Sunteți pe pagina 1din 61
SIVECO Romania SA A E L G HIDUL INSTRUCTORULUI Octombrie 2013 Versiunea: 1.0

SIVECO Romania SA

AEL

GHIDUL INSTRUCTORULUI

Octombrie 2013

Versiunea: 1.0

CUPRINS

CUPRINS

2

LISTA FIGURILOR

4

1.

INTRODUCERE

7

1.1. ACCESAREA PORTALULUI

7

1.2. CONECTAREA ÎN APLICAȚIE

8

2.

MANAGEMENTUL RESURSELOR

9

2.1. ADĂUGARE RESURSE

9

2.1.1.

Adăugare director în Director personal

9

2.1.2.

Adăugare fişiere în Director personal

11

2.1.3.

Import arhivă

12

2.1.4.

Importă director

12

2.1.5.

Creare document HTML

13

2.2. CREARE SUPORT CURS

14

2.2.1.

Creare lecţie

14

2.2.2.

Import material

15

2.2.3.

Importă director cu materiale educaţionale

16

2.2.4.

Folosirea Editorului de teste

17

2.2.4.1

Creare test

17

2.2.4.2 Adaugă întrebare

19

2.2.4.3 Întrebare de tip Alegere

20

2.2.4.4 Întrebarea de tip Alegere multiplã

22

2.2.4.5 Întrebãri de tip Alegere predefinitã

24

2.2.4.6 Întrebare de tip Text

26

2.2.4.7 Întrebare de tip Eseu

27

2.2.4.8 Întrebare de tip Încărcare fiąier

29

2.2.4.9

Întrebare de tip Ordonare

30

2.2.4.10 Întrebare de tip Potrivire

32

2.2.4.11 Întrebare de tip Asociere

34

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

2.2.4.13 Adaugã întrebare din alt test

37

2.2.5.

Operaţii pe întrebări

38

2.2.6.

Resurse

38

2.2.6.1 Adăugare resursă

38

2.2.7.

Obiective

39

2.2.8.

Creare test din colecţie

40

2.2.9.

Vizualizare materiale educaţionale

41

2.2.10. Exportă material

41

2.2.11. Export pentru studiu offline

42

2.3. PROMOVARE MATERIALE DE INSTRUIRE ÎN CADRUL SECȚIUNII PUBLICE

2.3.1. Solicitare promovare lecţie în cadrul secţiunii publice

2.4. PARTAJARE DIRECTOR

42

42

43

 

2.4.1. Modificare permisiuni pentru un director partajat

44

2.4.2. Semne de carte

45

2.5. CĂUTARE ÎN ZONA DE CONȚINUT

46

2.6. IMPORTURI

46

3.

MANAGEMENTUL CURSULUI INSTRUCTOR

47

3.1. CREARE CURS

48

3.2. PLANIFICARE CURS

49

3.3. ADĂUGARE CURSANȚI LA CURS

51

3.4. ADMINISTRAREA PLANIFICARE CURSURI

52

 

3.5. TEME

53

3.6. RAPOARTE CURSURI

54

4.

MANAGEMENTUL CURSULUI - CURSANT

57

4.1. VIZUALIZARE CURS

57

 

4.2. TEME

58

4.3. RAPOARTE CURSURI

58

5.

INSTRUMENTE DE COMUNICARE

59

5.1.

ANUNȚURI ĄI MESAJE

59

5.1.1.

Anunţuri generale

59

5.1.2.

Mesaje personale

60

LISTA FIGURILOR

FIGURA 1. ACCESAREA PORTALULUI

8

FIGURA 2. CONECTAREA ÎN SISTEMUL ELEARNING

8

FIGURA 2. ZONA DE CONȚINUT

9

FIGURA 3. SPAȚIUL MEU DE LUCRU

9

FIGURA 4. CREARE DIRECTOR

10

FIGURA 5. OPERAȚII PE DIRECTOARE

11

FIGURA 6. ADĂUGARE FIĄIERE

11

FIGURA 7. IMPORT ARHIVĂ

12

FIGURA 8. IMPORT DIRECTOR

13

FIGURA 9. CREARE DOCUMENT HTML

14

FIGURA 10. SALVARE DOCUMENT HTML

14

FIGURA 11. CREARE LECȚIE

14

FIGURA 12. ZONA DE LUCRU

15

FIGURA 13. IMPORT MATERIAL

16

FIGURA 14. IMPORTĂ DIRECTOR CU MATERIALE EDUCAȚIONALE

17

FIGURA 15. NUME TEST

17

FIGURA 16. AEL TEST EDITOR

18

FIGURA 17. EDITARE PROPRIETĂȚI DE EVALUARE A TESTULUI

19

FIGURA 18. ADĂUGARE ÎNTREBARE

19

FIGURA 19. ÎNTREBARE DE TIP ALEGERE

20

FIGURA 20. ÎNTREBARE DE TIP ALEGERE GENERAL

21

FIGURA 21. ÎNTREBARE DE TIP ALEGERE DEFINIREA ÎNTREBĂRII

21

FIGURA 22. ÎNTREBARE DE TIP ALEGERE - DEFINIREA RĂSPUNSURILOR

22

FIGURA 23. ÎNTREBARE DE TIP ALEGERE VIZUALIZAREA ÎNTREBĂRII

22

FIGURA 24. ÎNTREBARE DE TIP ALEGERE MULTIPLÃ

23

FIGURA 25. ÎNTREBARE DE TIP ALEGERE MULTIPLÃ DEFINIREA ÎNTREBĂRII

23

FIGURA 26. ÎNTREBARE DE TIP ALEGERE MULTIPLÃ - DEFINIREA RĂSPUNSURILOR

24

FIGURA 27. ÎNTREBARE DE TIP ALEGERE MULTIPLÃ VIZUALIZAREA ÎNTREBĂRII

24

FIGURA 28. ÎNTREBÃRI DE TIP ALEGERE PREDEFINITÃ

25

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

FIGURA 30. ÎNTREBARE DE TIP ALEGERE PREDEFINITÃ VIZUALIZAREA ÎNTREBĂRII

26

FIGURA 31. ÎNTREBARE DE TIP TEXT

26

FIGURA 32. ÎNTREBARE DE TIP TEXT DEFINIREA ÎNTREBĂRII

27

FIGURA 33. ÎNTREBARE DE TIP TEXT DEFINIREA RĂSPUNSURILOR

27

FIGURA 34. ÎNTREBARE DE TIP TEXT VIZUALIZAREA ÎNTREBĂRII

27

FIGURA 35. ÎNTREBARE DE TIP ESEU

28

FIGURA 36. ÎNTREBARE DE TIP ESEU DEFINIREA ÎNTREBÃRII

28

FIGURA 37. ÎNTREBARE DE TIP ESEU VIZUALIZAREA ÎNTREBÃRII

29

FIGURA 38. ÎNTREBARE DE TIP ÎNCĂRCARE FIĄIER

29

FIGURA 39. ÎNTREBARE DE TIP ÎNCĂRCARE FIĄIER DEFINIREA ÎNTREBÃRII

30

FIGURA 40. ÎNTREBARE DE TIP ÎNCĂRCARE FIĄIER VIZUALIZAREA ÎNTREBÃRII

30

FIGURA 41. ÎNTREBARE DE TIP ORDONARE

31

FIGURA 42. ÎNTREBARE DE TIP ORDONARE DEFINIREA ÎNTREBĂRII

31

FIGURA 43. ÎNTREBARE DE TIP ORDONARE - DEFINIREA RĂSPUNSURILOR

32

FIGURA 44. ÎNTREBARE DE TIP ORDONARE VIZUALIZAREA ÎNTREBĂRII

32

FIGURA 45. ÎNTREBARE DE TIP POTRIVIRE

32

FIGURA 46. ÎNTREBARE DE TIP POTRIVIRE - DEFINIREA ÎNTREBĂRII

33

FIGURA 47. ÎNTREBARE DE TIP POTRIVIRE - DEFINIREA RĂSPUNSURILOR

33

FIGURA 48. ÎNTREBARE DE TIP POTRIVIRE VIZUALIZAREA ÎNTREBĂRII

34

FIGURA 49. ÎNTREBARE DE TIP ASOCIERE

34

FIGURA 50. ÎNTREBARE DE TIP ASOCIERE - DEFINIREA ÎNTREBĂRII

35

FIGURA 51. ÎNTREBARE DE TIP ASOCIERE - DEFINIREA RĂSPUNSURILOR

35

FIGURA 52. ÎNTREBARE DE TIP ASOCIERE VIZUALIZAREA ÎNTREBĂRII

35

FIGURA 53. ÎNTREBARE DE TIP ÎN LINIE

36

FIGURA 54. ÎNTREBARE DE TIP ÎN LINIE - DEFINIREA ÎNTREBĂRII

36

FIGURA 55. ÎNTREBARE DE TIP ÎN LINIE - DEFINIREA RĂSPUNSURILOR

37

FIGURA 56. ÎNTREBARE DE TIP ÎN LINIE VIZUALIZAREA ÎNTREBĂRII

37

FIGURA 57. ADÃUGARE ÎNTREBARE DIN ALT TEST

37

FIGURA 58. ADAUGĂ RESURSĂ

39

FIGURA 59. OBIECTIVE

40

FIGURA 60. OPȚIUNI VIZUALIZARE MATERIALE EDUCAȚIONALE

41

FIGURA 61. EXPORTĂ MATERIAL EDUCAȚIONAL

42

FIGURA 62. PROMOVARE MATERIAL DE INSTRUIRE

43

FIGURA 63. PARTAJARE DIRECTOR

44

FIGURA 64. MODIFICARE PERMISIUNI

44

FIGURA 65. ADMINISTREAZĂ SEMEN DE CARTE

45

FIGURA 66. CĂUTARE ÎN ZONA DE CONȚINUT

46

FIGURA 67. CĂUTARE

46

FIGURA 68. SECȚIUNEA IMPORT

47

FIGURA 69. CREARE CURS

48

FIGURA 70. INFORMAȚII SALVARE CURS

49

FIGURA 71. PLANIFICARE CURS

50

FIGURA 72. SALVARE PLANIFICARE CURS

51

FIGURA 73. ÎNREGISTRARE PARTICIPANȚI

52

FIGURA 74. ADĂUGARE PARTICIPANȚI LA UN CURS

52

FIGURA 75. ADMINISTRAREA PLANIFICĂRII CURSURILOR

53

FIGURA 76. TEME

53

FIGURA 77. ADMINISTRARE TEME

54

FIGURA 78. ADĂUGARE TEMĂ

54

FIGURA 79. RAPOARTE CURSURI

55

FIGURA 80. PARCURGE CURS

57

FIGURA 81. TEME

58

FIGURA 82. VIZUALIZARE LISTĂ TEME

58

FIGURA 83. RAPOARTE CURSURI

58

FIGURA 84. RAPORT CURSURI

59

FIGURA 85. ANUNȚURI ĄI MESAJE

59

FIGURA 86. ANUNȚURI GENERALE

60

FIGURA 87. MESAJE PERSONALE

60

FIGURA 88. MESAJ PERSONAL

61

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

1. INTRODUCERE

Acest ghid este destinat utilizatorilor din cadrul platformei eLearning AeL. Scopul ghidului este de a prezenta principalele acţiuni întreprinse de aceątia pentru a gestiona procesul de învăţare. Ghidul este organizat astfel încât să permită unui utilizator să parcurgă în ordine toate activităţile referitoare la gestiunea resurselor educaţionale, a cursurilor, modificarea opţiunilor personale referitoare la vizualizarea platformei ąi utilizarea mijloacelor de comunicare. Se prezintă următoarele fluxuri de lucru:

Adăugarea de resurse în Director personal

Adăugarea de resurse SCORM în [Materiale educaţionale personale]

Crearea de teste ąi colecţii de întrebări

Integrarea resurselor într-un suport de curs

Rapoarte

Gestionare cursuri

Utilizarea mijloacelor de comunicare

Pentru a realiza operaţiile descrise în acest ghid, utilizatorul trebuie să fie

autentificat în sistem.

1.1. ACCESAREA PORTALULUI

Accesarea sistemului eLearning se realizează din interfaţa portalului, prin accesarea link-ului [Acces Portal].

Figura 1. Accesarea portalului 1.2. C ONECTAREA ÎN A PLICAȚIE Conectarea în sistemul eLearning se

Figura 1. Accesarea portalului

1.2. CONECTAREA ÎN APLICAȚIE

Conectarea în sistemul eLearning se face din interfaţa portalului, prin accesarea link-ului [Conectare].

portalului, prin accesarea link-ului [Conectare]. Figura 2. Conectarea în sistemul eLearning Accesarea

Figura 2. Conectarea în sistemul eLearning

Accesarea aplicaţiei eLearning AeL poate fi realizată doar după conectare cu ajutorul meniului {Platformă AeL}

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

2. MANAGEMENTUL RESURSELOR

Adăugarea resurselor necesare cursului se realizează în meniul {Spaţii de lucru} secţiunea Zona de conţinut, accesând link-ul Spaţiul meu de lucru.

de conţinut , accesând link-ul Spaţiul meu de lucru . Figura 3 . Zona de conţinut

Figura 3. Zona de conţinut

2.1. ADĂUGARE RESURSE

În cadrul platformei eLearning AeL resursele necesare unui curs se adaugă în Director personal ąi/sau în subdirectoarele acestuia sau în Materiale educaţionale personale.

acestuia sau în Materiale educaţionale personale . Figura 4 . Spaţiul meu de lucru 2.1.1. Adăugare

Figura 4. Spaţiul meu de lucru

2.1.1. Adăugare director în Director personal

Sistemul permite organizarea spaţiului de lucru din directorul Director personal prin adăugare de subdirectoare. Pentru a adăuga un director în Director personal se parcurg paąii:

Se selectează din cadrul arborelui de navigare din partea stângă directorul Director personal

Se selectează din partea dreaptă meniul {Operaţii pe fiąiere}

Se apasă butonul [Adaugă director]

Se completează numele directorul în fereastra apărută

Se apasă butonul [OK].

în fereastra apărută  Se apasă butonul [OK] . Figura 5. Creare director Pentru a avea

Figura 5. Creare director

Pentru a avea acces rapid la diferite operaţii pe un director se dă clic dreapta pe el. Operaţiile disponibile sunt:

Deschide – se vizualizează conţinutul directorului

Redenumeąte – se modifică denumirea directorului

Ąterge

Copiere

Mutare

Lipire

Partajare ąi securitate

o

Partajează directorul

o

Modifică permisiunile

Import ąi export

Alte operaţii

o

Istoricul versiunilor

o

Checkin

o

Checkout

o

Arhivare

o

Modificare atribute specifice

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului Figura 6. Operaţii pe directoare 2.1.2. Adăugare fiąiere în Director personal Sistemul

Figura 6. Operaţii pe directoare

2.1.2. Adăugare fiąiere în Director personal

Sistemul permite adăugare de fiąiere în directorul Director personal. Pentru a adăuga un fiąier în directorul Director personal se parcurg paąii:

Se selectează din cadrul arborelui de navigare directorul Director personal sau directorul în care se import fiąierul

Se selectează din partea dreaptă meniul {Operaţii pe fiąiere}

Se apasă butonul [Încarcă documente]

Se apasă butonul [Adaugă]

Se selectează fiąierul pregătit pentru import din fereastra apărută

Se apasă butonul [Încărcare]

pentru import din fereastra apărută  Se apasă butonul [Încărcare] Figura 7. Adăugare fiąiere Pagina 11

Figura 7. Adăugare fiąiere

2.1.3.

Import arhivă

Sistemul permite importul de arhive în directorul Director personal.

Pentru a importa o arhivă în directorul Director personal se parcurg paąii:

Se selectează din cadrul arborelui de navigare directorul Director personal sau directorul în care se importă arhiva

Se selectează din partea dreaptă meniul {Import ąi export}

Se apasă butonul [Importă arhivă]

Se apasă butonul [Adaugă]

Se selectează fiąierul pregătit pentru import din fereastra apărută

Se apasă butonul [Încărcare]

fereastra apărută  Se apasă butonul [Încărcare] Figura 8. Import arhivă 2.1.4. Importă director Sistemul

Figura 8. Import arhivă

2.1.4. Importă director

Sistemul permite importul conţinutului unui director în Director personal. Pentru a importa conţinutul unui director în Director personal se parcurg paąii:

Se selectează din cadrul arborelui de navigare directorul Director personal sau subdirectorul în care se doreąte să se efectueze importul

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

Se selectează din partea dreaptă meniul {Import ąi export}

Se apasă butonul [Importă director]

Se selectează calea către director

Se introduce un nume directorului ce va fi creat după import

Se apasă butonul [Arhivează].

creat dup ă import  Se apasă butonul [ Arhivează ] . Figura 9. Import director

Figura 9. Import director

Importul se poate desfăąura imediat după ce se apasă butonul [Arhivează] sau la o anumită dată planificată.

2.1.5. Creare document HTML

Sistemul permite crearea de documente HTML. Pentru a crea un document HTML se parcurg paąii:

Se selectează din cadrul arborelui de navigare directorul Director personal

Se selectează din partea dreaptă meniul {Operaţii pe fiąiere}

Se apasă butonul [Document HTML]

Se selectează opţiunea Creare document nou

Se completează numele documentului

Se apasă butonul [Trimite]

Se formatează pagina HTML

Se apasă butonul [Salvează fiąierul ąi părăseąte aplicaţia].

Figura 10. Creare document HTML Opţiun ea Salvează ca ąablon presupune utilizarea documentului respectiv la

Figura 10. Creare document HTML

Opţiunea Salvează ca ąablon presupune utilizarea documentului respectiv la crearea altor documente HTML.

documentului respectiv la crearea altor documente HTML. Figura 11. Salvare document HTML 2.2. C REARE SUPORT

Figura 11. Salvare document HTML

2.2. CREARE SUPORT CURS

În cadrul platformei eLearning AeL suportul de curs se creează în directorul Materiale educaţionale personale. Prin crearea suportului de curs se înţelege crearea lecţiilor ąi/sau a testelor care sunt incluse într-un curs.

2.2.1. Creare lecţie

Această opţiune permite utilizatorului să organizeze materialele proprii într-un suport de curs (lecţie) care va fi publicat sub forma unui curs.

de curs (lecţie) care va fi publicat sub forma unui curs. Figura 12. Creare lecţie Pentru

Figura 12. Creare lecţie

Pentru a

urmează paąii:

crea o lecţie în directorul

Materiale educaţionale

personale

se

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

Se selectează din cadrul arborelui de navigare directorul Materiale educaţionale personale

Se selectează meniul {Operaţii pe Materiale educaţionale}

Se apasă butonul [Creare]

Se alege opţiunea Creare lecţie

Se introduce numele lecţiei

Se apasă butonul [OK].

Din Arborele de activităţi, utilizatorul poate adăuga sau ąterge o activitate simplă sau o secţiune. De asemenea, tot din Arborele de activităţi, utilizatorul poate adăuga obiecte dintr-un alt material educaţional prin apăsarea butonului [Adaugă dintr-un alt RLO] În zona Proprietăţile lecţiei, utilizatorul poate modifica titlul lecţiei, asocia domenii ąi niveluri. De asemenea, tot din zona Proprietăţile lecţiei, utilizatorul poate adăuga Resurse comune ąi Cuvinte cheie. Pentru a salva modificările, utilizatorul va selecta butonul [Salvează].

utilizatorul va selecta butonul [ Salvează ] . Figura 13. Zona de lucru 2.2.2. Import material

Figura 13. Zona de lucru

2.2.2. Import material

În cadrul platformei eLearning AeL se pot importa materiale educaţionale compatibile SCORM2004.

Pentru a importa un material se urmează paąii:

Se selectează din cadrul arborelui de navigare directorul Materiale educaţionale personale

Se apasă butonul [Import/Export]

Se alege opţiunea Importă material

Se apasă butonul [Adaugă]

Se selectează materialul educaţional în fereastra apărută

Se apasă butonul [Încărcare].

fereastra apărută  Se apasă but onul [Încărcare] . Figura 14. Import material După apăsarea butonului

Figura 14. Import material

După apăsarea butonului [Încărcare] platforma redirectează automat utilizatorul către meniul {Spaţii de lucru}->Rapoarte importuri materiale educaţionale unde poate fi urmărită starea importului (reuąit, în aąteptare, în derulare, nereuąit, anulat).

2.2.3. Importă director cu materiale educaţionale

Platforma permite importul a mai multor material educaţionale aflate intr-un director. Pentru a importa material educaţionale dintr-un director se urmează paąii:

Se selectează din cadrul arborelui de navigare directorul Materiale educaţionale personale

Se apasă butonul [Import/Export]

Se alege opţiunea Importă director cu materiale educaţionale

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

Se apasă butonul [Caută], selectează calea către directorul care

conţine materialele educaţionale ce se doresc a fi importate

Se introduce un nume pentru directorul ce va fi creat după import

Se apasă butonul [Transferă].

fi creat după import  Se apasă butonul [Transferă] . Figura 15. Importă director cu materiale

Figura 15. Importă director cu materiale educaţionale

Importul se poate desfăąura imediat după ce se apasă butonul [Transferă]

sau la o anumită dată planificată.

2.2.4. Folosirea Editorului de teste

2.2.4.1 Creare test

Editorul de teste este folosit pentru a crea teste de evaluare care pot fi

incluse în cursuri de tip sincron sau asincron. Pentru a crea un test

folosind editorul QTI trebuie să:

Deschideţi Spaţii de lucru/ Spaţiul meu de lucru / Materiale Educaţionale Personale / Creare / Creare test

Introduceţi numele testului ąi apăsaţi [OK]

/ Creare / Creare test  Introduceţi numele testului ąi apăsaţi [OK] Figura 16. Nume test

Figura 16. Nume test

Se va deschide pagina “Creează test”

 Se va deschide pagina “Creează test” Figura 17. AeL Test Editor În partea stângă a

Figura 17. AeL Test Editor

În partea stângă a paginii sunt afiąte proprietăţile testului:

o

Mod de navigare – poate fi “Liniar” sau “Neliniar”. Modurile de navigare determină căile generale, pe care cursantul le poate lua. Un test în modul liniar obligă cursantul să parcurgă fiecare element/întrebare la rând fãrã posibilitatea de a se întoarce la elemente/întrebări parcurse. Un test în modul neliniar înlătură această restricţie - cursantul este liber pentru a naviga la orice element/întrebare din test, în orice moment.

o

Amestecă întrebãrileModalitatea de trimitere a întrebărilor în timpul testului. Dacă selectaţi, elementele/întrebările vor fi într- o ordine aleatoare, iar în caz contrar ordinea acestora va fi cea predefinită la crearea testului.

o

Permite scor parţial – Pentru anumite tipuri de întrebãri, cursantul poate da unul sau mai multe răspunsuri corecte ąi unul sau mai multe răspunsuri greąite. În aceste cazuri, dacă Permite scor parţial este bifatã, punctajul se calculeazã procentual (ca Scor_total_rãspunsuri_corecte * 100 / Scor_maxim ) , altfel cursantul va obţine 0.

o

Timp limită – În mod normal, acest câmp are valoarea „0 ore, 0 minute, 0 secunde” ceea ce indică faptul că testul nu are limită de timp. În cazul în care modificaţi, testul va avea ca limită de timp noile valori introduse.

o

Obiective Permite adãugarea de obiective testului

o

Resurse – Permite adăugarea de fiąiere resursă, ce vor fi utilizate în cadrul testului

o

Previzualizeazã Deschide o fereastrã de tipul celei Vizualizeazã test cu rezultate în care instructorul vizualizeazã testul curent.

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

o

Salveazã – Salvează proprietăţile testului ąi toate întrebările adãugate pânã în acel moment

o

Înapoi Retrimite utilizatorul în pagina din care a lansat crearea/editarea testului.

în pagina din care a lansat crearea/editarea testului. Figura 18 . Editare proprietăţi de evaluare a

Figura 18. Editare proprietăţi de evaluare a testului

2.2.4.2 Adaugă întrebare

Pentru adăugarea unei întrebări în cadrul testului, se alege din meniul

de Întrebãri opţiunea Adaugă. Aceasta va deschide un meniu drop-

down ce conţine toate tipurile de întrebări.

deschide un meniu drop- down ce conţine toate tipurile de întrebări. Figura 19 . Adăugare întrebare

Figura 19. Adăugare întrebare

2.2.4.3 Întrebare de tip Alegere

Întrebarea de tip Alegere prezintă un set de opţiuni pentru cursanţi.

Sarcina cursanţilor este de a selecta o singură variantă corectă. Tipul

de întrebare porneąte întotdeauna fară ca variantele sã fie selectate.

întotdeauna fară ca variantele sã fie selectate. Figura 20. Întrebare de tip Alegere Modifică

Figura 20. Întrebare de tip Alegere

Modifică proprietăţiile întrebării:

General:

o

Titlu: numele întrebării (deja introdus, textul ţinând cont de limba aleasã de utilizator )

o

Ponderea: este o mărime proprie fiecărei întrebări, a cărei valoare numerică intră în calculul scorului total per test,

utilizându-se formula [

scor

prima intrebare * pondere prima

întrebare + scor întrebare 2 * pondere intrebare 2

/ pondere 1

+ pondere 2 + …].În obţinerea scorului total, scorul intrebării este astfel ponderat cu această valoare. Completarea câmpului

Pondere este opţională iar default-ul este 1.

 

o

Dificultate:Nivelul de dificultate trebuie să fie între 0 ąi 4

o

Timp limitã: Aceastã limitã se referă la durata întrebării. La parcurgerea testului, se va ţine cont de această durată doar dacã nu este specificat un timp limitã per întreg testul.

o

Scor

Maxim:

numărul

maxim de puncte pentru această

întrebare

 

o

Scor Minim: numărul minim de puncte pentru această întrebare

o

Obiectiv asocierea la întrebare a unui obiectiv general al testului

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

o Salvează – butonul se apasă după crearea unei întrebări ąi a variantelor de rãspuns

crearea unei întrebări ąi a variantelor de rãspuns Figura 21. Întrebare de tip Alegere – General

Figura 21. Întrebare de tip Alegere General

Definirea întrebării

o

Adăugaţi întrebarea în zona Definirea întrebării. Un simplu editor de text este disponibil. Acesta permite adăugarea imaginilor, link-urilor sau altor resurse la întrebarea în cauză.

o

Opţional, adăugaţi Cerinţa întrebării problema cursantul)

(cum ar trebui să rezolve

o

Opţional, adăugaţi un Indiciu întrebãrii

o

Salvaţi

adăugaţi un Indiciu întrebãrii o Salvaţi Figura 22. Întrebare de tip Alegere – Definirea

Figura 22. Întrebare de tip Alegere – Definirea întrebării

Definirea rãspunsurilor

Pentru adãugarea variantelor de rãspuns, se utilizeazã:

o

Adaugă răspuns - buton ce deschide o noua fereastrã, în care se poate introduce o variantã de rãspuns, formata textul sau adãuga resurse.

o

Salvează – pentru salvarea variantei de răspuns a întrebării

o

Anulează – pentru a renunţa la varianta de răpuns

Se repetã primele două etape de câte ori este necesar, pentru a adăuga toate

variantele de rãspuns. Acest tip de întrebare trebuie sa aibã un rãspuns

corect.

Editaţi răspunsurile (dacă este cazul) prin folosirea butoanelor Mută mai sus

sau Mută mai jos, Modifisau Ąterge.

mai sus sau Mută mai jos , Modifi că sau Ąterge . Figura 23. Întrebare de

Figura 23. Întrebare de tip Alegere - Definirea răspunsurilor

Vizualizarea întrebării – După crearea întrebării ąi a variantelor de rãspuns, instructorul poate vizualiza întrebarea apãsând butonul Previzualizeazã.

vizualiza întrebarea apãsând butonul Previzualizeazã. Figura 24. Întrebare de tip Alegere – Vizualizarea

Figura 24. Întrebare de tip Alegere – Vizualizarea întrebării

2.2.4.4 Întrebarea de tip Alegere multiplã

Întrebarea de tip Alegere multiplă prezintă un set de opţiuni pentru cursanţi.

Sarcina cursanţilor este de a selecta una sau mai multe variante corecte.

Tipul de întrebare porneąte întotdeauna fară ca variantele să fie selectate.

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului Figura 25. Întrebare de tip Alegere multiplã  Definirea întrebării o Adăugaţi

Figura 25. Întrebare de tip Alegere multiplã

Definirea întrebării

o

Adăugaţi întrebarea în zona Definirea întrebării. Un simplu editor de text este disponibil. Acesta permite adăugarea imaginilor, link-urilor sau altor resurse la întrebarea în cauză.

o

Opţional, adăugaţi Cerinţa întrebării problema cursantul)

(cum ar trebui să rezolve

o

Opţional, adăugaţi un Indiciu întrebãrii

o

Salvaţi

adăugaţi un Indiciu întrebãrii o Salvaţi Figura 26. Întrebare de tip Alegere multiplã –

Figura 26. Întrebare de tip Alegere multiplã – Definirea întrebării

Definirea răspunsurilor.

Pentru adãugarea variantelor de rãspuns, se utilizeazã:

o

Adaugă răspuns - buton ce deschide o noua fereastrã, în care se poate introduce o variantã de rãspuns, formata textul sau adãuga resurse.

o

Salvează – pentru salvarea variantei de răspuns a întrebării

o

Anulează – pentru a renunţa la varianta de răpuns

Se repetã primele două etape de câte ori este necesar, pentru a adăuga toate

variantele de rãspuns. Acest tip de întrebare poate avea unul sau mai multe

rãspunsuri corecte.

Editaţi răspunsurile (dacă este cazul) prin folosirea butoanelor Mută mai sus

sau Mută mai jos, Modifică sau Ąterge.

Fiecare din rãspunsuri va avea un scor. De exemplu, o variantã de rãspuns pe

care instructorul o apreciază ca fiind mai importantă poate avea scorul „2”,

una mai puţin importantă poate avea scorul „1”, iar variantele greąite, scorul

„0”.

scorul „1”, iar variantele greąite, scorul „0”. Figura 27. Întrebare de tip Alegere multiplã - Definirea

Figura 27. Întrebare de tip Alegere multiplã - Definirea răspunsurilor

Vizualizarea întrebării – După crearea întrebării ąi a variantelor de rãspuns, instructorul poate vizualiza întrebarea apãsând butonul Previzualizeazã.

vizualiza întrebarea apãsând butonul Previzualizeazã. Figura 28. Întrebare de tip Alegere multiplã –

Figura 28. Întrebare de tip Alegere multiplã – Vizualizarea întrebării

2.2.4.5 Întrebãri de tip Alegere predefinitã

Întrebãrile de tip Alegere predefinitã permit cursantului alegerea unui singur

rãspuns. Rãspunsurile predefinite sunt:

Da/Nu

Adevãrat/Fals

Da/Nu/Indecis

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului Figura 29. Întrebãri de tip Alegere predefinitã  Definirea întrebării o Adăugaţi

Figura 29. Întrebãri de tip Alegere predefinitã

Definirea întrebării

o

Adăugaţi întrebarea în zona Definirea întrebării. Un simplu editor de text este disponibil. Acesta permite adăugarea imaginilor, link-urilor sau altor resurse la întrebarea în cauză.

o

Opţional, adăugaţi Cerinţa întrebării problema cursantul)

(cum ar trebui să rezolve

o

Opţional, adăugaţi un Indiciu întrebãrii

o

Salvaţi

adăugaţi un Indiciu întrebãrii o Salvaţi Figura 30. Întrebãri de tip Alegere predefinitã –

Figura 30. Întrebãri de tip Alegere predefinitã – Definirea întrebării

Variante de răspuns. Toate cele 3 tipuri de întrebări Alegere predefinită au secţiunea Variante de răspuns deja completată. În funcţie de tipul de întrebare Alegere multiplã aleasã, variantele de rãspuns precompletate sunt:

Da/Nu

Adevãrat/Fals

Da/Nu/Indecis

Vizualizarea întrebării

o Vizualizarea întrebării ąi răspunsurilor acesteia.

o Vizualizarea întrebării ąi răspunsurilor acesteia. Figura 31. Întrebare de tip Alegere predefinitã –

Figura 31. Întrebare de tip Alegere predefinitã – Vizualizarea întrebării

2.2.4.6 Întrebare de tip Text

La întrebarea de tip text, sarcina candidatului este de a completa un enunţ cu

unul sau mai multe cuvinte.

este de a completa un enunţ cu unul sau mai multe cuvinte. Figura 32. Întrebare de

Figura 32. Întrebare de tip Text

Definirea întrebării

o

Adăugaţi întrebarea în zona Definirea întrebării. Un simplu editor de text este disponibil. Acesta permite adăugarea imaginilor, link-urilor sau altor resurse la întrebarea în cauză.

o

Opţional, adăugaţi un Indiciu întrebãrii

o

Salvaţi

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului Figura 33. Întrebare de tip Text – Definirea întrebării  Definirea răspunsurilor

Figura 33. Întrebare de tip Text – Definirea întrebării

Definirea răspunsurilor

o

Adaugă text nou - buton utilizat pentru a adăuga un text nou

o

Adaugă răspuns – buton utilizat pentru a specifica răspunsul aąteptat de la cursant

o

Adaugă paragraf nou buton utilizat pentru a începe un alineat nou

o

Repetaţi primii paąi ori de câte ori este necesar

o

Textele deja introduse, atat cele care fac parte din enunţ cât ąi cele ce vor fi comparate cu rãspunsul cursantului, pot fi Modificate sau Ąterse.

rãspunsul cursantului, pot fi Modificate sau Ąterse . Figura 34. Întrebare de tip Text – Definirea

Figura 34. Întrebare de tip Text – Definirea răspunsurilor

Vizualizarea întrebării

Vizualizarea întrebării ąi răspunsurile acesteia

Vizualizarea întrebării ąi răspunsurile acesteia Figura 35. Întrebare de tip Text – Vizualizarea

Figura 35. Întrebare de tip Text – Vizualizarea întrebării

2.2.4.7 Întrebare de tip Eseu

Întrebarea de tip Eseu este un element care prezintă cursanţilor un enunţ, pe

baza căruia aceątia îąi pot exprima liber opinia, într-un eseu. Deoarece

rãspunsul este liber, acest tip de întrebare nu are variante predefinite sau

editabile, ci doar un câmp text, ce va fi completat de cãtre cursant.

Figura 36. Întrebare de tip Eseu  Definirea întrebării  Adăugaţi întrebarea în zona Definirea

Figura 36. Întrebare de tip Eseu

Definirea întrebării

Adăugaţi întrebarea în zona Definirea întrebării. Un simplu editor de text este disponibil. Acesta permite adăugarea imaginilor, link-urilor sau altor resurse la întrebarea în cauză.

(cum ar trebui să rezolve

Opţional, adăugaţi Cerinţa întrebării problema cursantul)

Salvaţi

Cerinţa întrebării problema cursantul)  Salvaţi Figura 37. Întrebare de tip Eseu – Definirea

Figura 37. Întrebare de tip Eseu Definirea întrebãrii

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

Definirea răspunsurilor – Acest tip de întrebare nu permite definirea unor rãspunsuri standard, pe care cursantul sa le completeze, ordoneze sau bifeze. La întrebarea de tip eseu cursantului îi este pus la dispoziţie un câmp text, în care acesta poate scrie despre subiectul cerut.

Vizualizarea întrebării:

despre subiectul cerut.  Vizualizarea întrebării: Figura 38. Întrebare de tip eseu – Vizualizarea

Figura 38. Întrebare de tip eseu Vizualizarea întrebãrii

2.2.4.8 Întrebare de tip Încărcare fiąier

O întrebare de tip Încărcare fiąier permite cursantului sã adauge ca

răspuns la întrebare, un fiąier. Acest lucru este util, de exemplu, când

rezolvarea unei întrebări este un tabel, situaţie în care cursantul va

încărca un fiąier xls.

situaţie în care cursantul va încărca un fiąier xls. Figura 39. Întrebare de tip Încã rcare

Figura 39. Întrebare de tip Încãrcare fiąier

Definirea întrebãrii

Adăugaţi întrebarea în zona Definirea întrebării. Un simplu editor de text este disponibil. Acesta permite adăugarea imaginilor, link-urilor sau altor resurse la întrebarea în cauză.

(cum ar trebui să rezolve

Opţional, adăugaţi Cerinţa întrebării problema cursantul)

Salvaţi

Cerinţa întrebării problema cursantul)  Salvaţi Figura 40. Întrebare de tip Încărcare fiąier –

Figura 40. Întrebare de tip Încărcare fiąier – Definirea întrebãrii

Definiţia răspunsurilor

o Acest tip de întrebare nu necesită răspunsuri predefinite.

Vizualizarea întrebării

răspunsuri predefinite .  Vizualizarea întrebării Figura 41. Întrebare de tip Încărcare fiąier –

Figura 41. Întrebare de tip Încărcare fiąier – Vizualizarea întrebãrii

2.2.4.9 Întrebare de tip Ordonare

Întrebarea de tip Ordonare prezintă un set de termeni pentru cursanţi.

Sarcina cursanţilor este de a ordona termenii în funcţie de un criteriu

specificat de către instructor în enunţul întrebării

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului Figura 42. Întrebare de tip Ordonare  Definirea întrebării o Adăugaţi întrebarea

Figura 42. Întrebare de tip Ordonare

Definirea întrebării

o

Adăugaţi întrebarea în zona Definirea întrebării. Un simplu editor de text este disponibil. Acesta permite adăugarea imaginilor, link-urilor sau altor resurse la întrebarea în cauză.

o

Opţional, adăugaţi Cerinţa întrebării problema cursantul)

(cum ar trebui să rezolve

o

Opţional, adăugaţi un Indiciu întrebãrii

o

Salvaţi

adăugaţi un Indiciu întrebãrii o Salvaţi Figura 43. Întrebare de tip Ordonare – Definirea

Figura 43. Întrebare de tip Ordonare – Definirea întrebării

Definiţia răspunsurilor

o

Adaugă răspuns - buton ce deschide o noua fereastrã, în care se poate introduce o variantã de rãspuns, formata textul sau adãuga resurse.

o

Salvează – pentru salvarea variantei de răspuns a întrebării

o

Anulează – pentru a renunţa la varianta de răpuns

La acest tip de întrebare, este foarte importantã ordinea în care apar

variantele de rãspuns. Aceastã ordine va fi cea consideratã corectã. La

vizualizarea întrebãrii de cãtre cursant, variantele de rãspuns vor apãrea amestecate.

cursant, variantele de rãspuns vor apãrea amestecate. Figura 44. Întrebare de tip Ordonare - Definirea

Figura 44. Întrebare de tip Ordonare - Definirea răspunsurilor

Vizualizarea întrebării

o Vizualizarea întrebării ąi răspunsurile acesteia

o Vizualizarea întrebării ąi răspunsurile acesteia Figura 45. Întrebare de tip Ordonare – Vizualizarea

Figura 45. Întrebare de tip Ordonare – Vizualizarea întrebării

2.2.4.10 Întrebare de tip Potrivire

O întrebare de tip Potrivire este un element care prezintă cursanţilor seturi de variante ce trebuie asociate între ele, două câte două. Sarcina cursanţilor este de a cupla acele variante care au o anumită corespondenţă între ele.

este de a cupla acele variante care au o anumită corespondenţă între ele. Figura 46. Întrebare

Figura 46. Întrebare de tip Potrivire

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

Definirea întrebării

o

Adăugaţi întrebarea în zona Definirea întrebării. Un simplu editor de text este disponibil. Acesta permite adăugarea imaginilor, link-urilor sau altor resurse la întrebarea în cauză.

o

Opţional, adăugaţi Cerinţa întrebării problema cursantul)

(cum ar trebui să rezolve

o

Opţional, adăugaţi un Indiciu întrebãrii

o

Salvaţi

adăugaţi un Indiciu întrebãrii o Salvaţi Figura 47. Întrebare de tip Potrivire - Definirea

Figura 47. Întrebare de tip Potrivire - Definirea întrebării

Definirea răspunsurilor

o

Adaugă coloană - Permite adãugarea unui termen, pe o coloanã

o

Adaugă linie - Permite adãugarea unui termen, pe o linie

o

Repetaţi primii doi paąi până la crearea matricei dorite

Atât elementele de pe linii cât ąi cele de pe coloane pot avea una, mai multe, sau nici o asociere cu elemente de pe coloanele sau liniile cu care se intersecteazã.

de pe coloanele sau liniile cu care se intersecteazã. Figura 48. Întrebare de tip Potrivire -

Figura 48. Întrebare de tip Potrivire - Definirea răspunsurilor

Vizualizarea întrebării

o Vizualizarea întrebării ąi a răspunsurilor acesteia

Figura 49. Întrebare de tip Potrivire – Vizualizarea întrebării 2.2.4.11 Întrebare de tip Asociere O

Figura 49. Întrebare de tip Potrivire – Vizualizarea întrebării

2.2.4.11 Întrebare de tip Asociere

O întrebare de tip Asociere este un element care prezintă cursanţilor seturi

de variante ce trebuie asociate două câte două. Sarcina cursanţilor este de a

cupla acele variante care au o anumită corespondenţă între ele.

variante care au o anumită corespondenţă între ele. Figura 50. Întrebare de tip Asociere  Definirea

Figura 50. Întrebare de tip Asociere

Definirea întrebării

o

Adăugaţi întrebarea în zona Definirea întrebării. Un simplu editor de text este disponibil. Acesta permite adăugarea imaginilor, link-urilor sau altor resurse la întrebarea în cauză.

o

Opţional, adăugaţi Cerinţa întrebării problema cursantul)

(cum ar trebui să rezolve

o

Opţional, adăugaţi un Indiciu întrebãrii

o

Salvaţi

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului Figura 51. Întrebare de tip Asociere - Definirea întrebării  Definirea răspunsurilor

Figura 51. Întrebare de tip Asociere - Definirea întrebării

Definirea răspunsurilor

o

Adaugă variantă - Permite adãugarea unei asocieri. Fiecare variantã este compusã din 2 termeni.

o

Repetaţi primii doi paąi până la crearea asocierilor dorite

o

Asocierile deja create pot fi editate prin apãsarea butonului Modificã.

o

O asociere între 2 termeni poate fi creatã apãsând butonul Schimbã

2 termeni poate fi creatã apãsând butonul Schimbã Figura 52. Întrebare de tip Asociere - Definirea

Figura 52. Întrebare de tip Asociere - Definirea răspunsurilor

Vizualizarea întrebării

o Vizualizarea întrebării ąi a răspunsurilor acesteia

o Vizualizarea întrebării ąi a răspunsurilor acesteia Figura 53. Întrebare de tip Asociere – Vizualizarea

Figura 53. Întrebare de tip Asociere Vizualizarea întrebării

2.2.4.12 Întrebare de tip În linie

O întrebare de tip În linie este un element care prezintă cursanţilor enunţuri

în care aceątia pot completa varianta corectă, aleasă dintr-un meniu de tip

drop-down.

Figura 54. Întrebare de tip În linie  Definirea întrebării o Adăugaţi întrebarea în zona

Figura 54. Întrebare de tip În linie

Definirea întrebării

o

Adăugaţi întrebarea în zona Definirea întrebării. Un simplu editor de text este disponibil. Acesta permite adăugarea imaginilor, link-urilor sau altor resurse la întrebarea în cauză.

o

Opţional, adăugaţi un Indiciu întrebãrii

o

Salvaţi

adăugaţi un Indiciu întrebãrii o Salvaţi Figura 55. Întrebare de tip În linie - Definirea

Figura 55. Întrebare de tip În linie - Definirea întrebării

Definirea răspunsurilor

o

Adaugă text - buton utilizat pentru a adăuga un text nou

o

Adaugă răspuns buton utilizat pentru a adãuga o variantã de rãspuns în meniul de tip drop down. Pasul se repetã pânã când sunt adãugate toate variantele

o

Adaugă paragraf nou buton utilizat pentru a începe un alineat nou

o

Repetaţi primii

paąi

ori

de

câte ori este

necesar în crearea

întrebărilor ąi a răspunsurilor asociate.

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

o Textele deja introduse, atat cele care fac parte din enunţ cât ąi cele din rãspunsuri, pot fi Modificate sau Ąterse.

cele din rãspunsuri, pot fi Modificate sau Ąterse . Figura 56. Întrebare de tip În linie

Figura 56. Întrebare de tip În linie - Definirea răspunsurilor

Vizualizarea întrebării

o Vizualizarea întrebării ąi a răspunsurilor acesteia

o Vizualizare a întrebării ąi a răspunsurilor acesteia Figura 57. Întrebare de tip În linie –

Figura 57. Întrebare de tip În linie – Vizualizarea întrebării

2.2.4.13 Adaugã întrebare din alt test

Întrebări deja create ąi adăugate altor teste pot fi reutilizate prin

inserarea lor in testul curent. Pentru aceasta, accesaţi Întrebare din

alt test din cadrul opţiunii Adaugã. Astfel, se va deschide fereastra

Copiazã întrebãri din alt test.

se va deschide fereastra Copiazã întrebãri din alt test . Figura 58. Adãugare întrebare din alt

Figura 58. Adãugare întrebare din alt test

În fereastra Teste sunt afiąate toate materialele educaţionale de tip test

vizibile de cãtre instructorul curent. Dupã selectarea unui test, în fereastra

Întrebãri sunt încãrcate toate întrebãrile testului selectat. În aceastã

fereastră se va selecta întrebarea dorită ąi se va apãsa butonul Copiazã. În

urma acestei acţiuni, utilizatorul va fi redirecţionat către pagina de editare a

testului curent, în care se observã adãugarea întrebãrii alese.

2.2.5. Operaţii pe întrebări

La selectarea unei întrebãri din fereastra Întrebãri, diverse operaţii

devin disponibile:

Modificã permite editarea întrebãrii într-o fereastrã asemãnãtoare celei de la crearea întrebãrii

Ąterge – efectuează ątergerea întrebării din cadrul testului

Duplicã – creează, la sfârąitul listei de întrebări, o copie a întrebãrii selectate

Mutã sus/jos permite ordonarea întrebãrilor

2.2.6. Resurse

în această locaţie sunt stocate propriile resurse care vor fi folosite la

adăugarea de întrebări sau răspunsuri. Aceste resurse pot fi de tip:

o

imagini, în unul din formatele: jpg, jpeg, gif, bmp, png.

o

audio, în unul din formatele: wav, mp3, wma, aac, au.

o

video, în unul din formatele: wmv, avi, mpg, mpeg, mpv, mov, flv, swf.

2.2.6.1 Adăugare resursă

Pentru a adăuga resurse la un test trebuie să accesaţi Resurse din

cadrul proprietăţilor generale ale testului. Se va deschide pagina

Resurse.

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului Figura 59 . Adaugă resursă Pentru adãugarea unei resurse noi se apasã

Figura 59. Adaugă resursă Pentru adãugarea unei resurse noi se apasã butonul Adaugã. În fereastra deschisã, instructorul are posibilitatea de a adãuga unul sau mai multe fiąiere prin apăsarea butonului Adaugã ąi selectarea lor. Pentru a fi disponibile în cadrul testului, resursele adãugate trebuie încãrcate, prin apãsarea butonului Încarcã. Apoi, fiąierele vor fi adăugate în cadrul ferestrei Resursã, iar o previzualizare a fiecarui fiąier va fi disponibilã în cadrul ferestrei Previzualizeazã.

2.2.7. Obiective

În această locaţie, utilizatorul administrează obiectivele testului. De asemenea, acesta poate adăuga, edita ąi ąterge obiectivele testului. Prin accesarea Obiective din cadrul proprietăţilor generale ale testului, fereastra Editor obiective este deschisã. Instructorul are posibilitatea de a crea un obiectiv nou prin apãsarea butonului Adaugã. În fereastra deschisã, Adaugã obiectiv, se va specifica un nume al obiectivului ąi se va apăsa butonul OK. Apoi, obiectivul adãugat va apãrea în lista obiectivelor din fereastra Editor obiective. Obiectivele deja adăugate pot fi modificate sau ąterse prin selectarea obiectivului dorit iar apoi apãsarea butonului corespunzãtor din cadrul fereastrei Editor obiective.

Figura 60. Obiective 2.2.8. Creare test din colecţie Platforma permite crearea unui test dintr- o

Figura 60. Obiective

2.2.8. Creare test din colecţie

Platforma permite crearea unui test dintr-o colecţie de întrebări. Pentru a crea un test dintr-o colecţie de întrebări se urmează paąii:

Se selectează din cadrul arborelui de navigare directorul Materiale educaţionale personale

Se selectează din partea dreaptă meniul {Operaţii pe Materiale educaţionale}

Se apasă butonul [Generează teste din colecţii]

Se selectează colecţia/colecţiile din care se vor selecta întrebările ąi se apasă butonul [Pasul următor]

Se stabileąte numărul total de întrebări ce vor fi selectate aleator din colecţii ąi se apasă butonul [Pasul următor]

Se completează numele testului prin apăsarea butonului [Adaugă in test nou]

Se stabilesc parametrii de rulare a testului

Se apasă butonul [Generare].

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

2.2.9. Vizualizare materiale educaţionale

În

educaţionale personale utilizatorul are următoarele opţiuni pentru un material educaţional:

Materiale

cadrul

meniului

{Operaţii

pe

material

educaţionale}

din

Vizualizare – se vizualizează momentele lecţiei

Vizualizează cursurile la care este ataąat

Predă în clasa virtual se va crea o sesiune sincronă

Vizualizare test cu rezultate

crea o sesiune sincronă  Vizualizare test cu rezultate Figura 61. Opţiuni vizualizare materiale educaţionale

Figura 61. Opţiuni vizualizare materiale educaţionale

Pentru previzualizarea lecţiei se urmează paąii:

Se selectează directorul Materiale educaţionale personale sau Materiale educaţionale publice

Se selectează lecţia din fereastra disponibilă în partea dreaptă

Se apasă butonul [Vizualizare]

Se selectează opţiunea [Vizualizează în player ca ąi cursant].

2.2.10. Exportă material

Această opţiune permite utilizatorului să exporte un material educaţional ąi să îl importe în alte platforme LMS. Pentru a exporta un material educaţional în directorul Materiale educaţionale personale se urmează paąii:

Se selectează din cadrul arborelui de navigare directorul Materiale educaţionale personale

Se selectează meniul {Operaţii pe Materiale educaţionale}

Se selectează materialul educaţional din fereastra din partea dreaptă

Se selectează butonul [Import/Export]

Se selectează butonul [Exportă material]

Se apasă butonul [Save].

 Se apasă butonul [Save] . Figura 62. Exportă material educaţional 2.2.11. Export pentru studiu offline

Figura 62. Exportă material educaţional

2.2.11. Export pentru studiu offline

Această opţiune permite utilizatorului să exporte un material educaţional ąi să îl poată vizualiza offline.

Materiale

educaţionale personale se urmează paąii:

Se selectează din cadrul arborelui de navigare directorul Materiale educaţionale personale

Pentru

a

exporta

un

material

educaţional

din

directorul

Se selectează meniul {Operaţii pe Materiale educaţionale}

Se selectează materialul educaţional din fereastra din partea dreaptă

Se selectează butonul [Import/Export]

Se selectează butonul [Export pentru studiu offline]

Se apasă butonul [Save].

2.3. PROMOVARE MATERIALE DE INSTRUIRE ÎN CADRUL SECȚIUNII PUBLICE

Secţiunea în care se găsesc materialele de interes general (ąi la care au acces toţi utilizatorii) este directorul Materiale educaţionale publice.

2.3.1. Solicitare promovare lecţie în cadrul secţiunii publice

Promovarea unui material educaţional în cadrul acestei secţiuni este validată de către administratorul platformei sau de un utilizator care are acest drept.

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului Figura 63. Promovare material de instruire Solicitarea promovării unui material educaţional

Figura 63. Promovare material de instruire

Solicitarea promovării unui material educaţional în cadrul secţiunii Materiale educaţionale personale se face urmărind paąii:

Se selectează din cadrul arborelui de navigare directorul Materiale educaţionale personale

Se selectează din partea dreapta lecţia care se doreąte a fi promovată

Se selectează butonul [Operaţii]

Se alege opţiunea [Promovează]

În fereastra deschisă se poate completa un mesaj destinat administratorului, care va însoţi cererea de promovare către acesta

Se apasă butonul [OK].

Materialul educaţional va fi vizibil în directorul Materiale educaţionale publice numai după aprobarea administratorului sau a altui utilizator care are drepturi de aprobare de conţinut.

2.4. PARTAJARE DIRECTOR

Directoarele personale din cadrul platformei (Materiale educaţionale personale, Director personal cât ąi subdirectoarele acestora) se pot partaja pentru a fi vizualizate/modificate de către alţi utilizatori.

Figura 64. Partajare director Pentru a partaja un director se urmează paąii:  Se selectează

Figura 64. Partajare director

Pentru a partaja un director se urmează paąii:

Se selectează un director personal din secţiunea {Spaţiul meu de lucru}

Se selectează meniul {Partajare ąi securitate} din partea dreaptă

Se apasă butonul [Partajează directorul]

În fereastra apărută, din arborele din partea stângă, se selectează utilizatorii sau grupul de utilizatori pentru care se partajează directorul

Se apasă butonul [Adăugaţi utilizatori]

Se apasă butonul [Salvează partajare].

2.4.1. Modificare permisiuni pentru un director partajat

Implicit, orice utilizator care are acces la un director partajat are numai permisiunea de a vizualiza conţinutul acestuia.

are numai permisiunea de a vizualiza conţinutul acestuia. Figura 65. Modificare permisiuni Pentru modificarea

Figura 65. Modificare permisiuni

Pentru modificarea permisiunilor pentru un director se urmează paąii:

Se expandează arborele de navigare

Se selectează directorul din fereastra din partea dreaptă

Se selectează meniul {Partajare ąi securitate}

Se apasă butonul [Modifică permisiunile]

Se modifică permisiunile pentru utilizatorii sau grupurile de utilizatori dorite

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

Se apasă butonul [Salvează permisiunile].

Permisiunile care se pot acorda sunt următoarele:

Creează - utilizatorul poate aduce sau crea obiecte noi în interiorul directorului

Citeąte - utilizatorul poate vizualiza conţinutul directorului

Actualizează - utilizatorul poate modifica obiectele din interiorul directorului

Ąterge - utilizatorul poate ąterge obiecte din interiorul directorului

Organizează - utilizatorul poate modifica permisiunile pentru directorul curent.

Checkout permite actualizarea versiunii documentului după efectuarea evntualelor modificări

2.4.2. Semne de carte

Directoarele partajate de către alţi utilizatori pot fi vizualizate în directorul Semne de carte, din meniul {Spaţii de lucru}->{Spaţiul meu de lucru}. Pentru a putea interacţiona cu un director partajat de către un utilizator, este necesară acceptarea partajării. Adăugarea în directorul [Semne de carte] a unui director partajat de către un alt utilizator se realizează în cadrul meniului {Spaţii de lucru}->{Semne de carte pentru directorul cu documente}, unde se selectează directorul partajat ąi se acceptă partajarea utilizând butonul [Însemnează partajare selectată].

utilizând butonul [Însemnează partajare selectată] . Figura 66. Administrează semen de carte Pagina 45 din 61

Figura 66. Administrează semen de carte

2.5.

CĂUTARE ÎN ZONA DE CONȚINUT

Platforma permite efectuarea de căutări în spaţiul de lucru.

permite efectuarea de căutări în spaţiul de lucru. Figura 67. Căutare în zona de conţinut Pentru

Figura 67. Căutare în zona de conţinut

Pentru a efectua o căutare se urmează paąii:

Se accesează butonul [Căutare] din secţiunea {Căutare în zona de conţinut} din meniul {Spaţii de lucru}

Se introduce cuvântul cheie pentru căutare

Se selectează directorul în care se efectuează căutarea

Se apasă butonul [Căutare].

efectuează căutarea  Se apasă butonul [Căutare] . Figura 68. Căutare Vizualizarea istoricului căutărilor

Figura 68. Căutare

Vizualizarea istoricului căutărilor se efectuează prin accesarea link-ului Arhiva Căutărilor din secţiunea {Căutare în zona de conţinut}.

2.6. IMPORTURI

Starea importurilor se poate vizualiza din meniul {Spaţii de lucru}-> secţiunea {Operaţii cu materiale educaţionale ąi rapoarte}. Accesând link-ul Rapoarte importuri materiale educaţionale, pot fi vizualizate următoarele informaţii despre starea importurilor:

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

Importuri în aąteptare – sunt importurile programate care nu au început încă

Importuri în derulare sunt importurile în derulare sau care încep acum

Importuri reuąite – sunt importurile finalizate cu succes.

Importuri nereuąite

Importuri anulate

cu succes.  Importuri nereuąite  Importuri anulate Figura 69. Secţiunea import 3. M ANAGEMENTUL CURSULUI

Figura 69. Secţiunea import

3. MANAGEMENTUL CURSULUI INSTRUCTOR

În meniul {Predare} se pot crea/vizualiza cursurile, notele sau temele pentru acasă. Acest meniu este împărţit în mai multe secţiuni:

Administrarea cursurilor se gestionează cursurile

Sondaje – se administrează sondajele

Teme se pot crea/vizualiza temele

Rapoarte cursuri – se vizualizează diferite rapoarte referitoare la parcurgerea cursurilor ąi a materialelor dintr-un curs

3.1. CREARE CURS

Crearea cursurilor se realizeaprin accesarea link-ului Creare curs în

meniul {Predare}, secţiunea Administrarea cursurilor.

Pentru a crea un curs se urmează paąii:

În meniul {Predare}, secţiunea Administrarea cursurilor, se

selectează opţiunea Creare curs

Se completează numele cursului, descrierea (dacă este cazul), tipul

notei (notele pot fi de tip numeric sau calificativ), nota de trecere și se

asociază cursul la programa

Se selectează din lista Materialelor educaţionale disponibile lecţia

ąi/sau testul care vor fi asociate cursului

Se apasă butonul [Adaugă material educaţional]

Se apasă butonul [Salvează curs]

educaţional]  Se apasă butonul [Salvează curs] Figura 70. Creare curs Bifele din partea dreaptă a

Figura 70. Creare curs

Bifele din partea dreaptă a paginii permit urmatoarele:

Crează curs de tip public – dacă este selectat, cursul va fi disponibil pentru a fi planificat de către fiecare instructor, nu doar de cel care l-a creat.

Ține cont de ordinea de parcurgere a materialelor - dacă este selectat, materialele educaţionale asociate vor trebui parcurse de cursanţi doar în ordinea în care apar. Pentru a defini aceastã ordine, instructorul

de cursanţi doar în ordinea în care apar. Pentru a defini aceastã ordine, instructorul poate utiliza

poate utiliza butoanele .

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

Un curs poate conţine mai multe lecţii ąi/sau mai multe teste disponibile în Materiale educaţionale personale sau în Materiale educaţionale publice. O facilitate importantă o reprezintă adăugarea de prerechizite pentru un curs. Prerechizitele sunt alte cursuri pe care cursantul trebuie să le parcurgă înainte de a parcurge cursul curent. Prerechizitele se adaugă din fereastra de creare a cursului din meniul {Prerechizite}. De asemenea, în cadrul unui curs se pot adăuga teme, sondaje, materiale suport, glosare, domenii si calificari pentru cursanţi. Acestea se adaugă din fereastra de creare a cursului din tabul corespunzător. După apăsarea butonului [Salvează curs] apare un mesaj în care se solicită planificarea cursului curent.

mesaj în care se solicită planificarea cursului curent. Figura 71. Informaţii salvare curs La apăsarea butonului

Figura 71. Informaţii salvare curs

La apăsarea butonului [Da] se deschide fereastra de planificare a cursului.

3.2. PLANIFICARE CURS

Planificarea unui curs creat mai poate fi efectuată ąi accesând link-ul Planificare curs din meniul {Predare}, secţiunea {Administrarea cursurilor}.

Figura 72. Planificare curs Pentru a planifica un curs se urmează paąii:  Se apasă

Figura 72. Planificare curs

Pentru a planifica un curs se urmează paąii:

curs Pentru a planifica un curs se urmează paąii:  Se apasă pe butonul din dreptul

Se apasă pe butonul din dreptul rubricii Alege cursul

Se selectează numele cursului din fereastra deschisă

Se apasă butonul [Adaugă]

Se completează informaţiile necesare despre curs

Se apasă butonul [Salvează cursul planificat]

Câmpurile care se completează la planificarea unui curs sunt:

Mod de învăţare se poate opta între curs sincron sau asincron

Permite participanţilor la curs să se înregistreze singuri valoarea implicit este Nu. În cazul alegerii valorii Da pentru această rubrică, cursanţii se pot înregistra singuri la acest curs în timpul perioadei de înscriere

Actualizează lista de participanţi la începutul cursului valoarea implicit este Nu. În cazul alegerii valorii Da pentru această rubrică, se actualizează automat lista participanţilor la începutul cursului

Alege instructor implicit este selectat numele instructorului care a creat cursul. În această rubrică se alege instructorul care susţine cursul curent

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

Alege utilizatorul care înregistrează participanţii implicit este selectat numele instructorului care a creat cursul. În această rubrica se poate delega un utilizator pentru a administra înscrierea cursanţilor la cursul curent

Alege utilizatorul care aprobă înregistrarea participanţilor selectarea unui utilizator implică validarea de către aceasta a listei cursanţilor propuąi de instructor

Numărul maxim de studenţi – se completează numărul maxim de cursanţi care se pot înscrie sau pot fi înscriąi la curs

Perioada de înscriere – reprezintă perioada în care cursanţi se pot înscrie la curs

Perioada de desfăşurare – reprezintă perioada în care se desfăąoară cursul

După apăsarea butonului [Salvează cursul planificat] apare un mesaj care solicită adăugarea cursanţilor la curs.

un mesaj care solicită adăugarea cursanţilor la c urs. Figura 73. Salvare planificare curs La apăsarea

Figura 73. Salvare planificare curs

La apăsarea butonului [Da] se deschide fereastra de administrare a participanţilor pentru cursul curent.

3.3. ADĂUGARE CURSANȚI LA CURS

Participanţii pot fi înregistraţi la un curs imediat după planificarea acestuia sau ulterior din meniul {Predare}, secţiunea Înregistrare participanţi.

Figura 74. Înregistrare participanţi Pentru adăugarea cursanţilor la un curs sau administrarea acestora se

Figura 74. Înregistrare participanţi

Pentru adăugarea cursanţilor la un curs sau administrarea acestora se urmează paąii:

Se selectează cursul din meniul {Predare}

Se apasă butonul [Administrează participanţii] din partea de jos a paginii

Din structura arborescentă deschisă în partea stângă se selectează cursanţii sau grupurile de cursanţi (pentru o alegere multiplă se pot utiliza tastele CTRL sau Shift)

Se apasă butonul [Adaugă]

Se apasă butonul [Salvează].

butonul [Adaugă]  Se apasă butonul [Salvează] . Figura 75. Adăugare participanţi la un curs 3.4.

Figura 75. Adăugare participanţi la un curs

3.4. ADMINISTRAREA PLANIFICARE CURSURI

Cursurile create se administrează din meniul {Predare}, secţiunea Administrarea cursurilor, prin accesarea link-ului Administrare planificări de cursuri.

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului Figura 76. Administrarea planificării cursurilor Operaţiile care se pot efectua sunt: 

Figura 76. Administrarea planificării cursurilor

Operaţiile care se pot efectua sunt:

Editează acest curs planificat

Ąterge un nou curs planificat

Arhivează

Exporta această planificare de curs

Vizualizează rezumat

3.5. TEME

În cadrul unui curs se pot adăuga teme pentru acasă. Crearea unei teme se realizează din meniul {Predare}, secţiunea {Teme}.

se realizează din meniul {Predare} , secţiunea {Teme} . Figura 77. Teme Pentru a crea o

Figura 77. Teme

Pentru a crea o temă se urmează paąii:

Se accesează butonul [Teme]

Se apasă butonul [Adaugă temă]

Se completează titlul temei

Se precizează data după care tema nu mai poate fi trimisă (opţional)

Se precizează de câte ori poate fi trimisă tema

Se completează cerinţa temei

Se apasă butonul [Salvează].

Figura 78. Administrare teme După salvarea temei sunt disponibile următoarele opţiuni: Legături  – se

Figura 78. Administrare teme

După salvarea temei sunt disponibile următoarele opţiuni:

Legături

se

efectuează

trimiteri

către

resurse

didactice

de

pe

internet

Ataąamente – se ataąează fiąiere

Asociază cursanţi

Asociază evaluatori

fiąiere  Asociază cursanţi  Asociază evaluatori Figura 79. Adăugare temă După efectuarea modificărilor

Figura 79. Adăugare temă

După efectuarea modificărilor se apasă butonul [Modifică].

3.6. RAPOARTE CURSURI

Platforma pune la dispoziţia instructorilor un meniu de rapoarte în care se înregistrează activităţile specifice de învăţare pentru fiecare curs.

AeL - Ghidul instructorului

AeL - Ghidul instructorului

Vizualizarea rapoartelor se realizează în meniul Predare secţiunea {Rapoarte cursuri}. Sunt disponibile 3 secţiuni de rapoarte:

Rapoarte cursuri – afiąare rapoarte cursuri

Rapoarte prezenţă la cursuri – afiąare rapoarte cu prezenţa cursanţilor la cursuri

Rapoarte de progres – afiąare rapoarte cu progresul cursanţilor la cursuri

– afiąare rapoarte cu progresul cursanţilor la cursuri Figura 80. Rapoarte cursuri În secţiunea Rapoarte cursuri

Figura 80. Rapoarte cursuri

În secţiunea Rapoarte cursuri, sunt detaliate informaţii referitoare la numele cursului, starea acestuia, instructorul asociat acestui curs, număr elevi, etc. Pentru fiecare curs sunt disponibile 3 tipuri de rapoarte accesibile cu ajutorul butonului [Operaţii]:

Vezi statisticile cu privire la cursuri – în această secţiune sunt disponibile informaţii referitoare la numărul de teste, teste începute, număr întrebări, răspunsuri corecte, etc.

Vezi raportul cu privire la materialele educaţionale în cadrul acestui raport sunt disponibile informaţii referitoare la numele lecţiilor din care este alcătuit cursul, număr cursanţi, număr cursanţi care au finalizat parcurgerea acestora. În cadrul acestui raport sunt disponibile următoarele rapoarte pentru fiecare lecţie din cadrul cursului:

o Vizualizare raport activităţi – sunt disponibile informaţii despre fiecare moment de lecţie referitoare la număr cursanţi, cursanţi care au finalizat, etc.

o

Vizualizare raport activităţi cursant sunt disponibile informaţii despre activităţile începute-finalizate, timp parcurgere cursului

o

Vizualizare raport detaliat de testare

o

Vizualizare raport al distribuţiei notelor

o

Vizualizare statistici – sunt disponibile informaţii referitoare la diferite statistici pe lecţii din cadrul unui curs

Vezi raportul cu privire la cursanţi - sunt disponibile informaţii despre fiecare cursant referitoare la numărul de lecţii începute, finalizate, timpul petrecut pentru parcurgerea unui curs. În cadrul acestui raport sunt disponibile 2 rapoarte:

o

Vizualizare raport activitate cursant în cadrul acestui raport sunt disponibile informaţii despre fiecare moment de lecţie din cadrul unei lecţii dintr-un curs. Pentru fiecare moment de lecţie sunt disponibile următoarele informaţii: