului ar ncepe s-I blameze!
Cum am subliniat cndva, astzi oratorul nu mai are aceast
libertate de oppune. De exemplu, discurs ul pol itic, n special
atunci cnd are ca protagoniti mari personaliti (preed ini de
state, prim-minitri etc), s-a instituionalizat excesiv: nu pree
dintele vorbete p ublicu lui (naiunii, n unele cazuri chiar lumii
ntregi) despre proiectele de viitor, ci consil ierii si, sftuitorii de
tain, fiecare specia list n una sau alta dintre probleme, dar
incapabil s vad funcionarea armonioas a ntregului! Suntem,
n mod paradoxal, n faa . unei situaii de deliberativ n
deliberativ: consilierii l sftuiesc pe preedinte ce sfaturi s dea
publicului c u privire la proiectele sale de viitor!
Fr a ncerca o judecat de valoare n legtur cu aceast
situa ie, atragem atenia numai c genul deliberativ a evoluat
foarte mult, af1ndu-se - cel puin aceasta este ceea ce vede omul
de rnd - sub nstpnirea unor instituii create chiar cu acest
scop. Discursul j uridic s-a tehnicizat excesiv, nct a ascu lta
astzi un avocat la bar este un adevrat supliciu, i nu plcerea
suprem, ca n antichitate. O aglomerare de termeni tehnici face
aproape imposibil de u rmrit un astfel de discurs d e ctre nespe
cialiti. n sfrit, discursul funebru a pierd ut semnificativ din
[l/l'Cll fiv sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 53

importana de altdat. Cine mai ascult astzi ce se spune d e


spre cel disprut? n antichi tate, ca i n epoci mai apropiate d e
noi, era o adevrat solemnitate a momentului. C u ct mai nl
toare, cu att mai bine. Astzi discreia i nsoete pe marii oa
meni n eternitate. A rmas ceva din acest ca dru de so lemnitate
n legtur cu aniversrile, comemorrile, acordarea de distincii,
prilejuri cu care genul epidictic i mai face sim pt prezena.
(d) Cum a legem argumelltele n funcie de gen" l oratoric?
Alegerea argumentelor este o etap esenial n construcia un ui
discurs ora toric, cu att mai mult cu ct de ea depi nde nde
plinirea inteniilor cu care producem discursul. Cum am artat
deja, alegerea argumentelor se face n funcie de cri terii bine
determinate: veridicitatea (alegem numai arg umente adevrate),
suficiena (alegem nu mai argumentele care constituie o condiie
suficient pentru tez), acceptabilitatea (alegem a rgumentele
astfel nct ele s fie acceptabile pentru interlocutor) . Ceea ce
vrem s subliniem i s argumentm n continuare ine d e
urmtoarea situaie: chiar dac argumentele sunt adevrate,
chiar dac ele sunt suficiente n raport cu teza, chiar dac sunt
acceptabile de ctre interlocu tor, este posibil ca argumentarea s
nu fie performant pentru simplul motiv c argumen tele nu sunt
n concordan cu cerinele genului oratoric cruia i se supune
intervenia d iscursiv.
Aadar, care sunt tipurile de argumente mai profitabile n
cazul unei deliberri, care n situaia acuzrii i aprrii, ce ar
trebui s cutm cu precdere atunci cnd ne propunem s
facem un elogi u? A delibera nseamn a da un sfat n legtur cu
ceea ce trebuie s se fac n viitor. Este ct se poate de plauzibil
c fiecare interlocutor susine pentru viitor ceea ce este u til
pentru binele propriu i al celorlali. Pentru ca individ ul s fie
convins c ceea ce-l consiliezi e util pentru sine i pentru ceilali,
a r fi profitabil s-i ari c ceea ce propui pentru viitor a prod u s
154 Mic trata t de oratorie

deja situaii utile n alte contexte. Nimic nu e mai convingtor n


luarea unei decizii pentru vii tor dect faptul de a vedea c proce
dura sau aci unea preconizat a prod us cndva (sa u undeva)
rezultate benefice. Prin urmare, ni se pare c discursul delibe
rativ ar putea beneficia de fora argumentelor bazate pe analogie.
Ce este un argument baza t pe analogie? Acela n care
convingerea interlocutorului este asigurat pe baza rela iilor de
asemnare existente ntre dou situaii, dou relaii, dou con
texte, din care unul i-a prod us deja efectele i este mai bine
cunoscut. Un ra ionament prin ana logie se deruleaz astfel:
exist asemnri ntre dou situa ii, dou relaii; una este mai
cunoscut n raport cu cealalt care trebuie explicat i argu
mentat; pe aceast baz se extrapoleaz anumite particulariti de
la elementul cunoscut la cel necunoscut n virtutea relaiilor de
asemnare. O argumentare elementar bazat pe relaia de
analogie este urmtoarea :

Este posibil ca X sll sllvreascll fiindc Y a sllvrit fapte reprobabile

T
n viitor fapte reproba bile pentru care este cercetat

i
Existll asemllnllri frapante ntre profilul
psihologic al celor doull persoane

Teza " Este posibil ca X s svreasc n viitor fapte reprobabiIe"


este susinut n baza argumentului concretizat n propoziia " Y a
svrit fapte reproba bile pentru care este cercetat" graie faptului
c exist o relaie de analogie (asemnare) ntre cele dou per
soane n ceea ce privete profilul psihologic. Dac interlocutorii
cunosc faptul c Y a svrit fapte reproba bile i i dau seama c
cei doi indivizi au profiluri psihol ogice asemntoare, atunci
[/llIc n tia sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 55

argumentarea devine convingtoare i credibil. Fr ndoial,


ea rmne, totui, probabil. Fie urmtoarea secven discursiv:

IIVia ta material a unui popor pleac, precum am zis, de la via a


moral. [ . . ]. Pentru aceasta trebuie s ne servi m de toate
.

mijloacele care ne stau la ndemn, trebuie s ne servim de toate


instituiile Statului romn pentru a da poporului acestuia o alt
via moral i o via solidar din punct de vedere naional.
Pentru aceasta trebuie s ntrebuinm Universitatea, care
Universitate s nceteze de a fi numai o pregtire pentru
anumite situaii didactice; trebuie s facem din Universitate o
instituie pu ternic, o institupe respectat, o instituie
conductoare; trebuie s dm societii acesteia un muzeu, n
care s se vad ntreg trecutul nostru, s se ogl i nd ea sc toa t
v iaa noastr na ional [ . . ].
.

Dar, n crearea unei viei normale, in crea rea unei solidari t i


naionale, de care avem nevoie mai mult dect orice n mo
mentul de fa, teatrul i are rolul su. Tea trul nu poate fi pentru
noi n momentul de fa un local de distracie i nu poate s fie
un local de art pur, ci teatrul, n momentul acesta de critil, n
care e vorba s ne organizm viaa noastr moral, s stabilim
solidaritatea noastr naional, tea trul trebuie s fie, ca toate cele
lalte aetilrninte ale acestei ri, o arm de lupt: teatrul trebuie
s influen eze puternic asupra societii noastre" (Nicolae Iorga,
S restituim Teatrul Natiollal misiunii sale fireti. . , n: Dif;curSllri
.

parlamelltare, Editura Politic, Bucure ti, 1981, p. 168).

ntreaga secven este o argumentare bazat pe o relaie de


analogie ntre rolul celorlalte instituii naionale (Universitate,
Muzeu) i rolul Teatrului Naional, argumentare din care se trag e
concluzia (se susine teza) c trebuie reorganizat Teatrul Naional
i trebuie revizuit rolul su n contextul funciilor sociale pe care i
le atribuie oratorul. Structurarea argumentrii este urmtoarea:
1 56 Mic tratat de oratorie

sll fie din ce n ce mai puternic .. i


Rolul Tea tru lui National trebuie fiil/dc Rolul Universitlltii, al Muzeului
Naional este puternic n
societate
i
Existll asemllnri evidente ntre rolurile acestor
insti tutii n viaa socialll

A judeca nseamn a acuza sau a apra faptele care s-au pe


trecut. Ni se pare c, pentru genul judiciar, situaia cea mai fericit
este aceea a utilizrii argumentelor bazate pe fapte. De ce? Pentru
c faptul este singura dovad credibil atunci cnd ncercm
punerea n act a celor dou dimensiuni ale argumentrii juridice.
S urmrim, pentru ilustrare, urmtorul fragment din Demostene:

" De altfel, orict de mari greeli ar fi svrit lacedemonienii


n cei treizeci de ani ai hegemoniei lor i strbunii notri n cei
aptezeci de ani de hegemonie, acestea sunt p upn lucru, ate
nieni, sau mai degrab nu reprezint nimic fa de nedrept
Ple pe Care le-a svrit Filip mpotriva grecilor n cei aproape
trei sp rezece ani de cnd se ridic mereu.
Uor pot arta acest lucru n cteva cuvinte. Trec peste
Olint, Methona, Apollonia i cele treizeci i dou de ceti din
Tracia, pe care Filip le-a distrus n ntregime cu atta cruzime
nct, trecnd pe acolo, p ar fi greu s spui c au fost cndva
-

locuite; nu mai vorbesc c neamul numeros al foceenilor a fost


nimicit. Dar n Tesalia cum stau lucrurile? N-a inlllturat el din
aceste cet p constitutiile lor i le-a impus tetrarhii pentru a
inrobi nu numai cetti, ci in utu ri ntregi? " (Demostene,
Filipica a IIl-a, in: Sanda Ghimpu, Alexandru iclea, Retorica:
texte alese, ed. cit., p. 1 7),
[I/ZlcI/ tia sau arta descoper irii i alegerii argumen telor 1 57

fragment care aparine genului judiciar n forma clasic. E o


acuzare dintre cele mai directe i mai dure la adresa l u i Filip. n
rezumat, argumentarea este urmtoarea:

Greelile lacedemonien ilor i fiindc (1) Filip a distrus Olintu l, Methona i


ale strbunilor notri sunt l1li Apollonia;
nimic faa de nedrepta ite (2) A distrus treizeci i doua de cet i
svrite de Filip in Tracia;
(3) A nimici t tot nea mul foceenilor;
(4) A nlturat constitu,iile n Tesa lia
(5) A nrobit nu numai ceti, ci i
inuturi intregi

Analiza probrii ne arat c acuzarea la adresa l u i Filip este


susinut de faptele acestuia din urm, pe care Demostene le
invoc i pe care, desigur, poporul atenian le cunoate.
De ce faptele sunt elementele cele mai importante ntr-o
acuzare sau ntr-o aprare? Pentru c ele fac parte din zona
acelor constitueni n care se manifest cu precderea aciunea
uman, ele pot fi su puse j udecii din perspectiva a ceea ce e
drept i ce nu e drept. Chiar atunci cnd sunt utilizate n a l te
domenii dect cel propriu discursului juridic (n politic, n relaiile
internaionale, n relaiile publice), putem observa cu uurin c
ele aduc ceva din concretitudine, din legtura direct cu real i
tatea. Pentru aceasta ele sunt i rmn puternic convin gtoare.
Pentru a fi mai persuasivi n situaiile n care facem u n
elogiu cuiva, cel m a i indicat ar fi s utilizm argumentele bazate
pe valori. Cineva poate fi ludat sau blamat pentru calitile p e
care le are. A stabili o calitate la u n individ nseamn a face o
eval uare a celui n cauz n raport cu un anumit model, cu u n
anumit idea l. ntr-un elogiu, chiar atunci cnd prezentm faptele
cel ui elogiat, prezentarea lor nu are rolul de a le utiliza ca
1 58 Mil: tratat de oratori e

temeiuri prin ele nsele, ci de a dovedi cal itile excepiona le


pentru care individul merit elogiat. S urmrim textul:

" C prin na tur i prin obrie deine ntietatea ntre brbati i


i femeile dinti femeia creia i se nchin acest discurs nu
este un secret - i nu doar pentru putini. Se tie c mama ei a
fost Leda, tatl ei cel adevrat un zeu, iar cel pretins un
muritor - Tyndaros dintre oameni i Zeus. Dintre ei unul a
fost acredi tat pentru c era (efectiv tatl ei), cellalt a fost
dovedit pentru c spunea c este. i unul era cel mai puternic
dintre oameni, cellalt era stpn peste toate.
Nscut din asemenea prini, a fost nzestrat cu o
frumusee pe potriva zeilor, pe care a primit- o i nu a inu t-o
ascuns. A strnit cel mai mult celor mai muli dorina de
iubire i n jurul acestui singur corp al ei a adunat nu meroase
corpuri de eroi, care aveau gnduri mari la mari fapte: unii
aveau bog ii multe, alii faima nobleii stravechi, alii strlu
cirea forei proprii, alii pu terea iscusinei dobndite. i toi au
venit stpnii de o iubire nsetat de victorie i de setea unei
glori i de nenvins " (Gorgias, Elogiul Elenei, n: Filosofia greac
pn la Platon, II, 2, ESE, Bucureti, 1984, p. 474).

Secvena face parte dintr-un d iscurs mai amplu al lui


Gorgias sofistuI, prin care oratorul urmrete s arunce de pe
umerii Elenei faima rea de care era nconj urat. Probabil c,
potrivit regulilor statornici te, Gorgias ncepe argumentarea nevi
noviei Elenei cu un elogiu la adresa acesteia. n ce const acest
elogiu? n a ad uce n atenie ca litile de care beneficiaz Elena i
care constituie adevrate valori apreciate n societatea greac. O
prim va loare pus n eviden: originea respectabil, chiar divin
a Elenei. Putea un om cu o asemenea origine s comit cu voin
faptele de care este nvinuit? Evident c nu. Probabil c aceast
valoare era mult apreciat n societatea vechilor greci din moment
ce ea este convoca t ca un argument al autoritii n si tuaia
[/ll'C/l tio sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 59

d iscu rsiv dat. O a doua valoare ad us n sprijinul nevinoviei


este frum useea: " a fost nzestrat cu o frumusee pe potriva
zeilor" . Se tie foarte bine c, la greci, frumuseea feminin era
apreciat la superlativ, proporiona litatea, armonia, echilibrul
corpului uman fiind il ustrat i n marea sc ulptur greac. n
sfrit, o a treia valoare este iubirea: " a stmit cel mai mult celor
mai multi dorinta de iubire" ; frumusetea " a primit-o i nu a
" ,

inut-o ascuns " ; " i toi au venit stpnii de o iubire nsetat d e


victorie " . Dac e s restructurm demersul argumentativ, e l ar
putea arta de maniera urmtoare:

Elena este nevinovatll fiindc (1 ) E nllscutll din pllrinti


puternici i chiar din zei;
(2) A fost inzestratll cu o
frumusee pe potriva zeilor;
(3) A strn it altora bogai sau
puternici dorina de iubire;
(4) Toi cei care au fost in
contact cu ea au fost stllpni i
de o iubire insetatll,

argumentare n care se constat c probele se concentreaz n


jurul unor valori fundamentale ale societii.
O prim concluzie care s-ar p utea desprinde din considera
iile anterioare ar fi aceea c putem s asociem fiecrui gen
oratoric un tip de argumente dominant. Acest tip ar fi cel mai pro
fitabil pentru ndeplinirea scopului pe care fiecare gen oratoric i-l
propune: argumentele bazate pe analogie pentru genul deli be
rativ, argumentele bazate pe fapte pentru genul judiciar i argu
mentele bazate pe valori pentru genul epidictic. S rei term ideea
c aceste tipuri de argumente constituie doar tonalitatea dominan
t a genului. Aceasta nu nseamn nicidecum c genul deliberativ
nu va utiliza argumente bazate pe fapte sau pe valori, genul judi-
1 60 Mic tratat de oratorie

ciar argumente bazate pe analogie sa u pe valori, iar genul


epidictic argumente bazate pe ana logie sa u pe fapte.
Poate c ar trebui s surprindem i rolul celorlalte tipuri de
argumente, acelea, s le zicem, " nespecifice " , n construcia discur
surilor din fiecare gen oratoric n parte. Chiar dac sunt nume
roase dificulti n ncercarea de a degaja anumite regularitp n
aceast privin, totui unele sugestii ar putea fi p use n eviden.
Cum am artat, n cazul genului deliberativ, tonalitatea dominant
din punctul de vedere al tipurilor de argumente utilizate este dat
de a rgumente bazate pe analogie: putem s devenim credibili i
convingtori cu privire la aciunile viitoare dac vom descoperi
i vom putea ilustra analogii ale acestora cu al tele care i-a u
demonstrat rezul tatele favora bile, pozitive pentru individ sau
comunitate. De exemplu, suntem persuasivi cnd vorbim despre
binefacerile separrii puterilor n stat dac ad ucem il ustrri de state
unde aceast separare este real i rezultatele sunt excelente.
Totui, nu putem merge, ntr-un discurs deliberativ, din ana
logie n analogie. E necesar s venim i cu alte categorii de argu
mente. Credem c pe al doilea loc ntr-o ierarhie a performanei ar
sta argumentele bazate pe valoare. Trebuie s artm interlocuto
rului situaiile n care aciunea pentru care militm a avut rezultate
favorabile, dar i valorile n numele crora s-au produs aceste rezul
tate. Proiectele de viitor se susin n numele i cu ajutorul unor
valori fundamentale ale socialului. Evident, pe al treilea loc am
putea situa faptele, fiindc ele intervin, cum am artat, atunci cnd
e vorba de trecut.
n situa ia genului juridic, rol ul central l ocup faptele:
acuzarea i aprarea au n vedere fapta pe care a svrit-o acela
care este subiect ntr-o asemenea rela ie. Vom putea s susinem
mai bine o acuzare n msura n care fa ptele de care facem vorbire
ne confirm (petele de snge de pe haina acuzatului, ampren tele
sale pe corpul victimei, prezena la locul crimei, relaii ncordate
lllvel l iio sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 161

cu victima etc.}. Dar dadi toate acestea sunt hotrtoare, ele sunt
ad use n scen n numele unor valori: dreptatea (nici u n individ
care a nclcat legea nu trebuie s rmn nepedepsit), binele (a
pedepsi rul constituie o cale de a orienta cetenii spre svrirea
binelui), omenia (indivizii trebuie ed ucai s se ajute i s se spri
jine reciproc). Prin urmare, i n cazul genului judiciar, argumentele
bazate pe valoare ar ocupa tot poziia secund. Urmeaz, firesc,
argumentele bazate pe analogie. Pot exista analogii ntre faptele
svrite, ele pot fi invocate, dar e greu de crezut c analogiile se
vor extinde i la contexte, i la natura personalitii pentru ca ele
s fie argumente puternice n fundarea unei decizii.
n sfrit, genului epidictic i sunt specifice argumentele ba
zate pe valori. Ludm sau blamm n funcie de valorile pe care
le apreciem sau le detestm la o persoan. Dar trebuie s consta
tm c valorile sunt susinute prin faptele pe care le asum per
soana n cauz. Punem n eviden demnitatea unui individ ca o
valoare pentru care ea trebuie elogiat numai n msura n care
faptele individului denot o mare denmitate. Suntem de acord c
o persoan e un mare patriot numai dac faptele sale pot susine o
asemenea valoare. Ar rezulta c, n cazul genului epidic tic, pozi ia
a doua ar putea fi ocupat de argumentele bazate pe fapte. i, pe
ultimul loc, ar urma argumentele bazate pe analogie. Urmtorul
tabel ar constitui sinteza tuturor discuiilor legate de ierarhizarea
tipurilor de argumente n funcie de genurile oratorice (fieca re
cifr indic ordinea n ierarhie) :

Genul oratoric ( )
- Deliberativ Judiciar Epidicfic
Tipul de argumente (!)
A rgumente bazate pe alla logie 1 3 3
Argumente bazate pe fapte 3 1 2
A rgllmente bazate pe valori 2 2 1
1 62 Mic trata t de oratorie

n mod cert, alegea argumentelor n funcie de genurile ora


torice este supus exigenelor asupra crora ne-am pronunat. Pe
de alt parte, pentru ca argumentele s fie performante n inte
riorul fiecrui gen oratorie este necesar ca ele s respecte o serie de
reguli1b
Argumentele bazate pe fapte trebuie s respecte urm
toarele exigene: (a) faptele s se adapteze la auditoriul n faa
cruia se vorbete (fiecare categorie de auditoriu reacioneaz
favorabil la anu mite fapte i nefavorabi l la altele; de exem plu, n
faa unei mase mari de muncitori adunai pe stad ion n tr-o
campanie electoral, faptele care sunt prezentate trebuie s aib
legtur cu viaa lor de zi cu zi : salarii, asisten social, condi ii
de trai etc.); (b) faptele trebuie s fie corobora te ntre ele (ele nu
trebuie s se contrazic unele cu altele, ci fiecare n parte i toate
mpreun s contribuie ct mai mult la ndeplinirea scopului
comun a l argumentrii: de exemplu, ntr-o aciu ne de aprare,
dac faptele prezentate sunt contradictorii nseamn c unele l
disculp n timp ce altele l inculp; acestea din urm sunt n
dezacord cu scopul unei aprri); (c) faptele trebuie s fie
relevante (ele trebuie s fie n strns legtur cu interesele,
aspiraii le, motivaiile acelora pentru care se propune o argu
mentare: este irelevant s-i prezini judectorul ui preferinele
culinare a le acuzatului dac acestea nu au nici o legtur cu
cauza i nu pot constitui puncte de plecare ale soluionrii ei); (d)
faptele trebuie s lase impresia de maxim autenticitate {s
creeze senzaia c se petrec sub ochi i i n prezena a uditori ul ui;
posibilitatea aceasta depinde n mod fundamental de calitile

16 Discutii mai ample asu pra tipurilor de argumente i reguli lor de eficientil n
utilizarea lor n: Constantin Sillilvilstru, Discursul pu terii: llcercare de retoric
aplicat, Editura Institutul European, lai, 1 999, pp. 225-257; Teoria i practica
argumen trii, Editura Polirom, lai, 2003, pp. 157-180. O serie de idei sunt reiterate
n rndurile care urmeaz:l.
1IH'cll lio sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 63

oratorului: discurs urile lui Demostene sau cele ale lui Cicero
l as, ntr-adevr, impresia c faptele descrise se petrec a ievea).
Argu mentele bazate pe valoare a r trebui s rspund i ele
unor principii de eficien: (a) o valoare invocat ca a rgument
trebuie s fie autentic, n sensul c trebuie s fie rezu ltatul unui
consens al comunit ii, chiar al generaiilor (falsele valori pot
influena conjunctura l publicul, dar, pe termen lung, efectul lor
este irelevant); (b) pentru a avea o infl uen maxim asupra publi
cului, o valoare trebuie s fie cunoscu t i recunoscut ca a ta re
de ctre acesta din urm i s fie asumat ca norm de cond uit
universal (exist valori a u tentice, dar care, pentru c nu sunt
cunoscute i recunoscute, rmn fr efect atunci cnd sunt utili
zate n faa interlocutorul ui); (c) o valoare poate avea o for argu
mentativ pu ternic dac e posibil s artm c ea a produs efec te
pozitive pentru viaa individului sau a colectivitii (binele are o
for argumentativ mai puternic i este preferabil ru lui pentru
c el a genera t efecte pozitive, democraia s-a dovedit be!",efic n
raport cu totalitaris mul, adevrul n raport cu eroarea etc.).
n sfrit, nici argumentele bazate pe analogie nu pot fi
lsate n afara unui minimum de normativitate: (a) ntr-o rela ie
de analogie ntre un dat i o realitate care trebuie argumenta t
este necesar ca da tul s fie mai bine cunoscu t dect realita tea
(pentru c extrapolarea este posibil de la ceea ce e mai cunosc u t
l a ceea ce e m a i puin cunoscut); (b) analogia trebuie s aib n
atenie aspectele eseniale ale celor dou elemente puse n relaie
(dac asemnarea se manifest ntre aspecte eseni ale, atunci
exist mai mari anse ca extrapolrile de la dat la realitate s fie
mai bine fundamentate); (c) argumen tarea n baza unei relaii de
analogie trebuie s nuaneze extrapolrile la care s-a aj uns (prin
luarea n considerare a unor factori care au fost eludai n timpul
actul ui de ra ionare dar care se pot dovedi cu infl uen asupra
rezultatului ntemeierii).
164
Mic tratat de orator ie

3. Aplicaii la genurile oratorice

(a) Aplicaia 1: gen"l deliberativ. Pentru o analiz practic


a modului n care se distribuie argumentele n genul deliberativ,
avem n atenie un discurs politic pronunat de preedintele
George W. Bush, n primul su mandat, n contextul evenimen
telor tragice de la 1 1 septembrie 2001 . Este vorba de discursul
preedintelui ocazionat de Proclamarea Zi lei naionale de rug
ciune i a ducere aminte:

" Ne aflm aici n plin or a amrciunii noastre. Muli au


suferit o pierdere extraordinar de mare, iar azi exprimm
suferina naiunii noastre. Venim n faa lui Dumnezeu pentru
a ne ruga pentru cei disprui i pentru cei mori, dar i
pentru cei care i iubesc. Mari, ara noastr a fost atacat cu o
cruzime deliberat i teribil. Am vzut imagini de foc,
cenu i oel contorsionat.
Acum apar numele, lista victimelor pe care de-abia nce
pem s-o citim. Sunt nume ale brbailor i femeilor care i-au
nceput ziua la un birou sau ntr-un aeroport, ocupai cu pro
priile probleme. Sunt numele oamenilor Care au nfruntat
moartea iar n ultimele lor momente au suna t acas pentru a
spune fii curajoi i v iubeso>. Sunt numele pasagerilor
care i-au sfidat ucigaii i au prevenit asasinarea al tora la sol.
Sunt n ume de brbai i femei care au purtat uniforma
Statelor Unite i au murit la posturile lor. Sunt numele salva
torilor, cei pe care moartea i-a surprins alergnd pe scri i
prin foc pentru a-i ajuta pe ceilali. Vom citi toate aceste
n u me. Vom zbovi asupra lor, le vom nva povestea, i
muli americani vor plnge.
Copiilor, prinilor, soilor, familiilor i prietenilor celor
d isprui le oferim puternica simpatie a naiunii. i, v
garantez, nu suntei singuri. Doar cu trei zile naintea acestui
eveniment, a mericanii nc nu aveau percepia istoriei. Dar
IlluCll fio sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 65

responsabilitatea noastr fa de istorie este deja clar: s


rspundem acestor atacuri i s scpm lumea de ru.
Rzboiul a fost purta t mpotriva noastr din umbr, prin
nelciune i crim. Aceast naiune este panic, dar teribil
atunci cnd i este strnit mnia. Acest confl ict a fost
declanat la timpul i n termenii stabilii de altii. Se va sfri
ns n tr-un mod i la un moment alese de noi. Scopul nostru
ca nai une este neclintit. Totui, rnile sunt recente i nevinde
cate i ne conduc ciitre rugciune. n multe dintre rugciunile
noastre din aceast sptmn este cu tare, dar i onestitate.
La catedrala St.Patrick d in New York, mari, o femeie a spus
M-am ruga t lui Dunmezeu s ne dea un semn c El este nc
aici. Alii s-au rugat pentru acelai lucru, mergnd din spital
n spital, cu fotografii ale celor nc disprui.
Semnele Domnului nu sun t ntotdeauna cele pe care l e
cu tm. nv m din tragedii c scopuri le Sale nu coincid
ntotdeauna cu ale noastre. Totui, rugciunile determinate de
propria suferin, fie n casele noastre ori n aceast catedral,
sunt cunoscute, auzite i nelese. Sunt rugciuni care ne aju t
s rezistm pe timp de zi sau de noapte. Sunt rugciuni ale
prietenilor sau strinilor, care ne dau pu tere pentru cltorie.
i sunt rugciuni care predau voina noastr unei voine mai
presus de cea proprie.
Aceast l u me pe care a creat-o este u na moral. Amr
ciunea, tragedia, ura sunt numai pentru un timp. Buntatea,
amintirea i dragostea n schi mb nu au sfrit. [ar Domnu l
vieii i are n grij pe toi cei care mor i pe toi cei care plng.
Se spune c adversitatea ne ajut s ne descoperim pe noi
nine. Acest lucru e adevrat i pentru o naiune. n cadrul
acestui proces ni s-a adus aminte, iar lumea ntreag a putut
s vad, c americanii sunt generoi i buni, plini de resurse i
curajoi. Ne-am vzut caracteristicile naionale n salvatorii
muncind pn la epuizare; n l ungile cozi ale donatorilor de
snge; n miile de ceteni care au cerut s fie de folos n orice
mod posibil.
166 M ic trata t de oratorie

i ne-am vzut caracterul naional n elocvente acte de


sacrificiu. n interiorul World Trade Center, u n om care s-ar fi
putut salva a rmas pn la sfrit alturi de prietenul su
paraplegic. Un preot a murit dndu-i ul tima mprtaani e
unui pompier. Doi lucr tori la birou, gsind o strin handi
capat, a u transportat-o pn jos, 68 de etaje, pentru a o
adposti n siguran. Un grup de oa meni a cond us toat
noaptea, de la Dallas la Washington, pentru a aduce mostre
de piele pentru victimele cu arsuri.
n toate aceste acte, precum i n multe altele, americanii
au ar tat un profund devotament unul fa de cellalt i o
d ragoste plin de respect fa de ar noastr. Astzi, simim
ceea ce Franklin Roosevelt a numit curajul fierbinte al uni
tii naionale. Aceasta este o unitate a fiecrei cred ine i a
fiecrui mediu social. A adus mpreun ambele partide n
ambele camere ale Congresului. Este evident n rugciuni i
n veghea la l umina l u mnri lor, n imaginea steagurilor
americane, artate cu mndrie i fiu tura te cu sfidare.
Unitatea noastr este o nrudire a amrciunii i o neclinti t
hotrre de a triumfa asupra inamicilor notri. Iar aceast uni
tate mpotriva terorii se extinde acum n ntreaga lume. A merica
este o naiune norocoas, cu att de multe lucruri pentru care
trebuie s fim recunosctori. Dar, cu toate acestea, nu suntem la
adpost de suferin. Fiecare genera e a produs proprii ei
inamici ai libertii. Au atacat America deoarece noi suntem
casa libertii, precum i aprtorii ei. Iar angajamentul prin
ilor notri reprezint acum chemarea propriului nostru timp.
n aceast zi naional de rugciune i de aducere aminte,
I rugm pe Dumnezeu s aibii grij de naiunea noastr i s
ne druiasc rbdare i hotrre n tot ceea ce u rmeaz s
vin. Ne rugm ca EI s le ofere consolare celor care acum
sunt plini de tristee. i mulumim pentru fiecare via pe care
acum o plngem i pentru promisiunea vieii ce u rmeaz.
Dup cum am fost asigurai, nici moartea sau viaa, nici ngeri
sau puteri, nici lucrurile prezente sau cele care u rmeaz s
vi n, nici nl imea sau adncimea nu ne poate separa de
Ill lll'lI fio sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 67

dragostea lui Dumnezeu . Fie ca EI s binecuvnteze sufletele


celor disprui. Fie ca EI s le ofere consolare alor noastre. i
fie ca EI s ghideze ntotdea una ara noastr " (Presidel1 t's
Relllurks al Naliol/al Day of Prayer a/ld Remembrall ce, The
Na tional Cathedral, Washington, D.C, 1 4 September 2001;
http:/ /www.whitehouse.gov/news/ releases/2001 /09/20010
914-2. html).

o prezentare a cadrului n care se prod uce acest discu rs


este necesar pentru nelegerea coninutul ui su, dar i a inten
iilor practice de viitor ale oratorului. n 11 septembrie 2001 a u
avut loc a tac urile teroriste asupra World Trade Center (turnurile
gemene), asupra cldirii Pentagonului i, probabil, erau vizate i
alte instituii. ntr-o asemenea situaie fr precedent pentru
Statele Uni te (atacuri semnificative chiar pe teritoriul american i
asupra unor simboluri ale naiunii), preedintele Bush proclam
o " zi naional a rugci unii i aducerii aminte " , pri lej c u care ine
acest discurs.
Vom analiza discursul din punctul de vedere al distribuiei
argumentelor ntr-un gen deliberativ, pentru a vedea n ce msu r
ele confirm supoziiile teoretice pe care le-am prezentat. Vom
ncerca s descifrm toate " dedesubturile" posibile a le acestui
discurs, tiut fiind faptul c, n genere, disc ursurile politice se
folosesc n mare msur de a rma disim ulrii (una spun n mod
direct i alta las s se neleag). Care ar fi teza pe care o suine
preedintele n discursul su? Fr a fi exprimat n mod direct,
ci doar sugerat, teza este urmtoarea:

Naiunea american va trece de acest moment dificil d in


istoria sa da torit devotamentului, spiritului de sacrificiu,
curajului i solidaritii cetenilor americani.
168 Mic t ra tat de oratorie

Cum ncearc s susin preedintele o asemenea idee?


Pri ntr-o analogie interesant i instructiv cu u n alt moment
dificil din istoria rii: momentul Roosevelt. De-abia pe parcursul
derulri i d iscursu lui ni se d cheia relaiei de a rgumentare. Ea
const n invocarea cuvintelor lui Roosevelt:

"
" curajul fierbinte al u nitii nationale .

Argumentarea este relativ simpl: naiunea american a


trecut cu brio dificultile din timpul mandatului lui Roosevelt
(probabil este vorba de situaia din al doilea rzboi mondial) graie
a ceea ce Roosevelt a numit " curajul fierbinte al unitii naionale" ;
dar, subliniaz discursul preedintelui Bush, tot ce s-a ntmplat la
11 septembrie 2001 (oameni care au nfruntat moartea, pasageri
care au sfidat ucigaii i au prevenit asasinarea altora la sol, brbai
i femei care au murit la posturile lor, preotul care s-a sacrificat
dnd ultima mprtanie unui pompier etc.) exprim prezena, i
de aceast dat, a " curaj ului fierbinte al unitii naionale" . Con
cluzia este ct se poate de limpede: naiunea american va trece i
de aceast dat peste primejdii pentru c acest moment este asem
ntor cu cel din tim pul lui Roosevelt. Dincolo de subtilitile de
limbaj, de formulele retorice mai mult sau mai puin penetrante,
structura argumentativ este urmtoarea:

1
Naiunea americanii va trece de fiindc Momentele di ficile din
acest moment dificil din istoria sa .14--
mandatul l u i Roosevel t au
datori ta devotamentul u i, spiritului fost trecu te prin "curajul
de sacrificiu, curajului i fierbinte al u nit:lii naionale"
solidarit:lii cetaenilor americani

i
Exista destule asemanari ntre situaia din timpul
lui Roosevel t i cea de la 11 septembrie 2001
{m'rl/ fio sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 69

Nu discu tm aici justeea acestei analogii, dac ea se justi


fic sau nu, dac nu cumva sunt cam forate apropierile. Im por
tant este, pentru noi, c o asemenea analogie a fost utilizat n
cadrul discursului pentru a ind uce o anu mit s tare de spirit
auditoriului.
De ce se recurge la un argument bazat pe analogie n acest
caz? Motivele sunt mai multe. Pe de o parte, pentru a arta c n
alte cazuri similare rezultatele au fost favorabile pentru naiunea
american (ni meni nu a beneficiat mai mult de a l doilea rzboi
mondial dect America) i, prin urmare, exist anse serioase ca
ele s fie favorabile i de aceast dat. Pe de alt parte, analogia
este n favoarea persoanelor implica te n discurs, n spe pree
di ntelui Bush: a te compara cu preedintele Roosevelt (apreciat
ca unul dintre cei mai buni din ntrega istorie a Statelor Unite) n
privina prerii p e care o ai despre rolul cetenilor americani
nseamn, cel puin ntr-o prim instan, un mare capital d e
autoritate. i poate nu e lipsit d e im portan s artm - ches
tiune valabil numai pentru acest caz individ ual - c analogia
este profitabil i datorit sensibilit ii ceteanului american l a
istoria m a i veche sa u m a i recent a rii sale: tot timpul noi a m
trecut cu bine d e momentele dificile ale istoriei!
Aceast analogie de situaii este susinut n baza argumen
telor fundate pe valori. Este adevrat c i contextul evenimenial
i problematic avantajeaz i favorizeaz o astfel de opiune.
Cum va birui nai unea american i va trece peste pericole? Prin
valorile pe care le sl ujesc cetenii i n numele crora sunt
ca pabili de gesturi supreme: spiritul de sacrificu ( " nu mele oame
nilor care au nfruntat moartea iar n ul timele lor momente a u
sunat acas pentru a spune fii curajoi i v i ubesc " ; " un om
care s-ar fi putu t salva a rmas pn la sfrit alturi de prietenul
su paraplegie " ; " doi l ucrtori la birou, gsind o strin hand i
capat, a u transportat-o pn jos, 68 de etaje, pentru a o adposti
1 70 Mic tratat de oratorie

n siguran " ), curajul (" cei pe care moartea i-a surprins alergnd
pe scri i prin foc pentru a-i aj uta pe ceilali " ; " pasagerilor care
i-au sfidat ucigaii i au prevenit asasinarea a ltora la sol "),
solidarita tea ( " sa lvatorii muncind pn la epuizare" ; " lungil e
cozi ale donatori lor de snge " ; " miile de ceteni care au cerut s
fie de folos n orice mod posibil " ; " un grup de oameni a condus
toat noa ptea, de la Dallas la Washington, pentru a ad uce mostre
de piele celor cu arsuri " ), credina (" un preot a murit dndu- i
ultima m prtanie unui pom pier " ; "o femeie a spus: M-am
rugat lui Dumnezeu s ne dea un semn c EI este nc aici " ;
" alii s-au rugat pentru acelai lucru, mergnd din spital n
spital, cu fotografi i ale celor nc disprui " ).
Pentru a ncheia acest p unt, s sp unem c fa p tele sunt
acelea care " leag " toat aceast argumentare pentru a-i da
au tenticitate i consisten. E ceva care trebuie subliniat aici: nu
fa ptele n sine sunt acelea care susin teza (ce conteaz cteva
fapte, chiar ieite din comun, la scara unei naiuni ntr-un
moment de cum pn), ci valorile pe care ele le induc n con
tiina celorlali. Nu fa ptul c preotul a murit mprtindu-1 pe
pom p ier conteaz aici n primul rnd, ci valoarea pe care acest
fapt o susine: sacrificiul suprem pentru credina n Dumnezeu.
Dac suntem ateni la text, vom constata c fiecare valoare
creionat e susinut cu fap te reprezentative nu n sine, ci n
raport cu valoarea.
(b) Aplicaia 2: genul judiciar. Ilustrarea genului judiciar
are n atenie dou secvene care a parin poate celei mai semni
ficative aciuni juridice din secolul al XX-lea: p rocesul de la
Ntirnberg. Este vorba de un fragment din Pledoaria final a acuza
torului britanic princi pal, Sir Hartley Shawcross, i de un altul
din Ultimul cuvnt, pronunat de acuzatul Hermann Gring:
IIIl 'el/ tia sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 71

" La ei asasinatul se practica pe scar larg, asemenea oricrei


producii industriale de mas, n camerele de gazare i n
cuptoarele de la Auschwitz, Dachau, Treblinka, Buchenwa ld,
Mau thausen, Maidanek i Oranienburgo Cum ar fi putut ome
nirea s treac sub tcere renaterea sclavagismului n
Europa, a unui sclavagism de asemenea proporii, nct apte
milioane de brbai, femei i copii a u fost izgonii din c mi
nele lor, tratai mai ru ca animalele, nfometai, btui i
ucii? [000] n toate rzboaiele, i evident c i n acesta, s-a u
comis ntotdeauna i acte de violen, i grozvii - i fM
ndoial c de a mbele pri. Firete c cei mpotriva crora au
fost ndrepta te le-au considerat mai mult dect cu mplite, i n u
a m intenia s l e nfrumuseez, i nici s l e justific. Au fost
ns acte ntmpl toare, neorganizate, izola teo i n cazul nostru
ns este vorba despre grozvii de cu totul alt gen: de frde
legi sistematice, organizate la scar mare i n strns cone
xiune u nele cu altele, de acte bine gndite i comise n deplin
cunotin de cauz o
i a existat o anu mit categorie de oameni asupra crora
metoda exterminrii a fost aplicat ntr-o proportie nspi
mnttoareo M refer la exterminarea evreilor. S nu fi comis
acuzaii nici o alt crim n afara acesteia, n care au fost
i mplica i cu toii, i tot ar fi fost de ajunso Cci istoria n-a mai
cunoscut asemenea grozvii ca acelea comise de ei. [000]
Se prea poate ca unii dintre ei s fie mai p uin vinovai
dect alii. Dar atunci cnd este vorba de crime d e genul celor
cu care ne-am ntlnit aici, cnd consecinele crimelor lor
nseamn moartea a peste douzeci de milioane de semeni
de-ai notri, devastarea unui continent, tragedie de nespus i
suferin n lu mea ntreag, ce alinare poate constitui faptul
c unii au fost implica i n msur mai mic dect ali, c u n i i
a u deinut rolul principal, i a r alii n-au fost dect complici? "
(Sir Hartley Shawcross, Pledoarie fil1al n procesul de l a
Niirnberg, citat dup: Joe Heydecker, Johannes Leeb, Proces ul
de la Niirnberg, Editura Politic, Bucureti, 1 983, ppo 469-470)0
1 72 Mic tratat de oratorie

" Un lucru este cert: condamn i eu cu strnicie toate aceste


cumplite asasinate n mas i n-a m nici o nelegere pentru
ele. Declar ns ndl o dat n faa naltei insta ne: nicicnd, n
nici o etap, eu nu am ordonat asasi narea vreunui om i cu
att mai pui n declanarea altor grozvii, i nici nu le-am
tolerat atunci cnd am tiut de ele, avnd pu terea s le
mpiedic.
Poporul german s-a ncrezut n FUhrer i, n condiiile con
ducerii sale au toritare, n-a putut influena cu nimic mersul
eveni mentelor. Fr a avea n vreun fel cunotin de crimele
comise, care astzi abia au devenit cu noscute, poporul a lup
tat cu credin, eroism i abnegaie i a dus greul rzboiului
dezlnuit nu din dorina sa . Poporul german este nevinovat.
Eu n u a m dorit rzboiul i n-am contribu it la dezlnuirea
lui, ba chiar am fcut totul ca, pe calea tratativelor, s-I putem
evita. Atunci cnd a izbucnit ns, am depus toate eforturile
posibile pentru a asigura victoria. Dar mpotriva noastr au
luptat cele trei mari puteri ale lumii, mpreun cu multe alte
naiuni i, pn la urm, superioritatea lor zd robitoare ne-a
nfrnt. mi asu m rspunderea pentru toate faptele mele. Res
ping ns ca tegoric afirmaia c la baza lor ar fi stat intenia de
a subjuga pe calea armelor, de a ucide i a prda, sau de a
nrobi alte popoare, de a comite tot felul de grozvii ori de
crime. Pe calea pe care a m mers m-am lsat condus doar de
dragostea fierbinte pentru poporul meu, am luptat pentru
fericirea, li bertatea i viaa acestuia. Martori mi sunt atotpu
ternicul Dumnezeu i poporul meu german" (Goring, Ultimul
cI/vnt, citat dup : Joe Heydecker, Johannes Leeb, Procesl/l de
la Niirnl,erg, ed. cit., pp. 471-472).

Ambele texte valideaz destul de bine sublinierile pe care


le-am fcut n legtur cu repartiia tipurilor de argumente n
functie de genuri le oratorice. O mic observaie nainte de a trece
la analiza pe text. Att Pledoaria final ct i Ultimul cI/vn t au fost
1I1 l'l?lI tio sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 73

precedate de n u meroase dezba teri, interogatorii, con fruntri de


poziii ntre diferii participani la proces (acuzatori, acuzai,
aprtori, martori etc.) . Aa nct, dac n textele pe care le
analizm apar uneori afirmaii care fac trimiteri la altceva care
nu e dat n textu l propriu-zis, corelri cu aspecte care sunt mai
pu in cunoscute sau acuze care nu par suficient probate, trebu ie
s lum n calcul c toate acestea a u o ntemeiere n ceea ce s-a
dezbtu t anterior n proces.
Pledoaria ac uzatorul ui principal brita nic, Sir Hartley
Shawcross, exprim o sintez a tu turor acuza iilor care s-au adus
n proces pe toat durata desfurrii lui. Fr a rel u a " pas cu
pas " lista acestora din urm, oratorul puncteaz totui faptele
eseniale pentru care acuzaii sunt adui n faa justi iei. Pri n
urmare, primul loc n construcia acuzrii l ocup faptele care
incrimineaz ( " asasinatul se practica pe scar larg, asemenea
oricrei producii industriale de mas " ; " camerele de gazare i
cuptoarele de la Auschwitz, Dachau . . . " ; " renaterea sclavagis
mului n Europa" ; " apte mil ioane de brbai, femei i copii a u
fost izgonii d i n cminele lor, tratai mai ru c a animalele,
nfometai, btui, ucii " ; " exterminarea evreilor " ) . I nteresant de
artat c, n ultimul su cuvnt, ncercarea de dezvinovire a lui
Goring recurge tot l a invocarea faptelor. n acest caz, utilizarea
faptelor n respingere urmeaz trei ci: expri marea regretului i
condamnrii u nor asemenea fapte ( " condamn i eu cu strnicie
toate acele cumplite asasinate n mas i n-am nici o nelegere
pentru ele " ), invocarea necunoaterii faptelor (" fr a avea n
vreun fel cunotin despre crimele comise, care astzi abia au
devenit cunoscute, poporul a luptat cu credin . . . " ), negarea cu
vehemen a faptelor ( " nicicnd, n nici O etap, eu nu a m
ordonat asasinarea vreunui o m i cu att m a i puin declanarea
altor grozvii. . . " ; " eu nu am dorit rzboi ul i n-am contribuit la
dezlnuirea lui " ) . Oratorul uzeaz nu numai de respingerea
174 Mic tratat de oratori e

unora din tre fapte, dar recurge la altele pentru a proba anumi te
versi uni proprii (" ba chiar am fcut totul ca, pe calea tratativel or,
s-I putem evita " ; " mpotriva noastr au luptat cele trei mari
puteri ale lumii, mpreun cu multe alte naiuni i, pn la urm,
superioritatea lor zdrobitoare ne-a nfrnt" ).
Faptele sunt incriminatoare i constituie probe ale acuzrii
n virtutea unor valori. n numele cror valori faptele celor acu
zai constituie probe n favoarea condamnrii lor? Din Pledoarie
se desprind cteva: dreptul la via ( " Ia ei asasinatul se practica
pe scar larg . . . " ; " frdelegi sistematice, organizate la scar
mare. . . " ; " metoda exterminrii a fost apl icat ntr-o proporie
nspimnttoare" ; " moartea a peste douzeci de milioane de
semeni de-ai notri... " ), demnitatea uman ( " tratai mai ru ca
animalele, nfometai, btui, ucii " ; " s-au comis ntotdeauna i
acte de violen, i grozvii... " ), egalitatea ntre oameni ( " Cum ar
fi putut omenirea s treac sub tcere renaterea sclavagismului n
Europa? " ), ura de ras (" . . . a existat o anumit categorie de oameni
asupra crora metoda exterminrii a fost aplicat ntr-o proporie
nspimnttoare. M refer la exterminarea evreilor" ). Surprin
ztor, n aprare, discursul lui Goring se sprijin i el pe anumite
valori pentru a justifica faptele: patriotismul (" Pe calea pe care am
mers m-am lsat condus doar de dragostea fierbinte pentru
poporul meu, am luptat pentru fericirea, libertatea i viaa
acestuia " ; " Martori mi sunt atotputemicul Dumnezeu i poporul
meu german" ), onoarea militar (" Eu nu am dorit rzboiul i nu
am contribuit la dezlnuirea lui... Atunci cnd a izbucnit ns,
am depus toate eforturile posibile pentru a asigura victoria " ),
cina ( " condamn i eu cu strnicie toate acele cumplite
asasinate n mas i n-am nici o nelegere pentru ele" ).
Alturi de tipurile de argumente pe care le-am evideniat -
i care constituie armtura argumentativ a celor dou secvene
de discurs - ntlnim i altele care fie amplific ceva din grozvia
1I/l' el/ tio sau arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 75

faptelor, fie mai a tenueaz d in durita tea u nor afirmaii. n Pledoa


rie facem cunotin cu o argumentare bazat pe ana logie prin
care se ncearc a se marca distana dintre n a tura frdelegi lor
svrite n alte rzboaie i n cel pe care l-au pus la cale acuza ii.
Secvena n ca uz este urmtoarea:


" n toate rzboaiele, i evident c I In acesta, s-au com is
ntotdeauna i acte de violen, i grozvii - i fr ndoial c
de a mbele pri. Firete c cei mpotriva crora au fost
ndreptate le-au considerat mai mult dect cumplite, i nu a m
intenia s l e nfrumuseez, i nici s le justific. Au fost ns
acte ntmpl toare, neorganiza te, izolate. n cazul nostru ns
este vorba despre grozvii de cu totul alt gen: de frdelegi
sistematice, organiza te la scar mare i n strns conexiu ne
u nele cu a l tele, de acte bine gndite i comise n deplin
cu notin de cauz " .

ntlnim, de asemenea, argumente bazate pe exemple ( c u p


"
toarele de la Auschwitz, Dachau ... " ), interoga ii retorice de efect
(" ... cnd consecinele crimelor lor nseamn moartea a peste dou
zeci de milioane de semeni de-ai notri, devastarea unui con ti
nent, tragedie de nespus i suferine n lumea ntreag, ce alinare
poate constitui faptul c unii au fost implicai n msur mai
mic dec t alii, c unii au deinut rolul principal, iar al ii n-a u
fost dect complici? " ) . n Ultimlll cuv"t suntem prtai l a invo
carea unui argument bazat pe autori tatea persoanei ( " Poporul
german s-a ncrezut n Ftihrer i, n condiiile cond ucerii sale
autoritare, n-a putut influena cu nimic mersu l evenimentelor" ) .
(c) Aplicaia 3: gemli epidictic. Pentru ilustrarea genu lui
epidictic am ales un fragment din oratoria romneasc. Este
vorba despre discursul rostit de Ion Petrovici la moartea marelui
om politic (dar i mare orator) Ta ke Ionescu:
1 76 Mic tratat de oratorie

" A fost u n om cu nsuiri excepionale. Desigur unul dintre acele


exemplare ce nu apar n fiecare zi, pe care natura le pregtete
ndelung i dup zmislirea crora se odihnete mult vreme.
Cu ce-am putea msura pierderea pe care o ncearc astzi
ara, dect numai cu norocul de a-I fi avut!
Take Ionescu n-a fost omul unei singure caliti, fie ea orict
de puternic i scnteietoare. ntr-nsu I se mbinau fericit i
armonic nsuiri care de cele mai multe ori se dumnesc i se
exclud. Pe el, repeziciunea cu care inteligena lui prindea ne
lesul lucrurilor i raporturilor lor, cu care pe urm i turna
gndirea n fraze limpezi i captivante, nu l-a mpiedicat s fie i
un aprig muncitor, un neobosit cercettor al crilor n nopi de
veghe prelungit. La dnsul idealurile umanitare n-au nlturat
calda d ragoste de tar, iar egoismul patriotic nu l-a stnjenit s
fie i un cetean al lumii civilizate, ceea ce face astzi ca
drapelele de doliu s nu se mrgineasc la graniele rii, ci s
fluture triste i-n inutul altor popoare. n sfrit, la el inteligena
i talentul, care fiind aa de bogate, s-ar fi putut pierde, ca la
atia alii, n jocul fosforescent al unor construcii imaginative,
n-au ncetat un moment s fie aceea ce le-a fost menirea lor origi
nar: instrumente de aciune, mijloace de nfptuire practic. [ . .].

Nu este nimeni, c t de puin n curent cu viaa noastr


public, s nu tie c Take Ionescu a avut o rodnic i fru
moas activitate. Ajuns foarte tnr, prin afirmarea sa la
tribuna parlamentului, pe cele mai nalte trepte ale poli ticii
n oastre, s-a distins din primul moment ca ministru de resort
asimilndu-i ndat problemele departamentului i gsindu-le
solu ii practice i precise. ns nici o clip n-a rmas n u mai
ministru de resort, reuind s mbrieze de la ncepu t n
chip luminos toate chestiunile momentului, avnd n toate
d iscu iile propuneri ferici te, fcute fr consideraii savante i
pedante, ci simplu i neted ca realitatea nsi.
[1/l1ell tio sa u arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 77

Toat lu mea cunoate propaganda sa neobosit pentru


participarea noastr la rzboi, propagand ntemeiat pe
dou lucruri: pe o dorin arztoare de a vedea nfptu i t
Romnia tuturor Romnilor, ceea ce moartea care-l pndea n
umbr i-a ngduit s-o vad mcar un moment; al doilea, pe o
uimitoare prevedere a rezultatelor ncierrii mondiale,
prevedere att de exact pn n multe din detaliile sale, nc t
i-ar veni s-o declari apocrif, dac n-ai avea despre ea attea
dovezi nendoioase.
n sfrit, un alt moment de mare nltare poli tic l repre
zint opera ce a execu tat-o dup rzboi, pe vremea ct a fost
ministru de externe n guvernul Averescu. Take Ionescu, prin
iscusina spiritului su ager, i-a dat seama c pe locul unde
vietuise n Eu ropa Central organismul absurd al monarhiei
Austro-Ungare, astzi la pmnt, nu poa te rmne un gol,
u nde s sufle slobode vnturile ntmplrii, ci trebuiete pus
ceva: un organism vigu ros i logic, o fort coerent, o coope
rare sntoas ntre state...

Cel puin dac din simmntul acestei clipe n care ne


depersonalizm, ne ridicm deasupra noastr nine, am
pstra ceva i pe urm, cnd desprndu-ne de cel mort ne
vom ntoa rce ntre cei vii. Cel puin dac ne-ar rmnea n
permanen ceva din dispoziia acestu i moment, cnd nu
ignorm calitile unui om din cauza defectelor, ci le uitm
bucuros pe acestea din pricina calitilor! De ne-am ntoarce
cel putin la treburile i rosturile noastre, de u nde, firete,
lupta nu va lipsi niciodat, cu inima mai bun, cu nelegerea
mai l arg, cu sufletul mai puin ptima, ncorpornd n
contiina noastr constant mcar o urm din ceea ce resim
tim acum i ceea ce a fost nc o trs tur frumoas a acelu ia
care pleac dintre noi: anume ignorarea urii i a ru t ii " (Ion
Petrovici, Take [OI/ese/l. Diswrs fi lllebru rostit l a ll ll1or"," tarea
Ilii I ! ziua de 30 illllie 1922, n: Ion Petrovici, MOlIIen te solemlle,
Casa coalelor, Bucureti, 1943, pp. 24-27).
1 78 Mic tratat de oratorie

Elogiul fcut lui Take Ionescu are toate datele discursurilor


de gen: un limbaj dintre cele mai alese, presrat peste tot cu
expresii care ne apropie de subl im, o argumentare echilibrat
care s nu cad nici n patima lau dei nefondate, dar nici n
pcatul afirmaiil or gratuite, o solemnitate a momentu lui n
acord cu rolul pe care l-a jucat cel disprut n viaa public a
Romniei moderne. Ne intereseaz, n ceea ce vrem s ntre
prindem, modul de susinere a argumentrii. ntregul elogiu pe
care l face Petrovici se circumscrie unei idei pe care oratorul o
anun chiar din primele acorduri ale discursului:

" A fost u n om cu nsuiri excepionale. Desigur unul dintre


acele exemplare ce nu apar n fiecare zi, pe care natura le
pregtete ndelung i dup zmisl irea crora se odihnete
mult vreme" .

Pentru aceste caliti, att de multe cum ne l as oratorul s


nelegem, cel d isprut merit s fie omagiat i elogiat. Dar
aceast tez, numai enunat, e fr susinere, motiv pentru care
trebuie aduse argumente n sprijinul ei. Iat cteva dintre ele:
disprutul a fost un om foarte inteligent ( " . . . repezici unea cu care
inteligena lui prindea nelesul lucrurilor i raporturile lor . . . " ), a
fost un orator desvrit ( " ... pe urm i turna gndirea n fraze
limpezi i captivante ... " ), un patriot adevrat dar i un iubitor al
celorlalte popoare (" .. .Ia dnsul idealurile u manitare n-au
nlturat calda dragoste de tar, iar egoismul patriotic nu l-a
stnjenit s fie i un cetean al lumii civilizate" ), un om cu spirit
practic, ntreprinztor ( " .. .Ia el inteligena i talentul, care fiind
aa de bogate, s-ar fi putut pierde, ca la atia alii, n jocul fosfo
rescent al unor constructii imaginative, n-au ncetat un moment
s fie aceea ce le-a fost menirea lor originar: i nstrumente de
aciune, mijloace de nfptuire practic " ), un om politic cu
realizri de excepie (" Ajuns foarte de tnr, prin afirmarea sa la
Il/l'Cl/ tiu sa u arta descoperirii i alegerii argumentelor 1 79

tribuna parla mentului, pe cele mai nalte trepte ale politicii


noastre, s-a distins din primul moment ca ministru de resort
asimilnd u-i ndat problemele departamentului i gsindu-Ie
sol uii practice i precise. ns nici o clip n-a rmas numai
ministru de resort, reuind s mbrieze de la nceput n chip
luminos toate chestiunile momentului... " ). Suntem n faa
argumentelor bazate pe valori.
Ele sunt urma te de invocarea unor argumente bazate pe
fapte sau exemple. n secvena:

" Toat lumea cunoate propaganda sa neobosit pentru parti


ciparea noastr la rzboi, propagand ntemeiat pe dou
l ucruri: pe o dorin arztoare de a vedea nfptui t Romnia
tuturor Romnilor, ceea ce moa rtea care-l pndea n umbr i-a
ngduit s-o vad mcar un moment; al d oilea, pe o uimitoa re
prevedere a rezultatelor ncierrii mondiale, prevedere at t
de exact pn n multe din detaliile sale, nct i-ar veni s-o
declari apocrif, dac n-ai avea despre ea attea dovezi
nendoioase"

avem de-a face cu argumen te bazate pe fapte, n timp ce n


fragmentul:

" ... un alt moment de mare nl are politic l reprezint opera


ce a executat-o dup rzboi, pe vremea ct a fost ministru d e
externe n guvernul Averescu. Take Ionescu, prin iscusina
spiritului su ager, i-a dat seama c pe locul unde vieuise n
Europa Central organismu l absurd al monarhiei Austro
Unga re, astzi la pmnt, nu poate rmne un gol, unde s
sufle slobode vnturile ntmplrii, ci trebuiete pus ceva: u n
organism viguros i logic, o for coerent, o cooperare
sntoas ntre state ... "
1 80 Mic tratat de oratorie

suntem n prezena u nei argumentri pe baz de exemplificare.


n fina lul elogiului descoperim u n argument al autoritii: auto
ritatea celui d isprut, dat de valorile pe care le-a slujit i de
faptele pe care le-a mplinit, este adus ca un argument pentru
aciunile viitoare ale generatiilor mai tinere:

" Cel pu in dac din simmntul acestei clipe n care ne


depersonalizm, ne ridic m deasupra noastr nine, am
pstra ceva i pe urm, cnd desprndu-ne de cel mort ne
vom ntoarece ntre cei vii. Cel puin dac ne-ar rmnea n
permanen ceva din dispoziia acestui moment, cnd nu
ignor m calitile unui om din cauza defectelor, ci le uitm
bucuros pe acestea din pricina calitilor! De ne-am ntoarce
cel pu in la treburile i rosturile noastre, de unde, firete,
l upta nu va lipsi nicioda t, cu inima mai bun, cu nelegerea
mai larg, cu sufletul mai pu in ptima, ncorpornd n
contiina noastr constant mcar o urm d i n ceea ce resim
im acum i ceea ce a fost nc o trstur frumoas a aceluia
care pleac dintre noi: anu me ignorarea urii i a ru ti i " .
Capitol ul I I

DISPOSITIO SAU ARTA ORGANIZRII


ARGUMENTELOR

1. Temeiuri i asumpii conceptuale

Alegerea argumentelor este primul pas n construcia unui


discurs oratoric. Aceast etap nseamn n fapt a stpni con
inutul unei argumentri, materia care va constitui substana
discursului ce trebuie prezentat n faa publicului. Ea este o etap
necesar, dar nu i suficient. Putem constata adesea c, avnd la
ndemn aceleai argumente i ncercnd s susin aceeai
tez, diveri oratori au rezultate diferite n urma discursurilor
lor: unii pot s conving publicul, atrgndu-l de partea ideilor
pe care le dezvol t, alii, di mpotriv, reuesc mai greu sau deloc
acest lucru. Totul depinde de modul cum sunt utilizate argu
mentele, cum sunt organizate, cum sunt legate, corobora te unele
cu altele i n final cu teza.
Este la ndemna simului comun s constate c argumen
tele nu pot fi ntrebuin ate la ntmplare atunci cnd susinem
sau respingem o idee prin intermediul unui discurs. De ce? Pen
tru motivul simplu c ele n u beneficiaz toate de aceeai for de
convingere, nu au toate acelai grad de legtur cu susinerea
sau respingerea tezei, efec tul pozitiv al unora dintre ele este
vizibil, sesizabil numai n " cooperarea pozitiv " (von Wright) cu
1 82 Mic tratat de oratorie

altele. Prin urmare, alegerea argu mentelor trebuie s fie urmaU\


d e organizarea lor. Aceast etap a construqiei discursului ora
toric a fost numit de tradiia antichitii dispositio.
S subliniem, n aceste cteva sugestii asupra nelesuri lor,
c pot fi identificate anumite principii sau reguli ale organizri i
argumentelor ntr-o construcie discursiv dar, dincolo de toate
acestea, organizarea practic ine mai mult de abilitile orator u
l ui, de aptitudinile sale n domeni u. Oricu m, organizarea spune
mult despre individualitatea i creativitatea celui care ine dis
cursul. Dar sfaturile n legtur cu acest subiect nu a u contenit:

" Revin acum, Catulus, la ceea ce imediat va face obiectul


elogiilor tale: la ordinea discursului, la dispunerea lucruri lor
i "locurilor. Metoda aici este dubl: uneori ea este indicat
prin chiar natura cauzei, alteori ea depinde de judecata i de
sagacitatea oratorului. A debuta printr-un preambul, apoi a
expune faptul, n continuare a-l demonstra sprijinindu-te pe
probe solide i distrugndu-le pe cele ale adversarului, n
sfrit a conchide i a ncheia astfel d iscursul, aceasta este o
cale pe care o prescrie natura. Dar a ti cum pot fi mai bine
dispuse ideile capabile s conving i s instruiasc, iat ceea
ce nu aparine poate dect sagacitii oratorul u i. ntr-adevr,
o mulime de argumente se prezint dintru nceput spiritului
i toate par a servi cauza; dar unele au o att de mic valoare
nct trebuie neglijate [ . ]. n ceea ce privete argumentele cu
. .

adevrat u tile i puternice [ . . ], cred c trebuie s facem o


.

alegere, punnd de-a parte pe cele care au mai puin greutate


sau care sunt incluse n altele mai importante i s le respingem
din discurs " (Ciceron, De romfellr, livre II, 307-309, Societe
d'Edition " Les Belles Lettres" , Paris, 1927, pp. 1 35-137).

o adevrat pledoarie pentru necesitatea organizrii argu


mentelor n funcie de ct sunt de importante i profitabile
pentru convingerea publicului! Dar secvena rmne important
Dispositio sau arta organizrii argumentelor 1 83

fii ndc constituie un argument al autoritii n favoarea unora d i n


sublinieri l e anterioare. ntr-adevr, ne ahage atenia Cicero, a
determina ordinea cea mai profitabil a unui discurs este o ntre
prindere dintre cele mai dificile i, n u o dat, riscante. Putem, n
acest caz, s asumm prin educaie o metod ce vine din natura
cauzei cu care ne confruntm. Dar nu pu tem, ne avertizeaz
practicianul desvrit, s dm reete pentru alegerea ideilor i
argumentelor care, spune oratorul, ine mai m ult de sagacitatea
cel ui care vorbete.
Oricum, meditaiile sale merg pe aceast linie a unei
precauii fireti i trateaz mai mult, dac nu chiar exclusiv,
despre prile unui discurs. Unele sublinieri ale lui Cicero se
regsesc la Quintilian:

" . . . problemele pe care le abordez acum sunt ma i importa nte


i mai grele dect cele tratate pn aici. n adevr, u rmeaz s
art n amnunt ordinea prilor unei pledoarii judiciare, care
sunt extrem de variate i de complicate; voi arta deci care
este rolul exordiului, voi vorbi despre regul ile naraiunii, voi
spune ce credit se poate acorda probelor, fie celor care
confirm teza noastr, fie celor care intesc la drmarea tezei
contrare; voi preciza care este puterea peroraiei - un mijl oc
ntr-adevr foarte important - fie cnd remprosptm
memoria judectorul u i printr-o scurt rel uare a faptelor, fie
cnd vrem s rscolim sentimentele " (Quintilian, A rfa
omtoricii, 1, Editura Mi nerva, Bucureti, 1 974, pp. 324-325),

din care se vede cu claritate c dispositio este redus la cunoscutele


etape ale unei pledoarii judiciare, lsndu-se n afara investigaiei
aspectele legate de ordinea ideilor. Evident, chestiunea apare i n
manualele mai recente:

,,0 dat materia discursului elaborat i deja parial ordona t


prin necesiti le rationamentului nsui, este necesar ca ea s
184 Mic tratat de oratorie

fie organizat. Aceasta nu se poate face n cadrele u nei


demonstraii unde ordinea este n mod necesar orientat,
dac n u chiar dat prin succesiunea premiselor i a concIu
ziilor. ntr-o argumentare planul nu este n mod evident
indiferent. EI servete pentru a reprezenta cauza intel igibil,
pentru a determina adoptarea punctului de vedere al orato
rului, dar depinde de asemenea de publicul nsui, de senti
mentele i ateptrile sale ... n sfrit, fiindc argumentele nu
sunt date izolat ci sunt legate ntre ele, fora lor este n mare
parte determinat de poziia n d iscurs i de raportul cu
altele. Ordinea este necesar la fel de mult n u nitile mici, n
argumentrile locale [ ... ] ca i n ansamblul discursului "
(Joelle Gardes-Tamine, La rhetorique, Armand Colin, Paris,
2002, pp. 96-97),

dar gsim aici cel puin o preocupare mai aplecat pentru soarta
legturilor dintre argumente, pentru modal itile prin care
discursul influeneaz prin locul pe care argumentele l ocu p
ntr-o astfel de constructie.
Punctul de plecare pe care-l asumm n analiza acestei
importante etape a construciei discursului oratoric vrea s fie
unul de sintez, care s nu piard nimic din ceea ce a produs
valoros antichitatea, dar nici s se aplece obsesiv asupra abloa
nelor unui " clasicism " demult depit de tot ce nseamn noutate
n acest domeniu prin excelen dinamic care este discursivitatea.
Prima premis de la care plecm este urmtoarea: orice discurs
trebuie s beneficieze de o organizare a materialului din care este
construit. Aa cum o construcie o realizm d u p un plan,
aleg r:td crmida cea mai trainic i cimentul cel mai bun,
eventual apelnd i un arhitect, aa cum n mod exist designeri
care se ocup de " proiectarea " a ceea ce se va purta mai frumos
n diferite sezoane, i un discurs trebuie s fie bine organizat,
fiecare parte trebuie pus la locul potrivit pentru ca intregul s
par ct mai frumos, ct mai bine realizat.
Dit:I'0t: itio sau arta organizrii argumentelor 1 85

A doua: organizarea discursului nseamn cel puin dou


lucruri: (a) a organiza argumentele n leg tura lor cea mai profi
ta bil cu teza astfel nct efec tul ntemeietor (convingerea) s fie
n1axim; (b) a ordona prile d iscursului n aa fel nct acesta s
rspund, n integralitatea sa, criteri ilor de performan discursiv.
A treia prem is: organizarea argumentelor vizeaz cel puin trei
aspecte: (a) a ordona argumentele din punctul de vedere al forei
lor de ntemeiere raional; (b) a ordona argumentele d in punctul
de vedere al forei lor ideatice (tematice, problematice); (c) a
ordona argumentele din punc tul de vedere al forei lor afective.
A patra: a ordona prile discursului nseamn a stabil i o ordine
de prioritate n prezentarea argumentelor prin discurs astfel
nct impactul acestuia din urm s fie ct mai mare. A cincea:
arta oratoric este, nendoielnic, mai de folos n privina acestei
din urm exigene: se pot nva etapele construciei unui discurs
i aceast schem poate fi util izat, chiar cu succes, atunci cn d
oratorul s e prezint n faa publicului, dar rmne adesea fr
urmri atunci cnd se pune problema organizrii logice, tematice
sau afective a argumentelor pentru c aici arta i talentul
oratorului i pun am prenta n mai mare msur.

2. Organizarea argumentelor din punctul de vedere al


forei probatorii

(a) S tra tegii rela io na le de o rga nizare a argIIInetrtelo r.


La rigoare, dac un d iscurs urmrete s probeze o anumit
tez, actul ine excl usiv de relaiile logice d in tre argumentele
aduse i teza susinut. Suntem convini de adevrul unui
enun numai n virtutea u nor opera ii raionale care se desf
oar n mintea noastr, operaii care ne arat c ceea ce ni se
cere s admitem ca adevra t se sprijin pe alte idei a devra te
de care sunt d eterm inate. Nu ne putem imagina c am fi capabili
s admitem u n enun ca adevrat sau ca fals pentru c ne roa g
1 86 rv1 ic tra tat de ora torie

cineva, pentru c inem mai mult la cineva dect la altci neva,


pentru c preferm pe cineva altcuiva, pentru c ne e fric de
cineva, pentru c vrem s f1atm pe cineva . . . Cnd interlocutorul
argumenteaz pentru noi o anumit tez, el ne arat doar calea
raional prin care se poate nelege c ceva este determina t de
altceva i trebu ie acceptat ca atare.
Sigur c d iscursul oratoric nu este numai at t, nu se reduce
doar la punerea n pagin a acestui traiect al raional itii. EI vine
i cu al tceva, dincolo de ntemeierea raional, dar primul pas n
construcia unui d iscurs trebuie s fie aceast organizare raional
a argumentelor. Dac ea nu se realizeaz, discursul este im posibil:
s ne imaginm, dar numai ca o ilustrare mai provocatoare,
discursurile celor din spitalele de psihiatrie, care se chinuie s
susin c sunt Napoleon, Iisus (regsim aici o nclcare a
principiul identitii) i deci c nu sunt ceea ce sunt (nclcarea
principiul noncontrad icpei), c sunt inui cu fora n spital de
fore oculte (o nclcare a princi piului raiunii suficiente) .
Ce nseamn a arta calea raional prin care ceva este o
prob pentru dovedirea a altceva? nseamn a arta relaiile de
determinare din tre valoarea de adevr a argumentl/lui i valoarea de
adevr a tezei. Spre exemplu, dac valoarea de adevr a unui argu
ment dat se concretizeaz ntr-o propoziie adevrat iar aceast
valoare de adevr atrage dup sine valoarea adevrat pentru o
alt propoziie, pe care vrem s-o susinem n faa interlocutorul ui,
atunci putem s afirmm fr a grei c prima este un argument
pentru susinerea celei de-a doua n calitate de tez. Organizarea
relaiei dintre argument i tez are la baz, n acest caz, raportul de
condiionare slIficient-necesar dintre dou propoziii.
Aa se ntmpl n cazul propozi iilor " 12 este divizibil cu
2" i ,, 12 este un numr par " : caracterul adevrat al propoziiei
,, 12 este divizi bil cu 2" atrage dup sine caracterul adevrat al
Disl'0sitio sa u arta organizrii argumentelor 1 87

propoziiei " 1 2 este un numr par" . Argu mentarea are forma


urm toare:

12 este un n u mar par ftilldci'i 12 este d iv izibil cu 2

1i
Dacii un numr este divizibil cu 2, el este pa r

Propoziia ,,1 2 este divizibil cu 2" este un argument pentru susi


nerea tezei " 12 este un numr par" pentru c ea este condiia sufi
cient a tezei n cauz. Care ar fi regula ce ar trebui urmat n
argumentare atunci cnd vrem s susinem o tez n baza relaiei
ei de condiionare suficient-necesar cu un argument ce ar putea fi
utilizat? S cutm, pentru teza dat, un an tecedent (o condiie) adev
rate. Dac am gsi t un an tecedent, dac am verificat cu atenie i el
este adevrat, atunci cu siguran i teza poate fi susinut ca
adevrat n baza relaiei d e adevr dintre condiie i consecin.
Asemenea susineri sunt frecvente n discursurile publice:

" AI patrulea ef, ef-aspirant, al amicilor fevruariti s-a nsr


cinat cu formularea acestei pretinse tactici, d. general Jacques
Lahovary. O fi fost domnul general ce o fi fost cnd se ocupa
de cele militare; dar de cnd s-a lsat de miii trie i a nceput s
se civilizeze prin colorile capitalei, a apucat o cale foa rte
curioas; i dac i nchipuiete d-sa i vrea s propovduiasc
i altora c teoria sacrificii lor este o utopie i c numai prin
interese se in ai notri, conform tradi iei istoriei i politicii
romneti, atu nci comite o mare erezie. Toat istoria noastr
naional i d o dezminire, i istoria este politica trecutul ui,
precum politica este istoria prezentului. S m ncerc a v
dovedi din exemplul evenimentelor noastre contemporane, c
din toate firele cu care se ese pnza istoriei naionale, din toate
1 88 Mic tratat de oratorie

aceste fire strbate un anume fir cu o anume culoare, strbate


jertfa acelora care au nfptuit ceva n orice epoc nsemnat
din istoria rii " (Titu Maiorescu, DisC/lrs la COl/greslIl politic din
1902, n: Vasile V. Hane, A/l tologia oratorilor rom/li, Socec & Co
S.A.R., Bucureti, s.a., p. 107),

secven care exprim urmtorul traiect argumentativ:

D. general Lahovary se ftilltfc Toa ta istoria noastr naional


nala daca crede c teoria ...
..f---- este un exemplu c sacrificiile
sacrificii lor este o utopie au fost permanent prezente

n care, cel puin pentru autor, argumentul concretizat n pro


poziia " Toat istoria noastr naional este un exemplu c sacri
ficiile au fost permanent prezente" este o condiie suficient
pentru a susine adevrul tezei ( D. general Lahovary se nal
"

dac crede c teoria sacrificiului este o utopie" ).


Constatm c organizarea argumentelor are la baz, n acest
caz, relaia de la condiie la consecin: adevrul condiiei susine
adevrul consecinei. Suntem n prezena slIstinerii unei teze. Dar
aceeai relaie ordonatoare poate fi convocat i pentru organi
zarea argumentelor n vederea respingerii tezei. Dac un enun este
condiia suficient pentru altul, nseamn c acesta din urm este
consecina lui necesar. Dac vom pu tea s dovedim c aceast
consecin necesar este o propoziie fals, atunci nseamn c i
condiia ei suficient este fals (pentru c, dac ar fi adevrat, ar
atrage dup sine o consecin adevrat). Aa se ntmpl ntre
propoziiile: ,,1 3 este divizibiI cu 2" i ,, 13 este un n umr par" . Se
constat c propoziia ,,13 este divizibil cu 2" este fals i se nte
meiaz astfel falsitatea propoziiei ,,13 este un numr par" ,
conform schemei:
Dispositio sa u arta organizrii argumentelor 1 89

Ete fals c este fals eli fi illdc Este fals c


,, 13 este un numr par" '411

r
,, 13 este divizibil cu 2"

i
Dac u n numar este divizibil cu 2, el este par

Care ar fi calea de urmat n vederea respingerii unei teze?


S-i gsim o c01lsecill fa/silo Dac i-am gsit o consecin fals,
atunci i teza este fals, conform principiului c adevrul rezult
numai din adevr. Dac am putut arta, pe aceast cale, c teza
este fals, nseamn c, argumentativ, am procedat la respingerea
tezei. Ca n urmtorul fragment:

" Ci, judecati, frailor! Oare dadi presimesc rndunelele i


animalele furtuna cea grea i dadi unii i spun mai na inte
chiar i ora morPi, o gint ntreag s nu presimt pericolu l ce
o amenin, un popor ntreg s stea nemicat ca pia tra cnd i
bate ceasul fericirii i s tac asemenea unui surdomut cn d i
se trage clopotul de moarte? Aceasta ar fi un lucru n contra
naturii i cu neputin; inima romnilor a btut ntotdea u na
pentru libertate, i iat c-i vedem i acu m cu m u l t bucurie
cum s-au deteptat i prin ce u nire minunat s-au legat c nu
vor mai suferi s-i calce n picioare alte naiuni " (Simion
Brnuiu, Discu rs il/llt II Clllpia Libertii la Blaj, 2/14 mai
1848, n: Vistian Goia, Oralori i elocin rom/leasc, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1985, p. 67),

cu urmtoarea schem de argumentare:


Este fals c un popor intreg nu fiindc Estefals c un popor intreg stll
presimte cnd i bate ceasul fericirii '411 nemicat (" vedem acum cu mare
bucurie cum s-au deteptat... "
1 90 Mic t ra ta t de oratorie

ceea ce nseamn o trecere de la negarea consecinei la negarea


condiiei.
Relaia de condiionare suficient-necesar dintre argumente
i tez nu constituie singurul cadru de ordonare i organizare a
argumentelor pentru susinerea sau respingerea u nei teze. O alt
relaie este cea de opoziie contrar. Dac vom descoperi dou
enunuri care sunt n relaie de opoziie contrar din punctul de
vedere al valorilor lor de adevr (ceea ce nseamn c propoziiile
nu pot fi adevrate mpreun n acelai timp i sub acelai raport)
i dac vom putea dovedi c unul dintre aceste enunuri este
adevrat, atunci vom trage concluzia c cellalt enun este fals.
Dac acesta din urm se afl, ntr-o relaie de argumentare, n
postura de tez, atunci aceasta este calea cea mai sigur pentru
respingerea tezei. Aa se ntmpl n cazul enunurilor " Ionescu are
un temperament coleric " i " Ionescu are un temperament melan
colic " . tim cu siguran c nici u n individ n u poate fi i coleric i
melancolic (din punctul de vedere al criteriilor care difereniaz
temperamentele); s-au fcut observaii ndelungate asupra
echilibrului, forei i mobilitii proceselor cerebrale la individul
Ionescu i s-a constatat c ele se ncadreaz n tipul melancolic (am
dovedit, deci, c enunul " Ionescu are un temperament melan
colic" este adevrat) i, pe aceast baz, respingem teza " Ionescu
este un temperament coleric" . Argumentarea este urmtoarea:

Este ader/rat eli " Ionescu 4 fiindc Estefals eli " Ionescu merge n
merge n excursie pe jos" excursie cu un mijloc de transport"

1
i
Este imposibil ca cineva sa nu mearga n excursie
nici pe jos, nici cu un mijloc de transport
Dispositio sau arta organizrii argu mentelor 1 91

Ceea ce nseamn sustinerea tezei n discuie. Dac urmrim s


sustinem ca tez enunul " Ionescu merge n excursie cu un mij l oc
de transport " , atunci procedm prin identificarea caracteru l u i
fals al enu ntului " Ionescu merge n excursie pe jos " . Regula de
urmat n practica discursiv este urmtoarea: oricine urmrete
s sustin o tez va putea s o fac dac i gsete o propoziie
subcoll trar fals. n acest fel are loc susinerea tezei. Aa se
procedeaz n urmtorul fragment:

" Dasclul ardelean n-a fost d esigu r o flacr orbi toare ivit pe
orizont, nici energie eruptiv care s uimeasc cu dezlnu irea
ei. EI a reprezentat ns n economia spiritual a neamului,
ntr-o vreme de oscilri agita te i adesea dezordonate, prin ci

piul continu itii de munc persistent i metodic " (Octavian


Goga, Cuvntare la moartea lui lOII Bimlll, martie 1 935, n: V.v.
Ha ne, AII tologia oratorilor romlli, ed. cit., p. 219),

care, ca organizare a argumentelor n raport cu teza, arat astfe l :

Dasclul ardelean a reprezentat fiil/de (1 ) EI n- a fost o flacar


principiul continuitatii de ...

r
orbitoare ivita pe orizont;
munca persistenta i metodica (2) El n-a fost energie
eruptiva care sa
i uimeasca ...

Un mare carturar trebu ie sa fie sau o flacra orbitoare


sau o energie eruptiva, sau s reprezinte principiul
continu i tatii de mu nca persistenta i metodica

schem din care se vd mai uor mecanismele de sustinere a


tezei n discuie.
Ce am putut constata din analizele de pn acum? Un
aspect semnificativ pentru munca, trudnic adesea, de organizare
a argumentelor astfel nct ele s fie ct mai eficiente n susinerea
sau respingerea u nei teze: organizarea argumentelor se realizeaz
1 92 M ic tratat de oratorie

pe baza relaiilor de determinare alethic dintre propoziiile


argument i propoziia-tez. Exist trei astfel de re laii, pe care le
putem nu mi, pentru ntrebuinrile noastre, relaii de ordol/are
primar: relaia de condiionare suficient-necesar, relaia de
opoziie contrar i relaia de opoziie subcontrar. Relaia de
condiiona re suficient-necesar ndepl inete func ii ordonatoare
att n susinerea, ct i n respingerea unei teze, relaia de
opoziie contrar ndeplinete funcii ordonatoare numai n
situaia respingerii, n timp ce relaia de opoziie subcontrar ia n
stpnire organizarea argumentelor n vederea susinerii.
Dac vrem s susinem o tez n faa adversarului, avem la
ndemn dou posibil iti: sau i gsim un antecedent adevrat
(u tilizm, n acest caz, cadrul ordonator al relaiei de condiionare
suficient-necesar), sau i gsim o propoziie subcontrar fals
(cadrul ordonator este, de aceast dat, relaia de opoziie
subcontrar). Vom opta pentru una sau alta dintre cele dou ci n
funcie de argumentul pe care-I considerm mai pu ternic n raport
cu interlocutorul : sau antecedentul adevrat sau contrariul fals.
Dac vrem s respingem teza adversarului, atunci beneficiem tot
de dou posibiliti: sau cutm o consecin fals a tezei susinute
(ne folosim, deci, de relaia de condiionare suficient-necesar),
sau cutm o propoziie contrar adevrat n raport cu teza
susinut (utilizm aici relaia de opoziie contrar).
Totui, pe lng cele trei tipuri de relaii care constituie
cadrele primare ale organizrii argumentelor, mai sunt i altele
care se bazeaz pe ele. Din acest motiv, ele ar putea fi numite
relaii de ordonare secundar. De exemplu, este posibi l ca, ntre dou
enunuri oarecare, relaia de condiionare suficient-necesar s se
manifeste n ambele sensuri, adic i de la propoziia (a) la
propoziia (b), dar i de la propoziia (b) la propoziia (a). n aceste
condiii, tot ce am afirmat n legtur cu rolul organizator al
relaiei de condiionare suficient-necesar rmne valabil, cu
Dispositio sau arta orga nizrii argu ment elor 193

observatia c fiecare dintre cele dou propozitii poate sta n


postura de argument n susi nerea (dac e adevrat) sau respin
gerea (dac e fals) celeilalte. Logica va considera aceste enunuri
ca fiind n relaie de ecllivalen. Propozitiile " Aceast figur
geometric este un triunghi" i " Aceast figur geometric are trei
laturi " sunt echivalente, iar relatia n cauz poate structura dou
modalit t i de organizare a argumentelor n vederea sus tinerii:

Aceast.l figur geometric fiilldc Aceast figur geometric

T
este un triu nghi are trei laturi

i
Dac o figur geometric are trei laturi, atu nci ea
este u n triunghi

i :

Aceasl figur geometric Aceast figu r geometric

T
are trei laturi este un triunghi

i
Dac o figur geometric este un triunghi, atunci
ea are trei laturi

dar i dou modal i ti de organizare a argumentelor n vederea


respingerii:

Este fa/s c aceast figur fii I I dc Aceast figur geometric nu


geometric este un triunghi l1li are trei laturi

i
Dac o figur geometric are trei laturi, a tunci ea
este triunghi
1 94 M ic t ratat de oratorie

i:
Este Jilis cii aceasti'! figuri'! are fi ill dc Aceasti'! figurii geometriei'!
trei laturi .. nu este un triunghi

i
Daci'! o figuri'! geometriei'! este un triunghi, atunci
ea are trei laturi

Vrem s zbovim puin asu pra acestui din urm cadru


ordonator al argumentelor determinat de relaia de echivalen.
Calea de urmat n practica argumentativ ar fi, n acest caz,
urmtoarea: oricine unnrete s susin o tez e suficient s-i
gseasc lin echivalent adevrat, oricine urmrete s resping o tez e
suficient s-i gseasc l/Il echivalent fals. Totui, discu iile apar
imediat: dac susinem prin prezentarea unui echivalent adev
rat, nseamn c u til izm mai mult dect ne trebuie ntr-o argu
mentare. Ne este suficient un antecedent adevrat, de ce s
facem eforturi n plus pentru a gsi un echivalent adevrat? Ni
se pare c nu se respect aici criteriul suficienei n organizarea
argumentelor i, pe un plan mai larg, principiul parcimoniei n
actul de argumentare. La fet dac minimum necesar pentru a
respinge o tez este s-i gsim o consecin fal s, de ce s facem
mai mult pentru a gsi u n echivalent fals? Dincolo de faptul c
nsi sintagma " echivalent fals " poate produce destule nedu
meriri i rid ica multe semne de ntrebare.
O a dou observaie ine de productivita tea practic a unei
astfel de organizri a argumentelor. n generat relaia de argu
mentare este neleas ca un raport de susinere a ceva (teza) pe
altceva, diferit de primul (argumentut dovada, proba). ar, n
cazul ordonrii argumentelor prin relaia de echivalen, dovezile
care se caut sunt echivalente cu teza (adic, n esen, spun
acelai lucru din perspectiva valorii de adevr). Sigur, din punct
Dis'osifio sau arta organizrii argumentelor 1 95

de vedere stric t logico-formal, nimic nu e mai temeinic funda


mentat dect ceva care se ntemeiaz pe sine i nu are nevoie de
al tceva pentru a fi probat. Dar din punctul de vedere al practicii
argumentative, nu o dat a fost incriminat in astfel de situaii
sofismul circularitii n ntemeiere. Dincolo de faptul c e mult mai
greu s gseti, pentru susinere, un echivalent adevrat iar pentru
respingere un echivalent fals.
i celelal te dou relai i (opoziia contrar i opoziia sub
contrar) pot fi concentrate n una singur, dnd natere relaiei
de opoziie contradictorie. Exact ca i in cazul echivalenei, n baza
relaiei de opoziie contradictorie putem organiza argumentele n
vederea susinerii (dou modaliti, cele proprii opoziiei sub
contrare) sau n vederea respingerii (dou modaliti, cele proprii
opoziiei contrare) . Unele dintre observaiile care privesc ord o
narea argumentelor prin intermediul echivalenei rmn valabile
i n cazul opoziiei contrad ictorii: facem mai mul t dect ne
trebuie att n cazul susinerii (s-i gsim tezei un contradictoriu
fals), ct i n cazul respingerii (s-i gsim tezei un contradictoriu
adevrat); e mai greu de gsit propoziii contradictorii cu teza
care s fie dovedite ca adevrate sau falsel.

I n general, analiza logica a investigat c u multa acribie toate relai i le


posibile in tre doua propozitii oarecare, constitu indu-se, pe aceasta baza, o parte
importanta a logicii moderne intitu lata leoria colleelivelor (a functorilor bina ri).
Ne-au interesat, in cadrele analizei noastre privind organizarea ct mai eficienta
a argumentelor intr-un demers in temeietor, doar acele ti puri de relajii care
intervin mai des in susinerea sau respingerea tezelor, care pot fi lesne utilizate
chiar de catre cei care nu au a profu ndat su btiliti!tile teoriei funciilor
propozitionale, innd seama de ideea, fundamentali! in argumen tare, ca teza
nu poate fi o propozitie pu rtatoare a unui adevar determinat o data pen tru
totdeauna. Pen tru detalii i discutii asupra sistemului functorilor binari
trimitem la unele manuale clasice: Romane Clark, Paul Welsh, " Tru th
Functions" , in: Jrrlroducliem la Logic, D. Van Nostrand Company, Princeton,
New Jersey, . . 1 %2, pp. 3-54; P.F. Strawson, " Truth-Fu nctions" , in: Jrrlroducliorr fa
.

Logical 17reory, University Paperbacks, Methuen, London, 1964, pp. 64-101;


1 96 Mic tratat de oratorie

Un ultim popas asupra relaiilor prin care ordonm argu


mentele ntr-un demers ntemeietor vizeaz relaia de analogie. De
altfel, atunci cnd am analizat problema alegerii argumentelor n
funcie de genul oratoric, am vorbit despre argumentul bazat pe
analogie, care, ne putem da lesne seama, nu este unul la fel de
simplu i primar precu m faptul sau valoarea. Situaia mai compli
cat a acestui argument vine d in faptu l c el se bazeaz pe o
relaie de asemnare care l mediaz.
Despre ce este vorba n acest punct, cnd ncercm o siste
matizare a metodelor de organizare a argumentelor n vederea
unei mai bune susineri sau respingeri a unei teze? Despre faptul
c noi putem s organizm argumentele nu numai din punctul
de vedere al condiionrii sau opoziiei lor, ci i din punctul de
vedere al asemnrii situaiilor descrise de argument cu situaiile
descrise de tez. Dac asemnrile sunt eseniale, atunci putem
extrapola, cu o anumit probabili tate, firete, ceea ce e valabil
pentru argument la tez. ntemeierea este, n aceast situaie,
probabil. Dac gradu l de probabilitate va fi suficient de mare,
atunci argumentarea este credibil i poate avea efecte benefice
asupra auditoriului.
Organizarea argumentelor prin intermediul relaiilor de
analogie se realizeaz i n vederea sustinerii i n vederea
respingerii lui. Urmtorului fragment:

" Destinul meu se nvrtete nencetat pe roata schi mbtoare a


zeului, transformndu-mi natu ra, la fel cum i maginea Lunii

Gerard Chazal, Elelllellls de logiqlle formel/e, Hermes, Paris, 1996, pp. 59-97;
Philippe Thiry, No/iollS de logique, De Boeck & Larcier, Paris-Bruxelles, 2000, pp.
13-40; Gilbert Hottois, PerJser la logique. Une introduc/ioll technique et /Ileorique ii la
pllilosoplrie de la logique el du langage, De Boeck & Larcier, Bruxelles, 2002, pp. 36-
77; Petru Ioan, Logica integral, 1, Editura " tefan Lupacu " , Iai, 1999;
Constantin S1iIv1istru, Teoria i praf/ica argullle/l trii, Editura Polirom, Iai, 2003,
pp. 188-208.
Dispositio sau arta organizrii argumentelor 1 97

nu poate rmne vreodat dou nopi ncremenit n aceeai


nfiare; ci mai nti din neguri i ivete chipul ce l n ou,
l u minndu-se i crescnd, iar d up ce a atins strlucirea cea
mai pur din nou se stinge, pierzndu-se-n nea nt " (Sofocle,
Fr. B71, n: Filosofia greac p// la Plata", II, 1, ESE, Bucuret i,
1974, p. 216)

i putem da urm toarea nfiare argumentativ:

Destinul meu se invrtete fi il lIic Imaginea Lunii nu poate


neincetat pe roa ta .. ri'lmne vreodat dou nopti

1
schimbiitoare a zeu lui incremenitii in aceeai infiitiare

i
Existii asemiinri in tre micarea permanent a
Lunii i destinu l meu

unde identificm c susinerea tezei se realizeaz n baza u nei


analogii. C ea este ndreptit sau nu, aceasta este o alt discuie,
intenia textul ui este aceea de a o utiliza pentru a proba.
Fragmentul :

"Se prescrie n proiect, i inteligentul raportor al Camerei o


reclam ca una dintre msurile pedagogice i igienice cele mai
importante, ca s nu fie n nici o clas secundar numrul
colarilor mai mare de 50. Precum tiu pe actualul m inistru un
exact aplicator de lege, nici nu pu tem presupune altfel dect ca
atunci cnd d-sa cere ca de la 1 septembrie a acestui an s se
apli ce legea, d-sa la 1 septembrie va i aplica msura ca n
fiecare clas secundar s nu fie mai mult de 50 de colari. Ia s
vedem momentul acesta de la 1 septembrie 1898. i s ne d m
de pe acum seam, cu toat preciziunea, d e cele ce vor trebui s
se ntmpl e atunci. mi aduc aminte din trecutul actualului
ministru de culte, de pe vremea cnd d-sa era director al
ministerului i titular era d. Dimitrie Sturdza, cum se ncercase
1 98 Mic tratat de oratorie

tot pe la 1 septembrie o pripit aplicare a unei msuri pentru


examenele colarilor privai i cum atunci pri n i i umblau
zpcii cu copiii lor pe uli ele Bucuretilor de la o coal la
alta i se formase o revolt ntreag contra d-lui Sturdza "
(Titu Maiorescu, Asupra legii /lvma/ltull/i sec/lI1dar i sl/perior
prezenfat lie ",inistrul Spiru Haret, 17 martie 1 898, n: Vistian
Goia, Oratori i elocin rOll/a/leasc, ed cit., pp. 145-146)
.

acoper o respingere n baza unei analogii:

Nu ar trebui apl icat nou a fiil /Lic Msu ra privi nd examenele


III!

1
lege de la 1 septembrie colarilor privai a produs
haos i revolt

i
Exist asemnri in privina condiiilor de apl icare
in tre cele dou legi

n concluzie, la ntrebarea: cum organizm argumentele


din punctul de vedere al capacitii lor probatorii? Putem rs
punde invocnd cteva modaliti semnificative: prin interme
diul relaiei de condiionare suficient-necesar, relaiei de opozi
ie contrar, relaiei de opoziie subcontrar i relaiei de analo
gie. Firete, mai sunt i alte posibili ti, dar cele invocate ni s-au
prut a fi mai adecvate pentru ndeplinirea scopului i mai la
ndemna publicu lui l arg n dezbaterile colocviale.
(b) Ordinea stntctural a argmnell telor. O a doua problem
important pentru analiza organizrii argumentelor din punctul
de vedere al forei lor probatorii este aceea a structurii IInei
argumentri. A cunoate structura unei argumentri nseamn a
identifica elementele absolut necesare care intervin ntr-o
argumentare. Pn n acest moment am vorbit explicit numai
despre tez i temei (argument). Ele sunt, ntr-adevr, dou ingre
diente importante n structura unei argumentri, dar sunt ele
Disposifio sau arta organizrii argu mentelor 1 99

singurele? Investigarea structurii actelor de argumentare ne va


arta c rspunsul este nega tiv i ne va orienta spre descoperirea
celorlali consti tu ieni ai argumentrii.
Ne propunem s evideniem structura argumentrii d in
perspectiva modelului silogis11lului retoric2, pe care l-am analizat cu
alte prilejuri i n legtur cu care am propus anumite dezvol
tri3 . Oricine ncearc s construiasc un d iscurs oratoric o face
n jurul unei idei pe care o susine sau o respinge. Genurile

2 Propus i articu lat d e Stephen Toulmin (TIle Uses of Argl/lllellt, Cambridge

University Press, 1958), modelul n discuie a strnt numeroase critici i


comentarii. A se vedea: Marie-Jea nne Borel, Raisoll et sitl/atioll d'ill terloclltioll.
IlItraduc/ioll a IUle etude de I'argu//Ielliatioll, n: Recllerches su r le discoll rs et I'argu
//Iell/alioll, Droz, Geneve, 1974; Jean- Blaise Grize, Logiqlle lIa/1I relle el cal/IIII u
lIicatiolls, PUF, Paris, 1 996; Barbara Warnick, Edward S. lnch, Critical l1li,rkillg
mld CO//11l1ll/1icalioll. TI,e Uses of Reasoll ill A rgll//lell/, Macmillan Publisrung
Company, New York, 1989; Christian Plan tin, Essais sur l'arKlllllelltatioll. IlIlro
dllc/iOIl a f'etude de lillgll istique de la parole argu/IIelltative, Editions Kime, Paris,
1990. Trebu ie, totui, sii recunoatem, chiar dacii analizele de astiizi sunt mult
mai complexe, cii denu mirea i rolul acestui model apar la Aristotel: " . ..ntr-adevr,
dacii vreuna dintre aceste premise este cunoscutii, nici n u mai trebuie enunatii;
cci audi toriul nsui o n locuiete, ca de exemplu, dacii vrem sii facem cunos
cut faptul c Doriens a invins n tr-un concurs cu cunu nii, este de aj uns sii spu
nem cii el a fost invingiitor la Jocurile Olimpice... " (Re/orica, 1, 2, 1357a); " Aadar,
faptul c entimema este un silogism s-a spus mai devreme, de ase menea, c u m
este ea u n silogism, precum i c u ce este diferit fatii de silogismele dialectice;
ntr-adeviir, oratorii nu trebuie sii conchidii nici lund rationamen tul de departe,
nici aducnd toate argumentele lui; cci pri mul procedeu esle nec lar din cauza
l ungimii, iar al doilea este pii lvrgeal din cauz cii ei spun lucruri evidente "
(Retorica, II, 22, 1 395b).
3 Constantin Siiliiviistru, Dezvoltri ale //Iodelll/ui mralilie al mx,wlelltrii, n:
Teoria i prac/ica argu//IeIlIrii, ed. cit., pp. 86-124. O analiz criticii a modelului,
fi'lcutii din tr-o perspectivii comparativii a distingerii principalelor tendine ale
teoriei argumentrii in contemporaneitate, la: Frans H. van Eemeren, Rob
Grootendorst, Francisca Snoeck Henkemans, FII/Idarllell/als of A rglIIllelltatiOIl TIleory.
A Halldbook of Hislorical Backgroll/lds arId Coll temporary Developlllellls, Lawrence
Erlbaum Associates, Publishers Mahwah, New Jersey, 1 996, pp. 1 29-160.
200 Mic tratat de oratorie

oratorice ale antichitii orientau destul de clar n privina dome


niilor din care se puteau alege subiectele tratate n discurs:
domeniul pol iticii, domeniul dreptul ui, domeniul calitilor indi
viduale. Oratoru l putea s se pronune n raport cu treburile
cetii: dac anumite aci uni i se preau a fi de folos n viitor
pentru comunitate, a tunci el ddea sfaturi n legtur cu astfel de
aciuni i eforturile n vederea nfptuirii lor, dac anumite
aciuni i preau nocive, atunci sfaturile sale aveau n vedere
m piedicarea nfptuirii lor. Pu tea s se pronune n legtur cu o
nvinu ire adus unui semen n calitate de avocat (asigurnd
aprarea n proces) sau n calitate de acuza tor (incriminnd fapta
acuzatului). n sfrit, putea s se pronune n legtur cu cali t
ile sau defectele u nor oameni prin elogiu (pentru a da u n
exemplu d e m n de urmat de ceilali) sau prin blam (pentru a
arta exemplele care n-ar trebui urmate de semeni).
Chiar i n condiiile de astzi, cnd, cum am artat, res
triciile clasice nu mai acioneaz att de bru tal, exigena aceasta
conform creia orice discurs gravi teaz n jurul u nei idei care
trebuie argumentat a rmas n picioare. Prin u rmare, primu l
element structural al u nei relaii de argumentare este teza argu
merl trii. Dac lum discurs urile cele mai cunoscute chiar unui
public mai larg, vom constata c ele gravi teaz n jurul unor idei
forte: faptele reprobabile ale lui Filip (la Demostene), aciunile
mpotriva Romei ale lui Catilina (la Cicero), faptele la dimen
siune istoric ale Franei (la Napoleon), rolu l providenial al
Germaniei (la Hitler), vic toria i superioritatea socialismul u i (la
mai toi" liderii com u niti) .
n legtur cu teza argumentrii se pun n d iscuie cel
puin cteva aspecte. Primul: teza argumentrii este singurul
elemen t de care nici o argumentare n u se poate dispensa. Pentru ca s
poi face primul pas n dezbaterea u nei probleme trebu ie ca ea s
fie anuna t publicului, trebuie s-i spu i acestuia din u rm
Disposifio sau arta organizrii argumentelor 201

despre ce este vorba n discursul pe care-l in tenionezi. Sigur, la


limit, e posibil ca n favoarea acestei teze s nu fie a dus nici o
prob, argumen tarea n acest caz este n cel mai nalt gra d
defectuoas, dar, n definitiv, ea a fost pornit, s-a p u tu t discu ta
pe marginea ei. Dar dadi teza nu es te enunat, atunci nici mcar
acest prim pas nu poate fi fcut n colaborare cu interlocutoJul .
Al doi lea: en ulltarea tezei trebuie s fie cla r i distillct, astfel
nct publicu l s-o poat recepta ca atare n intenia i cu nelesu l
pe care i le-a dat oratorul. U n aspect nu trebuie uitat nicicnd i
el ine de particularitile i esena oratoriei: oratorul nu vorbete
niciodat pentru sine, ci n totdeauna pentru cellalt, pentru pu
blic. E posibil ca oratorul s neleag cu claritate teza argumen
trii, dar important este ca ea s fie neleas i receptat de inter
locu tor. De aici aceast cerin, n spirit cartezian, a claritii i
distinciei. Dou obstacole posibile n aceast privin: ambigui
ta tea (o suprapunere de sensuri mul tiple care se prezint la con
tiina publicu lui i pericolu l pentru acesta din urm de a face o
alegere neinspirat) i obscuritatea (lipsa unui sens ct de ct con
turat, astfel nct publicul nu poate avea un sprijin n nelegere) .
Al treilea: teza trebuie s fie 1111 eml ll egal deschis la ill ferpre
fri. Exigena aceasta, care poate fi privit cu o anumit
circumspecie de spiritul comun, e de regsit nc n Topica lui
Aristotel:

" Nu trebuie s credem c orice premis i orice problem


sunt de natur dialectic. Nici un om competent nu va
formula o premis care este respins ca fals de toi i nu va
face o problem din ceea ce este evident pentru toi sau
pentru majoritate. Cea din urm nu ridic nici o dificulta te;
cea dinti nu va fi susinut de nimeni " (Aristotel, Topica,
I,1O,104a, n: Aristotel, Orgl7l1011, II, Editura IRI, Bucureti,
1 998, pp. 313-314) .
202 Mic tra ta t de oratorie

Trimi teri le sunt ct se poate de clare: nu putem sil pro


punem ca tez a argumentilrii u n enun evident adevrat (care e
susinut de toi sau de majoritatea) sau un enun evident fals (care
e respins de toi sau de majoritatea) pentru faptul cil n u avem cele
douil dimensiuni eseniale ale unei argumentilri: susinerea i
respingerea. O propoziie precum " Napoleon a nvins l a
Austerlitz" n u v a putea fi propus ca tez a argumentrii pentru
c ea este considerat de majoritatea publicu lui ca adevrat (deci
nimeni nu o va respinge), dup cum o propoziie precum
"
" Napoleon a nvins la Trafalgar nu va putea ndeplini acelai rol
pentru c este considerat ndeobte fals (deci nimeni nu o va
susine). n timp ce o propoziie de forma " Selecia clasei politice
romneti e fcut pe criteriul meritelor" va putea fi, fr nici o
reinere, subiect de dezbatere polemic fiindc se vor gsi destui
care o vor susine i destui care o vor respinge.
A enuna o tez printr-un discurs oratoric este un act
necesar. Nu nsil i suficient. n tr-o dezbatere raional, orice tez
care este propus trebuie probat: dovezile care sunt prezentate
trebuie s conving publicul c teza este un enun adevrat i
poate fi susinut. E interesant c teza trebuie probat ori de cte
ori publicul o cere: dac, spre exemplu, am produs anumite
probe n favoarea tezei pe care o susinem, dar interlocu toru l se
declar nemulumit de fora dovezilor i mai cere i alte probe,
atu nci datoria oratorului este aceea de a le produce i a le
prezenta n vederea convingerii. Dac nu le are, nseamn c, n
raport cu interlocu torul d at, argumentarea nu i-a ndeplinit
scopul.
Este interesant de observat c aceia care s-au preocupat de
relaia de ntemeiere ntr-o discutie critic ce are drept scop
soluionarea negociat a conflictelor de opinie - e vorba de Frans
van Eemeren i Rob Grootendorst - au fcut din exigenta
Dispos itio sau arta organizrii argu mentelor 203

probrii o regul a d iscuiei critice, a crei eludare duce la


apariia clasei aa-numitelor sofisme de roluri:

" partea care a avansat un punc t de vedere este obl igat s-I
apere dac cealalt parte o cere " (Frans van Eemeren, Rob
Grootendorst, La lIouvel/e dialectiq ue, Editions Kime, Paris,
1 996, p. 133).

Putem s conchidem c al doilea element structu ral al unei


argumentri este tell/eiul argumelltrii (dovada, proba). El este acela
n virtutea cruia, pe linia raionalitii, se produce convingerea
publicului c teza este o propoziie adevrat. Orice demers nte
meietor poate rmne la aceste dou elemente: teza i temeiul
argumentrii. n general, n discursurile construite n faa publicu
lui, principiul suficienei cere s avem de-a face cu succesiuni de
teze i argumente care susin un anumit p u nct de vedere.
Secvena discursiv:

" Aruncndu-i privirile spre generaiile noi, guvernul se


asociaz la toate pe care reprezentanii naiunii le-au formul a t
c u privire la problemele tineretului. n elegem, ns, n
aceast privi n, ca dup ce a m suprima t l upta ntre partid e,
s nu dezlnuim lupta ntre generaii " (Istrate Micesc u,
Cll vllt la Mesaj, 22 martie 1 940, n: V.V. Hane, Antoloxia
oratorilor rOllllli, ed. cit., p. 277)

exprim o relaie minimal ntre o tez i un temei:

Tez (T) Temei (R)


Guvernul se asociaz la toate fiil/deli Guvernul nu vrea s
preocuprile pe care ... dezlnuie lupta intre
reprezentanii naiunii le-au generaii
formulat cu privire la
problemele tineretu lui
204 Mic tra tat de oratorie

De regul ns, temeiurile unei teze sunt mai multe, depin


znd de ndeplinirea criteriului suficienei:


" ntr-adevr, fiindc nu este unire mai mare ca ntre negustorii
notri i sicilieni prin legturi personale, prin interese, prin
comer, prin bun nelegere i fiindc sicilienii nii i au
lucrurile rnduite astfel nct este spre folosul lor s fie pace,
fiindc, pe de alt parte, iubesc stpnirea poporului roman att
de mult nct nu doresc nicidecum ca ea s fie slbi t sau
schimbat cu alta, i fiindc pericolele de vreun rzboi cu scIavii
care ameninau au fost prentmpinate prin hotrrile pretorilor
i prin severa conducere a stpnilor, nu exist o primejdie
intern care s-ar putea nate chiar n snul provinciei " (Cicero,
Despre torturi, n: Cicero, Opere alese, 1, 1, ed. cit., p. 206),

fragment care are urmtoarea nfiare:

Tez (T) Temei (R)


Nu exist nici o primejdie 04 [iil/dc (1) Exist o mare unitate ntre
care s-ar putea nate chiar negustorii romani i cei sici lieni;
n snul provinciei (2) Sicilienii consider c pacea este
n folosul lor;
(3) Sicilienii iubesc stpnirea
poporului roman i nu vor s-o
schimbe cu alta;
(4) Pericolele unui rzboi cu sclavii
au fost prentmpinate

din care se poate vedea c patru temeiuri contribuie, fiecare n


parte i toate la un loc, la sustinerea propozitiei-tez.
S revenim la ideea, att de des invocat n meditaiile
noastre, c discursul oratoric i toate actele de argumentare care-l
compun trebuie s serveasc interlocutorul (publicul). Este posibil
ca acesta din urm s aib retineri n privina relaiei de argumen
tare nu pentru c n-a neles care este teza, nici pentru c argu-
Dipoitio sau arta organizrii argumentelor 205

mentele nu sunt suficiente, ci pentru c n-a neles (n-a perceput din


discurs) motivaia pentru care dovezile aduse condiioneaz teza.
Prin urmare, publicului trebuie s i se arate - dac el nu poate s-i
dea seama singur - de ce faptele lui Catilina justific aciunea de
condamnare din partea Senatului, de ce faptul c Napoleon a nvins
la Austerlitz constituie o prob pentru a susine c Napoleon a fost
un bun strateg militar. n toate aceste situaii, ca i n altele care pot
fi invocate, interlocutorului trebuie s i se prezinte nu numai relaia
dintre tez i temeiurile sale, dar i fundamentul care justific o
astfel de relaie: " Toate faptele de tipu l acelora svrite de Catilina
sunt pedepsite de legile romane ", "Toi cei care ctig o asemenea
btlie sunt considerai buni strategi militari" . n consecin, dac
interlocutorul o cere, ajungem la cel de-al treilea element structu ral
al unei argumentri: ftmdalllelltui argumentrii, poate mai exact
fundamentul trecerii de la temei la tez. n fragmentul:

" Soldai, celebrm la 1 vendemiar, epoca cea mai drag fran


cezilor; ea va fi o zi mult celebrat n analele ntregii lum i.
Pentru c aceast dat nseamn fondarea republicii, organi
zarea Marii Naiuni; iar Marea Naiune este menit prin des
tinul s u s lumineze i s consoleze lumea " (Napoleon,
Proclamation pour dlib,.er la lon dation de la Repllblique Fral/(aise,
n: Napoleon, Messages et discours politiq ues, Ernest Flammarion
Editeur, Paris, s.a., p. 1 9)

argumentarea pune n eviden cele trei elemente:


Tez (T) Temei (R)
Celebrm la 1 vendemiar fiindc (1) Este epoca fundrii Repu blicii;

T
epoca cea mai drag (2) Este epoca organizrii Marii Nati uni;
francezilor i intregii lumi (3) Marea Natiune este menit s
lum ineze lumea;
i
Fundament (W)
Orice epoc in ca re s-a fondat Republica, s-a organizat Marea
Natiune ce a luminat lumea merit s fie omagiat de toti
206 Mic tratat de oratorie

Nu e aici locul s analizm dac regula aceasta este i nte


meiat, dac ar putea fi acceptat de toi, ci ne intereseaz faptul
c ea este propus, n acest text, ca fundament al trecerii de la
temeiuri la tez.
i n legtur cu fundamentul argumentrii pot fi fcute o
serie de observaii. Regulile prin care se exprim legtura de
ntemeiere dintre argument i tez depind mult de domeniul n
care se produce discursul i se realizeaz actu l argumentrii.
Sunt domenii n care regu lile sunt stricte, nu las rest, iar nteme
ierea tezei cu aj utoru l argu mentelor este de ordinul necesarului.
Aa se ntmpl n argumentarea din domeni ul tiinei:

Cuprul s-a dilatat Cuprul a fost inclzit

i
Orice corp se dilat prin inclzire

Sunt ns domenii n care regulile cu greu pot fi descoperite


i propuse:

Lecturile produc incntare Lecturile sunt surse de emoii


puternice

i
Tot ce e sursa de emoii puternice produce incntare

Totui, astfel de reguli, departe de a fi excepii ale exerci


iului discursiv, revin permanent n ncercrile de a ntemeia o
tez pentru alteritate.
S atragem atenia c, la Toulmin, cel care a schiat mode
lul structural al argumentrii, mai apar cel puin dou elemente:
Dispositio sau arta organizrii argumentelor 207

jllstificarea (n baza crui temei fundamentul asigur trecerea de


la argument la tez?) i excepia (trecerea de la temei la tez
cu prinde tot u niversul de discurs sau exist excepii?). Sigur,
ntr-o analiz exhaustiv a model ului evidenierea tuturor ele
mentelor este necesar. Aici ns, unde ne intereseaz structura
argumentrii n economia construciei unui discurs oratoric,
reinem doar acele elemente care sunt explicite n construc ia
practic a argumentrii: teza, temei u l i fundamentul.
O alt problem intervine ns mai direct i cu u n rol mai
important n aceast propunere privind structura argumentrii.
Am artat c argumentele sunt organizate n interiorul u nei
construcii discursive cu ajutorul unor relaii de condiionare sau
de opoziie ntre argumente i tez. Dac argumentele sunt puse
s acioneze mpreun cu aj utoru l acestor relaii, mod ul de d is
punere a lor n structurarea practic a demersului argumentativ
este asigurat de acest model al silogismului retoric.
Aadar, cine este teza, cine ine loc de temei, cine ndepli
nete sarcinile fundamentului n cazul fiecrei relaii ordonatoare
n parte? Pentru fiecare relaie, teza este un dat. Dar de aici, din
acest punct, l ucrurile se schimb. Dac ne situm pe dimensiu
nea susinerii u nei teze iar mijlocul la care apelm pentru organi
zarea argumentelor este relaia de condiionare suficient
necesar, atunci temeiul se va identifica cu un a/l feceden t adevrat
al tezei, n timp ce fundamentul se va concretiza ntr-o propoziie
complls care n truchipeaz o relaie de cOlldiionare suficient-Ilecesar
care are ca alltecedent temeiul iar ca secven t teza. N u mai astfel
putem ntemeia adevrul tezei. Dac, n baza aceleiai relaii,
vrem s respingem teza, atunci n postura de temei al respingerii
va sta un secvell t fals al tezei, iar n postura de fundament vom
regsi aceeai propoziie compus care va avea, de aceast dat,
ca al1 tecedent teza i ca secvellt temeiul fals.
208 Mic trat,lt de oratorie

Dac ne asumm relaia de opoziie contrar ca mij loc de


ordonare a argumentelor, suntem n poziia respingerii. Temeiul
respingerii va fi o propoziie contrar tezei care e dovedit ca adev
rat, iar fundamentul va fi re/aia de opoziie contrarii ntre tez i
temeiul respingerii ei. n sfrit, dac recurgem la relaia de opozi
ie subcontrar ca mijloc ordonator, temei ul sus inerii va fi dat
de subcon trara fals a tezei, iar fundamentu l de relaia de sllbcontra
rietate dintre tez i temeiul eifals.

3. Organizarea tematic a argumentelor

Fiecare argument pe care l propunem n vederea susinerii


unei teze este, la rigoare, un " fragment" al temei pe care o supu
nem dezbaterii. N umai n aceast calitate el poate intra n relaie
de condiionare sau de opoziie cu teza i se poate manifesta n
calitate de prob. Dac argumentele trebuie organizate unele n
raport cu altele i toate n raport cu teza din punctul de vedere al
capacitii lor de a ntemeia, nu e mai puin adevrat c ele trebuie
organizate, coroborate i din punctul de vedere al tematicii puse
n joc n faa publicului.
i din perspectiv tematic, ideatic discursul trebuie s fie
un tot care s acioneze unitar asupra contiinei receptorului pen
tru a-I influena i a-I convinge. Ideile unei construcii discursive
nu pot fiina nici ele cu succes n mod disparat, ci numai ntr-o
strns legtur fiindc numai astfel ele i pot ndeplini obiecti
vele. Pe de alt parte, nu ar trebui s pierdem din vedere c nu de
puine ori fora unei intervenii discursive e dat nu att de strin
gena ordinii de ntemeiere ct mai degrab de " puterea" ideilor
pe care discursul le pune n circulaie. Aa se ntmpl, de multe
ori, n cazul discursului filosofic. Conceptul pe care-l punem n
circulaie pentru a da seam de organizarea ideatic a argu men
telor este cel de schematizare discursiv.
Dipoitio sau arta orga nizrii argumentelor 209

(a) Originile conceptului de sclrematizare discursiv. Con


ceptul de schel/lntizare discursiv, aa cum este el dezvoltat n cer
cetrile ac tuale de logic discursiv, i are originea, impulsu l n
cercetrile lui ]ean Piaget i ale colaboratorilor si privind dez
voltarea stadial a inteligenei, mai exact n conceptu l de schem
de aciulle mental, pe care ntemeietorul psihologiei genetice l-a
propus pentru explicarea funcionrii operaionale i stadiale a
inteligenei u mane. Fr a i ntra n detaliile conceptul u i n discu
ie la Piaget, aspect care n u i ntereseaz cu deosebire aici, vom
duce n atenie o inelegere de dicionar a conceptului n discuie,
mai propice poate pentru a prinde esena acestui concept i
pentru a face ordine ntr-o diversitate deconcertant de opinii:

" Pentru J. Piaget, gndirea purcede din aci une. Primele aci
uni, dependente de activita tea reflex, se coordoneaz pro
gresiv n scheme senzoriomotorii, care sunt organizri ce
susin aciunile i permit repetarea lor n situaii analoage,
generalizarea prin aplicarea lor asupra unor obiecte din ce n
ce mai variate i structurarea cunotinelor prin a tribuirea d e
semnificaii funcionale obiectelor manipulate (d. ex., obiecte
de supt). Acest proces de formare a schemelor mentale se
regsete la toate nivelurile dezvoltrii cognitive. Apar astfel
n mod succesiv scheme senzoriomotorii perceptive, practice
(sau de obinuin), si mbol ice, intuitive, operatorii concrete,
apoi operatorii formale. Schema mental nu se confund cu
comportamentul nsui: este corespondentul cognitiv al com
portamentu lui, un fel de canava formal, de iscusin ps i ho
logic, neobservabil, dar a crei existen poate fi dedus
pornind de la observarea comportamente lor" (Roland Dorot,
Franc;oise Parot, Diciol/l7r de psihologie, Ed itura Humanitas,
Bucureti, 1 999, p. 696).

Pe scurt, reflectarea mental a aciunilor, interiorizarea lor


la acest nivel, nsoite de organizarea i structurarea lor n
210 Mic trata t de oratorie

instrume nte de aciune care intervin n activiti le pe care le vom


desfura n viitor, poart denumirea de schem mell ta/. Un
aspect trebuie reinut numaidect din aceast nelegere a con
ceptului: schema mental este rezultatul interiorizrii u nei
actiuni
, i devine i nstrumentul exteriorizrii altei actiuni. De aici '

au plecat reprezentanii Centrului de Cercetri Semiologice al


Universitii din Neuchtel (Elveia), cei care au iniiat direcia
logicii discursive, atunci cnd au propus conceptul de schema
tizare discursiv drept cadru organiza tor al referi nei tematice a
oricrui tip de discurs (argumentativ, explicativ, descri ptiv).
Discursul este o activitate uman - i lucrul acesta apare n toat
evidena cnd discursul se produce direct n faa unui pu blic.
Dac teoria lui Piaget este general aplicabil, atunci ar trebui ca
discursul s se interiorizeze ca o schem de aciune mental, s
constituie u n bun ctigat al individului exersat in astfel de
aciuni i s fie utilizat n construcia u nor discursuri vi itoare n
faa publicului! }en-Blaise Grize i colaboratorii si au numit
schematizare discursiv4 aceast ncercare de transfer conceptual5.

4 5 amintim doar cteva dintre lucrrile semnificative pentru ceea ce s-a

numit logic discursiv, n care noiunea de schematizare discursiv ocup un


loc central: M.-J. Borel, ].-B. Crize, D. Mieville, Essai de logiql/e naturel/e, Peter Lang,
Seme, Frankfurt, New York, 1983; Jean-Blaise Crize, Logique et lrlllgage, Ophrys,
Paris, 1990; Logiq/le I Iat/lreUe et COIIIIIIUll iClitio l/s, PUF, Paris, 1996.
5 Semnalm ca exist astazi ncercri care vizeaza
" nvarea" schemelor de
argu mentare la diferite niveluri de vrsta, ncercri care par a avea o anumita
analogie cu schemele gndirii piagetiene. A se vedea n acest sens: Dominique
Cuy Brassa rt, Does a prototypical arglllllelltatille schema exist? Text recaU in 8 to 13
years olds; Helmuth Feil ke, Frolll sy"tactical to textual strategies of arg/llnell tation.
Syntactieal droe/opmellt in written argllmentative texts by studellts aged 10 to 22;
Joaquim Dolz, Leamillg argllmel/tative capacities. A study ofthe effects ofa systell/atic
alld intensive teachillg of argumentative discourse in 11-12 yea rs old cllildren; 5ylvie
Akiguet and Annie Piolat, ll/ sertion ofCollnectives by 9- to ll-years-old ch ildren ill
aII arg'lII.elltative text, Argumentation, voI. 10, No 2, May 1 996, pp. 163-174;
197-212; 227-251; 253-270.
Dipositio sau arta orga nizrii argumentelor 211

(b) Sens"l i detenniua iile concept"l"i. Ce neleg autorii


invocai prin conceptul de schematizare discursiva? Cteva pasaje
mai semnificative pot fi o buna sursa de determinare a sensului
acestui concept. Jean-Blaise Crize considera ca:

" ... de fiecare dat cnd un locutor A produce un discurs, el


propune o schematizare unui interlocutor B; activitile logic 0-
discursive ale lui A se exercit ntr-o situaie de interlocuie
determinat; schematiza rea pe care A o propune lui B este
funcie de finalitatea pe care o urmrete A, de reprezentri le
pe care i le face asupra lui B, de relaia pe care o ntreine Cll
acesta din urm, de tema care este su pus dezbaterii (T);
schematizarea comport imagini ale lui A, ale lui B i ale
temei i conine, de asemenea, marci ale elaborrii sale"
(Jean-Blaise Crize, SchematisatiOlI et logiq /le ,rat/l relle, n: M.-J.
Borel, J.-B. C rize, D. Mieville, Essai de logiq/le ,ratl/ relle, p. 99).

La rndul sau, Marie-Jealme Borel ne atrage atenia c:

" Orice activita te discursiv schematizeaz. Vom spune c, d e


fiecare dat cnd intervine n comunicare, un locu tor A con
struiete verbal un micro-univers n faa u nui in terlocutor
B. Aceast construcie este dubl u orienta t n sensul c es te
organiza t n funcie de intenia lui B cru ia i se adreseaz i
n scopul obinerii u nui anu mit rezultat. V orbind de A, el
caut s-I determm e pe B s fac o anumit aciune. Ceea ce
comport cel puin dou aspecte. Pe de o parte, B este n
principiu obligat s identifice i s interpreteze discursul pe
care l recepteaz, reproducnd att intenia, ct i nlnuirea:
nici un discurs nu este receptat fr a fi reconstruit. Pe de a l t
parte, B este pregtit, prin intermediul a ceea ce i este
prezentat, s adere la o anumit viziune asupra l umii - la a-i
forma o opinie, a-i forma un sentiment sau chiar, cum e cazul
adesea n argumentare, la a avea anumite comportamente
care nu sun t verba le nici mentale: a alege un preedinte, a
212 Mic tratat de oratori e

cu mpra un detergent etc. " (Marie-Jeanne Borel, La "otion de


scJ1/?IIIatisatiol/, n: M.-J. Borel, J.-B. Crize, D. Mieville, op. cit.,
pp. 53-54).

Denis Mieville, ntr-o ncercare de a aplica ideea de schema


tizare la discursul explicativ din matematica, face urmatoarele
precizc1ri preliminare:

" Este posibil s gndim c, atunci cnd un locutor propune


un discurs auditoriului su, demersul astfel nfiat se
ntemeiaza pe f"I/dalileI/te precise, vizeaza efecte partic//lare i -
de o maniera corelativa - corespunde unei orgal/izr; a legilor
u nei anumite logici. Aceste fu ndamente precise se reaaz ele
nsele, n mare parte, pe notiunea de reprezentare. A produce
un discurs constituie o manifestare care depinde de multe
reprezentri: aceea pe care locu toru l i-o face despre el nsui,
aceea pe care locutorul i-o face despre auditoriul su, n
sfrit, aceea cu privire la efectele pe care el le vizeaz prin
discursul pe care l propune " (Denis Mieville, Explica tiol1 et
discollrs didactiqlle de la matlU?nllltiqlle, Revue europeenne des
sciences sociales et Cahiers Vilfredo Pareto, tome XIX, No 56,
1 981, p.1 16).

Din secvenele pe care le-am prezentat, ca i din celelalte


consideraii ale celor care s-au ocupat de analiza conceptului de
schematizare discursiv, putem sa desprindem cteva particula
ritai ale conceptului n cauz, particulari tai care i asigura o
identitate proprie n ansamblul conceptual ce definete discursul
performativ.
(b1 ) Orice schematizare discursiv se constituie, se con
stmiete numai ntr-o sihlaie de interlocu ie. Textele pe care le-am
invocat pun destul de bine n eviden aceast exigen. Ce
nseamn o situaie de interlocuie? Mai multe lucruri, fiecare cu
un anumit impact asupra ndeplinirii scopului construciei
Disposifio sau arta orga nizrii argumentelor 213

discursive. nseamn, n primul rnd, o relaie discllrsiv "fre doi


il/f er/oclI tori. Daca nu se transmite un mesaj de la un individ la
altul prin intermediul unui sistem comun de comunicare, atunci
nu suntem n prezena unei si tuaii de interlocuie. Dezbaterile
televizate, discuiile din grupurile formale, polemicile din Parla
ment, dialogurile critice n clasa de elevi, seminariile un iversi tare
sunt, toate, situaii de interlocuie pentru dl fiecare este n pre
zena unei relaii dialogice cu altul.
Poate e necesar de fcu t aici o precizare. i discursul pree
dintelui Bush, i rspunsurile laureailor la premiile Oscar, i
cuvntrile premiailor Nobel se ncadreaz, cu sigurana, n
sfera larg a si tuaiilor de interlocuie, chiar daca, n aparen i
pe moment, nimeni nu pare a intra ntr-o relaie discursiv cu
autorii acestor interveni i. n tr-adevr, situai a aceas ta este doar
aparent pentru c, chiar daca decalat n timp, fiecare dintre
aceste intervenii discursive va pri mi, mai devreme sau mai tr
ziu, replici: preedintelui Bush i rspunde cu siguran opoziia
democrat sau preedintele Putin sau preedintele Chirac etc.,
laureaii premi ilor Oscar strnesc reacii din partea colegilor sau
a presei etc., etc.
n al doilea rnd, o situaie de interlocuie presupune o con
strucie ideatic (tematic) pe care iniiatorul relaiei discursive o propune
illterlocutorului su. Cel care se afl la originea unei relaii dialogice
propune interlocutorului, publicului n general, o imagine proprie
despre lume, cum poate cam pretenios se exprim unul dintre
textele invocate, cu intenia ca acesta din urm sa o asume i s
acioneze n viitor n conformitate cu exigenele acestei imagini
asupra lumii. E necesar s ne atam aici mai direct i mai com
prehensiv la problema pe care o vizm cu precdere: organizarea
tematic a argumentelor. Ce cuprinde aceasta construcie a iniia
torului? Nimic altceva dect teza argumentrii i o ntemeiere
minimal a ei. Prin urmare, ntr-o relaie dialogic de argumentare,
214 Mic tratat de orator ie

locutorul trebuie sa anune interlocutorului sau ideea pe care o


susine (sau o respinge) i o minim fundamentare a acestei
ati tudini.
n al treilea rnd, o situaie de interloc uie presupune
idell t ifica rea clar a criteriilor n functie de care se realizeaz
aceasta construcie tematica de ntmpinare. Au torii la care am
facut aluzie ne atrag atenia c trei elemente ar fi m ai importante:
imaginea pe care A (iniiatorul argumentarii) o are despre sine
(construcia se realizeaza n funcie de ceea ce el crede ca detine
din punctul de vedere al cunotintelor, abilitilor de comuni
care, capacitatilor de argumentare etc.), imaginea pe care A o are
despre tema supus dezbaterii (n general, dac sursa tematic i
aparine, putem sa conchidem ca iniiatorul stpnete tema
respectiva), n sfrit, imaginea pe care iniiatorul o are despre
partenerul su de dezbatere, despre calitile sale, despre com
petena sa n domeniul temei (avem aici, altfel formulat, acea
cerina fundamental a oratoriei, care vine nc din manualele de
tradiie, privind adaptarea construciilor discursive la auditoriu).
n al patrulea rnd, o situatie de interlocuie e condiionat
de o recollstrllcie a temei di" partea illterlocutorului n funcie de ceea
ce i se propune. Ideea pus n evidenta n acest punct este aceea c
o situatie de interlocutie e conditionata de reactia critic a interlo-
I , I ,

cu torului, materializat ntr-un discurs-replica. Remarcam aici


faptul important ca aceast construcie discursiv aparut ca
reacie la ce s-a propus se realizeaza n funcie de aceleai criterii:
imaginea pe care B o are despre sine, despre A (cel care a iniiat
dezbaterea tematica) i despre tema pus n discuie. Aici se mai
adauga ceva n pl us, anume fora ntemeierii (argumentelor)
cel ui care a propus construcia iniial (d aca aceasta este puter
nica, atunci e de ateptat s scad influena celorlali factori).
n sfrit, n al cincilea rnd, o situaie de interlocuie e
condiionat de prezena illtentiei ullui rezultat pe care fiecare
Disposifio sau arta organizrii argumentelor 215

participan t la relaia dialogidl (dar n special ini ia torul) v rea s-I


obina n urma construciei discursive proprii. Este clar ca n
situaia unei relaii de argumentare, rezultatul vizat este con
vingerea celuilalt. n cazul unui discurs explicativ, rezultatul
scontat este nelegerea. Oricum, ideea este c nici o desfaurare
discursiva nu se pune n micare n afara unei intenionaliti
bine determinate.
(b2 ) Orice schematizare discursiva este o imagine cu privire
la tema unui discurs, dar aceast imagine trebuie sa fie sumar i
cscllial. S-a insistat asupra caracterului omniprezent al activitii
de schematizare atunci cnd se produce un d iscurs: orice discurs
schematizeaz. Ce sa nelegem de aici? Desigur, faptul ca dis
cursul, prin sine, aa cum este produs, nu este suficient pentru a-i
ndeplini scopul. Orice discurs este o ngemnare de fapte, situaii,
relaii din care unele au o legatur mai directa cu tema, altele mai
indeprtata, unele sunt mai importante pentru susinere sau res
pingere, altele, dimpotriv, constituie doar " decorul " n cadrul
cruia se construiete o astfel de relaie. Dac discursul, n am pli
tudinea sa, poate s-i permita s retin i s ad uca n faa audi
toriului i aspecte accidentale, schematizarea discursiv nu. D e
ce? Pentru c e a trebuie s-i asigure interlocutorul ui imaginea
clar i distinct a temei. Or, imaginea clara i distinct se reali
zeaza numai din ceea ce es te necesar pentru nelegere i din ceea
ce este esential pentru nelegere.
n legtur cu aceste caracteristici ale schematizarii dis
cursive - prezente, de altfel, n orice tip de intervenie - am vrea
s subliniem c discursul oratoric le augmenteaz importana i
imperativitatea. Discursul oratori<; se produce, de obicei, n faa
unui public mai numeros, destul de eterogen din punctul de vedere
al intelectivitaii, formrii culturale, disponibilitii de a accepta
reacii critice. Or, aici nu putem veni cu detalii dect daca ele
constituie " esena" a ceea ce vrem s convingem. Altfel, detaliile
21 6 Mic trata t de oratorie

ngreuneaz nelegerea, ndeparteaza de la ceea ce este esenial i,


nu o dat, face imposibil chiar distincia ntre esenial i neesen
ial. Pentru relaia de argumentare, pentru aciunea de organizare
a argumentelor, exigenele legate de caracterul sumar i esenial
nseamna: a aduce attea argumente cte sunt necesare pentru a
convinge (orice argument n plus nseamna eroare de argumen
tare din punctul de vedere al criteriului suficienei) i a aduce doar
acele argumente care pot, ntr-adevar, susine teza datorit lega
turii de esena cu ea (orice argument care nu are legtur cu teza
da natere unei argumentari aparente, orice argument concretizat
ntr-o propoziie fals genereaza o argumentare falsa).
n general, n discursurile oratorilor de notorietate se poate
descoperi aceast preocupare pentru concizie i esenialitate:

" Ce este, Catilina? Stai oare la ndoial sa faci, pentru ca-i


ordon eu, ceea ce erai gata s faci de bun voia ta? Consulul
poruncete ca dumanul sa ias din ora. M ntrebi: Pentru a
merge n exil? . Nu- poruncesc, dar, dac-mi ceri sfatul, te
ndemn.
ntr-adevar, Catilina, ce te mai poate ncnta n acest ora n
care nu exist nimeni, n afara de aceast conjuraie de oameni
pierdu, care s nu se team de tine, nimeni care s nu te
urasc? Ce stigmat al infamiei n viaa fa miliar nu este
ntiprit cu fierul rou n viaa ta? Ce nelegiuire, in trebile
particulare, nu e legat de faima ta? Ce patima a fost vreodat
strin de ochii ti, ce crim de minile tale, ce ticloie de toat
fiina ta? Crui tinerel, pe care l-ai nlanuit prin farmecele
corupiei, nu i-ai intins fierul pentru crimit sau nu i-ai luminat
calea spre desfru? " (Cicero, Cafi/inara 1, n Cicero, Opere alese,
1, ed. cit., p. 282).

Daca analizam cu atenie acest fragment din Cicero din


punctul de vedere al exigenelor amintite, vom constata ca ele
sunt respectate Cll mult acribie. Ce urmrete Cicero prin acest
Dispos ifio sau arta organizrii argumentelor 217

discurs? Evident, sa produca o imagine ct mai pri mejdioas a


lui Catilina n faa senatorilor. Cum se putea realiza acest lucru?
Prin evidenierea ctorva dintre faptele abominabile savrite de
Catilina (care devin, prin aceasta, argumente suficiente pentru
izgonirea conspiratorului din Rom a: toata lumea (n afara con
spiratorilor) se teme i l urate pe Catilina, toate relele n viata
familial sunt legate de Catilina, toate nelegiuirile sunt puse n
legatur cu faima aceluiai personaj, toate patimile nu sunt
strine de conspirator, crimele din Roma au, toate, legatura cu
cel acuzat, coruperea i atragerea tineretului spre cri m i
desfru este realizat de cond ucatorul conspiraiei . Suntem, c u m
vedem, n prezenta unei descrieri sumare a ceea c e a svrit
Catilina i pentru care trebuie neaprat condamnat i izgonit d i n
republica. Pe d e alt parte, cons tatam c aceste fapte sunt
esentiale n raport cu ideea pentru care se militeaz n discurs:
cine svrete nelegiuiri, cine se ded la crime, cine pune la cale
conspiraii m potriva Republicii, acela trebuie sa fie condamnat!
(b3 ) Orice schematizare discursiv este un act i llte"ional al
aceluia care propulle cOlls trucia discursiv. Aceasta nseamn c
orice orator propune din proprie voina aceast imagine sumara
dar esenial asupra temei i cu o anumit intenie: a convinge
interlocutorul cu privire la caracterul adevarat sau fals al unei
idei, a-I determina la actiune, a-i schimba o atitudine, a asigura
nelegerea unui fapt, a nMtura un senti ment, a induce o
anumita trire afectiva.
Chestiunea aceasta este bine reliefat de Marie-Jeanne Borel
prin ceea ce autoarea numete I/Iodel al locutorului (pp. 59 i urm.).
Un loc u tor este, nainte de al tceva, un dat empiric, adica un individ
oarecare care participa la relatia de comunicare; n cazul argu
mentrii, la relatia de ntemeiere. La limit, oricine poate ndeplini
rolul de locutor n raport cu oricine altcineva: daca l critic pe
preed intele Bush pentru anumite lucruri pe care le-a spus ntr-un
218 Mic t ratat de oratori e

discurs televiza t, sunt un locutor n relatia de com unicare cu pre


edintele, dadi urmresc o dezbatere televizat n campania
electoral, atunci sunt un posibil locutor al celor din studio.
Spre deosebire de locutor, care este un dat empiric, subiec
tul este o construcie discursiv. n consens cu autoarea pe care
am invocat-o, putem spune c subiectul este un locutor care se
manifest concret n discurs. Sunt locutor n msura n care
particip, ntr-o anumit form, la o relaie de comunicare pe o
anumit tem. Devin subiect n msura n care propun o con
strucie discursiv n raport cu tema, n raport cu propunerile
celorlali subiecti ai comunicri i. Dac privesc dezbaterea la tele
vizor sunt locutor. Dar dac intervin prin telefon pentru a critica
un punct de vedere exprimat, devin n mod necesar subiect.
Noiunea de "subiect-vorbind " ( " sujet-parlant " ) merge i mai
departe, punnd n eviden d ublul rol pe care-l joac partici
pantul efectiv la relaia dialogic:

" Orice interaciune n comunicare ara t o organizare cel pu tin


bipolar a cmpului su: doi locutori sunt n prezent, adic
dou sisteme de referint diferite de unde i are originea
enuntarea. n ali termeni, originea de unde este produs mesa
jul nu este aceeai cu aceea de unde el este interpretat. Limbajul
marcheaz acest lucru n mod distinct prin eu i tu i Ias
referinta acestor cuvinte s varieze, ceea ce ofer locutorilor
posibil itatea de a schimba rolul i de a deveni fiecare la rndul
su cel care enun. Locutorii sunt inter-Iocutori i acelai
individ este cnd eu pentru el, cnd non-eu pentru altul"
(M.-J. Borel, La l1otion de sC/II?/IIatisatiorl, loc. cit., p. 61 ).

n mod cert, acest model al locutorului asum i alte ele


mente (procese i strategii, imagini i reprezentri) care, n
opinia noastr, intereseaz mai puin n sublinierea asocierii con
ceptului de schematizare discursiv cu un act intenional al
Disposifio sau arta orga nizrii argumentelor 219

locutorului. Cele cteva subl inieri scot n relief natura intenio


nala a oricarei schematizari discursive.
De aici rezult un lucru important: dac o schematizare dis
cursiva este un act intenional al locutorului, atunci nseamna ca
ea va purta, n calitate de rezultat, marca subiectivi tii acestuia
din urma. Fie urmtoarele secvene discursive:

" Un adevr este, ca adevr, independent de existena unei


gndiri reale. Un sens ideal nu devine adevr prin aceea c l
gndesc eu cu contiina mea real, sau ca-l gndete cu gn
direa lui rea l indiferent cine altul. Nu el este in dependen
de contiina real, ci contiina real este n funcie de
adevr " (N. Bagdasar),

" Nu te mini singur. Cel care se mi nte pe sine i-i pleac ure
chea la propriile sale minciuni ajunge s nu mai deosebeasc
adevrul nici in el, nici n jurul lui; s nu mai aiba respect nici
pentru sine, nici pentru lumea cealalt " (F.M. Dostoievski),

"Mincinosul e ca falsificatorul de bani; pri mele sale minciuni


depaesc adevru l, dar indat ce se d pe fa fa lsitatea vor
belor sale, ele inceteaza s mai aib valoare " (B. Franklin),

" Un martor al adevrului este un om a carui via e profun d


iniiatil in lu ptele interioare, n team i cutremur, n senzaii,
n nefericirile sufletului, in durerile morale. Un martor al
adevaru lui este un om care, n silrcie, mrturisete pentru
adevilr, fiind pentru aceasta dispreuit, desconsiderat, ur t,
batjocorit, ridiculizat" (5. K i erkegaa rd).

Descoperim, n fiecare dintre aceste fragmente, intenia de


a da celuilalt o imagine despre ideea de adevr. Dar ct diferen
n ceea ce privete " punerea n discurs" a acestei imagini, dife
ren ce-i are sursa n calitile celu i care construiete imaginea.
Primul text, cel al l ui Bagdasar, ofera o nelegere tiinific a
conceptului de adevr (analiza raportului dintre adevr i gndi-
220 Mic trdtat de oratorie

rea reala este adusa n discuie pentru a spune ceva despre esena
conceptului n discuie). Cel de-al doilea text ne ofera o imagine
"
" moral a conceptului de adevr, probabil pornind de la asump
ia c raportul dintre cunoatere i morala e fundamental n ana
liza omenescului. Textul lui Franklin ne transfer ntr-o accep
tiune axiologica a conceptului de adevar printr-o comparaie plin
de sugestii i nvaaminte. n sfrit, fragmentul din Kierkegaard
asociaz o imagine a conceptului de adevar mai mult legata de
ceea ce nseamn trire psihologica a adevrului : omul care se
sacrifica pentru adevr nu are nici o mulumire sufleteasc fiindca
este mai tot timpul n suferin, tot timpul n sarcie, pe deasupra
dispreuit i baijocorit de cei lal i. Fiecare dintre texte creeaza o
imagine a conceptului de adevr, dar diferita total de cealalta
prin accentul problematic, prin relaionari, chiar prin scriitura.
(b4) Orice schematizare discursiv care se propune interlo
cutorului printr-un discurs oratoric este purttoarea a dou
tipuri de semnificaii: semnficaia descriptiv i sellll1catia axio
logic. Sa explicm aceasta subliniere. Orice imagine se constru
iete n faa publicului n baza unor fapte, situaii, relaii. Din
acest motiv, acestea trebuie ad use la cunotina interlocutorului
prin intermediul unei descripii. Prin urmare, oratorul are dato
ria de a pune la dispoziia publicului sau o anumita realitate:
Cicero descrie faptele savrite de Catilina mpotriva Republicii,
Demostene descrie pe scurt faptele cutremuratoare ale lui Filip,
Napoleon descrie situaia n care se aflau soldaii francezi nain
tea campaniei din Egipt, Delavrancea descrie organizarea dramei
Npasta a lui Caragiale pentru a arta ca faptele de care drama
turgul este acuzat nu exist. Este necesara o descriere a faptelor,
situaiilor, contextului pentru ca publicul (membrii Senatului,
cetenii greci, soldaii francezi, completul care l-a judecat pe
Caragiale) s poat evalua situaia n cunotina de cauz. Mai
mult, am vrea s atragem atenia c aceasta descriere a realitaii
D ispositio sau arta organizri i argumentelor 221

este necesar chiar i atu nci cnd publicul cunoate, n totalitate


sau parial, aceste fapte. De ce? Pentru c oratorul, prin descripia
sa, le organizeaz i prezint ntr-un anumit fel, ntr-o ordine ct
mai profitabil pentru a asigura contiina prezenei lor perma
nente la public. Senatorii romani cunoteau n mare parte
frdelegile lui Catilina, dar Cicero le prezint pentru a atrage d in
nou atenia asupra pericolul ui. Regsim aici ceea ce se numete
semllfica!ia descriptiv a schematizrii discursive. n fragmentul :

" Aadar, d-Ior depu tai, n u a m cea mai m ic ndoial i fric


de a declara n faa reprezentanei naionale c noi suntem o
naiune liber i independent. ns, d-Ior, acum ncep greu
tile, fiindc noua noastr condi iune cu definirea indepen
denei noastre ntr-un mod mai determinat i mai absolut
trebuie s fie acceptat de Europa. Aici este cestiu nea, aici se
reclam patriotismul, aici se reclam prudena, aici se reclam
snge rece. Eu, ct pentru mine, nu m-a m ngriji t de loc de
notele lui Savfet-paa; dar foarte mult m-am ngriji t de acele
cuvinte zise la tribuna parlamentului din Londra c Romnia
face parte integrant din Imperiul Otoman i c armata oto
man poate trece Dunrea. Aceste cuvinte m-au ngrijit. Dar
ce s facem? S stm mori? Nu, d-Ior, cci morilor nimeni nu
le poate aju ta; nimeni nu compteaz cu mori i. Noi trebuie s
doved im c suntem naiune vie, trebuie s dovedim c avem
contiina misiunii noastre, trebuie s dovedim c suntem n
stare s facem i noi sacrificii pentru ca s pstrm aceast
ar i drepturile ei pentru copiii notri, i aceast misiune n
momentele de fa este ncred inat frailor i fiilor notri care
mor la hotare " (M. Koglniceanu, Declaraie /l adunarea deputai
lor privi/ld proclm/larea Indel'endellei R01llniei, n: Sanda Ghimpu,
Alexandru iclea, Retorica: texte alese, ed. cit., pp. 239-240)

este prezentat o imagine asupra situaiei Romniei n preajm a


rzboiului mpotriva Turciei i asupra contextului european n
222 Mic tra ta t de oratorie

care se proclama independena rii. Avem de-a face cu o


descriere a situaiei: suntem n rzboi cu Imperiul Otoman, este
proclamat independena Romniei, ara trebuie s participe la
rzboi pentru a-i ctiga prin fore proprii independena, este
necesar o activi tate diplomatic intens pentru recunoaterea
independenei de ctre marile cancelarii europene. E o imagine
sintetic asupra unei stri de fapt ce concretizeaz semnificaia
descriptiv a textului.
Totui, e lesne de observat c discursurile oratorice nu se
rezu m i nici nu se pot rezuma la o descripie de fapte, orict de
important ar fi aceasta pentru ndeplinirea scopu lui interven
iei. Ele vin ntotdeauna i cu exprimarea unei ati tudini a orato
rului n raport cu faptele, relaiile sau situaiile prezentate. Aceast
atitudine este rezultatul unei valorizri a semnificaiei descriptive.
Oratorul poate exprima dezaprobarea, preuirea, condamnarea,
imoralitatea fa ptelor n cauz. Suntem, n acest caz, n prezena
unei semnificaii axiologice. Dac analizm secvena discursiv:

" Doamnelor i Domnilor, acesta este un moment dificil pen


tru America. Eu, din nefericire, m voi ntoarce imediat la
Washi n gton. Secretarul Rod Peice i guverna torul vor rmne
pentru a discuta problemele educaiei. Vreau s le mulumesc
cetenilor aflai aici, n aceast coal. Astzi s-a petrecu t o
tragedie naional. Dou avioane au lovit World Trade Center
n ceea ce pare a fi un a tac terorist mpotriva rii noastre. Am
stat de vorb cu vicepreedintele, cu guvernatorul statului
New York, cu directorul FBI i le-am cerut ca toate resursele
guvernului federal s fie concentrate n aju torul victimelor i
fa miliilor acestora i pentru a conduce o investigaie ampl cu
scopul de a-i urmri i gsi pe cei care au comis aceast fapt.
Terorismul mpotriva rii noastre nu va rezista. V rog s
v alturai ntr-un moment de reculegere. Fie ca Dumnezeu
s binecuvnteze victimele, familiile acestora i America "
(George W . Bu sh, Relllarks by t/te Presidellt Afler Two Plalles
Dip(Jiti(J sau arta organizrii argu mentelor 223

Cras!1 111to Wvrld Tmde Center, Emma Booker Elementary


School, Sarasota, F1orida, September 11, 200 1;
http:j jwww.whitehouse.govjnewsjreleasesj200Ij09j20010
911.html),

vom descoperi, nainte de toate, o descriere de fapte ( dou avi


oane au lovit turnurile gemene, msurile de ajutor i organizare
luate de preedinte etc.), care constituie semnificaia descriptiv
a textului. Dar rzbate cu prisosin din text i atitudinea de con
danmare a actelor de violen (" astzi s-a petrecut o tra ged ie
naional" ; " terorismul mpotriva rii noastre nu va rezista" ) i
a fptuitorilor ( " a cond uce o investigaie ampl cu scopul de a-i
urmri i gsi pe cei care au comis aceast fapt" ). Aceasta con
stituie semnificaia axiologic a schematizrii discursive propuse.
Cteva remarci ne permitem n legtur cu aceast distincie
ntre cele dou tipuri de semnificaie pe care le aduce cu sine orice
schematizare discursiv. Prima: exist o strns interdependen
ntre modul de manifestare a celor dou tipuri de semnificaie una
n raport cu cealalt. Natura faptelor, situaiilor, relaiilor descrise
prin semnificaia descriptiv condiioneaz n mod direct amplitu
dinea i profunzimea semnificaiei axiologice puse n circulaie.
Dac faptele sunt cu adevrat abominabile, atunci e de ateptat
ca ati tudinea de condamnare, de dezgust s se manifeste cu o
pu tere mai mare, mai insistent. Dac faptele descrise sunt dintre
cele mai Iudabile, atunci ne ateptm la aprecieri dintre cele mai
elogioase. n orice caz, sunt privite adesea ca inabiliti ale ora
torului acele si tuaii n care atitudinea etic este disproporionat
n raport cu faptele prezentate. Un optimum ntre cele dou tipuri
de semnificaie este bine de pstrat pe tot parcursul discursului.
A doua remarc: semnificaia descriptiv a unei schematizri
discursive ne va plasa ntotdeauna mai aproape de obiectivitate.
Orict am vrea, orict am fi de interesai s exagerm sau s
diminum faptele prezentate, totui, pentru a fi credibili, trebuie s
224 Mic tratat de oratorie

pstrm un acord ct mai strns cu realitatea la care facem trimi


tere. Nu putem spune orice n legtur cu faptele dect cu preul
ndeprtrii auditoriului. Semnificaia axiologic, dimpotriv, ne
apropie mai mult de subiectivitate i individualitate. Apreciem,
preuim, ludm sau blamm n funcie de criterii proprii care e
posibil s nu fie mprtite de toi. De aici disputele intermina
bile, n politic mai ales, n legtur cu manipularea prin inter
mediul faptelor prezentate.
A treia remarc: dinamica raportului ntre semnificaia des
criptiv i semnificaia axiologic n diferite tipuri de intervenii
oratorice depinde n mare msur de domeniul n care se produce
discursul. Sunt domenii care acord un credit mai mare semnifi
caiei descriptive: discursul tiinific, de exemplu. n tiin,
convingerea se asigur prin descrierea faptelor experimentale i a
legturilor dintre procese i fenomene. Rmne fr prea mare
importan atitudinea oratorului fa de aceast realitate. Sunt alte
domenii care supraliciteaz semnificaia axiologic: domeniul
moral, de exemplu. Aici atitudinea fa de fapte este esenial.
A patra remarc: cele dou tipuri de semnificaie spun
ceva, fiecare al tceva, despre problema organizrii tematice a
argumentelor ntr-un discurs oratoric. Semnificaia descriptiv
pune la ndemna oratorului " temele" de unde se pot selecta
argumentele pro sau contra unei teze. Ne alegem argumentele
d in ansamblul faptelor prezentate i le organizm n funcie de
tema (schematizarea discursiv) pe care ele o asociaz. Semnifi
caia axiologic ne spune ceva despre fora cu care sunt susinute
respectivele argumente de ctre orator. O valorizare mai
puternic a unui fapt de ctre un individ oarecare face din acest
fapt, n ochii i ndividului n cauz, un argument foarte puternic.
(c) Dinamica schematizifrilor discursive i organizarea
argumentelor. Orice argument este, n ul tim instan, o secven
tematic care contureaz, mpreun cu altele, schematizarea
Dispositio sau arta orga nizrii argu mentelor 225

discursiv. Pe de alt parte, trebuie s reiterm ideea c ac tul


argumen trii este o permanent confruntare de schelllatizri
discursive cu privire la teza argumentrii. S investigm cele
c teva situaii posibile i s urmrim manifestarea dinamic a
schematizrilor discursive. Pri ma situaie este aceea n care
schematizarea discursiv a locutorului coincide cu schematizarea
discursiv a interlocutoru lui su:
S, = Si
n aceast situaie, stranie pentru orice construcie discursiv,
imaginea pe care locutorul o are asu pra temei supus dezbaterii
i pe care ar vrea s-o impun interlocutorului este deja consti
tuit n contiina acestuia din urm. Dac locutorul i d seama
de acest lucru, atunci demersu l discursiv este superfluu, este i
rmne un act fr justificare. n aceste condiii, el ar trebui s
abandoneze in tervenia discursiv, cel puin n forma n care a
fost ea proiectat iniial. Nu explici cel ui care a neles deja situ
aia sau relaia pe care urmreti s o propui. Nu argumentezi
cuiva care este deja convins de teza pe care o pui n discuie.
Dac ns locutorul nu-i d seama c schematizarea dis
cursiv pe care o propune este similar aceleia pe care publicul o
are deja, atunci se produce una dintre cele mai impardonabile
erori de practic discursiv: locutorul dezvolt o explicaie, dei
interlocutorul su are nelegerea faptului explicat, produce do
vezi n favoarea sau n defavoarea unei teze, dei publicul are con
vingerea c teza este adevrat sau fals. Ceea ce e i mai grav, n
aceast situaie, ine de totala lips de stpnire a contextu lui
discursiv din partea oratorului, ceea ce-I descalific adeseori,
fiind chiar obiectul ironiilor celorlali.
Cea de-a doua situaie este aceea n care schematizarea
discursiv propus de ctre orator este diferit de cea pe care o
are interlocutorul su :
226 Mic tratat de oratorie

n acest caz, intervenia discursiv este justificat i demersul


ntreprins de ctre orator este bine fundamentat din punctul de
vedere al oportunitii. Ce se ntmpl n aceast situaie? n
primul rnd, iniiatorul demersului argumentativ va produce
probe n favoarea tezei pe care o susine, aceste probe vor fi coro
borate unele cu altele i vor fi prezentate, ntr-o anumit ordine,
interlocutorului. Acesta din urm va face o analiz critic a argu
mentelor: va verifica dac propoziiile care exprim argumentele
sunt adevrate (criteriul veridicitii), va investiga dac argumen
tele aduse au legtur de determinare cu teza (criteriul suficienei),
va evalua dac probele sunt acceptabile (criteriul acceptabilitii),
va analiza dac organizarea argumentelor s-a realizat n baza unor
relaii logice valide. n urma acestei analize critice a argumentelor,
el va decide dac accept teza ca o convingere sau nu. Dac decizia
este afirmativ, atunci schematizarea discursiv a iniiatorului re
laiei de argumen tare se va impune i intervenia discursiv se
va derula n spaiul normalitii: de la orator la publicul su. S
urmrim o ilustrare care pare s satisfac aceast exigen:

" Augustin: Ce crezi c vrem s facem cnd vorbim?


Aeoda tus: Pe ct mi vine n minte deocamdat, fie s
nvm pe altul, fie s nvm noi nine.
Augustin: Una o vd i o mprtesc: este limpede c, vor
bind, urmrim s nvm pe cineva; dar n ce fel
nvm noi nine?
Adeoda tus: n ce fel, dac nu ntrebnd?
Augustin: Chiar i atunci nu gsesc c vrem s facem
altceva dect s nvm pe altul. Cci, spune-mi,
pui oare ntrebri dintr-alt pricin dect spre a
nva pe cel ntrebat ceea ce vrei?
Adeodatus: Ai dreptate"
(Augustin, De magistra, Editura Humanitas, Bucureti, 1994,
pp. 1 9-21 ) .
Dispos itiv sau arta orga nizrii argumentelor 227

Dac decizia este negativ, atunci interlocutorul produce


probe mpotriva tezei prezentate de orator. n msura n care
aceste probe sunt pu ternice, sunt bine organizate, sunt pertinente
i acceptabile, este posibil ca acela care a iniiat argumentarea
dar n-a reuit s conving s accepte probele i, n ultim ins
tan, s i asume teza adversarului ca o convingere. n aceas t
situa ie, nu mai suntem n faa parcursului ortodox al unei argu
mentri (de la iniiator la destinatar cu succesul cel ui dinti), ci n
faa unui parcurs atipic: argumentarea se deruleaz de la desti
natar (care devine iniiator) la iniiator (care devine destinatar) .
Ca n urmtoarea secven discursiv:

" Theaitetos: Deci cunoateri, mie mi se pare c sunt i cele


ce s-ar putea nva de la Theodoros (geo
metria i cte ai mai enumerat tu nsuti m a i
nai n te), dar, la fel de bine, i cizrnria, ca i
meseriile celorlali meteugari, fiecare i toate
la un loc, nu ar fi al tceva dect cunoa tere.
Socrate: Ales, da! i bogat rspuns, dragul meu: !i s-a
cerut un singur lucru, ai dat o mul ime i n loc
de ceva simplu, o diversitate.
Theaitetos: Ce vrei s spui cu asta, Socrate?
Socrate: Poate c ni mic; ti voi expl ica, totui, la ce m
gndesc. Atunci cnd spui cizmrie, nelegi
altceva dect cunoaterea facerii nclrilor?
Theaitetos: Deloc.
Socrate: Da r cnd spui dul gherie? Este ea al tceva dect
cunoaterea l ucrrii lemnului?
Theaitetos: Ctui de puin.
Socrate: Aadar, n amndou aceste exemple, ceea ce
defineti tu este cunoaterea particular a
fiecruia dintre ele, aa-i?
Theaitetos: Desigur.
228 Mic tratat de oratori e

Socra te: Dar nu aceasta era, Theaitetos, ntrebarea, care


i nici cte all l/Ille sl/nt;
SI/Ilt obiectele C/lI/oa terii
te ntrebam nu pentru c voiam s le enumerm,
ci ca s ne dm seama ce poate fi cunoaterea n
sine. Ceea ce spun e, oare, fr rost?
Theaitetos: Ba dimpotriv, foarte just"
(Platon, Tlreaitetos, 146 d-e, n: Platon, Opere, VI, ESE,
Bucureti, 1 989, pp. 1 86-187).

Exist i o a doua posibilitate n situaia n care schematiza


rea discursiv a intervenientului e diferit de cea a interlocu to
rului. E posibil ca, din confruntarea schematizrilor discursive
ale celor doi participani la relaia dialogic, nici una s nu se
poat impune n dauna celeilalte, nici una s nu asigure o adezi
une total a interlocutorilor. n aceast situaie, exist anse ca s
se construiasc o schematizare d iscursiv nou, care s fie mbr
iat de ctre ambii participani la dialog. Ctigul argumentativ
este dublu. Fiecare interlocu tor are imaginea cea mai adecvat
asupra temei, aceea rezultat din evaluarea critic a argumen
telor care au susinut, pe rnd, schematizrile discursive iniiale.
Pe de alt parte, nici unul dintre interlocu tori nu are, d in punct
de vedere psihologic cel puin, situaia de nvins n btlia
discursiv, ci mai degrab senzaia c a ctigat, cel puin parial,
n faa adversarului.
O problem de toat importana n investigarea dinamicii
relaiei de argumentare este aceea a stratificrii schematizrilor
discu rsive n funcie de gradul lor de generalitate. Dac gradul de
general itate acoper in totalitate tema indus de teza n legtur
cu care se poart argumentarea, atunci suntem n prezena unei
schema tizri discursive generale. Dac schematizarea discursiv
acoper doar parial tema dezbtut, atunci avem de-a face cu o
schematizare discu rsiv parial. n secvena discursiv:
Dispos itio sau arta organizrii argu mentelor 229

" Cnd exa minezi stilul timpului nostru este cu neputin s


nu te ntrebi care sunt raiunile coruperii sale. Artistul modern
este un soli tar care scrie pentru el sau pentru un public despre
care nu are nici o idee precis. Legat de o epoc, el se strdu
iete s-i exprime trsturile; dar aceast epoc este n mod
inevitabil fr c1lip. EI ignor cui i se ad reseaz, nu-i repre
zint cititorul. n secolul al XVII-lea i n urmtorul, scriitorul
avea n vedere un cerc restrns cruia i cunotea exigenele,
gradul de finee i de acuitate. Limitat n posibil it ile sale, el
nu se pu tea abate de la regulile, reale dei neformulate, a le
gustului. Cenzura saloanelor, mai sever dect cea a criticilor
de astzi, a permis ecloziunea geniilor perfecte i minore,
condamnate la elegan, la miniatur, la migal" (Ciora n,
Eseu ri, Editura Cartea Romneasc, Bucureti, 1 988, p. 74)

descoperim n act aceast distincie n tre schematizarea discursi


v general (imaginea de ansambl u asupra temei) i schematiz
riIe discursive pariale care o sus i n .
Ideea general (teza) secvenei n discuie se centreaz pe
enunul: " Stilul timpului nostru este corupt" . Autorul urmrete
s susin aceast idee. Cum o face? Prin dou exemplificri ale
coruperii stilului timpului nostru, ceea ce constituie schematizrile
discursive pariale ale secvenei: descrierea artistului modern, pe
de o parte (solitar, scrie pentru el, scrie pentru un pu blic pe care
nu-I cunoate, ignor cui se adreseaz, nu-i reprezint cititoru l
etc.) i descrierea ar tistului secolelor XVII-XVIII, pe d e alt parte
(publicul restrns, cunoaterea exigenelor sale, gradul de finee i
de acuitate a publicului, imposibilitatea abaterii de la reguli etc.).
Schema de sustinere a tezei este urmtoarea:
,

Stilul timpului nostru este corupt (schematizare generali!)

/
Stilul artistului Stilul artistului din (schematizri pariale)
modern sec. XVII-XVIII
230 Mic tratat de oratorie

care reprezint o aplicare a imaginii generale a raportu lui dintre


schematizarea discursiv general i schema tizri le discursive
pariale:

SOG

DP]' [SOPh

[(SOPh h [(SOPhh [(SOPhh

ce pot fi multiplicate n continuare. n general, orice schematizare


discursiv general cumuleaz dou sau mai multe schema ti zri
discursive pariale. Acestea din urm constituie argumentele pe
care oratorul le aduce n favoarea sau n defavoarea tezei concre
tizat n schematizarea discursiv general.
n legtur cu raportul dintre schematizarea discursiv
general i schematizrile discu rsive pariale, cteva aspecte -
care privesc cu deosebire argumentarea - trebuie subliniate.
Primul: schematizrile discursive pariale sunt, ideatic (tematic)
vorbind, sub tutela schematizrii discursive generale. Nu e n
spiritul unui demers argumentativ a enuna drept tez o schema
tizare discursiv pe o anumit tem, iar argumentele (probele) ei,
adic subtemele care o susin sau o resping, s se refere la cu
totul altceva, s aparin unu i alt cmp tematic. n general
vorbind, subli nierea ne atrage atenia c o tem nu poate fi
susinut sau respins dect cu dovezi din cadrul aceluiai cmp
problematic i nimic al tceva.
D ispositio sau arta organizrii argumentelor 231

AI doilea: schematizrile discursive pariale trebuie s fie


coerente unele cu al tele, ceea ce nseamn c ele nu trebuie s se
contrazic. n calitate de argumente pro sau contra unei teze,
schematizrile discursive pariale au un efect cumu lativ: ele
pot s-i ndeplineasc scopul numai mpreun, prin cumularea
efectului argumentativ al tuturor. Or, dac dou schematizri
discursive, n calitatea lor de argumente, sunt n relaie de contra
dicie, atunci ele i anuleaz reciproc fora argumentativ i,
implicit, discursul sufer n ceea ce nseamn performativitate.
Al treilea aspect: distincia dintre schematizarea discursiv
general i schematizrile discursive pariale are un caracter con
textual. ntr-un anu mit context discursiv, o tem poate constitui
schematizarea general, n alt context discursiv ea poate s fie una
dintre schematizrile discursive pariale ale interveniei discursive.
De exemplu, n ilustraia anterioar, dezvoltrile asupra stilului
artistului modern constituie una dintre schematizrile pariale ale
textului cioranian, dar, dac ne referi m numai la acest subiect, ea
devine o schematizare discursiv general.
(d) elim se cOllstmiete o scIJematizare discursiv? ntruct
vizm cu deosebire practica discursiv, ne-ar interesa s tim cum
construiete un orator schematizarea discursiv n faa publicului
su. Pornind de la tot ceea ce este dat n competena sa lingvistic
i presupunnd c beneficiaz de tot ceea ce este necesar pentru a
i putea pregti materialul de care are nevoie construcia discursi
v, cum va proceda oratorul cu acest material pentru a face din el
o schematizare discursiv ct mai productiv n raport cu in
tenionalitatea urmrit prin intermediul discursului oratoric?
Introducem aici conceptul de operaie metadiscursiv, prin
care nelegem un tip de operaie pe care oratorul o exerseaz pe
un dat (ansamblul ingredientelor din care va constru i discursul)
n vederea conturrii schematizrii discursive. n privina iden
tificrii tipurilor de operaii, l urmm pe Georges Vignaux, care
232 Mic tratat de oratori e

a investigat un astfel de set de operaii ntr-o ncercare simpto


matic de schiare a u nei logici discursive pornind de la modelul
discursului argumentativ. Pentru autorul invocat, urm toarele
operaii discursive sunt de prim importan n ordonarea ele
mentelor discursului argumentativ: operaiile de selecie, opera
iile de denotare, operaiile de restricie (toate trei aparinnd do
meniului lexical), operaii de ordine, operaii logice, operai i
argumentative (toate trei aparinnd domeniului sintactic)b. Vo m
urmri la lucru o serie dintre aceste operaii, aa cum au fost ele
nominalizate de Vignaux, dar cu anumite dezvoltri ce ne
aparin i se ataeaz n mod direct discursului oratoric.
Orice orator care urmrete s produc o schematizare
discursiv pentru un public oarecare va face o selecie a mijloacelor
de care are nevoie pentru realizarea n fapt a scopului asumat.
Nu putem concepe i realiza o schematizare discursiv punnd
la un loc tot ceea ce tim despre o anumit problem. Aceasta
fiindc nu tot ce tim ne i folosete n mod direct la realizarea
schematizrii discursive. Cerina: este necesar o selecie a
cunotinelor (o selecie cognitiv). Din tot ce tim cu privire la
tem reinem numai ceea ce consider m c ne poate folosi n
modul cel mai eficient. Mai ales datorit faptului c schema
tizarea discursiv trebuie s fie o imagine sumar i esenial a
temei.
Pe de alt parte, nu putem realiza o schematizare discursiv
eficient dac vom convoca la un loc toate metodele de care
dispunem pentru a organiza cunotinele n aa fel nct ele s fie
mai cu folos utilizate n construcia discursiv. Cerina: este
necesar o selecie a metodologiei care poate fi urmat pentru a
organiza argumentele. Uneori vom utiliza cu succes metodologia

6 Georges Vignaux, US operatiolls du sI/jet, in: Georges Vignaux, L'A rg"",entatioll.


Esslli ti'",,,: logiq/le discu rs;lIe, Librairie Droz, Geneve, 1 976, pp. 94-102.
Disposifio sa u arta organizrii argu mentelor 233

deductiv, alteori parcursul inductiv, nu de puine ori ne vom


orienta spre combinarea celor dou.
n mod cert, ne-ar veni greu s asigurm o eficien maxim
unei schematizri discursive dac am utiliza limbajul la voia
ntmplrii, n funcie de inspiraia de moment, ntr-un mod plat
i inexpresiv cnd contextul cere altceva. Cerina: este necesar o
selecie a mijloacelor de expresie pe care le utilizm pentru a fi ct
mai persuasivi n demersurile noastre orientate asupra publicului.
n sfrit, dar nu n ultimul rnd, nu putem s avem pretenia unei
intervenii discursive de efect dac prezentm faptele ntr-un mod
indiferent, fr o implicare personalizat atunci cnd situaia o
reclam. Cerina: este necesar o selecie n privina tonului i
atitudinii pentru ca auditoriul s poat identifica natura
valorizrii fcut de orator. S purcedem la un mic studiu de caz,
pornind de la urmtoarea secven de discurs oratoric:

"Ostai! Dac vei fi nsufleii de aceleai simminte pe care


le-ai avut cu puin mai nainte privind la pilda soartei al tora,
n curnd, cnd va fi n cumpn nsi soarta voastr, atunci
de bun seam c am biru it! Cci ceea ce ai vzut n-a fost
numai un spectacol ci, ntr-o oarecare msur, imaginea nsi
a sori i voastre. Eu nu tiu dac ursita nu v-a hrzit vou
lanuri mai grele i necazuri mai apstoare ca acelea de care
au avut parte prinii votri! n stnga i n dreapta voastr v
nchid ieirea dou mri, voi nea vnd la ndemn nici mcar
un vas, pentru a putea scpa cu via. n jurul vostru se afl
fl uviul Padus. Dar Padus e mai mare i mai nvalnic dec t
Rhodanus. n spa te se nal amenintori Al pii, pe care a t t
de greu i-ai trecu t atunci cnd aveai toat vnjoia i erai
netirbii ca numr. Ostai! Aici, unde a i ieit mai nti n
ntmpina rea vrjmaul ui, trebuie sa u s nvingei, sau s
murii! " (Hanibal, CUl'tl/l tare in u f n faa os tailor /l Call1pan ia
di/l Italia, ci tat dup: Titus Livius, De la fu II darea RaII/ei, III,
Edi tura tiinific, Bucureti, 1 961, p. 61).
234 Mic tra ta t de oralori e

Constatm cu uurin n acest discurs, n primul rnd, o


alegere atent a ideilor pe care Hanibal le aduce n faa soldailor.
Sunt alese idei care privesc ducerea rzboiului (" n stnga i n
dreapta 'voastr v nchid ieirea dou mri, voi nea vnd la
ndemn nici mcar u n vas, pentru a putea scpa cu via. n
jurul vostru se afl fluviul Padus. Dar Padus e mai mare i mai
nvalnic dect Rhodanus. n spate se nal amenintori Alpii, pe
care att de greu i-ai trecut atunci cnd aveai toat vnjoia i
erai netirbii ca numr" ), care privesc tririle sufleteti ntr-o
astfel de situape apstoare ( " dac vei fi nsufleii de aceleai
simminte ... " ; " cci ceea ce ai vzut n-a fost numai un spectacol
ci, ntr-o oarecare msur, imaginea nsi a sorii voastre" ),
despre viitoru l care-i ateapt n urma btliei ( " Aici, unde ai
ieit mai nti n ntmpinarea vrjmaului, trebuie sau s
nvingei, sau s murii " ).
Suntem, n acelai timp, n faa unei selecii de metodologie
a prezentrii argumentelor. Publicului i sunt aduse n atenie
fapte importante din care el s deduc dificultile, dar i im por
tana btliei din Italia: exist condiii dificile (Padusul e un
obstacol mai serios, Alpii care au fcut attea victime etc), dar nu
exist alt ieire mai onorabil dect ctigarea rzboiului prin
viteJ' ia i sacrificiul soldatilor. Fiind vorba de multimea de soldati
, "

n faa creia se vorbete, tactica inductiv pare a fi dintre cele


mai eficiente. Fr a exagera n acest sens - contextul este de
departe defavorabil unei nfrumuseri exagerate a discursului -
regsim unele figuri de stil bine plasate (" imaginea nsi a sorii
voastre" , " lanuri mai grele i necazuri mai apstoare ca acelea
de care au avut parte prinii votri! " , " trebuie sau s nvingei
sau s murii" ) . n sfrit, din secvena discursiv reiese o alegere
de ton i atitudine: hotrrea de a lu pta pn la sacrificiul
suprem pentru a nvinge!
Di1>positio sau arta organizri i argu mentelor 235

Operaiile de selecie au o ntrebuinare universal. Ele sunt


utili zate nu numai cnd e vorba de a pune n scen argumentri,
ci n toate tipurile de discurs oratoric. Ele depind de o diversitate
de factori: domeniul n care se produce discursul (alegem cuno
tinele dintr-un domeniu, metodologia cea mai adecvat do
meniului, limbajul prin care exprimm cel mai bine ideile, atitu
dinea cea mai n concordan cu domeniul n cauz), intenia cu
care prezentm discursul (anumite cunotine, metode, o anumit
expresivitate sunt necesare pentru a realiza nelegerea, al tele
pentru convingere, cu siguran ceva diferit pentru inducerea de
triri afective), natura auditoriului pentru care se construiete dis
cursul (cunotinele utilizate, metodologia aleas, limbajul i
expresivitatea, tonul i atitudinea sunt reglate n funcie de cel
cruia i se vorbete) .
Dac au fost selectate ingredientele cu care vom lucra n
construcia discursu lui, materialul brut (cu deosebire cuno
tinele) trebuie prelucrat, adaptat pentru c el nu poate s apar
n aceas t stare n faa publicului. Cunotinele care traseaz
conturul schematizrii discursive trebuie aduse n atenia audito
riului n maniera cea mai adecvat pentru ca acesta din urm s
poat fi influenat n direcia dorit. Iar una dintre condiii,
esenial de altfel, este nelegerea. Pentru ca aceste cunotine s
"
" lucreze adecvat asupra interlocutorului, acesta din urm
trebu ie s le neleag. Intr n scen ceea ce Vignaux numete
operaii de denotare. Este necesar s stabilim semnificaia acelor
termeni pe care-i utiliz m i a cror necunoatere ar putea
mpiedica nelegerea.
n mod cert, ntr-un act discursiv nu denotm toi termenii
pe care-i folosim (n acest caz, ar nsemna c nu am ales bine
auditoriul sau nu am adaptat discursul la auditoriul pe care-l
avem n fa). i atunci se pune problema: care sunt termenii pe
care-i denotm i n funcie de ce criterii i alegem? Cteva
236 Mic tratat de orator ie

subli nieri ne vor aj uta, poate, s nelegem opiunile n aces t


sens. Ar trebui s denotm anumite noiuni, anumite idei n
funcie de importana lor n construcia discursiv pe care o pro
punem. De exemplu, n cazul unei argu mentri, este necesar s
denotm ideea care constituie teza argumentrii (pentru ca audi
toriul s neleag cu exactitate care este problema dezbtut).
Dup cum e de folos s denotm ideea n jurul creia se dezvolt
ntregul probatoriu pe care l propunem.
n alt ordine de idei, ar trebui s denotm anumite noiun i
de care depinde n mod direct nelegerea celorlalte i chiar a
eafodajului ntregii construcii discursive. n acest fel, oratorul
i uureaz, de bun seam, ntreaga activitate de ntemeiere a
tezei. Ar trebui s denotm acele noiuni pe care credem c
interlocutorul nu le cunoate, fie datorit noutii lor, fie datorit
ambiguitii lor, fie datorit opacitii de care dau dovad. n
sfrit, ar trebui s denotm acele noiuni, acele secvene
discursive n legtur cu care vrem ca auditoriul s aib o
nelegere unitar, pentru toi aceeai. Exist cazuri n care interlo
cutorii au o anumit nelegere pentru termenii pe care-i recep
teaz, dar fiecare alta, u nii ntr-un mod mai aproximativ, alii mai
exact. Este necesar aceast msur de precauie din partea ora
torului prin care i poate aduce publicul la un numitor comun n
privina semnificaiilor unor termeni.
Georges Vignaux pune n eviden cteva dintre proce
durile prin intermediul crora se pot ntruchipa operaiile de
denotare (op.cit., p. 95): metoda sinonimelor (explicm un termen
printr-un sinonim pe care publicul l cunoate mai bine: Venus =

luceafrul de diminea), metoda analitic i sintetic (explicm


prin descompunerea termenului n elementele sale componente
sau prin compunerea lui din aceste elemente: vertebrate =

mamifere, batracieni, reptile, peti; personali tatea organizarea


=

dinamic n individ a proceselor psihice), metoda demonstrativ


DisJlositio sau arta organizri i argumentelor 237

(explicm prin administrarea unor exemple semnificative:


continent Africa, de exemplu), metoda implicrii contextu ale
=

(asigurm nelegerea unui termen prin dezvl uirea contextului


n care el apare: nghearea apei trecerea apei din starea lichid
=

n stare solid cnd temperatura este sub zero grade), metoda


asumrii unei reguli (explicm u n termen prin evidenierea
regulii lui de funcpune ntr-un sistem: prezumia de nevinovie
= situaia u nui acuzat de a nu fi considerat vinovat pn n
momentul n care, n legtur cu fapta sa, nu s-a pronunat o
sentin definitiv i irevocabil). n mod cert, putem identifica i
alte proceduri, dup cum putem lesne observa c procedu ra
standard prin care se asigur denotarea (definiia) lipsete d i n
aceast enumerare a autorului invocat. Totui, ele spun ceva
despre puterea oratorului de a face lumin n ceea ce spune
atunci cnd constat c anumite lucruri pe care le prezint nu
sunt nelese.
Cum imaginaia creatorului de text este aproape fr
limite, procedurile de denotare pot fi augmentate n continuare
prin asumarea unor mijloace dintre cele mai neateptate n
privina influenei la auditoriu, ca n urmtorul exemplu d i n
Pascal:

" Omul este o trestie, cea mai slab d i n natur, dar este o
trestie care cuget. Nu e nevoie ca ntregul univers s se
narmeze pentru ca s-I striveasc. Un abur, u n strop de ap,
ajunge ca s-I ucid. Dar chiar dac universul l-ar strivi, omul
nc ar fi mai nobil dect cel care-I ucide, fiindc el tie s
moar i i d seama de avantajul pe care universul l a re
asu pra lui. Pe cnd universul nu tie nimic din aceasta " ,

sau dus la extrem n aceast " denotare" a lui Eminescu ce


aparine lui Sorescu:
238 Mic tra tat de oratorie

" Eminescu n-a existat.


A existat numai o ar fru moas la o margine de mare
Unde valurile fac nod uri albe
Ca o barb nepieptnat de crai.
i nite ape ca nite copaci curgtori
n care luna i a vea cuibar rotit

n timpu l care le rmnea liber


ntre dou primejdii
Aceti oameni fceau din fluierele lor
Jgheaburi
Pentru lacrimile pietrelor ndu ioate
De curgeau doinele la vale" ,

ambele nsemnnd, n opinia autorilor, o posibilitate de a con


strnge publicul s neleag ideile puse n circulaie.
Sunt puine construciile discursive n care ordinea pre
zentrii ideilor s fie indiferent. S admitem c, n cazul unei
demonstraii ca procedur a discursului tiinific (demonstraie
n sensul stric, logico-matematic al termenului), ordinea este ire
levant dac se reuete s se arate adevrul enunului demon
strat. n rest, ordinea este un element esenial pentru c, nu o
dat, de ea depinde performana discursului. Cu att mai mult n
cazul n care vorbim de organizarea tematic a argumentelor,
ordinea trebuie luat n considerare.
Aa cum ne atrage atenia Vignaux, la care am fcut
referin adesea, Pascal a subliniat c " ultimul l ucru pe care ar
trebui s-I fac o oper este acela de a ti cu ce s nceap" . Dac
nceputul este cu adevrat bun, atunci ansele de izbnd se
mresc considerabil. Aadar, n ce ordine se distribuie argu
mentele pentru a fi ct mai convingtoare? Chiar dac nu exist
reete n acest sens, unele sugestii pot fi fcute. Este posibil ca
argumentele cele mai puternice s fie plasate la nceputul
Oisl'0sifio sau arta organizi!rii argumentelor 239

pledoariei, pe parcursul derulrii ei sau la sfrit? Cnd vor avea


ele efectele cele mai puternice? lat un pasaj semni ficativ d in
Quintilian, care atac aceeai problem:

" S-a ridicat i problema dadl argumentele cele mai puternice


trebuie aezate la nceput, pentru ca si! cucereasci! spiri tele,
sau la sfrit, pentru a lsa auditoriul impresionat, sau dac
trebuie grupate o parte la ncep u t, o parte la sfrit, aa cum
face Homer, care pune argumentele slabe la mijl oc , ca si! fie
nti!rite de vecinele lor. Ele vor fi ornd uite cum o cere ra iu
nea fieci!rei cauze aparte, cu o singuri! exceptie, d u pi! prerea
mea, i anume: cuvntarea si! nu meargi! descrescnd de l a
argu mentele mai pu terni ce la cele mai slabe" (Qu i ntilian, A rfa
oratoric, II, Editura Minerva, Bucureti, 1 974, pp. 88-89).

Pasajul este instructiv n privina a ceea ce discutm aici,


cel puin pentru urmtoarele aspecte asupra crora ne atrage
atenia: (a) ordinea cea mai profi tabil a organizrii argumen
telor nu se stabilete n absol u t, ci n funcie de cauza care se dez
bate; (b) din acest punct de vedere exist mai multe ci care ne
pot aduce succesul (argumen te puternice la nceput, la mijloc sau
la sfrit); (c) exist o singur excepie care, oricum am ntoarce
cauza, efectele sunt destructive: ornduirea descresctoare a
argumentelor din punctul de vedere al forei lor.
Poate c exagerm ntr-o anumit msur cu relaionrile,
dar nu putem s nu vedem o anu mit analogie ntre ideea d e
ordine profitabil n actul d e convingere a interlocutorului cu aju
torul argumentelor i ordinea impus de regula a treia a metodei
carteziene de a ne conduce bine gndurile pe calea adevrului:

" . . . a-mi conduce n ordine gndurile, ncepnd cu obiectel e


cel e mai s im pl e i m a i uor d e cunoscu t, pentru a m i! ridica,
pu i n cte pu in ca pe nite trepte, la cunoaterea celor mai
,

complexe i presupunnd o ordine chiar ntre cele care nu se


240 Mic tratat de oratorie

succed n mod firesc " (Descartes, Disc/I rs despre metoda de a ne


cond/lce bitle mil/llea i a cI/ ta ade7.,ml ll tiin e, Editura
Academiei, Bucureti, 1 990, p. 1 22),

cu att mai mult cu ct s-a fcut o legtur ntre etapele construc


iei discursului oratoric i regulile metodei carteziene7.
Ce soluii ne rmn pentru a urma o ordine profitabil a
argumentelor? Nu putem ncepe cu argumentele cele mai puter
nice, conform lui Quintilian, pentru c astfel ne situm n planul
unul dru m descendent al fortei argumentelor. Putem s ncepem
cu argumentele cele mai slabe i s continum cu cele mai
puternice, astfel nct s ncheiem cu cel mai puternic argument,
care las i ultima i mpresie asupra auditoriului. Aa procedeaz,
de exemplu, Cicero, n urmtorul fragment din Cati/inara 1:

,,0, zei nemuritori! n ce ar ne afl m ? n ce ora trim? Ce


fel de republ ic avem? Aici, senatori, aici ntre noi, n cea mai
sfnt i cea mai important adunare de pe su prafaa
pmntu l u i, sunt unii oameni n stare s se gndeasc la
uciderea noastr a tuturor, la pieirea acestu i ora, i chiar a
lumii ntregi " ,

n care identificm urmtoarea ordine ascendell t a argumen telor:


argument puternic la nceput (uciderea senatorilor) -+ argument
mai puternic n continuarea argumentrii (uciderea tuturor locu
itorilor Romei) -+ argument foarte puternic la sfrit (uciderea
lumii ntregi).

7 Michel Meyer este cel care face aceastll analogie:


" cele patru momente ale
retoricii, care sunt illventio, dispositio, elocutio i memoria se vor transforma astfel
i vor da natere celebrelor reguli ale metodei lui Descartes, ele insele in numllr
de patru" (Michel Meyer (sous la direction), Histoire de la r/retorique des Grecs il
IIOS jours, Librairie Generale Franaise, Paris, 1999, p. 13).
Dispositio sau arta organizri i argumentelor 241

Exist i o alt posibilita te, sugerat de altfel de Quintilian,


care l evoc pe Homer, posibilitate care se concretizeaz n aa
numita " ordine homeric a argumentelor " : ncepem cu argumente
puternice, continum cu altele mai puin puternice, sfrim cu
argu mente foarte puternice. n acest fel, se evit situaia de ordine
descendent i se ncheie pledoaria n mod apoteotic. Aa se
ntmpl, dup opinia noastr, n secvena urmtoare din dis
cursul lui Napoleon n faa armatei naintea campaniei din Egipt:

" Soldati! Europa i tintete privirile asupr-v! Aveti a nde


plini mari datorii, a da btlii, a nvinge osteneli, pericole; vei
face mai mul t dect ati fcut pentru prosperita tea patriei,
fericirea oamenilor i propria voastr glorie. [ ] Geniul l iber
...

t ii, care a fcut, de la naterea sa, republica arbitra Europei,


voiete ca ea s fie i a mrilor i a naiunilor celor mai
ndeprtate" ,

care beneficiaz de urmtoarea organizare a argu mentelor:


argument p uternic ( " Europa i intete privirile asupr-v " ) .....
argumente mai slabe ( " avei a ndeplini mari datorii " ; " avei a d a
btlii " ; " avei a nvinge osteneli" ; " avei a nvinge pericole" ) .....
argumente puternice ( " vei face mai mult dect ai fcut pentru
prosperitatea patriei" ; " pentru fericirea oamenilor " ; " pentru
propria voastr glorie " ) ..... argumente foarte puternice ( " geniul
libertii a fcut republica arbitra Europei" ; " voiete ca republica
s fie arbitra mrilor i a naiunilor celor mai ndeprtate " ).

4. Organizarea afectiv a argumentelor

(a) Resursele afectivitii: ce ue SPUIl psihologii? Este u n


truism afirmaia c emoiile, sentimentele, afectivitatea n genere
a u un rol deosebit n viaa omului, n manifes tarea i dezvol tarea
personalitii. Un individ cu o afectivi tate pu ternic, canalizat i
242 Mic tra tat de oratori e

valorizat pozitiv, are toate ansele s se adapteze mai uor la


contextul social n raport cu un altul avnd o afectivitate sczut .
n definitiv, afectivitatea este mediul " n care se deruleaz toat e
"
celelalte procese psihice i ntreaga practic acional a omului.
i, e bine de remarcat, afectivitatea nu lucreaz ntotdeauna i
exclusiv pe direcia pozitiv a ierarhizrii personalitii: la fel de
bine cum poate fi un factor favorabil al manifestrii individ ului
n colectivitate, ea poate fi i un factor de risc ce e n stare s
genereze, eufemistic vorbind, asperiti n relaiile cu al teritatea.
Un distins psiholog, care s-a ocupat printre primii la noi de
investigarea afectivitii, nota:

" Echilibrul psihic nu este, n fond, dect echilibru afectiv. Un


c mp afectiv este cu att mai labil, cu ct tensiunea lui este
mai nalt; el este susceptibil s-i schimbe valoarea n una
contrarie. O iubire pasional se poate transforma mai uor n
ur dect o iubire potolit. O dragoste puternic, izbindu-se
de bariera l ipsei de reciprocitate, se ndreapt cu aceeai trie
mpotriva persoanei anterior iubit. Afectivitatea constituie
unul din etajele inferioare ale personalitii i de aceea persoa
nele slab integrate, cu sisteme psihice insuficient subordonate
funcpilor superioare ale caracterului, sunt i cele mai insta
bile. Instabilitatea personalitii cu drept cuvnt este o instabi
l i tate emotiv " (Vasile Pavelcu, Caracterele afectivitii, n:
CUNoaterea de sine i cUl10aterea perso nalitii, EDP, Bucureti,
1 982, p. 1 1 7) .

Ne imaginm c afectivitatea, cu toate componentele ei


(emoii, sentimente), constituie, atunci cnd e valorificat eficient
i productiv, una dintre sursele cele mai importante de influenare
a celorlali. A transmite, prin mijloace diferite, o emoie puternic
nseamn a pune stpnire, n mare msur, pe dimensiunile com
portamental i acional viitoare ale destinatarului, a-I asocia
unei idei, a-I determina la aciune pen tru a pune n practic o
Disposifio sau arta orga nizrii argu mentelor 243

proiecie ateptat. A determina la cellalt un sentiment putern ic


i de durat nseanm, cel puin pentru cel care l-a impus, un cont
mereu deschis pentru relaionri i pentru comportamente
vii toare n favoarea intervenientul ui, agen tului.
C afectivitatea este o surs de influen i de nstpnire a
celuilalt, aceasta e n afara oricrei ndoieli. Dar lucrul acesta este
ct se poate d e evident - i a i fost relevat cu insisten - n ra
portul dintre individ i mase (mulimi). n genere, indivizii
puternici, liderii carismatici care s-a u manifestat i au rmas ca
personaliti n istorie, fie ele va lorizate pozitiv (Napoleon,
ChurchilI, Roosevelt, Ioana d'Arc) sau negativ (Nero, Caligula,
Hi tler), au acionat asupra popoarelor, maselor n general, supra
Iicitnd dimensiunea emoional i sentimental a acestora.
Certamente, exagernd poate ntr-o anumit m sur, cel care a
pus bazele studiilor moderne privind psihologia mulimilor ne
a trage atenia c:

"Bune sau rele, sentimentele manifestate de ctre o mulime


prezint dublul caracter de a fi foarte simple i foarte exage
rate. Din acest punct de vedere, ca i din attea altele, indi
vidul n starea de multime se apropie de oamenii primitivi,
inaccesibili la nuane, vznd lucrurile n mare i necu nos
cnd tranziiile. n mulime, exagerarea unui sentiment este
fortificat prin fa ptul c, propagndu-se ex trem de rapid pe
calea sugestiei i contagiunii, aprobarea, al crei obiect devine
sentimentul, i sporete considerabil fora " (Gus ta v e Le Bon,
Psihologia maselor, Editura tiinific, Bucureti, 1991, p. 32).

Individul a sesizat lesne c poate aciona asupra celuil a l t


prin intermediul afec tivitii. A cutat n permanen cile cele
mai eficiente i mai sigure de a pune n va loare aceast surs de
influen, att de fascinant uneori. i le-a gsit.
244 Mic tratat de oratorie

(b) Raionamentul intelectiv i raionamentul afectiv. n


1 905, psihologul francez Theodule Ribot oca publ icul avizat, dar
poate mai mult tagma specialitilor forma i la coala axioma
ticilor modernitii trzii, printr-o lucrare ce voia s prind sub
incidena aceluiai demers explicativ dou domenii, pentru muli
ireconciliabile - logica i psihologia afectivitii: La logiqlle des
sentill/ents.
Cum este posibil a mpca - se ntrebau scepticii - disponi
bilitatea pentru ordine, rigoare, sistematizare i deductibilitate
caracteristic oricrui demers serios n domeniul logicii cu
aceast diversitate de forme i manifestri ale afectivitii care,
pentru mul i, era semnul c aici orice ncercare de ordine este
sortit eecului? Ribot a trecut peste prej udecil:l i mai ales peste
argumen tul autoritii (s nu uitm c, la nceputul secol ului al
XX-lea, atunci cnd a apru t cartea lui Ribot, se manifestaser
creator personalitile cele mai puternice n domeniul logicii de
inspiraie axiomatizat i formalizat: Russell i Hilbert) i a
incercat acest mariaj, pentru mu li de-a dreptul de neconceput.
Primul pas pe care autorul l face este instituirea unei
distincii ntre raionamentul intelectiv (Ia Ribot, intelectual) i
raionamen tul afectiv (la Ribot, emoional). S ncercm o explica re
sumar a acestei distincii. n general, a raiona nseamn, ntr-o
perspectiv strict logic, a construi o nlnuire de idei, astfel nct
din unele care ne sunt date ca adevrate s deducem altele pe care

H "De vreo patruzeci de ani, insa, s-a produs o i ntervertire de roluri i psiho

logia pare dispusa sa-i ia revana . Mulli autori contemporani pledeaza in


favoarea ei; ei suslin ca psihologia reprezinta trunchiul fala de care logica nu
este dect o ramura, cartea in care studiul ralionamentu lui nu constituie dect
un capitol, ca, intr-un cuvnt, logica nu este dect o parte detaata i speciali
zata a psihologiei. Logicienii puri au protestat, iar afirmalia de mai sus a provo
cat o disputa care nca mai dureaza. Cum aceasta este destul de indiferenta
pentru subiectul nostru, cred ca este inutil s-o rezumam i sa ne impl icam n
polemica" (Theodule Ribot, Logica selltimelltelor, ESE, Bucureti, 1988, p. 33).
Dip()s itio sau arta orga nizrii argumentelor 245

le considerm adevrate n virtutea adevrului primelor i a


legturilor lor cu cele deduse. Totul se petrece pe dimensiunea
strict raional a individului, n ceea ce am putea numi intelecia
sa. Avem, n acest caz, de-a face cu raiollamelltul jnteleetiv. Totui,
cel care pune n micare un raionament sau o ncrengtur de
rationamente
, este omul. EI nu este numai rationa , litate. Peste
dimensiunea raional a personalitii individ ului se suprapun
ntotdeauna i alte componente, unele destul de p uternice i
importante. Una dintre aceste componente se concretizeaz n
dimensiunea afectiv a individului. Dac un raionament se
deruleaz n condiii de stres, n condiii de emoii puternice, n
contextul unor sentimente adnci, este sau nu este i nfluenat - n
desfurarea i, mai ales, n consecinele lui - raionamentul?
Rspunsul este afirma tiv. n mod cert, raiona mentul pe
care-l pune n practic un individ st sub influena - mai mare
sa u mai mic - afectivitii sale. Un astfel de ra iona ment poart
nu mele de raiollamellt afeetiv. De al tfe\ ' filosoful Ion Petrovici,
ntr-un curs de logic pe care l-a inut studenilor de la Universi
tatea din Iai la nceputul secolului al XX-lea, a atras atenia c
nu exist diferen ntre indivizi n ceea ce privete aplicarea
regulilor gndirii corecte i ale funcionrii ra iona mentelor. El
opineaz c diferenele pe care le constatm uneori n u se d a
toreaz ra ionamentului logic, care, chipurile, ar fi diferi t, ci com
plexului de sentimente de care omul este dominat ntr-o situaie
de raionare sau alta9. De o manier care nu Ias loc la comen
tarii, Petrovici afirm c:

" ... omul se conduce de sentiment. Preceptele raiun ii, lipsi te


de o compo nent afectiv, rmn l itere moarte. Atunci, ceea
ce poi face, dac vrei ca d reap ta judecat s te duc - n afar
c trebuie s-o cunoti bine - este s-i alipeti un sentiment, i

9 Ion Pelrovici, Cllrs de logicii, Editura Institutul European, lai, 2000, pp. 55-56.
246 Mic tratat de oratorie

nc un sentiment puternic, capabil s precumpneasc inten


sitatea altor pasiuni. Firete, acel senti ment trebuie s r mi e
n serviciul gndirii i nu - ca n logica afectiv - s ia pe
aceasta n serviciul lui " (Ion Petrovici, COll tribuii la I/ tilitatea
logicii, Convorbiri li tera re, No 11 i 12, 1905, pp. 1 1 1 6-1 1 1 7).

Organizarea argumentelor nsea mn, cum am vzut, pune


rea n micare a unei mulimi de raionamente (structurate pe rela
iile de condiionare suficient-necesar, opoziie contrar i opo
ziie subcontrar) n vederea coroborrii ct mai profitabile cu
scopul susinerii sau respingerii unei teze. n msura n care peste
traiectul intelectiv al raionamentelor se suprapun dominante
afective, organizarea argumentelor se va realiza i n virtutea jocu
lui i influen ei acestor stri afective asupra parcursului raional.
(e) Mecallismele ntemeierii afective. n ncercarea de a
determina specificitatea ntemeierii n raionamentele afective,
vom recurge la un paralelism ntre ceea ce am numit raionament
intelectiv i raionament afec tiv. n cazul raionamentului
intelectiv, vom avea n a tenie cu precdere ded ucia, caz n care
vom determina comportamentul celor dou forme de baz:
raionamentul propozi ional i raiona mentul silogistic. Avem
rationamentul
, :

Dac elevii au emotii puternice, ei se concentreaz mai greu la examen


Elevii care susin astzi examenul au emoii puternice
Deci: Elevii care susin astzi examenul se concentreaz mai greu

Acest raionament are drept premise o propozitie compus


( " Dac elevii au emoii puternice, ei se concentreaz mai greu la
examen " ) i o propoziie simpl, care e afirma t i care e una
dintre componentele propoziiei compuse ( " Elevii care sustin
astzi examenul se concentreaz mai greu " ). Pe aceste dou pre-
Dispositio s a u arta or ga n izrii arg umentelor 247

mise se ntemeiaz concluzia ( " Elevii care susin astzi examenul


se concentreaz mai greu " ).
n baza crui temei putem deduce concluzia din premisele
date? Altfel spus, cine justific fa ptul c putem susine ca racterul
adevra t al concluziei n baza caracterul ui adevrat al premi
selor? O analiz a structurii acestui raionament ne poate duce la
rspuns. Propoziia compus (" Dac elevii au emoii puternice,
ei se concentreaz mai greu la examen " ) este format din dou
propoziii simple ( " Elevii au emoii puternice " i " Elevii se
concentreaz mai greu la examen " ) . Cum se determin, cum se
infl ueneaz ele reciproc din punctul de vedere al valorilor d e
adevr?
Dac este adevrat c " Elevii au emoii puternice " , atunci,
n mod necesar, este adevra t i c " Elevii se concentreaz mai
greu la examen " . Prin urmare, n tr-o prim aproximare, a m
descoperit c adevrul primei propoziii a trage dup sine
adevrul celei de-a doua. Dac este fals c " Elevii se concen
treaz mai greu la exa men " , atunci, n mod necesar, este fals i c
"
" Elevii au emoii pu ternice . n tr-o a doua a proximare, am des
coperit c fa lsitatea celei de-a doua propozi ii atrage d up sine
fa lsitatea celei dinti. Cel puin pentru ceea ce vrem s artm
aici ne este de ajuns: suntem n prezena unei relaii de condi
ionare suficien t-necesar n tre cele dou propozi ii simple:
prima este cond iia suficient, cea de-a doua este consecina
necesar a ei. Actul de ntemeiere a concluziei se concretizeaz n
relaia de cOlldiiollare sLljiciell l-lIeccsar dintre cele dou propoziii,
care ne spune c adevrul celei din ti atrage dup sine adevru l
celei de-a doua. tim c prima este adevrat (este afirmat n
premisa a doua), prin urmare a doua trebuie s fie n mod
necesar adevrat. i, deci, poate fi afirmat in concluzie. Cum
am artat n alt parte, n plan argumentativ (adic d ac tra ns-
248 Mic tratat de oratorie

formm premisele n probe i concl uzia n tez), su ntem n


prezena slIsillerii unei teze.
Dac urmm cellalt traiect al relaiei de condiionare
suficient-necesar dintre cele dou propoziii simple, va lori
ficnd trecerea de la falsitatea consecinei la falsita tea condiiei,
atunci raiona mentul ia urmtoarea nfiare:

Dac elevii au emoii puternice, ei se concentreaz mai greu la examen


Elevii care susin astzi examenul nu se concentreaz greu
Deci: Elevii care susin astzi examenul nu au emoii puternice,

unde, d up cum putem lesne consta ta, afirmarea falsitii celei


de-a doua propoziii atrage dup sine afirmarea falsitii celei
dinti. Suntem, din p unct de vedere argumenta tiv, n prezena
respingerii unei teze.
Pe scurt, fr a mai intra n alte detalii i ilustrri posibile,
ntemeierea ra ionamentului intelectiv de tip propoziional se face
n baza relaiilor de determinare alethic dintre cele dou propo
ziii simple care alctuiesc propoziia compus: condiionare
suficien t-necesar, opoziie contrar, opoziie subcon trar.
Mecanismul este asemntor i n cazul rationamentului
,

silogistic, cu specificaia c, n acest cadru, condiionarea este


nlocuit cu incluziunea, iar opoziiile sunt nlocuite cu exc\u
ziunile. Fie silogismul:

Scriitorii sunt imagi nativi


Poeii sun t scriitori
Deci: Poeii sunt imaginativi.

Care e temeiul pentru care putem declara c propoziia


concluzie (" Poeii sunt imaginativi" ) este adevrat? Analiza
premiselor " Scriitorii sunt imaginativi " ; "Poeii sunt scriitori" ) ne
arat urmtoarea dinamic a noiunilor angrenate:
D il'0sitio sau arta orga nizri i argumentelor 249

Se 1
pc S
p c

unde S, I, P sunt notaiile pentru noiunile " scriitor " , " om


"
imaginativ , " poet" . Aceast dinamic a incl uziunii noiunilor
date una n cealal t ne duce n mod necesar la una i aceeai
constatare: noiunea " poet" trebuie s fie inclus n noi unea " om
imagina tiv " . Fundamentul ntemeierii caracterului adevrat al
concluziei este, n acest caz, relaia de incl uziune dintre noiunile
angajate n premise. Sun t, n plan argumentativ, in situaia
susil/erii. Dac avem silogismul:

Oa menii oneti trebuie elogiai


Politicienii nu sun t oameni oneti
Deci: Politicienii nu trebuie elogiai

i vrem s analizm temeiul pe care se sprijin adevrul COI1-


c1uziei, a tunci vom constata c mecanismul este acelai, numai c
de aceast dat acioneaz att incluziunea, ct i excIuziunea:
o c E
P ( O

de unde rezult necesitatea unei concluzii negative. Suntem,


argumentativ vorbind, n planul respillgerii.
Cum stau lucrurile n cazul rationamentului
, afectiv? Ratio-
,

namentul afectiv apare cnd pe traiectul unui raionament inte


lectiv se suprapune un lan de triri afective de mare intensitate.
S asumm aici conceptul de cmp afectiv, prezent n literatura
dedica t afectivitii. Cmpul afectiv este neles ca un " rezultat
al colaborrii dintre forele individuale ori biologice i cele soci-
250 Mic tratat de oratori e

ale, externe ori interioriza te " lo. EI este configura t, individua lizat,
cum spune autorul citat, de o dominall t: cmpul afectiv se stabi
lete n funcie de dominanta strii afective a individ ului ntr-un
anumit moment, ntr-un context oarecare. E destul de greu de
susinu t c un individ e dominat de ur n tota litate, n absolut
sau e dominat de iubire n tota litate. Grad ul fiecrei tona liti
afective d dominanta dup care analizm sau caracterizm
relaiile afective ale individ ului.
Ce se ntmpl n plan concret atunci cnd se pune n
micare un raionament afectiv? Peste relaiile de condiionare sau
de opoziie (proprii raionamentului intelectiv de tip propo
ziional) sau peste relaiile de incluziune i excluziune (n cazul
raionamentului si logistic) se suprapun diferite cmpuri afective.
Acestea din urm pot fi n concordan sau n discordan unele
cu altele (psihologii vorbesc de asociere i disociere). n funcie
de natura relaiei dintre cmpurile afective (concordan sau
discordan), de fora unuia sa u altuia dintre cm purile afective
angrenate n ra ionamentul afectiv, se distri buie concluziile care
pot fi trase i, n consecin, aciunile care se desfoar n con
tinuitatea lor. S-I urmrim, pentru nceput, pe au torul invocat
anterior ntr-o ilustrare ct se poate de interesant (p. 1 23):

N este o societate suspect


X este un om onest
Deci: X nu poate avea nimic n comun cu N.

Cnd, ne atrage atenia Pavelcu, X i N sunt "egal de intran


sigente n independena lor ca valori" , ntre ele se instaleaz o
relaie de respingere i niciodat nu vor putea fi situ a te, ambele, n
unul i acelai cmp afectiv. Chestiunea se poate lesne vedea din

10 Vasile Pavelcu Cunoaterea de sil/e i clIlI(Jaterea pcrsol/1I1itiiii, EDP, Bucureti,


,

1982, p. 12l .
Di!'po!'itio sa u arta organizrii argumentelor 251

fa ptul c propoziia-concluzie a raionamentului dat ne situeaz n


prezena unei respingeri (onestitatea aparine unui cmp afectiv
opus celui pe care l-am putea asocia societilor suspecte). Psiho
logul invocat ne reine atenia i cu celelalte dou situaii: cazul n
care fora afectiv a lui X este mai puternic (o onestitate foarte
puternic va cuta, se va asocia cu societi onorabile) i cazul n
care fora afectiv a lui N este mai p uternic (onestitatea lui X
este pus n cauz dac concede s se asocieze cu societi
suspecte; dac cedeaz, nseamn c el este mai puin onest) .
Cnd domi nant este primul cmp afectiv, raionamentul devine:

X a par ine lui N


N este o societa te suspect
Deci: X este u n om suspect.

Iar dac dominant este cel de-al doilea cmp afectiv, atunci
ajungem la urmtorul raponament:

X este un om onest
N l cuprinde pe X
Deci: N este o organizaie onest.

Exemplele pe care le-am preluat i discutat pun n eviden


modul n care cmpurile afective influeneaz deducerea con
cluziei. S ncercm s naintm cu consideraii proprii pe aceast
directie. Fie rationamentull l :
I I

Oricine se rzbun prin vio len va fi pedepsit


X dorete s se rzbune prin violen
Deci: X va fi pedepsi t .

11 Consta ntin S1\I1\vilstru, Logic i Iill/baj edllfa!io/lal, EDP, Bucureti, 1995,


p. 68.
252 Mic tratat de oratorie

Dac facem un paralelism ntre parcursul intelectiv i cel


afectiv ale raionamentului dat, vom constata cu surprindere c,
nu de pu ine ori, parcursul intelectiv este total diferit de parcursul
afectiv. Diferena este dat de fora cmpurilor afective care intr
n combinaie i se asociaz raionamentului intelectiv. n msura
n care ne conformm parcursului logic al raionamentului, atunci
ar nsemna c dac este adevrat c " Oricine se rzbun prin vio
len va fi pedepsit" , n mod normal, n aciunea practic, nimeni
nu ar trebui s se rzbune prin violen. Deoarece, n urma acestui
fapt, el va fi pedepsit. Dar nu se ntmpl ntotdeauna astfel. Mai
nti, e de reliefat c, n acest raionament, avem trei cmpuri
afective n relaie i n aciu ne concomitent :

CI (dorina pu ternic C2 (teama presant de


de rzbunare) pedeaps )

C3 (starea de renunare
la rzbunare violent)

n cvasimajoritatea situaiilor, cmpul afectiv C2 (teama pre


sant de pedeaps) constituie starea afectiv dominant. Ea impune,
atrage dup sine n mod necesar, cmpul afectiv C3 (starea de
renunare la rzbunarea prin violen). Raionamentul este
urmtorul:

Oricine se rzbun pri n violen va fi pedepsit


X nu s-a rzbunat prin violen
Deci: X nu va fi pedepsit.

n cazul n care cmpul afectiv CI (dorina pu ternic de


rzbunare) este cel care d starea afectiv dominant care se
suprapune peste raionamentul intelectiv, atunci cmpul afectiv
C2 (teama presant de pedeaps) devine dominat, nu mai poate
Dispositio sau arta orga nizrii argumentel or 253

i mpune cmpul afectiv e3 (s tarea de renunare la r zbunarea


pri n violen), iar raionamentul va fi urmtoru l:

Oricine dorete s se rzbune prin violen va fi pedepsit


X s-a rzbunat prin violen
Deci: X va fi pedepsit

Este mai mult dect evident c afectivitatea joac un rol


important, uneori poate prea important, in actele noastre de
raionare i argu mentare, in general n aciunea de infIuenare a
celorlali. S-l invocm din nou, cum am fcut-o adesea, pe
Quintilian:

" Nu numai prin vorbe, dar i acionnd ntr-un anumit fel


putem strni lacrimi. Tocmai de aceea a rmas obiceiul ca
acuzaii s se prezinte nengrijii i mizeri i, mpreuni'! cu ei,
copiii i prinii lor. Acuzatorii, la r ndul lor, arati'! sabia
nsngerat, oase extrase din rni, veminte stropite de sn ge ,

i dezleag rnile, i dezvelesc trupurile biciuite. Efectul


acestor gesturi este de obicei uria, fiindc pun sensibilitatea
auditoriului oarecum n faa crimei. De aceea toga nsngerat
a lui C. Caesar, purtat n fruntea cortegiului funebru, a st r
nit furia poporului toman. Poporul tia c Caesar a fost asasi
nat; trupul lui era doar acolo, pe patul funebru; totui,
vemntul lui mbibat de snge a redat att de viu imaginea
nelegiuirii, nct se p rea c Caesar nu a fost ucis, ci tocmai
atunci l ucid " (Quintilian, A rta oratoric, II, Editura Minerva,
Bucureti, 1 974, p. 1 38).

(d) Schi a unei argumentri afective. Raionamentele


afective sunt valori ficate prin intennediul discursivitii. S
revenim la acelai Gustave Le Bon:
254 Mic tra tat de oratorie

" Abil sugestionate, mulimile devin capabile de eroism i


devota ment. Ele sunt chiar mai capabile de acestea dect indi
vidul izolat. [ . . . ]. Mul imea nefiind impresionat dect de
senti mente excesi ve, oratorul care vrea s seduc trebuie s
abuzeze de afirmaii tari. Exagerarea, afirmarea, repetarea,
fr a ncerca vreodat s demonstrezi ceva cu ajutorul ratio
namentului, sunt procedee de argumentare familiare orato
rilor reuni unilor populare" (Gustave Le Bon, Psilwlog;a
",ase/or, Editura tiinific, Bucureti, 1 991, p. 33).

Un discurs abil construit, care vrea s trag foloase din


ceea ce se numete afectivitatea ascuIttorilor, trebuie s induc
n contiina acestora din urm sentimente puternice, emoii care
pun stpnire pe individ i nu-l mai las pn ce acesta nu
acioneaz n sensul i cu rezultatele dorite.
Una dintre formele discursivitii care se preteaz la a
scoate din sen timent tot ceea ce acesta este capabil s dea este
argumen tarea. n esent, calea regal pentru a obine acest lucru
pare a fi urmtoarea: fiecare argument propus s fie nsoit de un
maxim u m de sentiment n favoarea sau n defavoarea unei
decizii. i, n fapt, cam astfel se petrec lucrurile n reali tate.
Cnd avocatul, n faa completului de judecat, aduce n
favoarea clientului su argumente de genul: " Acuzatul este sin
gurul ntreintor al celor zece copii pe care i are" ; " Lovit de
Dumnezeu cu o boal incurabil, l mai lovim i noi nc o dat" ,
el tie c, din punct de vedere logico-raional, aceste argumente
invocate nu sunt prea puternice (ele sunt, la rigoare, argumente
aparente: legea nu stipuleaz nicieri c acei acuzai care au copii
muli nu trebuie pedepsiti pentru faptele svrite, c cei bolnavi
nu sunt pasibili de pedeaps), dar mizeaz pe fascinanta lor
putere de a determina emoii deosebite i un pronuntat senti
ment de mil, de compasiune. Care, n funcie de context, ar
Disl' 0sitio sau arta organizrii argumentelor 255

putea infl uena ntr-o oarecare msur decizia judectorilor,


chi ar abaterea lor de la calea dreapt a raionalitii.
Vrem s trasm conturul unei argumentri afective prin
evidenperea, att ct este posibil n aceste domenii, a unor
regulariti ale argumentrii eficiente prin valorificarea profita
bil a jocului cmpurilor afective care intervin n orice act d e
decizie i ntemeiere raional. S pornim de la urmtoarea
argumentare care valorific argumentati v un raionament afectiv
pe care l-am analizat deja:

X va fi pedepsit jii/l(icii X dorete s se rzbune prin

1
violent"

i
Oricine se rzbun prin violen va fi pedepsit

argumentare care asum patru cmpuri afective diferite n


interaciune reciproc:

C2 (teama presant de pedeapsa) CI (d orinta pu ternica de


razbuna re)

Cl (starea de culpabilitate) C4 (starea de linite)

Cmpurile afective C3 (starea de culpabiIitate) i C4 (starea


de linite) sunt opionale i se instaleaz unul sau altul n funcie
de natura deciziei (concluziei) cel ui care uzeaz de o astfel d e
argumentare afectiv (se rzbun sau nu se rzbun prin vio
len), decizie determinat de relaia dintre cmpurile afective CI
256 Mic tra ta t de oratorie

(dorina puternid de rzbu nare) i C2 (teama presant de


pedeaps).
Atragem atenia c primele dou cmp uri afective (C i C2)
sunt n discordan (teama presant de pedeaps este, din punctul
de vedere al generrii unei decizii, n dezacord cu dorina puter
nid de rzbunare prin violen). Prin urmare, decizia (concluzia
argumentrii, teza susinut) depinde de lupta dintre cele dou
cmpuri afective, de diferena de tensiune afectiv dintre ele i, n
esen, de care dintre aceste dou cmpuri se va instala n calitate
de dominant a afectivitii celui care pune n micare acest raio
nament afectiv, aceast argumentare pasional. Dac CI (dorina
puternic de rzbunare prin violen) are fora cea mai mare i se
instaleaz n calitate de cmp afectiv dominant, atunci C2 (teama
presant de pedeaps) va fi subordonat lui Cl, nu va mai avea
aceeai for n infl uenarea unei decizii, cmpul afectiv Cl se va
general iza i decizia va fi luat numai n funcie de acest cmp
afectiv dominant. Argumentarea va fi urm toarea:

X a ignorat frica de pedeaps X s-a rzbu nat prin violen

i
Orice individ care se rzbun prin violen
ignor frica de pedeaps

Aceasta este, n sensul cel mai pur, argumentarea afectiv a


cel ui care a luat decizia de a se rzbuna prin violent: dorina de
rzbunare a fost un sentiment att de puternic, nct a anihilat
cel de-al doilea sentiment cu care o perioad a mers mn n
mn (teama presant de pedeaps) i a ndeprtat argumen
tarea de la cadrele sale raponale. Rational ar fi fost ca, n baza
unei temeri presante de pedeaps, individ ul s renune la a se
rzbuna prin violen.
Dispositio sa u arta orga nizrii argumentelor 257

Dac, ntr-o alt situaie, C2 (teama presant de pedeaps)


are fora cea mai puternic, atunci el devine cmpul dominant, se
generalizeaz ntr-un singur cmp afectiv, atenueaz sau chiar
anuleaz forta cmpului C2 (dorina puternic de rzbu nare), iar
decizia celui care argumenteaz este (sau ar trebui s fie) aceea
de a nu se rzbuna prin violen, conform argumentrii:

X nu s-a razbunat prin violenta jiiJldc X a fost dominat de teama de

T
J"d "P"

i
Orice individ care nu se razbuna prin
violenta este dominat de frica de pedeapsa

argumentare care este similar cu parcursul raional al raiona


mentului care o susine. Cum ea este rezultatul relaiilor dintre
cmpurile afective angajate n natura argumentelor propuse i a
tezei susinu te, ea es te, desigur, o form de argumentare afectiv.
Analizele la care ne-am angajat ne permit nscunarea urmtoarei
reguli:

(1 ) ntr-o argumentare n care sunt prezente dou cmpuri


afective discordante, teza urmeaz ntotdeauna cmpul
afectiv cel mai puternic, cmpul afectiv dominant.

ntr-o argumentare asistm n permanen la o confruntare


ntre argumentele (dovezile) fiecreia dintre pri: acuzatorul
vine cu probele sale privind vinovia acu zatorului, avocatul
produce dovezile proprii din care, pentru el, rezult nevinovia
clientului. n acelai timp, fiecare argument este asociat unui
anumit cmp afectiv pe care-l aduce cu sine. Evident, are loc o
confruntare ntre argumente, dar i ntre cmp urile lor afective.
Judectorul va aciona dominat de puternicul sentiment al
dreptii, pe care I sl ujete prin profesia sa ( " nici un individ care
258 Mic tratat de oratori e

a svrit fapte pe care legea le incrimineaz nu trebuie s


r mn nepedepsit " ), avocatul care produce argumentele de care
am aminti t anterior (" Acuzatul are zece copii " ; " Acuzatul e lovit
de o boal incurabil " ) va aciona pe principiul c mila trebuie s
aib o influen n aprecierea faptelor omeneti.
Fr ndoial, va aciona aici regula pe care am enunat-o
anterior (teza urmeaz cmpul afectiv cel mai puternic), dar
numai ca tendin general, ca dominant . n fapt, un fenomen
in teresant se petrece ntr-o asemenea situaie i el are influen
asupra deciziei: nu se poate ca judectorul, dominat de senti
mentul dreptii (ca j udector) i atent la probele care-l incrimi
neaz pe acuzat, s nu in seama chiar deloc de sentimentul de
mil (ca om), indus n special prin cele dou argumente
vehiculate de avocat. n aceste condiii, decizia lui va fi rezultatul
unei evaluri combina ti ve a argumentelor i, mai ales, a strilor
afective pe care ele le induc. Exist mrci prin care, n cazuri
precum cel de mai sus, putem depista c decizia s-a luat prin
evaluarea tu turor cmpurilor afective intervenite ntr-o argu
mentare (de exemplu, aplicarea unei pedepse la limita minim).
Ni se pare c putem institui urmtoarea regul:

(2) ntr-o argumentare polemic, teza (concluzia) este rezul


tatul valorizrii simultane (combinatorii) a cmpurilor
afective induse de argumentele prezentate.

S-a vzut, din discuiile referitoare la prima regul a argu


mentrii afective, c n situaia n care cmpurile afective sunt n
discordan, teza urmeaz ntotdeauna cmpul afectiv dominant.
Ce se ntmpl dac aceste cmpuri afective sunt n concordan?
Care este conduita dup care se asum teza? Fie argumentarea:
Disposifio sau arta organizrii argumentelor 259

Elevul X a fost elogiat de fiil/dc Elevul X a rezolvat, printr-o


profesorul su de matema tic soluie original, o problem

fi
dificil de matematic

n general, toi cei care rezolv, prin soluii


originale, probleme d ifici le sunt elogiai de
profesorii lor

Ce constatm dac anal izm aceast argumentare? C ea


conine dou cmpuri afective, concentrate n datul justificator al
argumentrii ( " n general, toi cei care rezolv, prin soluii origi
nale, probleme dificile sunt el ogiai de profesorii l or" ): starea d e
satisfacie pentru gsirea soluiei originale i trirea bucuriei
pentru faptul c este elogiat de ctre profesor. Ele sunt cmpuri
afective aflate n relaie de asociere. Teza pe care argu mentarea o
susine ( " Elevul X a fost elogiat de profesorul su de mate
matic " ) exprim unul dintre aceste cmpuri afective, adic u n
cmp afectiv aflat in relaie de asociere c u cel indus d e temei
( " Elevul X a rezolvat, printr-o ideea original, o problem dificil
de matematic " ). n nici un caz, n baza unei norme (fundamen
tul argumentrii) care prezint dou cmpuri afective aflate n
concordan, n asociere nu se va putea susine o tez care s-i
asocieze un cmp afectiv aflat n discordan, n disociere cu cele
induse de fundamentul argumentrii. O argumentare de forma:

Elevu l X a fost blamat de fii/ldc Elevul X a rezolvat, printr-o


profesorul su de matematic 4 idee original, o problem

f
i
complex i dificil

n general, toi cei care rezolv prin sol uii


originale probleme dificile de matema tic
sunt elogia de profesorii lor