Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DE PETROL SI GAZE DIN PLOIESTI

FACULATEA DE STIINTE ECONOMICE

ADMINISTRATEA SI FINANTAREA PROIECTELOR DE DEZVOLTARE

ANALIZA STATISTICA A SITUATIEI RESURSELOR DE


MUNCA LA SC YAZAKI ROMANIA SRL

Patrascu Gheorghe Cristian


Anul I
Grupa 14

INTRODUCERE
SCURT ISTORIC

Yazaki este unul din liderii mondiali in industria auto,fiind prezent pe piata mondiala de
peste 80 de ani. Corporatia Yazaki s-a infintat in anul 1941, cand fondatorul sau Sadami Yazaki a
confectionat si avandut primele cablaje auto. Odata cu dezvoltarea economiei japoneze, s-a
cunoscut si o creastere continua in cazul companiei Yazaki care si-a raspandit activitatea in multe
tari ale lumii. Astfel, compania detine 443 de locatii in intreaga lume, incluzand fabrici de
productie, centre de dezvoltare si vanzare, toate acestea in 38 de tari din intreaga lume.
Activitatea se clasifica in trei mari grupe:
Sectorul Auto avand ca produse: cablaje auto, componente si dispozitive auto;
Sectorul de Mediu, reprezentat prin cabluri electrice, echipamente pentru instalatii de
gaz, echipamente de uz casnic si echipamente de mediu;
Sectorul orientat catre noi domenii de activitate: Reciclare, Asistenta Sociala,
echipamente agricole.
Societate Yazaki Romania a fost infintata in anul 2003 avand profilul de productie a
cablajelor auto pentru o serie de subcontractori, cum ar fi Ford, Toyota, Renault etc. Sediul
societatii se afla in zona Parcului Industrial Ploiesti, soseaua Ploiesti-Targoviste, km 8.
Structura societatii:
-Numele firmei: S.C. Yazaki Romania S.R.L
-Cod unic de inregistrare: 15412557
-Numar de inmatriculare: J29/771/2003
-Forma juridica de constituire: societate cu raspundere limitata.
-Natura capitalului: particular.

1. EVOLUTIA RESURSELOR DE MUNCA IN PERIOADA 2005-


2010

2
Numarul de salariati al societatii comerciale Yazaki Romania din Industrial Park Ploiesti
a avut in perioada 2005-2010 urmatoarea evolutie:

Anii 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Indicator
Nr. Total Salariati 1494 2535 3287 3844 3362 3092

Masculin 1164 1805 2343 2709 2302 2151


Feminin 330 730 944 1135 1060 941
Grupe de varsta 810 1425 1746 1929 1683 1508
21-30
31-40 401 747 1134 1478 1259 1158
41-50 158 234 281 312 296 302
51-60 92 98 96 95 95 95
61 + 33 31 30 30 29 29
Tabel nr. 1 Date privind evolutia resurselor de munca grupate pe sex si pe varsta.

Din tabelul nr.1 se observa faptul c din toat perioada analizat, cea mai mare parte a
salariailor firmei fac parte din grupele de vrst 21-30 ani, respectiv 31-40 ani.
Privind din punct de vedere al experienei, faptul c si o mare parte a angajailor sunt
peste 30 de ani reprezint un avantaj, deoarece acetia au pregtirea tehnica necesara in acest
domeniu.
Se observa, de asemenea, ponderea tineretului din grupele de varsta 21-30 ani cu tendinta
de crestere, influentata de dorinta scaderii costurilor prin angajarea personalului fara experienta,
urmand calificare la postul de lucru.

Reprezentare grafica a seriei cronologice de intervale este prezentata in graficul urmator


cu ajutorul diagramei prin coloane:

3
4500

4000

3500

3000

2500

2000 Total salariati masculin feminin

1500

1000

500

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Figura nr.1 Evolutia numarului de angajati

Figura 2 semnifica evolutia efectivului de salariati la S.C YAZAKI ROMANIA S.R.L


DIN PARK INDUSRIAL PLOIESTI in perioada 2005-2010.
Conform datelor inregistrate, din aceasta figura se observa ca numarul salariatilor a
crescut de la 1494 de salariati in anul 2005, la 3092 de salariati in anul 2010.
Din anul 2009 s-a realizat o scadere a numarul angajatilor fata de anul 2008 de la 3844 la
3362 de salariati, ajungand in anul 2010 la un numar de 3092 de salariati.
Efectivul de salariati din primul an de analiza, 2005, pana in ultimul an analizat, 2010, a
crescut cu 1598 de angajati.

n continuare, pe baza datelor prezentate n primul tabel, voi realiza analiza dinamicii
resurselor de munc, utiliznd umtorii indicatori:

a Indicii de dinamic
It
cu baza fixa I t / 0=
I0

It
cu baza lant (mobila) I t / t1=
I t1

b)Modificarea absolut a numrului mediu de salariai


4
Tabelul nr 2 contine date referitoare la dinamica numarului de salariati in perioada 2005-
2010, in care am calculat modificarea absoluta, indicii de dinamica cu baza fixa si cu baza in
lant, precum si ritmul de dinamica.

Nr. Modificarea Indice Ritm


salariati absoluta
Anii
(persoane
t/0 t/t-1 It/0 It/t-1 Rt/0 Rt/t-1
)
2005 1494 - - 100.0 100.0 - -
2006 2535 +1041 +1041 169.7 169.7 +69.7
+69.7
2007 3287 +1793 +752 220.0 129.7 +120. +29.7
0
2008 3844 +2350 +557 257.3 116.9 +157. +16.9
3
2009 3362 +1868 -482 225.0 87.5 +125. -12.5
0
2010 3092 +1598 -270 206.9 91.9 +106. -8.1
9
Tabel nr. 2 privind dinamica nr de salariati.

Conform acestui tabel, valoarea cea mai mica a fost inregistrata in anul 2005 de 1494 de
angajati, iar cea mai mare valoare inregistrata in aceasta perioada de analiza este in anul 2008 cu
un numar de salariati de 3844 reprezentand o crestere de 257,3%, respectiv de 2,57 ori
comparativ cu anul 2005,

5
Analizand dinamica productivitatii muncii la S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L. se poate
observa ca aceasta a avut o tendinta oscilanta in perioada 2005-2010.

Dinamica numarului de salariati pe grupe de sexe este realizata in tabelul urmator:

Dinamica
2005 2010 Modificari abs Indice % Ritmul
t/0 t/t-1 It/0 It/t-1 Rt/0 Rt/t-1
Total 1494 3092 +1598 -270 206.9 91.9 +106.9 -8.1

masculin 1164 2151 +990 -148 184.7 93.4 +84.7 -6.4

feminin 330 941 +611 -119 285.1 91.3 +85.1 -8.7

Tabel nr.3 privind dinamica numarului de salariati pe grupe de sex

Rezulta din calculele efectuate o tendinta de crestere continua pana in anul 2008, iar dupa
acesta una discontinua.
Numarul de salariati a crescut cu 206.9% in 2010 in comparatie cu 2005.
In perioada de analiza, atat numarul de salariati de gen feminin, cat si de gen masculin au
inregistrat o crestere semnificativa; personalul de sex feminin de 2.85 ori si de sex masculin de
1.85 ori in anul 2010 fata de anul 2005.

2. ANALIZA STRUCTURII NUMARULUI DE SALARIATI

In continuare voi prezenta analiza structurii numarului de salariati pe grupe de sexe in


urmatorul tabel:
2005 2010
NR % NR %
TOTAL 1494 100.0 3092 100.0
MASCULIN 1164 77.9 2151 69.5
FEMININ 330 22.1 941 30.5

6
Tabel nr. 4
Se concluzioneaza din datele efectuate in tabel, faptul ca numarul de salariati de sex
feminin in anul 2005 este de 330 persoane, avand o pondere de 22,1% din totalul numarului de
angajati crescand pana in anul 2010 la 941 persoane cu o pondere de 30,5% din personalul total
al societatii Yazaki Romania din Ploiesti si respectiv, numarul de angajati de sex masculin in anul
2005 fiind de 1164 persoane, avand o pondere de 77,9% din totalul numarului de salariati
crescand pana in anul 2010 la 2151 de persoane, reprezentand 69,5%din personalul total al
acestei societatii.
Reprezentarea grafica este realizata cu ajutorul diagramei prin coloane dupa cum urmeaza:

100
90
80
70
60 feminin
50 masculin
40
30
20
10
0
2005 2010

Figura nr 2. Structura personalului pe grupe de sex

3. ANALIZA PRODUCTIVITATII MUNCII (W)


In tabelul nr. 5 sunt prezentate informatii privind evolutiile cifrei de afaceri, efectivului
de salariati necesare realizarii productivitatii muncii din perioada 2005-2010 :

2005 2006 2007 2008 2009 2010


Numar
salariati 1494 2535 3287 3844 3362 3092
Cifra afaceri
(in mil. lei) 141,9 329,6 381,1 495,3 539,4 518,0

7
Productivitate
a muncii (mil 0.0949 0.1300 0.1159 0.1288 0.1604 0.1675
lei/ angajat)
Tabel nr. 5.

In comparatie cu 2005, unde productivitatea muncii a fost de 0.0949 mil/salariat, in anul


2010 s-a inregistrat o crestere semnificativa in valoare de 0.1675 mil/salariat.

Pe baza datelor din tabel, productivitatea muncii a atins o cota maxima in anul 2010
avand o valoare de 0.1675 mil. Lei pe angajat, datorita cifrei de afaceri (518 mil lei) raportata la
numarul de salariati (3092 persoane).

4. PREVIZIUNEA NUMARULUI DE SALARIATI PRIN


EXTRAPOLARE MECANICA
Nr. Anii Nr salariati
Crt. Yt

1. 2005 1494
2. 2006 2535
Pe baza datelor din tabelul alaturat voi realiza
previziunea numarului de salariati pentru urmatorii 3. 2007 3287
5 ani, dupa cum urmeaza: 4. 2008 3844
5. 2009 3362
6. 2010 3092

A. Determinarea trendului prin metoda modificarii mediei absolute(sporul mediu)

Modelul de calcul utilizat:

Y^ t = Y 0 +t*

cu t = 0, n


Se determina modificarea medie absoluta ( ):

Y nY 0

= n

8
unde n= numarul termenilor seriei cronologice minus 1

Asadar, in cazul de fata avem:

30921494 1598

= 61 = 5 320

In continuare determinam termenii ajustati ai seriei cronologice, primul si ultimul termen fiind
egali cu termenii reali:

Y^ 0 = Y 0 +t*
^
= Y0

Y^ 1 = Y 0 +1*

= 1494 + 320 = 1814 nr. salariati

Y^ 2 = Y 0 +2*

= 1494 + 2*320 = 2134 nr. salariati

...
Y^ 5 = Y 0 +5*

= 1494+ 5*320 = 3092 nr. salariati

Rezultatele calculelor sunt prezentate in tabelul urmator:

Anii Yt Y^ t pe baza (

)
2005 1494 1494
2006 2535 1814
2007 3287 2134
2008 3844 2454
2009 3362 2772
2010 3092 3092

B. Pentru previziune prin metoda modificarii absolute utilizam relatia :

9
Y^ tn+ p = Y tn + p *

Unde,

Y tn nivelul nr de salariati in anul efectuarii prognozei (2010)sporul mediu absolut de crestere

p numarul de ani previzionati

Inlocuind datele in formula anterioara vom avea:

Y 2011 = Y 2010 + 1*
= 3092 + 1* 320 = 3412 nr salariati

Y 2012 = Y 2010 + 2*
= 3092 + 2* 320 = 3732 nr salariati

Y 2013 = Y 2010 + 3*
= 3092 + 3* 320 = 4052 nr salariati

Y 2014 = Y 2010 + 4*
= 3092 + 4* 320 = 4372 nr salariati

Y 2015 = Y 2010 + 5*
= 3092 + 5* 320 = 4692 nr salariati

Asadar, numarul de salariati previzionat pentru anul 2015 este de 4692.

Reprezentarea grafica a evolutiei estimate pentru perioada 2010-2015 se realizeaza cu ajutorul


diagramei prin coloane dupa cum urmeaza:

10
5000
4500
4000

3500
3000

2500
Numar Salariati
2000
1500

1000
500

0
2011 2012 2013 2014 2015

Figura 3. Evolutia nr de angajati in perioada previzionata 2011-2015

Dupa realizarea previziunii ,observam faptul ca numarul de salariati va avea in perioada


previzionata, 2011-2015 o crestere uniforma.
In anii in care s-a realizat previziunea, numarul de salariati va avea o tendinta de crestere
de 320 persoane anual.
Fata de primul an al perioadei analizate (2005), pana in ultimul an pentru care s-a realizat
aceasta previziune (2015), numarul de angajati ai societatii va inregistra o crestere considerabila
de 3198 de persoane.

11