Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT

DE
ASISTEN FINANCIAR

ncheiat azi ...............


la ..............................

I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ...dalin.................................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea) .........................,
str. ........................ nr. ........................, bloc ..........., scara ............, etaj ..........,
apartament .........., jude/sector ..................................., nregistrat la Oficiul Registrului
Comerului .............................., sub nr. ........................ din ..............................., cod fiscal
nr. .............................. din ........................., avnd contul nr. ........................................,
deschis la ........................................., reprezentat de ......................., cu funcia
de ...................., n calitate de prestator, pe de o parte, i
sau
1.1 D ............................................................................., domiciliat
n ..............................................., str. ........................................... nr. ..........., bloc .......,
scara ........, etaj .........., apartament .............., sector/jude ........................................, nscut
la data de (ziua, luna, anul) ............................... n
(localitatea) .........................................................., sector/jude .................................., fiul
lui .................................................. i al ........................................, posesorul buletinului
(crii) de identitate seria ..................... nr. .............................., eliberat de ..........................,
cod numeric personal ....................................................................., n calitate de prestator,
pe de o parte, i
1.2. S.C. .................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social n (localitatea) ............................, str. .................................................
nr. ......................., bloc ..........., scara ..........., etaj ........., apartament .........,
jude/sector ....................................., nregistrat la Oficiul Registrului
Comerului .............................................., sub nr. ................... din ..........................................,
cod fiscal nr. .................................. din ..........................., avnd contul
nr. .................................................., deschis la ............................................, reprezentat
de ........................., cu funcia de .............................., n calitate de beneficiar, pe de alt
parte,
sau
1.2.
Asociaia/Fundaia .....................................................................................................................
.., cu sediul n (localitatea) ......................................., str. .......................................
nr. .................., bloc ........., scara .........., etaj .........., apartament ...........,
sector/jude ..............................................., nregistrat n registrul persoanelor juridice prin
Sentina civil nr. ............................................. din .............................................., a
Tribunalului ..........................., codul fiscal nr. .................... din ....................... avnd contul
nr. ...........................,, deschis la ........................., reprezentat de ........................., cu funcia
de .................................., n calitate de beneficiar, pe de alt parte,
sau
1.2.
ntreprinderea/Asociaia ............................................................................................................
.., cu sediul n (localitatea) ..................................., str. ............................................
nr. ................, bloc ..........., scara ......, etaj ......, apartament ........,
sector/jude ......................................................., posesoarea autorizaiei nr. ..................
din ................, eliberat de Primria ............................, codul fiscal nr. ...................................
din ........................, avnd contul nr. .............................., deschis la .......................................,
reprezentat de ................................................., cu funcia
de .............................................................................., n calitate de beneficiar, pe de alt
parte,
sau
1.2. D ................................................................................, domiciliat
n ............................................. str. ............................................ nr. ..........., bloc .......,
scara ........, etaj ........., apartament ......., sector/jude ..........................., nscut la data de
(ziua, luna, anul) .............................................. n (localitatea) ................................................,
sector/jude ........................................................., fiul lui ................................................... i al
...................................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ...........................
nr. ....................., eliberat de .........................., cod numeric
personal ............................................................., n calitate de beneficiar, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de asisten financiar, cu respectarea
urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract l constituie acordarea asistenei financiare de ctre prestator
beneficiarului, n scopul stabilirii politicii de investiii a acestuia pentru
achiziionarea .................................................................................... n vederea dezvoltrii
activitii acestuia.
III. OBLIGAIILE PRILOR
3.1. Prestatorul are urmtoarele obligaii:
a) s efectueze analiza posibilitilor de dezvoltare a beneficiarului, s prospecteze
piaa, s estimeze costul lucrrilor ce trebuie efectuate de beneficiar, s-l informeze
cu privire la constatri i s-i propun soluia cea mai favorabil;
b) s contacteze furnizorii poteniali, s studieze disponibilitile acestora i s propun
alegerea celui mai convenabil dintre ei;
c) cu acordul beneficiarului, s fac cereri de oferte, iar dup acceptarea ofertei de
ctre beneficiar, s ncheie contracte cu furnizorul (furnizorii) ales, n vederea
realizrii obiectivului stabilit de beneficiar.
3.2. Beneficiarul are urmtoarele obligaii:
a) s emit ordine de cumprare i s plteasc avansul (dac este necesar) achitnd
la scaden sumele prevzute n contractele ncheiate prin intermediul prestatorului;
b) s plteasc prestatorului comisionul cuvenit la termenele i n condiiile stabilite prin
prezentul contract i prin eventualele acte adiionale.
IV. PREUL CONTRACTULUI
4.1. a) Pentru serviciul menionat la pct. 3.1. lit. a) i b), beneficiarul se oblig s plteasc
prestatorului un comision n valoare de .............. lei.
b) Plata comisionului prevzut la lit. a) se va efectua la data semnrii contractului.
4.2. a) Pentru serviciul menionat la pct. 3.1. lit. c), beneficiarul se oblig s plteasc
prestatorului un comision egal cu ..... % din valoarea ordinului de cumprare.
b) Plata comisionului se va face la data executrii ordinului de cumprare.
c) n cazul n care un ordin de cumprare nu a fost executat la termenul stabilit n contractul
ncheiat cu furnizorul respectiv, societatea nu mai are obligaia de a mai plti comisionul
prevzut la lit. a).
V. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Durata contractului este de .........., ncepnd de la data semnrii i pn la data
de .................... i poate fi prelungit, prin act adiional, cu cel puin ............................. de la
mplinirea termenului.
5.2. n cazul n care nu s-a ncheiat actul adiional prevzut la pct. 5.1., contractul i nceteaz
valabilitatea.
VI. CLAUZA PENAL
6.1. Neplata comisionului menionat la pct. 4.1. a) i 4.2. a) atrage o penalizare de ........... % pe zi
de ntrziere aplicat asupra sumelor exigibile, n sarcina beneficiarului.
6.2. Nerespectarea termenului prevzut la pct. 5.1 atrage dup sine rezilierea contractului i
exonerarea de orice rspundere a beneficiarului.
6.3. n cazul nerespectrii termenului prevzut la pct. 5.1, beneficiarul are dreptul la despgubiri
echivalente cu pagubele materiale produse din culpa prestatorului.
VII. FORA MAJOR
7.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de
executarea n mod necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n
baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a
obligaiei respective a fost cauzat de fora major, aa cum este definit de lege.
7.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen
de .......................... (zile, ore), producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n
vederea limitrii consecinelor lui.
7.3. Dac n termen de ......................... (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu
nceteaz, prile au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr
ca vreuna dintre ele s pretind daune-interese.
VIII. CLAUZ DE CONFIDENIALITATE
8.1. Prile se oblig s pstreze confidenialitatea datelor, informaiilor i documentelor pe care
le vor deine ca urmare a executrii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor
angajamentului, anexa nr. ........ .
IX. NOTIFICRI
9.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte
este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a
prezentului contract.
9.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare
recomandat, cu confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data
menionat de oficiul potal primitor, pe aceast confirmare.
9.3. Dac confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi
lucrtoare dup cea n care a fost expediat.
9.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia din modalitile prevzute la alineatele precedente.
X. LITIGII
10.1. Prile au convenit ca toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau ncetarea acestuia, s fie rezolvate pe cale
amiabil de reprezentanii lor. n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale
amiabil, prile se vor adresa instanelor judectoreti competente.
sau
10.1. n cazul n care rezolvarea nenelegerilor nu este posibil pe cale amiabil, ele vor fi
supuse spre soluionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedur aplicabile
arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comer i Industrie a Romniei.
XI. ALTE CLAUZE
11.1. Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiional.
11.2. Prezentul contract nceteaz n urmtoarele condiii:
a) prin acordul prilor;
b) la expirarea duratei pentru care s-a ncheiat;
c) alte clauze prevzute de lege.
XII. CLAUZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile
contractante.
12.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale, care fac parte integrant din cuprinsul su,
reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar
sau ulterioar ncheierii lui.
12.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei
respective nu nseamn c ea a renunat la acest drept al su.
12.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ....................................................
exemplare din care ................................... astzi ........................., data semnrii lui.

PRESTATOR
BENEFICIAR

Anex

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru pstrarea confidenialitii datelor, informaiilor i documentelor


a fost ncheiat ntre ........................................................... i ............................................ i
este conex contractului ncheiat ntre acestea, nregistrat sub nr. .....................
din .......................... .
I. Obiect
1. Informaiile pe care le obine (numele persoanei fizice sau, dup caz,
juridice) .................................................................... ca efect al executrii contractului sus-
menionat sunt strict confideniale.
2. Sunt confideniale urmtoarele informaii:
a) situaia financiar;
b) proiectele de afaceri;
c) produsele nelivrate pieei;
d) procesele de fabricaie;
e) licenele sau brevetele de invenii;
f) alte informaii care reprezint poziia pe pia a
(numele/denumirea) ............................. .
3. De asemenea, sunt confideniale i urmtoarele documente care s-au pus sau se vor pune la
dispoziia (numele,
denumirea) ..................................................................................................... .
II. Sfera circulaiei informaiilor
4.

(numele/denumirea) ...................................................................................................................
.... poate dezvlui informaii sau poate pune la dispoziie documente dintre cele menionate la
pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate n executarea clauzelor contractului sus-menionat.
5. Persoanele implicate n executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii
juridici i alte categorii de persoane, nu vor putea dezvlui informaiile confideniale, cu
excepia cazului n care (numele/denumirea) ........................................... aprob n scris
aceast posibilitate.
6.

(numele/denumirea) ...................................................................................................................
.. va folosi informaiile numai n scopul lurii unor decizii cu privire la executarea contractului
sus-menionat, fiind inute s nu le utilizeze n nici un alt scop.
III. Durata angajamentului
7. Durata prezentului angajament este ........................................, n afar de cazul n care una
dintre pri notific n scris celeilalte ncetarea lui nainte de termen.
8. Notificarea prevzut la pct. 7 trebuie s fie fcut cu ................ zile nainte de a deveni
efectiv hotrrea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.
IV. Sanciuni pentru nerespectarea angajamentului
9. Partea care ncalc prevederile prezentului angajament se oblig la plata unor despgubiri
astfel: ..........................................................................................................................................
............
10. Exonereaz de rspundere urmtoarele situaii:
a) dac informaiile erau cunoscute nainte de a fi fost obinute de
la ................................;
b) informaia a fost primit dintr-o surs neconfidenial;
c) dezvluirea informaiei s-a fcut dup ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
d) informaia era de circulaie public la data dezvluirii ei;
e) ................................................... a fost obligat n mod legal s dezvluie informaia.
V. ncetarea angajamentului
11. ncetarea angajamentului are loc la ncheierea duratei lui.
12. La data ncetrii lui, informaiile prevzute la pct. 2 i 3 nu mai au caracter confidenial, cu
toate consecinele ce decurg din aceasta.
Prezentul angajament s-a ncheiat n ........................................ exemplare, din
care ....................., astzi .................................. .

SEMNTURILE PRILOR