Sunteți pe pagina 1din 5

OLIMPIADA NAIONAL DE CHIMIE

TRGOVITE, 19-24 aprilie 2017


Ediia a LI-a

Barem de evaluare i de notare


Proba teoretic
Clasa a IX a

Se puncteaz orice modalitate de rezolvare corect a cerinelor.

Subiectul I ___________ (20 puncte)

1 B; 2 E; 3 A; 4 B; 5 C; 6 B; 7 A; 8 D; 9 A; 10 E.
Fiecare raspuns corect primete 2 puncte

Subiectul al II-lea ___________ (25 puncte)


A. ...........................................................................................................................................6 puncte
1. [86Rn]5f146d107s2 (2p)
Grupa 12(II B), per. 7 (1p)
2. Cn + Cl2 Cn Cl2 (1p)
Cn + 4HNO3 Cn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O (2p)
sau
3Cn + 8HNO3 3Cn(NO3)2 + 2NO + 4H2O
B. ...........................................................................................................................................19 puncte

B. 1.Compusul M este sulfura elementului X , X2Sn


Compusul D este oxidul elementului X , X2On
2 AX 16 n
0,931
2 AX 32 n
Pentru n=2 rezult AX =200,8
Substana elementar X este Hg. (2 p)
A - HgCl2, B - Hg2Cl2, Z - NO2, M - HgS, G - KI, Y - I2, D - HgO, E - K2[HgI4]
(8 x 1 p=8 p)
2. (1.) Hg+Cl2HgCl2
(2.) HgCl2+HgHg2Cl2
(3.) Hg2Cl2 + 4HNO3HgCl2+Hg(NO3)2+2NO2+ 2H2O
(4.) HgCl2+H2SHgS + 2HCl
(5.) HgCl2+2NaOHHgO+H2O+2NaCl
(6.) 2KI+Cl22KCl+I2
(7.) HgCl2+4KIK2[HgI4]+2KCl
(8.) Hg+1/2O2HgO

Olimpiada Naional de Chimie 2017 Pagin 1 din 5


Barem de evaluare i de notare proba teoretic
Clasa a IX -a
(8 x 0,5 p=4p)

3. 2KMnO4 + 10KI + 8H2SO4 2MnSO4 + 5I2 + 6K2SO4 + 8H2O (2p)

4.

Tip reea cubic Modul de calcul al Numr particule


numrului de
particule

1
8 1 1
8

1 1
8 6 4 4
8 2

1 2
8 1 2
8

(3x1p=3p)

Subiectul al III-lea............................................................................................................(25 puncte)


A. ...........................................................................................................................................13 puncte

1. Na3N + 3H2O NH3+3NaOH (1,5p)


2. 3Mg + N2 Mg3N2 (1,5p)
Mg3N2 + 8 HCl 3MgCl2 + 2NH4Cl
20 mL HCl 2M (HCl)=0,04 mol
1 mol Mg3N2 .................... 8 mol HCl
x .................................... 0,04 mol HCl
x= 0,005 mol Mg3N2 (3p)
3. a. Nu (1 p)
b. 4NH3+3Cl2 NCl3+ 3NH4Cl (1p)
c. NCl3+ 3H2O NH3+3HClO (1 p)
d.

(2p)

Olimpiada Naional de Chimie 2017 Pagin 2 din 5


Barem de evaluare i de notare proba teoretic
Clasa a IX -a
Amoniacul are molecula mai polar dect NCl3 (1p)
NH3 are caracter bazic mai mare decd NCl3 (1p)
A. ...........................................................................................................................................12 puncte

a. Halogenuri acide sunt uor hidrolizate de ap:

SOaClX b
3 b H O HCl bHX H 2 SO a 0,5b 1,5
2
2
In primul experiment, precipitatul conine sulfat de bariu sau sulfit de bariu. In al doilea experiment,
precipitatul conine AgCl i o halogenur de argint necunoscut n raport molar 1:. Halogenul necunoscut nu
poate fi fluor, deoarece masa precipitatului care conine argint este mai mare dect masa precipitatului care
conine bariu. AgF este uor solubil n ap. De aceea, halogenul necunoscut poate fi bromul sau iodul.
Deoarece numrul de moli de primul precipitat este egal cu numrul de moli de-al doilea precipitat, se scrie
m precipitat1
precipitat1
BaSO 2 a b 3
2

m precipitat 2
precipitat 2
AgCl AgX
m precipitat 2
1, 419
m precipitat1
AX 79,9
Halogenul este Br, iar compusul A este SO2ClBr. (4p)

b. Ecuaiile reaciilor pentru formarea precipitatelor sunt dup cum urmeaz:


SO2ClBr 2H 2O HCl HBr H 2 SO4
SO2ClBr 2Ba OH 2 BaClBr BaSO4 2H 2O
SO2ClBr 2 AgNO3 2H 2O AgCl AgBr H 2 SO4 2 HNO3.
(3 x 2p= 6p)
c. SO2ClBr, molecula este tetraedric:

(2p)

Subiectul al IV-lea...........................................................................................................(30 puncte)


A. ...........................................................................................................................................12 puncte
1. Fe3O4 ; Pb3O4; Mn3O4; Co3O4 (4 x 0,5p= 2p)

Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3+4H2O


Pb3O4 + 8HCl 3PbCl2 + 4H2O + Cl2
Mn3O4 + 8HCl 3MnCl2 + Cl2 + 4H2O
Co3O4 + 8HCl = CoCl2 + 2CoCl3 + 4 H2O
(4 x 1p= 4p)

2. Mn2O7, CO2, P2O5, NO2 (4 x 0,5p= 2p)

Olimpiada Naional de Chimie 2017 Pagin 3 din 5


Barem de evaluare i de notare proba teoretic
Clasa a IX -a
CO2+2KOHK2CO3 + H2O
6KOH + P2O52K3PO4 + 3H2O
2NO2+ 2KOH KNO2+ KNO3+ H2O
2 KOH + Mn2O7 2KMnO4 + H2O
(4 x 0,5p= 2p)

3. O3, H2O, N2H4, SO2. (4 x 0,5p= 2p)

B. ......................................................................................................................................................18 puncte
1.
Mex AY zH 2O zSOCl2 zSO2 2zHCl Mex AY
H 2O2 SO2 2H 2O 2H3O SO42
Ba 2 SO42 BaSO4 sau
H 2O2 SO2 H 2 SO4
H 2 SO4 BaCl2 BaSO4 2HCl
BaSO 233,37 g / mol
4

32, 07 100
%S 13, 74
233,37
Precipitatul este BaSO4 (2p)
11, 669
H2O SO2 BaSO4 0, 05 moli
233,37
0, 05 18, 016 100
% H 2O 45, 472
1,981
Pentru reacia celor 1,248 g cristalohidrat din 100 cm3 se consum 10,5010-30,25=0,0105 moli Ag+
Masa argintului din 50,301 g precipitat este 0,0105107,9=1,133g
Precipitatul are formula AgxA
Masa A-x din precipitatul format este 50,301-1,133=0,372 g
0,372
A n x 35, 428 x
0, 0105
x=1 A 35, 428 g/mol ,Cl
x=2 A2 70,856 g/mol, imposibil
x=3 A3 106, 284 g/mol, mposibil
x=4 A4 141, 712 g/mol, imposibil
0,372 100
%Cl 29,81
1,248
MeClY

Procentul masic al cationului din cristalalohidrat 100- (45,472+29,81) = 24,72%


29,81 45, 472
y:z : 0,841: 2,524 1: 3
35, 428 18, 016
Mex AY zH 2O
MeClY 3 yH 2O
45, 472
m H 2O 1, 248 0,567 g
100
Olimpiada Naional de Chimie 2017 Pagin 4 din 5
Barem de evaluare i de notare proba teoretic
Clasa a IX -a
Sau 1,24824,72/100=0,309 g
1,248- mCl - mH2O = 1,248-( 0,372 0,567) 0,309 g Me
0,309
Me y
0, 0105
y=1
0,309
Me 29, 43g / mol ,imposibil
0, 0105
y=2
0,309
Me 2 58,86g/ mol Co sau Ni
0, 0105
Deci cristalohidratul poate fi CoCl2 6H 2O sau NiCl2 6H 2O
Se accept oricare din cele dou soluii. (10p)

2.
Mex AY zH 2O zSOCl2 zSO2 2zHCl Mex AY
sau
CoCl2 6H 2O 6SOCl2 6SO2 12HCl CoCl2
sau
NiCl2 6H 2O 6SOCl2 6SO2 12HCl NiCl2

H 2O2 SO2 H 2 SO4


H 2 SO4 BaCl2 BaSO4 2HCl
(3 x 2p= 6 p)

Olimpiada Naional de Chimie 2017 Pagin 5 din 5


Barem de evaluare i de notare proba teoretic
Clasa a IX -a

S-ar putea să vă placă și