Sunteți pe pagina 1din 7

OLIMPIADA NAIONAL DE CHIMIE

TRGOVITE, 19-24 aprilie 2017


Ediia a LI-a

Proba teoretic
Clasa a XII -a

Subiectul I (20 de puncte)


La fiecare din urmtorii 10 itemi, este corect un singur rspuns. Marcheaz cu X pe foaia
de concurs rspunsul corect. Nu se admit modificri i tersturi pe foaia de concurs.

1. La adugarea treptat a unei soluii de Na2CO3 1,000 mol/L peste o prob de ap care conine ioni
de Ca i Mg2+ ( K s ( CaCO3 ) 4,5 109 , K s ( MgCO3 ) 1, 0 105 ) este adevrat c:
2+

A) Mg2+ precipit primul indiferent de valoarea concentraiei ionilor din proba de ap;

B) Mg2+ precipit primul dac Ca 2 Mg 2 n proba de ap;

C) Cationii precipit simultan dac Ca 2 Mg 2 ;

Mg 2
D) Cationii precipit simultan dac 2 2, 22 103 ;
Ca

Mg 2
E) Cationii precipit simultan dac 4,5 104
Ca 2

2.
2 AgCl ( s ) CrO42 (aq) , constanta de
Pentru procesul : Ag 2CrO4 ( s) 2Cl (aq)

echilibru este dat de ecuaia:
A) K s ( Ag2CrO4 )
K
K s ( AgCl )
K s ( Ag2CrO4 )
B) K
K s2 ( AgCl )
K s2 ( AgCl )
C) K
K s ( Ag2CrO4 )
D) K K s ( Ag2CrO4 ) K s2 ( AgCl )
1
K s ( Ag2CrO4 ) 2
E) K 2
K s ( AgCl )

Olimpiada Naional de Chimie 2017 Pagin 1 din 7


Proba teoretic - Clasa a XII -a
3. Se dau urmtorii fenoli:
1) p-nitrofenol; 2) fenol; 3) p-cresol; 4) 2,4-dinitrofenol; 5) p-clorofenol
i constantele de aciditate Ka, la 250C:
a) 5,5 1011 ; b) 1,7 1010 ; c) 4,110 10 ; d) 7 10 8 ; e) 8 10 5 .
Valorile constantelor de aciditate sunt atribuite corect fenolilor n seria:
A) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e;
B) 1-d, 2-b, 3-a, 4-e, 5-c;
C) 1-d, 2-c, 3-a, 4-e, 5-b;
D) 1-d, 2-a, 3-b, 4-e, 5-c;
E) 1-c, 2-b, 3-a, 4-e, 5-d.
4. Se supune hidrolizei bazice compusul optic activ cu nucleu benzenic cu formula
molecular C8H9Cl care are rotaia specific -50,60. Este adevrat c:
A) Dup reacie rotaia specific este +400;
B) Dup reacie rotaia specific este -400;
C) Dup reacie rotaia specific este 00;
D) Compusul nu hidrolizeaz;
E) Niciun rspuns nu este corect.
5. tiind c 1 atm = 760 mmHg = 1,013105 Pa i g=9,81 ms-2, densitatea mercurului este:
A) 11,34 gcm-3 ;
B) 13,59 kgm-3 ;
C) 13,59 gcm-3 ;
D) 11,34 kgm-3 ;
E) Niciun rspuns nu este corect.
6. Ordinul global de reacie este 3 pentru reacia 2 NO(g) + O2 (g) 2 NO2 (g) ce decurge prin
urmtorul mecanism:
I. 2 NO(g) N2O2 (g)
II. N2O2 (g) 2 NO(g)
III. N2O2 (g) + O2 (g) 2 NO2 (g)
Aceasta nseamn c:
A) Etapa I este lent, etapa II este rapid, etapa III este lent;
B) Etapa I este lent, etapa II este rapid, etapa III este rapid;
C) Etapa I este rapid, etapa II este rapid, etapa III este lent;
D) Toate etapele sunt lente;
E) Etapa I este lent, etapa II este lent, etapa III este rapid.
7. Fie reacia N2 (g) + 3 H2 (g)= 2 NH3 (g) aflat la echilibru. Introducerea n sistem a unui
catalizator de Fe/Al2O3:
A) Va accelera obinerea unei cantiti mai mari de amoniac;
B) Va mri presiunea din sistem;
C) Va micora valoarea G;
D) Va micora temperatura din sistem;
E) Niciun rspuns nu este corect.
8. Considernd un comportament ideal, heliul are 2,6881019 atomi / cm3. n aceleai
condiii CH4 , C2H6 i C3H8 vor avea:
A) acelai numr de molecule / cm3;
B) un numr de molecule / cm3de 5 , 8 i respectiv 11 ori mai mare dect He deoarece
sunt molecule cu 5 , 8 i respectiv 11 atomi;
C) un numr de molecule / cm3de 5 , 8 i respectiv 11 ori mai mic dect He deoarece sunt
molecule cu 5 , 8 i respectiv 11 atomi;
D) numr diferit de molecule / cm3 , corespunztor masei moleculare a fiecrui gaz;
E) numr diferit de molecule / cm3 , corespunztor densitii fiecrui gaz.

Olimpiada Naional de Chimie 2017 Pagin 2 din 7


Proba teoretic - Clasa a XII -a
9. Se dau reaciilee:
I. H2C CH2 (g)) + H2 (g) H3C CH3 (g)

II. Pt
H2C CH2 (g)) + H2 (g) H3C CH3 (g)
Profilele ennergetice coorespunztooare acestoraa sunt:

(c.r. = coorrdonat de reacie)


r
10. Se dau entalpiiile standardd de formaree:
H fCH4 ( g ) 74,8kJ / mol , H 0fCC2 H6 ( g ) 200,1 kcal / mo
0
ol . Este adeevrat afirm
maia:
A) CH4 este mai
m stabil decct C2H6;
B) C2H6 este mai
m stabil deect CH4;
C) CH4 i C2H6 sunt la fell de stabile;
D) Din datele prezentate
p n se poate preciza caree compus e mai stabil;
nu
E) niciun
n rspuuns nu este corect.

Subiectul al II-lea (25 de puncte)


p

A. ntrr-un articol despre CO2 publicat nn revista Sciience se menioneaz cc:


nainte de era industrial
i a
atmosfera c
coninea circca 0,0280% % CO2 (280 pppm) n aer;
pnn la sfrittul anului 2010
2 coninnutul atmossferei n CO O2 a crescuut la circa 0,0400%
0
(4000 ppm);
dacc emisiile de CO2 nuu vor fi dim minuate co oncentraia dioxidului
d de carbon n aerul
atm
mosferic (P = 1 atm) vaa atinge o vaaloare de 0,0 0496% (proocente molaare) n anul 2060.2
Se cunosc urm mtoarele daate termochiimice la 298 8K:

CO2 ( g )
CCO2 (aq) K CO2 0, 0343mool L1 atm 1

H 3O ( aq ) HCO
a ) 2 H 2O (l )
CO2 ( aq H 3 (aq ) 4 107
K a1 4,31
H 2O(l ) HCO3 (aq
CO
a )
C 32 (aq) H 3O (aq) Ka 2 5,6 1011
C
CaCO

3 ( s )
CO32 (aaq) Ca 2 (aq) K s ( CaCOO3 ) 4,5 1009
K w( H 2O ) 1014 mool 2 L2
A.11. Procenttul de dioxid de carboon n atmossfer influenneaz conccentraia aceestuia n
ap. Calcuulai ce conccentraie (m
mol/L) va avvea dioxiduul de carbonn dizolvat nn ap pur aflat n
contact cu aerul atmossferic (P = 1atm,
1 T = 298K) n anuul 2060.
2+
A.22. Apele naturale
n connin ioni de Ca (aq) provenii
p dinn reacia callcarului cu dioxidul
de carbon dizolvat
d n ap
a conform m procesuluui de echilib
bru (3):
CaaCO3 ( s ) CO
C 2 (aq) H 2O(l )
Ca 2 (aq) 2 HCO3 (aq)
(3)
Pentru procesul de ecchilibru (3) determinaii relaia de calcul a connstantei de echilibru n n funcie
de constanntele de dissociere ale acidului caarbonic i K s (CaCO3 ) . Calculai
C vaaloarea nummeric a
constantei de echilibruu K3 la 298 K.
A.33. Calculaai care va fi concentrraia maxim m (n mg/LL) a ionilor de Ca2+(aq
q) n apa
natural afflat n contact cu aerull atmosfericc (P = 1 atm
m, T = 298 K)
K n anul 20060.

Olimpiada Naional de Chimie 20 017 Pagin 3 din 7


Proba teore
etic - Clasa
a a XII -a
A.4. Solubilitatea dioxidului de carbon n soluii de hidroxizi crete datorit
urmtoarelor procese de echilibru:

CO32 (aq) H 2O(l )
CO2 (aq) 2OH (aq)
(4)

2 HCO3 (aq)
CO2 (aq) CO32 (aq) H 2O(l )
(5)

CO2 (aq ) OH (aq) HCO3 (aq )
(6)
Determinai relaia de calcul i valoarea numeric a constantei de echilibru K6 n funcie de
constantele proceselor de echilibru (4) i (5).
Demonstrai prin calcul dac n anul 2060 ntr-o soluie de Ca(OH)2 0,001 M aflat n contact cu
aerul atmosferic (P = 1atm, T = 298K) va precipita CaCO3.
B. Capacitatea unui metal de a reaciona cu soluii apoase de sruri poate fi determinat pe
baza poziiei metalului n seria potenialelor electrochimice.
B.1. ntr-un experiment, o plac de metal necunoscut M a fost imersat ntr-o soluie apoas
care conine 10,8 g de clorur de cupru (II). Dup terminarea reaciei, placa a fost uscat i
cntrit, masa sa crescnd cu 0,64 g. ntr-un al doilea experiment, o plac de cupru cu masa de
10 g a fost imersat ntr-o soluie apoas care conine 9,75 g de clorur a metalului M.
B.1.a) Identific metalul necunoscut i scrie ecuaiile chimice care reprezint
transformrile de mai sus.
B.1.b) Calculeaz masa final a plcii, dup un timp suficient de lung, dup uscare, n
cazul celui de-al doilea experiment
B.2. Descrierea cantitativ a reaciilor redox se bazeaz pe ecuaia lui Nernst. Ce procent din
cationii Mn2+ dintr-o soluie 103 M de MnSO4 se vor oxida dup expunerea ndelungat la aer
(21% oxigen - procente volumetrice), la presiune atmosferic (1 atm) i la temperatura de 250C ?
Se neglijeaz variaia volumului soluiei datorat reaciei chimice. De asemenea, se consider c
soluia are pH = 2 i c acesta rmne constant. Se dau potenialele standard de reducere:
Procesul de reducere 0 (V)
Zn2+(aq) + 2e- = Zn(s) - 0,76
Fe2+(aq) + 2e- = Fe(s) - 0,44
Sn2+(aq) + 2e- = Sn (s) - 0,14
Fe3+(aq) + 3e- = Fe(s) - 0,036
Sn4+(aq) + 2e- = Sn2+(aq) + 0,15
2+ -
Cu (aq) + 2e = Cu(s) + 0,34
O2(g) + 4H+(aq) + 4e- = 2H2O(l) + 1,23
+ - 2+
MnO2(s) + 4H (aq) + 2e = Mn (aq) + 2H2O(l) + 1,23
Informaie:
Pentru procesul de reducere: ox ne red , ecuaia lui Nernst, la 250 C este:
0, 059 [ox]
0 lg , unde - potenialul de reducere, 0 - potenialul standard de reducere,
n [red ]
[ox] - concentraia molar a formei oxidate, [red ] - concentraia molar a formei reduse,.

Subiectul al III-lea (25 de puncte)


Fermentaia mustului de struguri este o etap important la prepararea vinului nobil; n
cadrul acesteia, glucoza este transformat astfel:
glucoz(aq) 2 A(aq) + 2 B(g) (I)
Temperatura este o variabil important a acestui proces: o temperatur prea sczut
ncetinete semnificativ reacia (I) pe cnd o temperatur prea ridicat favorizeaz fermentaia
acetic. Valoarea optim este de 30C n tancul de fermentaie (meninut la presiune ambiant)
pentru care are loc o cretere zilnic a coninutului de compus A de 2,7 % n volum.

Olimpiada Naional de Chimie 2017 Pagin 4 din 7


Proba teoretic - Clasa a XII -a
Terrmostatarea unui tanc de fermentaaie de 250 m3 este assigurat cu un sistem de d rcire
prin care circul
c ap ce
c are la inttrare temperratura de 18 8C. Pentruu a putea callcula debituul de ap
de rcire necesar se daau rezultatele urmtoarrelor experim mente:
Exxp.1) 0,1444 g glucoz g solid
(Hcombustiie = -2815,88 kJ/mol) se s introducce n
creuzetul unei bombee de combuustie, se nchide,
se presurizzeaz cu oxxigen, apoi se imerseaz n
apa dinttr-un caloorimetru. Se citetee o
temperatur de 22,75C. Se alim menteaz eleectric
firul subiire de Mg pentru a iniia i combbustia
total a glucozei. Ulterior se msoarr o
temperatur de 25,00C.
Exxp.2) Se reepet experrimentul deescris
mai sus foolosind 0,115 g de com mpus A puur. Se
nregistreaaz o crettere a tem mperaturii ded la calorim metru de
bomb
b de coombustie
21,59C laa 25,00C nn urma com mbustiei. com
mbustie
Expp.3) 18 g gllucoz solidd (Hdizolvaare = -10,7 kJJ/mol) se inntroduce nttr-un alt caloorimetru
ce conine 82 g ap i se agit binne. Are loc o cretere a temperaturrii de la 23,000C la 25,0 00C.
Expp.4) Se reppet experiimentul 3 folosind 5,,83 mL coompus A ppur n 95,4 4 g ap.
Temperatuura crete dee la 16,68C C la 25,00C C.
Cerine:
a) Gsii prroduii A, B i scriei ecuaia
e chim
mic a reaciiei(I);
b) Scriei ecuaiile prroceselor cee au loc nn experimen ntele 1-4 inndicnd strrile de agreegare ale
substaneloor;
c) Calculai entalpiile molare ale proceselor din experim mentele 2 i 4;
d) Calculai entalpia molar
m a reaaciei (I);
e) Calculai debitul appei de rciree (n kg / s) necesar termmostatrii taancului de ffermentaie..
Ipoteze simmplificatoarre:
_n cursul fermentaieei are loc nuumai reaciaa (I);
_Apa de rcire preia tooat clduraa de fermenntaie;
_Comportaament ideal al gazelor;
_Soluiile au
a cldura specific
s a apei
a ( 4,18 Jg J -1K-1 );
_Se neglijeeaz: reaciiile lichid-gaaz; variaia de
d volum laa dizolvare i la amesteecarea lichid
delor;
variaia dennsitii lichiidelor cu temmperatura.
Se dau:
0C=273 K ; densitateea compusuului A=0,7899 gcm-3
Subiectul al IV-lea (30 de puncte)
p
Penntru reacia 2NO + H2 N2O + H2O viteza de d reacie se exprim prrin relaia:
dp N 2O
vr k 3 p NO
2
p H 2 . Se daau rezultatelle experimentale:
dt
Nrr. 0
p NO p H0 2 t1/2 Temp peratur
experiiment (mm Hgg) (s) (C)
(
(mm Hg)
1 600 10 19,2 820
8
2 600 20 ? 820
8
3 10 600 830 820
8
4 20 600 ? 820
8
5 600 10 10 840
8
0
unde p NO i p H0 2 reprrezint presiiunile pariaale iniiale ale
a reactaniilor.

Olimpiada Naional de Chimie 20 017 Pagin 5 din 7


Proba teore
etic - Clasa
a a XII -a
Cerine:
a) Calculai valorile corespunztoare csuelelor din tabel marcate cu semn de ntrebare;
b) Calculai constanta de vitez la 820C;
c) Calculai energia de activare i factorul preexponenial;
d) Calculai timpul de njumtire al hidrogenului la 820C pentru un alt experiment n care
10 i 2 20

Se dau: 0C = 273 K

Comisia Central a Olimpiadei


Not: Timp de lucru 3 ore.
Naionale de Chimie
V ureaz
Succes!
Se dau:
R=8,31 Jmol-1K-1; 1 atm = 760 mmHg; 1 cal = 4,18 J; masele atomice n sistemul periodic de
pe pagina urmtoare.

Subiecte elaborate de:


Bogdan Jurca Universitatea din Bucureti
Geanina Grigora Colegiul Naional Iai
Vasile Sorohan Colegiul Naional Costache Negruzzi Iai

Olimpiada Naional de Chimie 2017 Pagin 6 din 7


Proba teoretic - Clasa a XII -a
1
18
1 2
H He
2 13 14 15 16 17
1 4.003
3 4 5 6 7 8 9 10
Li Be B C N O F Ne
6.941 9.012 11 12. 14 16. 19 20.18
11 12 13 14 15 16 17 18
Na Mg Al Si P S Cl Ar
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 24. 23 28. 31 32 35.5 39.95
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
39 40 44.96 47.87 51 52 55 56 58.93 58.69 64 65 69.72 72.64 74.92 78.96 80 83.80
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
85.47 87.62 88.91 91.22 92.91 95.96 [98] 101.07 102.91 106.42 107.87 112.41 114.82 118.71 121.76 127.60 126.90 131.29
55 56 57 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
132.91 137.33 138.91 178.49 180.95 183.84 186.21 190.23 192.22 195.08 196.97 200.59 204.38 207.2 208.98 (209) (210) (222)
87 88 89 104 105
Fr Ra Ac Rf Ha
(223) 226.0 (227) (261) (262)
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
140.12 140.91 144.24 (145) 150.36 151.96 157.25 158.93 162.50 164.93 167.26 168.93 173.05 174.97
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
232.04 231.04 238.03 237.05 (244) (243) (247) (247) (251) (254) (257) (256) (254) (257)

Olimpiada Naional de Chimie 2017 Pagin 7 din 7


Proba teoretic - Clasa a XII -a

S-ar putea să vă placă și