Sunteți pe pagina 1din 57

HOTRRE Nr.

93/2016 din 18 februarie 2016


pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014 - 2020
EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 133 din 19 februarie 2016

Avnd n vedere dispoziiile:

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17


decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul European de
Dezvoltare Regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime,
precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare
Regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit
i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,
publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;
- Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 11
martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane,
publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 12 martie 2014;
- Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului
din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii i
de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012; -
Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 11
decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
680/2007 i (CE) nr. 67/2010, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.
348 din 20 decembrie 2013, n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al
art. 31 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiar a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificrile ulterioare,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

ART. 1

(1) Se aprob Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a


Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014 - 2020, denumit n continuare Ordonan, prevzute n
anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
(2) Normele metodologice vizeaz implementarea urmtoarelor programe operaionale:
Programul operaional Regional, Programul operaional Asisten tehnic, Programul
operaional Competitivitate, Programul operaional Capital uman, Programul operaional
Capacitatea administrativ, Programul operaional Infrastructur mare i Programul
operaional pentru Ajutorarea persoanelor defavorizate.
ART. 2

n scopul aplicrii prevederilor prezentelor norme metodologice, pentru proiectele aflate


n implementare la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, autoritile de management
pot ncheia acte adiionale la contractele de finanare ncheiate cu beneficiarii.
ART. 3

Autoritatea de management stabilete prin contract/decizie/ordin de finanare ncheiat cu


beneficiarul valorile concrete pentru limitele maxime/minime ale elementelor valorice,
procentuale sau temporale stabilite n cuprinsul normelor metodologice prevzute n
anex, cu respectarea condiiilor specifice de implementare ale programului operaional pe
care l gestioneaz.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLO

Contrasemneaz:

Ministrul fondurilor europene,

Carmen Aura Rducu

p. Ministrul finanelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice,

Vasile Dncu

Ministrul afacerilor externe,

Lazr Comnescu
Ministrul educaiei naionale i cercetrii tiinifice,

Adrian Curaj

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul mediului, apelor i pdurilor,

Cristiana Paca Palmer

Bucureti, 18 februarie 2016.

Nr. 93.

ANEX

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015 privind


gestionarea financiar a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 -
2020

CAPITOLUL I

Programarea bugetar a fondurilor aferente fondurilor europene i a contribuiei


publice naionale

ART. 1

(1) Creditele de angajament i creditele bugetare aferente finanrii valorii totale a


proiectelor proprii se cuprind n bugetele beneficiarilor prevzui la art. 6 alin. (1) i (5) din
Ordonan, repartizate pe ani, dup caz, pe toat perioada de implementare a proiectelor.
(2) n bugetele Ministerului Transporturilor, al Ministerului Mediului, Apelor i Pdurilor,
precum i n bugetul Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice se cuprind i
creditele de angajament i creditele bugetare aferente finanrii valorii totale a proiectelor
beneficiarilor prevzui la art. 6 alin. (2) - (4) din Ordonan, repartizate pe ani, dup caz,
pe toat perioada de implementare a proiectelor respective.
(3) Creditele de angajament i creditele bugetare prevzute la alin. (1) i (2) se aprob
pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobrii anuale a legii bugetului de stat i a legii
bugetului asigurrilor sociale de stat sau cu ocazia legilor de rectificare.
(4) n vederea cuprinderii n buget a sumelor prevzute la alin. (1) i (2), beneficiarii de
proiecte prevzui la art. 6 alin. (1) - (5) din Ordonan au obligaia s completeze
Formularul nr. 1 - Fia de fundamentare a proiectului propus la finanare/finanat din
fonduri europene, prevzut n anexa nr. 1.
(5) Formularul nr. 1 - Fia de fundamentare a proiectului este elaborat de
departamentul/structura responsabil/responsabil cu propunerea la
finanare/implementarea proiectului i va fi semnat de conductorul acestuia/acesteia.
(6) Structura abilitat cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorilor
principali de credite prevzui la art. 6 alin. (1) - (4) din Ordonan, va cuprinde n buget
sumele prevzute la alin. (1) i (2) n baza Formularului nr. 1 - Fia de fundamentare a
proiectului avizat de autoritatea de management a programului operaional n cadrul cruia
se propune la finanare/se finaneaz proiectul sau pe baza contractului/deciziei/ordinului
de finanare aferent/aferent proiectului.
(7) Ordonatorii principali de credite au obligaia de a ntocmi i solicita deschiderea
creditelor bugetare aferente implementrii proiectelor ai cror beneficiari sunt entiti
prevzute la art. 6 alin. (1) - (5) din Ordonan, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de
la data solicitrii acestora.
ART. 2

(1) Creditele de angajament i creditele bugetare aferente finanrii valorii totale a


proiectelor proprii se cuprind n bugetele beneficiarilor prevzui la art. 7 alin. (1) i (2) din
Ordonan, repartizate pe ani, dup caz, pe toat perioada de implementare a proiectelor,
i se aprob pentru anul bugetar curent conform Legii nr. 273/2006 privind finanele
publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, sau cu ocazia rectificrilor
bugetare.
(2) n vederea cuprinderii n buget a sumelor prevzute la alin. (1), beneficiarii de
proiecte prevzui la art. 7 alin. (1) i (2) din Ordonan au obligaia s completeze
Formularul nr. 1 - Fia de fundamentare a proiectului propus la finanare/finanat din
fonduri europene, fr a mai solicita avizul autoritilor de management.
(3) Beneficiarii prevzui la art. 7 alin. (1) i (2) din Ordonan au obligaia ca la
semnarea contractului/deciziei/ordinului de finanare ncheiat cu autoritatea de
management/organismul intermediar competent, conform art. 24 alin. (1) din Ordonan,
s prezinte o copie a formularului bugetar "Fia proiectului finanat/propus la finanare n
cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", prevzut de
Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor
de buget pe anul n curs, anex la bugetul ordonatorului de credite, ntocmit n baza fiei
de fundamentare prevzute la alin. (2), aferent proiectului propus/aprobat la finanare n
cadrul programului operaional respectiv, semnat i tampilat de ordonatorul principal de
credite.
(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaia s asigure integral i
cu prioritate att sumele necesare implementrii proiectelor proprii propuse la
finanare/finanate n cadrul programelor operaionale, ct i pe cele necesare
implementrii proiectelor ai cror beneficiari sunt entiti publice locale finanate
integral/parial din bugetul local.
(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaia de a deschide i a
repartiza creditele bugetare aferente implementrii proiectelor ai cror beneficiari sunt
entiti publice din subordine finanate integral din bugetul local, n termen de maximum 5
zile lucrtoare de la data ncasrii sumelor transferate de autoritile de management pe
baza solicitrii de finanare transmise de beneficiari.
ART. 3

Formularul nr. 1 - Fi de fundamentare proiect propus la finanare/finanat din fonduri


europene, din anexa nr. 1, este destinat fundamentrii formularului bugetar privind
proiectul finanat/propus la finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare, stabilit prin Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia
de elaborare a proiectelor de buget pe anul bugetar n curs.
ART. 4

(1) Sumele reprezentnd contravaloarea fondurilor europene i cofinanarea public


pentru fiecare program operaional se cuprind la nivel de credite de angajament i credite
bugetare n anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de
management, n formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului
anual de buget, referitor la finanarea programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii
Europene.
(2) Sumele prevzute la art. 9 i 10 din Ordonan se cuprind n bugetele ordonatorilor
principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare conform
prevederilor art. 11 din Ordonan.
ART. 5

(1) Limitele admise pentru depirile prevzute la art. 12 alin. (1) din Ordonan se
aprob de ctre ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management, cu
ncadrarea n creditele de angajament aprobate cu aceast destinaie prin legile bugetare
anuale.
(2) Verificarea de ctre fiecare autoritate de management a respectrii prevederilor alin.
(1) se face prin transformarea n euro a valorilor respective cumulate pentru
contractele/deciziile/ordinele de finanare ncheiate, lundu-se n considerare cursul
InfoEuro din luna n care s-a solicitat aprobarea ordonatorului principal de credite cu rol de
autoritate de management.
(3) Pentru dezangajarea fondurilor prevzute la art. 12 alin. (2) din Ordonan,
autoritile de management stabilesc valoarea fondurilor rmase neutilizate n urma
atribuirii i/sau finalizrii contractelor de achiziie public aferente
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, n vederea contractrii ulterioare, n
conformitate cu regulile stabilite prin Ghidul solicitantului sau, dup caz, n ordinea
prioritilor, ce urmeaz a fi stabilit prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de
autoritate de management, pn la atingerea plafonului stabilit.
(4) Pentru angajarea ulterioar a sumelor rezultate din creanele bugetare, din rezilierea
contractelor de finanare i din economii, autoritile de management stabilesc valoarea
acestora i reconsider corespunztor sumele aferente procentelor de finanare pe surse,
aa cum au fost stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanare, n vederea ncheierii
unor noi contracte de finanare, n conformitate cu regulile stabilite prin Ghidul solicitantului
sau, dup caz, n ordinea prioritilor ce urmeaz a fi aprobat prin ordin al ordonatorului
principal de credite cu rol de autoritate de management, pn la atingerea limitelor
aprobate potrivit alin. (1).

CAPITOLUL II

Fluxuri financiare i eviden contabil

ART. 6

(1) n cazul beneficiarilor prevzui la art. 6 alin. (1) - (4) din Ordonan care au n
implementare proiecte finanate din fonduri europene:
a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele beneficiarilor prevzui la art. 6 alin.
(1) din Ordonan, precum i din bugetele ordonatorilor principali de credite prevzui la
art. 6 alin. (2) - (4) din Ordonan cheltuielile efectuate corespunztor contravalorii
fondurilor europene, cofinanrii publice, precum i altor cheltuieli dect cele eligibile;
b) sumele aferente rambursrii cotei-pri din cheltuielile eligibile efectuate,
corespunztoare finanrii din fonduri europene, se vireaz de ctre autoritile de
management, conform art. 22 alin. (1) din Ordonan, n conturile de venituri ale bugetului
de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale deschise pe
codurile de identificare fiscal ale beneficiarilor, la unitile Trezoreriei Statului prin care
acetia i desfoar activitatea sau n conturile de venituri ale bugetului de stat deschise
pe codurile de identificare fiscal ale Ministerului Transporturilor, Ministerului Mediului,
Apelor i Pdurilor i Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice, n cazul
proiectelor prevzute la art. 6 alin. (2) - (4) din Ordonan.
(2) Autoritile de management notific n scris beneficiarii prevzui la art. 6 alin. (1) din
Ordonan, precum i ordonatorii principali de credite prevzui la art. 6 alin. (2) - (4) din
Ordonan cu privire la sumele virate n conturile de venituri, utiliznd Formularul nr. 2 -
Notificare cu privire la sumele virate n conturile de venituri corespunztoare rambursrii
cheltuielilor aferente fondurilor europene, prevzut n anexa nr. 2.
ART. 7

n cazul beneficiarilor, alii dect cei prevzui la art. 6 alin. (1) - (4) din Ordonan, care
au n implementare proiecte finanate din fonduri europene:
a) sumele aferente rambursrii cheltuielilor efectuate de beneficiari, corespunztoare
cofinanrii de la bugetul de stat, se vireaz de ctre autoritatea de management din
conturile de cheltuieli bugetare corespunztoare n conturile de venituri bugetare ale
beneficiarilor care au calitatea de instituii publice deschise pe codurile de identificare
fiscal ale acestora la unitile Trezoreriei Statului prin care acetia i desfoar
activitatea sau n conturile de disponibiliti ale beneficiarilor, alii dect instituii publice;
b) sumele aferente rambursrii cheltuielilor efectuate de beneficiari, corespunztoare
finanrii din fonduri europene, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, se
vireaz de ctre autoritile de management din conturile de disponibil prevzute la art. 37
n conturile de venituri bugetare ale beneficiarilor care au calitatea de instituii publice
deschise pe codurile de identificare fiscal ale acestora la unitile Trezoreriei Statului prin
care i desfoar activitatea sau n conturile de disponibiliti ale beneficiarilor, alii dect
instituii publice, dup caz.
ART. 8

Rambursarea ctre beneficiari a sumelor prevzute la art. 6 alin. (1) lit. b) i art. 7 se
realizeaz n condiiile i pe baza documentelor prevzute prin
contractele/deciziile/ordinele de finanare, precum i conform procedurilor interne ale
autoritilor de management.
ART. 9

(1) Transferul sumelor reprezentnd contravaloarea fondurilor europene, inclusiv cele


aferente prefinanrii, din conturile Autoritii de certificare n conturile autoritilor de
management se realizeaz la termenele i pe baza documentelor prevzute n acordurile
ncheiate ntre Autoritatea de certificare i fiecare autoritate de management.
(2) Modalitatea de efectuare de ctre Autoritatea de certificare a operaiunilor de schimb
valutar a sumelor reprezentnd prefinanri i rambursri de cheltuieli eligibile primite de la
Comisia European, n euro, n contul de disponibil deschis la Banca Naional a
Romniei, pe numele Ministerului Finanelor Publice - Autoritatea de certificare i plat, se
stabilete prin ordin comun al ministrului finanelor publice i al ministrului fondurilor
europene.
ART. 10

Autoritile de management au obligaia stabilirii prin contractele/deciziile/ordinele de


finanare a termenilor i condiiilor privind derularea operaiunilor financiare cu beneficiarii,
inclusiv a:
a) condiiilor de acordare i recuperare a prefinanrii;

b) termenului maxim de efectuare de ctre autoritatea de management a plilor


aferente prefinanrii/cererilor de plat/rambursrii cheltuielilor eligibile;
c) calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a cererilor de
prefinanare/plat/rambursare aferente perioadei de implementare a proiectului, precum i
obligativitatea actualizrii acestuia n funcie de cererile de plat/rambursare decontate de
autoritatea de management;
d) documentelor justificative necesare plii prefinanrii/cererilor de plat/rambursrii
cheltuielilor eligibile;
e) obligaiei ca fiecare cerere de rambursare transmis de beneficiar s reflecte separat,
pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate n cadrul proiectului;
f) regulilor conform crora beneficiarii care efectueaz pli n valut n cadrul proiectului
solicit la rambursare contravaloarea n lei a acestora la cursul Bncii Naionale a
Romniei din data ntocmirii documentelor de plat n valut;
g) sanciunilor aplicabile n cazul nerespectrii termenelor i condiiilor stabilite prin
prezentele norme metodologice i prin Ordonan, inclusiv condiiile n care se realizeaz
rezilierea unilateral a contractului/deciziei/ordinului de finanare;
h) condiiilor i termenului la care sunt dezangajate fondurile prevzute la art. 12 alin. (2)
din Ordonan.
ART. 11

Transferul sumelor aferente prefinanrii/cererilor de plat/rambursrii cheltuielilor


eligibile din conturile autoritilor de management n conturile beneficiarilor se efectueaz,
dup autorizarea cheltuielilor, n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la data la care
autoritatea de management dispune de resurse n conturile sale.
ART. 12

(1) Beneficiarii de proiecte finanate din fonduri europene au obligaia s in pentru


fiecare proiect o eviden contabil distinct, folosind conturi analitice distincte.
(2) Instituiile publice finanate integral din bugetul de stat care implementeaz proiecte
potrivit prezentelor norme metodologice, precum i ordonatorii principali de credite
prevzui la art. 6 alin. (2) - (4) din Ordonan nregistreaz n conturi n afara bilanului
rambursrile de cheltuieli aferente fondurilor europene, pe baza notificrilor primite de la
autoritile de management conform art. 6 alin. (2).
(3) Instituiile publice finanate integral de la bugetul de stat raporteaz trimestrial
Ministerului Finanelor Publice nregistrrile prevzute la alin. (2).
(4) n aplicarea prevederilor alin. (3) se emit proceduri aprobate prin ordin al ministrului
finanelor publice.
(5) Instituiile publice de subordonare local finanate integral din bugetul local care
implementeaz proiecte potrivit prezentelor norme metodologice nregistreaz n conturi n
afara bilanului rambursrile de cheltuieli aferente fondurilor europene efectuate de ctre
autoritile de management potrivit art. 22 alin. (1) din Ordonan.

CAPITOLUL III

Prefinanarea

ART. 13

(1) Transferul sumelor reprezentnd prefinanarea solicitat de beneficiari pentru


cheltuielile prevzute la art. 15 alin. (1) din Ordonan, conform
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, se realizeaz cu condiia ndeplinirii
cumulative a urmtoarelor cerine:
a) depunerea de ctre beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanare, pentru
fiecare tran, care cuprinde: tipul/tipurile de cheltuieli pentru care se acord prefinanarea
i perioada pentru care se solicit, liderul de parteneriat/partenerii care trebuie s
efectueze respectivele cheltuieli, precum i suma solicitat;
b) anexarea statelor estimative de plat pentru cheltuielile salariale, centralizatoarelor
estimative pentru acordarea burselor, subveniilor, premiilor i/sau onorariilor sau a
deconturilor estimative aferente deplasrilor interne/externe;
c) existena conturilor deschise, pe numele beneficiarului/liderului de parteneriat pentru
activitile proprii/partenerilor unde trebuie virate sumele aferente prefinanrii, conform
activitilor asumate n contractul/decizia/ordinul de finanare.
(2) Prefinanarea se acord att din fonduri europene, ct i din cofinanarea public
asigurat din bugetul de stat corespunztor cotelor stabilite prin contractul/decizia/ordinul
de finanare.
(3) Contribuia proprie se suport din bugetul propriu al beneficiarului/liderului de
parteneriat/partenerului i se reflect n cererea de rambursare aferent prefinanrii.
ART. 14

(1) Prefinanarea se acord n trane, fiecare tran acoperind contravaloarea


cheltuielilor prevzute la art. 15 alin. (1) din Ordonan, pentru o perioad de maximum 3
luni, fr ca perioada pentru care se acord ultima tran s depeasc durata
contractului/deciziei/ordinului de finanare.
(2) Solicitrile privind acordarea tranelor de prefinanare, cu excepia primei solicitri,
includ obligatoriu, pe lng informaiile prevzute la art. 13, sumele rambursabile rmase
necheltuite din fonduri europene i cofinanare public asigurat de la bugetul de stat i
neincluse n cererea/cererile de rambursare aferent/aferente tranei anterioare de
prefinanare.
(3) Suma efectiv transferat de ctre unitile de plat aferent fiecrei solicitri de
tran de prefinanare, cu excepia celei aferente primei trane, reprezint diferena dintre
cuantumul estimat al cheltuielilor rambursabile pentru care se acord trana solicitat i
suma cheltuielilor rambursabile rmas neutilizat, n conturile beneficiarului/liderului de
parteneriat/partenerilor, din trana anterioar i/sau suma cheltuielilor neeligibile
constatate ulterior acordrii tranei anterioare, dup caz.
ART. 15

(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligaia depunerii, n termen de maximum 10


zile calendaristice de la expirarea termenului pentru care s-a acordat trana de
prefinanare, a unei cereri de rambursare prin care se justific utilizarea prefinanrii de
ctre beneficiar/liderul de parteneriat i parteneri, dup caz, transferate de ctre
autoritatea de management, precum i a contribuiei proprii aferente cheltuielilor eligibile
incluse n documentele justificative anexate cererii de rambursare.
(2) Autoritile de management au obligaia recuperrii prefinanrii din cererile de
rambursare transmise conform alin. (1), corespunztor surselor de finanare din care
aceasta a fost acordat, conform prevederilor art. 13 alin. (2).
(3) Autoritile de management au obligaia recuperrii ntregii sume acordate ca tran
de prefinanare i nejustificat n cazul n care beneficiarul/liderul de parteneriat nu depune
cerere de rambursare n termenul prevzut la alin. (1) i propune rezilierea
contractului/deciziei/ordinului de prefinanare.
(4) Pentru a putea beneficia de prefinanare, beneficiarii/liderii de parteneriat pentru
activitile proprii/partenerii, alii dect instituii publice, au obligaia s deschid un cont
dedicat exclusiv pentru primirea prefinanrii i efectuarea cheltuielilor pentru care a fost
solicitat aceasta.
(5) Sumele primite ca prefinanare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi
efectuate din contul deschis la Trezoreria Statului, potrivit reglementrilor n vigoare, pot fi
transferate de ctre beneficiari/parteneri n conturi deschise la bnci comerciale, cu
condiia efecturii cheltuielilor respective n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la
data efecturii transferului.
(6) Suma reprezentnd dobnda net, respectiv diferena dintre dobnda brut
acumulat n conturile prevzute la alin. (5) i art. 13 alin. (1) lit. c), corespunztoare
sumelor de prefinanare rmase disponibile n conturi, i valoarea cumulat a impozitelor
aferente dobnzii i a comisioanelor aferente conturilor respective, se raporteaz autoritii
de management i se vireaz n contul indicat de aceasta n notificarea privind acordarea
prefinanrii, cel trziu nainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.
(7) n cazul n care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul nu efectueaz
viramentul sau sunt identificate neconcordane ntre sumele virate conform alin. (6) i
sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, autoritatea
de management are obligaia de a face deducerile necesare din rambursarea aferent
fondurilor europene i cofinanrii publice asigurate din bugetul de stat, cel trziu la
cererea de rambursare final.
(8) Prefinanarea acordat beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor care au
calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, precum i beneficiarilor/liderilor de
parteneriat/partenerilor instituii publice finanate integral din venituri proprii i/sau finanate
parial de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor
speciale, rmas neutilizat la finele exerciiului bugetar, se utilizeaz n anul urmtor cu
aceeai destinaie.
ART. 16

Sumele aferente fondurilor europene rezultate din operaiunile prevzute la art. 15 alin.
(6) i (7) se utilizeaz pentru continuarea finanrii programului operaional, iar sumele
aferente cofinanrii publice rezultate din operaiunile prevzute la art. 15 alin. (6) sunt
virate lunar de autoritatea de management n contul de venit al bugetului de stat.

CAPITOLUL IV

Mecanismul decontrii cererilor de plat

ART. 17

(1) Pentru a beneficia de mecanismul decontrii cererilor de plat, beneficiarii/liderii de


parteneriate/partenerii, alii dect cei prevzui la art. 6 i 7 din Ordonan, au obligaia de
a-i plti integral contribuia proprie aferent facturilor incluse n cererea de plat anterior
depunerii acestora.
(2) Mecanismul decontrii cererilor de plat se aplic beneficiarilor de proiecte finanate
din fonduri europene, alii dect cei prevzui la art. 6 alin. (1) - (4) i (6) din Ordonan.
(3) Mecanismul decontrii cererilor de plat se aplic inclusiv proiectelor implementate
n parteneriat.
(4) n aplicarea dispoziiilor art. 20 alin. (1) din Ordonan, n cadrul proiectelor
implementate n parteneriat, liderii de parteneriat, instituii publice prevzute la art. 6 alin.
(1) - (4) din Ordonan, depun cereri de plat, doar n numele partenerilor lor, cu condiia
ca aceti parteneri s nu se ncadreze n prevederile art. 6 alin. (1) - (4) din Ordonan.
ART. 18

(1) Beneficiarii pot depune cereri de plat care s conin facturi pentru livrarea
bunurilor/prestarea serviciilor/execuia lucrrilor recepionate, facturi de avans acordat
contractorilor n conformitate cu clauzele prevzute n contractele aferente proiectelor
implementate.
(2) Pentru proiectele implementate n parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere
de plat aferent facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuia lucrrilor
recepionate, facturi de avans n conformitate cu clauzele prevzute n contractele de
achiziii aferente proiectelor implementate, att n nume propriu, ct i n numele
partenerilor.
(3) Dup efectuarea verificrilor cererii de plat, autoritatea de management vireaz
beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile n termen de 3 zile lucrtoare de la
momentul la care aceasta dispune de resurse n conturile sale, ntr-un cont distinct de
disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevzui la art. 17 alin. (2) la unitile teritoriale
ale Trezoreriei Statului. n vederea asigurrii unui management financiar riguros, n situaia
n care nu exist posibilitatea recuperrii sumelor provenite din debite/corecii din cereri de
rambursare, autoritatea de management diminueaz valoarea cheltuielilor rambursabile
din cererile de plat, n aceste situaii beneficiarul suportnd din surse proprii valoarea
acestor sume.
(4) n cazul proiectelor implementate n parteneriat, dup efectuarea verificrilor cererii
de plat, autoritatea de management vireaz liderului de parteneriat pentru activitile
proprii i/sau partenerilor contravaloarea cheltuielilor rambursabile n termen de 3 zile
lucrtoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse n conturile sale, ntr-un
cont distinct de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului, nepurttor de
dobnd. n vederea asigurrii unui management financiar riguros, n situaia n care nu
exist posibilitatea recuperrii sumelor provenite din debite/corecii din cereri de
rambursare, autoritatea de management diminueaz valoarea cheltuielilor rambursabile
din cererile de plat, n aceste situaii, beneficiarul suportnd din surse proprii valoarea
acestor sume.
(5) n ziua urmtoare efecturii virrii, autoritatea de management/organismele
intermediare va/vor transmite beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor o notificare,
ntocmit distinct pe numele fiecruia dintre acetia.
(6) Notificarea prevzut la alin. (5) trebuie s conin cel puin urmtoarele elemente,
potrivit modelului prevzut n Formularul nr. 3 - Notificare aferent cererii de plat,
prevzut n anexa nr. 3:
a) numrul i data facturilor i ale facturilor de avans;

b) codul de identificare fiscal i denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de


servicii/executanilor de lucrri;
c) suma cheltuielilor eligibile aferent fiecrei facturi, inclusiv facturilor de avans care
trebuie s fie pltite de beneficiar/lider de parteneriat/partener din suma primit detaliat
pe cheltuiala eligibil i contravaloarea taxei pe valoarea adugat aferente ntregii
cheltuieli eligibile;
d) suma aferent fiecrei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie s fie pltite de
beneficiar din contribuia acestuia, detaliat pe contribuia proprie eligibil i alte cheltuieli
dect cele eligibile;
e) numrul contului distinct de disponibil, codul IBAN i codul de identificare fiscal al
ordonatorului de credite cu rol de autoritate de management n care unitile Trezoreriei
Statului vor restitui sumele, n situaia n care nu au fost respectate prevederile legale.
(7) O copie a notificrii transmise beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor se
depune de acetia la unitatea teritorial a Trezoreriei Statului la care i are deschise
conturile.
(8) n notificrile transmise beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor prevzui la
art. 17 alin. (1), rubricile aferente sumelor care trebuie s se plteasc de ctre
beneficiari/liderii de parteneriat/parteneri din contribuia proprie a acestora se completeaz
cu "zero".
(9) n situaia n care pentru plile care urmeaz a fi efectuate din sumele ncasate
potrivit prevederilor alin. (3) nu au fost aprobate credite n bugetele locale, ordonatorii de
credite au obligaia de a majora bugetele locale cu sumele respective, n condiiile art. 82
din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. n aceleai condiii vor fi
majorate i bugetele instituiilor publice locale, dup caz, finanate n condiiile art. 67 alin.
(1) lit. b) i c) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
(10) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii prevzui la art. 17 alin. (2) i (3)
prezint la unitile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factur n parte, ordine
de plat ntocmite distinct pe fiecare element prevzut la alin. (6) lit. c), pentru suma total
virat de ctre autoritatea de management i, respectiv, ordine de plat ntocmite distinct
pe fiecare element prevzut la alin. (6) lit. d) pentru suma achitat din contribuia proprie,
cu excepia beneficiarilor prevzui la art. 17 alin. (1). La rubrica "Reprezentnd" din
ordinele de plat se vor nscrie obligatoriu informaii legate de numrul i data facturii care
se achit.
(11) Operaiunile prevzute la alin. (9) i (10) se efectueaz de ctre beneficiari/lideri de
parteneriat/parteneri n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la ncasarea sumelor n
contul prevzut la alin. (3) i (4).
(12) Plile dispuse de beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri se efectueaz numai
pentru facturile nscrise n notificarea transmis potrivit alin. (5), cuprinznd cel puin
elementele prevzute la alin. (6).
(13) La primirea documentelor de plat prevzute la alin. (10), unitile Trezoreriei
Statului verific, n cazul sumelor din notificrile prevzute la alin. (6), dup caz,
urmtoarele:
a) ncadrarea n prevederile bugetare aprobate;

b) existena creditelor bugetare deschise, dac este cazul;

c) concordana dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscal i suma


nscris n notificare cu datele din ordinele de plat depuse de beneficiari pentru
documentele justificative de tip factur;
d) concordana dintre numrul i data facturii, inclusiv ale facturilor de avans, nscrise n
notificare, cu cele nscrise n rubrica "Reprezentnd" din ordinul de plat;
e) dac suma din ordinele de plat ntocmite potrivit alin. (10) este egal cu suma
nscris n notificare, potrivit detalierilor prevzute la alin. (6), pentru fiecare factur n
parte;
f) dac suma total a ordinelor de plat este egal cu suma total din notificarea
prevzut la alin. (5).
(14) Dup efectuarea verificrilor prevzute la alin. (13), unitile Trezoreriei Statului
vireaz suma total primit de la autoritile de management din contul deschis pe numele
beneficiarului/partenerului/liderului de parteneriat potrivit alin. (3) i (4) n contul
corespunztor de venituri ale bugetelor instituiilor publice beneficiare "Sume primite n
cadrul mecanismului decontrii cererilor de plat" sau n contul de disponibiliti pe care
beneficiarii/partenerii/liderii de parteneriat n calitate de beneficiari, alii dect cei prevzui
la art. 6 i 7 din Ordonan, au obligaia s l deschid la unitatea Trezoreriei Statului n
raza creia sunt nregistrai fiscal.
(15) Operaiunile prevzute la alin. (10) i (14) se efectueaz la nivelul unitilor
Trezoreriei Statului n aceeai zi n care s-au primit ordinele de plat de la beneficiarul
unic/liderul de parteneriat/partener.
(16) n cazul n care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plat prevzute la alin.
(10) pentru toat suma prevzut n notificare, n termenul prevzut la alin. (11), sau
documentele de plat nu respect condiiile prevzute la alin. (13), unitile Trezoreriei
Statului restituie integral n conturile autoritilor de management sumele primite de
acestea din contul prevzut la alin. (3) sau (4), dup caz.
(17) Prin excepie de la prevederile alin. (5) - (16), n cazul plilor efectuate n valut
ctre furnizorii externi, nenregistrai fiscal n Romnia, n cadrul proiectelor,
beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii care primesc sume conform alin. (3) i (4)
transfer sumele ncasate, aferente acestor pli, ntr-un cont propriu deschis la o instituie
bancar, n vederea efecturii plilor n valut, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de
la primirea sumelor potrivit alin. (3) i (4). Costurile aferente efecturii plilor n valut vor
fi suportate de beneficiari/partener/liderii de parteneriat din bugetul propriu.
(18) n cazul plilor prevzute la alin. (17), n notificarea prevzut la alin. (5), la rubrica
"Denumire furnizor" i "Cod de identificare fiscal al furnizorului" se vor completa datele
beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor pentru care s-a ntocmit notificarea.
(19) n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncasrii sumelor virate de
ctre autoritatea de management, beneficiarii/liderii de parteneriat au obligaia de a
depune cererea de rambursare, n care sunt incluse integral sumele din facturile decontate
prin cererea de plat.
(20) Autoritile de management autorizeaz, potrivit prevederilor legale ale Uniunii
Europene i naionale, cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin.
(19) i notific beneficiarii, evideniind distinct sumele aferente fondurilor europene i
sumele reprezentnd cofinanare public asigurat din bugetul de stat.
(21) Beneficiarii prevzui la art. 17 alin. (2), care au fost notificai potrivit alin. (20), vor
proceda n cel mult 5 zile lucrtoare, dar nu mai trziu de data de 20 decembrie, pentru
anul respectiv, la regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea
sumelor primite de la autoritile de management n baza cererilor de plat la
subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea
sumelor evideniate la subdiviziunea de venituri "Sume primite n cadrul mecanismului
decontrii cererilor de plat".
ART. 19

(1) Din valoarea cererii de rambursare depuse potrivit art. 18 alin. (19) se deduc sumele
virate pe baza cererii de plat.
(2) Sumele virate beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor pe baza cererilor de
plat nu pot fi utilizate pentru o alt destinaie dect cea pentru care au fost acordate.
(3) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligaia restituirii integrale sau pariale
a sumelor virate n cazul proiectelor pentru care acetia nu justific prin cereri de
rambursare utilizarea acestora.
(4) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii sunt responsabili de utilizarea sumelor
potrivit destinaiilor, precum i de restituirea fondurilor virate n cazul n care acetia nu
justific utilizarea lor.
ART. 20

(1) Pentru sumele virate i nejustificate prin cereri de rambursare, autoritile de


management notific beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor n termen de 5 zile
lucrtoare obligaia restituirii acestora.
(2) n cazul n care, n urma autorizrii cererii de rambursare aferente cererii de plat,
autoritatea de management constat c valoarea cheltuielilor eligibile este mai mic dect
valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plat, autoritatea de management
transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare privind suma
cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituit de acetia.
(3) Termenul de restituire a sumelor prevzute la alin. (2) i la art. 19 alin. (3) nu poate
depi 5 zile de la data primirii notificrilor prevzute la alin. (1) i (2).
ART. 21

(1) Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 20
alin. (2), se efectueaz potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i
utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(2) Dobnda prevzut la art. 16 alin. (13) din Ordonan, aferent fondurilor europene,
se utilizeaz pentru continuarea finanrii programului operaional, iar dobnda aferent
cofinanrii publice de la bugetul de stat reprezint venit la bugetul de stat i se vireaz n
contul Alte venituri din dobnzi.

CAPITOLUL V

Angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor


operaionale

ART. 22

Organismele intermediare crora li s-a delegat de ctre autoritile de management faza


de angajare i/sau de lichidare a cheltuielilor, conform art. 24 din Ordonan, precum i
autoritile de management au obligaia s respecte prevederile specifice prezentului
capitol.
ART. 23

n cazul n care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte


din operaiunile specifice fazei de angajare a cheltuielilor se efectueaz urmtoarele
operaiuni:
a) organismul intermediar ntocmete lista proiectelor selectate, conform Formularului nr.
4 - Lista proiectelor selectate, prevzut n anexa nr. 4, i o transmite autoritii de
management;
b) autoritatea de management completeaz, pe baza listei transmise de organismul
intermediar, Formularul nr. 5 - Propunere de angajare, prevzut n anexa nr. 5, cu suma
propus a fi angajat, n limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi
angajate din creditele de angajament reflectate n anex la bugetul propriu, conform art. 4
alin. (1). Formularul nr. 5 - Propunere de angajare este supus vizei de control financiar
preventiv propriu i, ulterior, aprobat de ctre ordonatorul principal de credite mpreun cu
Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate;
c) autoritatea de management transmite organismului intermediar o copie a Formularului
nr. 4 - Lista proiectelor selectate, vizat ca list de proiecte aprobate, n vederea semnrii
angajamentelor legale individuale, respectiv a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare
cu beneficiarii;
d) organismul intermediar semneaz contractele/deciziile/ordinele de finanare supuse
anterior vizei de control financiar preventiv propriu i ntocmete lista cu acestea, pe care
o transmite autoritii de management, conform Formularului nr. 6 - Lista
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, prevzut n anexa nr. 6;
e) autoritatea de management nregistreaz n contabilitatea proprie angajamentele
legale;
f) n cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar,
autoritatea de management are obligaia verificrii ncadrrii valorii
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare semnate cu beneficiarii n valoarea listei de
proiecte aprobate de autoritatea de management, respectiv Formularul nr. 4 - Lista
proiectelor selectate.
ART. 24

n cazul n care autoritatea de management a delegat organismului intermediar ntreaga


faz de angajare a cheltuielilor se efectueaz urmtoarele operaiuni:
a) autoritatea de management comunic organismului intermediar limita creditelor de
angajament n cadrul creia acesta poate semna angajamente legale, avnd n vedere
limita creditelor de angajament reflectate n anex la bugetul ordonatorului principal de
credite cu rol de autoritate de management, conform art. 4 alin. (1);
b) organismul intermediar ntocmete Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate i
completeaz Formularul nr. 5 - Propunere de angajare cu suma propus a fi angajat n
limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate n limita la lit. a).
Formularul nr. 5 - Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv
propriu i, ulterior, aprobat de ctre conductorul organismului intermediar mpreun cu
Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate;
c) organismul intermediar semneaz contractele/deciziile/ordinele de finanare supuse
anterior vizei de control financiar preventiv propriu, pe baza Formularului nr. 4 - Lista
proiectelor selectate;
d) organismul intermediar transmite autoritii de management o copie a Formularului 5 -
Propunere de angajare i a Formularului nr. 6 - Lista contractelor/deciziilor/ordinelor de
finanare, n vederea nregistrrii n contabilitatea proprie a angajamentelor legale;
e) n cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar,
autoritatea de management are obligaia verificrii ncadrrii valorii
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare semnate cu beneficiarii n limita creditelor de
angajament prevzute la lit. a).
ART. 25

n cazul n care faza de angajare a cheltuielilor nu se deleag unui organism intermediar,


autoritatea de management efectueaz urmtoarele operaiuni:
a) ntocmete lista cu proiectele selectate, respectiv Formularul nr. 4 - Lista proiectelor
selectate, i completeaz Formularul nr. 5 - Propunere de angajare cu suma propus a fi
angajat n limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din
creditele de angajament prevzute n anex la bugetul propriu, conform art. 4 alin. (1).
Formularul nr. 5 - Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv
propriu i, ulterior, este aprobat de ctre ordonatorul principal de credite;
b) semneaz contractele/deciziile/ordinele de finanare cu beneficiarii pe baza
Formularului nr. 4 - Lista proiectelor selectate, contractele/deciziile/ordinele de finanare
supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu;
c) nregistreaz n contabilitatea proprie angajamentele legale.

ART. 26

Formularul nr. 5 - Propunere de angajare poate fi completat i n cazul n care


autoritatea de management/organismul intermediar realizeaz propuneri de angajare
pentru fiecare proiect selectat.
ART. 27

(1) n vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanare i plat, autoritile de


management rezerv, n prima lun a anului bugetar, n totalitate, creditele bugetare
prevzute, conform prevederilor art. 4 alin. (1), n anexa la bugetul ordonatorului principal
de credite cu rol de autoritate de management, completnd Formularul nr. 7 - Angajament
bugetar global, prevzut n anexa nr. 7.
(2) n cazul n care valoarea creditelor bugetare se modific pe parcursul anului bugetar,
prevederile alin. (1) se aplic n luna n care a intervenit modificarea respectiv.
ART. 28

n cazul n care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte


din operaiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor, se efectueaz urmtoarele
operaiuni:
a) organismul intermediar verific existena cererilor de rambursare/prefinanare, precum
i a documentelor justificative anexate, primite de la beneficiari, conform prevederilor din
contractele/deciziile/ordinele de finanare;
b) n cazul n care se confirm corectitudinea documentelor verificate, organismul
intermediar:
1. acord viza "Bun de plat", dac aceast operaiune a fost delegat prin acordul de
delegare, i transmite autoritii de management documentele ntocmite conform
procedurilor interne, n vederea nregistrrii n contabilitate i a parcurgerii fazelor de
ordonanare i plat a cheltuielilor;
2. transmite autoritii de management documentele ntocmite conform procedurilor
interne, n vederea continurii fazei de lichidare prin acordarea vizei "Bun de plat"
conform procedurilor interne, a nregistrrii n contabilitate i a parcurgerii fazelor de
ordonanare i plat a cheltuielilor.
ART. 29

n cazul n care nicio parte din operaiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor nu a
fost delegat organismului intermediar, autoritatea de management are responsabilitatea
realizrii operaiunilor prevzute la art. 28.
ART. 30

(1) Ordonanarea cheltuielilor se face la nivelul autoritii de management, folosind


Formularul nr. 8 - Ordonanare de plat, prevzut n anexa nr. 8, n limita creditelor
bugetare aprobate pentru cota-parte de cheltuieli aferent contribuiei publice naionale i
n limita disponibilului din contul de angajamente bugetare pentru cota-parte de cheltuieli
aferent fondurilor europene.
(2) n cazul n care ordonanarea se face pentru mai multe cereri de
plat/rambursare/prefinanare, Formularul nr. 8 - Ordonanare de plat va fi nsoit de o
anex, conform Formularului nr. 9 - Anex la ordonanarea de plat, prevzut n anexa nr.
9, care trebuie s cuprind toate informaiile necesare completrii ordinelor de plat.
(3) Formularul nr. 8 - Ordonanare de plat se completeaz separat pentru fiecare tip de
plat, respectiv pentru cerere de plat/rambursare/prefinanare pltite de beneficiari.
ART. 31

Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management are obligaia


prelurii n situaiile financiare proprii, ntocmite n conformitate cu reglementrile n
vigoare n domeniul contabilitii, a operaiunilor nregistrate n sistemul contabil al
autoritii de management.
ART. 32

(1) n vederea efecturii reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale autoritilor
de management i cele ale beneficiarilor pentru operaiunile gestionate n cadrul
programelor operaionale, beneficiarii au obligaia transmiterii lunare, pn la date de 20 a
lunii curente, a Formularului nr. 10 - Notificare cu privire la reconcilierea contabil,
prevzut n anexa nr. 10, din care s rezulte sumele primite de la autoritile de
management i cele pltite acestora, conform prevederilor din
contractele/deciziile/ordinele de finanare.
(2) Autoritatea de management are obligaia efecturii reconcilierii ntre nregistrrile
contabile privind debitele i registrul debitorilor, existente la nivelul acesteia.
(3) Autoritatea de management are obligaia efecturii reconcilierii ntre nregistrrile
contabile i nregistrrile din SMIS 2014+ aferente operaiunilor derulate la nivelul
acesteia.

CAPITOLUL VI

Prevederi specifice proiectelor implementate n parteneriat

ART. 33

Liderul unui parteneriat beneficiar al unui proiect n conformitate cu prevederile art. 28


din Ordonan este responsabil cu asigurarea implementrii proiectului i a respectrii
tuturor prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanare ncheiat cu autoritatea de
management/organismul intermediar, precum i cu respectarea prevederilor prezentelor
norme metodologice.
ART. 34

(1) Termenii, condiiile i responsabilitile prilor privind implementarea proiectului sunt


stabilite prin acordul de parteneriat ncheiat ntre lider i parteneri.
(2) Acordul de parteneriat este supus legislaiei din Romnia i se ncheie pn cel
trziu la semnarea contractului/deciziei/ordinului de finanare.
(3) Acordul de parteneriat este parte integrant a contractului/deciziei/ordinului de
finanare.
(4) Acordul de parteneriat cuprinde obligatoriu urmtoarele informaii:

a) datele de identificare ale liderului de parteneriat i partenerilor;

b) descrierea activitilor aflate n responsabilitatea fiecrui partener, respectiv a liderului


de parteneriat;
c) valoarea estimat a fiecrei activiti, defalcat pentru fiecare partener, respectiv
pentru liderul de parteneriat;
d) conturile bancare deschise pe numele liderului de parteneriat pentru activitile proprii
i conturile deschise pe numele partenerilor, n care se efectueaz transferurile sumelor
reprezentnd prefinanare/plat/rambursare, de ctre unitile de plat;
e) contribuia financiar proprie a fiecrui partener la implementarea proiectului;

f) prevederi referitoare la rspunderea fiecrei pri privind recuperarea cheltuielilor


afectate de nereguli aferente activitilor proprii din cadrul proiectului.
(5) Autoritile de management au obligaia stabilirii, prin ghidurile aferente operaiunilor
finanate din fonduri europene, informaiilor suplimentare necesare a fi cuprinse n
acordurile de parteneriat, precum i tipurile de activiti care nu pot fi implementate de
parteneri.
(6) Alegerea partenerilor este n exclusivitate de competena
autoritii/instituiei/organizaiei care are calitatea de lider al parteneriatului, n cazul n care
aceasta iniiaz stabilirea parteneriatului.
(7) Autoritile/instituiile finanate din fonduri publice au obligaia de a face public
intenia de a stabili un parteneriat cu entiti private n vederea implementrii unui proiect
finanat din fonduri europene, menionnd totodat principalele activiti ale proiectului,
bugetul, precum i condiiile minime pe care trebuie s le ndeplineasc partenerii.
(8) Procedura privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevzut la art. 29 alin.
(1) din Ordonan, se consider ndeplinit numai dac liderul face dovada ndeplinirii
prevederilor alin. (7) prin intermediul canalelor media cu acoperire naional i
internaional i prin internet i demonstreaz, prin elaborarea unui raport, c n selecia
partenerului/partenerilor a respectat urmtoarele condiii:
a) a selectat una sau mai multe dintre entitile private care au rspuns anunului public
n baza unor criterii transparente;
b) organizaia/organizaiile selectate are/au domenii de activitate n concordan cu
obiectivele specifice ale proiectului;
c) n procesul de selecie al partenerului/partenerilor s-a respectat principiul utilizrii
eficiente a fondurilor publice.
(9) Autoritile de management pot stabili, prin ghidurile aferente operaiunilor finanate
din fonduri europene, n aplicarea art. 29 din Ordonan, metodologii/proceduri de
evaluare i selecie a partenerilor din sectorul privat de ctre entitile finanate din fonduri
publice.
ART. 35

(1) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de


prefinanare/plat/rambursare ctre autoritatea de management conform prevederilor
contractului/deciziei/ordinului de finanare.
(2) n cazul proiectelor implementate n parteneriat, liderul de parteneriat pentru
activitile proprii i partenerii au obligaia deschiderii conturilor corespunztoare n
vederea primirii de la autoritatea de management att a sumelor aferente rambursrii
cheltuielilor eligibile efectuate, la nivelul proiectului, ct i a sumelor reprezentnd
prefinanare sau cele aferente cererilor de plat, dup caz.
(3) n aplicarea dispoziiilor art. 15 alin. (1) din Ordonan, liderii de parteneriat, instituii
publice prevzute la art. 6 alin. (1) - (4) din Ordonan, solicit acordarea de prefinanare
doar n numele partenerilor lor, cu condiia ca aceti parteneri s nu se ncadreze n
prevederile art. 6 alin. (1) - (4) din Ordonan.
(4) Sumele necesare desfurrii activitilor proprii n cadrul proiectului, care se
deruleaz prin unitile Trezoreriei Statului, sunt gestionate de lider i parteneri prin
conturile corespunztoare prevzute la art. 39.
ART. 36

Pentru neregulile identificate n cadrul proiectelor implementate n parteneriat, notificrile


i titlurile de crean se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat
cheltuielile afectate de nereguli, conform acordului de parteneriat.

CAPITOLUL VII

Conturile aferente derulrii fondurilor europene i a contribuiei publice naionale


totale

ART. 37
(1) n vederea derulrii operaiunilor financiare determinate de gestionarea programelor
operaionale, reglementate prin Ordonan, se deschid conturi distincte la Trezoreria
Statului.
(2) Pe numele Ministerului Finanelor Publice, ca ordonator principal de credite, se
deschid la Trezoreria Operativ Central pentru derularea operaiunilor financiare
determinate de utilizarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020,
gestionate de Autoritatea de certificare, urmtoarele conturi de disponibiliti:
a) 57.07.01.60 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea
programelor operaionale pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare";
b) 57.07.01.61 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea
programelor operaionale pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul
operaional Asistena tehnic 2014 - 2020";
c) 57.07.01.62 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea
programelor operaionale pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul
operaional Competitivitate 2014 - 2020";
d) 57.07.01.63 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea
programelor operaionale pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul
operaional Capital uman 2014 - 2020";
e) 57.07.01.64 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea
programelor operaionale pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul
operaional Capacitate administrativ 2014 - 2020";
f) 57.07.01.65 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea
programelor operaionale pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul
operaional Regional 2014 - 2020";
g) 57.07.01.66 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea
programelor operaionale pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul
operaional Infrastructura mare 2014 - 2020";
h) 57.07.01.67 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea
programelor operaionale pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul
operaional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014 - 2020".
(3) Pe numele Ministerului Finanelor Publice, ca ordonator principal de credite, se
deschid la Trezoreria Operativ Central pentru derularea operaiunilor financiare
prevzute la art. 5 i 10 din Ordonan urmtoarele conturi de disponibiliti gestionate de
Autoritatea de certificare:
a) 57.07.03.60 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare i din
bugetul MFP - Aciuni generale pentru finanarea programelor operaionale pentru
perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
40/2015, cu modificrile ulterioare";
b) 57.07.03.61 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare i din
bugetul MFP - Aciuni generale pentru finanarea programelor operaionale pentru
perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional Asistena tehnic 2014 -
2020";
c) 57.07.03.62 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare i din
bugetul MFP - Aciuni generale pentru finanarea programelor operaionale pentru
perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional Competitivitate 2014 - 2020";
d) 57.07.03.63 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare i din
bugetul MFP - Aciuni generale pentru finanarea programelor operaionale pentru
perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional Capital uman 2014 - 2020";
e) 57.07.03.64 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare i din
bugetul MFP - Aciuni generale pentru finanarea programelor operaionale pentru
perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional Capacitate administrativ
2014 - 2020";
f) 57.07.03.65 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare i din
bugetul MFP - Aciuni generale pentru finanarea programelor operaionale pentru
perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional Regional 2014 - 2020";
g) 57.07.03.66 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare i din
bugetul MFP - Aciuni generale pentru finanarea programelor operaionale pentru
perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional Infrastructura mare 2014 -
2020";
h) 57.07.03.67 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare i din
bugetul MFP - Aciuni generale pentru finanarea programelor operaionale pentru
perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional Ajutorarea persoanelor
defavorizate 2014 - 2020".
(4) Pe numele fiecrui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management
se deschid la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti,
pentru derularea operaiunilor financiare determinate de finanarea programelor
operaionale din fonduri externe nerambursabile, din bugetul Ministerului Finanelor
Publice - Aciuni generale i din venituri din privatizare urmtoarele conturi de
disponibiliti:
a) 57.07.06.61 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul
de stat pentru prefinanare/indisponibiliti temporare de fonduri europene i din venituri
din privatizare pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional
Asisten tehnic 2014 - 2020;
b) 57.07.06.62 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul
de stat pentru prefinanare/indisponibiliti temporare de fonduri europene i din venituri
din privatizare pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional
Competitivitate 2014 - 2020";
c) 57.07.06.63 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul
de stat pentru prefinanare/indisponibiliti temporare de fonduri europene i din venituri
din privatizare pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional
Capital uman 2014 - 2020";
d) 57.07.06.64 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul
de stat pentru prefinanare/indisponibiliti temporare de fonduri europene i din venituri
din privatizare pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional
Capacitate administrativ 2014 - 2020";
e) 57.07.06.65 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul
de stat pentru prefinanare/indisponibiliti temporare de fonduri europene i din venituri
din privatizare pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional
Regional 2014 - 2020";
f) 57.07.06.66 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul
de stat pentru prefinanare/indisponibiliti temporare de fonduri europene i din venituri
din privatizare pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional
Infrastructur mare 2014 - 2020";
g) 57.07.06.67 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul
de stat pentru prefinanare/indisponibiliti temporare de fonduri europene i din venituri
din privatizare pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional
Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014 - 2020".
(5) Pe numele fiecrui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management
se deschid la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
urmtoarele conturi de disponibiliti pentru derularea operaiunilor financiare determinate
de recuperarea unor sume aferente creanelor bugetare rezultate din nereguli n cadrul
proiectelor finanate din fonduri europene, cu detaliere pe programe operaionale:
a) 57.07.05.61 "Disponibil din sume recuperate aferente creanelor bugetare rezultate
din nereguli pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional Asisten
tehnic 2014 - 2020";
b) 57.07.05.62 "Disponibil din sume recuperate aferente creanelor bugetare rezultate
din nereguli pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional
Competitivitate 2014 - 2020";
c) 57.07.05.63 "Disponibil din sume recuperate aferente creanelor bugetare rezultate
din nereguli pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional Capital
uman 2014 - 2020";
d) 57.07.05.64 "Disponibil din sume recuperate aferente creanelor bugetare rezultate
din nereguli pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional Capacitate
administrativ 2014 - 2020";
e) 57.07.05.65 "Disponibil din sume recuperate aferente creanelor bugetare rezultate
din nereguli pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional Regional
2014 - 2020";
f) 57.07.05.66 "Disponibil din sume recuperate aferente creanelor bugetare rezultate din
nereguli pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional Infrastructur
mare 2014 - 2020";
g) 57.07.05.67 "Disponibil din sume recuperate aferente creanelor bugetare rezultate
din nereguli pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare - Programul operaional Ajutorarea
persoanelor defavorizate 2014 - 2020".
(6) Pentru gestionarea sumelor prevzute la art. 9 din Ordonan, pe numele
ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se deschide la
Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti contul 01 "Credite
bugetare deschise i repartizate pe seama ordonatorilor de credite finanai din bugetul de
stat" i respectiv contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", cu
detaliere potrivit clasificaiei bugetare. Ordonatorii principali de credite cu rol de autoriti
de management efectueaz n limita creditelor bugetare deschise i repartizate, pli ctre
beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri din contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale
bugetului de stat" deschis pe numele acestora la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate
Public a Municipiului Bucureti.
(7) Pentru efectuarea cheltuielilor prevzute la art. 10 din Ordonan, se deschid credite
bugetare din bugetul Ministerului Finanelor Publice - Aciuni generale, n limita crora se
dispun pli din contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" n contul
de disponibil prevzut la alin. (3) lit. a).
(8) n cadrul contului sintetic 57 "Disponibil pentru finanarea obiectivelor pentru
perioada de programare 2014 - 2020" pot fi deschise i alte conturi analitice dect cele
prevzute la alin. (1) - (5), prin ordin comun al ministrului fondurilor europene i ministrului
finanelor publice, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
40/2015, cu modificrile ulterioare.
ART. 38

(1) Sumele reprezentnd prefinanare i rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate se


gestioneaz de ctre beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri, care au calitatea de instituii
publice, prin conturi de venituri bugetare ale bugetelor din care acetia sunt finanai,
deschise la solicitarea acestora, la unitile Trezoreriei Statului, pe codurile de identificare
fiscal ale instituiilor publice respective. n cazul beneficiarilor/liderilor de
parteneriat/partenerilor, care au calitatea de instituii publice finanate integral din bugetele
ordonatorilor de credite ai bugetului local, sumele se ncaseaz n conturile de venituri
bugetare codificate cu codurile de identificare fiscal ale ordonatorilor de credite ai
bugetului local n care au fost aprobate sumele aferente finanrii valorii totale a proiectelor
acestor entiti publice.
(2) n cazul beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alii dect cei prevzui la
alin. (1), sumele reprezentnd prefinanare i/sau rambursare de cheltuieli eligibile
efectuate n scopul implementrii proiectelor se ncaseaz n conturi de disponibiliti
deschise la solicitarea acestora.
(3) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii prevzui la alin. (2) pot opta pentru
deschiderea conturilor de disponibiliti la unitile Trezoreriei Statului sau la instituii de
credit.
ART. 39

(1) Conturile de venituri bugetare care se deschid la unitile Trezoreriei Statului pe


numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, n calitate de instituii publice, n
funcie de bugetul prin care se finaneaz proiectul, inclusiv pe numele ordonatorilor
principali de credite prevzui la art. 6 alin. (2) - (4) din Ordonan, sunt urmtoarele:
a) conturile de venituri ale bugetului de stat, n care se ramburseaz sumele aferente
cheltuielilor corespunztoare finanrii din fonduri europene:
1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:

1.1. 20.A.48.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

1.2. 20.A.48.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

2. pentru Fondul social european:

2.1. 20.A.48.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

2.2. 20.A.48.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

3. pentru Fondul de coeziune:

3.1. 20.A.48.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

3.2. 20.A.48.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

4. pentru Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane:

4.1. 20.A.48.06.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

4.2. 20.A.48.06.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

b) conturile de venituri ale bugetului asigurrilor sociale de stat, n care se ramburseaz


sumele aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din fonduri europene:
1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:

1.1. 22.A.48.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

1.2. 22.A.48.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

2. pentru Fondul social european:

2.1. 22.A.48.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

2.2. 22.A.48.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

3. pentru Fondul de coeziune:

3.1. 22.A.48.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

3.2. 22.A.48.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

c) conturile de venituri ale bugetului asigurrilor pentru omaj, n care se ramburseaz


sumele aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din fonduri europene:
1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:

1.1. 28.A.48.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

1.2. 28.A.48.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

2. pentru Fondul social european:


2.1. 28.A.48.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

2.2. 28.A.48.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

3. pentru Fondul de coeziune:

3.1. 28.A.48.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

3.2. 28.A.48.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

d) conturile de venituri ale bugetului fondului naional de asigurri sociale de sntate, n


care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din fonduri
europene:
1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:

1.1. 26.A.48.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

1.2. 26.A.48.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

2. pentru Fondul social european:

2.1. 26.A.48.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

2.2. 26.A.48.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

3. pentru Fondul de coeziune:

3.1. 26.A.48.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

3.2. 26.A.48.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

e) conturile de venituri ale bugetului local, n care se vireaz sumele reprezentnd


prefinanarea i rambursarea aferent cheltuielilor corespunztoare finanrii din fonduri
europene:
1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:

1.1. 21.A.48.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

1.2. 21.A.48.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

1.3. 21.A.48.01.03 "Prefinanare";

2. pentru Fondul social european:

2.1. 21.A.48.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

2.2. 21.A.48.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

2.3. 21.A.48.02.03 "Prefinanare";

3. pentru Fondul de coeziune:

3.1. 21.A.48.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

3.2. 21.A.48.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";


3.3. 21.A.48.03.03 "Prefinanare";

f) conturile de venituri ale bugetelor instituiilor publice finanate integral din venituri
proprii din administraia public central sau local, n care se vireaz sumele
reprezentnd prefinanarea i rambursarea aferent cheltuielilor corespunztoare finanrii
din fonduri europene:
1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regional

1.1. pentru instituii publice finanate integral din venituri proprii din administraia public
central
1.1.1. 20.F.48.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

1.1.2. 20.F.48.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

1.1.3 20.F.48.01.03 "Prefinanare";

1.2. pentru instituii publice finanate integral din venituri proprii din administraia public
local
1.2.1. 21.F.48.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

1.2.2. 21.F.48.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

1.2.3. 21.F.48.01.03 "Prefinanare";

2. pentru Fondul social european

2.1. pentru instituii publice finanate integral din venituri proprii din administraia public
central
2.1.1. 20.F.48.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

2.1.2. 20.F.48.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

2.1.3. 20.F.48.02.03 "Prefinanare";

2.2. pentru instituii publice finanate integral din venituri proprii din administraia public
local
2.2.1. 21.F.48.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

2.2.2. 21.F.48.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

2.2.3. 21.F.48.02.03 "Prefinanare";

3. pentru Fondul de coeziune

3.1. pentru instituii publice finanate integral din venituri proprii din administraia public
central
3.1.1. 20.F.48.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

3.1.2. 20.F.48.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";


3.1.3. 20.F.48.03.03 "Prefinanare";

3.2. pentru instituii publice finanate integral din venituri proprii din administraia public
local
3.2.1. 21.F.48.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

3.2.2. 21.F.48.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

3.2.3. 21.F.48.03.03 "Prefinanare";

g) conturile de venituri ale bugetelor instituiilor publice finanate parial din venituri
proprii din administraia public central sau local, n care se vireaz sumele
reprezentnd prefinanarea i rambursarea aferent cheltuielilor corespunztoare finanrii
din fonduri europene:
1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regional

1.1. pentru instituii publice finanate parial din venituri proprii din administraia public
central
1.1.1. 20.G.48.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

1.1.2. 20.G.48.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori"

1.1.3. 20.G.48.01.03 "Prefinanare";

1.2. pentru instituii publice finanate parial din venituri proprii din administraia public
local
1.2.1. 21.G.48.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

1.2.2. 21.G.48.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

1.2.3. 21.G.48.01.03 "Prefinanare";

1.3. pentru instituii publice finanate parial din venituri proprii din sectorul "bugetul
asigurrilor pentru omaj"
1.3.1. 28.G.48.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

1.3.2. 28.G.48.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

1.3.3. 28.G.48.01.03 "Prefinanare";

2. pentru Fondul social european

2.1. pentru instituii publice finanate parial din venituri proprii din administraia public
central
2.1.1. 20.G.48.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

2.1.2. 20.G.48.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

2.1.3. 20.G.48.02.03 "Prefinanare";


2.2. pentru instituii publice finanate parial din venituri proprii din administraia public
local
2.2.1. 21.G.48.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

2.2.2. 21.G.48.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

2.2.3. 21.G.48.02.03 "Prefinanare;

2.3. pentru instituii publice finanate parial din venituri proprii din sectorul "bugetul
asigurrilor pentru omaj"
2.3.1. 28.G.48.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

2.3.2. 28.G.48.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

2.3.3. 28.G.48.02.03 "Prefinanare";

3. pentru Fondul de coeziune

3.1. pentru instituii publice finanate parial din venituri proprii din administraia public
central
3.1.1. 20.G.48.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

3.1.2. 20.G.48.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

3.1.3. 20.G.48.03.03 "Prefinanare";

3.2. pentru instituii publice finanate parial din venituri proprii din administraia public
local
3.2.1. 21.G.48.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

3.2.2. 21.G.48.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

3.2.3. 21.G.48.03.03 "Prefinanare;

3.3. pentru instituii publice finanate parial din venituri proprii din sectorul "bugetul
asigurrilor pentru omaj"
3.3.1. 28.G.48.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

3.3.2. 28.G.48.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

3.3.3. 28.G.48.03.03 "Prefinanare";

h) conturile de venituri ale bugetelor activitilor finanate integral din venituri proprii
nfiinate pe lng unele instituii publice din administraia public central sau local, n
care se vireaz sumele reprezentnd prefinanarea i rambursarea aferent cheltuielilor
corespunztoare finanrii din fonduri europene:
1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regional

1.1. pentru activitile finanate integral din venituri proprii nfiinate pe lng unele
instituii publice din administraia public central
1.1.1. 20.E.48.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

1.1.2. 20.E.48.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

1.1.3. 20.E.48.01.03 "Prefinanare";

1.2. pentru activitile finanate integral din venituri proprii nfiinate pe lng unele
instituii publice din administraia public local
1.2.1. 21.E.48.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

1.2.2. 21.E.48.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

1.2.3. 21.E.48.01.03 "Prefinanare";

2. pentru Fondul social european

2.1. pentru activitile finanate integral din venituri proprii nfiinate pe lng unele
instituii publice din administraia public central
2.1.1. 20.E.48.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

2.1.2. 20.E.48.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

2.1.3. 20.E.48.02.03 "Prefinanare";

2.2. pentru activitile finanate integral din venituri proprii nfiinate pe lng unele
instituii publice din administraia public local
2.2.1. 21.E.48.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

2.2.2. 21.E.48.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

2.2.3. 21.E.48.02.03 "Prefinanare";

3. pentru Fondul de coeziune

3.1. pentru activitile finanate integral din venituri proprii nfiinate pe lng unele
instituii publice din administraia public central
3.1.1. 20.E.48.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

3.1.2. 20.E.48.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

3.1.3. 20.E.48.03.03 "Prefinanare";

3.2. pentru activitile finanate integral din venituri proprii nfiinate pe lng unele
instituii publice din administraia public local
3.2.1. 21.E.48.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

3.2.2. 21.E.48.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";

3.2.3. 21.E.48.03.03 "Prefinanare";

i) contul de venituri al bugetului local, n care se vireaz sumele aferente cofinanrii de


la bugetul de stat: 21.A.42.69.00 "Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale
necesare susinerii derulrii proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare aferente perioadei de programare 2014 - 2020";
j) conturile de venituri ale bugetelor instituiilor publice finanate integral sau parial din
venituri proprii, inclusiv activitile finanate din venituri proprii nfiinate pe lng unele
instituii publice n care se vireaz sumele aferente cofinanrii de la bugetul de stat
1. pentru instituii publice finanate integral din venituri proprii din administraia public
central
1.1. 20.F.42.70.00 "Subvenii de la bugetul de stat ctre instituii publice finanate parial
sau integral din venituri proprii necesare susinerii derulrii proiectelor finanate din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014 -
2020";
2. pentru instituii publice finanate parial din venituri proprii din administraia public
central
2.1. 20.G.42.70.00 "Subvenii de la bugetul de stat ctre instituii publice finanate parial
sau integral din venituri proprii necesare susinerii derulrii proiectelor finanate din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014 -
2020";
3. pentru activitile finanate integral din venituri proprii nfiinate pe lng unele instituii
publice din administraia public central
3.1. 20.E.42.70.00 "Subvenii de la bugetul de stat ctre instituii publice finanate parial
sau integral din venituri proprii necesare susinerii derulrii proiectelor finanate din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014 -
2020";
4. pentru instituii publice finanate integral din venituri proprii din administraia public
local
4.1. 21.F.42.70.00 "Subvenii de la bugetul de stat ctre instituii publice finanate parial
sau integral din venituri proprii necesare susinerii derulrii proiectelor finanate din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014 -
2020";
5. pentru instituii publice finanate parial din venituri proprii din administraia public
local
5.1. 21.G.42.70.00 "Subvenii de la bugetul de stat ctre instituii publice finanate parial
sau integral din venituri proprii necesare susinerii derulrii proiectelor finanate din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014 -
2020";
6. pentru activitile finanate integral din venituri proprii nfiinate pe lng unele instituii
publice din administraia public local
6.1. 21.E.42.70.00 "Subvenii de la bugetul de stat ctre instituii publice finanate parial
sau integral din venituri proprii necesare susinerii derulrii proiectelor finanate din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014 -
2020";
7. pentru instituii publice finanate parial din venituri proprii din sectorul "bugetul
asigurrilor pentru omaj"
7.1. 28.G.42.70.00 "Subvenii de la bugetul de stat ctre instituii publice finanate parial
sau integral din venituri proprii necesare susinerii derulrii proiectelor finanate din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014 -
2020".
(2) Conturile de disponibiliti care se deschid la unitile Trezoreriei Statului pe numele
beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alii dect instituii publice, sunt
urmtoarele:
a) 50.99.01 "Disponibil al operatorilor economici reprezentnd prefinanare aferent
proiectelor finanate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014 - 2020,
conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare";
b) 50.99.02 "Disponibil al persoanelor juridice din sectorul privat, alii dect operatorii
economici, reprezentnd prefinanare aferent proiectelor finanate din fonduri europene
pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare";
c) 50.99.03 "Disponibil al operatorilor economici reprezentnd rambursri de cheltuieli
efectuate, aferente proiectelor finanate din fonduri europene pentru perioada de
programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu
modificrile ulterioare";
d) 50.99.04 "Disponibil al persoanelor juridice din sectorul privat, alii dect operatorii
economici, reprezentnd rambursri de cheltuieli efectuate, aferente proiectelor finanate
din fonduri europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare".
(3) n cadrul contului sintetic 50.99 "Disponibil al persoanelor juridice, altele dect
instituii publice, aferent proiectelor finanate din fonduri europene pentru perioada de
programare 2014 - 2020" pot fi deschise i alte conturi analitice dect cele prevzute la
alin. (2), prin ordin comun al ministrului fondurilor europene i ministrului finanelor publice,
pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru perioada de programare
2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile
ulterioare.
(4) Conturile de disponibiliti care se deschid la unitile teritoriale ale Trezoreriei
Statului n vederea aplicrii mecanismului decontrii cererilor de plata prevzut la capitolul
IV sunt urmtoarele:
a) conturi care se deschid pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor n
vederea ncasrii sumelor de la autoritile de management.
1. 50.41.01 "Disponibil al instituiilor publice din administraia public central aferent
mecanismului decontrii cererilor de plat pentru perioada de programare 2014 - 2020,
conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare";
2. 50.41.02 "Disponibil al instituiilor publice din administraia public local aferent
mecanismului decontrii cererilor de plat pentru perioada de programare 2014 - 2020,
conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare";
3. 50.41.06 "Disponibil al persoanelor juridice, altele dect instituii publice, aferent
mecanismului decontrii cererilor de plat pentru perioada de programare 2014 - 2020,
conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare";
b) contul care se deschide pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor,
alii dect instituii publice, n care se transfer sumele din contul prevzut la lit. a) pct. 3
este contul 50.99.05 "Disponibil al persoanelor juridice, altele dect instituii publice,
aferent mecanismului decontrii cererilor de plat pentru perioada de programare 2014 -
2020, conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare".
(5) n cadrul contului sintetic 50.41 "Disponibil aferent mecanismului decontrii cererilor
de plat pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare" pot fi deschise i alte conturi analitice
dect cele prevzute la alin. (4), prin ordin comun al ministrului fondurilor europene i
ministrului finanelor publice, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 40/2015, cu modificrile ulterioare.
(6) Pentru conturile de venituri bugetare prevzute la alin. (1), Trezoreria Statului
elibereaz extrase de cont beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, dup caz,
inclusiv ordonatorilor principali de credite prevzui la art. 6 alin. (2) - (4) din Ordonan, pe
ale cror coduri de identificare fiscal sunt deschise conturile respective. n cazul
conturilor de venituri ale bugetului local, Trezoreria Statului elibereaz extrase de cont
unitilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe ale cror coduri de identificare fiscal
sunt deschise conturile respective, att pentru sumele cuvenite unitilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale, ct i pentru sumele cuvenite entitilor finanate integral din
bugetele acestora.
(7) Pentru conturile de disponibiliti prevzute la alin. (2) - (5), Trezoreria Statului
elibereaz extrase de cont beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, dup caz.
(8) Sumele aferente fondurilor europene, virate eronat de ctre ordonatorii principali de
credite cu rol de autoritate de management, n conturile de venituri ale bugetului de stat,
se restituie de ctre unitile Trezoreriei Statului din conturile de venituri ale bugetului de
stat n care au fost ncasate, n conturile din care au fost dispuse plile, la cererea scris
a ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management care au efectuat
virarea eronat, ntocmit potrivit modelului din Formularul nr. 11 - Cerere de restituire, din
anexa nr. 11 a sumelor virate eronat n conturile de venituri ale bugetului de stat de ctre
ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management. Rspunderea privind
sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat n care s-a efectuat
plata eronat revine exclusiv ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de
management care solicit restituirea.
(9) Sumele care pot fi restituite cu respectarea prevederilor alin. (8) sunt urmtoarele:

a) sume virate la subdiviziunile corespunztoare din cadrul capitolului de venituri ale


bugetului de stat 48.01 "Sume primite de la UE/ali donatori n contul plilor efectuate i
prefinanri aferente cadrului financiar 2014 - 2020", codificate eronat cu codul de
identificare fiscal al altor beneficiari dect cei crora li se cuvin sumele sau cu codul de
identificare fiscal atribuit Trezoreriei Statului 8609468;
b) sumele virate eronat la alte subdiviziuni de venituri ale bugetului de stat, altele dect
cele prevzute la lit. a), codificate cu codul de identificare fiscal atribuit Trezoreriei
Statului 8609468.

CAPITOLUL VIII

Fluxurile financiare aplicabile implementrii proiectelor n cadrul Mecanismului


pentru Interconectarea Europei (CEF)

ART. 40

(1) n bugetul Ministerului Fondurilor Europene pentru finanarea proiectelor n cadrul


Mecanismului pentru Interconectarea Europei ai cror beneficiari sunt operatori economici
cu capital de stat, se cuprind:
a) sumele necesare cofinanrii publice naionale, corespunztoare valorii totale a
costurilor eligibile la nivel de proiect, stabilit conform acordurilor/deciziilor de finanare;
b) sumele necesare plii taxei pe valoare adugat neeligibil;

c) sumele necesare pentru finanarea cheltuielilor considerate neeligibile de ctre


Agenia Executiv pentru Inovare i Reele (INEA), altele dect cele prevzute la lit. b),
stabilite conform acordurilor/deciziilor de finanare;
d) contravaloarea sumelor aferente contribuiei UE, care n conformitate cu prevederile
acordurilor/deciziilor de finanare se ramburseaz dup finalizarea proiectului.
(2) n vederea cuprinderii n buget a sumelor prevzute la alin. (1), beneficiarii
proiectelor finanate n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei au obligaia s
transmit Ministerului Fondurilor Europene Formularul nr. 12 - Fi proiect CEF, din anexa
nr. 12, finanat n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei.
(3) n scopul asigurrii informaiilor necesare completrii Formularului nr. 12 - Fi
proiect CEF, beneficiarii, n calitate de autoritate contractant, solicit la ncheierea
contractelor de lucrri/prestri servicii un calendar de implementare care s cuprind
inclusiv valoarea facturilor estimat a fi emise lunar/trimestrial de ctre contractori.
(4) Beneficiarii proiectelor finanate n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea
Europei completeaz datele privind cofinanarea public naional din Formularul nr. 12 -
Fi proiect CEF, avnd n vedere cota acesteia n totalul cheltuielilor eligibile, aplicat
corespunztor valorilor estimate prevzute la alin. (3).
(5) n cursul anului bugetar Ministerul Fondurilor Europene poate solicita actualizarea
datelor din Formularul nr. 12 - Fi proiect CEF, corespunztor stadiului de implementare a
proiectului.
(6) Sumele aferente cheltuielilor generate de schimburile valutare efectuate n timpul
implementrii proiectelor, precum i cele pentru pregtirea participrii la apelurile de
proiecte n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, cu excepia cazului n
care pentru aceast activitate a fost emis o decizie de finanare a unei asistene tehnice
n cadrul mecanismului, se suport din veniturile proprii ale beneficiarilor.
ART. 41

(1) n scopul primirii de la INEA a sumelor aferente prefinanrii/rambursrii cheltuielilor


eligibile, beneficiarii deschid conturi n valut, conform acordului/deciziei de finanare.
(2) Sumele prevzute la art. 40 alin. (1) lit. a) - c) se transfer cu ordin de plat de ctre
Ministerul Fondurilor Europene n conturile prevzute la art. 45 alin. (1) lit. a).
(3) La cererea beneficiarului, sumele prevzute la alin. (2) se transfer de ctre
Ministerul Fondurilor Europene cu titlu de prefinanare, prima tran fiind egal cu
valoarea prevzut n Formularul nr. 12 - Fi proiect CEF, corespunztor primului
trimestru de implementare a proiectului.
(4) Urmtoarele trane de prefinanare se transfer la solicitarea beneficiarului, cu
condiia ca acesta s fac dovada utilizrii a cel puin 70% din prefinanarea acordat
anterior.
(5) Ultima tran de prefinanare se transfer n limita cotei de cofinanare public
naional stabilite prin decizia de finanate.
(6) Sumele prevzute la art. 40 alin. (1) lit. d) se transfer de ctre Ministerul Fondurilor
Europene n contul prevzut la art. 45 alin. (1) lit. b) n baza solicitrii beneficiarului,
nsoit de facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuia lucrrilor
recepionate, facturi de avans acordat contractorilor n conformitate cu clauzele prevzute
n contractele aferente proiectelor implementate.
(7) n termen de 3 zile lucrtoare de la primirea plii finale din partea Comisiei
Europene/INEA, beneficiarii sunt obligai:
a) s transfere, n conturile prevzute la art. 45 alin. (4), cuantumul sumei primite de la
Comisia European/INEA;
b) s transfere orice disponibil primit din sursele prevzute la art. 40 alin. (1) rmas
neutilizat, astfel:
1. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene n cursul anilor precedeni n
contul 20.A.36.32.01 "Sume provenite din finanarea bugetar a anilor precedeni"
codificat cu codul de identificare fiscal al Ministerului Fondurilor Europene;
2. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene n cursul anului curent n conturile
de cheltuieli ale Ministerului Fondurilor Europene din care beneficiarul a ncasat sumele
respective;
c) s notifice Ministerul Fondurilor Europene cu privire la operaiunile prevzute la lit. a)
i b).
(8) n cazul nefinalizrii proiectelor, beneficiarii sunt obligai s transfere n conturile
corespunztoare prevzute la alin. (7) lit. b), cuantumul sumelor acordate conform
prevederilor art. 40 alin. (1).
ART. 42

Sumele aferente finanrii proiectelor n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea


Europei se reflect corespunztor n bugetul de venituri i cheltuieli al beneficiarilor
prevzui la art. 40 alin. (1).
ART. 43

Sumele primite de ctre beneficiarii prevzui la art. 40 alin. (1) conform art. 41 alin. (2),
reprezentnd prefinanare rmas neutilizat la sfritul anului, se reporteaz n anul
urmtor i se utilizeaz cu aceeai destinaie.
ART. 44

(1) Corespunztor fiecrei cereri intermediare/finale de plat, transmis la INEA conform


prevederilor acordului de finanare, pentru justificarea cheltuielilor efectuate, beneficiarii
transmit Ministerului Fondurilor Europene o declaraie financiar privind aceste cheltuieli,
precum i cheltuielile neeligibile, altele dect TVA, conform Formularului nr. 13 - Fi
justificare cheltuieli detaliate proiect finanat n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea
Europei (CEF), din anexa nr. 13, nsoit de documentele justificative, cel trziu n ziua
urmtoare celei de transmitere a cererii ctre INEA.
(2) Solicitarea beneficiarului prevzut la art. 41 alin. (6) trebuie nsoit de Formularul
nr. 13 - Fi justificare cheltuieli detaliate proiect finanat n cadrul Mecanismului pentru
Interconectarea Europei (CEF) completat corespunztor.
ART. 45

(1) Conturile deschise pe numele operatorilor economici n calitate de beneficiari la


Trezoreria Statului n care se vireaz de ctre Ministerul Fondurilor Europene sumele
prevzute la art. 40 alin. (1) sunt urmtoarele:
a) 50.99.06 "Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanate n cadrul
Mecanismului pentru Interconectarea Europei - prefinanare" - pentru sumele prevzute la
art. 40 alin. (1) lit. a) - c);
b) 50.99.07 "Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanate n cadrul
Mecanismului pentru Interconectarea Europei - rambursarea final" - pentru sumele
prevzute la art. 40 alin. (1) lit. d).
(2) Plile dispuse din conturile de disponibil prevzute la alin. (1) se efectueaz pe
rspunderea titularilor acestor conturi.
(3) Pentru gestionarea sumelor prevzute la art. 40 alin. (1), pe numele Ministerului
Fondurilor Europene se deschide la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a
Municipiului Bucureti contul 01 "Credite bugetare deschise i repartizate pe seama
ordonatorilor de credite finanai din bugetul de stat" i respectiv contul de cheltuieli
bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", cu detaliere potrivit clasificaiei bugetare din
care efectueaz pli ctre beneficiari, n limita creditelor bugetare deschise i repartizate".
(4) Conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codul de identificare fiscal al
Ministerului Fondurilor Europene n care se ramburseaz sumele prevzute la art. 41 alin.
(7) lit. a) sunt urmtoarele:
a) 20.A.48.19.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";

b) 20.A.48.19.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori".

CAPITOLUL IX

Dispoziii Finale

ART. 46

Valoarea subveniei acordate beneficiarilor finanai parial din bugetul de stat, bugetul
asigurrilor sociale sau bugetele fondurilor speciale poate cuprinde sume aferente
contravalorii cofinanrii care trebuie asigurat de beneficiari, precum i contravaloarea
cheltuielilor, altele dect cele eligibile.
ART. 47

Anexele nr. 1 - 13 fac parte integrant din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1

la normele metodologice

______________________________________________________________________________

| Formularul nr. 1 - Fi de fundamentare |

| Proiect propus la finanare/finanat din fonduri europene |

|______________________________________________________________________________|
Ordonator de credite

Departamentul (care propune/implementeaz proiectul): ..........

Bugetul din care este finanat: ...............

I - Credite de angajament (CA)

II - Credite bugetare (CB)

Denumire proiect: ................

i/sau

Nr. i dat contract/decizie/ordin de finanare: ...............

Program/Instrument/Facilitate: .................

Tipul fondului extern nerambursabil (FEN)

FEDR/FSE/FC/FEAD ....................

- mii lei -

______________________________________________________________________________

| Perioada de | CA/CB | Bugetul proiectului |

| implementare | |______________________________________________________|

| | | Total | Cheltuieli eligibile | Alte |

| | | | | cheltuieli |

| | | | | dect cele |

| | | | | eligibile |

| | | |_________________________________|____________|

| | | | FEN | Cofinanare | Activiti |

| | | | |___________________________| proprii |

| | | | | Activiti | Alte | |

| | | | | proprii | activiti*) | |

|_______________|_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| 0 | | 1 = 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | + 3 + | | | | |

| | | 4 + 5 | | | | |

|_______________|_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| ... (anul 1) | I | | | | | |

| (realizat/ |_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| estimat) | II | | | | | |

|_______________|_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| ... (anul 2) | I | | | | | |

| (realizat/ |_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| estimat) | II | | | | | |

|_______________|_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| ... (anul 3) | I | | | | | |

| |_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| | II | | | | | |
|_______________|_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| ... (anul n) | I | | | | | |

| |_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| | II | | | | | |

|_______________|_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| TOTAL | I | | | | | |

| |_______|_______|_____|____________|______________|____________|

| | II | | | | | |

|_______________|_______|_______|_____|____________|______________|____________|

Descriere activiti eligibile (inclusiv cele aflate n sarcina partenerului/partenerilor pentru


care se asigur cota de cofinanare):

______________________________________________________________________________

| |

|______________________________________________________________________________|

Descriere cheltuieli, altele dect cele eligibile:

______________________________________________________________________________

| |

|______________________________________________________________________________|

__________

| Avizat |

|__________|

Departament/Direcie Autoritatea de management

.......................... ..........................

(beneficiar) Director general/Director,

Director general/Director, ..........................

..........................

Date de contact responsabil proiect:

Nume: ....................

Telefon: .................

Fax/E-mail: ..............

------------

*) Numai pentru proiectele implementate n parteneriat se evideniaz separat cofinanarea care


excede cotei-pri aferente activitilor proprii, corespunztor contribuiei la cofinanarea
naional angajat a fi asigurat conform acordului de parteneriat (anexa la
contractul/decizia/ordinul de finanare).

ANEXA 2
la normele metodologice

______________________________________________________________________________

| Formularul nr. 2 - Notificare cu privire la sumele virate n conturile de |

| venituri corespunztoare rambursrii cheltuielilor aferente fondurilor |

| europene |

|______________________________________________________________________________|

Nr. .......... din data de ..........

De la: Autoritatea de management ....................

Ctre: ..............................................

(beneficiar)

Referitor:

Proiect ................................................................ -

(numrul contractului de finanare)

Autorizare/Certificare cheltuieli eligibile i rambursare cot-parte cheltuieli eligibile

aferente FEDR/FC/FSE ca urmare a Cererii de rambursare nr. .......... din data


de ....................

V informm c n data de .......... a fost virat suma de .......... n contul de


venituri ........., reprezentnd rambursarea cotei-pri din cheltuielile eligibile aferente
FEDR/FC/FSE.

Suma menionat anterior corespunde urmtoarelor categorii de cheltuieli eligibile cuprinse n


cererea mai sus menionat:

______________________________________________________________________________

| Categorii de | Valoarea | din care | Suma solicitat | Suma virat n |

| cheltuieli | total | TVA | la rambursare | contul de venituri |

| eligibile | | | | |

|________________|__________|__________|__________________|____________________|

| ... | | | | |

|________________|__________|__________|__________________|____________________|

| ... | | | | |

|________________|__________|__________|__________________|____________________|

| TOTAL | | | | |

|________________|__________|__________|__________________|____________________|

Director general/Director,

..........................

Autoritatea de management

..........................
ANEXA 3

la normele metodologice

Autoritatea de management ........../

Cod de identificare fiscal ............

Simbol cont ...............

Cod IBAN .................

Formularul nr. 3 - Notificare aferent Cererii de plat nr. ..........

Beneficiar/Lider de parteneriat pentru aciunile proprii/Partener ..............................

Cod de identificare fiscal beneficiar/lider de parteneriat pentru aciunile


proprii/partener .........................

E-mail ......................................................

Cod SMIS ...............................................

Denumire proiect ......................................

Cheltuieli eligibile reprezentnd contravaloarea lucrrilor efectuate/bunurilor


achiziionate/serviciilor prestate

Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:

A - Denumire furnizor

B - Codul de identificare fiscal al furnizorului

C - Denumirea/Numrul/Data

D - Valoarea fr TVA

________________________________________________________________________________________

|Nr. |Categorii |Descriere |Contract |Factura/ | A| B|Valoarea |Valoarea |Valoarea |

|crt.|de |activiti|de |Alte | | |cheltuie- |cheltuie- |cheltuie- |

| |cheltuieli| |achiziie|documente | | |lilor |lilor |lilor |

| |eligibile | |nr. |justifi- | | |solicitate |pltite de|pltite de|

| |*1) | | |cative | | |n baza |beneficiar|beneficiar|

| | | | | | | |facturilor/|din |din |

| | | | | | | |documente- |fonduri |fonduri |

| | | | | | | |lor |pltite de|proprii |

| | | | | | | |acceptate |AM | |

| | | | | | | |la plat*2)| | |

|____|__________|__________|_________|___________|__|__|___________|__________|__________|

| | | | | C |Valoare| | | D | TVA |Fr| TVA |Fr| TVA |

| | | | | |_______| | | | |TVA | |TVA | |

| | | | | | D |TVA| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|__________|__________|_________|___|___|___|__|__|_____|_____|____|_____|____|_____|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| 8| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|____|__________|__________|_________|___|___|___|__|__|_____|_____|____|_____|____|_____|

| | | | | | | | | | | | | | | |

|____|__________|__________|_________|___|___|___|__|__|_____|_____|____|_____|____|_____|

| | | | | | | | | | | | | | | |

|____|__________|__________|_________|___|___|___|__|__|_____|_____|____|_____|____|_____|

| | | | | | | | | | | | | | | |

|____|__________|__________|_________|___|___|___|__|__|_____|_____|____|_____|____|_____|

| | | | | | | | | | | | | | | |

|____|__________|__________|_________|___|___|___|__|__|_____|_____|____|_____|____|_____|

| |Total | X | X | X | X | X | X| X| | | | | | |

| |costuri | | | | | | | | | | | | | |

| |eligibile | | | | | | | | | | | | | |

|____|__________|__________|_________|___|___|___|__|__|_____|_____|____|_____|____|_____|

*1) Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare i liniilor bugetare din bugetul aprobat al
proiectului.

*2) Valoarea cheltuielilor solicitate de ctre beneficiar n prezenta cerere de plat n baza
facturilor/documentelor acceptate la plat de ctre beneficiari.

[semntura]

[tampila]

ANEXA 4

la normele metodologice

Ministerul (Instituia) ......................................

Autoritatea de management/Organismul intermediar .............

Aprobat list proiecte selectate:

Autoritatea de management/Organismul intermediar .............

Directorul general/Director,

............................

(semntura i tampila)

________________________________________________

| Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate |

|________________________________________________|

Nr. ....... din data de .........

______________________________________________________________________________

|Nr. | Beneficiarul | Denumirea proiectului | Valoarea finanrii |


|crt.| | | nerambursabile eligibile |

| | | |______________________________|

| | | | Finanare UE | Finanarea |

| | | | (FEDR/FSE/FC) | naional |

| | | | | eligibil |

|____|________________|_________________________|________________|_____________|

| | | | | |

|____|________________|_________________________|________________|_____________|

| | | | | |

|____|________________|_________________________|________________|_____________|

| | | | | |

|____|________________|_________________________|________________|_____________|

| TOTAL | | |

|_______________________________________________|________________|_____________|

Autoritatea de management/Organismul intermediar ....................

Director general/Director,

..........................

(semntura i tampila)

ANEXA 5

la normele metodologice

Ministerul/Instituia ..........................

Autoritatea de management/Organismul intermediar

................................................

Data emiterii ..................................

Compartimentul de specialitate .................

Nr. ............................................

__________________________________________

| Formularul nr. 5 - Propunere de angajare |

|__________________________________________|

(pentru aciuni multianuale n limita creditelor de angajament reflectate n anexa la bugetul


ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management)

Proiectul individual selectat

(beneficiarul, denumirea, valoarea total a finanrii nerambursabile) ................

sau

Lista de proiecte selectate nr. ..... din data de .............


- lei -

______________________________________________________________________________

| Anexa referitoare| Credite de | Credite de | Disponibil| Suma | Disponibil|

| la finanarea | angajament | angajament | de credite| angajat| de credite|

| programelor | (cont 8071)| angajate | de | | de |

| aferente | | (cont 8072)| angajament| | angajament|

| politicii de | | | ce mai | | rmas de |

| coeziune a UE | | | poate fi | | angajat |

| | | | angajat | | |

|__________________|____________|____________|___________|_________|___________|

| 0 | 1 | 2 | 3 = 1 - 2 | 4 | 5 = 3 - 4 |

|__________________|____________|____________|___________|_________|___________|

| Finanare UE, | | | | | |

| din care: | | | | | |

|__________________|____________|____________|___________|_________|___________|

| FEDR | | | | | |

|__________________|____________|____________|___________|_________|___________|

| FES | | | | | |

|__________________|____________|____________|___________|_________|___________|

| FC | | | | | |

|__________________|____________|____________|___________|_________|___________|

| Cofinanare | | | | | |

| public | | | | | |

|__________________|____________|____________|___________|_________|___________|

| TOTAL | | | | | |

|__________________|____________|____________|___________|_________|___________|

______________________________________________________________________________

| Compartiment de | Compartiment de | Control financiar |

| specialitate | contabilitate*) | preventiv |

| Data .................... | Data ................... | propriu - CFFP |

| Semntura ............... | Semntura .............. | Data ................ |

| | | Viza |

| | | Semntura |

|___________________________|__________________________|_______________________|

*) Rspunde de datele nscrise n coloanele 1, 2 i 3.

Ordonatorul principal de credite/Conductorul organismului intermediar,

.....................................................

Data ................
Semntur ...........

ANEXA 6

la normele metodologice

Ministerul (Instituia) .....................................

Autoritatea de management/Organismul intermediar ..........................

_________________________________________________________________________

| Formularul nr. 6 - Lista contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare |

|_________________________________________________________________________|

Nr. ....... din data de ...........

______________________________________________________________________________

|Nr. | Nr./Data | Beneficiarul | Denumirea | Valoarea finanrii |

|crt.| contractului | | proiectului| nerambursabile eligibile |

| | deciziei/ | | | - lei - |

| | ordinului | | |______________________________|

| | | | | Finanare UE | Cofinanare |

| | | | | (FEDR/FSE/FC) | naional |

|____|______________|______________|____________|________________|_____________|

| | | | | | |

|____|______________|______________|____________|________________|_____________|

| | | | | | |

|____|______________|______________|____________|________________|_____________|

| | | | | | |

|____|______________|______________|____________|________________|_____________|

| TOTAL | | |

|_______________________________________________|________________|_____________|

Director general/Director,

..........................

(semntura i tampila)

ANEXA 7

la normele metodologice

Ministerul ...................................

Autoritatea de management ....................

Compartimentul de specialitate ...............

Nr. .............
Data emiterii ................................

______________________________________________

| Formularul nr. 7 - Angajament bugetar global |

|______________________________________________|

(n limita creditelor bugetare reflectate n anexa la bugetul ordonatorului principal de credite


cu rol de autoritate de management)

______________________________________________________________________________

| Finanare UE, din care: |

| FEDR ..................... |

| FSE ..................... |

| FC ..................... |

| Cofinanare public |

| |

| TOTAL ..................... |

|______________________________________________________________________________|

| Compartiment de specialitate |

| Data: |

| Semntura: .............................. |

|______________________________________________________________________________|

| Spaiu rezervat CFFP Data: |

| - Viza Semntura: ............. |

| - Refuz viz |

| - nregistrare individual Nr. ........ Data ................... |

|______________________________________________________________________________|

Ordonator principal de credite,

...............................

Data: .........................

Semntura: ....................

ANEXA 8

la normele metodologice

Ministerul .................................

Autoritatea de management ..................

Data emiterii ..................

Compartimentul de specialitate .................

Nr. ............................
_________________________________________

| Formularul nr. 8 - Ordonanare de plat |

|_________________________________________|

Tipul plii:

______________________

PREFINANARE | |

|______________________|

RAMBURSARE | |

|______________________|

Lista documentelor justificative, conform anexei nr. ............

Nr./Data contractului/deciziei/ordinului de finanare sau

"conform anexei" .............................

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

______________________________________________________________________________

| | Disponibil naintea | Suma de | Disponibil dup |

| | efecturii plii*) | plat | efectuarea plii |

| | (cont 8066-770/5xx-doc. | | |

| | n decontare) | | |

|______________________|_________________________|_________|___________________|

| 0 | 1 | 2 | 3 = col. 1 - 2 |

|______________________|_________________________|_________|___________________|

| Finanare UE, | | | |

| din care: | | | |

|______________________|_________________________|_________|___________________|

| - FEDR | | | |

|______________________|_________________________|_________|___________________|

| - FSE | | | |

|______________________|_________________________|_________|___________________|

| - FC | | | |

|______________________|_________________________|_________|___________________|

| Cofinanare public | | | |

| ****) | | | |

|______________________|_________________________|_________|___________________|

TOTAL Numrul de cont**) ................

Trezoreria

Numele i adresa beneficiarului**) (Banca) ...........................


............................... Cod ...............................

...............................

______________________________________________________________________________

| Compartimentul de | Compartimentul de | Control financiar |

| specialitate | contabilitate***) | preventiv propriu |

| | | |

| | | |

| Data .................... | Data ................... | Data ................ |

| | | |

| | | Viza |

| Semntura ............... | Semntura .............. | Semntura ........... |

|___________________________|__________________________|_______________________|

------------

*) Disponibilul din prima ordonanare emis la nceputul anului bugetar este compus din
disponibilitile reportate din anul bugetar anterior (conform art. 14 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 40/2015) i creditele bugetare ale anului curent (plile pot fi mai mari dect
deschiderile de credite bugetare).

**) Se va completa cu "conform anexei", n cazul ordonanrii globale la plat.

***) Rspunde de datele nscrise n coloana 1.

****) Se detaliaz pe subdiviziunea clasificaiei bugetare (capitol, subcapitol, paragraf,


titlu, articol, alineat).

Ordonator principal de credite,

...............................

Data: .........................

Semntura: ....................

ANEXA 9

la normele metodologice

Ministerul ...............................

Autoritatea de management ................

____________________________________________________

| Formularul nr. 9 - Anex la Ordonanarea de plat |

| nr. ..... din data de ......... |

|____________________________________________________|

______________________________________________________________________________

|Nr. |Nr./Data |Beneficiarul|Adresa |Banca |Nr. |Suma |

|crt.|contractului/| |beneficiarului|beneficiarului|contului |(lei)|


| |deciziei/ | | | |beneficia-| |

| |ordinului de | | | |rului | |

| |finanare | | | | | |

|____|_____________|____________|______________|______________|__________|_____|

| | | | | | | |

|____|_____________|____________|______________|______________|__________|_____|

| | | | | | | |

|____|_____________|____________|______________|______________|__________|_____|

| | | | | | | |

|____|_____________|____________|______________|______________|__________|_____|

| | | | | | | |

|____|_____________|____________|______________|______________|__________|_____|

Director general/Director,

.........................

(semntura i tampila)

ANEXA 10

la normele metodologice

______________________________________________________________________

| Formularul nr. 10 - Notificare cu privire la reconcilierea contabil |

|______________________________________________________________________|

De la: .........................

(beneficiar)

Ctre: Autoritatea de management ...............

Referitor: Proiect ..................................

(numrul contractului de finanare)

V informm c la data de .......... situaia ncasrilor/plilor a fost urmtoarea:

- sume ncasate de la autoritatea de management: ..........., conform:

- O.P. nr./data ........., suma .........., reprezentnd ............;

- O.P. nr./data ........., suma .........., reprezentnd ............;

- ..............................................................

- sume pltite (restituite) ctre autoritatea de management: ............, conform:

- O.P. nr./data ........., suma .........., reprezentnd ............;

- O.P. nr./data ........., suma .........., reprezentnd ............;

- ........................

Beneficiar,
.............................

(reprezentant legal)

ANEXA 11

la normele metodologice

______________________________________________________________________________

| Formularul nr. 11 - Cerere de restituire |

| a sumelor virate eronat n conturile de venituri ale bugetului de stat de |

| ctre ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management |

|______________________________________________________________________________|

nr. .......... din data de .............

Ctre .................................................................*1)

Prin prezenta cerere, ...............*2), cu sediul n localitatea ..........., str. .........


nr. ....., judeul/sectorul ........., avnd CIF .........., n temeiul prevederilor .........*3),
solicitm restituirea sumei de ...............*4), virat eronat n contul de venituri ale bugetului
de stat nr. ...., codificat cu CIF ........., cod IBAN .................,
reprezentnd ..............., achitat cu OPT nr. ....... din data de .................. .

Restituirea va fi efectuat n contul nr. .......*5), CIF ......., cod IBAN ......, deschis la
Trezoreria ........................

Numele i prenumele ordonatorului principal de credite,

.......................................

Semntura

................

L.S.

------------

*1) Denumirea unitii teritoriale a Trezoreriei Statului la care este deschis contul de
venituri ale bugetului de stat n care a fost virat eronat suma.
*2) Denumirea solicitantului (ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de
management).
*3) Actul normativ n temeiul cruia se solicit restituirea sumei.

*4) Cuantumul sumei pentru care se solicit restituirea, n cifre i n litere.

*5) Contul din care a fost dispus plata eronat de ctre instituia public.

ANEXA 12
la normele metodologice

________________________________________________________________

| Formularul nr. 12 - Fia proiectului CEF |

| finanat n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei |

|________________________________________________________________|

Ordonator de credite: ................................

Departament coordonare implementare: .................

Denumirea proiectului: ...............................

Decizie de finanare INEA: ...........................

Perioada de implementare: ............................

Valoarea total a proiectului: ........ mii euro,

din care: UE/CEF ........ mii euro, din care

........ mii euro la finalizarea

proiectului

RO/Cofinanare ........ mii euro/x% din total

valoare cheltuieli eligibile

TVA neeligibil: ........ mii euro

Alte cheltuieli neeligibile: ........ mii euro

Valoarea prefinanrii UE/CEF iniial: .... mii euro/.....% din valoare UE/CEF

- mii lei*1) -

______________________________________________________________________________

| Perioada de | categorie total | Trim. I| Trim. II| Trim. III| Trim. IV|

| implementare | | | | | |

|___________________|__________________|________|_________|__________|_________|

| (anul 1) | UE/CEF | | | | |

| (realizat/estimat)|__________________|________|_________|__________|_________|

| | RO/Cofinanare | | | | |

| | (x% din UE/CEF) | | | | |

| |__________________|________|_________|__________|_________|

| | TVA | | | | |

| |__________________|________|_________|__________|_________|

| | cheltuieli | | | | |

| | neeligibile | | | | |

|___________________|__________________|________|_________|__________|_________|

| (anul 2) | UE/CEF | | | | |
| (realizat/estimat)|__________________|________|_________|__________|_________|

| | RO/Cofinanare | | | | |

| | (x% din UE/CEF) | | | | |

| |__________________|________|_________|__________|_________|

| | TVA | | | | |

| |__________________|________|_________|__________|_________|

| | cheltuieli | | | | |

| | neeligibile | | | | |

|___________________|__________________|________|_________|__________|_________|

| ... (anul n) | ..... | | | | |

| |__________________|________|_________|__________|_________|

| | ..... | | | | |

|___________________|__________________|________|_________|__________|_________|

| TOTAL | | | | | |

|___________________|__________________|________|_________|__________|_________|

Descriere cheltuieli, altele dect cele eligibile:

______________________________________________________________________________

| |

|______________________________________________________________________________|

______________________________________________________________________________

| |

|______________________________________________________________________________|

______________________________________ _________________________________

| Elaborat | | Avizat |

|______________________________________| |_________________________________|

Departament/Direcie Ministerul Fondurilor Europene

.................... Departament/Direcie

(beneficiar) ...............................

Director general/Director, Director general/Director/

........................... ef serviciu,

(numele i prenumele) ...............................

........................... (numele i prenumele)

(semntura) ...............................

Data ...................... (semntura)

Responsabil proiect, Data ..........................

...........................

(numele i prenumele)

...........................

(semntura)
Date de contact responsabil proiect

Telefon: ................

Fax/E-mail: .............

------------

*1) Estimat: la cursul valutar mediu din luna n care a fost emis decizia de
finanare/Realizat: preuri curente.

ANEXA 13

la normele metodologice

______________________________________________________________________________

| Formularul nr. 13 - Fi justificare |

| cheltuieli detaliate proiect finanat n cadrul Mecanismului pentru |

| Interconectarea Europei (CEF) |

|______________________________________________________________________________|

Beneficiar: ....................

Denumirea proiectului: ........................................

Decizie de finanare INEA: ....................................

Perioada de implementare: .....................................

Cerere intermediar/final de plat transmis ctre INEA n data de .......

Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:

A - Nr. de identificare al contractului de achiziie

B - Valoarea total a facturii (fr TVA)

- lei -

______________________________________________________________________________

|Categoria|Tipul |Activitatea|Data | A | B |Din care |TVA|Total |

|de |contractului|aferent |facturii/ | | |_________| | |

|costuri |de achiziie|costului |documentului| | |Buget|UE/| | |

| |(servicii/ | |justificativ| | |de |CEF| | |

| |furnizare/ | | | | |stat | | | |

| |lucrri) | | | | | | | | |

|_________|____________|___________|____________|___|_____|_____|___|___|______|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6=7+8| 7 | 8 | 9 |10=6+9|

|_________|____________|___________|____________|___|_____|_____|___|___|______|

| | | | | | | | | | |

|_________|____________|___________|____________|___|_____|_____|___|___|______|

| | | | | | | | | | |

|_________|____________|___________|____________|___|_____|_____|___|___|______|
Coloanele 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 se completeaz similar cu seciunea a 2-a ("Detailed costs
incurred") din declaraia financiar anexat la Cererea intermediar/final de plat transmis ctre
INEA conform acordului de finanare.

Cheltuieli neeligibile

- lei -

______________________________________________________________________________

| Tipul | Activitatea | Data facturii/| Nr. de | Valoarea | Din |

| contractului | aferent | documentului | identificare| total a | care |

| de achiziie | costului | justificativ | al | facturii | TVA |

| (servicii/ | | | contractului| | |

| furnizare/ | | | de achiziie| | |

| lucrri) | | | | | |

|______________|_____________|_______________|_____________|__________|________|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|______________|_____________|_______________|_____________|__________|________|

| | | | | | |

|______________|_____________|_______________|_____________|__________|________|

______________________________________ _________________________________

| Elaborat | | Avizat |

|______________________________________| |_________________________________|

Departament/Direcie Ministerul .....................

........................... (coordonator domeniu CEF)

(beneficiar) Departament/Direcie

...............................

Director general/Director, Director general/Director/

........................... ef serviciu,

(numele i prenumele) ...............................

........................... (numele i prenumele)

(semntura) ...............................

(semntura)

Data ...................... Data ..........................

Responsabilul proiectului,

...........................

(numele i prenumele)

........................... Ministerul Fondurilor Europene

(semntura) Departament/Direcie

...............................

Date de contact responsabil proiect


Telefon: ................ Director general/Director/

Fax/E-mail: ............. ef serviciu,

...............................

(numele i prenumele)

...............................

(semntura)

Data ..........................