Sunteți pe pagina 1din 188

MINISTERUL SNTII AL REPUBLICII MOLDOVA

IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICIN I FARMACIE


NICOLAE TESTEMIANU

Cu titlul de manuscris:
C.Z.U: 616.711-007.5-053.2

KUSTUROVA ANNA

DIFORMITILE COLOANEI VERTEBRALE LA COPIII


I ADOLESCENII DE VRST COLAR
(DIAGNOSTIC, TRATAMENT I PROFILAXIE)

321.18 ORTOPEDIE I TRAUMATOLOGIE

Tez de doctor n tiine medicale

Conductor tiinific: _________ CAPRO Nicolae,


dr. hab. t. med., conf. univ.
(321.18 ortopedie i traumatologie)

Consultant tiinific: __________ ECO Constantin,


dr. hab. t. med., prof. univ.
(331.03 medicin social i management)

Autor: _________ KUSTUROVA Anna

CHIINU, 2016
Kusturova Anna, 2016

2
CUPRINS
ADNOTARE (romn, rus, englez) ............................................................................ 5
LISTA ABREVIERILOR ......... 8
INTRODUCERE ................... 9
1. CONCEPII MODERNE PRIVIND DIFORMITILE COLOANEI
VERTEBRALE LA COPII I ADOLESCENI, PROBLEME DE
DIAGNOSTIC I TRATAMENT ............................................................................ 16
1.1. Diformitile coloanei vertebrale: defectele de postur, scolioza concepte de
baz, istoricul problemei, clasificare, metode de diagnostic .................................... 16
1.2. Actualitatea problemei: rspndirea diformitilor coloanei vertebrale la copii i
adolesceni ................................................................................................................ 26
1.3. Evoluia teoriilor etiopatogenezei i factorii de risc n dezvoltarea diformitilor
coloanei vertebrale .................................................................................................... 28
1.4. Aspecte problematice ale tratamentului i reabilitrii copiilor i adolescenilor de
vrst colar cu diformiti ale coloanei vertebrale ................................................ 32
1.5. Semnificaia screening-ului n diagnosticul precoce i formarea asistenei
etapizate pentru copiii cu diformiti ale coloanei vertebrale ................................... 35
1.6. Concluzii la capitolul I .............................................................................................. 38
2. MATERIAL I METODE DE CERCETARE ...................................................... 39
2.1. Caracteristica general a materialului clinic ............................................................. 39
2.2. Metode de cercetare ............................................................................................... 44
2.3. Metode matematice de prelucrare i analiza rezultatelor obinute............................. 62
2.4. Concluzii la capitolul 2 ............................................................................................. 62
3. CARACTERISTICA CLINICO-ORTOPEDIC A COPIILOR I
ADOLESCENILOR DE VRST COLAR CU DIFORMITI ALE
COLOANEI VERTEBRALE .................................................................................... 63
3.1. Anamneza de familie a colarilor ............................................................................. 63
3.2. Caracteristica statutului clinico-ortopedic al colarilor cu diformiti ale coloanei
vertebrale ................................................................................................................... 68
3.3. Organizarea regimului zilei i gimnasticii curative la copiii i adolescenii din
grupul de risc ............................................................................................................. 97
3.4. Concluzii la capitolul 3.............................................................................................. 102

3
4. SISTEM DE PROFILAXIE A DIFORMITILOR COLOANEI
VERTEBRALE LA ELEVI ....................................................................................... 104
4.1. Aspecte organizaionale de creare i funcionare a cabinetului ortopedic n cadrul
instituiei de nvmnt preuniversitar ..................................................................... 104
4.2. Algoritmul de identificare a copiilor din grupul de risc cu diformiti ale coloanei
vertebrale ................................................................................................................... 112
4.3. Mijloace i metode de tratament ortopedic pentru dereglri ale posturii i scolioz
de gradul I-II pentru ameliorarea evoluiei acestora ................................... 115
4.4. Evaluarea eficienei aciunilor realizate .................................................................... 120
4.5. Concluzii la capitolul 4 ............................................................................................. 133
SINTEZA REZULTATELOR OBINUTE.................................................................... 134
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI PRACTICE..................................... 144
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................ 146
ANEXE ................................................................................................................................ 161
Anexa 1. Clasificrile diformitilor coloanei vertebrale .............................................. 161
Anexa 2. Scrisoarea privind acordul de efectuare a examinrilor screening n coli 164
Anexa 3. Gimnastica curativ pentru corecia diformitilor coloanei vertebrale ......... 165
Anexa 4. Scalele clinice pentru evaluarea posturii ....................................................... 171
Anexa 5. Acte de implementare .................................................................................... 173
Anexa 6. Act de implementare didactic ..................................................................... 175
Anexa 7. Distincii la conferine tiinifice i saloane de invenii ................................ 177
Anexa 8. Brevete de invenie ........................................................................................ 181
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII ............................................ 185
CV AUTORULUI .............................................................................................................. 186

4
DNOTARE
KUSTUROVA ANNA Diformitile coloanei vertebrale la copiii i adolescenii de
vrst colar (diagnostic, tratament i profilaxie). Tez de doctor n tiine medicale,
Chiinu, 2016.
Structura tezei. Teza este expus pe 160 de pagini i const din: introducere, 4 capitole,
concluzii i recomandri, bibliografie cu 210 surse tiinifice, anexe, 145 de pagini text de baz,
ilustrat cu 88 de figuri, 21 de tabele i anexe. Rezultatele obinute sunt publicate n 29 de lucrri
tiinifice, inclusiv i 2 brevete de invenie.
Cuvinte-cheie: screening, diagnostic, diformiti ale coloanei vertebrale, dereglri de
inut, scolioz, profilaxie, medicin de recuperare.
Domeniu de studiu: 321.18 ortopedie i traumatologie
Scopul const n studierea rspndirii diformitilor coloanei vertebrale la copiii i
adolescenii de vrst colar prin elaborarea i aprobarea unui model organizaional i
funcional de screening, care va asigura diagnosticul precoce i aplicarea metodelor medicinei de
recuperare.
Obiective: Desfurarea controlului de screening al copiilor de vrst colar i
adolescenilor i determinarea grupului cu diformiti ale coloanei vertebrale: dereglri ale
posturii, scolioz; evidenierea factorilor principali, care determin diformitile coloanei
vertebrale i influena acestora asupra tipului i gradului deformrii; elaborarea algoritmului de
depistare precoce a grupului de risc cu diformiti ale coloanei vertebrale i organizarea
monitorizrii; determinarea complexului de aciuni profilactice, de tratament i reabilitare n
conformitate cu tipul diformitii coloanei vertebrale.
Noutatea i originalitatea tiinific. A fost propus un model organizaional i funcional
eficient al sistemului specializat de asisten medical pentru copiii de vrst colar i
adolesceni cu diformiti ale coloanei vertebrale, n cadrul concepiei vertebrologiei pediatrice
preventive, i a fost elaborat un algoritm de diagnosticare precoce pentru identificarea grupului
de risc privind scolioza. A fost studiat morbiditatea copiilor de vrst colar i adolescenilor
cu diformiti ale coloanei vertebrale n colectivele mari. A fost determinat i aprobat
organizarea unui cabinet ortopedic mobil, cu funciile unui centru metodic pentru identificarea
copiilor i adolescenilor cu diformiti ale coloanei vertebrale i altor segmente ale aparatului
locomotor n condiii de coal i elaborarea unor programe individuale de reabilitare. A fost
elaborat metoda de tratament al scoliozei toracale progresive.
Problema tiinific soluionat n tez const n evidenierea factorilor principali, care
contribuie la apariia i progresarea diformitilor coloanei vertebrale, argumentarea conceptului
de profilaxie prin dezvoltarea i aprobarea unui model optim de screening, care va asigura
diagnosticul precoce i aplicarea metodelor raionale ale medicinei de recuperare.
Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Schema propus de diagnosticare
complex a copiilor asigur identificarea grupurilor de risc privind dezvoltarea diformitilor
coloanei vertebrale, include investigaii clinico-ortopedice i instrumentale, iar monitorizarea
asigur precizia diagnosticului, prognozarea evoluiei afeciunii i contribuie la mbuntirea
rezultatelor clinico-funcionale de reabilitare a elevilor. Sistemul de monitorizare propus asigur
controlul eficienei coreciei dereglrilor de postur i scoliozei la colari i corecia n timp a
tacticii de tratament. Prin cercetarea dat a fost aprobat i implementat serviciul de screening,
monitorizarea i acordarea asistenei ortopedice specializate copiilor i adolescenilor cu
diformiti ale coloanei vertebrale, care poate fi extins n toate colile republicii.
Implementarea rezultatelor tiinifice. Rezultatele controlului screening al elevilor au
fost aduse la cunotin profesorilor, asistentelor medicale din coli, prinilor i pediatrilor de
sector pentru luarea deciziilor privind msurile organizatorice. Rezultatele prezentei teze de
doctor sunt utilizate n cadrul cursurilor teoretice i practice la catedra de ortopedie i
traumatologie a Universitii de Stat de Medicin i Farmacie Nicolae Testemianu.

5


(, ).
, , 2016.
: 160
, 4 , , ,
, 210 , 145 .
21 , 88 .
29 , .
: c, , ,
, , , .
: 321.18 .
:
,
- ,
.
:
: ,
; , ,
;
;
-
.
.
-


.
: .

.
,
,
,

.
.
, -
,
, ,
-
.
,
,
.
.

, , .

.

6
SUMMARY
KUSTUROVA ANNA Spine deformities in school-age children and adolescents
(diagnostics, treatment and prophylaxis). PhD thesis. Chisinau, 2016.
Thesis structure: The dissertation paper consists of 160 pages that include: introduction, 4
chapters, conclusions, practical recommendations, bibliography consisting of 210 scientific
sources, 145 pages of basic text. The work is illustrated with 21 tables, 88 figures and
attachments. The results are published in 29 scientific papers, inclusive obtained two patents for
inventions.
Keywords: screening, diagnosis, spinal deformities, incorrect posture, scoliosis,
prophylaxis, rehabilitation medicine.
Field of research: 321.18 - orthopedics and traumatology.
The aim: study the frequency of spine deformities in school-age children and adolescents
by the development and testing of a new organizational and functional screening model that
provides early diagnosis and the use of methods of rehabilitation medicine.
The research objectives: Carrying out school spinal screening of children and adolescents
and the identification of a group of persons with spinal deformities: defects of posture, scoliosis;
identification of the main factors that caused the deformation of the spine, and their influence on
the formation of the deformity severity; development of the algorithm of early diagnosis to
identify risk for scoliosis and organization of monitoring; definiton of preventive and treatment
and rehabilitation measures according to the type of spinal deformity.
Scientific novelty and originality. An efficient organizational and functional model of the
system of specialized medical care for school-age children and adolescents with spinal
deformities in the concept of preventive pediatric vertebrology was proposed and algorithm of
early diagnosis to identify risk for scoliosis was elaborated. The incidence of children with spinal
deformities: incorrect posture and scoliosis was determined in large collectives. The organization
of mobile orthopedic cabinet was defined and approved with the functions of methodological
center to identify school-age children and adolescents with spinal deformities and other
musculoskeletal pathology in schools and the development of individual rehabilitation programs.
The treatment method of progressive thoracic scoliosis was elaborated.
The scientific problem solved in the thesis consists of identification of main factors that
contribute to formation and progression of spine deformities, argumentation of prophylactics
concept by the development and testing of an optimal screening model that provides early
diagnosis and the use of rational methods of recuperation medicine.
The theoretical significance and practical value. The proposed complex examination
scheme of school-age children and adolescents including orthopedic clinical and instrumental
examination, provides to determine risk for the possible development of spinal deformity,
monitoring ensures the accuracy of diagnosis, prediction of the disease and helps to improve
clinical and functional outcomes of pupils rehabilitation. The proposed monitoring system allows
to monitor the effectiveness of spinal deformities correction in school-age children and
adolescents and promptly adjusts tactics of treatment. This study tested and implemented a
screening service, monitoring and specialized care for children with orthopedic deformities of
the spine, which can be extended to all schools of the republic.
Implementation of scientific results. The school screening results are for information and
for taking the necessary organizational measures for teachers, school health professionals,
parents and pediatric orthopedists. Results are used in lecture courses and practical training at the
Department of Orthopedics and Traumatology of State Medical and Pharmaceutical University
"Nicolae Testemitanu".

7
LISTA ABREVIERILOR

CREPOR Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie i Reabilitare


ECG - electrocardiografie
EMG - electromiografie
NYPT - New York Posture Test, scorul pentru aprecierea posturii
RMN rezonana magnetic nuclear
SCTO Spitalul Clinic de Traumatologie i Ortopedie
SNC sistemul nervos central
SSS School Spinal Screening, screening-ul pentru depistarea diformitilor coloanei vertebrale
n coli
SOSORT Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment, Societate de
tratamentul ortopedic i reabilitarea n scolioz
SRS Scoliosis Research Society, Societatea de cercetare n scolioz
TC tomografie computerizat
TRACE - Trunk Aesthetic Clinical Evaluation, scorul pentru evaluarea clinico-estetic a
corpului
URT unghiul de rotaie a trunchiului

8
INTRODUCERE
Actualitatea temei i importana problemei abordate. Diformitile coloanei vertebrale:
dereglri de inut, scolioza rmn i n prezent una dintre patologiile complicate i frecvente la
copiii de vrsta colar i adolesceni [29, 68, 157, 202]. Defectele de postur, scolioza fac parte
din problemele actuale ale ortopediei, fapt determinat de frecvena sporit a acestora i evoluia
progresiv. Frecvena scoliozei idiopatice n diverse populaii variaz ntre 0,5 i 16% [29, 30,
69], iar n timpul studiilor colare prevalena diformitilor coloanei vertebrale la elevi crete de
3,5-4 ori [28, 46, 77, 86, 208]. Dereglrile de postur la colari sunt de 4-6 ori mai frecvente
dect scoliozele. Prevalena acestor defecte funcionale crete la elevii din clasa nti pn n
clasa a cincea de 5-6 ori, altfel spus, de la 18-22 la 85-137,9, iar la adolesceni frecvena
dereglrilor scade puin (pn la 84,3-94,7), dei sporete grupul copiilor cu scolioz [209].
Vertebrologia ca o tiin de sine stttoare trece printr-o perioad de dezvoltare
vertiginoas, totui problema diagnosticrii precoce i asistenei specializate a copiilor cu
diformiti ale coloanei vertebrale este acut n majoritatea rilor lumii, fiind cauzat de:
inoportunitatea diagnosticrii, metodele i termenele neadecvate de tratament, cheltuielile
semnificative att pentru tratament, ct i pentru reabilitarea social a bolnavilor [17, 69, 94, 161,
166].
Muli cercettori [9, 67, 105, 120, 124] confirm influena negativ a factorilor cunoscui
asupra formrii inutei corecte: malnutriia, starea ecologic nestisfctoare a oraelor, afeciuni
cronice sau acute frecvente la copii, lipsa de atenie a prinilor. Printre alte cauze de nrutire a
dezvoltrii fizice a copiilor i adolescenilor se numr insuficiena de specialiti de educaie
fizic i asistente medicale n coli, reducerea ateniei acordate culturii fizice n sistemul
educaional. Cu referire la scolioz, toate cauzele enumerate mai sus sunt secundare, deoarece
scolioza nu prezint doar o simpl diformitate, dar este mult mai complex. Problemele scoliozei
i ale altori afeciuni ale aparatului locomotor la copii nu sunt doar probleme ortopedice.
Conform opiniei lui Grivas T.B. [148], numrul bolnavilor cu scolioz este mai mare n
acele ri unde investigaiile profilactice au loc regulat i calitativ, iar procentul copiilor
examinai este mai mare. n mediu, frecvena scoliozei conform datelor controlului-screening,
reprezint n rndul copiilor 14,1-19,7% [105, 145, 147], iar printre maturi - 7,2%.
.. [78] remarc n cercetrile sale, c n policlinic sunt identificate doar 2,5%
din numrul real de bolnavi cu afeciuni ale coloanei vertebrale. Aceast stare este caracteristic
n special pentru bolnavii cu localizare lombar i toraco-lombar a curburii scoliotice, deoarece
lipsa ghibusului i asimetria omoplailor duc la faptul c stadiile iniiale ale diformitii sunt mai
dificil de observat. Un procent de 7,5 de bolnavi cu scolioz i tulburri neurologice severe, care

9
s-au dezvoltat ca rezultat al acesteia, dup vrsta de 18 ani nu sunt la evidena ortopezilor i nu
beneficiaz de tratament profilactic i de reabilitare.
Inoportunitatea diagnosticrii diformitilor coloanei vertebrale duce la formarea unor
curburi semnificative ale coloanei, n special n perioada de cretere, fapt demonstrat de relaia
stabilit ntre creterea coloanei vertebrale i evoluia acestora [138, 160, 200]. Tendina
continu de cretere a numrului de pacieni cu forme severe progresive ale afeciunii, ineficiena
tratamentului conservator duce la situaia cnd 23-25% dintre pacieni, la diferite etape ale vieii,
au nevoie de tratament chirurgical [4, 128, 146, 109]. Anume din aceste motive, problema
diagnosticrii precoce a diformitilor coloanei vertebrale, alegerea n timp util i n cunotin
de cauz a metodei de tratament al scoliozei, precum i monitorizarea n dinamic a acestei
patologii ortopedice, este una foarte actual n vertebrologie.
n multe ri, din cauza lipsei unor programe naionale, datele statistice se bazeaz pe
informaia furnizat de centrele consultative i clinicile ortopedice specializate, unde de regul,
se adreseaz pacienii cu forme severe de scolioz, care necesit doar tratament chirurgical [17,
129, 159].
Cea mai mare parte (pn la 96%) a bolnavilor cu scolioz apeleaz la medic pentru
tratament chirurgical prea trziu, atunci cnd diformitatea ajunge la un grad foarte avansat [4, 21,
84, 93, 199]. Riscul interveniei chirurgicale, n acest caz, este unul sporit, iar eficiena este mult
mai joas dect n cazul corectrii unor curburi mai mici. n plus, n cazul diformitilor de
gradul III-IV, se atest dereglri ale respiraiei, modificri din partea sistemului cardiovascular i
a funciilor organelor cavitii abdominale [153, 195, 205].
n ultimele decenii, n colile din Republica Moldova, nu au fost efectuate examinri
sistematice ale copiilor i adolescenilor pentru depistarea precoce a patologilor aparatului
locomotor. Datele statistice existente privind frecvena dereglrilor de postur i scoliozei se
bazeaz pe rezultatele unor examinri profilactice efectuate copiilor din anumite grupuri de
vrst. n baza informaiilor disponibile, prezentate de Ministerul Sntii [3], i din publicaiile
de specialitate [5, 23, 24, 122, 191, 192], n baza datelor despre adresabilitatea copiilor afectai, a
rapoartelor prezentate de policlinici i staionare ortopedice, nu ntotdeauna se poate constitui un
tablou real privind morbiditatea copiilor cu diformiti ale coloanei vertebrale. Din acest motiv,
n prezent exist necesitatea formrii unui sistem integru de depistare i acordare a asistenei
medicale specializate copiilor cu diformiti ale coloanei vertebrale la etapele de screening,
monitorizare, tratament conservator i chirurgical complex.

10
Prin urmare, diagnosticul screening i monitorizarea diformitilor coloanei vertebrale,
determinarea metodelor optime de profilaxie, prevenirea sau reducerea progresrii acestora i
dezvoltrii complicaiilor, au o semnificaie att tiinific, ct i practic.
Scopul lucrrii: studierea rspndirii diformitilor coloanei vertebrale la copiii i
adolescenii de vrsta colar prin elaborarea i aprobarea unui model organizaional i
funcional de screening, care va asigura diagnosticul precoce i aplicarea metodelor optime ale
medicinei de recuperare.
Obiectivele cercetrii:
1. Desfurarea screening-controlului copiilor i adolescenilor de vrsta colar i determinarea
grupului cu diformiti ale coloanei vertebrale: dereglri ale posturii, scolioz.
2. Evidenierea factorilor principali care duc la diformiti ale coloanei vertebrale i influena
acestora asupra tipului i gradului deformrii.
3. Elaborarea algoritmului de depistare precoce a grupului de risc cu diformiti ale coloanei
vertebrale i organizarea monitorizrii lor.
4. Determinarea complexului de aciuni profilactice, de tratament i reabilitare n conformitate cu
tipul diformitii coloanei vertebrale.
Noutatea i originalitatea tiinific a rezultatelor obinute. A fost propus un model
organizaional i funcional eficient al sistemului specializat de asisten medical pentru copiii
de vrst colar i adolescenii cu diformiti ale coloanei vertebrale, n cadrul concepiei
vertebrologiei pediatrice preventive, i a fost elaborat un algoritm de diagnosticare precoce
pentru identificarea grupului de risc privind scolioza.
A fost evaluat morbiditatea copiilor de vrst colar i adolescenilor cu diformiti ale
coloanei vertebrale n colectivele mari.
A fost iniiat i aprobat organizarea unui cabinet ortopedic mobil, cu funciile unui centru
metodic pentru identificarea copiilor i adolescenilor cu diformiti ale coloanei vertebrale i ale
altor segmente ale aparatului locomotor n condiii de coal precum i elaborarea unor programe
individuale de reabilitare.
A fost demonstrat eficiena coreciei complexe a diformitilor statice ale sistemului
locomotor, n baza principiilor i metodelor argumentate ale medicinei de recuperare la copiii i
adolescenii cu dereglri ale posturii i scolioz de gradul I-II.
Au fost stabilii principalii factori sociali i individuali, care contribuie la formarea posturii
dereglate i care duc la diformiti ale coloanei vertebrale; a fost elaborat un complex de msuri
pentru profilaxia precoce a diformitilor coloanei vertebrale la copiii i adolescenii de vrst
colar.

11
A fost elaborat metoda de tratament al scoliozei toracale progresive.
Problema tiinific soluionat n tez const n evidenierea factorilor principali, care
contribuie la apariia i progresarea diformitilor coloanei vertebrale, argumentarea conceptului
de profilaxie prin dezvoltarea i aprobarea unui model optim de screening, care va asigura
diagnosticul precoce i aplicarea metodelor raionale de recuperare.
Importana teoretic si valoarea aplicativ a lucrrii. Schema propus de diagnosticare
complex a copiilor i adolescenilor de vrst colar, care asigur identificarea grupurilor de
risc privind dezvoltarea diformitilor coloanei vertebrale, include investigaii clinico-ortopedice
i instrumentale, iar monitorizarea asigur precizia diagnosticului, prognozarea evoluiei
afeciunii i contribuie la mbuntirea rezultatelor clinico-funcionale de reabilitare a elevilor.
Au fost determinate complexele de baz de exerciii fizice pentru fiecare grup de copii, n
conformitate cu tipul de dereglri ale posturii i scolioz. A fost elaborat i propus prinilor,
copiilor i adolescenilor de vrst colar cu diformiti ale coloanei vertebrale un complex de
activiti zilnice, care sporesc eficiena tratamentului dereglrilor de postur i scoliozei de
gradul I-II, n stadiu iniial. A fost recomandat gimnastica curativ cu elemente de joac pentru
copiii din clasele primare, pentru a spori eficiena acesteia.
Algoritmul elaborat de identificare precoce a grupului de risc cu diformiti ale coloanei
vertebrale a fost recomandat pentru implementare n coli, precum i n cabinetele pediatrice i
ortopedice de sector.
n cadrul acestei cercetri, a fost aprobat i implementat serviciul de screening,
monitorizare i acordare a asistenei ortopedice specializate copiilor i adolescenilor de vrst
colar cu diformiti ale coloanei vertebrale, care poate fi extins n toate colile republicii.
Sistemul de monitorizare propus asigur controlul eficienei coreciei dereglrilor de postur i
scoliozei la elevi i corecia n timp a tacticii de tratament.
Inovaia tiinific a rezultatelor obinute. mbuntirea identificrii, reducerea
morbiditii i profilaxia complicaiilor la copiii i adolescenii de vrst colar cu risc de
dezvoltare a scoliozei constituie inovaia tiinific a rezultatelor.
Controlul screening efectuat permite identificarea copiilor i adolescenilor de vrst
colar cu dereglri ale posturii i scolioz n stadiile incipiente.
Metodele de gimnastic curativ propuse i complexul de activiti zilnice sporesc
semnificativ eficiena tratamentului dereglrilor de postur i a scoliozei incipiente.
Implementarea rezultatelor tiinifice. Rezultatele controlului screening al elevilor au
fost aduse la cunotin profesorilor, asistentelor medicale din coli, prinilor i pediatrilor de
sector, pentru luarea deciziilor privind msurile organizatorice.

12
Rezultatele prezentei teze de doctor sunt utilizate n cadrul cursurilor teoretice i practice la
Catedra de ortopedie i traumatologie a Universitii de Stat de Medicin i Farmacie Nicolae
Testemianu.

Aprobarea rezultatelor tiinifice. Rezultatele tiinifice obinute pe parcursul realizrii


lucrrii au fost prezentate i discutate n cadrul forurilor tiinifice naionale i internaionale:
Conferina Internaional a Tinerilor Cercettori (Chiinu, Republica Moldova, 2010, 2011,
2012, 2013);
Congresul al VII-lea al Ortopezilor-Traumatologilor din Republica Moldova AOTRM-50
de ani (Chiinu, Republica Moldova, 2011);
i i i i i
i iii (Odesa, Ucraina, 2012, 2013);
The 4th and 5th International Medical Congress for Students and Young Doctors
Medespera (Chiinu, Republica Moldova, 2012, 2014);
edina Asociaiei Ortopezilor-Traumatologilor din RM (Chiinu, Republica Moldova,
2013);
Conferina a XIII-a naional a Ortopezilor-Traumatologilor din RM cu participare
internaional, consacrat aniversrii de 85 de ani de la naterea fondatorului serviciului
Ortopedie i traumatologie, profesorului Nicolae Testemianu i jubileului de 50 de ani ai
catedrei Ortopedie i traumatologie (Chiinu, Republica Moldova, 2012);
Zilele Universitii de Stat de Medicin i Farmacie Nicolae Testemianu (Chiinu,
Republica Moldova, 2012, 2013, 2014, 2015);
VII - i i i
i (Kiev, Ucraina, 2013);
Conferina anual a tinerilor specialiti CNPMU (Chiinu, Republica Moldova, 2013);
I Conferin National n sntatea adolescenilor (cu participare internaional) (Chiinu,
Republica Moldova, 2014);
The 18-th International Salon of Research and Technological Transfer Inventica 2014
(Iasi, Romnia, 2014);
Salonul Naional al Cercetrii i Inovrii (Bacu, Romnia, 2014);
Salonul Internaional PRO INVENT, Ediia a XIII-a (Cluj-Napoca, Romnia, 2015);
Expoziia internaional specializat a proprietii intelectuale, creativitii i inovrii,
"INFOINVENT", ediia a XIV-a (Chiinu, Republica Moldova, 2015);

13
XII Congres al Asociaiei Chirurgilor "Nicolae Anestiadi" din Republica Moldova
(Chiinu, Republica Moldova, 2015);
Conferina tiinific aniversar, consacrat jubileului de 70 de ani ai Universitii de Stat de
Medicin i Farmacie Nicolae Testemianu (Chiinu, Republica Moldova, 2015);
Conferina anual a Institutului de Medicin Urgent (Chiinu, Republica Moldova, 2015).
Teza a fost discutat i aprobat la edina Catedrei de ortopedie i traumatologie a
Universitii de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu" din 26 iunie 2015 (proces
verbal nr.17) i n cadrul Seminarului tiinific de profil "Ortopedie i Traumatologie" al MS RM
din 07 decembrie 2015 (proces verbal nr.3).
Publicaii tiinifice la tema tezei: au fost publicate 29 de lucrri, dintre care - articole n
reviste naionale recenzate, categoria B 6, categoria C - 2; n reviste internaionale citate
SCOPUS 3; rezumate ale prezentrilor la congrese naionale i internaionale 14; publicaii
fr coautori 20, brevete de invenie - 2.
Sumarul compartimentelor tezei. Teza cuprinde adnotri n limbile romn, rus i
englez, lista abrevierilor, introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obinute, concluzii
generale, recomandri practice, bibliografie, anexe, declaraia privind asumarea rspunderii i
CV-ul autorului. Este expus pe 160 de pagini i ilustrat cu 88 de figuri i 21 de tabele.
n partea introductiv a lucrrii sunt prezentate actualitatea i importana tiinifico-practic
a problemei abordate, scopul i obiectivele, noutatea tiinific i importana teoretic cu
valoarea aplicativ a lucrrii i aprobarea rezultatelor.
n capitotlul I Concepii moderne privind diformitile coloanei vertebrale la copii i
adolesceni, probleme de diagnostic i tratament se conine analiza publicaiilor actuale la
tema tezei sub aspectul etiologiei, clasificrii, diagnosticului, tratamentului, profilaxiei,
screeningului diformitilor coloanei vertebrale la copii i adolesceni.
n capitolul 2 Materiale i metode de cercetare se prezint caracteristica general a
lotului studiat i metodologia cercetrilor efectuate. n acest capitol este prezentat design-ul
cercetrii i formula de calcul al eantionului lotului de studiu precum i metodele de prelucrare
statistic a datelor.
n capitolul 3 Caracteristica clinico-ortopedic a copiilor i adolescenilor de vrst
colar cu diformiti ale coloanei vertebrale se conine caracteristica statutului clinico-
ortopedic al colarilor cu diformiti ale coloanei vertebrale, fiind descrise semnele clinice cele
mai des ntlnite n diferite dereglri de postur i scolioz de gr.I i II, evideniate cauzele
posturii incorecte, caracterizate patologiile concomitente la elevii cu diformiti ale coloanei

14
vertebrale, analizat calitatea vieii adolescenilor cu scolioz, descris organizarea regimului
zilei, fiind indicate exerciiile de gimnastic curativ copiilor i adolescenilor din grupul de risc.
n capitolul 4 Sistem de profilaxie a diformitilor coloanei vertebrale la elevi sunt
prezentate aspecte organizaionale de creare i funcionare a cabinetului ortopedic n cadrul
instituiei de nvmnt preuniversitar, mijloacele aplicate i metodele de tratament ortopedic
pentru dereglri ale posturii i scolioz de gradul I-II, fiind descris algoritmul de identificare a
copiilor din grupul de risc cu diformiti ale coloanei vertebrale, prezentat evaluarea eficienei
aciunelor realizate.
Cuvinte-cheie: screening, diagnostic, diformiti ale coloanei vertebrale, dereglri de
inut, scolioz, profilaxie, medicin de recuperare.

15
I. CONCEPII MODERNE PRIVIND DIFORMITILE COLOANEI VERTEBRALE
LA COPII I ADOLESCENI, PROBLEME DE DIAGNOSTIC I TRATAMENT

1.1. Diformitile coloanei vertebrale: dereglri de postur, scolioza concepte de baz,


istoricul problemei, clasificare, metode de diagnostic.
Diagnosticul, tratamentul i profilaxia maladiilor sistemului osteo-muscular constituie o
problem foarte actual. Diformitile coloanei vertebrale sunt unele dintre cele mai frecvente
patologii la copii i adolesceni [13, 19, 20]. Diformitile coloanei vertebrale, ndeosebi
scolioza, sunt cunoscute din timpurile lui Hipocrate i Galen, dar pn n prezent exist o
varietate de opinii n privina etiologiei, patogenezei i evoluiei diformitii scoliotice. O
problem serioas o constituie progresia scoliozei de la asimetria puin vizibil pn la
deformarea pronunat cu complicaii severe ale patologiilor organelor interne. Conform Bunnel
W.P.[127], n dezvoltarea natural a scoliozei idiopatice la 30% dintre copii, diformitile nu
sufer modificri din momentul diagnosticrii, la 65% progreseaz cu 5 grade anual, la 40%
progreseaz cu 10 i mai multe grade anual, iar la restul 20% - cu 20 i mai multe grade anual.
La etapele iniiale de dezvoltare a patologiei este destul de complicat de a prognoza posibilitatea
progresrii curburii scoliotice [130, 131, 162, 204].
Conform datelor statisticice, prezentate de Societatea ortopezilor din Federaia Rus, pn
la 96,7% dintre copii au diverse dereglri funcionale i maladii ale coloanei vertebrale: dereglri
ale posturii 52,2%; deformri scoliotice de gradul I 24,9%; de gradul II 6,7%; gradul III-IV
2,1% i aproximativ 11% - alte diformiti ale coloanei vertebrale [93, 99].
Renumitul vertebrolog .. [109] remarca c nicio maladie n clinica ortopedic
nu provoac attea probleme i dezamgiri att pacientului, ct i medicului, ca scolioza. Opinia
precum c aceast patologie nu este una exclusiv ortopedic, ci este o maladie care afecteaz mai
multe sisteme funcionale ale organismului copilului, poart un caracter pur declarativ [49].
Forma coloanei vertebrale depinde de starea scheletului copilului, starea muchilor din
jurul coloanei, centura lombar i scapular. Pe parcursul unei zile, tonusul diferit al muchilor
afecteaz mrimea curburilor fiziologice i creterea coloanei vertebrale. Din acest motiv, oricare
deviere de la norm a scheletului sau muchilor, poate duce la deformri patologice i dereglri
ale posturii, care predispun la formarea diformitilor structurale ale coloanei vertebrale i ale
cutiei toracice [19, 21, 30].
Curburile fiziologice ale coloanei vertebrale se formeaz n timpul creterii copilului i
determin postura lui. La nou-nscut, curburile practic lipsesc, la meninerea poziiei capului se
formeaz lordoza cervical (la a 3-4 lun), n poziia eznd se formeaz cifoza toracal (la 6-8

16
luni). Cnd copilul ncepe s
mearg, apare lordoza lombar (la
10-12 luni) (Figura 1.1). Definitiv
curburile fiziologice se formeaz la
a
6-7 ani. Din acest moment, paralel
cu creterea i maturizarea general b
c
a organismului, coloana vertebral
i stabilete forma individual Fig. 1.1. Formarea curburilor fiziologice (citat dup
pentru fiecare persoan. Capro N. [4]):
a lordoz cervical, b cifoz toracal,
inuta este determinat de c lordoz lombar.
componentele constituionale
(curburile fiziologice ale coloanei vertebrale, poziia capului, bazinului, poziia simetric a
membrelor inferioare) i de activitatea muchilor, aflate sub controlul psihic al persoanei
examinate. Astfel, inuta nu poate fi considerat un indicator pur somatic al sntii omului. Ea
poate servi ca indicator al particularitilor psihice ale persoanei n cauz.
n mod normal, fiecare copil, n dependen de starea funcional, are trei tipuri de postur
normal (Figura 1.2) [74]:
postur obinuit: corpul i menine poziia
dreapt, fr efort muscular semnificativ.
postura de repaus: apare n caz de oboseal
muscular, atenie sczut i hipotonie
muscular. Cifoza toracal i lordoza lombar se
mresc, cutia toracic se aplatizeaz, abdomenul
proemineaz anterior.
postura ndreptat, activ (de lucru): coloana
a b c
vertebral extensionat prin tensionarea activ a
Fig.1.2. Tipuri de inut normal
muchilor, inclinarea bazinului este micorat. dup B.O.[74]:
Cu ct postura obinuit este mai apropriat de a - inut de repaus,
b - inut obinuit,
cea activ, cu att ea pare mai frumoas i atractiv, cu c - inut ndreptat.
ct este mai apropriat de cea de odihn, cu att noi o
considerm incorect. De obicei, postura obinuit nc lipsete la copiii de 5-6 ani i se
formeaz mai trziu, pe parcursul dezvoltrii muchilor i scheletului.
Postura se consider dereglat cnd apar devieri n plan frontal (inut scoliotic), se
accentueaz sau se micoreaz curburile n plan sagital (cifoza toracic i lordoza lombar) [49].

17
Una din primele clasificri ale tipurilor de postur a fost dat de Staffel n 1889 [125] i
este actual pn n prezent [4]. Staffel a clasificat calitativ diferite tipuri de postur n poziia
ortostatic, n plan sagital: "inut normal", "spate
rotund", "spate plat", "inut (hiper) lordotic" i
"inut cifolordotic" (Figura 1.3). n inuta corect,
curburile fiziologice sunt dezvoltate moderat n plan
sagital, lipsete deformaia n plan frontal. La
examenul din fa, capul este situat drept, umerii sunt
puin aplecai nainte, picioarele se afl perpendicular
podelei, paralele. Din profil se determin curburile
a b c d e fiziologice normal dezvoltate, nclinarea bazinului
Fig.1.3. Clasificarea inutei dup
Staffel (dup Ben-Zion A.[125]): anterior constituie 42-48.
a - inut normal n inuta cifolordotic se determin mrirea
b inut cifolordotic
c - spate rotund cifozei toracale i lordozei lombare cu aplatizarea
d - inut lordotic lordozei cervicale i accentuarea inclinaiei
e - spate plat
bazinului. Spatele rotund se caracterizeaz prin
mrirea cifozei toracale, reducerea lordozei cervicale i lombare, abdomenul proemineaz
anterior, genunchii sunt puin flectai. n inuta lordotic se observ mrirea lordozei lombare,
bazinul fiind inclinat anterior mai mult de 60. Se caracterizeaz prin suprasolicitarea
formaiunilor posterioare ale coloanei vertebrale, ca rezultat se atesteaz o predispunere pentru
apariia unei instabiliti lombare degenerative [4]. Spatele plat se caracterizeaz prin micorarea
sau lipsa total a curburilor fiziologice, aplatizarea toracelui, lordoza lombar este tears, axa
corpului trece prin coloana vertebral. Se ntlnete mai des la persoane astenice i are o tendin
nalt de dezvoltare a scoliozei [4, 50].
Wiles a descris spatele ghibos, lordoza lombar, spatele plat i spatele rotund ca 4 tipuri de
inut, n care poate fi ncadrat majoritatea cazurilor de variaii posturale. Astfel de variante de
postur incorect au fost numite diformiti i au fost determinate pe baza a 2 componente
principale: inclinarea bazinului i prezena cifozei dorsolombare (dup Ben-Zion A. [125]).
.. [74] a determinat 4 forme ale spatelui: armonic (curburile fiziologice sunt
dezvoltate moderat i se compenseaz una pe alta), spatele plat, spatele ghibos i spatele rotund
sau rotund-concav.
Dereglarea posturii n plan frontal este numit inut scoliotic [4, 49, 54], inut
asimetric, scolioz funcional [173] i se caracterizeaz prin incurbare funcional lateral a
coloanei vertebrale, asimetria omoplailor, umerilor, triunghiurilor taliei. n poziia culcat,

18
diformitatea dispare complet, radiologic lipsete torsia vertebral, fapt prin care se deosebete de
gradele uoare de scolioz.
n 1962, n cadrul unui simpozion din Leningrad, a fost elaborat clasificarea unic a
dereglrilor de postur i scoliozelor, unde noiunile de inut scoliotic, scolioz funcional
au fost nlocuite cu dereglarea de inut n plan frontal. Lipsa de delimitare clar a
schimbrilor funcionale n configuraia coloanei vertebrale (defecte de postur) i patologii
(scolioz structural) a condus nu numai la reducerea credibilitii datelor statistice i
denaturarea imaginii adevrate a incidenei, dar i la erori de diagnostic (citat dup ..
[49]).
Dereglrile de postur apar mai des n perioada precolar i, la o parte din copii,
progreseaz n perioadele urmtoare, mai des pe fonul de spurt de cretere la pubertate. n 20-
30% din cazuri, deformaia devine static, progreseaz rapid i duce la invaliditate [31, 36, 93,
95].
Probleme mai serioase apar n scolioza care reprezint o incurbare lateral stabil a
coloanei vertebrale n plan frontal i torsia vertebrelor [78, 106], cu schimbri n esutul neuro-
muscular i conjunctiv, distopia organelor interne, cu dereglri funcionale i organice de
gravitate diferit, cu afectarea psihicului pacientului i handicap psihosocial [4, 90, 158]. Avnd
n vedere faptul, c coloana vertebral nu ntotdeauna poate fi strict dreapt i fiziologic poate
aprea un unghi mic de incurbare lateral, SRS (Scoliosis Research Society) sugereaz c
diagnoza de scolioz se confirm cnd unghiul Cobb 10 i este prezent rotaia axial [173].
Dar scolioza structural poate fi evideniat i cu unghiul Cobb 10 cu potenial mare de
progresie [210].
n prezent nimeni nu are nici un dubiu, c scolioza reprezint o diformitate tridimensional
a coloanei vertebrale i a trunchiului [4, 149, 173], care cauzeaz incurbarea lateral n plan
frontal, rotaia axial n plan orizontal i dereglarea curburilor normale fiziologice, de obicei (dar
nu ntotdeauna) micorarea lor n cazul unui spate plat [51].
Scolioza duce la handicap vizual al corpului uman, deaceea aceast patologie este n
vizorul medicilor i savanilor renumii din diferite ri ale lumii. Istoria tratamentului scoliozei
este una din cele mai vechi din toate patologiile ortopedice. n anul 2500 . e. n., n papirusul
descifrat de Edward Smith, au fost menionate traume i maladii la constructorii piramidelor, au
fost descrise deformaii ale coloanei vertebrale (citat dup Capro N. [4]). Renumitul Hippocrate
(460-377 .e.n.) a introdus termenul scolios (, din greac incurbat), a propus teoria
postural a apariiei acesteia. El a formulat principiile de corecie a scoliozelor (tracia pe axa
coloanei vertebrale cu compresie pe vrful ghibusului costal), a creat dispozitive speciale pentru

19
a b
Fig. 1.4. Corecia deformaiei scoliotice utiliznd scara (a) i masa (b) lui Hippocrate.
Din comentarii ilustrative la tratatul lui Hippocrate On Articulations efectuate de
Apollonius din Kitium (Reprodus dup Vasiliadis E.S. et al.[203]).

corecia diformitilor coloanei vertebrale - scar, mas i scaun, care s-au utilizat pe parcursul
mai multor secole (Figura 1.4).
Galenius (131-200 .e.n.) a ntrodus n practica medical noiunile de lordoz, cifoz,
scolioz i strofoz (torsiunea vertebrei scoliotice). El trata diformitile coloanei vertebrale prin
gimnastic activ i pasiv, gimnastic respiratorie i bi curative. El a utilizat metodele lui
Hippocrate pentru corecia diformitilor scoliotice i cifotice, cu introducerea elementelor noi
pentru obinerea rezultatelor mai bune (Figura 1.5).
n epoca medieval, tratamentul scoliozelor continua
s se dezvolte. Ambroise Par (1510-1590) se consider
fondatorul corsetoterapiei: el utiliza pentru tratamentul
deformaiei scoliotice corsete metalice nvelite cu piele.
Nicolas Andry (1658-1742) considera c pentru corecia
scoliozei era necesar o mas special, cu fixare ulterioar
cu corsete schimbate n timpul creterii pacienilor (dup
Capro N. [4]).
Fig. 1.5. Corecia scoliozei Andreas Venel (1740-1781) a creat n Elveia prima
dup metoda lui Galenius (dup
Vasiliadis E.S. et al. [203]) clinica ortopedic din lume, unde trata i diformitile

20
scoliotice, cu ajutorul corsetelor cu tracie pe axa coloanei vertebrale i cu utilizarea pernuelor
derotatoare. James Paget (1814-1899) a propus un complex de exerciii fizice speciale i jocuri
distractive pentru formarea posturii corecte. Friedrich Hassing (1838-1919) a creat un corset
pentru extensie i compresie cu o adaptare minuioas la corp, care este cunoscut i n prezent. n
anul 1865, William Adams n lecia sa a descris apariia ghibusului costal ca rezultat al rotaiei
vertebrelor [119] i a propus testul de diagnosticare, care a devenit standardul de aur n
examinarea clinic a pacienilor cu scolioz [23, 120, 173]. Wilhelm Schulthess (1855-1917) n
Germania, a deschis clinica pentru pacienii cu scolioz, a introdus n ortopedie concepia
tridimensional a deformaiei scoliotice (dup .. [78]).
La sfritul sec. XIX, au aprut metode chirurgicale de tratament al scoliozelor, folosite cu
modificri, modernizri i actualizate. Henri-Victor Bouvier (1799-1877) a efectuat n anul 1835
prima operaie de miotomie, n Germania, Richard von Volkmann a introdus toracoplastia. n
perioada 1914-1919, Russell Hibbs a efectuat 59 de spondilodeze cu pregtirea preoperatorie a
bolnavilor. mpreun cu el au lucrat Joseph Risser i Albert Ferguson [4]. John Cobb [134] a
elaborat metoda de msurare a unghiului deformaiei scoliotice, a introdus activ tratamentul
operativ al scoliozei.
n pofida rspndirii largi a interveniilor chirurgicale pentru tratamentul scoliozei, dup al
II-lea rzboi mondial, au fost modernizate i metodele conservative: corsetul Milwaukee
(elaborat de Walter Bount n anii 50, sec. XX), Boston (introdus n 1971 n centrul medical
pentru copii n Boston), Stagnara, Shede etc. Programele de reabilitare, care includeau exerciii
speciale de gimnastic curativ, se utilizau cu succes n tratamentul scoliozei incipiente i au fost
elaborate de Arthur Steindler (1878-1949) i Rudolph Klapp (1873-1949), Franz Schede, Marie
Schroth (gimnastic respiratorie) etc.
O direcie revoluionar n dezvoltarea vertebrologiei operatorii a fost creat cu
introducerea implantelor metalice endocorectorului Harrington (1947), Luque (1973),
instrumentariului Cotrel-Dubousset (1983) (dup .. [78]).
n Federaia Rus, bazele vertebrologiei au fost puse de .. (n 1924 a efectuat
pentru prima dat toracoplastia ghibusului costal) i .. (1892-1976), care a efectuat
spondilodeza ventral a regiuni lumbosacrale. Fondatorul vertebrologiei n Uniunea Sovietic,
.. a utilizat ideea lui .., dar a efectuat stabilizarea ventral pe parcursul
ntregii curburi scoliotice i a obinut rezultate pozitive.
Actualmente, vertebrologia rus a dat natere multor savani renumii cum ar fi
.., .., .., .., .., K .. etc.
n Republica Moldova, diformitile coloanei vertebrale constituiau obiectul de studiu n a

21
doua jumtate a sec. XX pentru Ion Marin, Nicolae Capro, Nicolae avga, Nicolae avga jr.[5,
24, 73].
n ajutorul medicului, pentru stabilirea diagnosticului clinic i planificarea tacticii
individuale de tratament al fiecrui pacient cu scolioz au fost introduse diferite clasificri.
Prima clasificare a diformitilor scoliotice a fost propus de chirurgul vienez E. Albert [78]. n
1950, Ponseti i Friedman au descris scoliozele idiopatice cu o singur curbur (n form de C),
cu dou curburi (n forma de S) i cu trei curburi (n forma de ). Dup localizarea curburii
scoliotice, numrul, rspndirea lor, putem evidenia diferite variante, care se pot uni ntre cteva
tipuri cele mai des ntlnite (Tabelul A1.1) (dup .. [78]).
Conform etiologiei, toate scoliozele au fost unite de Lonstein J.E. n cea mai ampl
clasificare etiologic (Tabelul A1.2).
Pentru aprecierea gradului diformitii scoliotice, pe radiogram exist peste 17 clasificri
[78], niciuna fiind ideal pentru alegerea corect a tacticii de tratament. n fosta Uniune
Sovietic i n Federaia Rus, pn n prezent, se utilizeaz clasificarea clinico-radiologic dup
.., elaborat n 1957 i modificat de autor pe parcursul anilor [112]. Totui,
standardul de aur n clasificarea radiologic n toat lumea rmne clasificarea dup Cobb
precum i metoda lui de apreciere a unghiului scoliotic [134] (Tabelul 1.1).

Tabelul 1.1. Clasificarea scoliozelor conform unghiului deformaiei


Cobb-Lippmann (1948) .. (1957)
(dup Capro N. [4]) (dup .. [78])
gradul I 0-15 gradul I 0-10
gradul II 16-30 gradul II 10-25
gradul III 31-60 gradul III 25-50
gradul IV 60 gradul IV > 50

n literatura de specialitate anglo-saxon, mai des se utilizeaz termeni cum ar fi scolioza


uoar (mild), moderat (moderate) i sever (severe), fr a evidenia limit deformaiei
scoliotice (Tabelul A1.3). Experii de la SOSORT au unit trei clasificri cronologic,
radiologic i topografic i au recomandat utilizarea lor conform unui ghid elaborat n 2011
[173].
Deviaia coloanei vertebrale n plan sagital, cu convexitatea spre posterior, prin exagerarea
curburilor normale ale coloanei vertebrale, este prezentat de cifoz [2, 74, 110]. nc Hippocrate
a evideniat cifozele ntr-un grup separat al patologiilor coloanei vertebrale ca rezultat al unei
maladii (netraumatice) sau unei leziuni (traumatice). Galenius numea cifoz starea, cnd coloana

22
vertebral se deplasa napoi. El era de acord cu Hippocrate, care evidenia nodulii tuberculoi n
plmni ca pe una dintre cauzele apariiei cifozei [203].
Cauzele cifozelor sunt diferite (Tabelul A1.4): cifozele pot fi suple - asa-zisele atitudini
cifotice, care pot fi corectate i hipercorectate voluntar prin contracia musculaturii, sau fixe
(rigide), care nu se mai corecteaz prin redresarea voluntar sau mobilizarea pasiv. Debilitatea
general sau poziiile greite (n banc) i miopia pot favoriza atitudinea cifotic. Cifozele
adevrate au la baz un traumatism, cu turtirea unei vertebre n unghi ascuit spre nainte, ceea ce
determin aezarea coloanei n unghi deasupra i sub vertebra lezat. O alta cauz a cifozei se
aplic prin legea lui Delpeon, atunci cnd corpul este meninut mult timp aplecat nainte, se
produce o turtire a corpurilor vertebrale n partea anterioar, din cauza greutii corporale, care
afecteaz i acioneaz asupra acestei pri a vertebrei (dup .. [78]).
Maladia Pott (tuberculoza coloanei vertebrale) produce o cifoz prin distrugerea unei
vertebre i nclinarea trunchiului nainte. Cifoza juvenil sau epifizar Scheuermann apare la
vrsta pubertii, cu localizare preponderent pe vertebrele dorsale.
Deviaia coloanei vertebrale n plan sagital, cu convexitate anterioar, este semnalat de
lordoz. Galenius evidenia lordoza ca pe un grup de deformaii ale coloanei vertebrale cum ar fi
cifoza i scolioza. El a concluzionat c nodulii tuberculoi localizai lng vertebre, pot cauza
oricare dintre aceste diformiti (dup Vasiliadis E.S. et al. [203]).
n cazul lordozei, graie n special, tonusului crescut al psoasului i slbirii tonusului
muchilor abdominali, bazinul cade nainte mai mult dect ar fi normal, exagernd curbura
lombar. Un factor favorizant la femei este purtarea nclmintei cu tocuri nalte, care duce la
nclinarea bazinului nainte i a trunchiului napoi, determinnd lordozarea. Lordoza este
prezent i n cazurile de luxaie congenital de old bilateral, n spondilolisteze. La rndul ei,
lordoza poate constitui cauza deviaiilor algice lombare i sacrale, a oboselii n mers i
ortostatism.
Conform etiologiei, deosebim urmtoarele tipuri de lordoz (dup ..
[78]):
postural
congenital
neuromuscular
postlaminectomic
pe fond de redori n articulaiile coxofemurale
altele

23
Metode de investigare. Metoda clinic de examinare a diformitilor coloanei vertebrale i
a ntregului aparat locomotor era utilizat ca metod principal de investigare a pacienilor nc
de Hippocrate, fiind primul care a descris manifestrile clinice ale coloanei deformate. Utiliznd
metoda clinic, C. Galenius a examinat mai muli bolnavi cu diverse deformri ale scheletului i
a evideniat ntre acetia deformarea lateral a coloanei, pe care a numit-o scolioz [203].
Scolioza, care ducea la urirea corpului uman, pe parcursul ntregii istorii, a atras atenia tuturor
ortopezilor renumii, fiind create diverse instrumente i dispozitive de msurare, att pentru
examinarea pacienilor, ct i pentru corectarea coloanei deformate. Conform lui ..,
exist multe metode de msurare clinic obiectiv a deformaiei coloanei vertebrale, ns pn
n prezent, pentru stadiul incipient de rotaie patologic nu a fost gsit un instrument mai bun
dect ochii i minile medicului ( ..) [49].
Odat cu utilizarea investigaiilor radiologice, ncepnd cu anul 1895, medicii au fost uimii
de posibilitatea de a vizualiza scheletul, uitnd de aspectul tridimensional al oricrei imagini
biplanare. De facto, imaginea roentgen este doar umbra obiectului real. n pofida apariiei
metodelor moderne de diagnostic, examenul ortopedic al pacientului cu deformarea coloanei
vertebrale rmne a fi o metoda de baz, inclus n toate ghidurile de ortopedie precum i
screening-ul pentru depistarea deformaiilor coloanei vertebrale [121, 128, 185, 190].
Printre metodele instrumentale de examinare a copiilor cu diformiti ale coloanei
vertebrale, cea mai popular i veridic metod este investigaia radiologic a coloanei
vertebrale. Scopul acesteia este de a preciza i obiectiviza simptomatologia clinic, depistat la
examenul ortopedic. Tehnica roentgen permite obinerea unor informaii suplimentare calculul
mrimii deformrilor sagitale i frontale, dimensiunile curburii scoliotice, valoarea rotaiei
patologice a vertebrelor, rspndirea i evidenierea modificrilor n anatomia vertebrelor,
determinarea relativ a strii funcionale a discurilor intervertebrale [12, 21, 68, 154, 210].
Investigarea radiologic a pacientului cu scolioz include: dou imagini roentgen n poziie
vertical (incidena anteroposterioar i lateral), o imagine (anteroposterioar) n poziie culcat
i dou imagini roentgen funcionale n picioare, cu aplecarea trunchiului lateral [78]. Datele
obinute din imagini, sunt comparate i determin indicatorii cunoscui ai deformitilor coloanei
vertebrale valoarea curburii frontale a coloanei vertebrale, rotaia patologic etc.
Utilizarea tomografiei computerizate (TC) a produs o revoluie n diagnosticul medical.
Datorit avantajelor sale (absena efectului negativ sumar, rezoluie nalt, posibilitatea de a crea
imagini bi- i tridimensionale), TC se utilizeaz pe larg n vertebrologia contemporan, n special
la pacienii cu diformiti ale coloanei vertebrale pentru evidenierea anomaliilor congenitale,
gradului de compresie a canalului medular, localizarea structurilor osoase, pentru planning-ul

24
interveniei chirurgicale etc. [77].
Rezonana magnetic nuclear (RMN) face posibil evidenierea nu numai a structurilor
osoase, dar i a esuturilor moi. n scolioza idiopatic a adolescenilor de grad sever este
important ca medicul s tie localizarea sacului dural n raport cu pereii canalului vertebral,
situai la apexul deformitii. n caz de scolioz congenital i scolioz cu dereglri neurologice,
RMN este obligatorie, avnd n vedere incidena crescut a asocierii anomaliilor extra- ale
canalului vertebral cu cele intra- [77, 104].
Alte tehnici noninvazive i simple, utilizate n prezent pentru depistarea precoce a
diformitilor coloanei vertebrale i reducerea examenelor radiologice repetate sunt:
siluetografia, metoda sferosomatic, goniometria, fotometria, implicnd fotografia prin ecranul
gradat, evaluarea rotaiei trunchiului prin intermediul scoliometrului etc. [4].
Odat cu introducerea n practica medical a metodelor optice fr contact, au aprut
caracteristici noi n evaluarea parametrilor biomecanici ai coloanei vertebrale. De la nceputul
anilor 70, n multe ri din ntreaga lume, pentru soluionarea problemei screeningului s-au
folosit metode optico-topografice ale formei suprafeei corpului, care au fost elucidate n lucrarea
tiinific de pionierat a lui Takasaki H. [196], cel care a aplicat pentru prima dat metoda de
topografie moir pentru evaluarea pacienilor. Aceast metod permite nregistrarea formei
tridimensionale a corpului n form de linii, identic hrilor topografice. n anii 90 ai secolului
trecut, topografia moir a fost modernizat i a aprut topografia optic computerizat, care
permite diagnosticarea rapid i eficient a diverselor diformiti tridimensionale ale coloanei
vertebrale, inclusiv a rotaiei patologice. Acest sistem are o interfa computerizat, care permite
reconstituirea modelului topografic al spatelui, sistemul oferind cteva zeci de caracteristici
digitale, necesare n practica clinic. Metoda dat este absolut inofensiv pentru pacieni, fiind
utilizat pe larg n cercetrile de screening i n dinamic, pentru monitorizarea pacienilor n
Federaia Rus [97, 98, 189] i n alte ri [133].
De la mijlocul secolului trecut, este utilizat pe larg electromiografia (EMG) pentru
evaluarea activitii bioelectrice a aparatului neuro-muscular la pacienii cu scolioz idiopatic.
Conform datelor lui Feipel V. et al. [142], diferenele de amplitudini la EMG coreleaz cu
nivelul de severitate a diformitilor coloanei vertebrale.
Totodat, se utilizeaz metode de diagnostic prin termografie, n baza evalurii strii
sistemului nervos vegetativ: cardioritmografie, proba de iod-amidon dup Mihor, indicele Kerdo,
proba de respiraie Gering, proba clinic static Danielopolu. Totui, dup cum indic chiar
autorii, aceste probe sunt destul de aproximative i ofer doar o imagine general. Neajunsurile
respective sunt semnificativ reduse prin utilizarea metodei termografice: nregistrnd

25
temperatura la suprafaa corpului, aceasta oferind o imagine privind starea circuitului sangvin
subcutanat. Cel din urm este reglat de compartimentele simpatic i parasimpatic ale sistemului
nervos vegetativ [48].
Diagnosticarea cauzelor primare ale tulburrilor percepiei semnalelor de reglementare la
nivelul sistemului musculo-scheletar poate fi efectuat prin evaluarea micromicrilor. n caz de
scolioz, aceast investigaie determin perturbarea iniial la nivelul cerebelului i analiza
gradului de schimbri la periferie [51].
O contribuie important n studiul biomecanicii sistemului musculo-scheletar au constituit-
o dezvoltarea i punerea n aplicare a stabilometriei. Aceast metod de investigare a balanei de
suport vertical conine o serie de fenomene tranzitorii cu nregistrarea poziiei, anomaliilor
centrului comun de greutate pe planul de sprijin, n cazul scoliozei [33, 101]. Dei n
diagnosticul instrumental complex al strii aparatului locomotor, stabilografia nu ocup un loc de
frunte, informaia oferit de aceast investigaie i aduce contribuia la crearea imaginii de
ansamblu despre pacientul cu scolioz i permite evaluarea staticii i dinamicii copilului.
n prezent, o metod de perspectiv n examinarea aparatului locomotor este
ultrasonografia. Fiind o metod neinvaziv, investigaia poate fi repetat la necesitate, faciliteaz
monitorizarea n dinamic a evoluiei deformrilor coloanei vertebrale, dar permite i
determinarea structurii oaselor i esuturilor moi [76, 159].

1.2. Actualitatea problemei: frecvena diformitilor coloanei vertebrale la copii i


adolesceni

Ultimele decenii sunt caracterizate prin modificri progresive negative asupra strii de
sntate a copiilor. Creterea morbiditii este remarcat la vrsta de 7-17 ani, ceea ce
corespunde perioadei de colarizare. Potrivit Serviciului Federal de Statistic (Federaia Rus,
2013), creterea morbiditii la elevi n perioada de 5 ani (2009-2013) este de 6%, un loc
semnificativ n structura sa (2,3%) constituind patologia aparatului locomotor [85].
Dereglrile posturii i scolioza rmn cele mai rspndite patologii la copii i adolesceni.
Dei n ultimii ani, vertebrologia trece prin perioada de vrf n dezvoltarea sa, n prezent
problema se agraveaz din cauza diagnosticrii inoportune, alegerii incorecte a metodelor de
tratament, ct i cheltuielilor mari pentru tratament i reabilitare social [106].
Conform cercetrilor de screening, desfurate n 2002 n Federaia Rus, (au fost

26
investigai peste 30 mln de copii, ceea ce a constituit 95% din populaia cu vrst de pn la 18
ani), dereglri de inut se ntlnesc la 17,6% dintre copii, fr diferen semnificativ ntre sexe.
Dereglrile de postur se atest mai des la copiii din zonele urbane 21%, n timp ce n zonele
rurale la doar 12%. Autorii remarc, c datele obinute n rezultatul cercetrilor de screening,
sunt mai joase dect datele analogice din alte surse de literatur [99, 103].
Conform datelor Institutului de cercetri tiinifice n traumatologie i ortopedie
R.R.Vreden din Federaia Rus, n ultimii 20 de ani, numrul bolnavilor de scolioz a crescut de
la 6,4 la 27% [31, 114]. Formele incipiente ale scoliozei sunt omise de specialitii ortopezi sau
nu prezint un motiv suficient pentru adresarea la medic i sunt diagnosticate doar odat cu
trecerea anilor, cnd deformarea ncepe s progreseze semnificativ. Fiecare al patrulea
adolescent dintre 100 examinai, a manifestat dereglri ale posturii [35]. Cele mai rspndite
dintre scolioze sunt stadiile incipiente, adic scolioza de gradul I i II, care constituie 96% din
toate scoliozele [112, 113, 116].
Incidena scoliozei este discutabil i pn astzi deoarece cifrele prezentate n literatura de
specialitate sunt foarte variabile. Conform datelor lui R.Wynne-Davies (1974), n cazul
examinrii a 10.000 de elevi din Edinburg, frecvena scoliozei constituia 1,3 la 1000 de copii cu
vrsta de pn la 8 ani i 1,8 cazuri la 1000 de copii din grupul superior de vrst [157].
Skogland L.B. i Miller A. (1978) au realizat cercetri similare n Norvegia de Nord.
Deformrile coloanei vertebrale se atest la 1,3% din populaie, inclusiv la 0,5% laponi [4].
.. . a. [63] remarc c datele din literatura de specialitate privind rspndirea
scoliozei sunt destul de controversate i sunt cuprinse la diveri autori ntre 1% i 53%. n
cercetrile lor, ei au prezentat rezultatele examinrilor a peste 9594 de elevi de vrste diferite (7-
17 ani) i a depistat 800 de copii bolnavi de scolioz, ceea ce constituie 8,3%.
O cercetare de screening a fost realizat de Lonstein J. i personalul clinicii din Minnesota
(1982). Pe parcursul a 7 ani, acetia au examinat 1473697 de copii cu vrste cuprinse ntre 12 i
14 ani. Aproximativ 3,4% dintre copii au necesitat o examinare mai detaliat, iar scolioza a fost
confirmat n 1,1% dintre cazuri (citat dup .. [78]).
Conform observaiilor lui .. .a. [29], frecvena diformitilor coloanei
vertebrale n populaia copiilor constituie 5-9%. Cel mai frecvent, deformarea coloanei
vertebrale se atest la copiii de vrst precolar.
Ka .., .. [103] aduc date privind incidena deformrilor coloanei
vertebrale printre copiii i adolescenii din Republica Belarus, unde aceasta reprezint ntre 2% i
6%, fiind direct proporional cu vrsta. La copiii de vrst precolar precoce (cre), scolioza
se ntlnete foarte rar, la cei de vrst precolar (grdini) se manifest mai des, cel mai

27
frecvent fiind atestat la copiii de vrst colar. La 75% dintre pacieni, aceast maladie este
depistat ntre 7-12 ani. Conform datelor prezentate, frecvena scoliozei printre copiii i
adolescenii din Belarus constituie 1,7% la precolari i 6,1% la copiii de vrst colar.
.. (2002) (citat dup .. [93]) informeaz c, n medie 2-3%
dintre copiii de vrst precolar manifest primele simptome de scolioz, 6,3% - 8% dintre
copiii de vrst colar, 12,1% dintre copiii cu patologie somatic. n urma analizei datelor
obinute, la finalul cercetrilor, autorul ajunge la concluzia c, n ultimii ani, numrul bolnavilor
de scolioz a crescut de la 8% la 12,1%.
Conform datelor Ministerului Sntii al Republicii Moldova (prezentate de Centrul
tiinifico-Practic de Sntate Public i Management Sanitar), frecvena dereglrilor de inut i
scoliozei a crescut n ultimii ani i constituie respectiv: n anul 2011 8,2 i 7 la 1000 de copii
examinai, n anul 2012 13,7 i 12,6 [3].
Conform datelor din literatura de specialitate, invaliditatea ca rezultat al maladiilor
aparatului locomotor constituie aproximativ 10% din totalul invalizilor i ocup locul 3 n
structura invaliditii [28, 39, 70, 118]. Ponderea maladiilor sistemului osteo-articular n
structura cauzelor invaliditii la copii i adolesceni crete progresiv: n grupul copiilor cu vrsta
de pn la 4 ani, aceasta reprezint 1,5%, la copiii cu vrsta ntre 5-9 ani - 6,8%, iar la
adolescenii de 10-15 ani constituie 9,2% [93, 94].
Printre maladiile ortopedice care determin invaliditatea, cele mai frecvente fiind maladiile
coloanei vertebrale (35%), care ocup locul 2-3 n invalidizarea bolnavilor cu maladii ale
sistemului osteo-articular [118], dintre acestea scolioza constituie 53% [72, 86].
Periodic, apar informaii despre realizrile n tratamentul diformitilor coloanei vertebrale
la copii i adolesceni i pare c toate problemele din acest domeniu au fost soluionate. Dar
odat cu naterea generaiei urmtoare de copii, problemele aparent soluionate n abordare nou
sunt iari actuale pentru generaia urmtoare de medici. Deosebit de actual a fost i rmne n
tiina i practica ortopedic problema diagnosticrii precoce i tratamentului diformitilor
coloanei vertebrale la copii i adolesceni. Aceast problem are cauze multiple: apariia bolii pe
fundalul strii perfecte de sntate, evoluia progresiv, eficiena redus a tratamentului
conservativ aplicat, complexitatea i costul ridicat al coreciei chirurgicale, precum i
insatisfacia pentru aplicarea metodelor respective de tratament, dereglarea activitii normale a
sistemelor somatice de baz n cazul deformrilor grave ale coloanei vertebrale, defecte
cosmetice semnificative, care aduc suferine morale personalitii n formare, totodat trebuie de
inut cont de faptul c majoritatea pacienilor sunt fete [46, 52, 87].

28
1.3. Evoluia teoriilor etiopatogenezei i factorilor de risc n dezvoltarea diformitilor
coloanei vertebrale.
Conform clasificrii etiologice a scoliozelor, elaborate de Lonstein J.E. (Tabelul A1.2),
exist diverse patologii, care pot determina apariia deformrii date a coloanei vertebrale. Din
punct de vedere al etiologiei, scolioza idiopatic, ntlnit n 80-85% de cazuri, prezint cel mai
mare interes [148, 173]. Au existat i exist pn n prezent diverse ipoteze, care explic
etiologia scoliozei idiopatice.
Pe parcursul ultimilor ani, devine tot mai recunoscut teoria conform creia scolioza
idiopatic este o maladie determinat genetic [18]. Caracterul familial al acestei boli este
cunoscut demult [2, 131, 152]. Cu toate acestea, mecanismele de control genetic al scoliozei
idiopatice nc nu sunt clare [137, 172]. Diferii cercettori propun diverse modele i cauze de
apariie a diformitilor coloanei vertebrale la copii.
Ortopedul polonez . [44] remarca, c scoliozele idiopatice se formeaz ca rezultat
al dezechilibrului muscular al coloanei vertebrale, muchilor intercostali i muchilor abdominali
i al insuficienei progresive a aparatului musculo-ligamentar.
Leanders Z.A. (1959) (dup ..[39]) susine, c malformaiile coloanei
vertebrale, deseori, servesc drept cauze pentru deformarea acesteia. Cea mai frecvent cauz a
scoliozelor displastice severe este poziia oblic a vertebrei L5 i sacralizarea sau lombalizarea
unilateral. Deformarea progreseaz semnificativ la aceti copii, n special, n perioada de
cretere intensiv ntre 10-15 ani, cnd totodat sporete i mpovrarea coloanei vertebrale.
Drept cauze ale deformrii coloanei vertebrale, .. [61] indic incorectitudinea
alegerii membrului conductor, slbiciunea corsetului muscular, imaturitatea mecanismelor de
reglare a posturii, iar n cazul bolii scoliotice modificri displastice ale diverselor structuri,
tulburri metabolice i hormonale.
Un grup mare de savani [32, 60, 67], pe durata mai multor ani, au analizat influena
tulburrilor circulatorii ale coloanei vertebrale asupra formrii diformitilor i, ca rezultat, au
confirmat rolul important al dereglrilor fluxului sangvin n patogeneza scoliozei i a altor
maladii ale coloanei vertebrale, n evoluia deformrilor bazinului i ale membrelor inferioare.
Unii autori coreleaz apariia scoliozei cu leziuni ale sistemului nervos [48, 77, 85].
Un mecanism exact de dezvoltare a scoliozei este prezentat n lucrrile lui ..,
.. [63]. Evalund problema etiopatogenezei scoliozei, timp de mai mult de 30 de
ani, .. a acordat o atenie semnificativ modificrilor n discurile intervertebrale.
Cercetrile biochimice, realizate la iniiativa lui la Institutul Central de Traumatologie i
Ortopedie (Federaia Rus), au depistat la bolnavii cu scolioze idiopatice, displastice i

29
congenitale modificri similare n metabolismul esutului conjunctiv. Aceste modificri depeau
valorile normale de 2 ori, fapt care demonstra slbirea esutului conjunctiv n coloana vertebral.
Drept consecin a slbirii structurilor conjunctive, la bolnavii cu scolioz idiopatic, discurile
intervertebrale alunec pe linia epifizelor (epifizioliz). Astfel nucleul pulpos al discului care, de
obicei, se afl n centru i menine vertebrele n poziie de echilibru, se deplaseaz la marginea
vertebrelor adiacente, distruge echilibrul acestora i ele se deplaseaz n partea opus nucleului
pulpos. Aceste modificri ale discurilor intervertebrale au fost observate de ortopezii
Universitii din Minnesota (USA) [152]. ncercnd s determine cauzele deplasrii discurilor,
savanii au atras atenia la proteoglicani molecule, care asemeni bureilor, absorb moleculele de
ap. La absorbia unei cantiti excesive de ap, proteoglicanii, umflndu-se asemeni unui balon,
se deplaseaz ntre vertebrele adiacente, dintr-o parte n alta. Autorii presupun c cauza primar
a scoliozei o constituie aceste proprieti ale proteoglicanilor. n cazul scoliozei, discurile
intervertebrale se deplaseaz ntr-o parte, cptnd forma de pene. Anume acestea sunt primele
semne ale scoliozei.
.. [79], n lucrrile sale a concretizat cauzele apariiei diformitilor
coloanei vertebrale i a determinat trei factori principali, prezena crora duce la dezvoltarea
scoliozei - displastic, metabolic-hormonal i stato-dinamic.
Yu J., Fairbank J.C., Roberts S., Urban J.P. (2006) (citat dup ..[49]), n
cercetrile lor, au ajuns la concluzia c apariia scoliozei este legat de dereglarea proceselor
metabolice, n special, de dereglri hormonale sub form de deficiene de sintez a hormonilor
scoarei suprarenalelor, hormonului somatotrop, dereglarea metabolismului proteic, modificri n
metabolismul esuturilor conjunctive.
n sec. XXI, lucrrile de baz sunt consacrate studierii caracterului ereditar al diformitilor
coloanei vertebrale [57, 131, 197], cu toate c unele afirmaii privind geneza ereditar a scoliozei
se gsesc i n lucrrile autorului .. (1973) [27].
.. [55] a determinat tipul autosomal dominant al ereditii, cu o penetrare
incomplet a genotipurilor, care depind de sexul i vrsta bolnavilor de scolioz idiopatic de
gradul II-IV. Penetrarea genotipurilor mutante este egal cu 0,3 pentru biei i 0,5 - pentru fete.
Se acord o atenie deosebit procesului de cretere, care ar putea constitui un factor
etiologic pentru apariia i dezvoltarea deformrii coloanei (scolioz) la copii [56, 193, 194].
Acesta, la fel ca oricare alt proces n organism, este controlat de sistemele endocrin i nervos. Un
rezultat direct al influenei generalizate a hormonilor asupra esutului osos n cretere i corecia
selectiv a acestuia de ctre sistemul nervos este caracterul alometric al intensitii creterii
scheletului copilului pe anumite segmente.

30
Un ir de autori, care au studiat metabolismul structurilor conjunctive, presupun c aceste
cercetri ofer explicaii privind nelegerea etiologiei i patogenezei diformitilor coloanei
vertebrale, ntruct aparatul conjunctiv al coloanei vertebrale reprezint un esut conjunctiv
organizat [155]. Bolnavii cu diformiti ale coloanei vertebrale prezint dereglri semnificative
ale metabolismului glicozaminoglicanilor, precum i modificri n metabolsimul colagenului. n
lucrrile lui .., s-a stabilit faptul c copiii i adolescenii cu diformiti ale coloanei
vertebrale manifest o scdere a nivelului de calciu ionizat i tendine pentru scderea calciului
total al plasmei sngelui (dup ..) [49]. Dereglrile biochimice pot fi determinate de
unele defecte genetice de biosintez a fermenilor, care modific metabolismul esutului
conjunctiv, fapt care nu contrazice caracterul ereditar al bolii. Totodat, la copiii cu scolioz
idiopatic au fost determinate trei variante tipice de profil hormonal osteotrop, care determin
caracterul decurgerii scoliozei: progresiv, slab progresiv, neprogresiv. Cercetarea n dinamic
a decurgerii actuale a scoliozei la copiii examinai a permis determinarea unei legiti clare:
scolioza progreseaz n cazul coninutului nalt de somatotropin i calcitonin. n cazul
concentrrii mari a antagonitilor acestora (paratirin i cortizol), deformarea nu progreseaz
[51].
.. [104] indic posibilitatea unei malformaii congenitale a coloanei vertebrale
i mduvei spinrii. Exist lucrri care analizeaz schimbrile neurologice n calitate de factori
etiologici primari pentru dezvoltarea scoliozei. Sub influena factorilor neurogeni, apar tulburri
vegetativ-vasculare, asimetrii neuro-musculare, dereglarea creterii vertebrelor. Conform datelor
a .. [27], modificrile n segmentele vertebrale, n cazul scoliozei, pot fi
provocate de diverse cauze, printre care rolul principal este deinut de cele neurogene.
Majoritatea autorilor sunt de o alt prere i remarc, c simptomatologia neurologic prezint
una dintre complicaiile severe i complexe ale diformitii scoliotice [114, 191, 202].
Dei n ultimii ani au fost realizate multe cercetri fundamentale n domeniul
vertebrologiei, etiologia diformitilor coloanei vertebrale rmne o problem controversat. n
literatura ortopedic, pe parcursul ultimelor decenii, s-a format un punct unic de vedere privind
etiologia scoliozei idiopatice geneza multifactorial cu predispoziie genetic, propus nc de
Goldberg C.J., Moore D.P. [147] i susinut de muli ali savani [4, 173]. Un rol important n
patogeneza acestei maladii este rezervat dezechilibrului muscular, circulaiei sangvine,
proceselor metabolice.
Evoluia maladiei scoliotice este complicat de diveri factori: modificrile fonului
hormonal, afeciunile somatice, factorii nocivi ai mediului ambiant [29, 48, 51, 93].
n ultimii ani, drept factor de risc pentru apariia scoliozei este remarcat dereglarea

31
posturii, n special postura scoliotic i spatele plat [49, 51, 66, 189]. Dereglarea posturii
reprezint o problem actual, ntruct fr o corecie la timp, deformrile statice devin factor
predispozant pentru apariia modificrilor structurale n coloana vertebral i afeciuni ale
organelor interne, fapt care duce la scderea sau pierderea capacitii de munc la vrsta adult
( .., 2002, .., 2006) (citat dup ..) [78].
Dereglarea formrii unei posturi corecte poate fi cauzat de factori precum particularitile
aparatului locomotor (scurtarea membrului inferior, anomalii de dezvoltare a cutiei toracice,
coloanei vertebrale, bazinului i tlpilor, slbirea aparatului conjunctiv, deficitul masei
musculare, dezechilibrul tonusului muscular), poziia corpului n timpul sarcinilor statice de
durat (obinuina cu o poziie ezut incorect, statul ntr-un singur picior, mobila neadecvat la
locul de munc), condiiile de lucru, afeciunile cronice ale organelor interne, dereglri ale
metabolsimului, traume, stres, activitate fizic sczut.

1.4. Aspecte problematice ale tratamentului i reabilitrii copiilor i adolescenilor de


vrst colar cu diformiti ale coloanei vertebrale.
Actualmente, metoda principal de tratament al dereglrilor posturii i scoliozei este cea
conservativ. n majoritatea cazurilor, n stadiile incipiente, scolioza cu deformri minore
decurge fr simptome la copii i adolesceni. Din aceast cauz, majoritatea bolnavilor,
cunoscnd diagnoza stabilit de medic, se mulumesc cu observaii periodice. Dei exist
suficiente dovezi c oricare deformare a coloanei vertebrale este potenial progresiv [76].
Una din primele metode utilizate pentru tratamentul deformrii coloanei era extensia
axial. Hippocrate descria metoda de corecie a diformitii coloanei vertebrale cu ajutorul
extensiei duble a corpului de la centura scapular i membrele inferioare, cu presiune simultan
la nivelul ghibusului (citat dup .. [37]). Metoda lui Hippocrate era foarte rspndit
n antichitate [203]. Unii autori, pn n prezent, utilizeaz metoda de extensie axial a coloanei
ca i metod de tratament al scoliozei [38], dei s-a demonstrat c metodele care implic
extensia coloanei mresc de 2 ori viteza de progresie a scoliozei [116]. Metoda dat este utilizat
efectiv doar n calitate de pregtire preoperatorie [77, 96, 115].
Pentru tratamentul conservativ al scoliozei erau utilizate un ir de dispozitive: reclinatoare
[112], corsete de diverse modificri [69, 103, 149, 172]: corsetul Institutului Central de
Traumatologie i Ortopedie, corsetul Kuneo [130], corsetele Cheneau, Boston-Wiesbaden,
Milwaukee (citat dup Capro N. [4]), sisteme de dispozitive, care permiteau efectuarea
extensiei coloanei cu distorsiunea concomitent a acesteia [158, 195]. Pentru corectarea

32
defectelor de postur, autorii [66, 92] propun variante simplificate ale corsetului corectorul
posturii. Totui, chiar i utilizarea unor corsete, precum corsetele de tipul Milwaukee, aparatele
Landres, Jansen etc. nu asigur rezultatul dorit, duc la atrofierea muchilor cutiei toracice,
scderea activitii motorii, dereglarea metabolismului la copii [116]. La purtarea de durat a
corsetelor apar deformri maxilo-faciale, n locurile de contact ale corsetului cu osul iliac apar
excoriaii i ulceraii [138, 194]. Corsetele limiteaz micrile i excursia respiratorie a
plminilor. Utilizarea ndelungat a corsetelor provoac stres, dereglri psihice i organice la
copiii bolnavi de scolioz. Sarcina cumulativ care acioneaz asupra copilului chiar i n cele
mai moderne corsete constituie pn la 10% din masa corpului copilului. Conform datelor unor
autori [116], aceste eforturi din punct de vedere biomecanic sunt insuficiente pentru corecia sau
stabilizarea scoliozei de gradul II, cu att mai puin de gradul III i IV.
Majoritatea autorilor acord o importan deosebit gimnasticii curative n tratamentul
diformitilor coloanei vertebrale [35, 36, 66, 72, 174], se propun metode care utilizeaz att
exerciii simetrice, ct i asimetrice [61, 69, 88, 126]. Complexul exerciiilor curative se
constituie din exerciii pregtitoare, exerciii pentru corecia deformrii scoliotice i exerciii
pentru balansare, echilibrare, mbuntirea funciilor respiraiei externe [22, 26, 71, 100, 108].
Un rol important n tratamentul dereglrilor posturii i scoliozelor l joac gimnastica
curativ n piscin [22, 37, 80, 92, 117]. n timpul notului, are loc autoextensia coloanei
vertebrale, dispare activitatea asimetric a muchilor intervertebrali, se perfecioneaz
coordonarea micrilor, se fortific muchii ntregului schelet, se activizeaz procesele
metabolice. n ap, dispare ncrcarea asimetric asupra vertebrelor, ceea ce contribuie la
dezvoltarea simetric a acestora, se descarc ligamentele longitudinale anterioare i posterioare
ale coloanei, care au un vast cmp de receptori, radiculi ai nervilor spinali ( A.B. .a.,
2000), se perfecioneaz funciile organelor i sistemelor, n special ale sistemului circulator i
respirator [85].
n ultimele decenii, la nivel mondial, sunt utilizate diverse programe speciale de exerciii
fizice, care i-au demonstrat eficiena n tratamentul scoliozei, n special la etapa incipient:
DoboMed, Lyon, MedX, Schroth, SEAS, Side-Shift Therapy etc [8, 26, 153, 171, 207].
Exerciiile fizice specifice (Physiotherapeutic Specific Exercises, PSE) includ toate tipurile de
exerciii practicate n colile speciale sau n afara instituiilor medicale. Frecvena exerciiilor i
vizitelor de control depind de metoda de tratament i dorina pacientului de a colabora. De
obicei, sesiunile au loc de 2-4 ori pe sptmn, unde instructorul poate ajusta exerciiile
efectuate de pacient sau s le suplimenteze cu exerciii noi. Aceste programe se divizeaz n
funcie de tipul exerciiilor n autocorecie: extrinsic (corecia maximal se realizeaz datorit

33
greutii, dispozitivelor de poziionare i/sau poziiei membrelor), intrinsic (corecia maximal se
realizeaz fr careva dispozitive), fr autocorecie cu exerciii asimetrice, fr autocorecie cu
exerciii simetrice [139, 173].
Pn n prezent, exist discuii privind eficacitatea masajului spatelui, terapiei manuale i
metodelor netradiionale osteopatice [37, 85].
Conform opiniei .. .a. [107], nu trebuie subestimat importana fizioterapiei
n tratamentul efectiv al scoliozei incipiente. Muli cercettori remarc eficiena electrostimulrii
muchilor intervertebrali [35, 37, 69, 106, 111]. Au fost efectuate ncercri de combinare a
corsetoterapiei i electrostimulrii muchilor spatelui ntr-o singur soluie constructiv [37, 60,
107].
Despre aplicarea cu succes a magnetoterapiei n tratamentul scoliozei, a comunicat n
lucrrile sale .. [49]. Conform opiniei lui .. [88], sistemul nervos
central (SNC) joac rolul principal n formarea reaciei organismului la cmpurile magnetice,
anume la nivelul coloanei vertebrale decurgnd modificrile excitabilitii alfa-motoneuronilor,
crete viteza de transmisie n fibrele nervoase, se mbuntete microcirculaia.
Exist un ir de publicaii despre utilizarea ozocheritei sau parafinei n tratamentul
scoliozei [22, 107], electroforezei cu diverse substane medicamentoase (eufilin, acid nicotinic,
novocain, lidaz, sruri de zinc, calciu, fosfor, magneziu, sulf etc.), iradierea cu raze
ultraviolete, lazeroterapie, oxigenare hiperbaric [35, 67, 115].
Nu sunt publicate date suficiente despre aplicarea complex simultan a doi sau mai muli
factori fizici pentru tratamentul scoliozei. Prezint interes experiena aplicrii simultane a
electrostimulrii muchilor spatelui din partea convex a deformrii scoliotice i aplicarea
selectiv a vacuumului n partea concav a curburii ( .. .a., 2001) (dup
.. [37]).
.., .. [35] au utilizat metode fizioterapeutice n zona scoarei
suprarenalelor pentru modificarea fonului hormonal, combinndu-le cu electrostimularea
muchilor spatelui. Totui, .., K .., .. [69, 114] avertizeaz
despre necesitatea unei atitudini vigilente privind aciunile asupra organismului copilului la
nivel hormonal.
Ameliorarea rezultatelor tratamentului poate fi realizat prin crearea colilor-internat
ortopedice specializate. Din pcate, majoritatea bolnavilor sunt internai cu scolioz de gradul
II-III, deaceea pn la finalizarea tratamentului conservativ (vrsta de 14-15 ani), la 30% dintre
pacieni se dezvolt scolioza de gradul IV. Aceste rezultate sunt deprimante, ntruct formele
pronunate de scolioz necesit intervenii chirurgicale [12, 41, 78, 129, 140]. Muli autori susin

34
c tratamentul chirurgical este o metod extrem cu indicaii stricte [1, 5, 115, 122], implicnd
efecte adverse i complicaii considerabile [136, 156]. Anume din acest motiv, chirurgii-ortopezi
au iniiat tratamente conservative i o campanie de screening colar [93, 94, 124, 128, 148]. Este
necesar examinarea clinic a copiilor cu scolioz incipient, ntruct orice deformare a coloanei
vertebrale are tendin de progresare i poate duce la complicaii multiple [132, 141, 173]. Doar
diagnosticul precoce i iniierea timpurie a tratamentului conservativ al scoliozei incipiente duce
la rezultate bune [121, 144, 150]. Se tie c progresia rapid a deformrii scoliotice se ncheie
odat cu maturizarea sexual [103, 115, 173]. Prin urmare, pn la aceast perioad bolnavii
trebuie s se afle sub supraveghere medical i s beneficieze de tratament complex nentrerupt.
Deformarea sever a coloanei vertebrale, care a atins stadiul de aplicare a coreciei
chirurgicale, nu prezint probleme de diagnosticare [79], n timp ce problema diagnosticrii
precoce i tratamentului conservativ al diformitilor coloanei vertebrale n stadiile incipiente va
rmne actual i necesit o dezvoltare ulterioar.

1.5. Semnificaia screeningului n diagnosticul precoce i formarea asistenei etapizate


pentru copiii cu diformiti ale coloanei vertebrale.
Tendina de cretere a numrului de bolnavi cu forme progresive i grave ale maladiei,
ineficiena tratamentului conservativ au drept rezultat faptul c 23-25% dintre pacieni necesit
intervenii chirurgicale la diferite etape ale vieii [129].
n multe ri ale lumii, se utilizeaz programe de screening n coli pentru depistarea
precoce a diformitilor coloanei vertebrale, ceea ce reduce n mod semnificativ necesitatea de
tratament chirurgical. Iniiat n Minnesota n anul 1963, programul de screening n coli s-a
rspndit n toat lumea. n 2003, screeningul a fost legiferat n 21 de state ale Statelor Unite ale |
Americii, n 11 state acest program era recomandat fr suport legislativ, iar n alte state existau |
voluntari care efectuau examinarea elevilor [146, 166, 167, 201]. n Japonia, screeningul
scoliozei este obligatoriu prin lege, dar fiecare program se desfoar la nivel local [168],
utiliznd pentru examinare topografia moir i spondilografia cu doze mici de radiaie [124]. n
rile din Asia de Sud-Est, programele de screening la nivel de stat exist doar n Singapore i
Hong-Kong, i pe baz de voluntariat - n unele localiti din Malaezia, Indonezia, Vietnam. n
Europa, situaia difer de la ar la ar: programul de screening nu reprezint o politic naional
n Marea Britanie i Polonia [146], iar n Grecia, Bulgaria, Italia, Spania, Turcia se efectueaz la
nivel de voluntariat [133, 138, 167, 194, 198, 200].

35
n Romnia, acest program a fost niiat n 2010 la nivel de stat i exist cu succes pn
prezent. n Federaia Rus, se efectueaz screeninguri n fiecare regiune aparte, cu utilizarea
topografiei optice computerizate cu dotare de la stat. n Republica Moldova, actualmente, un
atare program nu exist [93, 189].
Msurile non-chirurgicale sunt mai eficiente n cazul, n care scolioza este depistat n faza
iniial [120, 155, 186, 188, 199]. Aceste argumente sunt confirmate de numeroase studii privind
costul i economia timpului unui program eficient de screening [121, 143, 145, 146, 150, 165].
Torell et al. (1989) au raportat, c eforturile de detectare precoce a scoliozei au dus la o
cretere de trei ori a numrului de pacieni, care ar putea fi tratai conservator, prin urmare scade
procentul de pacieni care necesit intervenie chirurgical (citat dup Beausejour M. .a. [124]).
Rezultatele studiilor contemporane confirm faptul c incidena/prevalena poate fi redus
considerabil, atunci cnd exist un tratament conservativ de standarde nalte [17, 168, 185, 206,
208]. Adobor et al. [120] au raportat, c n Norvegia, n absena unui program de screening,
pentru depistarea precoce a scoliozei muli pacieni se adreseaz la medic atunci cnd unghiul
Cobb ajunge la limita cea mai nalt pentru indicarea corsetoterapiei. Incidena tratamentului
conservator s-a redus, dar cel chirurgical a crescut n comparaie cu perioada precedent, cnd
programul de screening exista.
Rezultatele statistice obinute n urma examenului profilactic sunt deseori mai mici n
comparaie cu rezultatele screeningului din alte surse de specialitate. Conform datelor lui
.. .a. [77], .. [93], numrul cazurilor depistate de scolioz este
mai mare n rile, n care se efectueaz screeningul regulat, pe un eantion mare de copii i
adolesceni.
.. [52, 78] menioneaz n cercetrile sale c n policlinici se detecteaz doar
2,5% din numrul real de bolnavi cu diformiti ale coloanei vertebrale. Acest fapt este tipic
pentru localizarea toracic i toraco-lombar a curburii principale, deoarece lipsa ghibusului
costal i asimetriei scapulelor face mai puin vizibil stadiul iniial al scoliozei. Conform acelorai
date, 7,5% dintre pacienii cu scolioz i dereglri neurologice semnificative, dup vrsta de 18
ani, n-au consultat medicul ortoped i n-au administrat un tratament sistematic de profilaxie i
reabilitare [78].
Desigur, rolul i importana screeningului pentru scolioz rmne discutabil [144, 145,
148, 167]. Oponenii sugereaz c acest program este ineficient din punct de vedere al costurilor,
multe rezultate fiind considerate fals pozitive, cnd unui copil sntos i se stabilete diagnoza de
scolioz. Aceasta influeneaz negativ asupra psihicului slab al elevului i prinilor lui, creeaz
multe probleme pn la confirmarea diagnosticului definitiv. Dar oponenii nu discut costul

36
stresului psihologic al unui copil i al prinilor lui, cnd se descoper o curbur scoliotic sever
incurabil, cnd pacientul ntr n sala de operaie cu stresul psihologic la gndul c va purta tije
metalice n coloana vertebral. Bunnell W.P. face o declaraie la acest subiect: Noi nu cutm
posibilitatea cea mai ieftin de a efectua un screening, noi cutm s obinem un rezultat mai bun
i calitativ pentru pacieni (citat dup Grivas T.B. .a. [148]). Trebuie de constatat, c n preul
screeningului trebuie luat n calcul numai costul unui program actual de depistare precoce, dar nu
i celelalte metode cum ar fi supravegherea, radiografiile i altele descrise n literatura de
specialitate [124, 143, 164].
Scopul programului de screening este de a detecta scolioza la un stadiu incipient n cazul,
n care deformarea poate s treac neobservat i exist o oportunitate pentru o metod de
tratament mai puin invaziv, dect n alte cazuri. n realitate, programul de screening al
scoliozei n coal este orientat spre depistarea copiilor cu diformiti superficiale. El nu
contribuie la dezvluirea scoliozei per se. Actualmente, se accept unanim opinia, c deformarea
superficial nu prezice cu exactitate magnitudinea scoliozei mai ales la copiii mai mici.
Programul de screening ofer posibilitatea de a evidenia mai degrab populaia de vrsta
colar, cu risc de apariie a scoliozei, dect s depisteze cazurile existente de diformitate a
coloanei vertebrale. Trebuie de subliniat, c programul de screening nu are drept scop s
prognozeze la cine va progresa scolioza i ce tratament este indicat ntr-un caz sau altul [150].
n 2004, Grupul de lucru privind Serviciul Preventiv s-a pronunat mpotriva screeningului
pentru depistarea scoliozei n Statele Unite ale Americii i n multe regiuni acest program s-a
implementat pe baz de voluntariat [201]. Deaceea, n 2011, SRS a creat un Grup de lucru
Internaional, care a recomandat screeningul n coli pentru depistarea precoce a diformitilor
coloanei vertebrale [124, 150, 164].
n multe ri ale lumii, noiunea screeningul scoliozei n coli (school scoliosis
screening) a fost nlocuit cu screeningul coloanei vertebrale n coli (school spinal screening),
punnd accentul pe depistarea precoce nu doar a scoliozei, dar a diferitor diformiti ale coloanei
vertebrale. Desigur, exist multe probleme n organizarea i desfurarea screeningului: trebuie
de continuat perfecionarea metodelor de depistare precoce, evideniate criteriile obiective,
minimizat numrul rezultatelor fals pozitive [124, 165]. Dar principiul de baz rmne explicat
prin proverbul grecesc a preveni este mai uor dect de a trata [148]. Prin urmare,
diagnosticul screening i monitorizarea diformitilor coloanei vertebrale, determinarea
metodelor optime de profilaxie, au o semnificaie att tiinific, ct i practic.
Scopul lucrrii: studierea rspndirii diformitilor coloanei vertebrale la copiii i
adolescenii de vrsta colar prin elaborarea i aprobarea unui model organizaional i

37
funcional de screening, care va asigura diagnosticul precoce i aplicarea metodelor optime ale
medicinei de recuperare.
Obiectivele cercetrii. Pentru realizarea scopului, au fost trasate urmtoarele obiective:
1. Desfurarea screening-controlului copiilor i adolescenilor de vrsta colar i determinarea
grupului cu diformiti ale coloanei vertebrale: dereglri ale posturii, scolioz.
2. Evidenierea factorilor principali care duc la diformiti ale coloanei vertebrale i influena
acestora asupra tipului i gradului deformrii.
3. Elaborarea algoritmului de depistare precoce a grupului de risc cu diformiti ale coloanei
vertebrale i organizarea monitorizrii lor.
4. Determinarea complexului de aciuni profilactice, de tratament i reabilitare n conformitate
cu tipul diformitii coloanei vertebrale.
Problema tiinific propus spre soluionare const n evidenierea factorilor principali,
care contribuie la apariia i progresarea diformitilor coloanei vertebrale, argumentarea
conceptului de profilaxie prin dezvoltarea i aprobarea unui model optim de screening, care va
asigura diagnosticul precoce i aplicarea metodelor raionale de recuperare.

1.6. Concluzii la capitolul I.


1. n ultimele decenii, problema diagnosticului, tratamentului i profilaxiei diformitilor
coloanei vertebrale i patologiei asociate a sistemului musculo-scheletar nu i-a pierdut
relevana, dereglrile de postur i scolioza rmn a fi dintre cele mai frecvente patologii la
copii i adolesceni.
2. n pofida investigaiilor fundamentale n domeniul vertebrologiei, pn n prezent nu exist
o opinie unic cu privire la etiologia i patogeneza apariiei deformrii coloanei vertebrale.
Majoritatea savanilor susin etiologia multifactorial a scoliozei cu predispoziie genetic.
3. Studiile epidemiologice relev, c tendina de cretere a numrului de copii i adolesceni
de vrst colar cu deformarea staticii coloanei vertebrale, n marea majoritate, depinde de
particularitile stilulului de via al elevului modern: sedentarismul, stresul n timpul
studiilor, lucrul la calculator, suprasolicitarea psiho-emoional, inacceptarea unui stil de
via sntos n familii i reevaluarea prioritilor n via.
4. Examinrile screening, desfurate n colectivele de copii i adolesceni, permit depistarea
precoce a elevilor cu diformiti ale coloanei vertebrale i stabilirea unei tactici corecte de
tratament i profilaxie.

38
2. MATERIAL I METODE DE CERCETARE

2.1. Caracteristica general a materialului clinic.


Depistarea precoce a patologiei constituie cheia n controlul diformitilor coloanei
vertebrale. Scopul screeningului n coli este de a detecta diformitile coloanei vertebrale, mai
ales dereglrile de inut, scolioz i cifoz ntr-un stadiu incipient, cnd curbura este uoar i
poate rmne chiar neobservat. n cele mai multe cazuri, deformarea coloanei vertebrale poate
fi tratat fr intervenie chirurgical, dac ea este depistat nainte de a deveni grav.
Screeningul nu pune diagnoza unei diformiti a coloanei vertebrale. n procesul de screening se
identific elevii, care prezint unele schimbri la examenul fizical, ceea ce sugereaz deformarea
coloanei vertebrale fiind funcional sau structural, i care sunt ndreptai pentru examinarea
mai detaliat i specializat.
n ultimele decenii, n ara noastr n-a fost realizat niciun studiu privind rspndirea
diformitilor coloanei vertebrale, care ar cuprinde un numr mare de copii. Datele statistice,
prezentate de Centrul Naional de Management n Sntate, deseori, sunt colectate din
policlinicile, care efectueaz examene profilactice n toate grupele de vrst. De exemplu, n
2012, copiii au fost examinai conform standardelor de supraveghere (grupe int): 2-3 ani, 6-7
ani (clasa I), 10-11 ani (clasa IV), 14-15 ani (clasa IX), 17 ani (clasa X) [3]. Din discuiile cu
asistentele medicale, care activeaz n instituii de nvmnt preuniversitar, am aflat c n
ultimii ani, examenele profilactice n coli nu s-au efectuat. Unii elevi prezentau certificate
medicale, care includeau consultaia medicului ortoped-pediatru sau chirurg-pediatru.
Toate acestea confirm necesitatea, actualitatea nalt i importana semnificativ a
studiului planificat.
Studiul a fost realizat la iniiativa proprie a autorului cu suportul organizaional
semnificativ al Catedrei Ortopedie i Traumatologie a USMF Nicolae Testemianu (ef de
catedr Nicolae Capro, dr. hab. t. med., profesor universitar, specialist principal n domeniul
ortopediei i traumatologiei al MS RM), IMSP Spitalului Clinic de Traumatologie i Ortopedie
(director Anatol Taran, dr. hab. t. med., profesor universitar). Studiul a fost efectuat cu
acordul Direciei Generale Educaie, Tineret i Sport a Consiliului municipal Chiinu (director
general - Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb) i cu acordul Direciei Educaie, Tineret i Sport, sec.
Buiucani (director Ion Vrnceanu) (scrisoare nr.01-18/1411, Anexa 2), cu suportul
conductorilor instituiilor de nvmnt preuniversitar, fr ntreruperea procesului de studii.
Design-ul studiului este prezentat n Figura 2.1.
Organizarea studiului a fost efectuat conform ghidurilor internaionale pentru efectuarea

39
screeningului n coli, cu utilizarea recomandrilor practice contemporane [173, 190]. Studiul a
fost realizat n timpul leciilor de educaie fizic cu ajutorul profesorilor, uneori cu participarea
lor nemijlocit n procesul de examinare. Lucrtorii medicali ai colilor i-au adus contribuia la
organizarea cabinetelor mobile temporare de examinare, echipate n varianta mobil cu stand
(pentru msurarea nalimii i aprecierea asimetriei vizuale a contururilor corpului), scoliometru,
fir cu plumb, sistem de iluminare i alt echipament pentru examinarea ortopedic a copiilor.

Elaborarea scopului i concepiei de cercetare, formularea obiectivelor, selectarea


metodelor de investigare

Etapa examenului primar Etapa de stabilire a Etapa managementului


diagnosticului definitiv selectiv

Datele clinice Datele paraclinice

Integrarea rezultatelor i prelucrarea statistic a materialelor, analiza


corelativ a parametrilor, formularea concluziilor, recomandrilor practice

Fig. 2.1. Design-ul studiului.

n studiul prospectiv sunt prezentate rezultatele examenului screening al copiilor i


adolescenilor de vrst colar din mun. Chiinu. Examinarea elevilor a fost efectuat n cadrul
Liceului Teoretic "I.S.Neciui-Levichi", Liceului Teoretic "Dante Alighieri", gimnaziul nr.59
(actualmente Liceul Teoretic "Ion i Doina Aldea Teodorovici"), gimnaziul nr.86.
Examinarea elevilor a fost efectuat n 2 etape:
I examen ortopedic primar sub form de school spinal screening (SSS) cu folosirea
metodelor, care stabilesc anumite criterii pentru a fi inclui n grupurile de risc. Au fost elaborate
chestionare speciale pentru fiecare clas cu ncluderea obligatorie a datelor personale ale elevilor
i rezultatelor screeningului.
n rezultatul examenului screening au fost formate 2 loturi de studiu. Primul lot au
constituit 132 elevi cu scolioza. Numrul de elevi necesari de a fi inclui n studiu s-a apreciat
conform formulei (2.1) pentru eantionarea n studiile descriptive (Spinei L. .a., 2006):
n = P (1-P) (Z/d)2 , unde (2.1)
n volumul eantionului reprezentativ,
P cea mai bun estimarea pentru valoarea cercetat,
Z - valoarea tabelar egal cu 1,96,
d distana sau tolerana (0,05).

40
Conform datelor literaturii [173], incidena scoliozei constituie de la 0,93% pn la 12%-
15%, datele de 2-3% sunt ntlnite cel mai des.
Astfel, n = 0,025 (1-0,025) (1,96/0,05)2 = 104
Al doilea lot de cercetare au constituit 641 copii cu dereglri de inuta. Conform datelor
literaturii [31], incidena dereglrilor de inuta constituie de la 20% pn la 80%, Conform
formulei (2.1), valoarea minimal reprezentativ a lotului de cercetare este egal cu:
n= 0,51 (1-0,51) (1,96/0,05)2= 384
Aadar, pentru a fi reprezentativ, loturile de studiu trebuie s includ cel puin 104 copii cu
scolioza i 384 elevi cu dereglri de inuta. De facto, n urma examenului de screening au fost
depistai 132 de copii cu diformiti ale coloanei vertebrale (641 cu postur incorect i 132
cu scolioz), ceea ce asigur pe deplin credibilitatea rezultatelor obinute.
II examen secundar al elevilor din loturile de cercetare (rezultatele cruia se evideniau n
chestionarul personal al fiecrui copil), cu participarea nemijlocit a prinilor, cu acumularea
datelor necesare din anamneza familiar, obstetric, condiii de trai, cu folosirea investigaiilor
suplimentare.
Examinarea screening a fost realizat n coli pe clase. Copiii care nu au frecventat coala
n perioada de screening, au primit recomandarea de a trece controlul ortopedic la policlinic, n
cazul adresrii cu alte acuze sau pentru msuri profilactice.
n total, au fost examinai 2741 de colari, dintre care fetele au constituit 1278 (46,63%),
iar bieii 1463 (53,37%). Raportul F:B=1:1,15. Vrsta elevilor a variat de la 6 pn la 17 ani,
vrsta medie a constituit 11,470,057 (95% CI: 11,36-11,58) ani. Distribuirea colarilor
examinai dup vrsta i sex este prezentat n Figura 2.2.

vrst, ani

Fig. 2.2. Distribuirea elevilor examinai dup vrsta i sex.

41
Toi elevii examinai au fost divizai n 3 grupuri conform vrstei (Tabelul 2.1).
Majoritatea elevilor (41,8%) au constituit-o adolescenii de 10-13 ani perioada cea mai
instabil n dezvoltarea fizic i psihic a copilului i cea mai favorabil pentru dezvoltarea
anumitor patologii, ndeosebi, ale aparatului locomotor.

Tabelul 2.1. Distribuirea elevilor examinai n grupuri conform vrstei i sexului


Sex Biei Fete Total
Vrst abs. % abs. % abs. %
6-9 ani 334 12,19 372 13,57 706 25,76
10-13 ani 654 23,85 491 17,91 1145 41,76
14-17 ani 475 17,33 415 15,15 890 32,48
Total 1463 53,37 1278 46,63 2741 100

Examinarea primar general a tuturor colarilor (n = 2741) a fost efectuat n scopul


depistrii patologiei ortopedice a aparatului locomotor, o atenie sporit fiind acordat
modificrilor coloanei vertebrale. Din anchetarea verbal a elevilor i n baza datelor din
cartelele medicale, au fost obinute informaii despre afeciunile somatice concomitente, maladii
suportate, traume etc.
n baza rezultatelor examinrii primare, a fost format grupul de risc n care au fost inclui
773 de colari (28,3%), n baza criteriilor, ca orice diformitate a coloanei vertebrale depistat
primar ct i evidena la eviden la ortopedul-pediatru/chirurgul-pediatru cu diagnosticul
scolioz sau dereglare de inut. O atenie deosebit a fost acordat copiilor cu patologii ale
aparatului locomotor, ndeosebi, cu maladii ortopedice ale membrelor pelvine, n special celor
unilaterale, ntruct dezechilibrul ambelor picioare afecteaz neaprat i coloana vertebral.
Analiza cartelelor medicale a constatat, c din maladiile somatice, cel mai frecvent, se
ntlnea patologia sistemului nervos (Figura 2.3) - n 131 de cazuri (4,8%), sindrom neurotic - 54
de elevi (41,2% din numrul total de maladii SNC), disfuncia minim cerebral - 24 de copii
(18,3%), encefalopatie - 23 de elevi (17,6%), consecinele traumatismului cranio-cerebral - 12
cazuri (9,2%). Dereglri de vedere au fost diagnosticate de oftalmolog la 119 elevi (4,3%):
miopie de diferite grade - 70 de cazuri (58,8%), hipermetropie 31 de cazuri (26,1%), strabism
(n=7), spasm acomodaie (n=2), astigmatism (n=8) etc. Patologia cronic a organelor ORL s-a
depistat n 112 cazuri (4,1%), mai des amigdalit cronic - 59 de elevi (52,7%) i adenoizi de gr.
I-II - 33 de copii (29,5%). Pielonefrita cronic s-a diagnosticat n 102 cazuri, constituind 93,6%
din patologia aparatului urogenital, depistat la 109 elevi (3,98%). Patologia organelor
sistemului digestiv a fost constatat la 83 de copii (3,0%), mai frecvente erau gastroduodenitele

42
i gastroenteritele cronice - 34 de cazuri (40,9%), pancreatit cronic - 24 de cazuri (28,9%),
dischinezia vezicii biliare - 4 cazuri (4,8%), hepatit cronic - 2 cazuri (2,4%). Boli endocrine
au fost diagnosticate numai la 5 elevi (0,2%): diabet zaharat - 3 cazuri, disfuncia glandei tiroide
- 1 caz i obezitate pe fon de disfuncie hormonal - 1 adolescent. Patologia sistemului
cardiovascular s-a constatat n 4 cazuri (0,1%).

131 sistemul nervos


119 dereglri de vedere
112 sistemul ORL
109 aparatul urogenital
93 aparatul locomotor
83 sistemul digestiv
5 sistemul endocrin
4 sistemul cardiovascular

0 20 40 60 80 100 120 140

Fig. 2.3. Patologie somatic depistat la copiii i adolescenii de vrst colar.

Patologia aparatului locomotor s-a depistat la 93 de elevi (3,4%), i prezenta o varietate de


maladii: coxa valga - 9 cazuri (9,7%), displazie acetabular - la 5 copii (5,4%), cazuri unice de
boala Legg-Calve-Perthes (n=2), boala Keller II (n=2), osteocondroz cervical (n=1),
spondilopatie (n=1), dorsalgie (n=2), deformarea cutiei toracice (n=1). La 65 (69,9%) elevi a fost
diagnosticat patologia piciorului.

2.2. Metode de cercetare


Pentru examinarea screening am utilizat metode care satisfac urmtoarele criterii [6, 133]:
rapid
ieftin
uor de efectuat
inofensiv
non-invaziv
acceptabil
Pentru etapa I de examinare am folosit metoda clinic de examen ortopedic, cu utilizarea
obligatorie a testului Adams, scoliometrului i firului cu plumb. La elevii din grupul de risc,

43
dup necesitate au fost indicate: radiografia coloanei vertebrale, fotometria, stabilometria,
plantografia, proba cu cntar, electromiografia, examinarea respiraiei, ECG, tomografie
computerizat, rezonana magnetic nuclear.
Examenul ortopedic. Examenul clinic s-a efectuat n cadrul punctului medical sau n sala
sportiv, cu iluminare natural (la necesitate - i artificial), la temperatura comfortabil a
aerului. Pentru asigurarea confidenialitii, a fost delimitat un cabinet mobil pentru examinare.
Bieii i fetele au fost examinai separat.
Examenul obiectiv ncepea cu inspecia
general a corpului, poziia capului, minilor,
aprecierea strii tegumentelor i organelor
interne, depistatrea particularitilor
constituionale, care pot indica caracterul genetic
al patologiei.
Examenul ortopedic s-a efectuat n poziia
ortostatic, eznd i, la necesitate - n decubit
dorsal. Examinarea n ortostatism se efectua n 6
a b c poziii [190] prin inspecia din spate, din fa i
Fig. 2.4. Poziia corect la inspecia din din profil (Figura 2.4).
fa (a), din profil (b) i din spate (c)
Examinarea din fa. Copilul st cu faa la
(dup ..[66]).
examinator. Elevul trebuie s fie relaxat, cu
picioarele mpreun, minile de-a lungul corpului, elevul privete drept nainte. Prul trebuie s
fie strns pentru a expune umerii i zona toracic. n timp ce
copilul se afl n aceast poziie, se observ cu atenie postura
lui. n postura corect, capul este dispus drept, umerii sunt puin
aplecai, centurile scapulare i triunghiurile taliei sunt simetrice.
Cutia toracic n-are proeminene, abdomenul este simetric,
ombilicul se afl pe linia median, patelele la un nivel, spinele
iliace sunt situate pe o linie, membrele inferioare sunt
perpendiculare podelei, picioarele sunt paralele (Figura 2.4, a).
n aceasta poziie cutm orice asimetrie (Figura 2.5):
Capul decentrat n raport cu trunchiul Fig. 2.5. Poziia
asimetric a elevului la
Un umr situat mai sus dect altul
examinarea din fa (dup
Asimetria triunghiurilor taliei Sater K. et al. [190])

44
Proeminena arcurilor anterioare ale coastelor (din partea convexitii curburii
toracale)
Asimetria cutiei toracice
Asimetria pliurilor taliei
Un old mai nalt dect altul
Spinele iliace anterioare nu se afl la un nivel
Testul lui Adams. Se tie c testul lui Adams demonstreaz, de fapt, componenta de rotaie
n scolioz, deoarece ghibusul costal este rezultatul rotaiei cutiei toracice mpreun cu coloana
vertebral [151]. Testul Adams este considerat o metod de examinare clinic foarte sensibil,
comparativ cu unghiul Cobb [134]. Dei sensibilitatea i specificitatea testului variaz n
dependen de abilitile examinatorului, localizarea i mrimea curburii [178].
Testul lui Adams se efectua n felul urmtor: dup observarea din fa a elevului, l rugm
s ntind minile n fa, cu coatele drepte i palmele una n faa alteia, s trag brbia la piept i
s se ndoaie ncet din talie (Figura 2.6). Cnd partea superioar a spatelui este vizibil,
inspectm zona toracic pentru vizualizarea simetriei pe ambele pri. Rugm elevul s se aplece
ncet n continuare, pn cnd zona lombar devine vizibil. Braele trebuie s fie lsate n jos,
minile mpreun, genunchii drepi. Examinam regiunea lombar a coloanei vertebrale. n
aceast poziie, depistam orice asimetrie (Figura 2.7): contururi inegale ale spatelui, ghibusul
costal sau bureletul lombar dintr-o parte, oricare incurbare anormal a coloanei vertebrale.

a
b
c

Fig. 2.7. Asimetria


spatelui la efectuarea
Fig.2.6. Efectuarea testului lui Adams testului Adams,
i examinarea spatelui la diferite nivele: examen din fa (dup
a toracal, b toracolombar, c-lombar Sater K. et al.[190])
(dup Patias P. et al [178])

La examenul din profil determinam proiecia axei verticale a corpului, care trece prin
mijlocul regiunii parietale a capului, posterior de linia care unete unghiurile mandibulei i linia
ce unete articulaiile coxo-femurale (Figura 2.4, b). Curburile fiziologice trebuie s fie moderat

45
dezvoltate, bazinul se afl nclinat anterior sub un unghi de 42-48. Atrageam atenie la conturul
spatelui, cifoza toracal sau lordoza lombar exagerate sau terse. Evaluam nclinarea bazinului,
avnd n vedere normele conform vrstei i sexului [125].
n poziia aceasta, rugam copilul s se aplece nainte (Figura 2.8). Depistam orice contururi
inegale, determinam flexibilitatea, stabilind dac elevul poate atinge cu degetele glezna sau chiar
piciorul propriu-zis.
Examinarea din spate. Pentru a identifica postura incorect i deformarea coloanei
vertebrale, datele principale le obinem atunci, cnd examinm copilul din spate. n postura
corect, capul se afl pe linia median, unghiurile inferioare ale scapulelor sunt la un nivel,
centura scapular i triunghiurile toracobrahiale sunt simetrice, apofizele spinoase sunt situate pe
o linie. Spinele iliace sunt la un nivel, membrele inferioare sunt perpendiculare podelei,
picioarele sunt paralele (Figura 2.4, c).
n aceasta poziie, cutm orice asimetrie (Figura 2.9):
Decentrarea capului
Asimetria umerilor (distana de la baza gtului pn la acromion)
Denivelarea i bascularea vrfurilor scapulelor
Asimetria triunghiurilor lui Lorenz
Asimetria pliurilor taliei
Asimetria rombului Michaelis.
Asimetria i denivelarea pliurilor interfesiere i subfesiere

a b
Fig. 2.9. Poziia
Fig. 2.8. Examinarea copilului din profil n asimetric a corpului la
ortostatism (a) i cu aplecarea corpului nainte (b) examinarea copilului
(dup Sater K. et al. [190]) din spate (dup Sater
K. et al. [190])
.

46
n aceast poziie, l rugam pe copil s extind minile n
fa, cu coatele drepte i palmele una n faa alteia, s trag
brbia la piept i s se aplece nainte. Efectuam testul lui
Adams, vizualiznd copilul din spate i cutnd orice asimetrie
(Figura 2.10):
Ghibozitatea costal - proeminena arcurilor
posterioare ale coastelor (din partea convexitii Fig. 2.10. Ghibus costal la
curburii toracale) efectuarea testului lui
Adams (dup Sater K. et
Bureletul lombar (din partea convexitii curburii al. [190])
lombare) .
Apoi, postam copilul la perete n poziie "corect" - clcile mpreun, abducia uoar a
picioarelor (aproximativ 30 ntre ele), genunchii uor flectai (5), abdomen tras, umerii relaxai,
minile de-a lungul corpului, brbia ridicat i capul ntr-o poziie parc ar fi tras n sus. Odat
stabilit, copilul trebuie s menin aceast poziie ct mai mult timp posibil (>1 min) [66].
Determinarea gradului de dereglare a posturii s-a efectuat dup Matthiasch (1957) (citat
dup .. [74]) (Figura 2.11). n timpul examinrii, ncrcam suplimentar muchii
coloanei vertebrale cu ridicarea minilor drepte anterior (Figura 2.12). n dependen de timpul,
n care copilul, n aceast poziie, i menine postura corect, putem stabili:
1) inuta normal cnd corpul ndreptat poate fi meninut mai mult de 30 sec;
2) inuta slab cnd corpul ndreptat poate fi meninut mai puin de 30 sec;
3) lipsa inutei normale (inut incorect) la ridicarea minilor este imposibil ndreptarea
corpului.
Conform gradului de severitate a dereglrii posturii [31]:
I dereglri de inut nesemnificative, concentrndu-se, copilul le poate corecta;
II dereglri de inut mai pronunate, schimbri patologice dispar n poziia culcat a copilului;
III - schimbrile patologice nu dispar n poziia culcat la descrcarea coloanei vertebrale.

47
a b c d

e f g h

i k l m

Fig. 2.11. Efectuarea testului lui Matthiasch pentru determinarea gradului de dereglare a inutei:
a, e, i - inut obinuit; b, f, k - inut forat; c, g, l - inut forat cu minile drepte ridicate
nainte; d, h, m - inut forat cu minile drepte ridicate nainte peste 30 sec.

48
a b c
Fig. 2.12. Aprecierea gradului de dereglare a inutei dup Matthiasch:
a -inut forat; b - inut forat cu minile drepte ridicate nainte curburile fiziologice
ale coloanei vertebrale se menin; c - peste 30 sec. dup ridicarea minilor se observ
pronunarea cifozei toracale i lordozei lombare.

Examinarea copilului n poziie eznd


(Figura 2.13) se efectueaz la suspecia inclinrii
bazinului i inegalitii membrelor pelvine (Figura
2.14), pentru aprecierea poziiei umerilor,
scapulelor, incurbrii coloanei vertebrale, poziiei
orizontale a bazinului.
Examinarea n decubit ventral este indicat
pentru a diferenia dereglrile funcionale ale
coloanei vertebrale de cele structurale. n caz de Fig. 2.13. Examinarea elevului cu
inut scoliotic, la un copil culcat pe burt, suspecie la inclinarea bazinului n
poziie eznd
dispreau toate semnele de asimetrie, iar n (dup ..[66]).
schimbrile organice - nu se corijau complet.
Examenul neurologic se efectueaz la finele examenului obiectiv, apreciind dereglrile de
sensibilitate i motricitate i n sfera reflectorie.

49
a b
Fig. 2.14. Eleva clasei a 11-a, 17 ani.
Diagnoz: inut scoliotic, scurtarea membrului inferior drept cu 2 cm.
a examinarea din spate n ortostatism: se determin asimetria umerilor, scapulelor,
triunghiurilor taliei, incurbarea uoar a coloanei vertebrale.
b n poziie eznd asimetria aproape dispare.

Metode instrumentale i imagistice de investigaie


Scoliometria este considerat standardul de aur n multe ghiduri i recomandri pentru
programele SSS [173] i se coteaz ca una dintre cele mai bune metode pentru efectuarea
screeningului [164]. n pofida faptului, c unghiul de rotaie a trunchiului (URT), msurat cu
scoliometrul, nu coreleaz cu mrimea unghiului lui Cobb [134], scoliometria reprezint o
repetabilitate i reproductibilitate bun
[133]. Pentru URT 7 ca punct de
referire, scoliometria se caracterizeaz
prin sensibilitate nalt (83,3%) i
specificitate bun (86,8%) [123].
a
Scoliometria a fost efectuat n
b c
poziia analogic pentru testul lui Adams
Fig. 2.15. Scoliometru.
a scar goniometric, b balona de aer, cu utilizarea scoliometrului (Chinesport
c - incizur S.p.A., Italy). Scoliometrul

50
(inclinometrul) (Figura 2.15) reprezint un instrument manual din plexiglas, de form aproape
dreptunghiular cu scar goniometric. n centru se afl un beior, care se rotete i conine un
balona. Captul liber al beiorului arat indicaiile pe scara goniometric. Pe partea mai lung a
instrumentului, se afl o incizur pentru a facilita aplicarea scoliometrului pe spatele pacientului
dac procesele spinoase proemineaz prea tare.
Scoliometrul a fost utilizat pentru msurarea unghiului de
URT
rotaie a trunchiului (Figura 2.16). SRS (Scoliosis Research Society)
definete URT ca un unghi dintre planul orizontal i linia, care
unete punctul cel mai proeminent al ghibusului. URT a fost apreciat
la trei niveluri: n regiunea toracal, toracolombar i lombar
(Figura 2.6).
Examinarea se efectueaz conform metodei standard (Figura
Fig. 2.16. Msurarea
2.17), scoliometrul fiind aezat uor pe spatele elevului la trei unghiului de rotaie a
niveluri n punctul (punctele), n care ghibozitatea era cea mai trunchiului (dup
Negrini S. et al [173]).
proeminent, cifra 0 fiind situat direct deasupra liniei proceselor
spinoase. Instrumentul nu trebuie s fie apsat n jos. Msurrile se efectueaz repetat, dup o
mic pauz de relaxare a copilului. URT7 se coteaz ca suspecie la o deformaie scoliotic, 5-
6 ca risc al apariiei scoliozei, 4 fr patologie [173].
Proba firului cu plumb se efectueaz pentru a
determina linia median a corpului i prezena devierii
coloanei vertebrale. n caz de scolioz, apreciam
compensarea curburii laterale a coloanei vertebrale. n
proiecia procesului spinos CVII, fixm un fir cu greutate
la capt. Deformaia se consider compensat, dac
curbura lateral se afl n limitele coloanei vertebrale,
adic se afl ntre occiput i sacrum, iar umerii se afl
direct de-asupra bazinului. Astfel, firul cade n anul
interfesier, pe proiecia apofizei spinoase SI, coloana
considerndu-se static echilibrat (compensat) (Figura
2.18, a). Dac firul cu plumb era situat lateral de anul
interfesier, scolioza se considera decompensat (Figura
Fig.2.17. Examenul clinic cu 2.18, b, c).
efectuarea scoliometriei

51
a b c

Fig. 2.18. Efectuarea probei firului cu plumb i determinarea axei coloanei vertebrale
(dup Capro N. [4]):
a coloan vertebral static echilibrat
b - coloan vertebral static neechilibrat
c - efectuarea probei firului cu plumb la o elev din clasa a 3-a, 10 ani: se observ
devierea coloanei vertebrale de la linia median a corpului.

Proba cu cntar se efectueaz pentru determinarea gradului de sprijin al membrelor


inferioare n static. Metoda este bazat pe cercetrile lui .., .. (1994)
[33] i Dimitriu B. .a. [8], efectuate pentru analiza posturii compensate a pacientului cu scolioz
n poziie vertical obinuit. Pentru simplificarea metodei i posibilitatea aplicrii ei n mas, a
fost utilizat cntarul de podea portativ, incorporat ntr-un suport special. Cntarul a fost verificat
la precizia de cntrire a masei corporale (marja de eroare nu trebuie s fie mai mare de 1%).
Iniial, msuram masa corporal a copilului (Figura 2.19, a). Ulterior, l rugam pe elev s
pun un picior pe cntar, iar altul pe un suport special, care se afl la nivelul cntarului (Figura
2.19, b, c). n acelai timp, apreciam centrul de greutate cu ajutorul firului cu plumb. Msurrile
le efectuam pe parcursul a 3 minute, cu fixarea indicatorilor de sprijin pentru piciorul drept i
stng, calculndu-se media. Criteriul de referin l-a constituit diferena dintre sprijinul
membrelor inferioare mai mult de 10% [33], aceti elevi fiind inclui n grupul de risc cu
posibilitatea dereglrii posturii.
Aceast prob este simplu de realizat i nu necesit un aparataj special greu de transportat,
deaceea proba respectiv a nlocuit parial stabilometria i s-a utilizat att n procesul de
screening primar, ct i la examinarea secundar.

52
a b c
Fig. 2.19. Efectuarea probei cu cntar la o elev din clasa a 4-a, 11 ani cu scolioz gr.I.
a - determinarea masei corporale a copilului
b - determinarea sarcinii pe piciorul drept
c - determinarea sarcinii pe piciorul stng

Stabilometria reprezint o metod de analiz cantitativ, spaial i temporar a stabilitii


posturii verticale, propus de . . . a. n 1952 (citat dup .. [101]).
Esena metodei const n evaluarea indicatorilor biomecanici ai omului, n procesul de meninere
a posturii n poziie vertical. Echilibrul corpului omenesc n spaiu este rezultatul interaciunii
analizatoarelor vestibulare i vizuale, propriocepiei musculo-articulare, sistemului nervos
central i periferic. Prin urmare, coordonarea poziiei verticale a corpului servete drept indicator
al sntii, al strii dezvoltrii funcionale a omului.
Pentru efectuarea stabilometriei am utilizat complexul -01 (
, ) n cadrul catedrei Educaie fizic de recuperare a Universitii de Stat de
Educaie Fizic i Sport. Analizatorul stabilometric -01 conine o platform
stabilometric, monitor pentru pacient, calculator/laptop cu software special pentru operator.
Principiul metodei const n recepionarea i prelucrarea automat a indicatorilor de la senzori
capacitivi, care acoper matricele platformei [100, 101].
Metoda s-a utilizat la examinarea copiilor cu ochii deschii i nchii, cu localizarea
plantelor dup standard european (unghiul ntre plante - 30, distana ntre clcie 2 cm). S-au
evaluat testele de cercetare: evaluarea asimetriei laterale, testul de rezisten, testul int etc.

53
La evaluarea complex, se analiza distribuirea
uniform sau neuniform a sarcinii, rezultatele se comparau
cu forma i direcia posturii dereglate sau curburii scoliotice
(Figura 2.20).

a b
Fig. 2.20. Stabilometria.
a platforma stabilometric
b efectuarea testului stabilometric la o elev de 14 ani cu scolioz gr. II.

Podometria computerizat reprezint o


metod modern pentru aprecierea rspndirii
sarcinii verticale ntre piciorul drept i stng i ntre
diferite regiuni ale plantei. Aceast metod s-a
utilizat n caz de suspecie la patologia piciorului
(platipodie), la elevii cu dereglarea posturii i
scolioz (Figura 2.21), pentru monitorizarea
coreciei ortostatice.
Fig. 2.21. Protocolul podometric al
Electromiografia reprezint examinarea strii elevei din clasa a 8-a, 14 ani, cu
funcionale a musculaturii scheletice, bazate pe scolioz idiopatic gr. I: se constat
platipodie transversal n valg
nregistrarea potenialelor electrice biologice bilateral, metatarsus adductus.
aprute. La efectuarea electromiografiei la copii am
utilizat electrozi de suprafa, fixai pe piele. Msurrile activitii bioelectrice proprii se
efectuau paravertebral la prile concav i convex ale curburii scoliotice primare, la distana de
3-4 cm de la apofizele spinoase. Distana dintre electrozi se modifica de la 10 pn la 15 cm, n
dependen de nalimea elevului. S-a efectuat electromiografia muchilor paravertebrali n
poziie de relaxare muscular, apoi electromiografia la contracii voluntare. S-a efectuat
evaluarea electromiogramelor dup .. (1958) (citat dup ..[88]).

54
Tipul I se caracterizeaz printr-o sesiune de biopoteniale cu
amplitudinea mare (50-100/sec) i se observ o funcie
motorie normal sau puin dereglat. n cazul reaciilor
tonice, amplitudinea de contracii nu este mai mare de 50
V, la contracii maxime 300-1200 V. Tipul II reprezint
contracii ritmice mai rare (6-40/sec) n asociere cu
contracii mono- sau polifazice cu amplitudine joas (Figura
2.22). Se constat n caz de contracii tonice ale muchilor.
Tipul III se caracterizeaz prin voleuri ritmice sau aritmice Fig. 2.22. EMG muchilor
paravertebrali la o elev din
de contracii, cu amplitudine foarte nalt n muchii
clasa a 5-a, 12 ani, cu
relaxai sau tensionai. Tipul IV este reprezentat de salve scolioz idiopatic gr. II: se
determin asimetria reflexului
de oscilaii, cu o frecven de 4-10 V tremor.
H/M pe dreapta, tipul II b.
Radiografia este examinarea de baz a pacientului cu
diformiti ale coloanei vertebrale. La suspecia scoliozei, efectuam obligatoriu spondilografii n
2 proiecii din fa i din profil, n ortostatism (spondilografiile n poziie culcat sunt puin
informative, deoarece lipsa aciunii masei corporale asupra deformaiei scoliotice duce la
reducerea parial a curburii scoliotice). Radiografia coloanei vertebrale cuprinde regiunile
toracal i lombar (de la ThI pn la SI).
Pentru planificarea tratamentului conservativ sau chirurgical este necesar informaia
despre mobilitatea coloanei vertebrale n regiunea deformaiei scoliotice curburile primare i
secundare. Cu acest scop, efectum radiografii funcionale ale coloanei vertebrale n poziie
orizontal a corpului, n poziie dorsal cu inclinaii active maximale laterale [4, 78]. La
planificarea examenului radiologic, se ine cont de pericolul radiaiei cu raze X, deaceea se
indic numai radiografiile foarte necesare. Se efectueaz spondilografii cu doze sczute de
radiaie, conform vrstei copilului, cu protecia glandelor mamare i organelor sexuale.
Pentru analiza spondilogramelor utilizm urmtoarele metode:
- Pentru aprecierea diformitii scoliotice n plan frontal se aplic metoda lui J. Cobb
(1948) [134], care a popularizat metoda determinrii scoliozei, propus de Lippmann (1935).
Unghiul curburii scoliotice se formeaz la intersecia perpendicularelor pe liniile drepte, trasate
de-a lungul plcilor terminale ale vertebrelor neutre, craniale i caudale (Figura 2.23).
- Pentru aprecierea deformaiei vertebrale n plan sagital utilizm metoda lui J. Cobb pentru
aprecierea unghiului cifotic apical: pe spondilograma lateral se traseaz 2 linii la nivelul
discurilor intervertebrale ale vertebrelor neutre la copii (citat dup Capro N. [4]). La intersecia
perpendicularelor acestor linii se formeaz unghiul Cobb (Figura 2.24).

55
b

c
a

Fig. 2.23. Msurarea unghiului scoliotic dup metoda lui Cobb (dup Patias P. et al. [178]):
a unghiul diformitii scoliotice, b vertebra neutr cranial, c apexul deformaiei, d -
vertebra neutr caudal

b c

Fig. 2.24. Msurarea diformitii cifotice dup


metoda lui Cobb (dup .. [105]).
a unghiul diformitii scoliotice
b unghiul cifotic ventral
c unghiul cifotic dorsal

- Pentru aprecierea torsiei vertebrale se aplic metoda lui C. Nash, J. Moe (1969), bazat pe
determinarea poziiei proiecionale a istmului vertebral, comparativ cu partea lateral a corpului

56
vertebral de partea concav (Figura
2.25). Prin mijlocul corpului vertebral se poziia
traseaz o linie vertical. Jumtatea neutr
corpului vertebral din partea concav se
gr. I
mparte n 3 pri egale. n torsia
vertebral de gradul I, determinm
gr. II
asimetria istmului n limita 1/3 externe,
n gradul II, istmul se proiecteaz pe 1/3
gr. III
medie, n gradul III pe 1/3 intern, n
gradul IV pe jumtatea contralateral a gr. IV
corpului vertebral.
a b
- Pentru aprecierea indicilor
Fig.2.25. Torsia vertebral dup Nash-Moe:
radiologici de maturizare scheletar am a schema aprecierii rotaiei vertebrelor (dup
.. [105]); b torsia gr.I n scolioza
utilizat metoda lui Risser J.C. (1958)
idiopatic, unghiul Cobb=16.
[187], care const n aprecierea gradului
de dezvoltare i osificare a epifizei osului iliac. Aripa osului iliac se mparte n 4 pri egale. R0
se consider n lipsa zonei de osificare i corespunde potenialului mare de cretere a scheletului.
R1-R4 corespunde diferitor faze de osificare a zonei epifizare, R5 concreterea total a epifizei
cu aripa osului iliac (Figura 2.26).

Fig. 2.26. Metoda lui Risser pentru aprecierea indicilor radiologici de maturizare a
scheletului (dup Patias P. et al.[178]).

Tomografia computerizat reprezint o metod, bazat pe msurarea i prelucrarea


computerizat complex a diferenei reducerii iradiaiei radiologice de ctre esuturi cu densitate

57
diferit. Tomografia computerizat s-a efectuat la
tomograful Siemens Somatom Sensation 64 slices n caz
de suspecie la diformitate congenital a coloanei
vertebrale i a toracelui (Figura 2.27).

Fig. 2.27. Imaginea TC la un


Examinarea coloanei vertebrale (status localis).
elev de 12 ani cu scolioz gr. I,
n timpul inspeciei am evaluat configurarea bifurcarea coastei VII pe
dreapta i VI pe stnga.
coloanei vertebrale, dezvoltarea curburilor fiziologice. Am
determinat vrfurile proceselor spinoase, vizibile n locul trecerii coloanei vertebrale cervicale n
cea toracal. Locul dominant este ocupat de procesul spinos al vertebrei cervicale CVII (vertebra
prominens), situat n centrul niei uoare, formate de marginile interioare ale muchilor
trapezoizi (planum rhomboideum). Mai jos de CVII, procesele spinoase se afl n brazda median
a spatelui, pn la sacrum, format de muchi dorsali lungi (m.sacrospinales).
Se atrgea atenie la gradul de proeminen a fiecrui
proces spinos, n comparaie cu celelalte. Se examina linia
integr a apofizelor spinoase, formatnd conexiunea
capetelor lor proeminente, care ies n afar (Figura 2.28),
ulterior se determinau spaiile dintre procesele spinoase ale
vertebrelor.
n pofida faptului c intervalul dintre vrfurile
apofizelor spinoase, n diferite regiuni ale coloanei
vertebrale nu este acelai, nu se observ o diferen
semnificativ. Ea se majora treptat de la vertebrele cervicale
pn la ThVIII-ThIX i apoi se micora n direcia caudal.
Se determina linia proceselor spinoase pentru a aprecia
forma coloanei vertebrale, care corespund una cu alta doar n
Fig. 2.28. Determinarea condiii normale i, la prezena curburii laterale a coloanei
liniei formate de apofizele
spinoase ale vertebrelor vertebrale, fr rotaia vertebrelor.
(dup ..[74]). S-a atras atenia la starea tegumentelor: prezena
focarelor de hiperpigmentare (Figura 2.29) sau depigmentare, a cicatricelor, papiloamelor,
accentuarea local a vascularizaiei, schimbarea culorii prului, hipertrihoza [79, 114], lipoame,
hemangioame [70, 104], creterea anormal a prului pe o regiune limitat n proiecia coloanei

58
vertebrale [114], ca semne preclinice
ale patologiei coloanei vertebrale i
mduvei spinrii.
Relieful muscular al spatelui
(Figura 2.30) se determin mai bine la
adolescenii sportivi cu muchi
dezvoltai. Vizualizam marginile
interne ale muchilor trapezoizi la
nivelul vertebrelor cervicale inferioare
i toracale superioare, care formeaz o
nfundare romboid (planum
rhomboideum), mai jos marginile
superioare ale mm.latissimi dorsi,
Fig. 2.29. Focare de hiperpigmentare n lateral de linia median a spatelui se
proiecia vertebrelor la o elev din clasa a 9-a,
determin dou proeminene - m. m.
14 ani cu scolioz idiopatic gr. II.
sacrospinales. n cazurile de
constituie astenic sau obezitate era greu de a evalua vizual musculatura spatelui. Atrageam
atenie la prezena asimetriei muchilor, apariia bureletului
lombar.
Palparea ne-a oferit date, obinute n timpul inspeciei
prezena deformaiei, localizarea ei. Prin palpare apreciam
linia apofizelor spinoase, care nu ntotdeauna erau bine
vizualizate, paravertebral la o distan de 1,5-2 cm de la linia
median determinm apariia sau absena durerilor. Se
examineaz tonusul muscular al muchilor paravertebrali.
Examinarea mobilitii coloanei vertebrale se efectua
n poziia ortostatic. La aplecarea trunchiului nainte, Fig. 2.30. Relieful muscular
asimetric al spatelui la o
copilul atingea podeaua uor cu degetele (Figura 2.31). n elev din clasa a 11-a, 17
caz contrar, msurm distana ntre degete i podea. ani, cu scolioz gr. II.

Apreciam rezultatele dup K.Lewit (1993) (dup .. [74]): degetele nu se ating de


podea hipomobilitate, se ating cu vrfurile sau falangele degetelor - norm, atingerea cu toata
palma - hipermobilitate.

59
Fig. 2.31. Aprecierea Fig. 2.32. Aprecierea mobilitii coloanei vertebrale la lateroflexie.
mobilitii coloanei
vertebrale la anteroflexie.

n caz de cifoz, la nclinarea trunchiului nainte, nu se forma o curbur uniform, care este
prezent la coloana vertebral sntoas. Segmentele coloanei vertebrale implicate n curbura
cifotic se flexau mai tare dect altele.
La nclinarea lateral a trunchiului, copilul
aluneca cu degetele pe suprafaa extern a
UC
coapsei din partea unde s-a aplecat (Figura
LC 2.32). Diferena dintre degete, n raport cu
coapsa din dreapta i stnga, demonstreaz
asimetria micrilor laterale ale coloanei
vertebrale. Gradul de mobilitate a coloanei

LL vertebrale lombare la lateroflexie se aprecia n


felul urmtor: degetul III pn la jumtatea
coapsei hipomobilitate, pn la femur distal i
patel norm, mai jos de patel
hipermobilitate.
Fig. 2.33. Aprecierea unghiului cifozei
toracale (UC), adncimii lordozei n poziia ortostatic a copilului
cervicale (LC) i lombare (LL) (dup determinm dezvoltarea curburilor fiziologice
..[74]).

60
(Figura 2.33) adncimea lordozelor cervicale i lombare precum i cifozei toracale n poziia 1)
posturii obinuite, 2) posturii ndreptate, 3) de flexie i extensie maxim.
Analiza calitii vieii la elevii cu diformiti ale coloanei vertebrale
Calitatea vieii este definit ca totalitatea emoiilor i relaiilor unei persoane (sntoase sau
bolnave), care sunt organic legate de nelegerea subiectiv a valorii sntii, necesitile de
autorealizare, nelegerea bunstrii sociale i psihologice, care se manifest prin caracterizarea
nivelului de confort n satisfacerea necesitilor umane [84, 87]. Aceste caracteristici permit
realizarea unei investigaii complexe a structurii psihologice a calitii vieii copiilor cu
diformiti ale coloanei vertebrale, n particular cu scolioz diformitate complex, care
genereaz att discomfort estetic, provocnd i dereglarea funciilor sistemelor cardiovascular i
respirator, limitnd capacitatea de munc a persoanei, inducnd suferine fizice i emoionale
[85, 91].
n genere, se presupune c aciunile de reabilitare a pacienilor cu diformiti ale coloanei
vertebrale ar trebui s ia n consideraie numai caracteristicile obiective ale calitii vieii
pacienilor [90]. Totui, trebuie menionat faptul, c impactul maladiei cronice duce la modificri
semnificative n sistemul de relaii, sferele emoional i semantic a personalitii copilului.
n viaa copiilor i adolescenilor cu diformiti ale coloanei vertebrale apar un ir de
probleme psihologice complexe, legate de influenele negative ale anturajului microsocial,
traumarea psihic legat de prezena defectului fizic i cosmetic [163]. Defectul cosmetic poate
deveni cauza unor emoii negative intense de lung durat, poate duce la nclcri persistente de
adaptare sau poate influena asupra dezvoltrii mentale a copilului. Probabilitatea tulburrilor de
adaptare este deosebit de mare n perioada adolescenei, care este caracterizat de controverse
ntre liniile de dezvoltare fizic, psihic i social [90]. Din acest motiv, subestimarea
importanei componentei subiective a calitii vieii poate influena negativ att aspectele sociale,
ct i cele medicale de reabilitare a pacienilor cu diformiti ale coloanei vertebrale.
Pentru aprecierea calitii vieii, adolescenilor cu scolioz, li s-au efectuat interviuri
standardizate i anchete pentru determinarea parametrilor calitii vieii SF-36 [84], care se
utilizeaz pe larg n diferite ri ale lumii.
Ancheta include urmtoarele scale:
1. Funcionare fizic (PF- Physical Functioning)
2. Funcionare de rol datorit strii fizice (RP - Role-Physical Functioning)
3. Durere (P - Pain)
4. Starea general de sntate (GH General Health)
5. Viabilitate (VT - Vitality)

61
6. Funcionare social (SF - Social Functioning)
7. Funcionare emoional (RE - Role-Emotional)
8. Sntate psihic (MH - Mental Health)
Toate scalele anchetei sunt unite n 2 msurtori cumulative componenta fizic a sntii
(scalele 1-4) i cea psihic (scalele 5-8).

2.3. Metode matematice de prelucrare i analiza rezultatelor obinute


Prelucrarea statistic a variabilelor cantitative a fost efectuat prin metoda analizei
variaionale. S-a calculat media aritmetic (M), eroarea mediei aritmetice (m) i intervalul de
ncredere (95% CI). Pentru determinarea repartiiei normale a eantionului a fost utilizat testul
Kolmogorov-Smirnov. La o distribuie normal a lotului, evaluarea siguranei valorilor medii s-a
efectuat cu ajutorul testului Student. La o abatere semnificativ de la norma distribuiei, a fost
utilizat criteriul U (MannWhitney) pentru aprecierea diferenei dintre dou eantioane
independente. Rezultatele au fost considerate semnificative valabile atunci cnd valoarea p<0,05.
Rezultatele obinute sunt prezentate prin diferite tipuri de tabele, grafice i diagrame.
Analiza datelor a fost realizat, utiliznd programul pentru prelucrare statistic Statistica
6.0 for Windows cu ajutorul funciilor i modulelor acestui program.

2.4. Concluzii la capitolul 2.


1. Sistemul propus de screening pentru diagnosticarea diformitilor coloanei vertebrale la
copiii i adolescenii de vrst colar a permis depistarea diformitilor coloanei
vertebrale n 28,3% de cazuri (n=773). Dereglri de postur au fost constatate n 641 de
cazuri (23,39%), scolioz de gr. I-II - n 132 de cazuri (4,82%). Alte patologii ale
aparatului locomotor la elevi, confrom datelor din cartelele medicale, s-au diagnosticat n
93 de cazuri (3,8%).
2. Metodele de examinare, utilizate n screeningul diformitilor coloanei vertebrale
(examinare clinic ortopedic cu scoliometrie obligatorie), au o sensibilitate (83,3%) i
specificacitate nalt (86,8%), sunt uor de implementat, non-invazive, n condiii de
siguran, disponibile i ieftine.
3. Studiul este efectuat pe un eantion reprezentativ de elevi, folosind metode i proceduri
metodologice, care ndeplinesc cerinele, scopurile i obiectivele cercetrii.

62
3. CARACTERISTICA CLINICO-ORTOPEDIC A COPIILOR I
ADOLESCENILOR DE VRST COLAR CU DIFORMITI ALE COLOANEI
VERTEBRALE

3.1. Anamneza de familie a colarilor


Depistarea precoce a patologiilor ortopedice la copii i adolesceni reprezint una dintre
sarcinile sociale, medicale i economice importante a sistemului modern de asigurare a sntii
societii i a fiecrei familii n parte, n care crete un copil cu probleme. Evaluarea datelor din
anamneza afeciunii a fost realizat n grupul copiilor, care la examinarea primar de screening
au acuzat dureri n regiunea spatelui, regiunea cervical a coloanei vertebrale sau le-au fost
depistate diformiti ale coloanei vertebrale i n baza cartelelor medicale. Pentru obinerea
datelor suplimentare cu privire la starea de sntate a copilului i membrilor familiei, au fost
chestionai 186 de prini ceea ce a constituit 24,06% din 773 de copii, inclui n grupul pentru
examinare repetat. Informaiile despre anamneza de familie a celorlali copii au fost obinute
din analiza cartelelor medicale colare i n baza datelor colectate de ortopedul-pediatru din
policlinic.
Din discuiile cu prinii elevilor, am constatat, c la mamele a 32 (4,14%) de copii,
examinate la vrsta colar de ortoped i chirurg, le-au fost depistate diformiti ale coloanei
vertebrale, 12 dintre ele au fost diagnosticate cu scolioz i li s-a prescris un complex de exerciii
curative, purtarea corsetului. Ele au declarat, c n-au tiut despre posibilitatea real a transmiterii
genetice a scoliozei la copii. nc trei mame au fost diagnosticate cu scolioz ntmpltor, la
consultaia repetat venind mpreun cu copiii. Adic, s-au depistat 15 cazuri de scolioz
idiopatic familiar, ceea ce a constituit 11,36%.
Caz clinic. Eleva clasei a 4-a, 11 ani, la examinarea primar a acuzat dureri n picioare,
oboseal. n urma examenului ortopedic, s-a depistat asimetria umerilor, claviculelor,
omoplailor, triunghiurilor taliei. Radiologic confirmat, scolioz lombar gr. I (Figura 3.1). n
clasa a 7-a, n urma screeningului, a fost examinat sora ei, 14 ani, care prezenta aceleai acuze.
Clinic s-au observat semne mai pronunate ale asimetriei reperelor anatomice, radiologic
diagnosticat scolioza toracolombar gr. I n form de "S" (Figura 3.2). Ambele fete s-au aflat la
evidena ortopedului-pediatru cu diagnoza de platipodie bilateral, halux valgus de diferite grade,
confirmate plantografic. Diformitatea coloanei vertebrale a fost omis de medicul din policlinic
(n pofida semnelor clinice evidente) i diagnosticat primar n urma screeningului. Examinnd-o
pe mama elevelor, 36 de ani, care a prezentat acuze de dureri n regiunea spatelui (consecin a
lucrului ndelungat la calculator), am depistat clinic i radiologic scolioza toracolombar (Figura

63
3.3). Acest caz a dovedit o scolioz familiar cu manifestare clinic deja n dou generaii.

a b c e

f g

Fig. 3.1. Eleva clasei a 4-a, 11 ani.


a - examinarea din fa, b - examen din profil, c - examen din spate. Se depisteaz
asimetria umerilor, claviculelor, omoplailor, triunghiurilor taliei.
d - aspect clinic al picioarelor: platipodie transversal, halux valgus gr. II pe
dreapta, gr. I pe stnga.
e - podometria a evideniat platipodia n valg transversal bilateral, metatarsus
adductus.
f, g- radiografia regiunii toracolombare a coloanei vertebrale: scolioz lombar gr. I.

64
e

a b c f

g h

Fig. 3.2. Eleva clasei a 7-a, 14 ani.


a - examen din fa, b - examen din profil, c - examen din spate. Se depisteaz asimetria
umerilor, claviculelor, omoplailor, triunghiurilor taliei, devierea axei coloanei vertebrale.
d - la efectuarea testului lui Adams, se observ asimetria conturului spatelui din dreapta (ghibus
costal), devierea liniei apofizelor spinoase ale vertebrelor.
d - aspect clinic al picioarelor: platipodie transversal, halux valgus gr. I pe dreapta, gr. II pe
stnga.
e - podometria a evideniat platipodia n valg transversal bilateral, metatarsus adductus.
g, h - radiografia regiunii toracale i lombare a coloanei vertebrale: scolioza toracolombar gr. I
n form de "S".

65
a b c

Fig. 3.3. F, 36 de ani.


a - examen din fa, b - examen din profil, c - examen din spate. Se depisteaz
asimetria umerilor, claviculelor, omoplailor, triunghiurilor taliei, devierea vizibil
a axei coloanei vertebrale spre stnga n regiunea toracolombar.
d - radiografia coloanei vertebrale: scolioza toracolombar sinistroconvex gr. I.

Dou dintre mame au fost diagnosticate cu osteocondropatie a capului osului femural


(boala Legg-Calve-Perthes). Acestea au administrat un tratament la sanatoriul din Sergheevca,

66
raionul Belgorodnestrovsk. Printre taii colarilor din grupul de risc, nu au fost depistate semne
caracteristice pentru diformitatea coloanei vertebrale. Unii acuzau dureri periodice, cu localizare
n zona dintre omoplai i n regiunea lombar a coloanei vertebrale. Unul dintre prini suferea
de deformarea de varus a articulaiei genunchiului stng cu scurtarea femurului, dup o
osteomielit posttraumatic suportat n adolescen. Prinii au remarcat c nu au suferit
influene nocive n mediul profesional sau cel de cas pn la sau pe durata sarcinii. Majoritatea
prinilor au susinut, c copiilor n primii ani de via, le-au fost recomandate de medicii
pediatri, n calitate de tratament, cure de masaj, complexe de vitamine doar n scop profilactic.
n 18 cazuri (2,33%), copiii au nceput s mearg mai trziu. Platipodia a fost depistat la
32 (4,14%) de copii nc la grdini, recomandndu-li-se nclminte ortopedic i exerciii
speciale pentru formarea bolii piciorului. ns nu toi copiii au respectat recomandrile
ortopedului pediatru. Grupul de copii, care au utilizat supinatoare i au efectuat complexul
special de exerciii, au corectat laba piciorului sau au diminuat semnificativ manifestrile
platipodiei i, respectiv, ale asimetriei biomecanice n timpul mersului. La copiii care au ignorat
ortezarea plantei, a progresat discrepana excursiei segmentelor corpului. Conform opiniei
cercettorilor din Ekaterinburg [54], acest factor poate avea rol de pronostic pentru patologia
coloanei vertebrale.
n restul familiilor (n=691, 89,39%), datele despre dezvoltarea copilului n primul an de
via, sntatea prinilor i rudelor apropiate, prezena unor boli ereditare n familie, afeciunilor
neurologice, ortopedice i, n primul rnd, diformitilor coloanei vertebrale, nu au contribuit la
explicarea problemei cercetate i, din acest motiv, nu prezint interes practic. n 164 (21,21%) de
cazuri, se tia despre prezena diformitii coloanei vertebrale, vizitau periodic ortopedul-
pediatru, 53 (6,86%) de elevi efectuau un control radiografic, ns nici ei, nici prinii nu au
depus eforturi semnificative pentru prevenirea evoluiei deformaiei. Prinii i copiii recunosc,
c nu au o atitudine corespunztoate vizavi de alegerea corect a mobilierului, copiii sunt
aplecai de-asupra meselor, care nu sunt alese conform vrstei. Aceste circumstane duc,
probabil, la sarcina asimetric a coloanei vertebrale. S-a demonstrat c sarcina asimetric de
lung durat asupra coloanei vertebrale n cretere, poate cauza nu doar scolioz funcional, dar
i structural, cu modificri anatomice ale vertebrelor.
n grupul examinat de copii, n ultimii 5-7 ani, 151 (19,53%) de copii nu locuiesc cu
prinii, ci cu buneii sau alte rude, ntruct prinii sunt plecai peste hotare. Acest indicator nu
este identic n toate colile, fiind mai mare n gimnaziile, unde a avut loc screeningul, i mai mic
- n liceele particulare. Famila incomplet i lipsa unui control constant al prinilor privind
educaia copiilor, duce la formarea unor comportamente specifice la adolesceni, atitudini fa de

67
via i probabilitatea dezvoltrii patologiei ortopedice.
Analiza particularitilor anamnezice socio-igienice a demonstrat c 16,4% dintre copii au
tulburri ale poftei de mncare (n=127), 11,4% - dereglri ale somnului (n=88), 29,6% nu
respect regimul zilei (n=229). Doar 11,7% dintre copii fac gimnastic de diminea (n=91).
Printre cauzele care influeneaz negativ starea de sntate a elevilor, prinii i copiii remarcau,
n primul rnd, dificultile materiale 24,8% (n=192), sarcini intelectuale excesive 9,9%
(n=77), alte cauze - 27% (n=208), printre care situaia ecologic nefavorabil - 9,05% (n=70),
dependena de jocurile la calculator i vizionarea televizorului - 26,78% (n=207), sarcini fizice
suplimentare 12,67% (n=98).
Astfel, copiii moderni de vrst colar, sufer de insuficien a activitilor fizice pe
parcursul anului de studii, dereglri ale somnului i durata insuficient a acestuia. Principiile de
baz pentru un mod de via sntos sunt neglijate n familie, dei majoritatea prinilor neleg
rolul pozitiv al modului sntos de via pentru formarea i meninerea sntii elevului.

3.2. Caracteristica statutului clinico-ortopedic al colarilor cu diformiti ale coloanei


vertebrale.
Formarea diformitilor coloanei vertebrale la copii i adolesceni au loc, cel mai frecvent,
n perioada de cretere activ (spurt de cretere). Din acest motiv, drept materiale pentru
cercetarea actual, au servit rezultatele examinrii screening a elevilor cu vrsta cuprins ntre 6-
17 ani. Cercetarea s-a realizat n 2 direcii.
Examinarea primar general a tuturor colarilor (n=2741) a fost efectuat n scopul
depistrii patologiei ortopedice a aparatului locomotor, o atenie sporit fiind acordat
modificrilor coloanei vertebrale. Din anchetarea verbal a colarilor i n baza datelor din
cartelele medicale, au fost obinute informaii despre afeciunile somatice, componena familiei,
condiiile socio-economice de via. n baza rezultatelor examinrii primare, a fost format grupul
de risc, n baza criteriilor cum ar fi faptul, c orice dereglri ale inutei sau diformiti ale
coloanei vertebrale, precum i evidena la ortopedul-pediatru cu diagnosticul scolioz sau
dereglare a inutei. O atenie deosebit a fost acordat copiilor cu patologia aparatului
locomotor, ndeosebi, cu maladii ortopedice ale membrelor inferioare (coxa valga, boala lui
Perthes, picior plat, picior strmb etc.), n special, celor unilaterale, ntruct dezechilibrul
ambelor picioare afecteaz neaprat i coloana vertebral.
Examinarea secundar a 773 de copii din grupul de risc (28,2%) s-a desfurat mai detaliat,

68
cu aplicarea diverselor probe clinice (testul Mattiasch, determinarea mobilitii coloanei
vertebrale, palparea proeminenelor osoase, muchilor spatelui i abdomenului, determinarea
tonusului muchilor abdomenului etc.), cu utilizarea metodelor de investigare suplimentare
radiografia coloanei vertebrale i a membrelor, stabilometrie, podometrie, prob cu cntarul, TC.
Pentru fiecare pacient, au fost elaborate un ir de recomandri practice, care includ principiile de
baz: autocorecie, fortificarea muchilor spatelui i abdomenului, extensia cutiei toracice i
mbuntirea funciei respiratorii a plmnilor, precum i inuta corect n activitatea zilnic
(daily life activities, DLA). Copiii din grupul de risc au fost observai n dinamic, totodat, a
fost monitorizat migrarea acestora dintr-un grup n altul. Examinarea tuturor colarilor i
creterea calitii dispensarizrii a fost facilitat de dispoziia Departamentului Educaie, Tineret
i Sport mun. Chiinu i Departamentului Educaie, Tineret i Sport sec. Buiucani (scrisoare
nr.01-18/1411, Anexa 2).
Rezultatele examinrilor screening i analizei cartelelor medicale sunt prezentate n
Tabelul 3.1. Aproape jumtate dintre elevii, inclui n grupul de risc - 363 (46,9%), au constituit-
o adolescenii din grupul 2 de vrst, caracterizat prin spurt de cretere, schimbri hormonale i
psihoemoionale, dezvoltarea insuficient a aparatului locomotor n ntregime, ceea ce prezint
un factor predispozant pentru dezvoltarea diformitilor coloanei vertebrale n perioada aceasta.

Tabelul 3.1. Distribuirea copiilor i adolescenilor cu diformiti ale


coloanei vertebrale conform vrstei i sexului
Tip de Vrst 6-9 ani 10-13 ani 14-17 ani Total
patologie sex biei fete biei fete biei fete abs. %
Dereglri de postur 65 61 143 179 80 113 641 82,9
Scolioz 3 5 16 25 31 52 132 17,1
Total 134 (17,3%) 363 (46,9%) 276 (35,8%) 773 100

Particulariti ale dereglrilor de postur la elevi


n grupul de observaie cu dereglri ale posturii sunt inclui 641 de colari, ceea ce
reprezint 23,4% din numrul total al copiilor investigai din clasele 1-11, cu vrsta cuprins
ntre 6-17 ani. Elevii cu dereglri de inut au constituit 82,9% dintre toi copiii din grupul de
risc, selectai n rezultatul controlului screening. Dereglrile de postur, depistate n timpul
examinrilor clinice i instrumentale, au fost divizate n 6 grupuri (Tabelul 3.2):

69
Tabelul 3.2. Tipuri de dereglri ale posturii la colari
Vrsta Total
Dereglri de 6-9 ani 10-13 ani 14-17 ani sex Total
postur biei fete biei fete biei fete biei fete abs. %
spatele rotund 9 6 19 7 13 5 41 18 59 9,2
spatele grbovit 7 4 12 6 9 5 28 15 43 6,71
spatele plat 16 11 39 21 17 13 72 45 117 18,25
lordotic 3 5 4 7 3 9 10 21 31 4,84
cifolordotic 5 8 9 21 6 27 20 56 76 11,86
scoliotic 25 27 60 117 32 54 117 198 315 49,14
65 61 143 179 80 113 288 353
Total 126 322 193 641 100
% 19,66 50,23 30,11 44,93 55,07

Majoritatea (49,14%) colarilor cu dereglri de postur sufereau de inut scoliotic, cu


predominarea persoanelor de sex feminin. Conform datelor noastre, pe locul doi s-a plasat
dereglarea de inut de tip spate plat 117 cazuri (18,25%). Accentuarea curburilor fiziologice
ca dereglare de postur s-a manifestat ca inut cifolordotic 76 de cazuri (11,86%), spate
rotund 59 de elevi (9,2%), spate grbovit 43 de copii (6,71%), inut lordotic 31 de colari
(4,84%) (Figura 3.4).

scoliotic
49.14%
spatele plat
spatele rotund
4.84%
spatele grbovit

18.25% cifolordotic
11.86%
6.71% 9.20% lordotic
Fig. 3.4. Rspndirea tipurilor de dereglri ale inutei.

Gradul dereglrii de postur se determin n funcie de capacitatea copilului de a


autocorecta modificrile patologice (gradul I), corecie n poziie culcat (gradul II) i lipsa
coreciei n poziie culcat (gradul III) [31]. Pentru dereglrile de gradul III au fost recomandate
investigaii radiografice ale coloanei vertebrale pentru identificarea modificrilor structurale.
n grupul elevilor din clasele primare, predominau dereglri uoare de inut - de gradul I
(81%), care se corectau dup ce copilul era rugat s ia o poziie corect. n clasele mai mari,
tabloul se schimba cu predominarea dereglrilor de postur de gr. II-III (Figura 3.5). Acest fapt
dovedete nc o dat necesitatea diagnosticrii precoce a dereglrilor de inut la copiii n primii

70
ani de via colar, cu mari posibiliti ulterioare de corectare deplin a acestei dereglri i de a
evita dezvoltarea schimbrilor structurale n coloana vertebral i esuturile adiacente.

178
180
160 129
140 120
120 102
100 Gradul I
80 Gradul II
60 42
24 31 Gradul III
40
15
20
0 0
6-9 ani 10-13 ani 14-17 ani

Fig. 3.5. Distribuirea colarilor cu dereglri de postur conform vrstei i


gradului de dereglare.

Spatele rotund. n grupul de copii cu dereglare de postur de tip spate rotund, au intrat 59
de colari, ceea ce reprezint 9,2% dintre toi elevii cu dereglri de inut. Partea mai mare n
acest grup au constituit-o bieii 69% (n=41), numrul de fete a fost de 3 ori mai mic 31%
(n=18). Distribuirea copiilor conform vrstei i sexului este prezentat n Figura 3.6.

8
5 5 5 Fete
6 4 5
4
Nr. de 4 Biei
4 3 3 2
cazuri 1
2 0
2 3 2 2 2 2
0 0 1 1 1 1 1 Fete
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vrsta, ani

Fig. 3.6. Distribuirea copiilor cu deregrlri de inut de


tip spate rotund conform sexului i vrstei.

La examinarea copiilor din lateral, semnul caracteristic era mrirea curburii fiziologice a
regiunii toracice a coloanei vertebrale (Figura 3.7) i reducerea lordozei cervicale i, n special,
lombare (Figura 3.8). Au fost observate semne, cum ar fi aplecarea capului nainte din cauza
aplatizrii lordozei cervicale (88%), umerii aplecai nainte (83%), omoplai sub form de aripi,
abdomen proeminent, unghi mic de nclinare a bazinului, fese plate, mini flectate la coate,
picioare puin flectate la genunchi ca o compensare a lordozei lombare insuficiente (Tabelul
3.3). Palparea muchilor spatelui a relevat slbiciunea i ntinderea acestora, n special a

71
muchilor flexori ai gtului i erectorului superior al spatelui, muchilor trapezoizi mijlocii i
inferiori.

a b

Fig. 3.7. inuta


normal (a) i
spatele rotund (b)
(dup
.. [66])
Fig. 3.8. Spate rotund la elevul
clasei a 4-a, 10 ani: mrirea
cifozei toracale i aplatizarea
lordozei lombare

Tabelul 3.3. Semnele clinice caracteristice pentru dereglarea


de inut de tip spate rotund
Semne clinice Nr. observaiilor
bs. %
Capul aplecat nainte 52 88
Umeri aplecai nainte 49 83
Omoplai sub form de aripi 47 80
Spate rotund 59 100
Cutie toracic retras 41 70
Abdomen proeminent 54 92
Fese plate 31 53
Unghiul mic de nclinare a bazinului 59 100
Picioare flectate la genunchi 53 90
Mini flectate la coate 42 71

Spatele grbovit. A fost delimitat un grup de copii cu dereglri de postur de tip spate
grbovit, care dei este asemntor cu spatele rotund, prezint un ir de deosebiri [31, 93]. n

72
acest grup au intrat 43 de elevi (28 de biei, 15 fete) cu dereglri de inut, caracterizat de
cifoz sporit a prii superioare a regiunii toracice a coloanei vertebrale. Semnul distinctiv
pentru aceti pacieni este mrirea lordozei cervicale, deaceea capul era ieit nainte. Centura
scapular era redus, cutia toracic aplatizat, lordoza lombar mrit, abdomenul era
proeminent. Distribuirea copiilor conform vrstei i sexului este prezentat n Figura 3.9.

Nr. de 4
cazuri 5 Biei
2 2 42 32 3 2 4 42
32
0 10 2
1 1 1 Fete
1 10 Biei
0 0
6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17

Vrsta, ani
Fig. 3.9. Distribuirea copiilor cu dereglri de inut de tip spate grbovit
dup sex i vrst.

Caz clinic. Elevul clasei a 8-a, 15 ani, n urma


screening-ului efectuat a fost diagnosticat cu dereglarea
posturii de tip spate grbovit (Figura 3.10). Clinic s-a depistat
mrirea cifozei toracale n regiunea superioar, accentuarea
lordozei cervicale, micorarea lordozei lombare, aplatizarea i
deformarea cutiei toracice de tipul pectum excavatum, minile
i picioarele flectate. Vizual elevul era cel mai nalt n clas
(nalimea 176 cm), suferea de hipermetropie gr. I,
gastroduodenit cronic. Din discuia cu adolescentul am aflat
c banca colar, pe parcursul anilor de studii, i era foarte
incomod din cauza staturii nalte, a refuzat corecia vederii
din cauz c se sfia s poarte ochelari, ntotdeauna apleca
capul nainte cnd citea i scria la coala i acas.
Fig. 3.10. Dereglarea de
n grupul elevilor cu spate rotund dup efectuarea
inut de tip spate
radiografiei coloanei vertebrale n 6 cazuri a fost confirmat grbovit la elevul clasei
a 8-a, 15 ani.
maladia Scheuermann-Mau. Adolescenii acuzau discomfort
n spate (regiunea toracal sau toracolombar), uneori - dureri dup efort fizic. La inspecia din
profil era caracteristic hipercifoza toracal, n 4 cazuri - accentuarea lordozei lombare ca

73
compensarea pentru stabilizarea coloanei vertebrale
de la deviaii laterale. Aplatizarea lordozei lombare
s-a determinat la 2 elevi (Figura 3.11) i era insoit
de dureri care apreau fr careva efort fizic, dup
timpul ndelungat petrecut n poziia eznd (dup
lecii). La aplicarea nainte hipercifoza toracal nu
disprea. Aprecierea mobilitii coloanei vertebrale
la anteroflexie s-a confirmat hipomobilitatea -
degetele nu atingeau la podea, dar se aflau la nivelul
genunchilor sau treimii superioare a gambei.
Toate modificrile legate cu mrirea cifozei
toracale duc la tulburarea activitii organelor
Fig.3.11.Maladia Scheuermann -
interne. Ligamentele ntinse i muchii slabi ai Mau la elevul clasei a 9-a, 15 ani.
Se observ hipercifoza toracal i
spatelui nu pot asigura extensia maximal a coloanei
aplatizarea lordozei lombare.
vertebrale, fapt care se reflect asupra profunzimii
inspiraiei i excursiei cutiei toracice.
Au fost efectuate msurri ale excursiei respiratorii ale cutiei toracice la 75 dintre colari
(cte 25 din fiecare grup de vrst) cu spate rotund i grbovit. Circumferina cutiei toracice a
fost msurat cu centimetrul la nivelul unghiului inferior al omoplailor i vertebrei Th4, pentru
inspiraie i expiraie maximal. Diferena dintre indicii de inspiraie i expiraie prezint
excursia respiratorie a plminilor. Valoarea excursiei plminilor mai mic de 4 cm se
considera joas, moderat 5-9 cm, nalt mai mare de 10 cm [53]. Datele obinute (Figura
3.12) demonstreaz scderea excursiei plmnilor la copiii cu dereglri de inut, fapt care
progreseaz odat cu vrsta. Astfel, excursia cutiei toracice cu valoare mai mic de 4 cm a fost
depistat la 7 copii din grupul de vrst de 6-9 ani, 17 copii
8
cu vrsta de 10-13 ani, 20 de adolesceni cu vrsta de 14-17
7
6
ani.
5

1
4 Muchii abdominali scurtai se extind ru i complic
2 3
3
4
5
2 excursia diafragmei, ceea ce scade capacitatea vital a
6 1
7
8
9
0 plmnilor i scade oscilaiile valorilor presiunii
10- 14-
6-9
ani 13 17
ani
intraabdominale. Excursia deficitar a cutiei toracice i
ani

Fig.3.12. Indicii excursiei respiraia superficial datorit acesteia duc la scderea


plmnilor la copiii cu spatele forei de aspiraie a cutiei toracice i, prin urmare, scade
rotund i grbovit.

74
aportul de snge venos ctre inim, altfel spus este dereglat activitatea sistemului cardio-
circulator. Reducerea proceselor de oxidare, cauzat de aceasta, se reflect asupra activitii
organelor sistemului digestiv. Analiza cartelelor medicale i anchetarea minuioas a copiilor i
adolescenilor a demonstrat faptul, c diagnosticul patologiei organelor sistemului digestiv se
atest la 9 (8,82%) dintre 102 pacieni cu spate rotund i grbovit, ceea ce este de 3 ori mai mare,
dect morbiditatea cauzat de patologiile sistemului digestiv n lotul total de elevi examinai,
ceea ce constituie 3%. Ali 14 copii au acuzat manifestri dispeptice permanente, dureri
periodice n regiunea abdomenului, probleme cu scaunul.
Identificarea cauzelor dezvoltrii inutei incorecte de tip spate rotund i grbovit a relevat
urmtoarele (Tabelul 3.4): imaturitatea aparatului locomotor caracteristic pentru aceasta vrsta
prezentat prin dezvoltarea insuficient a sistemului muscular, influen ndelungat a poziiilor
incorecte, somn pe pat moale cu perne nalte, obinuina de a edea n poze incorecte pe durata
leciilor la coal i rezolvnd temele de acas, poziie impus de o mas joas, inerea capului
aplecat, ciclismul (n special la biciclete cu ghidon jos), mod de via sedentar, fr odihn
activ, reducerea vederii i coafur care mpiedic vederea.
Din cauza influenei negative asupra strii funcionale a organelor interne, dereglrile de
tip spate rotund i spate grbovit trebuie tratate mai devreme att prin metode profilactice,
precum i exerciii sistematice.
belul 3.4. Cauzele dezvoltrii inutei incorecte de tip spate rotund i spate grbovit
Cauzele principale Nr. de cazuri
abs. %
imaturitatea aparatului locomotor (de vrsta) 32 54
poziie incorect n timpul leciilor 54 92
necorespunderea mobilei cu nlimea (mas joas) 49 83
obinuina de a sta cu capul aplecat 59 100
somn pe pat moale 37 63
ciclism 7 12
mod de via sedentar 52 88
reducerea vederii 30 51
coafur care mpiedic vederea 18 31

inut lordotic. n grupul de copii cu inut lordotic au fost inclui 31 (4,48%) de colari
de la 6 la 17 ani, dintre care 10 biei i 21 de fete, ceea ce reprezint 4,84% dintre toi copiii
examinai cu dereglri de inut. Distribuirea copiilor dup vrst i sex este prezentat n Figura
3.13.

75
4 3
2 2 2 2 2 2 2 2 Biei
Nr. de 1 1
2 Fete
cazuri 1 2 2
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 Biei
0
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vrsta, ani

Fig. 3.13. Distribuirea copiilor cu dereglri de inut de tip lordotic dup sex
i vrst
Examinarea clinic a copiilor din acest grup a relevat diferene de
aspect exterior fa de celelalte dereglri (Figura 3.14). Copiii merg
drept, mndru, din acest motiv crendu-se impresia unor copii sntoi,
comparativ cu elevii cu spate rotund sau spate grbovit. ns examinarea
clinic detaliat scoate n eviden o lordoz lombar mrit. inuta
dereglat cu lordoz lombar pronunat era nsoit de proeminena
abdomenului, caz n care bazinul era nclinat nainte sub un unghi mai
mare de 60 i tras n spate, fesele proeminnd (Figura 3.15). Regiunea a b
lombar era tras, regiunile toracice i cervicale ale coloanei vertebrale
Fig. 3.14. inut
preau aplatizate. n majoritatea cazurilor, la copii, normal (a) i
se atest flexia n articulaiile coxofemurale (94%) i genunchilor (84%) lordotic (b)
(dup
(Tabelul 3.15). La palpare, se atest ncordarea muchilor din partea .. [66])
inferioar a spatelui i reducerea lungimii acestora.

Tabelul 3.5. Semne clinice caracteristice pentru dereglarea de inut de tip lordotic
Nr. observaiilor
Semne clinice bs. %
Lordoz lombar mrit 31 100
Cifoz toracic micorat 29 94
Omoplai sub form de aripi 26 84
Cutie toracic aplatizat 29 94
Abdomen proeminent 31 100
Fese proeminente 27 87
Unghi de nclinare a bazinului mrit 31 100
Bazin deplasat posterior 31 100
Picioare flectate n articulaiile oldului 29 94
Genunchi flectai 26 84

76
a b
Fig. 3.15. Eleva clasei a 3-a, 10 ani. Dereglare de inut de tip lordotic:
mrirea lordozei lombare, aplatizarea cifozei toracice, abdomen proeminent,
unghiul de nclinare a bazinului mrit. Aspect clinic (a) i radiologic (b).

Conform datelor .. [95], muchii iliopsoas sunt foarte scuri i pot ntoarce
bazinul nainte, ceea ce agraveaz lordoza lombar. n consecin, se atest o sarcin exagerat a
regiunilor posterioare ale coloanei vertebrale, ceea ce devine o predispoziie pentru apariia unei
instabiliti degenerative a regiunii lombare, dezvoltarea spondiloartrozei, apariia
spondilolizelor i spondilolistezelor, formarea neartrozelor ntre procesele spinoase (simptomul
Baastrup). Copiii acuzau dureri de spate, n special, n regiunea lombar, n cazul efortului fizic,
dureri n timpul poziiei statice i eznde de durat - la 22 de copii (71%), cefalee - la 16 (51%)
copii, amorirea periodic a picioarelor la 3 (10%) copii, muli acuzau dereglarea de inut ca
efect cosmetic 21 (68%).
Dereglrile sistemului imun la copii erau nsoite de prezena focarelor de infecii cronice,
rceli frecvente, predispoziie la alergii. Rcelile frecvente, tonzilita cronic, rinosinusita cronic
se ntlneau n 35% din cazuri (n=11), alergia alimentar - la 19% copii (n=6), dermatita alergic
la 6% dintre colari (n=2). Infecii ale cilor urinare i pielonefrita cronic au fost nregistrate
n 39% de cazuri (n=12). Afeciuni ale tractului gastro-intestinal, manifestate prin dischinezia
cilor biliare, erau atestate n 16% cazuri (n=5), gastroduodenit 13% (n=4), gastrit 6%
(n=2). La trei biei a fost diagnosticat hernie ombilical (10%), iar la unul (3%) - hernie
inghinal.

77
Cauzele dereglrii de postur, care au dus la mrirea lordozei n regiunea lombar a
coloanei vertebrale, de cele mai dese ori erau: imaturitatea aparatului locomotor (n=27), ridicarea
precoce n poziia vertical a copilului (n=19) i statul ndelungat n picioare (n=11). Totodat, n
rezultatul chestionrii colarilor, au fost identificate poze ce predispun la lordoz, precum
somnul n poziie colcel (n=24), poziia ezut cu picioarele sub scaun un timp ndelungat
(n=17).
Dup cum remarc .. [80], .. [31], odat cu vrsta, n regiunea
lombar a coloanei vertebrale, se formeaz hiperextensie. Hiperlordoza, format n regiunea
lombar, duce la apropierea locurilor de fixare a muchilor extensori ai coloanei vertebrale i a
ligamentelor, care unesc apofizele spinoase. Din cauza modificrii sarcinii funcionale, acestea
ncep s se scurteze, fapt care duce la mrirea lordozei. Unghiul de nclinare al bazinului se
mrete, astfel se distruge echilibrul de traciune al muchilor spatelui, n cazurile n care flexorii
sunt mai puternici dect extensorii. Dereglarea echilibrului muchilor fesieri poate fi rezultatul
repetrii ndelungate a unor poze, n care punctele de fixare a feselor se apropie, de exemplu:
atunci cnd copilul este obinuit s doarm colcel, iar la coal petrece mult timp n poziia
eznd, cu picioarele strnse sub scaun.
Lordoza regiunii lombare este nsoit de deplasarea organelor abdominale i a peretului
abdominal anterior nainte, ceea ce vizual creaz impresia de abdomen mrit, n timp ce
abdomenul mare poate fi cauza dereglrii de postur. La copii, abdomenul mrit se dezvolt ca
rezultat al muchilor abdominali slabi, al obiceiului de a aduce abdomenul nainte i al obezitii.
n acest caz, muchii abdominali se ntind, organele cavitii abdominale se deplaseaz nainte,
n jos, mrind astfel unghiul de nclinare al bazinului. Mai mult ca att, muchii peretelui
abdominal anterior sunt foarte slabi, ceea ce duce la deplasarea
suplimentar a taliei nainte i mrirea lordozei lombare. Kendall
(1993) (citat dup .. [100]) remarc c dezechilibrul
prilor corpului din cauza acestor dereglri musculare poate influena
negativ funcia organelor interne.

inuta cifolordotic. Unul dintre tipurile de postur la copiii cu


dereglri ale axei coloanei vertebrale n plan sagital este dereglarea de a b
tip cifolordotic. Aceast inut se caracterizeaz prin exagerarea
Fig. 3.16. inut
curburilor fiziologice cifozei toracale i lordozei lombare, altfel spus normal (a) i
exist combinaia semnelor caracteristice ale spatelui rotund i inutei cifolordotic (b) (dup
.. [66])
.

78
lordotice (Figura 3.16).
n grupul de copii cu inut cifolordotic, au fost inclui 76 (11,86%) de copii. Acest tip de
defect era mai caracteristic pentru fete 56 de cazuri, atestndu-se mai rar la biei 20 de
cazuri. Distribuirea copiilor conform sexului i vrstei este prezentat n Figura 3.17.

10 7 7 8
5
6 6 6 Biei
Nr. de 3 3
5 1 1 2
Fete
cazuri
0 2 2 2 2 3 2 2 2 1
2 1
0 Biei
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vrsta, ani
Fig. 3.17. Distribuirea copiilor cu inut cifolordotic conform sexului i vrstei

Examinarea copiilor n plan frontal a relevat trsturi cum ar fi capul puin aplecat, privire
ncruntat, umeri aplecai nainte, minile atrnnd, cutia toracic tras i partea de jos a
abdomenului proeminent. Datele obinute dup efectuarea probei de meninere a tonusului
muchilor abdominali (superiori i inferiori), pe un grup restrns de adolesceni (n=16), a
demonstrat c timpul mediu de meninere a tonusului muchilor abdominali superiori era de
56,416,3 sec (p<0,05), pentru cei inferiori - 23,416,2 sec (p<0,05), norma fiind de 90-120
secunde (Kendall, 1993) (citat dup [100]). Aceste date
demonstreaz slbirea semnificativ a muchilor peretelui
abdominal anterior.
Inspecia din profil a relevat cele mai caracteristice trsturi,
care erau exagerarea curburilor fiziologice ale coloanei vertebrale
cifozei toracale i lordozei lombare (Figura 3.18). La unii copii
(33%), s-a atestat aplatizarea lordozei cervicale. Din cauza mririi
unghiului de nclinare a abdomenului, se observa modificarea
curburii regiunii lombare a coloanei vertebrale, curbura nainte a
zonei lombare, abdomen proeminent (n=32), ceea ce conform
Fig. 3.18. inut
datelor autorilor [31, 184], poate duce la prolapsul organelor cifolordotic la o elev
a clasei a 7-a, 14 ani: se
pelvine. Semne clinice caracteristice pentru inuta cifolordotic
determin exagerarea
sunt prezentate n Tabelul 3.6. cifozei toracale i
lordozei lombare.

79
Tabelul 3.6. Semne clinice caracteristice pentru inuta cifolordotic
Semne clinice Numr de cazuri
bs. %
Capul aplecat nainte 69 91
Aplatizarea lordozei cervicale 25 33
Exagerarea lordozei cervicale 51 67
Exagerarea cifozei toracale 76 100
Omoplai proemineni 62 82
Cutie toracic tras 68 89
Exagerarea lordozei lombare 76 100
Abdomen proeminent 32 42
Unghi de nclinare a bazinului mrit 76 100
Abdomen deplasat posterior 72 95
Picioarele ndoite n articulaiile coxofemurale 76 100

Asemenea modificri ale inutei determin scderea funciei dinamice a cutiei toracice i a
coloanei vertebrale. Din cauza reducerii mobilitii cutiei toracice i a coloanei, se micoreaz
excursia respiratorie, scade volumul vital al plmnilor. Scderea mobilitii cutiei toracice
diminueaz aciunea aspiratoare a acesteia, fapt care duce la reducerea fluxului sangvin venos
spre inim i, eventual, tulbur activitatea sistemului circulator.
Cauza principal a formrii inutei cifolordotice este slbiciunea sistemului osteo-muscular
(n=72) i lipsa sau insuficiena activitii fizice (n=69). Toate celelalte cauze, inclusiv poziia
incorect ndelungat n timpul leciilor la coal i acas (n=61), ezutul la o mas joas (n=48),
obinuina de a ine capul aplecat (n=35) i altele, sunt cauze secundare. Conform datelor lui
.. [88], numai activitile fizice dezvolt i
mbuntesc starea funcional a sistemului muscular, ntresc muchii
i tot sistemul muscular, direcia principal pentru profilaxia
dereglrilor de inut fiind gimnastica practicat ct mai devreme, i
gimnastica curativ supravegheat de un specialist, precum i
implicarea activ a prinilor n procesul de educaie fizic a copilului
i corecie a inutei dereglate.
a b Spatele plat. Dereglarea de postur n plan sagital cu micorarea
curburilor fiziologice ale coloanei vertebrale este reprezentat de
Fig. 3.19. inut
normal (a) i spate spatele plat (Figura 3.19). n grupul de copii cu dereglri ale inutei de
plat (b) (dup tip spate plat, au fost inclui 117 elevi, care reprezint 18,25% din
..
[66]). grupul total. Cea mai mare parte a pacienilor erau biei - 72 (61,5%),

80
fetele fiind de 2 ori mai puine - 45 (38,5%). Distribuirea elevilor conform vrstei i sexului este
prezentat n Figura 3.20.

10
Fete
Nr. de 8 12 10
5 9 4 4
Biei
cazuri 6 6
4 34 4 6 5 6 5 3
22 2 4 33 2
0 Fete
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vrsta, ani
Fig. 3.20. Distribuirea copiilor cu dereglri de inut de tip spate plat
conform vrstei i sexului.
La examinarea ortopedic a copiilor cu dereglri de inut de tip spate plat, se atest n
primul rnd, aplatizarea curburilor fiziologice ale coloanei vertebrale i micorarea unghiului de
nclinaie a bazinului (Figura 3.21), care era determinat chiar n timpul examinrii. Majoritatea
elevilor, indiferent de vrst, aveau un aspect fizic astenic, tegumentele roz-pale. Acetia ddeau
impresia unor copii slab dezvoltai fizic, care se alimentau insuficient, aveau un stil de via
sedentar sau suferau de careva afeciuni cronice.

Fig. 3.21. Dereglare de postur de Fig. 3.22. Elevul clasei a 3-a, 10 ani.
tip spate plat la elevul clasei a 5-a, Obiectiv se determin spate plat, abdomen
12 ani. Se atest aplatizarea proeminent, marginea interioar a omoplailor este
curburilor fiziologice ale coloanei distanat de cutia toracic, lordoza lombar este
vertebrale, micorarea unghiului de aplatizat. Se atest deformarea cutiei toracice din
nclinaie a bazinului. stnga retragerea coastelor 4-5-6.

81
Examinarea copiilor n plan lateral releva un spate practic plat, marginile interioare ale
omoplailor erau distanate de cutia toracic. Aceasta este aplatizat n direcia antero-
posterioar, iar din cauza aplatizrii cifozei toracale se crea impresia deplasrii nainte a cutiei
toracice. Cinci dintre biei au prezentat deformri ale cutiei toracice n plan frontal cu retragerea
coastelor (Figura 3.22). Examinarea i palparea pieptului, abdomenului i a membrelor a
determinat clar micorarea masei musculare i scderea tonusului muscular. Semnele clinice
caracteristice pentru dereglarea de inut de tip spate plat sunt prezentate n Tabelul 3.7.

Tabelul 3.7. Semnele clinice caracteristice pentru dereglarea de inut de tip spate plat
Semne clinice Numr de cazuri
abs. %
Aspect fizic astenic (hipostenic) 117 100
Aplatizarea curburilor fiziologice 117 100
Aplatizarea cutiei toracice 109 93
Omoplai ieii n exterior 113 97
Coaste retrase 5 4
Partea superioar a abdomenului tras 105 90
Partea inferioar a abdomenului atrnnd 97 92
Unghi de nclinaie a bazinului micorat 112 83
Hipotonus muscular 117 100

Deformarea cutiei toracice duce la micorarea funciei dinamice a plmnilor. Evaluarea


indicilor funcionali ai activitii plmnilor la elevii claselor primare a conchis, c la fete (n=11)
capacitatea vital a plmnilor este micorat (=0,05), la bieii de aceeai vrst (n=14) aceti
indicatori sunt semnificativ mai buni, dei per ansamblu indicii sunt mai joi dect la copiii
sntoi.
Analiza datelor din cartelele medicale i investigaia complex a elevilor din clasele
primare i secundare cu spatele plat (n=87) a demonstrat c n 78,16% din cazuri, acest defect
era nsoit de platipodie. O treime dintre copii, deseori fceau viroze, 18 dintre ei aveau adenoizi,
8 miopie de gradul II, afeciuni cronice ale rinichilor au fost confirmate la 12 copii.
Aproximativ jumtate dintre copii (n=42) acuzau dureri de cap frecvente, slbiciuni,
fatigabilitate (n special dup leciile de educaie fizic), care, posibil, sunt manifestri clinice ale
microtraumelor permanente ale creierului, din cauza scderii funciei de amortizare a coloanei
vertebrale i modificrilor tensiunii intracraniene.
Identificarea cauzelor dezvoltrii dereglrii de postur de tip spate plat a relevat un ir de
condiii sociale: nivel jos de trai (n=85), familie incomplet (n=47), slbirea general a aparatului

82
locomotor (n=117), cnd funciile statice i dinamice ale coloanei vertebrale sunt sczute i
exist predispoziie pentru dezvoltarea deformaiei rotaionale. Totodat, prezena mai multor
afeciuni cronice sau recidivante ale organelor interne, asociate cu o stare material
nestisfctoare, lipsa unui mod de via sntos n familie toate acestea n complex duc la
formarea unui copil cu tip funcional slab de inut i sistem muscular slbit. Stabilitatea redus a
coloanei vertebrale n raport cu diverse influene cu potenial de deformare poate contribui la
dezvoltarea scoliozei. Dup cum demonstreaz n cercetrile sale .. [51], pierderea
curburilor fiziologice, n special a cifozei toracale reprezint etapa preclinic de dezvoltare a
scoliozei idiopatice.

inuta scoliotic. Cel mai numeros grup de copii i adolesceni cu dereglri de postur este
reprezentat de elevi cu diformiti ale coloanei vertebrale n plan frontal inut asimetric
(scoliotic) i a inclus 315 colari (49,14%). Distribuirea copiilor cu inut scoliotic, conform
vrstei i sexului, este prezentat n Figura 3.23. Comparaia grupurilor de fete i biei cu inut
scoliotic a demonstrat, c la fete aceast dereglare de inut se atest n 198 de cazuri (62,9%),
care era de 1,7 ori mai frecvent dect la biei - 117 cazuri (37,1%) (p<0,05).

40 29
30
Nr. de 38
cazuri
20 32 Biei
10 18 15 16 11 12
5 5 7 8 9 9 13 15 16 16 12 8 6 6 Fete
0 3 6 Biei
6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17
Vrsta, ani

Fig. 3.23. Distribuirea copiilor cu inut scoliotic conform vrstei i


sexului.

n primul grup de vrst (6-9 ani), nu a fost atestat o diferen semnificativ ntre
distribuirea conform sexului: 7,9%, biei i 8,6% fete (p=0,75). Diferene semnificative n
funcie de sex au fost determinate la analiza grupurilor 2 i 3 de vrst (Tabelul 3.8). inuta
scoliotic la vrsta de 10-13 ani a fost diagnosticat la 60 de biei, ceea ce reprezint 19%, iar n
grupul de fete - la 117 adolescente (37,1%) (p=0,036). n grupul superior de vrst, raportul
dintre biei i fete cu inut scoliotic s-a pstrat: bieii reprezint 10,2% cazuri din numrul
total, iar fetele - 17,2% (p=0,025).

83
Tabelul 3.8. Distribuirea elevilor cu inut scoliotic
conform sexului i grupurilor de vrsta
Sex Biei Fete Total
Vrst Abs. % Abs. % Abs. %
6-9 ani 25 7,9 27 8,6 52 16,5
10-13 ani 60 19 117 37,1 177 56,2
14-17 ani 32 10,2 54 17,2 86 27,3
Total 117 37,1 198 62,9 315 100

La examinarea clinic, inuta scoliotic era caracterizat, mai ales, de asimetria centurii
scapulare (n=315) i a omoplailor (n=225) (Figura 3.24): n 87% cazuri, omoplatul drept era
situat mai jos dect cel stng i era distanat de cutia toracic. Triunghiurile taliei erau inegale la
239 de elevi, n 67% cazuri, era mai proeminent cel din dreapta, la 143 s-a atestat o deviere
nesemnificativ a axei coloanei vertebrale n plan frontal. n 34% din cazuri, a fost detectat
asimetria bazinului, cu proeminena spinei anterioare superioare stngi. Majoritatea copiilor
(n=237) aveau capul aplecat ntr-o parte, dei ei nu observau acest fapt. Semnele clinice
caracteristice pentru inuta scoliotic sunt prezentate n Tabelul 3.9.

Tabelul 3.9. Semnele clinice caracteristice pentru dereglarea de inut n plan frontal
Semne clinice Numr de cazuri
abs. %
Capul aplecat lateral 237 75,2
Asimetria umerilor 315 100
Asimetria omoplailor 225 71,4
Asimetria triunghiurilor taliei 239 75,9
Devierea nesemnificativ a axei coloanei vertebrale 143 45,4
simetria bazinului 109 34,6
simetria rombului lui Michaelis 112 35,6

Pentru determinarea gradului de dereglare a inutei, copiii erau rugai s-i corecteze
poziia de sinestttor. Li se explica ce anume este asimetric, cum poate fi corectat. Pentru
ilustrare, copilul era fotografiat i i se demonstra fotografia, astfel nct s poat evalua poziia
corpului su. Poziia asimetric era foarte evident pe fundalul unui panou (stand), liniat ca o
plas. Dac inuta se corecta de ctre copil, dup o perioad de concentrare, dereglarea se
considera de gradul I. n caz contrar, copilul era rugat s se culce pe pat (n cabinetul punctului
medical) sau banc (n sala de sport). Dac inuta se corecta n poziie culcat, se considera
dereglare de gradul II. n cazul cnd inuta nu se corecta deplin sau parial n poziie culcat,

84
dereglarea se considera de gradul III. n aceste cazuri a fost
recomandat radiografia coloanei vertebrale pentru
diagnostic diferenial al scoliozei structurale.
O investigaie important pentru diagnosticul
diferenial ntre scolioza nestructural (inuta scoliotic) i
cea structural la etapa clinic de examinare, o prezint testul
Adams. n cazul dereglrii de inut n plan frontal, n poziie
aplecat nainte cu minile lsate n jos, nu s-au atestat
asimetrii. Unghiul de rotaie a trunchiului msurat n poziia
respectiv cu ajutorul scoliometrului era 4 (Figura 3.25).
Cercetarea etiologiei formrii dereglrii de inut, n
plan frontal, a dus la formularea urmtoarelor concluzii. Fig. 3.24. inut asimetric
la o elev din clasa a 4-a, 10
Acest tip de dereglare de inut se formeaz, probabil, din ani. Se atest asimetria
cauza repetrii frecvente i pstrrii ndelungate a unei poze umerilor, scapulelor,
triunghiurilor taliei.
asimetrice sau a unei sarcini asimetrice pe jumtatea dreapt
sau stng a corpului. La acestea se refer: obiceiul de a sta pe un singur picior semiflectat,
ridicarea greutilor, purtarea ghiozdanului sau genii n aceeai min sau pe acelai umr tot

a b
Fig. 3.25. inut scoliotic la elevul clasei a 4-a, 10 ani.
a la examinarea din spate se observ asimetria umerilor i omoplailor, inegalitatea
triunghiurilor taliei.
b - la efectuarea testului lui Adams lipsete asimetria conturului spatelui, URT = 2.

85
timpul, precum i obiceiul de a dormi sau citi pe o parte, ntr-un pat moale. La coal, n diverse
cabinete, copiii stau la aceeai banc (n special rndurile laterale) i poziia lor nu se schimb pe
parcursul ntregului an (uneori i civa ani) de studii. Privind spre tabl, elevii sunt nevoii s se
afle ntr-o poziie asimetric, sub un anumit unghi de inclinaie.
Copiii singuri remarcau poziia incorect n timpul orelor, att la coal, ct i acas. n
special, aceasta se refer la adolesceni, care concomitent cu efectuarea temelor, priveau spre
monitorul calculatorului situat pe masa de lucru, sau la televizor, fapt care impune o poziie
asimetric, pe o parte. n aceast poziie, copiii deseori stau cu un cot cobort, lateral n raport cu
masa, cu un picior sub bazin.
Cele mai frecvente cauze ale dezvoltrii inutei asimetrice evideniate la colarii sunt
prezentate n Tabelul 3.10.

Tabelul 3.10. Cauzele dezvoltrii inutei asimetrice


Numr de cazuri
Cauze bs. %
Imaturitatea fiziologic a aparatului locomotor 252 80
Mod de via sedentar 193 61,3
Poziie asimetric n timpul leciilor 288 91,4
Purtarea ghiozdanului n aceeai min (pe un singur 309 98,1
umr)
Obiceiul de a sta ntr-un singur picior semiflectat 74 23,5
Somnul n poziie pe o parte, pe un pat moale 279 88,6
Diferena de lungime a picioarelor 14 4,4
Sindrom algic cu localizare asimetric 5 1,6

Particulariti ale diformitii scoliotice la elevi.


n urma screeeningului efectuat, au fost evideniate 132 de elevi cu scolioz de gradul I i
II, ceea ce a constituit 17,07% din lotul copiilor cu diformiti ale coloanei vertebrale. Pentru
caracterizarea patologiei coloanei vertebrale, n grupul de copii evaluai, au fost utilizate metode
de investigaie clinice, scoliometrice i radiografice. Grupuri mai mici de copii, au fost
examinai, utiliznd stabilografia, proba cu cntarul, electromiografia.
La examinarea clinic, o atenie deosebit se acord tipului de constituie, semnelor
vizuale, care pot s indice la diformitatea scoliotic a coloanei vertebrale: asimetria poziiei
capului, umerilor, unghiurilor omoplailor, glandelor mamare, asimetria triunghiurilor taliei,
devierea trunchiului ntr-o parte, inclinarea bazinului. Au fost evaluate simetria pliurilor de la

86
genunchi i subfesieri, spinelor iliace anterioare superioare (n cazul vizualizrii bune i cele
posterioare). O atenie sporit s-a acordat configurrii coloanei vertebrale, proeminenei
curburilor fiziologice, prezenei i gradului scoliozei. Vizual, cu ajutorul firului cu plumb, s-a
determinat curbura scoliotic, n funcie de devierea apofizelor spinoase ale vertebrelor de la
linia median a corpului.
O mare importan n gravitatea afeciunii o are starea sistemului muscular al spatelui. La
examinarea clinic, s-a evaluat prezena i nivelul hipertonusului muchilor la nlimea curburii
scoliotice, hipotonia muchilor din partea concav, proeminena muchilor (bureletul muscular)
dintr-o parte. Starea muchilor paravertebrali era determinat vizual, urmat de o confirmare prin
palpare. Starea coloanei vertebrale era determinat i n funcie de mobilitatea coloanei. Au fost
evideniate cele mai frecvente simptome clinice ale scoliozei, n funcie de gradul i durata
afeciunii sau localizarea vrfului curburii.
Forma i severitatea curburii scoliotice au fost determinate conform radiografiilor coloanei
vertebrale, efectuate n proiecia antero-posterioar, n poziie vertical. Fetelor le-a fost
recomandat proiecia postero-anterioar, pentru a diminua influena razelor X asupra glandelor
mamare. Pentru determinarea gradului diformitii scoliotice, a fost utilizat clasificarea Cobb.
n baza recomandrilor SRS, scolioza a fost considerat deviaia lateral a coloanei vertebrale cu
un unghi de deformare n plan frontal > 10, calculat conform metodei Cobb, precum i prezena
rotaiei vertebrelor. La elevii cu un unghi al curburii mai mic de 10 i prezena rotaiei
vertebrelor, deformarea de asemenea se consider scoliotic, ntruct Xiong et al. [210] afirm,
c scolioza structural poate exista i cu un unghi Cobb mai mic de 10, cu potenial mare de
progresie pe parcursul creterii organismului copilului.
Aproximativ jumtate dintre copii - 40% din acest grup se afl la evidena ortopedului-
pediatru sau chirurgului-pediatru cu diagnosticul de scolioz (n=53). Majoritatea (n=48) copiilor
cu scolioz diagnosticat anterior urmau periodic terapie de reabilitare n condiii de ambulator:
20 (15,16%) au fcut cursuri de masaj, gimnastic curativ i proceduri fizioterapeutice o dat pe
an, 28 (21,21%) dintre copii au urmat tratamentul de 2-3 ori pe an. Ali 5 copii (3,79%) se aflau
la evidena de dispensar a ortopedului-pediatru i nu au beneficiat de tratament de reabilitare din
cauza neateniei adulilor sau lipsei prinilor n momentul respectiv.
La 79 (59,85%) dintre copii, scolioza a fost identificat pentru prima dat la efectuarea
examinrii de screening. Cel mai frecvent, elevii au acuzat dureri de spate, care se acutizau dup
efort fizic, poziia vertical ndelungat sau eznd - 38 (28,79%), dureri n regiunea cervical,
cefalee - 32 de copii (24,25%). Fetele au acuzat dereglarea inutei ca i defect cosmetic - 19%
cazuri. Unii copii au acuzat dureri n regiunea gtului i diminuarea periodic a mobilitii

87
regiunii cervicale a coloanei vertebrale - 19 (14,39%), amorirea picioarelor, minilor - 3
(2,28%), dureri de picioare - 15 (11,36%) copii, dureri periodice abdominale - 42 (31,82%).
Slbiciunea i fatigabilitatea sporit deranja 93 (70,5%) dintre copii. Dintre acuzele rare au fcut
parte hemoragiile nazale, durerile n articulaii, dereglarea scaunului i toate acestea, de regul,
corespundeau comorbiditilor.
Scolioza de gradul I a fost atestat la 47 (35,61%) de copii: 19 (14,4%) biei i 28 (21,2%)
de fete. Scolioza de gradul II a fost diagnosticat la 85 (64,39%) de elevi: 31 (23,5%) de biei i
54 (40,9%) de fete. Vrsta medie a copiilor cu scolioz de gradul I a fost de 12,01,9 ani
(p<0,05), iar a celor cu gradul II de scolioz - 14,71,9 ani (p<0,05). Distribuirea copiilor cu
scolioz conform sexului i vrstei este prezentat n Figura 3.26 i Figura 3.27.

4 4
5
3 2 3
4
2 2 2 2
Nr. de 3 2
cazuri 2
1 Biei
3 3 3
1 2 2 Fete
10 1 1 1 1 1 Biei
0 0
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vrsta, ani
Fig. 3.26. Distribuirea colarilor cu scolioz gr. I conform sexului i vrstei.

13
15 12 10
8
Nr. de 10
3 4
cazuri
3 2 Biei
5 0 0 0 0 8
4 6 6 Fete
0 0 0 0 0 1 2 2 2 Biei
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vrsta, ani

Fig. 3.27. Distribuirea colarilor cu scolioz gr. II conform sexului i vrstei.

A fost realizat analiza comparativ a copiilor i adolescenilor cu scolioz n funcie de


sex, vrst, durata afeciunii, forma i gradul diformitii coloanei vertebrale. Comparaia dintre
grupurile de biei i fete a relevat c numrul fetelor, care sufer de scolioz (62,1%) este

88
aproape de 2 ori mai mare dect numrul bieilor (37,9%).
Comparaia grupurilor de vrst a demonstrat c n fiecare dintre ele predomin fetele,
indiferent de gradul diformitii, dei diferena dat este nesemnificativ din punct de vedere
statistic (p=0,075). Raportul biei:fete n grupul de 6-9 ani a reprezentat 1:1,7, 10-13 ani - 1:1,6,
iar n grupul de 14-17 ani - 1:1,7.
Diferene mai semnificative au fost constatate la analiza gradului diformitii coloanei n
funcie de sexul copilului. Corelaia biei:fete n grupul copiilor cu scolioz de gradul I, era
1:1,6, iar de gradul II - 1:1,9. Este evident c scolioza se ntlnete la fete aproape de 2 ori mai
des dect la biei i decurge mai complicat. Dar aceast diferen este mai pronunat la vrsta
adolescenei: n grupul de 14-17 ani cu scolioz de gradul I, raportul biei:fete era egal cu 1:1,3,
iar cu scolioz de gradul II - 1:1,8 (Tabelul 3.11).
n grupul elevilor din clasele primare, din punct de vedere al gradului diformitii,
predomin forma incipient a scoliozei altfel spus, acea stare a coloanei vertebrale i a
muchilor, cnd este complicat de a diferenia dereglarea de inut de tip scoliotic de scolioza
structural de gradul I. n grupul copiilor cu scolioz de gradul I, predominau adolescenii de 10-
13 ani, iar n cel cu scolioz de gradul II elevii din clasele mari (14-17 ani).

belul 3.11. Distribuirea colarilor cu scolioz conform sexului i vrstei


Grad Gradul I Gradul II
Vrst Biei Fete Biei Fete Total
Sex Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
6-9 ani 3 2,27 5 5,3 0 0 0 0 10 7,57
10-13 ani 9 6,8 13 9,09 7 5,3 12 8,33 39 29,54
14-17 ani 7 5,3 9 6,82 24 18,18 43 32,58 83 62,88
Total 19 14,4 28 21,2 31 23,5 54 40,9
47 (35,6%) 85 (64,4%) 132 100

Cele mai evidente i caracteristice semne ale tabloului clinic, care se observau printre
primele, au fost nivelurile diferite ale omoplailor i umerelor. Pentru scolioza de gradul I, cele
mai frecvente simptome erau: poziia asimetric a omoplailor la 43 de copii i a umerelor - 45
de copii care erau prezente aproape n toate cazurile de scolioz toracic, toracic superioar i
toracolombar (Figura 3.28). Asimetria triunghiurilor taliei a fost atestat la 16 elevi (34%) cu
scolioz de gradul I. Acest simptom se observa, n special, la pacienii cu tip de scolioz lombar
sau toracolombar.

89
a b c

Fig. 3.28. Elevul clasei a 5-a, 11 ani. La inspecia din fa (a) i din spate (b) se
determin decentrarea capului, asimetria umerelor, scapulelor, rebordurilor costale,
inegalitatea triunghiurilor taliei. Radiografic (c) se depisteaz scolioza toraco-lombar de
gr. I.

La copiii cu scolioz de gradul II, s-au constatat simptome caracteristice pentru gradul
respectiv al scoliozei, care erau mai pronunate. Pentru scolioza de gradul II, era caracteristic
simptomul Schulthess, care a fost observat la 58 (68%) dintre copiii investigai. Simptomul de
asimetrie a omoplailor a fost observat la 83 (98%) de copii, iar asimetria umerilor - la 78 (92%)
de elevi. Asimetria maximal pronunat a fost atestat n grupul cu gradul II de scolioz cu 2,5
i 2,7 cm respectiv, iar n grupul cu gradul I de scolioz cu 1,6 cm. Asimetria triunghiurilor
taliei a fost observat la 44% din cazuri, la biei fiind mai pronunat dect la fete. Semnele
clinice caracteristice pentru scolioza de gr. I i II sunt prezentate n Tabelul 3.12.
Mai mult de jumtate dintre pacienii (60%) cu scolioz de gradul II, au prezentat
simptomul lui Adams ghibusul costal care a fost observat n 51 de cazuri i era caracteristic
pentru scolioza toracic i toracolombar. Deformarea cutiei toracice uneori se observ mai
devreme, cnd clinic i radiologic se determin numai gradul iniial de deformare scoliotic. n
cadrul cercetrii efectuate, s-a observat c frecvena acestei diformiti este mai mare la
adolesceni, n special, cu scolioz de gr. II, dar diferena dintre grupurile de vrst nu sunt
statistic veridice (p=0,075)

90
belul 3.12. Simptome clinice, observate la elevii cu scolioz de gradul I i II
Gradul clinic Gradul I (n=47) Gradul II (n=85)
Semnele deformaiei Abs. % Abs. %
Asimetria capului 28 60 41 48
Asimetria umerilor 43 91 78 92
Asimetria omoplailor 45 96 83 98
Semnul lui Adams 12 26 51 60
Semnul lui Schulthess 9 19 58 68
Asimetria triunghiurilor taliei 16 34 37 44
Asimetria bazinului 8 17 29 34
Asimetria rombului lui Michaelis 12 26 34 40
Scurtarea funcional a membrului pelvin 9 19 27 32

Durata afeciunii a constituit n medie 3,22,3 ani (p0,05) i a variat de la 4 luni la 7 ani.
Copiii cu durata afeciunii de pn la 1 an, au constituit 9,09%, de la un an pn la 3 - 59,09%,
ntre 3 i 5 ani - 21,97%, de la 5 la 7 ani - 9,85%. Durata afeciunii era mai mare pentru copiii cu
un grad mai avansat al diformitii.
Vrsta la care copiii au acuzat primele simptome (fatigabilitate sporit, discomfort, cefalee,
dureri de spate, dureri n regiunea cervical), care indirect coincid cu debutul afeciunii, era de
10,50,9 ani (95% CI: 4,9-15,1). Durat afeciunii n primul grup de vrst, a constituit 1,81,1
ani (95% CI: 0-4,7), n al doilea grup - 3,70,8 ani (95% CI: 0,9-6,5), iar n al treilea - 5,10,9
ani (95% CI: 0,7-9,5). Durata afeciunii n ambele grupuri a fost de 3,30,9 (95% CI: 0,1-6,5).
ani la biei i 3,10,8 (95% CI: 0,1-6,1) ani la fete.
Pe lng scolioz, la 24 de copii, a fost diagnosticat patologia centurii pelviene i a
membrelor inferioare: displazie acetabular (n=4), coxa valga unilateral (n=1), bilateral
(n=2), scurtarea anatomic a membrului inferior (n=4), deformarea tlpii piciorului (n=8),
deformarea genunchiului n varus (n=2), consecinele fracturii bazinului (n=1), a oldului (n=2)
(Tabelul 3.13). Patologia aparatului locomotor a fost detectat la copii la vrsta de 7-14 ani. La
vrste mai mari, aceste afeciuni nu au fost atestate, fapt care demonstreaz c au fost ntreprinse
msuri corespunztore de tratament i profilaxie. La fete, n 5 cazuri, a fost atestat o deformare
de tip torace nfundat (pectus excavatum), la biei 4 cazuri; 3 adolesceni au prezentat
deformare piept de pui (pectus carinatum). Cifoza toracic pronunat (maladia Scheuermann-
Mau) a fost depistat la 12 (9,1%) biei i 9 (6,8%) fete (Figura 3.29). Bifurcarea coastelor 6-7 a
fost diagnosticat la un elev (0,75%) (Figura 3.30).

91
a b

c d

Fig. 3.29. Eleva clasei a 8-a, 14 ani.


a - examen din spate: se depisteaz asimetria pronunat a umerilor, omoplailor, triunghiurilor
taliei, devierea axei coloanei vertebrale spre stnga.
b - testul lui Adams pozitiv: se evideniaz ghibus costal din partea stng.
c - examen din profil: se depisteaz hipercifoza toracal cu accentuarea lordozei lombare.
d - radiografia regiunii toracale i lombare a coloanei vertebrale: scolioz toracal
sinistroconcav gr. II, osteocondroza lombar LII-LV, spina bifida LV, hernii Schmorl LII, LIII,
LIV, maladia Scheuermann-Mau.

92
Caz clinic. La elevul clasei a 4-a, 12 ani, n urma screeningului efectuat, a fost depistat
poziia asimetric a umerilor, claviculelor, omoplailor (mai ridicate din partea stng),
inegalitatea triunghiurilor taliei, rombului lui Michaelis (Figura 3.30, a, b). Clinic se determina
proeminena rebordului costal din partea dreapt. Adolescentul acuza oboseala muchilor
spatelui dup leciile de educaie fizic, poziia static ndelungat. Mai mult, l deranja aspectul
vizual al cutiei toracice. Radiologic s-a confirmat scolioza toracolombar gr. I (Figura 3.30, c).
La insistena prinilor, s-a efectuat tomografia computerizat a cutiei toracice i coloanei
vertebrale, care a relevat bifurcarea coastelor bilateral asimetric (Figura 3.30, d), ceea ce putea fi
un factor predispozant n apariia scoliozei.

a b c d

Fig. 3.30. Elevul clasei a 4-a, 12 ani.


a la inspecia din fa, se determin torace nfundat, asimetria umerilor, claviculelor,
triunghiurilor taliei, din dreapta proemineaz rebordul costal anterior.
b - la inspecia din spate se observ asimetria umerilor, scapulelor, triunghiurilor taliei,
rombului lui Michaelis.
c radiologic se depisteaz scolioz toracolombar gr. I.
d la imaginea TC se vizualizeaz bifurcaia coastei VII din dreapta i VI din stnga.

Evaluarea mobilitii coloanei vertebrale la aplecarea nainte, napoi i lateral nu a


evideniat diferene semnificative ntre grupurile analizate indicii studiai erau similari ca
valoare i nu se difereniau de norma de vrst. Valoarea medie a gradului de nclinare i distana
de la degetul mijlociu la podea pentru aplecarea lateral s-au dovedit a fi egale ntre grupurile de

93
vrst i gradul deformrii.
belul 3.13. Patologia concomitent a aparatului locomotor
la copiii cu scolioz
Patologie Numr de cazuri
abs. %
Displazia congenital de old 4 3,0
Coxa valga 3 2,3
Scurtarea membrului inferior 4 3
Genu varum 2 1,5
Deformaii ale piciorului 8 6,1
Consecine ale fracturilor de bazin i old 3 2,3
Piept nfundat (pectus excavatum) 9 6,8
Piept de pui (pectus carinatum) 3 2,3
Total 24 18,2

Determinarea strii funcionale a organismului copiilor cu diformiti ale coloanei


vertebrale i patologie aferent
Toate structurile corpului uman sunt legate inseparabil de interaciunea funcional i
mecanic. Cu lezarea funciei coloanei vertebrale apare dereglarea inervaiei i furnizrii de
snge ctre organele interne aferente; odat cu lezarea funciei organelor interne, iritaia cronic
care induce durere, va provoca spasme musculare i tulburri circulatorii vegetative la nivel de
coloan vertebral. Acest lucru se datoreaz legturilor vegetative strnse ale coloanei vertebrale
cu diferite organe interne. Fluxul de impulsuri patologice la nivelul organelor interne, din cauza
iritrii sau comprimrii formaiunilor vegetative de ctre discurile intervertertebrale modificate
sau alte structuri ale coloanei vertebrale i ale esutului paravertebral (ligamentul longitudinal
anterior, articulaii deformate, muchi profunzi tensionai etc.) provoac formarea sindroamelor
reflectorii complexe [40, 89]. Deaceea, la apariia diferitor dereglri de postur, sufer nu numai
sistemul musculo-scheletar dar, de asemenea, i organele interne [102].
Conform rezultatelor studiilor numeroase, coloana vertebral poate fi iniiatorul diferitelor
tulburri viscerale. La copiii cu deficiene de postur i scolioz sunt reduse rezervele fiziologice
ale respiraiei i a circulaiei, prin urmare este diminuat rspunsul adaptativ, ceea ce creeaz la
copiii din acest grup o predispoziie la patologii pulmonare i cardiace. Pentru aceast patologie
somatic este caracteristic rezistena static redus a corpului, fatigabilitatea, performana
elevilor fiind sczut [53]. Sindromul algic nu este tipic pentru manifestrile iniiale ale
diformitilor coloanei vertebrale. Deaceea, diagnosticul precoce al patologiei coloanei

94
vertebrale la colari constituie o condiie important pentru screeningul i monitorizarea
condiiilor premorbide i patologice ale sntii copiilor i adolescenilor.
ntruct tratamentul diformitilor coloanei vertebrale trebuie s fie etiopatogen, a fost
efectuat cercetarea multilateral a strii somatice a elevilor. n cazul patologiilor sistemului
respirator, rinichilor, aparatului vizual . a., copiii au fost consultai de specialitii respectivi.
Totodat, au fost efectuate cercetri ale funciei respiraiei externe, ultrasonografia organelor
interne, rinichilor, electrocardiografia.
Conform datelor din literatura de specialitate, frecvena afectrii organelor interne n cazul
scoliozei ajunge la 40-50% [53]. Examinarea detaliat a 284 de copii cu diformiti ale coloanei
vertebrale, care a fost efectuat la indicaia medicului ortoped, a permis identificarea unor
patologii incipiente ale organelor interne.
Cel mai frecvent, copiii prezentau acuze la dureri de spate, care se acutizau n cazul
eforturilor fizice, poziiei statice sau eznde ndelungate 92 de copii (32,4%), cefalee 86 de
copii (30,2%), defect cosmetic 73 de elevi (25,8%). Totodat, copiii acuzau dureri n regiunea
cervical 19 persoane (6,7%), amorirea minilor sau picioarelor 16 elevi (5,6%), dureri de
picioare 15 copii (5,2%), dureri abdominale recurente 12 (4,2%). Oboseala sporit i
slbiciunea au fost acuzate de 28,5% copii (n=81). Foarte rare au fost acuzele privind
hemoragiile nazale, durerile articulare, dereglri ale scaunului i, de regul, acestea
corespundeau maladiilor respective.
Evaluarea cartelelor medicale ale copiilor i adolescenilor a evideniat faptul, c odat cu
dereglrile aparatului locomotor, copiii cu diformiti ale coloanei vertebrale (n=773) prezentau
comorbiditi ale organelor i sistemelor. Cele mai frecvente erau maladiile organelor ORL,
tractului gastro-intestinal, urinar. Tulburrile sistemului imunitar la copiii cu diformiti ale
coloanei vertebrale pot fi deduse n baza existenei unor focare cronice de infecie, virozelor
frecvente, predispoziiei alergice a organismului. Virozele frecvente au fost atestate n 37%
cazuri (n=286); tonzilita cronic, rinosinusita cronic diagnosticate la 39 de elevi, ceea ce a
constituit 5% (n comparaie cu lotul total de copii examinai, frecvena acestor maladii
constituind 3,3%). Alergia alimentar, de regul, la citrice i ciocolat a fost depistat la 14%
dintre copii (n=108) i n-a fost menionat n cartelele medicale. Pielonefritele cronice au fost
atestate la 42 de copii, ceea ce a constituit 5,4%. Afeciunile tractului gastrointestinal s-au
diagnosticat la 91 de elevi (11,7%), exprimndu-se ca dischinezia cilor biliare - la 2 copii,
gastroduodenit cronic - n 46 de cazuri (6%), gastrit - n 23 de cazuri (4,1%), pancreatit
cronic - n 9 cazuri (1,1%). Cu referire la sistemul nervos, au fost atestate distonii vegeto-
vasculare n 8 cazuri (1%), stri astenice neurotice - la 37 de elevi (4,8%). Investigarea

95
sistemului cardiovascular la copiii cu spate rotund i postur scoliotic a relevat modificri la
jumtate dintre elevi.
Trebuie de menionat, c la o treime dintre elevii (31%) examinai, patologiile aferente au
fost diagnosticate, pentru prima dat, n urma investigaiilor clinice i paraclinice.

Evaluarea calitii vieii la elevii cu diformiti ale coloanei vertebrale s-a efectuat la
40 de adolesceni cu vrsta cuprins ntre 12-17 ani, cu dezvoltarea intelectual normal. Dintre
acetia, 20 sufereau de scolioz de gradul II. La etapa preliminar, a fost analizat nivelul de
dezvoltare intelectual a adolescenilor cu scolioz. Din grupul de control fceau parte 20 de
adolesceni sntoi de aceeai vrst. Pentru aprecierea calitii vieii adolescenilor cu scolioz,
comparativ cu copiii sntoi de aceeai vrst, am precticat interviuri standardizate i anchete
pentru determinarea parametrilor calitii vieii SF-36 [84].
Adolescenii cu scolioz prezentau un nivel mai sczut de calitate a vieii, n comparaie cu
elevii sntoi de aceeai vrst din punct de vedere fizic precum i psihic (Tabelul 3.14). Elevii
cu scolioz se deosebeau de cei sntoi prin indicatorii semnificativ sczui ai tuturor scalelor.
Rezultatele obinute conchid, c starea fizic i durerea persistent limiteaz semnificativ
activitatea elevilor cu diformiti ale coloanei vertebrale, ducnd la scderea activitii, formeaz
o opinie negativ despre perspectivele tratamentului i reabilitrii. La adolesceni, este diminuat
satisfacia personal, ncrederea n sine, comunicarea, comparativ cu persoanele sntoase de
aceeai vrst. Acestora le sunt caracteristice tririle emoionale, mai frecvente fiind emoiile
negative subiective, cu referire la bunstarea spiritual, ceea ce se exprim prin stres i
nervozitate.
Tabelul 3.14. Indicatorii calitii vieii adolescenilor cu scolioz, n comparaie cu
elevii sntoi de aceeai vrst conform metodei SF-36
Parametrii Adolescenii cu scolioz, Adolescenii sntoi,
puncte, MSD puncte, MSD
Funcionare fizic 68,90 25,95 95,10 7,30*
Funcionare (fizic) de rol 65,20 21,50 82,70 17,82*
Starea general de sntate 66,19 19,30 81,60 14,40*
Durere 59,62 16,90 83,70 21,30*
Viabilitate 61,80 12,10 71,60 13,20**
Funcionare social 62,50 17,10 89,10 14,50*
Funcionare emoional 69,50 11,84 77,80 23,70**
Sntate psihic 68,10 18,50 72,60 11,52**
* p0,01; **p0,05, M media, SD deviaia standard

96
Majoritatea adolescenilor, n special fetele cu diformiti ale coloanei vertebrale, n viaa
cotidian, comparativ cu copiii sntoi, trebuie s fac fa mai multor limitri funcionale,
administrrii de analgezice, dnd dovad de o autoapreciere sczut, ca persoan i personalitate
integr. Barierele existente n calea socializrii pentru aceti pacieni, din copilrie i la vrsta
adolescenei, se atest o atitudine emoional-evaluativ deformat vizavi de propriul corp,
reducerea setului de stereotipuri de comportament gender admisibile i o dependen foarte
pronunat de evalurile externe. Rezultate similare au fost obinute la anchetarea nvtorilor
copiii cu diformiti ale coloanei vertebrale dau dovad de diferene n activitatea funcional
zilnic, dureri i dereglri de autopercepie individual, comparativ cu copiii sntoi, ceea ce
necesit corecia statutului psihoemoional, la 3-4 ani dup depistarea deformrii scoliotice.
n ameliorarea calitii vieii copiilor i adolescenilor cu diformiti ale coloanei
vertebrale, un rol enorm este jucat de prini, ntruct acetia sunt responsabili pentru deciziile
privind tratamentul copiilor, astfel nct deciziile incorecte luate odat, pot schimba soarta
copilului i lsa o amprent n viaa adult a pacientului.

3.3. Organizarea regimului zilei i gimnasticii curative la copiii i adolescenii din


grupul de risc.
Copiilor i adolescenilor din grupul de risc li s-a recomandat un regim special pe parcursul
zilei, care includea:
nviorarea curativ de diminea;
autocorecia inutei n timpul diverselor sarcini;
regim colar simplificat, cu pauze ntre sarcinile intelectuale, pe durata crora
elevul se afl n poziia eznd un timp minimal;
plimbri n aer liber, completate de jocuri active;
efectuarea zilnic de sine stttor a unui complex de exerciii de gimnastic
special curativ, cu durata de 25-30 min, sub supravegherea prinilor sau
instructorului;
somn pe un pat tare sau cu saltea ortopedic.
nviorarea de diminea era efectuat de copii la domiciliu, n haine uoare, desculi,
incluznd exerciii din complexul de baz al gimnasticii curative, recomandate pentru fortificarea
tuturor grupurilor de muchi, adecvate vrstei copilului. De asemenea, erau incluse exerciii de

97
corecie a inutei asimetrice, a spatelui plat, spatelui rotund, grbovit, n cazul scoliozei.
Unul din principiile de baz n profilaxia diformitii pronunate a coloanei la copiii i
adolescenii de vrst colar este formarea sentimentului posturii corecte la etapa iniial de
tratament. Formarea inutei se bazeaz pe simul muscular i cel al articulaiilor, care permit
sesizarea poziiei prilor corpului n spaiu i controlul lor vizual. Astfel, un rol important n
programul de tratament era atribuit activitilor zilnice. Copiii i prinii au fost instruii cum s-
i monitorizeze postura pe parcursul zilei i s o corecteze repetat n diverse poziii ale corpului
n poziie static, eznd, n timpul mersului, cu autocontrol n faa oglinzii i la perete.
Autocorecia posturii se efectua n poziia eznd la masa de lucru, n timpul leciilor la coal
sau acas (Figura 3.31).

a b
Fig. 3.31. Eleva clasei a 8-a, 14 ani. Diagnoza: scolioz toracolombar gr. II.
a la inspecia din spate se determin asimetria umerilor, omoplailor,
triunghiurilor taliei.
b efectuarea autocoreciei corpului n poziie eznd.

Autocorecia la perete s-a realizat n felul urmtor: copilul adopta poziia corect lng un
perete plat fr plint, atingndu-l n 5 puncte: ceafa, omoplaii, fesele, muchii gambei i
clcie, verificnd n acest timp inuta vizual (Figura 3.32). Dac acest exerciiu se efectua cu
uurin, se punea pe cap o greutate (o carte, o pung cu nisip). La coal, copiii efectuau aceste
exerciii sub supravegherea profesorului de educaie fizic, iar acas - sub supravegherea
prinilor.
Meninerea unei poziii o perioad ndelungat n banc sau la masa de lucru, deseori,

98
duce la formarea dereglrilor de inut cum ar fi spatele rotund i
grbovit, iar poziia asimetric dezvolt inuta scoliotic. La copiii cu
postur deja dereglat, aceast poziie a corpului poate agrava defectul i
duce la o diformitate grav a coloanei vertebrale. Din aceast cauz, este
foarte important de a crea pentru elevi condiii, care s le permit
relaxarea muchilor spatelui i ai coloanei vertebrale, s schimbe poziia
corpului, sprijinindu-se de speteaza scaunului. n clas, masa i scaunul
trebuie s corespund normelor de vrst: speteaza scaunului s fie mai
sus de umeri, scaunul drept i tare, nlimea scaunului s fie egal cu
Fig. 3.32.
Efectuarea lungimea gambei, lungimea maxim 4/5 din lungimea coapsei,
autocoreciei la
nlimea mesei la nivelul cotului minii flectate (Figura 3.33). Sub
perete (dup
mas, trebuie s fie suficient loc pentru picioare, pentru a schimba
.. [100]. periodic poziia acestora. n poziie eznd, nu trebuie de pus picior
peste picior, aceasta poate rezulta cu o inut asimetric. inuta corect trebuie meninut nu
doar la coal, ci i acas, n faa calculatorului.
Pentru elevii i adolescenii cu scolioz, a fost elaborat un regim individual de mobilitate,
care includea somnul pe salteaua ortopedic, nviorare acas, exerciii n sala sportiv sub
supravegherea profesorului de educaie fizic (instructorului de gimnastic curativ). n timpul
leciilor, se fceau pauze pentru efectuarea exerciiilor de relaxare. Acas copiii practicau
exerciii conform unui plan individual, temele efectundu-se n poziia de corecie a scoliozei.
Copiii cu scolioz de gradul II, sunt eliberai de la leciile de educaie fizic n grupul de
baz. Ei formeaz grupuri separate pentru efectuarea
exerciiilor de gimnastic curativ, sub ndrumarea
profesorului de educaie fizic (instructor de gimnastic
curativ). Prinii acestor copii erau instruii cu privire la
recomandrile ce in de regimul zilei alimentaie, odihn,
efectuarea temelor i gimnastic de corecie. De dou ori pe
an, copiii cu scolioz trebuie s fac un tratament complex
n instituiile medicale, un curs de tratament balneo-
sanatorial.
Conform recomandrilor noastre, pentru copiii din Fig. 3.33. Poziia corect a
copilului la masa de lucru.
acest grup, leciile au fost organizate astfel nct o parte din
as.
lecie elevii se aflau n poziie eznd, iar alta n poziie static. n timpul leciei, care nu se
ntrerupea, copiii puteau s se ridice n picioare pentru 5-6 min. Li se permitea s se plimbe, s

99
ias din clas, dac era necesar, fr a-i deranja pe ceilali elevi.
Msurile ntreprinse la coal, ar putea fi mai eficiente, dac copiii cu diformiti ale
coloanei ar putea nva ntr-o clas separat sau ar putea fi instruii de profesorul de educaie
fizic n pauze. n acest sens, durata leciei ar putea fi redus de la 45 min la 35 min. Timpul
rmas de 10 min ar putea fi dedicat exerciiilor de gimnastic curativ, sub supravegherea
profesorului.
Formarea unei inute i constituii corecte, corecia defectelor posturii este imposibil fr
exerciii fizice active. Muchii bine antrenai menin coloana vertebral n poziie vertical,
contribuie la suportarea unor sarcini semnificative i, astfel, contribuie la meninerea inutei
corecte. n cazul dereglrilor de postur, copiilor le erau recomandate, cu excepia exerciiilor
obinuite de tonifiere, un set de exerciii special selectate, orientate spre corecia dereglrilor de
inut concrete. Copiii i prinii au fost informai, c selectarea exerciiilor nu este aleatorie, ci
contient, n funcie de dereglarea de inut i caracterul activitii musculare. Exerciiile
individuale de gimnastic curativ se recomandau n a doua jumtate a zilei sau seara, sub
supravegherea prinilor. nsuirea unor exerciii noi se facea n zilele libere, tot atunci
complexul de exerciii obinuite se efectua de 2 ori pe zi, cte 15-20 min.
Toate tipurile de diformiti ale coloanei vertebrale se caracterizeaz prin reducerea forei
muchilor spatelui, din acest motiv partea de baz a complexului de exerciii fizice au constituit-
o exerciiile pentru fortificarea muchilor spatelui (Figura A3.1), poziiile iniiale, care permiteau
descrcarea maxim a axei coloanei vertebrale i excludeau influena asupra tonusului muscular,
care determina unghiul de nclinare a bazinului: culcat pe spate, pe burt, n patru labe. n timpul
exerciiilor, se recomanda evitarea ridicrii unor greuti n poziia static, alergare de durat,
salturi, srituri, atrnri, aplecri i torsionri ale corpului, care mresc flexibilitatea coloanei i
ntind ligamentele. Combinarea exerciiilor dinamice i statice este una benefic i contribuie la
sporirea forei i rezistenei musculare, ntruct muchii funcioneaz n regim izometric.
Densitatea motric a exerciiilor de gimnastic curativ constituia iniial 50-60%, la etapa a doua
60-70%, cu concentrarea ulterioar a graficului de exerciii. Densitatea depindea de durata i
intensitatea leciilor, care la rndul lor, erau legate de numrul de repetri ale fiecrui exerciiu,
tempoul, amplitudinea micrilor, poziia iniial, utilizarea echipamentului sportiv. Exerciiile
noi se efectuau ntr-un tempou lent, innd cont de respiraie i controlnd corectitudinea
efecturii fiecrui exerciiu, la fiecare copil individual. La efectuarea unor exerciii acas, copiii
puteau utiliza echipamente sportive de diverse dimensiuni i greuti.
La organizarea activitilor de gimnastic curativ, se respecta principiul abordrii
individuale pentru corecia posturii, cu accent deosebit pe contraindicaiile i limitrile n

100
privina anumitor micri i sarcini fizice, durata i tempoul activitii fizice la efectuarea
exerciiilor, selectarea exerciiilor n funcie de indicaii.
Pentru corecia dereglrilor de postur, era recomandat un complex de exerciii special
selectate, orientate spre reducerea defectelor concrete.
Pentru corecia spatelui rotund i grbovit, era necesar reducerea curburii toracice a
coloanei vertebrale, corectarea poziiei omoplailor, iar n cazul spatelui rotund - de a mri
lordoza lombar. n acest sens se recomand (Figura A3.2):
a) fortificarea muchilor profunzi ai spatelui;
b) extinderea ligamentelor anterioare ale regiunii toracice a coloanei vertebrale;
c) sporirea mobilitii n regiunea toracic a coloanei;
d) fortificarea muchilor care menin omoplaii n poziie corect;
e) fortificarea muchilor, care mresc unghiul de nclinare a bazinului nainte (flexorii
articulaiilor oldului - mm.rectus femoris, sartorius, iliopsoas; pars lumborum, m.
erector spinae, mm. quadratus lumborum, tensor fasciae latae, interspinales).
Elevilor cu dereglri de inut, determinate de reducerea unghiului de nclinare a bazinului
i cu spate plat, le erau recomandate exerciii pentru fortificarea muchilor regiunii lombare a
spatelui i prii frontale a coapselor (Figura A3.3):
a) exerciii pentru muchii profunzi ai spatelui;
b) exerciii pentru muchii care mresc unghiul de nclinare a bazinului nainte, flexorii
articulaiilor oldului;
c) exerciii pentru extinderea muchilor cutiei toracice;
d) exerciii pentru fortificarea muchilor care menin omoplaii n poziie corect.
n cazul slbirii pars ascendes mm.trapezius, mm. romboideus, serratus anterior, care
determin poziia corect a omoplailor fa de cutia toracic i scurtarea simultan a mm.
pectoralis minor, levator scapulae, are loc deplasarea cranio-lateral a acestora i ridicarea
unghiului inferior, ducnd la formarea scapula alata. Acestor copii nu le-au fost recomandate
exerciii pentru dezvoltarea i fortificarea muchilor toracali, care ar duce la deformarea poziiei
omoplailor. Omoplaii proemineni i umerii trai nainte pot fi corectai prin exerciii cu sarcini
suplimentare pentru muchii trapezoizi i romboizi, precum i exerciii de extensie (Figura
A3.4).
Pentru formarea unei inute corecte, sunt destul de eficiente exerciiile pentru echilibru,
balansare, cu fitbol, n poziie culcat pe o parte, pe spate, sprijin pe genunchi. Utilizarea
echipamentelor, a unor greuti suplimentare sau lipsa acestora, se determin individual. Cu mare
atenie, n scopuri de corecie sunt utilizate exerciiile de extensie a coloanei vertebrale (Figura

101
A3.5).
Corecia scoliozei n timpul exerciiilor fizice se realiza prin modificarea poziiei centurii
scapulare, lombare i a corpului copilului. Se recomand exerciii, care determin corecia
diformitii coloanei n plan frontal. Sunt obligatorii exerciiile de gimnastic curativ pentru
fortificarea principalelor grupuri de muchi, care menin coloana verebral: muchii care
ndreapt coloana vertebral, muchii abdominali oblici, lombari, muchii iliopsoas etc. Pentru
scolioza de gradul I, erau recomandate doar exerciii simetrice (Figura A3.6).
Pentru scolioza de gradul II, cu prezena unei sau a dou curburi de deformare (una n
regiunea toracic i alta n regiunea lombar) erau recomandate exerciiile asimetrice. De regul,
exerciiile asimetrice erau recomandate elevilor de vrst medie i mare, care sunt destul de
maturi, pentru a le executa corect. Indicaiile pentru efectuarea exerciiilor simetrice sau
asimetrice au fost determinate strict individual. Exerciiile sistematice duceau la rezultate vizibile
peste 4-6 luni. Fixarea rezultatului obinut se observa n cazul exerciiilor permanente timp de
minimum un an, iar ulterior se recomanda meninerea rezultatelor obinute prin msuri
profilactice. Dup ameliorarea strii generale, copiilor li se recomanda reducerea exerciiilor
pn la 2-3 antrenamente pe sptmn.

3.4. Concluzii la capitolul 3.


1. Factorul principal n formarea defectelor posturii la copii i adolesceni este slbiciunea
sistemului musculo-scheletar i dezvoltarea fizic insuficient. Celelalte (poziiile vicioase,
prezena unor boli cronice interne, lipsa supravegherii din partea prinilor) sunt secundare.
2. Dintre dereglrile de postur depistate, cea mai frecvent a fost inuta scoliotic (49,14%),
urmat de spatele plat (18,25%) ambele constituind 67,39% de cazuri de inut patologic
prezentnd un factor predispozant n apariia scoliozei.
3. Dereglri de postur s-au depistat la 19,6% elevi din clasele primare (6-9 ani), n grupul
copiilor cu vrsta de 10-13 ani - n 50,23% cazuri. La adolescenii din clasele mari (14-17
ani), frecvena scade pn la 30,11% dar cu semnele mai propunate i cu predominarea
posturii dereglate n plan frontal, ceea ce necesit diagnoza diferenial cu scolioza
structural.
4. Scolioza a fost depistat la copii i adolesceni de vrst colar n 132 de cazuri (4,81%): gr.
I - la 47 de elevi (1,71%), gr. II - la 85 de elevi (3,1%).

102
5. n clasele primare, scolioza de gradul I a fost diagnosticat la 7,57% copii. n clasele medii
(10-13 ani), frecvena scoliozei crete de 4 ori i constituie 29,54%, iar la adolescenii de 14-
17 ani constituie 62,88% cu predominarea scoliozei de gr. II
6. S-a dovedit c scolioza se ntlnete la fete de 1,5-2 ori mai des dect la biei i decurge mai
complicat. Aceast diferen este mai pronunat la vrsta adolescenei: n grupul de 14-17
ani cu scolioz de gradul I, raportul biei:fete era egal cu 1:1,3, iar cu scolioz de gradul II -
1:1,8.
7. Analiza calitii vieii a demonstrat c adolescenii cu scolioz prezentau nivelul mai sczut
de calitate a vieii, comparativ cu elevii sntoi de aceeai vrst conform componentului
fizic i psihic.

103
4. SISTEM DE PROFILAXIE A DIFORMITILOR COLOANEI
VERTEBRALE LA ELEVI.

4.1. Aspecte organizaionale de creare i funcionare a cabinetului ortopedic n cadrul


instituiei de nvmnt preuniversitar
Istoria de durat a vertebrologiei, ca parte a ortopediei, include experiena utilizrii
diverselor dispozitive externe de fixare i corecie a coloanei vertebrale, dezvoltarea metodelor
de tratament chirurgical, diagnostic precoce i reabilitare a diformitilor coloanei vertebrale la
copiii i adolescenii de vrst colar. n a doua jumtate a secolului XX, n rile dezvoltate,
organizaiile din sistemul sntii au nceput s acorde tot mai mult atenie att problemelor
organizaionale i metodologice, dar i celor de asigurare material a procesului diagnostic-
curativ pentru copiii cu diformiti ale coloanei vertebrale.
Multe cercetri descriu detaliat avantajele utilizrii programelor de screening, eficiena
economic i valoarea de pronosticare a acestora [93, 198], dar practic nu exist lucrri, n care
s fie formulate sistemele integrale de acordare a ajutorului specializat copiilor cu diformiti ale
coloanei vertebrale, din momentul depistrii afeciunii, treptat, pn la reabilitarea maximal. Cu
toate acestea, problema de acordare a ajutorului specializat precoce copiilor cu diformiti ale
coloanei vertebrale i alte patologii ortopedice, este una acut, la fel ca cea a diagnosticului
primar [113, 114]. Ajutorul la etapele de reabilitare sufer modificri semnificative, fapt care a
permis elaborarea i aprobarea programelor metodice noi de gimnastic curativ pentru copiii i
adolescenii cu patologii ale coloanei vertebrale, care includ profilaxia posturii incorecte,
influene corective n perioada de spurt al creterii i tratament de reabilitare dup finalizarea
creterii rapide a scheletului.
Elaborarea standardelor de acordare a ajutorului specializat copiilor cu patologii ortopedice
i dereglri ale posturii n particular, stimuleaz formarea unei abordri integrale a strategiei i
tacticii coreciei coloanei vertebrale, ca i proces n care trebuie s fie implicai specialiti din
diverse domenii ale medicinei, ceea ce ar permite delimitarea i corectarea domeniului de
funcionare i mbuntirea rezultatelor la etapele de diagnostic, tratament i reabilitare, care la
rndul lor, vor mbunti rezultatele finale ale tratamentului.
Sistemul de acordare a ajutorului ortopedic existent n ar pn n anii 90 ai sec. XX,
includea examinarea ortopedic a copiilor n primul an de via, asisten medical ambulatorie
sau n staionar, dispensarizare i examinri n dinamic [29]. Existau grdinie specializate,
departamente ortopedice n staionare, sanatorii i coli-internat. La momentul actual, este

104
esenial s continue funcionarea unor forme consacrate de depistare i supraveghere a
pacienilor cu diformiti ale coloanei vertebrale, totodat sistemul s fie completat cu aciuni de
diagnosticare precoce i elaborarea programelor individuale de reabilitare [100, 176, 179, 194].
Experiena acumulat n Republica Moldova n ultimii ani, privind evaluarea i monitoringul
copiilor i adolescenilor, ct i cea obinut pe durata derulrii cercetrii prezente, a fcut
posibil formularea unui ir de sarcini pentru ortopezii-vertebrologi, care acord asisten
medical populaiei, i n particular elevii:
1. Examinarea screening a copiilor, cu investigaii obligatorii - cel puin o dat pe an.
2. Desfurarea unei investigaii diagnostice specializate a copiilor n cazul rezultatelor
pozitive ale screeningului.
3. La necesitate efectuarea unor investigaii diagnostice difereniale.
4. Determinarea tacticii de observaie a copilului n regim de examinare dinamic.
5. Determinarea tacticii de tratament al elevilor, care au avut rezultate pozitive la etapa de
screening i au efectuat investigaiile diagnostice
6. Elaborarea programelor individuale de reabilitare i tratament al copiilor, care necesit
tratament conservativ activ n condiii de ambulator.
7. Efectuarea activitii dinamice de consultan.
8. Inaugurarea unui cabinet ortopedic temporar, cu funcii ale unui centru metodic
sectorial pentru organizarea identificrii i elaborrii programelor individuale de
reabilitare (tratament) al copiilor i adolescenilor de vrst colar cu diformiti ale
coloanei vertebrale i alte segmente ale aparatului locomotor, n condiiile unei coli de
sector, ora.
Organizarea cabinetului ortopedic a
fost facilitat prin acordul Ministerului
Sntii i Direciei Generale Educaie,
Tineret i Sport a Consiliului municipal
Chiinu i special cu acordul Direciei
Educaie, Tineret i Sport sec. Buiucani
(scrisoare nr.01-18/1411, Anexa 2), cu
suportul conductorilor instituiilor de
nvmnt preuniversitar, fr
ntreruperea procesului de studii. Fig. 4.1. Set de instrumente pentru examinarea
Structura unui cabinet ortopedic de ortopedic a elevilor: scoliometru, goniometru,
firul cu plumb, banda centimetric.

105
sector, pentru efectuarea n coli a screeningului elevilor cu diformiti ale coloanei vertebrale,
include un loc de munc al medicilor din echipa mobil, un set de dispozitive i aparate
ortopedice necesare (Figura 4.1). n cabinet, lucreaz pe schimburi medicul-ortoped (dup
pregtirea n domeniul vertebrologiei pediatrice) i o asistent medical. Totodat, structura
organizaional i metodic a cabinetului ortopedic de reabilitare prevede efectuarea controlului
asupra efecturii activitilor de gimnastic curativ (instruirea i corecia ndeplinirii
exerciiilor), fizioterapie i masaj.
Medicul, asistenta medical supravegheaz starea bncilor n clase, pstrarea acestora,
iluminarea locurilor de studiu al elevilor, amplasarea optimal a minilor i spatelui n timpul
leciilor, determinarea locului n clas pentru copiii cu patologii ale aparatului vizual sau
sistemului locomotor.
n baza controlului screening al copiilor i adolescenilor, am determinat c tactica de
observaie a copiilor pentru soluionarea problemei principale de screening i evaluarea
diformitilor coloanei vertebrale n trei planuri rmne neschimbat i am delimitat urmtoarele
etape de examinare:
La 1-a examinare - control screening, au fost examinai 2741 de elevi cu vrsta de 6-17 ani
din diferite coli ale mun. Chiinu, cu identificarea i stabilirea tipurilor principale de dereglri
ale posturii i diformiti ale coloanei vertebrale, sau lipsa acestora.
A 2-a examinare de diagnostic a fost efectuat la 773 de copii, care la prima examinare au
prezentat datele pozitive privind diformitile coloanei vertebrale, cu realizarea unei investigaii
clinice i antropometrice, cu utilizarea diverselor teste pentru determinarea tabloului detaliat a
diformitilor coloanei vertebrale.
A 3-a examinare de diagnostic diferenial, s-a efectuat conform indicaiilor la 132 de elevi
cu scolioz, cu utilizarea investigaiei radiologice sau altor metode speciale.
La examinarea copiilor i adolescenilor, la fiecare etap, se determina apartenena
pacientului la unul dintre grupuri. Dup aceasta, se determina individual pentru fiecare copil,
programe speciale de observaie, care pot include:
1. La copiii fr patologii (n=1968), li s-a recomandat examinarea cel puin o dat pe an.
2. La copiii cu dereglri ale posturii de gradul I (n=273), li s-a recomandat examinarea cel
puin o dat pe an.
3. La copiii cu dereglri ale posturii moderate de gradul II (n=322) li s-a recomandat
examinarea la fiecare 6 luni.
4. Copiii cu dereglri pronunate de postur (46 de elevi cu inut scoliotic) au fost luai
la evidena ortopedului i li s-a recomandat examinarea la fiecare 3-4 luni.

106
5. La copiii cu scolioz (n=132) li s-a recomandat examinarea de 4 ori pe an (o dat n
trimestru).
Aceste programe standard de observaie se refereau la copiii i adolescenii de vrst
colar, la care au fost determinate numai diformiti ale coloanei vertebrale. Pentru grupul
copiilor (n=21) cu inut scoliotic/scolioz i patologie ortopedic conex (scurtarea unui
membru pelvin, deformaii ale piciorului), a fost elaborat un program individual direcionat spre
nlturarea patologiei depistate sau reducerea ct mai posibil a dereglrilor statice.
Caz clinic. Eleva clasei a 4-a, 11 ani, a fost examinat n urma screeningului colar (Figura
4.2, a, b). Clinic, s-a depistat poziia asimetric a umerilor, omoplailor, triunghiurilor taliei. La
efectuarea testului lui Adams, s-a observat asimetria contururilor spatelui (semnul Adams
pozitiv), sprijinul pe membrul pelvin stng, bureletul muscular pe dreapta, devierea axei
apofizelor spinoase, nclinarea bazinului (Figura 4.2, c). La examinarea detaliat a adolescentei,
s-a depistat deformarea gambei stngi n varus cu scurtarea de 3,5 cm (Figura 4.2, e), picior plat
valgus cu abducia antepiciorului. Radiologic confirmat, scolioza toracolombar gr. II (Figura
4.2, d): n poziia ortostatic unghiul Cobb - 17, n poziia culcat - 7. Postura elevei apreciat
de ctre prini ca nestisfctoare.
Adolescentei i-a fost recomandat tratamentul complex, direcionat spre nlturarea cauzei
evidente a apariiei scoliozei - deformarea unui membru inferior (axa i lungimea) cu sprijinul
asimetric n diferite regiuni ale coloanei vertebrale acionat pentru o perioad ndelungat. n
staionar, s-a efectuat corecia axei i lungimii membrului pelvin stng conform metodei Ilizarov
(Figura 4.3, a, b). Pentru corecia diformitii scoliotice, eleva a urmat cteva cursuri de corecie
manual, proceduri fizioterapeutice, gimnastic curativ special n fiecare zi pentru formarea i
meninerea corsetului muscular, autocorecia poziiei corpului n diferite situaii pe parcursul
zilei.
Eleva s-a prezentat la control ortopedic peste 1 an i 10 luni. S-a observat dinamica
pozitiv a semnelor clinice i radiologice: semnele asimetriei umerilor, omoplailor,
triunghiurilor taliei erau nensemnate, unghiul Cobb s-a micorat pn la 8 n ortostatism
(Figura 4.3, c, d, e). Prinii i adolescenta au apreciat rezultatele tratamentului ca bune.

107
b c

d e

Fig. 4.2. Eleva clasei a 4-a, 11 ani.


a - aspect clinic din fa: deformarea axei membrului inferior stng n varus i
scurtarea cu 3,5 cm.
b - examenul din spate: se observ asimetria umerilor, omoplailor, triunghiurilor
taliei.
c - la efectuarea testului lui Adams se observ sprijinul asimetric pe membrul
pelvin stng, asimetria contururilor spatelui. Scoliometria =7.
d - radiografia oaselor gambei stngi: deformarea axei membrului inferior stng n
varus i scurtarea cu 3,5 cm.
e - radiografia coloanei vertebrale: scolioza toracolombar gr. II, unghiul Cobb = 17.

108
a

b
a

d e

Fig. 4.3. Eleva clasei a 6-a, 13 ani.


a - aspect clinic al gambei stngi n proces de corecie i alungire conform
metodei Ilizarov.
b - radiografia oaselor gambei stngi n procesul coreciei axei i lungimii.
c - examenul ortopedic al adolescentei peste 1 an i 10 luni dup corecia
deformaiei membrului pelvin stng: lungimea i axa membrelor inferioare
normal, semnele de asimetrie a umerilor, claviculelor, triunghiurilor taliei practic
lipsesc.
d - radiografia oaselor gambei stngi peste 1 an i 10 luni dup corecia
chirurgical: axa i lungimea membrului pelvin stng restabilite.
e - radiografia coloanei vertebrale peste 1 an i 10 luni dup iniierea tratamentului
complex: incurbarea coloanei vertebrale s-a micorat, unghiul Cobb 8.

109
Cabinetul ortopedic de sector, creat n cadrul serviciului ortopedic ambulator, are funcii
preventive n domeniul vertebrologiei: screening-diagnostic, determinarea grupurilor i
programelor de observaie, monitorizare, supraveghere a pacienilor, care urmeaz msurile
profilactice, tratamentul conservativ i reabilitarea copiilor cu diformiti ale coloanei vertebrale.
Actualmente, innd cont de formarea unui cabinet ortopedic vertebrologic curativ-
diagnostic pentru funcionarea echipelor mobile, n baza colilor din sectorul Buiucani al
capitalei, se constat formarea unei structuri moderne integrate n coal, care este capabil s
realizeze screeningul copiilor i adolescenilor de vrst colar. Aceasta a permis formarea unei
baze de date, materialele creia se cumuleaz ntr-o banc unic de date (ortopedul principal al
Ministerului Sntii RM), care caracterizeaz starea coloanei vertebrale i a ntregului aparat
locomotor la populaia de copii din sector, ora, ar, fapt care n viitor va permite realizarea
programelor eficiente de screening, monitorizare i control al rezultatelor tratamentului. Cu
timpul, va fi creat unui model organizaional-funcional al sistemului unic de asisten
consultativ, curativ i diagnostic specializat pentru copiii cu dereglri ale posturii i
diformiti ale coloanei vertebrale. Cabinetele ortopedice i echipele mobile constituie o verig
principal n realizarea programelor de screening, pentru depistarea precoce a diformitilor
coloanei vertebrale la copii i adolesceni, i de monitorizare a modificrilor posturii la pacienii
supravegheai. Controlul datelor, obinute la etapa de screening, se realizeaz prin prelucrarea
informaiilor acumulate la locul realizrii screeningului, n coal i, nemijlocit, la Catedra de
ortopedie i traumatologie, n secia de vertebrologie. Aceasta ne-a permis s minimizm
posibilitile de interpretare eronat a datelor, obinute n rezultatul examinrilor.
Grupurile de sntate, formate n timpul realizrii screeningului, au facilitat controlul strii
posturii la contingente mari de copii. Pentru examinarea ulterioar (etapa a 2-a), au fost
evideniai elevii cu suspecie la diformiti ale coloanei vertebrale.
Copiilor i adolescenilor cu diformiti scoliotice li s-a oferit asisten curativ i de
reabilitare, care presupune examinarea detaliat a elevului cu utilizarea metodelor moderne,
inclusiv radiografie, la necesitate - tomografie computerizat, ultrasonografie i altele, n baza
crora s-au stabilit diagnosticul clinic final i indicaii privind tipul i metoda concret de
tratament. n funcie de tipul tratamentului indicat pacientului concret, acest tratament se realiza
n conformitate cu standardele aprobate de acordare a asistenei specializate copiilor cu
diformiti ale coloanei vertebrale.
Pentru realizarea tratamentului conservativ al copiilor cu diformiti ale coloanei
vertebrale, Serviciul ortopedic naional dispune de Centrul de reabilitare pentru copii Ceadr-
Lunga (Figura 4.4), Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie i Reabilitare

110
Fig. 4.4. Tratament conservator al patologiei coloanei vertebrale la copii la
Centrul de Reabilitare pentru Copii Ceadr-Lunga.

(CREPOR), unde se efectueaz confecionarea nclmintei ortopedice, corectoarelor de


postur, corsetelor pentru tratarea scoliozei (Figura 4.5), cu supravegherea medicului ortoped i
ortezistului, unde se realizeaz terapia cu corset a copiilor i adolescenilor cu scolioz, cu
alegerea unui regim optimal de purtare a corsetului n fiecare caz concret.

a b
Fig.4.5. Dispozitive ortopedice convenionate la CREPOR:
a nclmintea ortopedic pentru nlturarea ilegalitii membrilor inferioare,
b corectorul posturii pentru tratamentul dereglrii de inuta de tip spatele rotund.

Tratamentul conservativ se realizeaz n secia de reabilitare a SCTO, unde sunt prevzute


gimnastica curativ, procedurile fizioterapeutice, acompaniate de monitorizarea eficienei
tratamentului, cu ajutorul metodelor clinico-instrumentale de examinare.
La efectuarea controlului screening s-a evideniat un grup de copii (n=37), care refuzau
examinarea ulterioar i indicarea unui tratament conservativ. ntruct echipa ortopedic mobil
oferea doar asisten consultativ i diagnostic la coal, furniznd pacientului informaii despre
starea coloanei vertebrale i metodele de tratament recomandate, acestor pacieni i prini li s-a

111
acordat o atenie deosebit i li s-a oferit un ajutor psihologic, pentru nelegerea strii de
sntate i necesitii unui tratament specializat.
La fiecare dintre etapele de asisten medical, s-a desfurat controlul eficienei acestuia,
cu utilizarea metodelor de vizualizare a strii coloanei vertebrale a pacientului i informarea
copilului i prinilor acestuia despre rezultate.
Astfel, modelul de baz al cabinetului de diagnostic ortopedic de sector cu echipe mobile
poate soluiona ntreg spectrul de sarcini al vertebrologiei pediatrice, n rndul copiilor i
adolescenilor, ncepnd de la diagnosticul precoce al dereglrilor de inut pn la tratamentul
diformitilor depistate i monitorizarea acestora pe termen scurt i la distan.
Rezultatele activitii unui cabinet ortopedic mobil n coli, au demonstrat c ortopedul i
asistenta medical examinau n regim de screening o clas (25-30 de copii) pe durata unei lecii
de educaie fizic (45 min), ceea ce este comod att pentru personalul medical, ct i pentru cel
didactic, ntruct nu ntrerupe procesul educaional. Examinarea consultativ a pacienilor i
investigaia diagnostic detaliat a cerut mai mult timp i a permis examinarea a 20 de copii pe
parcursul unei zile de studii. Organizarea edinelor i discuiilor cu prinii copiilor, nvtorii,
completarea documentelor primare, ndreptarea pentru investigaii suplimentare a copiilor cu
diformiti ale coloanei vertebrale i alte patologii ortopedice necesita mai mult timp cel puin
3-5 persoane ntr-o zi lucrtoare.
Experiena de activitate a cabinetului ortopedic mobil a demonstrat viabilitatea i
necesitatea acestuia dup toi indicii, cum ar fi acoperirea copiilor i adolescenilor cu
examinarea screening, acordarea asistenei consultative i organizarea tratamentului copiilor cu
diformiti ale coloanei vertebrale.
n concluzie, se poate afirma c funcionarea unui cabinet ortopedic temporar sau
permanent cu echipe mobile n coli sporete calitatea asistenei ortopedice pentru copiii cu
patologii ale coloanei vertebrale. Cabinetul ortopedic are conexiuni cu organizaiile curativ-
profilactice din ora i ar, datorit acestui fapt realizndu-se nu doar programele de screening a
populaiei de copii pentru identificarea patologiilor aparatului locomotor i monitorizare, dar i
se desfoar activitile curativ-profilactice i de reabilitare, nsoite de monitorizarea eficienei
tratamentului.

4.2. Algoritmul de identificare a copiilor din grupul de risc cu diformiti ale coloanei
vertebrale
Perioada de colarizare cu durata de 12 ani, reprezint o etap importan de dezvoltare a

112
copiilor i adolescenilor, care contribuie semnificativ la dezvoltarea intensiv a capacitilor
intelectuale, psihice, psihologice, funcional-motorii, care n complex formeaz nivelul de
educaie i sntate a elevilor. Printre factorii enumerai, un aspect important la etapa respectiv
l ocup dezvoltarea motorie a copiilor, care la rndul su, mbuntete funciile fiziologice i
psihice ale organismului i formeaz statutul fizic, activnd capacitile intelectuale ale elevilor
[93, 99]. Totui, n ultimele dou decenii, mai muli cercettori [11, 31, 95] remarc, c procesul
educaional-instructiv din coli este caracterizat de creterea volumului i intensitii activitii
didactice i de instruire a copiilor, fapt care duce la instituirea i mai stabil a unui regim de via
sedentar. Aceast orientare i tendin n dezvoltarea colii moderne nu se coreleaz cu
necesitatea soluionrii problemelor educaiei fizice a elevilor, din punct de vedere al reducerii
fenomenului sedentarismului i dezvoltrii fizice adecvate. Mai mult ca att, lipsa condiiilor i
activitii fizice adecvate n familie i la coal, contribuie la apariia afeciunilor aparatului
locomotor, cum ar fi scolioza i platipodia, tratamentul tardiv al crora nu ntotdeauna d
rezultatele ateptate. Din acest motiv, problema diagnosticrii precoce i coreciei diformitilor
statice la copiii i adolescenii de vrst colar, nu i-a pierdut actualitatea, att din punct de
vedere medical, ct i social. Conform datelor majoritii autorilor, n pofida inconsecvenei
indicatorilor statistici, frecvena diformitilor coloanei vertebrale este n cretere [97, 99, 173].
Tendina de cretere a numrului de adolesceni cu diformiti funcionale i structurale ale
coloanei vertebrale este determinat de schimbarea modului de via al elevului modern:
hipodinamie, tensiune static ndelungat n timpul leciilor, inclusiv la calculator, suprancrcare
psihoemoional, lipsa unei observaii permanente a modului cum adolescenii i petrec timpul
liber, n special n familiile incomplete [10].
Creterea frecvenei dereglrilor de postur la copii i adolesceni este determinat i de
faptul, c majoritatea manifestrilor iniiale ale acestor afeciuni sunt asimptomatice pentru
majoritatea prinilor i copiilor. Uneori prinii sunt absolut incompeteni n termenii de
manifestri ale unor patologii ortopedice la copii. Colectivele didactice din coli tot au fost
atenionate s acorde atenie identificrii dereglrilor aparatului locomotor la elevi. Totui,
aciunile ulterioare ale acestora nu au o manifestare raional, ntruct lipsesc programe integre
de soluionare a acestei probleme. Lipsete informaia despre recomandrile adecvate privind
diagnosticarea precoce i acordarea ajutorului specializat copiilor cu diformiti ale coloanei
vertebrale, realizarea crora implic respectarea unui anumit standard. Pentru eliminarea acestei
lacune organizaionale, am propus i am implementat un algoritm de depistare a copiilor din
grupul de risc cu diformiti ale coloanei vertebrale (Figura 4.6).

113
Suspecie la dereglri de postur, scolioz
VRSTA COPIILOR INSPECIE ACUZE

10-15 ani ghibozitate dureri de cap


asimetrie dureri n spate
poziie incorect n banc fatigabilitate
poze vicioase nelinite
discomfort
atenie sczut

primul depisteaz
prinii medicul de profesorii asistenta medical screening
familie, pediatrul a colii

cabinetul ortopedic de sector (coal)

EXAMINARE

formarea grupului de risc clinic


scoliometrie
ortoped-pediatru proba firului cu plumb
aprecierea lungimii membrelor
pelvine
fotometrie

scolioz
dereglri de
postur
radiografia coloanei
scolioz vertebrale
datele nu sunt
veridice
tratament profilaxie
dispanserizare

Fig. 4.6. Algoritm de depistare a copiilor din grupul de risc cu diforimiti ale coloanei
vertebrale.

114
Diagnosticarea precoce a dereglrilor de postur i scoliozei la copiii i adolescenii de
vrst colar, consultaia specializat a permis reducerea timpului de diagnosticare
preventiv, i iniierea la timp a msurilor profilactice i tratamentului conservator, fapt care a
redus considerabil implicaiile psihoemoionale ale copiilor. Am recomandat ca prinii,
profesorii, pediatrii, asistenta medical colar s acorde o atenie sporit copiilor cu diformiti
ale coloanei vertebrale i s-i direcioneze la cabinetul ortopedic din coal (sector), unde sunt
formate grupuri de risc i s-i ndrepte la ortopedul-pediatru din policlinic. Pediatrul-ortoped de
sector efectueaz examinarea complet a copilului, cu scoliometrie, determinarea centrului de
greutate i a devierii laterale a coloanei cu ajutorul firului cu plumb, evaluarea asimetriei
membrelor inferioare i fotometrie. n cazul suspeciei la scolioz, este indicat radiografia
coloanei vertebrale n dou proiecii. n cazul unor date fiabile privind examinarea copiilor din
grupul de risc cu scolioz, acetia sunt ndreptai pentru tratament i dispensarizare ulterioar,
consultaie la ortopedul-vertebrolog, minim de 3-4 ori pe an. n grupul copiilor cu date nesigure,
cnd este imposibil de a confirma sau exclude diformitatea coloanei vertebrale, se recomand
gimnastica curativ urmat de investigaii repetate n dinamic. n cazul confirmrii dereglrilor
de postur, copiilor li se recomand un complex de exerciii curative i profilactice. Rezultatele
tratamentului acestor copii sunt controlate n timpul examinrilor clinice i radiogafice repetate.
n cazul depistrii scoliozei la o investigaie profilactic, medicul-pediatru sau chirurgul-pediatru
direcioneaz copilul la ortoped-vertebrolog pentru precizarea diagnosticului. Copiii cu scolioz
identificat repetat, rmn la evidena de dispensar a ortopedului-pediatru pentru tratament.
Astfel, n activitatea de diagnosticare precoce screening a diformitilor coloanei
vertebrale, la copiii i adolescenii de vrst colar, am utilizat metode de investigaie
inofensive, vizuale i necostisitoare.

4.3. Mijloace i metode de tratament ortopedic pentru dereglrile de postur i


scolioz de gradul I-II pentru ameliorarea evoluiei acestora.
n procesul de dezvoltare a copilului, se perfecioneaz micrile de baz ale acestuia, se
formeaz postura cu fixarea n memoria SNC, ntruct omul contemporan este predispus genetic
pentru adaptare la ortostatism. Conform afirmaiilor lui .. [34], postura este una
dintre formele de micare, deoarece corpul aflat n poziie vertical balanseaz constant n
cmpul gravitaional. Dereglrile posturii i scoliozele, din punct de vedere al biomecanicii,
sunt considerate diformiti statice, care se formeaz ca rezultat al tulburrii procesului de

115
reglare a poziiei verticale [7, 26, 32, 152, 194]. Dezvoltarea fizic rapid la vrsta adolescenei,
n combinaie cu limitarea activitilor motrice, deseori, servesc drept factori obiectivi, care
contribuie la formarea unor dereglri statico-dinamice la adolesceni. Drept catalizator pentru
evoluia dezechilibrului muscular servesc diverse cauze: activarea primar a grupului de muchi
sub influena factorilor psihoemoionali, suprasarcina fizic (sportiv), perioada ndelungat ntr-
o singur poziie forat (de nvare), oboseal, afeciuni sau traume. Studierea i stimularea
adecvat a mecanismelor de formare a posturii corecte sunt sarcini, la care se reduc toate
activitile curative pentru copiii i adolescenii cu dereglri ale posturii [174, 181, 184]
Organismul uman are o tendin natural de regenerare, intervenia raional sporete aceast
capacitate i duce la un efect terapeutic pozitiv.
Cercetrile tiinifice, conform literaturii de specialitate, despre mecanismul reglrii
motorice i rezultatele studiilor noastre privind dereglrile funcionale i structurale ale
sistemului osteo-muscular la copii i adolesceni de vrst colar cu deformaii statice, ne-au
permis argumentarea alegerii metodelor conservative de corecie, consecutivitatea aplicrii
acestora n componena complexelor de tratament. Determinarea spectrului principal al
mijloacelor i metodelor gimnasticii curative, n baza crora poate fi eliminat sau redus
influena dereglrilor musculare i tonice, reprezint partea principal a acestui subcapitol.
Corecia ortostatic presupune eliminarea asimetriei sprijinului membrelor pelvine, prin
identificarea cauzelor. Aceasta este o scurtare anatomic sau funcional a membrului inferior
(n=12), poziia nefiziologic (patologic) a tlpii (n=18), care deseori prezentau cauze ale
dereglrilor poziiei verticale i formrii posturii incorecte.
n procesul de screening al colarilor au fost selectai 48 de adolesceni de 12-16 ani (26 de
fete i 22 de biei). Pentru acetia a fost
determinat gradul de sprijin al
membrelor inferioare n poziie static,
prin cntrirea cu ajutorul cntarului,
ncorporat ntr-un suport special (Figura
4.7), cu identificarea concomitent a
proieciei centrului de greutate cu
ajutorul firului cu plumb. Msurrile au
fost efectuate pe parcursul a trei minute,
Fig. 4.7. Cntarul ncorporat ntr-un suport cu nregistrarea indicilor de sprijin pe
pentru msurarea gradului de spirijin al piciorul drept i stng. A fost calculat
membrelor pelvine.

116
valoarea medie, care a servit drept criteriu pentru distribuirea copiilor n 2 grupuri (Figura 4.8).
n primul grup erau 32 de copii (66%). Diferena sprijinului picioarelor a constituit n medie
8,31,4 (p<0,01). n al doilea grup, erau 16 copii (33,4%), diferena sprijinului constituind
13,21,1 (p<0,05). Acest grup de copii a manifestat dereglri de postur (Figura 4.9).

n=32

n=16
3
1
1
11

Fig. 4.8. Distribuirea adolescenilor n Fig. 4.9. Tipuri de dereglare a posturii


grupuri conform diferenei de sprijin al la adolescenii din grupul al 2-lea.
membrelor pelvine

Aceste tipuri de dereglri ale posturii se asociau cu diverse patologii ale membrelor inferioare: 6
copii aveau n anamnez displazie unilateral a articulaiei oldului, o elev a prezentat o fractur
vicios consolidat a femurului cu scurtarea i deformarea n recurvaie, 2 copii aveau diformitate
n valgus a articulaiei genunchiului, cu scurtarea membrului cu 2,6 cm - la un elev i 3,5 cm - la
al doilea. Diverse tipuri de patologii ale piciorului propriu-zis, au fost identificate la 7
adolesceni: picior plat a fost diagnosticat la 3 elevi, picior plat valgus la 2 copii, i picior
echino-varus la alii doi. Analiza cartelelor medicale colare ale acestui grup de copii, a
demonstrat c examinrile anterioare nu au evideniat vre-o patologie a aparatului locomotor.
Examinarea screening, ns, a relevat existena diferenei statistic veridice ntre copiii
bolnavi i sntoi, n privina asimetriei de sprijin al piciorului drept i stng. n grupul copiilor
cu dereglri ale posturii, exist semnificativ mai muli copii cu asimetrie a sprijinului picioarelor
mai mare de 10%, comparativ cu al doilea grup (de control). Analiza rezultatelor cercetrii i
separarea copiilor n grupuri conform sexului a relevat faptul, c ntre fetele sntoase i cele cu
dereglri ale posturii, exist diferene semnificative veridice (p<0,05). n grupul de fete cu
dereglri ale posturii, asimetria sprijinului picioarelor a constituit mai mult de 10%. Comparaia
grupurilor de biei nu a relevat diferene veridice n privina indicatorului examinat. De
asemenea, nu a fost semnalat nicio relaie ntre valoarea asimetriei sprijinului picioarelor i tipul

117
de dereglare a posturii.
Copiii, la care au fost identificate diferene de sprijin al picioarelor mai mari de 10%, fac
parte din grupul de risc, din punct de vedere al dereglrii posturii corecte i trecerii la postura
scoliotic. Acetia au fcut investigaii clinice i instrumentale detaliate i au primit recomandri
de tratament profilactic. Pentru scurtri moderate ale membrelor i deformri, le-a fost
recomandat purtarea suporturilor sub clci i a susintoarelor plantare. n cazul scurtrilor mai
mari de 3 cm, a fost recomandat egalizarea lungimii membrelor prin metoda Ilizarov.
S-au aplicat diverse metode ale gimnasticii curative pentru corecia selectiv direcionat a
dezechilibrului muscular, exerciii fizice cu utilizarea diverselor dispozitive medicale.
Corecia muscular activ se efectua conform unui plan individual, n conformitate cu
caracterul i localizarea dereglrilor de inut identificate, pe fundalul executrii unor
antrenamente cu efect tonic general. Corecia muscular pasiv este o parte indispensabil a
coreciei defectelor de postur i ale altor dereglri statice ale aparatului locomotor.
Corecia s-a realizat n mod complex, n conformitate cu caracterul dereglrilor funcionale
identificate, aplicarea difereniat a mijloacelor i metodelor gimnasticii curative, care a devenit
partea de baz a programului individual al fiecrui copil. Drept criteriu obiectiv privind eficiena
msurilor de reabilitare ntreprinse, a servit dinamica pozitiv a parametrilor investigaiilor.
Corecia muscular activ a dereglrilor statice la copiii i adolescenii de vrst colar, s-
a realizat innd cont de influena selectiv a exerciiilor fizice asupra tonusului muchilor
scheletului. Reabiltarea motorie s-a indicat n conformitate cu programul individual, n paralel cu
executarea exerciiilor fizice cu efect tonic general i a constituit urmtoarele forme:
1. Gimnastic curativ (exerciii speciale pentru corecia posturii dereglate) (Anexa 3);
2. Exerciii la simulatoare speciale (Figura 4.10, a);
3. Exerciii fizice cu fitbol (Figura 4.10, b).
Metoda principal, care contribuie la meninerea posturii corecte i corecia dereglrilor
acesteia, este gimnastica. Gimnastica curativ a fost recomandat tuturor copiilor i
adolescenilor cu diformiti statice ale coloanei vertebrale, n conformitate cu diagnosticul
clinico-radiologic stabilit. Practicarea gimnasticii de corecie se recomand de cel puin 3 ori pe
sptmn. Durata unei sesiuni trebuie s fie de 15-25 minute (exerciii de baz). Rezultatele
unor sesiuni sistematice erau vizibile deja dup 3-4 luni. Pentru fixarea rezultatului obinut,
sesiunile au durat cel puin 1 an, iar ulterior exerciiile i alte msuri profilactice s-au efectuat n
regim de meninere.
Reieind din experiena noastr, eficiena utilizrii exerciiilor speciale de corecie depinde
semnificativ de alegerea poziiei iniiale. Au fost recomandate poziii care duc la descrcarea

118
maxim a axei coloanei vertebrale i
exclud influena tonusului muchilor,
care determin unghiul de nclinare a
bazinului. Poziia iniial n aceste
exerciii era culcat pe spate, pe burt i
n sprijin pe genunchi.
Meninerea unei poziii fixe a
copilului n banca colar o perioad
ndelungat, deseori, duce la ghibus, iar
n cazul poziiei incorecte, se dezvolt
postura asimetric. nvtorii au
nceput s in cont de acest fapt i s
ofere elevilor posibilitatea de a
a b
despovra muchii spatelui i coloana
Fig. 4.10. Exerciii pentru corectarea posturii
vertebral, schimbnd poziia, dereglate.
sprijinindu-se de scaun, banc. a exerciiu efectuat la simulator cu bucle pentru
fortificarea muchilor centurii scapulare.
Aflarea elevului n banc nu duce b - exerciiu efectuat pe minge mare (fitbol) pentru
la progresarea dereglrilor posturii la fortificarea muchilor spatelui.
copiii din grupul de risc, dac scaunul i banca sunt selectate corect pentru fiecare copil i
corespund normelor igienice. Prinilor le-a fost recomandat cu insisten, s creeze condiii
copiilor din grupul de risc, ca n timpul rezolvrii temelor de acas, s stea pe un scaun special:
speteaza scaunului s fie mai nalt dect umerii, scaunul s fie tare i drept, nlimea scaunului
- egal cu lungimea gambei, adncimea cel puin 4/5 din lungimea coapsei, nlimea mesei
la nivelul cotului minii flexate. Sub mas trebuie s fie suficient loc pentru picioare, poziia
acestora trebuie schimbat periodic. Nu se recomand poziia picior peste picior n timpul
leciilor, aceasta ducnd la formarea sau progresarea posturii asimetrice. Prinii urmau s
urmreasc ca n timpul mersului, copilul s-i menin postura corect: capul ridicat sus, brbia
n paralel cu podeaua, minile s se mite simetric de la umr, coloana vertebral s fie ntins,
abdomenul - tras.
Copiilor li s-a recomandat somn pe o saltea dur, plat, dar elastic ca n timpul somnului,
coloana vertebral s-i menin curburile fiziologice. Se impune utilizarea unei perne mici
pentru cap, care ar permite meninerea prii superioare a coloanei vertebrale n poziie corect,
ceea ce contribuie la relaxarea total a muchilor n timpul somnului.
Trebuie de remarcat faptul c, att formarea unei posturi i constituii corecte, ct i

119
corecia acesteia, nu este posibil fr un regim activ de exerciii fizice. Doar muchii bine
antrenai sunt capabili s menin coloana vertebral n poziie vertical, s suporte sarcini mari
i, astfel, s menin postura corect. Exerciiile fizice speciale trebuie s devin obinuin i
parte a vieii cotidiene a copilului.

4.4. Evaluarea eficienei aciunilor realizate


Pentru determinarea eficienei examinrilor screening, efectuate pentru diagnosticarea
precoce i profilaxia diformitilor coloanei vertebrale la copiii de vrst colar i adolesceni,
au fost distinse dou grupuri de copii.
Din primul grup, fac parte elevii cu diformiti ale coloanei vertebrale, care au fost la
eviden la asistenta medical din coal i la ortopedul-pediatru din policlinic. Al doilea grup
este constituit din elevi cu diformiti ale coloanei vertebrale, care au fost depistate n timpul
examinrii screening i care au fost n vizorul nostru.
n perioada efecturii examinrilor screening, au fost ntreprinse un ir de msuri
organizaionale. A fost inaugurat un cabinet ortopedic temporar, avnd funciile unui centru
metodic pentru depistarea afeciunilor i elaborarea unor programe individuale de reabilitare
(tratament) a copiilor i adolescenilor cu diformiti ale coloanei vertebrale i altor segmente ale
aparatului locomotor, pentru examinri periodice ale copiilor din grupul de risc privind scolioza,
i utiliznd algoritumul propus de noi. Pentru analiza comparativ, a fost considerat
caracterizarea copiilor i adolescenilor cu diformiti ale coloanei vertebrale, depistai n
perioada fiecrui an calendaristic. n 2011, au fost examinai 1869 de copii, ceea ce a constituit
68,2% din numrul total al elevilor examinai n coli. n 2012, au fost examinai 872 (31,8%) de
copii.
La evidena ortopedului-pediatru i asistentei medicale din coal, s-au aflat 164 de elevi
cu diformiti ale coloanei vertebrale. Dintre acetia, la 53 li s-a stabilit diagnosticul de scolioz
de gradul I-II, 111 elevi aveau dereglri de postur. n 2011, la efectuarea examinrii screening a
elevilor, n 402 cazuri, pentru prima dat, a fost constatat diformitatea coloanei vertebrale, la
341 de elevi dereglarea de inut, la 61 scolioz de gradul I-II, ceea ce reprezint 21,50%
dintre copiii examinai. n 2012, la 167 din 872 de elevi a fost diagnosticat, pentru prima dat,
diformitatea coloanei vertebrale, ceea ce reprezint 19,15%. Totodat, s-a micorat i numrul
scoliozelor diagnosticate de la 61 (3,26%), n anul 2011, la 18 (2,06%) n anul 2012.
Numrul total al elevilor cu diformiti ale coloanei vertebrale i numrul copiilor cu
patologii ale coloanei vertebrale diagnosticate primar, determinate la sfritul anului, sunt

120
prezentate n Tabelul 4.1.
Tabelul 4.1. Diagnosticarea diformitilor coloanei vertebrale
la elevii din colile mun. Chiinu
Rezultatele Anii 2011 2012
examinrilor screening abs. % abs. %
Total copii examinai 1869 68,19 872 31,81
Total copii cu diformiti ale 588 29,32 185 21,22
coloanei vertebrale
Difromitatea coloanei diagnosticat 402 21,5 167 19,15
pentru prima dat

Evaluarea copiilor i adolescenilor de vrst colar cu diformiti ale coloanei vertebrale,


includerea acestora n grupul de risc i monitorizarea acestora, a fcut posibil diagnosticarea
scoliozei la stadiile primare ale afeciunii, fapt ilustrat n Tabelul 4.2.

Tabelul 4.2. Severitatea afeciunii la elevii cu diformiti


ale coloanei vertebrale diagnosticate primar
Anul 2011 2012
Gradul diformitii examinrii abs. % abs. %
Dereglarea posturii 341 84,83 149 89,2
Scolioz de gradul I 27 6,72 12 7,18
Scolioz de gradul II 34 8,45 6 3,62
Total 402 100 167 100

Dup cum este indicat n Tabelul 4.2, n 2011, scolioza de gradul I diagnosticat primar,
constituia 6,7%, n anul 2012 - 7,2% (<0,01). Gradul II de scolioz a fost diagnosticat n 2011
la 34 de copii, ceea ce reprezint 8,45%, iar n 2012 la 6 elevi (3,62%) (<0,01). Distribuirea
conform vrstei a copiilor cu diformiti ale coloanei vertebrale diagnosticate primar, este
prezentat n Tabelul 4.3.
Tabelul 4.3.Distribuirea conform vrstei copiilor cu diformiti
ale coloanei vertebrale diagnosticate primar
Anul 2011 2012
Vrsta elevilor examinrii abs. % abs. %
6-9 ani 98 24,38 49 29,34
10-13 ani 159 39,55 48 28,74
14-17 ani 145 36,07 70 41,92
Total 402 100 167 100

121
Pentru analiza eficienei programelor curative individuale, recomandate copiilor n cazul
diformitilor funcionale i structurale ale coloanei vertebrale, a fost realizat observarea
dinamic a colarilor, dar nu mai devreme dect peste 2 luni de la examinarea screening i
iniierea activitilor curative. Copiii care nu respectau programul recomandat de activiti de
reabiliare i adolescenii supraponderali nu au fost inclui n monitorizare.
n scopul coreciei posturii i fortificrii muchilor spatelui, copiilor le-a fost recomandat
un curs de reabilitare cu program special de gimnastic curativ, n funcie de tipul dereglrii de
inut. Totodat, le-au fost recomandate exerciii cu diverse echipamente sportive, fitbol,
gimnastic respiratorie i pentru articulaii, la necesitate - corecia ortostatic a scurtrii
anatomice a membrului inferior.
Ca rezultat al activitilor curative i de reabilitare, s-a atestat mbuntirea strii generale
a elevilor din toate grupurile. Dinamica cea mai pronunat a semnelor clinice a fost observat la
copiii, care au respectat cu strictee
regimul de micare recomandat, au
fcut masaj i electrostimularea
muchilor spatelui. Copiii au
remarcat, c n decurs de 6-7
sptmni de activiti regulate i
proceduri fizioterapeutice, s-au redus
durerile de spate, n regiunea
a b
cervical, picioare. Corecia
ortostatic a scurtrii anatomice a Fig. 4.11. Protocolul controlului stabilometric al
coreciei ortostatice n caz de scurtarea membrului
membrului inferior, care a fost inferior stng cu 0,7 cm:
efectuat, n toate cazurile a dus la a - poziia iniial.
b - peste 12 min dup corecia cu suportul sub clci,
mbuntirea poziiei verticale, fapt nlimea 0,5 cm.
confirmat prin rezultatele controlului stabilometric (Figura 4.11).
Caz clinic. Elevul din clasa 11-a, 17 ani, cu scolioz toraco-lombar de gr. I i cu scurtarea
anatomic a membrului pelvin stng cu 22 mm. Elevul s-a aflat la evidena ortopedului-pediatru
de la vrsta de 10 ani cnd, n urma unui accident, a suportat un traumatism cu subluxaia
vertebrei C1 (Figura 4.12, g). A urmat o cur complex de tratament conservativ i de reabilitare.
Alte patologii ale aparatului locomotor nu au fost evideniate. n timpul examinrii screening,
adolescentul a prezentat acuze de dureri n spate, dup efort fizic (practic arte mariale), pe care
el le lega cu antrenamentele excesive. La inspecia din fa i din spate, se observ asimetria
nensemnat a reperelor anatomice deoarece n poziie activ, adolescentul menine umerii i

122
omoplaii aproape la acelai nivel, datorit muchilor antrenai ai spatelui (Figura 4.12, a, b).
Totodat, exist asimetria triunghiurilor taliei, nclinarea bazinului cu rotaie, devierea axei
coloanei vertebrale spre stnga, care nu se corecteaz n poziie eznd (Figura 4.12, b, d). La
efectuarea testului lui Adams, la nivelul toracolombar, se determin ghibusul costal din dreapta
(Figura 4.12, c), scoliometria determinnd rotaia trunchiului cu 8 grade. Radiografic, s-a
confirmat diagnoza de scolioz toracolombar gr. I, lombalizarea S1, spina bifida (Figura 4.12, f,
h). n urma examenului screening, n premier, a fost depistat scurtarea membrului pelvin stng
cu 22 mm datorit bazinului. Excluderea influenei diferenei lungimii picioarelor a contribuit la
corecia parial momentan a asimetriei bazinului, de la 22 mm la 6 mm (Figura 4.12, e). Totui,
asimetria persistent a umerilor i triunghiurilor taliei n poziia obinuit a corpului denot
caracterul permanent al diformitii i lipsa coreciei la timp a scurtrii anatomice a piciorului.
Acestui adolescent i-a fost recomandat corecia ortostatic n complex cu gimnastica curativ.
Trebuie s remarcm, c att n cazurile scurtrii anatomice, ct i celei funcionale a
membrului pelvin, a fost determinat blocarea articulaiei sacroiliace pe partea piciorului mai
scurt. Mecanismul de formare a scurtrii funcionale se bazeaz pe rotaia osului sacral de-a
lungul axei orizontale. n cazul aplecrii nainte a osului sacral (creterea lordozei lombare) i
blocrii unilaterale a articulaiei sacroiliace, pe partea blocat, are loc rotaia nainte a osului
sacral, fapt nsoit de alungirea relativ a membrului inferior, fenomen numit picior de suport
mai lung. La aplecarea n spate a osului sacral (aplatizarea lordozei lombare) i n cazul
blocrii articulaiei sacroiliace, are loc rotaia unilateral a osului sacral n spate i, ca urmare,
scurtarea piciorului de suport. La stabilometrie, a fost determinat deplasarea centrului de
greutate pe partea piciorului de suport. Indicatorul stabilometric s-a mbuntit sub influena
coreciei ortostatice a lungimii membrului i deblocrii articulaiei sacroiliace, rezultatul obinut
fiind considerat ca o etap iniial a programului complex de tratament recuperator. Pentru
stabilizarea local, dup restabilirea mobilitii articulaiei sacroiliace, adolescenilor le-a fost
recomandat un curs de corecie muscular activ cu exerciii fizice, nsoit de activiti
obligatorii de gimnastic curativ efectuate la domiciliu.
Ca rezultat al cursului de gimnastic curativ, care includea exerciii pentru fortificarea
muchilor plantei, corecia poziiei vicioase i formarea arcului plantar, la 14 adolesceni a fost
observat posibilitatea coreciei aplatizrii moderate a arcului plantar, care era doar o manifestare
parial a slbirii muchilor la elevii cu dereglri de postur i avea un caracter reversibil.

123
a b c d

e f h
Fig. 4.12. Elevul clasei a 11-a, 17 ani.
a la inspecia din fa se determin asimetria umerilor i triunghiurilor taliei.
b - la inspecia din spate se observ asimetria umerilor, omoplailor i triunghiurilor taliei,
contururilor reliefului muscular al spatelui, devierea axei coloanei vertebrale spre stnga.
c la efectuarea testului Adams, se determin ghibusul costal din dreapta.
d n poziie eznd, asimetria umerilor i triunghiurilor taliei persist, ceea ce indic
caracterul structural al deformrii coloanei vertebrale.
e corecia scurtrii membrului pelvin stng corecteaz parial asimetria umerilor i
triunghiurilor taliei.
f, h radiografia regiunii toracale i lombare a coloanei vertebrale: se determin scolioz gr .I

124
Observaiile ulterioare au
demonstrat mbuntirea treptat
a distribuirii sarcinii plantare ntre
piciorul drept i stng, precum i
ntre antepicior i calcaneu
a b
(Figura 4.13).
Fig. 4.13. Monitorizarea stabilometric:
Am efectuat aprecierea a - plantograma iniial
rezultatelor tratamentului n baza b - plantograma dup finalizarea tratamentului.

schimbrilor de postur i n starea general, indicate de ctre elev i prinii lui, la inspecia
vizual a copilului de ctre medicul-ortoped i compararea indicatorilor fotometrici pn la i pe
parcursul tratamentului. Pentru obiectivitatea rezultatelor, n evaluarea posturii am utilizat New
York Posture Test (NYPT) (Figura A4.1), care include 13 criterii: n plan frontal - poziia
corect/asimetric a capului, umerilor, coloanei vertebrale, bazinului, picioarelor, arcurilor
plantare; n plan sagital - capul i regiunea cervical, cutia toracic, umerii, regiunea toracal
(superioar), trunchiul, abdomenul, regiunea lombar. Fiecare criteriu se aprecieaz cu 5 puncte -
norma, 3 puncte - schimbri nesemnificative sau 1 punct schimbri evidente. Suma maxim este
de 65 de puncte, cnd toate criteriile sunt n limitele normei.
n grupul copiilor cu spate rotund i ghebos (n=102), gimnastica curativ era direcionat
spre corecia cifozei toracale mrite i prevenirea progresrii, micorarea contraciilor n
articulaiile coxofemurale, ntrirea muchilor abdominali, fortificarea muchilor profunzi ai
spatelui; extinderea ligamentelor anterioare ale regiunii toracice ale coloanei vertebrale; sporirea
mobilitii n regiunea toracic a
coloanei; fortificarea muchilor care
menin omoplaii n poziie corect;
fortificarea muchilor, care mresc
unghiul de nclinare a bazinului nainte
(flexorii articulaiilor oldului -
mm.rectus femoris, sartorius, iliopsoas;
pars lumborum m. erector spinae, mm.
quadratus lumborum, tensor fasciae
a b
latae, interspinales). De asemenea, se
Fig. 4.14. Corecia activ a hipercifozei:
a - exerciiu "cu dou scaune", indic extinderea muchilor pectorali,
b - exerciiu "ntre u" corecia pasiv i activ a hipercifozei -

125
exerciiu "cu dou scaune", "ntre u" (Figura 4.14). Gimnastica curativ se combina cu corecia
permanent a posturii n poziia ortostatic i seznd, sub supravegherea prinilor.
Peste 6-8 luni dup indicarea tratamentului complex repetat, au fost examinai 68 (66,67%)
de copii. Din acest lot, n 59 (86,8%) cazuri, s-a constatat mbuntirea vizual a posturii: copiii
ineau capul drept, ndreptau umerii fr atenionare. Ei ineau abdomenul retras, proba pentru
muchii abdominali a demonstrat c timpul meninerii picioarelor s-a mrit cu 20%.
La 38 (55,9%) elevi, s-a observat corectarea cifozei toracale de la 3 pn la 5 puncte
conform testului NYPT, la 17 (25%) copii - de la 1 pn la 3 puncte, la 4 (5,9%) copii - de la 1
punct pn la 5 puncte.
Caz clinic. Elev al clasei a 8-a, 14 ani, examinat n urma programului de screening. La
inspecia din profil, s-a depistat cifoza toracic pronunat, aplatizarea lordozei lombare, capul i
umerii aplecai nainte, retragerea cutiei toracice, proeminena abdomenului, micorarea
unghiului de inclinaie a bazinului (Figura 4.15, a). Conform scalei NYPT, cifoza toracic a fost
apreciat cu 1 punct. Din discuia cu elevul, am aflat c el
ede permanent ntr-o poziie vicioas, cu spatele ghebos. El
este cel mai nalt n clas (181 cm), i i este incomod s stea
n banca colar inadaptat. La domiciliu, el nu dispune de
mas personal de lucru, de obicei, i face temele de acas la
buctrie. Niciodat nu s-a ocupat cu sportul, petrece mult
timp la calculator. Adolescentului i-a fost indicat un complex
de msuri organizaionale (mod activ de via, organizarea a b
locului personal de lucru - mobil, lumina corect etc.) i
Fig. 4.15. Elevul clasei a 8-a,
curativ-profilactice - gimnastic curativ pentru ntrirea 14 ani cu dereglarea posturii
de tip spate rotund.
muchilor abdominali i formarea corsetului muscular al
a - la examinarea primar, se
spatelui, precum i un complex de exerciii speciale pentru observ mrirea cifozei
toracale i aplatizarea lordozei
reducerea cifozei toracale pronunate.
lombare.
Peste 14 luni, elevul s-a prezentat la control repetat. Se b - controlul repetat peste 14
luni.
observ postura corect: dezvoltarea echilibrat a curburilor
fiziologice ale coloanei vertebrale, abdomenul tras, capul poziionat drept (Figura 4.15, b).
Cifoza toracic apreciat cu 5 puncte conform scorului NYPT. Adolescentul se simte mai
deschis, nu se sfiete de nlimea lui. Este stisfcut de rezultatele obinute, apreciaz postura sa
ca bun.
Din 68 de elevi examinai repetat, la 6 (8,8%) regresia semnelor clinice nu s-a observat, iar
n 3 (4,4%) cazuri s-a depistat creterea cifozei toracale. Din spusele prinilor, aceti 9 (13,2%)

126
adolesceni au ignorat tratamentul indicat i nu practicau gimnastica curativ.
n grupul copiilor cu inut lordotic (n=31), era indicat gimnastica curativ pentru
reducerea lordozei lombare proeminente i unghiului de inclinaie a bazinului. Peste aproape un
an, au fost examinai repetat 23 de elevi, ceea ce a constituit 74,2% din acest grup. Dinamica
pozitiv s-a observat la 19 copii (82,6% din lotul examinat repetat), lordoza lombar s-a
schimbat conform NYPT de la 3 puncte la 5 puncte n 13 (56,5%) cazuri, de la 1 punct pn la 3
- la 4 (17,4%) copii, pn la 5 puncte - la 2 (8,7%) elevi. Patru (17,4%) adolesceni cu inut
lordotic, sugerau c postura lor incorect este cauzat de dansurile latino, cu care ei se ocupau
intensiv. Ei au concluzionat c activitatea fizic (dansuri) este destul de intens i gimnastica
curativ este n plus, deaceea ei n-au urmat indicaiile medicului-ortoped pentru corectarea
posturii.
n grupul elevilor cu inut cifolordotic (n=76), gimnastica curativ era direcionat spre
normalizarea curburilor fiziologice pronunate. Peste 10-12 luni, la 48 (63,2%) de elevi
examinai repetat, s-au constatat schimbri pozitive - echilibrarea cifozei toracale i lordozei
lombare, intrirea muchilor abdominali. Majoritatea copiilor din acest grup, care au urmat
indicaiile medicului, a fost constituit din elevii de 6-13 ani - 39 colari (81,3%). Ei erau uor de
convins de necesitatea coreciei posturii dereglate i au ndeplinit contiincios exerciiile
indicate. Ceilali 9 (18,7%) elevi din clasele mai mari, n-au respectat principiile de tratament i
schimbri vizuale n postura lor erau nesemnificative sau lipseau.
n grupul copiilor cu spate plat (n=117), era indicat gimnastica curativ pentru
fortificarea muchilor regiunii lombare a spatelui i grupului anterior al coapselor, pentru
extinderea muchilor cutiei toracice i pentru fortificarea muchilor, care menin omoplaii n
poziie corect. Au fost examinai repetat 64 (54,7%) de elevi, peste 10-12 luni dup iniierea
tratamentului. S-a constatat ameliorarea vizual a posturii la 57 de copii, ceea ce a constituit 89%
din acest lot de copii. Conform indicatorilor NYPT, cifoza toracal s-a schimbat de la 1 punct
pn la 3 puncte la 49 (75%) de elevi, de la 1 punct la 5 puncte - la 8 (12,5%) copii; lordoza
lombar s-a mrit de la 1 punct la 3 puncte - n 41 (64,1%) cazuri, de la 1 punct la 5 puncte - la
16 (25%) copii. S-a observat mbuntirea strii generale a copiilor: au disprut durerile de cap -
la 33 (51,6%) de elevi, copiii menionau starea lor mai bun n timpul exerciiilor fizice,
sriturilor, alergatului, din cauza restabilirii funciei de amortizare a coloanei vertebrale. La 46
(71,9%) de elevi era depistat primar platipodia i era indicat gimnastica pentru ntrirea
muchilor boltei plantare. Controlul dimanic pe parcursul efecturii msurilor curativ-
profilactice a artat labilitatea datelor plantografice. Dup urmarea cursului de gimnastic
curativ, s-a observat diminuarea suprafeei plantogramei. Acest fapt ne-a permis s

127
concluzionm, c aplatizarea boltei plantare era ca o manifestare a slabiciunii musculare generale
la elevii cu postura dereglat, era reversibil i putea fi activ corectat.
n cazul unor dereglri stabile i dezvoltrii scoliozei de gradul I, erau recomandate
exerciii de detorsionare. n majoritatea cazurilor, exerciiile de detorsionare erau indicate dup
trecerea perioadei de adaptare (2-3 luni) i acumularea experienei de ctre copil, cu
supravegherea obligatorie a unui specialist n gimnastica curativ i/sau a prinilor. n procesul
derulrii ciclului de reabilitare, programul de activiti era corectat n funcie de starea copilului,
datele examinrilor fizice i dinamica coreciei inutei.
Indicatorii importani pentru evaluarea eficienei msurilor ntreprinse n cazul dereglrii
de postur n plan frontal i a scoliozei, sunt semnele clinice vizuale ale afeciunii, asimetria
triunghiurilor taliei, diferena unghiurilor omoplailor i umerilor, asimetria pliurilor subfesiere i
de sub genunchi. Pentru evaluarea rezultatelor tratamentului, am utilizat scala TRACE - Trunk
Aesthetic Clinical Evaluation [173, 178], care cuprinde 4 criterii: poziia umerilor, omoplailor,
triunghiurilor taliei i deformarea cutiei toracice (Figura A4.2).
Evaluarea rezultatelor precoce ale aciunilor ntreprinse, s-a efectuat conform sistemului de
3 grade [93]:
ameliorare
fr schimbri
nrutire
Ameliorarea se caracteriza prin reducerea numrului de acuze sau lipsa acestora,
diminuarea oboselii musculare la efort, diminuarea asimetriei umerilor i omoplailor,
triunghiurilor taliei, creterea rezistenei musculare, toleranei la efort fizic, micorarea unghiului
curburii scoliotice.
Starea fr schimbri - unghiul deformaiei a rmas acelai, semnele clinice de asimetrie nu
s-au schimbat, pstrndu-se asimetria n lucrul muchilor spinali i ai centruii scapulare.
nrutirea se carateriza prin apariia noilor semne clinice sau prin intensificarea celor
existente.
Evaluarea rezultatelor tratamentului scoliozei gr. I-II, sunt prezentate n Tabelul 4.4.

Tabelul 4.4. Aprecierea rezultatelor tratamentului scoliozei gr. I-II


Copii cu Decurgerea patologiei Total
scolioz ameliorare fr schimbri nrutire
Gr. I 16 (34,0%) 26 (55,3%) 5 (10,6%) 47
Gr. II 5 (8,8%) 41 (71,9%) 11 (19,3%) 57

128
La copiii cu scolioz de gr. I (n=47), n toate cazurile a fost obinut un efect clinic pozitiv.
Asimetria triunghiurilor taliei s-a micorat de la 2 puncte pn la 1, n 26 (55,3%) cazuri, de la 3
puncte pn la 1 - n 16 (34,0%) cazuri, asimetria nivelului umerilor de la slab-moderat (2
puncte) la slab (1 punct).
n grupul elevilor cu scolioz de gr. II (n=85), au fost examinai repetat 57 de copii, ceea ce
a constituit 67,9% din acest lot de studiu. Rezultatele msurilor de reabilitare ntreprinse au fost
puin mai joase, dect la cei cu scolioz de gr. 1: conform scalei TRACE, asimetria nivelului
umerilor s-a redus de la 2 puncte la 1 punct, la 39 (68,4%) de elevi, de la 3 puncte pn la 2 - n
11 (19,3%) cazuri, fr schimbri - 7 (12,3%) copii. Asimetria triunghiurilor taliei s-a micorat
de la 3 puncte pn la 2 n 35 (61,4%) de cazuri, de la 3 puncte pn la 1 - n 5 (8,8%) cazuri. La
17 (29,8%) elevi, asimetria triunghiurilor taliei apreciat cu 2 puncte, practic nu s-a schimbat.
Caz clinic. Eleva clasei a 5-a, 12 ani, examinat n urma screeningului colar. La
examinarea din spate, s-a constatat poziia asimetric a umerilor, omoplailor (din dreapta se
situau mai sus dect din partea stng), triunghiurilor taliei (din partea stnga mai pronunat)
(Figura 4.16, a). Testul lui Adams pozitiv, scoliometria a apreciat unghiul de rotaie a trunchiului
egal cu 9. Din anamneza familiar, date referitor la predispoziia genetic nu s-au depistat.
Adolescenta nu observa poziia incorect a corpului din cauza constituiei hiperstenice. Acuzele
la oboseal, cefalee ea le lega de modul hipodinamic de via, lipsa activitii fizice i sarcinile
excesive la coal. Radiologic, s-a confirmat scolioza toracic dextraconvex gr. II, unghiul
Cobb = 23 (Figura 4.16, b). A fost indicat un tratament complex, care includea autocorecia
poziiei corpului acas i la coal, pauze n timpul leciilor, eliberarea de la leciile de educaie
fizic, gimnastic curativ cu exerciii pentru detorsionare, exerciii asimetrice, exerciii pentru
formarea i meninerea corsetului muscular al spatelui i abdomenului.
Peste 2 ani, eleva s-a prezentat la control repetat. Obiectiv, semnele asimetriei reperelor
anatomice s-au diminuat nesemnificativ, avnd n vedere constituia obez a pacientei (Figura
4.16, c). Radiologic, se observ dinamica pozitiv, unghiul Cobb s-a micorat pn la 15
(Figura 4.16, d). Adolescenta se simte mai bine, i-a format singur un complex de exerciii cu
fitbol din cele recomandate, se ocup cu plcere. Apreciaz rezultatele tratamentului ca bune.
Astfel, toi factorii inclui n complexul de reabilitare la stadiile incipiente, aveau o
influen asupra simptomatologiei clinice. Efectul terapeutic era obinut n cazul respectrii
stricte a regimului zilei i efecturii programului complex de reabilitare.

129
a b

c d

Fig. 4.16. Eleva clasei a 5-a, 12 ani.


a - examinarea din spate: se observ asimetria umerilor, omoplailor,
triunghiurilor taliei.
b - radiografia coloanei vertebrale: scolioz toracic dextraconvex gr. II,
unghiul Cobb=23.
c - control repetat peste 2 ani: se observ dinamica pozitiv.
d - radiografia coloanei vertebrale peste 2 ani, unghiul Cobb =15

Analiza modificrilor flexibilitii active a coloanei vertebrale nu a constatat mrirea


semnificativ a profunzimii aplecrii nainte sau napoi. n grupul de copii cu dereglri de inut,
care n cadrul tratamentului terapeutic au urmat, n afar de exerciii fizice, masaj i proceduri
fizioterapeutice pentru muchii spatelui, creterea flexibilitii active a coloanei vertebrale a fost
de 0,5-1 cm, creterea maximal a fost demonstrat de copiii cu spate rotund i scolioz
toracolombar de gr. 1. Concomitent cu analiza n dinamic a aplecrilor laterale, am evaluat
modificarea coeficientului de asimetrie al aplecrilor. Coeficientul de asimetrie al aplecrilor
laterale n stnga i dreapta, la stadiile iniiale ale scoliozei, nu depea 10%. Asimetria
adncimii aplecrii era mai pronunat n grupul adolescenilor cu scolioz de gr. II (14,56,2%)

130
(p<0,05). Cele mai bune rezultate au fost obinute la copiii, care au urmat tratament complex de
reabilitare cu fizioterapie: coeficientul de asimetrie s-a redus cu 42% (p<0,05).
Analiza vizual comparativ a modificrilor curburilor fiziologice, a relevat faptul c
nivelul de recuperare a lordozei lombare era mai mare dect cel al cifozei toracale. Probabil,
acest fapt este legat de mobilitatea mai mare a regiunii lombare a coloanei i caracterul influenei
corectoare ca atare. Totodat, au fost remarcate rezultate mai bune ale coreciei curburilor
fiziologice la copiii cu dereglri de postur.
Unul dintre aspectele importante n tratamentul diformitilor coloanei vertebrale este
fortificarea muchilor spatelui. Clinic, aceasta se manifesta prin reducerea oboselii n cazul
solicitrilor, creterea toleranei fa de sarcinile fizice, iar numeric prin modificarea timpului
la efectuarea probelor funcionale. Drept rezultat al aciunelor de reabilitare ntreprinse n
grupurile de copii cu dereglri de postur i scolioz, a fost remarcat creterea rezistenei
musculare, sporirea toleranei fa de sarcinile fizice: copiii executau mai bine exerciiile de
gimnastic curativ, nu acuzau dureri de spate dup exerciii, fapt care demonstreaz creterea
rezistenei muchilor. Evaluarea n dinamic a indicatorului respectiv n funcie de gradul de
diformitate i perioada de efectuare a msurilor de reabilitare au demonstrat urmtoarele: printre
copiii cu dereglri de postur gr. I-II i scolioz de gr. I, efectul maxim s-a manifestat dup 4-6
luni i s-a pstrat relativ neschimbat pn la finalizarea observaiilor, la copiii cu dereglri de
postur de gr. III i scolioz de gr. II, efectul pozitiv a fost atins ntr-un timp mai ndelungat,
pn la finalizarea observaiilor numrul copiilor cu ameliorri semnificative a atins 64%, restul
elevilor au observat doar un efect pozitiv nesemnificativ.
Cu scopul monitorizrii schimbrilor, aprute pe parcursul tratamentului, i pentru
evaluarea rezultatelor funcionale, a fost efectuat electromiografia muchilor paravertebrali la 7
elevi cu scolioz idiopatic gr. II. EMG iniial a relevat prezena asimetriei activitii
bioelectrice a muchilor paravertebrali, care se afl n medie, la apexul deformaiei, s-a depistat
activitatea electric nalt pe partea convex a curburii scoliotice n toate cazurile. La doi copii,
EMG era de tip I dup , adic normogram. n cinci cazuri, s-a nregistrat ncetinirea
activitii ritmice pn la tipul IIb (Figura 4.17, a, b). Potenialul fibrilaiei i asimetria
indicatorului / s-a depistat la toi copiii evaluai. Peste 10-12 luni, dup iniierea
tratamentului complex EMG repetate, au demonstrat dinamica pozitiv a indicatorilor
electromiografici, tipul I dup , s-a depistat potenialul de fibrilaie cu intensivitatea
redus, asimetria reflexului / nu s-a nregistrat (Figura 4.17, c, d).

131
a b

c d

Fig. 4.17. Monitorizarea electromiografic la eleva din clasa a 4-a, 11 ani.


a - EMG iniial: asimetrie pronunat a reflexului H, micorarea indicatorului
H/M din stnga, la muchii paravertebrali din partea convex, tipul II b.
b - radiografia coloanei vertebrale: scolioz toracolombar gr. II, unghiul
Cobb = 19
c - EMG peste 14 luni: normalizarea reflexului / bilateral, potenialul de
fibrilaie nu se nregistreaz.
d - radiografia coloanei vertebrale cu dinamica pozitiv, peste 2 ani dup
iniierea tratamentului.

Astfel, toate aciunele ntreprinse au avut efect asupra strii generale a organismului
copiilor i asupra muchilor spatelui, n particular. Dinamica indicatorilor difer semnificativ, n
funcie de severitatea afeciunii i forma diformitii. Pentru elevii cu manifestri iniiale ale
scoliozei, modificri semnificative ale indicatorilor au fost observate la acei copii, care au

132
respectat exact recomandrile programului complex de reabilitare. Pentru adolescenii cu
scolioz de gr. II, cele mai bune rezultate au fost atinse, combinnd exerciii speciale pentru
tratamentul scoliozei, gimnastica curativ regulat, masaj i fizioterapie (electrostimulare) pentru
fortificarea muchilor spatelui.

4.5. Concluzii la capitolul 4.


1. Sistemul elaborat de screening i monitoring al copiilor i adolescenilor de vrst colar cu
diformiti ale coloanei vertebrale, n baza unui cabinet ortopedic mobil, a permis stabilirea
diagnozei primare a dereglrilor posturii - n 83% cazuri (n=530), scolioz - n 60% cazuri
(n=79), efectuarea monitorizrii individuale i n grup a deformrilor depistate, controlul
eficienei aciunilor ntreprinse i corecia la timp a tacticii de tratament.
2. Algoritmul propus de identificare a copiilor din grupul de risc cu diformiti ale coloanei
vertebrale, cu funcionarea echipelor ortopedice mobile, a facilitat organizarea optimal a
programului de depistare precoce i tratamentului diformitilor coloanei vertebrale.
3. Metodele de tratament i reabilitare, recomandate n stadiile incipiente ale bolii, la elevii cu
dereglri de postur i scolioz de gr. I-II, au oferit un efect pozitiv stabil la copiii, care
respectau strict i aplicau recomandrile programului individual de recuperare. Pentru
adolescenii cu scolioz de gr. II, cea mai eficient a fost combinarea exerciiilor fizice
regulate i fizioterapiei (electrostimulrii) muchilor.
4. Programe elaborate de tratamentul i profilaxia diformitilor coloanei vertebrale cu
complexe individuale de exerciii speciale pentru ntrirea muchilor i corectarea poziiei
incorecte a corpului ne-au permis s obinem rezultate pozitive n 85% cazuri.

133
SINTEZA REZULTATELOR OBINUTE

Diformitile coloanei vertebrale la copiii i adolescenii de vrst colar dereglrile


posturii, scolioza reprezint una dintre cele mai complexe i frecvente patologii pediatrice [16,
51, 73, 100, 127, 157]. Dei datele statistice sunt contradictorii, totui, incidena dereglrilor de
postur i a scoliozei ntre copiii i adolescenii de vrst colar este destul de nalt, avnd un
trend de cretere, n ultimii ani [26, 41, 85, 161, 164].
Particularitatea acestor maladii const n faptul, c n majoritatea cazurilor, nu este posibil
determinarea debutului exact al acestora, identificarea i eliminarea cauzei, n special, a evoluiei
progresive [38, 162, 172, 204]. Chiar i studiile tiinifico-clinice de vertebrologie remarc c
problema diformitilor coloanei vertebrale rmne foarte actual, n special, din cauza
diagnosticului ntrziat al maladiei, aplicarea unor metode inadecvate de tratament, nsoite de
cheltuieli semnificative [78, 105, 126, 172]. Dereglrile de postur la colari sunt de 4-6 ori mai
frecvente dect scoliozele. Prevalena acestor defecte funcionale crete la elevii din clasa nti
pn la clasa a cincea de 5-6 ori, altfel spus, de la 18-22 la 85-137,9. Iar la adolesceni,
frecvena dereglrilor scade puin (pn la 84,3-94,7), dei sporete grupul elevilor cu scolioz
[31, 93, 167].
Cercetrile epidemiologice demonstreaz, c tendina de cretere a numrului de copii i
adolesceni de vrst colar cu diformiti statice ale coloanei vertebrale este determinat, n
primul rnd, de schimbarea modului de via al elevului modern. Acest fapt demonstreaz
influena negativ a factorilor cunoscui asupra formrii posturii corecte: malnutriia, ecologia
deteriorat, afeciuni cronice i acute frecvente n rndul colarilor, lipsa de atenie din partea
prinilor i profesorilor. Printre alte cauze de nrutire a dezvoltrii fizice a copiilor i
adolescenilor, se numr insuficiena de specialiti de educaie fizic i asisteni medicali n
coli, reducerea ateniei acordate culturii fizice n sistemul educaional. Cu referire la scolioz,
toate cauzele enumerate mai sus sunt secundare, pentru c scolioza nu reprezint doar o simpl
diformitate este mult mai complex. Problemele scoliozei i ale altori afeciuni ale aparatului
locomotor la copii nu sunt doar probleme ortopedice [37, 78, 129, 130].
Etiologia scoliozei, pn n prezent, rmne o problem discutabil [2, 4, 78, 131]. Se
remarc cteva cauze principale de apariie a scoliozei: insuficiena aparatului musculo-
ligamentar, patologia sistemului nervos, tulburri ale fluxului sanguin la nivelul coloanei
vertebrale. Cercetrile lui .. [56, 57], au sporit considerabil cunotinele despre
rolul factorului genetic n dezvoltarea scoliozei. Majoritatea cercettorilor consider aceast
maladie multifactorial, cu predispoziie genetic. ntreg spectrul de metode conservatoare i

134
operative de tratament, ale msurilor de reabilitare, este focusat pe prevenirea complicaiilor
dereglrilor de postur i scoliozei, pe corecia i reducerea diformitilor existente, stabilizarea
coloanei vertebrale.
Abordarea complex a tratamentului maladiilor ortopedice permite evaluarea diverselor
verigi ale patogenezei. Includerea factorilor fizici n complexul de reabilitare contribuie la
optimizarea duratei tratamentului, sporirea efectului terapeutic, prevenirea dezvoltrii
complicaiilor. n medicina de reabilitare a copiilor cu diformiti ale coloanei vertebrale, cel mai
frecvent sunt utilizate metode de gimnastic curativ, masaj, electrostimularea muchilor
paravertebrali i a muchilor drepi abdominali [7, 22, 99, 126].
Pentru diagnosticul precoce al diformitilor coloanei vertebrale, n multe ri (SUA,
Japonia, Grecia, Polonia, Rusia, Romnia) sunt desfurate examinri screening ale elevilor
altfel spus, investigaii n mas a unui numr mare de copii i adolesceni, conform unor criterii
determinate (sex, vrst), cu utilizarea metodelor simple i sensibile pentru identificarea
anumitor patologii [94, 151, 159, 165, 176].
n ultimii ani, n colile din ar noastr, nu au fost efectuate investigaii sistemice ale
copiilor i adolescenilor cu diformiti ale coloanei vertebrale. Imaginea de ansamblu privind
morbiditatea, se constituia din datele disponibile [3, 4, 5, 192] i n baza adresabilitii copiilor
bolnavi. Din aceast cauz, actualmente, exist necesitatea de formare a unui sistem integru de
diagnosticare precoce i acordare a asistenei medicale specializate copiilor cu diformiti ale
coloanei vertebrale la etapele de screening, monitorizare, tratament conservator i operativ.
Examinarea screening i monitorizarea copiilor i adolescenilor cu diformiti ale coloanei
vertebrale, determinarea metodelor optimale de tratament i profilaxie a complicaiilor are
semnificaie tiinific i practic.
Scopul prezentei lucrri de cercetare este studierea epidemiologic a diformitilor
coloanei vertebrale la copiii i adolescenii de vrst colar prin elaborarea i aprobarea unui
model organizaional i funcional de screening, care va asigura diagnosticul precoce i aplicarea
metodelor medicinii de recuperare. Pentru realizarea scopului propus, a fost desfurat controlul
screening al elevilor din colile municipale i a fost determinat grupul copiilor i adolescenilor
cu diformiti ale coloanei vertebrale. Au fost studiai factorii principali, care determin
dereglrile funcionale i cele structurale ale coloanei vertebrale. A fost elaborat algoritmul de
diagnosticare precoce pentru identificarea grupurilor de risc cu dereglri de inut i scolioz
precum i organizarea monitorizrii. A fost determinat complexul necesar de msuri profilactice,
de tratament i reabilitare, n conformitate cu diagnosticul clinico-radiologic i gradul de
diformitate a coloanei vertebrale. Pe durata cercetrii, au fost monitorizai n dinamic bolnavii

135
cu diformiti ale coloanei vertebrale i a fost evaluat eficiena msurilor de tratament i
profilaxie.
Pentru programul screening, a fost utilizat metoda clinic de examinare a elevilor. Odat
cu inspecia n diverse poziii, a fost utilizat examinarea funciilor coloanei vertebrale:
diagnosticul vizual, palparea superficial i profund a muchilor, investigaia articulaiilor
intervertebrale cu ajutorul metodei furculi, palparea apofizelor spinoase, examinarea
manual a micrilor pasive n articulaiile coloanei vertebrale. La efectuarea testului Adams, n
mod obligatoriu, era utilizat scoliometria. Dup formarea grupului de risc al copiilor cu
dereglri ale posturii, a fost efectuat fotometria, plantografia, iar n grupul de risc cu scolioz,
suplimentar, a fost recomandat examinarea radiografic a coloanei vertebrale n dou poziii
standard. Vizual, cu ajutorul firului cu plumb, a fost determinat curbura scoliotic dup
devierea coloanei vertebrale de la linia median a corpului, totodat, au fost efectuate
stabilometria, electromiografia, determinarea funciei respiraiei externe.
n lucrare, sunt prezentate rezultatele cercetrii factorilor etiologici ai diformitilor
coloanei vertebrale, datele examenului screening al elevilor i ale procesrii cartelelor medicale
ale acestora. A fost argumentat din punct de vedere organizaional i teoretic crearea unui
cabinet ortopedic mobil n cadrul gimnaziilor i liceelor, a fost determinat structura funcional-
organizatoric a acestuia, elaborat algoritmul de diagnosticare precoce a diformitilor coloanei
vertebrale i de monitorizare a msurilor curativ-profilactice.
Controlul screening al elevilor a permis identificarea copiilor cu dereglri ale posturii de
diferite tipuri i cu scolioz de gr. I i II n 28,2% (n=773), 59,85% dintre aceste cazuri fiind
identificate n premier. Experiena acumulat n ultimii ani, i pe durata prezentei cercetri
privind examinarea i tratamentul copiilor de vrst colar i adolescenilor, a contribuit la
identificarea problemelor principale ale ortopezilor-vertebrologi n procesul de acordare a
asistenei medicale, adresate populaiei, n special elevilor:
1. Controlul screening al populaiei de copii, inclusiv examinarea obligatorie cel puin o
dat pe an.
2. Efectuarea unei examinri diagnostice specializate a colarilor, n cazul rezultatelor
pozitive ale controlului screening.
3. La necesitate efectuarea unei investigaii diagnostice difereniate.
4. Determinarea tacticii de supraveghere a copilului n regim dinamic de observaie.
5. Determinarea tacticii de tratament al elevilor, care au fost atribuii grupului de risc n
rezultatul controlului-screening i au fost examinai de specialiti (fotometrie, radiografie,
plantografie etc.).

136
6. Elaborarea programelor individuale de reabilitare i tratament al copiilor i
adolescenilor, care necesit un tratament conservator activ n condiii de ambulator.
7. Realizarea activitii de consultan dinamic.
8. Organizarea unui cabinet ortopedic, cu funciile unui centru metodic privind identificarea
copiilor de vrst colar i adolescenilor cu diformiti ale coloanei vertebrale i alte
patologii ale aparatului locomotor n condiii de coal i elaborarea unor programe
individuale de reabilitare (tratament).
Structura unui cabinet ortopedic de sector pentru identificarea i tratamentul elevilor cu
diformiti ale coloanei vertebrale n coli, trebuie s includ un loc de lucru al medicului-
traumatolog (vertebrolog) pentru controlul-screening i a diagnosticului primar; seturi necesare
de dispozitive i accesorii ortopedice, posibilitatea efecturii gimnasticii curative, fizioterapiei i
masajului. Asistenta medical a cabinetului ortopedic trebuie s participe la controlul strii
bncilor din clasele de studii i iluminrii locurilor de studiu ale elevilor, la instruirea privind
poziia optim a minilor i spatelui n timpul leciilor, trebuie s determine poziia elevilor cu
patologii ale aparatului vizual sau locomotor n clas.
n grupul de observaie cu dereglri ale posturii au fost inclui 641 (82,92%) de elevi din
clasele 1-11, cu vrsta cuprins ntre 6 i 17 ani. Modificrile curburilor fiziologice ale coloanei
vertebrale, identificate n timpul investigaiilor clinice i instrumentale, au fost divizate n 6
grupuri conform tipurilor de dereglri ale posturii.
n grupul de copii cu postur lordotic, au fost inclui 31 de elevi, dintre care 10 biei i
21 de fete, ceea ce reprezint 4,84% din numrul total al colarilor cu dereglri ale posturii.
Copiii din acest grup, se caracterizau printr-un mers drept, ano, crend aparena unor copii
sntoi. ns, n timpul investigaiilor clinice i instrumentale detaliate, a fost determinat
sporirea lordozei lombare, tulburri ale sistemului imunitar, nsoite de existena unor focare de
infecii cronice, rceli frecvente, ct i un fon alergic general al organismului. Postura cu lordoz
pronunat era caracterizat de proeminena abdomenului, cu unghiul de nclinare a bazinului de
peste 60. Acest fapt duce la suprasarcina segmentelor posterioare ale coloanei vertebrale, care
reprezint un factor de predispoziie pentru instabilitatea degenerativ a regiunii lombare [4].
Copiii, n proporie de 71%, acuzau dureri de spate, n special n regiunea lombar, cefalee - la
16 (51%) dintre elevi, amorirea periodic a picioarelor la 3 (10%) elevi, iar o bun parte acuzau
dereglri de postur, ca un defect cosmetic - 21 (68%).
Cauza formrii lordozei, conform observaiilor noastre, era slbirea general a aparatului
locomotor, ct i dezechilibrul muchilor bazinului, din cauza apropierii punctelor de fixare a
acestora: somn n poziia colcel, poza cu picioarele sub scaun n timpul leciilor.

137
n grupul copiilor cu dereglri de postur de tip spate rotund, au fost inclui 59 de elevi,
ceea ce reprezint 9,2% din numrul total al copiilor cu dereglri de postur. Majoritatea n grup
o reprezintau bieii 69% (n=41), fete erau de 3 ori mai puine - 31% (n=18). Totodat, a fost
determinat un grup de elevi cu spate ghibos, care a inclus 43 de copii (28 de biei i 15 fete). La
examinarea copiilor din profil, trstura cea mai caracteristic era curbura fiziologic pronunat
a regiunii toracice (cifoz) i diminuarea lordozei cervicale i a celei lombare. Totodat, au fost
observate astfel de semne caracteristice cum ar fi capul aplecat nainte din cauza lordozei
cervicale aplatizate, umerii aplecai, omoplai sub form de aripi, spate rotund, cutie toracic
retras, abdomenul proeminent. Printre cauzele de dezvoltare a posturii dereglate de tip spate
rotund i ghibos au fost observate: slbiciunea general a aparatului locomotor, influena
ndelungat a pozelor greite - somnul pe pat moale cu pern nalt, obinuina de a menine o
poziie greit n timpul leciilor la coal i acas, statul la o mas joas, capul aplecat, un mod
de via sedentar, vedere slbit fr corecie adecvat.
Dereglarea de inut tip spate cifolordotic era mai mult caracteristic pentru fete 56 de
cazuri, dect pentru biei 20 de cazuri. Examinarea copiilor n poziie frontal a relevat
trsturi cum ar fi: capul puin aplecat, privire ncruntat, umerii aplecai nainte, minile
atrnnd, cutia toracic tras i partea de jos a abdomenului proeminent. Datele obinute dup
efectuarea probei de meninere a tonusului muchilor abdominali, au demonstrat c timpul mediu
de meninere este de 2-4 ori mai jos de norm, fapt care denot slbirea semnificativ a
muchilor peretelui abdominal superior. La inspecia din profil, cele mai caracteristice trsturi
observate sunt exagerarea curburilor fiziologice ale coloanei vertebrale cifoza toracal i
lordoza lombar. Asemenea modificri ale poziiei coloanei vertebrale determin scderea
funciei dinamice a cutiei toracice. Din cauza reducerii mobilitii cutiei toracice i a coloanei
vertebrale, se micoreaz excursia respiratorie, scade volumul vital al plmnilor. Scderea
mobilitii cutiei toracice reduce aciunea aspiratoare a acesteia, fapt care duce la diminuarea
fluxului sangvin venos spre inim i, eventual, deregleaz activitatea sistemului circulator.
Cauza principal a formrii inutei incorecte de tip spate cifolordotic o constituie
slbiciunea sistemului osteo-muscular i lipsa sau insuficiena activitii fizice.
Dereglarea de postur de tip spate plat a fost determinat la 117 elevi, ceea ce reprezint
18,25%. Grupul era constituit din 72 de biei i 45 de fete. La acetia, se atest aplatizarea
curburilor fiziologice ale coloanei vertebrale, n special n regiunea lombar, motiv pentru care
funcia de supinare a coloanei vertebrale este redus, ceea ce influeneaz negativ starea
creierului i a mduvei spinrii n timpul alergatului, sriturilor i altor micri brute.
Majoritatea elevilor, indiferent de vrst, aveau un aspect fizic astenic, tegumentele roz-pale.

138
Evaluarea indicilor funcionali ai activitii plmnilor la elevii claselor primare, a conchis c la
fete (n=11) s-a micorat capacitatea vital a plmnilor (0,05), la bieii de aceeai vrst
aceti indicatori sunt semnificativ mai buni (n=14), dei per ansamblu, indicii sunt mai mici
dect la copiii sntoi (0,05). Examinarea i palparea cutiei toracice, abdomenului i a
membrelor a determinat clar micorarea masei musculare i scderea tonusului muscular al
elevilor. n acest grup al elevilor din clasele primare i mari, diagnosticul de spate plat (n=87) a
fost constatat n 78,16% dintre cazuri, acest defect fiind nsoit de picior plat.
Identificarea cauzelor dezvoltrii dereglrii de inut de tip spate plat a relevat un ir de
condiii sociale: nivel jos de trai, familie incomplet, slbirea general a aparatului locomotor,
cnd funciile statice i dinamice ale coloanei vertebrale sunt diminuate i exist predispoziie
pentru dezvoltarea deformaiei rotaionale. Lipsa unui mod de via sntos n familie toate
acestea n complex duc la formarea unui copil cu tip funcional slab de inut, sistem muscular
slbit i risc sporit de dezvoltare a scoliozei.
Cel mai numeros grup de elevi acuza dereglri de inut de tip scoliotic - 49,14% (n=315).
La fete, aceasta se atest de 2 ori mai frecvent dect la biei. A fost identificat la 117 (37,1%)
biei i 198 (62,9%) de fete. n primul grup de vrst (6-9 ani), nu a fost atestat o diferen
semnificativ ntre sexe: 7,9%, biei i 8,6% fete. Diferene semnificative n funcie de sex au
fost atestate la analiza grupurilor 2 i 3 de vrst. inuta scoliotic la vrsta de 10-13 ani a fost
diagnosticat la 60 de biei, ceea ce reprezint 19%, iar n grupul de fete - 37,1% (n=117)
(p=0,036). n grupul superior de vrst, raportul dintre biei i fete cu inut scoliotic s-a
pstrat: bieii reprezint 10,2% cazuri din numrul total, iar fetele - 17,2% (p=0,025).
Caracteristicile principale ale acestui tip de diformitate includ: asimetria umerilor,
omoplailor, triunghiurilor taliei, deviere nesemnificativ a axei coloanei vertebrale n plan
frontal. n 38% din cazuri, a fost detectat asimetria bazinului, cu proeminena spinei anterioare
superioare stngi. Majoritatea copiilor aveau capul aplecat ntr-o parte. n poziia culcat i la
aplecarea corpului inainte, diformitatea disprea. inuta dereglat se forma, n acest grup, din
cauza inegalitii membrelor inferioare, unei poze asimetrice sau suprasarcini de durat.
Reieind din mecanismele cunoscute de patogenez a dereglrilor de inut la copii i
adolesceni, pentru tratamentul complex au fost recomandate urmtoarele msuri: autocorecia
poziiei corpului, gimnastica curativ, masajul, electrostimularea muchilor spatelui.
Includerea gimnasticii curative n complexul tratamentului de reabilitare se explic prin
faptul c activitile fizice dezvolt i amelioreaz starea funcional a corsetului muscular,
fortific muchii i ntreg sistemul osteo-muscular, direcia principal de profilaxie a dereglrilor
de postur fiind exerciiile fizice regulate. Gimnastica curativ era realizat sub supravegherea

139
metodistului i medicului-ortoped, dar i cu implicarea activ a prinilor n procesul de educaie
fizic a copilului i corecia inutei problematice. Exerciiile corective, n cazul dereglrilor de
inut, purtau un caracter simetric. Copiilor cu hipermobilitate a coloanei vertebrale le-au fost
recomandate exerciii izometrice pentru stabilizarea coloanei vertebrale i fortificarea muchilor,
care formeaz corsetul muscular. Exerciiile dinamice i izometrice erau combinate cu exerciii
respiratorii, pentru antrenarea muchilor implicai n respiraie, cu elemente de autoextensie pe
suprafa inclinat sau cu mingea de fitness (fitbol). n cazul scoliozei, odat cu exerciiile
analogice, erau fortificai i corectai muchii bilaterali, efectundu-se exerciii de detorsionare.
Programele individuale de corecie erau realizate cu respectarea recomandrilor generale
de gimmastic curativ pentru copii i adolesceni. Odat cu acestea, au fost determinate un ir
de recomandri pentru efectuarea exerciiilor speciale de corecie. Aceasta era realizat ntr-un
mod complex, n funcie de caracterul dereglrilor funcionale identificate, iar aplicarea
difereniat a mijloacelor i metodelor gimnasticii curative constituia partea de baz a
programelor individuale. Tuturor elevilor le-au fost indicate proceduri de gimnastic curativ,
conform metodelor general aprobate, iar n cazul prezenei diformitilor boltei plantare
purtarea supinatorului conform indicaiilor. Totodat, au fost recomandate exerciii cu
simulatoare i minge de fitness.
Evaluarea eficienei msurilor de corecie a fost realizat peste 3-4 sau mai multe luni de
exerciii regulate de gimnastic curativ. n acest scop, erau efectuate investigaii clinico-
instrumentale repetate i analiza comparativ a datelor obinute cu cele iniiale. n grupurile de
observaie, ca rezultat al coreciei complexe a posturii, a fost identificat tendina de stabilizare a
poziiei verticale, iar corecia ortostatic a extremitii scurtate, care a fost determinat la
adolescenii cu inut scoliotic, a mbuntit semnificativ stabilitatea poziiei verticale.
Aplicarea masajului manual este legat de influena acestuia asupra sistemului neuro-
muscular, mbuntirea reglrii centralizate a tonusului muscular, activizarea sistemului
neuroendocrin, normalizarea reactivitii organismului.
Unul dintre cei mai rspndii factori fizici n tratamentul afeciunilor ortopedice, inclusiv
ai dereglrilor de postur i scoliozei, este electrostimularea. Aceasta reprezint un mijloc
eficient de sporire a tonusului muscular i capacitii de contracie a muchilor, ceea ce duce la
hipertrofia i mbuntirea rezistenei statice a muchilor. Neajunsul principal al
electrostimulrii const n prezena senzaiei de durere n timpul efecturii procedurii, deoarece
pragul de excitabilitate electric a muchilor este semnficativ mai mare dect pragul de
sensibilitate la durere al pielii.
Totodat, 132 de elevi cu scolioz de gr. I i II, au fost supravegheai. Diagnosticul a fost

140
confirmat prin examinarea radiografic. Printre pacieni au prevalat fetele - 59,09%, comparativ
cu 40,91% biei. Scolioza de gr. I a fost atestat la 47 (35,61%) de copii, 23 (17,42%) de biei
i 24 (18,18 %) de fete. Scolioza de gr. II a fost atestat la 85 (64,39%) de elevi, dintre care
(23,48%) biei i 54 (40,91%) de fete.
Pentru scolioza de gr. I, cele mai frecvente simptome sunt poziia asimetric a omoplailor
la 43 de copii i a umerilor - 45 de copii (32,6% i 34,1%, respectiv), care erau prezente n caz de
scolioz toracic, toracic superioar i combinat. Asimetria triunghiurilor taliei a fost atestat
la 16 elevi (12,12%) cu scolioz de gr. I. Acest simptom se observ, n special, la pacienii cu tip
de scolioz cifotic sau cifo-lombar.
Pentru scolioza de gr. II, era caracteristic simptomul lui Schulthess, observat la 62
(46,97%) dintre copiii investigai. Simptomul de asimetrie a omoplailor a fost constatat la 83
(62,88%) de copii, iar asimetria umerilor - la 78 (59,09%) de elevi. Asimetria triunghiurilor taliei
a fost observat n 43,2% dintre cazuri. Mai mult ca att, dintre jumtate de pacieni cu scolioz
de gr. I-II - 60% au prezentat simptomul lui Adams ghibusul costal. Analiza clinic a
diformitii scoliotice a constatat, c cei mai muli copii (42,4%) prezentau scolioz toracal i
toracolombar.
n regiunea toracic, predominau deformri ale coloanei vertebrale pe dreapta, care se
atestau la mai mult de jumtate dintre copiii cu scolioz (53,7%) i se ntlneau n cazul
scoliozelor toracice pe dreapta i a celor combinate pe dreapta. Vrsta de debut a maladiei este
n medie de 10,50,9 ani (p0,05). La 3 dintre copii, la debutul maladiei la o vrst precoce, a
fost atestat perioada de progresie la 12-15 ani, care a coincis cu spurtul de cretere. Patologii ale
membrului pelvin la 24 de elevi cu scolioz, au fost depistate la o vrst precoce: displazia
acetabular, coxa valga, scurtarea membrului inferior, deformarea piciorului, genu varum,
consecine ale fracturii bazinului i femurului, care puteau constitui cauze ale sarcinii asimetrice
asupra membrelor inferioare, ceea ce constituie factorii etiologici pentru apariia diformitilor
coloanei vertebrale. Sarcina asimetric de durat asupra vertebrelor n cretere poate provoca nu
doar modificri funcionale, dar i structurale. Factorii de sarcin asimetric n perioadele de
cretere intensiv a organismului, pot fi cauze sau condiii de formare a inutei dereglate sau
scoliozei [114].
Un grup de copii cu scolioz (n=48) erau supui periodic unui curs de terapie de reabilitare
n condiii de ambulator: 20 (15,16%) au fcut cursuri de masaj, gimnastic curativ i proceduri
fizioterapeutice, o dat pe an, 28 (21,21%) dintre copii au urmat tratamentul de 2-3 ori pe an.
Ali 5 copii (3,79%) se aflau la evidena de dispensar a ortopedului-pediatru i nu au beneficiat
de tratamentul de reabilitare din cauza neateniei sau lipsei prinilor n momentul respectiv. La

141
79 (59,85%) dintre copii, scolioza a fost identificat pentru prima dat, la efectuarea controlului-
screening. Cel mai frecvent, elevii au acuzat dureri de spate n poziie static ndelungat sau
eznd - 38 (28,79%), dureri de gt, cefalee - 32 de copii (24,25%). Fetele au acuzat dereglarea
inutei ca i defect cosmetic - 19% cazuri. Unii copii au acuzat dureri de gt i reducerea
periodic a mobilitii regiunii cervicale a coloanei vertebrale - 19 (14,39%), amorirea
picioarelor, minilor - 3 (2,28%), dureri de picioare - 15 (11,36%) copii, dureri abdominale
periodice - 42 (31,82%). Slbiciunea i fatigabilitatea sporit era semnalat de 93 (70,5%) dintre
copii.
Modificrile strii coloanei vertebrale la copiii cu scolioz, n perioada de evaluare, erau
constatate n baza semnelor clinice i analizelor radiografice ale coloanei vertebrale. La
majoritatea copiilor, procesul a fost stabilizat: pentru 61% dintre elevii cu gr. I i la 64,2% cu
scolioz de gr. II, starea s-a mbuntit pentru cei cu scolioz de gr. I (32,1%), iar pentru cei cu
gr. II - 17%.
Comparaia grupurilor de biei i fete, care sufer de scolioz, a relevat c numrul de fete
este cu 18,08% mai mare dect al bieilor. Dar aceast diferen se atest la vrsta adolescenei.
La copiii de vrst colar, frecvena diformitilor coloanei vertebrale i gradul de afectare nu
prezenta diferene semnficative. n grupul copiilor de vrst colar, predominau formele
incipiente ale scoliozei. Altfel spus, este acea stare a coloanei vertebrale i muchilor, cnd este
foarte dificil de a face diferena dintre dereglarea de inut de tip scoliotic i scolioza structural
de gr. I.
Un semn distinct i caracteristic din tabloul clinic, care se depista cel mai devreme, era
asimetria omoplailor i umerilor. Asimetria maximal pronunat a fost atestat n grupul cu gr. II
de scolioz cu 2,5 i 2,7 cm, respectiv, iar n grupul cu gr. I de scolioz cu 1,6 cm. Asimetria
profunzimii deformrii era mai pronunat n grupul cu gr. II de scolioz.
Semnificaia diagnosticului primar pentru investigarea grupurilor mari de copii, este
extraordinar. O atenie sporit a fost acordat grupurilor de copii cu vrsta de peste 10 ani,
ntruct majoritatea cazurilor de dereglare a posturii i scolioz au fost identificate printre copiii
aflai n perioada activ de cretere, iar ntre fete modificrile erau mai pronunate, dect n
grupul analogic de biei. Acest fapt trebuie luat n consideraie de pediatrii de sector i ortopezii
pediatri din policlinic, pentru a atrage o mai mare atenie problemelor diformitilor coloanei
vertebrale la adolesceni, fapt care va permite diagnosticarea modificrilor precoce i nceperea
msurilor de profilaxie i tratament necesare, n timp util.
Supravegherea n condiii de dispensarizare a copiilor n numr mare, va permite
identificarea n timp util i supravegherea posibilelor dereglri de postur, precum i prevenirea

142
formrii unor diformiti grave ale coloanei vertebrale. n majoritatea cazurilor, factorul de timp
este important pentru luarea deciziilor despre iniierea tratamentului. Demarcarea precoce a
acestuia duce la un pronostic pozitiv privind rezultatul tratamentului i face posibil aplicarea
tratamentului conservator al diformitilor coloanei vertebrale. O importan semnificativ se
acord pronosticului individual i de grup privind evoluia ulterioar a diformitilor depistate,
pentru determinarea valorilor morbiditii n colective mari i elaborarea unor recomandri
individuale.
Perfecionarea metodei controlului-screening al elevilor trebuie s se promoveze n toate
colile din ar, acumulnd materiale de studiu, automatiznd procesul de stocare i prelucrare a
datelor, fapt care va permite accesarea n orice moment a informaiei necesare de ctre medicul-
ortoped i va spori astfel eficiena activitii medicilor, ameliornd rezultatele tratamentului
copiilor i adolescenilor. Identificarea n cadrul colectivelor mari a grupurilor de risc privind
scolioza, formate n baza rezultatelor controlului-screening, va permite luarea n timp util a
deciziilor privind anumite forme de corecie a diformitilor coloanei vertebrale.
Un avantaj suplimentar al monitorizrii const n posibilitatea de comparaie a eficienei
diverselor metode de tratament, ceea ce permite, n baza datelor acumulate, evaluarea eficienei
metodelor de tratament al diverselor tipuri de diformiti ale coloanei vertebrale, precum i
ajustarea tehnologiei i indicaiilor de tratament.
Evaluarea calitii vieii elevilor investigai a relevat faptul, c adolescenii cu diformiti
ale coloanei vertebrale au demonstrat indici mai sczui, comparativ cu colegii lor sntoi.
Aveau sentimente de frustrare privind modul n care arat, ncercnd s se afle n umbra
colectivului. Acetia se strduiau s nu se implice n activiti colective, erau mai angajai n
activiti individuale, lectur, lucru la computer, fapt care, la rndul su, crea condiii favorabile
pentru progresia diformitilor existente ale coloanei vertebrale, picioarelor i altor segmente ale
aparatului locomotor. Efectuarea controlului-screening, urmat de reabilitarea medical eficient a
adolescenilor, chiar i n condiii de ambulator, la coal, poate avea o influen semnificativ
asupra sntii fizice i psihice, determinnd astfel componentul obiectiv i subiectiv al calitii
vieii colarilor cu dereglri ale posturii i scolioz.
Astfel, analiza rezultatelor msurilor complexe, orientate la diagnosticarea-screening a
diformitilor coloanei vertebrale n grupurile de elevi, monitorizarea proceselor de corecie a
diformitilor statice, demonstreaz clar oportunitatea i actualitatea cercetrii efectuate i
permite formularea concluziilor adecvate.

143
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI PRACTICE

Concluzii
1. Controlul screening al copiilor i adolescenilor de vrst colar, n colile din mun.
Chiinu, a demonstrat c dereglrile funcionale i maladiile aparatului osteo-muscular la
copii ocup un loc important n structura morbiditii, cu o cretere de cteva ori pn la 17
ani. Structura patologiei este reprezentat, mai ales, de postura incorect (23,39%) i scolioz
(4,81%).
2. Analiza datelor examinrii screening a copiilor a demonstrat c vrsta colar, activitatea
fizic insuficient, poziiile vicioase n banc pe un timp ndelungat, n asociere cu patologiile
concomitente, constituie factorii principali n dezvoltarea posturii incorecte n 23,39% cazuri.
3. Evaluarea cauzelor diformitilor scoliotice a demonstrat, c factorii principali n apariia
scoliozei de gr. I-II la copiii i adolescenii de vrst colar au fost: predispoziie ereditar a
patologiei - n 11,36% (n=15) cazuri, sarcina asimetric ndelungat a coloanei vertebrale -
12,12% (n=16), cauza necunoscut - 76,52% cazuri.
4. Postura incorect a fost nregistrat la 19,6% copii din coal primar, fiind exprimat mai
des de dereglri funcionale de grad uor (85%), la elevii de 10-13 ani era marcat prevalena
posturii incorecte - 50,23%, iar la adolescenii de 14-17 ani s-a demonstrat reducerea
incidenei pn la 30,11%, dar cu semne evidente ale inutei patologice.
5. Dintre dereglrile de postur depistate, cea mai frecvent a fost inuta scoliotic (49,14%),
urmat de spatele plat (18,25%) ambele constituind 67,39% cazuri de inut patologic i
constituind factorul predispozant n apariia scoliozei.
6. Elaborarea sistemului de screening al copiilor i adolescenilor de vrst colar cu diformiti
ale coloanei vertebrale, bazat pe activitatea cabinetului ortopedic mobil, a permis depistarea
precoce primar a dereglrilor de inut n 83% cazuri, a scoliozei - n 60% cazuri.
7. Msurile organizaionale i curativ-profilactice, recomandate n stadiile incipiente ale bolii, la
elevii cu dereglri de postur i scolioz de gradul I-II, au oferit un efect pozitiv stabil n 85%
cazuri la copiii, care respectau strict i aplicau recomandrile programului individual de
recuperare.
8. Algoritmul aciunilor organizaionale i diagnostico-curative, aplicat la examinarea a 2741 de
elevi din colile mun. Chiinu, a dovedit eficacitatea sa n organizarea optim a programului
de depistare precoce i profilaxie a diformitilor coloanei vertebrale la copiii i adolescenii
de vrst colar.

144
Recomandri practice
1. Modelul aprobat de acordare a asistenei ortopedice pentru copiii i adolescenii cu
diformiti ale coloanei vertebrale prin implementarea algoritmului de depistare precoce a
elevilor din grupul de risc, principiile de construire pot fi implementate la nivel regional i
municipal n coli, instituii medico-sanitare publice ale Republicii.
2. Schema i metodele de screening-control necesit o armonizare i unificare n toate regiunile
rii prin introducerea n examinarea metodelor inofensive i fr contact, cu sensibilitatea i
specificacitatea nalt, n vederea standartizrii rezultatelor i interpretarea lor ulterioar.
3. Pentru tratamentul i profilaxia diformitilor coloanei vertebrale n stadiile incipiente, este
recomandat organizarea complex al regimului corect - gimnastic de diminea,
autocorecie permanent, pe parcursul zilei, n diferite poziii ale corpului, regim colar
simplificat, gimnastic curativ special etc.
4. n cursul efecturii complexului de gimnastic curativ este necesar o abordare individual i
alegerea metodelor de corecie, folosind exerciii terapeutice active, oferind o corecie
orientat i eficient a coloanei vertebrale prin crearea i fortificarea corsetului muscular.
5. La copii, gimnastica curativ i punerea n aplicare a exerciiilor de corecie trebuie s fie
efectuate prin programe individuale, sub supravegherea unui specialist - kinetoterapeut.
Trecerea la lecii independente sau de grup trebuie s fie realizat dup asimilarea de ctre
elev a recomandrilor metodice, cu meninerea unui control medical i pedagogic.
6. Pentru a realiza remisia stabil, n timpul leciilor individuale cu un instructor, este
recomandat efectuarea valorificrii exerciiilor fizice pentru a le ndeplini la domiciliu de
sinestttor. Leciile necesit s fie de lung durat, regulate, pentru o perioad de cel puin
trei ani i, n anii urmtori, adolescentul poate trece la un regim de susinere sub controlul
metodistului i ortopedului-pediatru.
7. Fiecare lecie de gimnastic curativ trebuie s conin trei pri: introducere, de baz i
ncheiere. Durata fiecrei sesiuni este de 30-35 minute, avnd n vedere starea general de
sntate a copilului. La nceput se practic nclzirea, se efectueaz exerciii generale, cu o
intensitate sczut, fr efort fizic. Partea de baz a sesiunii ocup 3/5 din timp. Se efectueaz
exerciii speciale conform ciclului de program. La ultima etap a instruirii, se efectueaz
exerciii de respiraie, de calmare i relaxare.

145
BIBLIOGRAFIE

1. Antonescu D., Obracu C., Ovezea A. Corectarea coloanei vertebrale. Bucureti: Editura
medical, 1993, p. 44-162.
2. Antonescu D. Diformitile coloanei vertebrale: scoliozecifoze. Patologia aparatului
locomotor. Bucureti: Editura medical, 2008, vol. II, p.164-265.
3. Anuarul statistic al sistemului de sntate din Moldova pe anul 2012. n: Evaluarea
sntii mamei i copilului. Chiinu, 2013, p. 43-48.
4. Capro N. Elemente de patologie a coloanei vertebrale. Chiinu: Edit-Prest, 2009, 152 p.
5. Capro N. Tratamentul chirurgical n complexul de recuperare a bolnavilor cu diformiti
scoliotice i posttraumatice ale coloanei vertebrale. Autoref. tezei de dr. hab. n t. med.
Chiinu, 2009. 54 p.
6. Capro N. .a. Rolul sistemului de screening n diagnosticul precoce al diformitilor
coloanei vertebrale. In: Buletinul Academiei de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2015,
nr. 1 (46), p. 150-155.
7. Cristina A.F. ndrumar pentru corectarea deficienelor fizice. n: Editura Fundaiei
Romnia de mine, Bucureti. 2002, p. 51-57.
8. Dimitriu B.I., Munteanu F. Scoliosis screening using plantar pressure analysis. n: Rev
Med Chir Soc Med Nat. Iasi, 2011, nr.115(1), p. 259-263.
9. Eco C., Ferdohleb A. Copilrie timpurie i adolescen fenomene demografice i
indicatori ai strii de sntate. n. Chiinu, 2011, nr. 4, p. 4-8.
10. Eco C., Maximenco E., Bahnrel I. Program de promovare a sntii adolescenilor la
nivel comunitar n Republica Moldova. Chiinu: Tipografia Primex-Com, 2012. 170 p.
11. Eco C., Stnic L. Formarea modului sntos de via la adolesceni n cadrul familiei i
instituiei de nvmnt. n: Materiale Conferinei Stiinifice Internaionale. Familia ca
factor esenial de promovare a valorilor extern-umane. Chiinu, 2012. p. 309-326.
12. Goia D. . a. ndrumtor de stagiu clinic n chirurgia i ortopedia pediatric. Iasi: Ed. Gr.
T. Popa, 2002. 130 p.
13. Gudumac E.M., avga N.Gh., avga N.N. Adolescenii cu sindrom dolor lombar. n:
Materialele conferinei dedicate celor 135 ani de activitate a Spitalului municipal Bli.
Bli, 2007, p. 347-350.
14. Jianu M., Zamfir T. Ortopedie i traumatologie pediatric. Bucureti: Editura Tradiie,
1995, p. 350-500.
15. Jianu M., Sprescu I. Modificrile de ax ale coloanei vertebrale la copil i adolescent. n:

146
Ortopedie i traumatologie pediatric. Bucureti: Editura Tradiie, 1998, p. 160-300.
16. Jianu M. Scolioz pediatric. Bucureti: Pro Editur i Tipografie, 2005. 141 p.
17. Kusturova A. Oportuniti de screening n formarea ajutorului specializat pentru copiii cu
diformiti ale coloanei vertebrale. n: Archives of the Balkan Medical Union. 2012, vol.
47(supplement 3), p.114-117.
18. Kusturova A. Aspecte genetice ale scoliozei idiopatice la adolesceni. n: Buletinul
Academiei de tiine a Moldovei. tiine Medicale. 2013, nr. 3(39), p. 170-175.
19. Miu N. Tratat de medicin a adolescentului. Cluj: Editura Casa Crii de tiint, 1999. p.
438-440.
20. Moroz P. Actualiti n ortopedia pediatric. n: Sntate public, economie i management
n medicin. 2012, nr. 3(42), p.158-159.
21. Pan I. . a. Radiologie Coloana vertebral. Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic,
2001. p.150-179.
22. Pasztai Z. Hidro-termo-balneo-climato-kinetoterapia. Oradea: Editura Universitii, 2011.
p. 34-39.
23. avga N. Modaliti chirurgicale n tratamentul manifestrilor proceselor displastice la
nivelul lombo-sacral al coloanei vertebrale. n: Anale stiinifice ale USMF Nicolae
Testemianu, vol. 4: Probleme clinico-chirurgicale, Zilele Universitaii. Chiinu, 2008, p.
72-74.
24. avga N.N., avga N.G. Operaii de reconstrucie n diformitile scoliotice la copii.
Materialele Congresului V al Federaiei Pediatrilor rilor CSI i Congresului VI al
Pediatrilor i Neonatologilor din Republica Moldova. n: Buletin de Perinatologie.
Chiinu, 2013, p. 148-151.
25. Varna A. Chirurgie i ortopedie pediatric. Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic,
1984, p. 224-231.
26. Zavalica A., Tuchil I., Demcenco P. Particularitile de reabilitare a elevilor cu dificiene
fizice din ciclul gimnazial n procesul educaiei fizice. Chiinu: USEFS, 2010. 125 p.
27. .. .
. , . 3. , 1997, c. 131-135.
28. ..
: a. c. ... . . , 2009. 25 .
29. .., .., .. , -
, ,
. : . . . , 1992, c. 18-23.

147
30. . . , 1970. 359 .
31. .. : .
. . . , 2004. 30 .
32. .. . :
, . 1982, 3, . 20-27.
33. .., ..
. : .
.. . 1994, 1, . 47-51.
34. .. . :
, 1996. 349 .
35. P.A., .., ..
. : 1-
. -2001. XXI
. ., 2001, c. 34-35.
36. .. ,

. : ,
. ., 2003, 1, . 27-28.
37. .. . . , 3.
., 1997, c. 155-169.
38. .., .., .. ,

. : . 2004, 4, .17-
19.
39. ..
. : . 2008, 3(49), . 77-78.
40. .., ..
. : . 2009, 4(54), c. 74-78.
41. .., ..
. :
. 2010, 2(56), . 82-85.
42. ..
. n: Arta Medica. (supliment). 2011, . 2(45), . 252-253.
43. . . : . 2003,

148
nr 4, . 39-45.
44. .
. : , 100-
.. . ., 1959, . 273-284.
45. .. . :
. 2009, 1(51), . 69-72.
46. .., .., ..
,
. : -. 2001, 6,
. 1, . 136.
47. .., ..
. : . 2008, 3(49), . 83-85.
48. .., .., ..
-
. :
. 2004, 2, . 59-68.
49. .. . . . .:
, 2006, 4, . 293-372.
50. .. . . :
. 2006, 4, . 18-25.
51. .., .. : , .
: , 2009. 335 .
52. .. . : ? :
. 2014, 2, . 8-20.
53. .. . . :
. 2006, 6, . 43-47.
54. , .. .
. : VII - .
, 2002, .1. . 136.
55. .. .
. : VII
. : STT, 2002, .1. .138.
56. .. . -
. : . 2004,

149
2, . 64-73.
57. .. . . :
. 2005, 1, .112-121.
58. ..
, . n: Sntate
public, economie i management n medicin. 2014, nr 2(53), p. 93-98.
59. .. . :
: . . , 1980, . 93-95.
60. .., ..
. : .-. -, 1981. 224 .
61. .. . :
. 1990, 3, . 74-76.
62. .., .., .. . : , 1981. 272 .
63. .., ..
. : . . 1984, . 7-11.
64. .. .
. : . 2010, 3(41), . 29-30.
65. , .. .
. XVII
. : , ,
. 2012, . 24-27.
66. .. . . 1997, . 3, . 135-139.
67. .. : .
. . . , 1996. 23 .
68. .., .. . :
, . 1978, 9, . 64-68.
69. .., .., ..
. : VII-
. : STT, 2002, . 1. .142.
70. .. .
. : . 2009, 1, c. 8-16.
71. .. .. .
: . 2007, 3, . 26-27.
72. .., .., ..

150
.
- . .: , 2001. 270 .
73. Ma . , , .
: , 1969. 12 .
74. .. . , 1987. 424 .
75. ..
. : , . 2007,
1, . 21-25.
76. .. .
. : . ..
. 2003, 1, . 3-10.
77. .., .. ,
. . 2004, 2, . 88-97.
78. .., .. .
, 2011. 592 .
79. .. . .
. ., 1997, 3. c. 139-154.
80. .., .. . :
. 2010, 1, c. 26-27.
81. .., .. : .
, 2012. 152 .
82. .., ..
. : , . 1981, 12, . 28-31.
83. .. . .
. , 1987, . 67-72.
84. .., .. .
.: , 2002. 214 .
85. .. : . ., 2013. 128 .
86. .., .., .. -
. :
. 2007, 4(46), . 50-53.
87. .., .., ..
. : . 2007, 4, . 21-26.
88. .. . , 3- . .:

151
-, 2003. 556 .
89. .. .
, 1984. 133 .
90. .., ..
. : . 2009, 4, c.
38-43.
91. .., .., ..
. : . 2012, 3, .
26-32.
92. .. . . :
VII - . , 2002, .1. .
165.
93. , .. ,
: . .
. . , ., 2010. 54 .
94. .., .., ..
.
: . 2011, 3, c. 99-105.
95. .. -
. : . 2009,
1(51), . 70-73.
96. .., .., .. . , 2008. 144 .
97. .., ..
. . , 2001.44 .
98. ..

. : . 2012, 2, . 50-62.
99. ..
. : . 2008, 5, . 41-45.
100. ..
I II : a. . ... . . .
, 2008. 24 .
101. .. . . .: , 2006.
192 .

152
102. .., .., ..
. ,
- . :
II -
. , 2008, . 180-181.
103. .., .., ..

() . :

. . ., 2003, . 187-189.
104. .. . : , 1995. 336 .
105. .., .. , , . :
, 2005. 192 .
106. .. . .: . , 2005. 558 .
107. .. .
. : .
2010, 3(57), . 68-73.
108. .. . ,
1980. 238 .
109. .., .. .
: , 1987. 86 .
110. .. . .: , 1973. 264 .
111. .., .. ,
. :

. . ., 2003, . 199-201.
112. .., .. . .: , 1973. 255 .
113. .., P.A. . :
VII - . , 2002,
. 1, . 175-176.
114. .., .., ..
. , 2005. 184 .
115. .., ..
. . .. . :

153
i .
. . iu. i, 2007. 102 .
116. .., P.P., JI.M.
. , 1999. 90 .
117. .. . . . . :
, 1990, . 497-576.
118. .. .., ..
- (, , ). :
, . 2001, 2, c. 101-103.
119. Adams W. Lectures on the pathology and treatment of lateral and other forms of curvature
of the spine. London: Churchill, 1865. p. 215-238.
120. Adobor R.D. et al. Scoliosis detection, patient characteristics, referral patterns and
treatment in the absence of a screening program in Norway. In: Scoliosi. 2012, nr. 4, p. 7-
18.
121. Adobor, R.D. et al. A health economic evaluation of screening and treatment in patients
with adolescent idiopathic scoliosis. In: Scoliosis. 2014, nr. 3, p. 9-21.
122. Afanasiev, A., Komolkin, I., Capro, N. Orthopaedic-surgical treatment of children with
funnel deformity of the chest and scoliosis. In: Archives of the Balkan Medical Union.
2013, vol. 48 (3 supplement), p. 69-71.
123. Amendt L.E. et al. Validity and reliability testing of the scoliometer. In: Phys Therapy.
1990, vol. 70, nr. 2, p. 108-117.
124. Beausjour M. et al. The effectiveness of scoliosis screening programs: methods for
systematic review and expert panel recommendations formulation. In: Scoliosis. 2013, nr.
1, p. 8-12.
125. Ben-Zion A. Risk factors of prolonged sitting and lack of physical activity in relate to
postural deformities, muscles tension and backache. Budapest, 2004, p. 14-17.
126. Bettany-Saltikov J. et. al. Physiotherapeutic scoliosis-specific exercises for adolescents
with idiopathic scoliosis. In: Eur J Phys Rehabil Med. 2014, nr 50(1), p. 111-21.
127. Bunnell W.P. The natural history of idiopathic scoliosis before skeletal maturity. In: Spine
(Phila Pa 1976). 1986, nr 11(8), p. 773-776.
128. Bunnell W.P. Selective screening for scoliosis. In: Clin Orthop Relat Res. 2005, nr. 8, p.
40-45.
129. Burnei Gh, Idiopathic scoliosis and its treatment - personal experience. In: SICOT/SIROT
2005, XXIII World Congress, Istanbul, Turkey. Abstract book, 2005, p. 76-77.

154
130. Burton M.S. Diagnosis and treatment of adolescent idiopathic scoliosis. In: Pediatr Ann.
2013, nr 42(11), p. 224-228.
131. Burwell R.G., Dangerfield, P.H., Grivas, T.B. Adolescent idiopathic scoliosis (AIS),
environment, exposome and epigenetics: a molecular perspective of postnatal normal
spinal growth and the etiopathogenesis of AIS with consideration of a network approach
and possible implications for medical therapy. In: Scoliosis. 2011, nr 26(1), p. 26-28.
132. Capro N. et al. Surgical treatment of scoliosis by posterior constructions. In: Archives of
the Balkan Medical Union. 2014, vol. 49 (1 supplement), p. 149-151.
133. Chowanska J. et al. School screening for scoliosis: can surface topography replace
examination with scoliometer? In: Scoliosis. 2012, nr 7, p. 9.
134. Cobb J.R. Outline for the study of scoliosis. American Academy of Orthopedic Surgeons.
n: Instructional Course Lecture. 1948, vol. 5, p. 621-675.
135. Cote P., Kreitz B.G., Cassidy J.D. A study of the diagnostic accuracy and reliability of the
Scoliometer and Adams forward bend test. In: Spine. 1998, nr 23, p. 796-799.
136. Davis M.A. Posterior spinal fusion versus anterior/posterior spinal fusion for adolescent
idiopatic scoliosis: a decision analysis. In: Spine. 2009, vol. 34, nr 21, . 2318-2323.
137. Dayer R., Haumont T., Belaieff W. Idiopathic scoliosis: etiological concepts and
hypotheses. In: J Child Orthop. 2013, nr 7, p. 11-16.
138. Dickson R.A., Weinstein S.L. Bracing (and screening) yes or no? In: J. Bone Joint Surg
Br. 1999, nr 81, p. 193-198.
139. Dobosiewicz K, Durmala J, Kotwicki T. Dobosiewicz method physiotherapy for idiopathic
scoliosis. In: Stud Health Technol Inform. 2008, nr 135, p. 228-36.
140. Dubousset J., Cortel Y. Application technique of Cortel-Dubousset instrumentation for
scoliosis deformities. In: Clin. Orthop. Relat.Res. 1991, nr 264, p. 103-110.
141. Duval-Beaupere G. Rib hump and spine angle as prognostic factors for mild scoliosis. In:
Spine. 1992, vol. 17, nr 1, p. 234-237.
142. Feipel V. et al. Electromyogram and kinematic analysis of lateral benting idiopatic
scoliosis patients. In: Med. Biol. Eng. Comput. 2002, vol. 40, nr 5, p. 497-505.
143. Feldman D. et al. Cost effectiveness of school screening for scoliosis: a systematic review.
In: J Child Adolesc Health. 2014, nr 7(1), p. 74-82.
144. Fong D.Y. et al. A meta-analysis of the clinical effectiveness of school scoliosis screening.
In: Spine. 2010. nr 35, p. 1061-1071.
145. Fong, D.Y. et al. A population-based cohort study of children followed for 10 years
exhibits sustained effectiveness of scoliosis screening. In: Spine J. 2015, nr 20, p. 134-137.

155
146. Glinkowski W. et.al. The time effectiveness of three-dimensional telediagnostic postural
screening of back curvatures and scoliosis. In: Telemed J E Health. 2014, nr 20(1), p. 11-
17.
147. Goldberg C.J. et.al. Adolescent idiopathic scoliosis: metric analysis of the deformity. In:
Stud Health Technol Inform. 2006, nr 123, p.109-116.
148. Grivas T.B. et al. SOSORT consensus paper: school screening for scoliosis. Where are we
today? In: Scoliosis. 2007, nr 2, p. 17-23.
149. Grivas T.B., Kaspiris A. European braces widely used for conservative scoliosis treatment.
In: Stud Health Technol Inform. 2010, nr 158, p. 157-166.
150. Grivas T.B. et al. The pendulum swings back to scoliosis screening: screening policies for
early detection and treatment of idiopathic scoliosis - current concepts and
recommendations. In: Scoliosis. 2013, nr 8, p. 16-21.
151. Grossman T.W., Mazur J.M., Cummings R.J. An evaluation of the Adams forward bend
test and the scoliometer in a scoliosis school screening setting. In: J. Pediatr Orthop. 1995,
nr 15, p. 535-539.
152. Hefti F. Pathogenesis and biomechanics of adolescent idiopathic scoliosis (AIS). In: J
Child Orthop. 2013, nr 7, p. 17-24.
153. Henschke N. et al. Behavioural treatmeent for chronic low-back pain. In: Cochrane
Database Syst Rev. 2010, nr 7, p. 2014.
154. Horne J.P., Flannery R., Usman S. Adolescent idiopathic scoliosis: diagnosis and
management. In: Am Fam Physician. 2014, nr 89(3), p. 193-198.
155. Karachalios T. et. al. Ten-Year Follow-Up Evaluation of a School Screening Program for
Scoliosis: Is the Forward-Bending Test an Accurate Diagnostic Criterion for the Screening
of Scoliosis? In: Spine. 1999, nr 24, p. 18-23.
156. Kim Y.J. et al. Comparative analysis of pedicle screw versus hybrid instrumentation in
posterior spinal fusion of adolescent idiopathic scoliosis. In: Spine. 2006, vol. 31, nr 3, p.
291-298.
157. Konieczny M.R., Senyurt H., Krauspe R. Epidemiology of adolescent idiopathic scoliosis.
In: J Child Orthop. 2013, nr 7, p. 3-9.
158. Kotwicki T., Chowanska J., Kinel E. Optimal management of idiopathic scoliosis in
adolescence. In: Adolesc Health Med Ther. 2013, nr 23(4), p. 59-73.
159. Krejci G. et al. Optimization of the examination posture in spinal curvature assessment. In:
Scoliosis. 2012, nr 3, p. 7-10.
160. Kusturova A., Capro N. The influence of asymmetry loading of lower limbs on the

156
posture formation in children and adolescents. n: Archives of the Balkan Medical Union.
2013, vol. 48(3 supplement), p. 51.
161. Kusturova A. Metodele moderne de diagnostic obiectiv al scoliozei la copii. n: Buletinul
Academiei de tiine a Moldovei. tiine Medicale. Chiinu, 2014, vol.2, nr.43, p.43-48.
(ISSN 1857-0011).
162. Kusturova A. The prediction of curve progression in adolescent idiopathic scoliosis. n:
Archives of the Balkan Medical Union. 2015, vol. 50(2 suppl.), p. 122-125.
163. Kusturova A., Capro N., Kusturov V. Quality of life in patients with adolescent idiopathic
scoliosis. n: Archives of the Balkan Medical Union. 2015, vol. 50(2 suppl.), p. 148-150.
164. Labelle H. et al. Screening for adolescent idiopathic scoliosis: an information statement by
the scoliosis research society international task force. In: Scoliosis. 2013, nr 8, p. 17.
165. Lee C.F. et al. Referral criteria for school scoliosis screening: assessment and
recommendations based on a large longitudinally followed cohort. In: Spine. 2010, nr 35,
p. 1492-1498.
166. Linker B. A dangerous curve: the role of history in America's scoliosis screening programs.
In: Am J Public Health. 2012, nr 102(4), p. 606-616.
167. Luk D.K. et al. Clinical effectiveness of school screening for adolescent idiopathic
scoliosis: a large population-based retrospective cohort study. In: Spine. 2010, nr 35, p.
1607-1614.
168. Maruyama T. et al. Conservative treatment for adolescent idiopathic scoliosis: can it reduce
the incidence of surgical treatment. In: Pediatr Rehabil. 2003, nr 6, p. 215-219.
169. Matsumoto M., Watanabe K., Hosogane N. Updates on surgical treatments for pediatric
scoliosis. In: J. Orthop. Sci. 2014, nr 19(1), p. 6-14.
170. Montgomery F., Willner S. The natural history of idiopathic scoliosis. Incidence of
treatment in 15 cohorts of children born between 1963 and 1977. In: Spine. 1997, vol. 22,
p. 772-774.
171. Negrini S. et al. Exercises reduce the progression rate of adolescent idiopathic scoliosis:
results of a comprehensive systematic review of the literature. In: Disabil Rehabil. 2008, nr
30(10), p.772-785.
172. Negrini S. et al. Braces for idiopathic scoliosis in adolescents. In: Spine. 2010, nr 35,
p.1285-1293.
173. Negrini S. et al. Orthopaedic and Rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during
growth. In: Scoliosis. 2012, nr 7, p. 3.
174. Nowotny-Czupryna O., Czupryna K., Nowotny, J. Some possibilities of correction and

157
compensation in body posture regulation among children and adolescents with low degree
scoliosis. In: Orthop Traumatol Rehabil. 2012, nr 14(6), p. 525-535.
175. O'Connor S. School - based screening for scoliosis. In: Community Pract. 2012, nr 85(2),
p. 43-5.
176. Paent E.C. et al. The effect of a 6-month Schroth exercise program: a pilot study using
subjects as their own controls. In: Scoliosis. 2013, nr.8(Suppl 2), p. 45.
177. Paez A., Lotufo D., Wilmarth M.A. School based scoliosis screening: an analysis of socio-
demographics, compliance, efficacy and a proposed role for physical therapists in a state
mandated program. In: Scoliosis. 2007, nr 2(Suppl 1), p. 43.
178. Patias M. et al. A review of the trunk surface metrics used as Scoliosis and other
deformities evaluation indices. In: Scoliosis. 2010, nr 5, p. 12.
179. Plaszewski M., Nowobilski R., Kowalski P., Cieslinski M. Screening for scoliosis:
different countries' perspectives and evidence-based health care. In: J Rehabil Res. 2012, nr
35(1), p.13-19.
180. Paszewski M., Bettany-Saltikov J. Are current scoliosis school screening
recommendations evidence based and up to date? A best evidence synthesis umbrella
review. In: Eur Spine J. 2014, nr 23, p. 2572-2585.
181. Ramella M., Fronte F., Converti R.M. Postural disorders in conservatory students: the
Diesis project. In: Med Probl Perform Art. 2014, nr 29(1), p. 19-22.
182. Ratahi E.D., Crawford H.A., Thompson J.M. Ethnic Variance in the Epidemiology of
Scoliosis in New Zealand. In: Journal of Pediatric Orthopaedics. 2002, nr 22, p. 784-787.
183. Reamy, B.V., Slakey, J.B. Adolescent idiopathic scoliosis: review and current concepts. In:
Am Fam Physician. 2001, nr 64, p. 111-116.
184. Reis P. et. al. Anthropometric aspects of body seated in school. In: Work. 2012, nr
41(Suppl 1), p. 907-914.
185. Richards B.S., Vitale M.G. Statement: screening for idiopathic scoliosis in adolescents: an
information statement. In: J Bone Joint Surg Am. 2008, nr 90, p.195-198.
186. Rigo M., Reiter C., Weiss H.R. Effect of conservative management on the prevalence of
surgery in patients with adolescent idiopathic scoliosis. In: Pediatr Rehabil. 2003, nr 6, p.
209-214.
187. Risser J.C. The iliac apophysis: an invaluable sign in the management of scoliosis. In: Clin.
Orthop. 1958, nr 11, p. 111-119.
188. Romano M. et. al. Adolescent with 10 to 20 Cobb scoliosis during growth: efficacy of
conservative treatments. A prospective controlled cohort observational study. 8th SOSORT

158
Meeting, Barcelona 2011. In: Scoliosis. 2012, nr 7(S1), p. 50
189. Sarnadskiy V.N. The structure of postural disorders and spinal deformities in age and
gender according to computer optical topography. In: Stud Health Technol Inform. 2012,
nr 176, p. 77-82.
190. Sater K., White N., Haynes R. Spinal screening programschool spinal screening
guidelines. In: Texas Department of State Health Services, 2011. 27 p.
191. Savga N., Savga N. (jr) The cervical pain syndrome in children. In: Archives of the Balkan
Medical Union. 2013, vol. 48(3 supplement), p. 51.
192. Savga N.(jr). Reconstructive operations of serious scoliotic deformation at children. In:
Archives of the Balkan Medical Union. 2013, vol. 48(3 supplement), p. 78-80.
193. Shi L., Wang D., Driscoll M. Biomechanical analysis and modeling of different vertebral
growth patterns in adolescent idiopathic scoliosis and healthy subjects. In: Scoliosis. 2011,
nr 6, p. 11.
194. Smyrnis P., Alexopoylos, A., Sekouris, N., Katsourakis, E. Screening for preadolescent
and adolescent Idiopathic Scoliosis of the spine in a Greek population. In: Scoliosis. 2009,
nr 4(Suppl 1), p. 4.
195. Takahashi S., Delecrin J., Passuti N. Changes in the unfused lumbar spine patients with
idiopathic scoliosis. A 5-to 9-year assessment after Cotrel-Dubousset inetrumentation. In:
Spine. 1997, nr 22(5), p. 517-524.
196. Takasaki H. Moire Topography. Appl. Opt. 1970, vol. 9, p. 1467-1472.
197. Tang, N.L. et al. Genetic epidemiology and heritability of AIS: A study of 415 Chinese
female patients. In: J Orthop Res. 2012, nr 30(9), p.1464-1469.
198. Thilagaratnam S. School-based screening for scoliosis: is it cost-effective? In: Singapore
Ved J. 2007, nr 48(11), p. 1012-1017.
199. Torell G., Nordwall A., Nachemson A. The changing pattern of scoliosis treatment due to
effective screening. In: J Bone Joint Surg Am. 1981, nr 63, p. 337-341.
200. Ueno M. et al. A 5-year epidemiological study on the prevalence rate of idiopathic
scoliosis in Tokyo: school screening of more than 250,000 children. In: J Orthop Sci. 2011,
nr 16(1), p. 1-6.
201. United States Preventive Services Task Force: Screening for Idiopathic Scoliosis in
Adolescents: n.Recommendation statement: United States Preventive Services Task Force.
2004. 26 p.
202. Van Goethem J., Van Campenhout A., Van den Auge L. Scoliosis. In: Neuroimaging Clin
N. Am. 2007, nr 17(1), p. 105-115.

159
203. Vasiliadis E.S., Grivas T.B., Kaspiris A. Historical overview of spinal deformities in
ancient Greece. In: Scoliosis. 2009, nr 4, p. 6.
204. Villemure A., Aubin C.E., Dansereau J., Labelle H. Simulation of progressive deformities
in adolescent idiopathic scoliosis using a biomechanical model integrating vertebral growth
modulation. In: J. Biomech Eng. Dec. 2002, nr 124(6), p. 784-790.
205. Weinstein S.L., Dolan L.A., Wright J.G. Effects of bracing in adolescents with idiopathic
scoliosis. In: New Eng J Med. 2013, nr 10, p. 1056.
206. Weiss H.R., Weiss G., Schaar H.J. Incidence of surgery in conservatively treated patients
with scoliosis. In: Pediatr Rehabil. 2003, nr 6, p. 111-118.
207. Weiss H.R., Rigo M. Fisiotherapia para la Escoliosis (Basada en el diagnostico).
Barselone: Paidotribo, 2004. 184 p.
208. Weiss H.R., Goodall D. The treatment of adolescent idiopathic scoliosis (AIS) according to
present evidence. A systematic review. In: Eur J. Phys Rehabil Med. 2008, nr 44(2), p.
177-193.
209. Wong H.K., Hui J., Rajan U. Idiopathic Scoliosis in Singapore school children: A
Prevalence Study 15 Years Into the Screening Program. In: Spine. 2005, nr 30, p. 1188-
1196.
210. Xiong B, Sevastik J.A, Hedlund R. Radiographic changes at the coronal plane in early
scoliosis. In: Spine. 1994, nr 9(2), p. 159-164.

160
ANEXE

Anexa 1
Clasificrile diformitilor coloanei vertebrale

Tabelul A1.1.
Clasificarea scoliozelor dup localizare:

I. Curbura unic toracic superioar


- vertebra terminal superioar - C7, Th1, Th2, apex nivelul toracic
II. Curbura unic toracic
- vertebra terminal superioar - Th4, Th5, Th6, apex nivelul toracic
III. Curbura unic toracolombar.
- vertebra terminal superioar - Th8, Th9, Th10, apex Th12 sau L1
IV. Curbura unic lombar.
- vertebra terminal superioar - Th11, Th12, L1, apex L2 sau L3
V. Curbura toracic cu contracurbura lombar.
VI. Dou curburi primare toracic i lombar.
VII. Dou curburi primare toracic i toracolombar.
VIII. Curbura toracic dubl
IX. Curburi multiple.

161
Tabelul A1.2.
Clasificarea etiologic a scoliozelor dup Lonstein
Scolioze structurale
1. Idiopatice B. Dereglri de segmentare vertebral
A. Infantile (vrsta 0-3 ani) - unilateral
- Staionare - bilateral
- Progresive C. Anomalii de tip mixt
B. Juvenile (3-10 ani) 4. Neurofibromatoz
C. A adolescenilor (10-18 ani) 5. Patologie mezenchimal
D. La maturi (dup 18 ani) A. Sindrom Marfan
2. Neuromusculare B. Sindrom Ehlers-Danlos
A. Neuropatice C. Altele
1) Prin afectarea motoneuronului superior 6. Afeciuni reumatoide
- paralizie cerebral infantil A. Artrita reumatoid juvenil
- degenerare vertebro-cerebelar B. Altele
Maladia Friedreich 7. Deformaii posttraumatice
Maladia Charcot-Marie-Tooth A. Dup fracturi
Maladia Roussy-Levy B. Dup intervenii chirurgicale
- seringomielie - dup laminectomie
- tumori ale mduvei spinrii - dup toracoplastie
- traumatisme vertebro-medulare 8. n baza redorilor extravertebrale
- altele A. dup empiem pleural
2) Cu afectarea motoneuronului inferior B. dup combustii
- poliomielita 9. n osteocondrodistrofie
- alte mielite de origine viral A. Displazie epifizar multipl
- traume B. Mucopolisaharidoze (sindrom Morquio)
- atrofii vertebro-musculare C. Acondroplazie
Maladia Werdnig-Hoffman D. Displazie spondiloepifizar
Maladia Kugelberg-Welander E. Altele
Mielomeningocel (paralitic) 10. n osteomielit
- dizautonomie (sindrom Riley-Day) 11. Dereglri metabolice
- altele A. Rahitism
B. Miopatice B. Osteogeneza imperfect
- artrogripoze C. Homocistinuria
- distrofii musculare D. Altele
- hipotonie muscular congenital 12. n patologia regiunii lombosacrale
- miotonie distrofic A. Spondiloliza i spondilolisteza
- altele B. Anomalii congenitale
3.Congenitale 13. Afeciuni tumorale
A. Dereglri ale morfogenezei A. ale coloanei vertebrale
- vertebre cuneiforme - osteom osteoid
- hemivertebre - Histiocitoza X
- Altele
B. ale mduvei spinrii
Scolioze nestructurale
- Posturale - Radiculare (n hernie discal, tumori etc.)
- Isterice - Scurtare de membru
- Antalgice - Redorile articulaiilor mari ale membrului
- Inflamatorii (n apendicit etc.) pelvin

162
Tabelul A1.3.
Clasificarea scoliozelor dup SOSORT
Cronologic Dup unghiul deformaiei Topografic
Vrsta diagnosticului Unghiul Cobb Apexul
primar (ani, luni) de la pn la
infantil 0-2,11 uoar uoar 5-15 cervical - Discul C6-
7
juvenil 3-9,11 uoar spre 16-24 cervico- C7 Th1
moderat toracal
a adolescen- 10-17,11 moderat moderat 25-34 toracal disc disc Th11-
ilor Th1-Th2 Th12
la maturi 18 moderat 35-44 toraco- Th12 L1
spre sever lombar
sever 45-59 lombar disc L1- -
L2
foarte sever 60

Tabelul A1.4.
Clasificarea etiologic a cifozelor
I. Posturale. a) senil
II. Boala Scheuermann-Mau b) juvenil
III. Congenitale 2. pe fond de osteomalaie
1. dereglri de morfogenez 3. pe fond de osteogenez imperfect
2. dereglri de segmentare vertebral 4. Altele
3. anomalii de tip mixt X. Displazice
IV. Neuromusculare 1. Acondroplazie
V. Mielomeningocel 2. Mucopolisaharidoz
1. cu dezvoltarea tardiv a paraliziei 3. Neurofibromatoz
2. congenitale 4. Altele
VI. Posttraumatice XI. Colagenoze
1. cu lezarea mduvei spinrii 1. Maladia Marie-Strumpell
2. fr lezarea mduvei spinrii 2. Altele
VII. Iatrogene XII. Afeciuni tumorale
1. Dup laminectomie 1. Benigne
2. Dup nlturarea corpului vertebrei 2. Maligne
VIII. Postiradiaionale a) localizare primar
IX. Dereglri metabolice b) metastaze
1. Pe fond de osteoporoz XIII. Afeciuni inflamatorii

163
Anexa 2
Scrisoarea privind acordul de efectuare a examinrilor screening n coli

164
Anexa 3

Gimnastica curativ pentru corecia diformitilor coloanei vertebrale

Fig. A3.1. Complex de exerciii pentru fortificarea muchilor spatelui.

165
Fig. A3.2. Complex de exerciii pentru corecia spatelui rotund i ghebos.

166
Fig. A3.3. Complex de exerciii pentru corecia spatelui plat.

167
Fig.A3.4. Complex de exerciii cu amortizatorul pentru corecia poziiei
incorecte a omoplailor.

168
Fig. A3.5. Complex de exerciii pentru corecia posturii asimetrice.

169
Fig. A3.6. Complex de exerciii pentru corecia scoliozei.

170
Anexa 4

Scalele clinice pentru evaluarea posturii

Criteriul de 5 puncte 3 puncte 1 punct Scor


evaluare (nicio deviere) (deviere minor) (deviere
semnificativ)
Plan frontal
cap capul drept, centrat cap rotit sau inclinat cap rotit sau inclinat
puin ntr-o parte semnificativ lateral
umeri nivel orizontal un umr puin mai un umr ridicat
ridicat semnificativ
coloan coloan dreapt puin incurbat lateral semnificativ
vertebral incurbat lateral
coapse nivel orizontal o coapsa puin ridicat o coaps
semnificativ ridicat
picioare drepte ntoarse spre exterior ntoarse semnificativ
spre exterior,
gleznele n pronaie
arcuri plantare normale picior puin aplatizat picior plat
Plan sagital
cap gtul drept, cap gtul puin nainte, gtul semnificativ
balansat, simetric brbie puin nainte, brbie
deasupra umerilor proeminent proeminent
cutia toracic dezvoltat normal puin retras cutia toracic
aplatizat
umeri simetrici umerii puin aplecai semnificativ nainte,
nainte scapule proeminente
regiunea curbur normal puin rotungit semnificativ
toracal rotungit
(superioar)
trunchi erect puin inclinat posterior inclinat vizibil
posterior
abdomen plat proeminent proeminent
semnificativ
regiunea curbur normal puin pronunat semnificativ
lombar pronunat
Total
(max 65)

Fig. A4.1. Scala New York Posture Test.

171
Asimetria hemitoracelui apreciat ca
nensemnat (1 punct) i pronunat
(2 puncte).
Asimetria umerilor apreciat c a

Asimetria umerilor, apreciat ca n e n s e m n a t ( 1 p u n c t ) , m o d e r a t ( 2

nensemnat (1 punct), moderat (2 puncte) i pronunat (3 p u n c t e ) .

puncte) i pronunat (3 puncte).

Asimetria omoplailor apreciat ca


nensemnat (1 punct) i pronunat
(2 puncte). Asimetria triunghiurilor taliei
apreciat ca nensemnat (1 punct),
uoar (2 puncte), moderat (3
puncte) i pronunat (4 puncte).

Fig. A4.2. Scala TRACE (Trunk Aesthetic Clinical Evaluation) pentru aprecierea schimbrilor
vizuale ale poziiei corpului n plan frontal.

172
Anexa 5

Acte de implementare

Act de implementare "COMPLEXUL DE ACIUNI ORGANIZAIONALE,


PROFILACTICE, DE TRATAMENT I REABILITARE PENTRU ELEVII CU
DIFORMITI ALE COLOANEI VERTEBRALE"

173
Act de implementare "MODELUL ORGANIZAIONAL I FUNCIONAL DE
SCREENING PENTRU DEPISTAREA PRECOCE A COPIILOR I ADOLESCENILOR
DE VRST COLAR CU DIFORMITI ALE COLOANEI VERTEBRALE"

174
Act de implementare "ALGORITMUL DE IDENTIFICARE A COPIILOR I
ADOLESCENILOR DE VRST COLAR DIN GRUPUL DE RISC CU DIFORMITI
ALE COLOANEI VERTEBRALE"

175
Anexa 6

Act de implementare didactic

176
Anexa 7

Distincii la conferine tiinifice i saloane de invenii

Locul I pentru prezentarea "Asymmetric loading of the lower limbs as an early indicator of spine
deformities"

177
Locul II pentru prezentarea "Early diagnosis of the adolescent idiopathic scoliosis in the
abscence of school spinal screening program"

178
Diploma de excelen i medalia de aur pentru "Metod de tratament al scoliozei toracice
progresive la copii"

179
Medalia de bronz pentru "Metod de tratament al scoliozei toracice progresive la copii"

180
Anexa 8

Brevete de invenie

Brevet de invenie MD-806 "Metod de tratament al scoliozei toracice progresive la copii"

181
182
Brevet de invenie MD-882 "Corset distractor de corecie a coloanei vertebrale"

183
184
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

Subsemnatul, declar pe rspundere personal c materialele prezentate n teza de doctorat


sunt rezultatul propriilor cercetri i realizri tiinifice. Contientizez c, n caz contrar, urmeaz
s suport consecinele n conformitate cu legislaia n vigoare.

Kusturova Anna

Data 01 martie 2016

185
CV-ul AUTORULUI

Nume: Kusturova
Prenume: Anna
Data naterii: 21 noiembrie, 1982
Locul naterii: or. Kurgan, Federaia Rus
Cetenia: Republica Moldova
STUDII:
1999-2005 Universitatea de Medicin i Farmacie Nicolae Testemianu,
Facultatea de medicina general
2005-2009 Rezideniat la specialitatea Ortopedie i traumatologie,
Universitatea de Medicin i Farmacie Nicolae Testemianu
2009-2012 Studii de doctorat cu frecven, Catedra de ortopedie i
traumatologie, Universitatea de Medicin i Farmacie Nicolae
Testemianu
STAGII:
2009 Salzburg Medical Seminar Rehabilitation Medicine, Salzburg,
Austria
2013 Salzburg Medical Seminar Trauma and Emergency Surgery,
Salzburg, Austria
Psihopedagogia nvmntului superior. USMF Nicolae
Testemianu. Chiinu, Republica Moldova
Polytrauma Course, Moscova, Federaia Rus
2014 Advanced Trauma Life Support course, Chiinu, Republica
Moldova
ACTIVITATE PROFESIONAL:
2013-2014 Lector universitar, Catedra de ortopedie i traumatologie,
Universitatea de Medicin i Farmacie Nicolae Testemianu
2014- prezent Asistent universitar, Catedra de ortopedie i traumatologie,
Universitatea de Medicin i Farmacie Nicolae Testemianu
2011-prezent Cercettor tiinific, Laboratorul Politrauma, Institutul de
Medicin Urgent (prin cumul)

DOMENII DE INTERES TIINIFIC


traumatologie, vertebrologie preventiv, politraumatism
PARTICIPRI N PROIECTE TIINIFICE NAIONALE I INTERNAIONALE
2011-2014 Cercettor tiinific, proiectul instuional Elaborarea i
implementarea noilor strategii de diagnostic i tratament n
acordarea asistenei medicale pacienilor politraumatizai,
Institutul de Medicin Urgent

186
2015 - prezent Cercettor tiinific, proiectul instuional Optimizarea strategiei
i tacticii medico-chirurgicale de tratament al leziunilor asociate i
fracturilor multiple la pacienii cu traumatism toracic, Institutul
de Medicin Urgent

PARTICIPRI LA FORURI TIINIFICE:


Peste 20 de participri la foruri tiinifice naionale i
internaionale (Ucraina, Rusia, Romnia, Turcia, Austria,
Bulgaria)
LUCRRI TIINIFICE PUBLICATE:
Peste 70 de lucrri tiinifice, inclusiv 29 la tema tezei
PREMII, MENIUNI
2009 Congress Grant of the 10th European Congress of Trauma and
Emergency Surgery. Antalya, Turkey
2010 Salonul Internaional de Invenii i Tehnologii Noi
. Sevastopol, Ucraina
2012 Diploma de locul II la Conferina tinerilor cercettori al
CNPMU, Chiinu, Republica Moldova
2014 The 1st Place for the best poster and the 2nd Place for the best
oral presentation the 5th International Conference for Sudents and
Young Doctors MEDESPERA-2014, Chisinau, Republic of
Moldova
2015 Medalia de Aur i Diploma de excelen cu meniune special.
Salonul internaional al cercetrii, inovrii i inventicii PRO
INVENT-2015, Ediia XIII, Cluj-Napoca, Romnia.
Medalia de Bronz. Expoziia internaional specializat a
proprietii intelectuale, creativitii i inovrii, "INFOINVENT",
ediia a XIV-a, Chiinu, Republica Moldova.
APARTENENA LA SOCIETI/ASOCIAII TIINIFICE

2010-prezent Asociaia ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova


ACTIVITI N CADRUL COLEGIILOR DE REDACIE ALE REVISTELOR
TIINIFICE ETC

2014 - prezent recenzent la baza online de articole tiinifice n domeniul


ortopediei i traumatologiei ORTHOEVIDENCE

CUNOATEREA LIMBILOR
Romn Citit excelent, vorbit - excelent, scris - excelent
Rus Limba matern, citit excelent, vorbit - excelent, scris - excelent
Englez Citit excelent, vorbit - excelent, scris - excelent
Bulgar Limba matern, citit excelent, vorbit - excelent, scris - excelent

187
188