Sunteți pe pagina 1din 77

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2016-2017

ORDIN

privind structura anului şcolar 2016-2017

În temeiul art. 94, alin. (2), lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în

temeiul prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice,

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

emite prezentul ordin:

Art. 1 (1) Anul școlar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare.

Art. 2 Anul școlar 2016-2017 începe la data de 1 septembrie 2016, se încheie la data de 31 august 2017 și se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 19 săptămâni dispuse în perioada 12 septembrie 2016 – 3 februarie 2017
Semestrul I are 19 săptămâni dispuse în perioada
12 septembrie 2016 – 3 februarie 2017
Semestrul al II-lea are 16 săptămâni dispuse în
perioada 13 februarie 2017 – 16 iunie 2017
Cursuri:luni,12 septembrie–vineri,23decembrie2016
În perioada 29 octombrie – 6 noiembrie 2016, clasele din
învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar
sunt în vacanță.
Vacanța de iarnă: sâmbătă, 24 decembrie 2016 –
duminică, 8 ianuarie 2017
Cursuri : luni, 9 ianuarie 2017 – vineri, 3 februarie 2017
Vacanța intersemestrială: sâmbătă, 4 februarie 2017 –
duminică 12 februarie 2017
Cursuri: luni, 13 februarie 2017 – vineri, 14 aprilie 2017
Vacanța de primăvară: miercuri, 19 aprilie 2017 –
duminică, 30 aprilie 2017
Cursuri: marți, 2 mai 2017 – vineri, 16 iunie 2017
Vacanța de vară: sâmbătă, 17 iunie 2017 – duminică, 10
septembrie 2017

Art. 3 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Art. 4 Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației, ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului și 1 iunie – Ziua copilului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.

Art. 5 (1) Programul național „Școala altfel” este structurat după cum urmează:

O perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ, în intervalele

Pentru învățământul preșcolar și primar:

21 noiembrie 2016 – 2 decembrie 2016 27 februarie 2017 – 31 martie 2017 15 mai 2017 – 9 iunie 2017

următoare: [

]

Art. 7 Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, de regulă, în perioada vacanței de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naționale și școlare.

Art. 8 (1) În situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climaterice locale speciale și de specificul școlii, inspectoratele școlare pot aproba, la cererea conducerii unităților de învățământ, modificări ale structurii anului școlar stabilite prin prezentul ordin. (2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților

din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective. [

10 Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Minorități, Direcția Generală Management și

Resurse Umane, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, precum și conducerile unităților de

învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

[

]

]

]Art. [

Art. 11 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministru,

București

Nr. 4577

Mircea Dumitru
Mircea Dumitru
Data 20.07.2016
Data 20.07.2016
3
3
LISTĂ DE ABREVIERI ADP – activităţi de dezvoltare personală ÎD – întâlnirea de dimineață R

LISTĂ DE ABREVIERI

ADP activităţi de dezvoltare personală ÎD întâlnirea de dimineață

R

T

ALA 1 – activităţi liber alese desfășurate pe centre de interes ALA 2 – activităţi liber alese (complementare)

A – arte

B – bibliotecă

C – construcții

JM – joc de masă JR – joc de rol NA – nisip și apă Ș – știință ADE – activităţi pe domenii experienţiale DLC – domeniul Limbă şi comunicare DŞ 1 – domeniul Ştiinţe (cunoaşterea mediului) DŞ 2 – domeniul Ştiinţe (matematică) DPM – domeniul Psihomotric (educație fizică și euritmie) DEC 1 – domeniul Estetic şi creativ (activităţi plastice, modelaj) DEC 2 – domeniul Estetic şi creativ (activităţi muzicale) DOS 1 – domeniul Om şi societate (educaţie pentru societate) DOS 2 – domeniul Om şi societate (activități practice: lipire, decupare, machetare,

– rutine

– tranziții

îndoire, confecționare, șnuruire, înșirare, bobinare, răsucire, coasere, țesere,

activități casnice, practic-gospodărești) DIM – dimineața D–A – după-amiaza DIM – dimineața D–A – după-amiaza

casnice, practic-gospodărești) DIM – dimineața D–A – după-amiaza LEGENDĂ *** – autor necunoscut 4

LEGENDĂ

*** – autor necunoscut

4
4
CUVÂNT ÎNAINTE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE Această lucrare se adresează, în primul rând, educatoarelor care folosesc

CUVÂNT ÎNAINTE

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

CUVÂNT ÎNAINTE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE Această lucrare se adresează, în primul rând, educatoarelor care folosesc

Această lucrare se adresează, în primul rând, educatoarelor care folosesc caietele de lucru pentru copii din colecția „Bine te-am găsit, grădiniță!”, setul de 5-6 ani, publicate de Editura Diana, anul 2016. Prin intermediul ei, autoarea dorește să ofere sugestii privind stabilirea obiectivelor de referință și operaționale urmărite, planificarea tematică anuală, precum și cea zilnică, adaptarea strategiilor didactice la interesele, nevoile și aptitudinile copiilor, conștientizarea rolului evaluărilor în proiectarea didactică. Subliniem că lucrarea oferă idei și sugestii, nicidecum tipare sau rețetare pentru o activitate didactică de succes. Tocmai de aceea, ea are un caracter orientativ, putând fi completată și optimizată, în funcție de experiența, capacitățile, aptitudinile și profesionalismul fie- căruia, dar mai ales, în funcție de nivelul și ritmul propriu de dezvoltare a copiilor, care constituie grupul-țintă pentru demersul didactic preșcolar. Ideea susținută aici are în vedere faptul că amprenta de originalitate, alături de tot ceea ce a fost enumerat mai sus, „face diferența”, chiar dacă am lucra toți după același manual. La aceasta, o contribuție însemnată are și modalitatea de abordare inte- grată a temelor, care lasă mult loc aportului de personalitate al fiecărui cadru didactic în aplicarea Curriculum-ului pentru învățământul preșcolar. Considerăm necesare totuși, unele precizări pentru o mai bună înțelegere și utilizare a lucrării de față:

În această planificare au fost prevăzute nu doar teme pentru domeniile experiențiale, ci și pen- tru activitățile la alegere, care vor fi regăsite în caietele de lucru pentru copii.

Oferim multe sugestii pentru organizarea și desfășurarea Întâlnirii de dimineață, privită drept factor motivant al desfășurării activităților pentru întreaga zi, dar numai dumneavoastră decideți dacă le aplicați sau nu.

La o analiză atentă a rutinelor, veți observa că multe dintre ele se repetă, dar sub alt „nume”, lucru cât se poate de normal, având în vedere că o rutină are nevoie de mai mult timp în care să fie exersată pentru a se consolida.

Am lăsat deschis capitolul de Activități liber alese, sugerând doar o parte din ele, tocmai pentru

a fi completat de fiecare așa cum crede că este necesar.

Pentru grădinițele cu orar prelungit, am ales ca activitățile planificate pe domenii experiențiale desfășurate dimineață, să fie reluate după-amiaza, prin alte mijloace de realizare și cu alte denumiri. Aceste activități vor avea, astfel, un caracter recuperatoriu, de continuare sau de consolidare a ceea ce s-a realizat cu copiii, de dimineață.

Activitățile integrate planificate au primit un singur nume, deoarece integrarea nu înseamnă înșiruirea lor, una după cealaltă, fără pauză; o activitate integrată este un tot unitar, holistic și dacă nu reușiți să o proiectați astfel, mai bine abordați pe fiecare separat, în manieră clasică. Nu consider că este cazul să integrăm doar pentru a fi în „trend”, ci doar dacă acest lucru ne ajută să eficientizăm demersul nostru didactic.

Caietele de lucru au fost „curățate”, pe cât posibil, de sarcini orale, urmând ca pe unele dintre ele să le regăsiți în acest material, pe altele să vi le stabiliți pe parcurs.

În conceperea sarcinilor de lucru, nu am considerat obligatorie rezolvarea lor într-o singură activitate; după caz, aceasta se poate finaliza după-amiază sau în cadrul unor activități liber alese, în anumite centre de activitate.

Cu aceste caiete de lucru puteți organiza periodic un gen de expoziție pentru părinți sau le puteți împrumuta pe perioada unui sfârșit de săptămână acestora.

Puneți accent pe ideile care transcend granițele impuse de categoriile de activități, organizați cunoașterea în funcție de perspectiva integrată și desfășurați cât mai multe activități pe grupuri mici, încurajând învățarea independentă.

Încurajați copiii să se exprime, să se manifeste, să observe, să gândească, să interpreteze date, să facă predicții, să se autoevalueze, să viseze, să-și imagineze și să-și autoregleze comportamentul.

Creați o atmosferă de lucru destinsă, plăcută, cu caracter ludic, propice dezvoltării calităților și

aptitudinilor fiecărui copil.

Nu uitați să oferiți motivații pentru tot ceea ce întreprindeți cu copiii, astfel încât să transformați învățătura într-un „cadou valoros” pe care și l-ar dori fiecare dintre ei, nicidecum un chin sau

o povară inutilă. Tocmai de aceea am creat, venind în sprijinul dumneavoastră, multe versuri pentru copii, prin care să le captați atenția și să le treziți interesul.

Să nu distrugem farmecul copilăriei și să rămânem în amintirea lor ca „acei oameni minunați care le-au însoțit jocurile mirifice și de neuitat” din cea mai frumoasă perioadă a existenței! Nu uitați: „înțelepciunea mea e jocul”, spunea Lucian Blaga, iar noi trebuie să-i ajutăm în mod profesionist pe copii să se joace. SUCCES!

Autoarea

spunea Lucian Blaga, iar noi trebuie să-i ajutăm în mod profesionist pe copii să se joace.
spunea Lucian Blaga, iar noi trebuie să-i ajutăm în mod profesionist pe copii să se joace.
5
5
Din nou la grădiniță! (evaluare iniţială) SUGESTII METODICE
Din nou la grădiniță!
(evaluare iniţială)
SUGESTII METODICE

Evaluarea inițială se va realiza în cadrul activităților obișnuite, desfășurate pe parcursul întregii zile, prin ob- servarea sistematică a comportamentelor copiilor. Vor fi observați discret, fără să simtă, unu sau doi co- pii, iar rezultatele vor fi notate imediat pe lista de compor- tamente aflată tot timpul la îndemână. Înainte de prima sosire în grădiniță a copiilor, se va pregăti sala de grupă astfel încât ceea ce se află în ea să-i atragă pe copii și să le stimuleze interesul. Copiii vor fi invitați să asculte la intrarea în clasă cân- tecul „Bună dimineața, dragă grădiniță!”. Se va alege o mascotă a grupei, care poate fi una dintre cele mai îndrăgite jucării din clasă sau o jucărie care să corespundă numelui ales pentru grupă (de ex.:

un animăluț, dacă grupa este astfel denumită – buburuză, iepuraș, veveriță etc.). Această mascotă va propune mai târziu să le arate „cât de frumoasă este grădinița!” Întrebări și sarcini suplimentare:

ò Îți place la grădiniță? De ce?

ò Cu ce vrei să te joci aici?
ò Ce fac copiii la grădiniță?
ò Știi cum se numește grădinița ta?
ò În ce grupă ești acum? Cum o cheamă pe doamna educatoare?

ò

Alte activități
Alte activități

sugerate în completarea plani-

ficării săptămânale: „Nu numai la grădiniță”, de O. P. Iași (povestea educatoarei); „Grădinița mea iubită”, de L. Culea (memorizare) – vezi Anexa; „Mofturilă”, de C. Buzea (exerciții de pronunție); „La grădiniță”, de T. Oan - cea (memorizare); „Masa la cămin”, de D. Botez (mem- orizare); „Casa păpușilor”, de G. Stanciu (memorizare); „Ce a uitat Fănucă să spună?” (povestea educatoarei); „Sanda la grădiniță”, de M. Tamaș (lectura educatoarei); „Păpușa”, de M. Negrea (memorizare); „La fabrica de jucării”, de E. Căldăraru (lectura educatoarei); „Prima zi de grădiniță”, de T. Popa (cântec).

Atenție! Unele texte și imagini vor fi selectate și prelucra- te, la nevoie, pentru a nu mai conține elemente anacronice.

6
6
ACTIVITĂȚI DE EVALUARE LUNI ADP – ÎD: „Bine te-am găsit, grădiniţă!”; R: „Mă port cât

ACTIVITĂȚI DE EVALUARE

ACTIVITĂȚI DE EVALUARE LUNI ADP – ÎD: „Bine te-am găsit, grădiniţă!”; R: „Mă port cât mai

LUNI

ADP – ÎD: „Bine te-am găsit, grădiniţă!”; R: „Mă port cât mai frumos!” (deprinderea de a fi politicos); T:

DIM:
DIM:

„Hai cu scaune cu tot, să ne aşezăm la loc!” (exerciţii de grupare şi regrupare). ALA 1 – B: „Ce vezi în aceste imagini?” (formulare de propoziţii); C: „Construiesc o jucărie, una care-mi place mie!”; Ș: „Cum ne jucăm?” (stabilirea unor reguli de grup). ALA 2: „Ne jucăm la aparatele din curtea grădiniţei”. ADE – DŞ 1 și DPM (activitate integrată): „Câte unu, câte doi, prin grădiniță mergem noi!” (observare și mers în coloană câte doi).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Mă port cât mai frumos!” (deprinderea de a fi politicos); T: „Uite, vine!” (numărătoare). ALA

1 – A: „Temă la alegere” (modelaj); JR: „Prima zi la grădiniţă”. ALA 2: „Ocoleşte jucăria!” (joc de mişcare). ADE – DŞ 1: „O zi în grădiniță” (lectură după imagini); DPM: „Câte doi, c-așa știm să mergem noi!” (mers în coloană câte doi).

MARȚI

ADP – ÎD: „Îmi place să mă joc cu…!”; R: „Jucării amestecate, multe sunt din fiecare,/Unde să le pu-

DIM:
DIM:

nem, oare?” (deprinderea de a păstra ordine); T: „Mută jucăriile!” (joc de mişcare). ALA 1 – A: „Scrisoare din vacanţa mare” (desen); B: „Ghicește litera!”; JM: „Alege ecusonul cu semnul tău!” (cu jetoane). ALA 2: „La plimbare”. ADE – DŞ 2: „Din dulap, jucării am luat, apoi le-am sortat” (exerciții cu material individual – mărime, lungime, grosime, lățime); DOS 2: „Grădinița” (lipire).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Jucării amestecate, multe sunt din fiecare,/Unde să le punem, oare?” (deprinderea de a păs-

tra ordine); T: „Unul după altul!” (mers în coloană câte unul). ALA 1 – C: „Balansoarul”; NA: „Cu jucăriile la plajă”. ALA 2: „Prinde jucăria!” (joc de mişcare). ADE – DŞ 2 și DOS 2 (activitate integrată): „Sortăm jucării după…” (exerciții cu material individual – mărime, lungime, grosime, lățime și colaj).

MIERCURI

ADP – ÎD: „Micul povestitor”; R: „Fiecare jucărie la locul ei!” (deprinderea de a păstra ordine); T: „Ce

DIM:
DIM:
D-A:
D-A:

fac eu, să facă toţi!” (joc imitativ). ALA 1 – Ș: „Cum completăm calendarul naturii?”; JM: „Alege şi potriveşte!” (cu jetoane); JR: „Întâmplări din vacanţă”. ALA 2: „Mergem toți în pas vioi!” (joc cu text şi cânt). ADE – DLC:

„Jocul cuvintelor” (joc didactic); DEC 1: „Cu creionul pe hârtie, desenez o jucărie” (desen).

ADP – R: „Fiecare jucărie la locul ei!” (deprinderea de a păstra ordine); T: „Tunelul jucăriilor”. ALA 1 –

A: „Modelăm jucării”; C: „Leagănul”. ALA 2: „Cursa jucăriilor”. ADE – DLC: „Ne jucăm de-a cuvintele” (joc didactic); DEC 1: „Jucăria preferată” (desen).

JOI

ADP – ÎD: „Salutare! Bine v-am găsit!” (formule de salut); R: „Jucărie îngrijită, jucărie fericită!” (deprinde-

DIM:
DIM:

rea de a păstra jucăriile); T: „Lanţul” (joc distractiv). ALA 1 – B: „Trei cuvinte fermecate”, de V. Oseeva (lectura educatoarei); JR: „La magazinul de jucării”; A: „Jucării mari, mijlocii şi mici” (modelaj). ALA 2: „Joacă, joacă!” (joc distractiv). ADE – DȘ 2: „Unde se află?” (joc didactic – poziții spațiale); DLC: „La grădiniță învățăm și ne jucăm” (lectură după imagini).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Jucărie fericită, jucărie îngrijită!” (deprinderea de a păstra jucăriile); T: „Umflă-te, balonule!”

(joc distractiv). ALA 1 – Ș: „Activități din grădiniță” (fișă de lucru); JR: „De-a grădiniţa”. ALA 2: „Comanda la mine!” (exerciţii de gimnastică). ADE – DȘ 2: „Unde stă?” (joc didactic – poziții spațiale); DLC: „Ce facem la grădiniță?” (convorbire).

VINERI

ADP – ÎD: „Grădinița e prietena mea”; R: „Îmi place să mă joc cu tine!” (deprinderea de a manifesta empa-

DIM:
DIM:

tie faţă de cei din jur); T: „Trenul copiilor politicoşi”. ALA 1 – JM: „Ilustrată din vacanţă” (puzzle); B: „Franjuri la prosopul păpuşii” (exerciţiu grafic); C: „Caruselul”. ALA 2: Jocuri la aparatele din curte. ADE – DEC 2: „Bună dimineața, dragă grădiniță!”, de D. D. Stancu (învățare cântec); DOS 1: „De-a grădinița” (joc de rol).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Îmi place să mă joc cu tine!” (deprinderea de a manifesta empatie faţă de cei din jur); T: „Întâi

tu, apoi eu”. ALA 1 – A: „Grădinița mea iubită” (desen); NA: „Construiesc frumos şi nu ud pe jos!” (întrecere). ALA 2: „Prinde loc!” (joc distractiv). ADE – DEC 2 și DOS 1 (activitate integrată): „Bună dimineața, dragă grădiniță!”, de D. D. Stancu (repetare cântec și convorbire).

integrată): „Bună dimineața, dragă grădiniță!” , de D. D. Stancu (repetare cântec și convorbire). 7
integrată): „Bună dimineața, dragă grădiniță!” , de D. D. Stancu (repetare cântec și convorbire). 7
7
7
Ce mai ştim? (evaluare iniţială) SUGESTII METODICE
Ce mai ştim?
(evaluare iniţială)
SUGESTII METODICE

Mascota din săptămâna trecută le va propune co- piilor să continue împreună „descoperirea” grădiniței, folosind ceea ce știu ei deja, ceea ce au învățat în anii trecuți, când au fost la grupele mică și mijlocie. La Centrul tematic, copiii vor găsi diverse jocuri educative din domeniul Științe, puzzle cu scene din poveștile anilor trecuți, atlase și enciclopedii, jucăriile care au fost în topul preferințelor până acum. Educatoarea le va promite copiilor că anul acesta, deoarece au crescut mai mari, vor afla lucruri noi și in- teresante despre ceea ce doresc și despre tot ceea ce îi înconjoară. „Lumea ascunde multe taine, comori de înțelepciune și bunătate, iar noi vom porni anul acesta în căutarea lor. Ne vor însoți tot felul de persoane și personaje care ne vor ajuta, poate ne vor îndruma și cu care sigur ne vom împrieteni. La drum, așadar!” Întrebări și sarcini suplimentare:

ò Ai mai fost la grădiniță? În ce grupă?

ò Ce poezii/povești/cântece ai învățat la grădiniță?

ò Știi ce vei face după ce vei termina grupa mare?
ò Ce ai vrea să faci împreună cu colegii anul acesta?
ò Să: numărăm/despărțim în silabe/recunoaștem sunetul inițial/dăm exemple de cuvinte care încep cu sunetul…/formulăm o propoziție des- pre…
ò Să: găsim cuvinte opuse/cuvinte la fel, dar fi- ecare cu alt înțeles/cuvinte deosebite, dar cu același înțeles/cuvinte care rimează.

Alte activități
Alte activități

sugerate în completarea planifi-

cării săptămânale: „Nuielușa de alun”, de Călin Gru- ia (lectura educatoarei); „Hansel și Gretel”, de Frații Grimm (lectura educatoarei); „Cazuri și necazuri”, de L. M. Culea (memorizare) – vezi Anexa; „Un băiețel la grădiniță”, de G. Stanciu (memorizare); „Vai, ce mică mai eram!”, de G. Stanciu (lectura educatoarei); „Cine știe…?” (joc didactic); „Hai să povestim!” (joc-exercițiu); „De-a fabrica de jucării” (joc de rol).

8
8
ACTIVITĂȚI DE EVALUARE LUNI ADP – ÎD: „O zi în grădiniţă”; R: „După ce-am mâncat,

ACTIVITĂȚI DE EVALUARE

ACTIVITĂȚI DE EVALUARE LUNI ADP – ÎD: „O zi în grădiniţă”; R: „După ce-am mâncat, am

LUNI

ADP – ÎD: „O zi în grădiniţă”; R: „După ce-am mâncat, am făcut curat!” (deprinderea de a strânge resturile

DIM:
DIM:
D-A:
D-A:

alimentare şi de a le duce la coşul de gunoi); T: „Mergi la jucărie!” (deplasare spre diferite direcţii). ALA 1 – Ș:

„Alegeţi şi grupaţi!”; A: „Cana şi farfuria” (modelaj); B: „Asta-i grădiniţa mea!” (povestire creată). ALA 2: „Tre- nuleţul prin tunel” (joc distractiv). ADE – DȘ 1 și DEC 1 (activitate integrată): „Ce mai știm, ce ne amintim?” (joc didactic și desen).

ADP – R: „După ce-am mâncat, am făcut curat!” (deprinderea de a strânge resturile alimentare şi de a

le duce la coşul de gunoi); T: „Atenţie la mine!” (deplasare cu pornire şi oprire la comandă). ALA 1 – C: „Cutii pentru jucării”; JM: „Jocul culorilor” (calde şi reci). ALA 2: „După mine, cine vine?” (joc de mişcare). ADE – DȘ 1: „Cine știe…?” (joc didactic); DEC 1: „Amintiri din vacanță” (desen).

MARȚI

ADP – ÎD: „Microfonul îţi aparţine!”; R: „Eu te ascult, tu mă asculţi!” (deprinderea de a-i asculta pe cei-

DIM:
DIM:

lalţi); T: „Literele buclucaşe” (joc distractiv). ALA 1 – A: „Raftul cu cărţi” (colaj); B: „Carte frumoasă, ce ne spui?” (poezii ilustrate); JR: „Desenatorii de cărţi pentru copii”. ALA 2: „Ştafeta cifrelor”. ADE – DLC: „Jocul silabelor” (joc didactic); DEC 2: „Cel mai bun interpret” (concurs cântece pentru copii).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Ascultă-mă, să te ascult!” (deprinderea de a-i asculta pe ceilalţi); T: „Cifrele jucăuşe” (joc

distractiv). ALA 1 – C: „Mobilier pentru grădiniță”; NA: „Drumuri intersectate”. ALA 2: „Dă cartea din mână-n mână!” (joc distractiv). ADE – DLC: „Ne jucăm de-a silabele” (joc didactic); DEC 2: „Cine știe-un cânte- cel?” (concurs cântece pentru copii).

MIERCURI

ADP – ÎD: „Jucăria şi jocul preferat”; R: „Jucăria e fericită dacă e îngrijită” (deprinderea de a îngriji ju-

DIM:
DIM:

căriile); T: „Plimbă cubul din mână-n mână!”. ALA 1 – A: „Colorăm, decupăm, haine pentru păpuşi confecţio - năm!”; JM: „Ajută copilul să ajungă la jucărie!” (labirint); JR: „Cu păpuşa la plimbare în parc”. ALA 2: „Cursa jucăriilor”. ADE – DŞ 2 și DOS 2 (activitate integrată): „Aşezăm jucăriile în ordine!” (joc didactic – ordonare după anumite criterii și activitate practică).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Jucăria e fericită dacă e îngrijită” (deprinderea de a îngriji jucăriile); T: „Oglinda” (joc distrac -

tiv). ALA 1 – B: „Grupa de copii”, de L. M. Culea (memorizare) – vezi Anexa; NA: „Piscina jucăriilor”. ALA 2: „Ştafeta jucăriilor”. ADE – DŞ 2 și DOS 2 (activitate integrată): „Aşază jucăriile!” (exerciţii cu material individual – ordonare după anumite criterii și activitate practică).

JOI

ADP – ÎD: „Nu doar eu, ci şi jucăria mea este curată!”; R: „Ştiu să preţuiesc ceea ce-mi aparţine!”

DIM:
DIM:

(deprinderea de a întreține jucăriile); T: „Urmează culoarea!”. ALA 1 – C: „Fabrica de jucării”; JM: „Găseşte umbra!”; A: „Păpuşa doarme” (modelaj). ALA 2: „Atinge-ți colegul!” (joc de mişcare). ADE – DLC și DOS 1 (activitate integrată): „Unde au fugit jucăriile de la un copil?”, de N. Stănculescu (povestea educatoarei și convorbire).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Ştiu să preţuiesc ceea ce-mi aparţine!” (deprinderea de a întreține jucăriile); T: „Păpuşa se

spală” (joc mut). ALA 1 – B: „Decorăm jucării” (exerciţiu grafic); Ș: „Spune unde s-a ascuns jucăria!” (poziții spațiale). ALA 2: „Unu-doi, unu-doi, faceţi toţi la fel ca noi!”. ADE – DLC și DOS 1 (activitate integrată):

„Unde au fugit jucăriile de la un copil?”, de N. Stănculescu (repovestire și convorbire bazată pe metoda „Colțurile”).

VINERI

ADP – ÎD: „Povestea unor jucării fericite”; R: „Jucăriile vor să stea la locul lor!” (deprinderea de a păstra

DIM:
DIM:

ordinea în sala de grupă); T: „Prinde umbra!”. ALA 1 – Ș: „Caută jucăria!” (joc de atenţie şi orientare spaţia - lă); C: „Rafturi pentru jucării; JR: „La fabrica de jucării”. ALA 2: „Mingea la cutie!” (aruncarea mingii la ţintă). ADE – DŞ 2: „Sortăm piesele din trusa Logi” (joc logic); DPM: „Jucăriile defilează” (diferite forme și ritmuri de mers).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Jucăriile vor să stea la locul lor!” (deprinderea de a păstra ordinea în sala de grupă); T: „Simon

zice…” (joc distractiv). ALA 1 – B: „Nu numai la grădiniţă” de O. P. Iaşi (povestea educatoarei); A: „Mingea cu buline” (pictură). ALA 2: „Mingea la perete” (aruncarea şi prinderea mingii cu ambele mâini). ADE – DŞ 2:

„Sortează și aranjează!” (joc logic); DPM: „Marșul jucăriilor” (diferite forme și ritmuri de mers).

2: „Sortează și aranjează!” (joc logic); DPM: „Marșul jucăriilor” (diferite forme și ritmuri de mers). 9
2: „Sortează și aranjează!” (joc logic); DPM: „Marșul jucăriilor” (diferite forme și ritmuri de mers). 9
9
9
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem? PROIECT TEMATIC: Eu și ceilalți Eu sunt unic (SUBTEMA
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?
PROIECT TEMATIC: Eu și ceilalți
Eu sunt unic
(SUBTEMA 1)
SUGESTII METODICE

La intrarea în sala de grupă, copiii vor fi întâmpinați de

o marionetă manevrată de sfori, care se va prezenta drept

Așchiuță. Pe muzica melodiei „Bat din palme”, ea va efectua mișcările sugerate de text și îi va antrena pe copii să i se alăture. La Întâlnirea de dimineață, Așchiuță le va aduce copii- lor colecția sa de păpușele; acestea vor arăta diferit fiecare, ca gen, înălțime, culoare a părului, vârstă etc. Așchiuță va iniția o conversație cu copiii despre ce le aseamănă și ce le deosebește pe păpușile sale, îndemnându-i să facă o para- lelă între acestea și ei.

Mesajul transmis se va referi la faptul că, deși diferiți între ei, oamenii sunt la fel și au o trăsătură comună, anume aceea de OM. La Centrul tematic se vor expune atlase și enciclopedii pentru copii, având drept temă diversitatea raselor, dar și cor- pul uman, care arată la fel pe dinăuntru pentru toți, puzzle cu corpul uman (poate fi confecționat de către educatoare prin plastifierea unor imagini, apoi prin decuparea unor figuri mai mult sau mai puțin regulate din ele), pe pereți ar putea

fi afișate planșe cu corpul uman, iar în cel mai bun caz, se poate aduce un mulaj.

Întrebări și sarcini suplimentare:

ò Prin ce se pot deosebi oamenii/copiii între ei?

ò Prin ce se pot asemăna?

ò Care crezi că sunt mai importante, deosebirile sau asemănările, pentru ca oamenii/copiii să se înțeleagă și să trăiască mai bine împreună?

ò

Alte activități
Alte activități

Care dintre aspecte se schimbă?

sugerate în completarea planificării

săptămânale: „Periuța cea glumeață”, de S. Alexandru (me- morizare); „Învăț despre mine”, de G. Stanciu (memorizare); „Corpul meu”*** (memorizare); „Cine nu se spală”, de Gh. D. Vasile (memorizare); „Bat din palme”, de L. Schwam (joc mu- zical); „La joacă”, de N. Nasta (memorizare); „Nu uitați!”, de S. Mihnea (memorizare); „Necazul”, de G. Stanciu (memori- zare); „Sunt lucruri numai ale mele”, de G. Stanciu (lectura educatoarei); „Copilul călăreț”, de T. Popovici (joc muzical); „Brațe scurte, brațe lungi” (joc de mișcare); „Mergi/aleargă cum îți spun!” (joc de mișcare); „Omuleți din cocă/plastilină” (modelaj); „Atinge-ți colegul!” (joc de mișcare); „Paiața se trezește” (joc de mișcare); „La cabinetul medical” (joc de rol); ghicitori despre părți ale corpului omenesc.

10
10
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „Despre mine…!”; R: „Chiar de-s mic, nu e

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „Despre mine…!”; R: „Chiar de-s mic, nu e nimic!/Pot

LUNI

ADP – ÎD: „Despre mine…!”; R: „Chiar de-s mic, nu e nimic!/Pot să te ajut un pic!” (deprinderea de a

DIM:
DIM:

oferi ajutorul); T: „Toc, toc, toc!/Ia un loc!” (joc distractiv). ALA 1 – B: „Povestea celor cinci degete”*** (poves - tea educatoarei); A: „Chipul meu” (desen); Ș: „Completează ce-i lipseşte corpului!”. ALA 2: „Baba-oarba” (joc de mişcare). ADE – DŞ 1: „Corpul uman” (observare); DPM: „Mergem ca…” (exersarea diferitelor forme de mers).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Chiar de-s mic, nu e nimic!/Pot să te ajut un pic!” (deprinderea de a oferi ajutorul); T: „Ştafeta

cu hăinuţe”. ALA 1 – C: „Rafturi pentru hăinuţe”; NA: „Zâmbet de copil”. ALA 2: „Mânuţe ajutătoare” (joc de mişcare). ADE – DŞ 1 și DPM (activitate integrată): „O călătorie în corpul uman” (observare și exersarea diferitelor forme de mers).

MARȚI

ADP – ÎD: „Cine sunt eu, cine este colegul meu?” (prezentarea fotografiei personale); R: „Acesta este

DIM:
DIM:
D-A:
D-A:

dulăpiorul meu!” (recunoaşterea unui bun personal); T: „Când pe vârf, când pe călcâi!” (forme de mers). ALA

– JM: „Hăinuţe potrivite” (sortare imagini); Ș: „Ce ştiu despre corpul meu?” (fișă de lucru); A: „Periuța de dinţi” (modelaj). ALA 2: „Suntem mici, suntem mari!” (joc de mişcare). ADE – DLC: „Cum sunt eu?” (joc didactic); DEC 1: „Autoportret” (pictură).

1

ADP – R: „Acesta este dulăpiorul meu!” (recunoaşterea unui bun personal); T: „Schimbă perechea!” (joc

distractiv). ALA 1 – JR: „La magazinul de haine pentru copii”; C: „Umerașe pentru haine” (îndoire sârmă). ALA 2: „Ne cântărim, ne măsurăm, despre noi mai multe-aflăm!”. ADE – DLC și DEC 1 (activitate integrată):

„Cum sunt eu?” (joc didactic și desen).

MIERCURI

ADP – ÎD: „Cine te-a strigat pe nume?”; R: „Dulăpiorul fermecat, astăzi nu e supărat!” (deprinderea

DIM:
DIM:

de a păstra ordine); T: „Câte unu pe cărare!” (joc cu text şi cânt). ALA 1 – A: „Mâinile mele” (amprente); B: „Degețele”, de N. Nasta (memorizare); JR: „La biroul de stare civilă”. ALA 2: „Gimnastica ne face mari” (exerciţii pentru prelucrarea analitică a diferitelor segmente corporale). ADE – DŞ 2: „Așază după înălțime!” (exerciții cu material individual – ordonare în șir crescător sau descrescător, numeral ordinal); DOS 2: „Rân- dul de copii” (lipire).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Dulăpiorul fermecat, astăzi nu e supărat!” (deprinderea de a păstra ordine); T: „Cine îşi

găseşte primul scăunelul?”. ALA 1 – JM: „Corpul omenesc” – din bucăţi, întreg (puzzle); Ș: „Ce-i lipseşte chipului?” (fișă de lucru). ALA 2: „Prinde-mă, dacă poţi!” (joc de mişcare). ADE – DŞ 2 și DOS 2 (activitate integrată): „Așezăm după-nălțime: la rând, oare cine vine?” (exerciții cu material individual – ordonare în șir crescător sau descrescător, numeral ordinal și lipire).

JOI

ADP – ÎD: „Spune-i pe nume!” (joc-exerciţiu); R: „Mâinile curate aduc sănătate” (deprinderea de a se

DIM:
DIM:
D-A:
D-A:

spăla pe mâini); T: „Mergem toți în pas vioi!”. ALA 1 – A: „Hăinuţe colorate” (pictură); JR: „De-a mama şi copilul”; B: „Simțurile”, de Al. Șahighian (memorizare). ALA 2: „Arată-mi ce-ţi spun!” (joc mim). ADE – DŞ 2:

„Te rog să-mi dai…” (joc logic); DEC 2: Cântece pentru copii (audiție muzicală); „Pui micuţ”, de D. D. Stancu (joc muzical).

ADP – R: „Mâinile curate aduc sănătate” (deprinderea de a se spăla pe mâini); T: „Luaţi seama bine!”

(joc cu text şi cânt). ALA 1 – JM: „Ajută mâna stângă să întâlnească mâna dreaptă!” (labirint); B: „Gene şi sprâncene” (exerciţiu grafic). ALA 2: „Ghici, cine lipseşte!” (joc de atenţie). ADE – DŞ 2: „Așază-mă la căsuța mea!” (joc logic); DEC 2: Cântece pentru copii (audiție muzicală); „Toți în cerc vă așezați”, de G. Teodosiu (joc muzical).

VINERI

ADP – ÎD: „Sunt cuminte, iubitor, de părinţi ascultător!” (prezentare descriere personală); R: „Fac curat

DIM:
DIM:

precum vă zic,/Cu plăcere, mulţumit!” (deprinderea de a păstra ordine); T: „Repede am alergat,/La masă ne-am aşezat!”. ALA 1 – C: „Aparatele de joc din curte”; A: „Mâinile mele” (amprente); B: „O fetiţă cuminte”, de E. Farago (memorizare). ALA 2: „Schimbăm locurile!” (joc de mişcare). ADE – DOS 1: „Ce poți spune despre tine?” (convorbire); DLC: „Cine, ce face” (joc didactic).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Fac curat precum vă zic,/Cu plăcere, mulţumit!” (deprinderea de a păstra ordine); T: „Atenţie

să nu greşeşti!” (joc de atenţie). ALA 1 – Ș: „Am şi eu drepturi, chiar dacă sunt doar un copil!”; A: „Sunt o mică vedetă” (interpretare cântece). ALA 2: „Cine nu mai poate, să se dea deoparte!” (joc de mişcare). ADE – DOS

1 și DLC (activitate integrată): „Despre mine pot să spun…” (convorbire și joc didactic).

ADE – DOS 1 și DLC (activitate integrată): „Despre mine pot să spun…” (convorbire și joc
ADE – DOS 1 și DLC (activitate integrată): „Despre mine pot să spun…” (convorbire și joc
11
11
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem? PROIECT TEMATIC: Eu și ceilalți Acasă e cel mai
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?
PROIECT TEMATIC: Eu și ceilalți
Acasă e cel mai bine
(SUBTEMA 2)
SUGESTII METODICE

La intrarea în sala de grupă, copiii vor fi întâmpinați cu melodia „Familia mea”. Ei au primit drept sarcină în ultima zi a săptămânii trecute să aducă la grădiniță fotografii cu familia din care fac parte. Aceste fotografii vor fi depuse la Centrul tematic, iar în cadrul Întâlnirii de dimineață vor fi afișate pe un panou, fiecare copil prezentându-și pe scurt familia, odată cu predarea foto- grafiei către educatoare pentru expunere. Este recomandat ca în fiecare zi a săptămânii să fie invitați câte doi-trei membri de familie ai copiilor din grupă (frați și surori mai mari, mame, tați, bunici, mătuși etc.), care să participe la Întâlnirea de dimineață sau la activitățile desfășurate la centre (jocuri de rol în speci- al, dar nu numai). Ei nu vor fi simpli asistenți, ci se vor implica alături de educatoare și copii în desfășurarea activităților. Finalitatea săptămânii ar putea fi realizată printr-o „Întâlnire între familii”, în clasă sau în afara ei, în care fiecare să aducă o gustare preparată acasă și să se ser-

vească o masă în comun.

Întrebări și sarcini suplimentare:

ò Care este numele tău de familie?

ò Unde locuiești? (bloc/casă, stradă, număr, localitate)

ò Povestește despre familia ta.

ò Ce face acasă fiecare membru al familiei tale?

ò Cum trebuie să ne comportăm în familie? Cu cine îți petreci cel mai mult timp acasă? Cum?

ò

Alte activități
Alte activități

sugerate în completarea planifică-

rii săptămânale: „Am un frățior!”, de G. Stanciu (me- morizare); „Unde e?”, de G. Teodorescu (memorizare); „Plecarea la grădiniță”, de Al. Popovici (memorizare); „Familia mea”, de E. Dragoș (lectura educatoarei); „Aca- să”, de E. Căldăraru (memorizare); „Bunica”, de O. Ca- zimir (memorizare); „Casa noastră”, de G. Stanciu (me- morizare); „De la mama vreau să știu”, de G. Stanciu (memorizare); „Soro, dragă!” (joc distractiv); „Familia de obiecte” (joc-exercițiu); „Ramă pentru tabloul de familie” (decorare); „Ștafeta familiilor” (întrecere).

12
12
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „Membrii familiei mele”; R: „Sunt copil politicos!” (deprinderea

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „Membrii familiei mele”; R: „Sunt copil politicos!” (deprinderea

LUNI

ADP – ÎD: „Membrii familiei mele”; R: „Sunt copil politicos!” (deprinderea de a acorda prioritate); T:

DIM:
DIM:
D-A:
D-A:

„Ţăranul e pe câmp” (joc cu text și cânt). ALA 1 – B: „Eu şi familia mea” – „citire” de imagini (fotografii); A:

„Album de familie” (colaj); C: „Casa în care locuiesc”. ALA 2: „Cartierul nostru” (plimbare în cartier). ADE – DŞ 1: „Locuința” (lectură după imagini); DOS 1: „Locuința mea” (convorbire).

ADP – R: „Sunt copil politicos!” (deprinderea de a acorda prioritate); T: „Căsuţa din pădure” (joc mu -

zical). ALA 1 – JR: „De-a familia”; NA: „Cada păpuşilor”. ALA 2: „Cu părinţii la plimbare” (mers în perechi). ADE – DŞ 1 și DOS 1 (activitate integrată): „Acasă la mine” (joc didactic).

MARȚI

ADP – ÎD: „Portretul mamei/tatălui”; R: „Învăţ de mic să respect oamenii” (deprinderea de a fi respec-

DIM:
DIM:

tuos faţă de ceilalţi); T: „Statuile” (joc pentru dezvoltarea autocontrolului). ALA 1 – C: „Casa”; JR: „De-a frații și surorile”; Ș: „Roluri şi responsabilităţi în familie”. ALA 2: „Caut-o pe mama!” (joc de mişcare). ADE – DŞ 2: „În căsuță, câte doi” (joc didactic – corespondenţă, numeral ordinal şi poziţii spaţiale); DPM: „Acasă mergem noi, în rând câte doi” (exerciţii de mers în coloană câte doi, cu pornire şi oprire la semnal).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Învăţ de mic să respect oamenii” (deprinderea de a fi res pec tuos faţă de ceilalţi); T: „Familia mea”

(joc muzical). ALA 1 – A: „Familia mea” (desen); JM: „Nu te supăra, frate!”. ALA 2: „Sfoara” (joc distractiv). ADE

– DŞ 2 și DPM (activitate integrată): „În căsuță au intrat, câte doi s-au așezat!” (joc didactic – corespondenţă, numeral ordinal, poziţii spaţiale și exerciţii de mers în coloană câte doi, cu pornire şi oprire la semnal).

MIERCURI

ADP – ÎD: „Familia mea”; R: „Sunt cuminte-n orice loc,/Şi la masă, şi la joc!” (deprinderea de a se com-

DIM:
DIM:

porta civilizat); T: „Recunoaşte personajul!” (joc de mimă). ALA 1 – A: „Căsuța din vis” (pictură); C: „Masa şi scaunul”; NA: „Prăjiturele din nisip”. ALA 2: „Soro, dragă!” (joc distractiv). ADE – DLC: „Familia mea”, de O. Cazimir (memorizare); DEC 1: „Membrii familiei mele” (desen).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Ştiu s-ascult!” (deprinderea de a asculta cu atenţie un text); T: „Fusul” (frământări de limbă).

ALA 1 – JM: „Așază mobilierul!” (joc cu jetoane); Ș: „Copii şi adulţi” (formare de grupe după două criterii). ALA 2: „Plimbăm frăţiorii mai mici” (deplasare în perechi). ADE – DLC și DEC 1 (activitate integrată): „Fami- lia mea”, de O. Cazimir (memorizare și modelaj).

JOI

ADP – ÎD: „Dacă aş fi mama/tata/bunicul/bunica?” (joc imaginativ); R: „Ştiu să ofer ajutor!” (deprinderea

DIM:
DIM:

de a oferi ajutor); T: „Ghemul bunicii” (joc distractiv). ALA 1 – C: „Casa bunicilor”; B: „Scriem litera A” (exercițiu grafic); A: „Ochelarii bunicului” (îndoire). ALA 2: „Aleargă la mama!” (joc de mișcare). ADE – DȘ 2: „Biscuiți de la bunica” (exerciții cu material individual – dreptunghiul); DEC 2: „Familia mea” (învățare cântec); „Țăranul

e

pe câmp” (joc muzical).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Ştiu să ofer ajutor!” (deprinderea de a oferi ajutor); T: „Cloşca cu pui” (joc de mişcare). ALA

1 – JR: „Familia aşteaptă oaspeţi”; B: „Părinții mei”, de E. Dragoș (lectura educatoarei). ALA 2: „Şotronul”. ADE – DȘ 2: „Forme de fursecuri” (exerciții cu material individual – dreptunghiul); DEC 2: „Familia mea” (repetare cântec); „Mergi cum cânt!” (joc ritmic pe sunete înalte și joase).

VINERI

ADP – ÎD: „O familie unită”; R: „Ştiu s-ascult!” (deprinderea de a asculta cu atenţie); T: „Fusul” (frămân-

DIM:
DIM:
D-A:
D-A:

tări de limbă). ALA 1 – A: „Mărgele pentru bunica” (modelaj); C: „Curtea din fața locuinței”; JM: „Nepoțica vrea s-ajungă la bunica!” (labirint). ALA 2: „Ajut-o pe bunica să sară pârleazul!” (joc de mişcare). ADE – DLC:

„Arborele meu genealogic” (joc didactic); DOS 2: „Album de familie” (confecţionare album).

ADP – R: „Împreună hotărâm!” (deprinderea de a negocia şi de a participa la luarea deciziilor); T: „Cu

părinţii la plimbare!”. ALA 1 – JR: „În vizită la bunici”; B: „Bunica”, de O. Cazimir (lectura educatoarei). ALA 2: „Perechile jucăuşe” (joc de mişcare). ADE – DLC și DOS 2 (activitate integrată): „De-a familia” (joc de rol și lipire).

(joc de mişcare). ADE – DLC și DOS 2 (activitate integrată): „De-a familia” (joc de rol
(joc de mişcare). ADE – DLC și DOS 2 (activitate integrată): „De-a familia” (joc de rol
13
13
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem? PROIECT TEMATIC: Eu și ceilalți Vecini, colegi, prieteni (SUBTEMA
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?
PROIECT TEMATIC: Eu și ceilalți
Vecini, colegi, prieteni
(SUBTEMA 3)
SUGESTII METODICE

La Întâlnirea de dimineață, educatoarea le propune copiilor o nouă formulă de salut: „Salut, prietene!”. După ce o vor exersa toți copiii, le va cere ca fiecare să-și cau- te un prieten și să-l salute în mod special. Ea va observa că, probabil, unii dintre ei nu vor saluta pe nimeni din grupă și atunci va iniția o discuție liberă despre prieteni și prietenie. Va sublinia faptul că este recomandat oa- menilor să se înțeleagă bine între ei, chiar dacă nu sunt neapărat prieteni, ci doar colegi (de grădiniță, de școală, de serviciu, într-o echipă) sau vecini. La Centrul tematic vor fi afișate materiale ilustrative pentru comunități sociale, dar și jocuri de masă care ne- cesită cel puțin un partener, dacă nu mai mulți, pentru a putea fi desfășurat. Copiii trebuie îndrumați să înțeleagă faptul că aparțin unei comunități, începând de la cea mai mică – fami- lia, apoi grupa de la grădiniță, strada pe care locuiesc, cartierul, localitatea și în final, țara cu locuitorii ei, care alcătuiesc poporul acelei țări. Întrebări și sarcini suplimentare:

ò Ce înseamnă „să fii prieten”?
ò Cine sunt prietenii tăi?
ò Ce faceți voi împreună?
ò Ce înseamnă să fii vecin?
ò Îți cunoști vecinii?
ò Ce înseamnă să fii „coleg”?
ò Îți cunoști bine colegii?
ò Ce înseamnă „comunitate”?
ò Din ce comunități faci parte? Cu cine ai vrea să fii prieten sau coleg? De ce?

ò

Alte activități
Alte activități

sugerate în completarea planifi-

cării săptămânale: „Doi prieteni” (prelucrare), după Anton Pann (povestea educatoarei); „Floarea priete- niei”, de G. Stanciu (memorizare); „Harap Alb”, de I. Creangă (lectura educatoarei); „De serviciu”, de G. Stanciu (memorizare); „Mult îmi place mie!”, de G. Stanciu (memorizare); „O faptă bună”, de G. Stanciu (lectura educatoarei); „Dacă vesel se trăiește!” (joc muzical); „Găsește ce se potrivește!” (joc de masă); „Atinge-ți prietenul!” (joc de mișcare).

14
14
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „Prietenii mei din grădiniţă”; R: „Îmi place să

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „Prietenii mei din grădiniţă”; R: „Îmi place să mă

LUNI

ADP – ÎD: „Prietenii mei din grădiniţă”; R: „Îmi place să mă joc cu tine!” (deprinderea de a manifesta empatie

DIM:
DIM:
D-A:
D-A:

pentru cei din jur); T: „Acum suntem mititei,/Dar vom creşte mâine, zmei!” (mers pe recitativ ritmic). ALA 1 – A:

„Prietenul meu” – portret (desen); B: „Scriem litera V” (exercițiu grafic); JM: „Ajută-ţi prietenul să ajungă acasă!” (labirint). ALA 2: „Unde-s doi, puterea creşte!” (transport de obiecte). ADE – DȘ 1: „Strada” (observare); DEC 2:

„Frumoasă-i strada noastră!” , de T. Popa (învățare cântec).

ADP – R: „Îmi place să mă joc cu tine!” (deprinderea de a manifesta empatie pentru cei din jur); T: „Orăşelul”

(joc cu text şi cânt). ALA 1 – C: „Castelul prietenilor”; JR: „În vizită la prieteni”. ALA 2: „Atenţie, prieteni!” (joc de mişcare). ADE – DEC 2 și DȘ 1 (activitate integrată): „Frumoasă-i strada noastră!” , de T. Popa (repetare cântec și lectură după imagini).

MARȚI

ADP – ÎD: „Trenul prieteniei” (audiţie CD); R: „O dată tu, o dată eu!” (deprinderea de a-şi aştepta rândul);

DIM:
DIM:
D-A:
D-A:

T: „Sus-jos!” (joc distractiv). ALA 1 – B: „Povesteşte despre prietenul/colegul/vecinul tău!”; JR: „Pe stradă”; Ș:

„Găseşte prietenii!” (rezolvare de fişe). ALA 2: „Umbra” (joc distractiv). ADE – DLC: „Doi prieteni”, de E. Farago (lectura educatoarei); DŞ 2: „Găsește vecinii!” (joc logic).

ADP – R: „O dată tu, o dată eu!” (deprinderea de a-şi aştepta rândul); T: „Dacă vesel se trăieşte!” (joc cu

text şi cânt). ALA 1 – A: „Tablou pentru prietenul meu” (pictură); C: „Casa vecinului”. ALA 2: „Fiecare, la căsuţa lui!” (joc de mişcare). ADE – DLC: „Doi prieteni”, de E. Farago (memorizare fragment); DŞ 2: „Cine e vecinul meu?” (joc logic).

MIERCURI

ADP – ÎD: „Cum mă împac cu prietenul meu?”; R: „Prietenul la nevoie se cunoaşte!” (deprinderea de a

DIM:
DIM:
D-A:
D-A:

oferi ajutor); T: „Cutia cu bomboane” (joc distractiv). ALA 1 – JM: „Portretul colegului meu” (incastră); A: „Un dar pentru prietenul meu” (confecţionare); C: „Copacul prieteniei”. ALA 2: „Ajută-ţi prietenul!” (joc distractiv). ADE – DLC: „Cu vecinii de la bloc, astăzi eu am să mă joc!” (poveste creată după ilustraţii); DOS 1:

„Cum ne alegem prietenii?” (convorbire).

ADP – R: „Prietenul la nevoie se cunoaşte!” (deprinderea de a oferi ajutor); T: „Surprize, surprize” (joc

distractiv). ALA 1 – Ș: „Ce înseamnă o comunitate?”; B: Proverbe și zicători despre prietenie. ALA 2: „Coroa- na” (joc cu text şi cânt). ADE – DLC: „O întâmplare cu vecini” (poveste cu început dat); DOS 1: „Despre prietenie” (convorbire).

JOI

ADP – ÎD: „Aceasta este lumea mea!”; R: „Vreau să fiu de ajutor!” (deprinderi de întrajutorare); T: „Pangli -

DIM:
DIM:

cuţe prietene” (deplasare în perechi). ALA 1 – A: „Strada prietenilor” (desen); Ș: „Când se întâmplă, prietene?” (momentele zilei); NA: „Construim un orășel al prieteniei”. ALA 2: „Unde s-a ascuns prietenul?” (joc de atenţie şi orientare spaţială). ADE – DOS 2 și DEC 1 (activitate integrată): „Strada noastră” (decupare și pictură).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Vreau să fiu de ajutor!” (deprinderi de întrajutorare); T: „Azi pitici, mâine voinici!” (mersul piticului

şi al uriaşului cu recitare ritmică). ALA 1 – JR: „Prietenii la plimbare”; A: „Parcul copiilor” (machetă). ALA 2: „Hai noroc, noroc!” (joc de mişcare). ADE – DOS 2 și DEC 1 (activitate integrată): „Strada” (lipire și pictură – tablou colectiv).

VINERI

ADP – ÎD: „Salut, vecine!” (realizarea unui top al formelor de salut); R: „Mulțumesc, prietene!” (deprin-

DIM:
DIM:

derea de a mulţumi); T: „Joacă-te cu mine, dragă vecine!” (recitativ ritmic). ALA 1 – A: „O jucărie pentru prie - tenul meu” (modelaj); B: „Cântec”, de H. Aramă (memorizare); JM: „Aşa da! Aşa nu!” (sortare jetoane). ALA 2: „Prietene, te-am recunoscut!” (joc senzorial). ADE – DȘ 2: „Trusa Logi folosim, cartieru-l construim!” (exerciții cu material individual – cerc, pătrat, dreptunghi, triunghi, oval); DPM: „Cu colegii, la plimbare, când la pas, când alergare!” (mers alternat cu alergare în coloană câte doi, cu pornire şi oprire la semnal, spre diferite direcţii).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Mulţumesc, prietene!” (deprinderea de a mulţumi); T: „Joc în doi, ca pe la noi!” (joc muzical).

ALA 1 – C: „Băncuţa prieteniei”; NA: „Orice construim, jucăriile ni le-mpărţim!”. ALA 2: „Leapşa” (joc de miş- care). ADE – DȘ 2: „Constructorii” (exerciții cu material individual – cerc, pătrat, dreptunghi, triunghi, oval); DPM: „Colegi, schimbați pasul!” (mers alternat cu alergare în coloană câte doi, cu pornire şi oprire la sem- nal, spre diferite direcţii).

(mers alternat cu alergare în coloană câte doi, cu pornire şi oprire la sem- nal, spre
(mers alternat cu alergare în coloană câte doi, cu pornire şi oprire la sem- nal, spre
15
15
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă? PROIECT TEMATIC: Călători prin
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?
PROIECT TEMATIC: Călători prin anotimpuri
Toamnă harnică și darnică
(SUBTEMA 1)
SUGESTII METODICE

Zâna Toamnă va sosi în vizită la grupa mare, aducând un coș cu fructe și legume de toamnă, darurile ei pentru cămara grădiniței. La Întâlnirea de dimineață, Zâna invită copiii să descopere comorile din coșul adus de ea și pro- mite copiilor că le va spune, ea sau ajutorul ei, doamna educatoare, foarte multe lucruri despre acestea, dacă și ei ar dori să afle, desigur. Coșul cu bunătăți va sta toată săptămâna la centrul tematic și va fi alimentat din nou, pe măsură ce copiii gus- tă din ele.

O varietate de materiale care să reprezinte roadele toamnei vor fi afișate la centru, dar și pe pereții sălii de grupă. Întrebări și sarcini suplimentare:

ò Ce legume de toamnă cunoști?

ò Descrie fiecare legumă denumită.

ò Ce putem face cu legumele?

ò De ce sunt bune legumele?

ò Ce fructe de toamnă cunoști?

ò Descrie fiecare fruct denumit.

ò Ce putem face cu fructele?
ò De ce sunt recomandate fructele pentru sănătate?
ò Cum consumăm fructele și legumele proaspete? De ce este nevoie să le spălăm bine?

ò

Alte activități
Alte activități

sugerate în completarea planifică-

rii săptămânale: „Tare sunt ocupată”, de A. Blandiana (lectura educatoarei); „Toamna”, de D. Botez (memori- zare); „Toamnă dragă, îți voi spune”, de G. Stanciu (me- morizare); „Povestea castanelor”, de T. Banciu (lectura educatoarei); „Legumicultorii”, de D. Rachici (memoriza- re); „Toamna”, de A. M. Ionescu (cântec); „Supa pentru păpușică”, de L. Muntean (memorizare); „A venit toamna”, de N. Mureșan (memorizare); „Cântecul legumelor”*** (memorizare); „Cine nu greșește, o roșie/un morcov/un ardei etc. primește!” (oferire de abțibilduri/jetoane drept re- compense); „Punem murături cu bunica” (activitate prac- tic-gospodărească); „Adunăm fructele” (joc de mișcare); „Încărcăm camioane cu struguri” (joc de mișcare); „Ardeiul iute” (joc de mișcare).

16
16
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „Grădini de legume pline/Cu arome, vitamine!”; R: „În

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „Grădini de legume pline/Cu arome, vitamine!”; R: „În grădină

LUNI

ADP – ÎD: „Grădini de legume pline/Cu arome, vitamine!”; R: „În grădină am lucrat/Şi în urmă las curat!”

DIM:
DIM:

(deprinderea de a efectua curăţenie după încetarea unor activităţi); T: „După fruct/legumă sau floare ne grupăm!” (joc de orientare și grupare). ALA 1 – B: „Ce mi-a povestit toamna?” („citire” de imagini din cărţi); A: „Album de toamnă în imagini” (lipire); Ș: „O mulţime de legume,/De mâncat ele sunt bune” (joc senzorial). ALA 2: „De la piaţă am plecat,/Fructe și legume am cumpărat!” (vizită la piaţă). ADE – DŞ 1: „Toamna” (lectură după imagini); DEC 1: „Bogățiile toamnei” (pictură).

D-A:
D-A:

ADP – R: „În grădină am lucrat/Şi în urmă las curat!” (deprinderea de a efectua curăţenie după încetarea unor

activităţi); T: „Culegătorii de fructe şi legume” (joc imitativ). ALA – C: „Vază pentru crizanteme”; NA: „Legume şi fructe din nisip” (cu forme din material plastic). ALA 2: „Curcubeul legumelor” (joc distractiv). ADE – DŞ 1 și DEC 1 (activitate integrată): „Toamna bogată, de daruri încărcată” (joc didactic și desen).

MARȚI

ADP – ÎD: „Bogăţia toamnei în culori şi forme”; R: „Zâna Toamnă ne învaţă lucruri bune despre viaţă!” (deprin-

DIM:
DIM:

derea de a urma sfaturile celor mari); T: „Adună fructele!” (joc de mișcare). ALA 1 – JR: „La piaţă”; B: „Scriem litera L” (exerciţiu grafic); JM: „Ajută gutuia să ajungă în borcanul cu compot!” (labirint). ALA 2: „Festival de Toamnă” (măşti şi marionete cu fructe şi legume). ADE – DLC: „În grădina de legume”, de E. Căldăraru (memorizare); DOS 2: „Coș cu legume” (colaj).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Zâna Toamnă ne învaţă lucruri bune despre viaţă!” (deprinderea de a urma sfaturile celor mari);

T: „Roade bogate de copii purtate!” (joc distractiv). ALA 1 – A: „Fructe pentru compot” (modelaj); Ș: „Spune, ce-ai gustat?” (joc senzorial). ALA 2: „Cursa fructelor”. ADE – DLC și DOS 2 (activitate integrată): „În grădina de legu- me”, de E. Căldăraru (memorizare și lipire).

MIERCURI

ADP – ÎD: „De eşti fruct, legumă, floare/Ţie cum o să-ţi spun, oare?”; R: „Legumele curate/Bune-s pentru sănă-

DIM:
DIM:

tate!” (deprinderea de a spăla legumele înainte de a le consuma); T: „Plimbă morcovul!” (joc de mişcare). ALA 1 – A:

„Mere coapte” (modelaj); C: „Coşuri pentru fructe”; JM: „Piramida alimentelor” (cu jetoane). ALA 2: „Fuga, fuga în grădi- nă,/Să aducem traista plină!” (alergare spre diferite direcţii cu opriri şi porniri la semnal). ADE – DŞ 2: „Așază fructele și legumele la locul lor!” (joc didactic – mulțimi, submulțimi, incluziunea, intersecția); DLC: „Al cui este locul?” (joc didactic – genitivul, dativul substantivelor, silabe, sunete).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Legumele curate/Bune-s pentru sănătate!” (deprinderea de a spăla legumele înainte de a le consuma);

T: „Prin grădina de legume” (transport de obiecte cu o mână şi cu două mâini). ALA 1 – Ș: „Reţete în imagini” (sortare jetoane); JR: „Bucătarii pregătesc sandvișuri cu legume”. ALA 2: „Salata de legume” (activitate practic-gospodărească). ADE – DŞ 2 și DLC (activitate integrată): „Unde-i, oare, locul lor, al fructelor și legumelor?” (joc didactic – mulțimi, submulțimi, incluziunea, intersecția și genitivul, dativul substantivelor, silabe, sunete).

JOI

ADP – ÎD: „Să facem cunoștință cu prietenii toamnei”; R: „Cei mari, toţi m-au învăţat/Să fiu foarte cumpătat!” (de-

DIM:
DIM:

prinderea de a mânca ponderat); T: „Jocul plasei umblătoare” (joc distractiv). ALA 1 – B: „Vitaminele”, de E. Plugaru (memorizare); JM: „Reţete în imagini” (sortare jetoane); C: „Depozitul de fructe”. ALA 2: „Fructe aruncate în cercuri colorate!” (joc distractiv). ADE – DOS 1: „Drumul fructelor, din livadă pe masa noastră” (lectură după imagini); DEC 2: „Acum e toamnă, da!”, de G. Teodosiu (învăţare cântec); „Cântă ca mine!” (joc pentru intensitatea sunetelor).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Cei mari, toţi m-au învăţat/Să fiu foarte cumpătat!” (deprinderea de a mânca ponderat); T: „Cartoful fier -

binte” (joc distractiv). ALA 1 – A: „Costum din legume și fructe pentru Zâna Toamnă” (colaj); NA: „Grădina de legume”

(desen cu degetul pe nisip). ALA 2: „Fructele s-au rătăcit, nişte fructe am găsit!” (joc de mişcare). ADE – DOS 1: „De ce

e bine să mâncăm multe fructe?” (convorbire); DEC 2: „Acum e toamnă, da!”, de G. Teodosiu (repetare cântec); „Răspunde cântând!” (joc pentru durata sunetelor).

VINERI

ADP – ÎD: „Ghici, toamnă, ghici?” (ghicitori despre legume și fructe de toamnă); R: „Fructele, când le-am mâncat,/

DIM:
DIM:

La coş, resturile am aruncat!” (deprinderea de a arunca resturile la coșul de gunoi); T: „Legumele merg în cerc” (mers în cerc, în diferite formații). ALA 1 – Ș: „Cine trebuie să plece?” (joc de analiză şi sinteză mintală); C: „Lădiţe pentru fructe/legume”; JM: „Ajută cartoful să ajungă în oala cu supă!” (labirint). ALA 2: „Castronul cu legume” (joc distractiv). ADE – DŞ 2: „Coșuri cu fructe și legume” (exerciţii cu material individual – constituire de grupe prin corespondența mulțimilor); DPM: „Aruncăm fructe și legume în coș” (aruncare cu o mână la țintă).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Fructele, când le-am mâncat,/La coş, resturile am aruncat!” (deprinderea de a arunca resturile la coșul

de gunoi); T: „Scoatem morcovi din pământ” (aplecarea trunchiului în faţă fără îndoirea genunchilor); B: „Mustăţile ce - pei/usturoiului” (exerciţiu grafic); B: „Aventurile lui Cippolino”, de G. Rodari (audiție). ALA 2: „Cine aşază mai repede standul cu legume?” (joc distractiv). ADE – DŞ 2 și DPM (activitate integrată): „Fructe și legume adunăm, apoi în coș

le aruncăm!” (exerciţii cu material individual – constituire de grupe prin corespondența mulțimilor și alergare în diferite

direcţii cu pornire şi oprire la semnal, aruncare cu o mână).

corespondența mulțimilor și alergare în diferite direcţii cu pornire şi oprire la semnal, aruncare cu o
corespondența mulțimilor și alergare în diferite direcţii cu pornire şi oprire la semnal, aruncare cu o
17
17
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă? PROIECT TEMATIC: Călători prin
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?
PROIECT TEMATIC: Călători prin anotimpuri
Pe cărările toamnei
(SUBTEMA 2)
SUGESTII METODICE

O plimbare în jurul grădiniței sau doar prin curtea ei, în timpul căreia educatoarea îndeamnă copiii să strângă tot felul de frunze căzute, cu care se vor juca mai târziu, în clasă, poate constitui punctul de plecare al temei. Frunzele adunate vor fi așezate la centrul tematic ast-

fel încât să sugereze un covor. Una dintre aceste frunze va prinde viață și va veni în fața copiilor la Întâlnirea de dimineață ca să dialogheze cu ei, trezindu-le astfel interesul pentru activitățile următoare, de cunoaștere a schimbărilor aduse de anotimpul toamna. Inutil să mai precizăm că edu- catoarea trebuie să aibă calități artistice pentru a fi convin- gătoare și să improvizeze suficient de bine situații-problemă care să capteze atenția copiilor. Centrul tematic va fi amenajat cu imagini despre toam- nă, cărți, jetoane, jocuri care să inspire caracteristicile anotimpului. Întrebări și sarcini suplimentare:

ò Ce se petrece toamna afară?

ò De ce cad frunzele copacilor?

ò Unde se duc păsările călătoare?

ò Ce fac oamenii toamna, în grădină? Dar în livadă?

ò Ce fac oamenii toamna, pe câmp? Dar în vie?

ò Cum ne îmbrăcăm în acest anotimp?

ò

Îți place toamna? De ce?

Alte activități
Alte activități

sugerate în completarea planificării

săptămânale: „Flori târzii”, de E. Farago (lectura educa- toarei); „Tufănica”, de Mălina Cajal (memorizare); „Crizan- teme”, de E. Dragoș; „Toamna”, de O. Goga (memorizare fragment); „Toamna”, de G. Coșbuc (memorizare); „Și pe jos, covor de frunze”, de G. Stanciu (memorizare); „Vine toamna cu galoși”, de M. Cajal (memorizare); „Aventura unei frunze de toamnă”*** (lectura educatoarei); „Toam- na”, de E. Dragoș (memorizare); „Zile de toamnă”, de G. Coșbuc (memorizare); „Cântec”, de Șt. O. Iosif (me- morizare); „Puiul”, de I. Al. Brătescu-Voinești (lectura educatoarei); „Gospodina”, de O. Cazimir (memorizare); „Furnica”, de E. Dragoș (memorizare); „Cântărețul”, de V. Muscalu (memorizare); „Toamna”, de A. Motora Iones- cu (cântec); „Toamna”, de I. Potolea (cântec); „Spune-mi, iubite copilaș!” (joc muzical); „Tablou de toamnă” (colaj); „Tăiem lemne uscate” (joc de mișcare).

18
18
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „Citim imagini cu cele patru anotimpuri”; R: „Ştim

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „Citim imagini cu cele patru anotimpuri”; R: „Ştim noi,

LUNI

ADP – ÎD: „Citim imagini cu cele patru anotimpuri”; R: „Ştim noi, oare, să citim în calendare?” (deprinde-

DIM:
DIM:

rea de a urmări succesiunea datelor din calendar); T: „Lanţul anotimpurilor” (joc distractiv). ALA 1 – B: „Cele patru anotimpuri”, de E. Jianu (lectura educatoarei); Ș: „În calendare, fiecare lună o pagină are”; JM: Puzzle cu imagini de toamnă. ALA 2: „Ne jucăm la tobogan/leagăn/carusel/balansoar”. ADE – DŞ 1: „Toamna” (lectură după imagini); DEC 1: „Peisaj de toamnă” (pictură).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Ştim noi, oare, să citim în calendare?” (deprinderea de a urmări succesiunea datelor din

calendar); T: „Cine vine după mine?” (joc distractiv). ALA 1 – A: „Știulete de porumb” (modelaj); C: „Ramă pentru calendarul naturii”. ALA 2: „Ştafeta anotimpurilor”. ADE – DŞ 1 și DEC 1 (activitate integrată): „Ta- blou de toamnă” (joc didactic și desen).

MARȚI

ADP – ÎD: „De vorbă cu Toamna”; R: „Nu vreau să mă-mbolnăvesc!” (deprinderea de a-și adapta com-

DIM:
DIM:

portamentul la schimbările climei); T: „Mesajul secret al toamnei” (variantă la Telefonul fără fir ). ALA 1 – JR:

„Să facem o salată de toamnă!”; JM: „Peisaj de toamnă” (puzzle); C: „Scară pentru culegătorii de fructe”. ALA 2: „Prinde Toamna, n-o lăsa, multe daruri îţi va da!” (joc de mişcare). ADE – DLC: „Balada unui greier mic”, de G. Topîrceanu (memorizare fragment); DEC 2: „Anotimpurile”, de A. Vivaldi – Toamna – audiţie muzicală (fragment); „Bate vântul frunzele!” (joc muzical).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Nu vreau să mă-mbolnăvesc!” (deprinderea de a-și adapta comportamentul la schimbările

climei); T: „Cartoful buclucaş” (joc distractiv). ALA 1 – A: „Jurnal grafic de toamnă” (desen); B: „Munci agricole de toamnă” (lectură după imagini). ALA 2: „Cartofii la sac!” (joc de mişcare). ADE – DLC: „Balada unui greier mic”, de G. Topîrceanu (memorizare fragment); DEC 2: „Anotimpurile”, de A. Vivaldi – Toamna – audiţie mu- zicală (fragment); „Vine toamna, vine!”, de E. Doga (joc muzical).

MIERCURI

ADP – ÎD: „Toamna, anotimpul meu preferat”; R: „De răceală mă feresc şi atent mă îngrijesc!” (deprin-

DIM:
DIM:

derea de a-şi conserva sănătatea); T: „Feriţi-vă de guturai!” (joc distractiv). ALA 1 – A: „Ciorchini de struguri” (lipire/modelaj); C: „Vagoane pentru transport cereale”; Ș: „Când se întâmplă?” (joc didactic). ALA 2: „Prinde Toamna, n-o lăsa, că ia toată căldura!” (joc de mişcare). ADE – DLC: „Furnicuțe hărnicuțe” (joc didactic – formulare de cereri, întrebări); DŞ 2: „La magazia cu grăunțe” (exerciții cu material individual aprecierea globală a cantității, mai multe, mai puține, tot atâtea, formare de perechi).

D-A:
D-A:

ADP – R: „De răceală mă feresc şi atent mă îngrijesc!” (deprinderea de a-şi conserva sănătatea); T: „Că -

răm cartofii cu roaba” (joc distractiv). ALA 1 – B: „Rapsodii de toamnă” (fragment), de G. Topîrceanu (lectura educatoarei); JM: „Flori de toamnă” (incastră). ALA 2: „Boabele jucăuşe” (joc de mişcare). ADE – DLC și DŞ 2 (activitate integrată): „Furnicuțe hărnicuțe, umplu sacii cu grăunțe” (joc didactic – formulare de cereri, întrebări și aprecierea globală a cantității, mai multe, mai puține, tot atâtea, formare de perechi).

JOI

ADP – ÎD: „Ce știm despre toamnă?”; R: „Şi eu mănânc sănătos!” (deprinderea de a consuma zilnic

DIM:
DIM:
D-A:
D-A:

legume și fructe); T: „Toamnă, ce ne-aduci?” (joc de atenţie). ALA 1 – B: „Toamna în versuri” – poezii despre toamnă (lectura educatoarei); JR: „Ştiri despre toamnă la TV”; A: „Scrisoare din țara Toamnei” (desen). ALA 2:

„Prinde Toamna, n-o lăsa, bucurie îţi va da!” (joc de mişcare). ADE – DOS 1: „Frunza”, de E. Gârleanu (lectura educatoarei); DOS 2: „Covor de frunze uscate” (colaj).

ADP – R: „Şi eu mănânc sănătos!” (deprinderea de a consuma zilnic legume și fructe); T: Ghicitori despre

toamnă. ALA 1 – A: „Culorile toamnei” (pictură); NA: „Frunze pe apă”. ALA 2: „Anotimpuri jucăuşe” (joc de miş- care). ADE – DOS 1 și DOS 2 (activitate integrată): „Frunza”, de E. Gârleanu (povestea educatoarei şi lipire).

VINERI

ADP – ÎD: „Vis de toamnă”; R: „Am mâncat şi fac curat” (deprinderea de a efectua curăţenie după servirea

DIM:
DIM:

mesei); T: „S-a dus gospodina să ia zarzavat/Şi vine acasă cu coşu-încărcat!” (deplasare cu recitare de versuri). ALA 1 – Ș: „Asemănări şi deosebiri între anotimpuri”; B: „Moş Timp şi fiicele sale”*** (lectura educatoarei); C: „Că- suţele anotimpurilor”. ALA 2: „Toamnă, toamnă, vrem legume!” (joc de mişcare). ADE – DŞ 2: „Așezăm corect di- ferite frunze” (joc didactic); DPM: „Cărăm coșurile cu frunze” (mers în coloană câte doi cu transport de greutăţi).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Am mâncat şi fac curat” (deprinderea de a efectua curăţenie după servirea mesei); T: „Tocăm

legume” (joc imitativ). ALA 1 – A: „Comoara din cămară” (modelaj); B: „Scriem litera F” (exercițiu grafic). ALA 2:

„Cursa anotimpurilor”. ADE – DŞ 2 și DPM (activitate integrată): „În mașina Toamnei ne urcăm, frunze multe descărcăm” (joc didactic și mers în coloană câte doi cu transport de greutăţi).

ne urcăm, frunze multe descărcăm” (joc didactic și mers în coloană câte doi cu transport de
ne urcăm, frunze multe descărcăm” (joc didactic și mers în coloană câte doi cu transport de
19
19
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ? PROIECT
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ?
PROIECT TEMATIC: Astăzi, despre ieri și mâine
Timpul, prietenul meu
(SUBTEMA 1)
SUGESTII METODICE

În cadrul salutului de la Întâlnirea de dimineață, copiii vor fi rugați să se salute cu câte o formulă uzuală de întâlnire sau de despărțire, după care vor fi întrebați din ce cauză se schimbă unele cuvinte din salutul respectiv. Centrul tematic va fi alimentat cu ceasuri adevărate și de jucărie, calendare, clepsidre, jucării sugestive. Pe panou și pereți vor fi afișate planșe cu Soarele și Luna.

La Întâlnirea de dimineață va suna ceasul, programat din timp de educatoare. Acesta va constitui semnalul de începere a activităților, în cadrul cărora copiii vor afla câ- teva noțiuni primare despre timp: ore, zile, ani, zi, noap- te, seară, dimineață, precum și despre cele două astre implicate în crearea fenomenelor enumerate, Soarele și Luna. Întrebări și sarcini suplimentare:

ò Cine luminează ziua?

ò Ce știi despre Soare?

ò Ce se întâmplă ziua?

ò Cine luminează noaptea?

ò Ce știi despre Lună?

ò Ce știi despre stele?
ò Ce se întâmplă noaptea?
ò Cu ce măsurăm timpul?
ò În ce își măsoară oamenii viața?
ò De ce nu trebuie să pierdem timpul? Cum putem face ca timpul să fie prietenul nostru?

ò

Alte activități
Alte activități

sugerate în completarea planifi-

cării săptămânale: „Ceasul”*** (memorizare); „Șapte frați”, de N. Tăutu (memorizare); „Ceasul”, de L. Mun- tean (memorizare); „Bună dimineața!”, de I. Străuț (me-

morizare); „Zi și noapte”, de L. Constantinescu (memo- rizare); „Noaptea”, de M. Lenos (memorizare); „Somn ușor, puiuț!”, de A. Bălașa (memorizare); „Ceasuri”, de

C. Buzea (lectura educatoarei); „Despre lună, despre

soare”*** (lectura educatoarei); „Dimineața veselă”, de

C. Mereș (cântec); „Ceasul”, de Șt. Stănescu (cântec);

„Luna”, de Șt. Stănescu (cântec); „Bună dimineața, soa- re!”, de Șt. Andronic (joc muzical); „La ceasornicar, cea- sul îmi repar!” (joc de creație); „Ce oră a arătat ceasul meu cel fermecat?” (joc didactic).

20
20
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „Zilele vin şi se-adună/Care-s, într-o săptămână?” (zilele

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „Zilele vin şi se-adună/Care-s, într-o săptămână?” (zilele

LUNI

ADP – ÎD: „Zilele vin şi se-adună/Care-s, într-o săptămână?” (zilele săptămânii); R: „Preţuiesc timpul” (de-

DIM:
DIM:

prinderea de a respecta programul zilnic); T: „Zile încurcate” (joc distractiv). ALA 1 – A: „Calendare” (desen şi confecţionare); B: „Sunt mai mare cu un an!” (discuţii libere); JM: „Ajută ziua să-şi găsească surorile!” (labirint). ALA 2: „Cronometrul a pornit, fugi, ascunde-te la timp!” (joc de mișcare). ADE – DOS 1: „Povestea ceasului cu inimă”, de Vladimir Colin (povestea educatoarei); DOS 2: „Ceasul” (decupare).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Preţuiesc timpul” (deprinderea de a respecta programul zilnic); T: „A fost, este şi va fi – oare

cine va ghici?” (ghicitori despre timp). ALA 1 – B: „Scriem litera T” (exercițiu grafic). Ș: „Timpul a trecut și eu am crescut” (fotografii aşezate în ordine cronologică). ALA 2: „Pe covor doi copii s-au aşezat, ora exactă au arătat!” (joc distractiv). ADE – DOS 1 și DOS 2 (activitate integrată): „Povestea ceasului cu inimă”, de Vladimir Colin (repovestire și confecţionare ceas).

MARȚI

ADP – ÎD: „Când se întâmplă?” (momentele zilei); R: „De ziua ta” (deprinderea de a se comporta

DIM:
DIM:

adecvat evenimentului trăit); T: „După mine, cine vine?” (joc distractiv). ALA 1 – JR: „La atelierul de reparat ceasuri”; A: „Felicitare pentru aniversare” (desen); JM: „Ceasul” (incastră). ALA 2: „Cursa orelor”. ADE – DȘ 2: „Cât timp a durat?” (joc didactic – comparație, deducție logică, mai mult, mai puțin); DPM: „Tic-tac, tic- tac,/Ca pendulul pot să fac!” (mers în echilibru pe plan înclinat).

D-A:
D-A:

ADP – R: „De ziua ta” (deprinderea de a se comporta adecvat evenimentului trăit); T: „Răspunde îndată,

timpul o să treacă!” (joc de atenţie). ALA 1 – Ș: „Cu ce şi cum măsurăm/cronometrăm timpul?” (observare, „citire” de imagini, exerciţii de orientare); C: „Pendulul”. ALA 2: „Ziua şi noaptea” (joc de mişcare). ADE – DȘ 2 și DPM (activitate integrată): „Tic-tac, tic-tac,/În cât timp pot eu să fac?” (joc didactic – comparație, deducție logică, mai mult, mai puțin și mers în echilibru pe plan înclinat).

MIERCURI

ADP – ÎD: „Chiar dacă timpul se duce, eu cresc mare şi-nvăţ multe!”; R: „Sunt punctual!” (deprinderea

DIM:
DIM:

de a fi punctual); T: „Spune o oră exactă şi vezi ce-ţi arată!” (joc de atenție). ALA 1 – B: „Legenda Soarelui și a Lunii”*** (lectura educatoarei); C: „Turnul cu ceas”; A: „Tabloul lunii” (colaj); ALA 2: „Ceasornicul fermecat” (joc distractiv). ADE – DEC 2 și DLC (activitate integrată): „Zilele săptămânii” (audiţie cântec și memori- zare).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Sunt punctual!” (deprinderea de a fi punctual); T: „Găseşte ceasul pierdut!” (joc distractiv).

ALA 1 – Ș: „Suntem patru surioare, anului folositoare” („citire” de imagini); NA: „Clepsidre”. ALA 2: „Roata timpului pornește, ia vezi, unde se oprește?” (joc distractiv). ADE – DEC 2: „Zilele săptămânii” (învățare cântec); DLC: „Săptămâna” (joc didactic).

JOI

ADP – ÎD: „Cum aflăm ora?”; R: „Este timpul să…” (deprinderea de a respecta un program); T: „Ora

DIM:
DIM:
D-A:
D-A:

de gimnastică”. ALA 1 – Ș: „Programul meu zilnic” (discuţii libere şi rezolvare de fișe); JM: „Ceasuri şi ore” (puzzle); B: „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, de P. Ispirescu (lectura educatoarei). ALA 2:

„Ştafeta minutelor”. ADE – DŞ 2 și DȘ 1 (activitate integrată): „Ce aflăm din calendare, știi tu, oare?” (joc didactic).

ADP – R: „Este timpul să…” (deprinderea de a respecta un program); T: „Tic-tac, tic-tac, astăzi oare

ce-am să fac?” (recitativ ritmic). ALA 1 – A: „Ceasul” (modelaj); Ș: „Ordonăm ceasurile după ora pe care o indică”. ALA 2: „Campionii zilei” (întrecere). ADE – DŞ 2 și DȘ 1 (activitate integrată): „Citim calendare” (joc didactic).

VINERI

ADP – ÎD: „Cum ți-ar plăcea să-ți petreci timpul astăzi?”; R: „Noapte bună, bună dimineaţa!” (deprinde-

DIM:
DIM:

rea de a respecta programul de somn); T: „Cubul orelor” (joc distractiv). ALA 1 – B: „Dis-de-dimineaţă”, de Gh. D. Vasile (memorizare); A: „Fiecare zi cu simbolul ei” (desen); JM: „Anotimpul preferat” (puzzle). ALA 2: „Hora lunilor” (euritmie). ADE – DLC: „Aceste zile săptămâna are, cu ce literă începe fiecare?” (joc didactic); DEC 1: „Calendar în imagini” (desen din imaginație).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Noapte bună, bună dimineaţa!” (deprinderea de a respecta programul de somn); T: „Ora-i de

plecat la școală” (cântec). ALA 1 – Ș: „Când se întâmplă şi de ce?” (joc didactic); C: „Suport pentru agenda de birou”. ALA 2: „Ştafeta anilor”. ADE – DLC: „Ne jucăm cu zilele săptămânii” (joc didactic); DEC 1:

„Imagini din calendar” (pictură).

ADE – DLC: „Ne jucăm cu zilele săptămânii” (joc didactic); DEC 1: „Imagini din calendar” (pictură).
ADE – DLC: „Ne jucăm cu zilele săptămânii” (joc didactic); DEC 1: „Imagini din calendar” (pictură).
21
21
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ? PROIECT
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ?
PROIECT TEMATIC: Astăzi, despre ieri și mâine
Demult, tare demult
(SUBTEMA 2)
SUGESTII METODICE

Centrul tematic va fi dotat cu cărți de povești din literatura clasică pentru copii, frumos ilustrate, precum și cu anumite obiecte vechi aduse de către părinți, în cadrul proiectului:Centrul tematic

râșniță de mână, fier de călcat cu jar, lampă etc. Pe panou și pereți vor fi afișate planșe cu scene din povești, dar și cu imagini ale unor clădiri, mijloace de locomoție sau haine din secolele trecute. La Întâlnirea de dimineață, copiii vor primi vizita-surpriză a unui personaj din poveștile etalate. Educatoarea va invita co- piii să îl recunoască și să-i analizeze îmbrăcămintea, această discuție constituind motivul pentru care ei vor primi invitația de a afla „cum a fost odată, demult, pe vremea poveștilor”. Educatoarea va sublinia, pe parcursul desfășurării activităților, diferența dintre obiectele fermecate care îi ajutau pe eroii din povești (calești dintr-un dovleac, covoare zbură- toare, castele fermecate etc.) și anumite obiecte reale vechi, cu ajutorul cărora oamenii își ușurau munca și viața (corăbii, trăsuri, baloane cu aer cald etc.). Copiii vor fi îndrumați să perceapă cât mai aproape de realitate timpul trecut, precum și să folosească în mod corect verbele la timpul adecvat acțiunii descrise. Întrebări și sarcini suplimentare:

acțiunii descrise. Întrebări și sarcini suplimentare: ò Ce crezi că înseamnă istorie? ò Ce știi despre

ò Ce crezi că înseamnă istorie?

ò Ce știi despre viața oamenilor de altădată?

ò Cum munceau ei pe câmp?

ò Cum se îmbrăcau?

ò Cu ce se deplasau pe distanțe mai mari?

ò De ce crezi că astăzi nu se mai folosesc obiectele vechi din trecut?

ò Dă exemple din povești de fapte adevărate și de fapte fantastice.

ò Cum s-a schimbat viața oamenilor de astăzi?

ò

Ce formule de deschidere/încheiere a basmelor cunoști?

Alte activități
Alte activități

sugerate în completarea planificării

săptămânale: „Croitorașul cel viteaz”, de Frații Grimm (lec- tura educatoarei); „Prâslea cel voinic și merele de aur”, de P. Ispirescu (povestea educatoarei); „Harap Alb”, de I. Creangă (lectura educatoarei); „Călin – file de poveste”, de M. Eminescu (lectura educatoarei); „Făt-Frumos din lacrimă”, de M. Eminescu (lectura educatoarei); „Lumea poveștilor” (cântec); „Potcovarul”, de Șt. Stănescu (joc muzical); „O călătorie imaginară în timp” (convorbire, desen); „Avionul” (îndoire hârtie); „Balon cu nacelă” (confecționare); „Tragem barca la mal” (joc de mișcare); „Cine ajunge primul în vârful catargului?” (întrecere sportivă).

22
22
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „A fost odată…”; R: „Vorba dulce mult aduce!”

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „A fost odată…”; R: „Vorba dulce mult aduce!” (deprinderea

LUNI

ADP – ÎD: „A fost odată…”; R: „Vorba dulce mult aduce!” (deprinderea de a folosi formulele de polite-

DIM:
DIM:

ţe); T: „Ghici, ghici, cine-a fost aici?” (joc distractiv). ALA 1 – A: „Pălărie fermecată, de mine confecționată” (decupare, lipire, confecţionare); B: „Să vorbim corect!” (joc-exercițiu); JM: „Ajută motanul să-și găsească cizmele!” (labirint). ALA 2: „Găsește timpul trecut!” (joc de mișcare). ADE – DOS 1: „Motanul încălțat”, de Charles Perrault (lectura educatoarei); DEC 1: Scenă din povestea „Motanul încălțat” (pictură).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Vorba dulce mult aduce!” (deprinderea de a folosi formulele de politeţe); T: „Ghici, ghici, ce

era aici?” (pantomimă). ALA 1 – B: „Scriem litera M” (exercițiu grafic). Ș: „Găsește perechea personajului” (fișe). ALA 2: „Ștafeta personajelor din poveste”. ADE – DOS 1 și DEC 1 (activitate integrată): „Motanul încălțat”, de Charles Perrault (povestea educatoarei și colorare scenă din poveste).

MARȚI

ADP – ÎD: „Călătorii de-a lungul vremii”; R: „Ȋmi amintesc cu drag!” (deprinderea de a exprima sentimente

DIM:
DIM:

și

obiecte vechi” (desen/pictură); JM: „Scenă din poveste” (puzzle). ALA 2: „Urnim carul!” (tracţiunea şi împin- gerea obiectelor individual şi în grup). ADE – DȘ 1: „Cu ce au călătorit oamenii, din trecut şi până azi?” (lectură după imagini); DȘ 2: „O caleașcă a luat motanul cel încălțat” (exerciţii cu material individual – pre- darea numărului și a cifrei 1).

trăiri trecute); T: „Ţinem hăţurile la căruţă” (joc distractiv). ALA 1 – JR: „Atelierul de altădată”; A: „Decorăm

D-A:
D-A:

ADP – R: „Ȋmi amintesc cu drag!” (deprinderea de a exprima sentimente și trăiri trecute); T: „Spune ce-ai

făcut ieri!” (joc-exercițiu). ALA 1 – C: „Caleașca”; NA: „Urme de caleşti pe nisip”. ALA 2: „Cursă de care” (în- trecere). ADE – DȘ 1: „Călătorie în trecut” (convorbire cu suport imagistic); DȘ 2: „Motanul și caleașca” (exerciţii cu material individual – numărul și cifra 1).

MIERCURI

ADP – ÎD: „În lumea fermecată de altădată”; R: „Și-am încălecat pe-o șa…!” (deprinderea de a încheia

DIM: o
DIM:
o
D-A:
D-A:

poveste folosind expresii specifice); T: „Trage covorul!” (joc distractiv). ALA 1 – B: „La judecată” (metoda

„Pălăriuțele gânditoare” aplicată unei povești); C: „Castelul zmeului”; A: „Pălăria motanului” (modelaj); ALA 2:

„Motanul și cizmele fermecate” (joc de mișcare). ADE – DLC: „Întâmplări din trecut” (poveste creată după ilustrații); DOS 1: „Ce înseamnă trecut, prezent și viitor? (convorbire).

ADP – R: „Și-am încălecat pe-o șa…!” (deprinderea de a încheia o poveste folosind expresii specifice); T:

„Ieși papucule de sub pat!” (joc distractiv). ALA 1 – Ș: „Cum putem afla despre trecutul îndepărtat?”; NA: „Cău- tăm vestigii ale trecutului în deșert”. ALA 2: „Roata timpului s-a pornit, ghicește unde s-a oprit!” (joc distractiv). ADE – DLC și DOS 1 (activitate integrată): „A fost, este, va fi” (joc didactic).

JOI

ADP – ÎD: „Când se întâmpla așa ceva?”; R: „Ne jucăm fără să ne supărăm!” (deprinderea de a nu ma-

DIM:
DIM:

nifesta agresivitate în timpul jocului); T: „Sfoara marinarilor” (joc de mișcare). ALA 1 – B: „Explicăm cuvinte vechi!” (joc-exercițiu); JR: „De-a pirații”; JM: „Corăbii” (puzzle). ALA 2: „Ştafeta piraților”. ADE – DŞ 2 și DPM (activitate integrată): „Pe catarg ne vom urca și un steag vom arbora!” (joc didactic și cățărare).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Ne jucăm fără să ne supărăm!” (deprinderea de a nu manifesta agresivitate în timpul jocului);

T: „Barca lunecă ușor, fiindcă noi vâslim de zor!” (joc imitativ). ALA 1 – A: „Barca” (îndoire); NA: „Am și eu o mare mică!”. ALA 2: „Cursă de corăbii” (întrecere). ADE – DŞ 2 și DPM (activitate integrată): „Câte unu pe catarg” (joc didactic și cățărare).

VINERI

ADP – ÎD: „În ce poveste de demult ți-ar fi plăcut să trăiești?”; R: „Chiar dacă ne certăm, repede ne îm-

DIM:
DIM:

păcăm!” (deprinderea de a rezolva rapid mici neînțelegeri); T: „Desfă evantaiul, închide evantaiul!” (joc de în - demânare). ALA 1 – B: „Cenușăreasa”, de Frații Grimm (lectura educatoarei). A: „Haine de prinți și prințese” (lipire); JM: „Ajută prințesa să ajungă la castel!” (labirint). ALA 2: „Dans la palat” (euritmie). ADE – DEC 2 și DOS 2 (activitate integrată): „Motanul încălțat”, de O. Petrescu (audiție muzicală și colaj).

D-A:
D-A:

ADP – ÎD: „Chiar dacă ne certăm, repede ne împăcăm!” (deprinderea de a rezolva rapid mici neînțelegeri);

T: „În lumea basmelor” (cântec). ALA 1 – Ș: „Cu ce zburau oamenii înainte de a inventa avioanele?”; C:

„Nacelă pentru balon”. ALA 2: „Ştafeta anilor”. ADE – DEC 2: „Motanul încălțat”, de O. Petrescu (învățare cântec); DOS 2: „Trăsură” (colaj).

ADE – DEC 2: „Motanul încălțat” , de O. Petrescu (învățare cântec); DOS 2: „Trăsură” (colaj).
ADE – DEC 2: „Motanul încălțat” , de O. Petrescu (învățare cântec); DOS 2: „Trăsură” (colaj).
23
23
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ? PROIECT
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ?
PROIECT TEMATIC: Astăzi, despre ieri și mâine
Călătorie prin galaxie
(SUBTEMA 3)
SUGESTII METODICE

Evenimentul care va marca inițierea activităților din cadrul acestei teme săptămânale va fi constituit

de aducerea, luni de dimineață, la Centrul tematic, a unui glob pământesc suficient de mare, cât să capteze atenția copiilor. Din tavan ar putea fi atârnate planete confecționate de către educatoare. Aceasta îi va întreba pe copii dacă vor să afle mai multe despre planetele din Univers, pro- punându-le o călătorie imaginară prin galaxie. Pe pereții clasei vor fi afișate planșe cu Sistemul Solar, iar la Centrul tematic și la alte centre de activita- te vor apărea materiale precum pliante, atlase, enciclo- pedii, cărți ilustrate, rachete, astronauți etc. Întrebări și sarcini suplimentare:

ò În jurul cui se rotesc planetele din sistemul nostru?

ò Ce alte planete mai cunoști din Sistemul Solar?

ò Cum au reușit oamenii să călătorească în univers?

ò Ce vrei să știi despre celelalte planete?

ò Ce sunt stelele?

ò Ce este Luna?
ò Ce este Soarele? De ce este numit Pământul, Planeta albastră?

ò

Alte activități
Alte activități

sugerate în completarea plani-

ficării săptămânale: „Imn soarelui”, de Victor Tul- bure (memorizare); „Soarele către copilul leneș”, de Virgil Carianopol (lectura educatoarei); „Copilul către Lună”, de Virgil Carianopol; „Soarele și copii”, de E. Dragoș (memorizare); „O călătorie printre stele”, de S. Șcladan (memorizare); „Soare mic și peltic”, de E. David (memorizare); „Povestea florii-soarelui”*** (lec- tura educatoarei); „O rază”, de Emil Gârleanu (lectura educatoarei); „Unde s-a dus Soarele?”, de Silvia Dima (lectura educatoarei); „Micul Prinț”, de Antoine de Saint-Exupery (lectura educatoarei – fragment); „Soa- rele și Luna”, de V. Alecsandri (lectura educatoarei); „Soarele”, de Dimitrie Cuclin (cântec); „Luci, soare!”, de N. Ionescu (joc muzical); „Cântecul soarelui”*** (joc muzical); „Ceasurile” (joc muzical).

24
24
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „Bună dimineaţa, micuţi astronauţi!”; R: „Vreau să ştiu!”

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „Bună dimineaţa, micuţi astronauţi!”; R: „Vreau să ştiu!”

LUNI

ADP – ÎD: „Bună dimineaţa, micuţi astronauţi!”; R: „Vreau să ştiu!” (deprinderea de a solicita atenţie într-

DIM:
DIM:

un mod civilizat); T: „Ne teleportăm” (joc distractiv). ALA 1 – B: „Planete gigantice şi îndepărtate” („citire” de imagini); A: „Racheta” (colaj); JM: „Trimite racheta pe Lună!” (labirint). ALA 2: „Astronauţii şi navele spaţiale” (joc de mişcare). ADE – DŞ 1: „Sistemul Solar” (lectură după imagini); DEC 1: „Soarele și luna” (modelaj).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Vreau să ştiu!” (deprinderea de a solicita atenţie într-un mod civilizat); T: „Ieşi, Soare, din

închisoare!” (joc cu text şi cânt). ALA 1 – B: „Scriem litera N” (exercițiu grafic); NA: „Forme de relief pe o nouă planetă”. ALA 2: „Ne rotim în jurul Soarelui” (joc de mişcare). ADE – DŞ 1: „Planetele Sistemului Solar” (vizionare DVD); DEC 1: „Soarele și luna” (pictură cu plastilină).

MARȚI

ADP – ÎD: „Există extratereștri?”; R: „Tare mult aş vrea să ştiu!” (deprinderea de a adresa întrebări); T:

DIM:
DIM:

„Pe urmele extratereştrilor” (joc de orientare). ALA 1 – JM: „Extraterestrul” (cu forme geometrice); JR: „Întâl- nire cu extratereştrii”; C: „Rampa de lansare a rachetei”. ALA 2: „Cursa rachetelor” (întrecere). ADE – DLC și DEC 2 (activitate integrată): „Povestea planetelor”, de J. Petrușca (lectura educatoarei pe fundalul sonor din „Simfonia fantastică”, de Hector Berlioz – fragment).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Tare mult aş vrea să ştiu!” (deprinderea de a adresa întrebări); T: „Atomii jucăuşi” (joc de

mișcare). ALA 1 – A: „Să creăm modele de costume pentru astronauţi!”; B: „Un mesaj din spaţiul cosmic” (povestire creată). ALA 2: „Atingem stelele!” (săritura în înălţime). ADE – DLC și DEC 2 (activitate integrată):

„Povestea planetelor”, de J. Petrușca (povestea educatoarei pe fundalul sonor din „Simfonia fantastică”, de Hector Berlioz – fragment).

MIERCURI

ADP – ÎD: „Alo! E cineva acolo?”; R: „Vreau să fiu prieten cu un extraterestru!” (deprinderea de a relaţi-

DIM:
DIM:

ona prietenos); T: „Păşim pe Lună” (imitarea unui stil de mers). ALA 1 – C: „Cerul înstelat” (lego); Ș: „Ce rol are Soarele în viața noastră?”; JM: „Planete şi stele” (incastră). ALA 2: „Găseşte nava care nu are pereche!” (joc distractiv). ADE – DŞ 2: „Câte doi astronauți în rachete au intrat și spre stele au zburat” (exerciţii cu material individual – predarea numărului și a cifrei 2); DPM: „Zburăm spre stele, alergăm la ele!” (diferite forme de alergare).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Vreau să fiu prieten cu un extraterestru!” (deprinderea de a relaţiona prietenos); T: „Să des -

coperim planete!” (joc distractiv). ALA 1 – JR: „Excursie pe Lună”; B: „Zborul Merişorului pe Lună”, de V. Rosin (audiţie). ALA 2: „Marţienii şi pământenii” (joc sportiv). ADE – DŞ 2: „Planete perechi” (exerciţii cu material individual – numărul și cifra 2). DPM: „Cursa spațială” (diferite forme de alergare).

JOI

ADP – ÎD: „Universul şi tainele sale”; R: „Ca să pot, trebuie să ştiu!” (deprinderea de a se informa);

DIM:
DIM:
D-A:
D-A:

T: „Ghiceşte ce vrea să spună extraterestrul!” (pantomimă). ALA 1 – A: „Farfurii zburătoare” (modelaj); C:

„Mijloc de locomoţie în spaţiul cosmic”; B: „Interviu cu un extraterestru”. ALA 2: „Atenţie, aterizează farfuria zburătoare!” (joc cu frisbee). ADE – DLC: „Dacă aș fi astronaut…” (poveste cu început dat); DȘ 2: „Pla- nete încurcate” (joc didactic).

ADP – R: „Ca să pot, trebuie să ştiu!” (deprinderea de a se informa); T: „Descoperă marţianul!” (joc de

atenţie). ALA 1 – JM: „Corpuri cereşti” (puzzle); NA: „Vulcani pe Marte”. ALA 2: „Din stea în stea” (săritura în lungime). ADE – DLC și DȘ 2 (activitate integrată): „Planete-surori” (joc didactic și joc logic).

VINERI

ADP – ÎD: „Călătorie prin Univers”; R: „Sunt atent la tot ce mă înconjoară!” (deprinderea de a manifesta

DIM:
DIM:
D-A:
D-A:

spirit de observație); T: „Hora planetelor”. ALA 1 – A: „Marțienii, așa cum cred eu că sunt” (desen); B: „Uni - versul fără Soare”, de G. Berbeceanu (memorizare); NA: „Orbitele planetelor din Sistemul Solar”. ALA 2:

„Dansul planetelor” (euritmie). ADE – DOS 1: „Soarele, prieten sau dușman?” (convorbire); DOS 2: „Hora planetelor” (decupare).

ADP – R: „Sunt atent la tot ce mă înconjoară!” (deprinderea de a manifesta atenţie faţă de tot ceea ce se

întâmplă); T: „Am pierdut o stea!” (joc de atenţie). ALA 1 – A: „În cosmos” (cântec); C: „Centrul de cercetare NASA”. ALA 2: „Dansul stelelor” (pas de vals). ADE – DOS 1 și DOS 2 (activitate integrată): „De ce avem nevoie de soare?” (convorbire și lipire).

vals). ADE – DOS 1 și DOS 2 (activitate integrată): „De ce avem nevoie de soare?”
vals). ADE – DOS 1 și DOS 2 (activitate integrată): „De ce avem nevoie de soare?”
25
25
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem? Sunt român, suntem europeni (temă săptămânală independentă)
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?
Sunt român, suntem europeni
(temă săptămânală independentă)
suntem europeni (temă săptămânală independentă) SUGESTII METODICE Sala de grupă va fi pavoazată cu
suntem europeni (temă săptămânală independentă) SUGESTII METODICE Sala de grupă va fi pavoazată cu
SUGESTII METODICE
SUGESTII METODICE

Sala de grupă va fi pavoazată cu însemnele naționale, precum și cu costume populare românești, cu baloane în culorile tricolorului, alături de care se vor afla și stegulețele Uniunii Europene. Centrul tematic va fi dotat cu o pereche de păpuși, fată și băiat, îmbrăcați în costume populare românești, cu harta României și cu harta Europei. De dimineață, copiii vor intra în clasă pe me- lodia „Drag mi-e jocul românesc”, iar la Întâlnirea de dimineață vor asculta primele trei strofe din „Deșteaptă-te, române!”, cu respectarea condițiilor în care se audiază Imnul de Stat. Întrebări și sarcini suplimentare:

ò Cum se numește țara noastră?

ò Cum se numesc locuitorii ei?

ò Ce culori sunt pe drapelul țării noastre?

ò Ce reprezintă aceste culori?

ò Cum se numește Imnul țării noastre?

ò Pe ce continent se află România?

ò Cum se numesc locuitorii acestui continent?

ò Descrie steagul UE.

ò

Ce crezi că reprezintă steluțele de pe el?

Alte activități
Alte activități

sugerate în completarea pla-

nificării săptămânale: „România”, de I. Bănuță (memorizare); „România”, de V. Carianopol (memo- rizare); „Ne-am născut în România”, de G. Stanciu (memorizare); „Urare țării mele”, de G. Stanciu (me- morizare); „Limba românească”, de G. Breazul și N. Saxu (cântec); „Graiul țării”, de Gh. Bazavan (cân- tec); „Țara mea”, de I. Miclea (cântec); „Chipul țării mele”, de L. Comes (cântec); „Ce frumoasă-i țara mea!”, de D. D. Stancu (joc muzical); „Sunt român”, de G. Breazul și N. Saxu (cântec); „Românașul”, de G. Breazul (audiție muzicală); „Hora mare” (eurit- mie); „De-a soldații” (joc muzical); „Hai la drum prin Europa!” (traseu aplicativ); „Soldații la defilare” (joc de mișcare).

26
26
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „De unde vine trenul?” (oraşele ţării); R: „Diferiţi,

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „De unde vine trenul?” (oraşele ţării); R: „Diferiţi, dar

LUNI

ADP – ÎD: „De unde vine trenul?” (oraşele ţării); R: „Diferiţi, dar la fel” (deprinderea de a respecta diver-

DIM:
DIM:

sitatea); T: „Printre munți și printre văi/Am pornit în pas vioi” (joc cu text și cânt). ALA 1 – A: „Românaşul şi româncuţa” (colorare); Ș: „Călătorie prin ţara mea” (vizionare DVD); C: „Poduri şi şosele pe meleagurile ţării mele”. ALA 2: „Campionii României în concurs” (întrecere). ADE – DEC 2: „Drag mi-e jocul românesc!” (învățare cântec); DPM: „Pas de horă” (predare).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Diferiţi, dar la fel” (deprinderea de a respecta diversitatea); T: „Mergi cum bat!” (mers pe

recitativ ritmic). ALA 1 – B: „Ţara mea”, de O. Cazimir (memorizare); NA: „Munţi, dealuri şi câmpii – ale ţării bogăţii”. ALA 2: „Veniți la steguleț!” (joc de mișcare). ADE – DEC 2 și DPM (activitate integrată): „Drag mi-e jocul românesc!” (euritmie – repetare cântec și pas de horă).

MARȚI

ADP – ÎD: „România-i țara mea!”; R: „Cu mic, cu mare/Am plecat la defilare” (deprinderea de a se comporta

DIM:
DIM:

civilizat în afara grădiniţei); T: „Atenție la steguleţ!” (joc de atenţie). ALA 1 – B: „Eroii”, de P. Ghelmez (lectura educatoarei); JM: „Portul românesc” (sortare jetoane); A: „Chipuri de păpuși vesele” (desen cu carioca pe linguri de lemn). ALA 2: „Recuperează stegulețul” (joc distractiv). ADE – DŞ 1: „Drapelul României” (observare); DȘ 2: „Câte culori sunt pe steagul României?” (exerciții cu material individual – predarea numărului și a cifrei 3).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Cu mic, cu mare/Am plecat la defilare” (deprinderea de a se comporta civilizat în afara grădiniţei);

T: „Aruncă opincuţa!” (joc sportiv distractiv). ALA 1 – A: „Soldații”, de A. Scornea (joc muzical); Ș: „Așază-mă la forma mea!” (joc logic). ALA 2: „Parada costumelor populare” (joc distractiv). ADE – DOS 1: „Semnificația culo- rilor de pe drapelul țării noastre” (convorbire); DEC 1: „Steagul României” (pictură).

VINERI

ADP – ÎD: „Impresii de la sărbătoare” (discuţii libere); R: „Am fost şi eu la defilare!” (deprinderea de

DIM:
DIM:

comportare civili zată în afara grădiniţei); T: „Veniţi la steguleţ!” (joc de atenţie). ALA 1 – JM: „Conturul ţării” (material mărunt); B: „Limba românească”, de G. Sion (memorizare); JR: „La defilare”. ALA 2: „Trageţi hora, măi flăcăi!” (pas de horă). ADE – DŞ 2 și DOS 2 (activitate integrată): „Drapelul tricolor” (joc logic și decu- pare, lipire).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Am fost şi eu la defilare!” (deprinderea de comportare civili zată în afara grădiniţei); T: „Un-

doi, un-doi, defilăm cu pas vioi!”. ALA 1 – A: „Steagul tricolor” (pictură cu plastilină); Ș: „Ce ştim despre ţara noastră?”. ALA 2: „Ştafeta soldăţeilor”. ADE – DLC și DOS 1 (activitate integrată): „Țara mea”, de Șt. O. Iosif (memorizare și convorbire).

ADE – DLC și DOS 1 (activitate integrată): „Țara mea” , de Șt. O. Iosif (memorizare
ADE – DLC și DOS 1 (activitate integrată): „Țara mea” , de Șt. O. Iosif (memorizare
27
27
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? PROIECT TEMATIC: Bucurie
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
PROIECT TEMATIC: Bucurie dăruim, bucurie noi primim
Surprizele lui Moș Nicolae
(SUBTEMA 1)
SUGESTII METODICE
Surprizele lui Moș Nicolae (SUBTEMA 1) SUGESTII METODICE Copiii vor găsi, la sosirea în grădiniță, o

Copiii vor găsi, la sosirea în grădiniță, o ghetuță sau o șosetă simbolică, eventual atârnată sau așezată foarte vizibil la Centrul tematic. La Întâlnirea de dimineață, salutul ar putea conține înmânarea acestei ghetuțe, cu întrebarea:

„Ce vrei să-ți pună Moș Nicolae în ghetuțe?” Întrebări și sarcini suplimentare:

ò Cine este Moș Nicolae? Când vine el?

ò De ce crezi că Moș Nicolae este prietenul copiilor?

ò Îți place să dăruiești? Povestește!

ò Ce aduce Moș Nicolae copiilor, în ghetuțe?

ò Ce îți dorești de la Moș Nicolae?

ò Ce trebuie să facem pentru a primi vizita Moșului?

Alte activități
Alte activități

sugerate în completarea planifi-

cării săptămânale: „Cizmuliţa cu surprize” (joc di- dactic); „Acadele în dungi” (exerciţiu grafic); „Daruri de la Moș Nicolae” (joc didactic); „Toiagul lui Moș Nicolae” (modelaj); „Alo, Moş Nicolae?” (joc de rol); „Facem drum, facem poteci/Să poţi, Moşule, să treci!” (joc de mișcare); „Cuminţi, copiii adorm/Şi îl visează pe Moş în somn” (joc imitativ); „Cine arun- că şoşonul mai departe?” (joc distractiv).

28
28
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „Când vine Moș Nicolae?”; R: „Vreau să fiu

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „Când vine Moș Nicolae?”; R: „Vreau să fiu bun!”

LUNI

ADP – ÎD: „Când vine Moș Nicolae?”; R: „Vreau să fiu bun!” (deprinderea de a manifesta bunătate și

DIM:
DIM:

toleranță); T: „Copilul politicos” (cântec). ALA 1 – B: „Gânduri pentru Moș Nicolae” (formulare de propoziții interogative, afirmative, exclamative); C: „Casă cu coș”; Ș: „Cine a fost Sfântul Nicolae?”. ALA 2: „Căutăm urmele lui Moș Nicolae prin zăpadă” (plimbare). ADE – DLC: „Legenda lui Moș Nicolae” (lectura educatoa- rei); DOS 1: „Ce ne învață Moș Nicolae?” (convorbire).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Vreau să fiu bun!” (deprinderea de a manifesta bunătate și toleranță); T: „Telefonul fără fir”

(cuvinte tematice). ALA 1 – A: „Ghetuțe pentru cadouri” (confecționare); NA: „Urmele pașilor lui Moș Nico- lae”. ALA 2: „Cursa șosetelor”. ADE – DLC și DOS 1 (activitate integrată): „Legenda lui Moș Nicolae” (povestea educatoarei și convorbire).

MARȚI

ADP – ÎD: „Cum îl aștepți pe Moș Nicolae?”; R: „Primesc, dar și ofer!” (deprinderea de a primi și oferi în

DIM:
DIM:

egală măsură); T: „Ghetuțe năzdrăvane” (joc distractiv). ALA 1 – JR: „De-a Moș Nicolae”; A: „Pictăm ghetuțe” (pictură); JM: „Ajută-l pe Moș Nicolae să ajungă la ghetuță!” (labirint). ALA 2: „Îl căutăm pe Moș Nicolae pe afară” (mers prin zăpadă, în coloană câte unu). ADE –DLC: „Te aștept, Moș Nicolae!”*** (memorizare); DOS 2: „Pregătim ghetuțele pentru Moș” (îndoire, decupare).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Primesc, dar și ofer!” (deprinderea de a primi și oferi în egală măsură); T: „Unde am ascuns

gheata?” (joc de atenție). ALA 1 – C: „Căminul/Soba”; B: „Decorăm șosete” (exercițiu grafic). ALA 2: „Ștafeta bomboanelor”. ADE – DLC și DOS 2 (activitate integrată): „Te aștept, Moș Nicolae!” (memorizare și lipire).

MIERCURI

ADP – ÎD: „A venit Moș Nicolae?”; R: „Mulțumesc!” (deprinderea de a folosi formule de politețe); T: „Atin -

DIM:
DIM:
D-A:
D-A:

ge bomboana!” (joc distractiv). ALA 1 – B: „Scrisoare de mulțumire pentru Moș Nicolae” (poveste creată); A:

„Acadele” (modelaj); C: „Pantofarul”. ALA 2: „Prinde pantoful!” (aruncare cu o mână și prindere cu ambele mâini). ADE – DȘ 1: „Despre viața Sfântului Nicolae” (lectură după imagini); DȘ 2: „Dulciuri de la Moș Nicolae” (exerciții cu material individual – compunerea numărului 3).

ADP – R: „Mulțumesc!” (deprinderea de a folosi formule de politețe); T: „Ssst! Să nu-l speriem pe

Moș Nicolae!” (joc liniștitor). ALA 1 – JM: „Alege și grupează!”; Ș: „Cum se face ciocolata?”. ALA 2: „Cursa ghetuțelor vrednice” (joc de mișcare). ADE – DȘ 1 și DȘ 2 (activitate integrată): „Moș Nicolae a venit și dulciuri ne-a oferit” (joc didactic).

JOI

ADP – ÎD: „Moșule, voiam să-ți spun…”; R: „Va veni și rândul meu” (deprinderea de a manifesta răbdare);

DIM:
DIM:

T: „Cine-i născut în decembrie?” (joc muzical). ALA 1 – A: „Nicolae, Moșul Sfânt” (învățare cântec); Ș: „Din ce sunt făcute bomboanele?”; JR: „Întâlnire cu Moș Nicolae”. ALA 2: „Acadele buclucașe” (joc de mișcare). ADE – DEC 1: „Bomboane în ambalaje colorate” (pictură); DŞ 2: „Bomboane am primit și-ntre noi le-am împărțit” (exerciții cu material individual – descompunerea numărului 3).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Va veni și rândul meu” (deprinderea de a manifesta răbdare); T: „Nuielușa” (joc distractiv). ALA

1 – A: „Paharul” (îndoire); NA: „Prăjiturele pentru Moș Nicolae”. ALA 2: „Pe urmele Moșului” (joc de mişcare). ADE – DEC 1 și DŞ 2 (activitate integrată): „Covrigi am primit și-ntre noi i-am împărțit” (modelaj și exerciții cu material individual – descompunerea numărului 3).

VINERI

ADP – ÎD: „Vrei să fii și tu Moș Nicolae pentru cineva?”; R: „Suntem o echipă” (deprinderea de a îndeplini

DIM:
DIM:

anumite sar cini în cadrul grupului); T: „Cine bine s-a purtat, de Moș a fost vizitat” (recitativ ritmic). ALA 1 – B: „Ci - tim imagini cu datini și obiceiuri la români”; JM: „Ajută gheata să-și întâlnească perechea!” (labirint); C: „Cuierul din hol”. ALA 2: „Primește și dă mai departe!” (aruncare și prindere cu ambele mâini). ADE – DEC 2: „Ghetuțele lui Moș Nicolae”*** (învățare cântec); DPM: „Moș Nicolae se cațără pe acoperiș” (cățărare).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Suntem o echipă” (deprinderea de a îndeplini anumite sar cini în cadrul grupului); T: „Ghetuțe

încurcate și desperecheate” (joc distractiv). ALA 1 – A: „Ghirlandă cu vâsc” (colaj); JR: „De ziua onomastică”. ALA 2: „Dulciuri pe bandă rulantă” (joc de mișcare). ADE – DEC 2: „Ghetuțele lui Moș Nicolae”*** (repetare cântec); DPM: „În căutarea lui Moș Nicolae” (parcurs aplicativ).

lui Moș Nicolae” *** (repetare cântec); DPM: „În căutarea lui Moș Nicolae” (parcurs aplicativ). 29
lui Moș Nicolae” *** (repetare cântec); DPM: „În căutarea lui Moș Nicolae” (parcurs aplicativ). 29
29
29
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? PROIECT TEMATIC: Bucurie
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
PROIECT TEMATIC: Bucurie dăruim, bucurie noi primim
Colindăm, sănătate vă urăm!
(SUBTEMA 2)
SUGESTII METODICE

Captarea atenției copiilor se va realiza prin expu- nerea la Centrul tematic a unor obiecte care însoțesc colindătorii în perioada sărbătorilor de iarnă: sorcovă, clopoțel, stea, trăistuță populară, bici, buhai, costum de capră, precum și darurile tradiționale oferite acestora:

nuci, covrigi, mere, bomboane. La Întâlnirea de dimineață, copiii vor viziona un colind sau două filmate, apoi vor fi îndrumați de către educatoare să discute puțin despre cele urmărite. Finalitatea activităților din această săptămână o va constitui pregătirea unui mini-spectacol de colinde, cu care grupa mare se va alătura celorlalți copii din grădiniță și vor organiza o deplasare la un Centru so- cial de primire a copiilor sau la un Centru de îngrijire bătrâni sau pur și simplu, la câțiva bătrâni din localitate, cu care s-a discutat înainte despre oportunitatea de- mersului. Întrebări și sarcini suplimentare:

ò Ce sunt colindele?
ò Ce colinde cunoști?
ò Când se cântă fiecare colind?
ò Cum merg copiii la colindat?
ò Ce primeau înainte copiii de la cei pe care îi co- lindau?
ò Ce colind îți place mai mult? Povestește despre cum ai fost tu la colindat.

ò

Alte activități
Alte activități

sugerate în completarea plani-

ficării săptămânale: „Bună dimineața, la Moș Ajun!” (colind); „Sorcova” (colind); „Plugușorul” (colind); „Steaua sus răsare” (colind); „Florile dalbe” (colind); „O, ce veste minunată!” (colind); „Am plecat să colindăm!” (colind); „Capra” (colind); „Joacă bine, Moș Martine!” (colind). Notă: din colindele cu texte lungi și linie melodi- că mai dificilă se va învăța doar câte un fragment, în funcție de dorința și posibilitățile copiilor.

30
30
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „E vremea colindelor!”; R: „Împreună colindăm, împreună ne

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE LUNI ADP – ÎD: „E vremea colindelor!”; R: „Împreună colindăm, împreună ne

LUNI

ADP – ÎD: „E vremea colindelor!”; R: „Împreună colindăm, împreună ne jucăm!” (deprinderea de a lucra

DIM:
DIM:
D-A:
D-A:

în echipă); T: „Drumu-i greu, zăpada-i mare, vin copiii pe cărare!” (exerciţii de mers în echilibru). ALA 1 – B:

„Colinde, colinde”, de M. Eminescu (lectura educatoarei); C: „Aste case colindăm!”; JM: „O stea a răsărit” (material mărunt). ALA 2: „Urmele colindătorilor prin zăpadă” (plimbare). ADE – DȘ 1 și DOS 1 (activitate integrată): „Trăistuţele ne-am luat şi-am plecat la colindat!” (lectură după imagini și convorbire).

ADP – R: „Împreună colindăm, împreună ne jucăm!” (deprinderea de a lucra în echipă); T: „Clopoţe -

lul sună, copiii se-adună!” (joc senzorial). ALA 1 – A: „Steaua” (decorare); Ș: „Cu ce mergem la colindat?” (observare). ALA 2: „Joacă bine, Moş Martine!” (dans tematic). ADE – DȘ 1 și DOS 1 (activitate integrată):

„Colindătorii” (lectură după imagini și convorbire).

MARȚI

ADP – ÎD: „Trăistuţa colindătorului”; R: „Ce primesc, împart!” (deprinderea de a împărți cu ceilalți); T:

DIM:
DIM:

„Ne daţi ori nu ne daţi?” (joc recitativ). ALA 1 – JR: „De-a gazdele de colindători”; A: „Covrigi și nuci” (mode- laj); JM: „Sorcova” (cu ținte colorate). ALA 2: „Ştafeta colindătorilor”. ADE – DLC: „Colinde, colinde”, de M. Eminescu (lectura educatoarei); DŞ 2: „Clopoţei, sorcovă şi stea, cu ele vom colinda!” (exerciții cu material individual – predarea numărului și a cifrei 4).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Ce primesc, împart!” (deprinderea de a împărți cu ceilalți); T: „Şiruri de colindători, veseli

și zâmbitori” (joc mim). ALA 1 – C: „Steaua”; A: „Steaua sus răsare” (învățare colind). ALA 2: „Pocnind din bici…”. ADE – DLC și DŞ 2: „Câți colindători umblă pe cărări?” (lectură după imagini și exerciții cu mate- rial individual – numărul și cifra 4).

MIERCURI

ADP – ÎD: „Urări de sărbători”; R: „Învăț să fac o urare” (deprinderea de a adresa urări tradiționale); T:

DIM:
DIM:
D-A:
D-A:

„Mergem la plimbare, să facem o urare!” (mers în coloană). ALA 1 – B: „Decorăm trăistuţa colindătorului” (exerciţiu grafic); A: „Flori pentru sorcovă” (răsucire hârtie); NA: „Urme de colindători”. ALA 2: „Aruncă nuca în traistă!” (aruncare la țintă cu o mână). ADE – DOS 2: „Trăistuța de colindător” (confecționare); DLC:

„Steaua” (memorizare).

ADP – R: „Învăț să fac o urare” (deprinderea de a adresa urări tradiționale); T: „Ghici, ce colind este?”

(pantomimă). ALA 1 – JM: „Steaua” (mozaic); Ș: „Colinde de Crăciun” (vizionare film documentar). ALA 2:

„Joacă bine, Moş Martine!” (joc de mișcare). ADE – DLC și DOS 2 (activitate integrată): „Trăistuța ferme- cată, cu litere decorată” (joc didactic și lipire).

JOI

ADP – ÎD: „Să fii gazdă sănătoasă!”; R: „Primim, dar şi oferim” (deprinderea de a primi şi oferi); T: „Ța-

DIM:
DIM:

ța-ța, căpriță, ța!” (recitativ ritmic). ALA 1 – B: „Sorcova” (învățare colind); Ș: „Din ce este făcut?”; JR: „În ajun de sărbători”. ALA 2: „Colinde, colinde…” (repetare în aer liber). ADE – DEC 1: „Sorcova” (pictură); DŞ 2: „Bunătățuri am primit și-ntre noi le-am împărțit” (exerciții cu material individual – compunerea și descompunerea numărului 4).

D-A:
D-A:

ADP – R: „Primim, dar şi oferim” (deprinderea de a primi şi oferi); T: „Ala, bala, portocala!” (recitativ

ritmic). ALA 1 – A: „Colinde, colinde…” (audiţie muzicală); C: „Leagăn pentru Pruncul Iisus”. ALA 2: „Ziua şi noaptea” (joc de mişcare). ADE – DEC 1 și DŞ 2 (activitate integrată): „Covrigi de la gazde-am primit și-ntre noi i-am împărțit” (modelaj și exerciții cu material individual – compunerea și descompunerea nu- mărului 4).

VINERI

ADP – ÎD: „Vrei să mergi la colindat?”; R: „Lucrăm în echipă” (deprinderea de a îndeplini anumite sarcini

DIM:
DIM:
D-A:
D-A:

în cadrul grupului); T: „Primiţi cu colinda?” (deplasare în clinchet de clopoţei). ALA 1 – B: „Scriem litera C” (exercițiu grafic); JM: „Ajută colindătorii să ajungă la căsuță!” (labirint); C: „Case cu garduri și porți”. ALA 2:

„Cu colinda-n cartier”. ADE – DEC 2: „Astăzi s-a născut Hristos!”*** (învățare colind); DPM: „Am pornit la colindat!” (parcurs aplicativ).

ADP – R: „Lucrăm în echipă” (deprinderea de a îndeplini anumite sar cini în cadrul grupului); T: „Joacă

bine, Moș Martine!” (recitativ ritmic). ALA 1 – A: „Mere pentru colindători” (modelaj); NA: „Cozonaci pentru cei dragi”. ALA 2: „Pe sub poartă, cine trece?” (târâre pe coate şi genunchi). ADE – DEC 2: „Astăzi s-a născut Hristos!”*** (repetare colind); DPM: „Peripeții la colindat” (parcurs aplicativ).

2: „Astăzi s-a născut Hristos!” *** (repetare colind); DPM: „Peripeții la colindat” (parcurs aplicativ). 31
2: „Astăzi s-a născut Hristos!” *** (repetare colind); DPM: „Peripeții la colindat” (parcurs aplicativ). 31
31
31
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? PROIECT TEMATIC: Bucurie
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
PROIECT TEMATIC: Bucurie dăruim, bucurie noi primim
Dăruim din suflet
(SUBTEMA 3)
SUGESTII METODICE

Captarea atenției se va realiza printr-un poster mare cu imaginea lui Moș Crăciun afișat chiar pe ușa de intrare în sala de grupă. La Centrul tematic va fi așezat un brad micuț din plastic, iar sub el, câteva cutiuțe frumos ambalate, ca niște cadouri. Finalitatea activităților desfășurate pe parcursul

întregii săptămâni o va constitui chiar întâlnirea cu Moș Crăciun, în cadrul serbării tradiționale. Întrebări și sarcini suplimentare:

ò În ce anotimp sosește Moș Crăciun?