Sunteți pe pagina 1din 8

Serviciul de asistenta sociala

Asistenta sociala este un ansamblu de institutii, programe, masuri, activitati profesionalizate,


servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunitatilor, cu problem special,
aflate temporar in dificultate, care din cauza unor motive de natura economica, socio-culturala,
biologica sau psihologica nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod
normal, decent de viata.

Obiectivul principal al asistentei sociale este de a veni in ajutorul persoanelor aflate in


dificultate pentru ca acestia sa obtina conditiile necesare unei vieti decente. Acest ansamblu de
masuri urmareste sa dezvolte in randul segmentelor de personae defavorizate propriile capacitati
si competente pentru o mai pronuntata functionare sociala. Asistentul social, protectorul si
militantul acestei cause demne, trebuie sa aiba in vedere interactiunea constanta dintre doi
factori: individual si mediul lui de viata socio-economic, politic, cultural, familial, moral etc,
avand cunostinte despre dezvoltarea lui umana, despre personalitatea lui, cat si despre contextual
socio-cultural si moral in care traieste.

Serviciile sociale pot fi impartite in:

Servicii sociale primare


Servicii sociale specializate

Serviciile sociale primare sunt reglementate prin O.G. nr. 68/2003 prind serviciile sociale cu
modificarile si completarile ulterioare: identificarea nevoii sociale individuale si familiale;
informare drepturi si obligatii; consiliere sociala si juridical.

Obiectul serviciului il constituie acordarea de servicii sociale cu caracter primar si


specializate menite sa asigure prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau
permanente ale situatiilor de risc din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror personae aflate in nevoie ce
pot genera marginalizarea sau excluderea sociala.

Serviciile cu caracter primar constau in:

a) Activitati de identificare a nevoii sociale individuale, familiale si de grup;


b) Activitati de informare cu privire la drepturi si obligatii specific;
c) Masuri si actiuni de constientizare si sensibilizare sociala;
d) Masuri si actiuni de urgenta in vederea reducerii efectelor situatiilor de criza;
e) Masuri si actiuni de sprijin in vederea mentinerii in comunitate a persoanelor in
dificultate;
f) Activitati si servicii de consiliere;
g) Masuri si activitati de organizare si dezvoltare comunitara in plan social pentru
incurajarea participarii si solidaritatii sociale;
h) Orice alte masuri si actiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de
dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea sau excluziunea sociala.

Serviciile sociale specializate se asigura de catre Directia de Asistenta Sociala in parteneriat


cu alte servicii publice specializate la nivel judetean sau local, institutii publice care au
constituite compartimente de asistenta sociala si furnizorii private de servicii sociale. Acestea au
drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei
situatii de nevoie sociala constand in:

a) Recuperare si reabilitare;
b) Support si asistenta pentru familiile si copiii aflati in dificultate;
c) Educatie informala extracurriculara pentru copii si adulti, in functie de nevoie fiecarei
categorii;
d) Asistenta si suport pentru persoanele varstnice, inclusive pentru persoanele varstnice
dependente;
e) Asistenta si suport pentru toate categoriile de personae aflate in mevoie speciala;
f) Sprijin si orientare pentru integrarea, readaptarea si reeducarea profesionala;
g) Ingrijire social-medicala pentru persoanele aflate in dificultate, inclusiv paliativ pentru
persoanele aflate in fazele terminale ale unor boli.

Serviciile sociale primare se manifesta sub forma unor prestatii sociale, cum ar fi: ajutorul
sociale, ajutoare de urgenta, ajutor de inmormantare, ajutor pentru incalzirea locuinte cu lemne,
carbuni si combustibili petrolieri.

Serviciile sociale specializate constau in: alocatia familiala complementara, alocatia de


sustinere pentri familia monoparentala, alocatia pentru copiii nou-nascuti, alocatia de stat pentru
copii, indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu
handicap, pana la 3 ani, stimulentul.

Serviciile sociale sunt extreme de diversificate si se adreseaza unor categorii diferite de


potentiali beneficiary. Ele se caracteriaza prin faptul ca sunt servicii personalizate, care se
adapteaza la nevoile in continua schimbare ale utilizatorilor de servicii. Legea Asistentei Sociale
nr. 292/2011(Art 30) grupeaza serviciile sociale in mai multe categorii.

1. Dupa scopul lor, serviciile sociale pot fi clasificate in: servicii de asistenta si suport
pentru asigurarea nevoilor de baza ale persoanei, servicii de ingrijire personala, de
recuperare/ reabilitare, de insertie/reinsertie sociala etc.
2. Dupa categoriile de beneficiary, serviciile sociale pot fi clasificate in servicii sociale
destinate copilului si/sau familiei, persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,
victimelor violentei in familie, persoanelor fara adapost, persoanelor cu diferite adictii,
respective consum de alcool, droguri, alte substante toxice, internet, jocuri de noroc etc.,
victimelor traficului de personae, persoanelor private de libertate, persoanelor sanctionate
cu masura educative sau pedeapsa neprivativa de libertate aflate in supravegherea
serviciilor de prabatiune, persoanelor cu afectiuni psihice, persoanelor din comunitati
isolate, someri de lunga durata, precum si servicii sociale de support pentru apartinatorii
beneficiarilor.
3. Dupa regimul de asistare, serviciile sociale se clasifica in:
a) Servicii de cazare, pe perioada determinate sau nedeterminata: centre rezindentiale,
locuinte protejate, adaposturi de noapte etc;
b) Servicii fara cazare: centre de zi, centre si/sau unitati de ingrijire la domiciliu, cantine
sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanta sociala etc.
4. Dupa locul de acordare, serviciile sociale se asigura:
a) La domiciliul beneficiarului
b) In centre de zi
c) In centre rezidentiale
d) La domiciliul persoanei care acorda serviciul
e) In comunitate
5. Dupa regimul juridic al furnizorului, serviciile sociale pot fi organizate ca structure
publice sau private
6. Dupa regimul de acordare, serviciile se acorda in regim normal si regim special:
a) Servicii acordate in regim de accesare, contractare si documente uzuale
b) Servicii acordate in regim special cu eligibilitate si accesibilitate extinsa, care vizeaza
masurile preventive care se ofera in regim de birocratie redusa si un set de servicii
sociale care vor fi accesate de beneficiari doar in conditiile pastrarii anonimatului,
respective de personae deoendente de droguri, alcool, prostitutie, victimele violentei
de familie etc. serviciile acordate in regim special pot fi furnizate fara a incheia
contract cu beneficiarii.
c) Categoria serviciilor acordate in regim special este reglementata prin lege speciala.

Rolul asistentei sociale este deosebit de important sa intelegem rolul asistentei si ce anume
ofera ea. Asistenta sociala ofera celor in nevoie posibilitati de cunoastere si de acces la serviciile
specializate de protectie sociala, ii orienteaza catre intelegerea si utilizarea cadrului legislativ de
protective sociala, mobilizeaza comunitatea, persoanele si grupurile in dificultate de a influenta
active politicile sociale. Asistenta sociala furnizeaza celor in nevoie ajutor financiar, material,
moral, psihoterapie si consiliere. In cadul programelor de asistenta sociala se inscriu si
activitatile de prevenire a unor situatii de viata dezechilibrata, stresanta sub aspect economic,
cultural, psihologic sau moral, pentru indivizi sau grupuri, care pot fi de multe ori mai putin
costisitoare decat terapia propiu-zisa.

Functiile asistentei sociale in societatea contemporana


Este de admirat cum se comporta asistenta sociala in societatea contemporana. Astazi,
asistenta sociala se orienteaza spre realizarea urmatoarelor functii:

Identificarea si inregistrarea segmentului populatiei ce constituie obiectul activitatilor de


asistenta sociala
Diagnosticarea problemelor de diferit ordin cu care persoanele vulnerabile sau grupurile
cu risc sporit se pot confrunta intr-o anumita perioada de timp, si in anumite conditii
sociale, economice si culturale
Dezvoltarea unui system coherent de programe, masuri, activitati profesionalizate de
support si pretectie a acestora
Elaborarea propriilor programe de catre cei aflati in situatii de risc
Identificarea variatelor surse de finantare a programelor de sprijin
Stabilirea drepturilor si modalitatilor concrete de acces la serviciile specializate de
asistenta sociala prin cunoasterea cadrului legislative institutional
Support prin consiliere, terapie individuala sau de grup, in vederea refacerii capacitatilor
de integrare benefica in societate
Promovarea unor strategii de preintampinare a situatiilor defavorizate
Dezvoltarea unui program de cercetari stiintifice la nivel national si local privind
dimensiunea problemelor celor aflati in situatii special.

Asistenta sociala abordeaza probleme comunitati si la diferite niveluri.

1. Individual (asistenta economica, psihologica, morala pentru persoanele in nevoie, cum sunt
somerii, cei dependenti de droguri, alcool, cei cu probleme de integrare in comunitate,
victime ale diferitelor abuzuri)
2. Interpersonal si de grup (terapii de familie, ale cuplului, ale grupurilor marginalizate)
3. Comunitar (rezolvarea conflictelor etnice, de grup, mobilizarea eforturilor individuale si
colective intru solutionarea lor normala)

Prin ansamblul de metode, tehnici de interventie, strategii de actiune, programe si masuri


specializate, asistenta sociala ofera un sprijin direct, eficient pentru acele persoane si grupuri care
din anumite motive nu pot dispune de venituri, de resurse economice si bunuri suficiente, de
ingrijirea medicala, de pensie sociala, de suport fizic sau moral etc., sau acestea nu sunt in raport
cu necesitatile lor vitale. Sprijinul acordat persoanelor in nevoie prin sistemul de asistenta sociala
nu poate fi strict stabilit si reglementat prin lege, pentru aceasta se cere o analiza concreta, care
poate fi realizata in baza anchetelor sociale efectuate de profesionisti. Sprijinul financiar sau
bunurile materiale destinate asistentei sociale provin fie de la bugetul de stat (fonduri speciale
pentru asistenta sociala), fie din contributiile voluntare individuale sau comunitare si se
repartizeaza destinatarilor, aflati in nevoie, in functie de necesitatile lor stringente.

In continuare, asistenta sociala poate fi privita din mai multe perspective:

Ca profesie cu un statut propriu, obiective si caracteristici distincte


Ca sistem de informare si educare a specialistilor
Ca sistem institutional administrativ, amintind sfera serviciilor, activitatilor practice
desfasurate in vederea solutionarii cazurilor.

Finantarea asistentei sociale

Asistenta sociala se finanteaza din fonduri allocate de la bugetul de stat, de la bugetele locale,
din donatii, sponsorizari sau din alte contributii din partea unor personae fizice ori juridice, din
tara si din strainatate, din contributii ale beneficiarilor, precum si din alte surse, cu respectarea
legislatiei in domeniu si in limita resurselor financiare disponibile.

Finantarea beneficiilor de asistenta sociala

La fundamentarea anuala a sumelor necesare asigurarii platii beneficiilor de asistenta sociala


se tine cont de urmatoarele elemente:

a) Numarul de beneficiari inregistrati in anul anterior,


b) Estimarea numarului de beneficiary pentru anul bugetar in functie de evolutiile
economice, demografice si sociale, precum si de indicatorii macroeconomici inregistrati;
c) Cuantumul nominal sau, dupa caz, cuantumul mediu al beneficiului de asistenta sociala.

Finantarea serviciilor sociale

Serviciile sociale se finanteaza din urmatoarele surse:

a) Bugetul de stat;
b) Bugetul local al judetului
c) Bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor
d) Donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice ori juridice din tara
si din strainatate;
e) Fonduri externe rambursabile si nerambursabile;
f) Contributia persoanelor beneficiare;
g) Alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Contractarea serviciilor sociale

Contractarea din fonduri publice a serviciilor sociale oferite de furnizori private are in vedere
realizarea urmatoarelor obiective aprobate prin strategiile nationale si locale in domeniu:

a) Promovarea parteneriatului public-privat


b) Dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale de interes local
c) Constructia unei retele nationale de servicii sociale
d) Asigurarea stabilitatii si continuitatii functionarii serviciilor sociale
e) Asigurarea calitatii serviciilor sociale
f) Implicarea comunitatii in identificarea, prevenirea si solutionarea problemelor sociale
g) Asigurarea accesului, pe criterii nediscriminatorii, a furnizorilor privati si publici de
servicii sociale
h) Respectarea dreptului persoanei beneficiare la libera alegere a furnizorului de servicii
sociale
i) Optimizarea rezultatelor obtinute in urma furnizarii serviciilor sociale
j) Performanta in administrarea serviciilor sociale.

Centrul de zi SANSA centru educational si de cultura:

Lipsa bazei material face ca unii copii sa renunte la scoala pentru a merge sa lucreze in
speranta completarii veniturilor familiei. In ruma efectuarii de anchete sociale s-a observant o
anumita sclipire si dorinta de invatatura la copiii intalniti, umbrite insa de mediul total
nefavorabil in care acetsia sunt nevoiti sa invete. S-au intalnit copii premianti care visau sa
urmeze cursurile unui liceu de specialitate insa din privirile parintilor se intelegea nesiguranta
acestora de a-i putea sustine mai departe.

Formarea pe viitor a cetatenilor depinde de modul cum acestia sunt educati, scolarizati si
modelati pentru a putea devein cetatenii de maine ai tarii, cu drepturi, obligatii, si vise pe care
sa le poata indeplini.

Centrul educational de zi urmareste imbunatatirea situatiei educationale a copiilor scolari


(clasele I-VIII), proveniti din familiile sarace sau aflate in situatii de criza si care ori sunt in
pericol de abandon scolar datorita lipsurilor material, lipsei de interes sau lipsei motivatiei pentru
scoala, ori rezultate slabe la invatatura ca urmare a imposibilitatii rezolvarii temelor sau nu isi
pot permite petrecerea timpului liber asa cum orice copil si-ar dori: jocuri inteligente in grup,
excursii etc.

Centrul ofera servicii de asistenta sociala, support psihologic, support educational in perioada
de scolarizare (pregatirea temelor, activitati recreative), deasemenea ofera activitati recreative in
perioada vacantelor (excursii, jocuri sportive) activitati sub forma de cursuri (initiere in
calculatoare, protectia mediului, igiena).

Grupul tinta este constituit din copii romani si romi, fete si baieti in procente aproximativ
egale, copii proveniti din familii cu venituri reduse, din familii monoparentale sau orfani de
ambii parinti, copii abandonati de parinti si crescuti de bunici sau rude, copii care au o situatie
buna la invatatura, dar care provin din familii defavorizate.

Obiectivele Centrului educational de zi:

Obiective generale:

- Imbunatatirea situatiei educationale cu impact asupra evolutiei viitoare a comunitatii


locale,
- Schimbarea mentalitatii grupului tinta asupra necesitatii frecventarii cursurilor scolare.
Obiective specifice:

- Cresterea interesului pentru scoala: reducerea numarului de abandonuri scolare la cel


putin 50%
- Descoperirea unor mici talente artistice/culturale: indrumarea copiilor cu aptitudini spre
activitati culturale si sportive, cel putin 50% din beneficiari
- Imbunatatirea rezultatelor scolare a copiilor beneficiary, cu cresterea a cel putin 25% a
numarului de elevi cu situatie buna la invatatura: verificarea performantelor obtinute la
scoala.
- Implicarea active intr-un procent de 70% a beneficiarilor indirecti.

Centrul de urgenta ADAPOSTUL CALD

Centrul de urgenta este contituit in scopul de a asigura servicii sociale in regim de urgenta:
adapost temporar, hrana, asistenta medicala, indrumare pentru femei si copii, victim ale violentei,
personae varstnice, personae fara adapost, alcoolici si alte personae ajunse din diferite motive in
situatii critice.

Grupul tinta: copii, femei, victim ale violentei, personae varstnice, personae fara adapost,
alcoolici, prevenind in principal din randul persoanelor disponibilizate si membrii familiilor
acestora.

Obiectivele Centrului de urgenta ADAPOSTUL CALD:

Obiectiv general:

Acordarea de sprijin social pentru persoanele care au fost cel mai afectate de restructurarea
industrial, prin crearea de servicii sociale care sa diminueze problemele cauzate de somaj si care
sa permita mentinerea stabilitatii sociale necesare implementarii programului de tranzitie
economica.

Obiective specifice:

- Oferirea de servicii sociale temporare pentru persoanele care au fost asistate de


restructurarea industrial si membrii familiilor lor;
- Rezolvarea problemelor complexe aparute in randul persoanelor care apeleaza la
serviciile Centrului de urgenta;
- Identificarea si evaluarea problemelor, cunoasterea in detaliu a acestora, intocmirea unei
baze de date privind grupul tinta, informatii care vor fi utilizate si in viitor.

Dispozitii tranzitorii si finale

Actele administrative emise de autoritatile publice central si locale privind acordarea


beneficiilor de asistenta sociala si furnizarea serviciilor sociale pot fi atacate pe calea
contenciosului administrative, in baza conditiilor prevazute de legea contenciosului
administrative nr. 554/2004.

Daca beneficiarul serviciului social se considera nedreptatit de modul de furnizare a


serviciilor sociale, astfel cum a fost acesta stability conform clauzelor din contractual de
furnizare de servicii sociale, se poate adresa instantei judecatoresti.

S-ar putea să vă placă și