Sunteți pe pagina 1din 41

CapI.

Ameliorareaanimalelorsi
progresulgenetic

Crestereaproductieianimaliereglobaleserealizeazaprinsporirea
efectivelorsimarireaproductieipecapdeanimal.Marirea
productieiglobaleprincrestereaefectivelornuestetotdeaunacea
maieconomica,ntructpresupunecheltuielinpluspentru
adapostirea,hranireasingrijireaanimalelor.Dedoritestesase
realizezeproductiimariprinmarireaproductieipecapdeanimal
prinmbunatatireapotentialuluigenetic.Plecnddelaefectivele
existenteseformeazaogeneratienouacupotentialgenetic
superior,caresadeaproductiisuperioaregeneratieianterioare.
Aceastamodificarereprezinta"ameliorarea",avndcaunitatede
lucrupopulatia.

Ameliorareaanimaleloresteprocesuldemodificaredirijataa
potentialuluiproductiv,acaracterelorereditare,agenofondului
populatiilordeanimaledomesticendirectiadoritadeom
determinamodificarinstructurageneticaapopulatiei,n
potentialuldeproductie,deci,indirect,influenteazaproductia.

Omulintervinenprocesuldereproductie,modificndstructurile
geneticealepopulatiilor(populatiaesteunitateadelucrua
ameliorarii).

Deci,ameliorareadirijeazaevolutiapopulatiilor.

1.1Factoriicareinfluenteazaproductiaanimalaglobala

Crestereaproductieizootehniceglobaleserealizeazaprin:

crestereanumaruluideanimale(nuestetotdeaunaeconomica);
crestereaproductieimediipecapdeanimal(actionndsimultan
prinameliorareageneticasimbunatatireaconditiilorde
exploatare).

Ritmuldeamelioraregenetica,nultimavreme,acrescutprin
optimizareaprogramelordeameliorare,lucrumbucuratoravndn
vederescopulfinalcrestereaproductiei.

1.2Factoriiameliorarii

Factoriicaremodificafrecventagenelorsiagenotipurilordintro
populatiesunt:

mutatia(sursaprimaradevariatiegenetica);migratia;

selectia(procesuldediscriminarereproductiva);

derivagenetica(modificarentrodirectieneprevazuta,dar
cantitativcunoscuta);consangvinizarea(mperechereaindivizilor
maiapropiatnruditi).
Principalelemijloacefolositenamelioraresuntselectiasidirijarea
mperecherilor(ncrucisaresiconsangvinizare)

1.3Caractereleprincipalecefacobiectulameliorarii

namelioraresetineseamadeurmatoarelecaractere:productia;
reproductia;viabilitateasirezistentalambolnavire;exteriorul;
origineasirudelecolaterale(pedigreul).

Deoarecetehnologiadeameliorareestedependentade
particularitatilegeneticealeunuicaracter,delafiecareestenecesar
sasecunoascaheritabilitatea(h2),repetabilitatea,corelatiacualte
caractere,pondereavariatieineaditivesidemediuspecial,
limitarea,influentasaunlantuireacusexul.

Heritabilitateaesteproprietateafiecaruicaracter,afiecareipopulatii,
afiecareigeneratiisiaconditiilordemediuncareevolueaza
populatiarespectiva.Heritabilitateavariazantre0si1;daca
valoareadepaseste0,5influentagenotipuluiestemaresiinvers.

Valoarearidicataaheritabilitatiimarestesansatransmiterii
caracteruluiladescendenti.Dacaheritabilitateaesteredusa
transmitereacaracteruluiesteslabasiuneorievidentiazaunmediu
optimdecresteresiexploatare.

nprincipiu,grupareacaracterelordupaheritabilitateeste
urmatoarea:

heritabilitateinferioara(<0,2)aucaracterele:viabilitatea,
fecunditatea,natalitatea,prolificitatea,ritmuldereproductie,
longevitateaproductiva,rezistentalabolietc.;heritabilitatemedie
(0,20,4)aucaracterele:duratalactatiei,cantitateadelapte,
greutateacorporala,tipuldeconformatie,talia,sporulngreutate,
indiceledeconversieahranei,finetealnii,productiadeouaetc.;
heritabilitateridicata(>0,4)aucaracterele:duratagestatiei,%de
grasime,%SU,%delactoza,%deproteina,randamentullataiere,
grosimeastratuluidegrasime,lungimeafibreidelna,precocitatea
ouatului,greutateaoului,lungimeamameloaneloretc.

Cunoscndgraduldedeterminaregeneticaacaracterelor,
crescatorulopteazapentrufolosireafactorilordeobtinerea
rezultatelorfavorabilenexploataresi,deasemenea,pentru
alegereaformeisimetodeideselectie.

Dacacaracterulareheritabilitatemareselectiasefacenumaidupa
fenotip(acestaprezintacertitudinentransmitere);daca
heritabilitateaestescazuta,nselectiesefolosesccriteriile
genotipice.

Caracteredeproductie

Fiecareproductieesterezultantaunuiansambludecaractere
complexecare,larndullor,suntansamblulcaracterelorsimple.

Productiadelapteincludecaracterele:cantitatea;%degrasime;%
deproteina.
Cantitateadelapteestecaracterlimitatdesex,cuheritabilitate
mica(h2=0,20,42);secoreleazanegativcu%degrasimesislab
pozitivcuunelecaracterededezvoltaresiconformatie

Cantitateadelapteesteinfluentatadeinteractiunigeneticeneaditive
(dominanta),defactoriidemediuintern(vrstalaprimafatare,r
angullactatiei,lunadelactatie....),precumsidefactoriiexterni
(hranirea,igienacorporala,numaruldemulsoripezi...).

Grasimeasiproteinadinlaptesuntcorelatepozitivntreele;au
heritabilitatemare(h2=0,50,6).

Productiadecarne(bovine,suine,ovine,caprine,pasari,iepuri)
depindede:sporulmediulzilnicsaugreutatealaoanumitavrsta
(h2=0,35);consumulspecific(h2=0,30,6);compozitiasi
conformatiacarcasei.

Consumulspecificesteputerniccorelatpozitivcusporuln
greutatesiesteinfluentat,casisporul,defactorideordinintern
(vrsta,sex,gestatie),deinfluentamaterna(vrsta,produsiilao
fatare,productiadelapte...)sifactoriiinterni(alimentatie,adapost,
mediuetologic...).

Productiadelnaprezintaunaspectcantitativ(h2=0,40,5)siun
complexdecaracteredeterminatepentrucalitate(h2=0,5).

Productiadeouaesteuncaracterlimitatdesexsicuprinde
numaruldeoua(h2=0,20,3),greutateaoului(h2=0,50,7),forma
ouluietc.Numaruldeouaestecorelatnegativcugreutateaviesi
esteinfluentatdemaimultifactori.

Caracteredereproductie
Importantaacestorapentruameliorarerezidadinfaptulcasunt
utiledinpunctdevedereeconomicsipotinfluentaindirect
eficientaselectiei(crestenumaruldecandidati,cresteintensitatea
selectiei).

Fertilitatea,prolificitateasinatalitatea,desiaumareimportanta
pentruexploatare,prinheritabilitateamica(h2=0,100,15),intra
rarnobiectivulselectiei.

Ameliorarealorserealizeazaprinncrucisariindustriale,care
vizeazainteractiunilegeneticeneaditive(heterozis).

Caracteredeviabilitatesirezistentalambolnaviri

Desiimportantaacestorapentruproductieestemare,amelioratorii
nuincludacestecaracterecaobiectivealeselectiei.
Referindunelaacestea,putemvorbidespreanomalii.

Anomaliileereditarepotfiuneoriutile:genananismului"dwarf"
(lagaini)producegainipitice,mamedebroiler,cuimportantan
reducereaconsumuluipropriudefurajepeou,decireducerea
pretuluideproductie.

Anomaliileprodusedemediu(staripatologicedeterminatede
temperatura,radiatiasolara,alimentatie,aglomeratie)sepot
restrngeprinobtinereadehibrizi,ceaurezistentamaimaredect
raselepure.

Anomaliileprodusedefactoriipatogenisuntconsiderateboli
adevarate.Desiaufostexecutateexperientedeselectie(pegaini
DraganescuC.,1979)pentrurezistenteladiferiteboli,nusau
pututformaliniiabsolutrezistentesaureceptive.

Estemaisigursimaiieftinasedobndirezistentaprinimunizare
dectprinselectie.

Caractere de exterior

nprezent,suntluatenconsiderarenumaicaracterelecorelatecu
productia(dezvoltareacorporala,conformatiacorporala,
constitutia,conditia,roba)siacesteancorelatiegeneticacualte
caractere.

Selectia

Selectiaesteprocesuldealegereaanimalelorpentrureproductie
sauprocesuldediscriminarereproductivanentmplatoarea
genotipurilor.
Selectiaactioneazalatoateniveluriledeorganizareamaterieiviisi
poatefiobservataprinnumaruldedescendentiprodusisiretinuti
delafiecareindivid.

Discriminareareproductivaareurmatoarelecauze:

ntmplarea(unindivid,indiferentdevaloarealui,poateaveamai
multisaumaiputinidescendenti);

selectianaturala(mediuldeviatafavorizeazareproductiacelormai
adaptati);selectiaartificiala(omulactioneazandirectiadorita).

Selectiaartificialasefacepebazacunoasteriiperformantelor
(productii:lapte,lna,greutate...),alegnduseparintii(potentiali
siapoiefectivi);dinindiviziiefectivuluimatcasealegparintii
generatieiurmatoare(selectiapeascendenticunucleudeprasila).

Etapeleselectieiartificialesunt.
predictiavaloriideameliorareacandidatilorlaselectie;clasarea
candidatilordupavaloareadeameliorare;retinerealareproductie;

folosireadiferentiatalareproductiesiobtinereaefectivade
descendenti(nivelulrealizatalselectiei).

Efectulgeneticalselectieisematerializeazaprinmodificarea
performantelorpopulatiei,promovndopartedinindivizi.

nfunctiedesursadeinformatiefenotipica,selectiasefacedupa
performantaproprie(peperformanteproprii,intrafamilial)si
performantelerudelor(interfamilial,peascendenti,pedescendenti
siperudecolaterale).

Dupanumarulcaracterelorluatenobiectivulselectiei,aceastase
facepentruuncaracterdupametodelesusmentionate,iardupamai
multecaractereprinmetodelentandem,peniveleindependentesi
peindicideselectie.

Metodeledeselectiesemaiclasificasidupavaloareade
ameliorare(generalasauspeciala)felulncareestevizata
modificareacaracterelor(directasauindirecta)sidirectiade
modificareapopulatiei(directionala,stabilizatoare,disruptiva).

Subaspectulcostului,selectiapeperformanteproprii(individuala
saumasala)esteceamaiconvenabilasiaredouavariante:

cuindividualizare(nuimpunecontrolulmonteisifatarilorsi
nregistrareaoriginii;serecomandapentruameliorareacantitatiide
lnaaoilorsigreutatiiviilaporci,oi,gaini,curci);

masala(segrupeazafatarilepentruobtinereadeloturimaride
contemporani,formareagrupelor,controlulcaracteruluilao
anumitavrstasiclasareanmomentulluariidecizieideselectie
ncadrulpopulatiilormici,undeestepericolulmperecherilor
nrudite,serecomandaselectiaintrafamiliala,careseaplicapentru
aceleasicaracterecasiprecedenta(caracterelenusuntlimitatede
sexsinuimpunsacrificareapentrumasurare)

Paralelcuselectiaartificialaactioneazasiselectianaturala;chiar
dacanceteazaselectiaartificiala,selectianaturalacontinua,
supravietuindnumaianimaleleadaptate;dupactevageneratii
constatamcaproductiileacestorasuntscazute,motivpentrucare
selectiaartificialatrebuiesaexistecontinuu.

nvedereaselectiei,animaleletrebuieindividualizate,trebuiesalise
tinaevidentaproductiei,salisedeterminegreutatea,safiemasurate,
sasecunoascasporulmediuzilniclatineret,genealogiaetc.,darlise
facesiunriguroscontrolsanitarveterinar.
nurmaclasarii,ntrofermaelita,animalelesempartn3
categorii:

nucleuldeprasila(efectivulmatca)=celemaibuneexemplare
(dinclasele"record"si"elita"tabelul6.2.)delacareseopresc
descendentiipentrunlocuireareformatelor,deciasigura
dezvoltareacrescatoriei;

nucleuldeproductie=animaledestinateexploatariisaulivrarii
altorferme;animalereformate=animalecarenumaisunt
rentabilenexploatare(sevorsacrifica).

Apreciereareproducatorilorsefaceprinbonitare

Efectulselectiei

Urmarileexcluderiidelareproductiealegenotipuluipopulatieise
soldeazacumodificarialeacestuialageneratiaurmatoare,care
aparnsnulpopulatieisipoartadenumireadeefectulselectieisau
cstiggenetic(Dg)(GeorgescuGh.siZavoiI.,1991).Efectulse
urmarestelatoatecaracterele.

ntructmajoritateacaracterelorcareintereseazadinpunctde
vedereeconomicsuntcantitative,efectulselectieireprezinta
deplasareamedieigeneticeaacestoranpopulatiasupusaselectiei.

Exprimareaefectuluiselectieisefaceprindeplasareamediei
geneticedelaogeneratielaalta(Dg=h2xi)sauprinraportarea
medieigeneticelaintervaluldintregeneratii:

Efectulselectieidepindedeurmatoriifactori:
diferentadeselectie,i;
heritabilitateacaracterelor,h2(vezimaisus);
intervaluldintregeneratii,y(ncazulcalculariiefectuluianual).

Diferentadeselectiereprezintadiferentadintremediacaracterului
laindiviziialesipentruprasilanurmaselectieisimedia
caracteruluilapopulatiadincareprovin.Seexprimanvalori
absolutealecaracteruluianalizatsinunitatialedeviatieistandard
(s)saualevariatiei(s2).

Marimeadiferenteideselectiedepindedevariantagenotopicaa
efectuluiselectieisiintensitateaselectiei(R).

Variantagenotipicamarepermiterealizareadiferenteiaccentuate,
decicresteefectulselectieisiinvers(cazulliniilor
consangvinizate).
Intensitateaselectiei(procentuldeanimaleretinutepentruprasila
dinfiecaregeneratie)esteraportuldintrenumarulmasculilordin
fiecaregeneratiesinumarulmasculilorretinutipentruprasila(%
micderetinere,intensitatemare).

ndirectiaproductieidelapte,vrstaprimeifatarireprezintao
nsusireindividualaimportanta,cuimplicatiiattnreducerea
duratei"vietiireproductive",ctsinrealizareaproductieimaxime
ntrolactatiectmaitimpurie,ambelensusiriavnd,larndul
lor,corespondentanaccelerarearitmuluideselectie(tabelul6.3.),
ntehnologiadeexploatareadoptatasieconomicitateaproductiva.

Dacasementineneschimbatnumarulanimalelordinefectiv,

ncare:E%anualdenlocuireafemelelorsaumasculilordin
efectiv:

unde:V1vrstamedieaprimeifatari,ani;

V2vrstamedieareformarii,ani;

Fnumarulmediudefemelesaumasculiobtinutianualdelao
femela.

Deexemplu:ntrunefectivdetaurineavemV1=2anisi3luni,
V2=8anisi3lunisiF=0,4.SasecalculezeEsiR.
(procentuldeviteleretinutepentruprasiladincele
nascute)

Dar,npractica,avndnvedereeliminarilecaresefac,trebuie
retinutunefectivdubludevitele.
Intervaluldintregeneratiireprezintatimpulscursdeladata
nasteriiparintilorsidatamedieanasteriidescendentilor

Problemaintervaluluidintregeneratiiesteacutalaspeciilemari,
deoarecepentruobtinereaefectuluiselectieidoriteestenevoiede
timpndelungat.

Deexemplu,lataurinetrebuiesaseacordeatentiedeosebitala
alegereareproducatorilormasculi(testareadupadescendenti).

Potrivirea perechilor la animalele domestice

Operatiuneademperecherentrunanumitfelacuplurilorn
scopulobtineriideprodusicubazaereditaradoritapoarta
denumireadepotrivireaperechilor;urmaresteobtinereaunei
descendenteprincombinareasexeloropuse,cladestebaza
ereditarasideterminaameliorareaprinmodificareafrecventei
genotipurilor.

Darwinspuneaca"mpiedicareamperecherilorliberesialegerea
judicioasaaindivizilorpentrumperecheresuntpietreunghiulare
nartacresteriianimalelor".

Stabilireacuplurilormasculixfemelearecascopfixareanbaza
ereditaraaparticularitatilorselectionatelaanimaleledeprasilasi
intensificarealorlageneratiileurmatoare.

ncazulmperecherilorntmplatoarenedirijatefectivelede
animaleprezintaomogenitate;deexempluraselenaturale.

ncazulmperecherilordirijateparteneriiauaceleasinsusirin
descendentansusirileparintilorvorfievidentesiprodusii
rezultaticonstituiepunctuldeplecarepentruformarealiniilorsi
familiilor.

Criteriideclasificaresisistemedemperecheri

Criteriiledupacaresuntclasificatesistemeledemperecheresunt:

felulreproductiei:consangvinasinormala;repartizareacuplurilor:
individualasaudeclasa;

asemanareasauneasemanareafenotipica(heterogenesau
omogene)sigenotipica(nenruditesaunrudite).
mperechereaconsangvinaserealizeazantreanimalenrudite,cu
unulsaumaimultiascendenticomuni(vezipunctul6.7.).

mperechereanormalaserealizeazantreanimaledinaceeasirasa,
faralegaturaderudenie,nscopulcombinariiidealeacelormai
importantecaracterealepartenerilor(productie,dezvoltare,
conformatie).Seobtinastfelcireziomogenecuefecteameliorative
lente,darsigure.

mperechereaindividualaesteoperatiaderepartizareafemelelor
pentrufiecaremascul.Prinaceastametodaseobtinrezultate
rapidesicerte.

mperechereadeclasareprezintaoperatiadestabilireacategoriei
sauclaseidefemeleceserepartizeazamasculilor.

mperechereaheterogena(heterogamia)sefolosestenurmatoarele
situatii:

mperechereafemelelordintroclasainferioaracumasculidintr
unasuperioaranvedereaameliorarii;

mperechereaindivizilordinliniidiferitepentruobtinereadelinii
noi,caresansumezecalitatilecelorlalte.

Deexemplu,sepotmperechealiniidetaurinecuproductiimari
delaptesi%micdegrasime,culiniidelacareseobtinproductii
mediidelaptesi%maredegrasime,urmarindusefieformarea
uneiliniicaracterizataprinvaloriridicateambelorcaractere,fie
infuziauneiliniincalitateaceleilalte.Astfeldemperecheriau
aplicabilitatelatoatespeciile.

mperechereaomogenaarecascopntarireansusirilorereditarela
descendentihomogamiemperechereafacndusentreanimale
cunsusirimorfoproductivesichiarereditareasemanatoare.
Acestsistemsefolosestenvedereaobtineriianimalelorde
prasila.Masculiirezultatidinacestemperecherisuntvalorosi
datoritamariiputeridetransmitereacaracterelorereditare.

mperechereanenruditasepracticantreindivizialcarorpedigreu
nuprezintastramosicomuni.Serecomandaafifolositanfermele
deproductie,darsinceledeselectie,produsiiobtinutifiind
normaldezvoltatisicuvitalitatesporita.

Dezavantajulesteca,dinlipsastramosilorcomunivalorosiai
partenerilor,posibilitatiledeconsolidareansusirilorvaloroasen
generatiileurmatoaresuntreduse.
ncrucisarea

ncrucisareaestemperechereantreindiviziiuneipopulatiisau
dinpopulatiidiferite.

Efectelencrucisariisunt:

seschimbafrecventagenelor,decisiperformantapopulatiei;
influenteazavarietateapopulatiei;

seproducefenomenulheterozis.

Metodeledencrucisaresuntdeterminatede:gradulnrudiriisi
scopulurmarit.

Dupagradulnrudirii:

a.mperechereaanimalelordinspeciidiferite:

hibriziigenuluiBos:taurinexZeb=>SantaGertruda,Charbrai,
Brangus;taurinexYac;

hibriziisubfamilieiEquinae:magarxiapa=catr;

armasarxmagarita=bardou;

cabalinexzebre=zebroizi;

hibriziigenuluiOvis:MerinosxMuflon=>Merinosdemunte
(nCaucaz);lapasari:gscacomunaxgscacarunculata;
gainaxfazan;

ratacomunaxrataLeseasca;

mperechereaanimalelordinrasediferite=>metisi;

mperechereaanimalelordinliniidiferite=>hibrizi.Dupa
scopulurmarit:

ncrucisarideameliorare:
ncrucisareadeabsorbtie(sepracticapentrunlocuirearaselorslab
productivedeexemplu:suradestepanlocuitacuSimmenthal
sauBruna;TigaiasiTurcanacuMerinos)

ncrucisareadeinfuzie(pentruacorectauneledefectesipentru
evitareaconsangvinizarii).;

ncrucisareapentruformareaderasenoidesinteza(seprefera
combinariderasecutipproductivdiferit);

b.ncrucisariindustriale=aucaobiectivproducereahibrizilorde
exploatare;hibriziinusemperecheazantreei:

simpla(ncrucisareantredouapopulatiipentruobtinereaF1de
comercializare).Seaplicalapasari(cocosiLeghornxgainiRhode
Island=gainioua),lavaciculapte(Charolaisepentrutineretde
carne),laoi(pentruobtinereamieilordecarne).

Dezavantajulestecaefectulheterozismaternnufoloseste
(mielutele,scrofitele,viteleledinF1sesacrifica);

dubladentoarcere(Backcross.).Seaplicamaialesn
ameliorareaporcinelordeexploatare;

triplapentruproducereaporcinelorsiovinelordecarnesia
pasarilorpentruoua.Lanointaraseaplicalapasari:larasa
Leghorn,hibridulAlbo70arezultatdinncrucisareaatreilinii[(D
xF)xL].OualecucoajacolorataseobtindelahibriziiRoso70
[(IxM)xH]dinrasaRhodeIsland;

cvadruplasefolosestenameliorareaindustrialaagainilorpentru
carne;

rotativaestesimplacaaplicaresiseobisnuiestelaameliorarea
porcinelor,ovinelorsitaurinelor;

heterogamiaactioneazainvershomogamiei,mentinnd
heterozigotia.

Consangvinizarea (endogamia)

Consangvinizareaestemperechereaunoranimalemainrudite
dectmedianrudiriidinpopulatie.Oricereproducere"nsine"a
uneipopulatiiducelaconsangvinizare,graduleidepinzndde
marimeapopulatiei,selectiesidirijareamperecherilor.Toti
indiviziidin"populatiinchise"sunt,dupaunanumitnumarde
generatii,nruditintreei;cuctpopulatiaestemaimica,nrudirea
estemaimare.

Graduldenrudiresestabilestecuajutorulcoeficientuluide
consangvinitateFcesepoateestimapepedigreu:
ncare:

F(x)coeficientuldeconsangvinizareaindividuluix;

n1sin2numarulschimbarilordegeneratientrestramosulcomun
simamasautata;

F(a)coeficientuldeconsangvinizarealstramosuluicomun;

sensumeazatoateposibilitatiledeconsangvinizarepediferiti
stramosicomuni.

Calcululpresupunetrasareapedigreuluistructuralalunuiindivid,
caresaaratelegaturacustramosiicomuni.

Coeficientuldeconsangvinizareestediferit,astfel:parintex
descendent=25%;ntrefrati=25%;dejumatatefrati=12,5%;de
veriprimari=6,25%;dejumatateveriprimari=3,125%.

Deci,coeficientuldeconsangvinizareeste1/2dincoeficientulde
nrudire.

nfunctiedecrestereamedieaconsangvinizariipegeneratiese
deosebescmaimultetipurideconsangvinizare:

incestuoasa(F = 12 - 25%);apropiata(F = 6 - 12%);


moderata(F = 1 - 6%);ndepartata(F < 1%).
6.7.1.Efecteleconsangvinizarii

mperechereanruditaareurmatoareleefectepozitive:

fixeazasiintensificaunelecalitatidorite;

maresteputereadetransmitereereditaraacaracterelorla
reproducatori;

refaceconservatismulereditar,dacaacestaafost"zdruncinat";este
utilncazulformariiderasenoi.

Efectelenegativemaifrecventntlnitesunt:

scadereafecunditatiisiprolificitatii;
micsorareatalieisiagreutatiicorporaleadescendentilor;scaderea
vitalitatiisiaproductiei;

scadereaputeriidefolosireahranei;aparitiamonstruozitatilor.

nesteprezentatamanifestareadepresiuniideconsangvinizarela
ctevansusirialeanimalelordomestice.Productiadelaptescade
cu3,2%,numaruldepurceicu4,6%,numaruldeouacu6,2%la
crestereacoeficientuluideconsangvinizarecu10%.Depresiunea
deconsangvinizaresemanifestadiferit,afectndmaiales
caracterelecuheritabilitatemica,celeimplicatenadaptareala
mediu.

Frecventasiintensitateacucareaparefecteleimperecherilor
nruditedepindde:

specia:efecteleseresimtrepedesipregnantlaanimalelecuciclu
dereproductiescurtsilacelepolitocice(iepuri,suine,pasari);

gradulsimoduldenrudire:efectelesuntmaiputernicela
animalelecugradmaiapropiatdenrudire;

duratapracticariiconsangvinizarii:efectelesuntmaievidentedaca
sepracticandelungat;

conditiafiziologicasinsusiriledeexterioraleindivizilorsupusi
mperecherii:efectelesuntmaiputinevidentelaanimalelecu
conditiefiziologicabunasicelelaltensusiribune;

conditiiledemediuncareaufostcrescutiparintii:efectele
negativealeconsangvinizariidispardacaanimalelenruditeaufost
tinutenconditiidiferitedemediuregiunigeograficediferite,
hranirediferita;

ontogeneza:dacaprodusiisuntcrescutinmediucorespunzatorvor
resimtimaiusorefectelenegativealemperecherilornrudite.

npracticazootehnicaconsangvinizareaestefolositanlucrarile
curentedeameliorare.Seobtinastfelliniisifamiliincadrul
raselor,darsirasenoi.Din"ncrucisarea"liniilorconsangvinizate
seobtinefenomenuldeheterozislahibriziiconsangvini.

Liniaconsangvinizatareprezintaungrupdeindivizi(maimultsau
maiputinasemanatorigenetic)cearezultatdinmperecherintre
indivizinrudititimpdemaimultegeneratii.

mperecherilesuntdetipul:parintixdescendenti;fratexsora;
semifratixsemisurori;veriprimari.

Liniileconsangvineexprimaungraddenrudiremediusuperior
fatadepopulatiadincareprovine(DinuI.sicolab.,1982).

Pentruobtinerealiniilorconsangvinizateseparcurgmaimulte
etape:

alegereaintemeietoruluilinieidintrofamilievaloroasagenetic,
urmarindusecapacitatealuideasitransmitensusirile;

formareasiconsolidareansusirilorprinalegereafemelelorcu
caracterevaloroase
asemanatoare,nruditecuntemeietorul;

mentinereasiperfectionareansusirilorprinselectiariguroasaa
mascululuisifemelelor.

Dupascoatereantemeietoruluidelareproductiesealegeun
continuatordindescendentiicucelemaivaloroasensusiri,pentru
apastrasauintensificachiarnsusirilevaloroasealeliniei.

Laanimaleledomestice,producereasicombinarealiniilor
consangvinizatesaurealizatlaporc(anul1940debut),gaini,
ovine,taurine,cabalineetc.

Experimentulproduceriiliniilorconsangvinizate,dupaDraganescu
C.(1979)relevaurmatoareleaspecte:

fixareagenotipurilorvaloroasenecesitacuprindereantregii
populatiideorigine,rezultndunnumarmaredelinii;

consangvinizareastrnsa,faraselectie,esteceamaieficienta
mperechere;subraporteconomic,formarealiniilor
consangvinizateestecostisitoare;cresterealiniilorvaloroaseeste
foartecostisitoare.

Fenomenuldeheterozissiselectiapentruheterozis

Heterosis
Heterosis, or hybrid vigor, refers to the increased vitality
or doing ability of the crossbreds as compared to the
average of the parental breeds. The only way to get
heterosis is through crossbreeding.
Heterosis is expressed by the crossbred lamb (individual)
and by the crossbred ewe (maternal). Crossbred lambs, on
the average, are more vigorous and have a higher
survivability than purebred lambs. They may also have a
faster preweaning growth rate. The F 1 (first cross)
crossbred ewe exceeds the straightbred ewe in many
traits, especially those related to reproductive fitness and
longevity.
Do all traits respond to crossbreeding? Traits that are lowly
heritable (reproductive traits, traits influencing resistance
to stress, survivability and longevity) are the ones that
respond the most to crossbreeding (that is, have the
greatest amounts of heterosis). These are traits that are
difficult or slow to improve through selection. In general,
as heritability increases, the amount of heterosis
decreases. Carcass traits, for example, are highly
heritable. Selection results in fairly quick genetic
improvement for carcass traits, but crossbreeding has little
to no effect. Crossbreeding is often used to improve
performance of low heritability traits. Average heterosis
effects for various traits are shown in Table 1.
The effect of heterosis may seem minor when only one
trait is considered. However, when total productivity (for
example, lamb survivability and growth rate) is
considered, heterotic effects accumulate to provide a
rather substantial improvement over straightbred sheep.
Also, mating F1 ewes to a ram of a third breed to produce
crossbred offspring can maximize heterosis.

BuffonsiDarwin,nsecolulXVIIIsi,respectivXIX,ausesizatca
produsiidencrucisarehibriziisuntmaivigurosidectindivizii
puri.Prinheterozis(termenpropusdeSchulln1914)sentelege
superioritateaperformanteimediiahibrizilorreciproci,fatademedia
performantelorpopulatieiparentale,naceleasiconditiidemediu:
ncare:

HABprocentuldeheterozis,%;

PABmediadescendenteiF1ahibridului;
PAperformantamediealinieiA;

PBperformantamediealinieiB.

Heterozisulesteopus(complementar)depresiuniide
consangvinizare.Prinmperecherinruditearelocunproces
invers,decrestereahomozigotiei,decidemanifestareaefectului
genelornefavorabilesidescadereaperformanteiindivizilor
consangvinizatifatadeperformantamedieaindivizilor
neconsangvinizati.

mperecherealiniilorconsangvinizatentreelefaraasefaceselectie
ducelaegalareafenomenuluiheteroziscudepresiuneade
consangvinizare;ncazulselectariilordupaaptitudineacombinatasi
apoimperecherealor,efectulheterozisdepasestedepresiuneade
consangvinizaresireprezintabazaproduceriihibrizilorindustriali
maialeslaplante.

Datoritaimportanteifenomenuluipentrumareaproductie,
animalelecemanifestaefectheterozissuntprodusepecale
industriala,prinncrucisareaunorpopulatiiselectionatecuacest
scop.

Selectiapopulatiilordestinatehibridariiarelocdupacumeste
nfatisatansi(IulianaNeagu,1998).

Geneticasiingineriageneticanzootehnie

Genotipul animalelor
Genotipulreprezintatotalitateamaterialuluigeneticcontinutn
fiecarecelulacarealcatuiesteorganismul.

Individulesteprodusprinfuziuneacelulelorsexualeprovenitedela
parinti(celulelesomaticealedescendentuluicontin1/2cromozomi
aitataluisi1/2cromozomiaimamei).

Fiecarespecieareunnumarspecificdecromozomi,de
dimensiunesiformadeterminata

Cromozomiisuntconstituitidingene,caredeterminacaracterele
si,practic,potexistaurmatoarelesituatii:

ogenadeterminauncaracter,iaraltelemaimulte.Deexemplu,
genaHdeterminaabsentacoarnelor(labovinesicaprine);genaO
determinapozitiaaplecataaurechilorlaporc;
ogenadeterminamaimultecaractere(mairar):genaC(genade
albilism)determina
absentaculoriiparului,pieleaalba,ochiisensibililalumina,
fragilitatemarelamaimultespeciideanimale;

maimultegenedeterminauncaracter(frecvent):aptitudinile
economicealeanimalelor(productii,spordecrestere,talie,
culoare...)suntinfluentatedenumeroasegene.

nfunctiedeasemanareagenelor,animalelepotfihomozigote
(perecheadecromozomiauaceeasigena)siheterozigote(perechea
decromozomipoartaogenadiferita).

Genelepotactionadupacumurmeaza:

ogenanupermitecaaltasaseexteriorizeze=dominanta.De
exemplu,genaHmpiedicaformareacoarnelor,decieste
dominanta,fatadegenahcareesterecesiva;geneleactioneazacu
aceeasiforta=ereditateintermediara.Deexemplu,geneleRr
actioneazadeopotrivasidauculoareamurgalacal;

cromozomiiheterozigotisuntsuperioricelorhomozigoti=
superdominanta;semanifestancazulprolificitatii,fecunditatii,
capacitatiideadaptare...

Transmitereacaracterelordelaogeneratielaaltaarelabaza
legileereditatii(GregorMendel):

uniformitateaindivizilordinprimageneratie(F1),careaubaza
ereditarahomozigota,dincombinarealorrezultndprodusicu
acelasigenotip;

disjuntiacaracterelornF2.Raporturilegenotipurilorsunt:1
homozigotdominant,2heterozigotisi1homozigotrecesiv,iarla
fenotipuri3:1ncazultransmiteriidominante.Latransmiterile
intermediarasisuperdominantaraporturiledintrefenotipurisunt
1:2:1;

transmitereaindependentaacaracterelor(prezentacoarnelorsi
culoareasetransmitindependent).

Laanimale,oproblemainteresantaabiologieimoderne,cu
implicatiieconomicesemnificative,oconstituiedeterminarea
sexului.

n"echipamentulcromozomicalanimalelor"existacromozomi
obisnuiti(autosomi)sicromozomideterminantiaisexului
(heterocromozomi).

Deexemplu,untaurare29cromozomidispusinperecheplus
cromozomiiXY,total60cromozomi;vacaare29cromozomi
dispusinperechesidedouaoricromozomiiX,ntotal60
cromozomi.

Mecanismuldeterminariisexuluiseprezintanfigura6.13.La
mamiferesexulmasculesteheterogam(XY),iarfemelaeste
homozigota(XX).Lapasaricariotipulseprezintainvers:masculii
aucromozomiiXXsifemeleleXY.
GerbersiMorel(1983)auaratatcaesteposibilasepararea
spermatozoizilorcucromozomiXdeceicucromozomiYpentru
alegereasexuluidescendentilordinregnulanimal,reprezentnd
chiaro"revolutie"ncrestereaanimalelor.Astfelsarputeaobtine:

crestereanumericaamasculilordestinatingrasarii;

crestereaintensitatiiselectiei,folosindusenumaimasculii
valorosi;utilizareapescaralargaancrucisarilorindustriale,
intensificnduseefectulheterozisului(crestereacu25%a
randamentuluidesacrificare,crestereacuaproximativ15%a
progresuluigenetic).

nereditateasexuluisuntsianomalii,provocatededereglarea
mecanismuluigenetic.

a)Hermafroditismulpoatefiprovocatdefenomenulcrossingover
(nfazademeioza),nondisjunctiaperechilordecromozomi
sexuali(nmeioza),pierdereaunuicromozomXlaprima
diviziuneaovululuifecundat....

Astfelca,launindividsuntprezenteambelesexeopuse.Se
ntlneschermofroditismlateral(1/2dincorpestefemelsi1/2
mascul),hermafroditismfataspate(fataexprimaunsex,spatele
pecelalalt)sihermafroditismmozaicat(unsexarecaracterele
diseminatepecaractereleceluilaltsex).

b)Intersexualitatea(schimbareasexuluinontogenie)sentlneste
laporcisicapre(majoritateaintersecsilorsuntcariotipicdesex
femel,chiardacaaugonademascule)sipoartadenumireade
"sindromulKlinefeler".
Ingineriagenetica

"Complexuldeprocesefolositdeompentruaintervenisi
influentamecanismeledetransmitereacaracterelordelao
generatielaalta,precumsimecanismelenaturalecareasigura
formarea,dezvoltareasievolutiaorganismelor"poartadenumirea
deingineriegenetica(PopescuV.St.,1978).Eadeschide
perspectiveleintensificariiameliorariianimalelor.

nprezent,metodelebiotehnologiceceseutilizeazapentru
sporirearitmuluideameliorareaanimalelordomesticesunt:
nsamntareaartificiala,transplantuldeembrioni,controlul
sexului,fecundareainvitro,clonareasitransgeneza.

Transplantuldeembrioni

Acestprocedeureprezintaprelevareadeembrionidinaparatul
genitalfemel(donator)nvedereatransferuluilafemeledin
aceeasispecie(receptor)pentruaasiguragestatia.
Aceastametodabiotehnologicadeameliorareeficientaa
animalelorestefolositanS.U.A.,Franta,Cehoslovacia,
Germania,Canada,Danemarca,Anglia,Olandaetc.;nRomniaa
debutatn1965,primiiprodusiobtinutifiindlaovinesisuine.

Transplantuldeembrioniincludeurmatoareleoperatii:
descoperireafemelelorncalduri;alegereadonatoarelorsi
receptoarelor;producereasirecoltareaembrionilor;transplantul
embrionilor;diagnosticareagestatiei.

Dupadepistareadonatoarelorncalduri(observareaatentade
douaoripezi)nziua813deladebutulcaldurilorliseexecuta
injectiihormonalepentrustimulareafunctieiovarului.Fecundarea
arelocprinmontanaturalasaunsamntareartificialarepetate,la
12si24oredupaintrareancalduri.Recoltareaembrionilordin
utersefacecuosondaplasatancoluluterin.Donatoarease
pregatesteapoipentruonouansamntare.

nprivintareceptoarelor,acesteatrebuiesaapartinacireziide
origina,sanuseneglijezefenotipul,safiebinentretinutasisanu
prezinteafectiunialeaparatuluigenital.Sealegvitelede18luni
ceaurealizat2/3dingreutateaadultului,iarpregatireaca
receptoareconstansincronizareaciclurilorsexuale(receptoare
donatoare).Receptoareleutilizatepotfincaldurinaturalesau
induseprintratament,iarnaintesidupatransferuldeembrionise
evitastresul.

Embrioniisecolecteazansolutiedesulfatdesodiu+saruri
minerale,glucozasiproteine,cuajutorulinstrumentaruluisteril;
seexamineazasisespala,apoiseconserva(invitro,la200C;prin
refrigerare,la40C;pelungadurataculichidazoticcongelare
treptata,la1960C).
Transferullor(donatoarereceptoare)sefacechirurgicalsau
cervical,embrionulfiinddepusncoluluterincuunpistoletde
transplant;"transferulchirurgicaldeterminaunprocentmaimare
degestatiifatadecelcervical(70/60%)".

Aplicndusetratamentdesuperovulatiedonatoarelor(taurine),
sepotobtine3,5sichiarmaimultiviteipean.

Avantajeleacesteibiotehnologiciisunt:

reproductiarapidaafemelelorcuperformanteexceptionale;
posibilitateadeterminariisexuluiembrionilor;maximizarea
progresuluigeneticpeansigeneratie;

obtinereadegemeniidentici(demareimportantanlucrarilede
ameliorare);permiteformareadenuclee"superelita"ncadrul
raselorsimultiplicarearapidaagenotipurilorsuperioareprovenite
dinimport;

permiteimportulsiexportuldeembrionivalorosisiformarea
"bancilordeembrioni";arecaefectmbunatatireastariide
sanatateaseptelului.

ncadrulacesteimetode,la68zile(vrstalacareseface
transplantulembrionului)esteposibiladeterminareasexului,dar
prindetectareacromozomuluimasculY.
Controlulsexului

Aceastametodavizeazacaractereleeconomiceutilecese
manifestafenotipiclaunuldinsexe.Metodasebazeazape
separareaspermatozoizilorcucromozomiXdeceicucromozomi
Yprincentrifugare,sedimentare,electroforeza,cromatografiere,
cmpmagneticetc.

nurmacercetarilorsauobtinutunelerezultatepozitive:

nRusia,laiepuri;nSuedia,lataurine.

Metodadirijariisexuluiestemodernasideperspectivapentru
dezvoltareazootehnica.

Fecundatiainvitro

Aceastatehnicaareproductieiarelocnafaraorganismuluisi
cuprindeurmatoarelefaze:

penetrareasifixareaspermatozoiduluinzonapelucida;fuziunea
membranelorplasmicealecelordoigameti;ncorporarea
spermatozoiduluinooplasma;

activareaovocituluisisingamia.

Fecundatiainvitroareperspectivedeaplicaredatorita
implicatiilorsaleasuprareproductiei,darsiaameliorarii.Roluln
ameliorareconstadinobtinerea,launcostredus,aovocitelor
utilizatecareceptoaredenucleideembrioniprovenitidelavaci
cupotentialgeneticsporit,ncursulclonarii.
Clonareaprezintainteresstiintific,genetic,zootehnicsicomercial.
Astfelseobtinanimalecupotentialgeneticridicat(ex.:la
taurine);laacesteasepoatefacecuprecizieevaluarea
reproducatorilorsiainfluenteimediuluiasupraperformantelor.

Princlonaresepotobtinecopiitransgeneticedeanimalerare,deci
contribuielaconservarearezervelorgeneticevaloroase.

Transgeneza

Printransgenezaoricegenasepoateizola,transferasireintroduce
ntrocelula(sauunorganismntreg)nscopulschimbarii
caracterelorgenetice.

Primeleobservatiiaufostfacuten1981pesoarecisimaitrziula
iepure,vaca,oaie,capra.

CercetatoridinS.U.A.,AngliasiUngariaaureusitsarealizeze,
printransferdegene,hibrizicelularintreplantesianimale,
hibrizicelularintreglobulelerosiidelagainasiprotoplastelede
drojdiadebereetc.

Lavaca,oaiesicapra,prinaceastametoda,dupasuperovulaties
auobtinut45embrionisiorataagestatieide2040%.

Transgenezaareperspectivededezvoltarepemasurasporirii
numaruluideembrioniprinclonare.

Sistemesimetodedeameliorare

Ameliorareaserealizeazapebazaunorprograme;ungrupde
programedeameliorareasemanatoareconstituieometodade
ameliorare,iarungrupdemetodeasemanatoareconstituieun
sistemdeameliorare.

Sistemeledeamelioraresimetodelefiecaruisistemsunt:

aameliorareaprinendogamie:

ameliorarearaselorperfetionate,ameliorarearaselorlocale,
ameliorarearaselordetranzitie,ameliorarearaselor
neconsangvinizate,

ameliorarealiniilormoderatconsangvinizate,ameliorarealiniilor
consangvinizate;

bameliorareaprinncrucisare(industrialasaucomerciala):
ameliorareaprinncrucisaresimpla,ameliorareaprinncrucisare
dubla,ameliorareaprinncrucisarerotativa.

nprezentsepreferanexploatarehibrizii;populatiileendogene
(crescutenrasapura)suntmijlocdeproductiepentruhibrizi,iar
ameliorareaprinendogamieesteanexaameliorariiindustriale.

Comparativcuameliorareanpopulatiiendogene,ameliorarea
industrialaprezintaavantajele:

determinaefectheterozismaimarepentrucaracterelecu
heritabilitatemica(viabilitate,performantedereproductie);

beneficiazadecomplementaritatentreperformantelediferitelor
populatii.

Eficientamaximanaplicareaameliorariiindustrialeo
reprezintabunacoordonareaactivitatiifermelordeselectie,de
multiplicare,ncrucisaresiproductie.Laacesteaseadauga
cunoastereaceleimaieficientemetodedencrucisare,cumse
amelioreazapopulatiiledestinatencrucisariisi,nsasi,
organizareancrucisariiindustriale.