Sunteți pe pagina 1din 26

PROGRAMUL OPERAIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIV

GHIDUL SOLICITANTULUI

Cererea de proiecte CP 2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)

Creterea capacitii ONG-urilor i a partenerilor sociali de a formula


politici publice alternative

Obiectivul Specific 1.1:


Dezvoltarea i introducerea de sisteme i standarde comune n administra ia public ce
optimizeaz procesele decizionale orientate ctre ceteni i mediul de afaceri n
concordan cu SCAP

ACEST DOCUMENT NU ARE VALOARE DE ACT NORMATIV I NU EXONEREAZ SOLICITANII DE OBLIGAIA


RESPECTRII LEGISLAIEI N VIGOARE LA NIVEL NAIONAL I EUROPEAN. IN CAZ DE CONTRADICIE NTRE
PREVEDERILE PREZENTULUI GHID AL SOLICITANTULUI I PREVEDERILE LEGISLAIEI N VIGOARE, ACEASTA DIN
URM PREVALEAZ
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)

Cuprins
SECIUNEA 1 Abrevieri i glosar........................................................................3
ABREVIERI.................................................................................................................. 3
GLOSAR 4
SECIUNEA 2 Informaii generale.......................................................................5
Subseciunea 2.1: Descrierea POCA............................................................................... 5
Subseciunea 2.2: Descrierea apelului de proiecte..........................................................6
Subseciunea 2.3: Principalele reglementri europene i naionale precum i alte documente
programatice............................................................................................................. 6
SECIUNEA 3: Condiii specifice pentru cererea de proiecte......................................8
Subseciunea 3.1: Informaii despre cererea de proiecte.................................................8
Subseciunea 3.2: ncadrarea proiectului n POCA...........................................................8
Capitolul 3.2.1: Axa prioritar i obiectiv specific POCA..................................................8
Capitolul 3.2.2: Rezultatele POCA................................................................................ 8
Capitolul 3.2.3: Indicatorii POCA................................................................................. 9
Capitolul 3.2.4: Tipuri de aciuni POCA.......................................................................10
Capitolul 3.2.5: Contribuia FSE prin POCA la alte obiective tematice ale FESI................10
Subseciunea 3.3: Eligibilitatea solicitanilor i a partenerilor .......................................12
Subseciunea 3.4: Durata proiectului..........................................................................13
Subseciunea 3.5: Eligibilitatea grupului int..............................................................13
Subseciunea 3.6: Informare i comunicare.................................................................14
Subseciunea 3.7: Principii orizontale.........................................................................14
Subseciunea 3.8 Resurse umane................................................................................ 15
Subseciunea 3.9: Finanare...................................................................................... 15
SECIUNEA 4: Paii necesari accesrii finanrii POCA............................................22
Subseciunea 4.1: Cererea de finanare......................................................................22
Subseciunea 4.2: Contractarea.................................................................................. 25
SECIUNEA 5: Formulare.................................................................................27
Cererea de finanare................................................................................................ 27
Documente pentru contractare:................................................................................. 27

2
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)


SECIUNEA 1 Abrevieri i glosar

ABREVIERI

Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Capacitate


AM POCA
Administrativ
Acord de Parteneriat cu Romnia, aprobat prin Decizia de punere n
AP 2014 - 2020
aplicare a Comisiei C(2014) 5515

FSE Fondul Social European

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regional

FESI Fondurile Europene Structurale i de Investiii

IMM ntreprinderi mici i mijlocii

Ministerul Dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i Fondurilor


MDRAPFE
Europene
ANAF Agenia Naional de Administrare Fiscal

OT Obiectiv tematic

OS Obiectiv specific

POCA Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020


Strategia pentru consolidarea administraiei publice 2014 - 2020,
SCAP
aprobat prin H.G. nr. 909/2014.

SIPOCA Sistemul informatic al POCA

TVA Taxa pe valoarea adugat

Aplicaia informatic prin care solicitanii pot transmite cererile de


MySMIS 2014
finanare n format electronic

3
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)

GLOSAR

Solicitant: instituia/organizaia care solicit finanare n cadrul unei cereri de proiecte.

Lider de parteneriat: instituia/organizaia care solicit finanare n cadrul unei cereri de


proiecte - n parteneriat cu alte instituii/organizaii.

Beneficiar: solicitantul sau liderul de parteneriat semnatar al contractului/ordinului de


finanare.

Contractul de finanare: contract de adeziune prin care se stabile te cadrul juridic general i
specific n care se va desfura relaia contractual dintre AM POCA i Beneficiar.

Dezvoltare durabil: dezvoltarea care corespunde necesitilor prezentului, fr a compromite


posibilitatea generaiilor viitoare de a-i satisface propriile necesiti.

Egalitatea de anse: asigurarea participrii depline a fiecrei persoane la viaa economic,


politic i social, fr deosebire de origine etnic, sex, religie, vrst, dizabiliti sau orientare
sexual.

Indicator de realizare: element care msoar, n uniti fizice, efectele imediate i concrete
ale activitilor i resurselor utilizate.

Indicator de rezultat: element care msoar efectele, beneficiile i avantajele la nivelul


grupului int.

Metodologie: modul n care proiectul va fi structurat, tehnicile, activitile i resursele folosite,


astfel nct s determine o mbuntire sustenabil a situaiei grupului int.

Operaiune: n accepiunea prezentului ghid, operaiune reprezint proiectul propus spre


finanare.

Proiect cu acoperire naional (proiect naional): proiect care este att n beneficiul regiunilor
mai puin dezvoltate, ct i al regiunii mai dezvoltate (Bucureti-Ilfov).

4
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)


SECIUNEA 2 Informaii generale

Subseciunea 2.1: Descrierea POCA


Programul Operaional Capacitate Administrativ este finanat din Fondul Social European (FSE),
n cadrul obiectivului tematic nr. 11 Consolidarea capacitii instituionale a autorit ilor
publice i a prilor interesate i eficiena administra iei publice (OT 11) i i propune s
consolideze capacitatea administrativ a autoritilor i institu iilor publice de a susine o
economie modern i competitiv, abordnd provocarea 5 Administraia i guvernarea i
provocarea 2 Oamenii i societatea din Acordul de Parteneriat al Romniei.
Programul are o alocare financiar din FSE de 553.191.489,00 euro i este distribuit n
procent de 59% (respectiv 326.382.979,00 euro) axei prioritare 1 Administraie public i sistem
judiciar eficiente, de 33,93% (respectiv 187.697.657,00 euro) axei prioritare 2 Administraie
public i sistem judiciar accesibile i transparente i de 7,07% (39.110.853,00 euro) axei
prioritare 3 Asistena tehnic.
Obiectivele specifice ale axei prioritare 1 sprijin msuri ce vizeaz adaptarea structurilor,
optimizarea proceselor i pregtirea resurselor umane pentru realizarea i punerea n aplicare a
politicilor publice bazate pe dovezi, corelarea planificrii strategice cu bugetarea pe programe,
simplificarea legislaiei i reducerea sarcinilor administrative, consolidarea capacit ii
autoritilor i instituiilor publice pentru implementarea transparent i eficient a achizi iilor
publice precum i mbuntirea eficienei sistemului judiciar. POCA sus ine eliminarea
principalelor puncte slabe din administraia public i sistemul judiciar i creeaz premisele
pentru implementarea cu succes a reformelor. Acestea sunt:
OS 1.1: Dezvoltarea i introducerea de sisteme i standarde comune n administra ia
public ce optimizeaz procesele decizionale orientate ctre cet eni i mediul de
afaceri n concordan cu SCAP;
OS 1.2: Dezvoltarea i implementarea de politici i instrumente unitare i moderne de
management al resurselor umane;
OS 1.3: Dezvoltarea i implementarea de sisteme standard i instrumente moderne i
eficiente de management la nivelul instituiilor din sistemului judiciar;
OS 1.4: Creterea transparenei i responsabilit ii sistemului de achizi ii publice n
vederea aplicrii unitare a normelor i procedurilor de achiziii publice i reducerea
neregulilor n acest domeniu.
Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini sus inerea unui management performant la
nivelul autoritilor i instituiilor publice locale, creterea transparen ei, eticii i integrit ii la
nivelul autoritilor i instituiilor publice, precum i mbunt irea accesului i a calit ii
serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparen e i integrit i
sporite la nivelul acestuia. Acestea sunt:
OS 2.1: Introducerea de sisteme i standarde comune n administra ia public local ce
optimizeaz procesele orientate ctre beneficiari n concordan cu SCAP;
OS 2.2: Creterea transparenei, eticii i integrit ii n cadrul autorit ilor i institu iilor
publice;
OS 2.3: Asigurarea unei transparene i integrit i sporite la nivelul sistemului judiciar n
vederea mbuntirii accesului i a calitii serviciilor furnizate la nivelul acestuia;

5
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)


Scopul msurilor vizate prin intermediul axei prioritare 3 este de a sprijini punerea n aplicare a
structurilor necesare i a capacitii administrative care sunt esen iale pentru atingerea
obiectivelor definite, fiind condiii prealabile pentru implementarea eficient i cu succes a
POCA. Asistena tehnic va avea ca scop, de asemenea, s sprijine continuu procesele de
management, pregtirea, punerea n aplicare, monitorizarea, evaluarea, managementul
financiar, publicitatea, controlul i protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene i cele
naionale, urmrind atingerea obiectivelor programului operaional.

Subseciunea 2.2: Descrierea apelului de proiecte


Acest ghid reprezint un ndrumar adresat solicitanilor de finanare nerambursabil din Fondul
Social European n cadrul Programului Operaional Capacitate Administrativ 2014 -2020 (POCA)
pentru obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea i introducerea de sisteme i standarde comune n
administraia public ce optimizeaz procesele decizionale orientate ctre cet eni i mediul
de afaceri n concordan cu SCAP.
Ghidul furnizeaz informaii utile cu privire la condiiile de eligibilitate a solicitanilor, a
partenerilor, a grupului int, a proiectului, inclusiv a cheltuielilor, modul de solicitare a
finanrii, evaluarea cererilor de finanare, precum i etapele aferente contractrii acestora.
Pentru o mai bun nelegere a ghidului consultai textul integral al Programului Opera ional
Capacitate Administrativ, disponibil pe site-ul AM POCA, www.poca.ro, precum i legislaia
naional i comunitar de referin.

Subseciunea 2.3: Principalele reglementri europene i naionale precum i alte


documente programatice
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozi ii comune privind Fondul
european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri
maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european
pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al
Consiliului;
Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 privind Fondul Social European i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului;
Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a Regulamentului (UE)
nr.1303/2013;
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 821/2014 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 n ceea ce privete modalit ile detaliate de
transfer i de gestionare a contribuiilor programelor, raportarea cu privire la
instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale msurilor de informare i de
comunicare pentru operaiuni, precum i sistemul pentru nregistrarea i stocarea
datelor;
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 1011/2014 de stabilire a normelor detaliate
de punere n aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 cu privire la modelele de
prezentare a anumitor informaii ctre Comisie i normele detaliate referitoare la
schimbul de informaii ntre beneficiari i autoritile de management, autorit ile de
certificare, autoritile de audit i organismele intermediare;

6
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)


Decizia Comisiei nr. C(2014)5515 de aprobare a anumitor elemente din Acordul de
parteneriat cu Romnia;
Acordul de Parteneriat 2014-2020;
Decizia de punere n aplicare a Comisiei C(2015)1290 final din 25.02.2015 de aprobare a
anumitor elemente din Programul Operaional Capacitate Administrativ pentru sprijinul
din partea Fondului Social European n temeiul obiectivului referitor la Investi iile pentru
Cretere i Locuri de Munc n Romnia;
Programul Operaional Capacitate Administrativ CCI 2014RO05SFOP001;
H.G. nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru Consolidarea Administraiei Publice
2014-2020 i constituirea Comitetului naional pentru cordonarea implementrii
Strategiei pentru consolidarea administraiei publice;
H.G. nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n
cadrul operaiunilor finanate prin Fondul european de dezvoltare regional, Fondul
social european i Fondul de coeziune 2014-2020;
O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor europene pentru perioada
de programare 2014-2020, cu modificri i completri ulterioare;
H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiar a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 2020;
Alte prevederi comunitare i naionale incidente.

7
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)


SECIUNEA 3: Condiii specifice pentru cererea de proiecte

Subseciunea 3.1: Informaii despre cererea de proiecte

Prezenta cerere de proiecte este cu termen limit de depunere i are o alocare financiar eligibil
de: 35.000.000,00 lei
Valoare minim eligibil aferent unui proiect: 250.000,00 lei
Valoare maxim eligibil aferent unui proiect: 1.000.000,00 lei
Scopul acestei cereri de proiecte este de a sprijini ONG-urile i partenerii sociali (organizaii sindicale,
organizaii patronale, precum i formele de asociere ale acestora cu personalitate juridic), att din
regiunea mai dezvoltat (Bucureti-Ilfov), ct i din regiunile mai pu in dezvoltate pentru a formula i
promova propuneri alternative la politicile publice ini iate de Guvern. Proiectele finan ate n cadrul
acestei cereri de proiecte vor fi n concordan cu msurile stabilite n Strategia pentru Consolidarea
Administraiei Publice 2014-2020 (SCAP) i ndeplinesc condiiile stabilite n acest ghid.
n cadrul acestei cereri de proiecte, ONG-urile/partenerii sociali depun o singur cerere de finan are,
fie n calitate de solicitant, fie n calitate de partener.
n cazul n care un ONG sau partener social depune mai multe cereri de finan are n calitate de
solicitant, va fi luat n calcul, n vederea parcurgerii etapelor de verificare i evaluare, doar o singur
cerere, n ordinea nregistrrii cererilor de finan are depuse.
n cazul n care un ONG sau un partener social este partener n mai multe cereri de finan are, va fi
luat n calcul, n vederea parcurgerii etapelor de verificare i evaluare, doar o singur cerere, n
ordinea nregistrrii.
n cazul n care un ONG sau un partener social se regse te, att n calitate de solicitant, ntr-o cerere
de finanare ct i n calitate de partener, ntr-o alt cerere de finan are, va fi luat n calcul, n
vederea parcurgerii etapelor de verificare i evaluare, doar o singur cerere, n ordinea nregistrrii.

Subseciunea 3.2: ncadrarea proiectului n POCA


Capitolul 3.2.1: Axa prioritar i obiectiv specific POCA

Pentru a putea obine finanare n cadrul acestei cereri de proiecte, propunerile trebuie s
se ncadreze n:
Axa prioritar 1. - Administraie public i sistem judiciar eficiente
Obiectivul specific 1.1 - Dezvoltarea i introducerea de sisteme i standarde comune
n administraia public ce optimizeaz procesele decizionale orientate ctre cet eni
i mediul de afaceri n concordan cu SCAP
Capitolul 3.2.2: Rezultatele POCA

Rezultatele ateptate ale POCA sunt urmtoarele:


R10: Capacitate crescut a ONG-urilor i partenerilor sociali de a se implica n
formularea i promovarea de propuneri alternative la politicile publice ini iate de
Guvern;
R11: Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor,
acceptate;

Fiecare propunere de proiect va descrie rezultatele proprii, corespunztoare obiectivelor


propuse. Toate rezultatele la nivel de proiect trebuie s contribuie la atingerea rezultatelor
ateptate ale POCA.

8
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)


Capitolul 3.2.3: Indicatorii POCA

n cadrul fiecrui proiect, rezultatele de program a teptate trebuie cuantificate prin


indicatorii de program (de rezultat i de realizare) enumerai mai jos:

Rezultat POCA Indicator de rezultat Indicatorii de realizare


R10: Capacitate crescut a
ONG-urilor i partenerilor 5S44 ONG-uri i parteneri sociali
sociali de a se implica n sprijinite pentru a-i mbunti
formularea i promovarea de 5S6 ONG-uri i parteneri capacitatea de a formula i
propuneri alternative la sociali care au formulat i promova propuneri alternative la
politicile publice iniiate de promovat propuneri politicile publice iniiate de Guvern
Guvern; alternative la politicile
R11: Propuneri alternative la publice iniiate de Guvern 5S45 Personal din ONG-uri i
politicile publice venite din parteneri sociali care particip la
partea ONG-urilor, acceptate activiti de formare

Descrierea indicatorilor:

5S6
ONG-uri i parteneri sociali care au formulat i promovat propuneri alternative la
politicile publice iniiate de Guvern
Indicatorul reprezint numrul de ONG-uri i/sau parteneri sociali, care, urmare a sprijinului
direct n cadrul operaiunilor finanate n contextul obiectivului specific 1.1, formuleaz i
promoveaz propuneri alternative la politicile publice guvernamentale.

5S44
ONG-uri i parteneri sociali sprijinite pentru a-i mbunt i capacitatea de a formula i
promova propuneri alternative la politicile publice iniiate de Guvern
Indicatorul reprezint numrul ONG-urilor i/sau a partenerilor sociali ( organizaii sindicale,
organizaii patronale, precum i formele de asociere ale acestora cu personalitate juridic )
care sunt susinui direct prin operaiunile finanate n contextul OS 1.1, pentru a- i
mbunti capacitatea de a formula i promova propuneri alternative la politicile publice
iniiate de Guvern.

5S45
Personal din ONG-uri i parteneri sociali care particip la activit i de formare
Indicatorul reprezint numrul de persoane din cadrul ONG-urilor i/sau a partenerilor sociali
care particip la activiti de formare/instruire n cadrul proiectului finan at din obiectivul
specific 1.1.
Pentru persoanele nregistrate n cadrul acestui indicator se aplic acelea i reguli de
colectare ca i n cazul indicatorilor comuni de realizare (prevzu i n anexa nr. I a
Regulamentului nr. 1304/2013) privind participanii.
Participanii sunt persoanele:
- care beneficiaz n mod direct de o intervenie din FSE,
- care pot fi identificate n baza datelor furnizate,
- crora li se pot solicita caracteristicile,
- pentru care sunt angajate cheltuieli specifice (conform Regulamentului nr.
1304/2013).

O persoan se nregistreaz o singur dat n proiect ca participant chiar dac ia parte la mai
multe activiti de formare n cadrul proiectului propus.

9
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)

Mai multe informaii privind indicatorii comuni, defini ii, reguli de colectare etc. se regsesc
n Ghidul Comisiei Europene privind Monitorizarea i Evaluarea Politicii de Coeziune
European Fondul Social European disponibil la adresa
http://ec.europa.eu/sfc/en/2014/support-ms/mon-guide.

ATENIE!
Fiecare proiect propus trebuie s contribuie cel puin la un indicator de program, de realizare
i de rezultat, altul dect cel care vizeaz partea de formare.

Capitolul 3.2.4: Tipuri de aciuni POCA


Aciunile prevzute n POCA ce pot fi transpuse n activit i n cadrul proiectelor sunt
prezentate mai jos. Aceast list este orientativ:
Msuri pentru susinerea ONG-urilor i a partenerilor sociali:
dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare i evaluare a politicilor
publice;

dezvoltarea de mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social i civic;

dezvoltarea de aciuni de formulare i promovare de propuneri alternative la


politicile publice iniiate de Guvern, conform SCAP;

dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru susinerea i promovarea ini iativelor de


reform a administraiei publice i de interaciune cu autorit ile i institu iile
administraiei publice;

dezvoltarea capacitii partenerilor sociali i a ONG prin instruiri, activit i


ntreprinse n comun, participarea i dezvoltarea de reele tematice
locale/naionale/europene;

dezvoltarea responsabilitii civice, de implicare a comunitilor locale n viaa


public i de participare la procesele decizionale, de promovare a egalit i de anse
i nediscriminrii, precum i a dezvoltrii durabile.

ATENIE!
Cererea de finanare nu este eligibil n cazul n care cuprinde exclusiv aciuni de formare.

Capitolul 3.2.5: Contribuia FSE prin POCA la alte obiective tematice ale FESI

POCA i propune s contribuie la crearea unei administra ii publice moderne, capabil s


faciliteze dezvoltarea socio-economic a rii, prin intermediul unor servicii publice,
investiii i reglementri de calitate, conducnd la atingerea obiectivelor strategiei Europa
2020. n plus fa de obiectivul tematic stabilit, sprijinul din POCA va contribui, de
asemenea, la urmtoarele obiective tematice:

OT 1: mbuntirea potenialului inovativ al administra iei publice centrale este


posibil prin ncurajarea cooperrii cu parteneri din mediul academic, universit i i
institute de cercetare, cu mediul de afaceri i societatea civil. POCA va sus ine

10
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)


administraia public central n realizarea de parteneriate care s identifice solu ii
inovative la probleme sociale.
OT 2: POCA va sprijini msuri de pregtire a cadrului orizontal de dezvoltare al e-
guvernrii i al creterii calitii TIC n administra ie. Utilizarea acestor sisteme are
ca scop reducerea timpului de rspuns a autoritilor i institu iilor publice la
provocrile aprute i apropierea mai mare de cetean i mediul de afaceri, prin
facilitarea accesului la serviciile publice oferite de acestea.
OT 3: POCA va sprijini activiti care s conduc la optimizarea i mbunt irea
calitii serviciilor oferite de administraia public pentru mediul de afaceri. n cadrul
AP 1 vor fi finanate aciuni de raionalizare (simplificare legislativ) i de cre tere a
calitii actelor normative pentru reducerea poverii administrative pentru cet eni i
mediul de afaceri, proceduri de simplificare a sistemului de impozite i taxe i
promovarea unor msuri de consolidare a transparenei, stabilitii si predictibilitii
care vor avea un impact asupra mediului de afaceri, n general, i IMM-urilor, n
special. Prin coroborarea msurilor de simplificare cu implementarea sistemelor de e-
guvernare n relaia dintre administraia public central (inclusiv structurile lor
deconcentrate) i mediul de afaceri, se va reduce semnificativ timpul i costurile
pentru IMM-uri de a accesa i beneficia de servicii publice.
OT 4: Programul va susine activiti de contientizare a cet enilor cu privire la
necesitatea creterii eficienei energetice n toate domeniile vieii economice i
sociale, precum i prin activiti de mbuntire a transparen ei i predictibilit ii
cadrului de reglementare i de simplificare a procedurilor.
OT 5: Sistemul naional de management al situaiilor de urgen este caracterizat
printr-o responsabilitate partajat ntre mai muli actori i necesit un sistem de
coordonare inter-instituional, organizat pe niveluri sau domenii de competen.
Acest obiectiv va fi susinut prin activiti care vor consolida capacitatea de
management al riscurilor al autoritilor administraiei publice, n principal prin
reglementri i proceduri de prevenire i rspuns, msuri de contientizare privind
expunerea la riscuri, asigurnd prevenirea riscurilor generatoare de situaii de
urgen, prin evitarea manifestrii acestora, prin reducerea frecvenei de producere
ori limitarea consecinelor lor i creterea capacitii de rspuns.
OT 6: POCA va susine activiti privind dezvoltarea i implementarea de politici i
strategii la toate nivelurile, prin instrumente specifice, precum i sisteme i
proceduri pentru coordonarea acestora de ctre autorit ile administra iei publice.
POCA va susine msuri pentru dezvoltarea capacitii administrative a institu iilor i
autoritilor publice implicate n evaluarea i adoptarea de planuri de management
Natura 2000, revizuirea i simplificarea procedurilor aferente, precum i msuri cu
caracter orizontal de susinere a capacitii structurilor de management al ariilor
protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000. Vor fi sus inute aciuni ce vizeaz
schimbarea comportamentului de consum a apei i a atitudinii fa de protecia
mediului n sensul conservrii resurselor, n general.
OT 7: Acest obiectiv va fi sprijinit prin aciuni de consolidare a capacit ii MT, dar i a
altor actori n ceea ce privete elaborarea i implementare a strategiilor i politicilor
n domeniul siguranei transportul, activiti de formare n domeniul siguran ei i
securitii a personalului din structurile de specialitate, dar i n alte aciuni necesare
pentru implementarea politicii n domeniu, inclusiv cele rezultate din analiza
funcional. Aciuni complementare vor viza dezvoltarea capacitii administrative a
ANAF i a Poliiei de Frontier privind realizarea controlului vamal i de trecere a
frontierei, inclusiv dezvoltarea i modificarea procedurilor i pregtirea personalului,
n conformitate cu EU Customs Competency Framework. Se vor avea n vedere
sprijinirea msurilor de reform a guvernanei corporative a ntreprinderilor de stat
din sectorul energiei.

11
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)

Subseciunea 3.3: Eligibilitatea solicitanilor i a partenerilor

Solicitanii eligibili sunt:

ONG-uri;
Parteneri sociali (organizaii sindicale, organizaii patronale, precum i formele de
asociere ale acestora cu personalitate juridic).

Parteneri eligibili sunt:


ONG-uri;
Parteneri sociali (organizaii sindicale, organizaii patronale, precum i formele de
asociere ale acestora cu personalitate juridic);
Autoriti i instituii publice centrale;
Instituii de nvmnt superior acreditate i/sau instituii de cercetare;
Academia Romn.

Selecia partenerilor este n competena exclusiv a solicitantului, n calitate de lider al


parteneriatului.

Solicitanii i parteneri eligibili sunt doar instituiile/organismele care au


competenele/atribuiile necesare i dovedite (conform documentelor de
constituire/nfiinare/organizare i funcionare) n domeniul n care se ncadreaz
obiectivele proiectului propus.

Eligibilitatea partenerului/partenerilor va fi analizat de AM n etapa de verificare a


conformitii administrative i a eligibilitii, iar oportunitatea parteneriatului va fi analizat
de AM n etapa de evaluare tehnic i financiar.

ATENIE!

n cadrul unui proiect implementat n parteneriat, nu se accept ca mai mult de 50% din
bugetul total eligibiul alocat rezultatelor/activit ilor proiectului s fie efectuate de ctre
partener/parteneri.

Solicitanii i partenerii acestora nu vor fi considera i eligibili dac se afl n una din
situaiile prezentate mai jos, dup caz, n funcie de tipul autorit ilor i institu iilor
publice:

n stare de faliment/insolven sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de


administrare judiciar, ncheierea de concordate, suspendarea activitii economice
sau obiectul unei proceduri n urma acestor situaii sau n situaii similare;
reprezentatul legal al solicitantului/partenerului a fost condamnat printr-o hotrre
cu valoare de res judicata pentru fraud, corupie, participare la o organizaie
criminal sau la orice alte activiti ilegale n detrimentul intereselor financiare ale
Uniunii Europene;
n urma altei proceduri de achiziionare sau n urma unei proceduri de alocare a unei
subvenii finanate de la bugetul comunitar, reprezentatul legal al
solicitantului/partenerului a fost gsit vinovat de nclcarea grav a contractului
datorit nerespectrii obligaiilor contractuale;

12
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)


reprezentantul legal al solicitantului/partenerilor a suferit o condamnare printr-o
hotrre cu valoare de res judicata pentru delict legat de conduita profesional.

ATENIE!
Solicitanii care renun la obinerea finanrii n etapa de contractare, beneficiarii care
solicit ncetarea contractelor de finanare, n mod nejustificat i din motive imputabile
exclusiv acestora i/sau partenerilor, precum i beneficiarii crora le sunt reziliate de ctre
AM contractele de finanare din motive imputabile exclusiv acestora, nu vor mai fi admi i
pentru depunerea de cereri de finanare aferente altor cereri de proiecte, pe o perioad de:
1 an pentru solicitanii care renun la obinerea finanrii n etapa de contractare;
2 ani pentru beneficiarii care solicit ncetarea contractelor de finan are i
beneficiarii crora le sunt reziliate contractele de finanare de ctre AM.

Subseciunea 3.4: Durata proiectului

Durata maxim de implementare a proiectului este de 16 de luni, cu posibilitate de


prelungire de pn la maxim 6 luni, pe parcursul implementrii, n cazuri temeinic
justificate, i din motive care nu sunt imputabile exclusiv
beneficiarului/partenerului/partenerilor, cu acordul prealabil al AM POCA.

Subseciunea 3.5: Eligibilitatea grupului int

Grupul int eligibil este format din:


reprezentani ai ONG-urilor (inclusiv reprezentani ai structurilor asociative ale
autoritilor administraiei publice locale);
reprezentani ai partenerilor sociali;
personal din autoritile i instituiile publice (personal de conducere i de execuie);
Grupul int trebuie s fie relevant pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului
depus. Problemele identificate la nivelul grupului int vor fi descrise n sec iunea 12
Justificare a cererii de finanare.
n seciunea 13 Grup int, din cererea de finanare, grupul int care beneficiaz direct de
activitile proiectului va fi exprimat numeric, defalcat n funcie de institu iile/organiza iile
din care provin.

Subseciunea 3.6: Informare i comunicare

Fiecare cerere de finanare trebuie s cuprind cumulativ msurile minime de informare i


comunicare, enumerate mai jos:
afiarea pe site-ul public al solicitantului, a unei scurte descrieri a proiectului,
care s cuprind cel puin urmtoarele informaii: titlu, denumire beneficiar i
parteneri (dac exist), scop, obiective specifice, rezultate, data de ncepere,
perioada de implementare, valoarea total (defalcat pe surse de finan are);

realizarea i expunerea a cel puin unui afi cu informaii despre proiect


(dimensiunea minim A3) ntr-un loc uor vizibil publicului, cum ar fi zona de intrare a
unei cldiri, care s cuprind urmtoarele informa ii referitoare la acesta: titlu,

13
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)


denumire beneficiar i parteneri (dac exist), scop, data de ncepere, perioada de
implementare, valoarea total (defalcat pe surse de finanare);

un eveniment de diseminare a rezultatelor obinute (de ex. conferin), la


finalizarea proiectului.

Solicitantul poate include, n mod justificat, i alte msuri de informare i comunicare, n


cazul n care apreciaz ca fiind necesare i sunt justificate corespunztor n cererea de
finanare, precum: conferine, anunuri n pres, etc.

Cerinele obligatorii care trebuie respectate, fr a fi incluse sau detaliate n cuprinsul


cererii de finanare sunt:

orice document referitor la implementarea proiectului, utilizat pentru public sau


participani, inclusiv orice list de prezen sau orice certificat (cu excep ia
certificatelor recunoscute la nivel naional), va include elementele de identitate
vizual ale POCA, n conformitate cu prevederile Manualului de Identitiate Vizual
POCA, accesibil la adresa www.poca.ro;

toate msurile de informare i comunicare realizate prin proiect (scurta descriere a


proiectului de pe site-ul solicitantului sau din anunul de pres, afi ul, materialele
promoionale, etc.) vor respecta elementele de identitate vizual ale POCA.

Subseciunea 3.7: Principii orizontale


n cererea de finanare, fiecare modul de formare sau, n cazul proiectelor n care nu exist
component de formare, fiecare eveniment de promovare (de ex. conferina de deschidere,
nchidere, diseminare a rezultatelor, etc.) va include, n mod obligatoriu, cumulativ,
urmtoarele msuri minime:
Dezvoltare durabil - o seciune cu privire la importan a protec iei mediului i
dezvoltrii durabile, problemele de mediu i tema schimbrilor climatice;
Egalitatea de anse i nediscriminarea i egalitatea de gen - o sec iune de promovare
a egalitii de anse ntre femei i brbai, a egalit ii de anse pentru to i, fr
discriminare n funcie de gen, ras, origine etnic, religie, handicap, vrst,
orientare sexual.
Solicitantul poate include, n mod justificat, i alte msuri privitoare la principiile orizontale,
necesare i oportune pentru proiect.

Mai multe informaii i exemple pot fi regsite n Ghidul beneficiarului privind abordarea
principiilor orizontale la nivelul proiectelor finan ate din Programul Opera ional Capacitate
Administrativ 2014-2020, ce se regsete pe site-ul www.poca.ro.

Subseciunea 3.8 Resurse umane


Resursa uman n cadrul unei cereri de finanare constituie echipa de management a
proiectului, coordonat de ctre managerul de proiect i compus dintr-un grup de
specialiti, care dein cunotinele i aptitudinile necesare pentru implementarea
proiectului.
Echipa de management va avea n componen cel puin 3 poziii obligatorii din partea
solicitantului/liderului de parteneriat, respectiv manager de proiect, responsabil financiar
i responsabil achiziii publice ( n cazul proiectelor care au incluse proceduri de achiziii
publice i/sau cumprare direct) i/sau consilier juridic (n cazul proiectelor n care nu sunt
incluse proceduri de achiziii publice i/sau cumprare direct).

14
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)


Poziiile obligatorii vor fi ocupate doar de persoane care sunt angajate n cadrul entit ii
ce are calitatea de solicitant.

n cazul proiectelor implementate n parteneriat, poziiile obligatorii sunt destinate exclusiv


liderului de parteneriat.
Echipa de management a beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului poate include
i asistent manager, specialist IT, expert comunicare, etc. n funcie de necesitile
identificate i de specificul proiectului, cu excepia funciilor administrative: secretar,
ofer, magaziner, etc.

Membrii echipei vor avea roluri i sarcini/atribuii concrete, alocate n vederea


implementrii proiectului.

n cazul n care proiectul se implementeaz n parteneriat, atribu iile membrilor echipei


de management nu se vor suprapune!

ATENIE!
Nu se accept externalizarea echipei de management prin achizi ionarea de servicii de
consultan!

Subseciunea 3.9: Finanare

Valoarea total a proiectului se compune din:


valoarea eligibil;
valoarea neeligibil.

Valoarea eligibil a proiectului se compune din:


valoarea cheltuielilor eligibile (fr TVA),
cheltuiala cu taxa pe valoarea adugat nedeductibil, potrivit legii, i
nerecuperabil aferent acestora. Pentru a fi eligibil, cheltuiala cu taxa pe valoarea
adugat nedeductibil, potrivit legii, i nerecuperabil, trebuie s fie aferent unor
cheltuieli eligibile efectuate n cadrul operaiunilor. n vederea stabilirii eligibilit ii
taxei pe valoarea adugat nedeductibil, potrivit legii, i nerecuperabil,
beneficiarul are obligaia completrii anexei, Declaraie privind eligibilitatea TVA
aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate n cadrul proiectului propus spre finanare
din instrumente structurale.

Valoarea neeligibil a proiectului se compune din:


valoarea cheltuielilor neeligibile (inclusiv TVA aferent acestora);
TVA aferent cheltuielilor eligibile, pentru toate cazurile n care aceasta este
deductibil potrivit legii i recuperabil.

Avnd n vedere faptul c, n cadrul acestei cereri de proiecte, sunt eligibile doar proiectele
cu acoperire naional, care sunt n beneficiul ambelor categorii de regiuni, respectiv
regiunea mai dezvoltat (regiunea Bucureti-Ilfov) i regiunile mai pu in dezvoltate (restul
regiunilor de dezvoltare), finanarea acestora se va face att din alocarea FSE pentru
regiunea mai dezvoltat, ct i din cea pentru regiunea mai pu in dezvoltat, utiliznd
principiul proporionalitii programului. innd cont de distribuia FSE ntre cele dou
categorii de regiuni de 19,36% pentru regiunea mai dezvoltat i 80,64% pentru regiunea mai

15
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)


puin dezvoltat, pro-rata aplicabil valorii eligibile a proiectelor este de 20,32274321%
pentru regiunea mai dezvoltat i de 79,67725679% pentru regiunea mai puin dezvoltat.
Pondere medie UE din total eligibil este de 83,98386251%.
Valoarea finanrii nerambursabile din partea UE, conform art. 120 din Reg. (UE) nr.
1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului, este de maxim 80% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele aferente regiunii mai dezvoltate i de maxim 85% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aferente regiunilor mai puin dezvoltate.

De asemenea, solicitantul trebuie s contribuie la valoarea total eligibil a proiectului


propus cu un anumit procent, ce se constituie n contribuia solicitantului. Valoarea
contribuiei solicitantului i a partenerului, acolo unde este cazul, este stabilit conform
valorilor din tabelul de mai jos:
Valoarea eligibil a Valoarea
Valoarea eligibil a Valoarea eligibil a
Solicitant/lider cheltuielilor din eligibil a
Partener cheltuielilor din cheltuielilor din bugetul
de parteneriat bugetul liderului de proiectul
bugetul solicitantului partenerului
parteneriat ui
Asisten Contribu Asisten Contribu Asisten Contribuie
financiar ie proprie financiar ie financiar proprie
proprie neramburs
nerambur nerambur abil
sabil sabil

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ONG-uri Nu este =Valoarea =Valoarea Nu este Nu este Nu este Nu este =3+4
Parteneri sociali cazul eligibil a eligibil a cazul cazul cazul cazul
(organizaii cheltuieli cheltuieli
lor din lor din
sindicale,
bugetul bugetul
organizaii solicitant solicitant
patronale, ului x 98% ului x 2%
precum i
formele de
asociere ale
acestora cu
personalitate
juridic)

ONG-uri ONG-uri Nu este Nu este =Valoare =Valoarea =Valoarea =Valoarea =5+6+7+8


Parteneri sociali Parteneri cazul cazul a eligibil eligibil a eligibil a
(organizaii sociali eligibil a cheltuielil cheltuielilo
a cheltuieli or din r din
sindicale, (organizaii
cheltuieli lor din bugetul bugetul
organizaii sindicale, lor din bugetul partenerul partenerul
patronale, organizaii bugetul liderului ui x 98% ui x 2%
precum i patronale, liderului de
formele de precum i de parteneri
asociere ale formele de parteneri at x 2%
acestora cu asociere ale at x 98%
personalitate acestora cu
juridic) personalitat
e juridic);

Instituii de
nvmnt
superior
acreditate
i/sau
instituii de
cercetare;

Academia
Romn.

16
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)


Valoarea eligibil a Valoarea
Valoarea eligibil a Valoarea eligibil a
Solicitant/lider cheltuielilor din eligibil a
Partener cheltuielilor din cheltuielilor din bugetul
de parteneriat bugetul liderului de proiectul
bugetul solicitantului partenerului
parteneriat ui
ONG-uri Autoriti i Nu este Nu este =Valoare =Valoarea =Valoarea =Valoarea =5+6+7+8
Parteneri sociali instituii cazul cazul a eligibil eligibil a eligibil a
(organizaii publice eligibil a cheltuielil cheltuielilo
centrale a cheltuieli or din r din
sindicale,
cheltuieli lor din bugetul bugetul
organizaii lor din bugetul partenerul partenerul
patronale, bugetul liderului ui x ui x
precum i liderului de 83,983862 16,0161374
formele de de parteneri 51% 9%
asociere ale parteneri at x 2%
acestora cu at x 98%
personalitate
juridic)

Bugetul proiectului este constituit din urmtoarele elemente:


Cheltuieli eligibile;
Cheltuieli neeligibile (altele dect TVA) i TVA aferent acestora;
Valoarea TVA neeligibil aferent cheltuielilor eligibile.TVA deductibil i
recuperabil, conform legii este cheltuial neeligibil din POCA;
Valoarea total a proiectului.
CHELTUIELI ELIGIBILE
Pentru a fi eligibil, o cheltuial trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii cu
caracter general, n conformitate cu prevederile H.G. nr. 399/2015 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin Fondul european
de dezvoltare regional, Fondul social european i Fondul de coeziune 2014 2020:
a) s fie angajat de ctre beneficiar i pltit de acesta n condiiile legii ntre 1
ianuarie 2014 i 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare
stabilit de ctre autoritatea de management prin contractul de finanare;
b) s fie nsoit de facturi emise n conformitate cu prevederile legislaiei naionale sau
a statului n care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza
crora se nregistreaz obligaia de plat i de documente justificative privind
efectuarea plii i realitatea cheltuielii efectuate, pe baza crora cheltuielile s
poat fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2)
i (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
c) s fie n conformitate cu prevederile programului;
d) s fie n conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanare, ncheiat ntre
autoritatea de management sau organismul intermediar i beneficiar, cu respectarea
art. 65 alin. (6) i (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) i art. 140 din Regulamentul
(UE) nr. 1.303/2013;
e) s fie rezonabil i necesar realizrii operaiunii;
f) s respecte prevederile legislaiei Uniunii Europene i naionale aplicabile;
g) s fie nregistrat n contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
Sunt eligibile acele cheltuieli care contribuie la atingerea rezultatelor POCA pentru care a
fost depus proiectul, respect dispoziiile regulamentelor comunitare aplicabile i dispoziiile
naionale privind eligibilitatea i care se ncadreaz n categoriile/subcategoriile de

17
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)


cheltuieli menionate n tabelul de mai jos, avnd urmtoarele coduri definite n
MySMIS2014:
Categorie de cheltuieli Subcategorie de cheltuieli
7 - cheltuieli de leasing cu achiziie
4 - cheltuieli de leasing
8 - cheltuieli de leasing fr achiziie

6 - cheltuieli cu achiziia de 14 - cheltuieli cu achiziia de mijloace de transport


mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului opera iunii

8 - cheltuieli de informare,
16 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate
comunicare i publicitate

21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiect

24 - cheltuieli de deplasare pentru personal management


proiect
26 - cheltuieli cu achiziia de mijloace fixe pentru echipa de
9 - cheltuieli aferente management
managementului de proiect
27 - cheltuieli cu achiziia de obiecte de inventar, materiale
consumabile pentru echipa de management

28 - cheltuieli cu achiziia de mijloace de transport pentru


managementul operaiunii
10 - cheltuieli generale de 30 - cheltuieli generale de administra ie (indirecte pe baza
administraie costurilor reale)
11 - Cheltuieli cu
taxe/abonamente/cotizaii/acorduri 32 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotiza ii/acorduri/
/ autorizaii necesare pentru autorizaii necesare pentru implementarea proiectului
implementarea proiectului
21 - cheltuieli cu achiziia de active
fixe corporale ( altele dect 64 - cheltuieli cu achiziia de active fixe corporale (altele
terenuri i imobile), obiecte de dect terenuri i imobile), obiecte de inventar, materiale
inventar, materii prime i materiale, consumabile
inclusiv materiale consumabile
22 - cheltuieli cu achiziia de active
76 - cheltuieli cu achiziia de active necorporale
necorporale
83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat n
implementarea proiectului (n derularea activit ilor, altele
25 - cheltuieli salariale dect management de proiect)
87 - onorarii/venituri asimilate salariilor pentru exper i
proprii/cooptai

96 - cheltuieli cu deplasarea
27 - cheltuieli cu deplasarea
98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu i
experi implicai n implementarea proiectului
28 - cheltuieli de tip FEDR 99 - cheltuieli de tip FEDR
29 - cheltuieli cu servicii
100 - cheltuieli pentru consultan i expertiz

104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente


i cursuri de formare

18
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)


Categorie de cheltuieli Subcategorie de cheltuieli
105 - cheltuieli cu servicii pentru derularea activit ilor
proiectului
106 - cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actualizare
aplicaii, configurare baze de date, migrare structuri de date
etc.

Urmtoarele cheltuieli trebuie s se ncadreze n limitele de mai jos, astfel:


Suma cheltuielilor aferente urmtoarelor subcategorii:
o 7 - cheltuieli de leasing cu achiziie
o 14 - cheltuieli cu achiziia de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea
obiectivului operaiunii
o 26 - cheltuieli cu achiziia de mijloace fixe pentru echipa de management
o 28 - cheltuieli cu achiziia de mijloace de transport pentru managementul opera iunii
o 99 - cheltuieli de tip FEDR
nu va depi 7% din valoarea eligibil a proiectului, la momentul contractrii.
Echipamentele ce urmeaz a fi achiziionate trebuie s fie justificate din punctul de
vedere al caracteristicilor tehnice i al necesit ii acestora n vederea ndeplinirii
activitilor.
suma cheltuielilor aferente subcategoriei 30 - cheltuieli generale de administraie
(indirecte pe baza costurilor reale) nu va depi 7% din valoarea eligibil a proiectului, la
momentul contractrii;
suma cheltuielilor aferente subcategoriei 21 - cheltuieli salariale cu echipa de
management proiect nu va depi 30 % din valoarea eligibil a proiectului, la momentul
contractrii.
Plafonul maxim de referin al costurilor salariale cu personalul nu poate depi 85 de
lei/or (inclusiv taxele i contribuiile datorate de ctre angajat i angajator, cheltuieli
eligibile prin POCA) cu excepia personalului din autoritile administraiei publice centrale,
din structurile din subordinea autoritilor administraiei publice centrale i din instituiile
publice locale crora li se aplic prevederile art. 34 alin. 1 din Legea nr. 284/2010 i care
beneficiaz de o majorare de pn la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicat la
salariul de baz lunar. Plafonul de 85 de lei/or reprezint valoarea maxim ce poate fi
introdus de ctre solicitani n bugetul cererii de finanare.
Plafonul maxim de referin al costurilor orare cu experii proprii sau coopta i pentru
derularea activitilor/subactivitilor aferente rezultatelor proiectului (al ii dect cei care
sunt implicai n activitatea de management de proiect), nu poate depi 140 lei/or
(inclusiv taxele i contribuiile datorate de ctre angajat i angajator, cheltuieli eligibile prin
POCA).
Salariile pentru personalul propriu, salariile/ onorariile pentru exper ii proprii/coopta i
pentru managementul proiectului sau pentru realizarea unor rezultate ale proiectului,
implicai n activitile/ subactivitile aferente, se vor bugeta individual, innd cont de
rolul i timpul de lucru alocat fiecrei persoane, n funcie de atribuiile ce i revin n
proiect i nu de experiena profesional a persoanelor nominalizate/selectate.

ATENIE!

Costurile aferente proiectului trebuie s fie rezonabile, justificate raportat la activitile


proiectului i la complexitatea acestora i s respecte principiile bunei gestiuni financiare, n
special n ceea ce privete economia i eficiena.

19
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)


n ceea ce privete auditul financiar al proiectului, acesta nu reprezint o cheltuial
obligatorie pentru beneficiarii POCA.

Pentru cazurile n care se dorete, n mod expres, introducerea acestei cheltuieli n bugetul
proiectului, cheltuiala va fi bugetat n cadrul activitii de management de proiect.

Auditarea proiectului i raportul de audit trebuie s respecte cerin ele AM, men ionate n
Ghidul Beneficiarului publicat pe site-ul www.poca.ro.

n cadrul proiectului sunt acceptate cel mult dou (2) audituri - un audit intermediar i unul
final.

Rezonabilitatea costurilor este analizat n conformitate cu prevederile O.U.G nr. 66/2011


privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea
fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, cu modificrile
i completrile ulterioare.

CHELTUIELI NEELIGIBILE

Categoriile de cheltuieli neeligibile sunt urmtoarele:


- taxa pe valoarea adugat deductibil i recuperabil;
- Achiziionarea de infrastructuri, terenuri i bunuri imobiliare nu este, de asemenea,
eligibil pentru o contribuie din partea FSE, conform prevederilor art. 13 alin. (4) din
Regulamentul (UE) nr. 1304/2013;
- achiziia de echipamente i autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
- amenzi, penaliti, cheltuieli de judecat i cheltuieli de arbitraj;
- cheltuielile efectuate peste limitele stabilite n prezentul ghid;
- cheltuielile efectuate n afara Uniunii Europene.

20
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)

SECIUNEA 4: Paii necesari accesrii finanrii POCA

n vederea accesrii fondurilor alocate prin cererea de proiecte, proiectul trebuie s parcurg
etapele descrise n subseciunile enumerate mai jos:

Subseciunea 4.1: Cererea de finanare

PASUL 1 - TRANSMITEREA CERERII DE FINANARE

Cererea de finanare se va depune exclusiv prin aplica ia MySMIS2014 pn la data de


21.04.2017, ora 14.30.
Este responsabilitatea solicitantului s transmit cererea de finanare pn la termenul stabilit
mai sus.
Dup finalizarea completrii i ncrcarea n sistem a tuturor anexelor i documentelor suport
solicitate, reprezentantul legal/persoana mputernicit va aplica semntura electronic i va
transmite, prin intermediul sistemului informatic cererea de finanare ctre AM POCA.
Instruciuni cu privire la introducerea informaiilor n sistemul informatic se regsesc la adresa
www.fonduri-ue.ro/mysmis.

PASUL 2 - VERIFICAREA CONFORMITII ADMINISTRATIVE I A ELIGIBILITII


Cererile de finanare depuse de solicitani intr n procesul de verificare a conformitii
administrative i a eligibilitii, urmrindu-se ndeplinirea criteriilor de evaluare stabilite de AM
POCA i aprobate de Comitetul de Monitorizare a Programului.
Nendeplinirea criteriilor marcate cu * conduce la respingerea cererii de finanare.
n cazul nendeplinirii celorlalte criterii se solicit, o (1) singur dat, furnizarea documentelor,
clarificrilor i/sau informaiilor.
n cazul solicitrii unor informaii suplimentare, termenul pentru verificarea conformit ii i
eligibilitii se suspend pn la primirea acestora.
Finalizarea etapei de verificare a conformitii administrative i a eligibilitii se realizeaz
dup analizarea rspunsului solicitantului. n cazul n care solicitantul nu rspunde n termenul
acordat, Autoritatea de management finalizeaz verificrile informaiilor disponibile i
informeaz solicitantul, cu privire la rezultatul acestei etape (numai n situa ia n care cererea
de finanare este respins).
Acest pas se realizeaz, de regul, n termen de 30 de zile lucrtoare (fr contesta ii).

PASUL 3 - EVALUAREA TEHNIC I FINANCIAR


Toate cererile de finanare acceptate n etapa de verificare a conformitii administrative i a
eligibilitii intr n procesul de evaluare tehnic i financiar, urmrindu-se ndeplinirea
criteriilor de evaluare stabilite de AM POCA.
Proiectele pot s obin un punctaj de la 0 la 100, ns pentru ca acestea s intre n etapa de
acordare a finanrii nerambursabile trebuie s acumuleze minim 60 de puncte (pragul de
calitate).

21
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)


Fiecare dintre cele 4 criterii de evaluare sunt eliminatorii, n sensul c presupun acumularea a
minim jumtate din punctajul alocat criteriului pentru a se putea trece la urmtorul criteriu
(Relevana proiectului - minim 18 din 36 de puncte, Metodologia de implementare minim 17
din 34 de puncte, Eficiena cheltuielilor minim 12 din 24 de puncte i Sustenabilitate - minim
3 din 6 puncte), n caz contrar evaluarea urmnd a fi ncheiat, i proiectul respins.
Totodat, n cazul n care cererea de finanare obine punctaj de trecere la toate cele patru
criterii, ns punctajul final se situeaz sub 60 de puncte (pragul de calitate), aceasta va fi
declarat respins.

ATENIE!

Cererea de finanare va fi exclus din procesul de evaluare i contractare n cazul n care


se constat c ai ncercat s obinei informaii confideniale sau s influena i evaluatorii
sau angajaii Autoritii de management n timpul procesului de evaluare.
Procesul de evaluare tehnic i financiar se finalizeaz dup analizarea cererii de finan are pe
baza informaiilor disponibile i informarea solicitantului cu privire la rezultatul evalurii.

ATENIE!
Solicitanii trebuie s pstreze un exemplar original al tuturor documentelor transmise AM
POCA!

Acest pas se realizeaz, de regul, n termen de aproximativ 40 de zile lucrtoare (fr


contestaii).

Cererile de finanare intr n etapa de verificare din ziua lucrtoare ulterioar alocrii, de ctre
AM, a ofierului responsabil (ofier de proiect) i, respectiv n etapa evaluare, din ziua
lucrtoare ulterioar alocrii evaluatorilor.

Termenul cumulat pentru activitile prevzute la paii 2 i 3 este, de regul, de 70 de zile


lucrtoare (fr contestaii), n funcie de capacitatea tehnic a AM POCA i de numrul
cererilor de finanare depuse.

PASUL 4 SELECIA
Etapa de selecie a cererilor de finanare va demara ncepnd cu ziua imediat urmtoare
ncheierii termenului pentru depunerea contestaiilor. n cazul n care au fost depuse
contestaii, etapa de selecie a cererilor de finanare va demara ncepnd cu ziua imediat
urmtoare transmiterii rezultatului final al contesta iei pentru toate cererile de finan are
aferente cererii de proiecte.

Etapa de selecie nu poate depi, de regul, 10 de zile lucrtoare.

Selecia se va realiza n ordine descresctoare a punctajului ob inut n etapa de evaluare


tehnic i financiar, pn la epuizarea alocrii financiare aferente acestei cereri de finanare,
urmnd ca solicitanii s fie informai n acest sens.

22
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)


DEPUNEREA I SOLUIONAREA CONTESTAIILOR
Ulterior comunicrii rezultatului procesului de evaluare i selec ie (verificarea conformit ii
administrative i a eligibilitii sau evaluarea tehnic i financiar), dac solicitantul nu este de
acord cu acest rezultat, poate depune o contesta ie, de regul, n termen de 10 zile lucrtoare
de la data primirii ntiinrii, fr a depi termenul legal prevzut n Legea nr. 544/2004 a
contenciosului administrativ.

Contestaiile se pot depune la sediul AM POCA: Ministerul Dezvoltrii Regionale, Administraiei


Publice i Fondurilor Europene, Autoritatea de Management pentru Programul Opera ional
Capacitate Administrativ, Piaa Revoluiei nr.1A, intrarea D, sector 1 Bucureti, cod potal
010086.
Pentru a putea fi luate n considerare, contestaiile trebuie s respecte urmtoarele cerin e:
Identificarea contestatarului, prin: denumirea solicitantului; adresa; funcia, numele i
prenumele reprezentantului legal;
Identificarea proiectului, prin: numrul unic de nregistrare alocat cererii de finanare
(codul SMIS/SIPOCA) i titlul proiectului;
Obiectul contestaiei (ce se solicit prin formularea contestaiei);
Motivele de fapt i de drept (dispoziiile legale naionale i/sau comunitare, principiile
nclcate);
Mijloace de prob (acolo unde exist);
Contestaiile trebuie s fie nsoite de o copie a adresei de comunicare a AM POCA cu
privire la rezultatul procesului de evaluare i selecie, nregistrat la contestatar;
Semntura reprezentantului legal;
Data depunerii contestaiei (dovada depunerii contestaiei n termen).
Contestaiile sunt analizate i soluionate, de regul, n termen de 10 de zile lucrtoare de la
data nregistrrii. n situaia n care se consider necesar o investigaie mai amnunit, care
presupune depirea termenului de 10 de zile lucrtoare, contestatarul va fi anun at, n scris,
asupra termenului de soluionare, dar care nu poate depi 30 de zile calendaristice.
Decizia de soluionare a contestaiei poate fi de admitere sau de respingere i are caracter
definitiv n sistemul cilor administrative de atac.
Contestatarul este notificat n scris asupra deciziei.

ATENIE!

Reevaluarea unei cereri de finanare ca urmare a depunerii unei contesta ii poate conduce
la diminuarea/majorarea punctajului obinut.

Subseciunea 4.2: Contractarea


Contractarea proiectelor se va face pentru proiectele care au trecut de etapa de selec ie.
Contractarea proiectelor se va face n limita fondurilor disponibile pentru cererea de proiecte,
n ordinea punctajului obinut, cu condiia obinerii a minim 60 de puncte (pragul de calitate) n
etapa de evaluare tehnic i financiar.

23
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)


n vederea demarrii etapei de contractare a proiectului, AM POCA va solicita transmiterea
documentelor necesare pentru ncheierea contractului de finanare, cuprinse n sec iunea 5
Formulare anexate.
Dup primirea tuturor documentelor solicitate, AM POCA redacteaz contractul de finan are n
dou exemplare originale i l transmite pe circuitul intern de avizare. Ulterior ob inerii avizelor
interne, AM POCA transmite solicitantului cele dou exemplare ale contractului, n vederea
semnrii de ctre reprezentantul legal al acestuia.
Dup semnarea contractului de finanare, acesta se retransmite AM POCA n vederea finalizrii
procesului de contractare. Contractul de finanare intr n vigoare la data semnrii acestuia de
ctre reprezentantul legal al AM POCA.
Facem precizarea c, n cazul implementrii proiectului n parteneriat, responsabilitatea fa de
AM POCA pentru realizarea proiectului i cea a respectrii prevederilor legale na ionale i
comunitare revine, n exclusivitate, beneficiarului/lider de parteneriat.
n cazul n care, unul dintre parteneri se retrage sau nu-i ndeplinete obligaiile conform
Acordului de parteneriat ncheiat cu beneficiarul, acesta din urm are obligaia de a prelua
activitile partenerului n cauz, indiferent de prevederile Acordului de parteneriat.

ATENIE!
Contractele de finanare reprezint contracte de adeziune, cu clauze prestabilite, ce nu pot
face obiectul negocierilor dintre pri.

Semnarea contractului de finanare conduce la acceptarea de ctre Beneficiar a introducerii pe


lista de operaiuni (proiecte) a AMPOCA, n conformitate cu prevederile art. 115 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

24
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)

SECIUNEA 5: Formulare anexate

La transmiterea cererii de finanare trebuie anexate urmtoarele documente:


Anexa I.1 - Declaraia de eligibilitate a solicitantului/partenerului (este asumat n baza
Codului Penal i angajeaz rspunderea juridic n forma rspunderii penale individuale a
persoanei care semneaz, sens n care aceasta poate fi asumat exclusiv de ctre
reprezentantul legal al instituiei solicitante/partenere);
Anexa I.2 - Declaraia privind eligibilitatea TVA a solicitantului i a partenerului semnat
de reprezentantul legal al instituiei (n situaia n care aceast declaraie nu este
semnat de reprezentantul legal se va ataa actul administrativ de delegare a dreptului
de semntur, n numele i pentru reprezentantul legal al instituiei);
Anexa I.3 - Declaraie pe proprie rspundere a reprezentantului legal al solicitantului, cu
privire la respectarea legislaiei europene i naionale incidente, pentru achizi iile
publice demarate i/sau derulate (se depune exclusiv pentru proiectele demarate
anterior depunerii cererii de finanare la AM POCA n care au fost efectuate achizi ii
publice, exclusiv pentru solicitanii/partenerii care au calitatea de autorit i
contractante, potrivit legislaiei incidente), semnat de reprezentantul legal al
instituiei;
Modelul formularelor standard enumerate mai sus se regse te n anexa I a prezentului ghid
i poate fi descrcat de pe site-ul AMPOCA, www.poca.ro, pentru a fi completate i
ncrcate n sistemul electronic MySMIS2014.
Alte documente justificative pentru care AM POCA nu impune utilizarea unui model
standard, respectiv:
Documente suport pentru fundamentarea costurilor;
Documente de constituire/nfiinare/organizare i funcionare att pentru solicitant
ct i pentru partener/parteneri din care s reias c acetia au competen e/atribu ii
necesare i dovedite n domeniul n care se ncadreaz obiectivele proiectului propus;
Procedura de selecie a partenerului/partenerilor, alii dect autoritile i instituiile
publice, se va transmite n situaia n care solicitantul este entitate finanat din
fonduri publice, cu respectarea prevederilor legale n vigoare la data selec iei
partenerului, dup caz.

n etapa de contractare, pentru proiectele selectate de ctre AM POCA, se vor solicita


urmtoarele tipuri de documente:

Formularul de identificare financiar sau adresa Trezoriei/Bancii Comerciale din care s


reias conturile alocate proiectului;
Declaraia de eligibilitate a solicitantului/partenerilor n cazul n care, de la momentul
depunerii cererii de finanare spre evaluare i pn la momentul contractrii au
intervenit modificri n ceea ce privete reprezentantul legal;
Formularul Specimen de semnturi, nsoit de actele administrative de numire
corespunztoare;
Graficul estimativ privind depunerea cererilor de prefinanare/plat/rambursare (dup
caz, n funcie de tipul instituiei solicitante/partenere);

25
Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014 - 2020

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1)


Actul administrativ de numire a membrilor echipei de management a proiectului. n
situaia n care numirea tuturor membrilor echipei de proiect, cu excep ia pozi iilor
minime obligatorii, nu este posibil pn la momentul depunerii tuturor documentelor n
vederea contractrii, cu excepia funciilor minime impuse prin prezentul ghid,
beneficiarul are obligaia ca, n termen de maxim 10 zile lucrtoare de la intrarea n
vigoare a contractului de finanare s ntocmeasc i s transmit AM POCA, actul
administrativ de numire pentru toi membrii echipei de proiect;
Certificatul de nregistrare fiscal, att pentru solicitant ct i pentru partener;
Certificatul de atestare fiscal pentru persoane juridice emis de ANAF, att pentru
solicitant, ct i pentru partener/parteneri, valabil pe o perioad de cel pu in 20 de zile
de la momentul depunerii acestuia la AM POCA, numai n situa ia n care aceste
documente nu pot fi obinute de ctre AM, n baza protocoalelor interinstituionale;
Certificatul de atestare fiscal pentru persoane juridice privind impozitele i taxele
locale i alte venituri ale bugetului local, att pentru solicitant, ct i pentru
partener/parteneri, valabil pe o perioad de cel puin 20 de zile de la momentul
depunerii acestuia la AM POCA;
Acordul de parteneriat, ntocmit conform modelului furnizat de AM POCA i cu
respectarea elementelor obligatorii prevzute de H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea
financiar a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

26