Sunteți pe pagina 1din 4

Cadrul

european
al calicrilor

Cadrul european al calificrilor


pentru nvarea de-a lungul vieii

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
Cadrul european al calificrilor pentru nvarea de-a lungul vieii
Descriptori de definire a nivelurilor Cadrului european al calificrilor (CEC)

CU NO T I N E A B I L I T I CO M P E T E NE
Fiecare dintre cele 8 niveluri este
n cadrul CEC, cunotinele sunt n cadrul CEC, abilitile sunt de- n cadrul CEC, competena este
definit de un set de descriptori
descrise ca fiind teoretice i/sau scrise ca fiind cognitive (implicnd descris din perspectiva responsa-
care indic rezultatele nvrii
faptice. utilizarea gndirii logice, intuitive bilitii i autonomiei.
relevante pentru calificrile de la
i creative) sau practice (implic
nivelul respectiv n orice sistem de
dexteritate manual i utilizarea de
calificri.
metode, materiale, unelte i instru-
mente).
Rezultatele nvrii cores- > cunotine generale de baz > abiliti de baz necesare pentru a > munca sau studiul sub supraveghe-
NIVELUL 1

punztoare executa sarcini simple re direct ntr-un context structurat


Nivelului 1 sunt

Rezultatele nvrii cores- > cunotine faptice de baz ntr-un > abiliti cognitive i practice de > munca sau studiul sub supraveghe-
punztoare domeniu de munc sau de studiu baz, necesare pentru utilizarea re, cu un anumit grad de autonomie
NIVELUL 2

Nivelului 2 sunt informaiilor relevante n scopul


executrii sarcinilor i rezolvrii
problemelor de rutin prin utili-
zarea unor reguli i instrumente
simple

Rezultatele nvrii cores- > cunotine faptice, cunoaterea > o gam de abiliti cognitive i prac- > asumarea responsabilitii pentru
NIVELUL 3

punztoare unor principii, procese i concepte tice necesare pentru executarea executarea sarcinilor ntr-un dome-
Nivelului 3 sunt generale dintr-un domeniu de mun- sarcinilor i rezolvarea problemelor niu de munc sau de studiu
c sau de studiu prin selectarea i aplicarea de meto- > adaptarea propriului comporta-
de, instrumente, materiale i infor- ment la circumstane pentru rezol-
maii de baz varea problemelor

Rezultatele nvrii cores- > cunotine faptice i teoretice n > o gam de abiliti cognitive i > auto-gestionare cu ajutorul unor
punztoare contexte largi, n cadrul unui dome- practice necesare pentru gsirea de indicaii n general previzibile n
Nivelului 4 sunt niu de munc sau studiu soluii la probleme specifice, ntr-un cadrul situaiilor de munc sau de
NIVELUL 4

domeniu de munc sau de studiu studiu, dar care se pot schimba


> supravegherea activitii de rutin a
altor persoane, prelund o anumit
responsabilitate pentru evaluarea i
mbuntirea activitilor de mun-
c sau de studiu
Rezultatele nvrii cores- > cunotine faptice i teoretice cu- > o gam ampl de abiliti cognitive > gestionare i supraveghere n situ-
punztoare prinztoare, specializate, ntr-un i practice necesare pentru conce- aii de munc sau de studiu, n care
Nivelului 5 sunt domeniu de munc sau de studiu i perea de soluii creative la proble- schimbrile sunt imprevizibile
NIVELUL 5*
contientizarea limitelor cunotine- me abstracte > revizuirea i dezvoltarea performan-
lor respective elor proprii i ale altora

Rezultatele nvrii cores- > cunotine avansate ntr-un dome- > abiliti avansate, care denot > gestionarea de activiti sau proiec-
punztoare niu de munc sau de studiu, care control i inovaie, necesare pentru te tehnice sau profesionale comple-
NIVELUL 6**

Nivelului 6 sunt implic nelegerea critic a teoriilor a rezolva probleme complexe i xe, prin asumarea responsabilitii
i principiilor imprevizibile ntr-un domeniu de pentru luarea deciziilor n situaii de
munc sau de studiu specializat munc sau de studiu imprevizibile
> asumarea responsabilitii pentru
gestionarea dezvoltrii profesionale
a indivizilor i grupurilor

Rezultatele nvrii cores- > cunotine foarte specializate, unele > abiliti specializate pentru rezol- > gestionarea i transformarea situa-
punztoare dintre ele situndu-se n avangarda varea problemelor n materie de iilor de munc sau de studiu care
NIVELUL 7***

Nivelului 7 sunt nivelului de cunotine dintr-un do- cercetare i/sau inovaie, pentru sunt complexe, imprevizibile i
meniu de munc sau de studiu, ca dezvoltarea de noi cunotine i necesit noi abordri strategice
baz a unei gndiri i/sau cercetri proceduri i pentru integrarea > asumarea responsabilitii pentru a
originale cunotinelor din diferite domenii contribui la cunotinele i practicile
> contientizare critic a cunotinelor profesionale i/sau pentru revizui-
dintr-un domeniu i a cunotinelor rea performanei strategice a
aflate la grania dintre diferite do- echipelor
menii

Rezultatele nvrii cores- > cunotine la cel mai avansat nivel > abilitile i tehnicile cele mai avan- > demonstrarea unui nivel ridicat de
punztoare dintr-un domeniu de munc sau de sate i specializate, inclusiv abilita- autoritate, inovaie, autonomie, de
NIVELUL 8****

Nivelului 8 sunt studiu i cunotine aflate la grania tea de sintez i evaluare, necesar integritate tiinific i profesional
dintre diferite domenii pentru rezolvarea problemelor i a unui angajament susinut pen-
critice de cercetare i/sau inovaie tru dezvoltarea de noi idei sau pro-
i pentru extinderea i redefinirea cese aflate n avangarda unui situaii
cunotinelor existente sau a practi- de munc sau de studiu, inclusiv
cilor profesionale cercetarea

Compatibilitatea cu Cadrul calificrilor Cadrul calificrilor din Spaiul European al nv- ** Descriptorul pentru primul ciclu din Cadrul ca- telor nvrii pentru nivelul 7 al CEC.

din Spaiul European al nvmntului mntului Superior prevede descriptori pentru lificrilor din Spaiul European al nvmntului **** Descriptorul pentru al treilea ciclu din Cadrul

Superior ciclurile de nvmnt. Fiecare descriptor de ciclu Superior, convenit de minitrii nvmntului supe- calificrilor din Spaiul European al nvmntului
prezint un enun generic al ateptrilor tipice cu rior cu ocazia reuniunii de la Bergen din mai 2005 n Superior, convenit de minitrii nvmntului supe-
privire la realizrile i abilitile asociate cu calific- cadrul Procesului de la Bologna, corespunde rezulta- rior cu ocazia reuniunii de la Bergen din mai 2005 n
rile care reprezint sfritul ciclului respectiv. telor nvrii pentru nivelul 6 al CEC. cadrul Procesului de la Bologna, corespunde rezulta-
* Descriptorul pentru ciclul scurt de nvmnt *** Descriptorul pentru al doilea ciclu din Cadrul telor nvrii pentru nivelul 8 al CEC.
superior (n cadrul sau legat de primul ciclu), elabo- calificrilor din Spaiul European al nvmntului
rat de Iniiativa comun pentru calitate, n cadrul Superior, convenit de minitrii nvmntului supe-
Procesului de la Bologna, corespunde rezultatelor rior cu ocazia reuniunii de la Bergen din mai 2005 n
nvrii pentru nivelul 5 al CEC. cadrul Procesului de la Bologna, corespunde rezulta-
NC-30-08-272-RO-D
Cadrul european al calificrilor pentru nvarea de-a lungul vieii

Ce este CEC i care sunt beneficiile aces- anumit calificare. Schimbarea perspectivei ctre pass la certificatul profesional, vor trebui s coni-
tuia? rezultatele nvrii n o referin clar la nivelul CEC corespunztor.
CEC este un sistem european comun de referin sprijin o mai bun corelare ntre nevoile de pe
care va corela sistemele naionale de calificare piaa muncii (n ceea ce privete cunotinele, Care este legtura cu Procesul de la
din diferite ri i cadrele existente. n practic, abilitile i competenele) i oferta de educa- Bologna din nvmntul superior?
acesta va avea rolul unui instrument de traducere ie i formare; CEC este compatibil n totalitate cu cadrul califi-
care s asigure transparena calificrilor. Cadrul faciliteaz validarea nvrii non-formale i crilor pentru nvmntul superior, dezvoltat
va ajuta cursanii i muncitorii, care doresc s informale; n cadrul Procesului de la Bologna. n special,
se stabileasc n alte ri, s-i schimbe locul de faciliteaz transferul i utilizarea calificrilor n descriptorii CEC de la nivelurile 5-8 fac referire la
munc sau s se transfere la o alt instituie de diferite ri i sisteme educaionale i de formare. descriptorii afereni nvmntului superior, sta-
nvmnt de acas. De asemenea, cadrul recunoate faptul c sis- bilii n cadrul Procesului de la Bologna.
temele educaionale din Europa sunt att de Cu toate acestea, formularea descriptorilor de
Cui se adreseaz CEC? diversificate, nct o comparaie n funcie de nivel ai CEC difer de descriptorii de nivel Bolo-
Utilizatorii principali ai CEC vor fi organismele res- elementele de intrare, cum ar fi durata studiilor, gna, concepui n mod special pentru nevoile
ponsabile cu sistemele i cadrele naionale i/sau ar fi imposibil de realizat. nvmntului superior deoarece, fiind un cadru
sectoriale de calificare. Dup corelarea sistemelor destinat nvrii de-a lungul vieii, CEC cuprinde,
lor la CEC, CEC va sprijini persoanele, angajatorii CEC acord calificri? de asemenea, educaia i formarea profesional
i prestatorii de servicii educaionale i de forma- Nu, CEC descrie nivelurile de calificri n funcie (EFP) i contextele de munc, inclusiv cele de la
re s compare calificrile individuale i sistemele de rezultatele nvrii. Acordarea de calificri va cel mai nalt nivel.
educaionale i de formare din diferite ri. rmne responsabilitatea organismelor naionale
de calificare. Informaii suplimentare sunt disponibile la
Care sunt nivelurile i tipurile de nv- adresa:
mnt cuprinse de CEC? Care este rolul rilor? Care sunt terme- ec.europa.eu/eqf
Fiind un instrument destinat promovrii nvrii nele limit privind implementarea?
de-a lungul vieii, CEC acoper educaia general CEC este un cadru voluntar, dar anul 2010 repre-
i a adulilor, educaia i formarea profesional, zint termenul limit recomandat pentru ca rile
precum i nvmntul superior. Cele opt ni- s-i coreleze sistemele naionale de calificare cu
veluri acoper ntregul spectru al calificrilor, CEC, prin ncadrarea nivelurilor lor de calificare la
de la cele obinute la sfritul nvmntului nivelurile CEC i, unde este cazul, prin dezvolta-
obligatoriu la cele acordate la cel mai nalt nivel rea unor cadre naionale ale calificrilor n
universitar i profesional sau n cadrul educaiei conformitate cu legislaia i practica naional.
i formrii profesionale. n principiu, fiecare nivel Anul 2012 este termenul limit acordat rilor
trebuie finalizat prin intermediul unei varieti de pentru a garanta prezena pe certificatele de
rute educaionale i profesionale. calificare individual a unei referine la nivelul
CEC corespunztor.
De ce folosete CEC rezultatele nvrii?
CEC folosete opt niveluri de referin, constru- Care este legtura cu Europass?
ite pe rezultatele nvrii (definite sub forma Europass a introdus un portofoliu de documente http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
cunotinelor, abilitilor i competenelor). CEC pentru uzul personal care descriu calificrile i
trece de la concentrarea pe elementele de in- competenele. Cu toate acestea, Europass nu
trare (durata experienei educaionale, tipul de compar nivelurile de calificare. n viitor, toate
Cadrul
instituie) la concentrarea pe ceea ce cunoate i documentele Europass relevante, n special supli- european
este capabil s fac n realitate o persoan cu o mentul Europass la diplom i suplimentul Euro- al calicrilor